Odense - Graabrødre Hospitalskirke 1699-1749, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1869-1891, Odense, Graabrødre Hospitalskirke, Sct. Knuds sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid
www.virgo-fyn.dk

1699, 1804, Jørgen Frandtzen, 52. Hospitalsdegn 15 Aar, Text Apos 2, 10, Exord. 1 Pet 4, 19, han var d. 3 Degn i Her Laursis Tid
1704, 0205, begraved Her Laurs Knudsen, Trøstrup, 69. Hafde været Præst til Hosp. og Porup 36 aar, Text Dan 12, 23, Exord. Matth. 25. 23., M. J. Karst pr.
1704, 2605, blev Karen Andersdatter, extrud. af Øvrigh. f. Drukenskab, d. 31 Aug igien indk. Obiit d. 17 May 1716
1705, 2404, Her. Anders Laursen Trøstr., 32, Prest 3 Aar. text .. 91, 15, M. Fr. pr.
1716, 2111, Niels Hansen Schiern, Hosp. Degn 17 aar
1716, 2904, Hans Rasmussen Devn, 89, hafde tient i Porup Menighed 53 Aar
1716, 2312, Mette Asachsdatter, 76, it got G. Barn
1718, 2201, Karen Jensdatter
1719, 2808, Frantz Schøning Degn, 29
1719, 2509, Margrete Falchisdatter, 75, uden kost
1719, 1310, Lisbeth Erichsdatter, udi kost
1710, 2206, Maren Andersdatter, udi kost
1720, 1207, Rasmus Blangsted, uden kost
1720, 0209, Lauritz Møller
1720, 2510, Karen Pedersdatter
1720, 2412, Birgite Andersdatter, uden kost
1721, 0702, Anna Povelsdatter, 66
1721, 0804, Hans Portnær
1721, 0708, Rasmus Matzsen
1722, 2802, Clemend Matzsen, 61
1722, 0203, Anders Christensen, søn af afdøde Fr. Afften (død 2702)
1722, 0804, Margr. Willadsis
1722, 1404, elen Martzdatter, uden kost kost
1722, 0505, Maren Sørensdatter, vanvittig
1722, -, Christen Andersen, en gl. afdød Rytter, uden kost
1722, 0210, Rasmus Møller
1722, 1911, Peder Olufsen Kleinsmed
1722, 2412, Citzel
1723, 1601, Kaewn Hansdatter, uden kost
1723, 0707, Susanna Hansdatter, uden kost
1723, 2109, Niels Pedersen Møller, uden kost
1723, 0510, Kirsten Rasmusdatter
1723, 1311, Karen Olufsdatter, uden kost
1724, 1701, Peder Christophersen
1724, 2103, Joh. Witløfs Sold. barn, uden kost
1724, 2904, J. Tromp. hustru
1724, 0409, Jørgen Pedersen
1724, 2209, Anders Hyrde, ingen kost
1724, 2212, H. A. S. Muurmester, ingen kost
1725, 0305, Anders Rasmussen
1725, 2305, Ulr. Søstersøn, uden kost
1725, 3006, Anders Andersen
1725, 0609, Jacob Ostersen, uden kost
1725, 0410, Anna Wulfis
1725, 0211, Søren Spillemand
1725, 1311, Lauridtz Brylle
1726, 1107, Marcus Johansen, en gl. norsk Md.
1726, 1109, gl. Peder Jensen, af Næraa
1726, 3110, H. Petersen Skomager, ingen kost
1727, 1601, Michel Baadsmand (ingen kost), som efter sig 4 st. Guld etc.
1727, 2001, Maren Portners, ingen kost
1727, 1503, Rasmus Michelsen, ingen kost
1727, 1807, Simon Hansen Rytter
1727, 1012, Anniken Christiansdatter, 89 (andet … Annike Fostermoder)
1728, 2602, Anna Truels
1728, 2602, Karen Hansdatter, s. druknede
1728, 2807, Peder Hansen
1728, 1612, Jens Provstes kone
1729, 2202, Jens Nielsen
1729, 0104, Mette Bødkers
1729, 0204, Cathr. Procurators
1729, 1604, Rasmus Jensen
1729, 0206, Maren Limes
1729, 2306, Kirsten Davids
1729, 0109, gl. Birgite Rasmusdatter, 80
1729, 1409, Maren Jensdatter
1729, 0312, Birgite Keis
1729, 2912, Giertrud Rasmusdatter, 76
1730, 1601, Hans Laursen Rytter
1730, 1105, Kirsten Jørgensdatter
1730, 0709, gl. Giertrud
1730, 1909, Hans Hansen
1730, 1310, Matz Nielsen
1730, 2312, Johan Getruer
1731, 1502, Maria d. krogryged, uden kost
1731, 0906, Anders Andersen, fra Snestr.
1731, 0707, Birgite Matzdatter
1731, 0711, Johanna Sørensdatter, uden kost
1731, 2111, Karen Knudsdatter
1732, 0401, Karen Nielsdatter
1732, 180, Karen Wernings
1732, 2407, Anna Christensdatter
1732, 2510, Lauridtz Lauridtzen
1732, 0612, Birg. Vevers
1732, 3012, Niels Nielsen Wulf
1733, 0201, Jens Pillegaard
1733, 2105, gl. Niels Matzen
1733, 1906, Niels Matzen, fra Sanderum s. var blind
1733, 0310, Ingeborg Jacobsdatter
1734, 0402, Annike Pedersdatter
1734, 0303, Hans Rasmussen Portners broder, til S. Hans Clost
1734, 0403, Hans Blangsteds kone
1734, 0604, Catharina Knudsdatter
1734, 1004, Anna Laursdatter, 84
1734, 2605, Laurs Krags fader, s. drukned d. 24 May
1734, 2106, Karen Jensdatter, Ulrichs søsterdatter
1734, 0708, Casimirus Bech
1734, 0509, Claus Muurmesters husteue
1734, 0312, Jørgen Jørgensen Post
1734, 2312, Anders Hansen, Postm. Melbys broder søn
1735, 0102, Giertrud Christensdatter, 80, Esskens [?]
1735, 2803, Karen Pedersdatter, s. tiente de fattige, hendes søn
1735, 1106, Maren Jespersdatter Bech, 82
1735, 2708, gl. Herman Skoemager
1735, 1209, Johannes Olufsen
1735, 2111, Ulrich Terchelsen
1735, 1712, Giertrud Hansdatter
1736, 110, Maren Christensdatter Spillemands, 64
1736, 3008, Hr. Jensis kone
1736, 2409, Maren Mosegaard
1737, 1504, Karen Ærøes
1737, 02 Pintzdag [10.6.], Peder Skousgaard, uden kost
1737, 0507, Maria Pedersdatter, 41, [?] gis os Naade til at omv. i Tide. Født 1696, Hosp. 1729 8 aar 5 [tegnet halvmåne]
1737, 0607, Bodild Kochs, uden kost
1737, 0609, gl. Margr. Pedersdatter
1737, 1109, Østr. [Østrup] barn
1737, 1311, Peder Ballesøe s. hafde været i Hosp. 66 aar
1737, 2511, Kirsten Jespersdatter
1737, 1212, K. Matzdatter
1738, 2309, Niels Matzsen
1738, 0611, Johanna Hansdatter
1739, 0703, Karen Skræders, 83
1739, 1804, Lisbeth Degns, 90
1739, 0911, Anna Nielsdatter
1739, 2312, Østrups kone
1740, 0503, Dorothe Langs, 67
1740, 1903, Margr. Hollenders
1740, 0406, Anna Lisb. Moder, uden kost
1740, 0312, Gunders Søster A. P. D., uden kost
1740, 2412, døde N. Krit i Faab.
1741, 2703, Degne enke af Sanderum
1741, 2605, Bartholomæus Pottemager
1741, 1208, Karen Olufsdatter
1741, 0510, Kirsten Læsteskærer
1742, 1601, Trompeter kone
1742, 0102, Johanna Wisenb. [Wisenberg]
1742, 1902, Herman Sneker
1742, 0205, Helvig Hansdatter
1742, 1205, Claus Muurmester
1742, 1710, Rasmus Pedersen
1743, 1202, Hans Nielsen
1743, 0504, Sophia P. D.
1743, 1304, Citzel Andersdatter
1743, 2004, Holmgaard, ikm Ottho Jørensen
1743, 2105, Jørgen Brendkild
1743, 0808, Anna Laursdatter
1743, 0310, Mette Jørensdatter, 55
1743, 1410, Giertrud med Flod i Ansigt
1744, 2901, Søren Handskemager, 101
1744, 1402, Peder Bager
1744, 0704, Kirsten Rasmusdatter, af ny stue
1744, 1404, K. Rørbechs
1744, 1704, Anna, d. vanvittig
1744, 1807, Anders Rasmussen
1744, 1804, N. Skiern enke
1744, 0409, Hans Blangsted
1745, 1701, Karen Nielsdatter Bryggers
1745, 2104, gl. Maren Laursdatter
1745, 2301, Peder Lunde
1745, 0603, Marx Frantzen … Derschau
1745, 1503, Inger Andersdatter
1745, 1704, Cathrine N… datter
1745, 3004, Christen Rasmussen, af Hillerslef
1745, 3004, Peiter Hansen
1745, 18(?)05, Anna Laursdatter
1745, 1106, Søren Skoemager
1745, 2607, Maria Skrødstr.
1745, 1608, Maria Dythmers
1745, 3108, Niels Brøstenbinder
1745, 2309, Catharina Magdalena
1745, 1512, Maria Anthonii
1745, 2112, Birgite Hunderups, 100
1746, 2704, Kirstenn Drønings
1746, 1405, Kirsten Andersdatter
1746, 1712, gl. Giertrud Jørgensdatter
1747, 0603, Kirsten Abrah.datter
1747, 1803, Jep, s var blind
1747, 2505, Morten Bryggersvend
1747, 2907, døde Jr. J. Hee, 69, Pr. 42, begr. 4 Aug, ingen ligpr. [ligprædiken?]
1747, 1010, Peder Andersen, ingen kost
1747, 2110, Maren Matzdatter
1747, 1011, Matz Jensen
1747, 0912, Anna Christensdatter, ingen kost
1747, 1412, Anna Andersdatter, d. blinde
1748, 0301, Fr. Østrup
1748, 2301, Dorothe Andersdatter
1748, 3001, Kirsten Jensdatter
1748, 0602, Matz Nielsen, af Daarekisten
1748, 1302, Jørgen Rasmusse, af Daarekisten, Nb. 40 A. ek.
1748, 0503, Giertrud Pedersdatter
1748, 1203, Matz Jørgensen, 101
1748, 1503, Birg. Jensdatter
1748, 2603, Giertr. Pedersdatter, fra Brendkilde
1748, 2604, Hans Caspersen
1748, 3005, Bodil Christensdatter
1748, 0106, Maren Hansdatter, d. blinde
1748, 1706, Giertrud Christensdatter Mands
1748, 1708, Anna Povelsdatter
1749, 2201, Maren Sadelmager
1749, 1503, Peder Vever