Dalum, 1859-1892, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1859-1892, Dalum sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1859, 2301, 3101, Peder Christian Rasmussen, 6, søn af gaardmand Rasmus Hansen, i Hjallese Hestehauge
1859, 0702, 1202, Anders Jørgensen, 5½, søn af huusmand og væver Jørgen Nielsen, i Hegningehuus
1859, 1602, 2002, Hans Jørgensen, 2, søn af huusmand og væver Jørgen Nielsen, i Hegningehuus
1859, 1710, 2310, Lars Christian Jørgensen, 5 maaneder, søn af gaardmand Jørgen Jørgensen, i Hjallese Hestehauge
1859, 0512, 1112, Anders Martin Jensen, ½, søn af huusmand Jens Christian Madsen, i Sorgenfrie
1860, 0201, 1101, Peder Larsen, aftægtsgaardmand, 82, af Hjallese Hestehauge i Godhedsminde Hjallese Mark
1860, 2201, 3001, Anders Pedersen, gaardmand, 70, i Hjallese
1860, 0202, 1002, Lars Hansen, huusmand, 44, i Hjallese
1860, 2802, 0403, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Anders Pedersen, i Hjallese
1860, 0103, 0803, Jens Rasmussen, ungkarl, 40½, i Rasminde. Født sammesteds. Stedsøn af gaardmand Rasmus Jensen
1860, 2303, 3003, Rasmus Pedersen, huusmand, 62, i Hjallese
1860, 0406, 0806, Hans Simon Salomonsen, 25 dage, søn af gaardmand Salomon Jacobsen, Hjallese
1860, 1109, 1709, Holger Christian Petersen, eier, 48, af Dalumgaard
1860, 0510, 1110, Jørgen Jørgensen, 17 dage, søn af huusmand og bødker Jørgen Nielsen, i Tinglokkehuus i Ravnsgyden
1861, 1006, 1606, Hans Hansen, ½, søn af huusmand og væver Hans Larsen, i Hestehaughuus
1861, 1812, 2312, Morten Hansen, indsidder og aftægtsmand, enkemand, 74, i Hjallese
1862, 1807, 2707, Jacob Larsen, ½, søn af gaardmand Lars Jørgensen, Hjallese
1862, 0112, 0712, Lars Peter Jørgensen, 9 maaneder, søn af Jørgen Jørgensen, i Hjallese Hestehauge
1863, 1303, 2203, Niels Jacob Salomonsen, 5 dage, søn af gaardmand Salomon Jacobsen, i Hjallese
1863, 0905, 1505, Anton Nicolai Knudsen, 8½ maaned, søn af lærer og cand. theol. J. L. Knudsen, paa Dalum Landbohøiskole
1863, 2706, 0207, Hartvig August Henrik Duncan, lærer ved den theoretiske Landbohøiskole, 59, i Odense. Boende i Seierskovhuset
1863, 1707, 2407, Niels Christensen, huusmand og gift, 57, i Englund
1863, 0309, 1009, Mads Rasmusen, ungkarl, 39, hos faderen i Hjallese Hestehauge. Søn af gaardmand Rasmus Nielsen
1863, 1609, 2409, Jens Madsen, aftægtsgaardmand og gift, 76, i Hjallese Torp
1864, 1301, 1701, Peder Christian Hansen, 1, søn af indsidder Hans Hansen, i Hjallese
1864, 2902, 0803, Rasmus Hansen, aftægtsgaardmand og enkemand, 77, i Hjallese
1864, 2703, 0204, Frederik Julius Wilhelm Constantinopolitanerrungua Benzon, kammerjunker og gift, 50, boede paa Christiansdal
1864, 2104, 2704, Rasmus Povelsen, boelsmand og fæster, 75, af Skyttehuset
1864, 2306, 0307, Jørgen Frederik Nielsen, 5½, søn af smed Niels Jørgensen, i Hjallese
1864, 2506, 0107, Jens Peder Jørgensen, 20 dage, søn af pige Ane Cathrine Rasmusen, i Hegningslund
1864, 0107, 0907, Theodor Christian Faaborg, oberst ved 4. Regiment, 50
1864, 0510, 1210, Johan Henrik Petersen, ungkarl og smedesvend, 27, havde ophold i Dømmestrup. Født i Nørre Søbye. Søn af maler Johan Petersen
1864, 1011, 1611, Jørgen Pedersen, 3 og 9 maaneder, søn af boelsmand Peder Jørgensen, i Damgaard
1864, 1511, 2111, Carl August Haugo Osterhammel, 12, søn af klædefabrikør Osterhammel, paa Dalum Mølles Klædefabrik
1864, 1511, 2111, Albert Osterhammel, 2, søn af klædefabrikør Osterhammel, paa Dalum Mølles Klædefabrik
1864, 0812, 1512, Peder Knud Nielsen, 17 uger, søn af indsidder Niels Bertelsen, i Hedehuset
1864, 1012, 1512, Mads Hansen, ungkarl, 22, i Hestehaughuus. Søn af afdøde huusmand Hans Hansen
1865, 0503, 1103, Rasmus Peter Jensen, 11 og 9 maaneder, søn af gaardmand Jens Hansen, i Hjallese
1865, 0903, 1903, Jørgen Pedersen, 3 maaneder, søn af boelsmand Peder Jørgensen, i Damgaarden
1865, 0803, 1104, Theodor Sophus Christian Faaborg, 11½, søn af afdøde oberst Faaborg
1866, 2502, 0403, Hans Oluf Jensen, 5 maaneder, søn af huusmand Jens Christian Madsen, i Sorgenfrie
1866, 0604, 1304, Peder Axelsen, 17, søn af huusmand Axel Hansen, i Karuphuus
1866, 0108, 0608, Hans Christian Ivar Hansen, 3½, søn af huusmand og fabrikarbeider Niels Hansen, i Hjallese
1866, 0109, 0709, Lars Hansen, huusmand, 54, i Dalumsminde
1867, 2202, 0303, Anders Jørgensen, aftægtsmand og enkemand, 62, i Friisrodhuus
1867, 0803, 1603, Peder Hansen, huusmand og væver, gift, 66, i Hjallese
1867, 2804, 0605, Hans Christian Simon Salomonsen, 1, søn af gaardmand Salomon Jacobsen, i Hjallese
1867, 2905, 0206, Marius Thorvald Pedersen, 5 dage, søn af huusmand Peder Christensen, i Karuplund
1867, 1106, 1706, Anders Hansen, aftægtsmand og enkemand, 82, i Hjallese
1867, 2106, 2706, Anton Hansen, 13 og 3 maaneder, søn af huusmand Hans Theodor Madsen, i Aldershvile
1867, 2007, 2607, Knud Rasmussen, aftægtsmand og enkemand, 92, i Rosenlund
1867, 2107, 2607, Jens Olsen, 14½, søn af huusmand og væver Ole Jensen, i Karuphus. Født i Anderup i Lumbye
1867, 2312, 3012, Jens Peder Jensen (tvilling), 18 dage, søn af huusmand Christian Jensen, i Hjallese
1868, 0601, 1201, Lars Jensen (tvilling), 23 dage, søn af huusmand Christian Jensen, i Hjallese
1868, 2611, 0112, Christian Løvenhard Lund Pedersen, 3, søn af Rasmus Pedersen, i Dalumgaards Smede
1868, 0412, 1012, Leonard Abel, sognepræst for Dalum og Sanderum Menigheder, 75, i Dalum Præstegaard. Født i Understed
1869, 2402, 0303, Dødfødt dreng, søn af pige Karen Dorthe Stegman, i Sorgenfri
1869, 2603, 0104, Hans Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 84, i Egelykkehuus
1869, 2903, 0704, Hans Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 79, i Hjallese
1869, 2606, 0207, Hans Christensen, aftægtsmand og enkemand, 76, i Stralborghuus
1869, 3108, 0309, Rasmus Rasmussen, gift, indsidder og fyrbøder, 29, boede i Carlshuus paa Hjallese Mark
1869, 1110, 1710, Udøbt dreng, 5 uger, søn af indsidder og muursvend Hans Pedersen, i forreste Tinghuus i Ravnsgyden
1869, 3012, 05011870, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Povel Rasmussen, i Skyttehuset
1870, 0604, 1204, Christen Mikkelsen Kold, forpagter, 54, for Dalum Høiskole paa Hjallese Mark
1870, 2205, 2705, Peder Jørgensen, gaardmand, 58, i Hjallese Hestehave
1870, 1609, 2209, Hans Jørgensen, ungkarl, 65, tjente paa Christiansdal
1870, 0410, 1010, Mads Hansen, 22, i Hjallese Hestehave. Søn af gaardmand Hans Hjeresen
1870, 1310, Dødfødt dreng, søn af høiskoleforstander Jens Peder Lebech, paa Dalum Høiskole
1871, 0105, 0805, Rasmus Nielsen, aftægtsgaardmand og enkemand, 84, i Hjallese Hestehauge
1871, 2407, 3007, Udøbt dreng, ½ time, søn af huusmand Rasmus Jørgensen, i Nykamphuus
1871, 2108, 2608, Niels Rasmussen, ungkarl og gaardeier, 56, i Hjallese Hestehave
1871, 2212, 2812, Anders Madsen, ungkarl og snedker, 67, i Hjallese
1872, 0801, 1301, Hans Christian Rasmussen, 5 uger, søn af boelsmand Hans Peder Rasmussen, i Lykkensmose paa Hjallese Mark
1872, 2002, 2702, Mads Larsen, 6, søn af gaardmand Lars Jørgensen, i Hjallese
1872, 0508, 1008, Carl Johan Nielsen, søn af smed Niels Jørgensen, i Hjallese
1872, 1010, 1310, Niels Peder Christensen, 5 maaneder, søn af huusmand og væver Christen Nielsen, i Hjallese
1872, 2812, 04011873, Rasmus Madsen, huusmand, 56, paa Hjallese Mark
1873, 2009, 2809, Rasmus Kristensen, 6 uger, søn af huusmand og væver Christen Nielsen, i Hjallese
1873, 2511, 0312, Jørgen Madsen, aftægtsmand, 82, hos svigersønnen boelsmand Peder Jørgensen, i Damgaarden
1874, 1803, 2303, Niels Christian Nielsen, 1, søn af indsidder Niels Nielsen, paa Dalumgaard
1874, 0404, 0904, Niels Pedersen, enkemand og indsidder, 74, i Hjallese. Svigersøn Mads Nielsen
1874, 1705, 2205, David Nielsen, enkemand og gaardeier, 59, i Hjallese
1874, 1306, 1906, Peter Christian Andersen, eier, 64, af Dalum Mølle
1874, 0508, 0908, Kristian Karl Frants Steffen, 16 dage, søn af fabriksarbejder Ch. C. F. Steffen
1874, 2409, 3009, Kristian Nielsen, arbejder, 31, paa Dalum Papirfabrik
1874, 2610, 3110, Vilhelm Madsen, 6 uger, søn af bødker Knud Madsen, paa Hjallese Mark
1875, 304, 0904, Christen Hansen, ungkarl og almisselem, 73, i Hjallese Fattighuus
1875, 1904, 2204, Theodor Sørensen, 5 maaneder, søn af fabriksarbejder Peter Anton Sørensen, paa Dalum Papirfabrik
1875, 3004, 0105, Anders Adolf Hansen, arbejdsmand og gift, 53, Dalum
1875, 0406, 1406, Christian Frederik Otto Benzon, kammerherre, ejer og enkemand, 89 og 3 maaneder, af Christiansdal
1875, 2506, 0107, Rasmus Holst Petersen, skolelærer og gift, 70, i Hjallese
1875, 1211, 2011, Hartvig Frederik Emil Benzon, hofjægermester, ejer og enkemand, 59, af Christiansdal
1876, 0602, 1502, Niels Rejmersen, husmand og tømrer, gift, 69
1876, 2104, 2604, Julius Andersen, 4 og 3 maaneder, søn af smed Andersen
1876, 3008, 0309, Theodor Sørensen, 14 uger, søn af arbejder Anton Sørensen
1876, 1612, 1912, Hans Christian Hansen, husmand og kusk, fraskilt, 33½, paa Dalumgaard
1876, 1712, 2712, Niels Andersen, enkemand og ejer, 70, af Dalumgaard
1876, 1109, Thomas Pedersen Appel, tjenestekarl og ugift, 19, hos skoleforstander Lebæk
1877, 0501, 1001, Niels Jens Jørgensen, 2, søn af arbejder Niels Jens Jørgensen
1877, 0404, 1001, Christen Rasmussen, gift og ejer, 33, af Dalum Vejrmølle
1877, 2904, 0505, Niels Hansen, husmand og gift, 38 og 9 maaneder, i Fruens Bøge
1877, 3107, 0608, Mathias Jakobsen, ledvogter ved Jernbanen og gift, 37
1877, 1308, 1808, Jens Christian Madsen, 12, søn af huusmand Mads Larsen
1877, 1109, 1409, Morten Knudsen, aftægtsmand, husmand og enkemand, 79, i Sejerskovhuset
1877, 0312, 0812, Hans Jørgen Gormsen, skovfoged og gift, 37, i Fruens Bøge
1878, 2801, 0202, Karl Lund, ½ time, søn af arbejder Carl Lund
1878, 0802, 1802, Anders Hansen, mursvend og ugift, 23
1878, 2602, Lars Jørgensen, aftægtsmand, skrædder og enkemand, 79, fra Aastrup
1878, 2702, 0403, Rasmus Hansen, murer og gift, 28, Hjallese Mark
1878, 1103, 1703, Niels Christian Nielsen, 14 dage, søn af husmand Rasmus Nielsen, i Bjørnemosehus
1878, 1503, 2203, Jørgen Pedersen, aftægtsmand og enkemand, 84
1878, 1903, 2703, Peder Pedersen, ungkarl, 46
1878, 2603, 0404, Daniel Jørgensen, smed og gift, 57½
1878, 1205, 1705, Hans Christian Davidsen, 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Davidsen
1878, 1206, 1706, Axel Hansen, husmand og gift, 77
1878, 1506, 2106, Rasmus Jensen, aftægtsmand og enkemand, 89
1878, 0908, 1208, Julius Andersen, 1 og 3 maaneder, søn af smed Henrik Andersen, ved Dalumgaard
1878, 2711, 0412, Jens Hansen, gaardejer, 68, i Hjallese
1878, 0112, 0712, Andre Svendsen Lindal, 17½, søn af arbejder Niels Maanson Lindal
1879, 1503, 2003, Hans Christian Hansen, karl, 28, paa Dalumgaard
1879, 1803, 2403, Laurits Madsen, 2, søn af indsidder Erik Madsen, i Fattighuset
1879, 1105, 1705, Martin Byttner, skrædder og ugift, 24
1879, 0806, 1306, Jørgen Madsen, ungkarl, 50. Gaardejer Hans Jensens morbroder
1879, 1711, 2211, Peder Alfred Edvardsen, 1 og 3 maaneder, søn af arbejder Poul Edvardsen
1879, 2811, 0412, Johannes Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af snedker Jens Hansen
1880, 0401, 1101, Poul Edvardsen, arbejder og gift, 40, ved Papirfabrikken
1880, 1101, 1701, Lars Jeppesen, bødker, husmand og gift, 87½. Født 1792
1880, 1602, 2302, Peder Rasmussen, aftægtsmand og gift, 74
1880, 2003, 2703, Christen Rasmussen, aftægtsmand og gift, 74, i Gottenberghuset
1880, 2704, 0205, Niels Peder Christian Nielsen,7 dage, søn af arbejder Niels Christian Nielsen
1880, 2105, 2705, Frants Vilhelm Lassen, 6 uger, søn af arbejder Peder Lassen
1880, 2906, 0407, Niels Christian Rudolf Kjeldsen, 2, søn af bestyrer Kjeldsen, ved Papirfabrikken
1880, 1811, 2411, Johan Nicolaj Jakobsen, husmand og bødker, 63½, Hjallese Mark, Hesthaugen
1881, 0403, 1103, Peder Pedersen, 13½, (Damgaard), søn af gaardmand Peder Jørgensen
1881, 0704, 1304, Carl Henrik Bøjsen, 14 dage, søn af papirarbejder Niels Peder Bojsen
1881, 1804, 2204, Martin Christian Larsen, 4, søn af papirarbejder Niels Larsen
1881, 1005, 1505, Christen Christensen, 5 og 11 maaneder, søn af husmand Jeppe Christensen, paa Hjallese Mark
1881, 0706, 1006, Niels Nielsen, 2 maaneder, søn af ugift Inger Nielsen, i Hjallese
1881, 1408, 1908, Anders Jørgensen, gift, husmand og bødker, 63, Hjallese Mark
1881, 0209, 0909, Herbert Villiam Boberg, ugift og tjenestekarl, 21, Albanigade 23 i Odense
1881, 2609, 0410, Lars Jensen, aftægtsmand og gift, 75, i Hjallese
1882, 0501, 1101, Laurits Mogensen, 3 og 10 maaneder, søn af arbejder Niels Peder Mogensen
1882, 1804, Jens Mathiasen Schultz, skomager og enkemand, 67, boende i Albanigade i Odense
1882, 1705, 2105, Hennng Valdemar Henningsen, 8 og 9 maaneder, søn af cigararbejder Henningsen og pige Elna Pedersen, i Odense
1882, 2705, 0206, Jørgen Hansen, husmand og gift, 62½, Hjallese Mark
1882, 0408, 0908, Jørgen Madsen, tømrer, 73 og 9 maaneder, ved Christiansdal
1882, 2109, 0310, Niels Peder Nielsen, økonom, 40, ved Papirfabrikken
1882, 2010, 2410, Hans Frederik Andersen, 3 maaneder, søn af arbejder Niels Andersen, i Dalum
1882, 2711, 0212, Søren Nielsen, hjulmand og gift, 64, Hjallese
1882, 0412, 1112, Hans Rasmussen, 9 og 11 maaneder, søn af ugift Ane Larsen. Opholdt sig hos bedstefaderen væver Lars Madsen
1883, 1802, 2402, Mads Christian Jensen, skrædersvend, 33, Fruens Bøge, Odense St. Knuds Sogn
1883, 0403, 1203, Christian Sørensen, skrædder og enkemand, 67, Hjallese
1883, 2205, 2805, Karl Ejner Ishøj, 3 maaneder, søn af kusk Casper Ishøj, ved Dalum Papirfabrik
1883, 2906, 0307, Christoffer Julius Hansen, tjenestekarl, 22, hos Mads Jørgensen, i Hjallese
1883, 0408, 0908, Peder Poulsen, husmand og gift, 53, Hjallese Mark
1883, 1608, 1908, Søren Christian Henriksen, tjenestekarl og ugift, 19 og 9 maaneder, paa Stærmosegaard, Vor Frue Landsogn, Odense
1883, 1610, 2310, Peder Larsen, aftægtsmand og gift, 82, boende i Ravnsgyden
1883, 2610, 3010, Henrik Eriksen, aftægtsmand, forhen kusk og enkemand, 85, paa Christiansdal, Ravnsgyden
1884, 0302, 1002, Theodor Madsen, 12 dage, søn af gaardejer N. P. Madsen, Hjallese Torp
1884, 1504, 2004, Johan Peter Lassen, arbejder, 40, paa Papirfabrikken
1884, 2606, 0306, Poul Rasmussen, boelsmand, 57, i Fruens Bøge, Odense St. Knuds Sogn
1884, 1207, 1707, Marcus Alfred Hansen, 2 maaneder, søn af husmand Lars Hansen, paa Hjallese Mark
1884, 2907, 0308, Ludvig Vilhelm Hindsgavl, 3½, søn af arbejder Carl Hindsgavl, Dalum
1884, 2608, 3108, Christian Johansen Christensen, 14 dage, søn af arbejder Knud Kristensen, i Dalum
1884, 2011, 2711, Sofus Johan Viggo Andresen, arbejder og gift, 27, ved Dalum Papirfabrik, Christiansdalsgyden
1884, 1212, 1812, Frants Hansen, arbejder og enkemand, 44, Dalum
1884, 1612, 2312, Svend Andersen, 11 uger, søn af proprietær Andersen, Dalumgaard
1884, 2412, 3012, Jacob Hansen, staldkarl og gift, 65, paa Dalumgaard
1885, 0201, 0801, Søren Nielsen, gaardmand og enkemand, 75, i Hjallese
1885, 1101, 1801, Peder Christian Pedersen, inden 24 timer, søn af husmand Niels Kristian Pedersen, i Hjallese
1885, 1502, 1902, Charles Leopold Larsen, 2½, søn af Hans Larsen, i Hjallese
1885, 1702, 2302, Jørgen Kristian Jørgensen, 7, søn af husmand Knud Jørgensen, i Ravnsgyden
1885, 1403, 1803, Karl Thomas Christian Jensen, 1 maaned, søn af ugift Anna Olivia Helga Jensen, i Dalum
1885, 1105, 1705, Hans Andreas Andersen, 1 og 4 maaneder, søn af gartner Ole Andersen, i Hjallese
1885, 1506, 1906, Christian Bertel Nielsen, tjenestekarl, 17, hos P. Jørgensen, paa Damgaard. Søn af indsidder Niels Bertelsen
1885, 2106, 2206, Dødfødt dreng, søn af sognepræst H. Albert Damborg, i Dalum
1885, 0307, 0707, Marcus August Jensen, 12 timer, søn af arbejder Jens Jensen, i Dalum
1885, 2707, 3007, Lars Jørgensen, 3, søn af arbejder Knud Jørgensen, i Ravnsgyden
1885, 0410, 0910, Jens Peder Andersen, smed og enkemand, 61, boende i Ravnsgyden
1886, 1001, 1701, Niels Jensen, tømrer og gift, 45, ved Dalum Papirfabrik, Dalum
1886, 0503, 1203, Anders Christian Rasmussen, 6 uger, søn af gaardbestyrer Rasmus Rasmussen, Hjallese Hestehave
1886, 1504, 2304, Niels Peter Mogensen, fabrikarbejder og gift, 37, Dalum
1886, 2205, 2505, Jørgen Rasmussen, tømrer og enkemand, 76, Hjallese
1886, 2905, 0406, Jeppe Christensen, husmand og enkemand, 47, Hjallese Mark
1886, 1708, 2308, Jens Larsen, møllebygger og gift, 55, i Ravnsgyden, Dalum
1886, 2312, 2912, Hans Einar Johansen, ½ dag, søn af arbejder Rasmus Johansen, i Dalum
1887, 0301, 1001, Rasmus Nielsen, husmand og gift, 60, Hjallese Mark
1887, 0701, 1301, Niels Mortensen, ungkarl, 86, Ravnsgyden
1887, 2702, 0403, Niels Henriksen, aftægtsmand og gift, 74, Christiansminde i Dalum
1887, 2004, Niels Hansen, lærer og ugift, 22, ved Hjallese Landbrugsskole. Fra Janderup ved Varde
1887, 0405, 1005, Kristoffer Knudsen, tjenestekarl, 23½, Dalumgaard
1887, 1107, 1707, Johannes Christian Jensen, 3 uger, søn af husmand Hans Jensen
1887, 0508, 0908, Laurits Andreas Andersen, 4 uger, søn af ugift Karen Jakobsen, Ravnsgyden
1887, 1908, 2408, Johan Henriksen, aftægtsmand og gift, 74
1887, 0811, 1211, Hans Peter Rasmussen, 1½, søn af arbejder Frits Rasmussen, Stampe Mølle
1887, 1511, 2211, Niels Jensen, aftægtsmand og enkemand, 83, Hjallese Mark
1887, 1811, 2411, Carl Huus, forhen skomagermester og gift, 82
1887, 3011, 0412, Jens Peter Eriksen, 4, søn af arbejder Lars Eriksen, Skovalleen
1887, 0312, 1012, Christian Christiansen, 18, Zachariasgyden. Søn af skræder Marl Christiansen
1887, 2505, Dødfødt dreng, søn af husmand Lars Hansen, paa Hjallese Mark
1888, 2301, 2901, Thorvald Frederik Christiansen, 13½, søn af skrædder Søren Christiansen, paa Hjallese Mark
1888, 2301, 3001, Niels Rasmussen, aftægtsmand og enkemand, 77 og 9 maaneder, Bjørnemose
1888, 2002, 2702, Albert Sigvard Christiansen, 11, søn af skrædder Søren Christiansen, paa Hjallese Mark
1888, 3003, 0604, Rasmus Hansen, aftægtsmand og enkemand, 70, Hjallese Hestehave
1888, 0105, 0605, Jens Christian Nielsen, 8 maaneder, søn af husmand og arbejder Rasmus Nielsen, Ravnsgyden
1888, 0106, 0506, Hans Nielsen, 6 uger, søn af husmand Christen Nielsen, Hjallese
1888, 3105, 0506, Ferdinand Conrad Christensen, 3½ maaned, søn af arbejder Knud Christensen, i Dalum
1888, 1806, 2106, Johannes Jensen, nogle timer, søn af arbejder Jens Jensen, i Dalum
1888, 2206, 2606, Christian Ferdinand Nielsen, 25, i Dalum. Søn af arbejder Rasmus Nielsen
1888, 1009, 1509, Søren Peter Holger Nielsen, 6, søn af arbejder Rasmus Nielsen, i Hjallese
1888, 2209, 2709, Hans Christian Hjalmar Petersen, 10 maaneder, søn af arbejder Niels Marcus Petersen, Christiansdahl
1888, 1610, 2110, Rasmus Herløv Nygaard Jensen, 9 maaneder, søn af arbejder Jørgen Jensen, Christiansdahl
1888, 2110, 2710, Hans Viggo Jensen, 3 og 9 maaneder, søn af arbejder Karl Jensen, Christiansdal
1889, 1002, 1702, Niels Hansen, handelsagent og gift, 50, Christiansdal
1889, 2204, 2704, Hans Valdemar Nielsen, 10 maaneder, søn af arbejder Claus Nielsen, Dalum
1889, 1805, 2205, Ole Christian Andersen Mose, tjenestekarl, 22½
1889, 2705, 0106, Marius Christian Larsen, 3 og 9 maaneder, søn af afdøde boelsmand Jens Larsen
1889, 2508, 2908, Marius Alfred Rasmussen, 1 og 11 maaneder, søn af fabrikarbejder Marius Rasmussen, Skovgyden
1889, 2311, 2911, Hans Peter Jakobsen, politibetjent og gift, 31, i Kjøbenhavn
1890, 0801, 1201, Jens Jakob Sørensen, fabrikarbejder og gift, 32, Christiansdal. Født i Odense
1890, 1601, 2301, Christen Rasmussen, aftægtsmand og gift, 70
1890, 1901, 2601, Ulrik Johannes Andersen, 4½, søn af Karen Kirstine Andersen, opholdt sig i Dalum
1890, 2001, 2801, Lars Pedersen, aftægtsmand og enkemand, 86, Hjallese Torp
1890, 2102, 2702, Hans Peder Jørgensen, 4½, søn af arbejder Lars Jørgensen, Skovalleén
1890, 0503, 1203, Niels Peder Ferdinand Conrad Christensen, 5 maaneder, søn af arbejder Christen Christensen, Dalum
1890, 0703, 1203, Karl Christian Jørgensen, 2, søn af arbejder Lars Jørgensen, Skovalleén
1890, 2703, 0104, Hans Peder Larsen, 9 maaneder, søn af ugift Karen Marie Larsen, Dalum
1890, 2706, 0407, Rasmus Nielsen, fabrikarbejder, husmand og gift, 42, Hjallese Mark
1890, 1109, 1609, Rasmus Rasmussen, gartner og gift, 78, Hjallese Mark
1890, 1712, 2312, Lars Jørgensen, fabrikarbejder og gift, 39, Skovgyden
1891, 1301, 1801, Hans Christian Jørgensen, røgter og gift, 67½, Dalum
1891, 1701, 2301, Richard Rasmus Jens Jørgen Roager, 1 og 1 maaned, søn af fabrikarbejder Marius Hansen Roager, Hjallese Mark
1891, 0302, Simon Larsen, smedelærling og ugift, 19 og 9 maaneder, Hjallese. Født i Brylle 1871
1891, 0103, 0703, Lars Christensen, fabrikarbejder og gift, 54, Dalum
1891, 2203, 2703, Martin Jensen, tjenestekarl og ugift, 22, paa Dalum Landbrugsskole. Født i Salling
1891, 1504, 1904, Aage Elias Raselius Harry, 12 timer, søn af fabrikarbejder Harry, Dalum
1891, 0507, Theodor Ørbech, blikkenslagersvend, 34, Absalonsgade, Odense
1891, 3107, 0608, Axel Immanuel Bader, 4 maaneder, søn af Ane Margrethe Kirstine Bader, Christiansdal
1891, 1408, 1908, Hans Hjæresen, aftægtsmand og enkemand, 82, Hjallese Hesthave
1891, 0211, 0611, Carl Christian Julius Harry, 13, Odense Sct. Knuds Sogn, søn af fabrikarbejder Harry
1891, 0412, 1112, Carsten Martin Henrik Buttner, arbejdsmand og gift, 63, Hjallese Mark
1891, 2212, 2912, Knud Madsen, bødker og gift, 71, Hjallese Mark
1891, 3112, 07011892, Jonas Anthonsen, røgter og gift, 65, Dalum
1891, 3112, 06011892, Johan Clausen, proprietær og ugift, 56, Rikkesminde
1892, 1201, 1901, Niels Christensen, indsidder og enkemand, 79, Rødehus i Fruens Bøge, Nørrebroby. Maren Jørgensdatter
1892, 1801, 2501, Niels Nielsen, husmand og gift, 51, Hjallese Mark. Født 29.9.1840. Søn af indsidder Anders Nielsen og Marie Andersdatter. Else Kathrine Larsen
1859, 0901, 1601, Dødfødt pige, datter af huusmand Frederik Christian Pedersen, i Egeløkkehuus
1859, 2101, 2701, Maren Jørgensen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand Jørgen Jørgensen, i Hjallese Hestehauge
1859, 2401, 3001, Dødfødt pige, datter af indsidder og væver Hans Hansen, i Hjallese
1859, 0402, 1202, Maren Jørgensen, 6 og 9 maaneder, datter af huusmand og væver Jørgen Nielsen, i Hegningehuus
1859, 0902, 1202, Karen Jørgensen, 2, datter af huusmand og væver Jørgen Nielsen, i Hegningehuus
1859, 0404, 0904, Maren Nielsen, tjenestepige, 16, hos huusmand Jens Christian Madsen, i Sorgenfrie
1859, 3107, 0408, Ane Dorthe Hansen, 5 maaneder, datter af huusmand og væver Hans Larsen, i Hestehaughuus
1859, 1812, 2312, Marie Elisabeth Jensen, 2, datter af huusmand Jens Christian Madsen, i Sorgenfrie
1860, 0101, 0601, Kirsten Povelsdatter, aftægtsenke, 69, i Rosenlund. Huusmand Hans Henrik Christophersen
1860, 1902, 2502, Karen Marie Hansen, tjenestepige under fattigvæsenet, 15, i Hestehaugehuus. Datter af huusmand Hans Hansen
1860, 1912, 2312, Ane Cathrine Pedersdatter, almisselem, 56, Tenglykkehuus i Ravnsgyden
1861, 2901, 0602, Ane Hansdatter, 33, i Hestehaughuus. Huusmand og væver Hans Larsen
1861, 2102, 2802, Ernestine Charlotte Hedemann, frøken og selskabsdame, 56, paa Christiansdal
1861, 1208, 1608, Ane Hansen, ugift, 22, i Rosenlund. Datter af afdøde huusmand Hans Henrik Christophersen
1861, 0910, 1610, Kirstine Madsen, 9, datter af gaardmand Mads Jørgensen, i Hjallese
1862, 1504, 2204, Karen Madsdatter, enke og indsidderske, 87, i Fruebøgshuus. Indsidder Niels Larsen
1862, 0205, 0905, Johanne Jørgensdatter, enke og indsidderske, 54, i Hjallese. Huusmand Lars Hansen
1862, 0308, 0808, Lise Cathrine Jensdatter, fattiglem, indsidderske og enke, 83, Rødehuus i Bøgeskoven. Huusfæster Jacob Larsen
1862, 1311, 2211, Ane Madsdatter, 47, i Hjallese Hestehauge. Gaardmand Hans Hjeresen
1862, 1411, 2211, Ane Margrethe Jensine Hendriksen, 9 dage, datter af indsidder Hendrik Christiansen, i Hjallese
1862, 1612, 2112, Karen Hansdatter, ugift, 29, hos moderen, i Hjallese. Datter af Hans Sørensen
1863, 1503, 2303, Ane Hansdatter, enke, 72, i Hjallese Hestehauge. Gaardmand Hans Andersen
1863, 1104, 1804, Karen Kirstine Rasmusdatter, 62, i Frusrodhuus. Huusmand Anders Jørgensen
1863, 2305, 3105, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Jørgensen, i Hjallese
1863, 0707, 1207, Mette Hansdatter, enke, 84, i Hjallese Hospital. Indsidder Lars Rasmussen
1863, 1907, 2607, Dødfødt pige, datter af boelsmand Peder Jørgensen, i Damgaard
1863, 2409, 210, Karen Madsdatter, 74½, i Hjallese Hestehauge. Aftægtsgaardmand Rasmus Nielsen
1863, 1412, 2112, Maren Kirstine Jensine Christensen, 2 og 9 maaneder, datter af gaardeier Christen Nielsen, i Hjallese
1863, 2312, 2912, Rasmine Christensen, 3 og 9 maaneder, datter af gaardeier Christen Nielsen, i Hjallese
1864, 2601, 0302, Maren Christiansdatter, indsidderske og sypige, 38, i Egelundhuus paa Hjallese Mark
1864, 2801, 0702, Maren Rasmusdatter, indsidderske og enke, 75, i Hjallese Hospital. Hans Sørensen
1864, 0706, 1306, Maren Christensdatter, 46, i Godhedsminde. Gaardmand Hans Rasmussen
1864, 1507, 2007, Karen Kirstine Christensen, 2½, datter af huusmand Rasmus Christensen, i Nyhegningehuus
1864, 2810, 0311, Marie Kirstine Andersen, 5, plejebarn af huusmand Peder Larsen, i Strasborghuus
1864, 3110, 0511, Ane Dorthe Christensen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand Christen Nielsen, i Hjallese
1864, 1312, 2012, Maren Hansen, 3 og 8 maaneder, datter af indsidder og væver Hans Hansen, i Hjallese
1865, 2402, 0403, Gjertrud Larsdatter, enke, 75, i Hjallese. Gaardmand Jørgen Larsen
1865, 1303, 2003, Mette Madsdatter, enke, 76, i Hjallese. Gaardmand Anders Pedersen
1865, 2704, 0205, Marie Cathrine Jørgensen, enke, 71, i Hjallese. Født i Assens. Procurator Demant
1865, 1007, 1507, Maren Larsdatter, 84, i Seierskovhuus. Indsidder Morten Knudsen
1865, 1108, 1708, Marie Kirstine Sivertsdatter, enke, 78, i Hjallese Hospital
1865, 1511, 2311, Kirsten Madsdatter, 70, i Hjallese. Aftægtsgaardmand Jørgen Pedersen
1865, 1911, 2311, Maren Rasmusdatter, enke, 79, i Gottenberghuus. Huusmand Niels Hansen
1866, 0202, 1002, Johanne Marie Heinen, enkefrue, 75. Oberstleutenant Ahlefeld
1866, 1602, 2202, Marie Dorthe Pedersen, 3, datter af huusmand Peder Christensen, i Karuplund
1866, 1703, 2503, Maren Olsen, 4 og 9 maaneder, datter af huusmand og væver Ole Jensen, i Nyhaugehuus
1866, 0304, 1004, Johanne Dorthe Rasmusdatter, 44½, i Hjallese Hestehauge. Gaardmand Rasmus Hansen
1866, 0605, 1105, Karen Marie Johansen, 17, datter af huusmand Johan Hendriksen, i Skovlundhuus
1866, 1808, 2408, Anna Hansine Marentine Hansen, 10, datter af huusmand og fabrikarbeider Niels Hansen, i Hjallese
1867, 2801, 0502, Kirsten Hansdatter, 74, i Hjallese. Aftægtsmand Anders Hansen
1867, 0402, 1202, Nielsine Benzon født Jermin, 71, paa Christiansdal. Kammerherre Chr. Benzon
1867, 1602, 2402, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Christensen, i Nyhegningshuus
1867, 2302, 0103, Dødfødt pige, datter af indsidder Rasmus Jørgensen, i Nykaruphuus
1867, 1104, 1804, Hansine Hansen, 7, datter af huusmand Hans Theodor Madsen, i Aldersminde
1867, 1606, 2206, Karen Marie Nielsen, 12½, datter af huusmand Niels Pedersen, i Emtekjerhuus
1867, 2512, 02011868, Karen Meoline Hansen, 11½, datter af huusmand Hans Theodor Madsen, i Aldersminde
1868, 1806, 2406, Ane Cathrine Hansdatter, 64, i Hjallese. Gaardmand David Nielsen
1868, 1806, 2406, Ane Jørgensen, 32, i Nyhegningehuus. Huusmand Rasmus Christensen
1868, 1807, 2307, Hansine Jørgine Rasmussen, ½, datter af indsidder Rasmus Rasmussen, i Carlsminde
1868, 0508, 0908, Dødfødt pige, datter af indsidder Mads Nielsen, i Hjallese
1868, 1008, 1508, Ane Margrethe Rasmusdatter, 79, i Hjallese. Aftægtsmand og murer Hans Nielsen
1868, 2309, 2909, Mette Cathrine Larsen, separeret, 47, opholdt sig hos svogeren Peder Christensen, i Karupminde. Separeret og huusmand Rasmus Jensen, Fraugde Mark
1868, 3012, 08011869, Mette Marie Rasmusdatter, enke, 77, i Hjallese. Gaardeier Mads Rasmussen
1869, 0903, 1503, Ane Andreasdatter, tjenestepige, 46, paa Rikkesminde
1869, 1004, 1804, Ane Kirstine Rasmussen, 12 dage, datter af indsidder og træskomand Rasmus Rasmussen, i Karlsminde
1869, 1204, 2104, Dorthe Hansdatter, enke, 77, i Hjallese. Gaardmand Simon Jensen
1869, 0705, 1305, Ane Marie Pedersdatter, 79, i Rasminde paa Hjallese Mark. Aftægtsmand Rasmus Jensen
1869, 1010, 1510, Johanne Frederiksen født Larsen, enke, 70, i Broholms Mølle pr. Svendborg. Opholdt sig paa Rikkesminde. Møller Niels Frederiksen
1869, 1910, 2510, Maren Cathrine Bÿttner, 8, datter af dugmager Byttneri, Dalumgaards Smedie
1869, 1111, 1811, Ane Dorthe Sørensdatter, enke, 68, i Dalumgaards Smede. Smed Peder Rasmussen
1869, 2911, 0812, Petra Conradine Stæger, 38, i Dalum Præstegaard. Pastor Holms
1869, 0312, 1012, Karen Dorthe Hansen, 3½, pleiedatter af indsidder Christen Rasmussen, i Goltenborghuus
1870, 0908, 1508, Ane Marie Hansdatter, 72½, i Hjallese. Indsidder Niels Pedersen
1870, 3008, 0609, Ane Kirstine Jensdatter, enke, 52, i Hjallese Hestehave. Gaardeier Peder Jørgensen
1870, 2312, 2912, Ane Hansdatter, ugift og almisselem, 71, i Hjallese Fattighuus
1870, 2512, 02011871, Kathrine Wilhelmine Johanne Kock, 43, paa Hjallese Mark. Huusmand og bødker Knud Madsen
1871, 2202, 2802, Maren Nielsdatter, 64, i Skovlundhuus. Indsidder Martin Arentsen
1871, 0303, 1103, Ane Cathrine Nielsdatter, 56, i Hjallese. Skrædder Christian Sørensen
1871, 2003, 2703, Ane Kirstine Hansen, 18, i Lundsminde. Pleiedatter af huusmand Hans Jørgensen
1871, 0605, 1305, Ane Cathrine Hansen, 23, i Nyfrisrodhuus. Datter af huusmand Hans Rasmussen
1871, 1205, 1705, Karen Jensdatter, enke, 85, opholdt sig hos svigersønnen gartner Hans Pedersen, i Hjallese
1871, 2808, 0309, Anna Petrine Nielsen, ½, datter af smed Niels Jørgensen, i Hjallese
1871, 0509, ..09, Meoline Lind, jomfru, 87, ophold hos sin søn huusmand Hans Theodor Madsen, i Aldersminde
1872, 1504, 2404, Abelone Hansen, 19, paa Hjallese Mark. Datter af huusmand Hans Rasmussen
1872, 1605, 2205, Karen Jensdatter, ugift fruentimmer, 78, havde ophold hos møller Andersen, i Dalum Mølle
1872, 1610, 2010, Udøbt pige, ½ time, datter af huusmand Rasmus Jørgensen, i Nykamphuus Hjallese Mark
1873, 2401, 2901, Karen Hansen, 3 maaneder, datter af fruentimmer Frederikke Hansen, i Hjallese Hospital
1873, 0904, ..04, Dødfødt pige, datter af huusmand og bødker Knud Madsen, paa Hjallese Mark
1873, 0905, 1705, Johanne Rasmussen, 42, fra Næsbyhoveds Broby. Gaardeier Rasmus Simonsen
1874, 2807, 0108, Margrethe Jensen, 3 uger, datter af arbeidsmand Hans Peter Jensen, i Dalum Papirfabrik
1874, 1308, 1808, Marie Harder, ½, datter af forvalter Harder, ved Dalum Papirfabrik
1874, 0610, 1110, Ane Margrethe Christensen, 10 dage, datter af væver Christen Nielsen, i Hjallese
1874, 2311, 2811, Elisabeth Larsen, 1, datter af gaardmand Lars Jørgensen, i Hjallese
1875, 2201, 3001, Ane Hansen, 27, i Hegningen. Indsidder Niels Pedersen Pindgaard
1875, 2201, 3001, Udøbt pige, 5 minutter, datter af indsidder Niels Pedersen Pindgaard, i Hegningen
1875, 0303, 0903, Nielsine Dorthea Nielsen, 7 maaneder, datter af vejrmøller Hans Nielsen, paa Dalum Vejrmølle
1875, 1903, 2403, Hulda Mathilde Sørensen, 20, i Hjallese Torp. Maler Aarup
1875, 1906, 2306, Alfrede Marie Vilhelmine Aarup, ½, datter af maler Aarup
1875, 0907, 1507, Kirsten Marie Jensen, 8, datter af arbejder Christen Jensen
1875, 1107, 1507, Anne Marie Boring, enke, 65, Silkeborg. Corporal Boring
1875, 2307, 2507, Dødfødt pige, datter af sadelmager Hejn
1875, 2408, 2708, Marie Harder, 4 maaneder, datter af fabrikarbejder Harder
1875, 2310, 2710, Karen Kirstine Pedersdatter, enke, 72, Sanderum. Peder Christensen
1876, 0603, 1103, Camilla Engersine Jørgensen, 6 og 9 maaneder, datter af Karen Marie Jørgensen, hos plejeforældre Jørgen Rasmussen
1876, 2002, 2502, Anne Cathrine Larsdatter, 67, Dalumgaard. Proprietair Niels Christian Andersen
1876, 0105, 0705, Frederikke Jakobbine Magrethe Herløvsen, 3 maaneder, datter af fabrikarbejder Hans Peder Herløvsen
1876, 1605, 2105, Claudia Rasmussen, 2 maaneder, datter af papirarbejder Rasmus Rasmussen, i Hjallese
1876, 2506, 2906, Ane Kirstine Jensen, 10 dage, datter af træskomand Jens Nielsen, paa Hjallese Mark
1876, 0608, 1108, Johanne Rejmersdatter, 53, i Hjallese Hestehave. Gaardejer Anders Hansen
1876, 0908, 1308, Eline Josephine Nielsen, 1½, datter af fabrikarbejder Rasmus Nielsen
1876, 1408, 1708, Rasmine Hansine Rasmussen, 1, datter af arbejder paa Papirfabrikken Rasmus Hansen Rasmussen
1876, 2203, 2803, Engeborg Eline Geschke, ½, datter af handskemager C. A. Geschke
1876, 1004, 1804, Anne Marie Christiansdatter, enke, 82, Skyttestedet, Dalum. Rasmus Poulsen
1876, 2409, 0110, Karen Kirstine Madsen, 3 uger, datter af murer Erik Madsen
1876, 2509, 0210, Johanne Hansdatter, 57. Bolsmand Hans Theodor Madsen
1876, 1912, 2412, Christiane Larsen, 2 maaneder, datter af arbejder Christen Larsen
1876, 0909, 1409, Dødfødt pige, datter af arbejder Christian Carl Frants Steffen
1877, 0902, 1602, Mette Nielsen, 33. Husmand Knud Christensen
1877, 1305, 1705, Anne Dorthe Jensen, 1 maaned, datter af snedker Simon Jensen
1877, 0707, 1306, Karen Marie Jensine Nielsen, 10, datter af husmand Niels Pedersen
1877, 2307, 2907, Johanne Laurine Rasmussen, 1 dag, datter af indsidder og gaardbestyrer?? Rasmus Rasmussen
1877, 1108, 1408, Karen Thomsen, 39½. Indsidder Lars Christian Andersen
1877, 1208, 1408, Anne Pedersdatter, 42. Fabrikarbejder Christen Jensen
1877, 2108, 2708, Marie Kirstine Natalie Andersen, ugift, 18, i Fangel. Datter af husmand Hans Andersen
1877, 2209, 2809, Hansine Kirstine Hansen, 1, datter af husmand Lars Hansen
1878, 1102, 1902, Magrethe Rasmusdatter, 72½, Hjallese Mark. Husmand Niels Rasmussen
1878, 0203, 0703, Agnes Agnete Mathilde Andersen, 1, datter af fabrikarbejder Søren Andersen
1878, 1104, 1804, Johanne Cecilie Nilsson, 3 dage, datter af pige Johanne Christine Nielsson
1878, 0607, 1007, Maren Pedersdatter, enke, 60, Hjallese Mark. Husmand Niels Christensen
1878, 1907, 2207, Juliane Agnete Jensen, 8½, datter af arbejder Hans Peder Jensen
1878, 2607, 3007, Gjertrud Katrine Hansen, tjenestepige, 17, hos gaardmand Hans Davidsen
1878, 1808, 2208, Laura Kristine Andersen, 4, datter af smed Henrik Andersen, ved Dalumgaard
1878, 2708, 3008, Marie Hansen, 1, datter af kusk Christen Hansen, ved Fabrikken
1878, 1209, 1609, Maren Catrine Büttner, 9, datter af maskinarbejder Büttner, ved Dalumgaard
1878, 2909, 0410, Anne Marie Krestine Nielsen, 3½, datter af avlskarl Niels Nielsen, Dalumgaard
1878, 2810, 0311, Karen Marie Nicoline Sophie Nielsen, 11 dage, datter af pige Jensine Christensen
1878, 1211, 1711, Nielsine Kathrine Elisabeth Boberg, 10 og 3 maaneder, datter af arbejder H. P. V. Boberg
1878, 1512, 2112, Erne Marie Madsdatter, 60. Husmand Rasmus Hansen (Højbye)
1879, 0801, 1201, Karen Madsdatter, 71½. Tømrer Jørgen Rasmussen
1879, 2302, 0303, Johanne Hansine Petersen, jomfru, 58, paa Christiansdal
1879, 2702, 0703, Mette Katrine Hansen, 33, bor i Hunderup. Arbejder Niels Peder Mogensen, ved Papirfabrikken
1879, 1803, 2403, Marie Kari Nielsine Larsen, 2½ maaned, datter af ugift Marie Petrine Larsen, i Lerhuset
1879, 3003, 0604, Anna Dorthe Christiane Boberg, 4, datter af arbejder H. P. V. Boberg
1879, 1805, 2205, Olga Nielsine Marie Nielsen, 5 maaneder, datter af arbejder Rasmus Nielsen
1879, 0406, 0806, Edith Elfride Steffens, 2 maaneder, datter af arbejder Steffen
1879, 1206, 1806, Christine Henningsen, enke, 60, i Hjallese. Lærer R. H. Petersen
1879, 1908, 2308, Anna Judithe Broe, 11, datter af indsidder Niels Julius Broe
1879, 0909, 1409, Frederikke Hansen, ugift og uden tjeneste, 47
1879, 0110, 0510, Marie Kirstine Hansen, 14 dage, datter af husmand Niels Hansen, i Torp
1879, 1810, 2310, Emmaline Bernhardine Stab, ugift, tjente i Odense. Datter af glarmester Stab, i Silkeborg
1879, 1511, 2111, Marie Catrine Nielsdatter, 65, Ravnsgyden. Kusk Henrik Eriksen
1880, 2402, 2902, Petra Oveline Christine Martens, 14 uger, datter af Mette Chrestine Larsen,
1880, 0203, 0703, Marianne Catrine Jensen, 11 dage, datter af arbejder Thomas Jensen
1880, 0304, 0904, Nielsine Petrine Pedersen, 7½, datter af murer Hans Pedersen
1880, 1504, 2304, Karen Rasmusdatter, 44, i Hedehuset. Husmand Niels Bertelsen
1880, 0305, 0605, Dagmar Sørensen, ½, datter af arbejder Peder Sørensen
1880, 0905, 1305, Agnes Aurora Simonsen, 4½ maaned, datter af arbejder Hans Chr. Simonsen
1880, 1505, 1805, Karen Elisabeth Marie Nielsen, 4½, datter af arbejder Jens Nielsen
1880, 2307, 2607, Mette Kirstine Christensen, 18 uger, datter af husmand Rasmus Christensen, Gothenberghuset
1880, 2608, 3108, Amanda Augusta Amalie Jensen, 10 maaneder, datter af arbejder Jens Jensen
1880, 1009, 1409, Anne Larsen, fraseparede hustru, 51. Husmand og fraseparered Peder Christensen
1880, 1010, 1610, Maren Andersdatter, enke, 64. Tømrer Niels Rejmersen
1880, 1210, 1910, Marie Jørgensdatter, enke, 95½. Hjulmand Rejmer Rasmussen
1880, 1810, 2610, Anne Kirstine Rasmussen, ugift og husholderske, 59 og 9 maaneder. Datter af afdøde Rasmus Hansen
1880, 3010, 0511, Karen Jørgensdatter, ugift, 61, opholdt sig hos sønnen arbejder Jørgen Hansen, ved Dalumgaard
1880, 2312, 3012, Augusta Marie Sørensen, 40 og 3 maaneder, Hjallese Mark, Gottenborghuset. Husmand Rasmus Christensen
1881, 2601, 0202, Johanne Hansdatter, 69, Hjallese Mark. Husmand Hans Jørgensen
1881, 0703, 1403, Petrine Madsen, ugift, 16½, datter af husmand Mads Nielsen, i Hjallese
1881, 2802, 0803, Inger Hansen, elev og ugift, 25, paa Hjallese Højskole. Hjemmehørende i Sønder Omme Sogn, Jylland
1881, 1803, 2703, Laurine Margrethe Hansen, 4 maaneder, datter af husmand Lars Hansen, paa Hjallese Mark
1881, 2003, 2503, Sofie Nielsen, 1 og 8 maaneder, datter af husmand Niels Bertelsen, St. Knuds Sogn i Odense
1881, 1804, 2204, Olga Dorthea Kristine Kjellerup, 8 maaneder, datter af papirarbejder Kjellerup, Dalum
1881, 2204, 2704, Anna Johanne Petrine Pedersen, 2 maaneder, datter af ugift Petrine Madsen, i Hjallese
1881, 2306, 2806, Gjertrud Marie Madsdatter, aftægtskone og enke, 57, i Hjallese. Gaardmand Jens Hansen
1881, 3007, 0408, Marie Andersdatter, aftægtskone, 75, i Hjallese. Gaardmand Søren Nielsen
1881, 0108, 0508, Ane Larsdatter (Døngs), ugift, 79, Hjallese Fattighus
1881, 1208, Johanne Jørgensdatter, enke, 67, opholdt sig hos svigersønnen møllebygger Jens Larsen, Ravnsgyden. Gaardmand Mads Hansen Dyrup
1881, 2709, 0310, Sidsel Jensen, gift, 46, Hjallese Mark. Husmand Peder Pedersen
1881, 0111, 0611, Ane Marie Lassen født Honore, 35, Hjallese. Arbejder P. Lassen
1881, 2611, 3011, Inger Kirstine Larsen, 2 timer, datter af arbejder Christian Larsen, Hjallese
1881, 0612, Dødfødt pige, datter af arbejder Erik Chr. Hansen
1882, 1504, 1904, Anna Marie Büttner, 3½ maaned, datter af arbejder Jørgen Chr. Büttner
1882, 0406, 0906, Ane Marie Andersdatter, gift, 67, Hegning. Husmand og væver Jørgen Nielsen
1882, 0706, 1206, Marie Sofie Jørgensen, gift, 32. Gartner Christiansdal, R. Pedersen
1882, 0407, 1007, Anna Nielsen, 12 maaneder, datter af arbejder Peder Nielsen, fra Odense
1882, 0808, 1508, Maren Jørgensdatter, 74½, Fruens Bøge under Odense. Husmand Niels Christensen
1882, 2408, 2908, Maren Kirstine Hansen, 32. Arbejder Niels Andersen
1882, 0909, 1709, Anna Margrete Nielsen, 3½, datter af husmand Rasmus Nielsen, i Bjørnemose
1882, 1509, 2209, Karen Marie Henriksen, 33, Borskov. Husmand Jeppe Christensen
1882, 1110, 1610, Anne Sofie Mathilde Rasmussen, 6 og 5 maaneder, datter af boelsmand Hans P. Rasmussen, Hesthaven
1882, 0311, 0911, Maren Pedersdatter, 81, Hjallese Mark. Husmand Niels Jensen
1882, 1411, 1711, Anne Marie Kristine Hansen, 1 og 4 maaneder, datter af ugift Maren Catrine Pauline Jakobsen, i Dalum
1882, 2311, 2911, Ellen Kirstine Jakobsen, 79, Hjallese. Husmand Knud Jeppesen
1883, 3101, 0402, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Jørgensen, Prøjsen
1883, 1506, 2006, Olga Frederikke Elisabeth Larsen, 13 dage, datter af ugift Karen Sofie Larsen, Hjallese Mark
1883, 2708, 0309, Maren Madsdatter, 71, Christiansminde paa Hjallese Mark. Tømrer Lars Larsen
1883, 0810, 1310, Kristine Herløv, 5 dage, datter af arbejder H. P. Herløv, Dalum Papirfabrik
1883, 2511, 212, Maren Kamilla Marie Larsen, 14 dage, datter af gaardejer And. Chr. Larsen, Hjallese Mark
1883, 2112, 2612, Karen Rasmusdatter, enke, 69, Odense. Arbejder Lars Andresen
1883, 2412, 2912, Johanne Marie Lovise Andersen, 2 og 3 maaneder, datter af proprietæer Andersen, Dalumgaard
1884, 0401, 0801, Jeanne Albertine Poulsen, 23 timer, datter af ugift Johanne Marie Amalie Poulsen, Dalum
1884, 1401, 1901, Karen Sofie Hansen, 29, Hjallese Mark. Arbejder Frants Hansen
1884, 1702, 2402, Abelone Marie Hansen, 9 maaneder, datter af ugift Maren Hansen, Dalum
1884, 1902, 2502, Lovise Amalie Mathilde Rasmussen, 9 maaneder, datter af arbejder Frits Rasmussen, Hjallese
1884, 0703, 1203, Katrine Martine Hansine Laurine Marqvardsen, 4 maaneder, datter af smed Anders Marqvardsen, Hjallese
1884, 0505, 1405, Else Hansdatter, 63½, Hjallese Mark. Husmand Jens Mortensen
1884, 0907, 1307, Udøbt pige, datter af husmand Rasmus Jørgensen, Hjallese Mark
1884, 0608, 1008, Karen Lorine Kirstine Boberg født Mathiasen, 51 og 9 maaneder, Dalum. Arbejder Boberg
1884, 3110, 0711, Nielsine Andersen, 6½, datter af arbejder Hans Peder Andersen, Hjallese Mark
1884, 3011, 0512, Maren Kirstine Sørensen, ugift, 46, Hjallese. Datter af gaardmand Søren Nielsen
1884, 0512, 0912, Dødfødt pige, datter af smed Anders Marqvardsen, Hjallese
1884, 0812, 1512, Sofie Knudsdatter, 80, Hjallese Torp. Fhv. gaardmand Lars Pedersen
1885, 0502, 1102, Martha Sofie Ishøj, ½, datter af kusk ved Fabrikken H. Ishøj, Dalumgaardgyden
1885, 0602, 1202, Ane Marie Jensen, fabrikarbejderske og ugift, 43½, Dalum
1885, 1002, 1502, Laura Rasmine Rasmussen, 16 dage, datter af banevogter C. Rasmussen, ved Køkkesminde
1885, 0405, 0805, Dødfødt pige, datter af gaardejer Hans Jensen, Hjallese
1885, 1005, 1405, Georgia Karle Mathea Hansen, 17 dage, datter af arbejder Peder Reinholdt Hansen, i Hjallese
1885, 2706, 0307, Johanne Kristine Madsen, 32, i Hjallese. Gaardejer Hans Jensen
1885, 1007, 1607, Nicoline Brun, 30, i Alleen ved Fruens Bøge. Arbejder Lars Eriksen
1885, 0909, 1509, Ane Rasmusdatter, enke, 63, Hjallese Hesthave. Husmand Rasmus Madsen
1885, 2810, 0111, Anne Catrine Hansen, 14 uger, datter af arbejder Erik Kristian Hansen, Dalum
1886, 0302, 1202, Ane Rasmusdatter, aftægtsenke, 98, Hjallese
1886, 1403, 2103, Anne Jensen, 9 uger, datter af fabrikarbejder Hans Peder Jensen, Dalum
1886, 1507, Maren Andersdatter, enke, 73, Dalum. Gartner Brun
1886, 2809, 0210, Karen Kirstine Rasmussen Flindt, gift, 50, Dalum. Arbejder Lars Christensen
1886, 3110, 0511, Anna Clausen født Larsen, enke, 84, Rikkesminde. Proprietair Clausen
1887, 1404, 2004, Thora Camilla Rasmussen, 9, datter af boelsmand Hans Peder Rasmussen, Hestehaven
1887, 0705, 1005, Maren Hansdatter, ugift, 62, hos Lars Madsen, Ravnsgyden
1887, 1206, 1706, Petrine Jørgine Simonine Hansen, 7 maaneder, datter af smed Joh. Hansen, Papirfabrikken
1887, 2806, 0507, Elna Marie Damborg født Brix, 42, Dalum Præstegaard. Sognepræst H. A. Damborg, i Dalum
1887, 1007, 1707, Hansine Caroline Marie Kirstine Hansen, 2 og 4 maaneder, datter af arbejder Rasmus Hansen, Hjallese
1887, 0612, 1212, Kathrine Rasmusdatter, enke, 76, Hjallese Mark. Husmand Axel Hansen
1888, 2801, 0602, Udøbt pige, nogle timer, datter af pige Mathilde Svensen, Dalum
1888, 2002, 2902, Margrete Hansdatter, ugift, 71, opholdt sig hos en slægtning And. Pedersen, i Hjallese
1888, 1903, 2603, Johanne Kirstine Hansen, 5 maaneder, datter af gaardmand Hans Søren Hansen, Hjallese Hestehave
1888, 2003, 2503, Agnes Marie Rasmine Iversen, 1, datter af arbejder Kristian Iversen, Dalum
1888, 1204, 1704, Ansine Rasmussen født Nielsen, 27, Skovalleén. Arbejder Rasmus Peter Rasmussen
1888, 2104, 2604, Ane Christine Nielsen, 4, datter af arbejder og indsidder Rasmus Nielsen, Ravnsgyden
1888, 2204, 2704, Pavline Kirstine Poulsen, 6½, datter af afdøde gaardmand Pavl Rasmussen, Fruens Bøge
1888, 2604, 0405, Nielsine Elfride Christiansen, 4½, datter af skrædder Søren Christiansen, Hjallese Mark
1888, 0605, 1205, Johanne Kirstine Holdt, 32, Ravnsgyden. Arbejder Rasmus Nielsen
1888, 1805, 2405, Karen Nielsine Lauritzen født Henriksen, enke, 32, Hjallese. Pudser Jørgen Lauritzen, ved Jærnbanen
1888, 1709, 2309, Udøbt pige, datter af arbejdsmand Jørgen Nielsen, Ravnsgyden
1889, 0902, 1502, Mette Kirstine Andersdatter, enke, 64, opholdt sig i Dalum. Husmand Hans Henrik Jensen, af Brændekilde
1889, 0705, 1605, Ane Marie Christiansdatter, enke, 85, boende i Kjerteminde. Bødker Lars Jeppesen, i Hjallese
1889, 2205, 2605, Johanne Hansen, 1 timer, datter af boelsmand Hans Søren Hansen
1889, 0706, 1006, Rasmine Mariane Katharinka Harry, 3 og 3 maaneder, datter af fabriksarbejder Harry, Dalum
1889, 1907, 2107, Elisabeth Olivia Magdalene Harry, 16, datter af arbejder Harry, Dalum
1889, 2007, 2307, Petra Nikoline Katrine Eriksen, 2½, datter af fyrbøder Eriksen, Skov Alléen
1889, 1108, 1408, Dødfødt pige, datter af Emma Rodine Andersen, Dalumgaard
1889, 1908, 2308, Emma Rodine Andersen, ugift, 21, Dalumgaard. Datter af smed Andersen
1889, 1510, 2210, Karen Marie Hansen, gift, 56, Hjallese Mark. Skrædder Anders Sørensen
1890, 0301, 1001, Marie Kirstine Jensen, ugift, 25½, Ravnsgyden. Datter af Jens Jørgen Hansen
1890, 0501, 1001, Emma Marie Hansen, 5 maaneder, datter af husmand Lars Hansen, Hjallese Mark
1890, 1601, 2201, Karen Marie Poulsen, 14, Papirfabrikken. Stifdatter af arbejder Hindsgavl
1890, 1701, 2401, Karen Hansdatter, 74, Hjallese Mark. Boelsmand Fred. Chr. Pedersen
1890, 2801, 0402, Mariane Christensdatter, enke, 69, Hjallese Mark. Husmand Johan Henriksen
1890, 2502, 0403, Mette Nielsdatter, 74, Hjallese Mark. Husmand Søren Peder Pedersen
1890, 0808, 1308, Alma Nicoline Marie Eriksen, 3 maaneder, datter af fyrbøder Lars Eriksen, Skovalléen
1890, 1211, 1811, Ane Hansdatter, gift, 78, Dalum. Fabrikarbejder Henrik Christoffersen
1890, 1912, 2612, Ingeborg Christiane Herløfmine Jensen, 1½, datter af fabrikarbejder Jørgen Jensen, Christiansdal
1891, 0801, 1101, Karen Marie Magdalene Andersen, 3 maaneder, datter af Hansine Andersen, i Odense. Barnet opholdt sig i Dalum
1891, 0703, 1303, Karen Nielsdatter, enke, 85, Dalumgaardvejen. Husmand Hans Knudsen, i Bellinge
1891, 1503, 2303, Marie Kirstine Pedersen, 43, Boerskovgyden. Murer Erik Madsen
1891, 1903, 2203, Marie Julie Rasmussen, 11, datter af arbejder Frits Rasmussen, Hjallese
1891, 1104, 1604, Ane Marie Gansby, ugift og arbejderske ved Fabrikken, 74, Dalum
1891, 2605, 3005, Ane Sophie Larsen, 22, Sanderumgyden. Arbejder Anders Peter Jørgensen
1891, 2705, 3005, Johanne Kathrine Jørgensen, 2 dage, datter af Anders Peter Jørgensen, Sanderumgyden
1891, 1006, 1306, Anna Kirstine Larsen, 6 dage, datter af arbejder Jørgen Larsen, Christiansdal
1891, 1506, 2006, Maren Hansdatter, 64 og 9 maaneder, Strasborghus. Husmand Peter Larsen
1891, 1607, 2007, Ane Catrine Marie Rasmussen, 1 og 9 maaneder, datter af arbejder Hans Marcus Rasmussen, Dalum
1891, 0808, 1308, Maren Andersen født Nielsen, gift, 38, Hjallese Mark. Gartner Hans Andersen
1891, 2208, 2608, Christiane Jakobsen, 10, datter af arbejder Niels Christian Jakobsen, Dalum
1891, 2308, 2808, Marie Frederikke Jakobsen Østergaard, 9 maaneder, datter af møller Jakobsen, Dalum Mølle
1891, 2210, 2710, Engel Krestine Jensen, 31, Hjallese. Murer Peder Nielsen
1891, 0611, 0811, Engel Krestine Nielsen, 20 dage, datter af murer Peder Nielsen, i Hjallese
1891, 0911, 1411, Karen Marie Andersen, fraskilt hustru, 68, Dalum. Fraskilt Rasmus Jørgensen, Vigerslev
1891, 2211, 2511, Dagmar Jensen, 2 maaneder, datter af arbejder Jens Jensen, Dalum
1891, 2611, 112, Olga Emilie Rasmussen, 2, datter af arbejder Carl August Rasmussen, Dalum
1891, 0712, 1112, Kirsten Jørgensdatter, enke, 64, Hjallese Mark. Carsten Martin Henrik Büttner
1891, 1012, 1712, Kirsten Rejmersdatter, ugift, 82, Hjallese. Datter af Rejmer Rasmussen
1891, 1312, 2112, Karen Hansdatter, fraskilt hustru, 75, Hjallese Hesthave. Fraskilt Hans Christian Hansen, Fangel
1892, 0401, 1001, Johanne Christine Jensen, 2 maaneder, datter af gaardejer Hans Jensen og Kirsten Madsen, Hjallese