Odense - Sct. Knud, 1857-1861, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1857-1861, Odense, Sct. Knuds sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1857, 0701, 1201, Ditlev Ditlevsen, ugift almisselem, 63. Født i Kolding
1857, 1001, -, Peder Nielsen, enkemand og tugthuusfange, 70. Født i Roulund, Aasum Sogn
1857, 2901, 0302, Sophus Christian Svendsen Mühlenberg, 8 maaneder, søn af Anne K. Rose. Født i Frue Sogn
1857, 2801, 0302, Mads Andersen Dreisel, ugift almisselem, 62, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1857, 0502, 1202, Hermann Ferdenand Jeppesen, 5, søn af skomager C. Jeppesen, i Dandsestræde
1857, 1002, 1402, Andreas Wilhelm Stylsvig, gift værtshuusholder, 71, paa Torvet
1857, 1502, 1902, Niels Jørgensen, 14 dage, søn af Indsidder Jørgen Hansen, i Hunderup
1857, 1702 ,2402, Peder Rasmussen, ugift tjenestekarl, 68, i Grønnegade. Født i Bellinge
1857, 1702, 2102, Johannes Olle Schaap, ugift dugmagersvend, 37, paa Fattiggaarden. Født i Neumünster
1857, 2702, 0203, Jens Carl Larsen, 1, søn af dageleier Lars Christ. Willumsen, i Grønnegade
1857, 0103, 0703, Peder Mortensen, gift arbeidsmand, 59, i Grønnegade. Født i Trolleborg Sogn
1857, 0703, 1203, Niels Larsen, gift smaahandler, 75, paa Klingenberg. Født i Odense
1857, 0703, 1203, Christian Eriksen, gift kurvemager, 66, i Hunderup. Født i Ringe
1857, 1803, 2403, Hans Blach, ungkarl og slagtersvend, 31, i Vindegaden. Søn af dagleier Hans Blach i Slagelse
1857, 1803, 2103, Fritz Marius Rasmussen, 7 uger, søn af Johanne Rasmussen, ved Torve… Født i St. Hans Sogn
1857, 1903, 2303, Nicolai Siberts, enkemand og musicus, 79, Vesterbroe. Født i Viggerslev
1857, 2303, 2703, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Otto Frydenreich Meier, i Kragenshuus
1857, 0404, 0804, Udøbt dreng, 1 dag, søn af rugbrødbager Rasmus West Jensen, i St. Knuds Kirkestræde
1857, 2804, 0505, Gottlob Topdahl Greve, ugift skræddermester, 41, i Overgade. Født i Odense
1857, 0105, 0905, Niels Jespersen, ugift almisselem, 62, paa Fattiggaarden. Født i Viggerslev
1857, 0105, 0705, Andreas Ahrenholtz Dæncke, enkemand og bomuldsfab., 48, i Overgade. Født i Kjøbenhavn
1857, 0105, 0605, Johannes Nielsen, 10 uger, søn af sømand Johannes Nielsen, i Frue Sogn
1857, 1305, 2005, Carl Siegfried Frederik Kappelen, gift bager, 44. Født i Kjerteminde
1857, 2205, 2605, Magnus Albert Viggo Pedersen, 1, søn af skomager P. N. Pedersen, uden Vesterport
1857, 3105, 0506, Knud Andreas Pedersen, enkemand og almisselem, 47. Født i Snapind
1857, 0206, 0606, Søren Hansen, enkemand og gjæstgiver, 78, i Overgade
1857, 0206, 0806, Jørgen Wied, enkemand og forpagter, 69, af Indslev Kroe
1857, 1906, 2506, Lars Jensen Beck, gift møllersvend, 57, i Søndergade
1857, 2706, 0207, Rasmus Hansen, gift dagleier, 63, uden Vestergade. Født i Odense
1857, 2906, 0307, Rasmus Nielsen, ugift almisselem, 48, paa Fattiggaarden. Født i Ubberud, Skovmarkhuus. Søn af Niels Nielsen
1857, 0807, 1107, Jørgen Christian Pedersen, 2, søn af arbeidsmand P. Larsen, Søndergade
1857, 1107, 1407, Johan Jørgen Christian Hellstrøm, 1, søn af skomager J. Helstrøm, i St. Knuds Kirkestræde
1857, 1207, 1707, Peder Nielsen, enkemand og dagleier, 75, i Grønnegade. Født i Svanninge
1857, 1607, 2107, Paulus Østerle, ugift bagersvend, 25, paa Hospitalets Sygestue. Født i Baiern
1857, 1707, 2007, August Häggbladh, 7 dage, søn af lieutenant Erik Fr. Haggbladh, i Overgade
1857, 2407, 2707, Carl Edvard Diedrichs, ugift hattemagersvend, 23. Født i Gothenborg
1857, 2907, 0108, Peder Andreas Svendsen, 14 dage, søn af Anne Cathrine Lund, i Holsedore
1857, 0108, 0708, Hans Hansen, 7, søn af Marie Hansdatter. Pleie af dagleier Hans Pedersen paa Heden
1857, 0308, 0708, Carl Anton Carlsen, ½, søn af dagleier Hans Madsen Carlsen, i Grønnegade
1857, 0908, 1408, Henrik Møller, 13, søn af omreisende skjærslipper Møller. Født i Fredericia
1857, 1008, 1408, Niels Vilhelm Hansen, 9 maaneder, søn af Anne Andersen, i Holsedore
1857, 1208, 1508, Jens Jacobsen, gift spækhøker, 50, Graabrødreplads. Født i Sønder Næraa
1857, 1408, 1708, Jørgen Andersen, 2, søn af brændeviinsbrænder P. Andersen, paa Vesterbroe
1857, 2008, 2408, Anders Jessen, gift uhrmager, 49, paa Fiskertorvet
1857, 2208, 2708, Rasmus Nielsen, gift brændeviinsbrænder og overformynder, 50, i Vestergade. Født i Odense
1857, 2208, 2508, Christian Andreas Julius Wilhelmsen, 3 maaneder, søn af Caroline Vilhelmsen. Født i St. Hans Sogn
1857, 0309, 0509, Dødfødt dreng, søn af guldsmedsvend O. G. Mortensen, i St. Knuds Kirkestræde
1857, 0509, 0909, Harald Henrik Christensen, 6 maaneder, søn af møllersvend J. Christensen, i Kolding. I pleie hos skomager Fuhrmann
1857, 0509, 1009, Carl Christian Frederik Dreier, 1½, søn af saddelmager C. C. F. Dreier, i Adelgaden
1857, 0709, 1209, Nis Andersen, tjenestekarl, 27, for Dannesbo. Søn af huusmand Anders Larsen i Føns
1857, 1109, 1509, Hans Hendrik Andersen, 20 uger, søn af arbeidsmand A. Jørgensen, paa Heden
1857, 1209, 1709, Christian Ludvig Preis, ugift blikkenslager, 26, hos blikkenslager Frost, i Vestergade. Født i Sachsen
1857, 1409, 1709, Rasmus Gerhard Nielsen, 14 dage, søn af Trine M. Jeppesen, i Claregade
1857, 1709, 2209, Rasmus Christensen Lehn, gift bødker, 63, paa Vesterbroe
1857, 1909, 2309, Jacob Jensen, gift værtshuusholder, 61, paa Vesterbro
1857, 1809, 2209, Lars Marius Andersen, 5, søn af hjulmand Anders V. Mikkelsen. Død i Harrendrup
1857, 2609, 3009, Jørgen Mathias Thrane, 8 dage, søn af tømmersvend N. J. M. Thrane, i Grønnegade
1857, 2809, 3009, Niels Ludvig Theodor Hansen, 14 dage, søn af møllebygger Jens Hansen, paa Cassernen
1857, 2709, 0110, Johan Andreas Hansen, 17 dage, søn af tobakss. H. A. Hansen, i Graabrødrestræde
1857, 2809, 0110, Lauritz Pedersen, 3, søn af arbeidsmand Lars Pedersen, paa Vesterbroe
1857, 2909, 0310, Johannes Henrik Prange, 1, søn af maler Chr. L. Prange, i St. Knuds Kirkestræde
1857, 3009, 0510, Petrarca Mazzine Dubang Madsen, 1, søn af stolemager A. Madsen, i Vindegade
1857, 0310, 0810, Emil Hannibal Meibom, 11 uger, søn af dreier J. Maibom, paa Heden
1857, 0210, 0810, Anders Christian Johansen, 1, søn af klædevæver J. Johansen, paa Heden
1857, 0410, 0910, Leopold Edvard Jørgensen, 4, søn af kjøbmand L. B. Jørgensen, i Vestergade. Født i St. Knuds Sogn
1857, 0410, 0810, Christian Frederik Ludvig Mothes, ugift musicus ved et omreisende Selskab, 19. Født i Sachsen
1857, 0610, 1010, Daniel Hermann Henrik Krüger, gift matros, 65, i St. Knuds Kirkestræde. Født i Hamborg
1857, 0810, 1310, Alfred Gjellerup, 10, søn af afdøde cancellieraad og hospitalsl. Gjellerup, paa Fiskertorvet
1857, 0910, 1310, Hans Peder Ivar Knudsen, 2, søn af skomager H. P. Knudsen, i Vestergade
1857, 1210, 1610, Niels Christian Vilh. Nielsen, gift kjøbmand, 27, i Vestergade. Født i Skovbye. Søn af skolelærer Lars Nielsen i Skovbye
1857, 1110, 1410, Christian Frederik Harms, 2, søn af bødker H. F. Harms, i Staalstræde
1857, 1810, 2210, Knud Marius Marstrand, 1 og 1 maaned, søn af skipper N. J. Marstrand, i St. Knuds Kirkestræde
1857, 1410, 2010, Søren Christopher Nielsen, ugift smedelærling, 21. Født i Mesinge. Søn af Marie Mortensdatter
1857, 1710, 2210, Hans Christian Andersen, enkemand og almisselem, 66, paa Fattiggaarden
1857, 1910, 2410, Mades Peder Nielsen, 3, søn af smed H. P. Nielsen, i Snapind
1857, 2310, 2710, Carl Marius Oscar Knudsen, 3, søn af dagleier K. Knudsen, Heden
1857, 2610, 3110, Carl Christian Nielsen, 1, søn af smed H. P. Nielsen, i Snapind
1857, 2510, 2910, Johan Ditlev Mathias Grill, 7, søn af vatfabrik. E. Grill, i Claregade
1857, 2810, 3110, Adolph Frederik Jacobsen, gift tjenestekarl, 28, Grønnegaden. Søn af huusmand Jacob Nielsen i Fül…, Sandager Sogn
1857, 2810, 3110, Niels Rasmussen, ugift skrædder, 61, paa Fattiggaarden
1857, 3010, 0311, Jens Martin Christensen, 8 dage, søn af slagter Karstens enke, i Søndergade
1857, 0511, 0911, Carl August Fich, 5 maaneder, søn af skomagermester H. J. Fich, i Kongensgade
1857, 0911, 1211, Udøbt dreng, 1 dag, søn af Mette Marie Cathrine Nielsen, i Vindegaden
1857, 1211, 1711, Frederik Brandt, 4, søn af afdøde tobaksspinder Brandt, i Vestergade
1857, 1911, 2311, Fritz Ludvig Madsen, 10 dage, søn af smedesvend F. C. Madsen, i Grønnegade
1857, 2011, 2711, Hans Pedersen, gift skibsfører, 88, paa Klingenberg. Født i Nyborg
1857, 2211, 2711, Johan Henrik Thomsen, 3, søn af slagter J. Thomsen, i Adelgade
1857, 2511, 2811, Boy Hansen, gift kurvemager, 63, paa Fattiggaarden. Født i Bau
1857, 3011, 0312, Morten Hansen, 5 uger, søn af Karen Steffensen, i Kragenshuus
1857, 0112, 0512, Peder Emil Michael Christian Nygaard Bondo, 4, søn af maler S. C. Bondo, i Annagaden
1857, 0812, 1212, Bertel Andersen, gift arbeidsmand, 58, ude af den nye Bro. Født i Brenderup
1857, 0912, 1412, Frants Steenberg Schrøder, 9 maaneder, søn af farver J. Schrøder, i Søndergade
1857, 0912, 1212, Martin Peder Jørgensen, 8 dage, søn af Anne C. Jørgensen, paa Heden
1857, 1112, 1612, Carl Christian Olsen, 4, søn af dagleier Ole Rasmussen, i Grønnegaden
1857, 0612, 1412, Rasmus Jørgensen, ugift arbeidsmand, 50, paa Fattiggaarden. Født i Brendekilde
1857, 1212, 1712, Lauritz Olsen Pedersen, gift portner, 37, paa Tugthuset. Søn af skomager Lars Olsen i Hesselberg, Humble Sogn
1857, 1312, 1912, Carl Georg Mortensen, 4 maaneder, søn af snedkersvend J. f. Mortensen, i Kongensgade
1857, 1512, 2112, Peder Larsen, gift arbeidsmand, 47, paa Heden
1857, 1512, 1912, Emil Thorwald Andersen, 1, søn af A. Margr. Rasmussen, i Graabrødrestræde
1857, 1212, 1912, Ubekjendt mand, 34?, funden paa Aasum Mark, indbragt paa Fattiggaarden
1857, 1612, 2212, Johan Carpas Haible, gift instrumentmager og bandagist, 37, i Korsgade. Født i Baiern
1857, 1912, 2412, Carl Frederik Bardram, gift høker, 44, paa Torvet. Født i Odense
1857, 2512, 2912, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Hans Nielsen, i Grønnegaden
1857, 3012, 04011858, Nicolai Christian Wirth, ugift snedkersvend, 44, i Vindegaden
1857, 3012, 04011858, Ferdinand Sivert Andersen, 4, søn af maler C. F. Andersen, ved Torveaaen
1857, 3112, 07011858, Hans Isaak Gormsen, enkemand og almisselem, 78, paa Fattiggaarden
1858, 0401, 1101, Peter Nicolai Damm, gift proprietær,51, i Grønnegade
1858, 0801, 1301, Johan Jensen Dannesboe, 13, søn af brændeviinsbrænder Dannesboe, i Vestergade
1858, 0801, 1301, Carl Dannesboe, 9, søn af brændeviinsbrænder Dannesboe, i Vestergade
1858, 1301, 1801, Rudolph Peder Christian Pedersen, 3, søn af smed Morten Pedersen, i Kongensgade
1858, 1501, 1901, Carl Adolph Hansen, ugift sømand, 19, i Kragenshuus. Født i St. Knuds Sogn. Søn af hattemager Carl Christian Hansen i Kragenshuus
1858, 0202, 0602, Mads Frandsen, gift kludesamler i Ullerslev, 68, paa Vesterbroe
1858, 0702, 1102, Jørgen Larsen, 2 uger, søn af Anne Larsen, i Holsedore
1858, 0802, 1102, Henrik Ferdinand Erichsen, 4 dage, søn af læderhandler Erichsen, i Overgade
1858, 0802, 1302, Fritz Roll, 11, søn af skolelærer Jens Roll, i Jylland
1858, 1402, 1902, Peder Meier, gift skrædersvend, 59, i Adelgade
1858, 1902, 2502, Carl Christensen, 1, søn af dagleier Ped. Christensen, i Grønnegade 1
1858, 0403, 1203, Christian Martinus Gottfredsen, 6 maaneder, søn af arbeidsmand N. Gottfredsen, i Holsedore
1858, 0803, 1503, Carl Emil Sophus Gregersen, 10 maaneder, søn af snedker C. Gregersen, i St. Annagade
1858, 0903, 1203, Jørgen Nielsen Østerbye, 3, søn af bager P. Østerbye, i Vestergade
1858, 1303, 1803, Udøbt dreng, 1 dag, søn af bager Kristian Andersen, paa Heden
1858, 1603, 1803, Dødfødt dreng, søn af Maren Siqvartsen, paa Vesterbroe
1858, 1403, 2203, Morten Larsen, 5 dage, søn af høker N. Larsen, i Kongensgade
1858, 1303, 1903, Jens Steffensen, ugift dagleier, 59, paa Fattiggaarden. Født i Skrillinge
1858, 1603, 1903, Anders Christian Andersen, 7, søn af Anne Andersen, i Grønnegade
1858, 3003, 0604, Carl Thorvald Lauritz Andersen, 2, søn af muursvend P. Andersen, Holsedore
1858, 0104, 0604, Claus Hermann Alfred Jeppesen, 1½, søn af skomager C. Jeppesen
1858, 0304, 0604, Carl Hansen, 1½, søn af arbeidsmand H. Jørgensen, ved Munkemølle
1858, 0304, 0704, Marius Julius Hansen, 8 dage, søn af former J. Hansen, i Vindegade
1858, 0204, 0704, Niels Peder Hilde, 5 maaneder, søn af Karen Marie Nielsen, i Holsedore
1858, 0304, 0904, Hans Christian Ivard Linnegaard Knudsen, 8 maaneder, søn af kjøbmand J. Knudsen, i Vestergade
1858, 0704, 1204, Hans Peder Christian Larsen, 6, søn af snedker P. Chr. Larsen, i St. Knuds Kirkestræde
1858, 0704, 1404, Mads Hansen, ugift almisselem, 51, paa Fattiggaarden. Født i Allerup
1858, 1204, 1604, Claus Ernst Clausen, 3, søn af kjøbmand Joh. Clausen, i Vestergade
1858, 1604, 2004, Udøbt dreng, 8 dage, søn af skrædermester C. Christensen, i Vestergade
1858, 1504, 2004, Anders Daugstrup, enkemand og guldsmedmester, 68, i Nørregade. Født i Odense
1858, 1804, 2404, Hans Johansen, enkemand og dagleier, 51, paa Hospitalet. Født i Orte
1858, 2804, 0105, Carl Rudolf Martinus Malling, 1, søn af reebslager Jantsens enke Caroline Malling, i Hospitalet
1858, 2404, 0105, Hans Langhoff, enkemand, tømmermester, brandinspecteur og ridder af Dannebrog, 86, i Vestergade
1858, 2704, 0105, Carl Christian Gotfred Gotthold Pedersen, 2, søn af skomager Hjære Pedersen, i Adelgade
1858, 2804, 0105, Hans Viggo Jens Andreas Thrane, 3, søn af tømmersvend Ped. Thrane, i Grønnegade
1858, 2904, 0405, Hans Peder Mortensen, 9 maaneder, søn af vægter N. Mortensen, i Holsedore. Født i St. Hans Sogn
1858, 2404, 0105, Niels Jørgensen, ugift, 38, paa Fattiggaarden. Født i Ravnebjerg, Sanderum Sogn
1858, 3004, 0405, Hans Peder Marius Hansen, 20 dage, søn af dagleier Hans Hansen, i Søndergade
1858, 2704, 0405, Peter Petersen, gift grosserer, 74, i Overgade. Født i Kjøbenhavn
1858, 3004, -, Justas Alexander Stricker, discipel i Cathedralskolen, 14, søn af justitsraad Stricker i Faaborg
1858, 0305, 0705, Mads Hansen, 5, søn af arbeidsmand Hans Jensen, i Vindegade. Født i Vesterhæsinge Sogn
1858, 0605, 0805, Carl Frederik Christian Nommesen, 9 maaneder, søn af kobbersmedsvend S. Nommesen, i Falen
1858, 0305, 0805, Ole Johansen, enkemand og arrestant, 49, paa Fattiggaarden. Født i Veflinge Sogn
1858, 0805, 1405, Hans Severin Hansen Holm, ugift søemand, 22, paa Hospitalet. Søn af afdøde toldbetjent Lorentz Bertelsen Holm i Middelfart
1858, 1005, 1405, Jesper Hansen, gift overskjærer, 64, ved Munkemølle. Født i Jylland
1858, 1305, 1905, Lars Hansen, gift tømmerfrimester, 51, paa Vesterbro. Født i Munkeboe
1858, 1205, 1705, Mathias Marius Rasmussen, 1, søn af snedker F. Rasmussen, i Adelgade
1858, 2705, 2805, Peder Hansen, gift skomagersvend, 44, paa Torvet. Født i Rullekroen, Lumbye Sogn
1858, 2605, 2805, Carl Julius Søllner, 4, søn af skrædersvend Carl J. Søllner, i Adelgaden
1858, 2805, 0306, Jørgen Alfred Jørgensen, 10, søn af vægter Hans Jørgensen, i Grønnegade
1858, 0206, 0506, Jacob Hansen, ugift naalemager, 58, paa Fattiggaarden
1858, 0406, 0706, Peder Carl Conrad Bencke, 1, søn af kjøbmand Bencke, i Vestergade
1858, 0506, 1006, Niels Bondesøn Brun, 36, i Kragenshuus. Født i Svendborg. Søn af drainer Niels Brun i Svendborg
1858, 0806, 1106, Lauritz Sørensen Lind, 11 maaneder, søn af dreier Lave Sørensen Lind, i Claregade
1858, 0806, 1206, Adolph Madsen, ugift dagleier, 35, paa Fattiggaarden. Søn af trompeter ved 6 Dragonregiment Madsen
1858, 1106, 1606, Alfred Theodor Gottfredsen, 5, søn af arbeidsmand N. Gottfredsen, i Graabrødrestræde
1858, 1106, 1606, Hans Nielsen, enkemand og skomagermester, 85, i St. Knuds Kirkestræde. Født i Odense
1858, 1206, 1906, Dødfødt dreng, søn af Karen Sophie Andersen, i Vindegaden
1858, 1506, 1906, Frederik Emil Mortensen, 11 maaneder, søn af snedkersvend J. F. Mortensen, i Kongensgade
1858, 1606, 1906, Hans Hansen, 2, søn af Kirsten Hansen, i Kongensgade
1858, 1406, 2106, Johan Andreas Schrøder, gift skomager, 42, paa Vesterbroe
1858, 1806, 2206, Ludvig Carl Wilhelm Witmarschausen, 9 maaneder, søn af Augusta F. Carlsen, i Grønnegade
1858, 2106, 2306, Gottfred Welhelm Lefevre, 4, søn af væver J. J. Lefevre, i Holsedore
1858, 1906, 2506, Søren Nielsen, gift smaahandler og dannebrogsmand, 75, paa heden. Født i Drigstrup
1858, 1806, 2206, Hans Hannibal Bruun, 6, søn af skrædermester H. F. Bruun, i Vestergade
1858, 2206, 2506, Hans Peder Christian Hansen, 6 maaneder, søn af arbeidsmand S. Hansen, i Kongensgade
1858, -, 2506, Jens Pedersen, almisselem, 50, indlagt paa Fattiggaarden. Fra Ullerup
1858, 2906, 0207, Lars Pedersen, gift arbeidsmand, 67, ved Munkemølle. Født i Dalum Sogn
1858, 0207, 0807, Hans Jørgensen, gift arbeidsmand, 35, paa Vesterbroe
1858, 0807, 1207, Jørgen Mathias Thrane, 2, søn af tømmersvend S. Thrane, i Vindegade
1858, 0907, 1407, Hjere Karstensen, 4, søn af slagtermester N. C. Karstensens enke, i Søndergade
1858, 0907, 1307, Hans Petersen, ugift tugthuusfange, 26. Født i Harrendrup. Søn af Eleonore Neesdatter
1858, 0907, 1307, Frederik Edvard Theodor Rasmussen, muurlærling, 19, paa Fattiggaarden. Født i Odense. Søn af afdøde Maren Sophie Rasmussen i Skræppestrædet
1858, 1207, 1407, Gerhard Anton Thomsen, 7, søn af jernstøber D. H. Thomsen, i Holsedore
1858, 1507, 1907, Christen Otto Hermannsen, 4, søn af bager Hermannsens fraskilte hustru, ved Munkemølle
1858, 1707, 2007, Dødfødt dreng, søn af Birthe Malene Jørgensen, paa Holsedore
1858, 1807, 2007, Carl Julius Søllner, 7 uger, søn af skrædersvend J. Sølllner, i Adelgaden
1858, 2507, 2907, Ole Rasmussen, gift brolægger, 47, i Falen. Født i Sanderum
1858, 0108, 0408, Hans Sørensen, 1, søn af dagleier Niels Sørensen, paa Holsedore
1858, 0108, 0608, Harald Rasmussen, 6, søn af smedemester C. Rasmussen, i Graabrødrestræde
1858, 0108, 0508, Johan Viggo Lund, 5, søn af skomager L. M. Lund, i Nørregade
1858, 2606, 0107, Constans Møllmann Wilhelm Ibsen, 2, søn af bager Ibsen, i Vestergade
1858, 0608, 0908, Harald Gustav Emil Lund, 7, søn af skomager L. M. Lund, i Nørregade
1858, 0708, 1008, Julius Sophus Emil Balle, 2, søn af spisevært Jens P. Balle, Torvet
1858, 1308, 1708, Carl Christian Albert Hauptmann, 9, søn af graveur C. L. S. Hauptmann, i Kongensgade
1858, 1408, 1708, Alfred Emil Jespersen, 5 dage, søn af bødker L. Jespersen, i Søndergade
1858, 1508, 1808, Niels Christian Mortensen, 3 uger, søn af Anne K. Mortensen, Søndergade
1858, 1808, 2308, Lauritz Peder Christian Knudsen, 2, søn af kobbersmed C. Knudsen, paa Flakhaugen
1858, 1908, 2308, Peder Christian Pedersen, 2, søn af værtshuusholder Lauritz Pedersen, i Staalstræde
1858, 2208, -, Andreas Christian Augustinus, 8, søn af tømmermester A. Augustinus, i Kongensgade
1858, 2408, 2808, Rasmus Wilhelm Marius Knudsen, 2, søn af kobbersmed C. Knudsen, paa Flakhaugen
1858, 2208, 2608, Julius Nielsen, gift dagleier, 32, Fattiggaarden. Født i Odense. Søn af vægter N. Rasmussen
1858, 2608, 3008, Rasmus Larsen, 3, søn af vægter L. Rasmussen, i Holsedore
1858, 2608, 3008, Udøbt dreng, 1 dag, søn af tobaksspinder A. Hansen, i Vestergade
1858, 0509, 0909, Frederik Ferdinand Nicolaisen, 3, søn af dagleier F. Nicolaisen, i Staalstræde
1858, 0809, 1109, Hans Christian Hansen, 4 dage, søn af arbeidsmand L. Hansen, i Holsedore
1858, 0809, 1009, Peder Georg Thorvald Balle, 6, søn af spisevært J. P. Balle, paa Torvet
1858, 1009, 1409, Hans Christian Moldrup, gift skomager, 53, i Graabrødrestræde
1858, 0909, 1309, Carl Olaf Gottschalt, 7, søn af skorsteensfeier Gottschalt, i Nørregade
1858, 1009, 1409, Jalius Ferdinand Fønss, 2, søn af skrædersvend J. F. Fønss, i Slotsgaden
1858, 1509, 1809, Lars Rasmussen, gift tugthussfange, 44. Født i Skaarup
1858, 1709, 2309, Georg Fritz Ferdinand Erichsen, 2, søn af smed P. Ericksen, i Vestergade
1858, 0409, 2109, Spæd dreng, fundet i Aaen
1858, 1909, 2809, Ole Sevaldsen (eller Bjørn), ugift arrestant, 36. Født i Tønsberg i Norge
1858, 2809, 0210, Carl Wilhelm Meibom, 17 dage, søn af dreier J. Meibom, paa Heden
1858, 0210, 0710, Frederik Christian Knudsen, 4, søn af skrædermester C. Knudsen, i Adelstræde
1858, 3009, 0610, Mads Ibsen, gift slagter, 68, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1858, 0510, 0810, Louis Christian Nielsen, 10 dage, søn af uhrmager J. C. Nielsen, i Vestergade
1858, 0710, 1210, Lars Christian Pedersen, 3, pleiesøn af arbeidsmand H. Pedersen, paa Vesterbro
1858, 0510, 1110, Hans Christian Prøvensen, gift skolelærer, 67. Født i Kjøbenhavn
1858, 1310, 1810, Rasmus Christian Nielsen, 6, søn af arbeidsmand H. Nielsen, i Holsedore
1858, 1410, 1910, Lauritz Jørgensen, 3, søn af murersvend N. Jørgensen, i Vindegaden
1858, 2009, 2909, Carl Kryssing Nielsen, 3, søn af skomager P. K. Nielsen, i Søndergade
1858, 1010, 1810, Peder Nielsen, gift skrædermester, 77, i Adelstræde
1858, 1910, 2310, Hans Peder Olsen, 2, søn af qvæghandler O. Rasmussen, i Staalstræde
1858, 1810, 2310, Jørgen Hansen, gift snøremager, 58, paa Heden
1858, 1810, 2510, Søren Hansen, gift … og procurator, 74, paa Torvet
1858, 2410, 2810, Anders Martin Andersen, 1, søn af tømrersvend R. Andersen, i Vindegade
1858, 2710, 0211, Rasmus Jørgensen, gift huusmand, 58, i Hunderup Skov
1858, -, 0610, Niels Just, ugift dagleier, 68, paa Fattiggaarden
1858, 2910, 0611, Hans Marius Andersen, 2, søn af tømrersvend A. Hansen, i Holsedore
1858, 2310, 0211, Hans Jacob Hansen, gift glarmester, 76, i Graabrødrestræde. Født i Stavrebye
1858, 0311, 1111, Rasmus Larsen, gift arbeidsmand, 48. Født i Fraugde
1858, 0611, 1211, Samuel Henrik Strøm, enkemand og gjæstgiver, 63, i Kongensgade. Ført i Odense
1858, 0911, 1211, Dødfødt dreng, søn af Marie Andersen, ved Graabrødremuur
1858, 1411, 1911, Frederik Hansen, 9 maaneder, søn af snedkersvend H. J. Hansen, paa Heden
1858, 1711, 2411, Mathias Peter Allerup, gift maskinfabrikant og jernstøberieier, 58, paa Heden. Født i Kjøbenhavn
1858, 2011, 2511, Christian Milling, enkemand og dreiermester, 44, i Huses Boliger. Født i Kjøbenhavn
1858, 1911, 2611, Niels Christian Christensen, gift saddelmager, 40, i Vestergade. Født i Odense
1858, 2911, 0312, Morten Poulsen, gift arbeidsmand, 51, paa Heden. Født i Lumby
1858, 2911, 0412, Hans Peder Andersen, 4 maaneder, søn af stolemager A. Andersen, i Vindegade
1858, 0112, 0612, Niels Christian Pedersen, 1, søn af dagleier A. Pedersen, i Tværgade
1858, 0312, 0812, Carl Johan Adolph Engelbrechtsen, 5 maaneder, søn af Margr. K. Sudermann
1858, 1112, 1512, Dødfødt dreng, søn af barbeer Theodor Fr. J. Hennings, paa Fiskertorvet
1858, 0912, 1612, Rasmus Sørensen, ugift tjenestekarl, 63, paa Fattiggsaarden. Født i Vissenberg
1858, 1712, 2112, Carl Martin Madsen, 3, søn af Anne M. Nielsen, hos dagleier H. Nielsen, i Grønnegade
1858, 2212, 2912, Niels Jensen, enkemand og gaardmand, 80, i Bolbro. Født i Fangel
1858, 2512, 3112, Johannes Stichler, enkemand og kjøbmand, 69, paa Fattiggaarden. Født i Fredericia
1859, 0201, 0701, Jeppe Hansen, enkemand og urtemand, 85, paa Heden. Født i Bolbroe
1859, 0401, 0801, Dødfødt dreng, søn af væversvend P. Pedersen, paa Vesterbroe
1859, 0401, 0801, Hans Larsen, gift pottemagermester, 40, i Kongensgade. Født i Ringe Sogn
1859, 0701, 1201, Johan Gerhard Koenig, gift farver, paa Vesterbroe. Født i Kjøbenhavn
1859, 0501, 1101, Jens Jonasen, ugift almisselem, 69, paa Fattiggaarden. Født i Jylland
1859, 0901, 1401, Dødfødt dreng, søn af spisevært Fr. Chr. Madsen, i Vindegaden
1859, 2401, 2901, Christian Alfred Sophus Johansen, 18 dage, søn af rugbrødbager Chr. Johansen
1859, 2901, -, Peder Anton Pedersen, enkemand og modelsnedker, 40, paa Heden. Født i Odense
1859, 2901, 0402, Lauritz Ludvig Schmidt, gift proprietær, 67, i Vestergade
1859, 0402, 1102, Mads Hansen, gift arbeidsmand, 79, i Grønnegade. Født Næsbyhoved Braabye
1859, 3101, 0602, Jørgen Sørensen, ungkarl og tjenestekarl, hos farver Østerbye
1859, 0902, 1502, Christopher Hansen, enkemand og høker, 69, i St. Knuds Kirkestræde. Født i Fraugde
1859, 1102, 1602, Udøbt dreng, 3 uger, søn af Johann C. N. Schuler, paa Vesterbroe
1859, 1402, 1902, Hans Carl Theodor Andersen, 8, søn af urtemand Anders Andresen, paa Nonnebakken
1859, 2102, 2502, Udøbt dreng, ½ dag, søn af tobaksfabrikør Anders Jensen, i Overgade
1859, 2702, 0302, Wilhelm Andersen, 18 uger, søn af dagleier Jørgen Andersen, i Asylgaden
1859, 2402, 0203, Lars Kofoed, gift commissionær, 60, i St. Knuds Kirkestræde
1859, 0203, 0903, Johannes Hansen, 12, søn af murmester P. C. Hansen, i Vestergade
1859, 0403, 1003, Lars Hansen, 1, søn af høker Niels Larsen, i Kongensgade
1859, 0803, 1203, Carl Theodor Jensen, 7 dage, søn af arbeidsmand J. Sørensen, paa Vesterbroe
1859, 1103, 1603, Oscar Ferdemand Lassen, 5, søn af skrædermester Morten Larsen, i Korsgade
1859, 1403, 1803, Fritz Nicolaisen, gift arbeidsmand, 47, i Staalstrædet
1859, 1203, 1803, Jacob Madsen, ugift smed, 75, paa Fattiggaarden
1859, 3003, 0404, Peder Knud Andresen, 3 maaneder, søn af Caroline Sørensen, paa Vesterbro
1859, 2703, 0104, Christian Hansen, gift skomager, 44, paa Fattiggaarden
1859, 2703, 0104, Jesper Olsen, enkemand og skrædder, 78, paa Fattiggaarden
1859, 3003, 0204, Hans Carl Peder Hansen, 8 dage, søn af brændeviinsbrænder A. Hansen, paa Heden
1859, 0204, 0604, Johan Harald Andreas Petersen, 5 maaneder, søn af steentrykker G. H. Petersen, i Søndergade
1859, 0404, 1104, Dødfødt dreng, søn af muursvend Johan Cordt, i Holsedore
1859, 0704, 1204, Anders Jørgensen, 9, søn af dagleier Jørgen Andersen, paa Heden
1859, 1904, 2304, Hans Larsen, ugift og forhen gaardmand, 47, paa Vesterbro. Født i Brylle
1859, 2004, 2704, Martin Larsen, ugift, 57, paa Faatiggaarden
1859, 2804, 0405, Christian Gantzen Pagh, gift værtshuusholder, 54, paa Fiskertorvet
1859, 0705, 1205, Heinrich Anselmus Carl Orlob, 6 maaneder, søn af snedkersvend F. W. A. Orlob, St. Knuds Kirkestræde
1859, 0705, 1305, Frederik Smith, gift kjøbmand, 51, i Vestergade. Født i Tvedestrand
1859, 1105, 1605, D. Mittelberger, gift føer af  … Persina, 40, boende i Glückstad. Paa Reisen til Odense
1859, 2405, 2805, Anton Christian Toxwærdt, gift cancellieraad og districtslæge, 59, i Kongensgade. Enken død i København 1872
1859, 2905, 0306, Peder Andersen, enkemand og forhen escadronssmed, 69, i Vindegaden. Født i Asperup
1859, 0806, 1006, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand Jens Vilh. Bardram, i Vestergade
1859, 1506, 1906, Poul Henrik Jensen, ugift tjenestekarl, 30, hos propr. Berg, i Hunderup. Født i Bekhuus, Ubberud Sogn. Søn af huusmand Jens Nielsen i Bekhuus
1859, 1506, 2206, Hans Peder Larsen, gift meelhandler, 33, i Graabrødrestræde. Søn af møller Larsen i Holse Mølle
1859, 1806, 2306, Niels Andersen, ugift arbeidsmand, 55, i Store Graabrødrestræde
1859, 1407, 1807, Poul Jacob Henrik Olsen, 1½, søn af kjøbmand Jens Christian Olsen, i Vestergade
1859, 1607, 1907, Niels Nilson, 6 uger, søn af smedemester N. Nilson, i Vestergade
1859, 2207, 2707, Anders Andersen, gift stolemager, 36, i Vindegade. Født i Odense. Søn af afdøde … smed Peder Andersen
1859, 2306, 2506, Dødfødt dreng, søn af Maren Rasmussen, i Asylgaden
1859, 2707, 0108, Niels Jørgensen, ugift snedkersvend, 36. Født i Svanninge. Søn af snedker Jørgen Ericksen paa Heden
1859, 0308, 0608, Carl Vilhelm Blicher Larsen, 1½, søn af Marie Larsen, i Søndergade
1859, 0708, 1208, Christian Ludvig Sichelkoh, gift og afskediget vagtmester, 49, paa Vesterbroe
1859, 0408, 1008, Jens Hansen, enkemand og kudsk, 79, paa Fattiggaarden. Født paa Hindsholm
1859, 1008, 1408, Carl Jacob Brehm, 7, søn af kjøbmand Brehm, i Vindegaden
1859, 2008, 2308, Johannes Christensen, 1 og 9 maaneder, søn af Mette Cathrine Caspersen, i St. Knuds Kirkestræde
1859, 1808, 2208, Julius Ottesen, enkemand og malermester, 52, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1859, 2008, 2408, Hans Adolph Henrik Wilhelm Ludvig Poulsen, ugift tjenestekarl, 33, paa Rastrup Mølle, Skambye Sogn. Født i Odense. Søn af Magdalene Elisabeth Hansdatter, paa Fattiggaarden i Frue Sogn
1859, 2008, 2308, Johannes Christensen, 2, søn af Mette K. Caspersen, i St. Knuds Kirkestræde
1859, 2508, 2908, Niels Peder Marius Henrik Rasmussen, 9 maaneder, søn af skomagersvend Joh. H. Rasmussen, i Kongensgade. Født i Frue Sogn
1859, 2608, 3008, Jens Carl Christensen, 3, søn af Larsine Frank, i Albanigade. Født i Frue Sogn
1859, 0109, 0609, Peder Nielsen, ugift almisselem, 43, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1859, 1009, 1309, Oscar Pedersen, 11 maaneder, søn af L. Pedersen, ved Vesterbroe
1859, 1009, 1409, Hans Holst, gift brevbærer, 66, i Grønnegade. Født i Odense
1859, 1309, 1909, Jens Peder Hansen, ugift possementmager, 45, i Vestergade. Født i Kjøbenhavn
1859, 2409, 3009, Jens Wilhelm Hartvig, gift kjøbmand, 35, i Vestergade. Født i Odense. Søn af bager Hartvig i Odense
1859, 2509, 2909, Christian Diderich Felsing, gift restaurateur, 59, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1859, 2509, 2909, Jacob Anton Olsen, ugift snedkersvend, 45. Født i Frue Sogn. Søn af snedker Olsen
1859, 0210, 0810, Niels Peder Nielsen, ungkarl, 20, uden Vesterport. Født i Odense. Søn af marchandiser Niels Ped. Nielsen
1859, 1010, 1510, Hans Peder Theodor Christophersen, ugift handelsbetjent, 19, i Søndergade. Født i Odense. Søn af skomager Ole Christophersen
1859, 0810, 1310, Claus Clausen, gift brændeviinsbrænder, 66, i Vestergade. Født i Odense
1859, 1310, 1710, Hans Peder Christensen, 3, søn af rugbrødbager H. Christensen, paa Vesterbroe
1859, 1710, 2110, Jacob Wilhelm Julius Fjeldsted, 3, søn af arbeidsmand J. N. Fjeldsted, paa Vesterbroe. Født i St. Hans Sogn
1859, 1710, 2410, Hans Larsen, ugift arbeidsmand, 36, paa Fattiggaarden. Født i Verninge. Søn af Anne Pedersdatter i Tommerup
1859, 3110, 0511, Albert Christian Rasmussen, 1 (?), søn af skomager R. L. Rasmussen, i Claregaden
1859, 0211, 0411, Udøbt dreng, 1 døgn, søn af Maren Hansen, i Tugthuset
1859, 1911, 2411, Jens Christensen, s…handler, 49, i St. Knuds Kirkestræde. Søn af Christen Jensen i Bording
1859, 2011, 2511, Jens Peder Larsen, 9 maaneder, søn af klodsemager L. Hansen, i Grønnegade
1859, 2211, 2511, Rasmus Hansen, 3 maaneder, søn af Caroline Hansen, i Grønnegade
1859, 0212, 0812, Rasmus Pedersen, 12 dage, søn af smaakjører J. Pedersen, i Vindegaden
1859, 0312, 0912, Hans Peder Jørgensen, 9, søn af arbeidsmand J. Andersen, paa Heden
1859, 0412, 0912, Niels Carl Vaage Nielsen, 1, søn af smedesvend N. C. Nielsen, paa Heden
1859, 0612, 1712, Henrik Martin Nicolai Schøn, 1, søn af Petrine Rasmussen, paa Heden
1859, 0312, 0912, Jørgen Christiansen, tjenestekarl, 54, paa Fattiggaarden. Født i Hesselager
1859, 0612, 1012, Carl Adolph Wilhelm tiedje19 uger, søn af typograph Tiedje, i Graabrødrestræde
1859, 1112, 1712, Christian Lauritz Andersen, 6, søn af rugbrødbager C. Andersen, paa Heden
1859, 1112, 1612, Peder Wittrok, enkemand og skomagermester, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1859, 1712, 2112, Lars Peder Hansen, 6 uger, søn af arbeidsmand J. Hansen, i Hjul…
1859, 2312, 2712, Hans Peder Larsen, 14 maaneder, søn af snedker P. C. Larsen, i St. Knuds Kirkestræde
1859, 2512, 3012, Niels Jacob Dybang Hjorth, enkemand og skrædermester, 74, i Dandsestrædet. Født i Viborg
1859, 2212, 2812, Dødfødt dreng, søn af rugbrødbager L. Jensen, i Kongensgade
1859, 2612, 02011860, Jens Nielsen, enkemand, 80, paa Fattiggaarden. Født i Ringe
1859, 2712, 02011860, Artur William Møller, 15 uger, søn af skospiller A. Møller, i Holsedore
1859, 0208, 0408, Dødfødt dreng, søn af tjenestekarl Niels Jørgensen, i Vindegaden
1859, 1410, -, Dødfødt dreng, søn af Rasmine a. K. Lehn, i St. Knuds Kirkestræde
1860, 0101, 0701, Claus Hansen, enkemand, 72, paa Fattiggaarden. Født i Fangel
1860, 1101, 1801, Lars Peder Christensen, 7, søn af huusmand Christen Hansen, i Hunderup Skov
1860, 1501, 2001, Lars Marius Andersen, 6 maaneder, søn af hjulmand A. M. Mikkelsen, paa Heden
1860, 1301, 1801, Victor Philip Munch Frederiksen, 1, søn af muursvend H. P. L. Frederiksen, i Holsedore. Født i Nørre Aabye sogn
1860, 1301, 1801, Udøbt dreng, 3 timer, søn af Dorthe Rasmussen, i Holsedore
1860, 1201, 1801, Jens Peder Pedersen, 12, søn af kleinsmed H. P. Pedersen, i Holsedore
1860, 2001, 2601, Jørgen Hansen, fraskilt mand og spisevært, 40, i Kongensgade
1860, 2901, 0202, Otto Frydenreich Meier, gift arbeidsmand, 64, ved Vesterbroe
1860, 0402, 0802, Johannes Michael Ernst Meibom, 4 maaneder, søn af dreier Jul. Meibom, paa Heden
1860, 0402, 1102, Hans Rasmussen, enkemand og almisselem, 72, paa Fattiggaarden
1860, 0702, 1402, Rasmus Clausen, gift møller, 73, i Hunderup. Født i Sønderby
1860, 1002, 1402, Herman Henrik Zilmer, 2, søn af garver H. H. Zilmer, Bispensplan
1860, 1802, 2202, Rasmus Christiansen, 18 dage, søn af bryggerkudsk A. C. Christiansen, i Aagaden
1860, 1902, 2502, Marius Hans Lindegaard Andersen, 1, søn af tømmersvend J. Andersen, i Tværgaden
1860, 1802, 2402, Lauritz Frederik Høier, ugift, 75, paa Hunderup Mark. Født i Ribe
1860, 2202, 2902, Niels Jørgensen, enkemand og almisselem, 68, paa Fattiggaarden. Født i Saltofte
1860, 2702, 0303, Jens Peder Rasmussen, 9 maaneder, søn af dagleier, i Claregaden
1860, 0503, 1003, Marcus Christian Westrin, gift skomagermester, 71, Graabrødrestræde
1860, 0603, 0903, Peder Larsen Katterøe, ugift forbedringshusfange,66, i Forbedringshuset. Født i Ullebølle
1860, 1203, 1603, Laurits Carl Mogensen, 1, søn af muursvend Lars Morgensen, i Grønnegade
1860, 1503, 2203, Anton Henrik Frandsen, 1, søn af væver Frands Frandsen, Vegasbroe
1860, 1403, 2003, Hans Morten Marius Hansen, 7 maaneder, søn af kjøbmand Jens C. Hansen, i Tværgade
1860, 1503, 2103, Thomas Peder Pedersen, gift spekhøker, 60, i St. Knuds Kirkestræde. Født i Asbølle Sogn i Slesvig
1860, 2503, 0304, Jacob Hansen, enkemand og arbeidsmand, 54, paa Fattiggaarden. Født i Birkende
1860, 3103, 0404, Frederik Carl Christin Wederkinch, 2, søn af battallionschirurg Wederkinch, i Vestergade
1860, 0704, 1304, Niels Jørgensen, gift skomagermester, 75, ved Assistents Kirke. Født i Odense
1860, 1004, 1404, Dødfødt dreng, søn af dreiersvend C. F. Krebke, i Grønnegaden
1860, 2304, 3004, Carl Lauritz Søderlund, 9 maaneder, søn af skomagersvend C. A. Søderlund, i Holsedore
1860, 1804, 2404, Niels Hendrik Sundahl, gift snedker, 59, i Vindegade. Født i Odense
1860, 2204, 2804, Lars Dideriksen, gift arbeidsmand, 78, paa Fattiggarden. Født i Kjerteminde
1860, 2404, 2804, Hans Jacob Hansen, gift skomagersvend, 78, i St. Knudsgade Kirkestræde
1860, 2204, 2704, Hans Carl Faaborg, enkemand og smaahandler, 75, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1860, 2804, 3005, Morten Halvorsen, gift smed, 32, paa Fattiggaarden. Født i St. Hans Sogn. Søn af skomager Morten Halvorsen i Nyenstad
1860, 2704, 0305, Peter Anton Wilkens, enkemand og kobbersmedsvend, 50, paa Fattiggaarden. Født i Kjøbenhavn
1860, 1504, 2104, Peter Andersen, gift tømmersvend, 62, i Holsedore. Født i Ravnebjerg
1860, 0205, 0705, Jørgen Nielsen, gift arbeidsmand, 69, i Holsedore. Født i Skalbjerg
1860, 0405, 1105, Mads Jørgensen, enkemand og træskomand, 50, paa Heden. Født i Verninge
1860, 1105, 1505, Emil Aarestrup David, 3 maaneder, søn af practiserende læge W. J. David, i Vestergade
1860, 1305, 1805, Erik Hansen, enkemand, paa Fattiggaarden. Født i Faaborg
1860, 1305, 1805, Anders Larsen, enkemand og almisselem, 67, paa Fattiggaarden, Født i Oxbølle ved Faaborg [Faaborg ved Varde?]
1860, 1005, 1805, Mads Pedersen, enkemand og kludesamler, 55, paa Fattiggaarden. Født i Diernesse
1860, 1805, 2405, Niels Nielsen, gift arbeidsmand, 68, paa Fattiggaarden. Født i Meelbye
1860, 2105, 2505, Peder Christian Pedersen, 1, søn af værtshusholder S. Pedersen, i Staalstræde
1860, 2405, 0106, Elias Frederiksen, gift kludesamler, 65, paa Fattiggaarden. Født i Ubberup
1860, 2605, 0106, Knud Jensen, enkemand og arbeidsmand, 76, paa Fattiggaarden. Født i Østrup
1860, 2805, 0206, Anders Rasmussen, gift arbeidsmand, 43, paa Vesterbroe
1860, 0506, 1106, Henrik Hermann Zilmer, gift, 43, paa Vesterbroe
1860, 1506, 2206, Morten Eiler Holm, enkemand og skolelærer, 90, i Hunderup
1860, 2306, 2806, Niels Peder Storgaard, 5, søn af skrædermester Ped. Chr. Storgaard, Kongensgade
1860, 2506, 2806, Johan Marius Jensen, 2, søn af muursvend Rasmus Jensen, i Holsedore
1860, 2506, 2806, Fritz Ludvig Madsen, 8 dage, søn af snedkersvend Fr. Chr. Madsen, i Vindegade
1860, 0107, 1307, Udøbt dreng, 2 timer, søn af rugbrødbager Christ. Andersen
1860, 1207, 1407, Dødfødt dreng, søn af snedkermester Larsen, i St. Knuds Kirkestræde
1860, 1907, 2407, Niels Frederik Theodor Jensen, enkemand og skomager, 36, paa Fattiggaarden. Født i Odense. Søn af skomager og forhen borgerkapitain Jensen, moderen boer i Claregaden
1860, 2107, 2607, Jørgen Madsen, gift røgter, 85, paa Fattiggaarden. Født i Ellinge Sogn
1860, 3107, 0408, Christian Frederik Witte, gift arbeidsmand, 50, paa Fattiggaarden. Født i Aarhuus
1860, 0408, 0808, Roloff Hansen, 1, søn af konstdreier J. P. C. Hansen, i Nørregade
1860, 3006, 0507, Niels Peder Jørgensen, ugift tømmerlærling, 22, i Killerup Bye, … Sogn. Søn af huusmand Jørgen Pedersen sammesteds
1860, 2408, 3108, Hans Henrik Zingraff, gift hattemagersvend, 57, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1860, 2808, 0109, Peder Carl Wilhelm Wich, 25, ugift skrædersvend, i Odense. Født i Odense. Søn af skrædermester P. Wich sammesteds
1860, 2508, 3108, Johan Baltser Rieffesthal, gift exam. jur., 62, i Smedestrædet
1860, 2908, 0409, Hans Seest Holm, ugift og forhen sognepræst i Munkeboe, 74, i Kongensgade
1860, 1209, 1809, Jacob Christian Johansen, ugift former, 27, paa Heden. Født i Mogeltender. Søn af høker Johannes Rasmus Johansen paa Heden
1860, 1109, 1609, Adolph Friederich Ostermann, ugift hattemagersvend, 38, paa Fattiggaarden. Født i Altona. Hos hofhattemager R. Dorch
1860, 0209, 1609, Hermann Schmidt, ugift handelsbetjent, 20, i Vestergade. Født i St. Knuds Sogn. Søn af kjøbmand Niels Heinrich Schmidt i Vestergade
1860, 2509, 2909, Harald Christian Lauritzen, 3 maaneder, søn af lærer J. Lauritzen, i Claregaden
1860, 2809, 0210, Jørgen Clausen, gift arbeidsmand, 50, ved Assistents Kirkegaard. Født i Veile Sogn
1860, 2609, 0210, Peder Rasmussen Møllegaard, gift og forhen gaardmand i Hunderup, 64, i Adamgaden
1860, 2409, 0110, Rasmus Hansen, ugift skomagermester, 49, Fattiggaarden. Født i Odense
1860, 3009, 0410, Hans Jensen, 8, søn af arbeidsmand J. C. Clemmensen, i Kongensgade. Født i Skeebye Sogn
1860, 2709, 0410, Christian Rottbøl Friis, enkemand og kjøbmand, 79, i Vestergade
1860, 0310, 0810, Søren Ditlef Martens, 8 dage, søn af snedkersvend C. H. Martens, i Grønnegade
1860, 0910, 1610, Søren Møller Bang, enkemand, kjøbmand og forhen kirkeværge, i Vestergade. Født i Odense
1860, 0610, 1610, Morten Lauritz Ewald Petersen, ugift, 38, paa Fattiggaarden. Født i Odense. Søn af hattemagersvend Morten Petersen i Odense
1860, 0709, 1209, Carl Christopher Brinch, gift snedkersvend, 37, Vesterbro. Født i Odense. Søn af snedkermester Brinch i Odense
1860, 1510, 2210, Claus Jeppesen, gift skomagermester, 59, i Dandsestrædet
1860, 1810, 2410, Ole Christophersen, gift skomagermester, 58, i Søndergade. Født i Norge
1860, 2110, 2410, Udøbt dreng, 6 uger, søn af kjøbmand Jens Frederik Knudsen, i Overgade
1860, 2610, 3110, Rasmus Iversen, enkemand og tømmersvend, 51, i St. Knuds Kirkestræde
1860, 2610, 3110, Axel Jensenius Wendelboe, 4, søn af skrædermester J. P. Wendelboe, i Staalstræde
1860, 1810, 2910, Dreng, nogle dage, fundet i Aaen
1860, 2710, 3110, Anders Andersen, enkemand og tømmersvend, 55, paa Vesterbroe. Født i Odense
1860, 3010, 0211, Udøbt dreng, 12 dage, søn af Anne Hansen, i Claregaden
1860, 0711, 1211, Victor Emanuel Johannes Rasmussen, 4 uger, søn af fuldmægtig R. Rasmussen, i Kongensgade
1860, 0711, 1311, Jens Nielsen, gift tugthuusfange, 62. Født i Fraugde
1860, 1211, 1611, Lars Marius Jørgensen, 3, søn af arbeidsmand J. Frandsen, paa Heden
1860, 2711, 0412, Ditlev Gottlieb Mortensen, gift arbeidsmand, 50, i Vindegade. Født paa Langeland
1860, 2511, 0112, Jørgen Madsen, tjenestekarl, 18, søn af arbeidsmand Mads Hansen, Hunderup Mark
1860, 0312, 0712, Hans Marius Rasmussen, 6 dage, søn af skomager J. H. Rasmussen, i Kongensgade
1860, 0512, 1212, Hans Peder Rasmussen, ugift vægter og vagtmester, 51, i Staalstræde
1860, 1312, 1812, Jens Andreas Sundahl, 2, søn af snedkersvend H. P. Sundahl, paa Cassernen
1860, 1412, 2012, Hans Andersen, gift urtemand, 58, paa Heden
1860, 1612, 2412, Jochum Johan Tidemann, fraskilt mand, 68, i Kragenshuus. Født i Nyborg
1860, 2212, 2712, Hans Peter Lauritz Hansen, 7, søn af væver N. Hansen, i Holsedore
1860, 2912, 05011861, Niels Jensen, gift viinhandler, 67, i Overgade. Født i Odense
1860, 2711, 3011, Hans Christian Rasmus Hansen, 11, søn af Marie Hansen, i Holsedore
1861, 0501, 1101, Carl Vilhelm Hansen, ½, søn af slagter C. Christophersen Hansen, i Pugestrædet
1861, 0201, 0901, Søren Michel Vint.. Hansen, enkemand, fattiglem og reebslagersvend, 65, paa Fattiggaarden
1861, 1501, 2101, Niels Christian Pedersen, 2½, søn af høker H. Pedersen, i Vindegaden
1861, 1801, 2401, Johannes John, ugift pottemagersvend, 59, paa Fattiggaarden
1861, 2701, 0102, Georg Frederik Larsen, typograf, 20½, i Holsedore. Søn af afdøde smedesvend Christian Larsen sammesteds
1861, 0102, -, Niels Peder Andersen, 12, søn af rugbrødbager Anders Jørgensen, i Tværgade
1861, 0602, 0902, Dødfødt dreng, søn af viinhandler C. W. Jensen, i Overgade
1861, 1402, 1802, Johan Ludvig Theodor Krætz, 8 dage, søn af tømmersvend Johan L. P. Krætz, Vesterbro
1861, 1702, 2202, Elias Christian Jacobsen, 13 dage, søn af Anne K. Hendriksen, i Grønnegade
1861, 2002, 2702, Rasmus Hendrik Hendriksen, gift arbeidsmand, 44, i Dandsestræde. Født i Skydebjerg
1861, 2602, 0503, Rasmus Rasmussen, ugift handelsbetjent, 23, hos kjøbmand Weber, i Vestergade. Født i Mullerup, Barslev Sogn. Søn af gaardmand Rasmus Rasmussen i Mullerup
1861, 0603, 1203, Jacob Larsen, gift arbeidsmand, i Claregaden. Født i Kjøng
1861, 1403, 2003, Christian Andreas Hansen, 1, søn af arbeidsmand H. Christensen, i Vestergade. Født i Vissenberg
1861, 2103, 3003, Peder Clausen (tvilling), 1 dag, søn af arbeidsmand Claus Jespersen, paa Heden
1861, 2203, 3003, Rasmus Clausen (tvilling), 2 dage, søn af arbeidsmand Claus Jespersen, paa Heden
1861, 1903, 2303, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Knud Hansen, i Tværgaden
1861, 2403, 3003, Peder Valdemar Nielsen, ½, søn af Maren Nielsen, paa Heden. Født i Korup
1861, 2903, 0504, Andreas Wilhelm August Petersen, ugift handelsbetjent, 20, paa Torvet. Søn af spisevært F. F. Petersen sammesteds
1861, 1804, 2404, Knud Christian Sværrer, ungkarl og skipper, 56, i Søndergade. Født i Ærroeskjøbing
1861, 1804, 2204, Niels Hansen, enkemand og arbeidsmand, 66, i Kragenshuus. Født i Røile
1861, 0205, 0805, Peter Friested, enkemand og justitsraad, 83, paa Torvet
1861, 0405, 0805, Olaus Nielson, 9 uger, søn af smed O. Nielson, i Vestergade
1861, 0905, 1405, Christopher Hansen, ugift forbedringshuusfande, 59. Født i Fjelsted
1861, 2705, 0106, Carl Edvard Mudersspach, 8, søn af veibetjent Mudersspach, paa Vesterbroe
1861, 3105, 0306, Hans Ulrich Carl Rasmussen, 2, søn af smedesvend N. F. Rasmussen, i Kongensgade
1861, 2505, 3105, Jørgen Berg, gift justitsraad, 59, i Hunderup
1861, 0206, 0806, Lorentz Christensen, gift skrædermester, 46 paa Heden
1861, 2605, 0106, Anders Gabriel Falch May, 4 uger, søn af exam. pharm. A. H. May, i Kongensgade
1861, 0506, 1106, Morten Christian Hempel, gift bogtrykker, 61, i Vestergade. Født i Odense
1861, 0406, 1006, Christian Hansen, ugift tvangshuusfange, 56. Født i Kosterslev
1861, 2106, 2506, Vilhelm Justus Beckmann, 14, søn af snedkersvend J. Beckmann, i Dandsestræde. Født i Odense
1861, 2606, 0107, Hans Friis, ugift birkedommer, 90, i Vestergade
1861, 0107, 0507, Japhet Kehlet Helm Petersen, 1, søn af bogbinder Th. Helm Petersen, i Overgade
1861, 1907, 2207, Andreas Christian Cornelius Iversen, 8 uger, søn af Anne M. T. Petersen, i Kloster…
1861, 2307, 3007, Ole Holm Christiansen, gift almisselem og kludesamler, 46, paa Fattiggaarden
1861, 0108, 0508, Dødfødt dreng, søn af blikkenslager W. A. Frost, i Vestergade
1861, 0208, 0808, Carl Christian Emil Leonhardt Hansen, ugift saddelmagersvend, i Vindegaden. Født i Koelbjerg, Vissenberg Sogn. Søn af skolelærer F. A. Stub Hansen i Vindegaden
1861, 1008, 1508, Dødfødt dreng, søn af snedkersvend J. F. Mortensen, i Kongensgade
1861, 2408, 3008, Hans Larsen, 8, søn af huusmand Lars Madsen, i Bolbroe
1861, 2908, 0609, Lars Rasmussen, gift vægter, 44, i Holsedore. Søn af bødker Rasmus Michaelsen i Fangel
1861, 0309, 1009, Jacob Thorup, enkemand og forhen skolelærer i Hasmark, 67, i Kongensgade
1861, 1109, 1809, Rasmus Berggreen, gift skomagermester, 45, i Søndergade
1861, 0909, 1309, Hans Hansen, enkemand og arbeidsmand, 85, i Kongensgade. Født i Koelbjerg
1861, 1609, 2109, Philip Waidtløw, gift skomager, 71, i Vestergade. Født i Odense
1861, 1709, 2309, Jens Frederik Johansen, 57, gift snedker, i Asylgaden. Født paa Frederikslund
1861, 1309, 1909, Hans Andersen Møller, gift, 44, i Bellinge
1861, 2609, 0110, Johan Milo, gift boghandler og caoncellieraad, 73, i Vestergade. Født i Odense
1861, 0210, 0810, Hans Henrik Duch, gift gartner, 40, i Tværgaden. Født i Rynkebye
1861, 0810, 1410, Johan Peder Bruun, gift kobbersmed, 56, i Graabrødrestræde. Født i Odense
1861, 2210, 2610, Niels Hansen, ugift vævermester, 58, paa Heden
1861, 2710, 0111, Hans Marius Hansen, 6 maaneder, søn af tobaksspinder F. F. Hansen, i Vestergade
1861, 0511, 0811, Mads Andersen Nellerod, ugift forbedringshuusfange, 29. Født i Skovbye
1861, 0911, 1511, Hans Jørgen Hansen, gift skomager, 76, i Claregaden
1861, 1211, 1511, Rasmus Christian Rasmussen, 7 dage, søn af Anne Rasmussen, i Grønnegaden
1861, 1711, 2211, Andreas Lauritz Petersen, ugift og i lære, 21, hos faderen smedemester H. P. Petersen, i Smedestræde
1861, 2011, 2511, Emanuel Jacobsen Mørk, 6 uger, søn af Johanne Jørgensen, paa Vesterbroe
1861, 1212, 2012, Peder Pedersen, ugift naalemagersvend, 53, paa Fattiggaarden
1861, 2712 ,02011862, Lars Larsen Dyrehøi, gift klodsemager, 34, i Vindegade. Født i Dyrehøi, Barløse Sogn. Søn af Lars Larsen i Dyrehøi
1861, 2812 ,02011862, Marius Emil Hansen, 11 dage, søm af Marie K. Andersen, i Grønnegaden
1857, 0501, 1201, Josephine Frederikke Davidsen, 1, datter af skomagermester J. C. Davidsen, i Claregaden
1857, 0801, 1201, Doris Marie Christine Albrecht, 15 uger, datter af blikkenslagersvend C. C. Albrechtsen
1857, 0901, 1401, Maren Hendriksen, enke, i Hospitalet. Berider Ole Nielsen
1857, 2501, 0202, Cathrine Marie Lund Schønberg, enke, 64. Graver H. R. Schønberg
1857, 2501, 3001, Anne Kirstine Larsen, ugift, 23, paa Fattiggaarden
1857, 2601, 3101, Karen Hansen, gift, 34, uden Vesterport. Brændeviinsbrænder P. Andersen
1857, 2801, 0302, Caroline Amalie Davidsen, 1, datter af skomagermester J. C. Davidsen, i Claregaden
1857, 2801, 0302, Johanne Marie Nielsen, ugift, 45, paa Fattiggaarden
1857, 0202, 0902, Hanne Kornbeck Jørgensen, 6 uger, datter af kjøbmand R. Jørgensen, i St. Jørgensgade
1857, 0502, 1102, Anne Marie Madsen, 3 uger, datter af skjenkevært Anders Madsen, i Søndergade
1857, 0702, 1402, Hansine Petrea Frederikke Lovise Kjellerup, 15, datter af skibstømmermand Rasmus Kjellerup, i Dandsestrædet
1857, 1402, 1902, Anne Kirstine Knudsen, enke, 68, paa Fattiggaarden. Skomagersvend Niels Sørensen
1857, 2002, 2402, Anne Cathrine Nielsen, ugift, 51, paa Fattiggaarden
1857, 2402, 2802, Kirsten Kirstine Hansen, enke, 69, paa Fattiggaarden. Dagleier R. Hansen
1857, 0403, 1003, Anne Pedersen, enke, 51, i Asylgaden. Konditor Ottesen
1857, 0703, 1203, Nielsine Marie Nielsen, 17, datter af brændeviinsbrænder R. Nielsen, i Vestergade
1857, 0704, 1404, Anne Marie Rasmussen, 15, datter af meieriforpagter H. Rasmussen, i Vindegaden
1857, 0704, 1404, Christine Knudsen, ugift, 81, i Graaebrødrestræde
1857, 1004, 1604, Anne Cathrine Andersen, enke, 69, i Kongensgade. Toldbetjent Andersen
1857, 1404, 2104, Gottemine Sørensen, ugift, 34, i Vindegaden. Datter af afdøde dagleier H. Sørensen
1857, 2604, 3004, Bodil Cathrine Holm, enke, 80, paa Fattiggaarden. Kartemager Birch
1857, 0505, 1105, Karen Erichsen, enke, 77, uden Vestergade. Skomagersvend Holte
1857, 0905, 1605, Rasmine Jørgine Jørgensen, 23, paa Vesterbro. Skomager P. N. Pedersen
1857, 1105, 1605, Maren Hansen, enke, 72, i Grønnegaden. Arbeidsmand H. Sørensen
1857, 1105, 1605, Maren Hansen, enke, 70, paa Heden. Boelsmand H. N. Nielsen
1857, 2605, 3005, Anne Caroline Rasmine Frederiksen, 1, datter af Frederikke Larsen, paa Heden
1857, 2705, 3005, Dorthea Lovise Larsen, ugift tjenestepige, 32, i Graabrødrestræde
1857, 2505, 2905, Maren Rasmussen, enke og almisselem, 87, paa Fattiggaarden. Dagleier Alexander
1857, 2905, 0506, Wilhelmine Elisabeth Jørgensen, frøken, 25. Datter af cancellieraad Jørgensen
1857, 0206, 0606, Mathilde Helene Pedersen, ½, datter af former H. Pedersen, i Vindegaden
1857, 0206, 0806, Helene Kristine v. Klenou, frøken og canre…alinde, 68, paa Odense Kloster
1857, 0306, 0806, Anna Nicoline Schnackenburg, 1 maaned, datter af kjøbmand F. A. Schnackenburg, i Vestergade
1857, 1206, 1706, Anne Marie Pedersen, tjenestepige, 24, Vognsbroe
1857, 1406, 1806, Kirstine Marie Rasmine Valentine Cordt, 2 dage, datter af muursvend J. V. Cordt, i Holsedore
1857, 1406, 2006, Mette Margrethe Rasmussen, gift, 60, i Dandsestrædet. Dagleier H. C. Andersen
1857, 2506, 0207, Maren Hansen, enke, 68, i Vestergade. Konditor Rasmussen
1857, 2606, 2906, Dødfødt pige, datter af Karen M. Jørgensen, i Holsedore
1857, 3006, 0407, Marie Christiane Kohl, 6 uger, datter af Marie F. Geicken, ved Torve…
1857, 0307, 0707, Anne Kirstine Henriette Westerberg, 2, datter af Martine A. Nielsen, i Grønnegade
1857, 0407, 0907, Nicoline Marie Andrea Tscherning, gift, 33, i Vestergade. Bager P. T. Østerbye
1857, 1907, 2407, Hansine Pouline Christophine Hansen, 7, datter af Christiane M. E. Vagner, i Kongensgade
1857, 2407, 2807, Else Marie Sørensen, 44, i Kongensgade. Landmand Peder N. Pedersen
1857, 2507, 2907, Marie Sophie Hansen, 14, datter af afdøde skipper A. Hansen, i Overgade
1857, 2607, 0108, Kirstine Hansen, ugift almisselem, 54, paa Fattiggaarden
1857, 0108, 0608, Anne Cathrine Jepsen, 51, i Kragenshuus. Smedesvend Hans Chr. Torp
1857, 0208, 0508, Hildur Amalie Wedel Jarlsberg, 8 maaneder, datter af lieutenant W. C. Wedel Jarlsberg
1857, 0208, 0608, Anne Cathrine Hansen, 29, i Holsedore. Dagleier Lars Pedersen
1857, 0308, 0608, Karen Rasmussen, 43, i Søndergade. Dagleier Ped. Frederiksen
1857, 0708, 1208, Anne Cathrine Jørgensen, 22, paa Vesterbro. Muursvend Hans Rasmussen
1857, 0608, 1108, Inger Kirstine Roiersen, 78, paa Torvet. Justitsraad Friestad
1857, 0808, 1108, Rasmine Petrine Margrethe Clausen, 7, datter af Karen Clausen, i Claregade. Født i Kjerteminde
1857, 0908, 1308, Charlotte Dorthea Kirstine Bagger, 11 maaneder, datter af vagtmester Bagger, i Kongensgade
1857, 0808, 1308, Christiane Andrea Margrethe Nissen, 37, i Vestergade. Børstenbinder Schwehr
1857, 1108, 1408, Gjertrud Antonette Frederikke Jensen, 6 uger, datter af Wilhelmine S. Rasmussen, i Vindegaden
1857, 1708, 2108, Kirstine Gosmine Holm, enke, 71, i Graabrødrestræde. Cancellieraad Theill
1857, 1708, 2108, Karen Nielsen, enke, 68, i Vindegaden. Gartner Larsen
1857, 1808, 2108, Mette Mortensen, ugift tjenestepige, 25, hos enkemadam Østerbye, i Vestergade
1857, 2008, 2508, Anne Cathrine Frederiksen, ugift almisselem, 79, paa Fattiggaarden
1857, -, 2508, Pige, omtrent 8 dage, fundet død i Torvestrædet
1857, 2608, 2808, Mariane Larsen, 13, datter af Marie Pedersen, i Hjulmandshuset
1857, 3108, 0409, Anne Elfriede Amalie Flinch, 1, datter af smed A. F. Flinch, i Holsedore
1857, 0309, 0509, Dødfødt pige, datter af guldsmedsvend O. G. Mortensen, i St. Knuds Kirkestræde
1857, 0309, 0709, Karen Hansen, fraskilt kone og almisselem, 52. Christen Kirkendrup
1857, 0409, 0709, Sine Marie Kirstine Larsen, 19 uger, datter af meelhandler H. T. Larsen, i Søndergade
1857, 0509, 1009, Elfriede Serine Dreier, 4, datter af saddelmager C. C. Dreier, i Adelgade
1857, 1109, 1609, Emma Lovise Johansen, 5 uger, datter af rugbrødsbager C. Johansen, i Grønnegade
1857, 1409, 1909, Anne Knudsine Karen Hansen, 1, datter af smedesvend C. F. F. Hansen, paa Heden
1857, 1509, 1809, Karen Larsen, ugift, 24, i Kongensgade
1857, 1509, 1909, Alvilda Henriette Jørgensen, 3, datter af skrædder H. Jørgensen, i Vestergade
1857, 1509, 1809, Hansine Pedersen, 8, datter af Marie Pedersen, i Hjulmandshuset
1857, 1509, 1909, Lovise Concordia Rohde f. Baumgarten, 54, paa Fattiggaarden. Spisevært Rohde
1857, 1609, 2109, Anne Kirstine Hansen, 30, i Staalstræde. Bødkersvend H. F. Harm
1857, 2009, 2309, Vilhelmine Bartholine Hermansen, 6 uger, datter af Laurine Marcussen, i Grønnegade
1857, 2109, 2409, Mariane Olsen, 10 uger, datter af lærer L. Olsen, i Kongensgade
1857, 2309, 2609, Anne Marie Coordt, tjenestepige, 24, hos kjøbmand J. Knudsen. Datter af kjøbmand Coordt i Koelberg
1857, 2909, 0510, Gjertrud Marie Olesdatter, 46, i Claregade. Dagleier Jens Nielsen
1857, 0310, 0810, Elisabeth Høier, enke, 59, paa et besøg hos sin svigersøn fabrikbestyrer Kluge. Pensionist Jørgensen
1857, 0310, 0810, Karen Jensdatter, 68, paa Fattiggaarden. Reebslager Søren M. W. Hansen
1857, 1310, 1910, Caroline Adolphine Elisabeth Pedersen, ugift, 34, i Claregaden. Datter af politibetjent Pedersen
1857, 1310, 1710, Johanne Cathrine Pedersen, 46, i Vindegade. Dagleier C. C. Johansen
1857, 1610, 2010, Nicoline Marie Andre Østerbye, 3 maaneder, datter af bager P. T. Østerbye, i Vestergade
1857, 1710, 2310, Sophie Starup, enke, 67, i Grønnegade. Ammanuensis Starup
1857, 2110, 2410, Anne Marie Hansen, enke og almisselem, 54, paa Fattiggaarden
1857, 2110, 2410, Johanne Cathrine Hansen, ugift almisselem, 36, paa Fattiggaarden
1857, 2810, 3110, Nielsine Marentine Marie Christensen, 5 dage, datter af snedker N. Christensen, i Kongensgade
1857, 2810, 0211, Anne Cathrine Hansen, 15, datter af dagleier H. C. Hansen, Nørregade
1857, 2810, 3110, Anne Jørgensdatter, ugift almisselem, 71, paa Fattiggaarden
1857, 2910, 3110, Anne Margrethe Pedersen, enke, 67, paa Fattiggaarden. Væver Hoith
1857, 2910, 3110, Valdborg Margrethe Amagers, enke, 80, paa Fattiggaarden. Johansen
1857, 3110, 0511, Charlotte Marie Kirstine Olsen, 19 uger, datter af arbeidsmand O. Rasmussen, i Grønnegaden
1857, 2710, 0211, Susanne Frederikke Jensen, 19, i Claregaden. Datter af Jens Nielsen
1857, 0411, 0511, Clausine Pedersen, enke, 54, paa Fattiggaarden. Hattemager Pedersen
1857, 0411, 0711, Henriette Bjerrum, ugift, 67, i Grønnegaden
1857, 0611, 1011, Mathea Henriette Larsen, 2, datter af arbeidsmand L. Larsen, i Holsedore
1857, 1011, 1311, Ida Kirstine Rasmussen, 42, paa Latinskolen. Pedel P. Jørgensen
1857, 0911, 1311, Nielsine Holm, 19, i Nørregade. Datter af procurator Holm
1857, 1611, 2111, Marie Cathrine Mortensen, enke, 58, paa Heden. Træskomand H. C. Hansen
1857, 1911, 2511, Johanne Valentine Mehlbye, 26, i Graabrødrestræde. Muursvend H. C. Hansen
1857, 1811, 2511, Elise Dorthea Tandrup, enke, 69, i Claregade. Blikkenslager Dændler
1857, 2511, 3011, Karen Granau, 30, paa Fattiggaarden. Skrædersvend Levitzau
1857, 2811, 0312, Theodore Ludovika Frederikke Schmidt, 4 uger, datter af smedesvend L. F. Schmidt, paa Vesterbroe
1857, 0212, 0712, Caroline Dorthea Rasmussen, 6 uger, datter af Julie M. Rasmussen, i Vindegaden
1857, 0412, 0912, Johanne Sophie Lauritzen, 1, datter af lærer Lauritzen, i Claregaden
1857, 2511, 0112, Christine Ottilie Madsen, 5, datter af bager N. H. Madsen, uden Vesterport
1857, 0412, 0912, Nicoline Christine Schmidt, ugift lærerinde, 69, i Holsedorestræde
1857, 0312, 0912, Maren Rasmusdatter, gift, 69, Fattiggaarden. Dagleier Hans Rasmussen
1857, 0712, 1112, Margrethe Wolsedore Jensen, enke, 74, hos stiftspr. Svitzer, i Korsgaden
1857, 0912, 1912, Kirstine Pedersen, gift, 84, paa Flakhaugen. Smaahandler Faaborg
1857, 1212, 1812, Antonie Samueline Wilhelmine Lillieblad, gift, 21, i Adelgade. Skomager J. A. Svendsen
1857, 1612, 2112, Udøbt pige, 1, datter af Magdalene Rasmine Andersen (datter af maler C. F. Andersen)
1857, 1612, 2312, Marie Erikke Erichsen, 21, i Nørregade. Datter af skomager H. P. Erichsen
1857, 1812, -, Anne Marie Pedersen Dam, ugift tjenestepige, 21, hos R. Lund, i Kongensgade
1857, 2512, 3112, Sophie Frandsine Jacobine Thrane, 1, datter af skom. B. Thrane, ved Torveaaen
1857, 2912, 02011858, Caroline Kristine Larsen, 3 uger, datter af vægter Lars Rasmussen, i Holsedore
1857, 1408, -, Dødfødt pige, datter af Margrethe Kirstine Sudermann, i Kragenshuus
1858, 1001, 1501, Maren Henriksen, enke, 60, i Huus Bolige. Væver Jørg. Christensen
1858, 0701, 1201, Johanne Philipsdatter, 56, paa Fattiggaarden. Arbeidsmand Jens Jørgensen
1858, 2301, 2801, Dødfødt pige, datter af kunstdreier Chr. Hansen, paa Fiskertorvet
1858, 3001, 0402, Anne Sophie Michaels, 1, datter af skrædersvend Aug. Michaels. Født i Middelfart
1858, 0202, 0802, Karen Dorthea Sophie Charlotte Amalie Anthonsen, ugift, 37, paa Fattiggaarden
1858, 0202, 0608, Udøbt pige, 1 dag, datter af Maren Knudsen, i Claregaden
1858, 1202, 1702, Sophie Frederikke Lovise Carlsen, 9 uger, datter af saddelmager P. Carlsen, i Paaskestræde
1858, 1602, 2202, Jenny Oline Frederikke Konnerup, 1, datter af typograpf J. Konnerup, i Annagade
1858, 1902, 2502, Benedicte Martinette Praem, ugift, 57, i Vindegaden. Datter af provst Praem
1858, 1902, 2502, Albertine Caroline Dreyer, 7, datter af saddelmager C. Dreyer, paa Klingenberg
1858, 2002, -, Rasmine Cathinka Clausen, 1, datter af klodsemager R. Clausen, i Dandsestræde
1858, 2102, 2602, Marie Mohn, enke, 38, paa Klingenberg. Toldbetjent Nielsen
1858, 2102, 2602, Cathinka Petrine Christine Bille, 3, datter af gjestgiver H. Bille, i Vestergade
1858, 2302, 2702, Thora Clausen, 3, datter af guldsmed N. C. Clausen, i Vestergade
1858, 2402, 0303, Frederikke Lovise Hansen, 6 maaneder, datter af arbeidsmand H. Christensen, i Holsedore
1858, 0502, 0203, Christiane Møller, enke, 83, i Graabrødrestræde. Guldsmed Johan Schjøtt
1858, 0103, 0803, Karen Marie Olsen, enke, 87, i Vestergade. Toldbetjent Nissen
1858, 0203, 0603, Olivia Sophie Rose, 2, datter af muursvend Hjere S. Rose, paa Holsedore
1858, 0103, 0503, Maren Knudsen, 53, paa Kongensgade. Arbeidsmand R. Hansen
1858, 0603, 1003, Nielsine Borch, 16 dage, datter af fuldmægtig T. H. Borch, i Nørregade
1858, 0803, 1303, Mette Marie Sørensen, 49, paa Heden. Skomager R. Dobbel
1858, 0903, 1203, Dødfødt pige, datter af skomagersvend P. Pedersen, ved Vognsbroe
1858, 1203, 1903, Anne Dorthea Rasmussen, 9 maaneder, datter af arbeidsmand L. Rasmussen, i Holsedore
1858, 1803, 2403, Christiane Cathrine Klug, enke, 67, i Korsgaden. Skræder P. B. Warberg
1858, 1803, 2203, Maren Mortensen, 31, i Kongensgade. Høker N. Larsen
1858, 1903, 2603, Anne Marie Hansen, tjenestepige, 28, hos uhrmager Levin i D.g. Datter af smed H. Hansen i Morud
1858, 2203, 2603, Laura Christiane Mathilde Pantmann, 6, datter af kjøbmand V. Pantmann, i Vestergade
1858, 2603, 3103, Christiane Kirstine Warberg, 2, datter af kjøbmand J. Warberg, i Vestergade
1858, 1858, 3003, 0304, Clara Henriette Qværndrup, 2, datter af theatermaler V. Qværndrup, paa Fiskertorvet
1858, 3003, 0304, Laurine Dorthea Hansen, enke, 50, i St. Knuds Kirkestræde. Maler D. H. Krüger
1858, 0304, 1204, Hansine Petrine Frederikke Heidemann, 7 maaneder, datter af smed C. W. Heidemann, i Holsedore
1858, 0504, 1204, Anne Mathilde Kirstine Andresen, 14 maaneder, datter af F. L. Andresen, i Annagaden
1858, 0504, 1004, Hanne Frederikke Roulund, 1, datter af portner Roulund, paa Fattiggaarden
1858, 0604, 1204, Anne Elisabeth Christine Heidemann, 2, datter af smed C. W. Heidemann, paa Heden
1858, 0704, 1304, Elisabeth Milo, 64, i Nørregade. Guldsmedmester A. Daugstrup
1858, 0304, 1204, Marie Augusta Antoinette Pantmann, 4, datter af kjøbmand W. Pantmann, i Vestergade
1858, 0804, 1204, Camilla Sophia Margrethe Pantmann, 8, datter af kjøbmand W. Pantmann, i Vestergade
1858, 0904, 1504, Marie Dorthea Wilhelmine Nielsen, 21, paa Vesterbroe. Datter af marskandiser Nielsen
1858, 1104, 1504, Maren Nielsen, enke, 71, i Vestergade. Smaahandler N. Christensen
1858, 1304, 1704, Julie Sophie Bruun Jensen, 4 uger, datter af skrædder Bruun Jensen, i Vestergade
1858, 2004, 2604, Karen Nielsen, enke, 59, i Vestergade. Værtshuusholder Knud Hansen
1858, 2204, -, Karen Christensdatter, enke, 81, i Lumbye. Huusmand Kn. Pedersen i Lumbye
1858, 3004, 0405, Anne Sophie Kirstine Harms, 4, datter af bødkersvend H. F. Harms, i Dandsestræde
1858, 0705, 1005, Trine Kjær, 2, datter af smedesvend Kjærs fraskilte kone Maren M. Hansen
1858, 10405, 1005, Petronelle Andersen, enke, 39, paa Fattiggaarden. Født i Sverrig. Ole Andersen
1858, 0505, 1005, Dorthea Hansdatter, enke, 56, paa Fattiggaarden. Arbeidsmand R. Jensen
1858, 0705, 1105, Caroline Marie Pedersen, 1, datter af brændevinsbrænder C. Pedersen, i Søndergade
1858, 0705, 1105, Caroline Severine Christine Nommesen, 4, datter af kobbersmed S. Nommesen, i Falen
1858, 1005, 1405, Marie Cathrine Brandt, 4, datter af kjøbmand Ernst Brandt, i Vestergade
1858, 1205, 1905, Emma Emilie Heidemann, 7, datter af snedker H. F. Heidemann, i Grønnegade
1858, 1905, -, Nielsine Sørensen, 2, datter af møllebyggersvend T. N. Sørensen, i Vindegaden
1858, 2405, 2905, Caroline Marie Sophie Ibsen, 6 maaneder, datter af slagtersvend Carl Ibsen
1858, 2805, 0306, Karen Andersen, ugift almisselem, 44, paa Fattiggaarden
1858, 0206, 0506, Mathea Blom, 7 dage, datter af practiserende læge Victor E. Blom, i Vestergade
1858, 0506, 0806, Nielsine Christiane Theodore Mortensen, 5, datter af Jensine T. Mortensen, i Staalstræde
1858, 0706, 1006, Henriette Christine Jensine Marie Lauritzen, 6 maaneder, datter af Anne M. Pedersen, i Kongensgade
1858, 0606, 1106, Caroline Larsen, enke, 65, i Vestergade. Uhrmager Meier i Aalborg
1858, 2205, 2705, Anne Lorensdatter, enke, 82, i Vindegaden. Arbeidsmand Chr. Jørgensen
1858, 0706, 1106, Marie Birgitte Wilhelmine Ibsen, 6, datter af bager Georg Ibsen, i Vestergade
1858, 0906, 1206, Johanne Christine Pedersen, 8 uger, datter af tømmersvend Johan C. Pedersen, i Vindegade
1858, 1206, 1506, Elisabeth Blom, 17 dage, datter af practiserende læge Blom, i Vestergade
1858, 1206, 1806, Martha Cathrine Forbeck, 28, i Vestergade. Kjømand Hans Friis
1858, 1706, 2106, Mette Marie Rasch, enke, 66, i Vestergade. Bager Østerbye
1858, 2006, 2506, Antonie Marie Mortensen, 4, datter af leietjener Jens Mortensen, paa Vognbro
1858, 2506, 0107, Marie Elisabeth Christiane Iversen, 5, datter af smedemester C. A. Iversen, i Kongensgade
1858, 2806, 0507, Maren Kirstine Clara Jeppesen, 25, i Dandsestrædet. Datter af skomager C. Jeppesen
1858, 2906, 0507, Maren Hansen, enke, 70, i Paaskestrædet. Garver H. F. Andresen
1858, 0607, 1207, Anna Mathea Thrane, 5, datter af tømmersvend L. Thrane, i Vindegade
1858, 0707, 1207, Margrethe Hansen, enke, 84, paa Vognsbro. Værtshuusholder H. H. Wolff
1858, 0707, 1307, Marie Fich, 19, i Adelgaden. Datter af skomager F. Fich
1858, 0907, 1207, Laura Emilie Sivertsen, 10 uger, datter af steentrykker Sivertsen, i Kongensgade
1858, 0707, 1207, Sara Hansdatter, gift almisselem, 85, paa Fattiggaarden
1858, 1007, 1407, Christiane Engelstoft, 4, datter af biskop og dr. theol. Engelstoft
1858, 1507, 1907, Anne Johanne Nielsen, 14 dage, datter af Anne C. Nielsen, i Adelgaden
1858, 1607, 1907, Udøbt pige, 2 maaneder, datter af Anne D. Fich, paa Klingenberg
1858, 2307, 3007, Elisabeth Margrethe v. Roepstorff, frøken, 78, paa Heden. Datter af generalmajor v. Roepstorff
1858, 2507, 2907, Laura Sophie Sørensen, fraskilt kone og tjenestepige, 28, hos kjøbmand Demant, i Vestergade
1858, 2607, 3007, Nicoline Katinka Johanne Rasmussen, 4, datter af smed C. Rasmussen, i Graabrødrestræde
1858, 2907, 0408, Mette Marie Jensen, enke, 77, i St. Knuds Kirkestræde. Smaahandler L. Jensen
1858, 0308, 0608, Anne Marie Nielsen, enke, 78, paa Fattiggaarden. Arbeidsmand P. Rasmussen
1858, 0608, 1008, Bodeline Christensen, 32, paa Holsedore. Skrædder Anders E. Gronning
1858, 2807, 0308, Maria Martine Anepetrine Hansine Frederikke Lumqvist, 5, datter af Maren S. Jensen, paa Fattiggaarden
1858, 1108, 1408, Emilie Mathilde Sophie Dahl, 4, datter af konditor N. P. Dahl, i Nørregade
1858, 1308, 1708, Annetine Petroline Cathrine Rasmussen, 10 uger, datter af arbeidsmand R. Hansen, i Hunderup
1858, 1508, 2008, Mette Kirstine Nielsen, 30, i Torvestrædet. Skomager W. Thierlein
1858, 1708, 2008, Anne Dorthea Fich, 17 uger, datter af skomager Fr. Fich, paa Klingenberg
1858, 1408, 1808, Anne Kirstine Hansdatter, enke og almisselem, 78, paa Fattiggaarden. Dagleier And. Jørgensen
1858, 1808, 2108, Marie Jacobine Jensen, 5, datter af bogtrykker R. Jensen, i St. Knuds Kirkestræde
1858, 0308, -, Mathea Johanne Marie Jensen, ugift tjenestepige, 39, hos viinhandler Hey, paa Vestergade
1858, 1208, 1608, Andersine Theodore Jørgensen, 5, datter af muursvend J. Jørgensen, i Graabrødrestræde
1858, 0109, 0409, Anne Jensen, 1, datter af bogtrykker R. Jensen, i St. Knuds Kirkestræde
1858, 0409, 0709, Christiane Mathilde Hermannsen, 1, datter af bager G. Hermannsen, ved Munkemølle
1858, 3008, 0409, Helene Susanne Amalie Vogelsang, ugift, 36, i Vestergade. Datter af krigsr. Vogelsang
1858, 0709, 1309, Martha Catharine Friis, 3 maaneder, datter af kjøbmand H. Friis, i Vestergade
1858, 0909, 1409, Christine Albertine Foersom, 55, i St. Knuds Kirkestræde. Datter af uhrmager Jeppe Foersom
1858, 1409, 1709, Helga Johanne Henriette Strøm, 1, datter af adjunct W. Strøm, i Vestergade
1858, 1609, 2109, Mette Margrethe Møller, ugift almisselem, 56, paa Fattiggaarden
1858, 2009, 2409, Betty Marensine Johansen, 6, datter af arbeidsmand L. J. Johansen, paa Vesterbro
1858, 2109, 2509, Nielsine Petrine Kristine Frederikke Elisabeth Hansen, 4, datter af dugmager N. Hansen, i Holsedore
1858, 2109, 2709, Theodore Juliane Catharine Wilhelmine Schjøtz, 7, datter af J. V. C. Schjøtz, i Staalstræde
1858, 2409, 2809, Maren Petrine Saysette, 4, datter af pottemager Ad. Saysette, paa Vesterbro
1858, 2509, 3009, Nielsine Laurine Christine Hansen, 3, datter af arbeidsmand H. C. Madsen, paa Heden
1858, 2709, -, Jørgine Marie Kirstine Jørgensen, 2, datter af bager J. Jørgensen, i Grønnegade
1858, 2809, 3009, Gjertrud Antonette Frederikke Rasmussen, 14 dage, datter af Aline V. P. S. Rasmussen, i Vindegaden
1858, 2909, 0210, Anna Dorthea Abelone Nielsen, 12 maaneder, datter af arbeidsmand N. Pedersen, i Holsedore
1858, 3009, 0610, Marie Fleury, ugift, 53, paa Fattiggaarden. Født i B…
1858, 1010, 1410, Anne Kirstine Jensen, 37, ved Vesterbro. Arbeidsmand A. Rasmussen
1858, 1010, 1610, Malene Brochmann f. Larsen, enke, 44, paa Fattiggaarden
1858, 1710, 1910, Marie Jensine Jørgensen, 1, datter af muursvend N. Jørgensen, i Vindegaden
1858, 1910, 2510, Mathilde Sophie Caroline Søderlund, 7 maaneder, datter af Caroline C. Hansen, i Holsedore
1858, 2110, 2510, Hansine Christine Hansen, 3, datter af arbeidsmand N. Hansen, paa Heden
1858, 2010, 2310, Anna Christine Marie Frederikke Hansen, 5, datter af enke Caroline Hansen, paa Bispens Plan
1858, 2210, 2710, Jensine Sophie Pedersen, ugift, 27, paa Fattiggaarden
1858, 2810, 0211, Mathea Henriette Holm, 69, i Kongensgade. Stads… og kjøbmand G. F. Brodersen
1858, 2710, 3010, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand J. Rasmussen, paa Vesterbroe
1858, 0411, 0911, Anne Cathrine Meyer, ugift og tjente, 74, hos gartner Petersen, i Vestergade
1858, 1111, 1511, Kirsten Poulsen, ugift, 72, ved Assistentskirkegaarden
1858, 0811, 1611, Karen Hansen, enke og almisselem, 60, paa Fattiggaarden. Dagleier N. Jeppesen
1858, 1911, 2511, Vilhelmine Hasselriis, gift, 50, i Vestergade. Født i Odense. Datter af glarmester Hasselriis
1858, 2211, 2711, Udøbt pige, 14 dage, datter af smedesvend A. Larsen, paa Vesterbroe  
1858, 2411, 3011, Christiane Pedersen, 9, datter af dagleier P. Christiansen, i Grønnegade
1858, 2011, 2711, Anne Kirstine Pedersen, enke, 78, paa Fattiggaarden. Arbeidsmand H. Iversen
1858, 2111, 2411, Dødfødt pige, datter af adjunct B. W. L. Hjorth, i Kongensgade
1858, 2411, 1112, Mette Cathrine Nielsen, ugift, 20, fra Eibye. Indlagt paa Fattiggaarden
1858, 2012, 2412, Anne Kirstine Pedersen, 2, datter af arbeidsmand P. Rasmussen, paa Vesterbro
1858, 2212, 2912, Margrethe Cathrine Henningsen, enke, 65, i Vestergade. Gartner Demant
1858, 3112, 07011859, Anne Margrethe Jensen, gift, 38, i Staalstræde. Arbeidsmand P. Nielsen
1858, 3112, 08011859, Christiane Hansen, 6 uger, datter af gaardmand Hans Chr. Christiansen, i Bolbroe
1859, 0801, 1401, Laurine Wilhelmine Christine Jørgensen, 2, datter af arbeidsmand J. Andersen, paa Heden
1859, 1001, 1401, Betty Johanne Marie Pedersen, 13 maaneder, datter af maskinbygger P. Pedersen, i Staalstrædet
1859, 1301, 1801, Anne Margrethe Voss, enke, 61, i St. Knuds Kirkestræde. Skomager G. Voss
1859, 1301, 2001, Anne Marie Madsen, 61, i Graabrødrestræde. Smed.. K. Rasmussen
1859, 2601, 3101, Petrine Camilla Korsgaard, 3 maaneder, datter af strømpevæver Korsgaard, i Overgade
1859, 2801, 0102, Dødfødt pige, datter af rugbrødbager R. W. Jensen, i St. Knuds Kirkestræde
1859, 2801, 0202, Marie Lund, ugift almisselem, 60, paa Fattiggaarden
1859, 0102, 0702, Margrethe Bekker, enke, 59, i Overgade. Bager Sander
1859, 0402, 1102, Ester Schmidt, 70, i Grønnegade. Kirkesanger Værning
1859, 0302, 0902, Caroline Andersen, ugift almisselem, 50, paa Fattiggaarden
1859, 1202, 1802, Anne Cathrine Juul, ugift, 61, paa Vesterbroe
1859, 2202, 2802, Johanne Ibsen, enke, 80, ved Munkemølle. Bødkermester H. U. Koch
1859, 2102, 2602, Kirstine Nielsen, enke, 75, i Vestergade. Brændeviinsbrænder Niels Pedersen
1859, 2502, 0303, Jensine Clausen, 1, datter af arbeidsmand Peder Clausen, i Grønnegade
1859, 0503, 0903, Larsine Larsen, 5 uger, datter af urtemand Lars Pedersen, paa Heden
1859, 0503, 1003, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand K. J. Larsen, i Kongensgade
1859, 0703, 1203, Kirstine Madsen, 56, paa Vesterbroe. Tømmersvend And. Andersen
1859, 0503, 0903, Dødfødt pige, datter af huusmand Joh. Hansen, i Bolbroe
1859, 1003, 1803, Marie Hansen, ugift almisselem, 52, paa Fattiggaarden
1859, 1403, 1903, Charlotte Amalie Borch, ugift, 63, i Hospitalet. Datter af pastor Borch
1859, 0504, 1104, Lovise Josephine Elisabeth Jurtzck, 1, datter af mekanikus Jurtzck
1859, 0504, 0904, Anne Marie Rasmussen, ugift tjenestepige, 23, i Hjulmandshuset
1859, 2604, 0205, Karen Rasmussen, 30, i Holsedore. Datter af muursvend Johan Cordt
1859, 0405, 1005, Karen Hansen, enke, 89, i Kongensgade. Træskomand Math. Mathiasen
1859, 0705, 1405, Anne Sophie Anderskow, enke, 54, i Kragenshuus. Dagleier J. Hansen
1859, 2105, 2805, Anne Petrine Hansen, 23, i Holsedore. Jernstøber Frederik Mebus
1859, 1805, 2405, Karen Nielsen, enke, 52, paa Fattiggaarden. Dagleier Hans Jacobsen
1859, 3105, 0706, Marie Sophie Viborg, enke, 77, i Kongensgade. Proprietair Ludv. Schmidt
1859, 0506, 0906, Marthe Kirstine Olsen, enke, 77, paa Fattiggaarden. Arbeidsmand Niels Larsen
1859, 2006, 2406, Karen Mogensdatter, enke, 78, i Bolbroe. Arbeidsmand Rasmus Hansen
1859, 2106, -, Dødfødt pige, datter af muurmester Niels Peder Jørgensen, i Kongensgade
1859, 2806, 0207, Caroline Martine Jacobsen, 7, datter af arbeidsmand Jacob Hansen, i Vindegaden
1859, 0307, 0507, Dødfødt pige, datter af Karen Nielsen, paa Fattiggaarden
1859, 0707, 1107, Elisabeth Birgitte Johansen, enke, 64, i Altonahuset. Dagleier H. Engeltoft
1859, 1307, 1507, Henriette Anna Marie Dæhnfeldt, 4 maaneder, datter af gartner Dæhnfeldt, i Vestergade
1859, 1907, 2207, Andrea Johanne Caroline Hansen, 3 maaneder, datter af Anne K. Jensen, i Kongensgade
1859, 1907, 2207, Maren Johanne Kirstine Hansen, 9 uger, datter af dagleier Hans Hansen, i Holsedore
1859, 1807, 2207, Else Marie Nielsen, enke, 67, paa Fattiggaarden. Niels Brolægger
1859, 2407, 2807, Anne Henriette Elisabeth Kluge, 1 maaned, datter af fabrikbestyrer C. Kluge, i Vindegaden
1859, 2407, 2707, Petrine Andreasine Jørgensen, 1, datter af bager J. Jørgensen, i Vindegaden
1859, 2607, 3007, Elfriede Nathalie Jørgine Johanne Jørgensen, 4 maaneder, datter af Karen J. Jørgensen, paa Heden
1859, 0308, 1008, Eleonore Hedevig Nielsen, gift, 32, i Claregaden. Arbeidsmand L. C. Hansen
1859, 0908, 1308, Camilla Johanne Augusta Emilie Gullachsen, 1, datter af mekanikus Gullachsen, i Kongensgade
1859, 1408, 1808, Anne Sophie Andersen, 15 uger, datter af Maren Rasmussen, i Kragenshuus. Født i St. Hans Sogn
1859, 1408, 1908, Bodil Kirstine Hansdatter, tjenestepige, 28, hos gjæstgiver Bille
1859, 1608, 1908, Anne Kirstine Rex, 11 maaneder, datter af skomager Andr. M. Rex, i Kongensgade
1859, 1808, 2208, Nielsine Marie Jørgine Nielsen, 4 uger, datter af Kirstine Jørgensen, i Holsedore
1859, 2308, 2708, Cathrine Hansen, 7, datter af arbeidsmand Hans Jørgensen, paa Vesterbro
1859, 2508, 2708, Adelheid Caroline Brehm, 2, datter af kjøbmand Brehm, i Vindegaden
1859, 0109, 0309, Maren Hansen, ugift, i Kongensgade. Datter af huusmand H. Jensen i Marslev
1859, 3108, 0309, Lene Christine Hansen, 43. Smedesvend Carl Frank
1859, 1209, 1709, Susanne Theodore Klug, 60, paa tugthuset. Portner Benzon
1859, 1009, 1509, Rasmine Hansen, 7 dage, datter af dagleier Anders Hansen, i Kragenshuus
1859, 1409, 1709, Jenny Theodore Camille Amalie Berggreen, 1, datter af skomagermester R. Berggreen, i St. Knuds Kirkestræde
1859, 1609, 2109, Dødfødt pige, datter af skrædersvend Rasmus Chr. Jensen
1859, 1909, 2609, Mette Pedersen, 68, i Holsedore. Garver Lars Jensen
1859, 1610, 1910, Anne Frederikke Rasmussen, 5 uger, datter af Sophie Rasmussen, i Vindegaden
1859, 2610, 0111, Helene Sørensen, enke og pensionist, 77. Ritmester Hindsgavl
1859, 0511, 0911, Henrikke Christine Hansen, 5 dage, datter af Marie Hansen, i Tugthuset
1859, 1711, 2211, Vilhelmine Emilie Angelo Bünger, 7 uger, datter af stolemager C. Bünger, i Vestergade
1859, 1711, 2211, Amalie Leona Jensen, 11 maaneder, datter af skomager J. L. Jensen, i Overgade
1859, 1811, 2411, Karen Jørgensen, enke, 79, paa Vesterbroe. Hattemager H. Pedersen
1859, 2611, 3011, Laurine Kristophine Larsen, 55, i Søndergade. Datter af arbeidsmand Ole Larsen
1859, 2911, 0512, Jørgine Knudsen, 5, datter af tømmersvend M. Knudsen, paa Heden
1859, 0212, 1612, Nielsine Anne engkilde, 1, datter af smaakjører C. H. Engkilde, i Kongensgade
1859, 0612, 1012, Anne Marie Kirstine Aagaard, 63, paa Horsetorvet. Tømmersvend R. Iversen
1859, 0612, 1012, Maren Hansen, enke, 66, i Paaskestrædet. Arbeidsmand R. Jensen
1859, 0912, 1312, Christiane Warberg, 9 maaneder, datter af kjøbmand J. P. Warberg, i Kongensgade
1859, 0812, 1212, Jensine Jørgine Pedersen, 3, datter af smed M. Pedersen, i Kongensgade  
1859, 0812, 1312, Mette Pedersen, enke, 64, paa Fattiggaarden. Overskjærer Jørgensen
1859, 1312, 1712, Johanne Cathrine Sørensen, 3, datter af jernstøber J. Sørensen, i Vindegade
1859, 1212, 1612, Marie Laurine Christensen, 3, datter af dagleier C. Christensen, i Dandsestræde
1859, 1512, 1912, Petrine Severine Vilhelmine Knudsen, 1, datter af rugbrødbager Knudsen, i Kongensgade
1859, 1412, 2112, Frederikke Vilhelmine Adolphine Frost, 1, datter af blikkenslager A. Frost, i Vestergade
1859, 2012, 2312, Hansine Andersen, 8 dage, datter af arbeidsmand A. Christensen, paa Hunderup Mark
1859, 2112, 2712, Henriette Vilhelmine Marie Lorentzen, enke, 35, i Vestergade. Kjøbmand N. C. V. Nielsen
1859, 1912, 2812, Frederikke Vilhelmine Sophie Hansen, 50. Blomsterhandler N. Pedersen
1859, 3012, 03011860, Mathilde Petrea Sørensen, 7 maaneder, datter af jernstøber J. Sørensen, i Søndergade
1859, 1109, 1509, Andrealine Kirstine Brolund, 2, datter af muursvend J. Pedersen Brolund, i Kongensgade
1860, 0301, 0701, Margrethe Henriksen, enke, 66, i Graabrødrestræde. Skomager A. Larsen
1860, 0601, 0901, Dagmar Schmidth, 4 maaneder, datter af lærer Schmidth, i Kongensgade
1860, 0501, 1301, Anne Marie Mader, enke, 80, paa Fattiggaarden. Veibetjent Mader
1860, 0801, 1301, Maren Andersen, enke, 80, paa Fattiggaarden. Kjedelflikker P. Hansen
1860, 1001, 1701, Cathrine Brochenhuus v. Bülow, enke, 81, i Vestergade. Kammerherre Lowenhjelm paa Veirup
1860, 1701, 2101, Maren Simonsen, enke, 53, i Graabrødrestræde. Dagleier H. Simonsen
1860, 2301, 2801, Anne Sophie Pedersen, enke, 60, Holsedore. Brændeviinsbrænder H. Knudsen
1860, 2101, 2601, Maren Nielsen, enke, 47, paa Fattiggaarden. Smed Bützou
1860, 2801, 0102, Dorthea Pedersen, ugift tjenestepige, 27, i Holsedore
1860, 0102, 0602, Dødfødt pige, datter af smedemester C. Frederiksen
1860, 0802, 1102, Christine Urbani Caroline Cathrine Andersen, 9 maaneder, datter af kleinsmed C. Andersen, paa Vesterbro
1860, 0402, 1102, Maren Bush, ugift almisselem, 48, paa Fattiggaarden
1860, 1002, 1702, Martha Petrine Pedersen, 9, datter af arbeidsmand P. Larsens enke, paa Heden
1860, 1202, 1702, Anne Marie Larsen, ugift almisselem, 68, paa Fattiggaarden
1860, 1902, 2302, Marie Elisabeth Caroline Fjeldsted, 9 maaneder, datter af dagleier J. Fjeldsted, Vesterbro
1860, 2302, 2702, Johanne Marie Hansen, 14 dage, datter af Caroline Hansen, paa Vesterbro
1860, 2102, 2802, Eleonore Cathrine Marie Ærreboe, enke, 78. Pastor Friis i Marslev
1860, 2702, 0303, Mariane Caroline Schmidt, 9, datter af dugmager S. N. Schmidt, uden Vesterport
1860, 2702, 0503, Nielsine Hansen, 2, datter af arbeidsmand Hans Nielsen, paa Heden
1860, 0703, 1303, Camille Vilhelmine Andersen, 8 dage, datter af arbeidsmand J. Andersen, i Dandsestrædet
1860, 1303, 1903, Margrethe Sophie Møller, enke, 84, i Vindegade. Gartner L. Hansen
1860, 1803, 2203, Anne Marie Hansen, 56, i Søndergade. Tømmersvend J. Jensen
1860, 2303, 3103, Cecilie Frederikke Gravenhorst, ugift, 50, hos proprietair Langkilde, paa Hunderup Mark
1860, 2203, 2403, Dødfødt pige, datter af kjøbmand J. C. Petersen, i Overgade
1860, 2903, 0304, Elsine Marie Poulsen, 2, datter af træskomand P. Jacobsen, paa Vesterbro
1860, 3003, 0304, Karen Sophie Andersen, ugift, 67, paa Fattiggaarden
1860, 3103, 0704, Anne Laurine Larsen, 15 dage, datter af gartner Larsen, paa Hundstrup Mark
1860, 1004, 1604, Anne Kirstine Larsen, 15, datter af gaardmand Lars Rasmussen, i Hunderup
1860, 0804, 1304, Else Margrethe Østrup f. Frandsen, enke, 64, i Vestergade. Forpagter Østerbye
1860, 1204, 1904, Gjertrud Nielsen, 30, paa Hunderup Mark. Gartner H. Larsen
1860, 2104, 2704, Anne Boline Christensen, 15, paa Fattiggaarden. Datter af smed Christen Jensen, i Hunderup
1860, 2504, 0205, Anne Marie Mathisen, 46, i Korsgaden. Hofhattemager R. Dorch
1860, 2504, 2804, Udøbt pige, 4 maaneder, datter af bødkermester C. D. F. Michelsen, i Vestergade
1860, 2804, 0305, Gjertrud Marie Magdalene Jørgensen, 4, datter af politiassistent L. C. Jørgensen, i Vindegaden
1860, 2904, 0505, Karen Larsdatter, 42, i Kongensgade. Arbeidsmand N. J. Gormsen
1860, 2904, 0505, Udøbt pige, 6 maaneder, datter af Martine Andersine Nielsen, i Grønnegaden
1860, 2804, 0305, Helga Rhodine Birgitte Borch, 10, datter af revisor T. Borch, i Vestergade
1860, 0605, 1105, Kirsten Jørgensdatter, enke, 81, ved Munkemølle. Skomager J. C. Thierlein
1860, 1305, 1805, Hansine Elise Hansen, udøbt pige, 5 maaneder, datter af tømmerforbundter Erik Hansen, paa Vesterbroe
1860, 2005, 2405, Petrine Vilhelmine Nielsen, 4 maaneder, datter af Anne E. Nielsen, paa Fattiggaarden. Født i Verninge
1860, 1105, 1605, Edel Steensen, enke, i Vestergade. Proprietær Fæhnøe
1860, 2205, 2605, Christine Amalie Eriksen, 12, datter af smed Eriksen, i St. Knuds Kirkestræde
1860, 2905, 0606, Ida Dorthea Kjær, ugift institutbestyrerinde, 64, i Overgade
1860, 3105, 0406, Anne Marie Nielsen, ugift, 32, paa Heden
1860, 0306, 0806, Kirstine Jeppesen, enke, 75, i Vestergade. Hørhegler C. Madsen
1860, 0606, 1106, Pouline Dorthea Sander, enke, 64. Politibetjent Nielsen (død 7.12.1877 O.S.H.)
1860, 0806, 1406,0 Hansine Marie Cathrine Hansen, 5, datter af tobaksf. F. F. Hansen, i Vestergade
1860, 2006, 2506, Anne Cathrine Hansen, enke, 88, paa Fattiggaarden. Arbeidsmand R. Hansen
1860, 3006, 0507, Anne Jensen, enke, 58, i Kongensgade. Dreier Knoblauch
1860, 0907, 1307, Gjertrud Marie Frederikke Madsen, 16, datter af vægter N. Madsens enke, paa Fattiggaarden
1860, 0907, 1307, Charlotte Bernhardine Chemnitz, enke, 82, i Kongensgade. Havnekontrolleur Blæsberg
1860, 1507, 1807, Eleonore Amalia Prøvensen, 3, datter af høker J. C. Prøvensen, i Kongensgade
1860, 1107, 1807, Frederikke Knudsen, 18, datter af skomager C. Knudsen, i Adelgade
1860, 3107, 0308, Maren Pedersen, 32, tjente hos farver Brandt. Datter af huusmand P. Christensen i Svendstrup
1860, 1008, 1308, Anne Johanne Christine Knudsen, 14 maaneder, datter af skomager H.P. L. Knudsen, i Dandsestræde
1860, 1408, 1808, Anne Julie Nicoline Poulsen, 6 maaneder, datter af skrædersvend N. P. Poulsen, i Dandsestræde
1860, 1408, 2108, Mariane Haas, ugift institutbestyrerinde, 61, i Vestergade
1860, 2609, 0210, Karen Larsen, 60, i Pugestræde. Skrædermester C. J. Schmidt
1860, 0110, 0610, Rasmine Christiane Meyer, 3, datter af dagleier afdøde O. Meyer, i Grønnegade
1860, 0910, 1510, Dødfødt pige, datter af Gjertrud Marie Holmberg, i Søndergade
1860, 0710, 1210, Lovise Frederikke Henriksen, 21. Datter af Karen Hansen i Diernes. Sl… Crone
1860, 1010, 1710, Birgitte Marie Jensen, enke, 74, paa Fattiggaarden. Skomager P. Jensen
1860, 2910, 0211, Marie Ernestine Amalie Andersen, 6, datter af stolemager A. Andersen, i Vindegaden
1860, 2710, 0211, Thora Elise Frederikke Jensen, 4, datter af tobaksfabrikant Jensen, i Overgade
1860, 1211, 1711, Hansine Kirstine Hansen, 2, datter af Anne C. Hansen, i Kragenshuus
1860, 1411, 2311, Edel Gottholdine Striegler, 67, i Claregade. Datter af inspecteur G. Striegler
1860, 1811, 2611, Johanne Vilhelmine Christine Schiøtt, ugift, ved Vognsbroe. Datter af kleinsmed Schiøtt
1860, 1811, 2211, Maren Hansen, enke, 72, i Kongensgade. Jernstøber C. C. Jørgensen
1860, 2411, 0112, Dorthea Wintherlig, ugift, 61, St. Knuds Kirkestræde
1860, 2711, 0412, Emma Christine Mathea Christensen, 3, datter af smedesvend L. Christensen, paa Heden
1860, 2511, 0312, Marie Cathrine Petersen, enke, 60, i Kongensgade. Snedker Sundahl
1860, 0212, 0712, Petra Busch, 5 maaneder, datter af Grethe R. Busch, paa Hospitalet
1860, 0512, 1212, Andersine Caroline Jessen, 3, datter af uhrmager A. Jessen, i Korsgade
1860, 0812, 1312, Maren Kirstine Olsen, 5 uger, datter af tjenestekarl P. Olsen, i Graabrødrestræde
1860, 0612, 1112, Marie Christine Falck, ugift, 72, i Vestergade
1860, 2112, 2712, Maren Andersdatter, enke, 66, i Vindegade. Høker Rasm. Hansen
1860, 2612, 02011861, Karen Eriksdatter, 51, paa Hunderup Mark. Arbeidsmand Jac. Nielsen
1861, 0601, 1101, Thora Cathrine Marie Hansen, 3, datter af maskinmester L. Hansen, i Vindegade
1861, 0301, 1201, Dødfødt pige, datter af Else Marie Hansen, i Holsedorestræde
1861, 1401, 1901, Dorthea Kirstine Wirth, ugift, 75, paa Flakhaugen. Datter af fhv. sognepræst Wirth i Odense
1861, 2401, 2901, Dødfødt pige, datter af marskandiser J. C. Nielsen
1861, 3101, 0402, Johanne Camilla, 11 uger, datter af Rasmine M. Rasmussen, paa Heden
1861, 0602, 1102, Udøbt pige, 6 uger, datter af … Sara Mikkelsen, paa Vesterbro
1861, 0702, 1402, Johanne Jacobine Nielsen, 11, datter af boelsmand N. Navnesen, i Hunderup
1861, 0802, 1402, Maren Cathrine Andrine Frederikke Olsen, 1, datter af arbeidsmand M. P. Olsen, paa Vesterbroe
1861, 1302, 1902, Magdalene Sophie Jensen, enke, 64, i Vindegade. Gaardmand L. Nielsen i Høibjerg
1861, 1602, 2202, Anne Magdalene Barfod, ugift, 65, i Vestergade. Datter af klokker Barfod
1861, 1502, 2202, Anne Severine Marie Mouritzen, 6 maaneder, datter af Eline M. Jørgensen, i Hospitalet
1861, 2202, 2702, Emilie Inger Kirstine Hansen, 7, datter af farver H. P. Hansen, i Holsedore
1861, 2502, 0403, Anne Larsen, enke, 84, paa Heden. Brændevinsbrænder A. Madsen
1861, 0303, 0803, Anne Sophie Pedersen, enke, 57, i Hunderuphuset. Arbeidsmand Ped. Olsen
1861, 1803, 2503, Bolette Cathrine Rasch, 72, i Overgade. Bagermester A. G. Falch
1861, 1104, 1504, Mette Christensdatter, 53, i Dandsestræde. Dagleier Cl. Larsen
1861, 1104, 1504, Gjertrud Nielsen, 65, paa Heden. Arbeidsmand Niels Hansen
1861, 1504, 2004, Margrethe Jacobsdatter, enke, 86, paa Fattiggaarden. Dagleier N. Poulsen
1861, 2104, 2704, Anne Hendriksen, 63, i Vindegade. Arbeidsmand L. Eriksen
1861, 2304, 2704, Cathrine Hendriksen, ugift almisselem, 43, paa Fattiggaarden
1861, 2104, 2704, Laurine Larsen, ugift almisselem, 71, paa Fattiggaarden
1861, 0105, 0705, Dorthea Cristine Vilhelmine Frederikke Lillegaard, 7, datter af skomagersvend Lillegaard, ved Munkemølle
1861, 0605, 1305, Caroline Charlotte Brandt, 33, i Vestergade. Kjøbmand E. Brandt
1861, 2405, 2905, Anne Pedersdatter, 41, paa Heden. Arbeidsmand H. Knudsen
1861, 2305, 2805, Anne Kirstine Duch, 6 dage, datter af gartner H. H. Duch, i Tværgade
1861, 3105, 0706, Gjertrud Iversen, enke, 75, i Grønnegade. Fæstemand Olsen
1861, 1306, 1506, Julie Sophie Marie Juhl, 9 maaneder, datter af ølhandler H. J. Juhl, paa Fiskertorvet
1861, 1806, 2106, Caroline Mathilde Knudsen, 1, datter af fyrbøder C. C. Knudsen, i Holsedore
1861, 1506, 2006, Marie Elisabeth Nordenberg, enke, 74, paa Fattiggaarden. Overskjærer Jørgensen
1861, 1604, -, Dødfødt pige, datter af Frederikke Hansen, paa Heden
1861, 1906, 2206, Antonette Caroline Pagh, 3 uger, datter af saddelmager Pagh, i Vestergade
1861, 1906, 2106, Anna Wenck, 1 maaned, datter af barbeer C. E. Wenck, i Vestergade
1861, 2206, 2806, Sybille Schou, ugift, 67, paa Klingenberg. Datter af herredsfoged Schou
1861, 2806, 0107, Marie Hvalsøe, 1, datter af kjøbmand J. Hvalsøe, i Vestergade
1861, 1107, 1307, Margrethe Cathrine Østerbye, 2 timer, datter af farver C. C. Østerbye
1861, 1407, 1907, Lene Petersen, 36, i Holsedore. Datter af arbeidsmand P. Andersen
1861, 3007, 0308, Dorthea Hansdatter, gift, 73, paa Fattiggaarden. Skomager Haarup
1861, 3107, 0508, Johanne Sophie Lauritzen, 17 dage, datter af lærer Lauritzen, i Claragade
1861, 1808, 2308, Inger Kirstine Marie Magnus, enke, 58, i Claregaden. Skrædersvend Meier
1861, 1908, 2608, Frederikke Christiane Juel f. comtesse Knudt, enke, 83, i Vindegaden. Generallieutenant Knud Frederik Juel
1861, 2408, 2708, Oline Cathrine Larsen, 6 uger, datter af Christiane T. Larsen, paa Heden
1861, 2708, 3108, Marie Elisabeth Andersen, 1, datter af kjøbmand Chr. Andersen, i Vestergade
1861, 2708, 3008, Antonie Samueline Wilhelmine Larsen, 14 dage, datter af dagleier Mads Larsen, paa Hunderup Mark
1861, 1809, 2609, Christine Hansdatter, 49, paa Fattiggaarden. Tømmersvend Hans Pedersen
1861, 2709, 0210, Maren Sophie Knudsen, 4, datter af arbeidsmand Knud Hansen, i Bolbroe
1861, 2909, 0410, Anne Rebekke Birkerod f. Høegh, enke, 81, i Korsgade. Kjøbmand Birkerod
1861, 0710, 1110, Marie Sophie Frederikke Frederiksen, 4, datter af former R. Frederiksen, i Grønnegaden
1861, 0610, 1110, Sophie Louise Ulrikke Schmidth, enke, 66, i Vestergade. Justitsraad og amtsforvalter Esmann i Varde
1861, 1310, 1810, Anne Marie Pedersen, gift,26, paa Fattiggaarden. Dagleier J. Pedersen
1861, 1510, 2110, Jacobine Christine Haas, ugift, 58, i Vestergade. Datter af toldassistent Haas
1861, 1710, 2110, Maren Nielsen, 2 maaneder, datter af Mariane Madsen, i Grønnegade
1861, 2010, 2510, Engel Christine Jørgensen, 3, datter af tømmersvend M. Jørgensen, i Albanigade
1861, 1810, 2310, Marie Annette Fahnøe, gift, 37, i Grønnegaden. Former R. Frederiksen
1861, 1910, 2510, Maren Andersen, enke, 61, i Vestergade. Brændeviinsbrænder C. Clausen
1861, 2910, 0411, Elise Marie Hansen, 7 maaneder, datter af snedkersvend P. C. Madsen, i Grønnegade
1861, 1207, 1507, Inger Marie Hansine Andreasen, 1 dag, datter af skibscapitain A. Andreasen, i Kongensgade
1861, 0211, 0811, Andrea Andersen, 52, paa Hunderup Mark. Klodsemager L. May
1861, 0511, 1111, Martine Caroline Meyer, enke, 81, i Vestergade. Kjøbmand Chr. Jørgensen
1861, 1511, 2011, Maren Sørensen, enke,74, i St. Knuds Kirkestræde. Skomager H. J. Hansen
1861, 1711, 2011, Hansine Elisa Hansen, 1 dag, datter af tømmersvend E. Hansen, paa Vesterbroe
1861, 1911, 2511, Maren Cathrine Bolvig, enke,67, i Vestergade. Cancellieraad Milo
1861, 2411, 2811, Henriette Vilhelmine Larsen, 8 maaneder, datter af Birthe M. Nielsen, i Holsedore
1861, 2611, 3011, Flora Dorthea Laura Guldbrandsen, 13 dage, datter af muursvend J. Th. Guldbrandsen, paa Heden
1861, 0412, 1112, Johanne Eriksdatter, 50, i Hunderup Skov. Huusmand C. Hansen
1861, 0512, 1112, Maren Cathrine Hansen,4 uger, datter af skipper P. Hansen, i Tværgaden
1861, 0512, 1212, Christine Frederikke Amalie Sørensen, 7 maaneder, datter af …kok Sørensen, i Albanigade
1861, 1412, 2012, Marie Kirstine Hansen, ugift sypige, 44, paa Fattiggaarden
1861, 1912, 2412, Franziscæ Amænda Caterina Veimann, ugift, 30, i Overgade
1861, 1912, 2412, Dødfødt pige, datter af væver J. Nielsen, i Vindegade
1861, 2112, 2812, Marie Frederikke Seefeldt, enke, 86, i Huuses Bolig. Kobbersmed Seefeldt
1861, 2512, -, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Mads Pedersen, paa Vesterbro