Odense - Graabrødre Hospitalskirke 1869-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1869-1891, Odense, Graabrødre Hospitalskirke, Sct. Knuds sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1868, 2712, 02011869, Carl Christian Knudsen, gift skomager, 50, indlagt i Hospitalets Sindssygeanstalt
1869, 1302, 1902, Rasmus Jacobsen, ugift, 57, indlagt i Hospitalets Sindssygeanstalt. Fra Klinte
1869, 0109, 0609, Vilhelm Christian Frederik Andrup, ugift hospitalslem, 58
1869, 2411, 2911, Jacob Frederik Sørensen, 11, søn af skomager Søren Peter Sørensen
1870, 0210, 0610, Jørgen Mortensen Hansen, ugift, 33, indlagt i Sindssygeanstalt. Af Vissenbjerg Sogns Fattigvæsen
1871, 0304, 0804, Christian Haugsted, ugift hospitalslem, 88
1871, 2804, 0405, Jens Jensen, ugift hospitalslem, 80. Født i Fangel
1872, 0502, 0902, Anders Nielsen, enkemand, 62, indlagt i Sindssygeanstalt. Fra Brahetrolleborg Sogn
1873, 0501, 0901, Rasmus Pedersen, enkemand og hospitalslem, 86. Født i Dalum Sogn
1873, 0403, 1003, Rasmus Rasmussen, ugift, 67, indlagt i herværende Sindssygeanstalt. Født i Svanninge
1873, 2906, 0407, Jacob Frederik Gottschalk Wiberg, gift sognepræst, 59, til Sønderomme. Død i Aarhuus
1874, 1503, 2303, Mads Jensen, ugift hospitalslem, 71. Født i Sandager
1874, 1704, 2404, Jens Jørgensen, smed, 61, indlagt i Hospitalets Sindssygeanstalt. Af Østeraaby, Skaarup Sogn
1874, 1706, 2306, Knud Søborg, hospitalsforstander, 56
1874, 2807, 0308, Nicolaj Hansen, ugift hospitalslem, 76
1875, 0401, 0901, Lars Jacobsen, fraskilt fra konen og hospitalslem, 65
1875, 1701, 2201, Dines Clausen, enkemand, hospitalslem og forhen slagter i Skovby, 77
1875, 2703, 0204, Peder Jeppesen, ugift hospitalslem og bødkersvend, 54
1876, 2303, 2903, Jens Andersen, ugift, 33, indlagt i herværende Sindssygeanstalt. Fra Søndernæraa Sogn
1876, 3003, 0504, Niels Johansen, enkemand og hospitalslem, 78
1876, 1606, 2206, Claus Dorch, gift farver og klædefabrikant, 52½
1876, 1207, 1707, Niels Christian Pedersen, ugift hospitalslem, 60
1877, 1501, 2201, Peder Pedersen, enkemand, murermester og hospitalslem, 68
1877, 0803, 1403, Rasmus Rasmussen, 11 maaneder, søn af gaardmand Niels Rasmussen, i Ejby
1877, 2404, 3004, Rasmus Nielsen, enkemand og gaardmand, 75, i Ejby
1877, 1705, 2405, Mads Holger Knudsen, 6 maaneder, søn af skrædder Jens Knudsen
1877 ,1606, 2106, Niels Christoffer Waidtløv, ugift hospitalslem og fhv. garver, 60
1877, 2311, 2811, Anders Nielsen, 64, indlagt i herværende Sindssygeanstalt. Fra Brendekilde
1878, 2905, 0506, Valdemar Frederik Emil Nielsen, ugift skomagersvend, 41, indlagt i herværende Sindssygeanstalt
1878, 1307, 1807, Frits Pedersen, ugift hospitalslem og sadelmagersvend, 61
1878, 2012, 2712, Jens Rasmussen, enkemand og hospitalslem, 86
1879, 1002, 1702, Hans Larsen, gift slagter, .., indlagt i herværende Sindssygeanstalt [alder ulæselig]
1879, 2706, 0207, Rasmus Olsen Krag, ugift hospitalslem, 76
1879, 2607, 0108, Hans Christian Hagenau, ugift hospitalslem, 65
1879, 1308, 1808, Peder Christian Lang, ugift murersvend, 52, indlagt i herværende Sindssygeanstalt. Af Faaborg Fattigvæsen
1879, 2108, 2608, Rasmus With, gift husmand, 79, Skibhusene
1879, 2110, 2510, Hans Hansen, gift skipper, 57, indlagt i Hospitalets Sindssygeanstalt. Fra Faaborg
1880, 2305, 2805, Peder Andersen, enkemand og hospitalslem, 88
1880, 0706, 1206, Poul Mouritz Schjær, enkemand, hospitalslem og tobakshandler, 72
1880, 1006, 1506, Johannes Lomborg, 5 maaneder, søn af paraplymager Lomborg
1880, 2707, 3107, Christian August Lind, gift portner og graver, 70, ved Graabrødre Hospital
1880, 1308, 1708, Laurentine Andreas Wilcken, gift cancelliraad og hospitalsforstander, 63
1880, 2010, 2510, Jens Nielsen, enkemand, hospitalslem og forhen vognmand, 84
1881, 2101, 2501, Søren Vilhelm Hansen, enkemand, skomager og hospitalslem, 83
1882, 2301, 2701, Rasmus Hansen, ugift, 57, indlagt i Graabrødre Sindssygeanstalt                                                                                                                                                                                                             
1882, 2007, 2507, Niels Pedersen, ugift hospitalslem, 73
1882, 2610, 3110, Hans Carl Vilhelm Knudsen, ugift og exam juris., 26. Søn af klodsemager Knudsen i St. Hans Sogn
1883, 2906, 0207, Jens Poulsen, enkemand, hospitalslem og fhv. bolsmand, 79, i Bellinge
1883, 0307, 0707, Jens Christiansen, gift, 65, indlagt i Hospitalets Sindssygeanstalt
1883, 0509, 1209, Ludvig Nicolaj Helweg, enkemand, dr. phil og theolog og fhv. res. kapellan, 65, ved St. Knuds Kirke og præst ved Graabrødre Hospital
1884, 2302, 2802, Niels Petersen, ugift patient, 45, i Graabrødre Hospitals Sindssygeanstalt
1884, 1203, 1503, Johannes Christian Petersen, ugift patient, 42, i Graabrødre Hospitalts Sindssygeanstalt
1884, 1405, 2005, Christen Nielsen, enkemand og hospitalslem, 77
1884, 1006, 1406, Lars Andersen, enkemand, hospitalslem og fhv. brygger, 76
1884, 1511, 2011, Peter Nicolai Thorup, ugift patient, 41, i Hospitalets Sindssygeanstalt
1884, 2611, 0112, Johan Henrik Wilms, enkemand, hospitalslem, forhen maler og forgylder, 74
1885, 1203, 1703, Hermann Erik Frederik Suwel, enkemand og patient,72, i Graabrødre Hospitals Sindssygeanstalt
1885, 2105, 2805, Hans Peter Mumme, enkemand og forhen kantor, 84, ved St. kirke og degn ved Hospitalskirken
1885, 2205, 2705, Peter Rasmussen, ugift patient, 65, i Graabrødre Hospitals Sindssygeanstalt
1885, 3005, 0306, Jørgen Dinesen, enkemand og lem, 70, i Graabrødre Hospital
1885, 0610, 1210, Martin Frederik Schmidt, ugift patient, 76, i Graabrødre Hospitals Sindssygeanstalt
1885, 0710, 1210, Christen Rasmussen, ugift patient, 57, i Graabrødre Hospitals Sindsygeanstalt
1886, 2001, 2601, Niels Christian Jørgensen, ugift partikulier, 70, Odense Graabrødre Hospital Plads 1
1886, 3003, 0604, Rasmus Poulsen, enkemand og lem, 94, i Graabrødre Hospital
1886, 1605, 2105, Sophus Christian Julius Hein, praktiserende læge, i Taulov
1886, 2705, 0106, Lars Jørgensen, enkemand og hospitalslem, 78
1886, 1706, 2306, Jørgen Hansen, enkemand og hospitalslem, 92
1886, 0908, 1308, Frederik Ludvig Johansen, enkemand og lem, 71, i Graabrødre Hospital
1886, 0112, 0612, Hans Casper Schmidt, gift patient,33, i Graabrødre Hospitals Sindssygeanstalt
1887, 1303, 1703, Philip Enghoff, lærer og organist, 69 ved Hospitalskirken
1887, 1005, 1405, Eduard Friis, ugift cand. theol. og lem, 70, i Graabrødre Hospital
1887, 1006, 1406, Ludvig Møller, enkemand og lem, 74, i Graabrødre Hospital
1887, 2807, -, J. P. Dreyer, gift patient, 42, i Graabrødre Hospitals Sindssygeanstalt
1887, 3108, 0509, Lars Hansen, ugift patient, 61, Graabrødre Hospitals Sindssygeanstalt
1887, 0409, 0809, Christoffer Hansen, ugift patient, 75, i Graabrødre Hospitals Sindssygeanstalt. Født i Salby 15.6.1809
1888, 1202, 2002, Peter Hansen, ugift patient, 30, i Graabrødre Hospitals Sindssygeanstalt
1888, 2307, 2707, Niels Andersen, enkemand og lem, 69, i Graabrødre Hospital
1888, 0908, 1408, Poul Jørgensen, enkemand og lem, 83, i Graabrødre Hospital
1888, 1810, 2310, Christian Ludvig Bech, enkemand og lem, 81, i Graabrødre Hospital
1888, 2310, 2610, Niels Andersen, enkemand og lem, 78, i Graabrødre Hospital
1888, 2212, 2812, Hans Christian Dreyer, ugift lem, 76, i Graabrødre Hospital
1888, 3012, 05011889, Hans Christian Teisen, enkemand og lem, 82, i Graabrødre Hospital
1889, 0503, 0903, Jens Johansen Damhuus, enkemand og lem, 78, i Graabrødre Hospital
1889, 1703, -, Peter Mossin, enkemand og lem, 81, i Graabrødre Hospital
1889, 1903, 2303, Jørgen Wilhelm Hornemann Schwensen, ugift lem, 75, i Graabrødre Hospital
1889, 0308, -, Abraham Clausen Henriksen, enkemand og lem, 77, i Graabrødre Hospital
1889, 0810, 1210, Carl Henrik With, 11 maaneder, søn af husejer With, i Skibhusene
1889, 2512, 3012, Peder Jensen, ugift lem, 81, i Graabrødre Hospital
1890, 0901, 1401, Jens Frederik Grønbeck, enkemand og lem, 67, i Graabrødre Hospital
1890, 1002, 1502, Henrik Georg Carstens, enkemand og lem, 70, i Graabrødre Hospital
1890, 1810, 2310, Johan Christian Bencke, enkemand og lem, 75, i Graabrødre Hospital
1891, 1504, 1804, Jørgen Hansen Jørgensen, enkemand og lem, 81, i Graabrødre Hospital
1891, 2304, 3004, Rasmus Nielsen, enkemand og lem, 84, i Graabrødre Hospital
1891, 2605, 0106, Johan Andreas Hansen, enkemand og lem, 76, i Graabrødre Hospital
1891, 0310, 0710, Christian Johansen, enkemand og lem, 81, i Graabrødre Hospital
1891, 2211, 2711, Andreas Christian Julius Christophersen, hospitalsforstander, 53
1869, 1001, 1501, Barbara Marie Rønnov, ugift hospitalslem, 96
1869, 1104, 1904, Rebekka Flemmer, ugift, 84, indlagt i Sindssygeanstalten
1869, 1006, 1606, Marie Sørensen, enke og lem, 82, af ’Doctors Boder’ i Hospitalet
1869, 2508, 3008, Marie Dorthea Hansen, ugift hospitalslem, 74
1869, 0111, 0411, Marie Juul, ugift hospitalslem, 67
1869, 2911, 0412, Dorthea Knudsdatter, ugift hospitalslem, 92
1870, 2203, 2603, Marie Therese Marvig, enke, og hospitalslem, 91. Skrædder Marvig
1870, 2203, 2903, Maren Pouline Andersen, 2, datter af rugbrødbager Jens Eriksen, i Frue Sogn
1870, 0404, 0804, Anne Johanne Nielsen, 5, datter af arbejdsmand Niels Rasmussen, Frue Sogn
1870, 0806, 1306, Maren Skræp, ugift hospitalslem, 76
1870, 0312, 0812, Caroline Frederikke Hansdatter, ugift hospitalslem, 48
1871, 2604, 0105, Marie Kirstine Rasmussen, enke og lem, 84, af ’Doctors Boder’ i Hospitalet
1871, 2604, 0105, Anne Marie Nielsen, ugift lem, 84, af ’Doctors Boder’ i Hospitalet
1871, 0507, 1107, Anne Margrethe Nommesen, ugift hospitalslem, 62
1871, 2307, 2807, Ursula Christensen, ugift hospitalslem, 87
1871, 3107, 0508, Mette Marie Hansdatter, ugift hospitalselem, 77
1871, 2708, 0109, Anne Marie Nielsen, enke og hospitalslem, 66
1871, 0710, 1210, Karen Jensen, ugift hospitalslem, 78
1872, 0101, 0801, Johanne Cathrine Lovise Holm, ugift hospitalslem, 31. Født i Christiania
1872, 1001, 1701, Hanne Amalie Søeberg, ugift, 48. Søster til hospitalsforstander Søeborg
1872, 2801 0202, Grethe Frederiksen, ugift hospitalslem, 91. Født i Vordingborg
1872, 2902, 0603, Johanne Knudsen, ugift lem, 62, af ’Doctors Boder’ i Hospitalet. Født i Vissenberg
1872, 0703, 1303, Marie Frederiksen, ugift hospitalslem, 78. Født i Skovby Sogn
1872, 1204, 1704, Johanne Kirstine Nielsdatter, enke, 79, i Sindssygeanstalten i Hospitalet. Fra Marslev
1872, 1312, 1812, Karen Pedersen, enke og hospitalslem, 76. Arbejdsmand Knud Larsen
1872, 1312, 1812, Anne Rasmussen, enke og hospitalslem, 77. Født i Vissenberg Sogn. Rasmus Christen
1873, 2104, 2804, Frederikke Schïtzler, ugift hospitalslem, 73
1873, 0105, 0705, Anne Barbara Nielsdatter, ugift hospitalslem, 78. Født i Vissenbjerg Sogn
1873, 1705, 2305, Thalia Caroline Elisabeth Helweg f. Larsen, 49 og 9 maaneder. Pastor Dr. L. Helweg
1873, 2505, 3005, Nielsine Jørgensen, enke og hospitalslem, 71, af Odense. Arbejdsmand Rasmus Jørgensen
1873, 1506, 1906, Sophie Charlotte Larsen, ugift hospitalslem, 69. Født i Odense
1873, 1107, 1707, Marie Kirstine Møller, ugift hospitalslem, 72. Født i Odense
1873, 0608, 1108, Anne Olsen, enke,87. Født i Bjerreby Sogn, Svendborg Amt. Møllebygger Søren Olsen
1873, 2908, 0309, Karen Rasmussen, 64, i Ejby. Gaardejer Rasmus Nielsen
1873, 2609, 0110, Dorothea Margrethe Holm, ugift hospitalslem, 79, i Sindssygeanstalten. Født i Allested
1873, 3009, 0610, Marie Cathrine Kantzler f. Jørgensen, enke, 43 og 9 maaneder. Datter af cancelliraad Povl Jørgensen. Proprietær Kantzler
1873, 0210, 0810, Anne Elisabeth Hansen, ugift hospitalslem, 62. Født i Bogense
1831, 0811, Maren Clavsdatter, ugift hospitalslem, 95. Født i Odense
1873, 0911, 1711, Johanne Marie Olsen, ugift, 80. Klodsemager Jørgen Nielsens svigermoder
1874, 2601, 3101, Anne Kirstine Mumme f. Boemann, 66. Cantor H. P. Mumme
1874, 0602, 1202, Maren Sophie Knudsen, ugift oppasserinde, 43, i Sindssygeanstalten. Født i Odense
1874, 2102, 2802, Lene Johanne Zingraff, enke, og lem, 75 i ’Doctors Boder’. Født i Svendborg
1874, 1803, 2303, Marie Vith f. Frederiksen, enke og lem, 66, af ’Doctors Boder’ i Hospitalet. Slagter Vith
1874, 0704, 1104, Dorothea Pommer, ugift hospitalslem, 75
1874, 0804, 1304, Elise Buch, ugift, 54, i Sindssygeanstalten i Hospitalet. Af Rudkjøbing Fattigvæsen
1874, 1904, 2404, Caroline Henriette Knudsen, ugift hospitalslem, 43
1874, 2705, 0106, Maren Andersen (Skeby), ugift hospitalslem, 81
1874, 2506, 3006, Hanne Dorothea Charlotte Petersen, 75. Skomager J. Sørensen
1874, 0707, 1407, Karen Andersen, enke og hospitalslem, 79. Væver Hans Nielsen
1874, 2410, 2910, Hansine Jacobine Haugsted, enke og hospitalslem, 67. Marketender Jørgensen
1875, 0501, 1101, Kirstine Nielsen, enke og hospitalslem, 83. Smaahandler K. Frederiksen
1875, 1001, 1401, Anne Pedersdatter, enke og hospitalslem, 78. Larsen
1875, 0502, 1102, Karen Halvorsen, ugift hospitalslem, 78
1875, 0103, 0803, Kirsten f. Petersen, enke, 87. Vognmand A. Juul
1875, 2203, 3003, Nielsine Frederikke Larsen f. Sievest, enke, 64. Født i Hospitalets Kloster. Instrumentmager Chr. Larsen
1875, 0604, 1204, Edel Christine Nielsen f. Tornø, enke og hospitalslem, 76. Lods Hans Jørg. Nielsen
1875, 0804, 1304, Magdalene Christiane Petersen f. Brodemann, enke og hospitalslem, 76. Spisevært L. C. Petersen
1875, 1804, 2404, Marie Lindegaard, ugift lem, 54, af ’Doctors Boder’ i Hospitalet
1875, 2806, 0107, Karen Hansdatter, gift, 46. Maler Hendrik Rasmussen
1875, 2412, 3012, Maren Marie Knudsen f. Petersen, 56. Klodsemager R. J. Knudsen
1875, 2412, 3012, Anne Marie Jensen f. Schiøster, enke og lem, 80, af ’Doctors Boder’ i Hospitalet. Væver Hans Jensen
1876, 2001, 2601, Jacobine Sofie Nielsen f. Christensen, 52. Klodsemager og træskomand Jørgen Nielsen
1876, 1106, 1606, Anne Kirstine Poulsen f. Nielsen, enke og lem, 75, af ’Doctors Boder’ i Hospitalet. Hans Poulsen
1876, 2006, 2606, Anne Kathrine Jørgensen, enke og hospitalslem, 70. Værtshusholder Anders Pedersen
1876, 2708, 0509, Sara Milo f. Petersen, 48. Fuldmægtig Julius Milo
1876, 1512, 2112, Maren Olsdatter, enke, 90, af Hauge, Lumby Sogn. Husmand Peder Hansen
1877, 0501, 1101, Bodil Kirstine Frederiksen f. Hansen, enke og hospitalslem, 86. Corporal Frederiksen
1877, 2502, 0103, Marie Lomborg, 4 maaneder, datter af paraplymager Lomborg
1877, 1103, 1603, Johanne Magdalene Dorothea Nielsen, ugift hospitalslem, 49
1877, 0305, 0905, Anne Marie Kopmann f. Grooz, enke og hospitalslem, 73
1877, 1805, 2405, Cathrine Sørensdatter, gift, 83, i Sindssygeanstalten. Husmand Rasmus Olsen fra Lunge, Gjelsted Sogn
1877, 1306, 1906, Anne Kirstine Nielsen f. Hansen, enke og lem, 75, af ’Docters Boder’ i Hospitalet
1877, 2006, 2506, Anne Johansen, ugift, 85, Vindegade i St. Knuds Sogn
1877, 2707, 0108, Anne Christine Fr. Langvitz, ugift hospitalslem, 69
1878, 2101, 2801, Magdalene Birgitte Stylsvig, ugift klosterdame, 53
1878, 2002, 2702, Ingeborg Helene Rasmussen, 9 maaneder, datter af gaardejer Niels Rasmussen, Ejby
1878, 0104, 0504, Karen Madsen, enke og hospitalslem, 85. Høker Niels Larsen i Norup
1878, 2304, 2604, Elisabeth Dahl Rasmussen, 3½ maaned, datter af møllebygger R. A. Rasmussen
1878, 1405, 2005, Stine Gükon, enke, 60, i herværrende Sindssygeanstalt. Fra Gudbjerg Sogn
1878, 3112, 04011879, Marie Lomborg, 9 maaneder, datter af paraplymager Lomborg
1879, 0904, 1704, Birgitte Søfeldt f. Poulsen, 67. Skomager Søfeldt
1879, 1204, 1804, Marie Albertine Dickmann, enke og hospitalslem, 79
1879, 1404, 1904, Jensine Cathrine Jensen, ugift hospitalslem, 74
1879, 1604, 2204, Anne Margrethe Bruun f. Nielsen, enke og hospitalslem, 72. B. Bruun
1879, 0205, 0805, Helene Zahlmann, ugift hospitalslem, 74
1879 ,0107, 0707, Laura Petrine Larsen, 13, datter af skibstømrer Hans Larsen, Biskorup Mark
1879, 1308, 1808, Kirstine Petersen, ugift hospitalslem, 65
1879, 1410, 1810, Petrine Rasmussen, 11 maaneder, datter af klodsemager Chr. Rasmussen
1879, 2410 ,0111, Johanne Marie Frederikke Etlich, enke og hospitalslem, 87. Berider Mortensen
1879, 1012, 1712, Ingrid Lovise Nielsine Jacobsen, 8 og 2 maaneder, datter af boghandler Niels Jacobsen
1879, 1512, 2012, Kirstine Berg, ugift hospitalslem, 78
1880, 0101, 0701, Cathrine Marie Eibe, ugift pensionær, 80, i Graabrødre Kloster
1880, 2001, 2601, Johanne Marie Topp, ugift hospitalslem, 84
1880, 0303, 0903, Ane Cathrine Pedersen, ugift hospitalslem, 85
1880, 1204, 1604, Bodil Hansen, enke og hospitalslem, 93
1880, 2305, 2805, Sophie Frederikke Kirkegaard f. Thrane, enke og hospitalslem, 83
1880, 0606, 1106, Frederikke Laurine Andersen, enke og hospitalslem, 88
1880, 2206, 2606, Ane Larsen, enke og hospitalslem, 70. Christen Jensen Egeberg
1880, 2211, 2711, Dorothea Svendsen, ugift hospitalslem, 79
1880, 1712, 2212, Else Marie Madsdatter, ugift hospitalslem, 73
1880, 2412, 2912, Karen Hansdatter, enke og lem, 63, af ’Doctors Boder’ i Hospitalet
1881, 1802, 2503, Ane Marie Clausen f. Madsen, enke og hospitalslem, 73, ’Doctors Boder’. Arbejdsmand J. Clausen
1881, 2602, 0403, Anna Jensine Lange, ugift pensionær, 91, Graabrødre Kloster
1881, 1303, 2103, Nicoline Kirstine Roe f. Rosenvinge, enke og hospitalslem, 84
1881, 2803, 0104, Ane Cathrine Mortensen f. Jørgensdatter, enke, 71, i Sindssygeanstalten
1881, 1104, 1904, Sophie Johanne Margrethe Jørgensen f. Schultz, enke og hospitalslem, 70, i Odense, St. Knuds Sogn. Hattemager Jørgensen
1881, 1705, 2305, Charlotte Johansdatter, formodes at være enke, 75, i Sindssygeanstalten
1881, 2506, 3006, Ane Kirstine Lund f. Hansen, enke og hospitalslem, 78. Vognmand P. Lund
1881, 0107, 0407, Mette Marie Samuel, ugift husjomfru, 66, hos frøken Løvenhjelm
1881, 1907, 2507, Marie Hansen, ugift, 43, i herværende Sindssygeanstalt. Af Faaborg Kjøbstads Fattigvæsen
1881, 2408, 2908, Pouline Halle, ugift, 61, Graabrødre Hospitals Præstegaard
1881, 2010, 2510, Maren Knudsen f. Jeppesen, enke og hospitalslem, 77. Kornmaaler P. Knudsen
1881, 0411, 0911, Ane Marie Rasmussen f. Carlsdatter, 77. Aftægtsmand Niels Rasmussen
1881, 2311, 2811, Marie Kirstine Haagensen, ugift hospitalslem, 70
1881, 2612, 3112, Charlotte Elizon Schaltz, ugift hospitalslem, 83
1882, 2401, 2701, Johanne Lomborg, 3 maaneder, datter af paraplymager Lomborg
1882, 1402, 2002, Magdalene Roll, ugift hospitalslem, 92
1882, 2502, 0403, Christiane Rasmussen, ugift, 45, herværende Sindssygeanstalt. Af Krogsbølle Sogn
1882, 0104, 0804, Caroline Magdalene Fischer, ugift, 58
1882, 0804, 1304, Maren Larsen, ugift hospitalslem, 83
1882, 2004, 2604, Abigael Petersen, enke og hospitalslem, 67. Brolægger M. Petersen
1882, 2806, 0307, Ane Andersen, enke og hospitalslem, 80, ’Doctors Boder’
1882, 3107, 0508, Cathrine Marie Olsen, ugift hospitalslem, 72
1882, 3108, 0509, Kirsten Jørgensen, ugift hospitalslem, 77, ’Doctors Boder’
1882, 2111, 2511, Marie Sofie Cæcilie Falk, ugift hospitalslem, 75
1882, 2912, 04011883, Helene Borchsenius, ugift pensionair, 75, i Graabrødre Hospitalskloster
1883, 0901, 1201, Johanne Winther f. Rasmussen, enke og hospitalslem, 70
1883, 2801, 0202, Sara Thorsen f. Rasmussen, enke og hospitalslem, 81
1883, 2001, 0302, Ursula Schultz f. Hansen, enke og hospitalslem, 79
1883, 0403, 0803, Johanne Sørensen f. Petersen, enke og lem, 78, af ’Doctors Boder’ i Hospitalet
1883, 1603, 2003, Mariane Hansen f. Nielsen, enke og lem, 73, af ’doctors Boder’ i Hospitalet. Garver Hansen
1883, 2303, 2803, Inger Marie Olsen, ugift lem, 66, i ’Doctors Boder’ i Hospitalet
1883, 2805, 0406, Albertine Antoinette Bondo, enke, 76. Cancelliraad og hospitalsforstander Bondo
1883, 0707, 1307, Maren Eriksen, enke, og pensionær, 81, i Graabrødre Hospitalskloster. Herredsfuldmægtig Eriksen
1883, 2308, 2808, Erne Kirstine Nielsen f. Larsen, enke og hospitalslem, 86. Bødker Nielsen
1883, 3012, 04011884, Karen Hansen f. Jørgensen, enke og hospitalslem, 77
1884, 1302, 1802, Ane Edsberg, enke og hospitalslem, 78. Snedker Edsberg
1884, 2203, 2603, Christine Jensen, enke og hospitalslem, 73
1884, 2904, 0505, Karen Marie Johansen, ugift patient, 34, i Graabrødre Hospitals Sindssygeanstalt
1884, 1505, 2105, Edele Margrethe Raaen f. Jensen, gift, 58. Portner og graver Raaen
1884, 1810, 2410, Josine Dorothea Rasmussen, enke, hospitalslem, 76
1884, 1111, 1511, Johanne Marie Hansen, enke og lem, 68, af Dokters Boder i Hospitalet
1884, 2911, 0412, Ane Kirstine Knudsen, enke og hospitalslem, 83, af Doktors Boder i Hospitalet
1884, 0812 ,1212, Ane Kirstine Knudsen f. Jacobsen, enke og lem, 76, af Doctors Boder i Hospitalet
1884, 2912, 05011885, Ingeborg Frederikke Hein f. Andresen, 70½, i Taulov Præstegaard. Læge Hein
1885, 2101, 2401, Pouline Christine Holst, ugift patient, 64, i forværende Sindssygeanstalt
1885, 2401, 2901, Margrethe Bondo, ugift pensionær, 69, i Graabrødre Hospitals Kloster
1885, 0902, 1702, Birthe Madsen f. Hansen, 76, i Skibhusene. Skrædder Jørgen Madsen
1885, 1202, 1802, Maren Sørensen f. Rasmussen, enke og lem, 83, i ’Doctors Boder’ i Hospitalet
1885, 2702, 0403, Jacobine Petrine Løhmoe, ugift pensionair, 74, i Graabrødre Hospitals Kloster
1885, 2702, 0503, Andrea Marie Andresen, ugift lem, 62, i Graabrødre Hospital
1885, 2103, 2603, Johanne Kirstine Andersen, ugift lem, 57, i Graabrødre Hospital
1885, 0308, 1008, Mette Marie Andersen, ugift patient, 65, i Graabrødre Hospitals Sindssygeanstalt
1885, 2508, 3108, Karen Christensen f. Knudsdatter, gift patient, 69, i Graabrødre Hospitals Sindssygeanstalt
1885, 1110, 1710, Anna Cathrine Dorthea Borch, ugift pensionair, 48, i Graabrødre Hospitals Kloster
1885, 2912, 04011886, Marie Rasmussen, enke og lem, 69, paa Doktors Boder i Graabrødre Hospital
1886, 1905, 2405, Edele Sophie Dorn, ugift pensionair, 71, i Graabrødre Hospitals Kloster
1886, 1006, 1606, Petrosine Høst f. Foersom, enke og pensionair, 83, i Graabrødre Hospitals Kloster
1886, 2109, 2709, Abelone Dorthea Petersen, ugift pensionair, 77, i Graabrødre Hospitals Kloster
1886, 1211, 1811, Caroline Amalie Køhler, enke og lem, 83, i Graabrødre Hospital
1886, 2612, 3012, Kirstine Petersen f. Jørgensen, enke og lem, 87, i Graabrødre Hospital
1886, 2912, 04011887, Mine Bolbro f. Saaby, enke og lem, 76, i Graabrødre Hospital
1887, 3101, 0502, Else Kirstine Reitzel f. Hartvig, enke og lem, 85, i Graabrødre Hospital
1887, 0104, 0504, Bartholine Lund, ugift lem, 83, i Graabrødre Hospital
1887, 2405, 2805, Abigael Marie Hansen f. Møller, enke og lem, 79, i Graabrødre Hospital
1887, 0906, 1306, Marie Dortea Hansen f. Matzen, enke og lem, 77, i Graabrødre Hospital
1887, 2008, 2408, Ane Marie Jørgensen, ugift patient, 59, i Graabrødre Hospitals Sindssygeanstalt
1887, 2110, 2610, Ane Cathrine Svendsen f. Nielsen, enke og lem, 78, i Graabrødre Hospital
1887, 0611, 1011, Ane Marie Andresen f. Hansen, enke og lem, 93, i Graabrødre Hospital
1887, 2512, 3012, Birthe Kirstine Thorsen, fraskilt patient, 65, i Graabrødre Hospitals Sindssygeanstalt
1888, 2501, 3101, Lucie Charlotte Jensen f. Mogensen, enke og lem, 73, i Graabrødre Hospital
1888, 2603, 3103, Marie Kirstine Petersen, ugift lem, 75, i Graabrødre Hospital
1888, 1503, 2603, Sophie Fischer, patient, 60, i Graabrødre Hospitals Sindssygeanstalt. Fhv. krydsbetjent Fischer
1888, 1006, -, Caroline Jerichau, ugift pensionair, 69, i Graabrødre Kloster
1888, 2506, 2806, Maren Andersen, enke og lem, 94, i Graabrødre Hospital
1888, 1008, 1408, Abelone Marie Andersen f. Hansen, enke og lem, 85, i Graabrødre Hospital
1888, 0209, 0709, Marie Margrethe Andersen, 9, datter af arbejdsmand Andersen, hvis enke er gangkone i Sindssygeanstalten
1888, 2310, 2610, Mette Knudsen, ugift lem, 80, i Doctors Boder
1888, 3011, 0512, Henriette Charlotte Engberg, enke og lem, 84, i Graabrødre Hospital
1888, 2211, 2911, Karen Dorthea Brandt f. Brinck, enke, 69, Østergade 10. Tobaksspinder Brandt
1888, 1412, 1912, Antonette Petersen f. Wilhelmsen, enke og lem, 69, i Graabrødre Hospital
1888, 2012, 2712, Andrea Andresen, ugift, 84, Nørregade 38. Datter af justitsraad og amtsforvalter Andresen
1889, 2402, 2802, Henriette Amalie Aarslev f. Jørgensen, enke og lem, 71, i Graabrødre Hospital
1889, 0405, 0805, Laurentine Petersen, enke og lem, 79, i Graabrødre Hospital
1889, 2205, 2705, Maren Jørgensen f. Madsdatter, enke og lem, 92, i Graabrødre Hospital
1889, 1406, 1906, Maren Jørgensen f. Jørgensen, enke og lem, 84, i Graabrødre Hospital
1890, 0601, 1001, Andrea Lindholm f. Søegaard, enke og lem, 68, i Graabrødre Hospital
1890, 0705, 1205, Christiane Frederiksen, ugift lem, 71, i Graabrødre Hospital
1890, 0406, 0906, Ane Marie Svendsen, ugift lem,79, i Graabrødre Hospital
1890, 1306, 1806, Vilhelmine Jacobine Theil f. Petersen, enke og lem, 63, i Graabrødre Hospital
1890, 2406, 2806, Mette Marie Kjerulf f. Christoffersen, enke og lem, 69, i Graabrødre Hospital
1890, 2908, 0409, Mette Elisabeth With f. Thorsen, enke, 83, i Skibhusene. Husejer Rasmus With
1890, 0611, 1311, Anne Cathrine Sørensen, ugift lem, 87, i Graabrødre Hospital
1890, 2512, 3112, Christine Ahrents f. Thygesen, enke og lem, 72, i Graabrødre Hospital
1891, 0101, 0801, Johanne Almind, ugift lem, 69, i Graabrødre Hospital
1891, 1701, 2101, Christiane Sørensen, enke og lem, 74, i Graabrødre Hospital
1891, 2201, 2701, Julie andreasine Fugleberg, ugift lem, 66, i Graabrødre Hospital
1891, 3103, 0604, Sofie Moritza Nielson, 9 maaneder, datter af maskinmester O. Nielson, Frederiksgade 7
1891, 2004, 2704, Karen Poulsen f. Steffensen, enke og lem, 83, i Graabrødre Hospital
1891, 0805, 1405, Ane Sophie Frederikke Johansen f. Christensen, enke og lem, 81, i Graabrødre Hospital
1891, 2505, 3005, Ane Margrethe Sørensen f. Guldberg, enke og lem, 84, i Graabrødre Hospital
1891, 0311, 1011, Hansine Christensen f. Johansen, gift, 49. Økonom Christensen
1891, 3011, 0512, Nielsine Marie Nicolaisen f. Lund, enke og lem, 79, i Graabrødre Hospital
1891, 0712, 1212, Rasmine Friis f. Rasmussen, enke og lem, 79, i Graabrødre Hospital
1891, 1212, 1612, Ane Johanne Hansen f. Hansdatter, enke og lem, 78, i Graabrødre Hospital
1891, 1512, 1912, Karen Petersen, ugift lem, 88, i Graabrødre Hospital
1891, 2412, -, Maren Sabine Kirstine Jensen f. Hjorth, enke og lem, 76, i Graabrødre Hospital