Brylle, 1858-1891, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1858-1891, Brylle sogn, Odense herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1858, 0401, 1001, Rasmus Larsen, 2½, søn af indsidder Lars Jensen, i Brylle. Født samme sted
1858, 0102, 0902, Lars Christian Andersen, ungkarl, 31, i Enggaard. Født i Fangel. Søn af Anders Larsen
1858, 1102, 1702, Hans Peder Christian Sørensen, 1, søn af huusmand og skrædder Søren Rasmussen, paa Render Mark. Født samme sted
1858, 1702, 2102, Udøbt dreng, 3 uger, søn af huusmand Anders Rasmussen, paa Brylle Mark
1858, 0603, 1403, Lars Peder Hansen, 10 maaneder, søn af forpagter Hans Larsen Pedersen, i Dalmosehuset
1858, 1603, 2103, Mads Rasmussen Trøiberg, 14 dage, søn af gaardmand Rasmus Madsen, i Trøibergstedet. Født samme sted
1858, 2503, 3103, Peder Pedersen, ungkarl og væversvend, 30 og 3 maaneder, hos væver Niels Andersen, paa Render Væde. Født i Odense. Søn af Peder Pedersen
1858, 2903, 0304, Hans Christian Rasmussen, 14 dage, søn af gaardmand Rasmus Hansen, i Brylle. Født sammesteds
1858, 1104, 2004, Jesper Hansen, gift huusmand og væver, 63 og 9 maaneder, i Kildebjerghuset paa Brylle Mark. Født i Brylle Sogn. Søn af Hans Jespersen
1858, 1804, 2104, Jens Jørgensen, 4 maaneder, søn af indsidder Jørgen Jensen, i Frydenlundhuset paa Render Mark. Født sammesteds
1858, 1804, 2504, Niels Nielsen, 4 uger, søn af datter af Anne Nielsdatter i Render og dragon Niels Andersen i Itzehoe. Født i Render
1858, 1905, 2605, Niels Pedersen, gift og huusmand, 27 og 9 maaneder, i Render. Født i Vesteraabye. Søn af Peder Nielsen
1858, 2206, 2606, Niels Peder Frederiksen, 5½, søn af gaardmand Frederik Christian Nielsen, i Brylle. Født i Kivsmose, Tommerup Sogn
1858, 1207, 1807, Knud Jensen Larsen, 1 og 9 maaneder, søn af gaardmand Lars Pedersen, i Skauenbjerg. Født sammesteds
1858, 1909, 2309, Christen Jensen, 5 og 3 maaneder, søn af gaardmand Jens Christensen, i Render. Født sammesteds
1858, 2609, 0310, Peder Nielsen, 4½, søn af afgangne huusmand Niels Pedersen, i Render. Født i Sanderum Sogn
1858, 1811, 2311, Rasmus Peder Jacobsen, 4, søn af Karen Marie Madsdatter, i Leipzighuset og tømmersvend Jacob Rasmussen i Odense. Født i Leipzighuset
1858, 0312, 1012, Mads Christian Jacobsen Engmose, 11, søn af gaardmand Jacob Hansen, paa Brylle Mark. Født sammesteds
1858, 2212, 2612, Conrad Conradsen, 2, paa Render Mark, søn af Anne Johanne Christiansdatter, i Brylle og teglbrænder Conrad Kuhlemaeier ved Stermose. Født i Brylle
1858, 1012, 1612, Anders Jacobsen Engmose, 13 og 3 maaneder, søn af gaardmand Jacob Hansen, paa Brylle Mark. Født sammesteds
1858, 2212, 3012, Niels Jacob Pedersen, 5 og 3 maaneder, søn af gaardmand Peder Nielsen, i Edsberglund. Født i Gudme
1859, 0901, 1601, Mathias Hansen, 3 og 3 maaneder, søn af snedker Hans Rasmussen, i Steenløkken. Født sammesteds
1859, 1102, 1702, Jens Peder Hansen, ½, søn af huusmand og væver Hans Hansen, i Brylle. Født sammesteds
1859, 1102, 2102, Hans Andersen, 2 dage, søn af indsidder og væver Anders Jørgensen, ved Stermose. Født sammesteds
1859, 1402, 2102, Niels Knudsen, ungkarl og væver, 38, i Kjeldebjerghuset paa Brylle Mark. Født sammesteds. Søn af Knud Nielsen
1859, 1104, 1504, Johan Jørgensen, 12 dage, søn af huusleier Jørgen Christian Jørgensen, i Frankfrie. Født sammesteds
1859, 2404, 0105, Rasmus Jørgensen, gift almisselem, indsidder og væver, 53, i Brylle. Født i Brylle. Søn af Jørgen Sørensen
1859, 2604, 0305, Rasmus Rasmussen, ugift indsidder og væver, 79, i Brylle. Født i Brylle. Søn af Rasmus Rasmussen
1859, 0705, 1105, Anders Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 82 og 3 maaneder, i Brylle. Født i Tommerup. Søn af Hans Nielsen
1859, 1005, 1605, Mads Hansen Stermose, 1½, søn af gaardmand Hans Andersen, i Nye Stermose. Født i Nye Stermose
1859, 1005, 1705, Hans Pedersen, gift gaardmand, 83, i Brolund. Født i Ubberud Sogn. Søn af Peder Olsen, i Radbye, Ubberud Sogn
1859, 2005, 2905, Niels Knudsen, 3 dage, søn af Kirsten Nielsen, i Render og tjenestekarl Knud Hansen paa Bellinge Mark. Født i Render
1859, 2105, 2705, Rasmus Jensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 82, paa Brylle Mark Eskemosegaard. Født i Verninge. Søn af Jens Jensen
1859, 2605, 0206, Rasmus Christian Larsen, 2½, søn af huusmand Lars Mortensen, paa Render Mark. Født sammesteds
1859, 2905, 0206, Søren Jørgensen, 6, søn af huusmand Jørgen Mortensen, paa Brylle Mark. Født sammesteds
1859, 1006, 1506, Anders Pedersen, 5, søn af huusmand og væver Rasmus Pedersen, i Vennerslund ved Lille Appe. Født sammesteds
1859, 1106, 1506, Niels Rasmussen, 9 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Christian Larsen, paa Render Mark. Født sammesteds
1859, 1806, 2206, Johan Frederik Adolphsen, gift huusmand og snøremager, 35, i Edsberg. Født i Tommerup. Søn af Maren Knudsdatter
1859, 2406, 3006, Claus Hansen, 7 maaneder, søn af gaardmand Hans Hansen Eilersen, i Brylle. Født i Steenstrup
1859, 3006, 0307, Rasmus Hansen, 3, søn af huusmand og smed Hans Rasmussen, i Brylle. Født sammesteds
1859, 0908, 1408, Anders Julius Larsen, 1½, søn af gaardmand Jens Larsen, i Romosestedet paa Brylle Mark. Født sammesteds
1859, 1312, 2012, Hans Christian Rasmussen, ugift matros, 23 og 9 maaneder, opholdt sig hos stedfaderen gaardmand Peder Hansen, i Eskemosegaard paa Brylle Mark. Født i Giislev. Søn af Rasmus Rasmussen
1860, 0402, 1302, Hans Mortensen, gift aftægtsgaardmand, 61, i Lille Edsberg. Født paa Høime Mark, Sanderum Sogn. Søn af Morten Hansen
1860, 1003, 1803, Jens Madsen, enkemand og almisselem, 74, i Lundehuset ved Skræppenborg. Født i Brylle. Søn af Mads Jensen
1860, 2203, 2803, Hans Mortensen, 2 og 3 maaneder, søn af indsidder Morten Jørgensen, i Render. Født i Naarup, Verninge Sogn
1860, 0404, 1204, Anders Hansen Erteberg, gift huusmand og høker, 59, i Brylle. Født i Erteberg. Søn af Hans Rasmussen
1860, 0504, 1304, Hans Rasmussen Kjeldegaard, enkemand og aftægtsgaardmand, 80, i Brylle. Født i Brylle. Søn af Rasmus Jørgensen Kjeldegaard
1860, 1704, 2604, Hans Andersen, gift huusmand og væver, 33½, i Høihuset ved Stermose. Født i Ullerslev. Søn af Anders Nielsen
1860, 1106, 1806, Jens Jørgensen, gift gaardmand, 70 og 3 maaneder, i Gundestrup. Født i Sletterod Fjelsted Sogn. Søn af Jørgen Andersen
1860, 1906, 2606, Anders Christensen Møller, 11, søn af huusmand og snedker Christen Rasmussen Møller, i Lykkesholmshuset paa Gundestrup Mark. Født i Lille Skauenborg
1860, 2406, 0207, Hans Mortensen, gift aftægtsgaardmand, 76 og 3 maaneder, i Render. Født i Haarbye. Søn af Morten Jensen
1860, 1309, 1909, Jørgen Rasmussen Ploug, enkemand og indsidder, 61, i Brylle. Født sammesteds. Søn af Rasmus Jørgensen Ploug
1860, 2311, 2811, Udøbt dreng, 3 dage, søn af tjenestekarl Anders Rasmussen, paa Render Væde og Anne Kirstine Hansen, i Odense
1860, 0612, 1412, Rasmus Knudsen, gift aftægtshuusmand, 61, paa Brylle Mark. Født paa Brylle Mark. Søn af Knud Andersen
1860, 1012, 1612, Hans Peder Carlsen, 4 maaneder, søn af huusmand Michael Pedersen, i Dalmosehuset. Født sammesteds
1861, 1401, 2201, Morten Andersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 84, i Romosestedet paa Brylle Mark. Født i Render. Søn af Anders Hansen
1861, 2803, 0404, Hans Diderichsen, gift væver og huusmand, 59, i Brylle. Født i Tommerup. Søn af Anne Kirstine Krøyer
1861, 2205, 2605, Johan Christian Thomsen, enkemand og almisselem, 72, i Brunsvighuset. Født i Ørsted. Søn af Thomas Nielsen
1861, 1907, 2607, Hans Pedersen, gift aftægtsgaardmand, 81, i Kjersgaard paa Brylle Mark. Født paa Helnæs. Søn af Peder Hansen
1861, 0708, 1108, Hans Hansen Gildesberg, 9, paa Render Mark. Født sammesteds. Søn af huusmand Hans Rasmussen Gildesberg
1861, 2910, 0411, Niels Hansen, enkemand og aftægtshuusmand, 80, hos sønnen huusmand Niels Nielsen, i Edsberghuus. Født i Brændekilde. Søn af Hans Nielsen
1862, 2002, 2802, Jens Jørgensen, ugift muursvend, 36½, opholdt sig hos faderen i Steenbrostedet paa Brylle Mark. Født 17.6.1825 sammesteds. Søn af aftægtsmand Jørgen Jensen
1862, 2905, 0706, Carl Gustav Knudsen, 7½, søn af gaardmand Andreas Knudsen, i Render. Født sammesteds
1862, 1906, 2206, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Anders Hansen, i Engmosestedet paa Brylle Mark
1862, 2310, 2810, Jørgen Christian Larsen, 3, søn af huusmand og træskomager Lars Christian Andersen, i Brylle. Født sammesteds
1862, 2910, 0411, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Nielsen, i Balkenbjergstedet paa Render Mark
1862, 2711, 3011, Dødfødt dreng, søn af indsidder Lars Jensen, i Brylle
1862, 2112, 2912, Ole Larsen, gift huusmand, 67, ved Lille Skræppenborg. Født i Store Vibye. Søn af Lars Hansen
1863, 0901, 1601, Lars Christian Andersen, gift huusmand og træskomager, 33, i Brylle. Født 21.8.1829 i Brylle. Søn af Anne Kirstine Jørgensdatter
1863, 0303, 0903, Rasmus Larsen, ugift gaardmand, 66½, i Brylle. Født sammesteds. Søn af Lars Pedersen
1863, 0304, 1004, Knud Nielsen Egebjerg, ugift, 25½, i Egebjerghuset. Født 23.9.1837 sammesteds. Søn af huusmand Niels Jensen
1863, 1605, 2305, Jens Jørgen Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 80, i Gundestruphuus paa Brylle Mark. Født sammesteds. Søn af Niels Jensen, i Magtenbølle
1863, 0406, 1106, Mads Nielsen, gift fæstehuusmand og almisselem, 57, i Skovdamhuset ved Broholm. Født i Fjellerup, Fjelsted Sogn. Søn af Niels Madsen
1863, 1107, 1707, Jørgen Madsen, gift aftægtsgaardmand, 77, paa Brylle Mark i Brønsemosestedet. Født paa Frederiksgave, i Sønderby. Søn af Mads Jørgensen
1863, 1107, 1707, Hans Madsen, 8 dage, søn af gaardmand Mads Hansen, i Render. Født sammesteds
1863, 1907, 2507, Niels Larsen, gift huusmand og træskomager, 59 og 9 maaneder, i Engholmhuset ved Stermose. Født i Kongsberghuset, Ubberud Sogn. Søn af Lars Christensen
1863, 1008, 1508, Peder Madsen, ugift møllersvend, 70, opholdt sig hos broderen gaardmand Hans Madsen, i Enggaard. Født sammesteds. Søn af Mads Pedersen
1863, 1609, 2009, Rasmus Larsen, 1½ dag, søn af indsidder Lars Jensen, i Brylle. Født sammesteds
1863, 0511, 1411, Jens Nielsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 80, i Espestedet paa Render Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Niels Jørgensen
1863, 1212, 2112, Niels Rasmussen, gift aftægtsgaardmand, 64, i Førstemosestedet paa Brylle Mark. Født i Kirkesøbye. Søn af Rasmus Hansen
1863, 1812, 2312, Hans Hansen, gift huusmand og væver, 69, paa Render Mark. Født i Fraugde, Søn af Hans Jespersen, i Fraugde
1863, 2012, 2812, Jens Christensen, gift aftægtsgaardmand, 67, i Skauenbjerg. Født i Langsted. Søn af Christen Olsen, i Langsted
1864, 0202, 1002, Niels Rasmussen, 3, søn af Sophie Frederikke Hansen, paa Render Mark. Født sammesteds
1864, 1502, 2202, Niels Madsen, gift gaardmand, 42½, i Steenbrostedet paa Brylle Mark. Født paa Bjerne Mark, i Horne Sogn. Søn af Mads Nielsen
1864, 0603, 1403, Christian Hansen Drud, ungkarl, 18 og 3 maaneder, i Skjoldemose. Født 1845 sammesteds. Søn af gaardmand Hans Christiansen Drud
1864, 2003, 2903, Rasmus Hansen, gift aftægtshuusmand og smed, 68 og 9 maaneder, i Brylle. Født i Østerskovhuus Ørsted Sogn. Søn af Hans Andersen
1864, 2403, 0104, Rasmus Henrik Nielsen, gift huusmand, 52½, i Tokebjerg paa Render Mark. Født i Brændekilde. Søn af Niels Rasmussen
1864, 0904, 1704, Christian Hansen, 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Andersen, i Hundestrup. Født sammesteds
1864, 1904, 2604, Jens Andersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 66, i Førstemosestedet paa Brylle Mark. Født i Bellinge. Søn af Anders Nielsen, i Bellinge
1864, 2205, 2705, Peder Andersen, gift huusmand, 32, i Hyldekjærhuset ved Skræppenborg. Født 1832 i Trøstrup Korup. Søn af Anders Hansen i Trøstrup Korup
1864, 0206, 0906, Christian Sørensen, gift, indsidder, almisselem og murer, 59, i Brunsvighuset. Født i Dalmosehuset. Søn af Søren Rasmussen
1864, 1207, 1907, Jens Christian Hansen, 8½, søn af huusmand og møllebygger Hans Peder Knudsen, i Pugekroghuset paa Brylle Mark. Født sammesteds
1864, 0808, 1408, Anders Jespersen, gift almisselem, 69, i Fattighuset paa Brylle Mark. Født i Solevad. Søn af Jesper Andersen
1864, 1809, 2509, Søren Madsen, 1 og 5 maaneder, søn af indsidder Mads Christian Hansen, paa Render Mark. Født sammesteds
1864, 0111, 0611, Dødfødt dreng, søn af huusmand og smed Ludvig Johannes Ekmann, i Store Kohavehuus paa Render Mark
1864, 2111, 2611, Anders Hansen, gift gaardmand, 82½, i Render. Født sammesteds. Søn af Hans Andersen
1864, 1312, 2012, Rasmus Justesen, enkemand og aftægtshuusmand, 85, i Brylle. Født i Ellinge. Søn af Just Hansen
1864, 1412, 2112, Rasmus Larsen, gift aftægtsgaardmand, 77 og 9 maaneder, i Brylle. Født i Brylle. Søn af Lars Sørensen
1865, 2912, 0601, Jørgen Andersen, gift huusmand, 66 og 9 maaneder, i Nyrnberg. Født paa Tommerup Nørremark. Søn af Anders Mathiasen
1865, 0702, 1202, Jørgen Larsen, 10 uger, søn af Karen Kirstine Sørensen, i Brunsvighuset. Født sammesteds
1865, 1002, 1902, Udøbt dreng, 11 dage, søn af gaardmand Rasmus Jensen, i Juulskovstedet. Født sammesteds
1865, 1702, 2402, Jeppe Jørgen Larsen, ugift skrædder, 54, opholdt sig hos huusmand Peder Christian Jacobsen, paa Brylle Mark. Født sammesteds. Søn af Lars Jørgensen
1865, 1802, 2402, Christian Albrecht Lohmann, enkemand og aftægtsgaardmand, 93, i Lille Appe. Født sammesteds. Søn af Hans Jørgen Lohmann
1865, 2602, 0503, Hans Stephansen, gift indsidder og steenhugger, 43, i Brylle. Født i Svendstrup, Steenløse Sogn. Søn af Stephan Hansen
1865, 2602, 0703, Jørgen Jensen, gift aftægtsgaardmand, 77, i Steenbrostedet paa Brylle Mark. Født i Snave, Dreslette Sogn. Søn af Jens Larsen
1865, 1403, 2303, Peder Nielsen, enkemand og aftægtshuusmand, 91, i Smederuphuus paa Brylle Mark. Født i Ørsbjerg, Kjerte Sogn. Søn af Niels Larsen
1865, 0504, 1304, Rasmus Iversen (tvilling), 10 timer, søn af gaardmand Iver Andersen, paa Brylle Mark. Født sammesteds
1865, 1504, 1904, Jesper Iversen (tvilling), 11 dage, søn af gaardmand Iver Andersen, paa Brylle Mark. Født samme sted
1865, 2304, 3004, Hans Hansen Gildesberg, 1, søn af huusmand Hans Rasmussen, paa Render Mark. Født sammesteds
1865, 2505, 2905, Jacob Hansen, gift huusmand, 43, i Brylle. Født i Holte, Kjøng Sogn. Søn af Hans Sørensen
1865, 0506, 1106, Mads Andersen, gift huusmand, 71, i Frankfrie. Født i Overholluf, Fraugde Sogn. Søn af Anders Madsen
1865, 2706, 0207, Peder Nielsen, gift huusmand, 56, paa Render Væde. Født i Bellinge. Søn af Niels Jørgensen
1865, 3006, 0507, Hans Nielsen, 7, søn af gaardmand Niels Larsen, i Steenløkken. Født sammesteds
1865, 1107, 1707, Knud Jørgensen, gift huusmand, 47, paa Brylle Mark. Født i Brylle. Søn af Jørgen Mortensen
1865, 2407, 2807, Udøbt dreng, 24 timer, søn af gaardmand Niels Jørgensen, i Hestagergaard paa Brylle Mark. Født sammesteds
1865, 0908, 1308, Søren Peder Jørgensen, ½, søn af væver Jørgen Sørensen, i Brylle. Født sammesteds
1865, 0410, 0710, Anders Nielsen, gift aftægtshuusmand, 79, i Thoboehuset. Født i Brændekilde. Søn af Bodil Hansdatter
1865, 2110, 2810, Peder Christian Jacobsen, gift huusmand, 59, i Møllemosehuset paa Brylle Mark. Født i Brylle. Søn af Jacob Christensen
1865, 0511, 1311, Rasmus Christian Rasmussen, ugift tjenestekarl, 25, hos tømmermand Peder Christensen, i Render. Født 1841 paa Render Mark. Søn af Karen Rasmusdatter
1865, 0112, 0812, Hans Madsen, gift, huusmand og væver, 61, i Brylle. Født i Sanderum. Søn af Mads Hansen
1865, 2912, 04011866, Lauritz Hansen, 5, søn af banevogter Hans Larsen, i Banevogterhuset 22. Født i Tommerup Mae
1866, 2603, 0404, Rasmus Christensen, gift, huusmand og høker, 42, i Brylle. Født i Fangel. Søn af Christen Christensen
1866, 0604, 1304, Niels Pedersen, 15 dage, søn af gaardmand Lars Pedersen, i Brylle. Født sammesteds
1866, 1704, 2504, Peder Henningsen, gift aftægtshuusmnad, 68, ved Gundestrup i Gundertoftehuus. Født i Skalbjerg. Søn af Henning Larsen
1866, 1904, 2204, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Larsen, paa Brylle Mark. Født i Sterremosestedet
1866, 1205, 1805, Hans Jørgen Hansen, ugift, 20, i Brylle. Født 20.4.1846 i Nørrebrobye. Søn af huusmand og væver Hans Hansen
1866, 2705, 0106, Hans Madsen, gift, aftægtshuusmand og rokkedreier, 64, paa Render Mark. Født i Torup, Allerup Sogn. Søn af Mads Knudsen
1866, 3006, 0507, Peder Christian Andersen, 2, søn af huusmand og væver Anders Jørgensen, i Frydenlundhuset paa Render Mark. Født sammesteds
1866, 2707, 0108, Christian Hansen, 4, søn af banevogter Hans Jensen, i Banevogterhuset 21. Født i St. Michels Landsogn ved Slagelse
1866, 2608, 3108, Knud Christian Hansen, 3, Hansine Christine Hansen, paa Render Mark. Født sammesteds
1866, 2608, 3108, Sophus Lauritz Peder Hansen, 7, Hansine Christine Hansen, paa Render Mark. Født sammesteds
1866, 1809, 2309, Marius Hansen, 5, Anne Kirstine Hansen, paa Render Mark. Født sammesteds
1866, 1610, 2110, Jørgen Mortensen, enkemand og aftægtshuusmand, 83, paa Brylle Mark. Født i Brylle. Søn af Morten Rasmussen
1866, 0412, 1212, Rasmus Hansen, gaardmand, 64, i Lille Skauenborg. Født sammesteds. Søn af Hans Hansen
1867, 0901, 1601, Lars Jørgensen, enkemand og aftægtshuusmand, 88, i Møllemosehuset paa Brylle Mark. Født i Huusbye. Søn af Jørgen …
1867, 2401, 3001, Mads Christian Hansen, gift dagleier, 40, ved Brunsvig. Født paa Render Mark. Søn af huusmand Hans Madsen paa Render Mark
1867, 0802, 1402, Hans Peder Hansen, 5 maaneder, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Brylle. Født sammesteds
1867, 2303, 3003, Knud Henningsen, gift aftægtshuusmand, 78, i Render. Født i Skalbjerg. Søn af Henning Larsen
1867, 2505, 3105, Anders Rasmussen, ugift, 68, opholdt sig hos søsteren gaardmand Anders Hansens enke, i Render. Født sammesteds. Søn af Rasmus Andersen
1867, 3005, 0206, Hans Peder Jacobsen, 3, søn af huusmand Jacob Jensen, i Møllemosehuset paa Brylle Mark. Født i Haarbye
1867, 1307, 1907, Rasmus Christian Jørgensen, 11, søn af huusmand Knud Jørgensen, paa Brylle Mark. Født sammesteds
1867, 0409, 0909, Lars Mortensen, enkemand og huusmand, 65, i Frankfriehuset paa Brylle Mark. Født paa Høime Mark, Sanderum Sogn. Søn af Morten Hansen
1867, 1711, 2511, Lars Rasmussen Greve, enkemand og aftægtsgaardmand, 86, i Humlegaard paa Brylle Mark. Født i Brylle. Søn af Rasmus Jørgensen Greve
1867, 2211, 2911, Hans Mortensen, huusmand, 64, i Brylle. Født i Fangel. Søn af Morten Rasmussen
1867, 1512, 2212, Rasmus Iversen, 9 maaneder, søn af gaardmand Iver Andersen, i Romosestedet paa Brylle Mark. Født sammesteds
1867, 1812, 2712, Rasmus Andersen, gift huusmand, 63, i Velkomsthuset paa Brylle Mark. Født i Paarup. Søn af Anders Larsen
1868, 1301, 1901, Dødfødt dreng, søn af Anne Marie Larsen, i Teglbjerghuus ved Juulskov
1868, 1802, 2302, Hans Rasmussen Gildesberg, gift huusmand, 71, paa Render Mark. Født sammesteds. Søn af Rasmus Hansen
1868, 0604, 1304, Hans Larsen, 2, søn af huusmand og murer Johan Larsen, i Frankfrie. Født sammesteds
1868, 0704, 1304, Niels Larsen, 7, huusmand og murer Johan Larsen, i Frankfrie. Født i Verninge Sogn
1868, 0605, 1005, Udøbt dreng, 3 timer, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Steenbrostedet paa Brylle Mark
1868, 2406, 2906, Jens Henningsen, huusmand, 64, i Bjørnemosehuset paa Render Mark. Født i Skalbjerg, Vissenbjerg Sogn. Søn af Henning Larsen
1868, 2709, 0410, Mads Christian Rasmussen, 6, søn af huusmand Rasmus Andersen, i Leipzighuset. Født sammesteds
1868, 0711, 1511, Dødfødt dreng, søn af huusmand og tømmermand Lars Simonsen, i Frankfriehuset paa Brylle Mark
1868, 1511, 2211, Lauritz Hansen, ½, søn af Birthe Cathrine Hansen. Født i Odense. Pleiebarn hos huusmand Niels Mortensen, i Rødshuus ved Thoboe
1868, 2211, 2811, Niels Mortensen, huusmand, 48, i Rødshuus ved Thoboe. Født i Brændekilde. Søn af Morten Jørgensen
1868, 2211, 2911, Peder Christian Simonsen, 15 dage, søn af huusmand og tømmermand Lars Simonsen, i Frankfriehuset paa Brylle Mark. Født sammesteds
1868, 2112, 2912, Hans Lauritz Jeppesen Thoboe, 6 maaneder, søn af gaardmand Hans Jørgen Jeppesen, i Store Thoboe. Født sammesteds
1869, 0304, 1004, Jørgen Rasmussen Hvid, ugift almisselem, 24, i Brylle. Født i Brylle. Sønaf huusmand og væver Rasmus Pedersen Hvid
1869, 0306, 1006, Hans Christian Hansen, ½, søn af huusmand Mads Christian Hansen, paa Render Mark. Født sammesteds
1869, 0706, 1306, Rasmus Nielsen, 4 uger, søn af gaardmand Niels Hansen Esseberg, i Lille Skauenborg. Født sammesteds
1869, 1006, 1606, Peder Christian Jensen, gift huusmand, 61, i Brylle. Født sammesteds. Søn af Jens Pedersen
1869, 1507, 2107, Lars Nielsen, enkemand aftægtsgaardmand, 59, i Brylle. Født i Maare, Herrested Sogn. Søn af Niels Pedersen
1869, 2108, 2908, Mads Nielsen, 2 dage, søn af gaardmand Niels Mortensen, i Eskemosegaard paa Brylle Mark. Født sammesteds
1869, 0109, 0609, Rasmus Rasmussen, gift aftægtshuusmand, 75 og 9 maaneder, i Holmehuset ved Thoboe. Født i Lungebergstedet, Brylle Sogn. Søn af Rasmus Nielsen
1869, 2011, 2511, Mads Rasmussen, enkemand og gaardmand, 52, paa Render Mark. Født i Tommerup. Søn af Rasmus Madsen
1870, 1302, 2002, Anders Jørgen Pedersen, 8 dage, søn af væver Christen Pedersen, i Høihuset ved Stermose. Født 5.2.1870 sammesteds
1870, 2702, 0703, Andreas Knudsen, gift, gaardeier og sognefoged, 75 og 9 maaneder, i Render. Født 3.6.1794 i Segelund ved Haderslev. Søn af Knud Knudsen Juhl
1870, 0403, 0903, Knud Hansen, 20 dage, søn af Anne Kirstine Hansen, paa Render Væde. Født sammesteds
1870, 1904, 2504, Jørgen Carlsen, gift huusmand, 59, ved Stermose. Født 25.8.1810 i Brylle. Søn af Carl Jørgensen
1870, 1105, 1905, Matthias Thorsen, gift aftægtsgaardmand, 84, i Steenløkkestedet. Født 18.1.1786 i Assenbølle, Vissenbjerg Sogn. Søn af Ingeborg Henriksdatter
1870, 0607, 0907, Rasmus Christian Pedersen, 15 uger, søn af tømrer Peder Christensen, paa Render Mark. Født 1870 sammesteds
1870, 1207, 1607, Rasmus Olsen, gift indsidder og almisselem, 75, paa Brylle Mark. Født 16.1.1795 ved Talleruplund. Søn af Ole Mogensen
1870, 2008, 2708, Hans Nielsen Egebjerg, ugift tjenestekarl, 28 og 9 maaneder, i Egebjerghuset ved Lille Appe. Født 1841 sammesteds. Søn af huusmand Niels Jensen
1870, 0109, 0709, Jens Nielsen Rosenlund, 8 og 9 maaneder, søn af huusmand og væver Niels Andersen, paa Render Væde
1870, 0810, 1610, Hans Peder Hansen, 5 uger, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Brylle. Født 29.8.1870 sammesteds
1870, 1411, 2011, Hans Olsen, fraskilt snedker og almisselem, 83, paa Render Mark. Født i Odense. Søn af haarskjærer Olsen
1870, 1911, 2511, Christen Jørgensen, ugift væver, 36, i Skovdamhuset ved Broholm. Født 14.9.1834 i Glendsberg, Kjøng Sogn. Søn af Jørgen Christensen
1870, 0612, 1112, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Poul Johannes Lohmann, i Lille Appe. Født sammesteds
1871, 1102, 1902, Rasmus Adamsen, 9 maaneder, søn af Anne Marie Adamsen, paa Gundestrup Mark. Født 25.5.1870 paa Gundestrup Mark
1871, 1702, 2502, Niels Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 74 og 9 maaneder, i Brylle. Født 21.3.1796 paa Helnæs. Søn af Hans Andersen
1871, 2003, 2603, Niels Peder Hansen, 9 maaneder, søn af smed Hans Christian Hansen, ved Brunsvig. Født 26.6.1871 sammesteds
1871, 2704, 0405, Jørgen Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 95, i Brylle. Født 4.5.1776 sammesteds. Søn af Rasmus Jørgensen
1871, 0405, 1105, Hans Hansen Drud, ugift, 23, i Skjoldemose. Født 5.12.1847 sammesteds. Søn af gaardmand Hans Christiansen Drud
1871, 1305, 1805, Hans Larsen, ugift væversvend, 24, hos væver Hans Knudsen, i Render. Født 20.3.1847 i Vegerslev Sogn. Søn af Anne Jørgensen
1871, 2405, 3005, Niels Peder Neilsen, gift seminarist, 26½, hos faderen i Brylle. Født 19.11.1833 sammesteds. Søn af gaardmand Jens Nielsen
1871, 0906, 1506, Mads Peder Madsen, ½, søn af skrædder Mads Sørensen, i Brylle. Født 25.11.1870 i Brændekilde
1872, 1302, 2002, Peder Hansen, gift gaardmand, 63, i Brolund. Født 27.9.1808 i Brolund. Søn af Hans Pedersen
1872, 0903, 1603, Christian Henningsen, skomagerlærling, 17 og 9 maaneder, i Rødshuus ved Stermose. Født 5.5.1854 sammesteds. Søn af huusmand Niels Henningsen
1872, 1204, 2104, Christen Jørgensen, 5 dage, søn af huusleier og væver Rasmus Ludvig Jørgensen, i Skovdamhuset ved Broholm. Født sammesteds
1872, 1904, 2604, Knud Hansen, 2, søn af Hansine Pedersen, i Render. Født 26.12.1869 sammesteds
1872, 2904, 0405, Knud Nielsen, enkemand og aftægtshuusmand, 70, i Brylle. Født 11.3.1802 i Eibye ved Odense. Søn af Anne Nielsdatter
1872, 0605, 1105, Morten Andersen, gift aftægtshuusmand og væver, 67, i Brylle. Født 11.5.1805 i Brylle. Søn af Anders Hansen
1872, 0706, 1406, Hans Christensen, 4 timer, søn af gaardmand Lars Christensen, i Brylle. Født sammesteds
1872, 0910, 1510, Mads Jørgensen, enkemand og aftægtshuusmand, 66½, i Brylle Brohuus. Født 11.3.1806 paa Fangel Mark. Søn af Jørgen Jørgensen
1872, 1111, 1911, Anders Jørgensen, ugift tjenestekarl, 53, i Fattighuset paa Brylle Mark. Født 15.9.1819 paa Brylle Mark. Søn af Jørgen Mortensen
1872, 2512, 3112, Anders Jensen, enkemand, huusmand og smed, 68 og 9 maaneder, i Render. Født 23.1.1804 i Brylle. Søn af Jens Andersen
1873, 1301, 2001, Niels Henningsen, ugift hjulmand, 28, hos faderen i Rødshuus ved Stermose. Født 29.7.1844 sammesteds. Søn af huusmand Niels Henningsen
1873, 0903, 1703, Simon Jørgensen, gift aftægtshuusmand, 77 og 9 maaneder, i Frankfrihuset paa Brylle Mark. Født 16.4.1795 i Stubberup, Sandager Sogn. Søn af Gjertrud Larsdatter
1873, 2704, 0505, Rasmus Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 86, i Romosestedet paa Brylle Mark. Født 15.4.1787 i Vittinge, Nørrebrobye Sogn. Søn af Rasmus Larsen
1873, 2507, 3107, Hans Christiansen Drud, enkemand og gaardmand, 60 og 9 maaneder, i Skioldemose. Født 27.9.1812 i Tommerup. Søn af Christian Andersen Drud
1873, 0708, 1008, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Peder Olsen Grønlund, i Skauenbjerg
1873, 0410, 1110, Hans Christian Hansen, ugift, 61, opholdt sig hos svogeren gaardmand Niels Madsen, paa Brylle Mark. Født 10.9.1812 i Brylle. Søn af Hans Rasmussen Kjeldegaard
1873, 1810, 2510, Anders Rasmussen, gift aftægtshuusmand, 73, i Hyldekjærhuset ved Skræppenborg. Født i Tommerup. Søn af Rasmus Jensen
1873, 1311, 1811, Rasmus Jacobsen Engmose, ugift blikkenslager, 21, opholdt sig hos moderen, i Brylle. Født 13.9.1852 i Engmosestedet paa Brylle Mark. Søn af huusmand Jacob Hansens enke
1873, 2312, 2812, Ole Rasmussen, 11 dage, søn af indsidder Lars Christian Rasmussen, i Brylle. Født 12.12.1873 sammesteds
1874, 2001, 2901, Henrik Knudsen, ugift, 49, opholdt sig hos sin svoger gaardmand Anders Rasmussen, i Skauenborg. Født 13.10.1824 i Østrup. Søn af Knud Henriksen
1874, 1502, 2002, Jens Nielsen, gift aftægtsgaardmand, 76 og 9 maaneder, i Gundestrup. Født 30.1[4].1797 sammesteds. Søn af Niels Hansen
1874, 1203, 1903, Rasmus Peder Larsen, 9 og 3 maaneder, søn af huusmand Lars Rasmussen, paa Brylle Mark. Født 11.12.1864 sammesteds
1874, 1904, 2604, Dødfødt dreng, søn af huusmand og væver Hans Hansen, paa Brylle Mark
1874, 0407, 1007, Just Andersen, enkemand og aftægtshusmand, 75, i Brylle. Født 19.7.1799 i Maare, Herrested Sogn. Søn af Anders Justesen
1874, 2207, 2607, Lauritz Theodor Rasmussen, 6 dage, søn af husmand Rasmus Andersen, i Edsberghus. Født 1874 sammesteds
1874, 0109, 0609, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Peder Olsen Grønlund, i Skauenbjerg
1874, 2410, 2910, Dødfødt dreng, søn af husmand og murer Niels Lange, i Brylle
1875, 0703, 1403, Jørgen Christensen, enkemand og almisselem, 87, i Skovdamhuset ved Broholm. Født i Marts 1788 i Nørrebrobye
1875, 1403, 1703, Dødfødt dreng, søn af skolelærer Andreas Pinborg, i Brunsvig Skole
1875, 2903, 0504, Peder Knudsen, ugift sindssvag og almisselem, 32, hos svogeren uhrmager Hans Christian Hansen, i Brylle. Født 9.2.1843 sammesteds. Søn af Knud Nielsen
1875, 2004, 2504, Søren Larsen, gift almisselem, 75, i Dalmosehuset ved Skræppenborg. Født 27.10.1799 i Steenbjerge, Tommerup Sogn. Søn af Lars Sørensen
1875, 2904, 0505, Christian Jensen, gift husleier, 49 og 9 maaneder, i Brylle. Født 15.9.1825 i Nestelsøe Sogn, Præstøe Amt. Søn af Jens Rasmussen
1875, 0605, 1305, Jørgen Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 77, i Edsberg. Født 15.2.1798 paa Helnæs. Søn af Hans Andersen
1875, 0905, 1405, Lars Rasmussen, gift husmand, 54, paa Brylle Mark. Født 24.5.1821 i Stentvedstedet paa Brylle Mark. Søn af Rasmus Andersen
1875, 1805, 2405, Niels Pedersen, gift gaardmand, 58, i Romosestedet paa Brylle Mark. Født 27.3.1817 i Nørrebroby. Søn af Peder Pedersen
1875, 3105, 0706, Niels Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 75½, i Duemosehuset paa Brylle Mark. Født 23.12.1799 i Kjerte Sogn
1875, 1506, 2006, Jacob Nielsen (tvilling), 3 maaneder, søn af gaardmand Niels Nielsen, i Lille Skræppenborg paa Render Mark. Født 16.3.1875 sammesteds
1875, 1906, 2406, Mathias Andersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 86½, i Wittenborg. Født 22.11.1788 sammesteds. Søn af Anders Hansen
1875, 1407, 2007, Peter Theodor Nielsen Enggaard, ugift, 22, paa Brylle Mark. Født 2.4.1853 i Brylle. Søn af gaardmand Niels Madsen
1875, 2907, 0408, Morten Rasmussen, gift aftægtsgaardmand, 76, i Brylle. Døbt 14.7.1799 i Tommerup. Søn af Rasmus Andersen
1875, 1809, 2409, Hans Peder Ludvig Madsen, 1, søn af husmand og skrædder Mads Sørensen, i Brylle. Født 15.6.1874 sammesteds
1875, 2010, 2410, Niels Pedersen, møllerlærling, 15½, søn af Peder Baltzer Rasmussen, paa Brylle Mark. Født 18.5.1860 i Fangel
1875, 2510, 0211, Anders Andersen, enkemand og aftægtshusmand, 82½, i Brylle. Født 1.4.1793 i Ubberud Sogn. Søn af Anders Andersen
1875, 2111, 2911, Mads Hansen, husmand og snedker, 38½, i Render. Født 26.3.1837 sammesteds. Søn af Jeppe Hansen
1875, 0712, 1512, Hans Jensen, ugift tjenestekarl, 43 og 9 maaneder, i Fredensborg. Født 17.1.1832 i Gundestrup. Søn af Jens Jørgensen
1876, 0302, 1102, Niels Juel Olsen, 6 uger, søn af husmand og væver Jens Olsen, i Brylle. Født 24.12.1875 sammesteds
1876, 0502, 1202, Niels Christian Poulsen, ugift stenkløver, 34½, ved Stermose. Født 9.6.1841 i Brylle. Søn af Poul Christian Severinsen
1876, 1602, 2202, Hans Christian Christensen, 1½, søn af husmand og tømrer Rasmus Christensen, i Holmehuset paa Brylle Mark. Født 2.8.1874 sammesteds
1876, 1803, 2303, Søren Jørgensen, gift indsidder og almisselem, 71½, i Fattighuset paa Brylle Mark. Født 11.7.1804 i Brylle. Søn af Jørgen Sørensen
1876, 0804, 1504, Rasmus Jørgensen, gift husmand og skomager, 27, i Frankfri. Født 3.3.1849 paa Marslev Mark. Søn af Jørgen Christian Jensen
1876, 2004, 2704, Jens Jørgen Hansen, 1 og 9 maaneder, søn af husmand og væver Mads Hansen, i Frankfri. Født 11.7.1874
1876, 1005, 1505, Peder Hansen, ugift, 79, opholdt sig hos broderen gaardmand Hans Hansen, i Brylle. Født 11.2.1797 sammesteds. Søn af Hans Pedersen
1876, 1805, 2405, Anders Pedersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 85, i Lundsgaardstedet paa Brylle Mark. Født 1791 i Hjelmerup. Søn af Peder Andersen
1876, 2405, 2905, Hans Christian Hansen, gift husmand og uhrmager, 56½, i Brylle. Født 12.12.1819 i Alleehuset, Nørrelyndelse Sogn. Søn af Bolette Hansdatter
1876, 0907, 1507, Rasmus Nielsen, gift husmand, 69, i Balkenbjergstedet paa Render Mark. Født 12.4.1807 i Kiertinge, Kjølstrup Sogn. Søn af Niels Rasmussen
1876, 1707, 2307, Dødfødt dreng, søn af husmand og væver Hans Hansen, ved Brylle  
1876, 0708, 1308, Hans Hansen, 1½, søn af Anne Cathrine Hansen. Født 19.1.1875 paa Brylle Mark. Pleiebarn hos Hans Rasmussen Gildesbergs enke, paa Render Mark
1876, 1012, 1512, Johan Peder Pedersen Rossau, 6 dage, søn af gaardmand Martin Pedersen Rossau, i Espestedet paa Render Mark. Født 3.12.1876 sammesteds
1877, 1701, 2401, Johannes Andersen Hansen, 3 uger, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Brylle. Født 27.12.1876 sammesteds
1877, 1902, 2502, Jens Peder Sørensen, 1½, søn af møller Lauritz Sørensen, i Skræppenborg Mølle. Født 10.7.1875 sammesteds
1877, 0703, 1503, Peder Larsen, ugift, 72½, opholdt sig hos broderen gaardmand og sognefoged Niels Larsen, i Mosegaard paa Render Mark. Født 2.9.1804 i Stenderup, Versterhæsinge Sogn. Søn af Lars Nielsen
1877, 2503, 3003, Rasmus Christian Andersen, 15 dage, søn af husmand Morten Andersen Bruntze, i Godthaab paa Render Mark. Født 9.3.1877
1877, 0204, 0904, Hans Marius Frandsen, 4, søn af Hansine Pedersen, Født 13.1.1873 i Render. Pleiebarn hos Cathrine Marie Knudsdatter, i Render
1877, 0904, 1604, Simon Mortensen, gift gaardmand, 37½, i Skauenborg. Født 12.8.1839 i Frøbjerg, Orte Sogn. Søn af Morten Jacobsen
1877, 2804, 0605, Lars Jørgen Pedersen, 4½ maaned, søn af hjulmand Rasmus Isak Pedersen, i Øster Kohavehus paa Render Mark. Født 13.12.1876 sammesteds
1877, 0405, 1005, Rasmus Hansen, enkemand og røgter, 68 og 9 maaneder, i Truelsero, Ubberud Sogn. Født 21.6.1808 i Brylle. Søn af Hans Rasmussen Kjeldegaard
1877, 1105, 1705, Jens Nielsen, gift husmand, 63, i Brylle. Født 10.5.1814 i Nellemose, Haarby Sogn. Søn af Niels Jørgensen
1877, 1805, 2505, Lars Simonsen, gift aftægtsgaardmand, 72 og 9 maaneder, paa Brylle Mark. Født August 1804 i Strerup, Dreslette Sogn. Søn af Simon Sørensen
1877, 2805, 0406, Niels Henningsen, enkemand og aftægtsmand, 71 og 9 maaneder, ved Stermose. Født 2.9.1805 i Bred, Vissenberg Sogn. Søn af Henning Christiansen
1877, 1706, 2206, Hans Andersen, gift husmand og væver, 57½, i Lundehavehuset paa Brylle Mark. Født 5.12.1819 i Hjelmerup, Verninge Sogn. Søn af Anders Jensen
1877, 0707, 1307, Esben Simonsen, enkemand, aftægtshusmand og snedker, 79, paa Brylle Mark. Født Juli 1798 i Veismose, Flemløse Sogn. Søn af Simon Larsen
1877, 1407, 1907, Niels Rasmussen, gift aftægtsgaardmand, 76, i Render. Født 5.6.1801 i Render. Søn af Rasmus Andersen
1877, 0608, 1308, Niels Larsen, gift gaardmand, 62½, i Grøndallund. Født 16.2.1815 i Render. Søn af Lars Larsen
1877, 2310, 2710, Jens Peder Pedersen, tjenestetyende, 15, i Thoboegaarden. Født 7.9.1862 i Høienhus, Skydebjerg Sogn. Søn af Hans Pedersen
1877, 2111, 2511, Udøbt dreng, 15 minutter, søn af husmand Mads Hansen, paa Brylle Mark
1878, 0901, 1301, Dødfødt dreng, søn af smed Hans Christian Hansen, ved Brunsvig
1878, 1003, 1803, Jørgen Jacobsen, gift gaardmand, 76, i Frankfrie. Født 24.1.1802 i Frankfrie. Søn af Jacob Jørgensen
1878, 1304, 1804, Ole Rasmussen, 7 maaneder, søn af indsidder og træskomand Lars Christian Rasmussen, i Brylle. Født 3.9.1877 sammesteds
1878, 0805, 1505, Carl Peder Marius Nielsen, 5 og 3 maaneder, søn af Anne Kirstine Nielsen Langberg, i Langbergstedet i Kjærsholm ved Edsberg. Født 14.1.1873 i Kjærsholm
1878, 2006, 2406, Mads Christian Eriksen, 5 og 3 maaneder, søn af Anne Marie Eriksen, i Brylle. Født 16.2. 1873 sammesteds
1878, 0407, 1007, Jacob Lauritzen Rosenlund, 12 dage, søn af husleier Augustinus Lauritzen Rosenlund, ved Broholm. Født 22.6.1878 sammesteds
1878, 0509, 1109, Adam Sørensen, enkemand, indsidder og almisselem, 91, i Bøgebjerghuset paa Render Mark. Født 23.5.1787 i Brændekilde. Søn af Søren Adamsen
1878, 2411, 0412, Carl Edvard Picker, gift sognepræst, 33½, i Brylle. Født 28.5.1845 i Kjøbenhavn. Søn af drejer Georg Frederik Picker
1878, 3112, 05011879, Dødfødt dreng, søn af indsidder og skrædder Hans Frederik Hansen, i Dalmosehuset ved Skræppenborg
1879, 0802, 1602, Otto Andreas Lauritz Larsen, 3½ maaned, søn af møller Jens Christian Larsen, i Frankfrie Mølle. Født 21.10.1878 sammesteds
1879, 2202, 2802, Lars Thomsen, enkemand og indsidder, 75½, paa Render Mark. Født 15.5.1803, i Aalsmose, Vissenberg Sogn. Søn af Thomas Hansen
1879, 2402, 0203, Peder Christian Madsen, 7 maaneder, søn af husmand Jens Madsen, i Brylle. Født 29.7.1878 sammesteds
1879, 1703, 2303, Anders Christiansen, 1 maaned, søn af indsidder Niels Christiansen, i Lysebjerghuset ved Thoboe. Født sammesteds
1879, 0304, 0904, Anders Rasmussen, ugift bondekarl, 56, havde ophold hos broderen gaardmand Hans Christian Rasmussen, i Brylle. Født 17.4.1823 sammesteds. Søn af Rasmus Jensen
1879, 0904, 1704, Jens Jacobsen, enkemand og aftægtshusmand, 87 og 9 maaneder, i Brylle. Født 13.5.1791 i Brændekilde. Søn af Jacob Jensen
1879, 1104, 1804, Mads Hansen, ugift væver, 37, i Vædehuset paa Render Mark. Født 31.3.1842 i Strandby, Haarby Sogn. Søn af Hans Hansen
1879, 2404, 3004, Niels Knudsen, ungkarl og røgter, 42 og 9 maaneder, hos gaardmand Jens Pedersen, i Render. Født 22.8.1836 i Brylle. Søn af Knud Nielsen
1879, 0706, 1206, Dødfødt dreng, søn af husmand og smed Niels Nielsen, i Nordenborg ved Brylle
1879, 1006, 1806, Hans Hansen, gift gaardmand, 79, i Brylle. Døbt 27.10.1799 sammesteds. Søn af gaardmand Hans Pedersen
1879, 0207, 0907, Jørgen Kristian Jørgensen (tvilling), 1 time, søn af Johanne Marie Jørgensdatter, Tokebjerg i Grøndallund
1879, 0707, 1407, Hans Nielsen, gift gaardmand, 64 og 9 maaneder, i Stenbrostedet paa Brylle Mark. Født 29.3.1814 i Fjeldsted. Søn af Niels …
1879, 2310, 3010, Mads Eriksen, gift husmand, 67, i Brylle. Født 1812, i Nørre Lyndelse
1879, 1211, 1911, Niels Jørgensen, enkemand og gaardmand, 63, Hestagergaard paa Brylle Mark. Født 3.7.1816 i Holmehave. Søn af Jørgen Nielsen
1879, 1012, 1712, Johannes Theodor Jeppesen Thoboe, 15 og 3 maaneder, søn af gaardmand Hans Jørgen Jeppesen, i Thoboegaarden. Født 30.7.1864 sammesteds
1879, 1612, 2112, Anders Jacob Hansen, 19 dage, søn af husmand Hans Jacob Jacobsen, i Lille Kohavehus paa Render Mark. Født 27.11.1879
1879, 3012, 04011880, Martin Hansen, 11 uger, søn af gaardmand Jørgen Hansen, i Lille Broholm. Født 15.10.1879 sammesteds
1880, 0102, 0802, Lauritz Frederik Jørgensen, 15 dage, søn af gaardmand Rasmus Jørgensen Tokebjerg, i Grøndallund. Født sammesteds
1880, 0402, 1102, Jens Madsen Langbjerg, gift husmand, 35, i Brylle. Født 12.4.1844 i Skjelskovhuset, Tommerup Sogn. Søn af Mads Rasmussen Langbjerg
1880, 1302, 2002, Anders Hansen, enkemand og aftægtsmand, 75, i Brylle. Født 18.11.1804 sammesteds. Søn af Hans Rasmussen
1880, 2902, 0803, Jens Larsen, gift aftægtsgaardmand, 71, i Romosestedet paa Brylle Mark. Født 26.12.1808 i Revninge. Søn af Lars Larsen
1880, 2303, 3103, Lars Augustsen, enkemand og aftægtshusmand, 59, i Rørhuset paa Render Mark. Født 3.11.1820 i Sanderum Sogn. Søn af August Pedersen
1880, 2105, 2605, Jørgen Martin Hansen, ugift tjenestekarl, 20½, i Edsberg. Født 27.12.1859 i Vissenberg. Søn af Hans Hansen
1880, 1007, 1507, Hans Madsen Hansen, tjenestekarl, 15, i Bomvogterhuset 23 ved Lille Appe. Født 5.2.1865 i Paarup Sogn. Søn af Hans Larsen
1880, 0309, 0809, Peder Mortensen, 5 maaneder, søn af husmand Anders Mortensen, i Vædehuset paa Render Mark. Født 4.4.1880 sammesteds
1880, 1209, 1909, Dødfødt dreng, søn af husmand og smed Hans Christian Hansen, ved Brunsvig
1880, 2210, 3110, Rasmus Nielsen Esseberg, 11 uger, søn af gaardmand Niels Hansen Esseberg, i Lille Skauenberg. Født 8.8.1880 sammesteds
1880, 2212, 2912, Johan Rasmussen, enkemand og aftægtshusmand, 85, Skabhavehuset paa Render Mark. Født 29.9.1795 Langbergstedet. Søn af Rasmus Nielsen
1881, 1602, 2402, Rasmus Larsen, gift gaardmand, 30½, i Romosestedet paa Brylle Mark. Født 10.6.1850 sammesteds. Søn af Jens Larsen
1881, 0303, 1003, Hans Rasmussen, gift husmand, 49, i Hyldekjerstedet paa Brylle Mark. Født 30.12.1831 i Skallebjerg Haarby Sogn. Søn af Rasmus Hansen
1881, 2603, 0404, Jørgen Henriksen, gift aftægtsgaardmand, 73, i Broholm. Født 25.2.1808 i Brændekilde. Søn af Henrik Jørgensen
1881, 1504, 2304, Hans Peder Larsen, 7 maaneder, søn af husmand Niels Peder Larsen, i Gundestruphus paa Brylle Mark. Født 12.9.1880 sammesteds
1881, 0905, 1305, Dødfødt dreng, søn af husleier Anders Poulsen, paa Render Mark
1881, 1405, 1905, Carl Christian Nielsen, 9 maaneder, søn af smed Niels Nielsen, i Nordenborg ved Brylle. Født 13.8.1880
1881, 1706, 2306, Hans Madsen, gift aftægtsgaardmand, 71½, i Enggaard. Født 7.11.1809 sammesteds. Søn af Mads Pedersen
1882, 1901, 2701, Christen Larsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 77og 9 maaneder, i Brylle. Født 22.2.1804 i Brændekilde. Søn af Lars Rasmussen
1882, 2101, 2801, Niels Madsen, gift gaardmand, 76 og 9 maaneder, paa Brylle Mark. Født 24.3.1805 i Enggaard. Søn af Mads Pedersen
1882, 2101, 2601, Edvard Christian Rasmussen, ½, søn af separeret kone Jørgine Boline Hansen, i Banevogterhuset 21, paa Render Mark. Født 9.7.1881 i Odense
1882, 0602, 1302, Mads Jørgensen, enkemand og fattiglem, 80, paa Tommerup Fattiggaard
1882, 0104, 0804, Christen Pedersen, enkemand og aftægtshusmand, 88 og 9 maaneder, i Brylle. Født 9.5.1793 samme sted. Søn af Peder Larsen
1882, 1604, 2204, Rasmus Mortensen, enkemand og aftægtshusmand, 80, i Enghavehuset ved Stermose. Født 2.2.1802 i Bellinge. Søn af gaardmand Morten Rasmussen
1882, 2205, 2905, Dødfødt dreng, søn af husmand og murer Hans Peder Jørgensen, paa Brylle Mark
1882, 3107, 0508, Niels Nielsen, gift husmand i Orte, 61 og 3 maaneder, hos svigersønnen husmand Niels Nielsen, i Stærremosehuset paa Brylle Mark. Født 30. 4.1821 i Brylle. Søn af Niels Hansen
1882, 0308, 0808, Lars Christian Madsen, gift gaardmand, 34½, i Romosestedet paa Brylle Mark. Født 20.12.1847 i Bellinge. Søn af gaardmand Mads Larsen
1882, 1209, 2009, Hans Jørgen Jeppesen, enkemand og gaardejer, 60, i Thobogaarden. Født 5.9.1822 sammesteds. Søn af gaardmand Jeppe Larsen i Thobogaarden
1882, 2209, 2809, Christen Rasmussen, gift gaardmand, 42 og 9 maaneder, i Trøjgaard. Født 17.11.1839 i Ørbæk. Søn af Rasmus Knudsen
1882, 2410, 2910, K... Otto Eriksen, 5 maaneder, søn af enkemand Peder Eriksen og Regine Caroline Albrecktsen, i Odense. Født 1882 i Odense. I pleje hos Hans Peder Jørgensen, i ...dshuset paa Brylle Mark
1882, 1012, 1712, Valdemar Eduard Peter Mortensen, 1 1/3 maaned, søn af skrædder Henning Mortensen, af Brylle. Født 28.10.1882 i Brylle
1883, 1501, 2101, Rasmus Hansen, gift indsidder og fattiglem, 83 og 9 maaneder, i Nyholmshuset paa Render Mark. Født 14.2.1799. Søn af kromand Hans Rasmussen i Tylle Kro, Søby-Turup
1883, 1103, 1903, Anders Christian Hansen, gift husmand, 61½, i Brylle. Født 30.8.1821 i Broholm. Søn af gaardmand Hans Andersen
1883, 0304, 1004, Hans Larsen, gift husmand og murer, 52, i Bankagerhus paa Brylle Mark. Født 12.3.1831 i Nyenberg, Brylle Sogn. Søn af husmand Lars Larsen
1883, 0205, -, Jørgen Carlsen, ugift fattiglem, 63, hos gaardmand Jørgen Hansen, i Lille Broholm Brylle Sogn. Født i Kjøng Sogn
1883, 1906, 2306, Rasmus Madsen, gift gaardmand, 55 og 4 maaneder, i Trøjborg ved Lille Appe. Født 6.1.1828 i Gundesøgaarden, Ubberud Sogn. Søn af Mads Nielsen
1883, 1012, 1812, Rasmus Poulsen, gift sadelmager og indsidder, 80 og 9 maaneder, paa Brylle Mark. Født 6.1.1803 i Odense. Søn af Poul Rasmussen
1884, 0101, 0701, Niels Pedersen, gift gaardmand, 89, i Brylle. Født 1794 i Langsted, Verninge Sogn. Gaardmand Peder Clausen
1884, 2401, 3101, Hans Jensen Hansen, enkemand og aftægtsmand, 81½, i Dalmoselund ved Broholm. Født 27.6.1842 i Humble Sogn paa Langeland
1884, 0805, 1405, Hans Larsen, enkemand og husmand, 65, i Render. Født 13.2.1819 i Højme, Sanderum Sogn. Søn af bødker Lars Nielsen
1884, 1405, 2005, Niels Andersen, husmand, 57, i Engholmhuset ved Stormose. Født 19.3.1827 i Troelse, Ubberud Sogn. Søn af gaardmand Anders Nielsen
1884, 0807, 1207, Mads Rasmussen, ugift fattiglem, 61, paa Fattiggaarden
1884, 1712, 2312, Jørgen Sørensen, husmand, 70 og 9 maaneder, i Bækhuset paa Brylle Mark. Født Marts 1814 i Kjøng Højrup. Søn af husmand Søren Pedersen
1885, 1101, 1701, Jens Andersen, gift husmand og smed, 54 og 8 maaneder, Render. Født 20.3.1831. Søn af smed Anders Jensen
1885, 1902, 2602, Peder Christian Hansen, ugift, 16, hjemme hos faderen paa Brylle Mark. Født 15.1.1869 sammesteds. Søn af gaardejer Hans Pedersen
1885, 2102, 2602, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Peder Christensen, paa Render Mark
1885, 1903, 2603, Peder Nielsen, ugift, 40 og 8 maaneder, opholdt sig hos forældrene i Tobo...gaarden. Født 12.6.1844 i Fjelsted. Søn af gaardmand Niels Hansen
1885, 2103, 2803, Niels Rasmussen, ugift, 57 og 4 maaneder, opholdt sig hos broderen Mads Rasmussen Langberg, ved Tobo. Født 15.4.1827 sammesteds. Søn af husmand Rasmus Rasmussen
1885, 1103, 1703, Morten Pedersen, enkemand og fattiglem, 74 og 9 maaneder, paa Tommerup Fattiggaard. Født 25.5.1815 i Odense St. Knuds Sogn
1885, 1904, 2504, Lars Knudsen, aftægtsmand, 81 og 11 maaneder, paa Brylle Mark Lundehavestedet. Født 24.5.1803 sammesteds. Søn af gaardmand Knud Andersen
1885, 0107, 0607, Peder Baltser Rasmussen, enkemand og fattiglem, 68, paa Tommerup Fattiggaard. Født 29.3.1817 i Kjerteminde
1885, 2008, 2508, Anders Rasmussen, gift aftægtsmand, 79, paa Render Mark. Født 31.10.1805 i Ørsbjerg, Kjerte Sogn. Søn af husmand Rasmus Nielsen
1885, 1009, 1609, Niels Kristian Hansen Skov, 2, søn af væver Povl Hansen Skov, paa Brylle Mark. Født 18.11.1882 paa Bellinge Mark
1885, 0811, 1311, Jens Christensen, enkemand og gaardejer, 64, i Render. Født 16.8.1821 i Fangel. Søn af gaardmand Christen Rasmussen
1885, 2111, 2811, Niels Henrik Hansen, 2, søn af træskomand Christian Hansen. Født 21.10.1883 paa Brylle Mark
1886, 0601, 1101, Poul Christian Severinsen, husmand og fattiglem, 84, paa Tommerup Fattiggaard. Født 8.5.1801 i Stenstrup. Søn af blikkenslager Severin Pelck i Nyborg
1886, 2101, 2801, Ludvig Johannes Ekmann, husmand og smed, 55, paa Render Mark. Født 13.8.1830 i Odense. Søn af snedker Elias Ekmann
1886, 0102, 0602, Hans Madsen, enkemand og fattiglem, 75, paa Tommerup Fattiggaard. Født 4.9.1816 i Brunsvig
1886, 1302, 1902, Kristoffer Andersen, gift forpagter, 31, af Thobogaarden. Født 17.12.1854 i Skjelhus, Tommerup Sogn. Søn af gaardmand Anders Rasmussen
1886, 0803, 1603, Anders Rasmussen, gift og forhen kjøbmand, 64, i Brylle. Født 27.3.1821 i Ubberud. Søn af husmand Rasmus Nielsen
1886, 2702, 0402 [må være 0403], Dødfødt dreng, søn af husmand og murer Hans Peder Jørgensen, paa Brylle Mark
1886, 2203, 2903, Rasmus Larsen, gift aftægtsmand, 75, i Humlegaard. Døbt 27.2.1811 sammesteds. Søn af Lars Rasmussen
1886, 1905, 2505, Henrik Hansen, gift aftægtsmand, 73, paa Lumby Mark, Nørrelyndelse Sogn. Født 1.5.1813 i Lille ...gaard. Søn af gaardmand Hans Christian Andersen
1886, 2205, 2705, Peder Madsen, enkemand og husmand, 69, i Thobohus. Født 21.11.1816 i Næstved
1886, 1106, 1706, Niels Peder Jakobsen, ugift fattiglem, 35, hos sin moder husmand Jakob Hansens enke, i Brylle. Født 23.4.1851 paa Brylle Mark. Gaardmand Jakob Hansen
1886, 0208, 0508, Udøbt dreng, 1½ maaned, søn af slagter Mads Christian Peder Christensen, i Brylle. Født 13.6.1886 sammesteds
1886, 0110, 0810, Thor Christian Jensen, gift husmand, 60, i Højdamshuset ved Stærmose. Født 7.4.1826 i Brylle. Søn af gaardmand Jens Hansen
1886, 0810, 1410, Lavrits Pedersen, 1 maaned, søn af husmand Rasmus Pedersen, i Stormose. Født 31.1.1886 sammesteds
1886, 0411, 1111, Jens Olsen, gift husmand og væver, 46, i Brylle. Født 21.9.1840 i Lille Skræppenborg. Søn af gaardmand Ole Larsen
1886, 1212, 2012, Mads Larsen, enkemand og aftægtsmand, 87, i Bækholmstedet paa Render Mark. Født 12.2.1799 i Allerup. Søn af gaardmand Lars Jakobsen
1887, 1201, 2001, Niels Jensen, gift husmand, 65, i Lille Skauenbjerg paa Gundestrup Mark. Født 8.11.1921 i Sallinge, Hillerslev Sogn. Søn af gaardmand Jens Jeppesen
1887, 0402, 1102, Niels Pedersen, gift aftægtsmand, 73, i Fredensborg. Født 20.5.1813 sammesteds. Søn af gaardmand Peder Jensen
1887, 0202, -, Hans Simonsen, enkemand og aftægtsmand, 86, opholdt sig hos murer Hans Peder Jørgensen, i Lundegaardshuset paa Brylle Mark. Født Juli 1800 i Visemose, Flemløse Sogn 1800. Søn af selvejer Simon Larsen
1887, 0602, 1202, Anders Jensen, gift husmand og væver, 59, i Brylle. Født 12.101827 i Gundestrup. Søn af gaardmand Jens Jørgensen
1887, 0104, 0604, Knud Rasmus Johansen, gift husmand, 54, i Skovhavehuset paa Render Mark. Født 1.5.1832 sammesteds. Søn af husmand Johan Rasmussen
1887, 0404, 1204, Rasmus Rasmussen Ploug, gift aftægtsmand, 81, paa Brylle Mark. Døbt 10.11.1805 i Brylle. Søn af gaardmand Rasmus Jørg. Ploug
1887, 0306, 1006, Hans Rasmussen, gift smed og husmand, 65, i Brylle. Født 27.12.1821 i Verninge Sogn. Søn af smed Rasmus Hansen
1887, 3105, 0506, Karl Georg Jensen, 1 maaned, søn af ugift Clara Marie Jensen. Født 3.4.1887. I pleje hos husmand Peder Anton C. Larsen, i Rorhus paa Thobo Grund
1887, 2706, 0407, Hans Andersen, 12, søn af husmand Rasmus Andersen, paa Brylle Mark. Født 12.10.1874 sammesteds
1887, 1807, 2507, Thomas Hansen, gift husmand, 81, paa Render Mark. Født 23.3.1806 i Bækhuset, i Kjøng Sogn. Søn af Hans Thomsen
1887, 1506, 2006, Niels Morten Alfred Aagaard, gift fragtmand og husejer, 56, i Brylle. Født 3.9.1830 paa Fjellebro, Herringe Sogn. Søn af gartner Aagaard
1887, 1306, 2106, Anders Kristian Andersen, ugift seminarieelev paa Skaarup Seminarium, 19, boede i Aaby Skaarup Sogn. Født 23.3.1868 i Brylle. Søn af husmand Hans Kristian Andersen, Ærbebjerg
1887, 1509, 2209, Hans Hansen, gift husmand, 70, i Brylle. Født 1.11.1816 i Høruphus, Nørrebroby Sogn. Søn af husmand Hans Kristensen
1887, 0610, 1310, Hans Peder Larsen, 3 maaneder, søn af husmand Niels Peder Larsen, paa Hundestruphus paa Brylle Mark. Født 23.6.1887 sammesteds
1887, 1010, 1810, Peder Christian Rasmussen, ugift, 77, opholdt sig hos gaardmand Niels Hansen, i Brylle. Født 7.10.1810 sammesteds. Søn af gaardmand Rasmus Jørgensen Ploug
1887, 1510, 2210, Lars Frederik Østerby, enkemand og aftægtsmand, 85, i Rosmosegaard paa Brylle Mark. Født 5.8.1802 i Assens. Søn af bager Anders Østerby
1887, 0811, 1411, Lars Rasmussen, ugift particulier, 82, boende hos husmand Anders Hansen, i Lundeskovhuset paa Brylle Mark. Født 10.8.1805 i Nørrelyndelse. Søn af gaardmand Rasmus Rasmussen
1888, 1702, 2302, Udøbt dreng, 1 maaned, søn af lærer H. C. A. Bruun, i Brunsvig. Født 12.1.1888 sammesteds
1888, 2503, 3103, Anders Pedersen, gift drejer og husmand, 86, i Brylle. Født 6.2.1802 i Hunderup, St. Knuds Landsogn. Søn af gaardmand Peder Nielsen
1888, 0305, 0905, Ole Henrik Olsen, ungkarl, 19, i Brylle. Født 20.6.1868 sammesteds. Søn af husmand Jens Olsen
1888, 1905, 2405, Peder Christian Hansen, 1, søn af husmand og væver Hans Hansen, paa Brylle Mark. Født 24.9.1886 sammesteds
1888, 1605, 2105, Hans Hansen, 1 maaned, søn af husmand Rasmus Hansen, i Dalmosehus. Født 1.4.1888 sammesteds
1888, 1806, 2406, Jørgen Knudsen, 1 maaned, søn af gaardmand Anders Larsen Knudsen, paa Brylle Mark. Født 26.4.1888 sammesteds
1888, 2006, -, Christian Hansen, ugift mejerist, 32, i Brylle Andelsmejeri ved Brylle. Født Oktober 1855 i Troelse, Ubberud Sogn. Søn af gaardmand Hans Lorentsen
1888, 2306, -, Hans Nielsen, gift fattiglem, 73, i Gundestrup Fattighus. Født Juni 1815 i Tommerup Sogn
1888, 1507, 2107, Hans Pedersen, gift husmand, 80, i Brylle Brohus. Født 2.3.1807 i Thurup. Søn af gaardmand Peder Hansen
1888, 0708, 1308, Morten Hansen, enkemand og aftægtsmand, 82, i Bondebjerghus ved Stormose. Født 7.3.1806 i Bellinge. Søn af husmand Hans Rasmussen
1888, 2211, -, Hans Jespersen, enkemand og husmand, 76, hos sin svigersøn husmand Anders Hansen, paa Brylle Mark. Født 11.11.1812 i Fangel. Søn af gaardmand Jesper Pedersen
1888, 1412, 2212, Niels Lambertsen, gift banevogter, 62, i Banevogterhus 22 paa Lille Appe Grund. Født 13.11.1826 i Bryndum Sogn. Søn af husmand Lambert Pedersen
1889, 0901, 1601, Niels Larsen, enkemand og aftægtsmand, 78, i Mosegaardsstedet paa Render Mark. Født 10.9.1811 i Vesterhæsinge Sogn. Søn af gaardmand Lars Nielsen
1889, 0102, 0702, Rasmus Peder Hansen, ungkarl, 19, i Hyldekjerstedet paa Brylle Mark. Født 22.1.1870 sammesteds. Søn af husmand Hans Rasmussen
1889, 2502, 0503, Rasmus Rasmussen, gift husmand, 64, i Kildebjerghus paa Brylle Mark. Født 4.9.1824 i Brylle. Søn af fæstehusmand Rasmus Rasmussen
1889, 0103, 0903, Jens Henning Nielsen, gift arbejdsmand, 28, i Brylle. Født 1.9.1860 paa Render Mark. Søn af husmand Niels Jensen
1889, 0304, 1004, Niels Hansen Kildegaard, gift husmand, 82, i Brylle. Født 11.5.1811 sammesteds. Søn af gaardmand Hans Rasmussen
1889, 1206, 1806, Iver Andersen, enkemand og aftægtsmand, 68, paa Brylle Mark. Født 29.4.1821 i Nørrebroby Sogn. Søn af gaardmand Anders Hansen
1889, 1407, 1907, Hans Jørgen Hansen, 1, søn af gaardmand Lars Hansen, ved Stormose. Født 24.6.1888 sammesteds
1889, 0708, 1408, Hans Kristian Rasmussen, gift gaardmand, 52, i Brylle. Født 24.6.1837 sammesteds. Søn af gaardmand Rasmus Jensen
1889, 2312, 2912, Niels Henrik Hansen, 1, søn af husmand og tømrer Hans Hansen, i Brylle. Født 30.5.1888 sammesteds
1889, 2812, 04011890, Rasmus Andersen, gift husmand, 69, i Lejpsighuset. Født 1.4.1820 i Vædehus paa Render Mark. Søn af husmand Anders Mortensen
1890, 1901, 2501, Peder Andersen, gift aftægtsmand, 68, i Tobohus. Født 14.9.1821 sammesteds. Søn af husmand Anders Nielsen
1890, 0503, 1203, Oluf Madsen, 6, søn af husmand og hjulmand Peder Madsen, i Brylle. Født 5.3.1884 sammesteds
1890, 0105, 0805, Anders Pedersen, gift aftægtsmand, 82, paa Brylle Mark. Født 29.9.1807 paa Tommerup Nørremark. Søn af husmand Peder Rasmussen
1890, 0605, 1205, Anders Axelsen, 7 maaneder, søn af gaardmand Jens Axelsen, i Lykkesholm paa Brylle Mark. Født 10.9.1889 sammesteds
1890, 0606, 1106, Rasmus Carlsen, gift aftægtsmand, 73, ved Stormose. Født 7.2.1817 i Brylle. Søn af gaardmand Carl Kr. Jørgensen
1890, 2506, 2906, Dødfødt dreng, søn af husmand og tømrer Hans Hansen, i Brylle
1890, 3008, 0409, Jens Kristian Jensen, 14, søn af afdøde husmand Thor Christian Jensen, ved Stormose. Født 8.2.1876 i Vissenbjerg Sogn
1890, 1410, 2010, Søren Rasmussen, enkemand og indsidder, 65, paa Render Mark. Født 8.6.1825 sammested 1825. Søn af Kirstine Sørensdatter
1890, 2811, 0412, Mads Nielsen, 17, søn af gaardmand Niels Mortensen, i Eskemosegaard paa Brylle Mark. Født 2.4.1873 sammesteds
1891, 3001, 0502, Anders Larsen, ungkarl og aftægtsmand, 89, i Gundestrup. Født 30.8.1801 i Brylle. Søn af gaardmand Lars Pedersen
1891, 0302, 1002, Simon Larsen, ugift smedelærling, 19, i Hjallese i Dalum Sogn. Født 18.4.1871 i Egbjerglund, Brylle Sogn. Søn af husmand Jørgen Larsen
1891, 1504, 2204, Niels Jørgensen, ungkarl, 18, i Grøndalslund. Født 1872 paa Render Mark. Søn af gaardmand Rasmus Jørgensen Tokebjerg
1891, 2005, 2605, Frits Hansen, enkemand, particulier og forhen gartner, 58, i Vimmenæs Skole. Født 1832 paa Aasum Mark. Søn af gaardmand Christian Hansen
1891, 2205, 2805, Anders Østerby, gift boelsmand, 57, paa Brylle Mark. Født 2.2.1834 paa Brylle Mark. Søn af snedker L. Fr. Østerby
1891, 0806, 1306, Jens Axelsen, gift gaardmand, 41, paa Brylle Mark. Født 3.5.1850 paa Brændekilde Mark. Søn af forpagter Axel Andersen
1891, 0806, 1306, Axel Vilhelm Axelsen, 9, søn af gaardmand Jens Axelsen, paa Brylle Mark. Født 7.6.1882 sammesteds
1858, 0601, 1401, Anne Marie Jacobsen, 2, datter af huusmand Anders Jacobsen, i Terkellund paa Render Mark. Født samme sted
1858, 0701, 1401, Maren Hansdatter, enke, 80 og 3 maaneder, i Terkellund paa Render Mark. Født i Tommerup. Datter af Hans Nielsen Skytte, i Tommerup. Aftægtshuusmand Niels Hansen
1858, 1002, 1702, Anne Kirstine Larsen, 3 og 9 maaneder, datter af huusmand og træskomand Lars Christian Andersen, i Brylle. Født samme sted
1858, 1902, 2402, Anne Marie Larsdatter, enke, 86, i Hyldekjærhuset ved Skræppenborg. Født i Ubberud Sogn. Datter af Lars Jacobsen. Huusmand Niels Jeppesen
1858, 1103, 1703, Dødfødt pige (tvilling), datter af indsidder Hans Nielsen, ved Edsberg
1858, 2003, 2803, Marie Kirstine Hansen (tvilling), 11 dage, datter af indsidder Hans Nielsen, ved Edsberg. Født sammesteds
1858, 1404, 2104, Maren Jørgensdatter, 36, i Frydenlundhuset paa Render Mark. Født i Brylle. Datter af Jørgen Madsen. Huusmand og skrædder Søren Rasmussen
1858, 2305, 3005, Sophie Marie Hansen, 2 og 9 maaneder, datter af tjenestekarl i Odense Lars Hansen, paa Render Mark. Født i Render
1858, 0307, 0807, Anne Kirstine Nielsen Romoes, 13 maaneder, datter af gaardmand Niels Pedersen, i Romosestedet paa Brylle Mark. Født sammesteds
1858, 2907, 0508, Mette Larsdatter, 43, i Hestagergaard paa Brylle Mark. Født i Høime. Datter af Lars Larsen. Gaardmand Niels Jørgensen
1858, 1308, 1708, Karen Marie Andersen, 6 og 3 maaneder, datter af huusmand Peder Andersen, i Thoboehuset. Født sammesteds
1858, 2308, 2808, Maren Rasmussen, 3½, datter af gaardmand Rasmus Madsen, i Trøibergstedet ved Lille Appe. Født sammesteds
1858, 0609, 1209, Laurine Christine Andersen Erteberg, 3 og 9 maaneder, datter af huusmand Anders Hansen Erteberg, i Brylle. Født sammesteds
1858, 1009, 1509, Karen Kirstine Hansen, 1½, datter af gaardmand Christen Hansen, i Render. Født sammesteds
1858, 0310, 1010, Karen Kirstine Andersen Erteberg, 7, datter af huusmand Anders Hansen Erteberg, i Brylle. Født sammesteds
1858, 1610, 2210, Maren Kirstine Jensen, 13, datter af afgangne huusmand Jørgen Jensen, i Rørhuset paa Render Mark. Født sammesteds
1859, 1102, 1702, Bodild Kirstine Nielsen, 8½, datter af huusmand og hjulmand Peder Nielsen, paa Render Mark. Født sammesteds
1859, 1402, 2002, Laura Cathrine Hansen, 1, datter huusmand Hans Hansen, af i Brylle. Født sammesteds
1859, 1402, 2102, Cathrine Marie Hansdatter, 25, ved Stermose. Født i Tommerup. Datter af Hans Andersen. Indsidder og væver Anders Jørgensen
1859, 2702, 0503, Karen Hansdatter, ugift, 26, opholdt sig hos sin svoger gaardmand Niels Hansen, i Brylle. Født i Brylle. Datter af Hans Jensen
1859, 1103, 1603, Anne Marie Rasmussen, 6 uger, datter af huusmand Anders Rasmussen, paa Brylle Mark i Hyldekjærstedet. Født sammesteds
1859, 1003, 1803, Maren Jørgensdatter, ugift, 67, opholdt sig hos gaardmand Peder Knudsen, ved Skræppenborg. Født i Trøstrup Korup. Datter af Jørgen Rasmussen
1859, 0404, 0904, Cathrine Elisabeth Christiansdatter, enke og indsidderske, 66, i Brylle. Født i Nørre Brobye Sogn. Datter af Christian Caspersen. Saddelmager Mads Rasmussen
1859, 0804, 1304, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Christiansen, i Lille Edsberg
1859, 0305, 0805, Dorthe Nielsen, 3½, datter af hjulmand Niels Hansen, i Møllebækhuset paa Brylle Mark. Født sammesteds
1859, 0605, 1105, Anne Marie Hansdatter Madsen, 16, datter af huusmand Hans Madsen, ved Brunsvig. Født sammesteds
1859, 0205, 1105, Anne Marie Andersdatter, 86, i Brylle. Født sammesteds. Datter af Anders Rasmussen i Brylle. Aftægtsgaardmand Anders Hansen
1859, 1105, 1505, Anne Cathrine Nielsen, 9 maaneder, datter af gaardmand Niels Hansen, i Brylle. Født sammesteds
1859, 1105, 1505, Anne Marie Sophie Adolphsen, 11 maaneder, datter af huusmand og snøremager Johan Frederik Adolphsen, i Edsberg. Født sammesteds
1859, 0507, 0907, Karen Larsdatter, 51 og 3 maaneder, i Brylle. Født i Brylle Sogn. Datter af smed Lars Christiansen i Thoboe Smedien. Huusmand og dreier Anders Pedersen
1859, 0608, 1108, Caroline Marie Rasmussen Hvid, 2½, datter af huusmand og væver Rasmus Pedersen, i Brylle. Født sammesteds
1859, 1508, 1908, Bodil Kirstine Hansdatter, tjenestepige hos gjæstgiver Bille, 28, i Odense. Født i Brylle. Datter af huusmand Hans Dideriksen i Brylle
1859, 0609, 1109, Anne Jensen, 2, datter af huusmand Jens Jacob Andersen, i Mosehuus paa Brylle Mark. Født sammesteds
1859, 2809, 0210, Marie Hansen, 2, datter af gaardmand Hans Nielsen, i Brylle. Født i Brylle
1859, 2909, 0610, Anne Margrethe Jeppesdatter, 87, Møllemosehuset paa Brylle Mark. Født Kelstrup Skov, i Vissenberg Sogn. Datter af Jeppe Jørgensen. Aftægtshuusmand Lars Jørgensen
1859, 3009, 0810, Karen Hansdatter, 40½, paa Brylle Mark. Født i Nørrebrobye. Datter af Hans Pedersen. Huusmand Jørgen Mortensen
1859, 1910, 2310, Petrine Jørgensen, 2 og 3 maaneder, datter af Karen Marie Jørgensdatter, paa Render Mark og tjenestekarl Peder Pedersen, i Render. Født paa Render Mark
1859, 1811, 2611, Anne Eriksdatter, 65 og9 maaneder, i Brylle. Født i Sønderbye. Datter af Erik Hansen. Gaardmand og sognefoged Niels Hansen Helnæs
1859, 0612, 1412, Else Marie Andersdatter, enke, 81½, i Brylle. Født i Brændekilde. Datter af Anders Jochumsen. Huusmand og træskomand Hans Hansen
1860, 0801, 1601, Karen Nielsdatter, 59½, i Romosestedet paa Brylle Mark. Født i Verninge. Datter af Niels Larsen. Aftægtsgaardmand Rasmus Rasmussen
1860, 0402, 1302, Jensine Cathrine Christensen Møller, 3, datter af huusmand og snedker Christen Rasmussen Møller, i Lykkesholmhuset paa Render Mark. Født sammesteds
1860, 1302, 1902, Mette Marie Nielsen, ½ dag, datter af gaardmand Niels Jørgensen, paa Brylle Mark i Hestagergaard. Født sammesteds
1860, 1202, 2102, Kirsten Pedersdatter, enke, 81, i Skauenborg. Født i Gundestrup. Datter af Peder Pedersen. Aftægtsgaardmand Eiler Madsen
1860, 2803, 0304, Maren Margrethe Sørensdatter, 31½, i Lundehavehuset paa Brylle Mark. Født i Skalbjerg, Vissenbjerg Sogn. Datter af Søren Mogensen. Huusmand Rasmus Hansen
1860, 0404, 1204, Mette Marie Larsen, 9, datter af gaardmand Hans Larsen, i Espestedet paa Render Mark. Født sammesteds
1860, 0904, 1704, Rasmine Hansen, ugift tjenestepige, 18, datter af Maren Clausdatter. Steddatter huusmand Hans Christian Frandsen, i Høidamshuset ved Stermose. Født i Skydebjerg
1860, 0505, 1205, Voldborg Marie Møller, aftægtsenke, 72, i Lille Thoboe. Født i Odense. Bonne Simonsen Møller. Gaardmand Niels Madsen
1860, 2006, 2606, Maren Eriksdatter, enke, 71½, opholdt sig hos sin svoger huusmand Anders Hansen, i Brylle. Født i Sønderbye. Datter af Erik Hansen. Vognmand Jeppe Nielsen i Haderslev
1860, 2811, 0512, Marie Kirstine Rasmusdatter, 59, i Brylle. Født sammesteds. Huusmand Knud Nielsen
1860, 0312, 0912, Mette Kirstine Pedersen, 5 uger, datter af huusmand Peder Christensen, i Brylle. Født sammesteds
1861, 2402, 0303, Kirsten Jørgensdatter, enke og almisselem, 84, ved Edsberg. Født i Barløse Sogn. Datter af gaardmand Jørgen Hansen, i Stuen i Barløse Sogn. Huusmand Sander Eriksen
1861, 2803, 0104, Dødfødt pige, datter af huusleier Lars Hansen, ved Skauenborg
1861, 1104, 1804, Mette Kirstine Nielsen, enke, 76, opholdt sig hos sønnen skolelærer Rønning, i Brylle. Født i Nyborg. Datter af skolelærer Rønning i Huusbye. Jørgen Nielsen
1861, 1706, 2406, Marie Elisabeth Mortensdatter, 42½, i Romosestedet paa Brylle Mark. Født sammesteds. Datter af Morten Andersen. Gaardmand Niels Pedersen
1861, 1608, 2208, Johanne Dorthea Povelsdatter, enke, 65, i Thoboegaarden. Født i Store Appe. Datter af Povel Nielsen. Gaardmand Jeppe Larsen
1861, 1010, 1310, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Jensen, i Juulskovstedet
1861, 2311, 2911, Anne Sophie Rasmussen, 14, datter af huusmand Rasmus Andersen, i Velkomsthuset paa Brylle Mark. Født i Tommerup
1862, 0301, 1101, Karen Kirstine Iversen, 7, datter af gaardmand Iver Madsen, i Steenvedstedet paa Brylle Mark. Født sammesteds
1862, 0602, 1202, Kirsten Matthiasdatter, 49, i Bækhuset paa Brylle Mark. Født i Nellemose, Haarbye Sogn. Datter af Matthias Gormsen. Huusmand Peder Christensen
1862, 2502, 0203, Johanne Marie Madsen, ugift tjenestepige, 22, opholdt sig hos faderen ved Broholm. Født ved Stermose. Datter af huusmand Mads Nielsen
1862, 0604, 1204, Anne Kirstine Christensdatter, 62, i Lundsgaardstedet paa Brylle Mark. Født i Verninge. Datter af Christen Larsen. Gaardmand Anders Pedersen Vest
1862, 1004, 1704, Kirsten Sørensdatter, ugift almisselem, 74, paa Render Mark. Født i Brændekilde Sogn. Datter af Søren Adamsen
1862, 0305, 0905, Gjertrud Rasmusdatter, enke, 82, i Brolund. Født i Brændekilde. Datter af Rasmus Nielsen. Gaardmand Hans Pedersen
1862, 1206, 1906, Anne Cathrine Nielsen, 1, datter af hjulmand Peder Nielsen, paa Render Mark. Født sammesteds
1862, 1306, 1906, Dorthea Andersen, 27½, i Kjærsholmhuset ved Edsberg. Født paa Brylle Mark. Datter af Christiane Andersdatter. Huusmand og murer Anders Andersen
1862, 1606, 2306, Anne Marie Nielsdatter Erteberg, ugift, 19½, i Erteberggaarden paa Brylle Mark. Født sammesteds. Datter af Niels Christian Hansen. Steddatter af gaardmand Niels Rasmussen
1862, 2305, 3105, Anne Cathrine Jensdatter, 53, i Brylle. Født paa Søddinge Mark, Ringe Sogn. Datter af Jens Pedersen. Gaardmand Lars Nielsen
1862, 0508, 1008, Dødfødt pige, datter af gaardmand Peder Rasmussen, i Brylle
1862, 2308, 2808, Johanne Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand og møllebygger Hans Peder Knudsen, paa Brylle Mark. Født sammesteds
1862, 0711, 1411, Marie Christine Jørgensen, 6 dage, datter af huusmand og væver Jørgen Sørensen, i Brylle. Født sammesteds
1862, 0712, 1412, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Jensen, i Juulskovstedet
1862, 2212, 2912, Anne Johanne Pedersen, 13 dage, datter af huusmand og dannebrogsmand Hans Pedersen, i Vennerslund ved Lille Appe. Født sammesteds
1863, 2005, 2505, Dødfødt pige, datter af indsidder Peder Andersen, i Brylle
1863, 2805, 0406, Anne Cathrine Hansdatter, 85, i Espestedet paa Render Mark. Født i Høime. Datter af Hans Larsen i Høime. Aftægtsgaardmand Jens Nielsen
1863, 2907, 0308, Karen Marie Knudsdatter, 60 og 9 maaneder, i Skovhavestedet paa Render Mark. Født i Hjelmerup. Datter af Knud Andersen. Huusmand Johan Rasmussen
1863, 1809, 2409, Anne Marie Hannibalsdatter, aftægtsenke, 80, i Brylle. Født i Ørsbjerg, Kjerte Sogn. Datter af Hannibal Simonsen. Huusmand Christen Nielsen
1863, 2809, 0510, Maren Hansdatter, 36, i Høihuset ved Stermose. Født i Lettebæk, Sanderum Sogn. Datter af Hans Jensen ved Lettebæk, i Sanderum Sogn. Huusmand og væver Christen Pedersen
1863, 1210, 1810, Karen Hansen, 8, datter af smed Hans Rasmussen, i Brylle. Født paa Render Mark
1863, 0411, 1111, Mariane Madsdatter, 77, i Lille Appe. Født i Odense. Datter af Mads Mortensen i Odense. Gaardmand Christian Albrecht Lohmann
1863, 0712, 1212, Maren Iversen, 13, datter af gaardmand Iver Madsen, i Steentvedstedet paa Brylle Mark. Født sammesteds
1863, 3011, 0612, Anne Kirstine Christiansdatter, aftægtsenke, 89, i Rødshuus ved Thoboe. Født i Thoboehuus. Datter af Christian Larsen i Thoboehuus. Huusmand Peder Pedersen
1863, 0112, 0612, Stine Marie Nielsdatter, 46, ved Edsberg. Født i Brændekilde. Datter af Niels Madsen. Almisselem og indsidder Hans Nielsen
1863, 1612, 2312, Susanne Jørgensdatter, 66, i Vædegaarden paa Render Mark. Født i Ravnebjerg Gyde, Ubberud Sogn. Datter af Jørgen Larsen i Ravnebjerg Gyde, i Ubberud Sogn. Gaardmand Johan Christopher Lohmann
1864, 1201, 1901, Sille Christensdatter, enke, 79, i Brønsemosestedet paa Brylle Mark. Født i Brunshuus, Dreslette Sogn. Datter af huusmand Christen Olsen i Brunshuus, Dreslette Sogn. Aftægtsgaardmand Jørgen Madsen
1864, 0602, 1402, Maren Kirstine Cecilie Aagaard, 3, datter af huusmand og møllebygger Niels Martin Olfred Aagaard, i Brylle. Født sammesteds
1864, 1902, 2202, Caroline Madsen, 9 maaneder, datter af gaardmand Niels Madsen, i Steenbrostedet paa Brylle Mark. Født sammesteds
1864, 1805, 2205, Juliane Marie Andersdatter Erteberg, ugift syerske, 22, i Brylle. Født sammesteds. Datter af Anders Hansen Erteberg i Brylle
1864, 2105, 2705, Anne Margrethe Larsen, ugift, 25, i Brylle. Født i Ringe Rynkebye. Datter af gaardmand Lars Nielsen
1864, 0106, 0506, Karen Marie Hansdatter, enke og almisselem, 84, i Fattighuset paa Brylle Mark. Født i Fjellerup, Fjelsted Sogn. Datter af Hans Isaaksen. Indsidder Niels Pedersen
1864, 1306, 2006, Nielsine Caroline Nielsdatter, 43½, i Gundertoftehuus. Født i Verninge. Datter af gaardmand Niels Christensen i Verninge. Huusmand Jens Pedersen
1864, 1706, 2006, Hansine Marie Kirstine Hansen, 1, datter af indsidder Hans Nielsen, ved Edsberg. Født sammesteds
1864, 2406, 2906, Maren Johanne Nielsen, 3 uger, datter af gaardmand Niels Jørgensen, i Hestagergaard paa Brylle Mark. Født sammesteds
1864, 1909, 2509, Anne Jacobine Andersen, 2 og 2 maaneder, datter af gaardmand Lars Andersen, i Brylle. Født sammesteds
1864, 2609, 0310, Anne Nielsen, 28, i Brylle. Født sammesteds. Datter af sognefoged Niels Hansen Helnæs i Brylle. Gaardmand Lars Andersen
1864, 0812, 1512, Maren Jacobsdatter, 67, i Krogkjærhuset paa Brylle Mark. Født i Hjelmerup. Datter af Jacob Jørgensen. Huusmand Mads Jensen
1865, 0801, 1401, Nielsine Kirstine Jørgensen, 6, datter af gaardmand Jørgen Nielsen, i Krybilye paa Render Mark. Født sammesteds
1865, 2901, 0302, Anne Nielsine Laurine Larsen, 2 maaneder, datter af huusmand Niels Larsen, i Nyrnberg. Født sammesteds
1865, 1002, 1902, Maren Cathrine Mortensen, 2, datter af Kirsten Christiansen, i Lysebjerghuset ved Thoboe. Født sammesteds
1865, 2302, 0103, Anne Cathrine Hansen, 1, pleiebarn hos huusmand Hans Madsen, paa Render Mark. Født i St. Hans Sogn, Odense
1865, 0503, 1303, Anne Marie Zachariasdatter, enke, 86, i Brylle. Født i Verninge. Datter af Zacharias Johansen. Huusmand Niels Larsen
1865, 1005, 1705, Maren Johanne Hansen, 2, datter af gaardmand Hans Nielsen, i Lille Broholm. Født sammesteds
1865, 2405, 2805, Anne Marie Nicolaisen, 14, paa Brylle Mark. Født i Tommerup
1865, 2807, 0308, Anne Jensdatter, 44, i Gundestruphuus paa Brylle Mark. Født i Brylle. Datter af Jens Jørgen Nielsen. Huusmand Hans Henrik Andersen
1865, 3007, 0508, Bodil Pedersdatter, 74, i Wittenborg. Født ved Margaard i Vigerslev Sogn. Datter af Peder Knudsen. Aftægtsgaardmand Matthias Andersen
1865, 2608, 3108, Mette Kirstine Jørgensdatter, 36, paa Render Mark. Født i Hjelmerup. Datter af Jørgen Christensen. Indsidder Mads Christian Hansen
1865, 1610, 2310, Abel Sophie Jensdatter, 65, i Brylle. Født i Sønderbroby. Datter af Frederikke Caspersdatter. Aftægtshuusmand Just Andersen
1865, 1712, 2412, Anne Jacobine Andersen, 2 dage, datter af gaardmand Lars Andersen, i Brylle. Født sammesteds
1865, 2712, 01011866, Maren Andersen, 10, datter af huusmand Peder Andersen, i Thoboehuset. Født sammesteds
1866, 3001, 0802, Apellone Clausen, 21, i Brylle. Født i Byetoftegaard, Rønninge Sogn. Datter af Claus Ovesen. Gaardmand Lars Andersen
1866, 0102, 0802, Maren Thomsen, 1, datter af huusmand og skrædder Lars Thomsen, i Brylle Østre Brohuus. Født sammesteds
1866, 1302, 1902, Maren Pedersdatter, ugift huuseierinde, 74, i Brylle. Født i Sanderum. Datter af Peder Knudsen
1866, 1902, 2802, Dødfødt pige, datter af huusmand og smed Ludvig Johansen, i Store Kohavehuus paa Render Mark
1866, 0203, 0703, Petrine Caroline Nielsen, 9 maaneder, datter af indsidder Niels Jensen, i Bjørnemosehuset paa Render Mark. Født sammesteds
1866, 2904, 0405, Marie Rasmusdatter, 80, i Dillemosehuus i Steenløkken. Født sammesteds. Datter af Cathrine Jensdatter. Aftægtshuusmand Hans Jensen
1866, 0505, 1005, Hansine Rasmussen, 4, datter af huusmand og høker Rasmus Christensen, i Brylle. Født sammesteds
1866, 1305, 2105, Augusta Marie Pedersen, 3, datter af huusmand og bødker Knud Pedersen, i Render. Født sammesteds
1866, 1507, 1907, Karen Kirstine Hansen, 7, datter af gaardmand Hans Andersen, i Gundestrup. Født sammesteds
1866, 1807, 2207, Hansine Peterline Hansen, 8, datter af banevogter Hans Larsen, i Banevogterhuset 22. Født i Verninge
1866, 0708, 1308, Anne Rasmusdatter, enke, 56, i Skovdamhuset ved Broholm. Født i Kosteslev, Særslev Sogn. Datter af Rasmus Clausen. Huusmand Mads Nielsen
1866, 1510, 2010, Anne Marie Pedersdatter, 67, i Render. Født i Sasserod, Veflinge Sogn. Datter af Peder Sørensen. Huusmand og smed Anders Jensen
1866, 2810, 0411, Maren Kirstine Larsen, 6 uger, datter af Rasmine Larsen. Pleiebarn hos huusmand Anders Pedersen paa Brylle Mark. Født i St. Knuds Sogn i Odense
1866, 2011, 2611, Anne Marie Jespersdatter, 76, i Frankfriehuset paa Brylle Mark. Født i Naarup, Verninge Sogn. Datter af Jesper Andersen. Huusmand Lars Mortensen
1867, 2501, 0102, Else Cathrine Madsdatter, enke, 74, i Render. Født sammesteds. Datter af Mads Hansen. Aftægtsgaardmand Hans Mortensen
1867, 0202, 0802, Maren Mortensdatter, enke, 70, i Brylle. Født sammesteds. Datter af Morten Bondemann. Aftægtsgaardmand Rasmus Jensen
1867, 2502, 0403, Dorthe Kirstine Larsen, 34, i Frankfriehuset paa Brylle Mark. Født i Solevad. Datter af Lars Mortensen. Indsidder og tømmermand Lars Simonsen
1867, 2702, 0603, Maren Madsdatter, enke, 83, paa Gundestrup Mark. Født i Render. Datter af Mads Hansen. Huusmand Rasmus Andersen
1867, 1304, 1904, Maren Andersdatter, 80, i Brylle. Født i Bellinge. Datter af Anders Christiansen. Aftægtsmand Jens Jacobsen
1867, 0905, 1605, Anne Rasmusdatter, enke, 72, i Nyrnberg. Født i Usselhusene. Datter af Rasmus Andersen. Huusmand Jørgen Andersen
1867, 2008, 2608, Maren Andersdatter, 65, i Brylle. Født i Sanderum. Datter af Anders Rasmussen. Gaardmand Christen Larsen
1867, 2508, 3008, Maren Hansdatter, enke, 72, i Kjersgaard paa Brylle Mark. Født i Kjeldebjerg, Tommerup Sogn. Datter af gaardmand Hans Sørensen i Kjeldebjerg, Tommerup Sogn. Aftægtsgaardmand Hans Pedersen
1867, 0210, 0610, Dødfødt pige, datter af huusmand Jacob Jensen, i Møllemosehuset paa Brylle Mark
1867, 2810, 0411, Birthe Marie Rasmussen, tjenestepige, 14, datter af Karen Marie Adamsdatter, i Bøgebjerghuset paa Gunderstrup Mark. Født sammesteds
1868, 1402, 2002, Maren Kirstine Pedersen, 3 uger, datter af gaardmand Jens Pedersen, i Render. Født sammesteds
1868, 2202, 2902, Maren Kirstine Madsen, 10, steddatter af gaardmand Hans Nielsen, i Steenbrostedet paa Brylle Mark. Født sammesteds
1868, 1105, 1805, Anne Mortensdatter, enke, 90, i Lykkesholm paa Brylle Mark. Aftægtsmand Jørgen Rasmussen Kjeldegaard
1868, 2605, 3005, Johanne Poulsdatter, enke, 80, i Kildebjerghuset paa Brylle Mark. Født i Nørrebroby. Datter af Poul Hansen. Huusmand Jesper Hansen
1868, 1608, 2208, Maren Jensdatter, 47, paa Render Mark. Født 1821 i Render. Boelsmand Jens Rasmussen. Gaardmand Mads Rasmussen
1868, 2409, 0110, Maren Nielsdatter, enke, 77, i Smederuphuus paa Brylle Mark. Født i Gundestrup. Niels Hansen. Aftægtsgaardmand Lars Larsen
1868, 3010, 0611, Maren Andersdatter, enke, 75, paa Brylle Mark. Født i Fangel. Datter af Anders Nielsen. Aftægtshuusmand Christian Johansen
1869, 2802, 0803, Anne Johanne Pedersdatter, enke, 89, i Brylle. Født i Verninge. Datter af Peder Jensen. Aftægtsgaardmand Rasmus Larsen
1869, 1505, 2105, Karen Andersdatter, 44, i Lille Skauenborg. Født i Dærup, Flemløse Sogn. Datter af Anders Jørgensen. Gaardmand Niels Hansen Esseberg
1869, 0406, 0806, Dødfødt pige, datter af Anne Marie Hansen, paa Render Væde og tjenestekarl Rasmus Hansen i Veile
1869, 0309, 1009, Mette Marie Nielsen, 8½, datter af gaardmand Niels Jørgensen, i Hestagergaard paa Brylle Mark. Født sammesteds
1869, 0110, 0610, Cathrine Andersdatter, enke, 73, Skauenbjerg. Født i Brændekilde. Datter af Anders Bentzen. Aftægtsgaardmand Jens Christensen
1869, 2911, 0512, Marie Jensdatter, enke og almisselem, 76 og 9 maaneder, i Frankfriehuset. Født sammesteds. Datter af Jens Gotfredsen. Huusmand Niels Andersen
1869, 1412, 1912, Karen Marie Hansen, 2, datter af væver Lars Hansen Birch og Jørgensine Jørgensen. Pleiebarn hos huusmand Mads Jørgensen, i Brylle Brohuus. Født i Brylle
1869, 1512, 2112, Johanne Jørgensdatter, almisselem, 62, i Skovdamshuset ved Broholm. Født i Møllebjerghuset, Verninge Sogn. Datter af Jørgen Stephansen. Indsidder og væver Jørgen Christensen
1869, 2912, 06011870, Anne Hansdatter, 51, i Render. Født 2.7.1818 paa Høime Mark, Sanderum Sogn. Datter af Hans Andersen. Huusmand Hans Larsen
1870, 1702, 2702, Anna Caroline Larsen, 11 uger, datter af gaardmand Hans Larsen, i Espestedet paa Render Mark. Født 27.11.1869 sammesteds
1870, 2402, 0303, Jensine Andersdatter (tvilling), 37, i Dalmosehuset ved Skræppenborg. Født 22.10.1832 i Lysebjerg, Brylle Sogn. Datter af Anders Jørgensen. Huusmand og svovlstikfabrikant Jørgen Christian Brummer
1870, 2802, 0803, Maren Nielsdatter, enke, 63, i Brylle. Født11.1. 1807 i Bjørnemosehuset paa Render Mark. Datter af Niels Hansen. Huusmand Jens Henningsen
1870, 0904, 1604, Karen Marie Hansdatter, enke, 61, i Brylle. Født 24.1.1809 sammesteds. Datter af Hans Rasmussen. Huusmand Hans Diderichsen
1870, 2905, 0306, Gjertrud Johanne Larsen, 38, i Lundehavehuset paa Brylle Mark. Født i Høibye. Datter af Lars Jensen. Huusmand Rasmus Andersen
1870, 2606, 3006, Anne Andersdatter, 36, i Lundsgaardstedet paa Brylle Mark. Født 7.3.1834 sammesteds. Datter af Anders Pedersen. Gaardmand Hans Pedersen
1870, 0407, 0907, Karen Rasmusdatter, 45, i Render. Født 12.4.1825 i Staabye. Datter af Rasmus Andersen. Huusmand Rasmus Rasmussen
1870, 1908, 2408, Maren Jørgensdatter, 51 og 9 maaneder, i Tvillinghuset ved Broholm. Født 14.12.1818 i Svanninge. Datter af Jørgen Eriksen. Huusmand Peder Christian Henriksen
1870, 1909, 2409, Christine Jørgensdatter, 42, i Espestedet paa Render Mark. Født 16.1.1828 i Jordløse Sogn. Datter af huusmand Jørgen Nielsen. Gaardmand Hans Larsen
1870, 0310, 0910, Jensine Oline Grønlund, 9 maaneder, datter af gaardmand Jens Peder Olsen, i Skauenbjerg. Født 2.11.1869 sammesteds
1870, 1612, 2312, Lovise Dorthea Jensen, 33½, i Lille Appe. Født 3.5.1837 i Tommerup. Datter af Jens Hansen. Gaardmand Poul Johannes Lohmann
1871, 0601, 1301, Hansine Nielsen Grøndal, 15, datter af gaardmand Niels Larsen, i Grøndallund. Født 14.10.1855 sammesteds
1871, 0102, 0502, Anna Marie Thora Sørensen, 4 uger, datter af huusmand Lauritz Sørensen, ved gamle Stermose. Født 4.1.1871 sammesteds
1871, 1502, 2202, Johanne Thomasine Rasmussen, 6 og 9 maaneder, datter af huusmand Rasmus Larsen, i Egnholmhuset ved Stermose. Født 14.4.1864 i Sanderum Sogn
1871, 1003, 1503, Karen Christensdatter, enke, 76, paa Render Væde. Født i Søndernæraae Sogn. Datter af Christen Pedersen. Huusmand og væver Hans Hansen
1871, 1504, 2204, Anne Marie Christensdatter, 54, i Rødshuus ved Stermose. Født 25.11.1816 i Søndersøe. Datter af Christen Jeppesen. Huusmand Niels Henningsen
1871, 0905, 1605, Dorthea Knudsdatter, 51, i Brylle. Født 30.1.1820 i Bækholmstedet, paa Render Mark. Datter af Knud Larsen. Gaardmand Lars Pedersen
1871, 1505, 2205, Anne Margrethe Larsen, ugift tjenestepige, 22, hos faderen huusmand Henrik Larsen, i Rødshuus ved Thoboe. Født 24.10.1848 sammesteds
1871, 1306, 1906, Karen Nielsdatter, 58, i Brylle Brohuus. Født 7.12.1813 i Fangel. Datter af Niels Nielsen. Huusmand Mads Jørgensen
1871, 2106, 2506, Anne Sørensen, ugift tjenestepige, 18, i Edsberglund. Født 17.5.1853 paa Render Mark. Datter af Søren Sørensen
1871, 2608, 3108, Maren Larsdatter, 65 og 9 maaneder, i Render. Født 1.12.1805 i Væde Veflinge Sogn. Datter Lars Nielsen. Aftægtsgaardmand Hans Andersen
1871, 2608, 3108, Anne Hansdatter, 49, Render Mark. Født 5.4.1822 i Gadsbølle, Vissenberg Sogn. Datter af huusmand Hans Pedersen. Huusmand Lars Thomsen
1871, 3009, 0810, Marie Dorthea Madsen, ugift huuseierinde og syerske, 34 og 9 maaneder, ved Brunsvig. Født 23.11.1836 sammesteds. Datter af Hans Madsen
1871, 2512, 3112, Lovise Laurine Hansine Hansen, 4, datter af banevogter Hans Larsen, i Banevogterhuset 23. Født 5.8.1867 i Banevogterhuset 22
1872, 1801, 2701, Karen Eriksdatter, 66, i Møllebækhuset paa Brylle Mark. Født i Sønderbye Sogn, døbt 24.10.1805. Datter af Erik Hansen. Aftægtshuusmand Anders Hansen
1872, 2201, 2901, Anne Marie Larsdatter, 54, i Lille Broholm. Født 18.11.1817 i Lille Bøllemose, Ubberud Sogn. Datter af Lars Rasmussen. Indsidder og jernbanearbeider Rasmus Jørgensen
1872, 1802, 2402, Karen Kirstine Hansen, 12, huusmand og væver Hans Hansen, i Brylle. Født 6.11.1859 sammesteds
1872, 2302, 0203, Anne Kirstine Nielsen, ugift, 22½, i Rødshuus ved Thoboe. Født 7.6.1849 sammesteds. Datter af afdøde huusmand Niels Mortensen
1872, 0303, 1103, Karen Rasmusdatter, 64, i Langbergstedet. Født 23.12.1807 i Munkerødhuset, Paarup Sogn. Datter af Rasmus Larsen. Aftægtshuusmand Rasmus Nielsen
1872, 0704, 1204, Dødfødt pige, datter af huusleier og væver Rasmus Ludvig Jørgensen, i Skovdamhuset ved Broholm
1872, 1505, 2005, Maren Sophie Pedersen, 79, i Render. Født 15.4.1793 i Søndersøe. Datter af Peder Mortensen. Gartner og gaardmand Jacob Rasmussen
1872, 2205, 2905, Anne Rasmussen, 37, i Gundestruphuset paa Brylle Mark. Født 10.1.1835 i Lille Skauenborg. Datter af Rasmus Hansen. Huusmand Hans Henrik Andersen
1872, 1906, 2306, Kirstine Kristine Hansen (tvilling), 19 dage, datter af gaardmand Frederik Christian Hansen, i Trøigaard. Født 31.5.1872 sammesteds
1872, 2606, 3006, Anne Christine Hansen (tvilling), 26 dage, datter af gaardmand Frederik Christian Hansen, i Trøigaard. Født 31.5.1872 sammesteds
1872, 1308, 1908, Karen Nielsine Rasmussen, 15, datter af gaardmand Rasmus Nielsen, i Balkenbjerg paa Render Mark. Født 29.7.1857 sammesteds
1872, 2609, 2909, Dødfødt pige, datter af indsidder og skrædder Hans Frederik Hansen, i Lille Kohavehus paa Render Mark
1872, 0810, 1310, Anne Marie Holgersen, syerske, 16½, datter af huusmand Holger Jørgensen, ved Skræppenborg. Født 6.3.1856 sammesteds
1872, 2810, 0211, Hansine Christine Hansen, ugift tjenestepige, 38, paa Render Mark. Født 5.5.1834 i Lille Kohavehuus paa Render Mark. Datter af Hans Olsen
1872, 2111, 2811, Anne Cathrine Eriksdatter, 67, i Frankfrie. Født 14.11.1805 i Rynkeby. Datter af Erik Hansen. Huusmand og væver Mads Hansen
1873, 0303, 0803, Maren Rasmussen, 39 og 9 maaneder, Lundsgaardstedet paa Brylle Mark. Født 19.5.1833 i Skallebjerg, Haarby Sogn. Datter af gaardmand Rasmus Hansen. Gaardmand Hans Pedersen
1873, 0903, 1503, Karen Rasmusdatter, 48, i Engmosestedet paa Brylle Mark. Født 16.10.1824 i Haarbye. Datter af Rasmus Jørgensen. Gaardmand Jens Larsen
1873, 0705, 1405, Anne Cathrine Nielsdatter, 61, i Render. Født 22.6.1812 i Trøstrup Korup. Datter af Niels Pedersen. Huusmand og væver Lars Pedersen
1873, 2305, 2705, Jeannette Margrethe Brummer, 3½, datter af huusmand og svovlstikfabrikant Jørgen Christian Brummer, i Dalmosehuset ved Skræppenborg. Født 7.12.1869 sammesteds
1873, 3005, 0706, Johanne Larsdatter, enke og aftægtskone, 85, i Pugekroghuset paa Brylle Mark. Født 22.6.1788 i Brylle. Datter af Lars Mortensen. Huusmand Jens Christophersen
1873, 1207, 1607, Anne Andersdatter, enke, 80 og 9 maaneder, i Frankfrihuset. Født 29.8.1792 i Ebberup, Kjærum Sogn. Datter af Anders Clausen. Aftægtshuusmand Simon Jørgensen
1873, 0708, 1408, Anne Margrethe Rasmussen, ugift, 18, i Balkenbjergstedet paa Render Mark. Født 19.7.1855 sammesteds. Datter af gaardmand Rasmus Nielsen
1873, 0709, 1309, Marie Kirstine Jensen, ugift, 34, i Gundestrup. Født 12.6.1839 sammesteds. Datter af gaardmand Jens Jørgensen
1873, 0610, 1010, Maren Kirstine Christiansen, ugift tjenestepige, 17 og 9 maaneder, hos gaardmand Hans Andersen Jørgensen, i Edsberg. Født 30.11.1855 i Tommerup Sogn. Datter af Johanne Hansdatter
1873, 2410, 3010, Kirsten Pedersen, 17, datter af Peder Larsen. Steddatter af huusmand Knud Rasmus Johansen, i Skovhavehuset paa Render Mark. Født 13.4.1856 Koelbjerg, Vissenbjerg Sogn
1874, 2101, 2901, Karen Marie Rasmusdatter, 39 og 9 maaneder, i Steenløkken. Født 16.2.1834 sammesteds. Datter af Rasmus Andersen. Gaardmand Henrik Matthiasen
1874, 2701, 0302, Maren Jørgensdatter, enke og almisselem, 81, i Frankfrie. Født 8.2.1793 i Ringe Sogn. Datter af Jørgen Nielsen. Huusmand Søren Knudsen
1874, 1002, 1502, Johanne Christiansdatter, enke og almisselem, 81, i Brylle. Født 13.1.1793 i Nørrebrobye. Aftægtshuusmand Hans Jensen
1874, 1402, 2102, Rasmine Christine Rasmusdatter, 51½, ved Juulskov. Født 23.5.1822 i Skibhusene. Datter af Rasmus Rasmussen. Huusmand og skrædder Lars Nielsen
1874, 0304, 1004, Anne Marie Mikkelsdatter, 50 og 9 maaneder, i Hestagergaard paa Brylle Mark. Født 8.8.1823 i Dærup, Flemløse Sogn. Datter af Mikkel Madsen. Gaardmand Niels Jørgensen
1874, 2805, 0406, Jacobine Christine Hansdatter Schøsler, 78½, paa Brylle Mark. Født 16.10.1795 i Faaborg. Datter af guldsmed Hans Christopher Schøsler. Aftægtshuusmand Esben Simonsen
1874, 2805, 0406, Sophie Madsen, 7½, datter af huusmand og hjulmand Peder Madsen, i Brylle. Født 23.10.1866 sammesteds
1874, 2406, 3006, Maren Nielsdatter, 83 og 9 maaneder, i Brylle. Født August 1790 i Hjelmerup, Verninge Sogn. Datter af Niels Christophersen. Husmand og bødker Christen Pedersen
1874, 1507, 1907, Lovise Frederikke Julie Rasmussen, 10 uger, datter af husmand og snedker Hans Jørgen Rasmussen, i Frankfrie. Født 5.5.1874 sammesteds
1874, 2708, 0209, Ingeborg Madsdatter, enke, 58, i Rødshus ved Thoboe. Født 25.6.1816 i Vissenberg Sogn 1816. Datter af Mads Knudsen. Husmand Niels Mortensen
1874, 1211, 1811, Susanne Jørgensdatter, enke, 81, i Stenløkkestedet. Født October 1793 i Elleskov, Vissenberg Sogn. Datter af Jørgen Frederiksen. Aftægtsgaardmand Matthias Thorsen
1874, 2812, 03011875, Johanne Pouline Hansine Poulsen, 20 dage, datter af tjenestekarl Anders Poulsen og Anne Pedersen, paa Bøgebjerg, i Lille Broholm. Født 8.12.1874 i Lille Broholm
1874, 3012, 07011875, Anne Margrethe Rasmusdatter, enke, 68, i Tokebjerg paa Render Mark. Født 19.9.1806 i Kosterslev, Særslev Sogn. Datter af Rasmus Clausen. Husmand Rasmus Henrik Nielsen
1875, 2903, 0504, Johanne Kirstine Rasmussen, 39 og 9 maaneder, i Brylle. Født 25.5.1835 sammesteds. Datter af Rasmus Jensen. Gaardmand Hans Nielsen
1875, 0505, 0905, Rasmine Rasmussen, 1 maaned, datter af indsidder Jørgen Rasmussen, i Holmehuset ved Thoboe. Født 4.4.1875 sammesteds
1875, 2205, 2805, Dorthe Kirstine Jensdatter, 49, Pugekroghuset paa Brylle Mark. Født 4.2.1826 i Kohavehuset paa Brylle Mark. Datter af Jens Christophersen. Husmand og møllebygger Hans Peder Knudsen
1875, 2605, 0106, Anne Larsdatter, aftægtsenke, 76, i Brylle. Født 2.2.1799 i Nestelsøe Sogn, Præstøe Amt. Gaardmand Jørgen Christiansen i Søerup
1875, 1906, 2406, Dødfødt pige, datter af husmand og væver Hans Hansen, ved Brylle
1875, 2806, 0307, Anne Cathrine Nielsdatter, 73, i Hyldekjærhuset ved Skræppenborg. Født 14.7.1802 Bøllemosehuset i Sanderum. Datter af Niels Jeppesen. Husmand Jens Hansen
1875, 2010, 2710, Bodil Larsdatter, aftægtsenke, 79 og 9 maaneder, i Holmehuset paa Brylle Mark. Døbt 2. s. i Advent 1795 i Høed, Flemløse Sogn. Datter af Lars Eriksen. Husmand Johan Christensen
1875, 0112, 0512, Dødfødt pige, datter af sømand Rasmus Christian Rasmussen, i Brylle Østre Brohus
1875, 1212, 2012, Bodil Hansen, 42½, i Gundestruphus paa Brylle Mark. Født 6.4.1833 i Hasmark, Norup Sogn. Datter af Hans Hansen. Husmand Hans Henrik Andersen
1876, 0602, 1102, Karen Larsdatter, enke og aftægtskone, 74, i Brylle. Født 6.9.1801 i Naarup, Verninge Sogn. Datter af Lars Madsen. Skrædder Henrik Hansen
1876, 0603, 1303, Anne Sørensdatter, ugift almisselem, 74, paa Render Væde. Døbt 28.2.1802 paa Render Mark og døbt 28.2.1802. Datter af Søren Adamsen
1876, 0104, 0904, Gjertrud Marie Hansine Larsen, 4 maaneder, datter af husmand Peder Anthon Christian Larsen, i Rødshus ved Thoboe. Født 21.11.1875 sammesteds
1876, 0305, 1005, Karen Jørgensdatter, aftægtsenke, 82½, i Brylle. Født November 1794 sammesteds. Datter af Jørgen Sørensen. Husmand og skrædder Hans Nielsen
1876, 2405, 2805, Karen Hansen, 3, datter af husmand Niels Hansen, i Møllebækhuset paa Brylle Mark. Født 19.4.1873 i Veile
1876, 0706, 1306, Karen Marie Madsen, 36½, i Brylle. Født 29.12.1839 i Nydamshus, Brændekilde Sogn. Datter af Mads Jensen. Husmand og skrædder Mads Sørensen
1876, 1806, 2206, Anne Marie Henningsen, 3 maaneder, datter af husmand og tømmermand Henning Henningsen, i Rødshus ved Stermose. Født 8.3.1876 sammesteds
1876, 1607, 2107, Marie Cathrine Hansdatter, enke og aftægtskone, 90, i Render. Døbt 29.3.1786 i Render. Datter af Hans Olsen. Husmand Knud Henningsen
1876, 2107, 2607, Kirstine Marie Hansen, 29½, i Brylle. Født 10.101846 paa Ringstedgaard, Sønder Næraae Sogn. Datter af Hans Nielsen. Gaardmand Lars Christensen
1876, 1308, 1708, Gjertrud Nielsen, 43, i Skovhavehuset paa Render Mark. Født 19.4.1833 i Bellinge. Datter af Niels Pedersen. Husmand Knud Rasmus Johansen
1876, 1909, 2509, Anne Marie Sørensdatter, 64½, i Egnhavehuset ved Stermose. Født 15.3.1812 i Stenløse. Datter af Søren Rasmussen. Husmand Rasmus Mortensen
1876, 1510, 2210, Nielsine Kirstine Hansen, 3 og 9 maaneder, datter af husmand og væver Hans Christian Hansen, ved Brunsvig. Født 14.11.1872 sammesteds
1876, 1211, 1811, Mette Cathrine Hansen, enke, 75½, opholdt sig hos svigersøn husmand Mads Pedersen, i Kjærholmhuset ved Edsberg. Født 10.5.1801 paa Langeland. Husmand Rasmus Mortensen
1876, 0812, 1512, Anne Marie Rasmussen, 4 og 9 maaneder, datter af husmand Rasmus Andersen, i Edsberghus. Født 13.2.1872 sammesteds
1876, 2012, 2812, Rasmine Kirstine Larsen, 7 uger, datter af møller Jens Christian Larsen, i Frankfrie Mølle. Født 2.11.1876 sammesteds
1877, 0201, 0701, Dødfødt pige, datter af indsidder og skrædder Hans Frederik Hansen, i Dalmosehuset ved Skræppenborg
1877, 2804, 0605, Anne Marie Kirstine Christensen, 8 maaneder, datter af husmand Rasmus Christensen, i Høihuset ved Stermose. Født 28.8.1876 sammesteds
1877, 1706, 2206, Marie Dorthea Jensdatter, enke, 81 og 9 maaneder, i Render. Født2.7. 1795 sammesteds. Datter af Jens Nielsen Mann. Aftægtsgaardmand Peder Hansen
1877, 0307, 0707, Maren Stephansdatter, 77, i Holmehuset ved Thoboe. Født 11.5.1800 i Sønderhøierup. Datter af Stephan Stephansen. Husmand Peder Madsen
1877, 0807, 1407, Anne Cathrine Hansdatter, 66, i Lundehavestedet paa Brylle Mark. Født 2.5.1811 i Turup. Datter af Hans Jørgensen. Gaardmand Lars Knudsen
1877, 1607, 2207, Laura Marie Hansine Hansen, 6 timer, datter af husmand og væver Hans Hansen, paa Brylle Mark. Født sammesteds
1877, 0609, 0909, Louise Clausen, 2 dage, datter af Barde Kirstine Hansen, i Banevogterhuset 23
1877, 1909, 2609, Maren Pedersdatter, 66, ved Thoboe i Rødshus. Født 7.5.1811 sammesteds. Datter af Peder Pedersen. Aftægtshusmand Henrik Larsen
1877, 2409, 0210, Anne Marie Andersdatter, 62, i Brunsvig. Født 19.8.1815 i Gundestrup. Datter af Anders Pedersen. Gaardmand Anders Mortensen
1877, 0111, 0711, Anne Andersdatter, 70, i Dillemosestedet i Stenløkken. Født 24.4.1807 i Dreslette Sogn. Datter af Anders Andersen Boe. Gaardmand Hans Hansen
1878, 1201, 1801, Johanne Hansen, ugift tjenestepige, 43 og 9 maaneder, i Brylle Brohus. Født 3.4.1834 i Turup. Datter af Hans Pedersen
1878, 0402, 1102, Oline Ludvigsen, 16, datter af smed Ludvig Johannes Ekmann, i Store Kohavehus paa Render Mark. Født 2.1.1862 sammesteds
1878, 1903, 2603, Karen Pedersdatter, enke, 79½, i Lundehavehuset paa Brylle Mark. Født 26.10.1798 paa Helnæs. Datter af Peder Simonsen. Husmand Rasmus Knudsen
1878, 0504, 1204, Anne Cathrine Knudsdatter, 57 og 9 maaneder, i Gundestrup. Født 12.7.1820 i Lumbye Sogn. Datter af Knud Nielsen. Gaardmand Hans Andersen
1878, 0705, 1205, Anne Nielsen, ugift almisselem, 48 og 3 maaneder, opholdt sig hos sin svoger smed Hans Christian Hansen, ved Brunsvig. Født 11.2.1830 i Brændekilde Sogn. Datter af Niels Larsen
1878, 1605, 2305, Maren Pedersdatter, aftægtsenke, 79 og 9 maaneder, i Thoboehuset. Født 19.8.1798 i Gundestrup. Datter af Peder Hansen. Husmand Anders Nielsen
1878, 2505, 3105, Maren Cathrine Hansdatter, enke og aftægtskone, 79 og 9 maaneder, i Stenløkken. Født i September 1798 i Ubberud Sogn. Datter af Hans Hansen. Gaardmand Rasmus Andersen
1878, 0908, 1608, Mette Kirstine Jacobsdatter, 72 og 9 maaneder, i Bækholmstedet paa Render Mark. Født 3.11.1805 i Haarbye. Datter af Jacob Hvalsøe. Aftægtsgaardmand Mads Larsen
1878, 0209, 0709, Anne Marie Eriksen, 26 og 11 maaneder, i Tommerup. Født 30.9.1851 i Brylle. Datter af Mads Eriksen. Indsidder og skrædder Jacob Hansen
1878, 0509, 1009, Anne Marie Andersen, 45, ved Brylle. Født 31…1833 i Revninge. Datter af Anne Marie Larsdatter. Husmand og væver Hans Hansen
1878, 0412, 1112, Camilla Petrine Marie Sophie Nielsen, 1½, datter af Anne Kirstine Nielsen Langberg, i Langbergstedet. Født 4.6.1877 sammesteds
1878, 1312, 2212, Dødfødt pige, datter af husmand Jørgen Knud Jørgensen, i Pugekroghuset paa Brylle Mark
1879, 2702, 0603, Anne Kirstine Thomasdatter, enke, 71 og 9 maaneder, i Brylle. Født 12.4.1807 i Vester Kjærby, Agedrup Sogn. Datter af Thomas Jensen. Glarmester Peder Sørensen
1879, 2802, 0703, Laurine Magdalene Rønning, 62, i Odense. Født 22.1.1817 i Husbye. Datter af skolelærer og kirkesanger Frederik Ludvig Rønning. Kjøbmand Carl F. Hansen
1879, 3105, 606, Kirstine Jørgine Marie Dorthea Hansen, 5, datter af gaardmand Hans Andersen, i Edsberg. Født 6.2.1874 sammesteds
1879, 2006, 2706, Johanne Marie Jensen, enke, 48, husmand Mads Nielsens husholderske, i Rødshus ved Thoboe. Født 25.3.1831 i Magtenbølle, Vissenberg Sogn 1831. Datter af Jens Jørgensen. Væver Rasmus Rasmussen i Ernebjerghus
1879, 0607, 0907, Anne Margrethe Jørgensen (tvilling), 3 dage, datter af Marie Jørgensdatter, Tokebjerg i Grøndallund
1879, 0807, 1407, Bodil Marie Nielsdatter, 55, i Render. Født 1823 i Sanderum. Husmand Hans Pedersen
1879, 2207, 2907, Anne Hansdatter, 70 og 9 maaneder, i Rørhuset. Født 13.10.1808 i Vittinge. Datter af Hans Andersen. Husmand Lars Augustsen
1879, 2809, 0510, Maren Nielsen Essebjerg (tvilling), 1 maaned, datter af gaardmand Niels Hansen Esseberg, i Lille Skauenborg. Født 31.8.1879 sammesteds
1879, 2809, 0610, Karen Jensdatter, enke, 68, i Brylle. Født 3.3.1811 i Tommerup Sogn. Datter af gaardmand Jens Pedersen paa aftægt hos murer Niels Lange, i Brylle. Husmand og væver Morten Andersen
1879, 1210, 1910, Anne Nielsen Essebjerg (tvilling), 1½ maaned, datter af gaardmand Niels Hansen Essebjerg, i Lille Skauenborg. Født 31.8.1879 sammesteds
1879, 1312, 1912, Maren Jørgensdatter, enke, 88, i Gundetoftehus. Født i Brylle. Datter af Jørgen Sørensen. Aftægtshusmand Peder Henningsen
1880, 0601, 1301, Gjertrud Marie Hansdatter, enke og paa aftægt, 81, i Lille Broholm. Gaardmand Søren Mogensen
1880, 1602, 2402, Kirsten Rasmusdatter, 55, i Romosestedet paa Brylle Mark. Født 13.1.1825 i Dømmestrup, Nørrelyndelse. Gaardmand Niels Larsen
1880, 2102, 0103, Anne Marie Nielsdatter, 54 og 9 maaneder, i Wittenberg. Født 5.4.1825 i Svendstrup, Stenløse Sogn. Datter af Niels Hansen. Gaardmand Hans Jacob Mathiasen
1880, 1803, 2503, Dødfødt pige, datter af husmand og skrædder Hans Frederik Hansen, i Dalmosehuset ved Skræppenborg
1880, 3004, 0705, Anne Margrethe Rasmusdatter, enke og jordemoder, 74, i Abildkroghuset ved Brylle. Født 18.5.1806 i Paarup Sogn. Datter af Rasmus Hansen. Husmand Rasmus Andersen
1880, 1805, 2605, Anne Marie Hansen, 48, i Thoboegaarden. Født 4.2.1832 i Pederstrup, Korup Sogn. Datter af Hans Andersen. Gaardmand Hans Jørgen Jeppesen
1880, 1905, 2505, Christiane Nielsdatter, enke, 84, i Brylle. Født 13.1.1796 sammesteds. Datter af Niels Christensen Greve. Husmand Søren Larsen
1880, 0306, 0906, Maren Clausdatter, 76, ved Edsberglund. Født 4.1.1804 i Taarup, Barløse Sogn. Datter af Claus Sørensen. Husmand Hans Christian Frandsen
1880, 2306, 2906, Karen Jacobsdatter, 56, i Gamle Stermose. Født 2.4.1824 i Tommerup. Datter af Jacob Jensen. Gaardmand Carl Christian Hansen
1880, 0407, 1007, Johanne Nielsdatter, aftægtsenke, 84, hos sønnen gaardmand Niels Christian Hansen, paa Brylle Mark. Født 18.4.1796 i Allerup
1880, 1208, 1808, Anne Cathrine Rasmusdatter, ugift gaardeierinde, 82½, i Gundestrup. Født 14.1.1798 sammesteds. Datter af Rasmus Hansen
1880, 2110, 2710, Karen Marie Nielsdatter, enke, 62½, i Brylle. Født 30.4.1818 i Bellinge. Datter af Johanne Kirstine Henriksdatter. Stenhugger Hans Stephansen
1880, 2610, 3110, Marie Kirstine Rasmussen, 2, datter af husmand Rasmus Andersen, i Edsberghus. Født 18.8.1878 sammesteds
1880, 2810, 0511, Bodil Marie Andersdatter, aftægtsenke, 69, i Brylle. Født 25.7.1811 sammesteds. Datter af Anders Hansen. Gaardmand Morten Rasmussen
1880, 1412, 1912, Dødfødt pige, datter af husmand og væver Hans Hansen, ved Brylle
1880, 2512, 3012, Anne Marie Rasmusdatter, 65, paa Brylle Mark Humlekroghus. Født 8.9.1815 i Fangel. Datter af Rasmus Michaelsen. Husmand Peder Baltzer Rasmussen
1881, 2002, 2802, Birthe Kirstine Hansdatter, 70, i Skauenborg. Født 6.4.1810 i Fangel. Datter af Hans Mortensen. Gaardmand Hans Jørgensen
1881, 2503, 3103, Anne Jørgine Andersen, 7½ maaned, datter af husmand Niels Peder Andersen, i Frankfrie. Født 3.10.1880 sammesteds
1881, 3103, 0804, Maren Cathrine Hansen, 31½, i Lille Skauenborg. Født 29.8.1849 i Tommerup Kohave. Datter af Hans Rasmussen. Gaardmand Niels Hansen Esseberg
1881, 0405, 1005, Anne Pedersdatter, 71, i Skovdamhuset ved Broholm. Født 14.2.1810 i Sanderum. Datter af Peder Nielsen. Husmand Christian Eriksen
1881, 2906, 0407, Ingeborg Caroline Knudsdatter, 54, i Render. Født 26.4.1827 i Lille Skræppenborg. Datter af Knud Jørgensen. Husmand og høker Knud Pedersen
1881, 1508, 2008, Christine Jørgensdatter, 56½, i Brylle. Født 14.2.1825 i Lundsgaardstedet paa Brylle Mark. Datter af Jørgen Pedersen. Indsidder Lars Jensen
1881, 2609, 0110, Marie Madsdatter, enke, 79½, i Enggaard. Født 4.4.1802 i Enggaard. Datter af Mads Pedersen. Snedker Jakob Larsen paa Bellinge Mark
1881, 2912, 03011882, Meta Christine Louise Langkilde, 2½ maaned, datter af skibstømrer Jens Peter Marius Langkilde, af Skibhusene i St. Hans Landsogn. Født 15.10.1881 i Banevogtehus 23
1882, 0701, 1301, Ingeborg Andersdatter, 79, i Bankebjerghuset ved Stermose. Født 8.4.1802 i Brændekilde. Datter af Anders Andersen. Aftægtshusmand Morten Hansen
1882, 2203, 2803, Marie Sophie Rasmussen, 14, datter af husmand Johan Frederik Ludolph Rasmussen, i Abildkroghuset ved Brylle. Født 9.10.1868 sammesteds i Velkomsthuset
1882, 2504, 0205, Maren Hansen, 17½, datter af gaardmand Hans Jacob Mathiasen, i Vittenberg. Født 4.11.1864 sammesteds
1882, 2410, 3110, Kristiane Hansine Kirstine Petrine Madsen, ugift husholderske, 30 og 9 maaneder, hos gaardmand Hans Rasmussen, i Ny Stormose. Født 28.12.1851 i Skaarup. Datter af Lars Madsen paa Taasinge
1882, 2212, 3012, Karen Petersdatter, enke, 80 og 3 maaneder, i Gundestrup. Født 1802 i Fredensborg. Datter af Peder Jensen i Fredensborg. Gaardmand Jens Jørgensen
1883, 1602, 2302, Bodild Madsdatter, fraskilt kone, 76, i huset hos svigersønnen Anders Mortensen, paa Render Mark. Født 6.1.1807 i Hjelmerup. Datter af gaardmand Mads Madsen i Hjelmerup
1883, 1803, 2403, Maren Jensdatter, enke, 76 og 9 maaneder, i Brylle. Født 1.6.1806. Datter af husmand Jens Rasmussen af Brylle??. Husmand Mads Eriksen
1883, 0304, 0904, Karen Marie Pedersdatter, enke, 68 og 3 maaneder, af Brylle. Født 6.10.1814 Romosestedet. Datter af gaardmand Peder Andersen af Romosestedet. Husmand og væver Rasmus Jørgensen
1883, 0304, 1004, Karen Larsdatter, 67, paa Brylle Mark. Født 6.3.1816 i Birkende. Datter af Lars Mathisen i Birkende. Indsidder Morten Pedersen
1883, 0904, 1604, Karen Kirstine Christensdatter Romoes, 47½, paa Brylle Mark. Født 13.9.1835. Datter af gaardmand Christen Hansen i Rosmosestedet paa Brylle Mark. Husmand Iver Andersen
1883, 1105, 1705, Gærthe Andersen Lundehave, 3 og 4 maaneder, datter af husmand Anders Hansen, paa Brylle Mark. Født 7.1.1880 samme sted
1883, 1506, 1906, Lavra Rasmine Katrine Madsen, 9 maaneder, datter af afdøde gaardmand Lars Kristian Madsen, i Rosmosstedet paa Brylle Mark. Født 27.9.1882 samme sted
1883, 1806, 2406, Christine Jensine Hansen, 1½, datter af husmand og skrædder Hans Frederik Hansen, i Brunsvighuset. Født 22.12.1881 samme sted
1883, 1007, 1507, Andrea Hansine Larsen, 4 maaneder, datter af husmand Niels Peder Larsen, i Gundestruphus. Født 6.5.1883 samme sted
1883, 0310, 0810, Anne Marie Rasmusdatter, enke, 68 og 8 maaneder, i Brylle. Født 1.2.1815 i Jordløse Sogn. Datter af husmand Rasmus Nielsen. Gaardmand Jens Nielsen
1883, 1511, 2311, Maren Kirstine Jørgensdatter, 69, i Brylle. Født 1.9.1814 i Bellinge. Datter af gaardmand Jørgen Sørensen. Husmand Rasmus Nielsen
1883, 1212, 2012, Kirstine Pedersen, enke, 58 og 9 maaneder, i Stenbrostedet paa Brylle Mark. Født 16.2.1825 i Vesterhæsinge. Datter af husmand Peder Rasmussen. Gaardmand Hans Nielsen
1884, 0301, 1001, Karen Nielsdatter, enke, 58 og 9 maaneder, i Brylle. Født 13.3.1825 i Usselhusene, Tommerup Sogn. Datter af gaardmand Niels Jakobsen. Husmand Anders Christian Hansen
1884, 0902, 1802, Marie Marensine Nielsen Romose, ugift, 19 og 4 maaneder, i Romosestedet paa Brylle Mark. Født 3.10.1864 samme sted. Datter af gaardmand Niels Pedersen
1884, 0703, 1203, Thora Thomsen, 3 uger, datter af sadelmager Christen Frederik Thomsen, i Jordemoderhuset paa Brylle Mark
1884, 0707, 1107, Gjertrud Jørgensdatter, 85 og 9 maaneder, af Lille Brunsvig. Døbt 19.8.1798 i Søby. Datter af Jørgen Andersen. Husmand Rasmus Madsen
1884, 2307, -, Maren Andreasen, 49, af Lille Broholm. Født 22.6.1835 i Assens. Datter af daglejer Andreas Nielsen. Indsidder Hans Peder Nielsen
1884, 2208, 2808, Jette Jeppesen Thobo, ugift, 18½, af Store Thoboe. Født 5.10.1865 sammesteds. Datter af gaardejer Hans Jørg. Jeppesen
1884, 0709, -, Anne Petersdatter, enke, 87 og 11 maaneder, ophold hos sin søn tømrer P. Christensen, Render Mark. Født 5.10.1796 i Søbysøgaards Mølle. Datter af møller Peder Jørgensen. Gaardmand Kristen Mortensen i Fangel
1884, 1809, 2409, Mariane Sørensdatter, 71½, paa Render Mark. Født 6.3.1813 i Jordløse Sogn. Datter af gaardmand Søren Paulsen. Gaardmand Niels Larsen
1884, 2309, 2909, Anne Kirstine Nielsen, ugift ejerinde, 33, af Daugbergstedet. Født 11.6.1851 i Langebjerg. Datter af husmand Rasmus Nielsen
1884, 2910, 0511, Anne Pedersen, ugift, 40, i Lille Broholm. Født 26.10.1844 i Hjallese Dalum Sogn. Søn af smed Peder Rasmussen
1884, 2410, 3010, Dødfødt pige, datter af ugift Marie Nielsen, i Brylle og tjenestekarl Hans Jakob Andersen i Brændekilde
1884, 3011, 0612, Anne Katrine Pedersdatter, 61 og 4 maaneder, i Render. Født 22.7.1823 i Render. Datter af gaardmand Peder Hansen. Gaardejer Jens Kristensen
1884, 2112, 2712, Johanne Jakobsdatter, enke, 90 og 3 maaneder, i Leipsig. Født 14.8.1794 i Hjelmerup, Verninge Sogn. Datter af smed Jakob Jørgensen. Husmand Mads Nielsen
1885, 0501, 1201, Gjertrud Larsdatter, enke, 92 og 9 maaneder, ophold hos svigersønnen husmand Lars Jørgensen, ved Stormose. Født i Lumby og døbt 3. s. e. Hellig Tre Konger 1792. Datter af husmand Lars Larsen. Teglbrænder Christian Danielsen af Storreklint, Vallekilde Sogn
1885, 2801, 2801, Martha Nielsine Nielsen, 42 og 2 maaneder, paa Render Mark. Født 11.11.1842 i Brylle. Datter af gaardmand Jens Nielsen. Husmand Morten Andersen Bruun
1885, 2201, 2801, Maren Dortea Christensdatter, 72½, i Brylle. Født 8.6.1812 i Gribsvadhuset, Rørup Sogn. Datter af husmand Kristen Nielsen. Husmand Rasmus Alexandersen
1885, 2305, 2805, Anne Hansen, 29 og 9 maaneder, i Gundestruphus paa Brylle Mark. Født 13.8.1855 i Render. Datter af husmand Hans Henrik Andersen. Husmand Niels Peder Larsen
1885, 3005, 0406, Marie Kirstine Hansdatter, 80 og 2 maaneder, af Tommerup Fattiggaard. Født 21.3.1805 i Kverndrup Sogn. Fattiglem Poul Severinsen
1885, 2206, 2506, Anna Helene Jensine Thomsen, ugift, 19, tjente hos forpagter Pedersen, paa Stubbendrup. Født 6.3.1866 i Sønderborg. Datter af sadelmager C. F. Thomsen
1885, 0108, 0408, Marie Sofie Rasmussen, 1, datter af husmand Johan Fr. Ludolf Rasmussen, paa Tommerup Fattiggaard hos moderen. Født 5.5.1884 i Brylle
1885, 2608, 0109, Karen Andersdatter, enke, 76, i Bankagerstedet paa Brylle Mark. Født Februar 1809 i Thurup. Datter af gaardmand Anders Knudsen. Gaardmand Lars Simonsen
1885, 0911, 1511, Jensine Karoline Jørgensen, 2, datter af murer Hans Peder Jørgensen, paa Brylle Mark. Født 8.8.1883 samme sted
1885, 0912, 1512, Anna Marie Jørgensdatter, enke, 68, paa Brylle Mark. Født 18.6.1817 i Ollerup. Datter af indsidder Jørg. Pedersen. Husmand Knud Jørgensen
1885, 3112, 04011886, Anne Kirstine Rasmusdatter, 88, paa Tommerup Fattiggaard. Født September 1797 i Langbergstedet. Datter af Rasmus Nielsen. Fattiglem Hans Madsen
1886, 1811, 2611, Karen Rasmusdatter, ugift gaardejerinde, 83, i Gundestrup. Født 13.7.1802 samme sted. Datter af gaardmand Rasmus Hansen
1886, 0202, 0802, Anne Katrine Rasmusdatter, 61, paa Brylle Mark. Født 22.1.1825 i Sønder Stentvedstedet. Datter af gaardmand Rasmus Hansen. Aftægtsmand Iver Madsen
1886, 0103, 0903, Karen Larsdatter, enke, 89, paa aftægt hos gaardmand Lars Nielsen, i Hestagergaard paa Brylle Mark. Født 6.6.1796 i Højme, Sanderum Sogn. Datter af gaardmand Lars Larsen. Gaardmand Jens Hansen
1886, 1003, 1703, Anne Kirstine Rasmussen, ugift, 27, hjemme hos moderen i Brylle. Født 12.1.1889 samme sted. Datter af husmand Rasmus Christensen i Brylle
1886, 1704, 2404, Lovise Karoline Nielsen, 7, datter af gaardmand Niels Mortensen, paa Brylle Mark. Født 17.4.1879 samme sted
1886, 1105, 1705, Maren Jørgensdatter, enke, 63, i Brohus. Født 5.5.1823 i Haarby. Gaardmand Peder Hansen
1886, 1706, 2306, Mette Marie Iversen, 33, paa Brylle Mark. Født 5.2.1853 i Stentvedstedet paa Brylle Mark. Datter af gaardmand Iver Madsen. Gaardmand Peder Christensen
1886, 0904, 1408, Maren Kirstine Andersdatter, 73, …bjerggaarden paa Brylle Mark. Født 10.11.1812 i Overholluf, Fraugde Sogn. Datter af gaardmand Anders Hansen. Aftægtsmand Niels Rasmussen
1886, 2408, 2708, Karen Christensen, 35, paa Tommerup Fattiggaard. Født 8.9.1850 i Verninge Sogn. Arbejdsmand Johan Frederik Ludolf Rasmussen
1886, 2908, 0409, Anne Marie Jørgensdatter, enke, 76, paa Brylle Mark. Født 18.11.1809 i Stavrby, Vejlby Sogn. Datter af husmand Jørgen Jakobsen. Husmand og murer Hans Larsen
1886, 2908, 0409, Ane Marie Larsen, enke, 34, paa Store Tobo. Født 6.11.1851 i Koelbjerg, Vissenbjerg Sogn. Datter af aftægtsmand Lars Nielsen. Forpagter Kristoffer Andersen
1886, 3008, 0309, Anne Kirstine Andersdatter, enke, 89, opholdt sig hos sin søn i Thobohus. Født 6.11.1796 i Tommerup. Steddatter af husmand Hans Ravn. Husmand Rasmus Rasmussen
1886, 2609, 3009, Karen Kirstine Nielsen, 6 dage, datter af gaardmand Lars Nielsen, i Hertagaard. Født 20.9.1886 samme sted
1887, 1902, 2602, Else Hansdatter, 56, i Brylle. Født 6.11.1830 i Avlkjær, Tommerup Sogn. Datter af gaardmand Hans Sørensen. Husmand Hans Hansen
1887, 2502, 0303, Kristiane Jensen, ugift, 19, opholdt sig hos moderen i Stormose. Født 20.9.1867 i Vissenbjerg. Datter af husmand Thor Christian Jensen
1887, 0103, 0803, Anne Dortea Nielsdatter, 74, paa Render Mark. Født 2.12.1812 samme sted. Datter af husmand Niels Hansen Pejrup. Aftægtsmand Anders Jakobsen
1887, 0703, 1303, Dødfødt pige, datter af murer og husmand Hans Peder Jørgensen, paa Brylle Mark
1887, 1803, 2603, Karen Marie Amalie Axelsen, 2, datter af gaardmand Jens Axelsen, paa Brylle Mark. Født 7.10.1884 samme sted
1887, 2105, 2705, Marie Rasmussen, 39, paa Render Mark. Født 8.11.1847 i Birkum, Fraugde Sogn. Datter af husmand Rasmus Hansen. Husmand Hans Jakob Madsen Bækholm
1887, 3107, 0408, Dortea Hansen, gift, 48, paa Brylle Mark. Født 3.12.1838 i Frørup Sogn. Datter af husmand Hans Hansen. Husmand Rasmus Andersen
1887, 1808, 2508, Anne Margrethe Samuelsdatter, 73, paa Brylle Mark. Født 20.10.1813 paa Render Mark. Datter af gaardmand Samuel Madsen. Aftægtsmand Frederik Østerbye
1888, 1402, 2102, Anna Katrine Lambertsen, 44, i Banevogterhus 21 ved Render. Født 10.8.1843 i Bou Sogn ved Flensborg. Datter af husmand Ditlev Lambertsen. Ledvogter Jakob Pedersen
1888, 1902, 2502, Johanne Marie Jensdatter, ugift fattiglem, 88, i Fattighuset ved Gundestrup. Døbt 12.1.1800 i Brylle. Datter af husmand Jens Rasmussen
1888, 1905, 2305, Gjertrud Marie Rasmussen Kjeldegaard, ugift, 37, boende hos gaardmand Jens Larsen, paa Brylle Mark. Født 1850 i Brylle. Datter af husmand Rasmus Hansen Kjeldegaard
1888, 2105, 2605, Marie Kristiane Hansen, 37, i Enggaard. Født 25.5.1851 i Brylle. Gaardmand Hans Hansen. Gaardmand Mads Hansen Enggaard
1888, 2905, 0206, Marta Kristine Rasmussen, 4 maaneder, datter af husmand Mads Rasmussen, paa Brylle Mark. Født 9.1.1888 samme sted
1888, 1606, 2106, Karen Pedersdatter, enke og paa aftægt, 73, Fredensborg. Født 25.11.1814 i Kjelstrup, Vissenbjerg Sogn. Datter af gaardmand Peder Larsen. Gaardmand Niels Pedersen
1888, 0409, -, Juliane Nielsdatter, fraskilt hustru og fattiglem, 68, i Gundestrup Fattighus. Født 21.1.1820 i Tommerup. Datter af husmand Niels Rasmussen. Uhrmager Hans Christian Hansen
1888, 2609, 3009, Maren Kirstine Sørensdatter, ugift fattiglem, 78, paa Amtsfattiganstalten ved Knarreborg. Født 29.5.1810 i Verninge Sogn
1888, 1810, 2410, Johanne Cathrine Henriksdatter, enke, 79, paa Render Væde. Født 1.8.1809 i Ubberud Sogn. Datter af Henrik Nielsen. Husmand Thomas Hansen
1888, 2710, 0111, Else Sandersdatter, ugift fattiglem, 78, i Fattighuset ved Gundestrup. Født 1.1.1810 i Barløse Sogn
1888, 0511, 1003, Anne Catrine Hansdatter, enke, 90, i Hyldekjærhuset ved Skræppenborg. Født 30.12.1797 i Højhuset, i Brændekilde. Husmand Hans Hansen. Husmand Anders Rasmussen
1888, 0112, 0612, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Nielsen (Holmehave) Bom, paa Brylle Mark
1888, 1212, 1812, Katrine Hansen, 42, paa Render Mark. Født 26.11.1846 paa Brylle Mark. Datter af husmand Hans Hansen. Husmand og drejer Søren Andersen
1889, 2001, 2601, Maren Nielsen, 60, i Dalmosehus paa Skræppenborg Grund. Født 19.12.1828 Karhusene, Vissenbjerg. Datter af husmand Niels Sørensen. Husmand Jørgen Christian Brummer (Nørre Dal…)
1889, 0802, 1402, Karen Andersdatter, ugift, 82, i huset hos gaardmand Anders Morten Rasmussen, i Brylle. Født 14.12.1806 i Brylle. Datter af gaardmand Anders Hansen
1889, 0603, 1303, Maren Pedersen, enke, 49, boede i Dillemosestedet i Stenlykken. Født 29.3.1839 i Svindinge Sogn. Datter af gaardmand Peder Pedersen. Forpagter Peder Rasmussen paa Lavindsgaard, Rønninge Sogn
1889, 3103, 0604, Anne Marie Madsen, 30, i Brylle. Født 22.3.1859 i Stenbrostedet. Datter af gaardmand Niels Madsen. Tømrer og husmand Hans Hansen
1889, 0504, 1304, Karoline Andersen, ugift, 25, hjemme hos forældrene. Født 24.12.1863 paa Gundestrup Mark. Datter af husmand Rasmus Andersen
1889, 1204, 1404, Dødfødt pige, datter af smed og husmand Rasmus Rasmussen, i Render
1889, 2405, 2805, Maren Eriksdatter, enke, 92, opholdt sig hos sin svigersøn detaillist J. C. Larsen, i Odense. Født 10.11.1796 i Sø Søby. Datter af gaardmand Lars Eriksen. Indsidder Rasmus Hansen paa Render Mark
1889, 1907, 2407, Ane Marie Larsen, ugift tjenestepige, 34, i Ravnebjerg Sanderum Sogn. Født 11.6.1855 i Brylle. Datter af husmand Lars Rasmussen
1889, 2008, 2608, Katrine Marie Petersen, 13, datter af banevogter Jakob Pedersen, i Banevogterhuset 21 ved Render. Født 13.2.1876 i Bastrup, Vamdrup Sogn
1889, 2908, 0309, Anne Marie Hansen, 32, paa Render Væde. Født 1.9.1856 i Ravnebjerg, Sanderum Sogn. Datter af husmand Anders Hansen. Husmand Morten Nielsen
1889, 2010, 2710, Karoline Petra Kristensen, ½, datter af husmand Peder Kristensen, i Lille Brunsvig. Født 4.10.1889 sammesteds
1889, 1011, 1611, Karen Dortea Pedersen, 12, datter af husmand og væver Christen Pedersen, i Lille Skauenbjerg. Født 3.1.1877 sammesteds
1889, 2911, 0512, Marie Hansdatter, enke, 75, i Grødedallund. Født 14.5.1814 i Haarby. Datter af gaardmand Hans Pedersen. Gaardmand Niels Larsen
1889, 1612, 2112, Karen Marie Adamsdatter, 73, paa Gundestrup Mark. Født 13.9.1816 sammesteds. Datter af husmand Adam Sørensen. Husmand Rasmus Rasmussen
1889, 0209, 0809, Marie Simonia Jørgensen, 4 maaneder, datter af husmand og skomager Jørgen Jørgensen, i Bankagerhus paa Brylle Mark. Født 2.5.1889 sammesteds
1889, 3112, 06011890, Ingeborg Rasmine Nielsen, 10 maaneder, datter af husmand Mads Nielsen, i Rødehus ved Thobo. Født 4.2.1889 sammesteds
1890, 1301, 2001, Dødfødt pige, datter af husmand og skrædder Hans Frederik Hansen, i Brunekroghuset
1890, 1301, 1801, Karoline Johanne Andersen, 8 maaneder, datter af husmand Morten Andersen, i Godthaab paa Render Mark. Født 12.5.1889 sammesteds
1890, 2301, 3001, Anne Henriksdatter, 65, paa Brylle Mark. Født 9.9.824 i Gislev Sogn. Datter af gaardmand Henrik Pedersen. Gaardmand Knud Frederiksen
1890, 2002, 2702, Maren Berg, 63, ved Stormose. Født 10.8.1826 i Morud Mølle, Vigerslev Sogn. Datter af møller Hans Berg. Gartner F. Hansen
1890, 1904, 2404, Anne Marie Rasmusdatter Kjeldegaard, 42, Engmosestedet paa Brylle Mark. Født 15.8.1847 Lundehavehus paa Brylle Mark. Datter af husmand Rasmus Hansen Kjeldegaard. Gaardmand Jens Larsen
1890, 2304, 2904, Ane Kirstine Rasmusdatter, enke, 82, opholdt sig paa Render Mark. Født 20.7.1807 sammesteds. Datter af husmand Rasmus Hansen. Hørsvinger Søren Madsen paa Bellinge Mark
1890, 1505, 1805, Lavra Antonie Marie Larsen, 5, datter af enke Karen Kirstine Madsen (efter restauratør P. Mortensen), af Odense. Født 2.1.1885 i Odense. I pleje hos gaardmand Hans Kristian Rasmussens enke, i Brylle
1890, 3107, 0508, Nielsine Jørgensen Ploug, 40, i Bankagerhus paa Brylle Mark. Født 24.1.1850 paa Brylle Mark. Datter af husmand Jørgen Rasmussen Ploug. Husmand og skomager Jørgen Jørgensen
1890, 2908, 0309, Gjertrud Marie Hansen, 79, paa Brylle Mark. Født 13.5.1811 i Rughavegaard paa Brændekilde Mark. Gaardmand Hans Sørensen. Aftægtsmand Hans Hansen
1890, 1411, 2011, Mette Catrine Pedersdatter Trøjgaard, 51, i Brylle. Født 17.3.1839 i Trøjgaard. Datter af gaardmand Peder Christian Jensen. Hjulmand og husmand Peder Madsen
1890, 2212, 2712, Ane Catrine Madsdatter, enke og fattiglem, 85, i Gundestrup Fattighus. Født 20.4.1805 i Verninge Sogn. Datter af Mads Voldsgaard. Fattiglem Søren Larsen
1891, 1701, 2401, Karen Rasmusdatter, 73, i Brylle. Født 23.1.1817 i Ravnebjerg Sanderum Sogn. Datter af hjulmand Rasmus Hansen. Husmand Niels Kristian Sørensen
1891, 2201, 2801, Gjertrud Johanne Pauline Ane Nielsen, ugift tjenestepige, 16, datter af ugift Ane Nielsen, i Brylle. Født 15.8.1874
1891, 0906, 1506, Kristiane Hansen, 43, i Brunevighuset. Født 29.9.1847 paa Skalbjerg Mark, i Vissenbjerg Sogn. Datter af husmand Hans Kristian Larsen. Skrædder Hans Frederik Hansen
1891, 2306, 2906, Kirstine Jørgensdatter, 62, i Lille Thobo. Født 6.2.1829 i Edsbjerg. Datter af gaardmand Jørgen Hansen. Gaardmand Mads Kristian Nielsen
1891, 2709, 0110, Anthe Jensine Lange, ugift tjenestepige, 18, i Brylle. Født 12.2.1873. Datter af husmand og murer Niels Lange
1891, 1011, 1611, Anne Sophie Sørensdatter, 80, i Render. Født i Brylle (hjemmedøbt 7.2.1811). Datter af husmand Søren Hansen. Aftægtsmand Jeppe Hansen
1891, 2312, 3012, Maren Kirstine Rasmussen, enke, 83, i Brylle. Født 7.2.1808 samme sted. Gaardmand Niels Pedersen. Datter af gaardmand Rasmus Jørgensen Ploug
1892, 0601, 1301, Sidsel Kirstine Hansdatter, enke, 76, paa Brylle Mark. Født 18.12.1815 i Brylle. Datter af gaardmand Hans Rasmussen Kjeldegaard og Anne Hansdatter. Gaardmand Niels Madsen
1892, 1101, 1801, Margrethe Henriksdatter, fraskilt hustru, 83, i Brylle. Født 19.8.1808 i Vejle By Salling Herred. Datter af gaardmand Henrik Hansen og Johanne, i Vejle, Salling Herred, Svendborg Amt. Husmand Niels Jakobsen