Dalum, 1906-1911, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1906-1911, Dalum sogn, Odense herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1906, 0803, 1403, Hans Jacob Madsen, fabrikarbejder, 45, Dalum. Født i Fangel. Søn af husmand Mads Sørensen og Ane Jacobsdatter. Maren Kristine Jensen
1906, 1404, 1704, Dødfødt, søn af husmand Poul Simonsen og Hansine Dorothea Jacobsen, Glisholm Hjallese
1906, 0806, 1306, Mads Jørgensen, fhv. gaardejer, 87, i Hjallese. Født i Hjallese. Søn af gaardejer Jørgen Madsen og Abelone Nielsdatter. Karen Andersdatter
1906, 1807, 2207, Udøbt dreng, søn af fabrikarbejder Hans Rasmussen og Marie Andrea Jørgensen, Frederiksens Allé, Dalum. Født her
1906, 2507, 3107, Jens Alfred Rasmussen, 19, søn af husejer Hans Rasmussen og Ane Marie Nielsen, Dalum. Født i Hjallese
1906, 0309, 0709, Frits Rasmussen, fhv. fabrikarbejder, 69, i Dalum. Født i Nørre Lyndelse. Søn af kromand Rasmus Larsen og Johanne Larsen. Maren Kirstine Jensen
1906, 2409, 0110, Niels Andersen, aftægtsgaardmand, 88, i Hjallese. Født i Hjallese. Søn af gaardmand Anders Hansen og Kirsten Hansdatter
1906, 0911, 1611, Søren Christiansen, skrædder, 65, paa Hjallese Mark. Født i Hjallese. Søn af skrædder Christian Sørensen og Ane Cathrine Nielsdatter. Mette Sofie Larsen
1906, 0112, 0712, Hans Albert Damborg, sognepræst, 71, i Kundby, Tudse Herred, Sjælland. Født i København. Søn af hofforgylder Peter Christian Damborg og Margrethe Kathrine Juul. Elna Marie Brix
1906, 1012, 1512, Peter Sørensen Thorbek, 4, søn af lærer Frederik Valdemar Andersen Thorbek og Kirsten Pedersen, i Dalum. Født her
1906, 2212, 2812, Hans Pedersen, snedker, 42, i Hjallese. Født i Ridbjerg, Stenløse Sogn. Søn af husmand Peder Rasmussen og Maren Pedersen. Maren Sofie Andersen
1907, 2701, 0402, Hans Arent Heilmann, pensioneret vejassistent, 67, i Dalum. Født i Baaring, Asperup Sogn. Søn af vejassistent Claus Ernst Heilmann og Kristine Nielsen
1907, 3101, 0602, Peter Christensen, fhv. tømrer, 80, Søndre Boulevard 23, Odense. Født i Nørre Søby. Søn af husmand Christen Mortensen og Ane Petersdatter. Dorthe Marie Rasmusdatter
1907, 2803, 0304, Rasmus Pedersen, stenhugger, 47, Hjallese Mark. Født paa Volderslev Mark i Stenløse Sogn. Søn af stenhugger Peder Rasmussen og Maren Rasmussen. Ane Sofie Andersen
1907, 1304, 1904, Mads Laurits Christian Lund, pensioneret lærer, 56, Skovalléen. Født i Veflinge. Søn af lærer Niels Peter Lund og Christiane Ottonia Nielsen. Jakobine Marie Madsen
1907, 0305, 0905, Rasmus Pedersen (Holse), fhv. fabrikarbejder, 76, i Dalum. Født i Holse, Haarslev Sogn. Søn af husmand Peder Christensen og Maren Kirstine Christensen. Marie Kathrine Larsen
1907, 1205, 1605, Niels Christian Pedersen, husmand, 82, Sejrskovhuset. Født i Hessellund i Gørding Sogn. Kristiane Madsen
1907, 0806, 1106, Dødfødt dreng, søn af fodermester Carl Marius Christensen og Dorthea Kirstine Hansen, Hjallese Torp
1908, 0501, 1201, Hans Peter Vilhelm Boberg, lem, 79, i Graabrødre Hospital, Odense. Født i Dalum. Søn af Lars Nielsen Boberg og Karen Laurine Kirstine Mathiasen
1908, 1801, 2301, Rasmus Nielsen, tjenestekarl, 21, paa Hjallese Mark. Født i Odense. Søn af arbejdsmand Jens Nielsen og Anna Jensen, Frederiksgade 29, Odense
1908, 1702, 2302, Alfred Georg Poulsen, træskomand, 30, i Freltofte. Født i Skyttestedet, Dalum Sogn. Søn af boelsmand Poul Rasmussen og Ane Mathilde Jensen
1908, 1303, 1903, Hans Peder Rasmussen (Damsbo), gaardejer, 67, i Hjallese Hestehave. Født i Brylle. Søn af husmand Rasmus Andersen og Anne Margrethe Andersen. Ane Marie Hansen
1908, 1703, 2203, Jens Henry Bruno Koch Rasmussen, 3½, maaned, søn af fabrikarbejder Frederik Christian Rasmussen og Ingeborg Kathrine Manly Koch, Dalum. Født her
1908, 2903, 0504, Aage Sigfred Lynbech, 2 dage, søn af barber Charles Edvard Lynbech og Ida Sofie Carlson, Dalum. Født her
1908, 0104, 0504, Niels Peter Jensen, fhv. fabrikarbejder, 45, i Dalum. Født i Skalbjerg. Søn af banearbejder Jens Frederiksen og Maren Knudsen
1908, 1204, 1604, Sigvald Oskar Pedersen, 1½, søn af fabrikarbejder Johannes Pedersen og Henrikke Martine Knudsen, Dalum. Født her
1908, 2704, 0405, Rasmus Valdemar Rasmussen, 17, søn af husmand Rasmus Peter Rasmussen og Kirsten Hansen, Hjallese Hestehave. Født der
1908, 2805, 0206, Dødfødt dreng, søn af fodermester Carl Marius Christensen og Dorthea Kirstine Hansen, Hjallese Torp
1908, 1906, 2506, Jørgen Pedersen, forstander, 54, paa Dalum Landbrugsskole. Født i Fjernhøjgaard i Baarse Sogn, Sjælland. Søn af gaardejer, sognefoged Peder Nielsen. Hansine Petrea Thygesen
1908, 0707, 1107, Knud Christensen, 4 uger, søn af Elna Johanne Kirstine Christensen, Dalum. Født her
1908, 0907, 1307, Lars Larsen, fhv. smed, 85, i Hjallese. Søn af husmand Lars Andersen og Maren Hansdatter. Henriette Catrine Laurine Petersen
1908, 1407, 1907, Peter Jakobsen, 5 maaneder, søn af Anna Vilhelmine Jakobsen, Hjallese. Født der
1908, 1908, 2108, Dødfødt dreng, søn af arbejder Andreas Slossarek og Sofie Slossarek, paa Dalumgaard
1908, 2708, 0209, Christen Jensen, fhv. fabrikarbejder, 81, Dalum. Christina Magnussen
1908, 0809, 1309, Hans Christian Jørgensen, 67, Dalumvejen. Født i St. Viby, Hindsholm. Søn af boelsmand Jørgen Christensen og Maren Christensen. Karen Hintzesen
1908, 1809, 2309, Thor Almind Johansen, 5 maaneder, søn af arbejdsmand Claus Christian Johansen og Karen Christine Christensen, Villa Bøgeholm. Født her
1908, 0710, 1310, Jens Jørgen Hansen, fhv. husfæster, 89, Dalumvejen. Født i Gelstrup Skov, Vissenbjerg Sogn. Søn af Anne Marie Jørgensdatter. Karen Kirstine Hansdatter
1908, 0511, 1111, Niels Henriksen, aftægtsmand, 90, Hjallese Hestehave. Født i Vejle. Søn af gaardmand Henrik Hansen og Maren Hansen. Abelone Rasmusdatter
1909, 0502, 1202, Jens Peter Rasmussen, underkorporalselev, 20, ved Dragonregimentet i Odense, Rytterkasernen. Født i St. Knuds Sogn, Odense. Søn af Petrine Rasmussen [plejesøn af husmand Lars Nielsen, i Lykkehuset paa Dalumgaards Mark]
1909, 1002, 1702, Knud Jørgensen, fhv. handelsmand, 56, Dalumvejen. Født i Skamby. Søn af væver Jørgen Frantsen og Karen Frantsen. Mathilde Jørgensen
1909, 2302, 0303, Erik Madsen, arbejdsmand, 68, Hjallesevejen. Født i Allested. Søn af stenhugger Mads Eriksen og Karen Sivertsdatter. Trine Petersen
1909, 1403, 2003, Hans Jørgen Jørgensen, gaardejer, 48, Hjallese Hestehave. Født dersteds. Søn af gaardejer Jørgen Jørgensen og Maren Kirstine Jørgensen
1909, 0604, 1004, Poul Børge Ginnerup, 3 dage, søn af enke Helga Elisabeth Ginnerup, af Odense. Født i Frederiksens Allé
1909, 0804, 1204, Jakob Emil Hansen, 1 aar 4 maaneder, søn af tjenestepige Maren Kirstine Hansen, af Harrendrup. I pleje hos fabrikarbejder Knud Christensen, Dalum. Født i Harrendrup
1909, 1104, 1804, Poul Vagner Petersen, 1 aar 4 maaneder, søn af kreaturhandler Johannes Vilhelm Theodor Petersen og Thyra Amalie Nielsen, Dalumvejen. Født der
1909, 1105, 1705, Niels Petersen, fhv. arbejdsmand, 83, i Dalumvejen. Født i Lynge Sogn ved Sorø. Søn af arbejdsmand Peter Iversen. Ane Kirstine Christensen
1909, 0612, 1312, Frits Frandzen, fhv. garvermester og particulier, 80, Villa Yduna, Skovalléen, Dalum. Født i Odense. Søn af garver Christian Frandzen og Karen Sophie Jeppesen
1910, 0301, 1001, Anders Nielsen Andersen, proprietær, 76, Dalumgaard. Født i Overkærby, Drigstrup Sogn. Søn af gaardfæster Niels Andersen og Kathrine Andersen. Maren Louise Poulsen
1910, 2502, 0403, Ernst Henrik Johanessen Sparre, maskinmester, 55, ved Dalum Papirfabrik. Født i Kristiania, Vor Frelsers Sogn. Søn af skipper Johan Henrik Johannesen Sparre og Marie Jensen. Inger Marie Pedersen
1910, 2903, 0504, Peter Jensen, gaardmand, 67, i Hjallese. Født i Hjallese. Søn af Maren Andersdatter. Hanne Larsen
1910, 0704, 1204, Anders Jørgen Andersen (Hyllekjær), slagter, 30, Dalumvejen. Fdt i St. Knuds Sogn, Odense. Søn af arbejdsmand Jens Peter Andersen og Karen Marie Andersen. Alvine Petersen
1910, 1704, 2304, Jens Jensen, fabrikarbejder, 68, Dalum. Født i Grædstrup i Jylland. Søn af gaardejer Jens Jensen og Ane Madsen. Maren Johansen
1910, 0605, 1305, Villy Gunnar Jacobsen, 10 maaneder, søn af fabrikarbejder Jens Marius Jacobsen og Bertha Marie Pouline Nielsen. Født i Hjallese
1910, 1305, 1805, Erhard Erik Thomas Thrane, 12 uger, søn af slagter Carl Villiam Thrane og Hansine Christine Hansen, Hjallese Mark. Født her
1910, 2006, 2606, Ejnar Olaf Oskar Ransby, blikkenslager og skiferdækker, 31, Dalumvejen. Søn af oversergent Johan Nikolaj Ransby og Karoline Margrethe Elsabe Kathrine Goldschmidt. Maren Jensine Jensen
1910, 2706, 0507, Christen Hansen, husejer, 76, Dalumvejen. Født i Trunderup, Kværndrup Sogn. Søn af husfæster Hans Christiansen og Anne Kirstine Nielsdatter. Johanne Kirstine Rasmussen
1910, 2207, 2607, Anders Mortensen, staldkarl, 57, paa Dalumgaardsvejen. Født i Højby. Søn af husmand Morten Andersen og Karen Mortensen. Ane Marie Nielsen
1910, 0408, 0708, Carlo Helmer Gregersen, 5 maaneder, søn af papirarbejderske Betty Augusta Hansen, Dalum. Født i Stenløse
1910, 3108, 0909, Hans Vilhelm Jørgensen, gaardejer, 53, i Hjallese Hestehave. Født i Allerup. Søn af gaardmand Jørgen Vilhelm Madsen og Maren Kirstine Hansdatter. Barbara Nielsine Christensen
1910, 2109, 2709, Bernhard Nielsen, 13, søn af gaardejer Hans Jørgen Nielsen og Kirstine Karoline Nielsen, Hjallese. Født i Hjallese
1910, 2211, 2811, Hans Hansen, partikulier, 85, Hjallese. Født i Hjallese Hestehave. Søn af gaardmand Hans Andersen og Ane Hansdatter. Rasmine Rasmussen
1910, 2212, 2712, Hans Eiler Frederik Jakobsen, 6 dage, søn af fabrikarbejder Jakob Johannes Jakobsen og Martha Kirstine Jørgensen, Stenløsegyden. Født der
1910, 1812, 2312, Jens Hilman Nielsen, 18 dage, søn af fabrikarbejder Jens Peter Nielsen og Hilma Oliva Andersen, Dalum. Født her
1911, 0601, 1101, Svend Aage Martin Jørgensen, 9 dage, søn af Marie Louise Jørgensen, for tiden paa Dalumgaardshus. Født her
1911, 1702, 2202, Sigurd Madsen, 3½ maaned, søn af fabrikarbejder Christian Madsen og Abelone Rasmussen, Dalum. Født her
1911, 2802, 0703, Frederik Nielsen, arbejdsmand, 41, Dalum. Født i Hedehuset (dengang Dalum Sogn, nu Odense By). Søn af husmand Niels Berthelsen og Karen Rasmussen. Oline Olsdatter
1911, 1803, 2503, Mads Jørgensen, tømrer, 73, Sanderumvejen. Født i Refsvindinge. Søn af tømrer Jørgen Madsen og Ane Kirstine Hansdatter. Ane Kathrine Jensen
1911, 3003, 0704, Poul Valdemar Hyllekær Andersen, 4, søn af slagter Anders Jørgen Andersen Hyllekjær og Alvine Kathrine Pedersen, Hjallese. Født her
1911, 0806, 1106, Svend Aage Hansen, 24 timer, søn af papirarbejder Lars Peter Christian Hansen og05a Anna Hansen, Dalum. Født i Odense
1911, 0307, 0907, Anders Martin Jensen, tømrer, 48, Dalumvejen. Født i Fruens Bøge, Sorgenfri. Søn af restauratør Jens Kristian Madsen og Sidsel Kirstine Thorsen. Mathilde Jakobine Jørgensen
1911, 0308, 0808, Jens Christian Jørgensen, tømrer, 38, Dalumvejen. Født her. Søn af tømrer Mads Jørgensen og Anne Kathrine Jensen. Gertrud Kirstine Henriksen
1911, 2109, 2409, Peter Kristensen, skiferdækker, 66, Odense, Ridehusgade 3. Født i Søndersø Sogn. Søn af husmand Johan Peter Rasmussen og Eleonora Hansine Rasmussen. Ane Marie Hansen
1911, 1410, 1910, Hans Peter Herlufsen (kaldet ’Herløv’), fhv. bødker og arbejder ved Papirfabrikken, 81, Dalum. Født i Hvessinge i Glostrup Sogn. Søn af papirarbejder Peter Herløvsen og Kirsten Jensdatter. Elisabeth Kriegbaum
1911, 3110, 0311, Udøbt dreng, 6 uger, søn af papirarbejder Vesty Vilhelm Rasmussen og Kirsten Pedersen, Hjallese. Født her
1911, 0711, 1211, Verner Nielsen, 1 døgn, søn af banearbejder Knud Jørgen Nielsen og Karen Kirstine Christensen Sandberg, ”Dalum Holdeplads” i Hjallese
1911, 2911, 0312, Martin Larsen, agent, 49, i Thordals Allé, Dalum Sogn. Født i Hjørring. Søn af smedemester Christian Larsen og Signe Christence Madsen. Anna Nielsen
1911, 0712, 1012, Helmuth Vilhelm Thrane, 1 og 9 maaneder, søn af fabrikarbejderske Johanne Christine Tobine Thrane, Bøgedals Allé. Født her
1911, 2012, 2412, Villy Carl Thrane, 3 maaneder, søn af fabrikarbejderske Johanne Christine Tobine Thrane, Bøgedals Allé. Født i Hjallese
1906, 1601, 2201, Anne Hansdatter, 78, i Hjallese. Født i Ringe, Rynkeby. Datter af væver Hans Rasmussen og Karen Hansdatter. Husejer og fhv. væver Erik Hansen
1906, 3001, 0302, Anna Marie Frederikke Tornøe Johannsen f. Markussen, 27, St. Hans Sogn. Født i Kerteminde. Datter af fisker Karl Markussen og Marie Markussen. Brolægger Niels Christoffer Johansen
1906, 0303, 0903, Elvine Vilhelmine Fries, 2 og 9 maaneder, datter af banearbejder Peter Daniel Fries og Mette Cathrine Petersen, Hjallese Mark. Født her
1906, 0503, 1203, Dorthea Zachariasdatter, 80, Hjallese. Født her. Datter af husmand Zacharias Daniel Bruhn og Ane Rasmusdatter
1906, 2204, 2504, Kristine Steffens f. Rasmussen, 64, Dalum. Født i Tim Skov ved Silkeborg. Datter af træskomand Rasmus Rasmussen og Karen Rasmussen. Fabrikarbejder Christian … Frants Steffens
1906, 2904, 0405, Gertrud Pedersdatter, enke, 86, i Hjallese. Født der. Datter af Ane Poulsdatter. Arbejdsmand Hans Caspersen
1906, 3004, 0805, Petrine Nielsen, 70, i Hjallese. Født der. Datter af Maren Andersdatter. Gaardejer Rasmus Nielsen
1906, 1205, 1805, Elisabeth Krigbaum, 58, Dalum. Født i Resenfelde i Frederiks Sogn. Datter af boelsmand Jacob Krigbaum og Maria Magdalene Brauner. Bødker Hans Peter Herløv
1906, 1106, 1506, Ane Jørgensdatter, enke, 83, i huset hos svigersønnen bødker Jørgen Rasmussen, i Dalum. Født paa Sorte… i Nørre Lyndelse Sogn. Datter af Anne Kirstine Hansdatter. Husmand Hans Kristian Danielsen
1906, 1407, 1807, Gertrud Marie Hansen, enke, 66, Lumby Mark og Sogn. Født i Brylle Sogn. Datter af gaardmand Niels Jørgensen og Mette Larsdatter. Husmand Hans Hansen
1906, 2709, 3009, Mary Pedersen, 9 dage, datter af bestyrer Berthel Marius Pedersen og Hansine Margrethe Clausen, Hjallese Mark. Født paa Amtssygehuset i Odense
1906, 0811, 1411, Maren Frederiksen, 72, Faaborgvejen. Født i Fjeldsted. Datter af husmand Frederik Johansen og Maren Hansdatter. Husmand Niels Christian Hansen
1906, 1512, 1912, Frederikke Jensen, fhv. tjenestepige, 74, i huset hos handelsmand Niels Pedersen Klejner, Hjallese Mark. Født paa Albjerg Mark i Ore Sogn. Datter af væver Jens Nielsen og Karen Andersdatter
1907, 1902, 2402, Lena Antonson f. Pedersdotter, enke og fabrikarbejderske, 73, Dalum. Født i Kronobergs Len i Sverrig. Røgter Jonas Anthonson
1907, 1105, 1605, Karen Martine Møller f. Nielsen, enke, 75, Odense, Dronningensgade 39. Født i Hollufgaards Mølle. Datter af møller Niels Rasmussen og Gertrud Olesdatter. Proprietair Anders Gottlieb Møller
1907, 1806, 2206, Rasmine Jørgensen f. Knudsen, 63, Dalum. Født i Vexlund i Otterup Sogn. Datter af husmand Knud Rasmussen og Ane Elisabeth Pedersdatter. Fabrikarbejder Hans Jørgensen
1907, 0407, 0907, Rasmine Petrea Gerdrum f. Unserud, 52, Nørregade 18 i Odense. Født i Odense. Datter af slagtermester Frederik Unserud og Mette Rasmussen. Slagtermester Gjerdrum
1907, 1708, 2308, Maren Kirstine Jørgensen f. Clausen, 79, Albanitorv i Odense. Født i Frue Sogn, Odense. Datter af gaardejer Niels Clausen og Anna Clausen. Fhv. dyrlæge Vilhelm Ludvig Jørgensen
1907, 0309, 0809, Johanne Jørgensen, syerske, 64, Olaf Ryesgade 8, St. Knuds Sogn, Odense. Født i Skalbjerg i Vissenbjerg Sogn. Datter af gaardejer Jørgen Larsen
1907, 2609, 0310, Abelone Sofie Madsen f. Jakobsen, enke, 74, S. Boulevard no 42 Ansgars Sogn, Odense. Datter af tømrer Jakob Madsen og Karen Madsen. Partikulier Hans Frederik Theodor Madsen
1907, 1010, 1610, Maren Jensine Ransby f. Jensen, 35, Dalumvejen. Født i Aarup. Datter af klodsemager Rasmus Jensen og Ane Pedersen. 1) fabrikarbejder Jens Christian Andersen, 2) skiferdækker Ejnar Olaf Oskar Ransby
1907, 0511, 1011, Maren Rasmussen, enke, 77, i huset hos svigersønnen husmand og bryggeriarbejder Lars Hansen, Dalumvejen. Født i Frørup Sogn. Datter af høker og husmand Rasmus Larsen og Johanne Marie Jensen. Hørsvinger Hans Salomonsen
1907, 2512, 02011908, Bodil Kirstine Thorbek f. Hansdatter, enke, 73, Dalum Skole. Født i Sønder Vestud By, Borre Sogn, Møen. Datter af husejer Hans Jørgen Jørgensen Bille og Maren Sørensdatter. Lærer Niels Peter Andersen Sørensen Thorbek
1908, 2901, 0202, Anna Sofie Juliane Nielsen, tjenestepige, 17, i Svendstrup. Født i Stillebæk, Veflinge Sogn. Datter af Oline Nielsine Nielsen (gift med arbejdsmand Sofus Hansen)
1908, 0803, 1403, Ane Marie Larsen f. Thomasdatter, enke, 82, ophold hos sin søn cementvarefabrikant Lars Larsen, Ryslinge. Født i Ullerslev. Datter af husmand Thomas Madsen og Christiane Nielsdatter. Tidligere stationsmester ved Fruens Bøge Station Niels Larsen
1908, 0803, 1503, Elna Jørgensen, 22, datter af fabrikarbejder Niels Jørgensen og Elna Kristine Pedersen, Dalumvejen. Født der
1908, 1205, 1805, Betty Raben, diakonissesøster, 35, paa Helsebod. Født i Fredericia. Datter af læderhandler og grosserer Hans Christian Raben og Matheline Honoré
1908, 1205, 1605, Marie Kirstine Hansen, enke, 66½, Vesterbro 23 B, St. Knuds Sogn. Født i Fangel. Datter af gaardmand Hans Jørgensen og Marie Jørgensen. Hans Kristensen Ellegaard
1908, 1607, 1907, Anna Ingeborg Jensen, 19 dage, datter af vognmand Jens Valdemar Jensen og Magna Kirstine Jørgensen, Dalum
1908, 1607, 1907, Johanne Alfrida Madsen, 15, datter af arbejdsmand Knud Madsen og Abelone Marie Madsen, H. C. Andersensgade 34 stuen, Odense
1908, 0408, 0808, Anne Marie Nielsdatter Ravn, 67, Faaborgvejen. Født i Tommerup. Datter af husmand Niels Larsen og Ane Hansen. Smed Lars Larsen
1908, 0110, 0710, Kristine Marie Abelone Hansen, 1 aar 5 maaneder, datter af fabrikarbejder Lars Peter Christian Hansen og05a Anna Hansen, Stenløsegyden. Født her
1908, 2110, 2410, Frieda Anna Scharkovitz, 8 maaneder, datter af landarbejderske Maria Scharkovitz, paa Christiansdal (Dalum Kloster). Født paa gaarden Pankol ved Haderslev
1908, 3010, 0511, Ane Marie Pedersen f. Hansen, 67, Hjallese Mark. Født i Jullerup, Melby Sogn, datter af gaardmand Hans Andersen og Karen Marie Jensdatter. Husmand Peder Pedersen
1908, 1111, 1411, Klara Agnete Hyllekjær Andersen, 4 maaneder, datter af slagter Anders Jørgen Andersen og Alvine Kathrine Pedersen, Faaborgvejen. Født her
1908, 2812, 02011909, Sophie Amalia Mariane Faaborg, levede af sine midler, 91, Frederiksbergallé 55, 1. Frederiksberg. Datter af sognepræst i Dalum Dankvart Faaborg og Dorothea Lovise Sivertsen
1909, 0502, 1202, Rigmor Sørensen Thorbek, 4 maaneder, datter af lærer Frederik Valdemar Andersen Sørensen Thorbek og Kirsten Pedersen, i Dalum. Født her
1909, 2402, 0103, Julie Jensine Simonsen, 2 maaneder, datter af husmand Poul Simonsen og Hansine Dorthea Jakobsen, i Glisholm. Født her
1909, 1403, 2103, Gulla Vogelius Steffensen, 7 maaneder, datter af Gulla Julie Duvanel Assam, af Odense. Født i Nykøbing paa Falster. I pleje hos murer Andersen, Hjallesevej
1909, 0906, 1306, Ellen Lund, 5 dage, datter af arbejdsmand Rasmus Peter Lund og Karen Marie Hansen, Dalumvejen. Født her
1909, 0508, 1008, Ane Marie Hansine Rasmussen f. Larsen, 57, Legatboligen i Dalum. Født i Fangel. Datter af husmand Lars Petersen og Kristiane Andersdatter. Papirarbejder Niels Christian Rasmussen
1909, 2608, 0209, Laura Marie Jørgensen, husejerske, 45, Hjallesevej, St. Knuds Sogn, Odense. Født i Hjallese Hestehave 26. Datter af gaardmand Jørgen Jørgensen og Maren Kirstine Larsen
1909, 3011, 0612, Anna Kathrine Frederiksen, paalæggerske, 23, H. C. Andersensgade 45, 1. Odense. Født i Odense. Datter af væveriarbejder Hans Nielsen Frederiksen og Karen Annine Sofie Henriksen
1909, 0212, 0712, Marie Jakobsen, fhv. fabrikarbejderske, 75, Dalum. Født i Marslev Sogn (og By)
1909, 2612, 3012, Marie Kathrine Pedersen (Holse) f. Larsen, enke, 82, Dalum. Født i Vester Aaby. Datter af snedker Lars Jørgensen. Fhv. ringer Rasmus Pedersen (Holse)
1910, 0701, 1401, Karen Jacobsdatter, gaardmandsenke, 80, Hjallese Mark. Født i Sønder Næraa. Datter af gaardmand Jacob Rasmussen og Gertrud Knudsdatter. Gaardejer Lars Jørgensen
1910, 2001, 2601, Kristiane Frederikke Maegaard f. Larsen, 45, Pogestræde 9, Odense. Født i Espe. Datter af hjulmand Hans Christian Larsen og Gertrud Larsen. Vand- og gasarbejder Rasmus Andreas Knudsen Maegaard
1910, 1102, 1702, Maren Rasmussen, 61, Hjallese. Født i Maareskov, Herrested Sogn. Datter af husmand Rasmus Mogensen og Sofie Mogensen. Stationsmester Hans Christian Rasmussen
1910, 2402, -, Anna Ernestine Josephine de Plane, enke og oberstinde, 68, Christiansdal (eller Dalum Kloster). Født i Eutin. Datter af kammerjunker og kaptajn Johan von Bülow Kogel og Anna Ernestine f. friherreinde de Selby. Kammerjunker og oberst Jean Baptiste Xavier de Plane
1910, 0603, 0903, Elvira Laursen, 2 timer, datter af arbejdsmand Hans Christoffer Storm Laursen og Karen Marie Mortensen, Nygade, Dalum. Født her
1910, 0904, 1204, Else Nielsen, 7 dage, datter af værkstedsarbejder Villiam Leopold Nielsen og Amanda Amalie Jensen, Dalumvejen
1910, 1304, 1904, Hanne Jensen, enke, 67, i Hjallese. Født i Sanderum. Datter af gaardmand Lars Hansen. Gaardmand Peder Jensen
1910, 1605, 2005, Maren Petrine Jørgensen, 52, Dalumvejen. Født i Bolbro. Datter af skrædder Lars Peter Jørgensen og Karoline Amalie Petersen. Sukkerkoger Niels Hansen
1910, 0908, 1308, Johanne Marie Vilhelmine Jørgensen, 32, St. Knudsgade 45, Odense. Skræddersvend Jens Marius Jørgensen
1911, 0801, 1401, Marentine Eleonora Petersen f. Pommer, 75, i Skovalléen. Født i Odense. Datter af skomagermester Pommer og … f. Jørgensen. Pensioneret førstelærer Carl Henrik Graschitz Petersen
1911, 1101, 1701, Ane Marie Rasmussen f. Madsen, enke, 80, paa Hjallese Mark. Født i Orte Sogn. Datter af gaardmand Mads Larsen og Mette Kirstine Jacobsdatter. Smed Hans Rasmussen
1911, 2601, 0102, Marie Nielsine Møller f. Pedersen, enke, 46, ”Birkely” Hjallesevejen. Født i Gislev Sogn. Datter af smed Hans Jacob Pedersen og Karen Jensen Thomsen. Væver Lars Hansen Møller
1911, 1202, 2002, Anna Kathrine Knudsen f. Holst, enke og fabrikarbejderske, 70, Dalum. Født i Stillebæk, Veflinge Sogn. Datter af Maren Kirstine Olesdatter. Skomager Rasmus Knudsen
1911, 1905, 2805, Johanne Kathrine Hjæresen, tjenestepige, 21, Erholm. Datter af husmand Christian Hjæresen og Karen Marie Christiansen, Hjallese Mark
1911, 2106, 2506, Karen Sofie Magdalene Nielsen f. Jensen, fraskilt og fhv. jordemoder, 47, boende hos sin datter, i Esbjerg. Født i Fruens Bøge. Datter af restauratør Jens Kristian Madsen og Sidsel Kirstine Thorsen. Karl Vilhelm Ferdinand Nielsen
1911, 2607, 0108, Lisbeth Hansen f. Larsen, enke, 77, H. C. Andersens Gade 21 Bb, Odense. Født i Rødvig, Sjælland. Datter af husmand Lars Mortensen og Ane Mortensen. Arbejdsmand Jens Hansen
1911, 1210, 1510, Lilian Bjørn, 3½ maaned, datter af ekspeditrice Louise Bodil Charlotte Bjørn, Hjallesevejen, Hjallese Mark. Født i Odense
1911, 0911, 1511, Ane Marie Jensen, enke, 77, ophold hos datteren som gift med murer Hans Hansen, i Hjallese. Født i Hjadstrup. Murer Mads Hansen
1911, 0312, 0912, Charlotte Amalie Nielsen, 76, havde ophold hos datteren gift med husmand Knud Jørgensen, Hjallese Mark. Født i Højrup. Datter af kirkesanger og skolelærer Jørgen Henrik Nielsen og Sofie Cordt. Fhv. husmand Lars Jensen