Tommerup, 1869-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1869-1891, Tommerup sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1869, 0601, 1001, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Rasmus Rasmussen, i Toftemarken
1869, 0701, 1401, Hans Christian Nielsen, 1 maaned, søn af Karen Marie Nielsen, ved Steenbjerg
1869, 2502, 0403, Anders Hansen, ugift indsidder, 71, i Femtningen. Født og døbt 11.11.1794 i Søby Kirke. Søn af Hans Hansen
1869, 0403, 1103, Niels Christiansen, husmand, 48, i Maen. Født i Marslev Sogn. Plejesøn af husmand Hans Nielsen i Marslev Sogn
1869, 0605, 1205, Jørgen Nielsen, boelsmand, 73, paa Nappe Mark. Født i Ørslev, Skeby Sogn. Søn af gaardmand Niels Jørgensen i Ørslev, Skeby Sogn
1869, 1505, 2105, Morten Andersen, 1, søn af boelsmand Anders Rasmussen, Ravnestedet. Født 20.5.1868
1869, 0406, 1006, Jens Jensen, huusmand, 51, Tommerup Kohave. Født i Bellinge. Søn af gaardmand Jens Rasmussen i Bellinge
1869, 2406, 0107, Hans Jørgen Hansen, skomager og almisselem, 72, i Tommerup. Født i Assens. Søn af bødker Hans Peder Hansen i Assens
1869, 0107, 0707, Hans Christoffersen, huusmand, 60, i Holmehauge. Født i Ringe. Søn af Christoffer Pedersen i Ringe
1869, 1607, 2107, Rasmus Madsen, huusmand, 49, i Kivsmose. Født sammesteds Søn af huusmand Mads Rasmussen
1869, 0708, 1208, Peder Hansen, indsidder, 70, i Tommerup. Født sammesteds. Søn af huusmand Hans Sørensen
1869, 0808, 1308, Ludvig Jensen, huusmand, 59, Holmehauge. Født i Korg i Kjøng. Søn af huusmand Jens Jørgensen
1869, 2608, 0109, Jens Jørgensen, aftægtsmand, 66, i Tommerup Femtninge. Født i Verninge
1869, 0609, 1109, Jens Pedersen, huusmand, 87, i Tommerup. Født i Elmelund, Sanderum Sogn
1869, 1509, 2109, Christian Ottesen, huusmand og dreier, 42, paa Tommerup Mark. Født i Haarby. Søn af huusmand og dreier Otte Andersen i Haarby
1869, 0911, -, Dødfødt dreng, søn af skrædder Anders Sørensen, i Tommerup
1869, 0512, 1112, Rasmus Jørgensen, 2, søn af huusmand Jørgen Jørgensen og Karen Rasmussen, Nappe Mark
1869, 2512, 3112, Thyge Nielsen, huusmand, 60, i Tommerup. Født i Sønderby. Søn af Niels Thygesen
1870, 0401, 0801, Hans Knudsen Larsen, skrædderlærling, 17, søn af huusmand Lars Larsen, i Lilleskoven. Født 14.3.1852
1870, 1801, 2601, Erik Larsen, huusmand og bødker, 78, i Tommerup. Født 26.4.1791 i Verninge. Søn af Lars Andersen
1870, 2701, 0302, Udøbt dreng, 1 dag, søn af husmand Jens Pedersen, i Kivsmose. Født 26.1.1870
1870, 0902, 1602, Peder Pedersen, aftægtsmand, 84, paa Nørremark. Født i Hjortholm, Kjøng Sogn. Søn af Karen Pedersdatter og Peder Pedersen
1870, 0204, 1004, Anders Christensen, ½ time, søn af boelsmand Jens Christensen, i Storskoven. Født 2.4. samme dag
1870, 0704, 1404, Peder Hansen, 1, søn af smed Hans Pedersen, i Tallerup. Født 3.5.1868
1870, 0206, 0906, Hans Pedersen Skræp, aftægtsmand, 75, paa Toftemark. Født i Tommerup
1870, 0308, 0708, Anders Christian Jensen (tvilling), ½ dag, søn af huusmand Hans Mathias Jensen, i Tommerup. Født 3.8.1870
1870, 0408, 0708, Jens Peter Jensen, 1 dag (tvilling), søn af huusmand Hans Mathias Jensen, i Tommerup. Født 3.8.1870
1870, 1508, 1908, Rasmus Christian Drud, 1 maaned, søn af gaardmand Christen Drud, i Tommerup. Født 11.7.1870
1870, 1710, 2210, Hans Rasmussen, huusmand og skrædder, 37, i Tommerup. Født 28.1.1833 i Mann, Tommerup Sogn. Søn af Rasmus Hansen
1870, 2311, 2711, Theodor Hørnlein, bager, 48, i Tommerup. Født i prøisisk Sachsen
1870, 0412, 1112, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Peder Hansen, i Usselhusene
1870, 0712, 1312, Mads Henrik Johansen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand Jørgen Johansen, i Skjelhuus
1870, 0912, 1612, Anders Rasmussen, gaardmand, 73, i Pindstofte. Født 1797 i Tommerup By. Søn af gaardmand Rasmus Andersen
1871, 1401, 2001, Niels Peter Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af fraskilt hustru Ane Marie Nielsen (gaardmand Anders Larsen), i Usselhusene. Født 10.10.1869 i Kjøbenhavn
1871, 2901, 0602, Carl Christian Carlsen, huusmand, uhrmager og høker, 63, paa Toftemarken. Født i Gamtofte Sogn. Søn af huusmand Carl Frederik Johansen
1871, 2002, 2602, Dødfødt dreng, søn af skrædder Hans Rasmussens enke
1871, 2102, 2602, Hans Jørgen Nielsen, 13 dage, søn af huusmand Morten Nielsen, i Kohaven. Født 8.2.1871
1871, 0503, 1303, Niels Andersen, gaardmand, 78, i Usselhusene. Født i Pindstoftegaard. Søn af gaardmand Anders Andersen
1871, 0303, 1003, Peder Mogens Rasmussen, 4, søn af huusmand Rasmus Hansen, i Kohaven. Født 6.11.1866
1871, 1603, 2203, Laurids Marius Henriksen, 1½ maaned, søn af sadelmager Lars Johan Henriksen, i Tommerup. Født 25.1.1871
1871, 0104, 0504, Simon Christian Møller, 4 dage, søn af gaardmand Peder Andersen Møller, paa Tallerup. Født 28.3.1871
1871, 2105, 2705, August Alexander Mader, 1 og 3 maaneder, søn af huusmand Carl Casper Mader, ved Baagegaard. Født 1.3.1870
1871, 0908, 1408, Niels Jørgen Andersen, 18, søn af huusmand Anders Christian Jørgensen, Holmehave. Født 16.11.1852
1871, 0109, 0609, Niels Nielsen, huusmand, 63, i Femtningen. Født i Kivsmose. Søn af huusmand Nielsen sammesteds
1871, 2609, 0410, Lars Andersen, aftægtsmand, 64, i Tommerup Maen. Født 1807 i Thurup. Søn af gaardmand Anders Knudsen sammesteds
1871, 0410, 1110, Lauritz Christian Poulsen, 4, søn af garver Poulsen, i Tommerup. Født 15.5.1867
1871, 1010, 1710, Kristen Korfits Kristensen, ½, søn af skolelærer Anders Kristensen, i Tommerup. Født 16.4.1871
1871, 1310, -, Dødfødt dreng, søn af banearbeider Hans Pedersen, ved Baagegaard
1871, 2210, 2910, Hermann Andersen, 2 maaneder, søn af murer Anders Peder Jacobsen, i Tommerup. Født 11.8.1871
1871, 0612, 1212, Hans Christian Andersen,1½, søn af husmand Hans Andersen, i Tommerup
1871, 3012, 05011872, Peder Hansen, ungkarl og murer, 42, i Tommerup. Født 28.5.1829 i Verninge. Søn af husmand Hans Pedersen sammesteds
1872, 0701, 1201, Lars Marcus Rasmussen, husmand, 70, i Tommerup. Født i Frøbjerg, Orte Sogn. Søn af Rasmus Hansen sammesteds
1872, 1001, 1601, Anders Hansen, husmand, 70, i Tallerup. Født paa Helnæs. Søn af Hans Andersen sammesteds
1872, 0502, 1202, Niels Peter Nielsen, husmand, 31, i Tommerup. Født i Tommerup
1872, 2002, 2702, Lars Rasmussen, gaardmand og drejer, 38, i Tommerup. Født 11.10.1833 i Voldtofte, Flemløse Sogn. Søn af gaardmand Rasmus Jeppesen sammesteds
1872, 2402, 0203, Esben Hansen,1½, søn af husmand Erik Hansen, i Storskov
1872, 2602, 0403, Christen Andersen, 8, søn af gaardmand Anders Christensen, i Toftemark
1872, 0803, 1303, Hans Larsen, husmand, 70, i Tallerup. Født i Glamsbjerg, Kjøng sogn
1872, 2203, 2903, Dødfødt dreng, søn af pige Maren Kirstine Andersen, i Tommerup
1872, 2603, 0504, Hans Poulsen, husmand, 47, paa Nørremark. Født 6.8.1825 i Sønder Broby. Søn af indsidder Poul Andersen
1872, 0704, 1404, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Christensen, i Storskoven
1872, 1205, 1805, Hans Marius Christensen, 2 maaneder, søn af husmand Søren Christensen, paa Nørremark. Født 25.3.1872
1872, 1706, 2106, Hans Hansen, 7, søn af husmand Peder Hansen, i Lilleskoven. Født 13.3.1865
1872, 2806, 0407, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Hansen, i Kohaven
1872, 1407, 1707, Hans Christian Christensen, 8 dage, søn af skrædder Niels Christensen, i Tommerup. Født 7.7.1872
1872, 2607, 2907, Søren Christoffersen, tjenestekarl, 21, paa Baagegaard
1872, 1508, 2108, Jens Jensen, ejer, 54, af Baagegaard. Født 12.3.1818 i Vejstrup Sogn
1872, 1110, 1710, Ludvig Clausen Bang, skovfoged, 80, i Højsholt. Født i Smejrup, Holevad Sogn. Søn af gaardmand Claus Bang sammesteds
1872, 0111, 0711, Lars Larsen, 2, søn af gaardmand Rasmus Larsen, Kivsmose
1873, 0202, 0802, Peder Madsen, enkemand og aftægtsmand, 75, i Kivsmose. Født 1797 i Flemløse Sogn
1873, 1402, 2202, Vilhelm Peter Vilhelmsen, 15, søn af smed Vilhelm Vilhelmsen, i Tommerup. Født 23.7.1857 i Rynkeby Sogn
1873, 1803, 2303, Hans Larsen, 2 og 11 maaneder, søn af husmand Lars David Jørgensen, i Storskoven. Født 23.3.1870
1873, 2004, 2704, Hans Anders Hansen, ½, søn af husmand Peder Christian Hansen, paa Nørremark. Født 19.9.1872
1873, 2004, 2704, Hans Frederik Hansen, ½ dag, søn af gaardmand Hans Hansen, Lille Tallerup. Født 20.4.1873
1873, 0206, 0806, Lars Jørgensen, enkemand og almisselem, 75, i Kohaven. Født 1797 i Vissenbjerg
1873, 1606, 2006, Hans Christian Larsen, enkemand og almisselem, 90, i Femtningen. Født i Vissenbjerg Sogn
1873, 0707, 1107, Lars Pedersen, aftægtsmand, 87½, i Lindholm. Født 5.1.1786 i Gislev Sogn. Søn af Peder Larsen sammesteds
1873, 0309, 0909, Peder Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 76, i Femtningen. Født i Paarup Sogn. Søn af husmand Rasmus Nielsen sammesteds
1873, 1810, 2410, Rasmus Hansen Kam, gaardejer, 66, paa Dyrehavegaard. Født 17.9.1807 sammesteds. Søn af Hans Kam
1873, 0711, 1111, Hans Rasmussen, husmand, 46, i Tommerup. Født sammesteds. Søn af Rasmus Andersen
1873, 0912, 2012, Anders Christensen, 1 dag, søn af gaardmand Jens Christensen, i Storskoven. Født 8.12.1873
1874, 2702, 0603, Rasmus Hansen, ugift tjenestekarl, 23. Født 22.7.1850 i Kohaven. Søn af husmand Hans Rasmussen i Kohaven
1874, 2003, 2803, Peder Nielsen, 10 dage, søn af gaardmand Niels Hansen, i Hingel, Født 10.3.1874
1874, 2103, 2803, Jens Rasmussen, gift gaardmand, 62, i Tommerup. Født i Tommerup. Søn af gaardmand Rasmus Poulsen sammesteds
1874, 2105, 2705, Mads Hansen Madsen, gift husmand, 48, paa Toftemarken. Født i Bregninge Sogn paa Ærø. Søn af gaardmand Mads Madsen sammesteds
1874, 2506, 0107, Jens Rasmussen, gift husmand, 64, i Væden. Født i Blanke By, Baaring Sogn
1874, 1408, 2008, Rasmus Christian Christensen, 3 maaneder, søn af gaardmand Anders Christensen, Højbjergstedet. Født 5.5.1874
1874, 2908, 0409, Jørgen Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 84, i Storskoven. Født i Næsbyhoved Broby
1874, 1609, 2009, Hans Christian Andersen, 1 maaned, søn af indsidder Hans Andersen, i Tommerup. Født 22.8.1874
1874, 2109, 2609, Niels Jørgensen, ugift tjenestekarl, 27, Født 21.10.1846. Søn af husmand Hans Jørgensen i Maen
1874, 1112, 1912, Laurids Christian Poulsen, 1, søn af garver Johan Peter Poulsen, Tommerup. Født 13.12.1873
1875, 2403, 3103, Hans Peter Nielsen, husmand, 57, paa Nørremark. Født i Stenstrup Sogn. Søn af gaardmand Niels Larsen sammesteds
1875, 2603, 0204, Peder Christensen, husmand, 66, i Tommerup. Født i Vesterhæsinge. Søn af gaardmand Christen Jensen sammesteds
1875, 2903, 0304, Jens Hansen, 19 og 11 maaneder. Født 20.12.1855 i Kohaven. Søn af husmand Hans Hansen i Kohaven
1875, 2404, 2804, Christian Jørgensen, 3½, søn af husmand Jørgen Ditlev Hansen, i Kohaven. Født 20.12.1871
1875, 0805, 1405, Dødfødt dreng, søn af skolelærer Andersen, i Kivsmose
1875, 1705, 2205, Peder Andersen, gift gaardmand, 39, i Toftemarken. Født i Ebberup. Søn af gaardmand Anders Pedersen sammesteds
1875, 0606, 1106, Hans Peder Jacobsen, 1 dag, søn af husmand Jacob Jensen, paa Nørremark
1875, 0906, 1406, Knud Pedersen, gift husmand og skrædder, 51, i Tommerup
1875, 0607, 0807, Hans Andersen, almisselem, paa Brendekilde Fattiggaard
1875, 0607, 0907, Rasmus Pedersen, 2½, søn af husmand Peder Pedersen, paa Nørremark
1875, 0408, 0908, Anders Larsen Lyhr, 2½, søn af murer Peder Larsen, i Kivsmose
1875, 1008, 1408, Jacob Rasmussen, aftægtsmand, 75, i Kivsmose. Født i Gramlev. Søn af husmand Rasmus Hansen sammesteds
1875, 2508, 3108, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 61. Født i Kivsmose. Søn af gaardmand Rasmus Rasmussen sammesteds
1875, 3110, 0811, Søren Pedersen, gift skomager, 60, i Tommerup. Født 24.3.1815 i Kjølstrup Sogn
1875, 0311, 1111, Jens Pedersen, gift husmand, 66, i Tommerup. Født paa Nørremark, Tommerup Sogn. Søn af husmand Peder Jensen sammesteds
1875, 1511, 2211, Ole Johan Sølvtoft Grønlund, enkemand og aftægtsmand, 84, i Tommerup. Født 22.7.1791 i Tommerup. Søn af sognedegn Laurits Grønlund sammesteds
1875, 2512, 3112, Konrad Sørensen, gift indsidder, 57, i Tommerup. Født i Tommerup. Søn af husmand Søren Hansen sammesteds
1876, 1701, 2401, Peder Jensen, enkemand og husmand, 71, i Lilleskoven
1876, 1603, 2203, Anders Peder Andersen, 10 dage, søn af husmand Henrik Andersen, Nappemark. Født 6.3.1876
1876, 0804, 1504, Mourits Mouritsen, enkemand og aftægtsmand, 73, i Kohaven. Født i Glensbjerg, Kjøng Sogn. Søn af husmand … sammesteds
1876, 1504, 2004, Jens Mathias Christensen, 4 maaneder, søn af gaardmand Niels Christensen, Topstedet, Tommerup Sogn
1876, 1206, 1906, Rasmus Hansen, gift husmand, 70, i Maen. Født i Stenderup. Søn af gaardmand Hans Nielsen sammesteds
1876, 2506, 2906, Frederik Ferdinand Hasselmann Drøge, 5, søn af teglmester August Hasselmann Drøger, ved Baagegaard
1876, 2707, 0108, Rasmus Christian Arnold Drud, 2½ maaned, søn af gaardmand Christian Andersen Drud, i Tommerup
1876, 3108, 0609, Lars Olsen, gift gaardmand, 62, i Toftemarken. Født i Toftemarken. Søn af gaardmand Ole Larsen sammesteds
1876, 1909, 2509, Rasmus Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 74, i Toftemarken. Født i Flemløse. Søn af boelsmand Niels Rasmussen sammesteds
1876, 1909, 2309, Rasmus Rasmussen Kivsmose, 19, i Kivsmose. Født sammesteds. Søn af afdøde husmand Rasmus Madsen i Kivsmose
1876, 1611, 2211, Carl Larsen, gift indsidder, 43, i Tommerup. Født i Tommerup. Søn af indsidder Lars Hansen sammesteds
1876, 2811, 0412, Hans Andersen, 16, søn af husmand Anders Chr. Jørgensen, i Holmehave
1876, 3011, 0812, Jacob Jørgensen, gift aftægtsmand, 70, i Højeløkke. Født i Ørsted. Søn af husmand Jørgen Rasmussen sammesteds
1877, 1101, 1901, Niels Larsen, gift gaardmand, 41, i Usselhusene. Født i Frøbjerg, Orte Sogn
1877, 1201, 1901, Jens Rasmussen, 2 dage, søn af pige Stine Jørgensen, Tommerup
1877, 1701, 2501, Anders Christian Jørgensen, gift træskomand, 55, i Holmehave. Født i Holmehave. Søn af skrædder Jørgen Nielsen sammesteds
1877, 2702, 0603, Jens Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 71, i Kivsmose. Født i Marslev Sogn. Søn af Peder Jensen
1877, 0303, 1003, Peder Hansen, gift husmand, 51, paa Nørremark. Født i Merløse Sogn paa Sjælland. Søn af husmand Hans Ferdinandsen sammesteds
1877, 1303, 2003, Lars Peder Jensen, 12, søn af bødker Jens Andersen, paa Toftemark
1877, 0604, 1404, Hans Peder Hansen, 8½, søn af skomager Jørgen Peder Hansen, i Tommerup
1877, 1204, 1804, Søren Larsen, enkemand og husmand, 76, paa Nappemark. Født i Verninge. Søn af gaardmand Lars Sørensen sammesteds
1877, 1306, 1806, Niels Christensen, gift gaardmand, 36, i Hingelgaarden. Født i Mesinge Sogn
1877, 1207, 1907, Anders Andersen Pindstofte, gift gaardmand, 63, i Tommerup. Født i Tommerup. Søn af gaardmand Anders Andersen sammesteds
1877, 0409, 1009, Anders Christensen, gift husmand, 54, i Maen
1877, 0509, 1109, Hans Christian Ekmann, fattiglem, 16½, paa Tommerup Fattiggaard. Født i Verninge Sogn. Søn af smed Ekmann i Naarup
1877, 2109, 2809, Jens Larsen, 14, søn af husmand Lars Christian Jensen, Nappemark
1877, 0610, 1110, Dødfødt dreng, søn af husmand Johan Frederiksen, i Tommerup
1877, 1512, 2112, Hans Andersen Greve, gift snedker, 34, i Tommerup. Født i Højeløkke. Søn af gaardmand Anders Jensen Greve sammesteds
1878, 0704, 1204, Lars Christian Andreasen Lysholt, ugift husmand, 63, ved Tommerup Station. Født i Lysholtgaarden, Søllested Sogn
1878, 1004, 1704, Morten Bonne Thomsen, gift fattiglem, 63, paa Fattiggaarden. Født i Ørslev Sogn. Søn af sadelmager Thomas Christian Mortensen Bonne sammesteds
1878, 0606, 1206, Frederik Hansen, 7 uger, søn af skrædder Jakob Hansen, Tommerup
1878, 2208, 2708, Hans Vilhelm Madsen, 16½, søn af husmand Mads Rasmussen, Tommerup
1878, 1709, 2409, Lars Peder Rasmussen, 2½, søn af husmand Rasmus Hansen, i Kohaven
1878, 1809, 2209, Frederik Johansen, 1 dag, søn af husmand Johan Frederiksen, Tommerup
1878, 0411, 1111, Mads Rasmussen, gift gaardmand,62, i Tommerup. Født i Tommerup. Søn af gaardmand Rasmus Madsen sammesteds
1878, 0812, 1412, Lars Jensen, ugift, 22, i Kohaven. Søn af afdøde husmand Jens Jensen sammesteds
1879, 0201, 0901, Rasmus Poulsen, enkemand og aftægtsmand, 77, paa Toftemark. Født i Ryslinge Sogn. Søn af husmand Poul Rasmussen sammesteds
1879, 3001, 0602, Morten Jakobsen, enkemand og aftægtsmand, 87, i Mørkenborg. Født i Mørkenborg. Søn af gaardmand Jakob Andersen sammesteds
1879, 0103, 0703, Hans Larsen, gift fattiglem, 71. Født i Ørsted Sogn. Søn af gaardmand Lars Larsen, Hyllestedgaard sammesteds
1879, 1903, 2503, Jørgen Mortensen, enkemand og fattiglem,75. Født i Brylle Sogn. Søn af gaardmand Morten Andersen sammesteds
1879, 1104, 1604, Hans Jørgen Madsen, ½, søn af husmand Kristen Madsen, Maen
1879, 1204, 2104, Hans Jørgensen, 31, Mappemark. Født i Brandsby, Hjadstrup Sogn. Søn af afdøde gaardmand Jørgen Nielsen, Nappemark
1879, 2704, 0505, Peder Johannes Møllmann, 18½, Kivsmose. Søn af gaardmand Otto Fr. Ditl. Møllmann, Kivsmose
1879, 0306, 0706, Rasmus Christian Rasmussen, 1½, søn af jernbanebetjent Hans Peder Rasmussen, Skjelskov
1879, 1406, 2106, Hans Pedersen, gift aftægtsmand, 84, paa Nørremark. Født i Næsbyhovedbroby Sogn. Søn af gaardmand Peder Madsen i Skovshøjrup
1879, 0107, 0807, Christen Pedersen Lunde, gift fattiglem, 77, paa Fattiggaarden. Født i Assens
1879, 1607, 2307, Jørgen Nielsen, gift gaardmand, 39, paa Toftemarken. Født i Lundager. Søn af gaardmand Niels Andersen, Søllested
1879, 1009, 1509, Lars Pedersen, gift husmand, 35, i Tommerup
1879, 1810, 2510, Christen Hansen, gift murer og husmand, 72½, Trøstrup Korup. Søn af husmand Hans Rasmussen sammesteds
1879, 2610, 3110, Johan Hansen, gift graver og ringer, 65, i Tommerup. Født i Tommerup. Søn af sadelmager Hans Johansen sammesteds
1879, 1511, 2111, Rasmus Steffensen, ugift røgter, 60, paa Talleruplund. Fra Seden
1879, 1012, 1612, Andreas Jørgensen, enkemand og maler, 72, i Tommerup
1880, 1501, 2101, Jens Nielsen, enkemand og almisselem, 69, paa Fattiggaarden. Født i Kjøng Sogn
1880, 2302, 0103, Anders Roe Haugsted, gift kobbersmed, 80, i Tommerup. Født i Faaborg
1880, 2303, 3103, Johannes Andersen Nyholm, enkemand og gaardmand, 58, i Tommerup
1880, 1904, 2404, Rasmus Peter Hans Johan Pedersen Hesselager, 3½ maaned, søn af husmand Mads Pedersen, Nørremark
1880, 0105, 0605, Lars Peder Larsen, 8, søn af smed Hans Kristian Larsen, Grambo
1880, 1405, 2105, Niels Nielsen, gift indsidder, 77, i Tommerup. Født i Davinde. Søn af gaardmand Niels Jespersen sammesteds
1880, 2505, 3105, Johannes Gotfred Thorvald Hansen, 16, søn af husmand Thomas Hansen, Tommerup
1880, 0506, 1006, Hans August Rasmussen, gift husmand, 66, i Tommerup
1880, 2108, 2508, Peder Mikkelsen, ugift fattiglem, 69, paa Fattiggaarden
1880, 1209, 1809, Jakob Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 80, i Kohaven. Født i Haarby. Søn af gaardmand Rasmus Mortensen sammesteds
1880, 1810, 2310, Niels Larsen, gift husmand, 67, i Lilleskoven. Født i Svanninge. Søn af gaardmand Lars Hansen sammesteds
1880, 2010, 2610, Lars Christian Jensen, 1½ maaned, søn af pige Maren Johanne Larsen, Nappemark
1880, 2610, 0311, Mads Rasmussen, ugift tjenestekarl, 31, paa Holckenhavn. Født i Barløse Sogn. Søn af gaardmand Rasmus Rasmussen i Kaslund
1880, 1111, 1711, Johannes Nikolaj Peder Thomas Hansen, 9 maaneder, søn af husmand Rasmus Hansen, Tommerup
1880, 1512, 2112, Valdemar Henrik Fredegod Schjerninge, gift telegrafassistent, 31, i Emden (Hannover). Født i Kjøbenhavn. Søn af pastor E. Schjerning i Tommerup
1880, 1712, 2312, Jens Christian Jensen, ½, søn af ugift Ane Cathrine Andersen, Lilleskov
1881, 0902, 1602, Rasmus Poulsen, enkemand, 82, tilhuse hos gaardmand Hans Larsen, Tommerup. Født i Allested. Søn af gaardmand Poul Larsen sammesteds
1881, 1602, 2002, Kristian Peder Henriksen, 5 maaneder, søn af Karen Abelone Eriksen, Femtning
1881, 1005, 1605, Jakob Christensen, ungkarl og skomager, 48, i Tommerup. Født i Brylle Sogn. Søn af husmand Christen Bertelsen sammesteds
1881, 2805, 0306, Morten Hansen, ungkarl og fattiglem, 66, paa Fattiggaarden. Født i Brylle Sogn. Søn af ugift Kirsten Sørensdatter, Render Mark
1881, 1306, 1806, Anders Christian Andersen, 3, søn af pige Else Kirstine Andersen, Maen
1881, 1909, 2309, Christian Jensen, gift husmand og hjulmand, 32, i Tommerup. Født i Nørre Lyndelse Sogn. Søn af hjulmand Jens Jørgensen, Wæmmestrup Mark
1881, 2109, 3009, Christen Hansen, gift husmand, 59, i Femtning. Født i Ørsted. Søn af gaardmand Hans Andersen sammesteds
1881, 2310, 3010, Carl Rasmussen, 1 maaned, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, Toftemark
1881, 2511, 0212, Frits Christiansen, gift gaardmand, 50, i Toftemarken. Født i Odense
1882, 0602, 1302, Mads Jørgensen, enkemand og fattiglem, 80, paa Fattiggaarden. Født i Vissenbjerg Sogn
1882, 2502, 0403, Peder Jørgensen, ugift, 23, Nappemark. Født i Brandsby, Hjadstrup Sogn. Søn af afdøde gaardmand Jørgen Nielsen
1882, 0103, 0803, Hans Sørensen, 1 dag, søn af husmand Peder Sørensen, Femtning
1882, 0104, 0804, Anders Hansen, enkemand og husmand, 59, i Kohaven. Født i Aabjerg, Brenderup Sogn
1882, 0904, 1404, Niels Hansen, gift gaardmand, 52, i Vædegaard. Født i Fraugde Sogn. Søn af gaardmand Hans Hansen sammesteds
1882, 1805, 2405, Lars Jørgensen, gift gaardmand, 48, i Usselhusene. Født i Lilleskov, Tommerup Sogn. Søn af gaardmand Jørgen Nielsen sammesteds
1882, 2905, 3105, Carl Theodor Jørgensen, 2 dage, søn af kjøbmand Chr. Fr. Jørgensen, Tommerup
1882, 2206, 2706, Anders Christian Rasmussen Kivsmose, gift gaardmand, 67, i Kivsmose. Født i Kivsmose. Søn af gaardmand Rasmus Rasmussen sammesteds
1882, 0708, 1108, Hans Mikkelsen, gift indsidder, 73, i Tommerup. Født i Tallerup. Søn af husmand Mikkel Pedersen sammesteds
1882, 1310, 2010, Mads Andersen, enkemand og husmand, 76, i Tommerup. Født i Brylle Sogn. Søn af husmand Anders Madsen, Thobohus
1882, 2810, 0411, Jørgen Peder Hansen, gift skomager, 38, i Tommerup. Født i Tommerup. Søn af skomager Hans P. Hansen sammesteds
1882, 2612, 3112, Dødfødt dreng, søn af indsidder Johan Frederiksen, Tommerup
1883, 1801, 2601, Jørgen Rasmussen Knarreborg, enkemand og aftægtsmand, 78, i Tommerup. Født i Knarreborg i Tommerup. Søn af gaardmand Rasmus Poulsen sammesteds
1883, 2701, 0302, Anders Andersen, enkemand og fattiglem, 80, paa Fattiggaarden. Født i St. Knuds Sogn, Odense
1883, 0102, 0802, Niels Christian Nielsen, 1, søn af husmand Christian Nielsen, Maen
1883, 1803, 2403, Mads Pedersen Skræp, enkemand og aftægtsmand, 80, i Tommerup. Født i Tommerup. Søn af gaardmand Peder Hansen sammesteds
1883, 1803, 2403, Hans Peter Østerbye, gift gaardmand, 36, i Tommerup. Født i Odense. Søn af bager A. Østerbye sammesteds
1883, 2504, 0205, Anders Andersen, gift aftægtsmand, 82, i Kohaven. Født i Sønderby Sogn
1883, 0705, 1105, Lars Larsen, gift aftægtsmand, 71, i Lilleskov. Født i Brylle Sogn
1883, 0605, 1205, Lars Frederik Østerbye, ½, søn af afdøde gaardmand Hans P. Østerby, Tommerup
1883, 0905, 1605, Johan Peder Poulsen, gift garvermester, 47, i Tommerup
1883, 1205, 1705, Niels Jørgensen, enkemand og husmand, 62, i Tommerup. Født i Bellinge. Søn af gaardmand Jørgen Sørensen sammesteds
1883, 2705, 0306, Niels Morten Pedersen, 1 maaned, søn af indsidder Hans Pedersen, Holmehave
1883, 2705, 0206, Knud Knudsen, 11, søn af gaardmand Jørgen Knudsen, Grambo
1883, 3105, 0306, Augustinus Carl Lundstrøm, jærnbanearbejder, 21. Født i Sverrig
1883, 2505, 3005, Peder Jacobsen, enkemand og fattiglem, 67, paa Fattiggaarden
1883, 3007, 0308, Marius Pedersen, 8 dage, søn af møller Peder Pedersen, Toftemark
1883, 2507, -, Søren Christian Christensen, jærnbanearbejder, 60
1883, 0809, -, Mads Madsen, jærnbanearbejder, 39. Født i Trøstrup Korup
1883, 1109, 1609, Anders Johansen, 4 maaneder, søn af ugift Augusta Bertha Johansen, Tommerup
1883, 3009, 0610, Mads Larsen, gift smed, 72, paa Toftemarken. Født i Brødegaard. Søn af smed Lars Madsen sammesteds
1883, 3010, 0611, Morten Andersen, gift husmand, 38, i Holmehave
1883, 0911, 1411, Peder Christian Pedersen, 10, søn af husmand Jens Pedersen, Kivsmose
1883, 2512 ,3012, Niels Christian Jørgensen, 9, søn af indsidder Jørgen Jørgensen, Femtning
1883, 3012, 05011884, Lars Jensen, enkemand og fattiglem, 79, paa Fattiggaarden. Født i Edsbjærg, Brylle Sogn
1884, 2801, 0502, Morten Frederiksen, 12, søn af husmand Hans Frederik Mortensen, i Femtning
1884, 1404, 2104, Peder Knudsen, 8, søn af gaardmand Jørgen Knudsen, Grambo
1884, 2405, 2905, Rasmus Hansen, gift husmand, 73, i Væden. Født i Lilleskov
1884, 1405, 1905, Johan Haae Waidtløv, ugift skibskaptain, 39. Født paa Talleruplund. Søn af proprietær P. Kr. Waidtløv sammesteds
1884, 0807, 1207, Mads Rasmussen, ugift fattiglem, 61, paa Fattiggaarden. Født i Bryle. Søn af husmand Rasmus Andersen sammesteds
1884, 2107, 2607, Hans Jensen, enkemand og aftægtsmand, 80, i Tommerup. Født i Lilleskov. Søn af gaardmand Jens Henningsen sammesteds
1884, 0709, 1309, Niels Peder Kristensen, 5, søn af gaardmand Anders Kristensen, Højbjærgstedet
1884, 1009, 1409, Hans Peder Hansen, 12 dage, søn af gaardmand Lars Henrik Hansen, Tommerup
1884, 1109, 1409, Dødfødt dreng, søn af husmand Henrik Andersen, Nappemark
1884, 2309, 2909, Peder Rasmussen, enkemand og fattiglem, 81, paa Fattiggaarden. Født i Ullebølle. Søn af Rasmus Steffensen
1884, 2309, 2909, Niels Andersen, gift husmand, 61, i Tommerup. Født i Kjøng. Søn af Anders Nielsen
1884, 0110, 0710, Rasmus Grønlund Rasmussen, ugift, 21, Tommerup. Søn af afdøde gaardmand Mads Rasmussen
1884, 1310, 1810, Rasmus Møller, ugift forvalter, 30, paa Aaløkkegaard. Søn af gaardejer P. A. Møller, Tallerup
1884, 2712, 01011885, Johannes Rasmus Pedersen, ½ dag, søn af husmand Lars Pedersen, Tallerup
1885, 1701, 2201, Paul Johansen, enkemand og aftægtsmand, 83, Lilleskov. Født i Naarup
1885, 0502, 1202, Anders Knudsen, gift gaardmand, 61, i Lindholm. Født i Oure Sogn. Søn af gaardmand Knud Andersen sammesteds
1885, 2202, 0103, Niels Hansen, gift husmand, 57 i Femtning. Født i Femtning. Søn af husmand Hans Hansen sammesteds
1885, 1203, 1903, Anders Jensen Greve, gift aftægtsmand, 57, i Højeløkke. Født i Tommerup. Søn af Jens Andersen
1885, 1103, 1703, Morten Pedersen, enkemand og fattiglem, 69, paa Fattiggaarden. Født i Odense, St. Knuds Sogn
1885, 0304, 1004, Hans Peder Holst Hansen, 1½, søn af gaardmand Jørgen Hansen, i Tommerup
1885, 0304, 1004, Axel Andersen, gift aftægtsmand, 70, Pindstofte. Født i Brylle Sogn
1885, 1905, 2305, Niels Jørgen Rasmussen, 10½, søn af gaardmand Hans Kr. Rasmussen, Tommerup
1885, 2105, 2505, Hans Larsen, 11, søn af smed Hans Kr. Larsen, Grambo
1885, 2605, 0106, Jørgen Pedersen, 2, søn af gaardmand Hans Pedersen, Usselhusene
1885, 2906, 0407, Karl Ludvig Andersen, 3½, søn af husmand Hans Andersen, Tommerup
1885, 0107, 0607, Peder Baltzer Rasmussen, enkemand og fattiglem, 68, paa Fattiggaarden. Født i Kjerteminde
1885, 0507, 0807, Hans Jørgen Andersen, 1, søn af indsidder Hans Andersen, Tommerup
1885, 1609, 2303, Anders Hansen, gift gaardmand, 66, i Kivsmose. Født i Kivsmose. Søn af gaardmand Hans Mikkelsen sammesteds
1885, 1710, 2310, Peder Kristian Hansen, enkemand og fattiglem, 60. Født i Tommerup. Søn af husmand Hans Thomsen sammesteds
1885, 0211, 0711, Niels Mortensen, enkemand og fattiglem, 82. Født i Bellinge
1885, 1011, 1711, Ejler Robert Ullendorff, 3½, søn af buntmager Ullendorff, Kjøbenhavn
1885, 2711, 0412, Rasmus Hansen, ugift, 25, Tommerup. Søn af afdøde husmand Hans Rasmussen i Tommerup
1885, 1912, 2412, Søren Hansen, ugift, 63, i Aalkjær. Søn af gaardmand Hans Sørensen
1885, 1885, 2512, 3112, Erik Sandersen, gift husmand, 75, i Tommerup. Født i Rynkeby. Søn af husmand Sander Eriksen sammesteds
1885, 2612, 02011886, Rasmus Hansen, enkemand og aftægtsmand,83, i Femtning. Født i Lunde Sogn
1886, 0601, -, Povl Kristian Severinsen, enkemand og fattiglem, 85. Født i Stenstrup Sogn
1886, 1301, 2001, Kristian Kjeldsen Kristensen, 5½, søn af ugift Maren Eriksen, Tommerup
1886, 0102, 0602, Hans Madsen, enkemand og fattiglem, 75.Født i Brunsvig, Brylle Sogn
1886, 0802, 1202, Dødfødt dreng, søn af enke Ane Kirstine Hansen, Tommerup
1886, 1102, 1702, Niels Peter Andersen, gift kjøbmand, 45, i Tommerup. Født i Ejby. Søn af gaardmand Anders Jørgen Pedersen sammesteds
1886, 1905, 2705, Arnold Kristian Valentin Hansen, ugift, 20, søn af sypige Jensine Rasmussen Groth, Tommerup. Født i Odense
1886, 2405, 2905, Jens Jensen, gift husmand, 63, paa Nørremark. Født i Hasmark
1886, 2106, 2606, Hans Peder Hansen, gift husmand og skomager, 66, i Tommerup. Født i Strandby, Haarby Sogn
1886, 2506, 2906, Jens Hansen, ugift fattiglem, 52
1886, 2107, 2807, Kristen Madsen, gift husmand og træskomand, 42½, Tommerup Mae
1886, 2207, 2907, Anders Kristian Hansen, gift husmand, 61, Tommerup Mae
1886, 0610, 1310, Jens Christensen, gift farversvend, 62, Tallerup
1886, 1710, 2210, Vilhelm August Theodor Hasselmann, enkemand og husmand, 56, Stenbrohus
1886, 2810, 0411, Rasmus Madsen, gift gaardejer, 61, Tommerup. Født i Bregnemose. Søn af gaardmand Mads Iversen sammesteds. Mads Iversen død 1857 og hustru Maren Rasmusdatter død 1853 begge i Tommerup
1886, 0211, 1011, Jens Kristian Hansen, gift husmand, 41, Tommerup. Født i Brændekilde. Søn af Hans Jensen
1886, 0712, 1312, Jørgen Carlsen, gift husmand, 53, Femtning
1887, 0102, 2302, Johannes Andersen, 2 dage, søn af husmand Henrik Andersen, Nappemark
1887, 1403, 2103, Lavrits Olsen Grønlund, enkemand og gaardmand, 67, Mosegaard, Tommerup. Søn af gaardmand Ole Johan Sølvtoft Grønlund
1887, 2503, 3003, Lars Rasmussen, enkemand og husfæster, 69, Grmbohus
1887, 0505, 1205, Rasmus Kam, ugift partikulier, 44, Dyrehavegaard
1887, 0805, 1605, Iver Rasmussen, 14, søn af gaardmand Rasmus Madsens enke, Tommerup
1887, 1605, 2105, Niels Peder Knudsen, ugift skræddersvend, 21.Født i Orte Sogn. Søn af smed Knud Pedersen, Orte
1887, 2607, 3007, Niels Hansen, enkemand og aftægtsmand, 67, Nørremark. Født paa Oure Mark. Søn af gaardmand Hans Andersen
1887, 2908, 0409, Johannes Rasmussen, 10 uger, søn af husmand og bødker Rasmus Rasmussen, Femtning
1887, 2709, 0510, Johan Kristian Pedersen, gift daglejer og husmand, 65, Maen
1887, 3010, 0611, Holger Theodor Jørgensen, 26 dage, søn af boelsmand Jens Jørgensen, Maegaard, Maen
1887, 0111, 0611, Johannes Jensen, 6 dage, søn af husmand Peder Jensen, Lilleskov
1887, 1211, 1611, Udøbt dreng, 5 minutter, søn af portør Johan Henrik Hansen, Tommerup Station
1887, 1412, 1912, Mads Peder Pedersen, 6½, søn af møllebestyrer Peder Pedersen, Stenbjerg
1887, 2312, 2812, Hans Kristian Frandsen, enkemand og fattiglem, 76, Nørremark
1887, 2712, 03011888, Hans Rasmussen, gift gaardejer, 77, Kohave
1888, 0101, 0701, Jørgen Theodor Madsen Skræp, 5 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Madsen Skræp
1888, 1301, 2001, Niels Hansen, enkemand og aftægtsmand, 89 og 7 maaneder, Usselhusene
1888, 2601, 0102, Henning Hansen, enkemand og tømrer, 80, Tommerup
1888, 1202, 1702, Knud Hansen Gillesbjerg, gift skomager, 30, Lykkeslund ved Tommerup Station
1888, 2203, 2703, Erik Jørgensen, aftægtsmand og tildels fattiglem, 74, Femtning
1888, 2605, 0206, Peder Nielsen, 5 maaneder, søn af mejerske Trine Andersen, Mørkenborg
1888, 0606, 1306, Claus Henrik Jørgensen, gift husmand, 74, Tommerup
1888, 0906, 1306, Johannes Peder Christiansen, 6 uger, søn af husmand og tømrer Niels Christiansen, Femtning
1888, 2306, 2806, Hans Nielsen, ugift fattiglem, 73, Brylle Fattighus
1888, 0908, 1508, Anders Kristiansen, gift boelsmand, 59, i Toftemark
1888, 2208, 2608, Thorvald Feddersen, 7 uger, søn af bager F. H. Feddersen, Tommerup
1888, 0311, 1011, Rasmus Hansen, gift gaardejer, 72, i Grynmøllen, Tommerup. Født i Kjøng Højrup. Søn af gaardmand Hans Rasmussen
1888, 1111, 1711, Lars Kristian Jensen, gift husmand, 65, i Tommerup. Født paa Nappemark. Søn af smed Jens Larsen
1888, 2612, 02011889, Mads Andersen, enkemand og husmand, 65, Lilleskov
1889, 0501, 1201, Mads Sørensen, gift husmand, 74, paa Nappemark. Født i Aalunde. Søn af Søren Jørgensen Aalunde
1889, 1801, 2301, Michael Sigvard Mikkelsen, 3 maaneder, søn af portør Mikkelsen, Tommerup Station
1889, 2401, 3001, Espen Christensen, gift klædehandler, 77, i Tommerup. Født paa Nappemark. Søn af boelsmand Christen Larsen paa Nappemark
1889, 1802, 2402, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Kirstine Jørgensen, fra Maen
1889, 1802, 2502, Jens Jensen, enkemand og husmand, 51, Skjelhuse
1889, 0203, 0903, Jørgen Rasmussen, enkemand og gaardmand, 62, Skjelhuse
1889, 1903, 2603, Johannes Hansen, gift murer, 63, ved Tommerup Station. Født i Rue, Viggerslev Sogn
1889, 2304, 2904, Rasmus Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 82, Tommerup
1889, 2604, 0105, Lars Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 67, i Tommerup. Født i Nørre Broby. Søn af Niels Andersen
1889, 2904, 0705, Peder Pedersen, gift husmand, 73, Kivsmose
1889, 3005, 0506, Rasmus Jørgensen Knarreborg, gift gaardmand, 47, boende i Tommerup. Født i Tommerup. Søn af gaardmand Jørgen Fugl
1889, 1006, 1506, Mads Pedersen, gift gaardmand, 56, Nørremark
1889, 2106, 2506, Niels Laurits Lauritsen, ugift klodsemagersvend, 27, Troskabsminde ved Baagegaard
1889, 0607, 1307, Rasmus Jørgensen, enkemand og ledvogter, 66, Skjelhus
1889, 1207, 1507, Engsig Thorvald Eriksen, 2 og 8 maaneder, søn af husmand Peder Chr. Eriksen, Femtning
1889, 1707, 2207, Peder Pedersen, 11, søn af gaardmand Hans Pedersen, Usselhusene
1889, 2608, 3008, Carl Peder Carlsen, ½, søn af kjøbmand Rasmus Carlsen, Tommerup
1889, 0111, 0811, Morten Hansen, 2, søn af husmand Anders Hansen, Holmehave
1890, 2401, 2901, Jørgen Peter Hansen, 2, søn af skrædder Rasmus Hansen (Shore), Tommerup
1890, 0802, 1402, Peder Larsen Lyhr, 2, søn af husmand og murer Peder Larsen (Lyhr), Kivsmose
1890, 1302, 1802, Thorvald Ludvig Bendixen, 4 maaneder, søn af fattiglem og skomager Hans Bendixen, Amtsanstalten
1890, 2602, 0503, Hans Jensen, ugift og fhv. assistent paa Amtsanstalten, 29, Toftemark. Søn af bødker Jens Andersen
1890, 1303, 2003, Lars Peder Nielsen, ugift 30, Femtning. Søn af afdøde husmand Niels Hansen
1890, 0305, 1005, Kristian Frederik Pedersen, 3, søn af kreaturhandler Rasmus Pedersen, Maen
1890, 1105, 1705, Jens Kristian Pedersen, 10, søn af møllebestyrer Peder Pedersen, Stenbjerge
1890, 1507, 2107, Peder Madsen, enkemand og aftægtsmand, 80, Holmehave. Født i Vøjstrup, Nørre Broby Sogn. Søn af gaardmand Mads Madsen
1890, 1909, 2509, Hans Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 85, Kohave
1890, 0410, 1010, Jens Hansen, gift, møllejer og husmand, 78, Stenbjerge
1890, 2411, 2911, Jørgen Jørgensen, gift boelsmand, 55, Nørremark. Født i Bordesø, Krogsbølle Sogn
1891, 0901, 1501, Hans Nielsen, 34. Søn af gaardmand Niels Hansen, Hingelt
1891, 2201, 3001 Jørgen Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 84, Tommerup. Søn af gaardmand Rasmus Andersen, Tommerup
1891, 2301, 2901, Anders Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 91 og 3 maaneder, Tommerup. Søn af gaardmand Rasmus Povlsen, Tommerup
1891, 1302, 1902, Niels Peder Larsen, 3 maaneder, søn af husmand Niels Larsen, Stenbjerge
1891, 1402, 2102, Rasmus Kristian Sørensen, 18, søn af husmand og væver Søren Pedersen, Nørremark
1891, 2703, 0104, Jørgen Sørensen, gift husmand, 59, Lilleskov
1891, 1406, 2006, Rasmus Carlsen, gift købmand, 30. Født i Tommerup. Søn af husmand Carl Carlsen
1891, 2906, 0307, Peder Pedersen, gift mølleforpagter, 50. Født i Vissenbjerg. Stiffader Anders Rasmussen
1891, 0607, 1107, Anders Kristian Andersen, ugift, 20½, i Skovstrup. Søn af gaardmand Rasmus Andersen Fugl
1891, 1907, 2307, Morten Jensen, enkemand og fæstehusmand, 78, Tommerup. Født i Næsbyhoved Broby. Søn af Jens Martinussen
1891, 3107, 0508, Mads Peder Jensen, 10 uger, søn af husmand og tømrer Niels Peder Jensen, Nappemark
1891, 1608, 2108, Lars Kristian Hansen, gift gaardmand, 43, Tommerup. Søn af gaardmand Hans Peder Jeppesen, Verninge
1891, 3008, 0409, Hans Andersen (Krog), enkemand og husmand, 82, i Tommerup. Søn af husmand Anders Madsen fra Brylle
1891, 0410, 0910, Jørgen Faber Trolleborg Belling, gift indsidder, 58, Lilleskov. Født i Gangsted. Søn aflærer Laurits Bolding
1891, 2810, 3110, Hans Peter Stærmose, 4, søn af gaardmand Jakob Hansen Stærmose, Tommerup
1891, 0411, 1111, Niels Hansen, gift gaardmand, 4, i Hingelt
1891, 2811, 0212, Dødfødt dreng, søn af forpagter Niels Johan Hansen, i Tommerup Præstegaard
1891, 0912, 1612, Jørgen Nielsen Hansen, gift skovfoged, 61, Præstegaardens Skovfogedbolig i Kivsmose
1869, 1601, 2201, Karen Marie Jensen, 11 maaneder, datter af Else Marie Kirstine Steffensen. Født her
1869, 0802, 1502, Margrethe Hansdatter, 66, i Tommerup. Født 5.9.1802 i Holmehave. Datter af huusmand Hans Madsen. Indsidder Peter Hansen
1869, 0805, 1305, Karen Marie Pedersen, 37, i Tommerup Mae. Født i Anderup, Lumby Sogn. Huusmand Anders Christian Hansen
1869, 1106, 1506, Dødfødt pige, datter af husmand Jakob Jensen, i Nørremark
1869, 2906, 0407, Marie Mikkelsen, fattiglem, 79, i Tommerup. Datter af huusmand Nikolai Mathiasen i Tommerup. Børstenbinder Hans Christiansen
1869, 0607, 1307, Karen Marie Hansen, 4 og 9 maaneder, datter af indsidder Hans Larsen, Steenbjerg, Tommerup Sogn. Født sammesteds
1869, 3007, 0408, Ane Sophie Andersen, 31, Nørremark. Født i Stenløse. Datter af ungkarl Anders … - Huusmand Hans Hansen
1869, 2309, 2909, Karen Marie Madsen, 1 og 1 maaned, datter af Maren Christine Andersen, Tommerup Mae. Datter af Jørgen Madsen
1869, 2707, -, Dødfødt pige, datter af skomager Lars Nielsen, i Skjelhuus
1869, 2308, -, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Christian Madsen, i Tommerup Kohave
1869, 2710, 0111, Ane Larsdatter, 68, paa Nørremark. Født i Kjærsgaard, Brylle Sogn. Aftægtsmand Hans Pedersen
1869, 2710, 0311, Ane Cathrine Jørgensen, 26
1869, 0111, 0811, Simonia Møller, 2 maaneder, datter af gaardmand Peder Andersen, af Tallerup
1869, 2511, 0512, Dødfødt pige, datter af Maren Kirstine Rasmussen og Christian Jensen, begge af Tommerup
1869, 0812, 1212, Maren Nicolaisdatter, fattiglem, 59, i Tommerup
1869, 0812, 1212, Johanne Dorthea Pedersen, 2, datter af husmand Peder Hansen og Ane Johanne Larsdatter, i Tommerup
1870, 2701, 3001, Dødfødt pige, datter af pige Marie Nielsen og bager Theodor Hørnlein, begge i Tommerup
1870, 0202, 0602, Petrine Henriette Hansen, 2 maaneder, datter af husmand Hans Christian Hansen, i Tommerup. Født 7.12.1869
1870, 1402, 2102, Maren Hansdatter Lindegaard, 81, i Tommerup. Født i Lindegaard, Orte Sogn. Aftægtsmand Ole Johan Grønlund
1870, 2102, 2702, Ane Marie Nielsen, 8 dage, datter af husmand Morten Nielsen, i Tommerup Kohave
1870, 1804, 2404, Karen Kirstine Larsen, 11 maaneder, datter af pige Mette Cathrine Larsen og Jørgen Hansen. Født 14.6.1869
1870, 1904, 2504, Karen Pedersen, 30, i Kivsmose. Født 10.9.1839. Datter af husmand Peder Madsen i Kivsmose
1870, 1705, 2105, Ane Marie Andersdatter, 55, i Lilleskoven. Født 22.12.1814 paa Over Kjærby Mark, Drigstrup Sogn. Husmand Hans Hansen
1870, 2905, 0406, Ane Hansdatter, 84, paa Toftemark. Født i Svanninge. Aftægtsmand Peder Rasmussen
1870, 3004, 0605, Ane Henriksdatter, aftægtskone, 75, i Avlskjær. Født i Sø Søby, Kirkesøby Sogn
1870, 1406, 1906, Ane Kirstine Pedersen, 1½, datter af husmand Peder Pedersen, Nappe Mark. Født 27.9.1868 i Orte Sogn
1870, 2506, 2906, Maren Jørgensdatter, 70, Tommerup. Født i Brylle Sogn. Husmand Henning Hansen
1870, 2506, 3006, Johanne Pedersdatter Krag, 29, Tommerup Mark. Født 20.5.1841 i Horne Sogn. Boelsmand Søren Hansen Melling
1870, 1708, 2308, Maren Johanne Hansen, 18, datter af afgangne husmand Hans Jørgensen, i Holmehave. Født 22.12.1851
1870, 2508, 2908, Ane Elisabeth Andersen, 32, i Femtning. Født 10.8.1838 i Huusby Sogn. Indsidder Knud Madsen
1870, 2009, 2509, Petra Emilie Hansen, 5 dage, datter af husmand Hans Hansen, i Skjelskov. Født 15.9.1870
1870, 2111, 2511, Kirsten Mathiasdatter, enke, 70, i Maenlundstedet. Snedker Hans Jensen
1870, 0312, 0912, Gjertrud Nielsdatter, 68, i Kivsmose. Født 1802. Husmand Peder Madsen
1871, 2101, 2801, Margrethe Kirstine Andersen, 13 maaneder, datter af skolelærer Andersen, i Kivsmose. Født 9.12.1869
1871, 3001, 0702, Maren Clausdatter, 76, paa Toftemarken. Aftægtsmand Rasmus Poulsen
1871, 2402, 0303, Karen Jørgensdatter, enke, Tommerup. Gaardmand Anders Drud
1871, 1303, 1903, Nielsine Karen Kirstine Larsen, 4, datter af smed Hans Christian Larsen, i Grambo. Født 27.5.1866 i Paarup Sogn
1871, 1603, 2303, Kirsten Madsdatter, 47, i Lille Knarreborg. Født 19.1.1825 i Gustenbergstedet, Orte Sogn. Datter af Mads Madsen. Husmand Hans Christian Nielsen
1871, 2203, 2603, Udøbt pige, 5 dage, datter af husmand Anders Jørgen Hansen, i Tommerup. Født 17.3.1871
1871, 1604, 2404, Karen Marie Rasmussen, 19, i Tommerup. Født 10.8.1851 i Tommerup. Datter af gaardmand Mads Rasmussen
1871, 2004, 2604, Karen Madsen, 37, i Tommerup. Født 18.12.1833 i Vøistrup, Nørrebroby Sogn. Husmand Anders Jørgen Hansen
1871, 2004, 2604, Maren Olsdatter, enke, 59, i Femtningen. Født i Tommerup. Datter af Ole Jeppesen. Husmand Jens Rasmussen
1871, 2104, 2804, Ane Pedersdatter, 71, i Kohaven. Født i Østeraaby. Skaarup Sogn. Husmand Mads Mathiasen
1871, 1006, 1606, Ane Jørgensen, 9½, datter af husmand Rasmus Jørgensen, Skjelhuus. Født 11.11.1861
1871, 0909, 1609, Dorthea Marie Rasmussen, 36, i Tommerup. Født 29.6.1836 i Tommerup. Datter af smed Rasmus Rasmussen sammesteds. Smed Jørgen Hansen
1871, 0210, 0910, Maren Hansdatter, ugift fruentimmer, 63, i Tommerup
1871, 2610, 0211, Maren Johanne Henriksen, ugift, 30, i Tommerup. Født 1.12.1840. Datter af afdøde gaardmand Henrik Rasmussen
1871, 2910, 0511, Johanne Cathrine Olsdatter, fraskilt kone, 57, i Tommerup. Født paa Nappe Mark. Datter af Ole Jeppesen. Fraskilt skrædder Mads Andersen
1871, 2811, 0412, Ane Hansdatter, 39, i Tommerup. Født 10.4.1832. Datter af husmand Hans Pedersen. Murer Anders Peder Jacobsen
1872, 0501, 1301, Henriette Albertine Møller, enke, 62, paa Talleruplund. Født 23.10.1809 paa Brændegaard. Datter af forpagter Møller sammesteds. Gaardejer Waidtløv
1872, 1901, 2601, Kirsten Jensen, 34, ved Baagegaard. Født 7.1.1838 i Tommerup. Datter af smed Jens Larsen sammesteds. Teglværksarbejder Henrik Kirkhoff
1872, 0202, 1002, Christiane Andersdatter, 71, i Tommerup. Aftægtsmand Anders Andersen
1872, 1703, 2203, Karen Marie Larsdatter, enke, 67, i Femtning. Født i Naarup, Verninge Sogn. Husmand Niels Nielsen
1872, 2104, 2704, Ane Pedersdatter, 67, ved Tallerup. Født 1805 i Hummerup. Datter af Peder Christiansen. Husmand Lars Christiansen
1872, 2506, 2906, Karen Jørgensdatter, ugift fruentimmer, 61, i Holmehave. Født paa Bregnemose Mark, Verninge Sogn
1872, 0507, 1007, Maren Hansdatter, 78, paa Nørremark. Født 1794 i Tommerup. Aftægtsmand Niels Mortensen
1872, 0707, 1207, Maren Larsdatter, 64, paa Nørremark. Født i Hastrup. Datter af Lars Pedersen. Husmand Christen Olsen
1872, 1407, 2007, Sophie Louise Jørgensen Thode, enke, 78, i Bregnemose. Født i Gamtofte Sogn. Datter af smed Jørgen Thode sammesteds. Gaardmand Jørgen Andersen Hejdam
1872, 2707, 0408, Ablone Andersen, 16 dage, datter af skrædder Anders Sørensen, i Tommerup. Født 11.7.1872
1872, 0908, 1508, Ane Hansdatter, 59, i Femtning. Født i Hesle By, Thurup Sogn. Husmand Mads Thomsen
1872, 0709, 1409, Berthe Hansdatter, 65, i Kohaven. Født i Haarby. Datter af smed Hans Pedersen sammesteds. Aftægtsmand Jacob Rasmussen
1872, 2610, 3010, Maren Jørgensen Knarreborg, 34, i Tommerup. Datter af gaardmand Jørgen Rasmussen Knarreborg
1872, 1711, 2311, Laurine Rasmusdatter, 51, i Femtning. Født 2.4.1821 paa Naarup Mark. Husmand Rasmus Hansen
1872, 1012, 1612, Johanne Kirstine Jørgensen, 37, i Skjelhus. Født 7.11.1835 i Hjulskov, Brylle Sogn. Datter af Jørgen Andersen sammesteds. Gaardmand Anders Rasmussen
1873, 3101, 0702, Ane Cathrine Christensdatter, enke og aftægtskone, 80, Baagegaards Væde. Født i Ørsted Sogn. Husmand Hans Larsen
1873, 0602, 1302, Laura Marie Larsen Knarreborg, 3 maaneder, datter af gaardmand Lars Jørgen Jensen Knarreborg, i Tommerup. Født 29.10.1872
1873, 0904, 1404, Marie Nielsdatter, 81, i Kohaven. Født i Ørsted. Almisselem Lars Jørgensen
1873, 2004, 2604, Ane Madsdatter, enke og aftægtskone, 83, paa Nørremark. Født 6.4.1790 i Dærup. Boelsmand Jørgen Jensen paa Brylle Mark
1873, 1005, 1405, Ane Kirstine Hansdatter, ugift fruentimmer, 53, i Femtning Fattighus. Født paa Brylle Mark
1873, 1405, 2005, Ane Marie Hansen, 4, datter af hjulmand Lars Hansen, ved Tallerup. Født 29.12.1868
1873, 1505, 2105, Karen Kirstine Larsen, 33, i Tommerup. Født i Brylle Sogn. Datter af Henrik Larsen. Husmand Hans Christiansen
1873, 0606, 1106, Maren Kirstine Hansen, ugift, 27, i Tommerup. Født 22.1.1846. Datter af skomager Hans Peder Hansen
1873, 2606, 0107, Gertrud Marie Kristensen, 1 og 1 maaned, datter af skolelærer Anders Kristensen, i Tommerup. Født 10.5.1872
1873, 0607, 1207, Maren Andersdatter, enke, 82, i Tommerup. Født i Tommerup. Datter af gaardmand Anders Pedersen sammesteds. Aftægtsmand Anders Andersen
1873, 1910, 2510, Maren Nielsdatter, enke, 66, i Tommerup. Født 8.5.1807 i Orte Sogn. Datter af Niels Nielsen. Husmand Hans Hansen
1873, 0711, 1511, Ane Marie Hansdatter, enke, 87, Lindholm. Født 1.11.1786 i Allerup Sogn. Datter af Hans Hansen. Aftægtsmand Lars Pedersen
1873, 1211, 1811, Johanne Margrethe Pedersen, enke, 81, Bødstrup paa Langeland. Født i Lindelse Sogn paa Langeland. Skolelærer Johannes Møllmann
1873, 1312, 2012, Karen Andersen, 38, Storskoven. Født 20.7.1835 i Smejrup, Holevad Sogn. Datter af Anders Andersen. Gaardmand Jens Christensen
1873, 2312, 2912, Johanne Hansen, ugift tjenestepige, 30, i Tommerup. Født 23.9.1843 i Hjallese. Datter af husmand Erik Sandersens kone
1874, 0701, 1101, Karen Marie Frederiksen, 3½ maaned, datter af pige Karen Larsen, i Tommerup
1874, 1301, 1801, Hansine Karen Marie Hansen, 1 maaned, datter af afdøde pige Johanne Hansen, i Tommerup
1874, 1601, 2201, Maren Christensen, 26, i Tommerup. Født 22.12.1847 i Vissenbjerg. Datter af smed Christen Madsen sammesteds. Bager Fedder Hansen Feddersen
1874, 1701, 2401, Maren Kirstine Hansen, 36, i Topstedet. Født 20.10.1838 i Marslev Sogn. Datter af gaardmand Hans Andersen sammesteds. Gaardmand Niels Christensen
1874, 2602, 0503, Marie Larsen Knarreborg, 6 uger, datter af gaardmand Lars Jørgen Jensen Knarreborg, i Tommerup
1874, 1903, 2703, Maren Jensdatter, enke og aftægtskone, 65, i Toftemarken. Født i Tommerup. Datter af gaardmand Jens Andersen. Gaardmand Jørgen Henriksen
1874, 2603, 0104, Ane Johanne Larsdatter, enke, 64, i Usselhusene. Født 10.2.1810 i Usselhusene. Datter af Gaardmand Lars Pedersen sammesteds. Gaardmand Peder Hansen
1874, 0904, 1604, Karen Hansdatter, 65, i Lillekskoven. Født i Stenstrup Sogn. Datter af murer Hans Pedersen sammesteds. Husmand Peder Jensen
1874, 1604, 2304, Maren Dorthea Sørensdatter, 58, i Tommerup. Født i Brylle. Datter af husmand Søren Larsen sammesteds. Husmand Henning Hansen
1874, 1005, 1605, Marie Larsen, enke, 76, i Højholt. Født 4.5.1798 i Hestholm. Datter af gaardmand Lars Iversen sammesteds. Skovfoged Ludvig Clausen Bang
1874, 2406, 2906, Gertrud Cathrine Andersen, 44, i Maen. Født i Fangel. Datter af gaardmand Anders Larsen sammesteds. Husmand Hans Andersen
1874, 2107, 2607, Johanne Dorthea Pedersen, ½, datter af pige Hansine Jacobine Hansen, i Tommerup. Født 11.1.1874
1874, 1608, 2108, Karen Kirstine Christensen, ugift, 21, i Tommerup. Datter af tømmermand Christen Larsen og fraskilte hustru Andersine Hansen
1874, 0110, 0710, Hylleborg Dorthea Bramming, 11, datter af sko9lelærer Bramming, i Tallerup. Født 10.11.1862 i Tallerup
1874, 1910, 2610, Christiane Pedersdatter, 74, paa Nappemark. Født i Svindinge Sogn paa Sjælland. Husmand Søren Larsen
1874, 1109, 1409, Dødfødt pige (tvilling), datter af stationsforvalter Christian Frederik Ingerslev, Tommerup Station
1874, 1209, 1409, Helga Frederikke Ingerslev (tvilling), 1 dag, datter af stationsforvalter Christian Frederik Ingerslev, Tommerup Station
1874, 1111, 1711, Johanne Kirstine Hansen, 2, datter af bødker Hans Hansen, i Tommerup. Født 7.10.1872
1874, 2811, 0512, Johanne Dorthea Jacobsen, 1½, datter af kvæghandler Søren Jacobsen, i Tommerup
1874, 2811, 0512, Johanne Hansdatter, enke og almisselem, 84, i Tommerup Sogn. Født i Tommerup. Datter af gaardmand Hans Henriksen sammesteds. Husmand Frands Ejlersen
1874, 2911, 0712, Cathrine Elisabeth Jørgensdatter, 66, Højbjergstedet. Født i Ellerup Grøftehave. Datter af gaardmand Jørgen Rasmussen sammesteds. Aftægtsmand Rasmus Hansen
1874, 1812, 2412, Gertrud Larsdatter, enke og aftægtskone, 67, i Maen. Født i Birkende. Datter af husmand Lars Mathiasen sammesteds. Husmand Niels Christensen
1874, 2912, 03011875, Caroline Frederikke Andersen, 5, datter af arbejdsmand Henrik Andersen, i Sverdrup Sogn, Slesvig. Født i Højstrup By, Ørsby Sogn, Slesvig. Plejebarn hos Jørgen Andersens enke, Nappemark
1875, 0401, 1001, Dorthea Cæcilie Lassen, ½, datter af porteur Lassen, ved Tommerup Station. Født 9.7.1874
1875, 0104, 0704, Ane Kirstine Hansen, 1 og 2 maaneder, datter af husmand Anders Jørgen Hansen, i Tommerup
1875, 0904, 1604, Ane Marie Mogensen, 35, i Kohaven. Født i Glensbjerg, Kjøng Sogn. Datter af husmand Mogens Andersen sammesteds. Husmand Rasmus Hansen
1875, 2404, 2804, Dødfødt pige, datter af husmand Jørgen Ditlev Hansen, i Kohaven
1875, 1905, 2505, Sidsel Larsdatter, 75, i Tommerup. Født paa Brylle Mark. Datter af boelsmand Lars Mortensen sammesteds. Husmand Hans Andersen
1875, 1808, 2308, Maren Hansdatter, enke og aftægtskone, 83, i Tommerup. Født i Tommerup. Datter af husmand Hans Hansen sammesteds. Husmand Jacob Rasmussen
1875, 1809, 2309, Dødfødt pige, datter af husmand Anders Jørgen Hansen, i Tommerup
1875, 1809, 2309, Maren Sørensen, 29, i Tommerup. Født i Skavenberg, Brylle Sogn. Datter af husmand Rasmus Sørensen sammesteds. Husmand Anders Jørgen Hansen
1875, 3009, 0510, Ane Kirstine Madsdatter, enke, 80, i Toftemarken. Født i Enggaard, Brylle Sogn. Datter af gaardmand Mads Pedersen sammesteds. Aftægtsmand Hans Pedersen Skræp
1876, 1001, 1801, Ane Cathrine Larsen, 37, i Tommerup. Født i Gamtofte Sogn. Datter af husmand Lars Andersen sammesteds. Indsidder Peder Christian Hansen
1876, 2201, 2901, Kirsten Nielsdatter, enke, 80, i Pindstofte. Væver Niels Nielsen
1876, 0502, 1202, Karen Marie Madsdatter, 64, i Usselhusene. Født i Glensbjerg. Husmand Jens Hansen
1876, 2303, 2903, Maren Dorthea Sørensen, 14 dage, datter af husmand Søren Hansen, i Femtning. Født 9.3.1876
1876, 1005, 1605, Caroline Hansen, 23 uger, datter af indsidder Peder Chr. Hansen, i Tommerup
1876, 1606, 2006, Ane Kathrine Larsen, 65, i Grambo. Født 6.9.1810 i Fjelsted. Datter af gaardmand Lars Larsen sammesteds. Gaardmand Lars Rasmussen
1876, 1703, -, Marie Kirstine Nielsen, i Assens
1876, 0711, 1411, Johanne Hansdatter, 55, i Kohaven. Født i Tommerup. Datter af husmand Hans Pedersen sammesteds. Husmand Anders Hansen
1876, 0911, 1711, Maren Pedersen Hansen, ugift fruentimmer, 41, i Tommerup. Født i Tommerup. Datter af indsidder Peder Hansen sammesteds
1876, 2612, 06011877, Laura Cathrine Sørensen, ugift fruentimmer, 39, i Tommerup. Født i Brylle. Datter af husmand Søren Larsen sammesteds
1876, 3112, 06011877, Ane Margrethe Madsen, 43, Tommerup. Født i Bellinge. Datter af gaardmand Mads Madsen sammesteds. Husmand Niels Jørgensen
1877, 0801, 1501, Ane Cathrine Poulsdatter, enke og aftægtskone, 86, paa Nappe Mark. Født i Barløse Sogn. Datter af gaardmand Poul Nielsen sammesteds. Gaardmand Niels Jørgensen, Søholm
1877, 2701, 0302, Henrikke Margrethe Irgens, 68, i Tommerup. Født i Frederiksberg. Datter af adjunkt Irgens sammesteds. Gaardmand Johannes Andersen Nyholm
1877, 0102, 0802, Kirsten Rasmusdatter, enke og almisselem, 86, paa Fattiggaarden. Født i Sønderby
1877, 1502, 2202, Karen Christensdatter, enke og aftægtskone, 92, i Storskoven. Født 1784 i Dreslette Sogn
1877, 2703, 0304, Johanne Kirstine Henriksdatter, enke, 81, i Tommerup. Født i Brylle Sogn. Bødker Erik Larsen
1877, 2304, 3004, Maren Hansdatter, enke, 60, paa Nappe Mark. Født 2.4.1817 i Bellinge. Datter af tømmermand Hans Jakobsen sammesteds. Husmand Johan Henriksen
1877, 0905, 1605, Andersine Hansen, enke, fraskilt og almisselem, 49, paa Fattiggaarden. Født i Tommerup. Datter af bødker Hans Andersen sammesteds. Fraskilt tømrer Mads Christian Larsen paa Brylle Mark
1877, 0606, 1106, Nielsine Nielsen, ugift, 20, i Lille Knarreborg. Født i Tommerup. Datter af husmand Hans Chr. Nielsen
1877, 0607, 1107, Ane Kirstine Henrikke Jacobsen, 1 og 7 maaneder, datter af gaardmand Jørgen Jacobsen, i Tommerup
1877, 0808, 1308, Hansine Marie Jensen, 10, datter af bødker Jens Andersen, paa Toftemark
1877, 3008, 0509, Ane Elisabeth Meier, enke, 69, i Femtning. Født i Faaborg. Datter af skomager Jacob Meier sammesteds. Husmand Mads Sørensen
1877, 2610, 0211, Johanne Jensen, 29, paa Toftemark. Datter af bødker Jens Andersen
1877, 1412, 2012, Ane Marie Hansdatter, 83, i Femtning. Født i Tommerup. Datter af husmand Hans Hansen sammesteds. Husmand Christen Larsen
1877, 2112, 2612, Ane Kirstine Jensen, 6 dage, datter af husmand Jens Chr. Jeppesen, i Femtning
1878, 0201, 0901, Ane Margrethe Jørgensdatter, enke, 68, i Tommerup. Født i Vesterhæsinge. Datter af gaardmand Hans Jørgensen sammesteds. Husmand Peder Christensen
1878, 1701, 2301, Ane Cathrine Henriksen, 4 dage, datter af husmand Rasmus Henriksen, i Lilleskoven
1878, 0903, 1403, Anna Oline Olsen, 10 dage, datter af Ane Kirstine Olsen, i Lillekov
1878, 0204, 0804, Stine Rasmussen, 16, datter af afdøde husmand Rasmus Madsen, i Kivsmose
1878, 2003, 2703, Mette Cathrine Andersen Greve, 40, Kohaven. Født i Højsløkke. Datter af Anders Jensen Greve sammesteds. Gaardmand Hans Jakob Rasmussen
1878, 1505, 2105, Ane Jensdatter, enke og almisselem, 79, i Tommerup. Skrædder Anders Larsen
1878, 2107, 2507, Johanne Hansen, 26, Tommerup. Født i Nørrelyndelse Sogn. Datter af gaardmand Hans Larsen sammesteds. Husmand Peder Andersen
1878, 2307, 2707, Maren Andersen, 38, Avlkjær. Født i Villumstrup, Herrested Sogn. Datter af gaardmand Anders Andersen sammesteds. Gaardmand Rasmus Hansen
1878, 1208, 1608, Ane Nielsdatter, 54, Tommerup. Født i Staaby, Nørre Broby Sogn. Datter af tømrer Niels Andersen sammesteds. Gaardmand Lars Nielsen
1878, 2709, 0410, Else Marie Nielsdatter, enke og aftægtskone, 78, paa Toftemark. Født i Kjølstrup. Datter af boelsmand Niels Andersen sammesteds. Boelsmand Niels Poulsen i Hundslev
1878, 2210, 2810, Rasmine Maren Kirstine Hansen, 7 og 11 maaneder, datter af skomager Jørgen Peter Hansen
1878, 0211, 0611, Ane Johanne Marie Hansine Andersen, 11 maaneder, datter af pige Kirsten Andersen Kildebjerg, Skjelskov
1878, 0911, 1611, Dorthea Marie Jensdatter, 54, Tommerup. Født i Tommerup. Datter af gaardmand Jens Andersen Greve sammesteds. Gaardmand Rasmus Madsen Skræp
1878, 1712, 2612, Marie Augusta Christensen, 3 maaneder, datter af skrædder Niels Christensen, Tommerup
1879, 0602, 1302, Dødfødt pige, datter af husmand Søren Pedersen, Nørremark
1879, 2102, 0103, Dorthea Knudsdatter, enke og aftægtskone, 90, i Tommerup. Født i Tommerup. Datter af gaardmand Knud Madsen sammesteds. Skolelærer Grønlund
1879, 1203, 1903, Maren Andersdatter, enke og fattiglem, 83, Tommerup. Født i Skalbjerg. Datter af gaardmand Anders Karstensen sammesteds. Husmand Niels Rasmussen Langebjerg
1879, 1703, 2503, Sidsel Marie Jørgensdatter, enke og fattiglem, 65, Koelbjerg. Skrædder Jørgen Sørensen
1879, 1403, 2003, Karen Isaksdatter, enke, 74, Tommerup. Født i Skalbjerg. Indsidder Hans Rasmussen Langebjerg
1879, 1004, 1704, Ane Larsen, 21, Tommerup. Datter af gaardmand Lars Nielsen
1879, 1505, 2005, Ane Johanne Pedersen, 12 uger, datter af gaardmand Hans Pedersen, i Usselhusene
1879, 2105, 2805, Mette Kathrine Madsen, 66, Fattiggaarden. Født i Fangel. Datter af boelsmand Mads Madsen sammesteds. Fattiglem Lars Jensen
1879, 2805, 0306, Ane Lovise Hansen, 57, Maen. Født i Tommerup Sogn. Datter af husmand Hans Kristensen, Nørremark. Husmand Hans Jørgensen
1879, 2007, 2507, Johanne Nielsdatter, 66, Baagegaard. Født i Orte. Datter af husmand Niels Clausen sammesteds. Opsynsmand Jørgen Nielsen
1879, 0409, 0909, Johanne Kirstine Andersen, 24, Odense. Født i Holmehave. Datter af husmand Anders Chr. Jørgensen sammesteds. Opsynsmand Jørgen Nielsen
1879, 0609, 1209, Ane Mortensen, 34, i Odense. Født i Tommerup. Datter af husmand Morten Jensen sammesteds. Murer Lars Hansen
1879, 1110, 1810, Bodil Pedersdatter, 67 og 11 maaneder, Fattiggaarden. Født i Brylle. Datter af husmand Peder Bentsen sammesteds. Fattiglem Mads Jørgensen
1879, 0211, 0711, Ane Marie Hansdatter, 58 og 9 maaneder, ved Store Appe. Født i Skydebjerg. Datter af husmand Hans Hansen. Husmand Anders Hansen
1879, 2411, 0112, Ane Johanne Nielsdatter Thingbjerg, enke, 68, Dyrehavegaard. Født i Verninge. Datter af gaardmand Niels Thingbjerg sammesteds. Gaardmand Rasmus Hansen
1879, 1212, 1912, Johanne Rasmusdatter, 73, Tommerup. Født i Tommerup. Datter af gaardmand Rasmus Nielsen sammesteds. Snedker Jens Nielsen
1880, 1401, 2201, Marie Hansine Christine Christensen, 6, datter af skrædder Niels Christensen, Tommerup
1880, 0302, 0802, Hansine Petrine Jensen, 13 dage, datter af husmand Anders Jensen, Nørremark
1880, 0802, 1602, Karen Larsdatter, 58, Usselhusene. Født i Sanderum Sogn. Gaardmand Jakob Nielsen
1880, 1202, 1902, Petra Juliane Marie Christine Berg, 4½ maaned, datter af ugift fruentimmer Cathrine Hansen, Tommerup
1880, 0603, 1303, Hansine Holm, 42, Kohaven. Født i Trolleborg Sogn. Datter af gaardmand Hans Holm i Gjerup. Husmand Jørgen Ditlev Hansen
1880, 0204, 1004, Johanne Andersdatter, 72 og 11 maaneder, Toftemark. Født i Nørrebroby Sogn. Datter af gaardmand Anders Hansen, Staaby. Husmand Jørgen Nielsen
1880, 0804, 1604, Maren Larsdatter, enke, 78, Nappemark. Født i Verninge Sogn. Datter af gaardmand Lars Kristensen, Stenkildebjerg. Smede Jens Larsen
1880, 1504, 2104, Maren Kirstine Nielsdatter, 55, Nørremark. Født i Gundestrup, Brylle Sogn. Datter af husmand Niels Nielsen sammesteds. Husmand Niels Larsen
1880, 1005, 1805, Abelone Jørgensen, 80, i Tommerup. Født i Mosegaard, Tommerup Sogn. Datter af gaardmand Jørgen Hansen sammesteds. Aftægtsmand Jørgen Rasmussen Knarreborg
1880, 0806, 1406, Oline Petrine Jørgensen, 7, datter af husmand Jørgen Jørgensen, Nørremark
1880, 2106, 2606, Kathrine Magdalene Drøge, enke, 85, i Brage i Lippe Detmoll. Født sammesteds. Murer Christian Drøge
1880, 2906, 0607, Maren Larsdatter, 68, i Storskov. Født i Sandholt Lyndelse. Datter af gaardmand Lars Nielsen sammesteds. Husmand Rasmus Hans Krag
1880, 0207, 0807, Maren Kathrine Larsen, 39, i Maen. Født paa Ladegaard Mark. Datter af husmand Lars Jeppesen sammesteds. Husmand Søren Nielsen
1880, 0807, 1407, Maren Rasmussen, 36, Højbjergstedet. Født sammesteds. Datter af aftægtsmand Rasmus Hansen sammesteds. Gaardmand Anders Kristensen
1880, 2007, 2407, Alvine Hansine Olivia Hansen, 4, datter af skomager Jørgen Peder Hansen, Tommerup
1880, 2107, 2707, Antoinette Sørensen, 1½, datter af ugift Karen Rasmussen, Dalum Papirfabrik. Plejebarn af husmand Hans Kr. Frederiksen, Nørremark
1880, 0308, 0708, Ane Johanne Jakobsen, 11, datter af husmand Lars Jakobsen, Nørremark
1880, 0708, 1208, Maren Larsen, 22, Skjelskov. Datter af skomager Lars Nielsen
1880, 1908, 2308, Maren Hansen, 33, Tommerup. Født i Tommerup. Datter af husmand Johan Hansen sammesteds. Kjøbmand Niels Peder Andersen
1880, 2604, 2908, Ane Dorthea Nielsen, 1, datter af murer Kristian Nielsen, i Maen
1880, 2608, 3008, Christiane Kirstine Christensen, 16, datter af Marie Dorthea Madsen, Brunsvig. Plejedatter af husmand Rasmus Nielsen, Usselhusene
1880, 0809, 1309, Dorthea Kirstine Madsen, 35, Holmehave. Født i Vøjstrup. Datter af gaardmand Mads Madsen sammesteds. Gaardmand Niels Madsen
1880, 1209, 1809, Karen Amalie Andersen, ½, datter af husmand Hans Andersen, Tommerup
1880, 2609, 0110, Dødfødt pige, datter af husmand Lars Jakobsen, Nørremark
1880, 2611, 0312, Ane Marie Hansen, enke og fattiglem, 80, paa Fattiggaarden. Husmand Rasmus Rasmussen, Tommerup
1880, 1310, 1710, Petrine Johansen, 10 maaneder, datter af husmand Johan Frederiksen, Tommerup
1880, 1312, 2112, Dorothea Sophia Schjerning f. Vang, enke, 81, hos en søn … Født I Fredericia. Ejendomsbesidder hr. Schjerning, Kjøbenhavn
1881, 2001, 2901, Maren Johanne Larsen, 22, Nappemark. Datter af husmand Lars Christian Jensen
1881, 2801, 0302, Ane Clemensdatter, 82, Maen. Født i Kjærum Sogn. Datter af gaardmand Clemen Hansen, Melby. Husfæster Niels Madsen Skytte
1881, 2901, 0502, Ane Marie Pedersen, enke, 60, Nørremark. Født i Frue Landsogn, Odense. Datter af Peder Pedersen. Aftægtsmand Hans Pedersen
1881, 0302, 0902, Kirsten Larsen, enke og fattiglem, 84, paa Fattiggaarden. Husmand Christen Sørensen
1881, 1702, 2302, Ane Johanne Larsen, 56, Tommerup. Født i Vissenbjerg Sogn. Datter af husmand Lars Hansen, Kjedelstrup Mark. Husmand Peder Hansen
1881, 0404, 0904, Maren Eriksdatter, 64, Maen. Født i Neder Holluf. Datter af husmand Erik Clausen sammesteds. Gartner Claus Larsen
1881, 2404, 0205, Maren Jensen, 18, Usselhusene. Datter af husmand Jens Jensen
1881, 2904, 0605, Maren Rasmusdatter, 79, Tommerup. Født i Tommerup. Datter af gaardmand Rasmus Poulsen sammesteds. Aftægtsmand Mads Pedersen Skræp
1881, 1405, 2005, Pouline Nielsine Eriksen, 4, datter af fattiglem Hans Eriksen og fraseparered Magdalene Vedel, Fattiggaarden
1881, 1006, 1706, Kirsten Olsdatter, 69, Kohaven. Født i Dreslette Sogn. Datter af husmand Ole Hansen, Mullerød. Husmand Anders Andersen
1881, 1106, 1606, Petronille Bertholine Jensdatter, enke, 71, Sterskov. Født i Brylle. Datter af husmand Jens Pedersen sammesteds. Husmand Rasmus Hansen
1881, 1006, 1806, Ane Johanne Hansen, 14, datter af husmand Thomas Hansen, Tommerup
1881, 2806, 0207, Ellen Kathrine Nielsdatter, ugift fattiglem, 77, paa Fattiggaarden. Født i Tommerup Sogn
1881, 0508, 1108, Ane Kirstine Larsen, 14½, datter af gaardmand Lars Jørgensen, Usselhusene
1881, 1508, 2208, Karen Marie Nielsen, 33, Nørremark. Født i Langebjerg, Brylle Mark. Datter af gaardmand Rasmus Nielsen sammesteds. Husmand Søren Pedersen
1881, 1112, 1512, Benedicte Charlotte Madsen, lem, 15½, paa Fattiggaarden. Datter af indsidder Knud Madsen, Gamtofte Mark. Født sammesteds
1881, 1612, 2312, Ane Marie Olsdatter, enke, 87, i Tommerup. Født i Holmehave. Datter af husmand Ole Torup sammesteds. Husmand Søren Hansen
1882, 2501, 0102, Caroline Frederikke Henriksen, enke og fattiglem, 66, paa Fattiggaarden. Født i Odense. Arbejdsmand Jørgen Andersen, Tommerup
1882, 0103, 0903, Ane Kathrine Hansdatter, 65, Skjelskov. Født i Brylle Sogn. Datter af gaardmand Hans Pedersen i Brolund. Gaardmand Jørgen Rasmussen
1882, 2104, 2604, Ane Hansen, 31, Kivsmose. Født i Kohaven, Tommerup Sogn. Datter af husmand Hans Rasmussen sammesteds. Husmand Hans Peder Pedersen
1882, 2605, 3005, Kirstine Marie Pedersen, 49, Nappemark. Født i Agedrup, Kjølstrup Sogn. Datter af gaardmand Peder Pedersen. Gaardmand Rasmus Jensen
1882, 0106, 0506, Ane Marie Rasmusdatter, enke og fattiglem, 73, paa Fattiggaarden. Født i Tommerup. Husmand Rasmus Olsen, Brylle Mark
1882, 1906, 2406, Birthe Cathrine Christiansen, 46, Lilleskov. Født i Grethenlundhus, Orte Sogn. Datter af husmand Christian Johansen sammesteds. Husmand Peder Christian Andersen
1882, 2806, 0307, Rasmine Petrine Rasmussen, 2 og 11 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen, Toftemark
1882, 2807, 0308, Ane Kirstine Hansdatter, ugift væverske, 73. Født i Tommerup. Datter af husmand Hans Thomsen sammesteds
1882, 1209, 1709, Dødfødt pige, datter af pige Maren Kirstine Hansen, Femtning
1882, 1311, 1811, Maren Kirstine Rasmussen, 17, datter af husmand Jens Rasmussen, Tommerup
1882, 0612, 1312, Karen Johansdatter, 78, Fattiggaarden. Født i Hillerslev Sogn. Datter af fattiglem Peder Jakobsen
1883, 1001, 1701, Mariane Jensdatter, enke, 58, Femtning. Født i Tommerup. Datter af gaardmand Jens Fugl sammesteds. Husmand Hans Hansen
1883, 2702, 0603, Karen Marie Rasmusdatter, 75, Holmehave. Født i Tommerup. Aftægtsmand Peder Madsen
1883, 0903, 1603, Cathrine Dorothea Todsen f. Pasfelt, enke, 57. Født paa Sønderskovgaard, Frørup og Steppinge Sogn. Datter af propr. Nicolaj Heinrik Pasfelt
1883, 1502, 2205, Ane Kirstine Hansen, 35, Maen. Født i Brændekilde sogn. Datter af husmand Hans Jensen sammesteds. Murer Christian Nielsen
1883, 1404, 2104, Ane Cathrine Madsdatter, enke, 85, Højeløkke. Født i Lysebjærghuset, Brylle Sogn. Husmand Anders Jørgensen
1883, 1404, 2104, Marta Jensine Larsen, ½, datter af gaardmand Rasmus Larsen, i Kivsmose
1883, 1806, 2306, Johanne Knudsen, 9½, datter af gaardmand Jørgen Knudsen, Grambo
1883, 0407, 0907, Else Marie Jørgensen, 32, Kohaven. Født i Fangel. Datter af husmand Jørgen Andersen sammesteds. Husmand Hans Jørgensen
1883, 2106, 2506, Marie Kathrine Drøge, 49, Baagegaard. Født i Lippe Ditmoll. Teglmester August Hasselmann
1883, 2308, 2608, Jenny Johanne Jensen,3 dage, datter af husmand Peder Jensen, Lilleskov
1883, 0408, 1008, Gjertrud Kathrine Jensdatter, enke, 75, tilhuse hos svigersøn gaardmand Kristian Drud, Tommerup
1883, 1711, 2311, Ane Marie Hansdatter, enke, 66, Tommerup. Født i Tommerup. Datter af sadelmager Hans Johansen sammesteds. Husmand Hans Avgust Rasmussen
1883, 2512, 3112, Maren Kathrine Hansen, enke, 76, Holmehave. Født i Skydebjerg. Husmand Ludvig Jensen
1884, 0601, 1301, Nielsine Kristine Vilhelmine Madsen, 6 dage, datter af pige Karen Kirstine Madsen, Tommerup
1884, 2401, 3001, Marie Petrine Christiansen, sypige, 22, i Tallerup. Født i Magtenbølle. Datter af smed Jesper Christiansen sammesteds
1884, 2202, 2602, Dødfødt pige, datter af husmand Johan Frederiksen, Tommerup
1884, 0303, 0703, Udøbt pige, 5 dage, datter af pige Karen Marie Jensen, Nørremark
1884, 1503, 2103, Karen Larsen, 57, Tommerup. Født i Voldsgaard. Datter af gaardmand Lars Knudsen sammesteds. Gaardmand Peder Jensen Greve
1884, 2303, 3103, Ane Marie Hansen, 42, Tommerup. Født i Strandby, Haarby Sogn. Datter af gaardmand Hans Christensen sammesteds. Væver Hans Hansen
1884, 2006, 2606, Ane Kirstine Hansdatter, 69, Tommerup. Født i Stermose. Aftægtsmand Jørgen Rasmussen
1884, 1007, 1507, Laura Jensine Larsen, 9 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Larsen, Kivsmose
1884, 0708, 1208, Kirsten Jørgensdatter, enke, 68, i Skjelskov. Født i Vissenbjerg Sogn. Husmand Lars Hansen
1884, 2309, 2909, Oline Hansine Jørgine Nielsen, 5 maaneder, datter af pige Maren Katr. Nielsen
1884, 0811, 1511, Ane Mortensen, enke, 66, i Tommerup. Født i Stenløse Sogn. Skomager Peder Hansen
1884, 1511, 2011, Lavrine Vilhelmine Rasmussen, 15, plejedatter af gaardmand Rasmus Jørgensen Knorreberg, Tommerup. Født i Bellinge Sogn
1884, 0212, 0912, Juliane Marie Hansen f. Johansen, 59, Tommerup. Født i Tommerup. Datter af snøremager Johan Fr. Adolfsen sammesteds. Snøremager Peder Kristian Hansen
1885, 2201, 2501, Dødfødt pige, datter af gaardbestyrer Rasmus Andersen Kivsmose, Kivsmose
1885, 3101, 0502, Kirstine Margrethe Kristensdatter, 71, i Skjelskov. Født i Skydebjerg. Datter af husmand Kristen Rasmussen sammesteds. Husmand Mads Rasmussen
1885, 2603, 0104, Maren Kirstine Jørgensdatter, 74, Mosegaard. Født i Mosegaard. Datter af gaardmand Jørgen Hansen sammesteds. Gaardmand Lavrits Grønlund
1885, 1904, 2404, Karen Andersdatter, ugift fattiglem, 86, paa Fattiggaarden. Født i Gjelsted
1885, 2105, 2505, Karen Sofie Jakobsen, 18 dage, datter af pige Maren Eriksen, Tommerup
1885, 1805, 2205, Mette Kirstine Amalie Madsen, tjente, 17, i Kjøng Højrup. Datter af fhv. indsidder Knud Madsen, i Femtning
1885, 3005, 0406, Marie Kirstine Hansdatter, 80, Fattiggaarden. Født i Kværndrup. Fattiglem Povl Kristian Severinsen
1885, 0307, 0807, Ane Marie Hansen, 17, datter af formand Johan Meier Hansen, Tommerup Station
1885, 0707, 1107, Karen Kirstine Hansen, ½, datter af murer Rasmus Hansen, Tommerup
1885, 1507, 2007, Hansine Margrethe Larsen, 11, datter af afdøde husmand Karl Larsen, Tommerup
1885, 1707, 2407, Ane Marie Pedersen, 2½, datter af rebslager Hans Kristian Pedersen, Tommerup
1885, 1907, 2407, Meta Marie Jørgensen, 6, datter af husmand Jørgen Jørgensen, Nørremark
1885, 1907, 2407, Ane Kirstine Rasmussen, 8, datter af smed Rasmus Jensen, Nørremark
1885, 2107, 2407, Nielsine Mathilde Pedersen, 1, datter af rebslager Hans Kristian Pedersen, Tommerup
1885, 2707, 3107, Oline Katrine Jørgensen, 3, datter af husmand Jørgen Jørgensen, Nørremark
1885, 2507, 3007, Ane Hansdatter, 77, Lilleskov. Født i Ørsted. Datter af gaardmand Hans Jørgensen sammesteds. Husmand Rasmus Larsen
1885, 0108, 0408, Marie Sofie Rasmussen, 1, datter af indsidder Johan Frederik Ludolf Rasmussen, Brylle
1885, 0308, 0908, Karen Lindegaard (tvilling), 1 dag, datter af husmand Peder Rasmussen Lindegaard, Femtning
1885, 0408, 0908, Marie Lindegaard (tvilling), 1 dag, datter af husmand Peder Rasmussen Lindegaard, Femtning
1885, 1611, 2311, Povline Frederikke Kristensen, 9, datter af afdøde gaardmand Niels Kristensen, Topstedet
1885, 2612, 3112, Karen Hansdatter, ugift, 52, i Avlkjær. Datter af gaardmand Hans Sørensen
1885, 3112, 04011886, Ane Kirstine Rasmussen, 88, Fattiggaarden. Født i Brylle Sogn. Fattiglem Hans Madsen
1886, 0501, 1101, Johanne Hansdatter, enke, 67, i Lilleskov. Født i Lilleskov. Datter af husmand Hans Knudsen sammesteds. Husmand Lars Larsen
1886, 1801, 2301, Johanne Marie Hansdatter, 79, Storskoven. Født i Topstedet, Tommerup Sogn. Husfæster Rasmus Hansen
1886, 0602, 1202, Andrea Vilhelmine Andersen, 7 maaneder, datter af ugift Ane Marie Andersen, Fattiggaarden
1886, 0802, 1402, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Pedersen, Usselhusene
1886, 0603, -, Ane Marie Larsen, ugift, 20, Tommerup. Født i Tommerup. Datter af husmand Lars Kr. Jensen
1886, 2603, 0304, Ane Dorthea Milling, 10, datter af gaardmand Søren Hansen Milling, Femtning
1886, 1004, 1704, Ane Katrine Jørgensen, ugift, 86, Mosegaard. Født sammesteds. Datter af gaardmand Jørgen Hansen
1886, 1404, 2004, Gjertrud Marie Nielsdatter, enke, 60
1886, 1904, 2704, Marie Hansdatter, enke, 89, Tommerup. Født i Naarup. Husmand Niels Kristensen
1886, 2604, 0305, Ane Marie Justesdatter, 60, Nørremark. Født i Oure. Datter af gaardmand Just Andersen sammesteds. Husmand Niels Hansen
1886, 2106, 2606, Maren Hansdatter, gift, 63, i Femtning. Husfæster Mads Thomsen
1886, 0507, 1007, Ane Katrine Larsdatter, enke, 73, i Usselhusene. Gaardmand Niels Larsen
1886, 2408, 2708, Karen Kristensen, fraseparerede hustru og fattiglem, 36, Fattiggaarden. Arbejdsmand Johan Frederik Ludolf Rasmussen
1886, 2609, 0110, Anna Petrea Cecilie Bang f. Poulsen, 39, Højsholt Skov. Skovfoged Jakob Ludvigsen Bang
1886, 1411, 1911, Karen Dorthea Rasmussen, 2, datter af husmand Rasmus Hansen, af Kohave
1887, 2401, 2901, Marie Hansine Rasmussen, 59, Tallerupgaard. Gaardmand og sognefoged Peder Andersen Møller
1887, 0702, 1102, Ane Kirstine Rasmussen, 66, fra Tommerup. Født paa Hundslev Mark, Kjølstrup Sogn. Datter af husmand Rasmus Hansen sammesteds. Fæstehusmand Morten Jensen
1887, 1202, 1802, Bodil Jørgensdatter, enke, 70, Toftemark. Fra Holebygaard. Født i Haarby. Gaardmand Frits Kristiansen
1887, 1703, 2403, Dorthe Hansdatter, enke, 60, Kohave. Fra Glamsbjerg
1887, 2703, 0104, Anna Kristiane Dagmar Møller, 23, St. Appe. Forpagter Hans Jensen
1887, 1304, 2004, Karen Hansdatter, ugift daglejerske, 56. Født i Tommerup. Datter af boelsmand Hans Hansen
1887, 0605, 1405, Kirsten Andersdatter, 75, Nyhedslyst, Kohave. Aftægtsmand Hans Rasmussen
1887, 2205, 2705, Johanne Marie Kristensen, 13, datter af indsidder og røgter paa St. Appe Kristen Gydesen, Stenbrohus
1887, 2106, 2606, Nielsine Larsen, 9, datter af smed Hans Chr. Larsen, Grambo
1887, 2406, 2906, Johanne Jensen, 29, Femtning. Husmand og bødker Rasmus Rasmussen
1887, 0407, 1107, Birthe Nielsen, enke og aftægtskone, 78, Pindstofte. Gaardmand Anders Rasmussen
1887, 1007, 1507, Karen Marie Andersen, 18, steddatter af boelsmand Jørgen Ditlev Hansen, Kohave
1887, 2107, 2607, Anna Simonia Jensen, 5 maaneder, datter af forpagter Hans Jensen, St. Appe
1887, 0310, 1010, Marie Hansine Olsen, ugift sypige, 44, hos broderen Jakob Olsen, Lilleskov
1887, 2911, 0612, Henriette Hortensia Mortensen, 37, Tommerup Station. Portør Joh. Henrik Hansen
1888, 1602, 2302, Petra Marie Sofie Hansen, 9, datter af afdøde skomager J. P. Hansen, Tommerup
1888, 2702, 0503, Ane Kirstine Hansdatter, 79, Maen. Aftægtsmand Hans Jørgensen
1888, 0203, 0703, Thora Emilie Hansen, 8 maaneder, datter af fattiglem Hans Chr. Johansen, Amtsfattiggaarden
1888, 1203, 2003, Ane Rasmussen, 29, Mørkenborg. Datter af gaardmand Rasmus Andersen
1888, 1903, 2603, Birthe Andersen, 47, Skjelhus. Husmand Jens Jensen
1888, 2303, 3103, Karen Marie Nielsen, gift, 65, Tommerup. Husmand Anders Peder Jakobsen
1888, 0704, 1404, Ane Marie Larsen, 21, Toftemark. Datter af gaardmand Kristoffer Larsen
1888, 2504, 0205, Ane Dorthea Andersdatter, gift, 67, Lilleskov. Husmand Mads Andersen
1888, 0409, 0809, Juliane Nielsdatter, fraskilt fattiglem, 68, Brylle Fattighus
1888, 2710, 3110, Karen Marie Jensdatter, 65, Tommerup. Husmand Lars Andersen
1888, 3110, 0611, Ane Kirstine Nielsdatter, gift, 85, Tommerup. Husmand Peder Kristian Nielsen
1888, 1111, 1511, Dødfødt pige, datter af ugift pige Elna Petersen, i Tommerup
1888, 2011, 2611, Kirsten Mikkelsdatter, enke,73, Tallerup
1889, 0102, 0702, Kirstine Rasmussen, gift, 50, Tommerup. Datter af smed Rasmus Rasmussen, Tommerup. Slagter Søren Jakobsen
1889, 2702, 0303, Rasmine Hansen, 14 dage, datter af gaardmand Rasmus Hansen, Storskov
1889, 2702, 0503, Ane Esbensen, gift, 48, Storskov. Født paa Helnæs. Datter af gaardmand Espen Jensen. Husmand Erik Hansen
1889, 1003, 1703, Karen Pedersdatter, gift, 63, Avlskjær. Født i9 Vogterhuset, Orte Sogn. Datter af husmand Peder Nielsen. Gaardmand Lars Nielsen
1889, 2702, 0503, Ane Esbensen, gift, 48, Storskov. Født paa Helnæs. Datter af gaardmand Espen Jensen. Husmand Erik Hansen
1889, 2003, 2503, Astrid Chermine Hansen, 9½, datter af portør Johan Henrik Hansen, Tommerup St.
1889, 1505, 2005, Karen Marie Jensen, ugift fattiglem, 83, Fattighuset i Femtning
1889, 2705, 0106, Kirstine Mogensen, ugift og indlogerende, 72, i Kivsmose. Født i Lille Snøde, Snøde Sogn, Langeland. Datter af gaardmand Mogensen
1889, 0606, 1006, Leonora Kirstine Hansen, 14 uger, hos husmand Jørg. Nielsen, Nørremark. Plejebarnfra Odense Fattiggaard
1889, 2906, 0307, Ellen Thornøe, 16 uger, datter af ugift Rasmine Thornøe. Plejebarn hos husmand Jørgen Nielsen, Nørremark
1889, 3006, 0407, Anna Hansen, 13 maaneder, datter af gaardmand Lars Henrik Hansen, Tommerup
1889, 0907, 1407, Maren Kristine Lindegaard, 6 maaneder, datter af husmand Peder Rasmussen Lindegaard, Femtning
1889, 1808, 2408, Marie Jakobine Nielsen f. Esbensen, enke og husholderske, 45, hos husmand Thomas Hansen, Tommerup. Født i Fredericia. Datter af uhrmager Niels Jakob Esbensen. Boghandler Rasmus Nielsen i Kjøbenhavn
1889, 2907, 0208, Laura Julie Bahnsen, 5 dage, datter af mølleforpagter Fred. Ludv. Bahnsen, Styelskov
1889, 3008, 0509, Maren Dorthea Rasmussen, ugift, 25, Mørkenborg. Datter af gaardmand Rasmus Andersen
1889, 1409, 1909, Udøbt pige, ½ time, datter af pige Anna Andersen, Væden
1889, 2409, 2909, Mary Hansen, 7 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Hansen, Storskov
1889, 2611, 0412, Ane Marie Axelsen, 34, Pindstofte. Gaardmand Søren Andersen
1889, 1312, 1712, Dødfødt pige, datter af præstegaardens forpagter Niels Jacob Hansen, Tommerup
1889, 1412 ,2012, Johanne Nikoline Nielsen, 78, Berremosehus, Skjelshus. Indsidder Anders Hansen
1889, 2212, 2812, Maren Larsen, 47, Nørremark. Indsidder Hans Frederik Andersen
1890, 3004, 0605, Ane Nielsdatter, 59, Lysenborg. Hjulmand Lars Hansen
1890, 1106, 1406, Nielsine Jørgensen, ugift mejerske, 21, paa Holmstrup Mejeri. Datter af gaardmand Jørgen Jensen (Fugl), Tommerup
1890, 1708, 2208, Karen Pedersen, 37, Kivsmose. Gaardbestyrer Rasmus Andersen
1890, 0809, 1309, Maren Katrine Pedersen, 66, Kivsmose. Husmand Peder Rasmussen (Grønnehave)
1890, 1910, 2710, Kristiane Madsen, enke, 80, Ellegaard. Gaardmand Jørgen Jakobsens svigermoder
1890, 1211, 1611, Dødfødt pige, datter af portør Johan Henrik Hansen, Tommerup St.
1890, 1312 ,1912, Karen Hansdatter, enke, 71, Tommerup. Født i Grambo. Datter af gaardmand Hans Thomsen, Grambo. Husmand Johan Hansen
1891, 2001, 2801, Maren Larsdatter, enke, 72. Smed Knud Pedersen, Orte Sogn
1891, 0902, 1402, Petra Erasmine Olsen, 7 maaneder, datter af mejeribestyrer Olsen, Karlskilde
1891, 1803, 2103, Maren Johanne Christine Hansen, 1 dag, datter af forpagter Niels Johan Hansen, Tommerup Præstegaard
1891, 3103, 0604, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Rasmussen, Tommerup
1891, 3103, 0604, Kirstine Hansen, 37, Tommerup. Gaardmand Hans Rasmussen
1891, 1705, 2205, Rasmine Kirstine Jensen, 15 uger, datter af husmand Hans Jensen, Maegaard
1891, 0908, 1408, Gjertrud Pedersdatter, enke og aftægtskone, 78, fra Sønder Broby. I besøg hos datteren Hjære Christensens hustru i Nørremark
1891, 0411, 1111, Johanne Christiansen, 9, datter af husmand Niels Christiansen, Femtning
1891, 1012, 1712, Ane Pedersen, ugift, 26, Nørremark. Datter af husmand Peder Pedersen
1891, 1612, 2312, Maren Jensen, 46, Kohave. Husmand Rasmus Andersen
1891, 2012, 2812, Ane Nielsen, enke, 84, Toftemark, Pindstofte. Smed Mads Larsen død 30.9.1883
1891, 3112, 07011892, Ane Johanne Johansen, 57, Skovstrup. Husmand Jens Jensen Skov