Sanderum, 1845-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1845-1891, Sanderum sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1845, 2501, 0102, Niels Pedersen, gaardmand, 66, i Sanderum
1845, 2202, 0203, Anders Jørgen Andersen, 15½, søn af huusmand Anders Jensen, i Vindemosehuus paa Høime Mark
1845, 0504, 1304, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Jensen, i Dyrelund paa Høime Mark
1845, 0805, 1305, Rasmus Hansen, 2 og 9 maaneder, søn af huusmand Hans Jensen, i Lykkeshave paa Høime Mark. Født 28.8.1842 sammesteds
1845, 2205, 2805, Anders Rasmussen, 6 og 9 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Pedersen, i Høime. Født 9.8.1838 sammesteds
1845, 2306, 3006, Rasmus Larsen, gaardmand, 47, i Ravnebjerg. Født i Steenløse Sogn. Søn af afdøde huusmand Lars Rasmussen
1845, 2806, 0407, Anders Larsen, boelsmand, 31, i Nielstrup paa Sanderum Mark. Født 1814 i Sanderum
1845, 2606, 3006, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Ane Cathrine Olesdatter, i Ravnebjerg
1845, 1307, 2007, Hans Pedersen, 2 dage, søn af boelsmand Peder Hansen, i Hvidholm paa Høime Mark. Født sammesteds
1845, 2707, 0108, Hans Hansen, ungkarl, 69, opholdt sig hos gaardmand Hans Davidsen, i Høime. Født 1776 Høime
1845, 3007, 0308, Christian Madsen, huusmand, 70, i Sanderum. Født i Vissenberg Sogn. Søn af huusmand Mads Christiansen
1845, 0610, 1010, Poul Hansen, gaardmand, 59, i Høime. Søn af gaardmand Hans Larsen
1845, 0611, 1211, Jeppe Pedersen, ungkarl, 45, ophold sig hos sin broder gaardmand Hans Pedersen, i Elmelund. Født sammesteds. Søn af afdøde gaardmand Peder Hansen
1845, 0611, 1511, Lars Madsen, ungkarl, 52, opholdt sig hos sin svoger snedker Peder Larsen, paa Sanderum Mark. Søn af gaardmand Mads Larsen, i Ravnebjerg
1845, 1611, 2311, Rasmus Madsen, 9 dage, søn af gaardmand Mads Rasmussen, i Høime
1846, 0105, 1105, Hans Michael Sørensen, 23, i Jordemoderhuset paa Sanderum. Søn af skoemager Johannes Sørensen
1846, 1505, 2105, Anders Hansen, væver og almisselem, 85, i Ravnebjerg
1846, 1605, 2305, Jørgen Christian Hansen, huusmand, 45, i Willestruphuus paa Høime Mark. Født Korup Sogn
1846, 1705, 2305, Jens Christensen, tjenestekarl, 31, hos gaardmand Morten Christensen, i Ravnebjerg. Født i Ubberud
1846, 2405, 2805, Lars Madsen, huusmand, 53, i Nyemarkshuus paa St. Bøllemose Grund
1846, 2108, 2708, Mads Madsen, aftægtsmand, 69, i Juulsgaard paa Elmelund Mark. Født i Elmelund
1846, 2809, 0410, Lars Christian Pedersen, 18 uger, søn af gaardmand Peder Larsen, i Høime. Født i Høime
1847, 1401, 2101, Lars Mortensen, huusmand, 48, i Ebbelykkehuus paa Hesbjerg Grund. Født i Brylle
1847, 0502, 1202, Niels Hansen, gaardmand, 65, i Høime. Født i Høime
1847, 0902, 1402, Anders Jacob Andersen, tjenestekarl, 19½, i Sanderum. Født Ravnebjerg. Søn af indsidder Anders Jørgensen
1847, 1503, 2303, Jørgen Andersen, aftægtsmand, 77, i Elmelund. Født i Elmelund
1847, 1205, 1705, Peder Rasmussen, huusmand, 62, i Bøgebjerghuus paa Høime Mark
1847, 1606, 2006, Jacob Hagemann Møller, 1, søn af kirkesanger og skolelærer Hans Peter Møller, i Sanderum. Født sammesteds
1847, 1906, 2606, Anders Poulsen, aftægtsmand, 85½, hos sønnen gaardmand Anders Andersen, i Ravnebjerg. Født i Balslev Sogn
1847, 2007, 2507, Anders Larsen, 12 dage, søn af boelsmand Lars Christian Larsen, i Nielstrup Sanderum Mark. Født sammesteds
1847, 0308, 0808, Jens Hansen, aftægtsmand og smed, 73, i Moselundhuus paa Høime Mark
1847, 1110, 1710, Jens Andersen, 2½, søn af huusmand Anders Jørgen Jensen, i Moselundhuus paa Høime Mark. Født sammesteds
1847, 2411, 2811, Rasmus Hansen, 70, paa aftægt i Lettebækhuus paa Høime Mark
1847, 2512, 3011848, Hans Rasmussen, 22, i Aahaugestedet paa Høime Mark. Stedsøn af boelsmand Anders Mathiesen. Født i Lumby Sogn
1847, 2812, 03011848, Jens Peter Rasmussen, 6 og 10 maaneder, søn af huusmand Rasmus Jeppesen, i Lillebækhuus paa Høime Mark. Født paa Høime Mark
1847, 2810, 0611, Johannes Sørensen, skomager, 69, i Gjordemoderboligen paa Sanderum Mark. Født i Odense
1848, 0601, 1201, Jørgen Ulrik Rasmussen, 4, søn af gaardmand Rasmus Knudsen, i Ravnebjerg. Født sammesteds
1848, 0203, 1203, Rasmus Nielsen, 9 maaneder, søn af smed Lars Nielsen, i Villestrup paa Høime Mark. Født Ravnebjerg
1848, 0104, 0604, Lars Rasmussen, 1, pleiesøn af gaardmand Hans Larsen, i Sanderum. Født i Tommerup
1848, 1605, 2205, Poul Pedersen, 2 og 3 maaneder, stedsøn af huusmand og væver Hans J Rasmussen, paa Elmelund Mark. Født Paarup Sogn
1848, 0706, 1306, Niels Madsen, 2½, søn af gaardmand Mads Larsen, i Sanderum. Født 17.11.1845 i Sanderum
1848, 1306, 1906, Jens Madsen, gaardeier, 65, af Store Bøllemose. Født i Ubberud
1848, 0807, 1307, Hans Hansen, aftægtsmand, 78, i Østergaard paa Sanderum Mark. Født i Sanderum
1848, 0211, 1111, Anders Pedersen, gaardmand, 67, i Høime. Født i Høime
1848, 1311, 2011, Adolph Nielsen, ungkarl, 52, opholdt sig hos sin broder gaardmand Erik Nielsen, i Sanderum. Født Sanderum
1849, -, 0701, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Johanne Pedersdatter, paa Høime Mark
1849, 2501, 3001, Lars Larsen, ungkarl, 20, tjente hos gaardmand Jens Rasmussen, paa Elmelund Mark. Født i Bolbroe, Sct. Knuds Sogn
1849, -, 0902, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Hansen, i Elmelund
1849, 0703, 1403, Lars Larsen, gaardmand, 72, i Elmelund. Født i Veirup, Ubberud Sogn
1849, 1109, 1609, Hans Jørgensen, almisselem, 69, i Sanderum. Født i Sanderum
1849, 0610, 1310, Niels Rasmussen, 8 uger, søn af gaardmand og sognefoged Rasmus Nielsen, i Høime. Født i Høime
1849, 2312, 3012, Udøbt dreng, 5 uger, søn af boelsmand Rasmus Rasmussen, i Eskemosestedet paa Ravnebierg Mark. Født i Eskemose
1850, 2701, 0402, Lars Jensen, ungkarl og gaardmand, 35½, i Elmelund. Født i Elmelund. Søn af Jens Rasmussen
1850, 0502, 1202, Poul Rasmussen, ungkarl, 78, nød ophold hos gaardmand Lars Hansen, i Sanderum. Født i Wissenberg Sogn
1850, 1402, 2002, Hans Andersen, 4 uger, søn af gaardmand Anders Andersen, i Sanderum. Født i Sanderum
1850, 2502, 0303, Lars Pedersen, gift huusmand og dagleier, 69, i Sanderum. Født i Odense
1850, 1203, 1703, Jens Nielsen, 9 maaneder, søn af huusmand Niels Christensen, i Rødehuus paa Elmelund Mark. Født i Rødehuus
1850, 2803, 0504, Rasmus Rasmussen, gift aftægtsgaardmand, 71, …segaard paa Elmelund Mark. Født i Elmelund
1850, 0105, 0705, Anders Hansen, 14 og 9 maaneder, søn af boelsmand Hans Rasmussen, i Lundehøi paa Høime Mark. Født Lundehøi
1850, 1705, 2405, Peder Jacobsen, 3, søn af huusmand og væver Jacob Pedersen, i Sanderum. Født i Sanderum
1850, 3105, 0706, Peder Mortensen, gift gaardmand, 54, i Mindesborg paa Sanderum Mark. Født i Verninge
1850, 2707, 0208, Jørgen Nielsen, gift huusmand, 43, i Høime. Født i Bellinge
1850, 0509, 1309, Peder Madsen, ungkarl og skrædder, 41, opholder sig hos sin stedfader væver Lars Knudsen, i Sanderum. Født Sanderum
1850, 0409, 1009, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jørgen Davidsen, i Lysemosegaard paa Høime Mark
1850, 2710, 0411, Lars Hansen, gift anexgaardmand, 70, i Sanderum. Født i Høime
1850, 2312, 2912, Peder Iversen, gift aftægtsmand, 74, i Bondebjerghuus paa Høime Mark. Født i Høime
1851, 0201, 1001, Hans Christian Rasmussen, gift huusmand, 52, i Sanderum. Født i Sanderum
1851, 2801, 0602, Eiler Madsen, gift huusmand, 50, i Sandager paa Høime Mark. Født i Skamby Sogn
1851, 1802, 2302, Jørgen Møller, 1, søn af skolelærer Møller, i Sanderum. Født i Sanderum
1851, 1003, 1603, Peder Andersen, 12 dage, søn af almisselem Kirsten Andersdatter, i Sanderum. Født i Sanderum
1851, 1304, 1904, Anders Andersen, 16, søn af huusmand Anders Andersen, i Sødinghuus paa Høime Mark. Født paa Høime Mark
1851, 1105, 1605, Lars Christian Rasmussen, gift almisselem, 46, i Hospitalet, paa Sanderum Mark. Født i Sanderum
1851, -, 1906, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Nielsen, i Høime. Født i Høime
1851, 2006, 2706, Peder Rasmussen, 9½, søn af huusmand og hjulmand Rasmus Pedersen, i Sanderum. Født i Sanderum
1851, 2606, 0107, Christian Johansen, 12½, søn af huusmand Johan Christian Mathiesen, i Sanderum. Født i Sanderum
1851, 0307, 0907, Carl Jacobsen, 1½, søn af huusmand og væver Jacob Pedersen, i Sanderum. Født i Sanderum
1851, 2707, 0308, Anders Pedersen, 5 uger, søn af ugift Karen Pedersdatter, i Høime. Født i Høime
1851, 1308, 1808, Hans Hansen, 18, i Ravnebjerg. Født i Ravnebjerg. Søn af huusmand Hans Hansen
1851, 1209, 1709, Mathias Jensen, gift huusmand, 42, i Ellebek paa Ravnebjerg Mark. Født i Sanderum
1851, 1310, 2110, Rasmine Nielsen, 20, i Rueholmshuus paa Høime Mark. Født paa Høime Mark. Søn af huusmand Niels Rasmussen
1851, 2408, 3008, Poul Jacob Madsen, gift gaardmand, 67, i Sanderum Eiersminde. Født i Sanderum
1851, 2110, 2610, Peder Pedersen, enkemand og almisselem, 79, i Sanderum. Født i Sct. Hans Sogn
1851, -, 0912, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Jensen, i Elmelund
1852, -, 1801, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Andersen, i Ravnebjerg
1852, 0702, 1502, Mads Nielsen, gift aftægtsmand, 82, i Myreholm paa Ravnebjerg Mark
1852, 2902, 0703, Peder Hansen, 3, søn af ugift Laurentine Emilie Jørgensdatter, opholdt sig hos huusmand Niels Eriksen, i Dyrup. Født Bolbro, Sct. Knuds Sogn
1852, 0303, 1003, Hans Andersen, gift aftægtsgaardmand, 74, i Hvidkjærgaard, paa Høime Mark. Født i Høime
1852, 1703, 2603, Niels Hansen, 21, i Elmelund. Født i Elmelund. Søn af aftægtsgaardmand Hans Pedersen
1852, 0304, 1004, Lars Jørgensen, gift gaardmand, 70, i Sanderum. Født i Sanderum
1852, 1204, 1604, Udøbt dreng, 12 dage, søn af ugift Maren Catrine Larsdatter, i Lille Dreiøbjerg. Født Sanderum Mark
1852, 1704, 2204, Jeppe Madsen, 1, søn af gaardmand Mads Hansen, i Elmelund. Født i Elmelund
1852, 2304, 3004, Mads Hansen, gift boelsmand, 40, i Husemose paa Sanderum Mark. Født i Sanderum
1852, 0605, 1205, Peder Pedersen, gift gaardmand, 59, i Sanderum. Født i Sanderum
1852, 2405, 2905, Niels Jørgensen, gift boelsmand og smed, 56, i Sanderum. Født i Næraa
1852, 2905, 0406, Jørgen Christian Christensen, gaardmand, 57, i Ravnebjerg. Født i Wissenberg
1852, 2706, 0207, David Henriksen, enkemand og aftægtsmand, 79, i Høime. Født i Høime
1852, 2008, 2408, Lars Larsen, 21 uger, søn af ugift Karen Marie Gormsen, i Odense. Født i Odense
1852, 2409, 0210, Anders Mathiasen, enkemand og aftægtsboelsmand, 62, i Aaehaugestedet paa Høime Mark. Født i Korup Sogn
1852, 0110, 0710, Søren Olesen, gift huusmand, 67, i Rolighed, paa Sanderum Mark. Født i Strøbye Sogn
1852, 1410, 2110, Lars Andersen, 19, i Høibye. Født i Høiby. Søn af ugift Ane Larsdatter
1852, 0112, 0712, Peder Jacobsen, 9 maaneder, søn af huusmand og væver Jacob Pedersen, i Sanderum. Født her i sognet
1852, 0712, 1412, Lars Nielsen, gift huusmand og bødker, 58, i Høime. Født Ravnebjerg Mark
1853, 1102, 1902, Knud Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 86½, i Ravnebjerg. Født i Ravnebjerg
1853, 1202, 2202, Morten Hansen, gift aftægtsboelsmand, 78, …holm paa Ravnebjerg Mark. Født i Ravnebjerg
1853, 2002, 2702, Jeppe Madsen, 7 uger, søn af gaardmand Mads Hansen, i Elmelund. Født i Elmelund
1853, 2002, 2702, Mathias Mathiasen, 9 maaneder, søn af afdøde huusmand Mathias Jensen, i Ellebæk paa Ravnebjerg Mark. Født paa Ravnebjerg Mark
1853, 1703, 2503, Niels Pedersen, enkemand og aftægtshuusmand, 78, i Leervadhuus paa Ravnebjerg Mark. Født i Odense
1853, -, 1704, Dødfødt dreng, søn af ugift Maren Pedersdatter, i Ravnebjerghuus paa Høime Mark
1853, 0904, 1804, Johan Rasmussen, gift boelsmand og smed, 77, i Elmelund. Født i Vigerslev Sogn
1853, 0305, 0805, Christian Nielsen, 12, søn af huusmand Niels Eriksen, i Dyrup. Født i Dyrup
1853, 0905, 1405, Rasmus Steensen, gift aftægtshuusmand, 66, i Hvidkjærstedet, paa Høime Mark. Født i Verninge
1853, 1707, 2207, Hans Olesen, gift aftægtsgaardmand, 72, i Sanderum. Født i Sanderum
1853, 2207, 2707, Lars Larsen, 4, søn af huusmand Lars Nielsen, i Ebbelykkehuus. Født i Ebbelykkehuus
1853, 1008, 1508, Hans Jacobsen, gift huusmand, 63, i Bodilslund, paa Ravnebjerg Mark. Født i Bodilslund
1853, 0609, 0909, Hans Christian Larsen, 1 og 9 maaneder, søn af ugift Maren Christoffersdatter, i Sanderum. Født i Sanderum
1853, 2909, 0410, Udøbt dreng, søn af huusmand Anders Andersen, i Ravnebjerg
1853, 0910, 1610, Rasmus Hansen, gift hjulmand og almisselem, 76½, i Ravnebjerg. Født i Steenløse
1853, 1910, 2510, Carl Jensen Bruun, huusmand og smed, 60, i Høime. Født i Helsingør
1853, 3012, 07011854, Erich Nielsen, gift gaardmand, 45, i Sanderum. Født i Sanderum
1854, -, 1701, Dødfødt dreng, søn af huusmand Lars Andersen, i Mosehuus, paa Høime Mark
1854, 1103, 1803, Christen Hansen, enkemand og huusmand, 85½, i Kielshuus paa Sanderum Mark. Født i Viggerslev
1854, -, 2603, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Kirstine Larsen. Født i Sanderum
1854, 1704, 2404, Anders Andersen, gift gaardmand, 57, i Sanderum. Født i Sanderum
1854, 0812, 1612, Hans Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 88, i Husemose paa Sanderum Mark. Født i Sanderum
1854, 2712, 05011855, Jens Pedersen, 30, i Brolykke, paa Sanderum Mark. Født i Sanderum. Søn af boelsmand Peder Jacobsen
1854, 3112, 08011855, Peder Nielsen, gift boelsmand, 62, i Sallingstedet paa Ravnebjerg Mark. Født Ravnebjerg Mark
1855, 0201, 0701, Hans Rasmussen, 17 dage, søn af huusmand Rasmus Hansen, i Bredeholmshuus, paa Høime Mark. Født i Bredeholmhuus
1855, 1601, 2101, Hans Hansen, enkemand og aftægtsmand, 66, i Bredeholmhuus, paa Høime Mark. Født i Vesterhæsinge
1855, 2502, 0403, Christian Johansen, 3 uger, søn af smed Julius Johansen, i Ravnebjerg. Født i Ravnebjerg
1855, 1703, 2503, Lars Jørgensen, 15½, søn af afdøde boelsmand Jørgen Mortensen, i Ubberud. Født i Ubberud
1855, 2603, 1304, Hans Peder Wilhelm Hansen, 1, pleiebarn af huusmand Søren Johansen, i Haugkjærstedet paa Ravnebjeg Mark. Født i Odense
1855, 0204, 0704, Lars Pedersen, 19, i Sanderum. Født i Sanderum. Søn af huusmand Peder Larsen
1855, 0404, 1304, Lars Rasmussen, ungkarl, 49, opholdt sig hos sin broder gaardmand Niels Hansen d. yngre, i Elmelund. Født i Elmelund
1855, 2004, 2704, Lars Jeppesen, ungkarl og væver, 26, var hjemme hos sin fader væver Jeppe Larsen, i Ravnebjerg
1855, 2005, 2505, Rasmus Knudsen, enkemand og aftægtsmand, 84, hos sønnen gaardmand Mads Rasmussen, i Høime. Født i Høime
1855, 1007, 1607, Anders Nielsen, huusmand og skrædder, 58, i Sanderum
1855, 0308, 0908, Jørgen Jørgensen, ungkarl, 67, nød ophold hos gaardmand Lars Jørgensens enke, i Sanderum. Født i Sanderum
1855, 1008, 1408, Hans Hansen, 3 maaneder, søn af ugift Trine Hansen, i Brenult paa Høime Mark. Født paa Høime Mark
1855, 1108, 1408, Niels Andersen, huusmand, 43, i Elmelund. Født i Paarup Sogn
1855, 1709, 2309, Jørgen Rasmussen, 3½, søn af huusmand Rasmus Jørgensen, i Elmelund Enghave. Født Elmelund Mark
1855, 0412, 1212, Hans Nielsen, 3½, søn af gaardmand den ældre Niels Hansen, i Elmelund. Født i Elmelund
1856, 2612, 0101, Lars Peder Hansen, ½, søn af huusmand Hans Chr. Hansen, i Sanderum. Født i Sanderum
1856, 2912, 0901, Peder Jacobsen, aftægtsmand, 81, hos sønnen gaardmand Jacob Pedersen, i Sanderum. Født i Sanderum
1856, 0901, 1601, Lars Poulsen, 3½, søn af gaardmand Poul Rasmussen, i Sanderum. Født i Sanderum
1856, 2801, 0302, Anders Andersen, huusmand, 67, i Ravnebjerg. Født i Wissenbjerg Sogn
1856, 3001, 0702, Peder Jensen, skovfoged, 90, i Frydenlund Hesbjerg Skov. Født i Høime
1856, 3101, 0702, Lars Pedersen, 8½, søn af indsidder Peder Lind Larsen, i Ravnebjerg. Født i Ravnebjerg
1856, -, 2903, Dødfødt dreng, søn af huusmand og snedker Hans Rasmussen, i Rolighed paa Sanderum Mark
1856, 2203, 2903, Rasmus Pedersen, gaardmand, 67, i Høime. Født i Høime
1856, 0104, 0904, Jens Thomsen, 10 dage, søn af huusmand Thomas Jensen, i Bodilslund paa Ravnebjerg Mark
1856, 0404, 1204, Peter Johannes Sørensen, 13½, søn af huusmand Søren Johansen, i Haugkjær paa Ravnebjerg Mark
1856, 0804, 1604, Morten Hansen, aftægtsboelsmand, 87, i Brenultstedet paa Høime Mark. Født i Brylle
1856, 0106, 0906, Jørgen Andersen, ungkarl, 46, bestyrede gaarden for sin afdøde broders enke. Født i Sanderum
1856, 0107, 0707, Søren Johansen, huusmand, 48, i Haugkjærstedet paa Ravnebjerg Mark. Født i Odense
1856, 2407, 3007, Niels Jørgen Rasmussen, 12 dage, søn af gaardmand Rasmus Nielsen, i Høime. Født i Høime
1856, 1309, 2109, Udøbt dreng, 3 dage, søn af huusmand og væver Hans Jørgen Rasmussen, paa Elmelund Mark. Født paa Elmelund Mark
1856, 0612, 1312, Peder Jensen, enkemand og aftægtsmand, 54, i Damgaard paa Sanderum Mark. Født i Ravnebjerg
1856, 1012, 1412, Hans Frederik Sørensen, almisselem, 84, i Sanderum
1857, 1403, 2103, David Nielsen, ungkarl og boelsmand, 33½, i Nyehave paa Høime Mark. Født i Nyehave paa Høime Mark
1857, 0104, 0804, Anders Larsen, gaardmand, 37, i Møndesborg paa Sanderum Mark. Født i Elmelund
1857, 2005, 2805, Hans Jensen, enkemand den ældre og gaardmand, 75, i Høime. Født i Eibye Sogn
1857, 1006, 1406, Rasmus Rasmussen, 6, søn af huusmand Rasmus Rasmussen, i Lundskov paa Grynborg Mark. Født i Lundskov
1857, 2807, 0208, Hans Rasmussen, ½, søn af huusmand Rasmus Hansen, i Kjærslund paa Høime Mark. Født i Bro…holmhuus
1857, 1408, 1808, Anders Christiansen, 12 dage, søn af ugift Marie Kirstine Larsen, i Elmelund. Født i Elmelund
1857, 1009, 1609, Hans Jensen, enkemand og gaardmand, 66, i Lykkeshaab paa Høime Mark. Født i Hjallese
1857, 1609, 2009, Jens Christiansen, ungkarl, 24, opholdt sig hos sin fader Christian Hansen, i Hesbjerghuus
1857, 1010, 1810, Anders Jørgen Hansen Skou, 9 maaneder, søn af snedker Hans Poulsen, i Jordemoderboligen, paa Sanderum Mark. Født i Jordemoderboligen
1857, 2110, 3010, Hans Nielsen, aftægtsgaardmand, 76, i Elmelund. Født i Ubberud Sogn
1857, 0111, 0711, Niels Jørgensen, aftægtsboelsmand, 71, i Nyehavestedet paa Høime Mark. Født i Hjallese
1857, 0212, 0612, Christian Jacobsen, 4 uger, søn af ugift Mette Kirstine Christensen, i Høime. Født i Høime
1858, 2412, 0301, Julius Madsen, 8 dage, søn af boelsmand Mads Larsen, i Høime. Født i Marienborg
1858, 1601, 2401, Niels Jepsen, indsidder og snedker, 53, i Høime. Født i Tommerup
1858, 0302, 0702, Marius Christian Henrich Pedersen, 1, søn af arbeidsmand Lars Pedersen, i Odense. Født i Odense
1858, -, 1902, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Hansen, i Elmelund Enghave. Født i Elmelund
1858, 0403, 1103, Peder Hansen, 3 maaneder, søn af indsidder Hans Pedersen, i Sanderum. Født i Sanderum
1858, 1003, 1903, Christian Hansen, indsidder og dagleier, 62, i Hesbjerghuus. Født i Veilbye
1858, 2003, 2903, Rasmus Knudsen, gaardmand, 33, i Elmelund. Født i Elmelund
1858, 3103, 0504, Hans Rasmussen, 8 dage, søn af huusmand Rasmus Hansen, paa Høime Mark. Født paa Høime Mark
1858, 3003, 0304, Jacob Larsen, aftægtsmand, 78, i Holmstrup. Født i Ravnbjerg
1858, 2604, 0405, Mads Madsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 86, i Lille Grynborg
1858, 2704, 0405, Peder Larsen, huusmand og skrædder, 52, i Kræmoseholm paa Sanderum Mark
1858, 2804, 0505, Anders Larsen, enkemand og boelsmand, 67½, i Nydam paa Ravnebjerg Mark
1858, 3005, 0706, Niels Peter Svendsen, afskediget premierlieutenant og aftægtsgaardmand, 79, i Ravnebjerg
1858, 0506, 1106, Hans Jensen, fæstehuusmand og dagleier, 58, …dobækhuus paa Høime Mark
1858, 0706, 1906, Rasmus Larsen, 7 og 9 maaneder, søn af boelsmand Lars Chr. Larsen, i Høelstrup paa Sanderum Mark
1858, 0706, 1206, Anders Knudsen, gaardmand, 31, i Høime
1858, 1506, 2106, Knud Rasmussen, 9 og 3 maaneder, søn af afdøde gaardmand Rasmus Knudsen, i Elmelund
1858, 1606, 2106, David Jørgensen, 5, søn af gaardmand Jørgen Davidsen, i Lysemosegaard paa Høime Mark
1858, -, 1107, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Jørgensen, i Elmelund Enghave
1858, 1607, 2007, Anders Rasmussen, aftægtshuusmand, 65, i Krogsbæk paa Høime Mark
1858, 2907, 0508, Rasmus Andersen, 11 og 9 maaneder, søn af huusmand Anders Larsen, Hvidkjærstedet paa Høime Mark
1858, 1809, 2609, Rasmus Rasmussen, 1½, søn af huusmand Rasmus Rasmussen, i Bellingehuus paa Grynborg Mark
1858, 2209, 2609, Niels Rasmussen, 4½, søn af huusmand Rasmus Rasmussen, i Bellingehuus paa Grynborg Mark
1858, 0210, 0610, Christian Jensen, 9 maaneder, søn af ugift Bodil Madsen, i Sanderum, opholdt sig hos indsidderske Kirsten Andersdatter, i Sanderum
1858, 2010, 2610, Niels Andreasen, 4½, søn af ugift Ane Marie Nielsdatter, hos … fader huusmand Niels Rasmussen, i Musholmhuus paa Høime Mark
1858, 2210, 2810, Rasmus Hansen, 3 maaneder, opholdt sig hos huusmand Jørgen Nielsen, i Jansmose. Søn af tjenestekarl Hans Peder Jørgensen og hustru, begge tjenende i Væde, Veflinge Sogn
1858, -, 2811, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Larsen, i Brohus paa Sanderum Mark
1858, 2611, 0312, Ole Rasmussen, 1, søn af gaardmand Rasmus Hansen, i Sanderum
1859, 2801, 0502, Jacob Pedersen, huusmand og væver, 52, i Sanderum
1859, 2802, 0603, Niels Hansen, 2, søn af gaardmand Hans Jørgen Nielsen, i Ravnebjerg. Født i Ravnebjerg
1859, 1603, 2303, Hans Larsen, huusmand, 42, i Høime. Født i Sanderum
1859, 1304, 2004, Lars Pedersen, huusmand, 45, i Isenberg paa Ravnebjerg Mark. Født i Odense
1859, 0805, 1305, Christen Hansen, 12, søn af indsidder og snedker Hans Rasmussen, i Vosemose
1859, 2405, 2905, Hans Danielsen, gift og tjente som røgter, 67, hos gaardmand Niels Dræbye, i Sanderum. Bosat i Odense
1859, 1007, 1807, Hans Andersen, gaardmand, 63, i Sanderum. Født i Sanderum
1859, 2107, 2407, Anders Jacob Jørgensen, 5, søn af ugift Maren Andersen, ophold i Sanderum. Født i Sanderum
1859, 0108, 0608, Hans Christian Hansen, huusmand og snedker, 57, i Høime
1859, 1508, 2008, Hans Hansen, ungkarl og gaardmand, 59, i Høime. Født i Høime
1859, -, 1009, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jacob Pedersen, i Sanderum
1859, 1109, 1809, Rasmus Pedersen, 1, søn af huusmand Peder Frederiksen, i Elmelund Enghave
1859, 1509, 1909, Johan Christian Johansen, 1, søn af indsidder og væver Jens Johansen, i Sanderum. Født i Odense
1859, 2009, 2609, Hans Laurits Jacobsen, 5, søn af gaardmand Jacob Pedersen, i Sanderum
1859, 2709, 3009, Niels Christian Jacobsen, 2½, søn af gaardmand Jacob Pedersen, i Sanderum
1859, 0910, 1610, Rasmus Christian Hansen, 2, søn af huusmand Hans Christian Hansen, i Sanderum
1859, 1810, 2310, Lars Pedersen, aftægtsmand og tjente i Dalum Mølle, 81, i Sanderum
1859, 1511, 2011, Peder Madsen, 7 dage, søn af ugift Hansine Rasmussen, opholder sig paa Høime Mark
1859, 1911, 2011, Peder Christian Poulsen, 1 og 3 maaneder, søn af ugift Ane Margrete Pedersen, hos sin fader huusmand Peder Pedersen, i Sanderum. Født i Sanderum
1860, 1401, 1801, Lars Jørgensen, 13, søn af huusmand Jørgen Nielsen, i Sanderum. Født i Sanderum
1860, 1401, 1801, Rasmus Knudsen, 12, dattersøn og pleiebarn af huusmand Peder Pedersen, i Sanderum. Født i Sanderum
1860, 0402, 1102, Hans Jørgensen, huusmand, 76, i Kremosehuus paa Ravnebjerg Mark
1860, 1302, 1902, Lars Hansen, ungkarl og almisselem, 42, ophold hos væver Jacob Pedersens enke, i Sanderum. Født her i sognet
1860, 1902, 2702, Jens Larsen, aftægtsmand, 72, hos sønnen boelsmand Mads Jensen, i Birkerod paa Sanderum Mark. Født her i sognet
1860, 2105, 2605, Hans Christian Nielsen, 1, søn af huusmand og snedker Niels Hansen, i Høime. Født her i sognet
1860, 0206, 0806, Christen Pedersen, enkemand, 80, ophold hos gaardmand Jens Rasmussen, paa Elmelund Mark. Født i Kierte Sogn
1860, 0507, 0807, Johan Jensen, 10 dage, søn af huusmand Jens Johansen, i Fladbjerghuus. Født her i sognet
1860, 2508, 2908, Knud Nielsen, enkemand og almisselem, 69, i Duehuus paa Elmelund Mark
1861, 1602, 2402, Hans Christian Hansen, 12 dage, søn af huusmand og snedker Niels Hansen, i Høime. Født her i sognet
1861, 1104, 1904, Hans Peder Andersen, 13½, stedsøn af indsidder Frederik Christiansen, i Hesberghuus. Født i Munkeboe
1861, 0305, 1005, Gotfred Olsen, skolelærer, 41, i Ravnebjerg
1861, 0405, 1005, Niels Nielsen, ungkarl, 56, ophold hos gaardmand Lars Nielsen, i Sanderum. Født i Sanderum?
1861, 0206, 0906, Peder Olsen, 9 uger, søn af indsidder Hans Olesen, i Sanderum Tørvehave. Født i Sanderum
1861, 2307, 2807, Jørgen Pedersen, enkemand og almisselem, 68, i Elmelund
1861, 2407, 2907, Hans Hansen, 32, medeier af sin faders gaard i Høime. Født i Høime. Søn af gamle Hans Larsen
1861, 0909, 1509, Søren Nielsen, huusmand, 43, i Bondebjerghuus paa Høime Mark. Født i Tommerup
1861, 1308, 1908, Christoffer Hansen, enkemand og aftægtsmand, 84, i Aldershvile paa Sanderum Mark. Født i Sanderum
1861, 2111, 2911, Lars Pedersen, huusmand, 44, i Leervadshuus paa Ravnebjerg Mark. Født i St. Hans Sogn
1861, 2112, 2912, Peder Jensen, 9 maaneder, søn af huusmand Jens Andersen, i Windemose paa Høime Mark. Født i Windemose
1861, 2212, 2812, Morten Jensen, 10 uger, søn af gaardmand Jens Rasmussen, i Truelsegaard paa Elmelund Mark. Født i Truelsegaard
1861, -, 2912, Dødfødt dreng, søn af ugift Karen Hansdatter, i Rødehuus paa Elmelund Mark
1862, 2002, 0203, Peter Thomsen, 3 maaneder, søn af huusmand Knud Thomsen, i Elmelund Enghave. Født i Elmelund
1862, 0703, 1703, Lars Knudsen, enkemand, væver og aftægtsmand, 80, hos sin stedsøn væver Hans Madsen, i Sanderum. Født i Verninge
1862, 2005, 2605, Lars Nielsen, gaardmand, 60, i Østergaard paa Sanderum Mark. Født i Stubberup
1862, 2005, 2805, Hans Christian Christensen, ungkarl, 30, ophold hos huusmand Lars Andersen, i Mosehuus paa Høime Mark. Født i Allesø
1862, 2305, 2805, Jørgen Andersen, huusmand, 52, i Bøgebjerghuus paa Høime Mark. Født i Brylle
1862, 0407, 1007, Anton Arnesen, huusmand, 55, i Leerbækhuus paa Høime Mark. Født i Norge
1862, 1708, 2208, Hans Adolfsen, huusmand, 68, i Nyemarkhuus ved Bøllemose. Født i Sanderum
1862, 0812, 1412, Peder Hansen, 9 maaneder, søn af huusmand Jørgen Hansen, i Kremoseholm paa Sanderum Mark. Født paa Sanderum Mark
1863, 1901, 2601, Rasmus Larsen, aftægtsmand, 90½, hos Jørgen Rasmussen, i Nyeboehuus paa Ravnebjerg Mark. Født i Marslev
1863, 1901, 2501, Niels Nielsen, 9 maaneder, søn af ugift Ane Catrine Nielsdatter, i Granhuus. Født i Granhuus
1863, 1802, 2502, Jacob Hansen, skovfoged, 74, i Æghaven. Født i Høime
1863, -, 2203, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Johanne Augustsdatter, i Jensmose
1863, -, 1504, Dødfødt dreng, søn af huusmand og snedker Niels Hansen, i Høime
1863, 1707, 2307, Hans Hansen, almisselem, 72, i Sanderum. Født i Høime
1863, 2006, 2506, Lars Hansen, 6, stedsøn af huusmand Mads Hansen, i Kremosehuus paa Ravnebjerg Mark
1863, 3009, 0510, Morten Christensen, aftægtsmand, 81, i Ravnebjerg. Født i Ravnebjerg
1863, 3010, 0611, Lars Hansen, ½, søn af indsidder Hans Hansen, i Sanderum. Født i Sanderum
1863, 1412, 2012, Peder Thomsen, 12 dage, søn af huusmand Knud Jørgen Thomsen, i Elmelund Enghave
1864, 2401, 0102, Poul Larsen, 18, søn af gaardmand Lars Larsen, i Høime. Født i Høime
1864, 0703, 1303, Hans Knudsen, 4 uger, søn af ugift Karen Hansen, hos sin broder gaardmand Jens Hansen den yngre, i Høime
1864, 2203, 2803, Niels Knudsen, uhrmagersvend, 20, i Holmstrup. Født i Middelfart. Søn af afdøde arrestforsvarer Knud Olesen
1864, 2503, 0304, Anders Hansen, 3 maaneder, søn af saddelmager Hendrik Hansen, paa Sanderum Mark. Født paa Sanderum Mark
1864, 2404, 0105, Lars Rasmussen, 67, ophold hos sønnen huusmand Rasmus Larsen, paa Sanderum Mark. Født i Tommerup
1864, 0306, 1006, Hans Peter Møller, skolelærer og kirkesanger, 53 og 9 maaneder, i Sanderum. Født i Emdrupholms Mølle ved Ribe
1864, 2108, 2508, Frederik Carl Leo Nielsen, 2 maaneder, søn af ugift Maren Cathrine Petersen, i Eiersminde. Født paa Eierminde
1864, -, 0209, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Hansen, i Sanderum
1864, -, 0509, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jacob Pedersen, i Sanderum
1864, 0309, 0909, Laurits Bertelsen, 4, søn af boelsmand Bertel Henning Andersen, paa Høime Mark. Født i Høime
1864, 1409, 2009, Henning Madsen Bertelsen, 6½, boelsmand Bertel Henning Andersen, paa Høime Mark. Født i Høime
1864, 1509, 2109, Hans Sørensen, 12, stedsøn af huusmand Niels Jørgensen, paa Høime Mark. Født i Høime
1864, 1509, 2109, Knud Andersen, 10, stedsøn af gaardmand Lars Nielsen, i Høime. Født i Høime
1864, 1010, 1510, Hans Jensen, 7, pleiefader gaardmand Jens Hansen, i Høime. Født i Høime
1864, 1710, 2410, Rasmus Hansen, aftægtsmand, 72, Sanderum Mark. Født Sanderum Mark
1864, 2010, 2510, Thomas Hansen, 2, søn af smed Hans Hansen, i Høime. Født i Høime
1864, 1910, 2310, Mads Christian Madsen, ½, søn af ugift Johanne Marie Hansine Kirstine Hansen. Født Høime Mark
1864, 2310, 2910, Hans Hansen, 5½, søn af afdøde boelsmand Hans Christian Hansen, paa Høime Mark
1864, 1211, 1611, Peder Hansen, 16, søn af fhv. huusmand Hans Christian Madsen, paa Høime Mark
1864, 2811, 0512, Hans Andersen, 7 og 9 maaneder, stedsøn af gaardmand Lars Nielsen, i Høime. Født i Høime
1864, 0712, 1212, Anders Larsen, 3½, søn af gaardmand Lars Nielsen, i Høime. Født i Høime
1864, 1012, 1812, Mads Christian Rasmussen, 4½, søn af ugift Maren Cathrine Simonsdatter, i Høime. Født i Høime
1865, 1301, 2201, Rasmus Laurits Hansen, 8 maaneder, søn af huusmand Hans Jesper Pedersen, i Ravnebjerg
1865, -, 2901, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Anders Rasmussen, Hvidholmstedet paa Høime Mark
1865, 0302, 1102, Hans Nielsen, 18½, søn af gaardmand Niels Hansen, i Elmelund. Født i Elmelund
1865, 0302, 1102, Mads Peter Larsen, 7 maaneder, søn af gaardmand Lars Rasmussen, i Ravnebjerg. Født i Ravnebjerg
1865, 0402, 1102, Anders Jørgen Jensen, 17, søn af huusmand Jens Andersen, paa Høime Mark. Født i Høime
1865, 1602, 2302, Carl Christian Jantzen, 1, søn af forpagter Jantzen, i Dyrup. Født i Dyrup
1865, 2002, 2602, Frits Theodor Julius Jensen, 2, søn af skrædder Lars Jensen, i Sanderum. Født i Sanderum
1865, 1203, 1903, Peder Poulsen, 3 og 9 maaneder, søn af huusmand Poul Julius Jørgensen, Bøllemosehuus paa Ravnebjerg Mark
1865, 2104, 2904, Knud Nielsen, 6, søn af boelsmand Niels Pedersen, Tøisbo, Sanderum Mark. Født i Tøisbo
1865, 2104, 2604, Poul Christoffersen, 11 og 9 maaneder, søn af indsidder Christoffer Hansen, Sanderum Tørvehave
1865, 0705, 1505, Hans Christian Madsen, 22, Sanderum Mark. Søn af afdøde boelsmand Mads Hansen
1865, 0905, 1605, Christen Jørgensen, 26, i Høime. Søn af afdøde huusmand Jørgen Nielsen
1865, 1506, 2206, Hans Madsen, aftægtsmand, 75, hos gaardmand Niels Hansen, i Elmelund. Født i Elmelund
1865, 1806, 2206, Lars Pedersen, 25, i Sanderum. Født i Sanderum. Huusmand Peder Pedersen
1865, 2107, 2607, Jørgen Mathiasen, aftægtsmand, 67, hos sønnen boelsmand Anders Jørgensen, paa Sanderum Mark. Født i Sanderum
1865, 2707, 0108, Knud Theodor Nielsen, 9 uger, søn af lærer Nielsen, i Høime. Født i Høime
1865, 2508, 3108, Rasmus Peter Jensen, 1½, søn af ugift Sine Jensen, i Odense. Født paa Høime Mark
1865, 2808, 0109, Peder Jacobsen, aftægtsmand, 85, hos svigersønnen boelsmand Jørgen Clausen, Brolykke paa Sanderum Mark
1865, 0909, 1309, Hans Hansen, huusmand, 36, i Sanderum Mikkelsmose. Født i Tanghuus, Bederslev Sogn
1865, 1010, 1510, Jørgen Rasmussen, 14 dage, søn af ugift Marie Kirstine Jørgensen, Bellingehuus Grynborg Mark
1865, 2410, 3110, Rasmus Rasmussen, 9, søn af afdøde gaardmand Rasmus Knudsen, i Elmelund
1865, 0512, 1012, Anders Jørgensen, 11 uger, søn af indsidder Jørgen Jensen, i Bregnemosehuus Ravnebjerg Mark
1865, 1012, 1612, Anders Andersen, huusmand, 67, i Sødinghuus paa Høime Mark
1866, 2502, 0503, Peder Rasmussen, 32½, i Høime. Født i Høime. Søn af afdøde gaardmand Rasmus Pedersen
1866, 0604, 1404, Hans Andersen, 10 uger, søn af huusmand og tømrer Anders Rasmus Andersen, paa Høime Mark
1866, 1604, 2204, Niels Jensen, 11½, søn af huus- og hjulmand Jens Hansen, i Vennerslund paa Ravnebjerg Mark
1866, 2904, 0505, Rasmus Jørgensen, 11, søn af huusmand Jørgen Rasmussen, i Nybohuus paa Ravnebjerg Mark
1866, 1005, 1605, Hans Christian Nielsen, 12, søn af huusmand Niels Johansen, i Grasehuus paa Ravnebjerg Mark
1866, 0705, 1505, Rasmus Nielsen, huusmand, 54, i Flegmosehuus paa Ravnebjerg Mark
1866, 0605, 1305, Hans Andersen, 12½, søn af smed Anders Hansen, i Høime Ruerne. Født i Høime Ruerne
1866, 1005, 1605, Hans Christoffer Jørgensen, 23, i Sanderum. Født i Sanderum. Søn af huusmand Jørgen Nielsen
1866, 2305, 2905, Hans Hansen, almisselem, 74, i Ravnebjerg
1866, 3005, 0606, Peder Nielsen, aftægtsmand, 68, i Leervadhuus paa Ravnebjerg Mark
1866, 0406, 1006, Mads Hansen, huusmand, 44, i Høime
1866, 1506, 2206, Hans Peter Johannes Hansen, 2 og 3 maaneder, søn af ugift Caroline Hansen, i Odense. Født i Odense
1866, 1407, 1907, Jørgen Nielsen, fattiglem, 70, tilhuse i Jens... paa Ravnebjerg Mark
1866, 3107, 0608, Knud Rasmussen, gaardmand, 58½, Hvidkjærgaard paa Høime Mark. Født i Høime
1866, 0608, 1108, Rasmus Hansen, huusmand og væver, 70, i Ravnebjerg
1866, 2008, 2708, David Michaelsen, 21, i Høime. Født i Høime. Pleiesøn af gaardmand Henrik Davidsen, i Høime
1866, 2008, 2508, Christen Nielsen, 25, i Grauhuus paa Ravnebjerg Mark. Født i Lille Bøllemose. Søn af huusmand Niels Johannesen
1866, 2408, 2908, Rasmus Jørgensen, ungkarl og tømrer, 67, i Høime
1866, 2408, 3008, Anders Jensen, 3½, søn af huusmand Jens Johansen, i Fladbjerghuus paa Ravnebjerg Mark. Født sammesteds
1866, 1811, 2611, Jørgen Hansen, aftægtsmand, 78, hos huusmand Hans Jensen, i Sanderum. Født i Sanderum
1866, 2311, 2911, Niels Peder Pedersen, 2 og 9 maaneder, søn af gaardmand Peder Hansen, i Sanderum. Født i Sanderum
1866, 2911, 0412, Jens Hansen, 1, søn af ugift Karen Marie Rasmiesine Andersen, i Aldersminde, paa Ravnebjerg Mark. Født i Ravnebjerg
1867, 0401, 1101, Morten Tuesen, huusmand, 63, i Sandager paa Høime Mark. Født i Eltang Sogn, Jylland
1867, 1601, 2401, Hans Gotfredsen, 5 maaneder, søn af huusmand Gotfred Andersen, i Rødehuus paa Elmelund Mark. Født i Rødehuus
1867, 2801, 0102, Hans Lumby Rasmussen, 4 dage, søn af skolelærer Michael Rasmussen, i Ravnebjerg. Født sammesteds
1867, -, 0302, Dødfødt dreng, søn af ugift Karen Marie Nielsen, i Ravnebjerg
1867, 1502, 2202, Jens Olsen, 7, søn af smed Ole Johansen, i Elmelund. Født i Elmelund
1867, 1904, 2704, Niels Pedersen, aftægtsmand, 76½, hos svigersønnen Mikkel Rasmussen, paa Sanderum Mark. Født i Høime
1867, 2605, 0106, Niels Peter Henriksen, 17 og 3 maaneder, søn af indsidder Henrik Hansen, i Høime. Født i Høime
1867, 1207, 1807, Anders Jørgensen, gaardmand, 66, i Elmelund. Født i Elmelund
1867, 1907, 2507, Rasmus Laurits Pedersen, 5½ uge, søn af huusmand Peder Larsen, i Drøisbjerg paa Sanderum Mark. Født sammesteds
1867, 0208, 0908, Just Larsen, 5½, søn af boelsmand Lars Johansen, paa Elmelund Mark. Født Elmelund Mark
1867, 1308, 1708, Lars Hansen, 11 maaneder, søn af gaardmand Hans Larsen, i Dyrup. Født i Dyrup
1867, 3108, 0409, Anders Christian Hansen, 2½ maaned, søn af ugift Kirsten Nielsen. Født i Sanderum
1867, 0211, 0811, Jacob Larsen, 60, i Høime. Født i Høime. Søn af gaardmand Lars Larsen
1867, 0311, 0911, Mads Jacob Nielsen, 18, søn af huusmand Niels Johansen, i Granhave paa Ravnebjerg Mark. Født sammesteds
1867, -, 0112, 2 dødfødte drenge (tvillinger) sønner af skovfoged Hans Jacobsen, i Æghaven
1867, 1312, 2212, Niels Rasmussen, almisselem, 70, i Sanderum Fattighuus
1867, 2412, 02011868, Hans Larsen, gaardmand, 53½, i Sanderum. Født i Sanderum
1868, 2401, 3101, Mads Larsen, aftægtsmand og væver, 66, i Lille Kremose paa Sanderum Mark
1868, 1602, 2202, Knud Theodor Nielsen, 8 maaneder, søn af skolelærer Peder Christian Nielsen, i Høime. Født i Høime
1868, 2602, 0403, Anders Hansen, ungkarl, 52, kost hos huusmand Niels Hansen, i Elmelund Enghave. Født i Tommerup
1868, 2902, 0703, Anders Hansen, aftægtsmand, 77, i Fladbjerghuus paa Ravnebjerg Mark
1868, -, 0303, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Jensen, i Elmelund
1868, 1604, 2104, Jørgen Andersen, 9½, søn af ugift Ane Johanne Augustesen, i Jensmose paa Ravnebjerg Mark
1868, 0105, 0905, Anders Rasmussen, huusmand, 70, Vosmose, paa Ravnebjerg Mark
1868, -, 1106, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Mathisen, i Fladbjerg paa Ravnebjerg Mark
1868, 1306, 1806, Niels Frederik Johan Peter Lindegaard, 14, søn af skrædder Lindegaard, paa Sanderum Mark. Født i Sanderum
1868, 1607, 2207, Jens Christian Nielsen, 16 dage, søn af enke Ane Kirstine Rasmussen, i Sanderum. Født i Sanderum
1868, 2508, 3108, Mads Pedersen, ungkarl, 41, gaardmand Jacob Pedersens broder, i Sanderum. Født i Sanderum
1868, 1309, 1909, Christian Rasmussen, 30, i Ravnebjerg. Født i Ravnebjerg. Søn af gaardmand Rasmus Knudsen
1868, 0610, 1410, Niels Johansen, huusmand, 68, Granhuus paa Ravnebjerg Mark
1868, 1710, 2410, Peder Rasmussen, hjulmand og huusmand, 46, Sanderum Mark. Født i Bellinge
1868, -, 0410, Dødfødt dreng, søn af smed Rasmus Rasmussen, i Høime
1868, -, 1312, Dødfødt dreng, søn af banevogter Peder Rasmussen, paa Sanderum Mark
1869, -, 0301, Dødfødt dreng, søn af skomager Knud Knudsen, ved Lettebæk
1869, 1902, 2602, Niels Hansen, gift boelsmand, 54, Lille Bøllemose paa Ravnebjerg Mark. Født i Lille Bøllemose
1869, 2803, 0304, Anders Jensen, gift aftægtsmand, 79, Vindmosehuus paa Høime Mark. Født i Høime
1869, 0505, 1205, Christian Laurits Hansen, gift huusmand, 43, Høime Mark
1869, 0712, 1412, Hans Hansen, enkemand og aftægtsmand, 66, i Ruerstedet paa Høime Mark. Født i Ruerstedet
1869, 1612, 2112, Mads Hansen, 2 maaneder, søn af huusmand Hans Frandsen, paa Høime Mark. Født i Høime
1870, -, 2301, 2 dødfødt drenge (tvillinger), sønner af ugift Ane Kirstine Jørgensen, i Ravnebjerg
1870, 2801, 0402, Morten Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 75, i Ravnebjerg. Født i Ravnebjerg
1870, 2901, 0402, Morten Rasmussen, 14 uger, søn af gaardmand Rasmus Mortensen, i Ravnebjerg. Født i Ravnebjerg
1870, 1102, 1802, Niels Andersen, enkemand og gaardmand, 75, i Høime. Født i Høime
1870, 0103, 0903, Hans Rasmussen, boelsmand, 76, i Lundekjær paa Høime Mark. Født i Høime
1870, 1503, 2103, Peder Larsen, fattiglem, 63, i Sanderum. Født i Sanderum
1870, 1004, 1604, Anders Jørgensen, boelsmand, 41, paa Sanderum Mark. Født paa Sanderum Mark
1870, 0405, 0805, Christian Hansen, 6 uger, søn af ugift Caroline Christensen, i Eskemoselund paa Ravnebjerg Mark. Født sammesteds
1870, 2605, 0106, Rasmus Rasmussen, gift huusmand, 48, i Damhuus paa Ravnebjerg Mark. Født i Ubberud
1870, -, 1906, Dødfødt dreng, søn af ugift Gjertrud Marie Pedersen, i Sanderum Hospital
1870, 3007, 0308, Jens Hansen Kullerup, gift indsidder, 66, i Mariebjerghuus paa Høime Mark
1870, 1708, 2308, Rasmus Mathisen, gift gaardmand, 46, i Fladbjerg paa Ravnebjerg Mark. Født i Fladbjerg
1870, 1608, 2108, Rasmus Christoffersen, ugift, 19, i Sanderum Tørvehave. Søn af afdøde indsidder Christoffer Hansen
1870, -, 2310, Dødfødt dreng, søn af ugift Johanne Kirstine Christiansen, i Lykkehuus paa Høime Mark
1870, 1411, 2211, Jens Olsen, enkemand og huusmand, 66, i Høime
1870, 2011, 2611, Jens Peder Hansen, 3 uger, søn af gaardmand Hans Christian Hansen, paa Høime Mark. Født sammesteds
1870, 0612, 1412, Peder Conrad Rasmussen, ungkarl og væver, 22½, i Ravnebjerg. Født i Ravnebjerg
1864, 3004, 0905, Richard Octavius Steenberg, søn af sognepræst Steenberg. Født i Gudum ved Lemwig
1871, 1401, 2401, Søren Pedersen, 8½, søn af afdøde hjulmand Peder Rasmussen, paa Sanderum Mark. Født Bellinge
1871, 2801, 0402, Carl Christian Henrik Jørgensen, 12, søn af murer Anders Jørgensen, paa Ravnebjerg Mark. Født i Odense
1871, 1903, 2503, Jeppe Larsen, enkemand og aftægtsmand, 71½, i Ravnebjerg. Født i Sanderum
1871, 2203, 3003, Peder Pedersen, gift boelsmand, 58, paa Sanderum Mark. Født i Sanderum
1871, 2203, 3003, Hans Christian Larsen, 9 maaneder, søn af ugift Johanne Kirstine Larsen, paa Høime Mark. Født i Høime
1871, 0206, 0906, Anders Andersen, ugift fattiglem, 80, i Brændekilde Arbeidsanstalt
1871, 1706, 2306, Niels Andersen, gift aftægtsmand, 63, i Elmelund Enghave. Født i Paarup Sogn
1871, 1107, 1707, Hans Larsen, 12, søn af huusmand Lars Larsen, paa Høime Mark. Født i Høime Mark
1871, 1708, 2208, Peder Pedersen, gift huusmand, 77, i Sanderum. Nød fattighjælp
1871, 0110, 0510, Udøbt dreng, 6 uger, søn af pige Johanne Marie Rasmussen, i Huusmose paa Sanderum Mark
1871, 0312, 1012, Anders Andersen, 4 uger, søn af huusmand Anders Larsen, i Eskemose paa Ravnebjerg Mark
1872, 2802, 0603, Hans Davidsen, gift gaardmand, 63, Sanderum Mark. Født i Høime
1872, 1203, 2003, Rasmus Andersen, enkemand og aftægtsmand, 72, i Lykkenslund paa Ravnebjerg Mark. Født i Ravnebjerg
1872, 3103, 0904, Jens Rasmussen, gift huusmand, 60, paa Høime Mark. Født i Ravnebjerg
1872, -, 2004, J. Olson, smedesvend, svensk af fødsel - ifølge en for ham funden vandrebog
1872, 2605, 3105, Niels Hansen, ugift tømmersvend, 25, i Højme. Født i Højme. Søn af huusmand Hans Pedersen
1872, 2006, 2406, Carl Junius Optatus Steenberg, gift sognepræst, 60, til Sanderum
1872, 2407, 0108, Knud Pedersen, gift gaardmand, 45, Højme Mark. Født i Birkende
1872, 0208, 0808, Anders Knudsen, enkemand og aftægtsmand, 79, Højme Mark
1872, 0709, 1109, Rasmus Hansen, ugift, 25½, i Lundekjær paa Højme Mark. Søn af gaardmand Hans Rasmussens enke
1872, 2109, 2609, Niels Peder Hansen, tjenestekarl, 31og 9 maaneder, Sanderum Mark
1872, 1110, 1410, Lars Rasmussen, 17½, tjente i Sanderum. Søn af huusmand og banevogter Rasmus Jørgensen, ved Jernbanen ved Tommerup
1872, 2611, 0112, Jens Olsen, 16 dage, søn af pige Mette Cathrine Hansen, i Hansborg paa Sanderum Mark
1872, 2812, 03011873, Hans Poulsen, gift snedker, 67. Gift med jordemoderen paa Sanderum Mark. Født 27.12.1805 i Fangel
1873, 2401, 3101, Rasmus Larsen, ugift tyende, 54, opholdt sig i Aahave paa Højme Mark
1873, 1602, 2102, Christen Hansen, gift fattiglem, 76, Højme
1873, 0103, 0703, Mourits Mouritsen, 10 uger, søn af gaardmand Niels Mouritsen, paa Sanderum Mark
1873, 0104, 0804, Peder Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 79½, i Skarenborg paa Højme Mark
1873, 1505, 2105, Lars Peter Thomsen, 8 maaneder søn af huusmand Knud Thomsen, i Clauslund Enghave
1873, 0906, 1306, Laurits Johan Larsen, 6 maaneder, søn af gaardmand Lars Christian Larsen, i Aagaard paa Højme Mark
1873, 3007, 0208, Jens Madsen, ugift, 22, i Ravnebjerg. Født 22.8.1851 i Ravnebjerg. Søn af gaardmand Mads Jensen
1873, 1108, 1708, Peder Christensen, gift almisselem, 73, Ravnebjerg
1873, 2710, 0411, Anders Jørgensen, gift huusmand, 47, Duehus paa Elmelund Mark
1873, 3010, 0611, Rasmus Rasmussen, gift indsidder, 66, Jensmose paa Ravnebjerg Mark
1873, 2911, 0512, Poul Edvard Lange, gift sognepræst, 56, Sanderum
1874, 0401, 1201, Mads Rasmussen, enkemand og væver, 79, Sanderum Mark
1874, 1501, 2201, Jørgen Nielsen, ugift, 32, paa Sanderum Mark. Søn af huusmand Niels Larsen
1874, 3001, 0602, Hans Poulsen, gift huusmand, 75, paa Højme Mark
1874, 0702, 1502, Christian Hansen, 8, søn af pige Marie Cathrine Christensen, i Lille Bøllemose
1874, 2402, 0303, Rasmus Nielsen, gift gaardmand, 60, i Højme
1874, 1803, 2503, Niels Jepsen, enkemand og huusmand, 42, Højme Mark
1874, 0905, 1505, Lars Madsen, ugift murer, 29, opholdt sig hos huusmand Hans Jepsen, paa Sanderum Mark
1874, 0106, 0506, Udøbt dreng, 4 timer, søn af ugift Ane Cathrine Henksen, paa Sanderum Mark
1874, 1007, 1607, Hans Larsen, gift gaardmand, 61, i Elmelund
1874, 1407, 1807, Christian Hans Alfred Christiansen, 4, søn af gaardmand Erik Christiansen, i Ejersminde paa Sanderum Mark
1874, 2210, 3010, Søren Andersen, gift gaardmand, 78, i Ravnebjerg
1874, 2711, 0212, Niels Helfred Hansen, 1 dag, søn af lærer Hansen, i Sanderum
1874, 1512, 2212, Peder Hansen, gift aftægtsmand, 75, hos sønnen Hans Pedersen, paa Højme Mark
1874, 2112, 2912, Peder Larsen, gift aftægtsmand, 72, hos gaardmand Rasmus Hansen, i Højme
1875, 1801, 2501, Christen Nielsen, enkemand, væver og aftægtsmand, 60, i Højme
1875, 0402, 1002, Lars Christian Hansen, enkemand og fæstehusmand, 76, Ravnebjerg Mark
1875, 0502, 1102, Anders Christian Nissen, 2, søn af arbejdsmand Hans Nissen, i Sanderum
1875, 0702, 1402, Hans Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 86, hos sønnen tømrer Mads Hansen, i Elmelund
1875, 1403, 2003, Rasmus Pedersen, gift husmand og hjulmand, 77, i Sanderum
1875, 2903, 0604, Rasmus Pedersen, gift indsidder, 65, i Højme
1875, 1104, 1804, Christian Hansen, 3 uger, søn af ugift Karen Hansen, paa Hesbjerg
1875, 1405, 2005, Peder Pedersen, gift inderste, 70, i Sanderum
1875, 0506, 1006, Henning Pedersen, gift husmand, 68, i Højme
1875, 1906, 2506, Niels Christensen, enkemand og aftægtsmand, 77, hos sønnen Peder Christian Nielsen, paa Højme Mark
1875, 0507, 0907, Jens Petersen, gift huusmand, 72, i Højme
1875, 0108, 0608, Niels Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 71, Aalundstedet paa Højme Mark
1875, 2608, 3108, Lars Christensen, enkemand og gaardmand, 71, i Sanderum
1875, 0609, 1109, Morten Andersen, gift husmand og forhen vejbetjent, 77, i Aldersminde paa Ravnebjerg Mark
1875, 2809, 0310, Henrik Otto Hansen, gift indsidder, Ravnebjerg
1875, 0310, 0610, Hans Christian Hansen, gift boelsmand, 49, i Brenult paa Højme Mark
1875, 1312, 1912, Rasmus Madsen, gift fattiglem, 75, under Sanderum
1876, 1702, 2402, Anders Jørgen Jensen, gift husmand, 73, i Sanderum Tørvehave
1876, 2002, 2802, Peder Rasmussen, ugift, 22, paa Sanderum Mark. Søn af banevogter Rasmus Pedersen
1876, 3103, 0604, Jørgen Pedersen, ugift ungkarl, 53, i Sanderum. Broder til gaardmand Niels Pedersen, i Sanderum
1876, 2904, 0305, Mads Peder Hansen, ugift røgter, 34, hos gaardmand Jørgen Larsen, i Højme
1876, 0805, 1505, Knud Andersen, ugift, 24, i Elmelund. Søn af afdøde gaardmand Anders Jørgensen
1876, 0507, 1007, Mads Larsen, gift gaardmand, 60, i Sanderum
1876, 3107, 0308, Ole Rasmussen, ugift, 48, i Elmelund. Søn af Rasmus Olsens enke (moderen)
1876, 1510, 1910, Hans Peder Hansen, 9 maaneder, søn af Maren Pedersen, i Sanderum
1877, 1304, 2204, Jens Larsen, enkemand, fhv. husmand og bødker, 80, i Fattighuset
1877, 2304, 2804, Christen Larsen, gift husmand, 57, i Dyrehus paa Højme Mark
1877, 1410, 1910, Peder Rasmussen, gift gaardmand, 60, i Elmelund
1878, 2701, 0202, Jens Hansen, gift gaardmand, 50, i Højme
1878, 1002, 1802, Jørgen Hansen, 17 og 10 maaneder, søn af væver Jørgen Rasmussen, paa Elmelund Mark
1878, 2604, 0305, Anders Larsen, gift huusmand og høker, 51, i Ravnebjerg
1878, 1806, 2306, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Jensen, paa Ravnebjerg Mark
1878, 2909, 0610, Jens Peter Nielsen, 14 dage,søn af ugift Marie Kirstine Hansen, i Sanderum
1878, 1511, 2111, Lars Hansen (Allested), enkemand og husmand, 67, paa Højme Mark
1879, 1701, 2201, Knud Knudsen, 17 dage, søn af gaardmand Rasmus Knudsen, i Hvidkjærgaard paa Højme Mark
1879, 2701, 0302, Rasmus Marius Jensen, 6 maaneder, søn af ugift Karen Kirstine Pedersen, af Brændekilde
1879, 1102, 1702, Mads Jørgensen, gift gaardmand, 66, i Sanderum
1879, 2302, 0103, Mads Sørensen, ugift aftægtsmand, 78, i Nellemosehus paa Højme Mark
1879, 2602, 0603, Christen Jensen, gift husmand, 72, i Lille Bøllemosehus
1879, 2003, 2703, Mourits Madsen, gift gaardmand, 85, i Sanderum
1879, 0105, 0805, Niels Peter Larsen, 3, søn af ugift Maren Kirstine Nielsen, paa Højme Mark
1879, 0705, 1405, Mads Jensen, gift gaardmand, 58, i Ravnebjerg
1879, 2805, 0206, Jens Andersen, gift væver og fattiglem, 77, i Jakobsminde paa Højme Mark
1879, 2106, 2606, Peder Andersen, 8 dage, søn af husmand Anders Chr. Andersen, i Højme
1879, 2306, 2706, Frants Hansen, 3, søn af husmand Hans Frandsen, paa Højme Mark
1879, 2707, 0208, Rasmus Christian Larsen, enkemand og aftægtsmand, 81, hos sønnen gaardmand Lars Rasmussen, i Ravnebjerg
1879, 0409, 0909, Johan Mathiasen, enkemand og fattiglem, 83, Brændekilde Fattiggaard
1879, 1410, 2010, Peder Larsen, gift gaardmand, 44, i Troimemose paa Højme Mark
1879, 0811, 1411, Niels Hansen, 7 uger, søn af ugift Mette Cathrine Nielsen, i Højme
1880, 0601, 1101, Dødfødt dreng, søn af indsidder Peder Pedersen, i Sanderum Tørvehave
1880, 2604, 0305, Hans Frandsen, gift husmand, 53, paa Højme Mark
1880, 1805, 2305, Dødfødt dreng, søn af bødker Hans Rasmussen, i Sanderum
1880, 1905, 2705, Christian Hansen, gift aftægtsmand, 63, Hulebækstedet paa Elmelund Mark
1880, 0206, 0706, Hans Jesper Pedersen, gift husmand, 69, Ravnebjerg
1880, 1907, -, Niels Rasmussen, gift husmand og urtemand, 54, i Elmelund Enghave
1880, 2607, 3107, Jeppe Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 87, paa Ravnebjerg Mark
1880, 1307, 1807, Hans Christian Duus, 5, søn af indsidder Jens Jensen, paa Ravnebjerg Mark
1880, 1909, 2609, Anders Jensen, 10 maaneder, søn af husmand Anders Jensen, paa Ravnebjerg Mark
1880, 0910, 1510, Niels Hansen, gift husmand og hørbereder, 67, i Østerhus paa Højme Mark
1880, 0112, 0512, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Nissen, i Sanderum
1881, 0701, 1201, Niels Jørgensen, enkemand og fattiglem, 71, i Brændekilde Fattiggaard
1881, 0402, 1002, Niels Nielsen, ugift murer, 29, i Elmelund Enghave. Søn af husmand Niels Hansen
1881, 1002, 1802, Hans Hansen, enkemand og forhen husmand, 76, i Tarup
1881, 1203, 1703, Ernst Peter Brandt, gift gaardmand, 56, ejer af Elsesminde i Sanderum
1881, 2203, 2803, Laurits Knudsen, 15 uger, søn af gaardmand Rasmus Knudsen, i Hvidkjær i Højme
1881, 2303, 2703, Dødfødt dreng, søn af lærer H. Hansen, i Sanderum
1881, 1204, 1904, Hans Christian Hansen, 15, søn af husmand Henrik Hansen, i Sanderum
1881, 1904, 2604, Niels Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 87, hos Niels Rasmussen, i Rueholmhus paa Højme Mark
1881, 2104, 2804, Thomas Jensen, enkemand og aftægtsmand, 68, hos husmand Anders Christen Jørgensen, i Bodilslund paa Ravnebjerg Mark
1881, 0105, 0705, Lars Peter Jensen, 9, søn af husmand Anders Jensen, paa Ravnebjerg Mark
1881, 1105, 1705, Peder Jørgensen, enkemand, husmand og bødker, 83, Sanderum
1881, 1910, 2610, Henrik Nielsen, 8, søn af indsidder Niels Christensen, paa Hesbjerg Mark
1881, 2010, 2710, Jens Rasmussen, gift gaardmand, 65, i Trudsegaard paa Elmelund Mark
1881, 2210, 2810, Niels Sørensen, ungkarl, 30, i Bondebjerghuset paa Højme Mark. Søn af afdøde husmand Søren Nielsen
1881, 2211, 2711, Jacob Lauritsen Rosenlund, 2, søn af daglejer Augustinus Lauritsen Rosenlund, ved Hesbjerg
1881, 0912, 1412, Udøbt dreng, 11 dage, søn af ugift Marie Pedersen, paa Højme Mark
1882, 1301, 2001, Hans Rasmussen, gift husmand, 59, Eskemose paa Ravnebjerg Mark
1882, 2701, 0202, Lars Madsen, enkemand og aftægtsmand, 67, fra Ravnebjerg
1882, 1404, 2104, Knud Jeppesen, enkemand, arbejdsmand og indsidder, 65, i Sanderum
1882, 1705, 2305, Niels Peter Nielsen, 11 maaneder, søn af boelsmand Jens Nielsen, i Lille Bøllemose
1882, 3005, 0606, Christen Larsen, gift aftægtsmand, 74, i Brunkjærgaard i Højme
1882, 1106, 1806, Marius Louis William Knudsen, 8 uger, søn af ugift Frederikke Lovise Knudsen, i Odense
1882, 0307, 0707, Hans Christian Madsen, enkemand og arbejdsmand, 71, tjenende i Ravnebjerg
1882, 1308, 1808, Jens Christensen, 13, søn af afdøde husmand Christen Larsen, i Dyrehusstedet paa Højme Mark
1882, 1508, 2108, Søren Christensen, aftægtsgaardmand, 94, i Ravnebjerg
1882, 2710, 0211, Anders Pedersen, enkemand og gaardmand, 61, i Ravnebjerg
1882, 1811, -, Hans Peter Nielsen, gift fattiglem, 45, fra Paarup
1883, 0201, -, Jens Peter Jensen, tjenestekarl, 27, i Odense. Født i Magelby Sogn, Sjælland (Magleby)
1883, 1702, 2402, Niels Nielsen, 3 maaneder, søn af gaardmand Jens Nielsen, i Jalsgaard paa Elmelund Mark
1883, 2702, 0603, Lars Larsen, gift aftægtsmand, 79½, Troimemose paa Højme Mark
1883, 2503, 2903, Hans Pedersen, fraskilt røgter, 58, hos gaardmand H. P. Andersen, i Ravnebjerg. Født i Skeby Sogn
1883, 2404, 2904, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Hansen, i Dyrehus paa Højme Mark
1883, 1005, 1405, Alfred Højer, 9 maaneder, søn af ugift Ane Marie Jørgensen, paa Ravnebjerg Mark
1883, 1107, 1707, Hans Christian Rasmussen, 2 maaneder, søn af ugift Adamine Hansen, i Fattighuset paa Sanderum Mark
1883, 1907, 2507, Hans Hansen, gift husmand, 69, i Sanderum Tørvehave
1883, 0710, 1210, Hans Christian Christensen, ugift og fhv. sergeant, 78, i Kielshuset. Nød fattighjælp af Aunslev Sogn
1883, 2211, 2911, Anders Larsen, gift husmand, 68, i Brohus paa Sanderum Mark
1883, 0712, 1312, Jørgen Madsen, gift bolsmand, 59, i Øghaven
1883, 1112, 1912, Poul Rasmussen, gift gaardejer, 82, i Sanderum
1883, 3012, 05011884, Niels Christoffersen Bek, gift husmand, 51, paa Ravnebjerg Mark
1883, 3012, 07011884, Henrik Hansen, gift husmand, 69, i Sanderum
1884, 0702, 1402, Andreas Hansen, gift gaardmand, 75, i Højme
1884, 3103, 0604, Anders Jørgensen, enkemand og fattiglem, 82, i Sanderum Fattighus
1884, 2104, 2804, Niels Jørgensen, gift husmand, 57, i Bondebjerghuset paa Højme Mark
1884, 1305, 1805, Jens Pedersen, enkemand, 75, hos høker Mads Jensen, paa Højme Mark
1884, 1706, 2206, Dødfødt dreng, søn af husmand Peder Nielsen, i Ravnebjerg
1884, 0308, 0808, Hans Olsen, gift husmand, 60, i Sanderum Tørvehave
1884, 0809, 1309, Rasmus Rasmussen, gift husmand og smed, 42, i Højme
1884, 2209, 2709, Hans Peder Andersen, gift gaardmand, 42, i Ravnebjerg
1884, 0310, 0910, Rasmus Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 77, paa Ravnebjerg Mark (Kildeholm)
1885, 0401, 1201, Niels Madsen, enkemand og aftægtsmand, 69, i Julsgaard paa Elmelund Mark
1885, 2801, 0302, Rasmus Hansen, gift gaardmand, 49 og 9 maaneder, i Højme
1885, 2801, 0302, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Jørgensen, i Troimemose paa Højme Mark
1885, 2801, 0402, Jens Madsen, aftægtsgaardmand, 65, i Ravnebjerg
1885, 3101, 0602, Niels Christian Nielsen, 2 og 9 maaneder, søn af husmand Anton Rejmar Nielsen, i Sanderum
1885, 1002, 1802, Hans Larsen, aftægtsgaardmand, 65, i Sanderum
1885, 1902, 2402, Hans Madsen, gift, husmand og murer, 50, Højme Mark
1885, 2703, 0104, Anders Laurits Larsen, 3 maaneder, søn af gaardmand Lars Larsen, i Ravnebjerg
1885, 0304, 0904, Hans Peder Knudsen, 5 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Knudsen, i Hvidkjærgaard paa Højme Mark
1885, 0704, 1504, Niels Olsen, enkemand og aftægtsmand, 82, hos Jens Christian Jacobsen, i Troneslund paa Ravnebjerg Mark
1885, 2308, 2808, Jens Knudsen, gift husmand, 75, i Oddelund paa Højme Mark
1885, 2911, 0612, Dødfødt dreng, søn af husmand Mads Christian Jørgensen, i Mikkelsmose
1885, 1812, 2312, Dødfødt dreng, søn af husmand Peder Nielsen, i Ravnebjerg
1886, 0202, 0902, Knud Peter Petersen, ugift kusk, 25, i Ravnebjerg. Søn af husmand Anders Christian Petersen
1886, 0603, 1203, Niels Skytte Larsen, 19, i Ravnebjerg. Søn af Gaardmand Lars Rasmussen Kronberg
1886, 1203, 1803, Rasmus Morten Rasmussen, 9 maaneder, søn af husmand Peder Rasmussen, i Sanderum
1886, 1704, 2404, Rasmus Johansen, enkemand og boelsmand, 62, Højme Mark
1886, 2004, 2704, Jacob Mathiesen, enkemand og fhv. husmand i Sanderum, 86, nu i Fattighuset
1886, 2104, 2904, Anders Andersen, enkemand og boelsmand, 61, Aahavestedet paa Højme Mark
1886, 2304, 2804, Hans Hansen, 5 uger, søn af arbejdsmand Lars Hansen, i Torvehaven
1886, 1105, 1705, Niels Hansen, enkemand og husmand, 62, i Elmelund Enghave
1886, 1506, 2106, Anders Laurits Larsen, 3 uger, søn af gaardmand Lars Larsen, i Ravnebjerg
1886, 0107, 0607, Mads Jensen, gift husmand, 86, paa Højme Mark
1886, 0209, 0909, Niels Henriksen, enkemand og aftægtsmand, 79, Elmelund Mark
1886, 2411, 3011, Søren Madsen, 7 maaneder, søn af gaardmand Mads Christian Jensen, i Ravnebjerg
1887, 0201, 1001, Henrik Davidsen, ugift aftægtsmand, 80, i Højme
1887, 1201, 1801, Mads Hansen, 3½ maaned, søn af bødker Søren Hansen, i Højme
1887, 1901, 2501, Lars Andersen, gift husmand, 87, i Lykkehuset paa Højme Mark
1887, 0302, 1202, Lars Hansen, ugift veterinærelev, 19, i Dyrup. Søn af gaardmand Hans Larsen
1887, 1602, 2202, Jørgen Larsen, enkemand og gaardaftægtsmand, 79, i Højme
1887, 1802, 2302, Dødfødt dreng, søn af husmand Peder Nielsen, i Ravnebjerg
1887, 2402, 0303, Sofus Peder Sørensen, 17, søn af arbejdsmand Søren Pedersen, i Sanderum
1887, 0904, 1504, Claus Jørgensen, gift husmand og tømmermand, 58, i Krogsbæk paa Højme Mark
1887, 2706, 0107, Jørgen Christensen, gift husmand, 65, i Gyldendalhuset paa Ravnebjerg Mark
1887, 0407, -, Henrik Sørensen, møllersvend, 22, Sanderum Mølle, nu i Odense. Født i Brylle Sogn. Søn af Laurits Sørensen
1887, 1207, 1807, Hans Andersen, enkemand og aftægtsmand, 46, i Bøgemarkhus ved Verninge paa Ravnebjerg Mark
1887, 3108, 0609, Henrik Vilhelm Lund Henriksen, gift husmand, 56, i Sanderum Tørvehave
1887, 0510, 1010, Rasmus Mortensen, gift indsidder, 75, i Sanderum
1887, 0910, 1410, Johan Peter Christensen, smedelærling, 18, søn af husmand Jens Christensen, i Sanderum
1887, 1110, 1810, Anders Jacobsen, 5 maaneder, søn af gaardmand Peder Jacobsen, i Ravnebjerg
1887, 0211, 1011, Jørgen Knudsen, enkemand og aftægtsmand, 84, i Vosemose
1887, 1611, 2211, Jens Madsen, gift indsidder og fattiglem, 72, Jensmose paa Vosemose Mark
1887, 2411, 0212, Jørgen Pedersen, gift boelsmand, 62, i Brenult paa Højme Mark
1888, 1501, 2001, Jens Hansen, ugift gaardmand, 82, Højme
1888, 2902, 0803, Niels Rasmussen, ugift gaardmand, 46, i Højme
1888, 0103, 0903, Niels Lohman Nielsen, 7 maaneder, søn af gaardmand Jens Nielsen, i Julsgaard paa Elmelund Mark
1888, 1303, 2003, Jens Hansen, enkemand og forhen husmand, 81, i Tommerup
1888, 2103, 2703, Hans Christoffersen, enkemand og forhen husmand paa Sanderum Mark, 76, nu boende i Odense
1888, 1404, 2104, Lars Larsen, gift husmand, 65, i Landmarkshus paa Højme Mark
1888, 1705, 2205, Rasmus Jacobsen, enkemand og arbejdsmand, 64, i Sanderum
1888, 1106, 1606, Anders Andersen, ungkarl, 84, i Højme
1888, 0106, 0607, Jeppe Nielsen, ugift, 22, i Ravnebjerg. Søn af afdøde husmand Niels Jeppesen
1888, 2907, 0208, Jørgen Kajsen, enkemand, indsidder og fattiglem, 84, i Ravnebjerg
1888, 3007, 0208, Hans Christian Christiansen, enkemand, indsidder og fattiglem, 86, i Ravnebjerg
1888, 0108, 0708, Hans Peter Madsen, ungkarl, 52, hos broderen Ejler Ejlersen, i Sandagerstedet paa Højme Mark
1888, 1508, 2108, Peder Hansen, gift, fhv. gaardmand og sognefoged, 88, aftægtsmand hos sønnen gaardmand Hans Pedersen, i Sanderum
1888, 0611, 1411, Conrad Lorentzen, gift banevogter, 51, paa Sanderum Mark
1889, 1501, 2001, Hans Madsen, enkemand og fhv. husmand, 76, i Vissenbjerg Sogn
1889, 0203, 1203, Lars Pedersen, gift bolsmand, 59, i Husmose paa Sanderum Mark
1889, 1805, -, Henrik Hansen, enkemand, snedker og fattiglem, 64, i Odense
1889, 2305, 2905, Mads Hansen, gift gaardmand, 68, i Rødhøjme paa Sanderum Mark
1889, 2707, 0208, Lars Henriksen, ugift arbejdsmand, 65, hos brodersønnen Peder Henrik Nielsen, paa Elmelund Mark. Fra Paarup
1889, 1008, 1408, Mads Madsen, 11 maaneder, søn af sadelmager Niels Madsen, i Sanderum
1889, 1108, 1408, Lars Conradsen, ugift, 69, tjente hos gaardmand Morten Madsen, i Ravnebjerg
1889, 0709, 1209, Jens Olsen, gift, indsidder og fattiglem, 78, paa Højme Mark
1889, 2809, 0410, Peder Hansen, ugift gaardmand, 68, i Højme
1889, 0710, 1410, Rasmus Andersen, ugift tømmersvend, 22, paa Højme Mark. Søn af snedker og husmand Anders Rasmus Andersen
1889, 2111, 2711, Niels Marius Madsen, 15 uger, søn af ugift Maren Christine Madsen, af Lunde
1890, 0102, 0702, Niels Jensen (Hindsholm), enkemand, skrædder og indsidder, 72, i Sanderum
1890, 1802, 2402, Hans Larsen, gift og forhen gaardmand i Dyrup, 66, boede nu i Odense
1890, 2202, 2802, Hans Peter Hansen, 1½, søn af gaardmand Lars Hansen, i Elmelund
1890, 2503, 3003, Dødfødt dreng, søn af bødker Søren Hansen, i Højme
1890, 0104, 0804, Niels Christensen, gift arbejdsmand, 49, i Ebbelykkehus paa Hesbjerg Mark
1890, 3004, 0705, Niels Poulsen, gift aftægtsmand, 68, i Eskemosestedet paa Ravnebjerg Mark
1890, 2405, 2905, Carl Frederik Nielsen, enkemand, aftægtsmand og væver, 82, i Elmelund
1890, 1707, 2107, Alfred Theodor Nielsen, 15, søn af lærer Peder Christian Nielsen, i Højme Skole
1890, 1408, 2008, Rasmus Jepsen, enkemand og aftægtsmand, 94, i Hoppehuset paa Højme Mark
1890, 0211, 1011, Frederik Christensen, gift skovfoged, 78, i Grynborg Skov
1890, 2311, 2911, Peter Jensen, gift husmand, 72, paa Højme Mark
1890, 2212, 2812, Hans Rudolf Jørgensen, 7 uger, søn af arbejdsmand Jul. Jørgensen, i Eblesløkkehuset paa Ravnebjerg Mark
1890, 2312, 3012, Hans Povlsen, gift gaardmand, 65, i Knudstrup
1891, 2101, 2601, Ole Knudsen, ugift, 77, i Fattighuset
1891, 1202, 1902, Lars Knudsen, gift aftægtsmand, 62, i Harkjærstedet paa Ravnebjerg Mark
1891, 1702, 2402, Lars Johansen, gift bolsmand, 75, paa Elmelund Mark
1891, 1702, 2002, Hans Hansen, 5 maaneder, søn af husmand Peder Hansen, i Krogsbæk paa Højme Mark
1891, 2702, 0603, Hans Jepsen, gift husmand, 60, i Lille Kremose paa Sanderum Mark
1891, 3003, 0604, Mads Rasmussen, gift, aftægtsmand og gaardmand, 73, i Højme
1891, 0904, 1604, Anders Henriksen, gift husmand, 82, i Sanderum
1891, 2904, 0505, Christian Pedersen, 5, søn af husmand Peder Christian Nielsen, i Ravneholm paa Højme Mark
1891, 0405, 0905, Hans Peder Pedersen, 13, søn af ugift Karoline Christensen
1891, 0905, Maj, Peter Hjæresen, gift husmand, 61, i Højme
1891, 1008, 1708, Rasmus Rasmussen, gift husmand, 70, Bellingehus paa Grynborg Mark
1891, 1508, 2008, Jørgen Frederik Veber, gift, husmand og skibsejer, 43, boende i Skibhusene ved Odense
1891, 0309, 0909, Hans Simonsen, gift og fhv. høker, 46, i Kjøbenhavn. Søn af gaardmand Simon Hansen i Sanderum
1891, 2109, 2809, Hans Nielsen, gift gaardmand, 74, i Sandvad paa Sanderum Mark
1891, 2009, -, Peder Hansen, boelsmand, 91, paa Højme Mark
1891, 0110, 0810, Poul Larsen, gift gaardmand, 39, i Ravnebjerg
1891, -, 2910, Niels Andersen, 5½ søn af ugift Christiane Hansen, i Ravnebjerg
1891, 2910, 0511, Peter Nielsen, enkemand, fhv. husmand og fattiglem, 72, i Ravnebjerg
1891, 0111, 0411, Dødfødt dreng, søn af ugift Kirsten Jørgensen
1891, 1511, 1911, Peter Einar Ancher, 8 maaneder, søn af ugift Anna Ancher, i Odense
1891, 2511, 3011, Peder Jacobsen, enkemand og fhv. arbejdsmand, 82, ophold hos sønnen gartner Lars J. Pedersen, i Assens. Født i Barløse
1891, 1712, 2112, Hans Rasmussen, gift husmand og snedker, 70, paa Ravnebjerg Mark
1891, 1912, 2212, Anders Peter Andersen, 7 dage, søn af gaardmand og hestehandler Rasmus Andersen, paa Sanderum Mark
1891, -, 2712, Dødfødt dreng, søn af ugift Maren Kirstine Larsen, i Drøjsbjerg paa Sanderum Mark
1845, 2401, 3001, Kirstine Caroline Simonsen, 16 uger, datter af gaardmand Simon Hansen, i Sanderum
1845, 1502, 2302, Margrete Catrine Knudsdatter, 55½, i Langehuset. Huusmand Søren Hansen
1845, 2003, 2603, Ane Kirstine Danielsdatter, 82, i Sanderum. Indsidder Jens Hansen
1845, 1704, 2404, Ane Andersdatter, 53, i Ravnebjerg. Gaardmand Morten Christensen
1845, 0605, 1305, Bodil Kirstine Rasmusdatter, 29½, i Lille Bøllemose. Boelsmand Rasmus Pedersen
1845, 1705, 2505, Mette Marie Jensdatter, 18½, datter af huusmand Jens Larsen, i Sanderumhuus
1845, 0607, 1707, Ane Kirstine Hansdatter, enke og almisselem, 71, paa Brændekilde Mark. Huusmand Hans Thomasen
1845, 2807, 0308, Karen Jørgensdatter, enke, 65, i Høime. Født i Paarup Sogn. Huusmand og væver Niels Christensen
1845, 1212, 1812, Ane Christensdatter, 46, i Høime. Datter af huusmand Christen Pedersen i Høime. Huusmand Jørgen Nielsen
1845, 2912, 04011846, Karen Larsen, 8, datter af gaardmand Lars Hansen, i Sanderum
1846, 1101, 1801, Ane Margrete Jeppesen, 2, datter af væver Jeppe Larsen, i Ravnebjerg. Født i Ravnebjerg
1846, 1602, 2202, Marie Rasmine Nielsen, 1, datter af smed Lars Nielsen, i Ravnebjerg
1846, 2303, 2903, Mette Marie Hansen, 3, datter af huusmand og slagter Hans Christian Rasmussen, i Ellebechhuus paa Ravnebjerg Mark
1846, 2803, 0604, Marie Pedersdatter, enke, 50, i Sanderum. Kirkesanger og skolelærer Jørgensen
1846, 0204, 0904, Abelone Nielsdatter, 74, i Fladbjerghuus paa Ravnebjerg Mark. Født i Korup Sogn. Huusmand Anders Hansen
1846, 1406, 2106, Karen Andersen, 9, datter af afdøde huusmand Anders Larsen, i Dyrelund paa Høime Mark
1846, 2806, 0207, Jenssine Pedersen, 2½, datter af ugift fruentimmer Cathrine Marie Hansdatter. Født i Odense
1846, 0307, 0907, Ane Rasmusdatter, enke, 83, paa Sanderum Mark. Boelsmand Morten Thomsen
1846, 1707, 2007, Maren Nielsen, 7 uger, datter af gaardmand Niels Madsen, i Juulsgaard paa Elmelund Mark
1846, 3107, 0408, Maren Larsen, 15 og 3 maaneder, steddatter af huusmand Anders Jensen, i Dyrelundhuus paa Høime Mark
1846, 0308, 0708, Mette Cathrine Hansdatter, 33, i Raunlund paa Sanderum Mark. Boelsmand Hans Davidsen
1846, 0508, 1008, Kirsten Rasmusdatter, 50, i Høime. Gaardmand Niels Hansen
1846, -, 0909, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Ane Cathrine Olesdatter, i Ravnebjerg
1846, 0510, 1110, Laurine Poulsen, 19 uger, datter af gaardmand Poul Rasmussen, i Sanderum
1846, 1110, 1610, Kirsten Nielsdatter, gammel pige, 89, nød ophold i Store Drøisbjerg paa Sanderum Mark
1846, 2211, 3011, Maren Cathrine Mortensdatter, 23, i Ravnebjerg. Datter af gaardmand Morten Christensen
1846, 1712, 2312, Kirsten Pedersen, 2, datter af huusmand Peder Pedersen, i Sanderum
1846, 2112, 3012, Abelone Christophersdatter, 88½, i Kremosehuus paa Ravnebjerg Mark. Født i Ubberud. Huusmand Hans Jørgensen
1846, 3112, 10011847, Ane Jørgensen, 5 uger, datter af huusmand Jørgen Nielsen, i Høime
1847, 0801, 1501, Karen Rasmusdatter, enke, 61½, i Brenult paa Høime Mark. Født paa Helnæs. Datter af boelsmand Hans Hansen
1847, 1601, 2301, Karen Rasmusdatter, 53, i Østergaard paa Sanderum Mark. Født i Sanderum. Boelsmand Lars Nielsen
1847, 2802, 0803, Maren Christiansdatter, 36, i Ravnebjerg. Født i Ubberud. Gaardmand Rasmus Knudsen
1847, 0803, 1303, Maren Sørensdatter, enke, 74, i Høime. Født i Bellinge. Huusmand Anders Andersen
1847, 1104, 1804, Ane Johanne Carlsen, 19 dage, datter af ugift fruentimmer Ane Marie Pedersen, i Bøgebjerghuus paa Høime Mark
1847, 0605, 1205, Charlotte Sophie Larsen, 11½, pleiedatter af huusmand Lars Andersen, i Lykkehuus paa Høime Mark. Født i Odense
1847, 2605, 3005, Ane Kirstine Hansen, 19 dage, datter af indsidder Hans Hansen, i Sanderum. Født i Sanderum
1847, 0206, 0706, Karen Marie Rasmussen, 3 og 3 maaneder, datter af huusmand og væver Rasmus Hansen, i Ravnebjerg. Født i Ravnebjerg
1847, 0207, 0707, Karen Kirstine Nielsen, 1 og 2 maaneder, datter af boelsmand Niels Pedersen, i Thøisbo paa Sanderum Mark
1847, 0307, 0707, Emma Catrine Marie Hansen, 1 og 2 maaneder, pleiedatter af huusmand Niels Jensen, i Sanderum. Født i Odense St. Hans
1847, 0108, 0608, Johanne Jørgensdatter, tjenestepige, 19½, hos Hans Hansen, i Breinholmhuus paa Høime Mark. Født i Odense Hospital
1847, 1108, 1608, Ane Larsdatter, 64, i Store Bøllemose. Født i Bøllemose. Gaardmand Jens Madsen
1847, 2909, 0610, Ane Cathrine Pedersdatter, 29, ophold hos broderen gaardmand Niels Pedersen, i Sanderum. Født i Sanderum
1847, 1910, 2610, Kirsten Hansdatter, 48, i Anehavestedet paa Høime Mark. Født i Lumbye Sogn. Boelsmand Anders Mathiesen
1847, 2111, 2811, Karen Jensdatter, 31, i Villestruphuus paa Høime Mark. Født i Nordrup Sogn i Sjelland. Huusmand og smed Lars Nielsen
1847, 1112, 1912, Ane Marie Christensen, 15 uger, datter af ugift fruentimmer Ane Cath. Olesdatter, i Ravnebjerg. Født Odense
1847, 2412, 3012, Kirsten Mortensdatter, 31, tjente hos gaardmand Jens Nielsen den yngre, i Elmelund. Født i Ravnebjerg
1848, 2301, 2701, Maren Jensdatter, ugift almisselem, 70, i Hospitalet paa Sanderum Mark. Født i Elmelund
1848, 2501, 0202, Karen Pedersdatter, 59, i Høime. Født i Sanderum. Gaardmand Hans Jensen
1848, 0902, 1302, Udøbt pige, 5 uger, datter af huusmand Hans Jørgen Rasmussen, paa Elmelund Mark
1848, 0703, 1503, Johanne Cathrine Hansen, 17 og 9 maaneder, datter af indsidder Hans Madsens enke, i Høime. Født i Høime
1848, 1905, 2605, Mette Henrichsdatter, 30, i Flægmosehuus paa Ravnebjerg Mark. Født i Ubberud. Huusmand Rasmus Nielsen
1848, 3105, 0406, Karen Kirstine Rasmussen, 1 og 3 maaneder, datter af ugift Ane Dorthea Pedersdatter, i Leervadhuus paa Ravnebjerg Mark. Født 24.3.1847
1848, 2207, 2807, Ane Cathrine Nielsen, 8, datter af huusmand Niels Rasmussen, i Rueholmhuus paa Høime Mark
1848, 0309, 0709, Johanne Marie Claudine Johansdatter, ugift, 26, hos boelsmand Jørgen Christoffersen, paa Sanderum Mark. Født i Odense
1848, 2010, 2810, Ane Cathrine Jensdatter, enke, 77½, i Ravnebjerg. Født i Wigerslev Sogn. Gaardmand Christen Sørensen
1849, 0901, 1401, Maren Cathrine Rasmussen, 2, datter af boelsmand Rasmus Rasmussen, i Eskemose paa Ravnebjerg Mark. Født 9.1.1847 i Eskemose
1849, 2601, 0102, Karen Hansdatter, almisselem, 89, i Sanderum. Født i Elmelund
1849, 2601, 0102, Maren Sophie Rasmussen, 8 og 9 maaneder, datter af afdøde huusmand Rasmus Hansen, i Hvidkærhuus paa Høime Mark. Født Høime Mark
1849, 2202, 2802, Kirsten Rasmusdatter, 54, i Ravnebjerg. Født i Ravnebjerg. Huusmand Ole Christian Hansen
1849, 1403, 2103, Karen Marie Pedersen, 9 og 9 maaneder, datter af gaardmand Peder Pedersen, i Sanderum. Født i Sanderum
1849, 1603, 2303, Maren Catrine Nielsdatter, 48, i Søderuphuus paa Høime Mark. Født i Høime. Huusmand Anders Andersen
1849, 3003, 0604, Elisabeth Pedersdatter, enke, 64, i Sanderum. Født i Odense. Indsidder Ole Frederiksen
1849, 0804, 1604, Ane Marie Andersen, 8 uger, datter af huusmand og tømmermand Niels Andersen, i Eskemoselund paa Ravnebjeg Mark
1849, 1804, 2604, Karen Madsen, 6 og 1½ maaned, datter af huusmand og væver Mads Larsen, i Lille Kremose paa Sanderum Mark. Født sammesteds
1849, 2204, 2804, Maren Hansen, 11, datter af boelsmand Hans Davidsen, Raunlund paa Sanderum Mark. Født sammesteds
1849, 2806, 0507, Dortea Nielsen, 2½, datter af huusmand Niels Christensen, i Rødehuus paa Elmelund Mark. Født sammesteds
1849, 0707, 1407, Maren Sørensen, 17 og 9 maaneder, datter af gaardmand Søren Andersen, i Ravnebjerg. Født i Ravnebjerg
1849, 2407, 2807, Udøbt pige, datter af ugift Maren Knudsdatter, tjente paa Høime Mark
1849, 2707, 0108, Maren Kirstine Nielsen, 2 og 3 maaneder, datter af gaardmand Niels Jacobsen, i Holmstrup. Født i Holmstrup
1849, 0408, 0908, Else Marie Henriksen, 4, datter af indsidder Henrik Hansen, i Høime. Født i Høime
1849, 2708, 0209, Karen Jacobsdatter, 54, i Sanderum. Født paa Ravnebjerg Mark. Indsidder Anders Jørgensen
1849, 0209, 0709, Karen Jakobsen, 11½, datter af huusmand og væver Jacob Pedersen, i Sanderum. Født i Sanderum
1849, 2511, 0312, Maren Nielsen, 5½, datter af gaardmand Niels Hansen, i Elmelund. Født i Elmelund
1849, 0312, 1112, Maren Pedersdatter, 53, i Høime. Født i Høime. Huusmand og snedker Hans Christian Hansen
1849, 1012, 1812, Ane Larsen, 3½, datter af huusmand Lars Andersen, i Mosehuus paa Høime Mark
1850, -, 0101, Dødfødt pige, datter af huusfæster Jens Andersen, i Jacobsminde paa Høime Mark
1850, 2001, 2801, Karen Rasmussen, 50, i Breinholmhuus paa Høime Mark. Født i Høime. Huusmand Hans Hansen
1850, 2701, 0502, Ane Catrine Rasmusdatter, 34, i Holmstrup. Født i Ørsted Sogn. Gaardmand Niels Jacobsen
1850, 0802, 1402, Kirsten Nielsdatter, aftægtsenke, 83, i Høime. Født i Høime. Gaardmand Hans Larsen
1850, 0903, 1603, Kirsten Pedersdatter, enke, 69½, i Elmelund. Født i Elmelund. Gaardmand Lars Larsen
1850, 1003, 1603, Maren Kirstine Nielsen, 4 og 9 maaneder, datter af huusmand og hørsvinger Niels Hansen, i Østerhuus paa Høime Mark
1850, 1603, 2303, Kirsten Rasmussen, 3 dage, datter af gaardmand Rasmus Nielsen, i Høime
1850, 1204, 1904, Karen Michaelsen, 2, datter af indsidder Michael Hansen, i Høime
1850, 2405, 2905, Ane Larsdatter, enke og almisselem, 48, i Sanderum. Født i Steenløse. Huusmand Hans Jørgensen
1850, 1306, 1806, Ane Margrethe Jensdatter, 63, i Ravnebjerg. Født i Fraugde. Huusmand Anders Andersen
1850, 0807, 1407, Karen Marie Hansen, 3 maaneder, datter af huusmand Hans Poulsen, i Kjærslund paa Høime Mark
1850, 1608, 2008, Kirsten Pedersdatter, enke og almisselem, 74, i Sanderum. Bødker Niels Andersen
1850, 2411, 3011, Ane Davidsdatter, 38, i Høime. Født i Høime. Indsidder Michael Hansen
1850, 2511, 0312, Else Margrete Nielsdatter, aftægtsenke, 68, i Juulsgaard paa Elmelund Mark. Født i Kjerte Sogn. Gaardmand Mads Madsen
1851, 2601, 0402, Ane Jørgensdatter, 73, i Sanderum. Født i Sanderum. Huusmand Christoffer Hansen
1851, 2801, 0302, Maren Kirstine Hansdatter, tjenestepige, 25, hos boelsmand Hans Davidsen, paa Sanderum Mark. Født paa Høime Mark
1851, 2802, 0202, Karen Marie Jørgensen, 10, datter af indsidder Jørgen Kaisen, i Ravnebjerghuus paa Ravnebjerg Mark
1851, 2801, 0202, Mette Katrine Hansen, 9½, datter af huusmand Hans Poulsen, i Kjærslund paa Høime Mark
1851, 2002, 2702, Ane Margrete Jørgensdatter, 38, i Elmelund. Født i Elmelund. Gaardmand Niels Hansen
1851, 0503, 1203, Mette Catrine Hansdatter, 21, hjemme hos sin fader i Lundshøi paa Høime Mark. Datter af boelsmand Hans Rasmussen
1851, 1507, 2007, Maren Hansdatter, 28½, i Bodilslund paa Ravnebjerg Mark. Huusmand Hans Jacobsen
1851, 0308, 1108, Maren Larsdatter, enke, 77, i Store Grynborg. Født i Søllinge. Gaardmand Peder Nielsen
1851, 2010, 2610, Karen Larsdatter, 73, nød ophold hos gaardmand Rasmus Jensen, i Elmelund. Født i Høime
1852, 1101, 1801, Hansine Andersen, 8, datter af huusmand Anders Jensen, i Vindemose paa Høime Mark
1852, 1004, 1604, Karen Marie Nielsen, 24, i Kamaholm paa Høime Mark. Datter af?? huusmand Niels Christensen
1852, 2604, 0305, Kirsten Hansen, 10½, datter af gaardmand Hans Andersen, i Sanderum
1852, 2904, 0605, Ane Larsdatter, enke, 54, i Høime. Født i Høime. Gaardmand Poul Hansen
1852, 1105, 1805, Ane Larsdatter, enke, 67, i Grønlundsgaard paa Høime Mark. Født i Dyrup. Gaardmand Knud Andersen
1852, 1705, 2305, Marie Kirstine Pedersen, 4½, datter af huusmand Peder Hansen, i Hvidholm paa Høime Mark
1852, 2405, 3105, Pouline Pedersen, 8, datter af indsidder Peder Lund Larsen, i Ravnebjerg
1852, -, 2006, Dødfødt pige, datter af indsidder Henrik Hansen, i Høime
1852, 2908, 0409, Magdalene Christensdatter, 84, i Husemose paa Sanderum Mark. Født i Sanderum. Aftægtsboelsmand Hans Pedersen
1852, 1110, 2010, Ane Nielsdatter, 72, i Lille Grynborg. Født i Steenløse. Aftægtsmand Mads Madsen
1852, 2810, 0311, Mette Catrine Rasmussen, 3, datter af huusmand Rasmus Nielsen, i Flægmose paa Ravnebjerg Mark
1852, 0211, 0911, Ane Rasmusdatter, almisselem, 61, i Elmelund. Født her i sognet
1852, -, 2811, 2 dødfødte piger (tvillinger), døtre af ugift Ane K. Jensdatter, i Skoulundhuus paa Ravnebjerg Mark
1853, 2201, 2801, Ane Kirstine Christiansen, 7 uger, datter af boelsmand Christian Hansen, i Hulebæk paa Elmelund Mark
1853, 1302, 2002, Karen Pedersdatter, 45, i Rørmosehuus paa Høime Mark. Født i Bellinge. Huusmand Hans Christian Madsen
1853, -, 2002, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Christian Madsen, i Rørmosehuus paa Høime Mark
1853, -, 2103, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Pedersen, i Ravnebjerg
1853, -, 2803, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Nielsen, i Høime
1853, 2404, 0105, Ane Margrete Hansen, 5, datter af huusmand Hans Rasmussen, i Eskemosehuus paa Ravnebjerg Mark
1853, 2804, 0105, Ane Marie Hansen, 3, datter af huusmand Hans Rasmussen, i Eskemosehuus paa Ravnebjerg Mark
1853, 0205, 0805, Udøbt pige, datter af gaardmand Anders Knudsen, i Høime
1853, 2705, 0206, Karen Andersdatter, 66, i Vindebæk paa Høime Mark. Født i Veile Sogn. Huusmand Hans Jensen
1853, 1006, 1606, Karen Jørgensen, 12, datter af gaardmand Jørgen Larsen, i Høime
1853, 1906, 2406, Marie Madsdatter, 64, i Langelænderhuus paa Høime Mark. Født i Nørre Lyndelse. Huusmand Christen Hansen
1853, 1908, 2508, Maren Catrine Larsen, 22, i Lille Drøisbjerg. Huusmand Lars Rasmussen
1853, 2208, 2608, Johanne Nielsen, 4, datter af gaardmand Niels Pedersen, i Store Grynborg
1853, 3009, 0710, Maren Catrine Hansen, ½, datter af ugift indsidder Ane Marie Pedersdatter, i Jordemoderhuset
1853, 2909, 0710, Ane Jensdatter, enke, 77, i Høime. Født i Fangel. Gaardmand Anders Pedersen
1853, 0711, 1211, Karen Kirstine Pedersen, 1 og 9 maaneder, datter af ugift Maren Kirstine Andersdatter, i Sanderum
1853, 2411, 0212, Karen Madsdatter, enke, 76, i Damgaard paa Sanderum Mark. Født i Sanderum. Boelsmand Ole Andersen
1853, 1312, 2112, Marie Andersdatter, enke, 70, i Elmelund. Født i Paarup Sogn. Smed Johan Rasmussen
1853, 2912, 04011854, Karen Jensdatter, enke, 57, i Bøgebjerghuus paa Høime Mark. Født i Steenløse Sogn. Huusmand Peder Rasmussen
1854, 0901, 1701, Kirsten Nielsdatter, aftægtsenke, 65½, Dræbye i Sanderum. Født i Sanderum-. Gaardmand Peder Hansen
1854, 2201, 3001, Ane Catrine Hansdatter, enke, 85, i Høime. Født i Høime. Gaardmand Rasmus Hansen
1854, 0303, 1003, Maren Jørgensdatter, 56, i Sanderum. Født i Sanderum. Huusmand Johan Christian Mathiasen
1854, 0603, 1103, Kirsten Hansen, 10½, datter af boelsmand Hans Davidsen, i Raunlund paa Sanderum Mark
1854, 2503, 0104, Ane Sofie Pedersdatter, enke, 89, i Sanderum. Født i Sanderum. Huusmand Christian Madsen
1854, 2703, 0204, Maren Jacobsdatter, enke, 64, i Myreholm paa Ravnebjerg Mark. Født i Bodilslund. Aftægtsgaardmand Mads Nielsen
1854, 0604, 1404, Ane Hansen, 9 maaneder, datter af huusmand Hans Christoffersen, i Sanderum
1854, 0505, 1305, Ane Catrine Nielsen, 10, datter af boelsmand Niels Pedersen, i Thøisboe paa Sanderum Mark
1854, 1306, 2006, Johanne Marie Sørensdatter, 45, i Ravnebjerg. Født i Gunnersøe, Ubberud Sogn. Gaardmand Anders Andersen
1854, 2507, 3007, Kirsten Andersdatter, 70, i Sanderum. Huusmand Lars Pedersen
1854, 1108, 1608, Gjertrud Hansdatter, enke, 77, i Ravnebjerg. Huusmand Jørgen Thomsen
1854, 1308, 2108, Ane Catrine Henriksdatter, enke, 83, i Trøimelund paa Ravnebjerg Mark. Født i Høime. Boelsmand Ole Nielsen
1854, 2509, 0210, Maren Hansdatter Bonsen, 44, i Ravnebjerg. Født i Fjeldsted Sogn. Gaardbestyrer Hans Jørgen Nielsen
1854, 1010, 1710, Marie Kirstine Hansen, 2 og 3 maaneder, datter af huusmand og dannebrogsmand Hans Pedersen, paa Høime Mark
1854, 2610, 3110, Ane Margrete Nielsen, 3 uger, datter af gaardmand Niels Hansen, i Elmelund
1854, 0312, 0912, Kirsten Andersen, 9 maaneder, datter af gaardmand Anders Jørgensen, i Elmelund
1854, 2212, 2612, Maren Jørgensen, ½, datter af ugift Ane Hansen, opholdt sig i Høime
1855, 0701, 1401, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Nielsen, i Høime
1855, 2101, 2601, Catrine Madsen, tjenestepige, 19, hos gaardmand Simon Hansen, i Sanderum. Født i Vissenbjerg Sogn
1855, 2401, 2801, Maren Hansdatter, enke og almisselem, 83, i Ravnebjerg. Født i Ubberud. Væver Anders Hansen
1855, 1502, 2302, Maren Catrine Hansdatter, 39, i Elmelund. Født i Elmelund. Gaardmand Rasmus Knudsen
1855, 0703, 1403, Ingeborg Rasmusdatter, 66, i Bregnemosehuus paa Ravnebjerg Mark. Født i Tommerup. Huusmand Lars Christian Hansen
1855, 1205, 1905, Karen Andersdatter, 52½, i Leervadhuus paa Ravnebjerg Mark. Aftægtshuusmand Peder Nielsen
1855, 1405, 2005, Marie Simonsen, 3 uger, datter af gaardmand Simon Hansen, i Sanderum
1855, 1805, 2605, Else Kirstine Thorsdatter, aftægtsenke, 65, opholdt sig hos sin svigersøn i Elmelund Enghave. Født i Vissenbjerg
1855, 2205, 3105, Maren Kirstine Andersdatter, 29½, i Sanderum. Født i Ubberud Sogn. Gaardmand Simon Hansen
1855, 1006, 1506, Gjertrud Catrine Hansdatter, 50, i Dyrelundhuus paa Høime Mark. Født i Sanderum. Huusmand Anders Jensen
1855, 2106, 0106, Petrine Poulsen, 5 uger, datter af indsidder Poul Julius Jørgensen, i Bøllemosehuus
1855, 0507, 1007, Ane Kirstine Madsdatter, 53, i Ruestedet paa Ravnebjerg Mark. Født i Knudstrup. Gaardmand Hans Hansen
1855, 3107, 0608, Maren Sofie Rasmussen, 5 dage, datter af gaardmand Rasmus Andersen, i Elmelund
1855, 0108, 0708, Kirstine Petrea Møller f. Hagemann, 39, i Sanderum. Født i Viborg. Skolelærer Hans Peter Møller
1855, 0208, 0508, Ane Christensen, 5 dage, datter af huusmand og væver Christen Nielsen, i Høime
1855, 0709, 1409, Marie Pedersen, 26, i Brolykke paa Sanderum Mark. Datter af boelsmand Peder Jacobsen
1855, 0312, 0912, Gjertrud Rasmusdatter, enke og almisselem, 79, i Hospitalet paa Sanderum Mark
1856, 2812, 0401, Kirsten Madsdatter, 78, i Sanderum. Født i Aasum. Væver Lars Knudsen
1856, -, 2402, Dødfødt pige, datter af huusmand og hjulmand Hans Christoffersen, i Sanderum
1856, 1303, 2103, Laura Larsen, 3½, datter af ugift Maren Kirstine Larsen, opholdt sig i Sanderum
1856, 1104, 1904, Ane Marie Rasmusdatter, 46, i Rørmosehuus paa Høime Mark. Født i Brylle. Huusmand Peder Hansen
1856, 2104, 2704, Ane Marie Nielsen, 12½, datter af huusmand Niels Johannessen, i Granhuus paa Hesbjerg Mark
1856, 2404, 3004, Maren Rasmusdatter, 54, paa Lykkeshaab paa Høime Mark. Født i Høime. Gaardmand Hans Jensen
1856, -, 0106, Dødfødt pige, datter af ugift Ane Kirstine Nielsdatter, opholdt sig hos huusmand Anders Andersens enke, i Ravnebjerg
1856, 2706, 0407, Karen Hansen, 20, i Sanderum. Datter af gaardmand Hans Andersen
1856, 2308, 2808, Karen Larsdatter, indsidder, 65, i Lille Ruehuus paa Høime Mark
1856, 1410, 1910, Johanne Christoffersdatter, enke og aftægtskone, 69, i Boebjerghuus paa Høime Mark. Huusmand Peder Iversen
1857, 2401, 3101, Kirsten Larsdatter, 62½, i Elmelund. Aftægtsgaardmand Hans Madsen
1857, -, 2202, Dødfødt pige, datter af huusmand og snedker Hans Rasmussen, i Rolighed paa Sanderum Mark
1857, 1603, 2403, Maren Andersdatter, enke, 83, i Hesbjerg Skov, opholdt sig paa Brændekilde Væde. Skovfoged Peder Jensen
1857, 0506, 1106, Mette Hansdatter, enke og aftægtskone, 83, i Jørgenstrup paa Sanderum Mark. Huusmand Jørgen Rasmussen
1857, 1507, 2107, Karen Marie Hansdatter, ugift, 30, hjemme hos sin fader boelsmand Hans Rasmussen, i Lundehøi paa Høime Mark
1857, 1708, 2008, Maren Sofie Nielsen, 19 dage, datter af ugift Ane Andersdatter, i Aaehaugestedet paa Høime Mark
1857, 2408, 3008, Marie Sofie Hansen, 14 uger, datter af ugift Else Kirstine Jeppesdatter. Født i Horsens
1857, 1009, 1509, Maren Thomasdatter, 63, i Lykkehuus paa Høime Mark. Født i Wiggerslev Sogn. Huusmand Lars Andersen
1857, 1309, 1609, Mette Kirstine Jacobsdatter, ugift almisselem, 30. Født i Sanderum
1857, 0611, 1311, Maren Rasmusdatter, enke, 76, i Hvidkjærstedet paa Høime Mark. Nød ophold hos huusmand Rasmus Steensen
1857, 2711, 0312, Ane Magdalene Knudsdatter, enke og aftægtskone, 64, i Dyrup. Gaardmand Lars Larsen
1857, 0112, 0812, Maren Hansdatter, enke og aftægtskone, 73, i Høime. Bødker og huusmand Lars Nielsen
1857, 0612, 1412, Karen Knudsdatter, enke og aftægtskone, 84, i Høime. Gaardmand Niels Nielsen
1857, 1412, 2012, Karen Pedersdatter, enke, aftægtskone og almisselem, 80, i Sanderum. Huusmand Hans Frederik Sørensen
1857, 1812, 3012, Karen Madsdatter, enke og aftægtskone, 72, i Sanderum. Gaardmand Peder Jacobsen
1858, 1401, 2201, Johanne Hansen, 3, datter af smed Hans Hansen, i Høime
1858, 1302, 1902, Elsebeth Nielsdatter, 37, i Elmelund Enghave. Huusmand Niels Hansen
1858, 0304, 1204, Ane Cathrine Rasmussen, 9, steddatter af gaardmand Andreas Hansen, i Høime. Født i Høime
1858, 1005, 1605, Adolphine Sofie Hansen, 1, datter af huusmand og tømmermand Hans Jesper Pedersen, i Ravnebjerg
1858, -, 2405, Dødfødt pige, datter af ugift Ane Joh. Andersdatter, i Ruestedet paa Ravnebjerg Mark
1858, 0806, 1206, Christinna Larsen, 9 maaneder, datter af boelsmand Lars Chr. Larsen, i Nielstrup paa Sanderum Mark
1858, 0607, 1107, Marie Andersen, 12 dage, datter af ugift Kirsten Hansdatter, i Rødhøime
1858, 1508, 2008, Karen Marie Rasmussen, 10, datter af ugift Ane Catrine Madsdatter, i Myreholm paa Ravnebjerg Mark
1858, 2809, 0410, Karen Jørgensdatter, 39½, i Ravnebjerg. Gaardmand Anders Pedersen
1858, 2210, 2810, Caroline Pedersen, 2, datter af huusmand Peder Frederiksen, i Elmelund Enghave
1858, 1811, 2611, Ane Knudsdatter, 50½, i Lykkenslund paa Ravnebjerg Mark. Gaardmand Rasmus Andersen
1859, 3112, 0701, Maren Hansen, 5, datter af gaardmand Hans Larsen, i Elmelund
1859, 1901, 2601, Ane Madsdatter, 54, i Sanderum. Huusmand Rasmus Johansen
1859, 1103, 1803, Karen Hansdatter, enke, 53, i Sanderum. Huusmand og skrædder Anders Nielsen
1859, 1203, 1903, Maren Pedersdatter, 66, i Kammeholm paa Høime Mark. Huusmand Niels Christen
1859, -, 1604, Dødfødt pige, datter af ugift Maren Andersen, i Sanderum
1859, 2204, 0105, Karen Marie Pedersen, 2, datter af huusmand Peder Nielsen, i Ravnebjerg
1859, 2404, 0105, Maren Nielsdatter, enke og almisselem, 80, i Ravnebjerg. Huusmand Rasmus Hansen
1859, 1805, 2505, Ane Kirstine Hansen, 8½, datter af indsidder Hans Hansen, 8, i Sanderum
1859, 3005, 0206, Ane Catrine Larsen, 3 uger, datter af huusmand Lars Abramsen, i Breinholmshuus paa Høime Mark
1859, 0406, 1006, Ane Catrine Madsen, 1, datter af gaardmand Mads Jensen, i Ravnebjerg
1859, 1508, 2008, Pouline Rasmussen, 9, datter af gaardmand Rasmus Andersen, i Elmelund
1859, 1808, 2008, Jørgine Rasmussen, ½, datter af gaardmand Rasmus Andersen, i Elmelund
1859, 2108, 2908, Karen Marie Pedersen, 29, hos broderen Niels Pedersen, i Sallingstedet. Datter af afdøde boelsmand Peder Nielsen
1859, 1110, 1610, Maren Kirstine Andersen, 14 dage, datter af huusmand Anders Larsen, i Eskemosestedet paa Ravnebjerg Mark
1859, 1910, 2810, Karen Davidsdatter, enke og aftægtskone, 74, opholdt sig hos sønnen David Nielsen, i Bønbjerg paa Sanderum Mark. Boelsmand Hans Pedersen
1859, 2810, 0111, Maren Catrine Rasmussen, 8½, datter af huusmand Rasmus Mortensen, i Sanderum
1859, 1211, 2011, Karen Marie Hansen, 3, steddatter af indsidder Rasmus Rasmussen, i Sanderum. Født i Sanderum
1859, 2712, 04011860, Kirsten Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 70, i Tronnesholm paa Ravnebjerg Mark. Født her i sognet. Boelsmand Morten Hansen
1860, 1601, 2301, Sofie Jørgensdatter, 51, i Ravnebjerg. Født her i sognet. Gaardmand Morten Rasmussen
1860, 1801, 2601, Ane Marie Johansen, 26, i Høime. Født i Korup. Huusmand og snedker Niels Hansen
1860, -, 1304, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jørgen Davidsen, i Høime
1860, 2804, 0505, Ane Larsdatter, 67½, i Høime. Født i Brændekilde. Gaardmand Niels Andersen
1860, -, 2005, Dødfødt pige, datter af huusmand Jørgen Andersen, i Bøgebjerghuus paa Høime Mark
1860, 2206, 2706, Maren Kirstine Nielsen, 7 dage, datter af ugift Ane Marie Larsdatter, i Ravnebjerg
1860, 0607, 1207, Ane Catrine Jørgensdatter, 68½, i Christiansminde Grynborg. Født i Veflinge Sogn. Skovfoged Frederik Christensen
1860, 2907, 0108, Ane Mortensdatter, tjenestepige, 26, hos gaardmand Jørgen Davidsen, i Høime. Født i Ubberud Sogn
1860, 2309, 3009, Adelhede Petroline Hansen, 13 dage, datter af huusmand Hans Jesper Pedersen, i Ravnebjerg
1860, 2511, 0312, Ane Rasmusdatter, enke, 80, hos sin søn boelsmand Niels Pedersen Thorø, paa Sanderum Mark. Født Bellinge. Boelsmand Peder Nielsen
1860, 2611, 0112, Kirsten Hansen, 6, datter af boelsmand Hans Davidsen, i Raunlund paa Sanderum Mark
1860, 2811, 0512, Mette Catrine Nielsdatter, enke, 63, i Høime. Født i Causlund. Smed Carl Jensen Bruun
1861, 1801, 2501, Maren Catrine Pedersen, enke, 78, i Sanderum. Født i Sanderum. Gaardmand Poul Jacob Madsen
1861, 0803, 1703, Christiane Christensen, 9½, datter af huusmand Christen Nielsen, i Høime
1861, 1403, 2003, Gjertrud Marie Sørensen, 10½, datter af indsidder og engmester Søren Pedersen, i Sanderum Tørvehave
1861, 0304, 0904, Johanne Nielsdatter, enke og aftægtskone, 73, hos svigersønnen væver Lars Madsen, i Bøgelundhuus. Født i Bellinge. Huusmand Anders Rasmussen
1861, 1004, 1704, Maren Catrine Bertelsen, 16½, datter af boelsmand Bertel H. Andersen
1861, 1505, 2305, Maren Catrine Madsdatter, enke, 67, i Knudstrup. Født i Knudstrup. Gaardmand Poul Hansen
1861, 1805, 2605, Karen Marie Bertelsen, 6, datter af boelsmand Bertel Henning Andersen, paa Høime Mark
1861, 0708, 1108, Ane Kirstine Jacobsen, 4 timer, datter af huusmand Jacob Hansen, i Sanderum
1861, 0610, 1110, Ane Pedersdatter, 45½, i Elmelund. Født i Heden. Gaardmand Rasmus Andersen
1861, 2810, 0511, Maren Pedersdatter, 38, i Sanderum. Født i Fangel. Huusmand Jacob Hansen
1861, 0905, 1605, Ane Hansdatter, 61, i Kragemosehuus paa Ravnebjerg Mark. Huusmand Jeppe Nielsen
1862, 1205, 1705, Ane Catrine Nielsdatter, 66, i Leerbækhuus paa Høime Mark. Født i Odense. Huusmand Anton Arnesen
1862, 0806, 1506, Ane Marie Hansen, 4 maaneder, datter af huusmand og bøssemager Hans Olesen, i Myreholm paa Ravnebjerg Mark
1862, 2409, 0110, Ane Marie Andersdatter, 61, i Høime. Født i Høime. Huusmand Jens Olsen
1862, 2709, 0410, Ane Kirstine Jacobsen, enke, 84, i Sanderum. Født i Sanderum. Gaardmand Hans Olesen
1862, 0711, 1611, Ane Catrine Andersdatter, tjenestepige, 38, hos sin fader indsidder Anders Jørgensen, i Sanderum. Født i Sanderum
1862, 2411, 3011, Johanne Pedersen, 12 dage, datter af huusmand Peder Johansen, i Sanderum
1863, 1303, 1603, Karen Marie Andersen, 23, tjente paa Klosteret i Odense. Født i Bullerup
1863, 2203, 2903, Kirsten Mortensdatter, 76, i Sanderumhuus. Født i Veile Sogn. Huusmand Jens Larsen
1863, 1606, 2106, Maren Kirstine Hansen, 9 maaneder, datter af huusmand Hans Pedersen, i Hvidkjærhuus paa Høime Mark
1863, 0507, 0907, Maren Christiansen, 14 dage, datter af ugift Maren Kirstine Rasmussen, i Elmelund
1863, 0707, 1107, Karen Pedersdatter, 71, i Brolykkestedet paa Sanderum Mark. Født i Høime By. Aftægtsmand Peder Jacobsen
1863, 0108, 0508, Kirsten Bertelsen, 21, paa Høime Mark. Født i Verninge. Datter af boelsmand Bertel Henning Andersen
1863, 0311, 0811, Maren Nielsen, 6 dage, datter af huusmand Niels Larsen, i Jørgenstrup paa Sanderum Mark
1863, 1811, 2511, Ane Catrine Elisabet Hansen, 11, datter af smed Hans Hansen, i Høime
1864, 2701, 0402, Maren Madsdatter, enke, 72½, nød ophold hos sønnen Mads Hansen, i Rødhøie paa Sanderum Mark. Født i Sanderum. Boelsmand Hans Hansen
1864, 1503, 2003, Kirstine Clausdatter, 79, i Sanderum. Født i Veflinge. Huusmand Peder Hansen
1864, 2106, 2706, Dorthea Ebbesdatter, enke, 85, hos sønnen Mads Jensen, i Birkeved. Født i Lyndelse. Boelsmand Jens Larsen, Sanderum Mark
1864, 0507, 1107, Karen Hansen, 27, i Grynborg paa Ravnebjerg Mark. Væver Mads Jensen
1864, 2707, 0108, A. M. Hansen, 22, i besøg hos Gotved Andersen, paa Elmelund Mark. Født Vigerslev Sogn
1864, 0609, 1009, Johanne Larsdatter, 43, i Sanderum. Født i Over Kjærby. Gaardmand Jacob Pedersen
1864, 0910, 1610, Karen Hansine Nielsen, 22 uger, datter af Maren Catharine Pedersen, i Leervadhuus paa Ravnebjerg Mark
1864, 2610, 3110, Anna Catharina Hansen, 31, i Sanderum. Født i Nordborg. Skolelærer Hans Hansen
1864, 1112, 1612, Anne Cathrine Madsen, 6, datter af boelsmand Mads Larsen, paa Høime Mark
1865, 1501, 2201, Else Marie Henriksen, 10 og 10 maaneder, datter af indsidder Henrik Hansen, i Marienbjerghuus paa Høime Mark
1865, 2701, 0402, Kirsten Andersen, 2, datter af gaardmand Anders Mortensen, i Tronesholm paa Ravnebjerg Mark
1865, 3001, 0602, Ane Rasmussen, 7, datter af huusmand Rasmus Hansen, i Høime
1865, 3001, 0502, Karen Kirstine Nielsen, 11, datter af huusmand Niels Hansen, i Elmelund Enghave
1865, 0802, 1402, Marie Kirstine Rasmussen, 5, datter af dagleier Rasmus Jensen, i Odense. I pleie hos gaardmand Hendrik Davidsen i Høime. Født i Odense
1865, 1002, 1702, Anna Julie Larsen, 2 og 1 maaned, datter af gaardmand Lars Rasmussen, i Knarreborg paa Ravnebjerg Mark
1865, 1002, 2002, Ane Petrine Madsen, 4½, datter af gaardmand Mads Jensen, i Ravnebjerg
1865, 1102, 2002, Anne Madsen, 16½, datter af gaardmand Mads Jensen, i Ravnebjerg
1865, 1802, 2502, Ane Hansdatter, 45, i Elmelund. Født i Elmelund. Gaardmand Niels Hansen
1865, 1902, 2502, Kirsten Olesdatter, 86, i Elmelund. Født i Sct. … Gaardmand Niels Hansens moder
1865, 2802, 0803, Regine Bertelsen, 12, datter af gaardmand Bertel Henning Andersen, paa Høime Mark
1865, 2403, 3103, Johanne Jensine Nielsen, 8, datter af huusmand Niels Christian Jørgensen, paa Ravnebjerg Mark
1865, 2603, 0204, Hansine Caroline Hansen, 14 dage, datter af sadelmager Hans H. Hansen, i Lille Drøisbjerg paa Sanderum Mark
1865, 0804, 1404, Maren Hansen, 4½, datter af huusmand Anders Hansen, i Ravnebjerg
1865, 1604, 2104, Ane Marie Christiane Andersen, 5, datter af ugift Karen Hansdatter, i Nymarkhuus paa Ravnebjerg Mark
1865, 1605, 2205, Ane Nielsdatter, 61, Høime Mark. Gaardmand Peder Rasmussens Skaunberg
1865, 1705, 2205, Marie Kirstine Pedersen, 3 uger, datter af boelsmand Peder Pedersen, paa Sanderum Mark
1865, -, 0907, Dødfødt pige, datter af huusmand Knud Thomsen, i Elmelund Enghave
1865, 1207, 1807, Maren Jørgensdatter, enke, 75, hos sønnen gaardmand Niels Pedersen, i Sallingstedet paa Ravnebjerg Mark. Gaardmand Peder Nielsen
1865, 2707, 0108, Karen Marie Pedersen, 9, datter af ugift Mette Marie Pedersen, paa Sanderum Mark
1865, 2410, 2910, Ane Cathrine Arnesen, 8 uger, datter af huusmand Niels Arnesen, paa Høime Mark
1865, 0110, 0610, Gjertrud Marie Hansen, 42, Damhuset paa Ravnebjerg Mark. Huusmand Rasmus Rasmussen
1865, 1811, 2211, Udøbt pige, 1 dag, datter af huusmand Hans Jesper Pedersen, i Ravnebjerg
1865, 0112, 0912, Ane Cathrine Frederiksen, 18½, i Høime. Født i Sanderum. Datter af huusmand Frederik Olsen
1866, 0203, 0903, Ane Kirstine Larsdatter, enke, 68, i Høime. Indsidder Hans Madsen
1866, 0904, 1504, Sidse Vensentine Anthorine Poulsen, 7, datter af indsidder Poul Julius Jørgensen, paa Ravnebjerg Mark
1866, 1304, 2004, Ane Kirstine Pedersen, enke, 44, Lettebek paa Høime Mark. Møller Hans Andersen
1866, 1704, 2404, Maren Knudsdatter, 50, Tøisbo paa Sanderum Mark. Boelsmand Niels Pedersen
1866, 0905, 1505, Ane Marie Pedersen, 3 uger, datter af huusmand Peder Larsen, paa Sanderum Mark
1866, 1205, 1805, Maren Kirstine Rasmusdatter, 37, Ravnebjerg. Gaardmand Anders Andersen
1866, 2305, 2905, Maren Kirstine Pedersdatter, enke, 64, i Æghaven paa Ravnebjerg Mark. Født i Tvinde. Skovfoged Jacob Hansen
1866, 0406, 1006, Ane Cathrine Madsen, 1 og 8 maaneder, datter af huusmand Mads Rasmussen, i Sanderum Tørvehave
1866, 0806, 1406, Maren Kirstine Madsen, 2 maaneder, datter af huusmand Mads Larsen, i Ellebæk paa Ravnebjerg Mark
1866, 1006, 1506, Marie Larsen, 6½, datter af boelsmand Lars Johansen, paa Elmelund Mark
1866, 1407, 1907, Lisbeth Hansdatter, enke, 79, hos sin svigersøn gaardmand Rasmus Jensen, i Elmelund. Huusmand og tømrer Hans Rasmussen i Overholluf
1866, 1407, 1907, Johanne Kirstine Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af afdøde huusmand Hans Hansen, i Sanderum Mikkelsmose
1866, 1807, 2207, Ane Dorthea Hansen, 3½, datter af huusmand Hans Pedersen, i Hvidkjærhuus paa Høime Mark
1866, 0709, 1509, Maren Kirstine Rasmussen, 27, paa Sanderum Mark. Datter af?? afdøde boelsmand Rasmus Hansen
1866, 1512, 2212, Kirsten Jacobsdatter, 60, Grynborg Skov paa Ravnebjerg Mark. Skovfoged Frederik Christensen
1867, 1101, 1801, Ane Nielsdatter, 36, i Kjærsgaard paa Høime Mark. Steddatter af huusmand Jakob Rasmussen
1867, 3101, 0802, Karen Pedersdatter, enke og aftægtskone, 88, Sanderum. Gaardmand den ældre Peder Hansen
1867, 0802, 1402, Else Kirstine Olsen, 4, datter af smed Ole Johansen, i Elmelund
1867, 1402, 2102, Kirsten Jørgensdatter, 64½, Sentved paa Sanderum Mark. Gaardmand Hans Nielsen
1867, 1502, 2202, Martine Marie Mortensen, 6½, datter af ugift Ane Marie Christiansen (steddatter af gaardmand Peder Larsen), i Høime
1867, 2602, 0503, Karen Pedersdatter, 67, Rødehuus paa Elmelund Mark. Aftægtsmand Hans Sørensen
1867, 1203, 1903, Mette Marie Hansen, 10, datter af gaardmand Hans Davidsen, paa Sanderum Mark
1867, 1303, 1703, Marie Hansine Rasmussen, 1½, datter af skolelærer Michael Rasmussen, i Ravnebjerg
1867, 0605, 1305, Maren Cathrine Madsdatter, 70, Sanderum. Huusmand Niels Jensen Hindsholm
1867, 2807, 0208, Karen Marie Eriksen, 19, i Sanderum. Steddatter af gaardmand Lars Nielsen
1867, 0508, 0908, Sofie Larsen, 2½, datter af boelsmand Lars Johansen, paa Elmelund Mark
1867, 1008, 1608, Karen Marie Jørgensen, 25½, i Høime. Datter af afdøde huusmand Jørgen Nielsen
1867, 1508, 2008, Marie Larsen, 1 maaned, datter af boelsmand Lars Johansen, paa Elmelund Mark
1867, 0409, 1109, Ane Kirstine Marie Bertelsen, 18, i Bondebjergstedet paa Høime Mark. Datter af boelsmand Bertel Henn. Andersen
1867, 1811, 2511, Johanne Dorthea Pedersdatter, 56, i Høime. Huusmand og væver Christian Nielsen
1867, 2611, 0212, Kirsten Madsdatter, enke, 64, Sanderum Mark. Snedker Peder Larsen
1868, 1302, 2102, Maren Cathrine Rasmusdatter, aftægtskone, 76, hos huusmand Thomas Jensen, i Bodilslund paa Ravnebjerg Mark
1868, 1702, 2302, Udøbt pige, 7 maaneder, datter af skomager Knud Knudsen, ved Lettebæk paa Høime Mark
1868, 2802, 0403, Karen Kirstine Christiansen, 1 og 10 maaneder, datter af ugift Ane Margrethe Pedersen. I pleie hos moderens fader huusmand Peder Pedersen, i Sanderum
1868, 3006, 0607, Mette Cathrine Hansen, 31, i Kamholm paa Høime Mark. Huusmand Peder Christian Nielsen
1868, 0307, 0907, Johanne Rasmusdatter, 85, i Grynborg. Gaardmand Rasmus Bahles Grønlunds svigermoder i Grynborg
1868, 0410, 1010, Ane Margrete Petersdatter, 70, i Elmelund. Væver Carl Frederik Nielsen
1868, 2910, 0711, Maren Kirstine Hansen, 3 uger, datter af skovfoged Hans Jacobsen, i Æghaven
1868, 2611, 0312, Ane Sofie Rasmussen, 1, datter af gaardmand Rasmus Mortensen, i Ravnebjerg
1868, 1512, 2012, Maren Cathrine Nissen, 18 dage, datter af huusmand Hans Nissen, i Sanderum
1869, 1401, 2201, Ane Larsdatter, enke og aftægtskone, 78, i Elmelund. Gaardmand Rasmus Jensens moder, i Elmelund. Gaardmand Jens Rasmussen
1869, 2102, 0103, Ane Cathrine Andersdatter, enke og aftægtskone, 93, i Sanderum. Fhv. gaardmand Anders Hansen
1869, 0403, 1103, Kirsten Nielsdatter, enke og aftægtskone, 93, Hvidkjærgaard paa Høime Mark. Fhv. gaardmand Hans Andersen
1869, 2705, 0406, Kirsten Nielsen, 27, i Aalund paa Høime Mark. Boelsmand Rasmus Hansen
1869, 0106, 0406, Ane Rasmusdatter, 62, i Aalund paa Høime Mark. Aftægtsmand Niels Nielsen
1869, 1806, 2506, Bodil Marie Christensen, huuseierinde, 66, i Kielshuus paa Sanderum Mark
1869, 0407, 0807, Birgitte Susanne Sybille Brandt, 37, Sanderum. Skolelærer Hans Hansen
1869, 0711, 1311, Karen Jakobsdatter, 44, Lille Grynborg. Boelsmand Mads Madsen
1869, 1911, 2511, Ane Marie Nielsdatter, ugift indsidderske, 64, i Høime
1869, 2012, 2912, Gjertrud Madsdatter, enke og aftægtskone, 76, hos gaardmand Peder Rasmussen, i Elmelund
1870, 0301, 1201, Kirsten Andersen, ugift, 27, i Ravnebjerg. Datter af gaardmand Anders Andersen
1870, 2501, 3001, Ane Jacobsdatter, enke og aftægtskone, 81, hos gaardmand Rasmus Madsen, Villestrup paa Høime Mark
1870, 0703, 1303, Kirsten Nielsdatter, 62, Ravnebjerg. Indsidder Niels Jacobsen
1870, 0703, 1403, Ane Marie Larsdatter, 43, Høime. Huusmand og væver Christen Nielsen
1870, 0803, 1303, Johanne Frederiksen, 1, datter af ugift Kirsten Jensen, i Teglværkshuus paa Ravnebjerg Mark
1870, 0304, 0904, Karen Marie Mortensen, 29, Skovgaard paa Ravnebjerg Mark. Gaardmand Anders Rasmussen
1870, 1704, 2404, Karen Johansdatter, ugift indsidderske, 56, i Elmelund
1870, 1406, 1906, Adelaida Carola Duodesima Fenilla Steenberg, 1 og 9 maaneder, datter af pastor Steenberg, i Sanderum
1870, 0207, 0707, Ane Margrethe Nielsen, ½, datter af huusmand Niels Jepsen, i Ravnebjerg
1870, 0807, 1207, Karen Marie Hansen, ugift, 20, i Ravnebjerg. Huusmand Hans Jesper Pedersen
1870, 1809, 2409, Voldborg Pedersdatter, enke og aftægtskone, 76, hos snedker Hans Rasmussen, paa Sanderum Mark. Født i Ravnebjerg
1870, 1211, 2211, Maren Hansdatter, 70, Troneslund paa Ravnebjerg Mark. Født i Høime. Gaardmand Niels Olsen
1870, 2612, 3112, Ane Marie Madsen, 1 og 9 maaneder, datter af huuseierinde Mette Marie Jensen, i Høime
1870, 3112, 07011871, Stine Regine Marie Jensen, 2 og 10 maaneder, datter af huusmand Jens Andersen, i Vindemose paa Høime Mark
1871, 2601, 0102, Mette Kirstine Rasmussen, enke og fattiglem, 54, i Sanderum Hospital. Christoffer Hansen
1871, 0202, 0802, Ane Dorthea Hansen, 1, datter af indsidder Hans Pedersen, i Sanderum Hospital. Født i Sanderum
1871, 0902, 1702, Kirsten Rasmusdatter, enke, 63, i Sanderum. Født i Sanderum. Huusmand Jørgen Nielsen
1871, 0306, 0806, Karen Marie Rasmussen, tjenestepige, 16, i Odense. Født i Høime
1871, 0508, 1108, Dorthea Jantsen f. Andreasen, enke og aftægtskone, 74, Dyrup. Proprietair Jantzen
1871, 1908, 2408, Karen Nielsdatter, enke og aftægtskone, 81, Sanderum Mark. Født i Killerup. Boelsmand Jørgen Mathisen
1871, 1710, 2410, Maren Kirstine Madsen, 13½, datter af indsidder Knud Madsen, i Sanderum Tørvehave
1871, 1810, 2410, Marie Cathrine Nielsen, 1, datter af skolelærer Nielsen, i Høime
1871, 1411, 2111, Karen Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 82 og 9 maaneder, i Fladbjerg paa Ravnebjerg Mark
1871, 3012, 05011872, Ane Kirstine Madsen, ugift, 29, i Sanderum. Datter af væver Mads Rasmussen
1872, 1901, 2601, Maren Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 81 og 9 maaneder, i Nyholm paa Ravnebjerg Mark
1872, 1103, 1703, Ane Pedersdatter, 65, Ravnebjerg. Indsidder Hans Christian Christiansen
1872, 1903, 2503, Ane Jørgensen, 68, Sanderum. Væver Mads Rasmussen
1872, 0304, 1004, Kirsten Kristensen, ugift, 25 og 9 maaneder, i Hulebæk paa Elmelund Mark. Datter af boelsmand Christen Hansen
1872, -, 0704, Dødfødt pige, datter af pastor Carl Jensius Optatus Steenberg, i Sanderum
1872, 0904, 1404, Karen Marie Andersen, 5, datter af pige Ane Kirstine Andersen. I pleje hos huusmand Niels Jørgensen, paa Højme Mark
1872, 2304, 2804, Rasmine Cathrine Rasmussen, 2 dage, datter af banevogter Peder Rasmussen, paa Sanderum Mark
1872, 2205, 2905, Maren Cathrine Ejlersen, ugift, 27, i Sandager paa Højme Mark. Datter af afdøde boelsmand Ejler Madsen
1872, 2905, 0406, Kirsten Christiansen, 32, i Højme. Steddatter af aftægtsmand Peder Larsen
1872, 0508, 1208, Dorthea Frederikke Clemensdatter, enke og aftægtskone, 84, i Truelsegaard paa Elmelund Mark
1872, 0310, 1010, Maren Villumsdatter, enke og aftægtskone, 85, i Husemose paa Sanderum Mark
1872, 0311, 1011, Ane Marie Andersen, 14½, datter af smed Anders Hansen, paa Højme Mark
1872, -, 1511, Dødfødt pige, datter af pige Maren Kirstine Hansen, i Højme
1872, 1811, 2811, Marie Rasmusdatter, 77, Ravnebjerg. Aftægtsmand Rasmus Christian Larsen
1872, 0812, 1312, Kirsten Larsdatter, 81, Sanderum. Gaardmand Lars Christensen
1872, 2712, 03011873, Christiane Andersdatter, 56, Sanderum Mark. Huusmand Hans Christoffersen
1873, 0804, 1204, Ane Kirstine Jørgensdatter, enke, 80, Rønnebjerg paa Sanderum Mark. Gaardmand Niels Nielsen i Rønninge
1873, 2204, 2804, Maren Jensdatter, 53, Julsgaard paa Elmelund Mark. Gaardmand Niels Madsen
1873, 2704, 0505, Maren Madsen, 63, i Sanderum. Gaardmand Lars Nielsen
1873, 2606, 0207, Maren Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 74, i Fladbjerghus paa Ravnebjerg Mark
1873, 2806, 0407, Kirsten Hansdatter, 50, Ravnebjerg. Gaardmand Hans Jørgen Nielsen
1873, 1807, 2307, Ane Marie Pedersen, 39, i Sanderum. Gaardbestyrer Hans Pedersen
1873, 1008, 1508, Margrethe Mortensdatter, 74, Højme Mark. Boelsmand Jakob Rasmussen
1873, 0309, 0709, Maren Hansdatter, enke og almisselem, 63, Højme Mark
1873, 1609, 2109, Hansine Pouline Andersen, 5, datter af smed Anders Hansen, paa Højme Mark
1873, 2409, 2809, Maren Kirstine Andersen, 3, datter af smed Anders Hansen, paa Højme Mark
1873, 0212, 1112, Ane Rasmusdatter, enke, 45, i Elmelund. Gaardmand Rasmus Knudsen
1873, 1112, 1712, Maren Cathrine Rasmusdatter, 58, Ravnebjerg. Husmand Peder Nielsen
1873, 1612, 2212, Maren Pedersen,12 uger, datter af gaardmand Rasmus Pedersen, i Elmelund

1873, 0607, 1107, Ane Marie Pedersdatter, ugift indsidderske, hos husmand Rasmus Hansen, i Højme
1874, 3101, 0602, Ane Madsen, 37, Ravnebjerg. Husmand Niels Jepsen
1874, 0503, 1103, Karen Kirstine Pedersen, 8 maaneder, datter af ugift Christine Pedersen, i Odense. I pleje hos pige Rasmine Petrine Pedersen, paa Højme Mark
1874, 1603, 2403, Ane Margrethe Knudsdatter, enke, 71, af Bøgemarkhus, Sanderum Sogn. Husmand Anders Rasmussen
1874, 2403, 3103, Kirstine Poulsdatter, 46, Elmelund Mark. Husmand og væver Hans Jørgen Rasmussen
1874, 3103, 0404, Mette Kirstine Larsdatter, enke, 72, i Sanderum. Gaardmand Lars Jørgensen
1874, 2004, 2504, Ane Marie Hansen, ugift fattiglem, 29, i Højme
1874, 2104, 2804, Ane Kirstine Henriksen, ugift, 22, i Bøllemose. Datter af gaardmand Hendrik Jensen
1874, 2005, 2505, Ane Margrethe Rasmussen, 7½, datter af husmand Rasmus Jeppesen, i Elmelund
1874, 0506, 1106, Kirsten Nielsen, ugift, 24, i Elmelund. Datter af gaardmand Niels Hansen
1874, 1406, 1906, Nielsine Christine Hansen, 5, datter af sypige Karoline Kristiansen, i Odense. I pleje hos husmand Hans Jørgensen i Højme
1874, 0407, 1007, Rasmine Mathilde Jørgensen, 1, datter af husmand Mads Christian Jørgensen, i Mikkelsmose paa Sanderum Mark
1874, 3107, 0608, Ane Sofie Margrethe Madsdatter, 56, Rønnemosehus paa Ravnebjerg Mark. Bødker Anders Christiansen
1874, 2709, 0510, Ane Margrethe Pedersdatter, enke, 83, Ravnebjerg. Husmand Hans Hansen
1874, 1011, 1711, Kirsten Andersdatter, enke, 68, Ravnebjerg. Gaardmand Søren Andersen
1874, 3011, 0612, Johanne Agathe Christiane Hansen, 11½, datter af husmand Hans Frandsen, af Højme Mark
1875, 102, 0902, Kirsten Hansdatter, ugift, 72, hos broderen gaardmand Jens Hansen, i Højme
1875, 1402, 2202, Jensine Larsen, 32, paa Højme Mark. Husmand Niels Arnesen
1875, 2802, 0803, Ane Hansen, 15, datter af gaardmand Hans Jørgen Nielsen, i Ravnebjerg
1875, 0203, 0903, Karen Sørensdatter, 76, paa Højme Mark. Aftægtsmand Niels Rasmussen
1875, 0704, 2104, Ane Cathrine Olesdatter, ugift fattiglem, 53, i Ravnebjerg
1875, 1406, 1906, Anne Regine Caroline Jørgensen, 10, datter af husmand Mads Christian Jørgensen, i Mikkelsmose paa Sanderum Mark
1875, 2506, 0107, Maren Johanne Grønlund, 9, datter af gaardmand Rasmus Balsløv Grønlund, i Grynborg
1875, 2007, 2607, Johanne Marie Madsen, 44, i Store Drøjsbjerg. Bolsmand Rasmus Andersen
1875, 2708, 3108, Anna Caroline Jensen, 4 uger, datter af ugift Ane Sofie Jepsen, paa Højme Mark
1875, 2808, 0209, Anne Cathrine Hansen, 41, i Mikkelsmose. Husmand Mads Christian Jørgensen
1875, 2810, 0511, Ane Madsdatter, 64, Kildeholm paa Ravnebjerg Mark. Husmand Rasmus Pedersen
1875, 2110, 2910, Marie Sofie Larsen, 7, datter af boelsmand Lars Johansen, paa Elmelund Mark
1876, 0601, 1201, Emma Emilie Henriette Lange, ugift, 21, i Sanderum. Datter af afdøde pastor Lange
1876, 1001, 1801, Johanne Cathrine Hansen, 22, i Ravnebjerg. Datter af husmand Hans Jesper Petersen
1876, 0102, 0602, Andrine Rasmussen, 14 dage, datter af ugift Ane Petrine Hentezen, paa Sanderum Mark
1876, 3101, 0802, Ane Marie Hansen, 27, paa Elmelund Mark. Datter af husmand og væver Hans Jørgen Rasmussen
1876, 1202, 1902, Ane Cathrine Pedersdatter, enke, 72, i Højme. Væver Rasmus Petersen
1876, 2702, 0303, Mathilde Theodora Lange, ugift, 24, Sanderum. Datter af afdøde sognepræst P. E. Lange
1876, 0503, 1103, Maren Hansen, 73, i Sanderum. Indsidder Jakob Mathiasen
1876, 0603, 1303, Ane Marie Hansen, 55½, Ravnebjerg Mark (Bodilslund). Husmand Thomas Jensen
1876, 0304, 904, Henriette Sofie Hansen, 5, datter af afdøde husmand Otto Hansen, paa Højme Mark
1876, 1004, 1804, Ane Marie Christiansdatter, enke, 81, ved Fruens Bøge. Rasmus Poulsen
1876, 2404, 2904, Karen Pedersdatter, ugift husholderske, 54, hos gaardmand Hans Larsen, i Sanderum
1876, 1105, 1805, Ane Marie Christensdatter, 78, i Sanderum. Bødker Peder Jørgensen
1876, 1206, 1806, Dødfødt pige, datter af ugift Constance Sofie Vestergaard, i Hesbjerg
1876, 2506, 2906, Rasmine Kirstine Madsen, 11, datter af gaardmand Mads Hansen, i Rødhøjme paa Sanderum Mark
1876, 1108, 1608, Marie Cathrine Hansen, 11, datter af smed Hans Hansen, paa Elmelund Mark
1876, 0109, 0609, Mariane Larsen, 58, i Sanderum. Husmand Peder Johansen
1876, 0210, 0610, Ane Cathrine Andersen, 36, paa Sanderum Mark. Sadelmager og husmand Hans Henrik Hansen
1877, 1301, 2001, Ane Mortensdatter, enke, 84, hos sønnen Hans Pedersen, paa Højme Mark. Aftægtsmand Peder Hansen
1877, 2101, 2801, Udøbt pige, 8 maaneder, datter af ugift Emmy Elisabeth Frederiksen, i Kjøbenhavn. Hos slagter Christiansen, paa Højme Mark. Født i Odense
1877, 0902, 1502, Karen Pedersdatter, 78, i Sanderum. Husmand og vægter Hans Jørgensen
1877, 2903, 0504, Caroline Martine Knudsen, 15, datter af husmand Knud Nielsen, i Højme
1877, 0504, 1204, Karen Kirstine Jørgensen, ugift, 21½, i Højme. Gaardmand Jørgen Davidsen
1877, 1704, 2404, Maren Madsen, 15, datter af gaardmand Mads Hansen, i Rødhøjme
1877, 2004, 2804, Johanne Andersen, 36, Elmelund Enghave. Husmand Peder Pedersen
1877, 1705, 2405, Cathrine Frandsdatter, enke, 73, hos svigersønnen Fr. Chr. Nielsen, paa Ravnebjerg Mark. Husmand Rasmus Andersen i Søllinge
1877, 3105, 0606, Nikoline Rasmusdatter, enke, 72, Sanderum. Husmand Peder Pedersen
1877, 0106, 0506, Kirsten Larsdatter, 55, Sanderum. Husmand Hans Jensen
1877, 1807, 2307, Ane Rasmusdatter, 59, Ravnebjerg. Husmand og skrædder Claus Jørgensen
1877, 0610, 1610, Karen Larsdatter, enke, 83, Sanderum Mark. Husmand Niels Pedersen
1877, 0712, 1312, Maren Nielsdatter, 78, Højme. Gaardmand Jørgen Larsen
1878, 0803, 1503, Ane Marie Jørgensdatter, enke, 93½, i Sanderum. Smed Niels Jørgensen
1878, 1505, 2005, Ane Christoffersdatter, 61, paa Højme Mark. Husmand Knud Jeppesen
1878, 2306, 2906, Karen Nielsdatter, enke, 82, i Ravnebjerg. Gaardmand og slagter Rasmus Larsen
1878, 2806, 2906, Dødfødt pige, datter af ugift Birthe Kirstine Helfredsen, paa Sanderum Mark
1878, 1408, 1908, Karen Kirstine Mortensen, enke, 43, i Højme. Gaardmand Jens Hansen
1878, 0910, 1410, Nielsine Mouritsen, 2 uger, datter af gaardmand Niels Mouritsen, paa Sanderum Mark
1878, 1310, 1910, Kirsten Jensdatter, 55, Tørvehaven. Indsidder Peder Andersen
1878, 1610, 2210, Cathrine Jensen, 8 maaneder, datter af ugift Lovise Hansen Skov, paa Sanderum Mark
1878, 1810, 2410, Sofie Pedersen, 1 uge, datter af indsidder Peder Pedersen, i Tørvehaven
1878, 2210, 2910, Karen Dorthea Pedersen, ugift tjenestepige, 36, hos gaardejer Veker, i Sanderum. Født i Dalum
1878, 2810, 0511, Kirsten Hansdatter, 57, i Aahavestedet paa Højme Mark. Gaardmand Anders Andersen
1878, 1012, 1712, Maren Kirstine Sørensen, 37, i Ravnebjerg. Gaardmand Anders Rasmusen
1879, 0201, 1101, Johanne Caroline Rasmussen, 38, Knudstrup. Gaardmand Hans Poulsen
1879, 1001, 2001, Karen Hansdatter, 71, i Højme. Husmand Hans Jørgensen
1879, 0204, 0904, Gjertrud Madsdatter, enke og aftægtskone, 83, i Nymarkhus paa Ravnebjerg Mark. Husmand Hans Adolfsen
1879, 0204, 0804, Maren Pedersdatter, enke og aftægtskone, 75, Højme. Gaardmand Peder Larsen
1879, 2304, 3004, Maren Andersdatter, 81, i Ravnebjerg. Aftægtsmand Lars Madsen
1879, 2105, 2705, Kirsten Knudsdatter, enke, 52, i Elmelund. Gaardmand Hans Larsen
1879, 2405, 2705, Johanne Christiane Hansen, 7 maaneder, datter af husmand Hans Frandsen, paa Højme Mark
1879, 1307, 1907, Ane Cathrine Madsdatter, 58, Nydam paa Ravnebjerg Mark. Gaardmand Christen Rasmussen
1879, 1109, 1609, Anne Cathrine Jensen, 3½ maaned, datter af tømmermand Anders Christian Jensen, i Højme
1879, 2910, 0411, Mette Marie Jensdatter, 54, Højme Mark. Husmand Anders Jensen
1879, 0212, 0912, Ane Kirstine Knudsdatter, 58, Elmelund. Gaardmand Mads Hansen
1879, 0512, 1212, Maren Kirstine Hansdatter, enke, 84, paa Sanderum Mark. Boelsmand Rasmus Hansen
1879, 0512, 1112, Rasmine Jakobsen, 3, datter af gaardmand Peder Jakobsen, i Højme
1880, 1601, 2201, Camilla Knudsen, 2, datter af gaardmand Rasmus Knudsen, i Hvidkjærgaard paa Højme Mark
1880, 1803, 2303, Karen Hansdatter, ugift, 60, i Brenult. Datter af bolsmand Hans Hansen
1880, 2204, 2904, Karen Marie Christensen, ugift, 20, i Nydam paa Ravnebjerg Mark. Datter af gaardmand Christen Rasmussen
1880, 2005, 2505, Karen Hansdatter, enke og fattiglem, 88, i Sanderum. Husmand Peder Pedersen
1880, 2205, 3105, Maren Kirstine Larsen, 3½, datter af gaardmand Lars Christian Larsen, i Aagaard paa Højme Mark
1880, 2805, 3105, Maren Johanne Larsen, 6, datter af gaardmand Lars Christian Larsen, i Aagaard paa Højme Mark
1880, 0206, 0606, Maren Kirstine Rasmussen, 7 maaneder, datter af ugift Ane Marie Hansen, i Sanderum
1880, 0306, 0806, Karen Larsdatter, 50, i Damgaard paa Sanderum Mark. Gaardmand og smed Ole Pedersen
1880, 1408, 2008, Abelone Marie Hansdatter, enke, 74, i Lumby. Husmand Rasmus Nielsen
1880, 0709, 1209, Marie Christine Nielsen, 1, datter af lærer Nielsen, i Højme
1880, 1910, 2810, Ane Marie Hansen, 39, Højme Mark. Høker Niels Christoffersen
1880, 1011, 1711, Ane Kirstine Mortensdatter, ugift, 69, i Ravnebjerg. Bolsmand Morten Hansen
1880, 1312, 2112, Karen Waidtløv, 80, i Ravnebjerg (Tinggaarden). Gaardmand Anders Andersen
1881, 0302, 1102, Ane Marie Rasmusdatter, enke, 73, i Hulebæk. Gaardmand Christian Hansen
1881, 2802, 0703, Mette Marie Hansdatter, 73, Elmelund Enghave. Husmand Niels Hansen
1881, 0303, 1203, Maren Hansen, ugift, 30, paa Elmelund Mark. Husmand og væver Hans Jørgen Rasmussen
1881, 0304, 0904, Johanne Marie Jørgensen, ugift, 25, i Sanderum. Steddatter af husmand Rasmus Jacobsen
1881, 1604, 2104, Dødfødt pige, datter af gaardmand Peder Rasmussen, i Elmelund
1881, 2504, 0205, Marie Davidsdatter, enke og aftægtskone, 88, hos datteren enke efter Knud Pedersen, Højme Mark. Bolsmand Niels Jørgensen
1881, 1305, 1905, Ane Marie Pedersen, 13, datter af husmand Peder Pedersen, i Elmelund Enghave
1881, 1805, 2705, Else Kirstine Nielsdatter, enke, 80, i Sanderum. Gaardmand Mourits Madsen
1881, 2906, 0507, Ane Kirstine Jacobsdatter, enke, 92, paa Højme Mark (Hvidholmstedet). Boelsmand Hans Pedersen
1881, 0206, 0806, Karen Jensen, 26, i Elmelund. Gaardmand Hans Henningsen
1881, 2108, 2608, Maren Madsdatter, 63, i Jørgenstrup paa Sanderum Mark. Boelsmand Niels Larsen
1881, 1310, -, Julie Jakobine Caroline Rohde, lærerinde, 28, i Dærup. Datter af skibskapitain Rohde i Odense
1881, 0711, 1311, Henriette Sofie Hansen, 14 dage, datter af ugift Karen Marie Hansen, paa Højme Mark
1881, 1212, 1612, Ane Margrethe Olsdatter, enke og fattiglem, 77, paa Elmelund Mark. Niels Andersen
1881, 1912, 2412, Marie Sørensdatter, enke og fattiglem, 74, paa Højme Mark. Væver Jens Andersen
1882, 2501, 0202, Johanne Marie Hansdatter, enke, 89, hos datteren jordemoderen, paa Sanderum Mark. Rasmus Pedersen i Hillerslev
1882, 2702, -, Johanne Pedersen, ugift, 21, tjente i Odense. Datter af snedkersvend Rasmus Pedersen i Odense
1882, 0903, 1703, Johanne Marie Poulsen, 49, i Øghaven. Skovfoged Hans Jacobsen
1882, 3103, 0804, Maren Cathrine Madsdatter, enke, 60, Flegmosehus paa Ravnebjerg Mark. Husmand Rasmus Nielsen
1882, 0604, 1204, Jenny Martine Marie Madsen, 18 dage, datter af ugift Ane Marie Jensen, af Odense
1882, 0405, 1005, Petra Marie Rasmine Christiansen, 9 og 9 maaneder, datter af gaardejer Erik Christiansen, i Sanderum
1882, 0305, 0905, Kirsten Knudsdatter, enke, 74, i Højme. Husmand Jørgen Nielsen
1882, 2205, 2705, Hansine Petrine Hansen, 10, datter af ugift Marie Kirstine Hansen. I pleje hos husmand Niels Hansen, i Elmelund Enghave
1882, 0606, 1306, Rasmine Hansen, ugift, 24, paa Elmelund Mark. Datter af husmand og væver Hans Jørgen Rasmussen
1882, 1406, 2006, Maren Nielsen, 36, Lille Bøllemose. Bolsmand Jens Nielsen
1882, 2107, 2607, Cathrine Marie Clausen, ugift husholderske, 63, hos gaardmand Jens Madsen, i Ravnebjerg. Født paa Pelvorm
1882, 0308, 0908, Karen Kirstine Jensen, 12, datter af husmand Jeppe Christian Jensen, paa Højme Mark
1882, 2108, 2608, Ane Marie Jensdatter, enke, 79, hos sønnen husmand Jens Nielsen, paa Højme Mark. Husmand Niels Larsen i Naarup
1882, 1811, 2411, Anna Margrethe Larsen, 6 uger, datter af gaardmand Lars Larsen, i Ravnebjerg
1882, 0412, 1012, Johanne Kirstine Christensen, 1 og 4 maaneder, datter af husmand Jens Christensen, i Tørvehaven
1882, 0512, 1212, Karen Marie Nielsen, 7, datter af afdøde husmand P. Morten Andreas Nielsen, paa Allerup Mark
1883, 2301, 2901, Laura Sofie Lorenzen, 8, datter af banevogter Conrad Lorentsen, paa Sanderum Mark
1883, 2601, 0302, Gjertrud Andersdatter, enke, 78, i Højme. Gaardmand Rasmus Pedersen
1883, 2701, 0302, Ane Margrethe Rasmussen, ugift, 46, i Højme. Datter af gaardmand Rasmus Pedersen
1883, 1702, 2402, Camilla Knudsen, 12 dage, datter af gaardmand Rasmus Knudsen, i Hvidkjærgaard
1883, 1802, 2402, Mette Kirstine Larsen, 34, i Hvidkjærgaard paa Højme Mark. Gaardmand Rasmus Knudsen
1883, 0503, 1203, Caroline Madsen, 9, datter af husmand Rasmus Madsen, paa Højme Mark (Villestrup Huset)
1883, 0903, 1603, Elisabeth Jacobsen, enke, 89, i Rørmoselund paa Højme Mark. Husmand Rasmus Pedersen i Brylle
1883, 1303, 1903, Petrine Christine Knudsen, 5, datter af gaardmand Rasmus Knudsen, i Brunkjærgaard i Højme
1883, 0504, 1204, Johanne Cathrine Hansen, 9, datter af husmand Anders Hansen, i Ravnebjerg
1883, 1307, 1707, Jensine Jensen, 10 maaneder, datter af gaardmand Niels Jensen, i Sanderum
1883, 1608, 2208, Olga Hansine Christine Hansen, 5 maaneder, datter af ugift Karen Dorthea Olsen, paa Elmelund Mark
1883, 1608, 2108, Karen Hansdatter, enke, 75, i Hvidkjærgaard i Højme. Gaardmand Knud Rasmussen
1883, 2812, 03011884, Maren Cathrine Nielsine Nissen, 9, datter af husmand Hans Nissen, i Sanderum
1884, 2501, 3101, Laurine Kirstine Nielsen, ugift, 19, i Sanderum. Datter af husmand Niels Jørgensen
1884, 1302, 1702, Maren Cathrine Nielsine Nissen, 8 dage, datter af husmand Hans Nissen, i Sanderum
1884, 1003, 1703, Ane Dorthea Andersdatter, 58, Højme Mark. Bolsmand Rasmus Johansen
1884, 2003, 2603, Johanne Dorthea Jørgensdatter, 90, Vosemose. Gaardejer Jørgen Knudsen
1884, 1004, 1704, Mette Christine Nielsdatter, enke, 85, Ravnebjerg. Gaardmand Jørgen Christiansen
1884, 2304, 3004, Marie Kirstine Hansen, ugift, 19, i Højme. Husmand og snedker Niels Hansen
1884, 3004, 0405, Johanne Cathrine Hansdatter, fattiglem, 57, hos høker Mads Jensen, paa Højme Mark. Fra Sandager Holevad
1884, 1405, 2105, Anna Hansen, 5, datter af husmand Anders Hansen, i Ravnebjerg
1884, 1605, 2305, Jensine Christine Jensen, 6, datter af husmand Jens Johansen, i Moselund paa Højme Mark
1884, 1705, 2305, Anne Marie Pedersdatter, 78, i Hoppehuset. Husmand Rasmus Jepsen
1884, 1705, 2305, Ane Marie Larsen, ugift, 28, Brohus paa Sanderum Mark. Datter af afdøde husmand Anders Larsen
1884, 1805, 2405, Marie Kirstine Rasmusdatter, 80, i Ravnebjerg. Husmand Jørgen Kajsen
1884, 2307, 2807, Johanne Kirstine Hansen, ugift, 23, i Sanderum. Datter af husmand Hans Jensen
1884, 1208, 1708, Anna Hansen, 7 maaneder, datter af arbejdsmand Peder Hansen i Vigerslev Sogn. Hos Hans Pedersen i Sanderum Fattighus
1884, 1311, 1911, Karen Pedersdatter, enke og jordemoder, 68, boende paa Sanderum Mark. Husmand Hans Poulsen
1884, 2611, 0312, Johanne Hansdatter, enke og aftægtskone, 80, Lundehøjstedet i Højme. Bolsmand Hans Rasmussen
1884, 2811, 0512, Hansine Hansen, ugift, 26, i Ravnebjerg. Datter af husmand Anders Hansen
1884, 1211, 1611, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Jensen, paa Højme Mark
1884, 1212, 1812, Karen Kirstine Sørensen, 12, datter af gaardmand Jørgen Sørensen, paa Elmelund Mark
1884, 3012, 06011885, Hansine Marie Nielsen, ugift, 20, i Sanderum. Datter af husmand Niels Jørgensen
1885, 1101, 1701, Caroline Jørgine Christiansen, 5, datter af ugift Jensine Jørgensen. Hos Anders Hansen Christensen, i Bøllemose Mark
1885, 2301, 2901, Kirsten Jørgensen, ugift, 23, i Sanderum. Steddatter af husmand Rasmus Jacobsen i Sanderum
1885, 0702, 1302, Ane Cathrine Hansdatter, 77, i Sanderum Tørvehave. Væver Jørgen Jørgensen
1885, 1202, 1702, Mariane Henrikke Henriksen, 10, datter af arbejdsmand Henrik Vilhelm Lund Henriksen, i Sanderum Tørvehave
1885, 0703, 1203, Ane Marie Andersen, 31, Sanderum Tørvehave. Arbejdsmand Peder Jørgensen
1885, 2203, 2903, Gjertrud Margrethe Ejlersen, 4, datter af Mette Marie Hansen, paa Højme Mark
1885, 0304, 0704, Dødfødt pige, datter af husmand Henrik Christian Hansen, paa Højme Mark
1885, 1004, 1604, Ernstine Vilhelmine Hansen, 8 uger, datter af ugift Ane Cathrine Hansen, i Sanderumhus
1885, 1404, 2104, Kirsten Hansdatter, 68, i Sanderum. Husmand Anders Rasmussen
1885, 1904, 2604, Ingeborg Frederikke Jørgensen, 1½, datter af ugift Lovise Frederikke Knudsen, af Odense. Plejebarn hos farmor Maren Jørgensen i Fattighuset
1885, 1605, 2105, Ane Kirstine Hansen, enke, 84, Elmelund. Husmand Rasmus Olsen
1885, 3105, 0606, Maren Jacobsen, 53, i Bøgemarkhuset ved Vosemose. Husmand Hans Andersen
1885, 2411, 0112, Karen Nielsen, 59, Nydam paa Elmelund Mark. Aftægtsmand Niels Henriksen
1886, 0501, 1101, Kirsten Pedersdatter, enke, 64, Sanderum. Gaardmand Mads Jørgensen
1886, 1801, 2701, Gjertrud Jørgensdatter, enke og aftægtsenke, 84, hos sønnen Christen Madsen, Øghaven
1886, 2301, 3001, Marie Knudsen, ugift, 26, paa Højme Mark. Datter af afdøde gaardmand Knud Pedersen
1886, 1902, 2602, Gjertrud Larsdatter, enke og aftægtskone, 78, i Højme. Gaardmand og sognefoged Rasmus Nielsen
1886, 2802, 0703, Petronella Nielsdatter, 58, paa Højme Mark (Stødan). Høker Mads Jensen
1886, 2703, 0204, Karen Andersen, 35, Højme Mark. Bolsmand Peder Christian Pedersen
1886, 0504, 1004, Karen Kirstine Knudsen, 6 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Knudsen, i Hvidkjær
1886, 0805, 1405, Hansine Hansen, 2, datter af gaardmand Lars Hansen, i Elmelund
1886, 2205, 2705, Elisabeth Marie Andersdatter, ugift fattiglem, 86, hos Rasmus Jepsen, i Elmelund
1886, 2305, 2805, Karen Madsdatter, 61, Sanderum. Husmand Rasmus Jacobsen
1886, 3005, 0406, Kirsten Rasmusdatter, 71, Højme. Husmand Mads Hansen
1886, 2009, 2809, Maren Nielsdatter, enke og aftægtskone, 89, ejer af Mondesborg paa Sanderum Mark. Anders Larsen
1886, 0311, 0911, Ane Jensdatter, enke og fattiglem, 86, Højme Mark. Husmand Rasmus Lyndelse
1886, 2011, 2511, Anne Marie Madsen, 7, datter af sadelmager Niels Madsen, paa Højme Mark
1887, 0201, 0601, Mette Pedersen, 4, datter af bolsmand Peder Pedersen, i Elmelund Enghave
1887, 1602, 2502, Ane Christensen Brøgge, 54, Sanderum Mark. Banevogter Søren Enevoldsen
1887, 2602, 0403, Sara Marie Larsen, enke, 70, i Sanderum. Gaardmand Poul Rasmussen
1887, 0103, 0503, Karen Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 84, Højme Mark. Husmand Henning Pedersen
1887, 0103, 0603, Dødfødt pige, datter af husmand Mads Jensen, paa Højme Mark
1887, 2802, 0603, Marie Christine Larsen, 1 uge, datter af ugift Cecilie Larsen, paa Højme Mark
1887, 0203, 0803, Eline Rasmussen, enke, 54, i Sanderum. Arbejdsmand Hans Christian Hansen
1887, 1203, 1803, Ane Marie Jensen, 61, Ravnebjerg Mark, Nybohus ved Holmstrup. Husmand Jørgen Rasmussen
1887, 1303, 1903, Maren Hansen, enke, 52, i Højme. Husmand og smed Rasmus Rasmussen
1887, 2903, 0404, Kirsten Rasmusdatter, 70, Nielstrup paa Sanderum Mark. Gaardmand Lars Christian Larsen
1887, 0105, 0905, Ane Marie Mouritsen, 15, datter af gaardmand Niels Mouritsen, i Sanderum
1887, 2102, 2502, Ane Marie Gjerdine Enevoldsen, ugift, 21, paa Sanderum Mark. Datter af banevogter Søren Enevoldsen
1887, 0206, 0606, Anne Marie Kirstine Tolberg, 6 maaneder, datter af gartner Anders Peter Tolberg, i Elmelund Enghave
1887, 2306, 3006, Ane Jørgensdatter, enke, 75, Grynborg Mark. Husmand Niels Johannesen
1887, 2107, 2607, Christiane Johansen, 46, i Aagaard. Gaardmand Lars Christian Larsen
1887, 2308, 2908, Karen Marie Mortensdatter, enke, 62, i Ravnebjerg. Gaardmand Mads Jensen
1887, 2609, 0310, Bodil Kirstine Hansdatter, 54, Sanderum. Smed Hans Hansen
1887, 3009, 0610, Karen Annette Laurine Arnesen, fraskilt, 49, hos broderen husmand Niels Arnesen, Højme Mark. Skrædder Jens Nielsen
1887, 0412, 0812, Udøbt pige, 3 uger, datter af ugift Petrine Hansen, i Højme
1887, 2412, 3012, Maren Rasmussen, 36, Elmelund. Gaardmand Rasmus Jensen
1887, 2612, 02011888, Anna Marie Hansdatter, enke og aftægtsenke, 75, Lille Bøllemose. Gaardmand Niels Hansen
1887, 3112, 05011888, Cathrine Elisabeth Frederiksdatter, enke, 82, Hesbjerg. Christen Hansen
1888, 0502, 1102, Gjertrud Nielsdatter, enke, 81, i Sanderum. Gaardmand Hans Larsen
1888, 1502, 1902, Dødfødt pige, datter af boelsmand Niels Rasmussen, i Bøgemarkhus
1888, 1903, 2603, Karen Pedersen, separered hustru, 48, af Højme Mark. Fhv. husmand Hans Hansen
1888, 2503, 3103, Karen Marie Markusdatter, 73, i Sanderum. Husmand og murer Rasmus Hansen
1888, 2105, 2505, Ane Rejmersdatter, enke, 76, i Sanderum. Gaardfæster Niels Pedersen (Dræby)
1888, 3005, 0506, Maren Pedersen, 13, datter af gaardmand Rasmus Pedersen, i Elmelund
1888, 0806, 1306, Jensine Kirstine Jørgensen, 2½ maaned, datter af husmand Carl Jørgensen, i Søholmhus paa Højme Mark
1888, 1308, 1808, Ane Margrethe Madsdatter, enke, 80, paa Højme Mark. Bolsmand Morten Tuesen
1888, 2210, 3110, Elisabeth Knudsen, 56, i Vosemose. Gaardejer Hans Christian Jacobsen
1888, 0911, 1611, Maren Larsen, enke, 51, i Ravnebjerg. Gaardmand Hans Peter Andersen
1888, 1012, 1512, Anne Kirstine Rasmussen, 39, i Højme. Sadelmager Niels Madsen
1889, 0901, 1601, Dorthea Marie Hansdatter, 84, i Ravnebjerg. Væver Jørgen Hansen
1889, 2301, 3001, Karen Jacobsdatter, enke, 71, i Østerhus paa Højme Mark. Husmand og hørbereder Niels Hansen
1889, 1102, 1802, Karen Madsdatter, 62, i Ravnebjerg. Væver og husmand Niels Jeppesen
1889, 2004, 2704, Marie Kirstine Hansen, 48, i Sanderum. Husmand Niels Jørgensen
1889, 1705, 2405, Anne Marie Christensen, ugift væverske, 59, i Sanderum. Født i Holte, Kjøng Sogn
1889, 2405, 3105, Karen Pedersdatter, enke, 74, i Brohus paa Sanderum Mark. Husmand Anders Larsen
1889, 2206, 2806, Kirsten Andersdatter, enke og aftægtskone, 76, i Sanderum. Gaardmand Hans Andersen
1889, 0607, 1107, Christiane Pedersen, 13, datter af husmand Peder Larsen, i Drøjsbjerg paa Sanderum Mark
1889, 0607, 1207, Ane Margrethe Jørgensdatter, enke, 75, i Højme. Gaardmand Andreas Hansen
1889, 1507, 1907, Maren Lohmann Nielsen, 4 maaneder, datter af gaardmand Jens Nielsen, i Juelsgaard
1889, 1707, 2207, Karen Larsen, 6, datter af husmand Peder Larsen, i Sanderum Tørvehave
1889, 1507, 1907, Karen Andersdatter, 82, i Højme. Indsidder Frederik Olsen
1889, 1907, -, Anne Marie Larsen, ugift, 34, tjenende hos gaardmand Anders Rasmussen, i Ravnebjerg. Hjemmehørende i Brylle
1889, 2410, 3110, Ane Kirstine Knudsen, 33, Elmelund. Gaardmand Lars Hansen
1889, 3010, 0611, Nikoline Frederikke Kalbo, enke, 85, i Sanderum. Arbejdsmand Lars Christian Rasmussen
1889, 2511, 3011, Ane Marie Hansen, enke, 69, i Damhuset paa Ravnebjerg Mark. Husmand Rasmus Rasmussen
1889, 1812, 2412, Bolette Sofie Mathea Lohmann f. Schmidth, enke, 73, hos sønnen mejerist Viggo Lohmann, i Sanderum. Skolelærer Rasmus Hansen Lohmann i Landet Sogn
1889, 2312, 3012, Maren Sørensen, 40, Elmelund Enghave. Bolsmand Peder Pedersen
1890, 0802, 1402, Kirstine Caroline Simonsen, 42, i Gjestelev. Datter af gaardmand Simon Hansen i Sanderum. Gaardmand Hans Christian Rasmussen
1890, 0501, -, Anne Jeppesdatter, enke, 78, i Højme. Peder Hansen
1890, 0203, 0703, Maren Mortensdatter, 80, Brenult paa Højme Mark. Aftægtsmand Jørgen Nielsen
1890, 0404, 1104, Ane Margrethe Frandsine Hansen, ugift, 29, paa Højme Mark. Datter af afdøde husmand Hans Frandsen
1890, 0704, 1004, Karen Brandt, 6 timer, datter af gaardforpagter Knud Wognsen Brandt, i Sanderum
1890, 2005, 2405, Marie Rasmusdatter, enke, 83½, Brunkjærgaard i Højme. Aftægtsmand Christen Larsen
1890, 1806, 2406, Karen Marie Pedersen, 14, datter af husmand Peder Christian Nielsen, i Ka...holm paa Højme Mark
1890, 1907, 2407, Ane Margrethe Hansdatter, enke, 70 og 9 maaneder, Højme Mark. Husmand Niels Jørgensen
1890, 0608, 1108, Marie Cathrine Rasmussen, 56, Sanderum Mark. Husmand og hørbereder Jens Hansen
1891, 0702, 1302, Karen Angelika Emilie Nielsen Askholm, 3, datter af skomager Anders Christian Nielsen, i Højme
1891, 1302, 2002, Ane Cathrine Larsdatter, 67, i Tøjsbo paa Sanderum Mark. Boelsmand Hans Pedersen
1891, 0304, 1004, Marie Kirstine Hansen, 2 uger, datter af gaardmand Lars Hansen, i Elmelund
1891, 2104, 2904, Marie Poulsdatter, enke, 83, i Houkjærstedet paa Ravnebjerg Mark. Husmand Lars Knudsen
1891, 1805, 2305, Mette Cathrine Andersdatter, 73, i Højme. Indsidder Peder Hansen
1891, 2606, 3006, Dorthea Marie Rasmussen, 52, Bøgebjerg paa Højme Mark. Husmand Jørgen Christian Povlsen
1891, 2909, 0310, Karen Jensen, 13 dage, datter af møller Niels Jensen, i Sanderum Mølle
1891, 1010, 1510, Ane Cathrine Hansdatter, 69, Elmelund. Aftægtsmand Rasmus Jensen
1891, 1412, 2112, Kirsten Johansdatter, enke, 72, paa Sanderum Mark. Bolsmand Lars Pedersen
1891, 1512, 2212, Mette Kirstine Nielsdatter, enke, 70, Sanderum Mark. Gaardmand Hans Davidsen