Vissenbjerg, 1876-1891, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1876-1891, Visenbjerg sogn, Odense herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1876, 0701, 1401, Peder Clausen, aftægtsmand, 69, paa Skalbjærg Mark
1876, 1401, 2101, Christian Joseph Hansen, husmand, 70, i Elleskovhus
1876, 1501, 2201, Jørgen Terkildsen, 1 og 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Jørgen Terkildsen, Skalbjærg
1876, 1701, 2201, Anders Madsen Terkildsen, 5 og 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Jørgen Terkildsen, Skalbjærg
1876, 0302, 1002, Carl Ditlev Nissen, mejeribestyrer, 21, ophold i hjemmet. Søn af sognepræsten
1876, 0702, 1602, Christen Larsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 72, Andebølle
1876, 0902, 1702, Lars Christjan Larsen, ugift skomager,23, Kjelstrup Mark. Søn af smed Lars Larsen
1876, 1002, 1602, Valdemar Jeppesen Skalbjærg, 8½, søn af murer Jeppe Karstensen, Skalbjærg
1876, 1502, 2202, Kristjan Johansen, husmand, 41, Myreholmhuset paa Assenbølle Mark
1876, 2002, 2602, Jens Jørgen Kristjan Jensen, 6, søn af husmand Niels Jensen, i Andebølle Nørreskov
1876, 2602, 0403, Kristen Jakob Larsen, enkemand og aftægtsmand, 87, i Skalbjærg
1876, 2402, 0103, Jørgen Andersen, 3 dage, søn af husmand Hans Andersen, af Sprattenborg
1876, 3003, 0604, Kristen Mortensen, gift købmand, 31, i Karhusene
1876, 3103, 0704, Karl Georg Hansen, 3½ maaned, søn af smed Niels Hansen, Assenbølle Mark
1876, 0904, 1404, Henning Hansen Skydebjærg, tjenestekarl, 17, hos faderen indsidder Hans Rasmussen, Bred
1876, 1404, 2104, Kaspar Marius Jensen, 5 uger, søn af husmand Niels Jensen, Koelbjærg Mark
1876, 1904, 2504, Hans Kristjan Kristensen, 3 og 3 maaneder, søn af husmand Jens Kristensen, Andebølle Mose
1876, 2504, 0205, Hans Jensen Ahrenstrup, gift husmand og murer, 54, Koelbjærg Mark
1876, 2805, 0306, Rasmus Peder Jørgensen, 4, søn af husmand Rasmus Jørgensen, Magtenbølle
1876, 1606, 2106, Anders Kristensen, mølleejer, 53, af Husemoselunds Mølle ved Skallebølle
1876, 2206, 2706, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jørgen Johansen, Kaadekilde Mose
1876, 2206, 2706, Hans Kristjansen, husmand og smed, 30, Andebølle
1876, 2406, 2906, Hans Eriksen, husmand, 53, af Skovlundehus, Magtenbølle Mark
1876, 3006, 0607, Thomas Karl Mortensen, 11, søn af boelsmand Jens Mortensen, af Hesbjærghuse
1876, 1507, 2007, Peder Nielsen, husmand, 53, i Skovløkkehus, Andebølle Mark
1876, 2307, 2907, Lavrits Peder Dinesen, 3 dage, søn af gaardmand Lars Kristjan Dinesen, i Bred
1876, 0208, 0708, Hans Mathiesen, enkemand og aftægtsmand, 77, i Bred
1876, 0908, 1408, Niels Jørgen Hansen, 1 og 1 maaned, søn af indsidder Niels Hansen, Gadsbølle Mark
1876, 1608, 2108, Peder Jørgensen, husmand, 51, i Karhuse
1876, 1808, 2308, Niels Jensen, husmand, 34, paa Skalbjærg Mark
1876, 0409, 0809, Udøbt dreng, 8 dage, søn af gaardejer Anders Møller Madsen, Immosegaard
1876, 0809, 1509, Niels Knudsen, gift husmand og væver, 73, Andebølle Nørreskov
1876, 2709, 0210, Jørgen Mathias Thrane, 9, søn af tømrer Lavrits Thrane, Koelbjærg Mark
1876, 02909, 0610, Didrik Kristoffersen, gift indsidder, 67, i Vissenbjærg
1876, 0310, 0710, Niels Berthelsen, gift skolelærer, 53, i Skallebølle
1876, 1210, 1810, Niels Kristjan Frederik Mortensen, 6 dage, søn af ugift Anne Katrine Mortensen, af Kalvebjærglund
1876, 1510, 2110, Hans Rasmussen, gift boelsmand, 78, af Skællebjærg
1876, 2412, 02011877, Ole Nielsen, ungkarl af Gammellund, 62, hos Peter Mortensens enke
1876, 2612, 3112, Lars Peter Marius Buhl, 7 uger, søn af købmand Adolf Ferdinand Buhl, i Bred
1876, 2412, 3112, Lars Jørgensen, gift husmand, 63, i Kalvebjærglund
1876, 2912, 06011877, Hans Kristensen Eriksen, gift husmand, 56, Skovsby
1876, 3112, 06011877, Karl Peder Povlsen, 1 maaned, søn af indsidder Povl Asmus Jørgensen Povlsen, af Bred Mose
1877, 0501, 1201, Niels Larsen, gift aftægtsmand, 75, Skovhavehuset (Hesbjærghuse)
1877, 1001, 1701, Kristen Frederiksen, enkemand og pensioneret skolelærer og kirkesanger i Krarup, 73, opholdende sig hos sønnen gaardejer Frederiksen, i Andebølle
1877, 3001, 0702, Knud Johannes Rasmussen, 8 uger, søn af boelsmand Peder Rasmussen, i Karhuse
1877, 1602, 2302, Niels Kristensen, husmand og væver, 69, paa Skovsby Mark
1877, 2002, 2502, Niels Espensen Nielsen, 11 dage, søn af husmand Klavs Nielsen, af Kyllensten, Andebølle Mark
1877, 1103, 1603, Peder Hansen, enkemand og fattiglem, 81, paa Stensgaard
1877, 1603, 2103, Hans Jørgen Hansen, 11, søn af Karen Kristensen, af Skalbjærg, tjenende i Haarslev Sogn. Bragt til husmand Kristjan Hansen, Andebølle Mose
1877, 1603, 2303, Hans Peder Pedersen, husmand og drainmester, 28, Lille Højbjærglund
1877, 2403, 3103, Jørgen Kristensen, enkemand og husmand, 73, ophold sig paa Fattiggaarden (Stensgaard)
1877, 2303, 0304, Anders Nielsen, urmager, 43, Kalvebjærglund, Magtenbølle Mark
1877, 2503, 3103, Andreas Vilhelm Tellerup, 2 og 9 maaneder, søn af Andrea Margrete Tellerup Madsen, af Odense Fattigvæsen. I pleje hos husmand Johan Gotlieb Pedersen, Karhuse
1877, 0304, 1004, Niels Valdemar Nielsen, 12, søn af gaardmand Anders Nielsen, af Markusholm
1877, 1604, 2104, Udøbt dreng, 1 døgn, søn af ugift Maren Rasmussen og boelsmand Jens Kristjan Madsen, Skalbjærg Mark
1877, 0805, 1505, Jens Hansen Prip, aftægtsgaardmand, 78, af Andebølle
1877, 1505, 2305, Anders Nielsen, gaardmand, 53, Aalemosegaard
1877, 2005, 2605, Lars Pedersen, gaardmand, 58, i Kjelstrup
1877, 2805, 3105, Hans Kristjan Nielsen, fattiglem, 28, paa Stensgaard
1877, 0306, 0806, Peder Nielsen, 11 maaneder, søn af gaardmand Hans Nielsen, af Holebæk
1877, 1606, 2006, Andreas Peder Jørgen Knudsen, 3 uger, søn af indsidder Niels Knudsen, af Gadsbølle Mark
1877, 2906, 0407, Lars Larsen, smed, 49, i Kjelstrup
1877, 1207, 1507, Hans Kristoffersen, ugift fattiglem, 57, Stensgaard
1877, 1708, 2208, Anders Kristjan Krog, ungkarl og købmand, 36 og 9 maaneder, i Bred
1877, 1708, 2308, Anders Olsen, aftægtsmand, 58, Assenbølle Mark
1877, 2608, 0109, Hans Larsen, husmand, 49, paa Magtenbølle Mark, Hauglundhuset
1877, 3008, 0209, Dødfødt dreng, søn af Ane Iversen, af Andebølle Mark
1877, 2209, 2709, Hans Madsen, gaardmand, 42, Hesbjærghuse
1877, 0410, 1010, Knud Madsen, aftægtsgaardmand, 80, Kroløkkestedet
1877, 1710, 2210, Udøbt dreng, søn af væver Kristen Andersen, Skalbjærg
1877, 2710, 0311, Anders Nielsen, 7, søn af gaardmand Niels Nielsen, Skovsby
1877, 2212, 2712, Dødfødt dreng, søn af ugift Maren Johanne Dorthe Hansen, Kjelstrup Mark
1878, 0401, 1101, Lars Hansen, aftægtsmand, 80, i Skallebohuset i Røverskoven
1878, 0601, 1201, Jens Peter Kristjan Jensen, 8 maaneder, søn af husmand Rasmus Jensen, af Andebølle Mose
1878, 0601, 1401, Kristjan Lassen Johansen, gift skomager og husmand, 73, paa Gadsbølle Mark
1878, 0901, 1701, Tomas Nielsen, gift aftægtsmand, 79½, paa Ornebjærg
1878, 2101, 2701, Knud Marius Madsen, 8 maaneder, søn af fæstehusmand Jørgen Kristjan Madsen, af Magtenbølle Mark
1878, 3001, 0602, Peter Madsen, aftægtshusmand, 64, paa Brønserud Mark
1878, 3001, 0602, Jørgen Peter Petersen, 11 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Petersen, i Skalbjærg
1878, 0302, 0902, Niels Peter Petersen, 9 uger, søn af husmand Hans Petersen, Storeskov
1878, 0702, 1402, Lars Sørensen, aftægtsgaardmand, 63, i Hesbjærghuse
1878, 0503, 1203, Hans Knud Jensen, 4, søn af husmand Rasmus Jensen, Andebølle Mose
1878, 0603, 1303, Jens Rasmussen, aftægtsmand og væver, 69, Skovsby Mark
1878, 0104, 0604, Knud Hansen, husmand, 83, Baghavehuset
1878, 1404, 1904, Peder Jensen, ugift fattiglem, 65, Fattiggaarden
1878, 2204, 2904, Niels Pedersen, snedker og aftægtsmand, 79, i Magtenbølle
1878, 2404, 2904, Peter Marius Hansen, 6 uger, søn af husmand Mads Peder Hansen, i Bred
1878, 0205, 0805, Markus Rasmussen, 1½ maaned, søn af husmand Knud Rasmussen, Skønborg
1878, 0405, 0905, Niels Peter Kristensen, 9 maaneder, søn af gaardmand Mogens Kristensen, Kragelund
1878, 0605, 1005, Jens Frederiksen, ledvogter, 47, ved Skelbjærg Station
1878, 2905, 0206, Karl Peter Povlsen, 3 maaneder, søn af indsidder Povl Asmus Jørgensen Povlsen, Bred Mose
1878, 1106, 1506, Kristen Sørensen, enkemand og fattiglem, 80, paa Stensgaard
1878, 2707, 0308, Jens Hansen, husmand, 48, paa Skalbjærg Mark
1878, 0408, 0908, Peder Jørgen Henriksen, 1 dag, søn af gaardmand Lars Henriksen, Skalbjærg Mark
1878, 0808, 1308, Hans Peter Larsen, ungkarl, 40, tjener gaardmand Hans Rasmussen, Rold. Søn af husmand Lars Hansen, Rold
1878, 1409, 2109, Niels Madsen, aftægtsmand,69, hos svigersønnen, Andebølle Mark
1878, 2409, 2809, Frants Carl Albert Tschenka, sten- og billedhugger, 37, ved Bred Station
1878, 2909, 0310, Frants Joseph Tschenka, 2½ maaned, søn af sten- og billedhugger Tschenka, ved Bred Station
1878, 1810, 2410, Rasmus Jørgensen, indsidder, 67, af Udsmoselund, Brønserud Mark
1878, 1711, 2211, Jakob Kristensen, aftægtshusmand, 85, Gadsbølle Mark
1878, 2711, 0512, Morten Jørgensen, aftægtsgaardmand, 75, af Sortenkær
1878, 0312, 0812, Dødfødt dreng (tvilling), 10-15 minutter, søn af ugift Kirsten Sørensen, Bred Mark
1878, 0312, 0812, Udøbt dreng (tvilling), 10-15 minutter, søn af ugift Kirsten Sørensen, Bred Mark
1878, 0612, 1312, Jens Hansen, aftægtshusmand, 86, Gadsbølle Mark. Husmand Niels Larsens hustrus farfader
1878, 0612, 1312, Peder Hansen, aftægtsmand, 88, hos sønnen og væver Hans Pedersen, i Lineslyst
1879, 0501, 0901, Udøbt dreng, ½ dag, søn af husmand Jens Larsen, Gadsbølle Mark
1879, 2901, 0702, Kristen Jespersen, ungkarl, 27, Skrellinggaard paa Rold. Søn af gaardmand Jesper Larsen
1879, 2901, 0502, Hans Kristjan Hansen, 8 maaneder, søn af boelsmand Rasmus Hansen, Græslund
1879, 0402, 1102, Rasmus Frederiksen, enkemand og husmand, 42, Ornebjærg
1879, 2002, 2702, Hans Kristjan Rasmussen, 2 maaneder, søn af boelsmand Peder Rasmussen, Karhuse
1879, 2202, 2802, Jørgen Pedersen, tækkemand, 74, paa Kjelstrup Mark
1879, 0403, 1103, Rasmus Kristensen, husmand, 62, Bisbjærghus i Gammelmarken
1879, 0703, 1403, Mads Nielsen, gaardmand, 69, Abildgaard, Magtenbølle Mark
1879, 0803, 1703, Morten Jensen Bonnemand, gift aftægtsmand, 74, hos svigersønnen Erik Skov, i Hesbjærghuse
1879, 1204, 1804, Knud Marius Georg Knudsen, 9 uger, søn af gaardmand Hans Peter Knudsen, af Lægteskov
1879, 1304, 1804, Lars Madsen, 4 dage, søn af husmand Jørgen Madsen, Assenbølle Mark
1879, 1504, 2304, Jens Jørgensen, gift aftægtshusmand, 80, Magtenbølle Mark
1879, 1504, 2204, Niels Hansen, gift husmand, 56, lervadshus, Skovsby Mark
1879, 2704, 0205, Lavrits Hansen Johansen, 3 og 9 maaneder, søn af portør Hans Hansen Johansen, Bred Station
1879, 0305, 1005, Simon Jørgensen, enkemand og husmand, 84, af Nørreskovshus
1879, 0405, 1205, Jens Jensen, husmand og bødker, 67, af Grøftebjærghus
1879, 2205, 2808, Hans Thomsen, husmand, 49, Store Skov
1879, 2405, 3005, Søren Larsen, gift husmand, 84, paa Rold
1879, 2605, 3005, Hans Jensen, aftægtsmand, 79, hos svigersønnen gaardmand Hans Pedersen, Brønserud
1879, 0306, 1006, Niels Jeppesen Skareløkke, 17, søn af husmand Jens Kristensen, Storehus
1879, 0306, 0706, Rasmus Kristjan Rasmussen, 1½, søn af stationskarl Hans Peder Rasmussen, Tommerup Station
1879, 1906, 2406, Niels Kristjan Pedersen, 1½, søn af saddelmager Clavs Pedersen, Skallebjærg Mark
1879, 1906, 2606, Andreas Nielsen, ungkarl, 20½ i hjemmet hos indsidder Hans Peter Nielsen, Skalbjærg Mark
1879, 2506, 0107, Hans Sørensen, husmand, 53, paa Ornebjærg
1879, 0407, 1207, Kristjan Kristensen, gaardmand, .., Lille Hauglund
1879, 1907, 2407, Hans Peter Hansen, 10 maaneder, søn af husmand Kristjan Hansen, Blegsmose
1879, 2507, 3007, Hans Kristjansen Krogh, 1 time, søn af husmand Kristjan Nielsen Krogh, Ærtekildehus
1879, 1308, 2008, Erik Christian Kisling, enkemand og skomager, 70, Bred
1879, 2608, 3008, Søren Kristjan Sørensen, 2, søn af husmand og skrædder Lars Sørensen, Gadsbølle Mark
1879, 0109, 0509, Jens Peder Larsen (tvilling), 9 uger, søn af indsidder Søren Larsen, Blegsmose
1879, 1009, 1309, Peder Jensen, gift fattiglem, 68, paa Stensgaard
1879, 1909, 2509, Hans Jørgen Jakobsen, 4, søn af husmand Lars Jakobsen, Lille Højbjærg
1879, 2209, 2709, Jens Kristjan Sørensen, 8 maaneder, søn af indsidder Hans Kristjan Sørensen, Bred
1879, 0510, 1110, Lars Hansen, 22, Skovlund, Brønserud Mark. Søn af gaardmand Niels Hansen
1879, 1811, 2411, Hans Kristjansen, enkemand og husmand, 53, Thingvadhus
1879, 1711, 2211, Niels Ludvig Hansen, 4 uger, søn af boelsmand Rasmus Hansen, Baghavestedet
1879, 2511, 0212, Jesper Knudsen, aftægtshusmand, 77, paa Skalbjærg Mark
1879, 2911, 0512, Anders Andersen, husmand, 71, paa Rold
1879, 0612, 1212, Niels Rasmussen, husfæster, 79, Kaadekilde
1879, 2812, 05011880, Jens Mikkelsen, tidligere ejer af Lægteskov, 90 og 9 maaneder, hos sønnen husmand og tømrer Niels Jensen, Egesminde
1880, 0801, 1301, Niels Peder Kristensen, 10 uger, søn af husmand Kristen Kristensen, Skalbjærg Mark
1880, 1001, 1701, Anders Jensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 81, af Pløne
1880, 1501, 2101, Niels Peter Olsen, 10½, søn af husmand Rasmus Olsen, Gadsbølle Mark
1880, 2301, 3001, Anders Knudsen, husmand, 59, paa Andebølle Mose
1880, 2801, 0402, Niels Kristjan Rasmussen, 2 og 3 maaneder, søn af boelsmand Niels Rasmussen, Ornebjærglund
1880, 0502, 1202, Jens Kristjan Pedersen, 8½ maaned, søn af husmand Rasmus Pedersen, Kaadekilde Mose
1880, 0902, 1602, Jørgen Madsen, aftægtshusmand, 73, Skallebøllelund
1880, 0802, 1302, Theodor Valdemar Larsen, 11 maaneder, søn af fattiglem Hans Larsen, Stensgaard
1880, 2702, 0403, Rasmus Julius Larsen, 8 maaneder, søn af indsidder Søren Larsen, Koelbjærg
1880, 0603, 1003, Knud Kristoffersen, enkemand og lem, 78, paa Fattiggaarden
1880, 1703, 2303, Peter Kristjan Povlsen, 1, søn af bager Søren Mathiasen Povlsen, i Bred
1880, 0204, 0904, Rasmus Karl Marius Hansen, 8 maaneder, søn af husmand Hans Jørgen Hansen, Andebølle Mose
1880, 1404, 2204, Peder Nielsen, aftægtsmand, 77, i Skalbjærg
1880, 2704, 0405, Johannes Marius Hansen, 9 maaneder, søn af husmand Niels Kristjan Hansen, Magtenbølle
1880, 0205, 0805, Hans Rasmussen, 5 og 9 maaneder, søn af skomager Jørgen Rasmussen, Bred
1880, 1605, 2205, Rasmus Jørgen Larsen, 13½, søn af boelsmand Lars Jørgensen, Bøgelund
1880, 2005, 2505, Dødfødt dreng, søn af bødker Hans Petersen, Rold
1880, 3105, 0406, Jens Kristjan Larsen, 3½, søn af indsidder Niels Kristjan Larsen, paa Fattiggaarden
1880, 0206, 0706, Karl Peter Andersen, 10 maaneder, søn af husmand Hans Andersen, Sprattenborg
1880, 1106, 1806, Anders Hansen, husmand, 51, i Bred
1880, 2406, 2906, Peder Hansen, husmand og bødker, 45, Rold
1880, 2304, 2704, Peder Jensen, røgter paa Havgaard, Vigerslev Sogn og indsidder, 57, paa Andebølle Mose
1880, 2606, 0207, Kristen Kristensen Nielsen, 17, søn af gaardmand Anders Nielsen, af Markusholm
1880, 0507, 1007, Hans Andersen, husmand, 61, i Sprattenborg
1880, 0807, 1307, Marius Vædeled, 2½, søn af boelsmand Julius Jensen Vædeled, Koelbjærg Mark
1880, 1407, 2007, Hans Peter Jørgensen, husmand, 45, paa Kaadekilde Mose
1880, 1507, 2007, Morten Jørgen Hansen, ugift og døvstum, 56, hos gaardmand Hans Chr. Pedersen, Skalbjerg
1880, 1607, 2207, Johan Carl Børresen, røgter paa Erholm og indsidder, 40 i Koelbjærg
1880, 2607, 3107, Peder Pedersen, husmand, 70, paa Assenbølle Mark
1880, 0709, 1409, Christen Hansen, 35, Andebølle. Søn af gaardmand Hans Rasmussen
1880, 1209, 1809, Hans Peter Larsen, 28, hos stedfaderen indsidder Johan Gotlieb Pedersen, Karhuse. Søn af husmand Lars Madsen, Gummerup Mark
1880, 1209, 1709, Christian Marius Pedersen, 4½, søn af indsidder Hans Pedersen, af Bendixholm
1880, 1908, 2408, Udøbt dreng, 15 minutter, søn af indsidder Jens Chr. Pedersen, paa Rold
1880, 2209, 2909, Johan Hansen, enkemand og aftægtsmand, 83, af Stendyst
1880, 1010, 1510, Lars Nielsen, ungkarl, skrædder og husejer, 36, paa Andebølle Mose. Søn af Niels Hansen
1880, 1610, 2110, Laurits Andersen, 5½, søn af aftægtsmand Peder Andersen, Rold
1880, 2110, 2810, Jens Nielsen, husmand og Dannebrogsmand, 57, paa Gadsbølle Mark
1880, 2210, 2910, Kristoffer Olsen, husmand, 41, paa Bred Mose
1880, 3010 ,0511, Hans Hansen, aftægtshusmand, 68, hos svigersønnen Rasmus Jørgen Petersen, paa Andebølle Mark
1880, 1211, 1911, Johannes Marius Nielsen, 3 og 9 maaneder, søn af handelsmand Hans Nielsen, Koelbjerg
1880, 1712, 2312, Mads Christian Larsen, 2, søn af avlsbestyrer og skoleholder Anders Larsen, Hesbjerghuse
1880, 2612, 3112, Hans Hansen Flyng, enkemand, 76, paa Fattiggaarden
1881, 0801, 1601, Udøbt dreng, 2 dage, søn af skomager Peder Nielsen, Skalbjerg Mark
1881, 2901, 0202, Hans Kristiansen, enkemand, 79, paa Fattiggaarden
1881, 3001, 0202, Dødfødt dreng, søn af afdøde indsidder Johan Børresens enke Andrea Karoline Fris, paa Fattiggaarden
1881, 1302, 1902, Jørgen Sørensen, ungkarl, 51½, i Andebølle Mose
1881, 2202, 0203, Hans Frederik Jeppesen Skareløkke, 20, af Skareløkke. Født 28.6.1860. Søn af husmand Jeppe Kristen
1881, 1903, 2603, Jacob Christensen, husmand, 53, i Skalbjerg
1881, 2503, 0204, Rasmus Kristiansen, husmand, 74, paa Skalbjerg Mark
1881, 2603, 0104, Mathias Pedersen, husmand, 51, paa Skalbjerg Mark
1881, 3103, 0704, Hans Jørgen Kofod, enkemand og aftægtshusmand, 69, i Vissenbjerg Kro
1881, 0704, 1504, Jens Jørgen Olsen, fæstehusmand, 77, ved Gammellunds Teglværk
1881, 1404, 2004, Abraham Hansen, husmand, 59, paa Andebølle Mark
1881, 1304, 1904, Hans Kristian Kristensen, 9 maaneder, søn af detaillist H. J. Christensen, af Karhuse
1881, 2404, 3004, Mathias Nielsen, 23, i Gadsbølle. Søn af husmand Niels Mathiasen
1881, 1804, 2504, Johan Peter Jacobsen, ungkarl, 24, paa Sygehuset i Odense
1881, 2904, 0805, Niels Jeppesen Jensen, 1½, søn af Ane Margrethe Jeppesen, af Skareløkke
1881, 0305, 0805, Lars Jørgen Marius Jørgensen, 8 dage, søn af snedker Peder Larsen Rasmus Jørgensen, under Bred Banke
1881, 2205, 2805, Knud Hansen, indsidder, 58, under Bred Banke
1881, 2805, 0506, Peder Kristian Jørgensen, 9 maaneder, søn af Laurentine Jørgen, af Kolbjerg
1881, 1106, 1606, Karstens Pedersen, indsidder, paa Billebølles Mark, Fjelsted Sogn
1881, 2706, 0407, Kristian Kristiansen, drejer, 28, i Odense. Søn af husmand Niels Kristiansen af Sierne
1881, 2906, 0507, Peder Larsen, enkemand og aftægtsmand, 74, hos stedsønnen boelsmand Hans Nielsen, Skovsby Mark
1881, 2607, 0108, Niels Madsen, enkemand og aftægtsboelsmand, 76, Vognsmoselund
1881, 1008, 1408, Morten Andersen, enkemand, 82, paa Fattiggaarden
1881 ,1808, 2308, Jørgen Larsen, husmand, 58, i Kaadekilde
1881, 1308, 1908, Hans Larsen, husmand, 77, i Skallebølle (Knudsminde)
1881, 1609, 2409, Kristen Andersen, enkemand og aftægtsmand, 90, paa Husemose Mølle
1881, 2809, 0410, Johan Kristensen, husmand, 53, paa Kaadekilde Mose
1881, 1110, 1810, Kristen Larsen, enke- og aftægtsgaardmand, 87, i Karhuse
1881, 2010, 2810, Peder Hansen, husmand, 56, af Fuglsanghuset
1881, 3010, 0611, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Anders Pedersen Lunde, Kolbjerg
1881, 1311, 1911, Kristian Hansen, enkemand, aftægtsmand og skrædder, 71, paa Bred Mark
1881, 1611, 2111, Hans Jørgen Hansen, husmand, 25, i Hesbjerghuse
1881, 1811, 2311, Niels Peder Pedersen, 1 uge, søn af husmand Peder Nielsen, Ravneløkkehus, Kjelstrup Mark
1881, 2611, 0212, Kristian Kristiansen, 5 dage, søn af Marie Hansen, hos Niels Kristiansens enke, i Sierne
1881, 0912, 1512, Niels Petersen, enkemand og fattiglem, 87, paa Stensgaard
1881, 1512, 2112, Frederik Vilhelm Nielsen, 20, Andebølle Mose. Søn af husmand Jens Nielsen, Andebølle Mose
1881, 2212, 2812, Søren Andersen, aftægtsmand, 63, paa Bred Mose
1882, 0801, 1601, Anders Jørgensen, aftægtsmand, 81, i Gammel Grøftebjerghus
1882, 1001, 1701, Jens Jensen, ungkarl, 80, hos Niels Nielsen, i Gammelmarken
1882, 0502, 1202, Niels Iver Nielsen, 2 dage, søn af indsidder Lars Peder Nielsen, af Kolbjerg
1882, 1902, 2502, Kristian Nielsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 74, paa Rold
1882, 2102, 2802, Hans Kristensen, husmand, 43, paa Kolbjerg Mark, Gungemosehuset
1882, 2102, 2302, Dødfødt dreng, søn af indsidder Lars Nielsen, Assenbølle Skov
1882, 2202, 2802, Edvard Kristian Marius Bergh, 1, søn af teglværksejer Edvard Bergh, af Langagerhus
1882, 2602, 0403, Søren Jacobsen, fattiglem, 47, paa Stensgaard
1882, 1903, 2303, Jørgen Nielsen Marius Kristensen, 1½, Fattiggaarden, søn af husmand Peder Kristensen, af Gadsbølle Mark
1882, 2003, 2503, Kristen Hansen, gaardmand, 56, af Lille Kaadekilde
1882, 0404, 1204, Lars Nielsen, enkemand og husmand, 79, af Hørhavehus, Gadsbølle Mark
1882, 2904, 0605, Hans Peter Knudsen, 1, søn af boelsmand Lars Knudsen, Vaadeeng
1882, 0205, 0605, Martin Johan Kristensen, søn af ugift Maren Katrine Otterstrøm, i St. Knuds Sogn, i Odense. I pleje hos husmand Rasmus Hansen, Ornebjerg
1882, 0505, 1205, Peder Nielsen, husmand, 66, i Magtenbølle
1882, 1505, 2205, Hans Jensen Vædele, gaardmand, 42, paa Kolbjerg Mark
1882, 2305, 2705, Jens Sofus Henrik Kristiansen, 5½ uge, søn af husmand Rasmus Kristiansen, af Elleskovhus
1882, 2405, 3105, Karl Kristian Hansen (Vinther), enkemand og aftægtsmand, 78, af Stilanghuset
1882, 0406, 0706, Valdemar Jensen, 8 dage, søn af stationskarl Peder Jensen, Skalbjerg Station
1882, 2906, 0507, Lars Kristian Nielsen, 27, i Karhuse. Søn af gaardmand Niels Bendtsen
1882, 1407, 1907, Hans Simon Hansen, 17, Skalbjerg Mark (Holmelund). Søn af husmand Hans Jacob Jespersen
1882, 1308, 2008, Dødfødt dreng, søn af enke Maren Kirstine Jørgensen, af Sprattenborg
1882, 2608, 0109, Julius Jacobsen, 7 dage, søn af danse- og skrivelærer Gotfred Grønning Jacobsen, i Duedal
1882, 1410, 2110, Abel Edvard Julius Petersen, 9 uger, søn af ugift Rasmine Andrea Pedersen, Skaremose
1882, 1510, 2110, Rasmus Pedersen, ungkarl og mursvend, 20, Kaadekilde. Søn af husmand Peder Larsen
1882, 1910, 2610, Jens Nielsen, bolsmand, 58, af Blæsenborg
1882, 0511, 1011, Berthel Ludolf Struer, 58, i Vissenbjerg. Søn af provst Struer
1882, 0511, 1011, Julius Nicolaj Hansen Møller, handelsbetjent, 19, i Nyborg. Søn af Niels Peter Møller ved Bred Station
1882, 1911, 2411, Johan Frederik Georg Schultz, aftægtsmand, 93, hos husmand Jens Nielsen, Andebølle Mose
1882, 2011, 2711, Søren Mathias Poulsen, enkemand og bager,35, i Bred
1882, 2811, 0412, Hans Andersen, husmand, 79, i Karhuse
1882, 1212, 1812, Lars Henrik Pedersen, 1 og 11 maaneder, søn af smed Niels Pedersen, af Skalbjerg
1882, 1712, 2212, Hans Mortensen, smed, 70, i Kaadekilde
1882, 2112, 2912, Aage Henningsen, 9 maaneder, søn af gaardmand Niels Henningsen, i Skalbjerg
1883, 0401, 1001, Niels Nielsen, 22, Skalbjerg Mark. Søn af husmand Mads Nielsen
1883, 1601, 2201, Jens Jørgensen, husmand, 62, af Damsbølle
1883, 2801, 0402, Hans Peter Hansen, 6 dage, søn af husmand Peter Hansen, Bred Mark
1883, 1702, 2302, Anton Sofus Emil Georg Hansen, ½, søn af husmand Hans Jørgen Hansen, Andebølle Mose
1883, 2702, 0603, Kristian Gustav Svelmøe Thomsen, 4 og 9 maaneder, søn af skolelærer Kristian Gotfred Thomsen, Skallebølle Skole
1883, 0303, 1003, Henning Rasmussen, ugift, 81, i Bred
1883, 2203, 2703, Hans Peter Theodor Hansen, 18 dage, søn af Emma Marie Hansen, af Storeskov
1883, 2403, 3103, Niels Hansen, aftægtsgaardmand, 59, i Kjelstrup
1883, 0404, 1104, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Rasmussen, Andebølle Mose
1883, 0804, 1404, Johannes Alfred Georg Frederik Hansen, 8 timer, søn af murer Hans Peder Hansen, Skalbjerg
1883, 1404, 2104, Peder Larsen, gaardmand, 67, af Lundegaard, Bred Mark
1883, 2704, 0405, Rasmus Hansen, ugift, 55, i Bred
1883, 0505, 1205, Hans Jørgensen, enkemand, 77, paa Fattiggaarden
1883, 1505, 1805, Mads Olesen, ugift, 63, paa Fattiggaarden
1883, 1405, 2105, Rasmus Larsen, 7, søn af husmand Anders Larsen, Gadsbølle Mark
1883, 0306, 0806, Anders Rasmussen, husmand, 68, Storeskov
1883, 0306, 0706, Jens Kristian Larsen, 1 dag, søn af fattiglem Niels Kr. Larsen, Fattiggaarden
1883, 0806, 1306, Otto Frederik Mathiasen, 2, søn af Hansine Kirstine Mathiasen, paa Odense Fattiggaard. I pleje hos skrædder Lars Pedersen, Andebølle Mose
1883, 2006, 2406, Carl Herman Rasmussen, 9 maaneder, søn af rebslagersvend Carl M. C. Hansens enke Sofie Amalie Rasmussen, i Odense. I pleje hos skrædder Lars Pedersen paa Andebølle Mark
1883, 0207 (0307?), 1007, Peder Rasmussen, røgter, 64, paa Korsebjærg
1883, 2207, 2607, Hans Poulsen, enkemand og fattiglem, 76, paa Stensgaard
1883, 2807, 0408, Hans Pedersen, enke- og aftægtsmand, 79, paa Assenbølle Mark
1883, 0709, 1409, Hans Jensen, aftægtsgaardmand, 67, i Koelbjærg
1883, 1909, 2409, Niels Pedersen, ugift, 66, paa Fattiggaarden
1883, 1910, 2610, Peter Jørgen Hansen, enkemand og aftægtsmand, 82, Andebølle Mose
1883, 2110, 2610, Hans Nielsen, ugift, 57, paa Fattiggaarden
1883, 2410, 3110, Christen Hjæresen, enkemand og aftægtsmand, 90, hos Jesper Larsen, paa Rold
1883, 2310, 2910, Christian Simonsen, husmand, 37, paa Skalbjærg Mark
1883, 0311, 0911, Niels Hansen Pedersen, husmand, 60, paa Rold
1883, 0311, 1611, Mads Peder Nielsen, 16, søn af gaardmand Hans Nielsen, Odenseholm
1883, 1111, 1711, Anders Christian Marius Madsen, 1 og 9 maaneder, søn af Maren Kirstine Hansen, af Bred
1883, 1611, 2311, Jens Peter Mathias Nielsen, 3 maaneder, søn af indsidder og stenhugger Christen Nielsen, Bred Mose
1883, 1012, 1712, Christen Peder Carstensen, boelsmand, 49, i Thinghus, Grøftebjærg
1883, 0812, 1512, Niels Hansen Frydenlund, gaardmand, 53, i Skovsby
1883, 1212, 2012, Niels Nikolaj Edvard Mussæus Olsen, 1, søn af Karen Olsen, i Koelbjerg
1883, 2212, 2912, Hans Peder Hansen, husmand, 42, paa Skovsby Mark
1883, 2212, 2912, Anders Peder Conradsen Kuhlemeyer, 22, Skalbjærg Mark. Søn af teglmester Ferdinand Conrad August Kuhlemeyer
1883, 2412, 3112, Peder Nielsen, husmand, 74, i Hesbjærghuse
1884, 1901, 2601, Niels Madsen, enkemand, 73, hos husmand Lars Nielsen, Kallebjærghuset
1884, 3101, 0502, Rasmus Johannes Olsen, ½, søn af husmand Jens Peter Olsen, Bred Mark
1884, 3101, 0702, Mads Hansen, husmand, 53, i Sveltegyden
1884, 2202, 0103, Hans Pedersen (Holst), husmand, 78, Kjelstrup
1884, 2602, 0303, Søren Rasmussen, enkemand og fattiglem, 71, paa Stensgaard
1884, 1303, 2103, Johan Henrik Duch, forhen møller nu gaardmand, 74, paa Bred Mark
1884, 0403, 1103, Knud Rasmussen, husmand og skrædder, 59, i Karhuse
1884, 2603, 0304, Gorm Knudsen, ungkarl, 43 i Kjelstrup
1884, 2903, 0704, Rasmus Pedersen, gaardmand, 54, i Laaninge
1884, 1603, 2403, Anders Christian Bertelsen, møller, 47 i Bred
1884, 0104, 0804, Søren Andreasen, skrædder, 62, Skalbjærg
1884, 1904, 2404, Frits Olsen, kroforpagter, 59, i Vissenbjærg Kro
1884, 2004, 2604, Knud Thomsen, enkemand og husmand, 77, i Skalbjærg
1884, 2704, 0305, Anders Hansen, aftægtsmand, 68, paa Ornebjærg
1884, 2904, 0505, Anton Hansen, 2, søn af klodsemager Erik Andersen Hansen, Bred Station
1884, 0505, 1105, Knud Madsen, 1, søn af husmand Jørgen Christian Madsen, Stilanghuset, Gammel…
1884, 0505, 1205, Jens Larsen, husmand, 46, i Magtenbølle
1884, 0905, 1605, Jørgen Chr. Johansen, husmand, 60, i Karhusene
1884, 1005, 1705, Hans Jørgen Hansen, husmand, 67, i Kjelstrup
1884, 1405, 2105, Hans Larsen, ugift, 82, paa Bobjærglund, Kaadekilde Mark
1884, 2005, 2605, Christen Julius Hansen, 1½, søn af klodsemager Niels Andersen Hansen, ved Bred Station
1884, 2705, 0406, Niels Nielsen, gaardmand, 62, i Barlebo
1884, 1606, 2106, Rasmus Pedersen, 11 og 9 maaneder, søn af husmand Thor Pedersen, Brønserod Mark
1884, 2006, 2606, Lars Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 78, Skalbjærg Mark
1884, 2906, 0307, Peter Holst Knudsen, enkemand, 67, paa Fattiggaarden
1884, 1007, 18078, Hans Jensen, husmand, 58, af Storeskov
1884, 2507, 3007, Søren Clausen, husmand, 54, af Lyserødhus, Bred Mark
1884, 3007, 0308, Lars Vilhelm Andreasen, 3 maaneder, søn af indsidder Hans Christian Andreasen, Assenbølle Teglværk. I pleje hos husmand Hans Chr. Jørgensen, Koelbjerg
1884, 0808, 1408, Jens Iversen, enke- og aftægtshusmand, 72, hos sønnen Peder Jensen, paa Kaadekilde Mose
1884, 2108, 2708, Hans Jørgen Nielsen, gaardmand, 54, af Skallbølleskovsted
1884, 0409, 0909, Carl Johannes Mortensen, ½, søn af gaardmand Jørgen Mortensen, Skalbjerg
1884, 2109, 2509, Niels Hansen, 4 maaneder, søn af ugift Ane Johanne Nielsen, Andebølle Mark
1884, 0510, 1110, Knud Jensen, indsidder, 79, paa Andebølle Mark
1884, 2310, 3110, Peder Rasmussen, fæstehusmand, 60, af Højbjergstedet
1884, 0311, 0811, Jens Sørensen, enkemand og aftægtsmand, 74, af Aavad, Andebølle Mose
1884, 0911, 1511, Lars Frederik Jensen, 2½, søn af husmand Jens Jensen, af Assenbølle Mark
1884, 2411, 0112, Jesper Larsen, aftægtsmand, 72, paa Rold
1884, 0112, 0612, Jens Nielsen, aftægtsmand, 80, paa Ornebjerg
1884, 0412, 0712, Hans Christian Christiansen, søn af ugift Marie Sofie Christiansen, paa Vissenbjerg Fattiggaard
1884, 0612, 1312, Anders Jørgen Hansen, boelsmand, 46, af Kaadekildelund
1884, 0812, 1512, Niels Mortensen, gaardmand, 49, i Sortenkjær
1884, 0912, 1512, Niels Christian Christoffersen, 6, søn af husmand og murer Rasmus Christoffersen, af Kjelstrup Mark
1884, 3012, 06121885, Christen Jacobsen Dross, indsidder, 66, Skalbjerg
1885, 1501, 2301, Christian Madsen (tvilling), 10 maaneder, søn af gaardmand Hans Madsen, Bred
1885, 1901, 2301, Valdemar Madsen (tvilling), 10 maaneder, søn af gaardmand Hans Madsen, Bred
1885, 1701, 2401, Anders Johansen, husmand, 59, paa Gadsbølle Mark
1885, 1801, 2601, Christen Jensen, husmand, 65, af Andebølle Mose
1885, 2001, 2901, Jens Christian Larsen, et par timer, søn af husmand Jens Larsen, Skallebølle Mark
1885, 2501, 0302, Niels Christian Andersen Brønserod, husmand, 31, i Brønserud
1885, 2901, 0402, Niels Christian Petersen, 4 maaneder, søn af husmand Jens Christian Petersen, af Storeskov
1885, 3101, 0202, Aage Henningsen, 7 maaneder, søn af gaardmand Niels Henningsen, Skalbjerg
1885, 0502, 1202, Frands Henrik Andreasen, indsidder, 53, af Bred Mark
1885, 1702, 2402, Rasmus Andersen Barløse, ungkarl, 29, af Gadsbølle Mark
1885, 2302, 2802, Rasmus Laurits Carlsen, 10 maaneder, søn af boelsmand Rasmus Carlsen, Pløne ved Andebølle
1885, 0703, 1303, Lars Peder Hansen, 6 maaneder, søn af ugift Olivia Sine Hansen, ved Grøftebjerg
1885, 1003, 1703, Johannes Marius Jørgensen, ½, søn af ugift Christine Marie Jensen, af Magtenbølle
1885, 1203, 1903, Anders Madsen, enkemand og aftægtsmand, 83, Brønserud
1885, 1803, 2603, Anders Andersen, 6, søn af boelsmand Rasmus Andersen, Atterbostedet, Magtenbølle
1885, 2303, 3103, Hans Petersen, gaardmand, 71, Brønserud
1885, 2403, 0104, Rasmus Nielsen, husmand, 55, Skalbjerg Mark
1885, 2903, 0404, Frants Madsen, aftægtshusmand, 80, Skalbjerg
1885, 0404, 1104, Carl Jørgensen, 2½ maaned, søn af møller Peter Jørgensen, Assenbølle Mølle
1885, 1404, 2104, Ernst Conrad Fischer, teglmester, 60, Gadsbølle Mark
1885, 0105, 0805, Christian Hansen, 5 uger, søn af indsidder Niels Jacob Hansen, Breed
1885, 0305, 0905, Søren Mathiesen, gaardmand, 67, Lundegaard, Breed Mark
1885, 1305, 2105, Anders Madsen, møllebestyrer, 56, Hudemose Mølle
1885, 1905, 2705, Anders Christian Andersen, 3½, søn af skrædder Rasmus Andersen, Koborglund
1885, 2505, 0106, Hans Rasmussen, aftægtsgaardmand, 74, Andebølle
1885, 2905, 0406, Hans Jørgen Dinesen, 5½ maaned, søn af gaardmand og sognefoged Lars Chr. Dinesen, Breed
1885, 3005, 0606, Lars Sørensen, skrædder og husmand, 46, Gadsbølle Mark
1885, 0706, 1206, Hans Christian Nielsen, husmand, 35, Assenbølle Mark
1885, 1206, 1806, Peder Rasmussen, aftægtshusmand, 77, Skalbjerg
1885, 1406, 1806, Frederik Nielsen, 11 dage, søn af Karen Nielsdatter, Fattiggaarden
1885, 2206, 2906, Rasmus Madsen, husmand, 85, Assenbølle Mark
1885, 2306, 3006, Jørgen Nielsen, husmand, 59, Skovsby Mark
1885, 2306, 2906, Niels Christiansen, fraskilt aftægtshusmand paa Breed Mark, 78, hos husmand Jens Pedersen, Veios Mark
1885, 3006, 0507, Niels Anton Marius Lucas, 11 maaneder, søn af Anne Margrethe Kirstine Nielsen
1885, 1407, 1807, Hans Jespersen, aftægtshusmand, 66, Kaadekilde Mark
1885, 1807, 2307, Emil Frederik Hansen, 3½, søn af kjøbmand Hans Christian Hansen, Breed Station
1885, 0408, 1008, Peder Jensen, snedker, 35, paa Kaadekilde Mose
1885, 0608, 1308, Mogens Christensen, gaardmand, 47, Kragelund
1885, 1008, 1508, Anders Johan Nielsen, 22, Barlebo. Søn af gaardmand Niels Nielsen
1885, 1208, 1808, Hans Hansen, boelsmand, 30, Græsholt
1885, 2908, 0209, Udøbt dreng, søn af husmand Mads Peder Nielsen, 1 time, Koelbjerg
1885, 1009, 1609, Peter Petersen Krogh, aftægtsgaardmand, 75, Bred Station
1885, 1609, 2109, Niels Mortensen, 15, stedsøn af gaardmand Lars Hansen, Steensbo, Breed Mark
1885, 2209, 2609, Mads Nielsen, slagter, 63, Bondehuset, Vissenbjerg
1885, 0610, 1210, Lars Jensen, 2, søn af husmand Rasmus Jensen, Andebølle Mose
1885, 1110, 1610, Udøbt dreng, 14 dage, søn af ugift Anne Johanne Andersen, af Skalbjerg Mark
1885, 1410, 2010, Mads Thorsen, enkemand og fattiglem, 74, paa Steensgaard
1885, 2710, 0211, Mads Peder Hansen (tvilling), ½ dag, søn af skomager Lars Henrik Hansen, af Skalbjerg
1885, 2710, 0211, Carl Hansen (tvilling), ½ dag, søn af skomager Lars Henrik Hansen, af Skalbjerg
1885, 1211, 1911, Mads Jørgen Mathiasen, 17, søn af gaardmand Lars Mathiasen, af Assenbølle
1885, 1411, 2011, Hans Christian Rasmussen, gaardmand, 66, i Gadsbølle
1885, 2311, 2911, Christian Charles Mainz, 1, søn af arbejdsmand Christen Sørensen Mainz, Odense. I pleje hos husmand Hans Christiansen, Højbjerg
1885, 0912, 1612, Laurits Rasmussen, 13 og 11 maaneder, søn af husmand og bødker Rasmus Jensen, af Duedal
1885, 1412, 2112, Hans Peder Christiansen, 7, søn af snedker Peder Henrik Christiansen, Gammellund
1885, 2312, 2912, Ole Findsen, husfæster, 68, Assenbølle Mark
1885, 2712, 3112, Peder Larsen, enkemand og røgter, 70, hos gaardmand Hans Christian Pedersen, Skalbjerg
1886, 0101, 0801, Hans Rasmussen, gaardmand, 73, paa Rold
1886, 0701, 1301, Christen Larsen, husmand, 49, Duedal
1886, 1001, 1801, Peder Christian Larsen, enke og aftægtsmand, 94, paa Kaadekilde Mark
1886, 1501, 2201, Hans Jensen, 4½, søn af gaardbestyrer Hans Jørgen Jensen, i Laaninge
1886, 1601, 2301, Peter Christensen, ungkarl, 27, af Andebølle. Jens Druds svoger
1886, 1102, 1802, Hans Peter Jørgensen, 2½, søn af gaardmand Hans Jørgensen, i Skalbjerg
1886, 1102, 1602, Mads Madsen, 6 uger, søn af Anne Margrethe Sørensen, i Andebølle
1886, 2102, 2702, Hans Jørgensen, fattiglem, 80, paa Stensgaard Fattiggaard
1886, 0303, 1203, Mads Hendrik Bendtsen, boelsmand, 72, Karhuse
1886, 0503, 1303, Hans Christian Hansen, 8, søn af gaardmand Rasmus Hansen, Kaadekilde
1886, 1003, 1403, Peder Larsen, ½, søn af grynmøller Hans Larsen, Skrædderlund
1886, 1503, 2003, Jørgen Christian Jørgensen, fattiglem, 75, paa Fattiggaarden
1886, 2303, 3003, Lars Christiansen, enkemand og husmand, 82, Kaadekilde Mark
1886, 2903, 0404, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Andersen, Kaadekilde Mark
1886, 0604, 1104, Hans Andersen, enkemand og fattiglem, 85, paa Fattiggaarden
1886, 1204, 2004, Frederik Herman Henrik Kirchhof, teglmester, 50, Breed Mark
1886, 1304, 1704, Rasmus Peder Rasmussen, 19, Andebølle Mose. Søn af husmand Anders Rasmussen
1886, 1604, 2404, Jens Andersen, husmand, 57, Assenbølle Mark
1886, 2704, 0205, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Lars Chr. Dinesen, Breed
1886, 2904, 0505, Marius Nielsen, 1 dag, søn af gaardmand Niels Peder Nielsen, Abildgaard
1886, 0105, 0705, Frederik Vilhelm Pedersen, fotografmedhjælper, 18, Odense. Søn af P. Mathiasen, Assenbølle
1886, 0805, 1305, Christen Jensen Nielsen, 18 dage, søn af hjulmand Rasmus Chr. Nielsen, Duedal
1886, 1405, 2205, Peder Nielsen, fæstehusmand og bødker, 80½, Gadsbølle Mark
1886, 2105, 2605, Anders Julius Larsen, 5 maaneder, søn af ugift Gjertrud Kirstine Larsen, Kolbjerg
1886, 2205, 2705, Jørgen Christian Andersen, 8, søn af indsidder Lars Larsen, Andebølle Mark
1886, 3105, 0506, Claus Christian Nielsen, 30, Magtenbølle. Søn af husmand Niels Pedersen
1886, 0606, 1206, Niels Jørgensen, 83, opholdende sig hos svigersønnen boelsmand Hans Madsen, Greslund
1886, 3006, 0607, Niels Nielsen, aftægtsmand, 82, i Lyholm, Magtenbølle Mark
1886, 0107, 0607, Christian Anders Peter Christiansen, 8, søn af gaardmand Rasmus Nielsen Christiansen, Rold
1886, 1007, 1507, Jens Peder Jensen Gundestrup, 9 og 9 maaneder, søn af husmand Niels Jensen Gundestrup, Skalbjerg Mark
1886, 1707, 2207, Jørgen Peder Hansen, væver, 24 og 11 maaneder, paa Skalbjerg Mark
1886, 1807, 2407, Anders Larsen, husmand, 57, paa Gadsbølle Mark
1886, 2707, 0108, Niels Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 72, paa Andebølle Mark
1886, 1208, 1708, Carl Johansen, 11 uger, søn af Anne Lovise Johansen. I pleje hos Lars Jensen, Ornebjerg
1886, 1409, 1809, Jørgen Mathiasen, enkemand og husmand, 68, af Sprattenborg
1886, 1110, 1510, Rasmus Peder Hansen, 13 dage, søn af Ane Cathrine Hansen, i Tavlov Sogn. I pleje hos husmand Rasmus Hansen, Ærtekildehus
1886, 2810, 0411, Rasmus Hansen, gaardmand, 49, Ravnholm
1886, 1711, 2411, Niels Johansen, husmand, 62, paa Skovsby Mark
1886, 3011, 0512, Møller Valdemar Nielsen, 5 maaneder, søn af husmand Adolf Nielsen, Skovsby Mark
1886, 1212, 1812, Johan Gotlieb Pedersen, indsidder, 56, i Karhuse
1886, 1812, 2412, Hans Christian Nielsen, 7½, søn af indsidder Chr. Fred. Nielsen, Gjestelev Sogn. I pleje hos ledvogter H. Jensen, Skalbjerg Mark
1887, 0401, 1001, Godske Arctander Christensen, enkemand og aftægtsmand, 64, Andebølle Mark
1887, 1001, 1501, Rasmus Rasmussen, fattiglem, 81, paa Fattiggaarden
1887, 1201, 1901, Christian Marius Thomsen, 3 maaneder, søn af slagter Laurits Rosenkrants Thomsen, Hesbjerghuse
1887, 1501, 2101, Hans Julius Jacobsen, 4 uger, søn af husmand Hans Jacobsen, Sprattenborg
1887, 2001, 2501, Hans Herman Hansen, indsidder, 69 og 9 maaneder, af Hesbjerghuse
1887, 2901, 0302, Rasmus Rasmussen, huslejer, 71, i Skalbjerg
1887, 0502, 0802, Dødfødt dreng, søn af indsidder Lars Nielsen, Assenbølle Mark
1887, 0602, 1402, Rasmus Hansen, husmand, 68, paa Magtenbølle Mark
1887, 1202, 1802, Jørgen Christensen, murer og husmand, 80, af Grusgrovhuset, Kjelstrup Mark
1887, 1502, 1902, Rasmus Thomsen, uhrmager, 55, i Skallebølle
1887, 1702, 2402, Henrik Christiansen, enkemand og aftægtsmand, 84, i Karhuse
1887, 1902, 2502, Louis Vilhelm Schmidt, 10 uger, søn af Karen Marie Pedersen, Odense. I pleje hos husmand Hans Møller M. Pedersen, Kaadekilde
1887, 2302, 2802, Christen Hansen, enkemand og fattiglem, 74, paa Fattiggaarden
1887, 2003, 2603, Niels Pedersen (Koborg), husmand, 81, i Skalbjerg
1887, 2503, 3103, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Christen Rasmussen, Skallebølle
1887, 2803, 0404, Rasmus Pedersen, aftægtsmand, 79, i Karhuse
1887, 3103, 0604, Hans Theodor Hansen, 2, søn af husmand Hans Hansen, af Skovsby Mark
1887, 0304, 0804, Peder Jørgensen, 3 maaneder, søn af gaardmand Jørgen Christian Jørgensen, Bred
1887, 0304, 0904, Jørgen Christian Madsen, husmand, 46, Gammelmarken
1887, 0205, 0705, Jeppe Larsen Tobo, gaardbestyrer, 36, Gadsbøllegaard
1887, 0305, 0905, Hans Christensen, smed og husmand, 72, i Storeskov
1887, 0905, 1305, Louis Johan Michael Hansen, 3 uger, søn af Bodil Kirstine Hansen, af Skalbjerg Mark
1887, 1705, 2305, Thomas Nielsen, enke- og aftægtsmand, 84, Skallebøllehus
1887, 1905, 2205, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Rasmussen, Karhuse
1887, 1406, 2006, Anders Rasmussen, husmand, 29, Andebølle Mose
1887, 0207, 0807, Peder Andersen, enke- og aftægtsmand, 87, Enghaven
1887, 1907, 2307, Hans David Larsen, 6, søn af uldspinder Hans Larsen, Bred Station
1887, 2507, 3007, Jørgen Jørgensen Ploug, aftægtsmand, 61, Andebølle Mose
1887, 0108, 0608, Jørgen Andersen, skræddersvend, 24, Bred Kohave
1887, 1308, 1808, Harald Viggo Nitsche, 3 uger, søn af indsidder Hans Chr. Nitsche, Assenbølle Mark
1887, 0509, 1209, Johan Henrik Thomsen, 22, Skalbjerg. Søn af slagter Johan Thomsen
1887, 1709, 2309, Peter Petersen, 8, søn af smed Niels Petersen, Skalbjerg
1887, 2309, 2809, Rasmus Knudsen Bred, 19, hos moderen Karen Jensdatter, Bred Mark. Søn af indsidder Lars Knudsen i Harrendrup
1887, 0911, 1611, Jens Christensen, husmand, 44, paa Andebølle Mose
1887, 1611, 2411, Lars Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 85, hos husmand Niels Larsen, Karhuse
1887, 1511, 2211, Johannes Clausen, 3½, søn af landpost Rasmus Clausen, Skalbjerg Mark
1887, 2611, 0312, Anders Pedersen (tvilling), 6 maaneder, søn af husmand Peder Pedersen, Sprattenborg
1887, 2611, 0312, Hans Pedersen (tvilling), 6 maaneder, søn af husmand Peder Pedersen, Sprattenborg
1887, 2811, 0212, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Cathrine Madsen Gundemann, Skovsby
1887, 1812, 2412, Jens Larsen, enkemand, 85, paa Fattiggaarden
1888, 2001, 2601, Meinert Nielsen, enkemand og fhv. husmand, 82 og 9 maaneder, Skovsby Mark
1888, 2101, 2701, Peder Jensen, husmand, 68, paa Bred Mark
1888, 2501, 0102, Jacob Hansen, aftægtsboelsmand, 71, i Skalbjerg
1888, 3001, 0602, Mads Frederiksen, enkemand og husmand, 56, Rosenborg ved Nøjsomhed
1888, 0402, 1002, Christen Rasmussen, husmand, 54, Andebølle Mose
1888, 0602, 1302, Berthel Nielsen, husfæster, 83, Kjelstrup
1888, 0802, 1102, Dødfødt dreng, søn af ugift Kirsten Nielsen, Gadsbølle
1888, 0802, 1202, Theodor Tagestrøm, 3 uger, søn af ugift Karoline Tagestrøm, Andebølle Mose
1888, 1402, 2102, Niels Pedersen, enkemand og gaardmand, 82, Gammelmarken
1888, 1902, 2402, Hans Jensen, husmand, 66, Andebølle Mose
1888, 3101, 0702, Anders Rasmussen, tømrer, 56, Karhuse
1888, 1103, 1903, Jens Johansen, boelsmand, 70, paa Kaadekilde Mose
1888, 1503, 2203, Jens Larsen, kjøbmand, 42, i Karhuse
1888, 1903, 3003, Jens Jensen, 7, søn af husmand og drejer Jens Jensen, Jordemoderhuset
1888, 2103, 0504, Hans Jensen, gaardmand, 67, i Laaninge
1888, 0204, 0604, Christen Jørgensen, fattiglem, 72, paa Fattiggaarden
1888, 1304, 2004, Niels Christian Nielsen, ½, søn af husmand Mads Henrik Nielsen, Karhuse
1888, 1505, 2205, Peder Hansen, aftægtsmand, 65, Bred Holme
1888, 2105, 2605, Christian Madsen, 9 maaneder, søn af gjæstgiver Anders Madsen, Bred
1888, 2105, 2605, Hans Jacob Ejner Petersen, ½, søn af gaardbestyrer Peder Pedersen, Rold
1888, 2505, 3105, Laurits Marius Zacharias Hansen, 1, søn af husmand Jørgen Vilhelm Hansen, Karhuse
1888, 1907, 2407, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jørgen Poulsen, Skalbjerg Mark
1888, 1507, 2107, Anders Peder Olsen, 1, søn af bager Jens Peder Olsen, Karhuse
1888, 2207, 2707, Mads Hansen, gaardmand, 63, Bredlund
1888, 2807, 0208, Anders Gorm Larsen, gaardmand, 41, Hesbjerghuse
1888, 3007, 0408, Anders Olsen, aftægtsmand, 84, Marcuslund, Bred Mark
1888, 1108, 1608, Peder Jørgensen, husmand, 82, Kolbjerg
1888, 1408, 2008, Mads Jensen, enkemand og fattiglem, 95½, paa Fattiggaarden
1888, 1908, 2408, Peder Jensen, 21, af Bred. Søn af enke Maren Cathrine Hansdatter
1888, 2908, 0309, Mads Jensen, enke- og aftægtsmand, 81, af Stilangshus, Gammelmarken
1888, 0610, 1310, Morten Peter Mortensen, 17, søn af Ane Cathrine Mortensen, af Kallebjerglund
1888, 0810, 1610, Peder Jacobsen (Stendyt), ugift, 60, Gadsbølle Mark
1888, 2510, 3110, Peter Anton Hansen, 18, tjener paa Aalemose, Kaadekilde Mark. Søn af indsidder Hans Chr. Nielsen, ved Brørup St., Jylland
1888, 2710, 0211, Hans Casper Carlsen, snedker, 83, i Karhuse
1888, 2111, 2411, Niels Julius Henningsen, 11½, søn af slagter Jens Henningsen, Skovsby Mark
1889, 0201, 0601, Dødfødt dreng, søn af husmand Lars Hansen, paa Magtenbølle Mark
1889, 1001, 1701, Mads Marius Hansen, 8, søn af indsidder Jens Hansen, Røverskoven
1889, 1001, 1501, Christian Madsen, 10 dage, søn af gæstgiver Anders Madsen, Bred
1889, 1301, 1701, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Henrik Hansen, Lysthavehuse
1889, 2001, 2601, Thomas Jørgensen, fhv. bager, 68, Andebølle
1889, 1502, 2102, Christen Jørgensen, enkemand og lem, 74, paa Fattiggaarden
1889, 1203, 1803, Morten Thorsen, 20, Skovsby. Søn af sognefoged P. Thorsen
1889, 2003, 2603, Henrik Oluf Julius Nielsen, 2 og 9 maaneder, søn af husmand Lars Hansen Nielsen, Gammellund
1889, 2203, 2803, Simon Hansen, 10, søn af tømrer Hans Simonsen, Ravneløkkehus
1889, 3003, 0604, Jens Peter Jensen, 7, søn af husmand Lars Jensen, Højbjerg
1889, 0304, 0904, Hans Larsen, husmand, 58, paa Skalbjerg Mark
1889, 1904, 2404, Jeppe Rasmussen, indsidder, 69, paa Bred Mark
1889, 2804, 0605, Knud Hansen Skallebølle, gaardmand, 32, i Laaninge
1889, 2505, 2905, Jens Peder Christiansen, 7 uger, søn af Maren Cathrine Larsen, Kolbjerg Mark
1889, 2506, 2906, Mads Jørgensen, forhen husmand, 85, hos sønnen husmand R. Madsen, Gammel Grøftebjerg
1889, 2507, 3107, Anders Jørgensen, boelsmand, 86, Skjelhus
1889, 0508, 1008, Anders Christian Jensen, 4 maaneder, søn af husmand Lars Jensen, Højbjerg
1889, 1108, 1608, Jens Martinus August Axel Nissen, 8½, søn af Ane Marie Hertznue (nu gift med træskomand Hans Chr. Madsen), Bred Station
1889, 2008, 2608, Rasmus Andersen, husmand, 46, i Storeskov
1889, 2208, 3108, Johan Marius Hansen, nogle timer, søn af boelsmand Carl Hansen, Hesbjerghuse
1889, 2809, 0410, Niels Larsen, 30, Karhuse. Søn af gaardmand Lars Christensen
1889, 0110, 0510, Anders Nielsen, 12 timer, søn af ugift Ingeborg Nielsen, Skovsby
1889, 2410, 2810, Esben Pedersen, 84, opholder sig hos husmand Claus Nielsen, Kyllensten
1889, 3010, 0411, Lars Christensen, gaardmand, 50, paa Rold
1889, 1611, 2211, Hans Møller Morten Pedersen, husmand, 40, paa Kaadekilde Mark
1889, 1611, 2211, Christian Julius Andersen, 4½, søn af Maren Kirstine Andersen, Rold
1889, 2511, 0212, Hans Jacobsen, husmand, 71, paa Andebølle Mose
1889, 3011, 0712, Jens Jørgen Nielsen, 26, Andebølle Mark
1889, 2711, 0212, Hans Christian Rasmussen, arbejdsmand, 33, Heden, Odense
1889, 2711, 0212, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand H. Chr. Rasmussen, Odense, Heden
1889, 1212, 1912, Lars Mathiasen, aftægtsgaardmand, 75, Assenbølle
1889, 1712, 2412, Hans Christiansen, aftægtsmand, 83, Kaadekilde Mark
1889, 2012, 2712, Hans Madsen, husmand og skrædder, 43, paa Andebølle Mose
1889, 2812, 04011890, Anders Jørgen Nielsen, 22, andebølle Mark. Søn af skrædder Jørgen Nielsen
1889, 2912, 03011890, Jens Peder Pedersen, 5 maaneder, søn af boelsmand Hans Pedersen, Kaadekilde
1890, 1901, 2701, Anders Pedersen, husmand, 77, i Skallebølle
1890, 1702, 2102, Hans Peder Jensen, 7 dage, søn af husmand Hans Christian Jensen Gundestofte, af Skalbjerg Mark
1890, 2302, 0103, Niels Johannes Juul, 2, søn af gaardmand Lars Peder Nielsen Juul, Magtenbølle
1890, 2602, 0603, Anders Frandsen, husmand, 58, i Karhuse
1890, 1203, 1903, Hans Peter Jensen, 11, søn af husmand Rasmus Jensen, Andebølle Mose
1890, 0604, 1104, Carl Ferdinand Lundstrøm, enkemand og fattiglem, 69, paa Fattiggaarden
1890, 1104, 1804, Hans Mortensen, kjøbmand, 42, i Karhuse
1890, 1304, 1804, Hans Peter Nitzse, 2½ maaned, søn af indsidder Hans Christian Nitzse, Hesbjerghuse
1890, 1804, 2304, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Nielsen, Skalbjerg Mark
1890, 2505, 3005, Valdemar Laurits Edvard Larsen, 5, søn af indsidder Rasmus Larsen, Bred Mark
1890, 3105, 0606, Knud Nielsen, enkemand og fattiglem, 90, paa Fattiggaarden
1890, 2206, 2706, Ole Frederiksen, aftægtshusmand, 76, Skalbjerg Mark
1890, 2606, 0207, Hans Hansen, husmand, 77, Gadsbølle
1890, 2707, 0108, Henry Marius Emil Otte Olsen, 7 maaneder, søn af ugift Ane Marie Hansen, Marcuslund
1890, 1108, 1508, Axel Christian Pedersen, 2, søn af husmand Anders Pedersen, Nederkjer
1890, 2708, 3108, Christen Hansen, husmand, 66, paa Bred Mose
1890, 2908, 0409, Jochum Pedersen, gaardmand, 67, i Skalbjerg
1890, 1109, 1409, Peder Andreas Pedersen, 12 timer, søn af husmand Peder Pedersen, Duedal
1890, 2009, 2509, Niels Pedersen, enkemand, 73, paa Marcuslund, Bred Mark
1890, 2909, 0410, Udøbt dreng, 1 dag, søn af Maren Sofie Jensen, Ornebjerg
1890, 3009, 0710, Jørgen Nielsen, husmand og skrædder, 63, i Sprattenborg
1890, 1310, 2010, Rasmus Jensen, væver og fattiglem, 75, paa Fattiggaarden
1890, 2210, 2810, Lars Hansen, ugift husmand, 63, Skjønborg
1890, 2910, 0511, Hans Knudsen, gaardmand, 67, i Skallebølle
1890, 0311, 0911, Niels Juel Andersen, 1, søn af gaardmand Hans Jacob Andersen, Rold
1890, 0511, 1311, Søren Hansen, enkemand og aftægtsmand, 80, paa Brønserod Mark
1890, 0511, 1211, Thor Pedersen, husmand, 67, paa Skovsby Mark
1890, 1211, 1911, Christen Jensen, husmand, 73, Andebølle
1890, 1511, 2111, Hans Laurits Mortensen, 3 maaneder, søn af gaardmand Jørgen Mortensen, Skalbjerg
1890, 1711, 2411, Dødfødt dreng, søn af husmand Lars Thomsen, Skovsby Mark
1890, 2811, 0512, Christen Olsen, enkemand, 83, Padesølund
1890, 0412, 1112, Hans Nisted, kjøbmand, 74, i Andebølle
1890, 0512, 1212, Niels Hansen Nielsen, 23, Nederkjær. Søn af husmand Peder Nielsen
1891, 0101, 0801, Niels Christian Nielsen, 12 dage, søn af husmand Lars Nielsen, Skovsby  
1891, 0101, 0601, Lars Christian Jensen, 3 maaneder, søn af ugift Anne Kirstine Larsen, Assenbølle Mark
1891, 2001, 2501, Mads Jørgensen, husmand, 55 og 11 maaneder, paa Andebølle Mose
1891, 0402, 1102, Hans Christian Andersen, husmand, 79, i Kjelstrup
1891, 0602, 1302, Hans Hansen, gift aftægtsmand, 74, i Bred
1891, 2302, 0203, Lars Nielsen, gift aftægtshusmand, 81, i Karhuse
1891, 2802, 0703, Søren Dideriksen, ungkarl, 76, opholdt sig hos gaardmand Niels Dideriksen, Skalbjerg
1891, 2703, 0304, Jens Johannes Jensen, 7 uger, søn af ugift Ane Marie Larsen, Gadsbølle Mark
1891, 2903, 0304, Jørgen Christian Andersen, 7 maaneder, datter af indsidder Poul Frederik Andersen, Andebølle
1891, 2403, 3003, Marcilius Larsen, ½ time, søn af boelsmand Mads Christian Larsen, Skalbjerg Mark
1891, 2905, 0506, Christian Hansen, enkemand og fattiglem, 80, paa Vissenbjerg Fattiggaard
1891, 3005, 0606, Niels Rasmussen, gaardmand, 62, Smedestedet, Andebølle Mark
1891, 2406, 2906, Hans Peter Vilhelm Andreasen, 1 og 3 maaneder, søn af murer Niels Andreasen, Andebølle Mose
1891, 2406, 2906, Christen Frandsen, enkemand og fattiglem, 90, paa Vissenbjerg Fattiggaard
1891, 2606, 3006, Hans Jørgen Hansen, 15½, søn af landpost Jens Hansen, i Bred
1891, 2906, 0307, Jørgen Christian Olsen, 38, Vissenbjerg Kro. Søn af afdøde kromand Frits Olsen
1891, 0308, 0808, Dødfødt dreng, søn af ugift Christine Marie Børresen, Koelbjerg
1891, 2608, 3108, Hans Pedersen, enkemand, husmand og væver, 67, Sineslyst
1891, 1509, 2109, Hans Christian Andersen, husmand, 69, i Bred
1891, 0310, 0910, Lars Larsen, husmand, 70, i Kaadekilde
1891, 0810, 1410, Rasmus Jakobsen, indsidder, 33, Bred Mose
1891, 1510, 2210, Lars Jørgen Larsen, 19, Kjelstrup Mark. Søn af indsidder Jens Larsen
1891, 1011, 1611, Peder Hansen, gift indsidder, 78, Duedal
1891, 1511, 2011, Anders Rasmussen, gift fattiglem, 74, paa Fattiggaarden
1891, 1711, 2311, Peder Hansen, gift husmand, 68, i Kaadekilde
1891, 2011, 2611, Hans Frederik Jørgensen, 5, søn af gaardmand Jørgensen, i Skalbjerg
1891, 3011, 0412, Hans Peter Martin Fellum Pedersen, gift kreaturhandler, 69½, Skallebølle Mark
1891, 0312, 0912, Niels Hansen, fraskilt, 70, Assenbølle Mark
1891, 1012, 1512, Niels Andreasen, gift murer, 32, Vissenbjerg Møllehus
1891, 1612, 2212, Peder Pedersen, aftægtsgaardmand, 84, i Magtenbølle
1891, 1812, 2312, Peder Andersen, 7 maaneder, søn af kromand Hans Andersen, Vissenbjerg Kro
1891, 1712, 2312, Niels Hansen, husmand, 48, tjente i Ladegaard
1891, 2312, 2912, Hans Christensen, ungkarl, 77, paa Skovsby Mark
1891, 2312, 3012, Anders Christian Larsen, 24, i Andebølle. Søn af gaardmand Lars Andersen
1891, 2512, 3112, Lars Peder Larsen, 23, Skallebølle Mark. Søn af indsidder Hans Larsen
1891, 2612, 3112, Rasmus Jørgensen, husmand, 82, paa Rold
1876, 0501, 1201, Anne Marie Nielsen, 2, opholdende sig hos husmand Mathias Nielsen, af Skalbjærg Mark
1876, 0901, 1801, Henrikke Margrethe Lund, 74, Andebølle Mark. Murer Hans Henriksen
1876, 0402, 1102, Maren Hansdatter, enke, 80½, Andebølle Nørreskov. Husmand Niels Rasmussen
1876, 1402, 1902, Karen Marie Pedersen, fattiglem, 49, paa Stensgaard
1876, 1502, 2102, Kristiane Frandsine Hansen, ½, datter af ugift Marthe Hansen. I pleje hos Anders Hansens enke ved Grøftebjerg
1876, 1003, 1703, Kristjane Kaspersen, 1, datter af ugift Maren Katrine Kaspersen, af Skalbjærg
1876, 3003, 0504, Ingeborg Madsen, 7½ maaned, datter af sognefoged og gaardmand Hans Madsen, af Bred
1876, 3003, 0604, Lavrine Jørgensen, 6½, datter af husmand Rasmus Jørgensen, i Magtenbølle
1876, 0404, 1104, Ane Nielsen (Fløng), 74, i Skalbjærg. Fraskilt husmand Hans Hansen
1876, 1004, 1504, Karen Hansdatter, gift, 78, Koelbjærg. Husmand Hans Jørgen Kofod
1876, 1404, 2104, Ane Lisbet Kirstine Larsdatter, enke, 69, i Bred. Gaardmand Dines Hansen Larsen
1876, -, 2204, Maren Jørgensdatter, enke, 90, i Skalbjærg. Gaardmand Peter Mogensen
1876, 0305, 1005, Ane Lorenzen Ramberg, 47, Bred Mose. Husmand Peter Andresen
1876, 0805, 1405, Karen Kirstine Nielsen, 10 maaneder, datter af indsidder Lars Nielsen, Andebølle Mose
1876, 1805, 2405, Anne Marie Nielsen, enke, 29, Karhuse. Købmand Kristen Mortensen
1876, 1805, 2405, Marie Katrine Sadserod, 42, af Storeskov. Hjulmand Hans Jørgensen
1876, 1905, 2405, Martine Hansen, 1 dag, datter af hjulmand Hans Jørgensen og Marie Katrine Sadserød, af Storeskov
1876, 2205, 2905, Kirsten Rasmussen, 41, paa Rold. Gaardmand Peder Andersen
1876, 2205, 2705, Maren Katrine Jørgensen, ugift fattiglem, 66, paa Stensgaard
1876, 1406, 2106, Maren Pedersen, 30, af Skalbjærg. Gaardmand Niels Didriksen
1876, 1706, 2306, Ane Marie Rasmussen, 40, Rold. Husmand Lars Kristjan Andersen Lund
1876, 2906, 0607, Nikoline Knudsdatter, 60, Andebølle Mose. Husmand Niels Nielsen
1876, 2908, 0409, Karoline Andersen, 2½ maaned, datter af ugift Anne Marie Kirstine Andersen, Vissenbjærg
1876, 1010, 1610, Anne Kristensen, 8 og 9 maaneder, datter af husmand (enkemand) Kristen Larsen, af Duedal. Plejedatter af husmand Lars Hansen, Ravnehøjhus
1876, 1910, 2610, Mette Katrine Hansen, gift, 56, Skalbjærg Mark. Husmand Mathias Pedersen
1876, 2310, 2810, Ane Marie Kirstine Sørensen, 7 dage, datter af gaardbestyrer Ejler Sørensen, af Rold
1876, 2310, 2810, Maren Truelsdatter, enke, 71½, af Andebølle. Husmand Lars Vilhelm Rasmussen
1876, 1011, 1511, Karen Andrea Frederikke Madsen, 1 uge, datter af gaardmand Lars Madsen, Rold
1876, 1911, 2711, Maren Jensdatter, 62, Stensbo. Gaardmand Lars Hansen
1876, 0812, 1512, Marie Hansen, sypige, 18½, hos forældrene indsidder Hans Kaspar Karlsen, Karhuse
1876, 1612, 2612, Karen Pedersdatter, enke, 59, af Blejsmose. Husmand Ole Nielsen
1876, 1812, 2412, Maren Kirstine Knudsen, 17 uger, datter af indsidder Thomas Knudsen, i Hesbjærghuse
1876, 2412, 3012, Maren Andersen, 39, i Skalbjerg. Boelsmand Hans Nielsen
1876, 2412, 3012, Birte Marie Jørgensen, ugift fattiglem, 59, paa Stensgaard
1877, 1001, 1601, Marie Petersen, 1 dag, datter af husmand Mads Petersen, Brønserud Mark
1877, 1401, 2001, Johanne Nielsdatter, enke, 72, Magtenbølle. Husmand Niels Knudsen
1877, 1401, 2201, Anne Margrete Hansdatter, 67, i Skalbjærg. Gaardmand Peder Nielsen
1877, 1401, 2001, Ane Margrete Nielsdatter, 71, Storeskov. Aftægtsmand Hans Andersen
1877, 2201, 2901, Ane Kirstine Povlsdatter, 63, Magtenbølle Mark. Aftægtshusmand Anders Rasmussen
1877, 2701, 0202, Karoline Kirstine Holst, 7, datter af skomager Jokum Frederik Holst, Ornebjærg
1877, 0402, 1202, Kirsten Rasmusdatter, 77, ved Bred Teglværk. Husfæster Peter Nikolajsen
1877, 0502, 1002, Karen Andersdatter, enke, 82, Bred Mark. Husmand Frederik Kristjansen
1877, 2602, 0603, Ellen Kirstine Pedersdatter, enke, 74, opholdende sig i Sinehuset. Husmand Lars Pedersen paa Mosegaards Mark, Balslev Sogn
1877, 0804, 1304, Madsine Olsen, 8 maaneder, datter af husmand Jens Peder Olsen, Bred Mose
1877, 0305, 0905, Nielsine Marie Kirstine Gertsen, tjente Niels Mortensen i Sortenkær 15, plejedatter af husmand Søren Jensen, Andebølle Mose
1877, 0705, 1405, Angelica Johansen, 19, Kaadekilde Mose. Datter af husmand Johan Kristensen
1877, 0605, 1205, Katrine Karlsen, fraskilt kone, 70, paa Stensgaard. Efter Rasmus Hansen, Vejlby Sogn
1877, 1305, 2205, Ane Katrine Pedersdatter, 49, i Skallebølle. Gaardejer Gorm Pedersen
1877, 1805, 2605, Margrete Lavrine Rasmussen, 10, datter af skrædder Rasmus Nielsen Rasmussen, Duedal
1877, 2405, 3005, Mette Kirstine Nielsen, 2, datter af husmand Anders Nielsen, Andebølle Mose
1877, 1506, 2106, Mette Marie Petersen, 33, hos stedfaderen gaardmand Lars Hansen, af Stensbo. Datter af smed Peder Rasmussen af Haarby
1877, 0507, 1207, Mariane Rasmusdatter, enke, 65, hos svigersønnen teglværksejer Peder Mathiesen, Assenbølle Mark. Gaardmand Karl Kristjan Jensen i Kaadekilde
1877, 1708, 2408, Ingeborg Kam f. Jørgensdatter, enke, 89 og 9 maaneder, i Assenbølle. Gaardejer Anders Rasmussen Kam
1877, 1708, 2308, Ane Marie Jespersdatter, enke, 74, Skovsby Mark. Husmand Hans Kristjansen
1877, 2008, 2508, Juliane Kristine Eriksen, 19½, i Skovsby. Datter af husmand Hans Kristensen Eriksen
1877, 2008, 2508, Karen Kirstine Hansen, 11, datter af husmand Hans Simonsen, Kjelstrup Mark
1877, 2108, 2608, Barbara Nielsdatter, enke, 66, i Brønderud. Husmand Mads Pedersen
1877, 0109, 0809, Ane Katrine Nielsen Skovsby, 14, datter af gaardmand Niels Hansen Frydenlund, i Skovsby
1877, 0809, 1309, Dødfødt pige, datter af bødker Rasmus Jensen, Duedal
1877, 2109, 2509, Ane Marie Hansen, 1 dag, datter af husmand Peder Hansen, af Bred Mark
1877, 1010, 1510, Karen Mikkelsdatter, ugift, 51, boede i Skalbjærg
1877, 0910, 1710, Vilhelmine Spør f. Kristjansen, enke, 42, hos forældrene skomager Kristen Johansen, Gadsbølle Mark. Garver Spør i Odense
1877, 2710, 0311, Marie Jørgensdatter, 63, Kaadekilde Mose. Husmand Hans Madsen
1877, 2810, 0611, Karen Rasmusdatter, 68, Kaadekilde Mose. Husmand Rasmus Rasmussen
1877, 1711, 2311, Ane Johanne Jørgensen, 11, datter af afdøde husmand Hans Jørgensen, Magtenbølle Mark
1877, 0112, 0712, Kristjane Hansen, 27, Grønlundsminde. Tømrer Povl Hansen
1877, 0612, 1312, Ane Marie Sørensen, 69, Gadsbølle Mark. Aftægtsmand Jakob Kristensen
1877, 0912, 1512, Ane Katrine Kristensen, 7, datter af gaardmand Mogens Kristensen, af Kragelund, Magtensbølle Mark
1877, 1412, 2112, Ane Katrine Jensdatter, 58, Karhuse. Bolsmand Henrik Kristjansen
1877, 1612, 2212, Hansine Simonia Holgersen, 14 maaneder, datter af skrædder Lars Holgersen, Milehuset
1877, 1612, 2112, Jenny Nielsine Katrine Hansen, ½, datter af teglværksejer Hansen, Sellebjærg Teglværk
1877, 2312, 2912, Kirsten Jespersdatter, 49, skalbjærg Mark. Husmand Niels Jørgen Eriksen
1878, 0802, 1602, Maren Andersdatter, 69, i Koelbjærg. Husmand Erik Eriksen
1878, 0902, 1602, Maren Andersen, 40, Plønestedet, Andebølle Mark. Boelsmand Rasmus Karlsen
1878, 0902, 1302, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Jørgen Hansen, Andebølle Mose
1878, 2202, 2802, Karen Kirstine Frederiksen, 14 dage, datter af ugift Petrosine Sofie Nielsen, i Skovsby
1878, 2502, 0403, Jensine Julie Petersen, 1, datter af ugift Nikoline Pedersen, af Bred Mark
1878, 0403, 1103, Hanna …, 2, datter af ugift Bengte Svendsdotter. I pleje hos husmand Niels Larsen, Rold
1878, 1703, 2303, Johanne Kirstine Jensen, 4, datter af husmand Anders Jensen, Bred Mark
1878, 2503, 0104, Anne Dorthea Nielsdatter, 59, Karhusene. Husmand Jens Jørgen Coordt
1878, 3103, 0504, Anne Katrine Sørensdatter, enke, 85, paa Fattiggaarden. Fattiglem Peder Larsen
1878, 0304, 1004, Lisbeth Larsen, enke, 73, Andebølle Mose. Husmand Hans Kristjan Jeppesen
1878, 0304, 1104, Karen Iversdatter, enke, 85, af Skalleholm. Aftægtsmand Lars Hansen
1878, 0704, 1304, Karen Jensen, 6, datter af husmand Anders Jensen, Bred Mose
1878, 2004, 2604, Nikoline Pedersen, 26½, Bred Mark. Datter af husmand Peter Nikolaisen
1878, 0805, 1105, Anne Margrete Knudsen, 8 maaneder, datter af gaardmand Hans Peter Knudsen, af Lægteskov. Født 9.9.1877 i Vejen, Jylland
1878, 1805, 2405, Karen Sofie Vilhelmine Henriksen, 1 døgn, datter af ugift Karen Rasmussen, af Møllebjærghus
1878, 1606, 2206, Ane Katrine Nielsen, 15½, datter af hjulmand Peder Nielsen, Magtenbølle
1878, 1606, 2006, Ane Marie Jeppesen, enke, 65, i Sveltegyden. Husmand Rasmus Larsen
1878, 3006, 0407, Maren Nielsdatter, 83, hos svigersønnen gaardmand Hans Pedersen, i Brønserud. Aftægtsgaardmand Hans Jensen
1878, 2007, 2607, Hansine Simonia Holgersen, 1 time, datter af skrædder Lars Holgersen, Milehuset
1878, 2807, 0308, Johanne Kirstine Pedersdatter, enke, 70, Skalbjærg Mark. Skrædder Thomas Jensen
1878, 2808, 0409, Ane Marie Pedersdatter, enke, 83, Skallebølle Mark. Husmand Hans Mortensen
1878, 0109, 0609, Ane Katrine Larsdatter, enke, 68, Skovsby. Gaardmand Anders Kristjansen
1878, 0609, 1109, Elisabet Mathiasdatter, 53, Ravnemarken. Husmand Peder Nielsen
1878, 0709, 1309, Ane Marie Hansen, 62, Sveltegyden. Husmand Hans Larsen
1878, 1609, 2109, Anna Hansine Rasmussen, ½, datter af Rasmine Nielsen, af Brændekilde Væde. I pleje hos Hans Eriksens enke, Skovsby
1878, 2409, 3009, Lavrine Petrine Dinesen, 4 maaneder, datter af gaardmand Lars Kristjan Dinesen, i Bred
1878, 0810, 1510, Dødfødt pige, datter af ugift Ane Iversen, Andebølle Mark, Ornebjærg
1878, 1910, 2510, Maren Kristensen, 1 time, datter af ugift Vilhelmine Kirstine Kristensen, af Nøjsomhed
1878, 0710, 1110, Johanne Marie Madsdatter, 72, Andebølle Mose. Aftægtsmand Knud Nielsen
1878, 2210, 2610, Ane Margrete Hansdatter, enke, 72, hos sønnen gartner Jens Larsen, Skalbjærg Mark. Husmand Lars Pedersen ved Langesø
1878, 2310, 2910, Abelone Hansdatter, 69, Magtenbølle Torn. Husmand Rasmus Hansen
1878, 2610, 0111, Dødfødt pige, datter af husmand og maler Hans Jensen, Skovsby Mark
1878, 1111, 1811, Maren Hansdatter, enke, 76, Magtenbølle Torn. Husmand Jørgen Andersen
1878, 2211, 2911, Ane Kirstine Povlsdatter, enke, 81, Karhuse. Tømrer Hans Andersen
1878, 0812, 1312, Birthe Marie Rasmussen, enke, 68, paa Fattiggaarden. Hørsvinger Rasmus Nielsen, Skalbjærg
1878, 1412, 2112, Kirsten Sørensen, 26, Bred Mark. Datter af husmand Søren Clausen
1879, 0701, 1301, Ane Kirstine Rasmusdatter, enke, 62, paa Fattiggaarden. Væver Jens Hansen, Højbjærg
1879, 0302, 0802, Ane Dorthea Pedersdatter, aftægtskone, 83, hos Hans Madsen, af Kjertebjærg. Husmand Kristen Jørgensen, Skallebølle Mark
1879, 1902, 2602, Kirsten Pedersdatter, 62, Skalbjærg Mark. Husmand Hans Pedersen
1879, 2202, 0403, Maren Nielsdatter, 63, i Brønserud. Husmand Anders Kristoffersen
1879, 0203, 0803, Ane Marie Nielsdatter, enke, 73, i Bred. Husmand Hans Kristensen
1879, 0503, 1003, Kirsten Hansine Nielsen, 2, datter af husmand Klavs Nielsen, af Kyllensten
1879, 1303, 1603, Karen Marie Jensen, 12 timer, hos morfaderen husmand Hans Johansen, i Skalbjærg. Datter af indsidder Klavs Kristjan Jensen, af Høje
1879, 1803, 2603, Magdalene Larsen, 23, Rold. Datter af gaardmand Lars Andersen
1879, 2003, 2703, Sidsel Larsen, gift, 49, af Tingvadhus. Husmand Hans Kristjansen
1879, 2003, 2603, Anne Lisbeth Jensdatter, ugift fattiglem, 71, Karhuse
1879, 2403, 2903, Maren Jørgensdatter, 80, Skalbjærg. Husmand Peder Rasmussen
1879, 3003, 0504, Mette Katrine Andersdatter, enke, 68, Bred. Gaardmand Mads Jørgen Mathiasen
1879, 1104, 1604, Ane Marie Olsen, 5, datter af husmand Jens Peder Olsen, Bred Mose
1879, 1904, 2604, Maren Pedersdatter, enke, 74, Hesbjærghuse. Gaardmand Lars Sørensen
1879, 2404, 2904, Johanne Marie Hansdatter, enke, 79, Magtenbølle Mark. Aftægtshusmand Jens Jørgensen
1879, 2105, 2705, Maren Johanne Olsen, 12, datter af husmand Jens Peter Olsen, Bred Mose
1879, 2105, 2705, Kirsten Hansdatter, 60, Kjelstrup Mark. Husmand Jørgen Hansen
1879, 2405, 3005, Anne Margrete Pedersdatter, enke, 77, andebølle Mark. Husmand Peter Finsen
1879, 0106, 0706, Mariane Katrine Nisted, 14, datter af kjøbmand Hans Nisted, Andebølle
1879, 2506, 3006, Mette Rasmusdatter, enke, 69, af Eskemoselund, Skovsby Mark. Mads Hansen
1879, 0407, 0907, Maren Kirstine Pedersen, 12½, datter af sadelmager Clavs Pedersen, Skalbjærg Mark
1879, 2206, 2806, Andrea Johanne Andreasen, 17, datter af husmand Peter Andreasen, Bred Mark
1879, 1107, 1707, Karoline Kristensen, enke, 91, Bred Mark. Husmand Kristen Madsen
1879, 0508, 0908, Andrea Marie Pedersen, 4, datter af gaardmand Anders Jørgen Pedersen, Enghavestedet
1879, 0908, 1208, Dorthea Marie Hansen, enke, 76, hos Hans Andersen, Sprattenborg?. Fæstehusmand Johan Jeppesen, Skovmøllehus i Veflinge
1879, 1308, 1808, Karen Margrete Madsen, 20, i Røverskoven (Ullemosehus). Datter af husmand og væver Mads Andersen
1879, 0109, 0609, Ane Kirstine Pedersdatter, enke, 69, Skalbjærg Mark. Husmand Peder Clausen
1879, 0809, 1309, Bodil Marie Kirstine Petrine Johansine Hansen, 9 maaneder, datter af indsidder Niels Hansen, Gadsbølle Mark
1879, 2309, 2709, Maren Johanne Andersen Lund, 10, datter af husmand Lars Kristjan Andersen Lund, Rold
1879, 0509, 1209, Anne Rasmussen, ugift, 43, Hesbjærghuse. Datter af afdøde boelsmand Rasmus Johansen
1879, 0410, 1010, Anne Elisabet Kirstine Dinesen, 6½, datter af gaardmand Lars Kristjan Dinesen, af Bred
1879, 0510, 10100, Anne Katrine Larsen Andebølle, 10½, datter af gaardmand Lars Andersen, Andebølle
1879, 0710, 1410, Ane Margrete Kristensen, 36, Vesterbjærg, Andebølle Mark. Gaardmand Niels Johansen
1879, 0810, 1510, Karen Mortensdatter, 75, Bred Mark. Aftægtsmand og skrædder Kristjan Hansen
1879, 2910, 0611, Bodil Kirstine Jensdatter, enke, 85, paa aftægt hos sønnen husmand Hans Nielsen, Nøjsomhed. Husmand Niels Hansen, Nøjsomhed
1879, 0211, 0811, Karen Jørgensen, 62, Vissenbjærg Kro. Kromand og bager Frits Olsen
1879, 1611, 2211, Maren Hansdatter, aftægtsenke, 92, hos svigersønnen gaardmand Anders Andersen, Gammelmarken. Gaardmand Rasmus Esbensen
1879, 2711, 0212, Ellen Madsen, 4, datter af gaardejer Anders Møller Madsen, Imosegaard
1879, 1412, 2012, Anne Marie Jørgensen, 17½, datter af gaardmand Jørgen Kristjan Jørgensen, Skalbjærg
1879, 1612, 2212, Karen Dorthea Andersen, 25, Rold. Gaardmand Eiler Sørensen
1879, 1612, 2312, Marie Katrine Andersdatter, 57, Bøgebjærglund, Koelbjærg Mark. Boelsmand Hans Rasmussen
1879, 1812, 2312, Rasmine Holst, 4½, datter af skomager Frederik Holst, Ornebjærg
1879, 1612, 2212, Karen Kirstine Emilie Kristjansen, 1½, datter af husmand Rasmus Kristjansen, Lille Stensgaard
1879, 2812, 02011880, Anne Marie Holte, tjenestepige, 21, hos bager Povlsen, ved Bred Station
1879, 2712, 02011880, Julie Ane Stefine Hansen, 5 og 3 maaneder, datter af husmand Jens Kristjan Hansen, Andebølle Mose
1880, 0201, 0801, Jørgine Sofie Petrine Hansen, 10 maaneder, datter af Ane Marie Madsen, af Bred. I pleje hos husmand Jørgen Rasmussen, Skalbjærg Mark
1880, 0201, 0501, Rasmine Jensine Marie Rasmussen, 2 maaneder, datter af husmand Jeppe Rasmussen Frydenlund, Ny Fuglesang
1880, 2001, 2701, Ane Dorthea Rasmussen, 17½, datter af Ane Katrine Larsen (gift med indsidder Hans Madsen), Kaadekilde Mose
1880, 0202, 0802, Jensine Nikoline Larsen, 11 uger, datter af Ane Marie Pedersen, af Bred Mark
1880, 0202, 1002, Johanne Jensen, enke, 76, hos svigersønnen gaardmand Anders Nielsen, af Markusholm. Gaardmand Kristen Kristensen
1880, 0802, 1302, Hansine Jeppesen, 5 maaneder, datter af indsidder Jeppe Jeppesen, Rold
1880, 2202, 0103, Maren Jørgensdatter, 76, Skalbjærg Mark. Husmand Bonde Simon Povlsen
1880, 2602, 0403, Karen Andersdatter, enke, 67, Skovhavehuset. Aftægtshusmand Niels Larsen
1880, 0103, 0703, Birtha Maria Børresen, 6 dage, datter af indsidder Johan Karl Børresen, Koelbjærg
1880, 1103, 1803, Gjertrud Katrine Madsen, 1 og 9 maaneder, datter af Jørgen Kristjan Madsen, Magtenbølle Mark
1880, 1403, 2103, Trine Ducine Rasmussen, 1, datter af bødker Rasmus Jensen, Duedal
1880, 2303, 0204, Dødfødt pige, datter af husmand og tømrer Niels Jensen, Egesminde
1880, 2603, 0204, Anne Sofie Lovise Hansen, 43, Egesminde. Husmand og tømrer Niels Jensen
1880, 0804, 1504, Hanne Jørgine Jette Hansen, 21, Skalbjærg Mark. Datter af husmand Hans Jakob Jespersen
1880, 1604, 2404, Ane Kirsten Hansen, 45, Magtenbølle. Gaardmand Hans Kristoffersen
1880, 1904, 2304, Ane Kristensdatter, enke, 82, Andebølle Mose. Husmand Søren Frederiksen
1880, 1005, 1505, Ane Katrine Kristensen, 9 maaneder, datter af gaardmand Mogens Kristensen, Kragelund
1880, 2805, 0406, Gjertrud Marie Andersdatter, ugift, 68, Hjortebjærglund, Karhuse. Datter af husmand Anders Hansen
1880, 0106, 0506, Karen Jørgensen, 36, Andebølle Mose. Husmand Rasmus Jensen
1880, 0406, 0906, Maren Margrete Oline Johansen, 6 uger, datter af ugift Johanne Marie Nielsen. I pleje hos indsidder Søren Larsen, Koelbjærg
1880, 0606, 1206, Ane Kirstine Villemsdatter, 86, Husemose Mølle. Aftægtsmand Kristen Andersen
1880, 1106, 1906, Maren Jensdatter, 77, Stendys, Skalbjærg Mark. Aftægtsmand Johan Hansen
1880, 2006, 2506, Gjertrud Marie Lovise Gommesen, 26, Koelbjærg Skole. Skolelærer Hans Frederik Kjær
1880, 2506, 0207, Maren Kirstine Nielsen, 27, Barlebo [Ballebo?]. Datter af gaardmand Niels Nielsen
1880, 1807, 2207, Maren Olesdatter, 68, Høihavehuset, Gadsbølle Mark. Husmand Lars Nielsen
1880, 1508, 2008, Karen Marie Nielsen, 25, ved Bred Station. Bager Søren Mathiasen Poulsen
1880, 1408, 2208, Petra Amalie Hansen, 2 og 9 maaneder, datter af husmand Mads Peder Hansen, Bred
1880, 1709, 2109, Dina Marie Hansen Rasmussen, 2 uger, datter af Bothilde Nielsen Rasmussen, af Sprattenborg
1880, 2409, 0110, Marie Kirstine Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af Johanne Kirstine Pedersen, af Fjelsted, nu tjener i Gribsvad. I pleje hos Hans Larsens enke ved Røverskoven
1880, 0411, 1011, Maren Rasmusdatter, 78, i Storeskov. Husmand Jens Sørensen
1880, 1111, 1811, Klara Pouline Kjær, 3, datter af skolelærer og kirkesanger Hans Frederik Kjær, Koelbjerg
1880, 1511, 2011, Karen Andersdatter, ugift, 83, i Andebølle
1880, 2711, 0312, Dødfødt, datter af gaardejer Jørgen Mortensen, i Skalbjerg
1880, 0112, 0612, Petrine Dinesen, 1½, datter af gaardmand Lars Kr. Dinesen, i Bred
1880, 1512, 2312, Ane Larsdatter, enke, 81, paa aftægt hos sønnen Lars Pedersen, Røverskoven. Daglejer Peder Hansen
1880, 2112, 2912, Dødfødt, datter af ugifte Hansine Hansen, Skalbjerg Mark
1880, 2212, 2912, Hansine Hansen, 32, Skalbjerg Mark. Datter af snedker Hans Hansen
1880, 2712, 3112, Johanne Madsdatter, 72, paa Fattiggaarden. Datter af Mads Jyde
1881, 1201, 1801, Mette Katrine Nielsdatter, 75, paa Skovsby Mark. Aftægtsmand Niels Pedersen
1881, 1501, 2401, Juliane Klaudine Severine Jacobsen, datter af danselærer Gotfred Grønning Jacobsen, i Duedal
1881, 1801, 2401, Karen Johanne Olsen, 8, datter af husmand Lars Kristian Pedersen, Gadsbølle
1881, 2601, 0302, Maren Jørgensdatter, enke, 85, Sellbjerghus. Smed Anders Andersen
1881, 2701, 0302, Vilhelmine Petrine Voller, 5 maaneder, datter af vægter Vilhelm Adolf Kristian Jean Voller, af Kaadekilde
1881, 1702, 2302, Karen Marie Jensen, 6, datter af husmand Rasmus Jensen, af Andebølle Mose
1881, 0903, 1603, Udøbt pige, datter af indsidder Lars Christian Hansen, Gadsbølle Mark
1881, 1603, 2203, Karen Mathilde Pedersen, 11 maaneder, datter af husmand Mathias Pedersen, paa Skalbjærg Mark
1881, 1603, 2403, Andrea Jensine Nielsen, 2½, datter af skomager Peder Nielsen, af Skalbjærg Mark
1881, 1903, 2603, Kirsten Pedersdatter, 76, ved Bred. Aftægtsbolsmand Niels Madsen
1881, 2903, 0504, Maren Rasmussen, enke, 78, af Højbjærg. Husmand Søren Rasmussen
1881, 0204, 0604, Dødfødt pige, datter af ugift Maren Johanne Dorthea Hansen, i Kolbjerg
1881, 2604, 0305, Maren Nielsen, 47, paa Kaadekilde Mose. Husmand Hans Madsen
1881, 0805, 1305, Maren Kristine Pedersen, 3, datter af smed Peder Kristian Kristensen, i Kolbjerg
1881, 2206, 2606, Maren Kirstine Madsen, 12, datter af husmand Lars Madsen, paa Andebølle Mose
1881, 0707, 1107, Hansine Kristine Kristensen, 9, datter af husmand Jacob Kristensen, i Skalbjerg
1881, 0707, 1307, Hansine Rasmine Petrine Kristoffersen, 17, datter af gaardmand Hans Kristoffersen, i Magtenbølle
1881, 2007, 2707, Kirstine Hansen Kaadekildeholm, 15 og 9 maaneder, datter af husmand Hans Pedersen, paa Bred Mose
1881, 3007, 0408, Johanne Marie Jensen, 4½ uge, datter af Ane Katrine Jensen, paa Odense Fattiggaard. I pleje hos snedker Peter Henrik Kristiansen, af Andebølle Mark
1881, 1408, 2108, Kristiane Hansen, 1, datter af indsidder Anders Hansen, Lillekirkeskovhus
1881, 0909, 1209, Johanne Katrine Jensen, 2½, datter af Ane Marie Nielsen, af Magtenbølle Mark
1881, 2709, 0310, Kirsten Mortensdatter, enke, 72, af Kaadekildelund. Aftægtsmand Hans Andersen
1881, 1010, 1710, Karen Poulsdatter, enke, 76, paa Skovsby Mark. Boelsmand Henrik Rasmussen
1881, 2210, 2910, Ane Larsen, 47, paa Kolbjerg Mark. Husmand Lars Nielsen
1881, 1211, 1911, Kirsten Sørensdatter, enke, 70, paa Skovsby Mark. Husmand og væver Niels Kristensen
1881, 2511, 0212, Sofie Jacobsdatter, enke, 53, i Kjelstrup. Smed Lars Larsen
1881, 1512, 2212, Maren Kristensen, 13, datter af gaardmand Mogens Kristensen, af Kragelund
1881, 2612, 3112, Maren Pedersdatter, ugift pige og husholderske, 69, i Grønlundshuset
1881, 2312, 3012, Emilie Louise Hansen, 11, datter af kjøbmand Hans Kr. Hansen, i Bred
1882, 0701, 1401, Maren Thomsen, 17, datter af snedker Johan Thomsen, Stilonghus, Gammelmark
1882, 1102, 1802, Karen Margrethe Nielsdatter, enke, 72, i Bred. Gaardmand Marcus Sørensen
1882, 1102, 1702, Sidsel Jensen, fattiglem, 89, paa Vissenbjerg Fattiggaard
1882, 2202, 0203, Agathe Larsdatter, enke, 89, i Skovsby. Gaardmand Peter Larsen
1882, 2502, 0403, Julie Ane Steffine Hansen, 4 maaneder, datter af husmand Jens Kristian Hansen, af Andebølle Mose
1882, 1203, 1703, Katrine Madsdatter, gift fattiglem, 85. Karl Frederik Lindstrøm
1882, 1703, 2303, Ane Sabine Scheuer, enke, 89, i Bomhuset. Snedker Julius Hansen
1882, 2903, 0404, Kirsten Hansdatter, enke, 79, paa Fattiggaarden. Indsidder Jens Jørgen Olsen, paa Gadsbølle Mark
1882, 2004, 2604, Ane Margrethe Nielsdatter, enke, 73, af Grøftebjerghus. Bødker Jens Jensen
1882, 2604, 0206, Karen Marie Henningsen, 17, datter af gaardmand Niels Henningsen, Skalbjerg
1882, 0605, 1305, Dorthea Pedersdatter, 71, Gadsbølle Mark. Husmand Anders Madsen
1882, 1205, 1905, Ane Jensdatter, enke, 77, Skjelbjerghus. Gaardmand Hans Rasmussen
1882, 2305, 2705, Gjertrud Jørgine Lovise Nielsen, 4½, datter af husmand Hans Kristian Nielsen, paa Assenbølle Mark
1882, 2305, 3005, Ane Katrine Petersen, 54, Skalbjerg. Gaardejer Peder Nielsen
1882, 2505, 3005, Johanne Rasmusdatter, enke, 86, i Karhuse. Smed Niels Kristian Nielsen
1882, 2905, 0506, Johanne Hansen, 7½, datter af boelsmand Rasmus Hansen, i Baghavestedet
1882, 1906, 2606, Mette Marie Hansen, 33, af Skjellebjerg. Gaardmand Thorvald Mathæus Jensen
1882, 1606, 2406, Marie Dinesdatter, enke, 85, ved Røverskoven. Husmand Kristen Larsen
1882, 2606, 0107, Anne Marie Frederiksdatter, 59, Skareløkke. Bred Niels Jørgensen
1882, 0607, 1007, Kirsten Jørgensdatter, enke, 73
1882, 2807, 0108, Karen Kristiane Pedersen Møller, 21, paa Bred Gæstgivergaard. Datter af Niels Pedersen Møller
1882, 2807, 0108, Marie Karen Stine Koch, 1½, datter af slagter Peder Rasmussen Koch, Bred Mose
1882, 08080 1208, Anne Dorthea Jørgensen, 1 og 11 maaneder, datter af indsidder Hans Jørgensen, i Skalbjerg Friskole
1882, 3108, 0509, Karen Marie Madsdatter, ugift, 76, paa Fattiggaarden
1882, 1309, 1809, Karen Kristoffersen, 46, paa Bred Mark. Aftægtsmand Frants Andresen
1882, 0210, 0710, Ane Hansine Dorthea Nielsen, 9, datter af indsidder Hans Peder Nielsen, Skalbjerg Mark
1882, 1810, 2310, Karen Jensen, 2 uger, datter af Anne Margrethe Jensen, paa Gadsbølle Mark
1882, 0311, 0811, Karen Marie Hansen, 45, Duedal. Hjulmand Rasmus Kristian Nielsen
1882, 1511, 2111, Marie Sofie Pedersdatter, enke, 72, af Gl. Grøftebjerg. Husmand Anders Jørgensen
1882, 1911, 2511, Ane Marie Mathiasdatter, enke, 76, Holmehus, Kolbjerg Mark. Husmand Jørgen Pedersen
1882, 0212, 0812, Maren Andrea Jørgensen, 8, datter af husmand Anders Jørgensen, Gadsbølle Mark
1882, 0712, 1512, Pige, 1 minut, datter af skrædder Peder Nielsen, Andebølle
1882, 1012, 1812, Ane Mathiasdatter, enke, 70, i Assenbølle. Gaardmand Peder Sørensen
1882, 1912, 2712, Anne Jensen, 23, datter af husmand Jens Jørgensen, af Damsbølle
1882, 3112, 08011883, Karoline Terkildsen, 16 timer, datter af gaardejer Hans Jørgen Terkildsen, Skalbjerg
1883, 0401, 1101, Johanne Katrine Larsen, ugift, 48, paa Kaadekilde Mark. Datter af gaardmand Lars Larsen af Bobjerglund
1883, 1101, 1601, Hansine Margrethe Simonsen, 1 og 9 maaneder, datter af husmand Kristian Simonsen, Skalbjerg Mark
1883, 1201, 2001, Maren Kirstine Jensen, 7 maaneder, datter af gaardmand Torvald Jensen, af Kjelbjerg
1883, 1801, 2501, Marie Kirstine Rasmusdatter, 68, i Bred. Husmand Ole Jørgensen
1883, 2101, 2701, Sine Birgitte Hansen, 10, datter af husmand Jens Kristian Hansen, paa Andebølle Mose
1883, 1102, 1702, Dorthea Kirstine Jensen, 27, Blæsenborg. Gaardbestyrer Hans Jørgen Jensen
1883, 2002, 2602, Karen Rasmine Rasmussen, 3 uger, datter af Dorthea Rasmussen, af Grønlundhus
1883, 2202, 0103, Karen Jørgensdatter, enke, 75, paa Fattiggaarden. Husmand Hans Kristian Hansen af Kildemose
1883, 0203, 0903, Anne Marie Jensen (tvilling), 1 dag, datter af ugift Maren Dorthea Jensen, Gadsbølle Mark
1883, 0603, 0903, Petrine Jensen (tvilling), 4 dage, datter af ugift Maren Dorthea Jensen, Gadsbølle Mark
1883, 1903, 2403, Ane Marie Kristoffersdatter, 68, Røverskoven. Vejmand Jørgen Henriksen
1883, 2503, 2903, Maren Jensen, 6 timer, datter af stationskarl Peter Jensen, Skalbjerg Station
1883, 0704, 1404, Marie Kirstine Hansen, 12, datter af afdøde smed Peder Hansen, Fuglsang
1883, 0505, 1205, Maren Kristensdatter, enke, 59, Kolbjerg Mark. Husmand Peder Hansen
1883, 1805, 2405, Oline Lavrine Olsen, 1½, datter af husmand Jens Olsen, ved Gammellund
1883, 0706, 1306, Anne Marie Madsdatter, 74, Svendsbjerghus, Brønserud Mark
1883, 1906, 2506, Maren Cathrine Jørgensen, 22, Bred Mark. Datter af husmand Jørgen Nielsen
1883, 1806, 2406, Dødfødt pige, datter af husmand Mads Pedersen og Dorthe Margrethe Mortensen, Bred
1883, 0207, 0707, Sofie Frederikke Hansen, 10, datter af Birthe Cathrine Hansen, Odense Fattiggaard. I pleje hos murer Niels Christian Jensen, i Koelbjerg
1883, 0107, 0507, Maren Hansdatter, enke, 83, hos husmand Hans Rasmussen, Aletterød Mark. Gaardmand Rasmus Jørgensen, paa Rold
1883, 0307, 0707, Mathilde Emilie Nielsen, 4 og 9 maaneder, datter af Hansine Nielsen, i Odense. I pleje hos murer Niels Chr. Jensen i Koelbjerg
1883, 0607, 1307, Malene Cathrine Jensdatter, 64, i Bred. Gaardmand Mads Madsen
1883, 2707, 0208, Ane Kirstine Pedersen, 21, Andebølle Mose. Datter af husmand Rasmus Pedersen
1883, 0608, 1108, Karen Marie Jensen, 29½, under et ophold hos boelsmand Hans Nielsen, Holebæk. Datter af gaardmand Jens Andersen, Gummerup, Kjøng Sogn
1883, 1508, 1908, Anne Cathrine Rasmine Kirst. Petersen, 9 maaneder, datter af husmand Jens Christian Pedersen, Storeskov, Andebølle
1883, 0409, 0909, Ane Marie Hansdatter, 64, paa Rold. Husmand Niels Larsen
1883, 1209, 1609, Anne Marie Jensen, 1½, datter af enke Marie Cathrine Viborg, af Bred
1883, 2209, 2909, Laura Otilie Berk, enke, 34, i Rorslev. Datter af husmand Peter Berk paa Skovsby Mark. Husmand Niels Ottosen i Rorslev  
1883, 2209, 2809, Gjertrud Hansdatter, 69, hos sønnen tømrer Hans Chr. Nielsen, paa Assenbølle Mark
1883, 1410, 2010, Johanne Cathrine Gormsen, 21, Skallebølle. Datter af gaardmand Gorm Pedersen
1883, 2610, 3110, Johanne Marie Nielsine Rasmussen, 2 maaneder, datter af gaardmand Hans Rasmussen, Karhuse
1883, 2511, 2911, Johanne Kirstine Peterline Christiansen, 19, Gadsbølle Mark. Datter af Ane Cathrine Henriksen
1883, 0112, 0812, Camilla Bolette Mariane Andersen, 12, datter af maler Henrik Andersen, i Kjøbenhavn. Opholder sig hos boelsmand Anders Jørgensen, Lille Skjelhus
1883, 1012, 1512, Petrine Johanne Pedersen, 3 maaneder, datter af Marie Cathrine Jeppesen, af Haarslev Sogn. I pleje hos husmand Niels Christensen paa Ornebjerg
1884, 0301, 1101, Johanne Jørgine Nielsen, 1½, datter af handelsmand Hans Nielsen, Koelbjerg
1884, 2401, 2901, Karen Jørgensen, 1½, datter af Anna Christine Caroline Marie Jørgensen, Bred Mark. I pleje hos Hans Chr. Christensens enke ved Røverskoven
1884, 2202, 2802, Ane Marie Nielsen, 11, datter af husmand Anders Nielsen, i Andebølle Mose
1884, 0303, 1103, Cathrine Andersdatter, enke, 81, i Magtenbølle. Snedker Niels Pedersen
1884, 1303, 1803, Marie Martine Hansen, 5½ maaned, datter af Hansine Ernestine Hansen, Ærtekilehuset
1884, 1703, 2103, Malene Larsen, 63, Assenbølle Mark. Husmand Søren Olsen
1884, 1504, 2104, Abeline Caroline Larsen, 5, datter af husmand Peder Larsen, paa Skalbjerg Mark
1884, 0705, 1505, Ane Marie Larsdatter, enke, 79, i Skallebøllelund. Husmand Jørgen Madsen
1884, 1405, 2005, Kirsten Jensdatter, ugift, 74, Rikkesminde
1884, 2505, 2905, Dødfødt pige, datter af boelsmand Anders Chr. Nielsen og Mariane Kirstine Jørgensen, Kj…
1884, 1706, 2306, Ane Kirstine Jørgensen, enke, 52, Ø…hus, Gadsbølle Mark. Husmand Hans Christian Christiansen
1884, 2406, 2806, Ane Kirstine Hansen, ugift, 84, opholder sig hos sønnen Jens Kr. Jensen Frydenlund, Gadsbølle Mark
1884, 2906 0407, Ane Marie Thomsen, 11 maaneder, datter af indsidder Lars Thomsen, Skovsby Mark
1884, 1507, 2107, Ane Marie Christine Madsen, døvstum, 11, ophold hos bedstefaderen husmand Peter Rasmussen, Bred Mose. Datter af Maren Madsen
1884, 2407, 2907, Maren Andresen, 49, af Lille Broholm, Brylle Sogn. Indsidder Hans Peter Nielsen
1884, 2507, 3007, Marie Cathrine Hansdatter, 76, i Skalbjerg. Husmand Jørgen Christian Simonsen
1884, 1308, 1708, Dødfødt pige, datter af gaardmand Christian Rasmussen og Anne Cathrine Gormsen, af Skallebølle
1884, 1910, 2510, Ane Mortensen, 50, Hesbjerghuse. Husmand Erik Skov
1884, 2610, 0111, Maren Hansine Petra Henriksen, 8, datter af husmand og murer Hans Henriksen Rue, af Koelbjerg Mark
1884, 3011, 0612, Sofie Pedersdatter, enke, 61, Skovsby Mark. Gaardmand Niels Hansen
1884, 2711, 0212, Helene Hansine Madsen, 1½ maaned, datter af gaardmand Jens Madsen, Ærtemoselund
1884, 1212, 1912, Ane Johanne Jørgensen, 53, Assenbølle. Gaardmand Lars Mathiesen
1884, 1412, 2012, Karen Rasmussen, 16, datter af husmand Jens Rasmussen, Andebølle
1885, 2201, 2901, Andrea Hansen, 5, datter af husmand Mads Peder Hansen, Bred
1885, 2401, 0202, Kirsten Pedersdatter, 58, Brønserud. Datter af gaardmand Peder Jørgensen
1885, 0102, 0602, Anne Mortensdatter, enke, 71, Assenbølle Mark. Fæstehusmand Peder Pedersen
1885, 2401, 2901, Maren Jacobsen, 36, Skallebølle Mark. Husmand Jens Larsen
1885, 2501, 0202, Rasmine Henningsen, 16, datter af gaardmand Niels Henningsen, Skalbjerg
1885, 0102, 0702, Olga Hastrup, 5 maaneder, datter af gaardejer Julianus Vilhelm Hastrup, af Fugleviglund
1885, 0902, 1402, Johanne Cathrine Knudsdatter, fattiglem, 65, paa Stensgaard. Indsidder Ole Hansen
1885, 1702, 2302, Rasmine Jeppesen, 9, datter af husmand Jeppe Jeppesen, Rold
1885, 2702, 0603, Kirsten Mortensen, fraskilt, 47, Skalbjerg Mark. Fraskilt husmand Niels Christian Nielsen
1885, 0303, 0803, Elisabeth Kirstine Hansen, 13 maaneder, datter af Karen Kirstine Hansen, paa Fattiggaarden
1885, 1803, 2703, Johanne Mortensen, 43, Breed. Gaardmand Lars Thorsen
1885, 2103, 2603, Karen Marie Christensdatter, enke, 83, Huzarenlund. Husmand Lars Larsen
1885, 2303, 3003, Cathrine Jensdatter, 73, Lundeskovhus. Husmand og kirkeværge Hans Rasmussen
1885, 2303, 3003, Karen Hedevig Hansen, 33, Elleskovshus. Husmand Rasmus Christiansen
1885, 2803, 0404, Marie Jørgensen, 32, Kallebjerglund. Datter af husmand Lars Jørgensen
1885, 1104, 1804, Ane Marie Pedersen, 2, datter af klodsemager Lars Peter Petersen, Breed Station
1885, 1404, 2204, Carla Hastrup, 9 maaneder, datter af gaardejer Julianus Hastrup, Fugleviglund
1885, 1604, 2104, Frederikke Christiane Hansen, 15, datter af husmand og landpost Frederik Hansen, Breed Banke
1885, 1604, 2104, Karen Kirstine Hansen, 4, datter af ugift Nielsine Hansen, Fattiggaarden
1885, 2004, 2504, Ane Cathrine Rasmussen, 46, Andebølle Mose. Husmand Rasmus Peder Hansen
1885, 2004, 2504, Francisca Frederikke Elisa Willer, 3, datter af teglværksarbejder August Willer, Breed
1885, 2004, 2504, Karoline Margrethe Jørgensen, 17, datter af Ane Cathrine Jørgensen, Petersborg, Grøftebjerg
1885, 3004, 0505, Dødfødt pige, datter af indsidder Lars Thomsen, Skovsby Mark
1885, 0505, 1105, Maren Chathrine Hansen, 2 og 9 maaneder, datter af gartner Claus Christian Hansen, Odense
1885, 1205, 1705, Anna Sørine Hansen, 1½, datter af husmand Jens Hansen, Øxebjerghus
1885, 1105, 1905, Kirstine Johansen, 35, Koelbjerg. Gaardmand Hans Rasmussen
1885, 1205, 2005, Gjertrud Hansdatter, enke, 79, Sellebjerg. Gaardmand Anders Jensen
1885, 1805, 2305, Ane Marie Hansdatter, 59, Sprattenborg. Husmand Jørgen Mathiasen
1885, 2505, 0106, Anna Dorthea Thomsen Hedegren, 13, datter af former Carl August Thomsen Hedegren, Breed
1885, 2705, 0206, Ane Larsdatter, enke, 69, Koelbjerg. Hans Jensen
1885, 2805, 0306, Andrea Cathrine Pedersen, 11 maaneder, datter af Anne Kristine Marie Hansen
1885, 0106, 0706, Marie Karen Sofie Jørgensen, 1 og 3 maaneder, datter af husmand Peter Jørgensen, Breed Mose
1885, 0306, 0606, Karen Kirsten Nielsdatter, svensk pige, 22, paa Fattiggaarden
1885, 0906, 1306, Nicoline Henriette Rasmussen, 64, Grøftebjerghus. Husmand Anders Pedersen
1885, 1406, 1806, Anna Laurentine Dorthea Andersen, 4, datter af husmand Rasmus Hansen Andersen, Kolbjerg
1885, 1506, 2006, Maren Andersen, 74, Stiveshave. Aftægtsboelsmand Rasmus hansen
1885, 2106, 2706, Ane Marie Larsdatter, enke, 88, Rydslykke, Skovsby Mark. Husmand Niels Jørgensen
1885, 0307, 0707, Johanne Hansdatter, 73, Breed. Bødker Jens Jørgensen
1885, 2907, 0308, Laurentine Louise Krog, 5½, datter af husmand Christoffer Krog, i Hjelmerup. I pleje hos husmand Lars Nielsen, Ornebjerg
1885, 2907, 0208, Ane Marie Andresen, 5 og 9 maaneder, datter af afdøde husmand Frands Andresen, Bred Mark. I pleje hos Peter Jørgensen sammesteds
1885, 0508, 1108, Christiane Henningsdatter, enke, 70, hos gaardmand Peter Hansen, Rold. Tømmersvend Hans Christian Andersen, af Hunderup Skov
1885, 2108, 2608, Ane Margrethe Kirstine Nielsen, 20, Andebølle Mose. Datter af husmand Niels Clausen
1885, 2708, 0109, Anna Caroline Rasmussen, 17, datter af bødker Rasmus Jensen, Duedal
1885, 0709, 1409, Maren Nielsdatter, 77, Kaadekilde. Fæstehusmand Lars Christiansen
1885, 3011, 0512, Ane Cathrine Larsen, 73, paa Assenbølle Mark. Husmand Ole Findsen
1885, 1812, 2312, Cathrine Madsen, 3 maaneder, datter af gaardmand Hans Madsen, Breed
1885, 2812, 02011886, Karen Kirstine Christensen, 12 timer, datter af indsidder Christen Christensen, Skalbjerg
1886, 0301, 1101, Ane Marie Jensen, 18, datter af husmand Anders Jensen, Breed Mose
1886, 1001, 1601, Rasmine Pedersen, 10 dage, datter af sadelmager Hans Pedersen, af Ørbækshus
1886, 1001, 1601, Ane Margrethe Sørensdatter,78, af Grusgravhuset, Kjelstrup Mark. Husmand og murer Jørgen Christensen
1886, 1701, 2501, Anne Cathrine Andersdatter, enke, 67, Kjelstrup. Gaardmand Niels Hansen
1886, 2001, 2601, Dorthe Larsdatter, enke, 68, Fattiggaarden. Gaardmand Knud Hansen, Bred
1886, 0202, 0902, Laura Cecilie Pedersen, 7½, datter af husmand Lars Pedersen, i Røverskoven
1886, 0302, 0902, Magdalene Carlsen, 2½, datter af Karenmarie Mathiasen, i Assenbølle
1886, 1902, 2702, Karen Marie Madsen, 52, Lykkesholm, Bred Mark. Boelsmand Jens Christian Nielsen
1886, 2102, 2702, Hansine Christensen, 36, Andebølle Mark. Husmand Jens Christian Pedersen
1886, 2602, 0603, Maren Hansdatter, enke, 85, Kaadekilde. Husmand Niels Rasmussen
1886, 0803, 1503, Maren Jørgensen, 64, Skalbjerg. Husmand Jørgen Rasmussen
1886, 2303, 2903, Jensine Helene Christiansdatter, enke, 65, Møllebjerghus, Karhuse. Husmand Peder Jensen
1886, 2503, 3103, Anne Larsdatter, enke, 81, Breed Mark. Rebslager Christian Sørensen
1886, 0304, 0904, Ane Margrethe Jørgensen, forladt kone, 78, paa Fattiggaarden. Husmand Rasmus Olsen
1886, 1104, 1904, Grethe Pedersen, 53, Rold. Gaardmand Lars Hansen
1886, 0905, 1505, Else Marie Pedersdatter, 70, Grøftebjerghus. Husmand Lars Nielsen
1886, 1405, 2005, Karen Nielsdatter, 90, Breed Banke. Aftægtshusmand Jørgen Jørgensen
1886, 1705, 2205, Margrethe Christensen, 45, Bred Mose. Indsidder Niels Larsen
1886, 0206, 0906, Marie Camilla Hansen, 6, datter af gaardmand Søren Hansen, Karhuse
1886, 0106, 0706, Christiane Arnhgot Nielsen, 61, Skovsby Mark. Husmand Jørgen Pedersen
1886, 3006, 0707, Maren Kathrine Pedersen, 40 og 9 maaneder, Skovsby Mark. Husmand Lars Nielsen
1886, 1307, 1907, Maren Madsdatter, enke, 63 og 9 maaneder, Magtenbølle. Boelsmand Hans Christensen
1886, 2707, 3107, Frederikke Laurine Kathrine Sofie Hansen, 35, Kolbjerg Mark. Husmand Julius Jensen Vædele
1886, 0407, 0907, Kamilla Pedersen, 2, datter af Mette Kirstine Pedersen, Kolbjerg
1886, 0608, 1008, Ane Johansdatter, 66, Breed. Kjøbmand Rasmus Adamsen
1886, 1608, 2308, Karen Pedersdatter, enke, 82, Hesbjerghuset. Sadelmager Morten Jensen Bonnemand
1886, 2008, 2408, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Peder Pedersen, Bred Mose
1886, 2208, 2708, Dødfødt pige, datter af indsidder Lars Thomsen, Skovsby Mark
1886, 2608, 3108, Ane Nielsen, enke, 91, Fattiggaarden. Fattiglem Hans Jørgensen
1886, 0109, 0709, Ane Cathrine Henriksen, 51, Brønserod. Husmand Jørgen Pedersen
1886, 1109, 1609, Udøbt pige, døde ved fødselen, datter af husmand Hans Chr. Rasmussen, Bred Mark
1886, 2209, 2809, Ane Cathrine Jørgensdatter, 65, Gammelmarken. Gaardmand Niels Pedersen
1886, 2409, 3009, Mariane Petra Nielsen, 14, datter af gaardmand Niels Nielsen, Barlebo
1886, 0310, 0910, Maren Larsen, 35, Hauglundhus. Husmand Peder Chr. Jensen
1886, 2910, 0511, Maren Cathrine Jørgensen, 22 og 9 maaneder, Kjelstrup. Datter af husmand Jørgen Brenderup
1886, 1412, 2012, Anne Margrethe Jeppesen, 30, Andebølle Mose. Husmand Jens Christian Pedersen
1886, 2012, 2712, Elna Johanne Ludvigka Kisling, 5 maaneder, datter af skolelærer Kisling, Bred
1886, 1912, 2812, Ane Jensdatter, 81, Lyholm, Gammelmark. Gaardmand Niels Nielsen
1886, 3112, 07011887, Andrea Alexandra Hansen, 4 maaneder, datter af kjøbmand Cæcius Hansen, Skalbjerg Station
1887, 0801, 1501, Laurine Christine Nielsen, 7 maaneder, datter af gaardmand Rasmus L. Nielsen, Andebølle
1887, 1101, 1801, Ane Dorthea Jørgensdatter, 70, Bækstedet. Aftægtsmand Henrik Hansen
1887, 1401, 2101, Maren Krog, 77, Fattiggaarden. Fattiglem Christen Hansen
1887, 1801, 2501, Else Findsdatter, 63, Kjertebjerg. Gaardmand Lars Nielsen
1887, 1801, 2401, Nicoline Jørgensen, 70, paa Andebølle Mose. Aftægtsmand Christian Hansen
1887, 2401, 3101, Johanne Andersdatter, enke, 77 og 9 maaneder, Kjelstrup. Husmand Hans Petersen (Holst)
1887, 0402, 1102, Christiane Madsdatter, enke, 78, Landevejen. Husmand Hans Madsen
1887, 1102, 1602, Nielsine Rasmine Pedersen, 3 maaneder, datter af husmand Jens Christian Pedersen, paa Rold
1887, 1602, 2302, Henriette Cathrine Nielsen, fraskilt kone, 45, Bred Mark. Fraskilt indsidder Lars Nielsen
1887, 1902, 2602, Ane Kirstine Hansen, enke, 79, Skovsby. Gaardmand Anders Pedersen
1887, 1702, 2802, Lisbeth Marcussen, 64, Rosenborg, Landevejen. Husmand Mads Frederiksen
1887, 2602, 0403, Gjertrud Marie Jacobsdatter, 70, Skallebølle. Aftægtsmand Thomas Nielsen
1887, 2003, 2803, Ane Marie Cathrine Pedersine Koldinghus, 17, datter af skrædder Ole Pedersen, Karhuse
1887, 2503, 3103, Hansine Cathrine Rasmussen, 28, Gadsbølle. Datter af gaardmand Hans Chr. Rasmussen
1887, 2304, 2904, Emilie Christine Hansen, 10, datter af Jens Christian Hansen, Andebølle Mose
1887, 1705, 2105, Ane Marie Bendtsdatter, enke, 68, Brunserud Mark. Husmand Rasmus Jeppesen
1887, 2605, 0106, Marie Nielsdatter, 70, Storeskov. Husmand og pranger Hans Peder Pedersen
1887, 2805, 0106, Cathrine Madsen, 3 dage, datter af gaardmand Hans Madsen, Breed
1887, 0206, 0506, Dødfødt pige, datter af husmand Jørgen Rasmussen, Skalbjerg
1887, 0506, 1006, Laura Adolfine Hansine Cathrine Pedersen, 3, datter af husmand Peter Nielsen, Ravneløkkehus
1887, 2006, 2506, Caroline Sofie Mathilde Henriette Kirschhoff, 7½, datter af teglmester Frederik Henrik Hermann Kirschhoff, Bred Mark
1887, 2306, 2706, Anne Laurentine Kirstine Andersen, 9 maaneder, datter af husmand Rasmus Andersen, Kolbjerg
1887, 2807, 0308, Anne Dorthea Madsen, enke, 56, Stodderhus, Rold. Husmand Jens Andersen
1887, 0308, 0908, Karen Jørgine Henriksen f. Hansen,54, Kjærstedet, Skalbjerg Mark. Gaardmand Lars Henriksen
1887, 1708, 2308, Maren Pedersdatter, 67, Ravnehøj. Husmand Lars Hansen
1887, 2008, 2508, Kirsten Andersdatter, 77, Fattiggaarden. Aftægtsmand Lars Sørensen
1887, 2408, 3008, Margrethe Nielsen, 42, Bred. Gaardmand Hans Madsen
1887, 1509, 2109, Anne Cathrine Nielsen, 18, datter af tømrer og husmand Adolf Nielsen, Skovsby Mark
1887, 2609, 0310, Ane Margrethe Larsdatter, enke, 71, Pedersborghuset ved Grøftebjerg. Husmand Anders Hansen
1887, 0510, 0710, Dødfødt pige, datter af ugift Marie Sofie Christiansen, Fattiggaarden
1887, 1510, 2010, Helga Christine Maria Madsen, 2, datter af husmand Rasmus Madsen, Gammel Grøftebjerg
1887, 2810, 0311, Marie Kirstine Sørensdatter, enke, 74, Kolbjerg Mark. Arbejdsmand Jens Larsen
1887, 1011, 1611, Karen Jensdatter, fraskilt kone, 58, Bred Mark. Fraskilt indsidder Lars Knudsen
1887, 1711, 2411, Ane Margrethe Pedersen, ugift, 40, i pleje hos husmand og smed Mads Frederiksen, Nøjsomhed
1887, 2611, 0212, Karen Marie Frederiksen, 58, Skovlundhuset, Bred Mark. Husmand Ole Christensen
1887, 2811, 0312, Marie Kirstine Jensdatter, 62, Skalbjerg Mark. Husmand Hans Jacob Jespersen
1887, 2812, 03011888, Else Pedersdatter, enke, 73, Kaadekilde Mark. Husmand Hans Hansen
1888, 0401, 0901, Karen Marie Jørgensen, 57, Bomhuset. Skrædder Rasmus N. Rasmussen
1888, 0801, 1401, Pouline Antonette Prange, 71, Skalbjerg. Skolelærer Christian Thomsen
1888, 1301, 2001, Ane Jægersdatter, enke, 63, Kallebjerglund, Magtenbølle Mark. Husmand Lars Jørgensen
1888, 1301, 1801, Udøbt pige, døde strax, datter af indsidder Lars Christian Hansen, Fuglsang
1888, 1901, 2401, Dødfødt pige, datter af ugift Ane Cathrine Kirstine Pedersen, Rold
1888, 2101, 2601, Gjertrud Andersen, ugift lem, 60, Fattiggaarden
1888, 0902, 1402, Margrethe Andersdatter, enke, 68, Lille Kaadekilde. Gaardmand Christen Hansen
1888, 0902, 1702, Caroline Vilhelmine Pedersen, enke, 68, i Odense. Skolelærer Jens Adolf Pedersen, Bred
1888, 0103, 0703, Anne Petrine Rasmussen, 7, datter af brøndgraver Jens Rasmussen, Storeskov
1888, 0203, 0803, Bodil Katrine Bendsdatter, 61 og 9 maaneder, Fuglsang. Snedker Jacob Pedersen
1888, 2103, 2803, Karen Kirstine Pedersen, 29, Karhuse. Gaardmand Søren Hansen
1888, 2503, 0104, Kirstine Marie Andersen, ½, datter af Mariane Marie Sørine Nielsen, Sprattenborg
1888, 0504, 0704, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Jensen, Rold
1888, 1104, 1904, Maren Kirstine Hansen, 9, datter af husmand hans Peder Hansen, Skovsby Mark
1888, 1204, 1904, Anne Marie Adolfsen, 63, Sineslyst. Væver Hans Pedersen
1888, 1804, 2504, Kirsten Jørgensen, 3½, datter af gaardmand Jørgen Chr. Jørgensen, Bred
1888, 2004, 2604, Laura Jensine Hansen, 11 maaneder, datter af gaardmand Niels Peder Hansen, Kolbjerg
1888, 2004, 2504, Frederikke Frederiksdatter, enke, 80, paa Fattiggaarden. Husmand Morten Andersen, Kallebjerglund
1888, 0705, 1405, Karen Marie Sørensen, 52, Bred Holme. Husmand Anders Jensen
1888, 3105, 0806, Maren Kirstine Nielsdatter, enke, 86, Kjellebjerg. Gaardmand Jens Jensen
1888, 0506, 1106, Ane Marie Hansdatter, 59 og 9 maaneder, Skovsby Mark. Husmand og træskomand Lars Nielsen
1888, 0406, 1206, Karen Nielsen, enke, 58, Laaninge. Gaardmand Rasmus Pedersen
1888, 1106, 1606, Meta Alfrida Rasmussen Lyholm, 1, datter af indsidder Rasmus Jeppesen Lyholm, Bred Mark
1888, 0507, 1007, Ane Caroline Nielsen, 4 maaneder, datter af skrædder Niels Chr. Nielsen, Magtenbølle Mark
1888, 0707, 1007, Dødfødt pige, datter af teglmester Jørgen Hansen, Bred St.
1888, 0807, 1407, Karen Marie Christiansdatter, enke, 63, Skrallegaard. Gaardmand Jesper Larsen
1888, 1007, 1407, Laurine Kirstine Dinesen, 6, datter af gaardmand Lars Chr. Dinesen, Bred
1888, 1607, 1907, Dødfødt pige, datter af ugift Abelone Kirstine Hansen, Gadsbølle
1888, 2607, 3007, Ane Marie Jørgensen, 3 maaneder, datter af husmand Jørgen Jørgensen, Kallebjerglund
1888, 2008, 2508, Marie Magdalene Pedersen, 25, Assenbølle Teglværk. Datter af teglværksejer Peder Mathisen
1888, 2109, 2509, Ane Cathrine Jeppesdatter, enke, 67, Sortenbjerghus. Fraskilt indsidder Søren Jacobsen
1888, 2409, 2909, Marie Rasmusdatter, 62, Attebostedet. Aftægtsmand Peder Knudsen
1888, 1610, 2010, Anna Lovise Hansen, 2½ maaned, datter af husmand Hans Jørgen Hansen, Andebølle Mark
1888, 1910, 2610, Ane Cathrine Andersdatter, enke, 62, Aalemosegaard. Gaardmand Anders Nielsen
1888, 0212, 0812, Maren Kirstine Jensdatter, enke, 69, Damsbølle. Husmand Jens Jørgensen
1888, 0612, 1212, Mette Marie Nielsdatter, enke, 70, Kaadekilde Mark. Husmand Johan Christensen
1888, 1812, 2412, Johanne Mathilde Camilla Brandt, 7, datter af indsidder Frits Brandt, Bred Mark
1888, 1612, 2212, Hansine Hansen, 4 maaneder, datter af husmand hans Jørgen Hansen, Andebølle Mose
1889, 0901, 1501, Anna Kirstine Olsen, ½, datter af bager Jens Peder Olsen, Karhuse
1889, 0402, 0902, Ellen Kirstine Jensen, 60, Storeskov. Husmand Peder Andersen
1889, 1702, 2202, Ane Kirstine Pedersdatter, enke, 65, Karhuse. Skrædder Knud Rasmussen
1889, 2102, 2802, Ane Cathrine Sørensen, enke, 43, Hesbjerghuse. Gaardmand Anders Gorm Larsen
1889, 2302, 0103, Maren Jensine Mariane Sørensen, 3 uger, datter af husmand Peder Sørensen, Duedal
1889, 0203, 0903, Gjertrud Knudsdatter, enke, 76, Hauglundhus. Husmand og væver Hans Larsen
1889, 0103, 0603, Dødfødt pige, datter af husmand Jørgen Vilhelm Hansen, Karhuse
1889, 2703, 3003, Maren Kirstine Frederiksen, 47, Bred Station. Husmand og træskomand Erik Andersen
1889, 2803, 0504, Maren Kirstine Hansen, 59, Skalbjerg. Husmand og murer Jeppe Karstensen
1889, 2903, 0504, Ane Marie Jørgensdatter, enke, 74, Andebølle Mose. Husmand Christen Jensen
1889, 2803, 0404, Karen Nielsdatter, 73, Andebølle Mose. Husmand Otto Hansen
1889, 0504, 1204, Nielsine Petrine Boberg, 65, opholdende sig paa Sellebjerglund. Datter af ritmester Boberg, Odense
1889, 0804, 1604, Emilie Jensen, 38, Skalbjerg. Gaardmand Christen Jensen
1889, 1304, 2004, Cathrine Pedersdatter, enke, 74, Abildgaard. Gaardmand Mads Nielsen
1889, 1904, 2204, Dødfødt pige, datter af husmand Lars Thomsen, Skovsby
1889, 2204, 2704, Anne Marie Kristine Holgersen, 18, datter af skrædder Jørgen Holgersen, Trappehus, Kjelstrup Mark
1889, 0505, 1105, Anne Margrethe Jørgensdatter, enke, 70, Andebølle Mose. Husmand Hans Jensen
1889, 1405, 1905, Laura Marie Sofie Johanne Hansen, 9 maaneder, datter af indsidder Niels Jacob Hansen, Bred
1889, 1205, 1805, Ane Kirstine Johansdatter, 76, Sierne. Aftægtsmand Niels Jørgensen
1889, 0406, 0906, Anna Jørgensen, 3 og 9 maaneder, datter af gaardmand Jørgen Chr. Jørgensen, Bred
1889, 2806, 0207, Maren Sofie Franziska Hansen, 55, Ornebjerg. Husmand Knud Nielsen
1889, 2906, 0407, Anne Marie Lovise Christiansen, 17, datter af Ane Sofie Christiansen (gift med husmand Jørgen Nielsen), Bred mark
1889, 0707, 1207, Elisabeth Kirstine Pedersen, 9 datter af husmand Peder Nielsen, Ravneløkkehus
1889, 1407, 1807, Ane Sørensen, 55, Bred Mose. Husmand Jørgen Nielsen
1889, 2007, 2607, Kristine Kristensdatter, enke, 71, opholdt sig hos Jens Cordt, Karhuse. Husmand Mads Frandsen
1889, 2307, 2907, Gjertrud Jensen, 69, Rold. Aftægtsmand Rasmus Madsen
1889, 2507, 2907, Christine Amalie Madsen, 3 maaneder, datter af husmand Rasmus Madsen, Gammel Grøftebjerg
1889, 2807, 0208, Anna Mortensen, 18, hos bedstefaderen Ras. Nielsen, Karhuse. Datter af husmand Christian Mortensen, sammesteds
1889, 0108, 0708, Maren Nielsen, enke, 88, hos husmand Niels Johansen. Husmand Niels Knudsen paa Andebølle Mark
1889, 2608, 3108, Ane Marie Hansen, 30, Hesbjerghuse. Boelsmand Carl Hansen
1889, 1809, 2409, Maren Andersdatter, enke og lem, 71, paa Fattiggaarden. Husmand Abraham Hansen
1889, 2409, 3009, Christine Nielsen, 4, datter af enke Johanne Rasmussen, Skalbjerg Mark
1889, 1210, 1810, Maren Hansen, enke, 68, Bred Mose. Husmand Søren Andersen
1889, 1710, 2310, Anne Marie Nielsen, 1½, datter af ugift Maren Sofie Jensen, Ornebjerg
1889, 1010, 1510, Jensine Henningsen, 18, datter af gaardmand Niels Henningsen, Skalbjerg
1889, 0611, 1211, Karen Madsdatter, enke, 79, Skalbjerg. Husmand Hans Jørgensen
1889, 2711, 0212, Mariane Pedersen, 25, Odense. Arbejdsmand H. Chr. Rasmussen
1889, 1012, 1712, Karen Pedersen, enke, 80, Kolbjerg. Husmand Peder Jørgensen
1889, 2912, 03011890, Karen Nielsen, 54, Bred. Husmand Niels Hansen
1890, 0301, 1101, Ane Jeppesdatter, 67, Hesbjerghuse. Husmand Jens Hansen
1890, 1001, 1701, Ane Cathrine Nielsdatter, enke, 78, Kaadekilde Mark. Boelsmand Hans Christiansen
1890, 1201, 1901, Emma Hansine Rasmussen, 2 og 9 maaneder, datter af husmand Hans Rasmussen, Karhuse
1890, 1401, 2201, Maren jensdatter, enke, 80, Knudsminde. Husmand Hans Larsen
1890, 3101, 0702, Ane Rasmussen, 12½, datter af gaardmand Hans Rasmussen, Karhuse
1890, 0102, 0802, Ane Marie Hansdatter, enke, 65, Bred Mark. Fhv. gaardmand Jeppe Rasmussen
1890, 0202, 0802, Mariane Larsdatter, enke, 76, Ubberud Mark. Indsidder Hans Hansen
1890, 0302, 1002, Kirsten Andersen, 19, Baghave. Datter af husmand Rasmus Knudsen Andersen
1890, 1502, 2102, Madsine Nielsen, 8 maaneder, datter af husmand Mads Peder Nielsen, Kolbjerg Mark
1890, 1802, 2502, Ane Cathrine Jensen, 25, Gadsbølle. Datter af gaardmand Jens Andersen
1890, 2402, 0103, Karen Kirstine Pedersen, 36, i Odense. Datter af husmand Lars Pedersen paa Rold
1890, 2003, 2703, Ingeborg Charlotte Jacobine Petersen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardbestyrer Peter Petersen
1890, 2503, 0104, Ane Jespersdatter, 72, Ornebjerg. Husmand Frederik Jensen
1890, 2004, 2604, Johanne Pedersen, enke, 88, paa Fattiggaard. Husmand Jacob Hansen, Gadsbølle Mark
1890, 2504, 0305, Karen Larsen, 52, Skovsby. Husmand Martinius Nielsen
1890, 3004, 0605, Mette Marie Nielsen, 32, Assenbølle Mark. Husmand Christoffer Kaj Johansen
1890, 1105, 1705, Ane Marie Holgersen, 18, datter af skrædder Lars Holgersen, Milehuset
1890, 2005, 2405, Karen Margrethe Nielsen, 19, Andebølle Mark. Datter af indsidder Niels Rasmussen
1890, 0506, 1006, Ane Christine Kristoffersen, 17½, datter af hjulmand Jørgen Kristoffersen, Bred
1890, 16060 2306, Karen Andreasdatter, 74, Grøftebjerg Mølle. Møller Anders Hansen
1890, 2006, 2606, Kirstine Hansdatter, 82, Koborg. Gaardmand Mads Nielsen
1890, 2106, 2706, Ane Cathrine Olsen, 55, Stibordhuset. Husmand Mads Mortensen
1890, 2906, 0407, Sofie Hansine Olga Cathinka Eleonora Hansen, 6, datter af Karen Margrethe Hansen, Andebølle Mose
1890, 0407, 0907, Anne Marie Jørgensdatter, enke, 83, hos sønnen skomager Rasmussen, Bred. Husmand Rasmus Hansen, Rorslev, Nørre Næraa Sogn
1890, 2407, 2907, Ane Marie Madsen, 43, Bred Mark. Indsidder og fhv. gaardmand Rasmus Larsen
1890, 1808, 2408, Anne Marie Laurine Hansine Jensen, ½, datter af Maren Kristine Jensen, Andebølle Mose
1890, 0110, 0710, Cathrine Sophie Hedevig Nissen f. Dollner, 71, Vissenbjerg. Sognepræst Joh. Henrik Nissen
1890, 0210, 0810, Maren Rasmusdatter, enke, 72, attebostedet, Magtenbølle Mark. Boelsmand Hans Henriksen
1890, 0610, 0910, Dødfødt pige, datter af teglmester Jørgen Hansen, Bred Teglværk
1890, 1610, 2410, Karen Sofie Mathiasen, 20, Assenbølle. Datter af gaardmand Lars Mathiasen
1890, 0211, 0711, Kirsten Hansdatter, enke, 83, Kyllensten. Aftægtsmand Espen Pedersen
1890, 0311, 1011, Maria Cathrine Hansdatter, enke, 83, Baghave. Husmand Knud Hansen
1890, 0312, 0912, Kirsten Kristoffersdatter, 67, Bred. Aftægtsmand P. Pedersen
1890, 0312, 1012, Johanne Cathrine Larsen, 38, Skovsby Mark. Husmand Lars Thomsen
1891, 0401, 1201, Ane Kirstine Hansdatter, enke, 78, Karhuse. Husmand Johan Godtlieb
1891, 0501, 1201, Ane Kirstine Hansdatter, enke, 66½, Kaadekilde. Husmand Jørgen Larsen
1891, 1401, 2201, Maren Hansen, 39½, Bred Mark. Husmand Rasmus Markussen
1891, 1301, 1801, Jensine Jensen, 9 maaneder, datter af husmand Lars Jensen, Højbjerg
1891, 1601, 2201, Anne Kirstine Andersen, 58, Odense. Fhv. lærer og gaardejer H. Jørgensen
1891, 0102, 0602, Adelheid Johanne Kirstine Jørgensen, 10, datter af ugift Ane Kathrine Jørgensen, Skovsby Mark
1891, 1502, 2202, Laurine Hansine Hansen, 46, Karhuse. Husmand Hans Rasmussen
1891, 2202, 2802, Mette Cathrine Madsen, 53 og 11 maaneder, i Skalbjerg. Slagter Johan Lentholtz
1891, 1003, 1503, Karen Dorthea Sørensen, 4 maaneder, datter af indsidder Jens Julius Sørensen, Fuglsang
1891, 1404, 1904, Andrea Poulsen, 7, datter af Adammine Nielsen. I pleje hos Stine Pedersen, Kolby
1891, 2104, 2704, Karen Kirstine Larsen, fraskilt, 76, i Andebølle Mose. Fraskilt væver Hans Larsen
1891, 2904, 0305, Rasmine Knudsen, 24 timer, datter af jernbanearbejder Rasmus Karlo Knudsen, Skalbjærg Mark
1891, 2205, 2805, Udøbt pige, 5 uger, datter af slagter Lavrits Thomsen, Hesbjerghuse
1891, 2205, 2805, Anna Cathrine Grønbek Rasmussen, 7 dage, datter af jernbanearbejder Rasmus Rasmussen, Skalbjerg Mark
1891, 2505, 3005, Marie Dorthea Andersen, 45, Skjelhus. Datter af gaardmand Anders Jørgensen
1891, 2905, 0506, Jenny Christine Olga Christensen, 4 uger, datter af indsidder Jørgen Christian Christensen, Andebølle Mose
1891, 0206, 0606, Anna Camilla Larsen, 9, datter af husmand Peder Larsen, paa Kaadekilde Mose
1891, 1606, 2306, Karen Eriksdatter, enke, 82, Ornebjærg. Aftægtsmand Thomas Nielsen
1891, 2607, 0108, Rasmine Amalie Hansen, 22, Skalbjerg Mark. Datter af husmand Hans Jakob Jespersen
1891, 2707, 0108, Ane Margrethe Hansdatter, enke, 80, Bred. Husmand Niels Andreasen
1891, 0908, 1508, Karen Kirstine Johansdatter, enke, 77, ved Skovmøllen. Husmand Hans Pedersen
1891, 1208, 1808, Ane Sofie Sørensdatter, enke, 83, hos datteren i Odense. Husmand Hans Hansen, Andebølle Mose
1891, 2608, 0109, Kirsten Larsen, enke, 78, i Gadsbølle. Husmand Hans Hansen
1891, 2808, 0309, Kirsten Nielsdatter, 75, Skovsby Mark. Boelsmand Niels Pedersen (Holst)
1891, 2510, 3110, Marie Jensen, 64, Ærkemoselund. Partikulier Rasmus Rasmussen
1891, 3010, 0711, Maren Johansdatter, enke, 62, Magtenbølle. Husmand Rasmus Nielsen
1891, 1611, 2411, Kirsten Knudsen, 60, Sellebjærg. Gaardmand Niels Pedersen
1891, 2611, 0212, Lovise Cathrine Joppen, enke, 75, Fattiggaarden. Husmand Mads Jørgensen
1891, 2411, 2811, Birthe Marie Johansdatter, enke, 75, Odense. Skrædder Christen Nielsen
1891, 2911, 0312, Anna Jørgensen, 10 dage, datter af gaardmand Jørgen Chr. Jørgensen, Bred
1891, 1212, 1812, Karen Marie Nielsdatter, 74, Skovsby Mark. Boelsmand Niels Rasmussen
1891, 1512, 2212, Gjertrud Marie Pedersen, 59, Ubberud. Indsidder Lars Andersen
1891, 2012, 2712, Petra Marie Jensen, 9 maaneder, datter af Antonette Vilhelmine Amalie Jensen. I pleje hos husmand Peter Jørgensen, Kaadekilde Mose
1891, 2112, 2812, Andrea Kristine Marie Jensine Hansen, lærerinde ved Pigeskolen, 38, i Bred. Datter af husmand Hans Jørgensen, Bred Mark
1891, 2112, 2812, Maren Cathrine Hansdatter, enke, 71, Røberskoven. Husmand Peder Madsen
1891, 2512, 3112, Anne Cathrine Hansdatter, ugift, 76, Brønserod. Datter af husmand og tømrer Hans Jakobsen, Højrup Sogn
1891, 2412, 02011892, Kirsten Andersen, enke, 73, i Skalbjerg. Gaardmand Jokum Pedersen