Sanderum, 1850-1891, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1850-1891, Sanderum sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1850, 2501, Jørgen Davidsen, ungkarl og gaardmand, 39, Høime og pige Maren Catrine Mouritsdatter, 28, hos faderen gaardmand Mourits Madsen, Sanderum
1850, 2203, Rasmus Knudsen, ungkarl og gaardmand, 25, Elmelund og pige Maren Catrine Hansdatter, 34, hos broderen gaardmand Niels Hansen, Elmelund
1850, 2405, Jørgen Andersen, ungkarl, 40, tjener hos gaardmand Rasmus Jensen, Elmelund og pige Karen Madsdatter, 36, hos broderen gaardmand Niels Madsen, Juulgaard
1850, 2806, Mads Christensen, ungkarl og gaardmand, 38, Hjallese Hestehave og pige Maren Kirstine Larsdatter, 27, hos stedfaderen gaardmand Lars Christensen, Sanderum
1850, 1309, Hans Christian Hansen, enkemand, huusmand og snedker, 48, Høime Bye og fraskilt Ane Marie Jørgensdatter, 46, hos brudgommen i Høime, (fraskilt skoemager Poul Sørensen)
1850, 1409, Lars Nielsen, smed og huusmand, 37, Møllestruphuus og pige Ane Nielsdatter, 21, tjener boelsmand Niels Jacobsen, Holmstrup
1850, 1611, Søren Nielsen, ungkarl, 32, Tommerup, tjener paa Hollufgaard og pige Ane Margrete Hansdatter, 31, Høime, tjener gaardmand Jens Hansen, Hjallese
1850, 2112, Lars Pedersen, enkemand og boelsmand, 34, Skalbjerg, Vissenberg Sogn og pige Maren Hansdatter, 31, hjemme hos faderen gaardmand Hans Jensen den yngre, Høime
1851, - [dato ikke indført - vielsen hævet], Hans Pedersen, ungkarl, 36, hos broderen fæstegaardmand Niels Pedersen Dræby, Sanderum og enke Maren Nielsdatter, 53, (efter gaardmand Peder Mortensen), Mindesborg, Sanderum Mark
1851, 0203, Hans Nielsen, ungkarl, 34, søn af gaardmand Niels Pedersen, Fangel, sidst i Verninge og enke Kirsten Jørgensdatter, 48, (efter huusmand Chr. Rasmussen), Sanderum
1851, 1104, Lars Rasmussen, ungkarl, 42, søn af gaardmand Rasmus Nielsen, Harndrup og pige Karen Jørgensdatter, 36, hos broderen gaardmand Mads Jørgensen, Sanderum
1851, 0305, Knud Jeppesen, ungkarl, 39, tjener i Odense, søn af Jeppe Knudsen, Steenløse og pige Ane Christoffersdatter, 34, tjener i Elmelund, datter af hjulmand Christoffer Hansen, Sanderum
1851, 1705, Anders Larsen, ungkarl og huusmand, 35, Brohuset, Sanderum Mark, søn af fæstegaardmand Lars Hansen, Sanderum og pige Karen Pedersdatter, 36, tjener Hans Andersen, Sanderum, datter af Peder Jacobsen, Brolykke
1851, 3105, Anders Andersen, enkemand og huusmand, 63, Ravnebjerg og pige Maren Nielsdatter, 36, tjener hos gaardmand Hans Nielsen d. yngre, Elmelund
1851, 1807, Hans Larsen, ungkarl og gaardmand, 37, Elmelund og pige Kirsten Knudsdatter, 24, hos broderen gaardmand Rasmus Knudsen, Elmelund
1851, 0808, Niels Hansen, enkemand og gaardmand, 41, Elmelund og pige Kirsten Mortensdatter, 27, datter af gaardmand Morten Rasmussen, Ravnebjerg
1851, 1209, Hans Jørgen Nielsen, ungkarl, 28, tjener lieutenant Svendsen, Ravnebjerg og pige Maren Hansdatter Bonne, 41, datter af Hans Nielsen Bonne, Fjellerup, tjener lieuten. Svendsen
1851, 2709, Hans Simonsen, ungkarl, 29, født i Sønderbroby, tjener hos gaardmand Christen Larsen, Høime og pige Maren Kirstine Andersdatter, 28, hjemme hos faderen gaardmand Anders Mathiasen, Aaehaugestedet
1851, 0211, Niels Christian Sørensen, ungkarl og huusmand, 31, Brylle, søn af huusmand Søren Larsen, Brylle og pige Karen Rasmusdatter, 34, datter af huusmand Rasmus Hansen, Ravnebjerg, tjener i Troneslund, Ravnebjerg Mark
1851, 1212, Jens Rasmussen, ungkarl og gaardmand, 35, Elmelund Mark og pige Ane Mortensdatter, 26, hos faderen gaardmand Morten Rasmussen, Ravnebjerg
1851, 0512, Mads Hansen, ungkarl, 27, hos faderen gaardmand Hans Madsen, Lille Laugeborg, Ubberud Sogn og pige Maren Kirstine Rasmussen, 26, hos faderen gaardmand Rasmus Chr. Larsen, Ravnebjerg
1852, 0207, Anders Pedersen, ungkarl og gaardmand, 31, Ravnebjerg, født i Kjøng, fader gaardmand Peder Rasmussen, Bærholm og pige og eierinde Karen Jørgensdatter, 33, af en gaard i Ravnebjerg, datter af gaardmand Jørgen C. Christensen
1852, 1807, Lars Hansen, enkemand og huusmand, 41, Dalumsminde og pige Karen Marie Olesdatter, 27, hos faderen huusmand Ole Christian Hansen, Ravnebjerg
1852, 2407, Anders Larsen, ungkarl, 32, hos broderen gaardmand Hans Larsen, Elmelund og enke Maren Nielsdatter, 54, (efter boelsmand Peder Mortensen), Sanderum Mark
1852, 2409, Peder Pedersen, ungkarl, 40, søn af gaardmand Peder Jacobsen Broløkke, tjener gaardmand Hans Andersen og enke Dorthe Rasmusdatter, 31, (efter Mads Hansen), Husemose, Sanderum Mark
1852, 2609, Hans Mortensen, ungkarl, 24, søn af ugifte Karen Andersdatter, Sanderum og ungkarl Morten Hansen og ugift Karen Marie Jensdatter, 24, datter af huusmand Jens Jørgensen, Vissenbjerg, tjener Lars Nielsen
1852, 1211, Anders Knudsen, ungkarl og gaardmand, 25, Høime og pige Ane Marie Hansdatter, 33, steddatter af afdøde smed Niels Jørgensen, Sanderum, tjener brudgommen
1852, 0412, Peder Christian Pedersen, ungkarl, 28, tjener gaardmand Peder Jørgensen, Høibjerg, Ubberud Sogn og enke Karen Kirstine Nielsdatter, 33, (efter Mathias Jensen), Ellebæk, Ravnebjerg Mark
1852, 0312, Anders Larsen, ungkarl, 26, tjener Rasmus Larsen Kronborgs enke, Ravnebjerg og pige Mette Marie Rasmussen, 25, hos moderen Rasmus Larsen Kronborgs enke, Ravnebjerg
1853, 0406, Ole Johansen, ungkarl og smed, 31, Elmelund Mark og pige Christiane Jensdatter, 31, tjener smed Johan Rasmussens enke, Elmelund
1853, 1906, Rasmus Andersen, ungkarl, 28, tjenende hos gaardmand Peder Larsen, Høime, søn af Anders Rasmussen og pige Ane Kirstine Pedersdatter, 27, datter af boelsmand Peder Jacobsen, Broløkkestedet
1853, 1211, Hans Andersen, ungkarl, 27, søn af huusmand Anders Nielsen, Aaerslev Mark og pige Maren Hansdatter, 26, datter af huusmand Hans Jensen, Vindebækhuus, Høime Mark
1854, 0701, Rasmus Hansen, ungkarl, 29, hos faderen Hans Hansen, Breinholmhuus, Høime Mark og pige Karen Kirstine Mortensdatter, 31, hos Hans Hansen, Breinholmhuus, Høime Mark, datter af huusmand Morten Nielsen
1853, 1712, Hans Rasmussen, ungkarl og tømmermand, 32, Ravnebjerg, søn af afdøde huusmand Rasmus Hansen, Ravnebjerg og pige Marie Sørensdatter, 25, datter af afdøde huusmand Søren Olesen, Rolighed, Sanderum Mark
1854, 0804, Jacob Hansen, ungkarl, 36, søn af boelsmand Hans Pedersen, Høime Mark og pige Maren Pedersdatter, 30, datter af indsidder Peder Mortensen, Fangel
1854, 0804, Lars Hansen, ungkarl, 29, søn af Hans Christian Nielsen, Bellinge, Ringe Sogn og pige Johanne Marie Jørgensdatter, 28, datter af Magdalene Hermandsdatter, Østerhæsinge Sogn
1854, 1607, Christen Hansen, enkemand og huusmand, 58, Langelænderhuus, Høime Mark og pige Maren Hansdatter, 44, datter af huusmand Hans Rasmussen, Kærhusene, Vissenbjerg Sogn
1854, 3006, Rasmus Mathiesen, ungkarl og gaardmand, 30, Fladbjerg, Ravnebjerg Mark, søn af afdøde gaardmand Mathias Christensen og pige Ane Marie Rasmussen, 23, datter af gaardmand Rasmus Chr. Larsen, Ravnebjerg
1854, - [dato ikke indført - vielsen hævet], Lars Jørgensen, ungkarl, 32, stedsøn af boelsmand Christen Madsen Krøger, Ubberud Sogn og pige Kirsten Larsdatter, 32, datter af boelsmand Lars Hansen, Kjelstrup, Vissenbjerg Sogn
1854, 2409, Jens Christoffersen Bech, ungkarl, 25, søn af huusmand Christoffer Jensen Bech, Sanderum og pige Karen Jørgensdatter, 31, datter af indsidder Jørgen Hansen, Langsted, Verninge Sogn
1854, 1111, Hans Christian Hansen, ungkarl, 30, huusmand Hans Christiansens søn, Stratborghuus og pige Eline Rasmussen, 21, datter af huusmand Rasmus Jeppesen, Lettebækhuus, Høime Mark
1855, 1201, Morten Thuesen, ungkarl, 50, hos gaardmand Mads Rasmussen, Høime og enke Ane Margrethe Madsdatter, 46, (efter Eiler Madsen), Sandager, Høime Mark
1855, 1301, Thomas Jensen, ungkarl, 42, søn af huusmand Jens Mortensen, Vissenbjerg og pige Ane Marie Hansdatter, 34, hjemme hos moderen Hans Jacobsens enke, Bodilslund
1855, 0311, Anders Jensen, enkemand og huusmand, 41, Dyrlundhuus, Høime Mark og pige Mette Marie Jensdatter, 30, datter af huusmand Jens Rasmussen, Rørup Sogn
1855, 0510, Christian Michelsen, ungkarl og muurmester, 33, søn af muurmester Jens Chr. Michelsen, Middelfart og jomfru Karen Sofie Møller, 28, opholdt sig hos sin broder skolelærer Møller, Sanderum
1856, 0601, Hans Christian Hansen, ungkarl og gaardmand, 29, Høime og pige Trine Hansen, 19, datter af Hans Jørgensen, Odense og Karen Andersdatter, Sanderum
1855, 2311, Anders Rasmussen, ungkarl, 26, Ravnebjerg, hos faderen gaardmand Rasmus Chr. Larsen og pige Karen Mortensen, 23, hjemme hos faderen gaardmand Morten Rasmussen, Ravnebjerg
1855, 1612, Jens Johansen, ungkarl, indsidder og væver, 28, Elmelund, søn af huusmand Johan Christian Mathiesen, Sanderum og pige Elisabeth Andersdatter, 23, datter af huusmand Anders Jørgensen, Hauløkke, Tommerup Sogn
1856, 0504, Rasmus Rasmussen, ungkarl og væver, 37, hos faderen væver Rasmus Hansen, Ravnebjerg og pige Johanne Marie Jensen, 25, datter af huusmand Jens Jørgensen, Magtenbølle, Vissenbjerg Sogn
1856, 2706, Anders Andersen, enkemand, 48, Ravnebjerg og pige Maren Kirstine Rasmusdatter, 28, datter af boelsmand Rasmus Nielsen, Bøgelund, Vissenbjerg Sogn
1856, 1306, Rasmus Knudsen, enkemand og gaardmand, 31, Elmelund og pige Ane Rasmusdatter, 28, datter af boelsmand Rasmus Hansen, Kromoselund
1856, 1107, Knud Hansen, ungkarl og gaardmand, 33, Eibye Sogn, Middelfart og pige Ane Larsen, 24, hos moderen gaardmand Lars Jørgensens enke, Sanderum
1856, 1207, Peder Hansen, ungkarl, 31, søn af gaardmand Hans Knudsen, Eibye Sogn og pige Kirsten Larsen, 20, hos moderen gaardmand Lars Jørgensens enke, Sanderum
1856, 1807, Hans Davidsen, enkemand og boelsmand, 47, Raunlund, Sanderum Mark og pige Mette Kirstine Nielsdatter, 35, datter af indsidder træskomand Niels Pedersen, Høime
1856, 0308, Carsten Mathias Henrich Büttner, ungkarl og dugmagersvend, 29, Dalum Mølle og pige og indsidderske Kirsten Jørgensdatter, 30, Sanderum, datter af huusmand Jørgen Christensen, Herrested Sogn
1856, 1010, Hans Jensen, ungkarl, 38, søn af gaardmand Jens Nielsen, Bred, Vissenberg Sogn og pige Kirsten Larsdatter, 34, datter af boelsmand Lars Hansen, Kjelstrup, Vissenberg Sogn
1856, 2410, Jørgen Claussen, ungkarl, 42, søn af gaardmand Claus Henriksen, Voldtofte, Flemløse Sogn og pige Karen Pedersdatter, 34, datter af boelsmand Peder Jacobsen, Brolykke, Sanderum Sogn, hjemme
1856, 2208, Jens Pedersen, ungkarl og boelsmand, 27, søn af boelsmand Peder Jensen, Egelund, Vissenberg Sogn og pige Else Marie Mathiasdatter, datter af boelsmand Mathias Christiansen, Fladbjerg, Ravnebjerg Mark
1856, 2211, Anders Larsen, ungkarl, 36, søn af Maren Larsdatter, Ravnebjerg, tjener gaardmand Hans Andersen og enke Maren Nielsdatter, 41, (efter huusmand Anders Andersen), Ravnebjerg
1856, 2111, Lars Nielsen, ungkarl, 23, søn af huusmand Niels Larsen, Naarup, Verninge Sogn og enke Maren Madsdatter, 47, (efter gaardmand Erik Nielsen), Sanderum
1856, 1212, Peder Larsen, enkemand og gaardmand, 51, Hoelev, Marslev Sogn og pige Ane Andersdatter, 48, datter af gaardmand Anders Hansen, Ravnebjerg
1857, 0404, Hans Christensen, ungkarl, 37, søn af boelsmand Christen Henningsen, Ubberud og pige Maren Madsdatter, 35, steddatter af gaardmand Morten Rasmussen, Ravnebjerg
1857, 0504, Rasmus Hansen, ungkarl, 33, søn af huusmand Hans Jensen, Vindsbæk, Høime Mark og pige Bodil Pedersen, 25, datter af huusmand Peder Jørgensen, Sanderum
1857, 2903, Peder Andersen, ungkarl, 33, søn af Karen Pedersdatter, Sanderum og indsidder Anders Rasmussen og pige Kirsten Jensdatter, 34, datter af huusmand Jens Rasmussen, Paarup Sogn
1857, 0804, Niels Larsen, ungkarl, 32, søn af Lars Jensen og Grethe Pedersdatter og pige Maren Mortensdatter, 31, datter af gaardmand Morten Hansen, Tranneholm, Ravnebjerg Mark
1857, 0904, Peder Jensen, ungkarl, 38, søn af Maren Pedersdatter, Bellinge og pige Ane Marie Rasmussen, 26, datter af boelsmand Rasmus Madsen, Eskemose, Ravnebjerg Mark
1857, 1705, Hans Olesen, ungkarl, 33, søn af indsidder Ole Frederiksen, Sanderum og pige og indsidder Dorthe Marie Knudsen, 25, datter af væver Knud Hansen, Nørre Lyndelse
1857, 0706, Anton Theodor Johansen, ungkarl, 33, Ravnebjerghuus, søn af Johan Larsen, Ubberud og pige Ane Margrete Pedersen, 26, hos faderen huusmand Peder Hansen i Hvidkjærhuus, Høime Mark
1857, 2606, Peder Hansen, enkemand, 42, Rørmosehuus, Høime Mark og pige Catrine Andersdatter, 39, datter af gaardmand Anders Jørgensen, Brobye
1857, 1306, Anders Jørgensen, ungkarl, 30, søn af Jørgen Hansen, Korup Mark og pige Ane Nielsen, 27, datter af huusmand Niels Poulsen, Ubberud
1857, 1206, Niels Jørgensen, ungkarl og gaardmand, 33, Fangel, søn af afdøde gaardmand Jørgen Jensen, Fangel og pige Karen Kirstine Hansdatter, 28, datter af gaardmand Hans Jensen, Høime, hjemme
1857, 1710, Lars Knudsen, ungkarl, 28, søn af afdøde huusmand Knud Jensen, Eilstruphuus, Viggerslev Sogn og enke Marie Poulsdatter, 49, (efter huusmand Søren Johansen), Haugkjær, Ravnebjerg Mark
1857, 1010, Rasmus Andersen, ungkarl, 34, søn af Anders Clausen Langgaard, Ubberud Sogn og pige Maren Rasmussen, 25, datter af boelsmand Rasmus Madsen, Eskemose, Ravnebjerg Mark
1857, 1710, Peder Olesen, ungkarl, 26, søn af huusmand Ole Poulsen, Nyemarkshuus, Ubberud Sogn, hjemme og pige Maren Jensen, 22, datter af huusmand Jens Andersen, Ravnebjerg
1857, 0512, Lars Andersen, enkemand og huusmand, 58, Løkkehuus, Høime Mark og pige Mette Marie Hansdatter, 31, datter af Hans Pedersen, Høime
1858, 0201, Hans Pedersen, ungkarl, 32, søn af huusmand Peder Pedersen, Sanderum og pige og indsidderske Karen Adamsdatter, 26, hos brudgommens fader, Sanderum, datter af ugifte Marie Andersdatter
1858, 2901, Poul Knudsen, ungkarl og gaardmand, 26, Lumbye, søn af gaardmand Knud Andersen, Anderup og pige Ane Mouritsdatter, 30, datter af gaardmand Mourits Madsen, Sanderum
1858, 3001, Hans Jørgensen Nyeløkke, ungkarl og væver, 24, søn af huusmand Jørgen Jensen, Nyeløkkehuus, Viggerslev Sogn og enke Karen Marie Jensdatter, 29, datter af huusmand Jens Jørgensen, Magtenbølle, Vissenberg Sogn
1858, 1902, Knud Pedersen, ungkarl, 31, søn af gaardmand Peder Knudsen, Birkende Sogn, hjemme hos faderen og pige Ane Dorthea Nielsdatter, 33, datter af boelsmand Niels Jørgensen, Nyehavestedet, Høime Mark
1858, 1704, Hans Pedersen, ungkarl og gaardmand, 34, Vullerslev, Steenløse Sogn og pige Ane Marie Jørgensdatter, 38, hos broderen gaardmand Mads Jørgensen, Sanderum
1858, 1007, Lars Larsen, ungkarl, 36, søn af indsidder Lars Andersen, Ravnebjerg og pige Ane Catrine Hansdatter, 35, datter af Hans Andersen, Lille Hesbjerg, Ubberud Sogn
1858, 2307, Christen Rasmussen, ungkarl, 37, søn af huusmand Rasmus Christensen, Ubberud og pige og eierinde Ane Catrine Madsdatter, 38, af Nydam, datter af gaardmand Mads Nielsen, Ravnebjerg
1858, 2808, Anders Rasmussen, ungkarl, huusmand og skrædder, 46, Sanderum, søn af huusmand Rasmus Andersen, Brylle og pige Kirsten Hansdatter, 41, datter af boelsmand Hans Hansen, Rødehuus, Sanderum Mark
1858, 2210, Peder Nielsen, ungkarl og gaardmand, 31, Bellinge Mark, søn af gaardmand Niels Pedersen, sammesteds og pige Karen Poulsdatter, 30, datter af afdøde gaardmand Poul Hansen, Knudstrup, hjemme hos moderen
1858, 0210, Anders Hansen, ungkarl, 30, søn af huusmand Hans Andersen, Brændekilde Væde og pige Dorthea Marie Hansen, 23, datter af huusmand Hans Chr. Christensen, Ravnebjerg, hjemme hos ham
1858, 1710, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 26, søn af indsidder Rasmus Michaelsen, Fangel og pige Karen Andersen, 24, datter af indsidder Anders Jørgensen, Sanderum
1858, 2011, Anders Henriksen, separeret, 50, søn af boelsmand Henrik Mathiesen, Brylle og enke Birthe Kirstine Larsdatter, 38, datter af Lars Nielsen, Ensomhed, Sanderum Mark
1858, 2011, Jørgen Nielsen, ungkarl og træskoemand, 29, søn af gaardmand Niels Larsen, Smeirup, Holevad Sogn og pige Mette Catrine Hansdatter, 29, datter af træskoemand Hans Hansen, Sanderum, hos faderen i Sanderum
1858, 1712, Niels Christian Jørgensen, ungkarl, 26, søn af huusmand Jørgen Nielsen, Veirup og pige Maren Nielsen, 18, datter af gaardmand Niels Pedersen, Grynborg, hjemme hos faderen
1858, 2711, Hans Pedersen, ungkarl, 24, søn af huusmand Peder Hansen, Hvidkjærhuus, boende sammesteds og pige Ane Catrine Larsdatter, 35, datter af enke Ane Marie Jensdatter, Korup
1858, 1311, Jørgen Rasmussen, ungkarl og forpagter, 24, Eilstrup, Ubberud Sogn, søn af boelsmand Rasmus Madsen, Eskemose og pige Karen Rasmussen, 28, datter af gaardmand Rasmus Olesen, Hjallese
1859, 0801, Lars Johansen, ungkarl og boelsmand, 43, Elmelund og pige Ane Justsdatter Andersen, 29, datter af Just Andersen, Tommerup
1859, 2301, Knud Nielsen, ungkarl, 32, søn af huusmand Niels Svendsen, Særslev og pige Johanne Marie Hansdatter, 40, datter af indsidder Hans Sørensen, Hjallese
1859, 2703, Jørgen Madsen, ungkarl, 33, hos faderen huusmand Mads Rasmussen, Sanderum og pige Maren Catrine Hansdatter, 27, datter af huusmand Jørgen Møller, Tommerup
1859, 0705, Mads Rasmussen, ungkarl, 39, søn af Rasmus Jørgensen, Viggerslev Sogn og pige Maren Andersen, 23, hos faderen huusmand Niels Andersen, Elmelund
1859, 2506, Mads Christian Nielsen, ungkarl, 39, søn af huusmand Niels Madsen, Skarenborg, Vissenberg Sogn og pige Maren Sørensdatter, 32, datter af huusmand Søren Hansen, Lampehuus, Ravnebjerg Mark
1859, 0207, Frederik Christiansen, ungkarl, 29, hos moderen Christian Hansens enke, Teglværkshuus, Hesberg og pige Metteline Jensen, 36, datter af huusmand Jens Madsen, Munkeboe, hos brudgommens moder i Høiberg
1859, 1009, Peder Christian Nielsen, ungkarl, 28, hos faderen huusmand Niels Christensen, Kammeholm, Høime Mark og pige Mette Catrine Hansen, 22, datter af huusmand Hans Pedersen, Grønnemosehuus, Veflinge Sogn
1859, 1508, Hans Peter Møller, enkemand, kirkesanger og skolelærer, 49, Sanderum og jomfru Sofie Magdalene Møller, 51, conditionerende hos brudgommen
1859, 1612, Michel Rasmussen, ungkarl, 37, søn af gaardmand Rasmus Nielsen, Vissenberg og pige Maren Nielsdatter, 34, datter af boelsmand Niels Pedersen, Pederstrup, Sanderum Mark
1859, 0912, Lars Nielsen, ungkarl, 37, søn af Niels Nielsen, Maale, Vibye Sogn, hjemme hos faderen og enke Ane Marie Hansdatter, 40, (efter gaardmand Anders Knudsen), Høime
1859, 3112, Anders Jensen, ungkarl, 29, søn af Ane Marie Sørensdatter, Ravnebjerg og pige Johanne Catrine Andersdatter, 36, datter af huusmand Anders Rasmussen, Høime
1860, 1401, Lars Pedersen, ungkarl, 30, søn af gaardmand Peder Andersen, Stegsted, Paarup Sogn og enke Kirsten Johansdatter, 40, (efter huusmand Lars Pedersen), Isenberg, Ravnebjerg Mark
1860, 1702, Anders Hansen, ungkarl, 27, hjemme hos faderen gaardmand Hans Hansen, Ruerne og pige Christiane Mortensen, datter af aftægtsmand Morten Christensen, Ravnebjerg
1860, 0903, Ole Pedersen, ungkarl og gaardmand, 30, Damgaard, Sanderum Mark og pige Karen Larsdatter, 30, hos broderen Christen Larsen, Dyrehuse, Høime Mark
1860, 0903, Christen Larsen, ungkarl og huusmand, 39, Dyrehuus, Høime Mark og pige Karen Pedersen, 21, hos broderen gaardmand Ole Pedersen, Damgaard, Sanderum Mark
1860, 2505, Rasmus Johansen, enkemand og huusmand, 42, Sanderum og pige Ane Catrine Jensdatter, 40, datter af huusmand og bødker Jens Jensen, Brændekilde
1860, 2104, Jens Johansen, ungkarl, 26, tjenende gaardmand Niels Hansen d. ældre, Elmelund og pige Maren Catrine Hansen, 24, hos broderen gaardmand Jens Hansen, Høime
1860, 2404, Mads Hansen, ungkarl, 38, søn af Ane Kirstine Larsdatter og Hans Madsen og pige Karen Nielsdatter, 44, datter af huusmand Niels Pedersen, Pederstrup
1860, 1307, Peder Jacobsen, ungkarl, 32, søn af ugifte Ane Marie Pedersdatter, Thorøboe og pige Maren Christensen, 26, datter af gaardmand Christen Larsen, Høime
1860, 2010, Rasmus Hansen, ungkarl, 25, søn af huusmand Hans Christian Rasmussen, Jadstrup Sogn og pige Mette Marie Pedersen, 29, datter af afdøde smed Peder Jensen, hos broderen Ole Pedersen
1860, 2810, Hans Jeppesen, ungkarl og murer, 30, hos faderen Jeppe Larsen, Ravnebjerg og pige Kirsten Madsen, 25, datter af huusmand og væver Mads Larsen, Lille Kremose
1860, 1011, Hendrik Otto Hansen, ungkarl, 29, søn af Karen Ottesdatter, Kissendrup, Fløstrup Sogn og pige Maren Catrine Henningsen, 20, hos faderen huusmand Henning Pedersen, Langemarkhuus, Høime Mark
1860, 0911, Mads Hansen, ungkarl, 26, søn af boelsmand Hans Christian Madsen og enke Kirsten Rasmusdatter, 46, (efter huusmand Hans Larsen), Høime
1860, 2912, Frederik Christensen, enkemand, skovfoged og fæstehuusmand, 48, Grynborg Skov og pige Kirsten Jacobsdatter, 55, datter af gaardmand Jacob Larsen, Holmstrup
1861, 0202, Mads Hansen, ungkarl, 29, hos moderen huusmand Hans Rasmussens enke, Ubberud Sogn, Høiborg og enke Karen Marie Nielsdatter, 39, (efter Hans Jørgensen), Kremosehuus, Ravnebjerg Mark
1861, 2202, Jens Hansen, ungkarl og gaardmand, 34, Høime og pige Karen Kirstine Mortensen, 27, hjemme hos faderen gaardmand Morten Rasmussen, Ravnebjerg
1861, 0203, Mads Larsen, ungkarl, 41, søn af huusmand Lars Madsen, Bøllemose og pige Ane Hansen, 30, datter af afdøde gaardmand Hans Jensen, Høime
1861, 2704, Mads Jensen, ungkarl og eier, 44, af Birkerodstedet, Sanderum Mark og pige Karen Hansdatter, 44, hjemme hos broderen smed Hans Hansen, Sanderum
1861, 0507, Niels Knudsen, ungkarl og gaardmand, 30, Ubberud Bye og Sogn og pige Karen Rasmussen, 26, datter af gaardmand Rasmus Andersen, Ravnebjerg
1861, 0308, Anders Rasmus Andersen, ungkarl, snedker og indsidder, 26, Sanderum og pige Kirsten Hansen, 28, datter af afdøde gaardmand Hans Jensen, Høime
1861, 1910, Jørgen Hansen, ungkarl, 27, hos Jacob Pedersens Vævers enke, Sanderum, søn af huusmand Hans Madsen, Render Mark, Tommerup Sogn og pige Karen Pedersen, 24, hos moderen Peder Larsens enke, Kremoseholm, Sanderum Mark
1861, 1511, Niels Jeppesen, ungkarl og huusmand, 29, Kragemosehuus, Ravnebjerg Mark og pige Karen Madsdatter, 35, hos moderen Mads Christensens enke, Øghaven
1861, 2211, Jens Hansen, ungkarl og huusmand, 35, Bellinge Mark og pige Maren Poulsen, 29, datter af afdøde gaardmand Poul Hansen, Knudstrup, hjemme
1861, 2311, Peder Marius Jensen, ungkarl, 24, søn af Johan Jensen, Munkebo og pige og indsidderske Bodil Madsen, 27, i Sanderum, datter af Kirsten Rasmusdatter og Mads Eriksen, Høime
1862, 1207, Niels Jørgensen, ungkarl, 35, Naarup Mark, Verninge Sogn og enke Ane Margrete Hansdatter, 42, i Bondebjerghuus, Høime Mark, (efter Søren Nielsen sammesteds)
1862, 0407, Mads Christian Nielsen, ungkarl og gaardmand, 30, Vedbye, Søndersøe Sogn og pige Karen Kirstine Larsen, datter af gaardmand Lars Madsen, Ravnebjerg
1863, 1704, Jacob Grønbech, ungkarl, 23, Brylle, tjenende gaardmand Jens Hansen, Høime og pige Mette Kirstine Christensen, 27, hjemme hos faderen gaardmand Christen Larsen, Bruunkjærgaard, Høime
1863, 2504, Lars Christensen, ungkarl, 25, hjemme hos faderen gaardmand Christen Larsen, Bruunbjerggaard, Høime og pige Maren Kirstine Nielsen, 25, hjemme hos faderen boelsmand Niels Nielsen, Høime
1863, 2803, Mads Rasmussen, ungkarl, 30, søn af huusmand Rasmus Rasmussen, tjener gaardmand Niels Dræby, Sanderum og pige Mariane Andersen, 25, datter af huusmand Anders Jørgen Jensen, Mosehuus, Høime Mark
1863, 1104, Niels Arnesen, ungkarl og huusmand, 22, Høime Mark, søn af afdøde huusmand Anton Arnesen og pige Jensine Larsen, 20, datter af huusmand Lars Christian Rasmussen, Sanderum
1863, 2905, Hans Christian Pedersen, ungkarl, 33, søn af gaardmand Christian Rasmussen, Bellinge og pige Ane Marie Hansdatter, 34, datter af gaardmand Hans Jensen, Høime, hos broderen Peter Hansen, Høime
1863, 2006, Niels Knudsen, ungkarl og gaardeier, 35, Hunderup, St. Knuds Sogn og pige Elisabeth Jørgensen, 25, hos faderen gaardmand Jørgen Larsen, Høime
1863, 0108, Christen Hansen, ungkarl og boelsmand, 29, Bellinge Sogn og pige Maren Mortensen, 26, datter af gaardmand Morten Rasmussen, Ravneberg
1863, 1010, Rasmus Frederiksen, ungkarl, indsidder og dagleier, 33, Mosehuset, Sanderum Mark og pige Marie Mathiasdatter, 30, tjenende hos brudgommen, datter af indsidder Mathias Nielsen, Ullerslev
1863, 0710, Rasmus Nielsen, ungkarl, 36, søn af huusmand Niels Rasmussen, Skovby Mark, Vissenberg Sogn og pige Ane Rasmusdatter, 43, tjenende gaardmand Simon Hansen, Sanderum
1863, 3110, Niels Jeppesen, ungkarl og murer, 31, hos faderen huusmand Jeppe Larsen, Ravneberg og pige Ane Madsen, 26, datter af huusmand og væver Mads Larsen, Kremose, Sanderum
1864, - [dato ikke indført], Niels Hansen, enkemand, 40, Elmelund Enghave og pige og huusholderske Mette Marie Hansdatter, 55, hos brudgommen, datter af gaardmand Hans Rasmussen, Tommerup
1864, 2406, Anders Rasmussen, ungkarl, 27, søn af huusmand Rasmus Andersen, Lykkenslund, hjemme og pige Karen Marie Mortensen, 24, datter af Jens Morten Rasmussen, Ravnebjerg
1864, 1308, Hans Mouritsen, ungkarl, 31, hos faderen gaardmand Mourits Madsen, Sanderum og enke Ane Marie Pedersdatter, 44, Østergaard, (efter gaardmand Lars Nielsen sammesteds)
1864, 0810, Hans Hansen, ungkarl og huuseier, 35, Sanderum, af Tanghuset, Bederslev Sogn og pige Karen Marie Jørgensdatter, 36, datter af huusmand Jørgen Hansen
1864, 2810, Peder Hansen, enkemand og huuseier, 66, Sanderum og enke og huuseierinde Ane Jeppesdatter, 53, Sanderum, (efter Jacob Pedersen Væver, Sanderum)
1864, 2210, Jens Nielsen, ungkarl, 33, hos broderen gaardmand Lars Nielsen, Sanderum, fra Norup, Verninge Sogn og pige Karen Annette Laurine Arnesen, 26, hos broderen Niels Arnesen, Høime Mark, datter af afdøde Anton Arnesen
1864, 1612, Jacob Hansen, enkemand, 47, Sanderum og enke Marie Bertelsdatter, 48, Vigerslev Sogn, hos brudgommen
1864, 2112, Niels Hansen, ungkarl, 27, tjenende gaardmand David Nielsen, Rønbjerg og pige Maren Cathrine Nielsen, 30, tjener gaardmand David Nielsen, Rønbjerg
1864, 1412, Rasmus Rasmussen, ungkarl og gaardmand, 28, Marslev og pige Karen Marie Pedersen, 32, datter af gaardmand Peder Hansen, Sanderum
1865, 1204, Peder Pedersen, ungkarl, 33, hos faderen boelsmand Anders Olesen, Vissenbjerg og pige Johanne Andersen, 23, hos faderen Niels Andersen, Elmelund Enghave
1865, 0305, Peder Rasmussen, ungkarl, 38, søn af huusmand Rasmus Hansen, Nørre Lyndelse og pige Karen Kirstine Johansen, 31, datter af Johan Christian Mathisen, Sanderum
1865, 2005, Mogens Hansen Christiansen, ungkarl, 25, søn af huusmand Christian Mogensen, Bodtofte, Humble Sogn, Langeland og pige Karen Hansdatter, 37, datter af boelsmand Hans Adolfsen, Bellinge Mark
1865, 2904, Rasmus Jepsen, ungkarl, 27, søn af huusmand Jeppe Larsen, Ravnebjerg og pige Maren Christensen, 35, datter af Elisabeth Marie Andersdatter, Brendekilde
1865, 2605, Jens Erik Andersen, ungkarl, 27, søn af smed Anders Jensen, Lumby, boer i Odense og pige Ane Povelsen, 27, datter af gaardmand Poul Rasmussen
1865, 0605, Jørgen Pedersen, ungkarl, 31, søn af huusmand Peder Pedersen, Sanderum, opholdende sig i Brendekilde og pige Karen Hansen, 33, datter af huusmand og snedker Hans Christian Hansen, Sanderum
1865, 2705, Hans Jørgen Larsen, ungkarl, 35, søn af huusmand Lars Hansen, Paarup og pige og indsidderske Ane Marie Larsen, 24, Elmelund, datter af Henrik Hansen og Maren Larsdatter, Ubberud
1865, 2406, Christian Nielsen, ungkarl, 29, søn af huusmand Niels Jørgensen, Breed, Vissenbjerg Sogn og pige Maren Kirstine Rasmussen, 31, datter af afdøde Jeppe Pedersen, Elmelund
1865, 2207, Jørgen Jensen, ungkarl, 32, søn af huusmand Jens Jørgensen, Magtenbølle, Vissenbjerg Sogn og pige Ane Cathrine Andersen, 34, datter af huusmand Anders Rasmussen, Bøgemarkhuus, Ravnebjerg Mark
1865, 0508, Lars Larsen, ungkarl, 33, hos faderen gaardmand Lars Larsen Trønnemosegaard, Høime Mark og pige Karen Pedersdatter, 41, hos faderen Peter Rasmussen, Skaunborg, Høime Mark
1865, 2710, Erik Christiansen, ungkarl, 25, Odense, søn af huusmand Christian Nielsen, Haastrup og ugift og gaardeierinde Maren Cathrine Pedersen, 31, Sanderum
1865, 1111, Jacob Nielsen, ungkarl og gaardmand, 43, Usselhusene, Tommerup Sogn og pige Karen Larsen, 45, Dyrup, Sanderum Sogn, hos broderen gaardmand Hans Larsen
1865, 0912, Jørgen Mortensen, ungkarl, 31, søn af huusmand Morten Petersen, Ubberud, tjener hos smeden paa Keibjerg og pige Ane Cathrine Nielsdatter, 35, Hjadstrup, hjemme hos sin fader Niels Johansen, Granhuus
1866, 0403, Rasmus Hansen, ungkarl, 29, Orte Sogn, tjener i Roerslev Sogn og pige Maren Andersdatter, 32, hos faderen indsidder Anders Jørgensen, Sanderum
1866, 2403, Jørgen Christian Poulsen, ungkarl, 26, søn af Jacobine Poulsdatter, Brylle, tjener gaardmand Lars Christensen og pige Dorothea Marie Rasmussen, 26, boelsmand Rasmus Nielsens datter, Brenult, Høime
1866, 1404, Mads Mouritsen, ungkarl, 43, søn af gaardmand Mourits Madsen, Sanderum og pige Villumine Rasmusdatter, 39, datter af afdøde boelsmand Rasmus Nielsen Bøgelund, Vissenbjerg Sogn
1866, 0107, Mads Nielsen, ungkarl, 49, søn af Niels Christensen, Høime, tjener hos gaardmand unge Lars Larsen og enke Karen Pedersdatter, 53, (efter huusmand Anders Andersen), Sødinghuus
1866, 3006, Mads Jensen, enkemand, 37, Lille Grynborghuus, Grynborg Mark og pige Karen Hansen, 31, tjener brudgommen, datter af huusmand Hans Nielsen, Ubberud Sogn
1866, 3009, Niels Olsen, ungkarl og indsidder, 29, Sanderum, søn af huusmand Jens Rasmussens enke, Tommerup og pige og indsidderske Ane Hansen, 32, Sanderum, datter af huusmand Hans Christian Hansen, Høime
1866, 2710, Niels Christoffersen Bech, ungkarl, 34, søn af Christoffer Jensen Bech, Sanderum og enke Ane Dorthea Pedersdatter, 44, Leervadhuus, Ravnebjerg, datter af ugift Karen Andersdatter, Løkkehuus
1866, 3110, Anders Knudsen, ungkarl, 40, søn af gaardmand Knud Thomsen, Maale, tjener hos Lars Jørgen Jeppesen og pige Kirsten Jacobsen, 25, datter af afdøde huusmand Jacob Pedersen, Sanderum
1866, 1210, Rasmus Mortensen, ungkarl, 23, hos faderen huusmand Morten Rasmussen, Ravnebjerg og pige Kirsten Rasmussen, 22, hos faderen gaardmand Rasmus Andersen, Lykkenslund
1866, 1711, Rasmus Hansen, ungkarl, 26, søn af huusmand Hans Larsen, Høime og pige Kirsten Nielsen, 25, hos faderen boelsmand Niels Nielsen, Høime
1867, 2601, Rasmus Madsen, ungkarl, 47, tjener enken Kirsten Rasmusdatter, Ravnebjerggyde, Ubberud Sogn og pige Kirsten Pedersen, 41, hos broderen Niels Pedersen, Sallingstedet, Ravnebjerg Mark
1867, 3105, Hans Jacobsen, ungkarl og fæster, 37, Øghaven og pige Johanne Marie Poulsen, 35, datter af gaardmand Poul Christiansen, Spedsbjerg, Ubberud Sogn
1867, 1405, Hans Sørensen, ungkarl, dyrlæge og gaardeier, 38, Odense og pige Rasmine Petersen, 23, hos faderen gaardmand Peder Hansen, Sanderum
1867, 0506, Rasmus Hansen, ungkarl, 32, søn af aftægtsmand Hans Hansen, Ruerne og pige Ane Marie Christiansen, 31, hos stedfaderen gaardmand Peder Larsen, Høime
1867, 2210, Anders Hansen, ungkarl og gaardmand, 32, Render, Brylle Sogn og pige Maren Kirstine Jacobsen, 36, hjemme hos stedfaderen Jørgen Knudsen, Vosemose
1867, 2511, Frederik Christensen, enkemand, fæstehuusmand og skovfoged, 55, Grynborg Skov og pige Maren Jørgensdatter, 44, datter af Jørgen Nielsen, Veirup
1867, 2111, Hans Pedersen, ungkarl, 39, hos faderen gaardmand lægdsmand Peder Hansen, Sanderum og pige Ane Marie Pedersen, 33, hos broderen gaardmand Niels Pedersen, Sanderum
1867, 0612, Hans Johansen, ungkarl, 28, Nørreballe Bye, Tryggelev Sogn, Langeland og jomfru Nicoline Veber, 21, hos faderen fhv. skolelærer Jørgen Frederik Veber, Rønbjerg
1867, 2112, Hans Andersen, ungkarl, høker og skomager, 28, Flødstrup og pige og sypige Ane Cathrine Nielsen, 29, Ravnebjerg
1868, 0706, Christen Nielsen, enkemand og væver, 53, Høime og pige Ane Marie Larsdatter, 41, tjener brudgommen
1868, 1306, Hans Rasmussen, ungkarl, 24, hos faderen væver i Høime og pige Maren Kirstine Rasmussen, 18, hos brudgommen i Høime
1868, 2008, Jens Pedersen, ungkarl og huusmand, 42, Tommerup Mark og pige Ane Kirstine Sørensen, 31, hos faderen gaardmand Søren Andersen, Ravnebjerg
1868, 0808, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 26, Høime og pige Maren Hansen, 33, tjenende brudgommen
1868, 1508, Jørgen Nielsen, ungkarl og sergeant 5. Bataillon, 32, Odense og pige Ane Kirstine Hansen Skov, 24, faderen Hans Poulsen, Gjordemoderhuset, Sanderum
1868, 2009, Hans Nielsen, ungkarl, 27, tjenende hos gaardmand Lars Nielsen, Sanderum og pige Maren Cathrine Andersen, 21, tjenende Lars Nielsen, Sanderum
1868, 0610, Christen Madsen, ungkarl og gaardmand, 39, Øghaven og pige Maren Kirstine Pedersen, 36, hos broderen boelsmand Niels Petersen, Sallingstedet, Ravnebjerg Mark
1868, 1411, Niels Peter Carlsen, ungkarl, 29, hos faderen væver Carl Frederik Nielsen, Elmelund og pige Ane Margrethe Nielsen, 26, hos brudgommens fader
1868, 1411, Peder Augustesen, ungkarl, 50, tjener gaardmand Mads Jensen, Ravnebjerg og pige Karen Marie Hansen, 37, indsidder hos Hans Rasmussen, Gydendalhuus, Ravnebjerg Mark
1868, 3110, Hans Carlsen, ungkarl, 27, hos faderen væver Carl Frederik Nielsen, Elmelund og pige Johanne Nicoline Pedersen, 24, hos faderen huusmand Peder Frederiksen, Elmelund Enghave
1868, 3010, Hans Nielsen, enkemand og gaardmand, 51, Sandvad, Sanderum Mark og pige Maren Rasmussen, 32, Intekjær, tjener brudgommen
1868, 0512, Anders Jensen, ungkarl og indsidder, 27, Skovlundhuset, født i Lumby og pige Ane Kirstine Sørensen, 23, datter af Søren Johansen, Haukjærstedet, Ravnebjerg Mark
1868, 1212, Mads Poulsen, ungkarl, 38, hos broderen gaardmand Hans Poulsen, Hundstrup og pige Johanne Jakobsdatter, 31, tjener i Hundstrup
1868, 0612, Carl Wilhelm Friis, hr. lieutenant og trykkerieier, 29, Slagelse og frøken Marie Sophie Camilla Regine Limkilde, 22, Odense
1869, 1004, Lars Hansen, ungkarl, 29, hos gaardmand Lars Nielsen, Høime og pige Mette Kirstine Knudsen, 24, datter af afdøde gaardmand Knud Rasmussen, hjemme hos moderen i Høime
1869, 1903, Johan Jørgen Veber, ungkarl og skolelærer, 25, Skovsborg, Levring Sogn, Jylland, hos faderen gaardmand Veber, Sanderum og jomfru Johanne Hansen, 28, Vindeby, Langeland, opholder sig hos gaardmand Veber
1869, 0805, Niels Pedersen, ungkarl og gaardmand, 37, Sanderum og pige Maren Kirstine Nielsdatter, 40, datter af gaardmand Niels Andersen, Høime
1869, - [dato ikke indført], Jens Hansen, fraskilt huusmand, 46, nylig flyttet fra Tommerup, til Sanderum Mark og enke Marie Cathrine Rasmussen, 35, (efter huusmand Peder Rasmussen), Sanderum Mark
1869, 3006, Henning Knudsen, ungkarl og gaardmand, 40, Store Eilstrup, Ubberud Sogn og pige Johanne Marie Christensen, 27, datter af gaardmand Christen Larsen, Høime
1869, 1906, Morten Nielsen, ungkarl og møllersvend, 28, Vosemose og pige Karen Madsen, 19, tjener i Vosemose
1869, 1508, Søren Pedersen, enkemand, engmester og huusfæster, 53, Dalum og pige Ane Margrethe Pedersen, 38, tjenende gaardmand Anders Andersen, Sanderum
1869, 3010, Mads Madsen, ungkarl og væver, 34, hjemme hos forældrene, Sanderum og ugift Rasmine Hansen Skov, 23, hjemme hos forældrene, Jordemoderhuset
1869, 2110, Jørgen Rasmussen, ungkarl og huusmand, 30, Elmelund og pige Johanne Marie Andersen, 30, hjemme i Bøgemarklund, Ravnebjerg
1869, 1111, Mads Jensen, ungkarl og dreiersvend, 23, Odense og pige Ane Rasmussen, 23, hjemme hos forældrene, Elmelund Enghave
1869, 2711, Hans Andersen, ungkarl og huusmand, 28, Bøgemarklund og pige Maren Jacobsen, 38, tjenende i Øghaven
1869, 2011, Hans Jensen Hansen, ungkarl og huusmand, 31, Nellemosehuus, Høime Mark og pige Christiane Zachariasen, 34, Ny Dyre, Høime Mark
1869, 0412, Peder Hansen, ungkarl og steenhugger, 33, Brylle og enke Karen Marie Jørgensdatter, 40, (efter huusmand Hans Hansen), Mikkelmose
1870, 0201, Niels Christensen, ungkarl, 28, tjenende paa Oregaard og pige og indsidder Karen Kirstine Henriksen, 28, Lille Bøllemoselund
1870, - [dato ei indført-bruden betænkte sig], Jacob Christian Nielsen, ungkarl og eier, 23, Kielshuus og pige Caroline Elisabeth Christensen, 26, Kielshuus
1870, 1102, Hans Jensen, ungkarl, 29, tjener i Odense og pige Maren Mathiasen, 33, tjener huusmand Henrik Davidsen, Høime
1870, 2204, Niels Jacobsen, ungkarl og eier, 26, Kielshuset og pige Caroline Elisabeth Christensen, 26, Kielshuset
1870, 2805, Niels Rasmussen, ungkarl og eier, 26, Flegmosehuus, Ravnebjerg og pige Ane Margrethe Rasmussen, 27, hjemme i Kildeholm, Ravnebjerg
1870, 0906, Peder Nielsen, ungkarl, huusmand og huuseier, 35, Høiby og enke Karen Kirstine Nielsen, 28, (efter huusmand Christian Laurits Hansen), Bøgelund, Høime Mark
1870, 2705, Anders Andersen, ungkarl og hestehandler, 29, Sanderum og pige Kirsten Mouritsen, 25, hjemme hos forældrene, Sanderum
1870, 0406, Vilhelm Sophus Julius Vestermann, ungkarl og uhrmager, 37, Aarup og pige Christiane Rasmusdatter Pedersen, 31, hjemme hos forældrene, Sanderum
1870, 1911, Hans Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 32, sidst i Tommerup, født i Strandby og pige Maren Rasmussen, 34, hjemme hos forældrene, Lettebækhuus, Høime Mark
1870, 0511, Peder Rasmussen, ungkarl, 30, sidst i Brendekilde, født i Ravnebjerg og pige Kirsten Rasmussen, 30, hjemme hos forældrene, Kildeholm, Ravnebjerg Mark
1870, 0211, Morten Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 41, Sanderum, født i Langsted og pige Maren Margrethe Nielsen, 22, hos forældrene, Jørgenstrup, Sanderum
1871, 2401, Jens Hansen, fraskilt og hørsvinger, 49, Huusmose, Sanderum Mark og enke Marie Cathrine Rasmussen, 37, (efter huusmand Peder Rasmussen), Huusmose, Sanderum Mark
1871, 2502, Rasmus Jacobsen, fraskilt og indsidder, 45, Sanderum, af Brændekilde og enke og huuseierinde Karen Madsdatter, 46, Sanderum, (efter huusmand Jørgen Andersen), Høime Mark
1871, 0403, Niels Jokumsen Schmidt, ungkarl, 31, Veflinge Sogn, tjenende i Odense og enke Ane Marie Rasmussen, 39, (efter gaardmand Rasmus Mathiesen), Fladbjerg, Ravnebjerg
1871, 0703, Hans Madsen, ungkarl, 36, Gjestelev Sogn og pige og eierinde Mette Marie Jensen, 27, af et huus i Høime
1871, 1404, Hans Christensen, ungkarl og gaardmand, 46, Fangel og pige Bodil Mouritsen, 40, hjemme hos forældrene, Sanderum
1871, 2904, Knud Kristian Mortensen, ungkarl og skrædder, 34, Stegsted, Paarup og pige Marie Nielsen, 36, tjenende hos gaardmand Rasmus Hansen, Sanderum
1871, 2005, Ole Hansen, ungkarl, 29, født i Fjelsted, tjenende i Odense og pige og indsidder Karen Kirstine Hansen, 35, Nymarkhuus, Ravnebjerg
1871, 0306, Niels Mouritsen, ungkarl, 31, hjemme hos forældrene, Sanderum og pige og eierinde Kirsten Jacobsen, 28, Mindesborg, Sanderum Mark
1871, 0411, Mads Madsen, enkemand og ejer, 49, Lille Grynborg, Ravnebjerg og pige Karen Marie Rasmussine Andersen, 37, hjemme hos forældrene, Aldersminde, Ravnebjerg
1871, 2710, Peder Jensen, ungkarl og gaardmand, 28, Hjallese og pige Hanne Larsen, 28, hjemme hos moderen fæsteenke Ane Pedersdatter, Sanderum
1872, 0501, Anders Andersen, ungkarl og gaardejer, 24, Munkerod, Paarup Sogn og pige Johanne Petersen, 27, hjemme hos forældrene, Elmelund
1872, 2703, Hans Hansen, ungkarl og husejer, 27, Ubberud, tjenende i Lumby Mølle og pige Karen Jakobsen, 18, tjenende hos gaardmand Mads Larsen, Sanderum
1872, 2004, Rasmus Knudsen, ungkarl, 36, Allested og pige Maren Kirstine Christensen, 26, hjemme i Brunkjærgaard, Høime Mark
1872, 1805, Peter Nielsen, ungkarl, 32, hjemme hos faderen fæstegaardmand Niels Pedersen, Sanderum og pige Karen Petersen, 26, hos gaardfæster Niels Pedersen, Sanderum
1872, 1206, Anders Pedersen, ungkarl og gartner, 40, Christiansdal og pige Kirsten Christiansen, 34, Højme Skole
1872, 0607, Peder Jørgensen, ungkarl og teglværksejer, 39, Stegsted, Paarup Sogn og pige Kirsten Sørensen, 28, hjemme hos faderen gaardmand Søren Andersen, Ravnebjerg
1872, 1408, Jens Christian Jacobsen, ungkarl, 28, tjenende i Troneslund, Ravnebjerg Mark og pige Maren Madsen, 31, tjenende i Troneslund, Ravnebjerg Mark
1872, 3110, Jens Jakobsen, ungkarl, 33, tjenende i Elmelund og pige Ane Marie Andersen, 28, tjenende i Elmelund
1873, 0102, Rasmus Henriksen, 24, Dyrup og pige Charlotte Sofie Nielsen, 24, Dyrup
1873, 1807, Lars Rasmussen, boelsmand, 32, Villestrup Mark og pige Ane Nielsen, 23, Sanderum Mark
1873, 1109, Peter Sørensen, tjenestekarl, 25, Odense og pige Ane Jensen, 29, Sanderum
1873, 3110, Lars Olsen, ungkarl, 32, Paarup og pige Ane Marie Pedersen, 25, Sanderum
1873, 3110, Niels Jakobsen, ungkarl, 27, Elmelund og pige Rasmine Christine Nielsen, 23, Sanderum
1874, 0301, Conrad Lorentzen, ungkarl og ledvogter, 35, Sanderum Mark og pige Else Hansen, 33, Højme
1874, 1504, Peder Jakobsen, ungkarl, 27, gaardmand Jakob Pedersens søn, Sanderum og pige Karen Marie Pedersen, 22, gaardmand Rasmus Nielsens plejedatter, Højme
1874, 1804, Niels Jakobsen, ungkarl og murer, 35, Bellinge Mark og pige Karen Christensen, 25, Højme
1874, 2205, Rasmus Henningsen, ungkarl, 31, søn af indsidder Henning Rasmussen, Vejrup, Ubberud Sogn og pige Ane Margrethe Nielsen, 30, datter af gaardmand Niels Madsen, Julsgaard, Elmelund
1874, 1906, Jens Nielsen, enkemand og gaardmand, 39, Bellinge, søn af gaardmand Niels Jørgensen, Tommerup og pige Karen Marie Rasmussen, 31, datter af gaardmand Rasmus Andersen, Elmelund
1874, 2407, Jens Olsen, ungkarl og skrædder, 28, Ubberud og pige Sofie Frederikke Hansen Skov, 23, Sanderum Mark
1874, 1811, Anders Rasmussen, ungkarl, 43, Ravnebjerg og pige Maren Kirstine Sørensen, 33, Ravnebjerg
1874, 2012, Jeppe Carl Jeppesen, ungkarl og styrmand, 27, Odense og pige Kirstine Marie Knudsen, 27, Holmstrup
1873, 2507, Anders Nielsen, ungkarl, 40, Dalumgaard og pige Maren Lovise Povlsen, 33, Sanderum
1875, 2601, Niels Andersen, enkemand og gaardmand, 32, Brændekilde By og pige Karen Marie Jakobsen, 32, Sanderum By
1875, 2305, Christian Andersen, ungkarl og bødker, 25, Rønnemosehus, Ravnebjerg Mark og pige Ane Kirstine Nielsen, 27, Rønnemosehus, Ravnebjerg Mark
1875, 0808, Rasmus Christian Hansen, enkemand, 49, tjenende paa Hesbjerggaard, født i Brændekilde og pige Karen Hansen, 38, Grynborg Mark, født i Kjerte
1875, 2209, Janus Balthazar Krarup, ungkarl og practiserende læge, 30, Lemvig og pige Jenny Arnoldine Krarup, 21, Sanderum Præstegaard
1875, 2210, Hans Christian Rasmussen, ungkarl, 28, Gjestelev Sogn og pige Kirstine Caroline Simonsen, 27, Sanderum
1875, 0912, Anders Carlsen, ungkarl og gaardejer, 27, Sanderum, født paa Kjærumgaard, Assens og pige Anna Laura Johanne Dorothea Magdalene Larsen Thobo, 20, Gadsbøllegaard, Vestenbjerg Sogn
1875, 1012, Niels Larsen, ungkarl og husmand, 26, Stegsted og pige Maren Kirstine Hansen, 28, Højme
1875, 1812, Niels Christian Carlsen, ungkarl og arbejdsmand, 31, Højbjerg, Ubberud Sogn og pige Karen Marie Jørgensen, 31, Sanderum Mark
1875, 2112, Rasmus Jensen, ungkarl, 23, Elmelund og pige Maren Rasmussen, 24, Elmelund
1876, 2904, Carl Frederik Henriksen, ungkarl og vandboringsmester, 27, Odense og pige Karen Andersen, 23, Ravnebjerg
1876, 0605, Mads Christian Jørgensen, enkemand og husmand, 42, Mikkelsmose, Sanderum og pige Maren Jakobsen, 34, Sanderum
1876, 1005, Jens Adolf Kornbech, ungkarl, 46, Odense og pige Karen Kirstine Jakobsen, 35, Sanderum
1876, 1105, Hans Christian Christensen, ungkarl, 35, Højme Mark, født i Odense og pige Johanne Kirstine Larsen, 32, Højme Mark
1876, 3105, Anders Eriksen, ungkarl og tømrer, 32, Odense og pige Maren Kirstine Hansen, 17, Sanderum
1876, 3006, Mads Peder Hansen, ungkarl, 29, Herringe Sogn, født sammesteds og pige Johanne Sofie Jensen, 30, Sanderum, født i Ollerup Sogn
1876, 1507, Morten Carlsen, ungkarl, 33, Højme og pige Kirsten Knudsen, 31, Højme
1876, 3009, Anders Christian Andersen, ungkarl, 34, Højme, født i Brylle og pige Ane Marie Jensen, 33, Højme, født sammesteds
1876, 0710, Niels Jørgensen, ungkarl, 32, Højme og pige Lovise Jakobsen, 26, Sanderum
1876, 1310, Søren Pedersen, ungkarl og gaardmand, 27, Elmelund, født sammesteds og pige Johanne Kirstine Madsen, 26, Højme, født sammesteds
1876, 0511, Hans Pedersen, ungkarl og arbejdsmand, 29, Odense, født i Vissenbjerg og pige Ane Johanne Madsen, 28, Lille Grynborg
1876, 0511, Hans Pedersen, ungkarl og arbejdsmand, 25, Odense, født i Fraugde og pige Karen Marie Madsen, 24, Lille Grynborg
1876, 1811, Anders Nielsen Ravn, ungkarl og tømmermand, 30, Odense, født i Brylle og pige Maren Hansen, 29, Ravnebjerg, født sammesteds
1876, 0212, Jens Nielsen, ungkarl og boelsmand, 27, Lille Bøllemose og pige Maren Nielsen, 30, Lille Bøllemose, født i Vissenbjerg
1876, 0912, Mads Jørgensen, ungkarl og husmand, 43, Sanderum Tørvehave, født i Skovby Sogn og pige Karen Kirstine Andersen, 28, Sanderum Tørvehave
1876, 0912, Claus Nielsen, ungkarl, 28, Sanderum, født sammesteds og pige Ane Cathrine Jensen, 24, Sanderum, født i Brændekilde
1877, 0501, Hans Henningsen, ungkarl og gaardejer, 25, Elmelund, født i Ubberud Sogn og pige Karen Jensen, 22, Truelsgaard, Elmelund, født sammesteds
1877, 2804, Peder Pedersen, ungkarl og husmand, 44, Dyrup og pige Maren Larsen, 40, Ravnebjerg
1877, 0605, Søren Andersen, ungkarl og husmand, 47, Østerlunde og pige Ane Larsen, 26, Mosehus, Højme Mark
1877, 1406, Hans Rasmussen, ungkarl og gaardmand, 27, Højme og pige Maren Kirstine Madsen, 22, Ravnebjerg
1877, 1407, Jeppe Henrik Madsen, ungkarl og murer, 24, Ravnebjerg Mark, født i Korup og pige Karen Marie Larsen, 29, Mosehus, Højme Mark
1877, 1409, Peder Pedersen, enkemand og boelsmand, 45, Elmelund Enghave og pige Maren Sørensen, 28, Elmelund Enghave, født i Birkende Sogn
1877, 2809, Peder Larsen, ungkarl, 40, tjenende i Sanderum, født i Vissenbjerg Sogn og pige Christine Hansine Nielsen, 29, tjenende i Sanderum
1878, 2103, Niels Jensen, ungkarl, 27, Højby og pige Marie Elisabeth Madsen, 30, Sanderum
1878, 1805, Ejler Hansen, ungkarl og bolsmand, 34, Brendekilde og pige Ane Cathrine Jørgensen, 33, Brennult, Højme Mark
1878, 1506, Mads Peter Jørgensen, ungkarl og arbejdsmand, 26, Sanderum og pige Anne Pedersen, 30, Sanderum
1878, 2609, Cilius Nicolaj Søfeldt, ungkarl og skomager, 29, Odense og pige Laura Poulsen, 31, Sanderum
1878, 2709, Niels Madsen, ungkarl og sadelmager, 39, Sanderum og pige Ane Kirstine Rasmussen, 29, Tommerup
1878, 0310, Hans Jensen, ungkarl og gaardmand, 27, Hjallese og pige Johanne Christine Madsen, 25, Ravnebjerg
1878, 0410, Hans Jakobsen, enkemand og bolsmand, 37, Brendekilde og pige Karen Hansen, 34, Højme
1878, 0811, Niels Olsen, ungkarl og møllersvend, 28, Vosemose, født i Ubberud og pige Maren Kirstine Rasmussen, 28, Vosemose, født i Fovling
1878, 1511, Jens Hansen, enkemand og gaardmand, 48, Ryslinge Sogn og pige Ane Kirstine Rasmussen, 37, Elmelund
1878, 1112, Peder Rasmussen, ungkarl, 25, Elmelund og pige Ane Margrete Nielsen, 23, Elmelund
1878, 1412, Anders Christian Jensen, ungkarl, 22, Højme og pige Ane Sofie Jepsen, 27, Højme, født i Odense
1879, 1503, Jørgen Nielsen Kjærbo, ungkarl, skræder og husmand, 46, Vennerslund, Grynborg Mark og pige Johanne Rasmusdatter, 39, Elmelund, fra Bellinge
1879, 0305, Anders Christian Hansen, ungkarl, 26, tjenende i Hundstrup, født i Sanderum og pige Johanne Marie Rasmussen, 24, Ravnebjerg Mark
1879, 1605, Hans Rasmussen, ungkarl og bødker, 36, Sanderum og pige Ane Margrethe Hansen, 36, Sanderum, født i Ubberud
1879, 1806, Hans Hansen, ungkarl, 35, Villestofte og enke Karen Pedersen, 39, Dyrehus, Højme Mark, (efter Christen Larsen)
1879, 2810, Lars Larsen, ungkarl og smed, 38, Sanderum og pige Ane Marie Nielsdatter, 38, tjenende i Højme, født i Tommerup
1879, 1411, Peder Christian Rasmussen, ungkarl og arbejdsmand, 30, Ravnebjerg, født i Fraugde og pige Maren Pedersen, 37, Ravnebjerg
1879, 1611, Rasmus Peder Andersen, ungkarl og arbejdsmand, 24, Elmelund, født i Ringe og pige Margrethe Hansen, 23, Myreholm, Ravnebjerg Mark
1879, 2811, Jørgen Pedersen, ungkarl, 54, Bellinge og enke Trine Andersen, 43, Brenult, Højme Mark, (efter bolsmand Hans Christian Hansen)
1879, 0612, Hans Christiansen, ungkarl og bolsmand, 35, Holebækstedet, Elmelund Mark og pige Kirsten Hansen, 27, Elmelund
1879, 0612, Anders Christian Jørgensen, ungkarl og husmand, 36, Brendekilde og pige Maren Cathrine Hansen, 26, Bodilslund, Ravnebjerg Mark
1880, 1203, Rasmus Clausen, ungkarl og skrædder, 27, Ravnebjerg, født i Ubberud og pige Marie Poulsen, 26, Højme Mark, født i Herrested
1880, 1903, Rasmus Olsen, enkemand og husmand, 57, Odense, forhen i Lille Ubberud og enke Anna Nielsen, 50, Duehus, Elmelund Mark, (efter Anders Jørgensen sammesteds)
1880, 3003, Søren Hansen, ungkarl og bødker, 27, Højme og pige Anna Christine Lindegaard, 24, Sanderum Mark
1880, 3004, Anders Hansen, ungkarl og væver, 45, Ubberud Sogn og pige Anna Nielsen, 34, af Nydam, Elmelund Mark
1880, 3004, Peder Rasmussen, ungkarl, 31, Sanderum, tjenende i Odense og pige Ane Margrethe Andersen, 27, Sanderum
1880, 1305, Jens Peter Rasmussen, ungkarl og arbejdsmand, 30, Odense, født i Lettebæk og pige Gjertrud Larsen, 33, Ravnebjerg Mark
1880, 2105, Peter Julius Andersen, ungkarl og kjøbmand, 29, Assens og pige Mette Kirstine Marie Caroline Knap, 34, Sanderum
1880, 0506, Hans Jensen, ungkarl og murer, 28, Højme og pige Johanne Marie Andersen, 32, Sørup Sogn
1880, 0107, Jørgen Mortensen, ungkarl, 30, Ravnebjerg og pige Ane Margrethe Andersen, 23, Ravnebjerg
1880, 1409, Mads Ejlersen, ungkarl, 33, Sanderum og pige Sofie Andersen, 29, Sanderum, født i Langaa
1880, 2309, Peder Henrik Nielsen, ungkarl, 25, Nydam, Elmelund Mark og pige Maren Nielsen, 27, Julsgaard, Elmelund Mark
1880, 1410, Mads Christian Pedersen, ungkarl og gaardmand, 47, Tommerup og pige Kirsten Andersen, 35, Nielstrup, Sanderum Mark
1880, 0311, Rasmus Larsen, ungkarl, 26, Haastrup Sogn og pige Ane Kirstine Andersen, 20, Højme Mark
1880, 1211, Anders Peter Andersen, ungkarl og gartner, 21, Tolberg, Elmelund Mark, født i Hjadstrup Sogn og pige Anne Kirstine Trolle Godskesen, 21, Elmelund Mark, født i Gjeldsted
1880, 1012, Hans Nielsen, ungkarl, 30, Jørgenstrup, Sanderum Mark og pige Mette Cathrine Rasmussen, 26, Ravnebjerg Mark
1881, 0701, Niels Jørgensen, enkemand og gaardmand, 43, Hjelmerup, Verninge Sogn og enke Karen Marie Hansen, 33, (efter gaardmand Peder Larsen), Trønnemose, Højme Mark
1881, 0402, Lars Hansen, ungkarl og gaardmand, 38, Truelsgaard, Ubberud Sogn og pige Maren Andersen, 33, Elmelund
1881, 2702, Laurits Andreas Ludvig Limkilde, ungkarl og handelsfuldmægtig, 29, Odense og pige Flora Hansen Frøde, 22, Odense, født i Kjøbenhavn
1881, 3004, Niels Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 42, Stegsted, født i Højby og pige Karen Nielsen, 41, Sanderum
1881, 1606, Anders Madsen, ungkarl, landbrugskandidat og forstander, 36, Højskolen, Onsløse og pige Anne Kirstine Poulsen, 31, Sanderum
1881, 1410, Christian Christensen Thuesen, ungkarl og gaardejer, 24, Højme, født i Øsby, Haderslev Amt og pige Maren Kirstine Andersen, 30, Højme
1881, 3010, Lars Frederik Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 21, Sanderum, født i Bolbro og pige Vilhelmine Adolfine Christine Christiansen, 24, Sanderum, født i Odense
1881, 1711, Peder Pedersen, ungkarl og sømand, 20, Odense, født i Verninge og pige Ane Kirstine Petrea Henriksen, 24, Sanderum
1881, 2611, Hans Pedersen, ungkarl og gaardejer i Rold, 33, Højme og pigeAnna Marie Elise Petrine Hansine Andersen, 27, Haarby By og Sogn
1882, 0801, Jørgen Nielsen, enkemand og husmand, 36, Røjrup, Rønnnge Mark, født i Birkende og pige Karen Hansen, 32, Ravnebjerg Mark
1882, 0801, Frederik Henrik Theodor Schneider, ungkarl og kobbersmedsvend, 22, Odense, født i Eckernförde og pige Johanne Kirstine Hansen, 27, Ravnebjerg Mark
1882, 2801, Lars Larsen, ungkarl og gaardmand, 43, Ravnebjerg og pige Ane Marie Andersen, 37, Ravnebjerg, født i Munkerud
1882, 1802, Anders Andersen, ungkarl, 25, Ravnebjerg og pige Karen Andersen, 23, Ravnebjerg
1882, 2204, Anders Henningsen, ungkarl og husejer, 28, Ravnebjerg Mark, født i Ubberud og pige Hansine Caroline Hansen, 25, Ravnebjerg Mark, født i Brenult
1882, 2904, Simon Hansen, ungkarl og husejer, 39, Lille Ubberud og pige Christiane Pedersen, 31, Sanderum
1882, 0305, Asmus Hansen Hockerup, ungkarl og husmand, 41, Højme Mark, født i Hanved, Slesvig og pige Maren Pedersen, 41, Sanderum
1882, 0605, Jørgen Nielsen, ungkarl og arbejdsmand, 34, Rørup Sogn og pige Ane Kirstine Jensen, 27, Lille Bøllemosehave
1882, 1105, Jørgen Hansen, ungkarl og arbejdsmand, 29, Sanderum og pige Karen Marie Hansen, 22, Sanderum Mark, født i Fangel
1882, 2810, Jens Nielsen Julsgaard, ungkarl, 32, Elmelund Mark og pige Hansine Marie Kirstine Larsen, 24, Rødhøjme, Sanderum Mark
1882, 0811, Christian Hansen, ungkarl, 27, Brylle Sogn og pige Maren Cathrine Nielsen, 34, Elmelund Mark
1883, 0902, Hans Poulsen Knudstrup, enkemand og gaardejer, 57, ?? og pige Birgitte Nikoline Andersen, 33, Knudstrup, født i Bellinge
1883, 1603, Rasmus Nielsen, ungkarl, 31, tjenende i Odense, født i Sanderum og pige Pouline Nielsen, 25, Ravnebjerg, født i Vigerslev
1883, 0304, Jørgen Hansen, ungkarl og husmand, 32, Ubberud, født sammesteds og pige Inger Sofie Rasmussen, 22, Sanderum Mark
1883, 1804, Hans Pedersen Larsen, ungkarl og gaardejer, 32, Højby, født i Ellested og pige Johanne Josine Henriksen, 29, Bøllemose
1883, 2804, Jørgen Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Sanderum, født i Brylle og pige Maren Kirstine Hansen, 34, Højme
1883, 0106, Mads Rasmussen, ungkarl og husmand, 42, Sanderum Mark og pige Maren Nielsen, 26, Elmelund Mark
1883, 2507, Anders Knudsen, ungkarl og forpagter, 41, Hjalle, født i Verninge og pige Johanne Poulsen, 28, Sanderum, født sammesteds
1883, 3008, Jørgen Andersen, ungkarl og gaardejer, 39, Elmelund og pige Johanne Marie Larsen, 28, Sanderum
1883, 0211, Frits Thorvald Olaf Nielsen, ungkarl, 23, hus i Veflinge Sogn, født i Veflinge og pige Maren Hansen, 20, Elmelund
1884, 0401, Mads Christian Jensen, ungkarl, 39, Ravnebjerg og pige Gjertrud Cathrine Hansen, 38, Højme
1884, 0703, Claus Jørgen Henningsen, enkemand og husmand, 33, Stegsted Mark, Paarup Sogn og pige Ane Marie Pedersen, 34, Sanderum
1884, 0803, Hans Knud Rasmussen, ungkarl, 45, Odense, født i Ejby og pige Ane Kirstine Jacobsen, 43, Højme Mark
1884, 0305, Niels Jensen, ungkarl og mølleejer, Sanderum og pige Maren Marie Jørgensen, Sanderum
1884, 1405, Hans Jensen, ungkarl og gaardmand, 32, Sanderum og pige Kirsten Andersen, 28, Elmelund
1884, 2505, Hans Christian Jensen, ungkarl og husmand, 49, Højme Mark, født i Asperup og pige Anna Pedersen, 37, Højme Mark, født i Gamborg
1884, 2705, Hans Jacobsen, enkemand og skovfoged, 54, Øghaven og enke Lovise Pedersen, 44, Øghaven, (efter Jørgen Madsen)
1884, 2607, Simon Christian Rasmussen, ungkarl, 29, Sanderum, født i Brændekilde og pige Karen Kirstine Pedersen, 27, Sanderum
1884, 0410, Anders Hansen, ungkarl og mølleforpagter, 30, Korsebjerg Mølle, Ubberud Sogn og pige Johanne Hansen, 24, Elmelund Mark
1884, 0410, Hans Christian Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 31, Sanderum, født i Sønder Højrup og pige Marie Kirstine Madsen, 19, Sanderum
1884, 1110, Anders Johan Andersen, ungkarl og væver, 22, Odense, født i Guldbjerg og pige Christiane Madsine Hansen, 28, Sanderum Torvehave
1884, 2610, Rasmus Niels Rasmussen, ungkarl, 25, tjenende i Truelse, født i Sanderum Sogn og pige Maren Poulsen, 26, Grynborg Mark, født i Paarup Sogn
1884, 0111, Peder Christian Steffensen, ungkarl, 24, Elmelund, født i Vejlby og pige Karen Andersen, 32, Brohuset, Sanderum Mark
1884, 0711, Hans Peter Larsen, ungkarl og arbejdsmand, 22, Odense, født i Ringe Sogn og pige Maren Cathrine Hansen, 23, Sanderum Mark
1884, 1411, Rasmus Pedersen, ungkarl og husmand, 31, Højme Mark, født i Avnslev Sogn og pige Ane Dorthea Madsen, 22, Højme Mark, født i Flødstrup
1884, 2012, Peder Jacobsen, ungkarl, 22, Ringstedgaard, Sønder Næraa og pige Johanne Marie Andersen, 26, Ravnebjerg
1885, 0301, Peder Nielsen Buur, ungkarl, 22, tjenende i Højme, født i Verninge og pige Marie Christensen, 24, Højme Mark
1885, 2501, Peder Christian Olsen, ungkarl og mursvend, 21, Sanderum Tørvehave og pige Anna Eleonore Nielsen, 18, Nyborg
1885, 1004, Lars Rasmussen, ungkarl, 30, Højme, født i Sanderum og pige Karen Marie Andersen, 23, Højme Mark, født i Sanderum
1885, 0205, Hans Hansen, ungkarl og væver, 31, Ravnebjerg, født i Hjallese og pige Dorthea Kirstine Nielsen, 32, Ravnebjerg, født i Verninge
1885, 0505, Mathias Pedersen, ungkarl, 31, Ellebæk, Ravnebjerg Mark, født i Sanderum og pige Johanne Jensen, 30, tjenenede i Ravnebjerg, født i Væhr Sogn
1885, 0805, Rasmus Andersen, ungkarl, 28, Ravnebjerg, født i Sanderum og pige Abelone Marie Larsen, 24, Sanderum Mark
1885, 2805, Søren Knudsen Jørgensen, ungkarl og arbejdsmand, 27, Odense, født i Ødsted, Vejle og pige Marie Pedersen, 24, Højme Mark
1885, 2905, Jens Peter Hansen, ungkarl og gaardejer, 34, Trøstrup, født i Ringe og pige Karen Kirstine Jørgensen, 26, Sanderum
1885, 0606, Lars Hansen, ungkarl, 37, Sanderum Tørvehave, født i Haarby og pige Ane Marie Jørgensen, 25, Sanderum Tørvehave
1885, 2208, Jens Pedersen, ungkarl og jernbanearbejder, 22, Højme Mark, født i Gjelsted og pige Bodil Cathrine Nielsen, 22, Højme Mark, født i Faurskov, Kjerte Sogn
1885, 0111, Henrik Christian Jacobsen, ungkarl og tjenestekarl, 23, Sanderum, født i Ubberud Sogn og pige Ane Sofie Madsen, 22, Tørvehaven
1885, 0411, Christen Larsen, ungkarl og husmand, 41, Paarup, født i Skjellerup og pige Mette Marie Nielsen, 33, Nydam, Elmelund Mark
1885, 0811, Anders Christian Jeppesen, ungkarl, 26, Taarup, Lumby Sogn og pige Johanne Cathrine Nielsen, 29, Eskemose, født i Vigerslev
1885, 2111, Morten Nielsen, ungkarl, 31, Sanderum, født i Brylle og pige Ane Marie Hansen, 29, Ravnebjerg, født sammesteds
1885, 2911, Peder Jørgensen, enkemand og arbejdsmand, 36, Sanderum Tørvehave og pige Else Jørgensen, 27, Sanderum
1886, 1402, Peter Hansen, ungkarl, 22, tjenende i Paarup, født paa Højme Mark og pige Ane Cathrine Jensen, 27, Højme Mark, født i Bellinge
1886, 2104, Iver Matthiassen, ungkarl, 28, Aarslev og pige Lovise Christine Cathrine Christiansen, 24, Sanderum
1886, 2404, Rasmus Peter Christensen, ungkarl, 26, tjenende i Fraugde Sogn, født i Ejby og pige Maren Rasmussen, 36, tjenende i Sandvad, født i Rolfsted
1886, 0605, Jens Christensen, ungkarl og borger, 31, Vejle, født i Ødsted Sogn og pige Maren Olsen, 18, Elmelund Mark, født i Hjallese
1886, 1205, Jacob Jensen Johansen, enkemand og vognmandskusk, 26, Odense, født i Indslev Sogn og pige Johanne Cathrine Pedersen, 23, Ravnebjerg Mark, født i Ubberud
1886, 2506, Sofus August Weber, ungkarl, 30, Sanderum Mark og pige Karen Kirstine Hansen, 28, Sanderum Mark
1886, 2407, Mads Jensen, enkemand og husmand, 50, Mosehus, Højme Mark, født i Kjøng og pige Mette Marie Hansen, 34, Højme
1886, 3110, Rasmus Jørgensen, ungkarl og klodsemager, 26, Odense, hjemme hørende i Sanderum og pige Maren Hansen, 26, Ravnebjerg, født i Ubberud
1886, 0511, Iver Pedersen, ungkarl og tømrer, 29, Odense, hjemmehørende i Vester Sogn, Veile Amt og pige Anne Marie Olsen, 28, Elmelund Mark
1886, 0611, Lars Rasmussen, ungkarl og husmand, 32, Elmelund Enghave, født i Sandager og pige Karen Andersen, 27, Sønder Næraa, tjenende i Lumby
1886, 2611, Erik Hansen, ungkarl, 27, Odense, født i Brendekilde og pige Maren Jørgensen, 25, Nybrohus, Ravnebjerg Mark
1886, 2711, Hans Chr. Hansen, ungkarl og møllersvend, 26, Blangsted Mølle, født i Eiby og pige Anne Kirstine Nielsen, 27, Ravnebjerg Mark, født i Munkebo
1886, 0312, Viggo Ditlev Gotfred Lohmann, ungkarl og mejerist, 32, Sanderum, født i Landet Sogn, Taasinge og pige Hansine Jacobsen, 26, Sanderum
1887, 1103, Morten Jacobsen, ungkarl, 29, Bellinge og pige Karen Hansen, 24, Brenult, Højme Mark
1887, 2804, Lars Julius Andersen, ungkarl og møllebygger, 29, Faaborg og pige Julie Christine Hansen, 29, Elmelund Mark
1887, 2904, Hans Lorentsen, ungkarl og husmand, 28, Bellinge Sogn, Skovlundhus ved Vollsmose og pige Jensine Christiane Jørgensen, 22, Verninge
1887, 0705, Mads Hansen, ungkarl og smed, 29, Højme, født i Højby og pige Ane Marie Hansen, 23, Højme
1887, 2705, Niels Rasmussen, ungkarl, 25, Flødbjerg og pige Anne Margrethe Andersen, 23, Bøgemarkhus
1887, 0806, Jens Peter Jensen, ungkarl, 25, Højme Mark, født i Ulbølle Sogn og pige Anne Cathrine Andersen, 21, Højme, født i Næsbyhovedbroby Sogn
1887, 2307, Anders Hansen, ungkarl og gaardmand, 49, Sanderum og pige Johanne Kirstine Rasmussen, 45, Ravnebjerg
1887, 0912, Søren Enevoldsen, enkemand og banevogter, 49, Sanderum Mark, født i Hansted Sogn og pige Kirsten Jensen, 30, Sanderum Mark, født i Orte Sogn
1887, 0912, Peder Christian Pedersen, enkemand og husmand, 39, Højme Mark, født i Paarup Sogn og pige Johanne Pedersen, 32, Højme Mark, født i Rønninge
1888, 1003, Anders Rasmussen, ungkarl, 29, Højme og pige Johanne Nielsen, 29, Elmelund Mark
1888, 1105, Jørgen Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 31, Odense, født i Sanderum og pige Ane Sofie Hansen, 29, Højme
1888, 1205, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 27, Kværndrup og pige Ane Margrethe Jensen, 30, Ravnebjerg Mark
1888, 1205, Niels Christian Hansen, ungkarl, 31, Ubberud Sogn og pige Ane Marie Nielsen, 27, Ravnebjerg Mark
1888, 0109, Anders Christian Jørgensen, ungkarl, 22, Vigerslev Sogn og pige Anne Marie Hansen, 21, Højme Mark
1888, 1409, Alfred August Bay, ungkarl og vognmand, 29, Odense, født i Magleby, Langeland og pige Hansine Mogensen, 24, Lille Bøllemose
1888, 0411, Peder Johan Frederik Olsen, ungkarl og guldsmed, 29, Odense, født sammesteds og pige Caroline Rasmine Christoffersen, 28, Odense, født sammesteds
1888, 1711, Erik Laurits Pedersen, ungkarl, 23, Nørrebroby, født i Vejle Sogn og pige Marie Christine Charlotte Büttner, 22, Sanderum, født i Dalum Sogn
1888, 2311, Carl Christian Smidt Fabricius, ungkarl og jernbaneassistent, 33, Struer, født i Nørre Snede Præstegaard og pige Christiane Hansmine Juliette Knudsen, 29, Holmstrup
1889, 1106, Niels Madsen, ungkarl og smed, 24, Haarby, født sammesteds og pige Rasmine Caroline Rasmussen, 25, Ravnebjerg
1889, 2006, Rasmus Nielsen, ungkarl, 34, Hjallese, født i Vejle Sogn og pige Karen Martine Nielsen, 27, Kirstinebjerg
1889, 2506, Christian Jørgensen, ungkarl, husmand og maler, 35, Gydendalhuset, Ravnebjerg Mark og pige Maren Margrethe Johannesdatter, 34, Gydendalhuset, Ravnebjerg Mark, født Korup
1889, 2010, Johannes Andreas Thies, enkemand og marskandiser, 54, Odense, født i Aalborg og pige Ane Cathrine Nielsen, 23, Odense, født i Horsens
1889, 1511, Jørgen Carlsen, ungkarl og tømmer, 30, Bellinge og pige Marie Kirstine Henriksen, 20, Højme
1889, 1511, Christen Conrad Nielsen, ungkarl, 38, Østerhus, Højme Mark og pige Ane Dorthea Madsen, 36, Elmelund, født i Ubberud Sogn
1889, 3011, Rasmus Christian Rasmussen, ungkarl, 32, Sanderum Mark, født i Nørre Lyndelse og pige Rasmine Valborg Hansen, 26, Sanderum Mark
1889, 1212, Mads Christian Nielsen, ungkarl, 27, Ravnebjerg Mark og pige Johanne Christiane Hansen, 34, Ravnebjerg Mark
1889, 2012, Morten Jensen, ungkarl, 23, Truelsegaard og pige Mette Kirstine Pedersen, 20, Sanderum
1889, 2712, Rasmus Knudsen, ungkarl og skolelærer, 33, Skallerød, Birkende Sogn, født i Nørre Sandager og pige Kirsten Madsen, 32, Grynborg Mark
1890, 2301, Hans Christian Jacobsen, enkemand og ejer, 56, Vosemose, født sammesteds og pige Anne Kirstine Jørgensen, 28, Sanderum Mark, født sammesteds
1890, 2604, Rasmus Peder Knudsen, ungkarl og tømrer, 33, Veflinge Sogn, født sammesteds og pige Marie Sofie Petersen, 29, Damgaard, Sanderum Mark, født i Bellinge
1890, 2604, Henrik Nielsen, ungkarl, 24, tjenende i Højme, født i Elmelund og pige Christine Madsen, 22, Rødhøjme, Sanderum Mark, født sammesteds
1890, 0905, Hans Christian Hansen, ungkarl og sadelmager, 24, Nørre Højerup Sogn, født i og pige Laura Kirstine Larsen, 24, Sanderum, født i Brænderup Sogn
1890, 1807, Anders Larsen, ungkarl, 42, Nielstrup, Sanderum Mark, født sammesteds og pige Maren Rasmussen Klinggaard, 31, Nielstrup, Sanderum Mark, født i Østrup Sogn
1890, 0711, Niels Rasmussen, ungkarl, 48, tjenende i Strib, født i Rønninge Sogn og pige Johanne Sofie Larsen, 40, tjenende i Ravnebjerg, født i Gudbjerg
1890, 1911, Lars Hansen, enkemand og gaardmand, 33, Elmelund og pige Ane Marie Rasmussen Klinggaard, 29, født i Østrup Sogn
1890, 2712, Klaus Christian Carlsen, ungkarl og arbejdsmand, 24, Odense, født i Bellinge og pige Karen Kirstine Pedersen, 24, Højme Mark
1891, 2104, Lars Jensen, ungkarl, 36, Elmelund og pige Ane Marie Andersen, 26, Ravnebjerg, født i Barløse
1891, 0307, Jørgen Peter Jørgensen, ungkarl og gaardejer, 31, Sanderum og pige Maren Kirstine Jacobine Mouritsen, 22, Sanderum, født i Dalum
1891, 2105, Niels Peter Nielsen, ungkarl og arbejdsmand, 21, Odense, født i Ørsted og pige Poulmine Pedersen, 26, Højme Mark
1891, 0805, Rasmus Hansen, ungkarl og korporal i Gendarmeriet, 27, Malling ved Aarhus, født i Sanderum og pige Ane Marie Pedersen, 27, Hoppehuset, Højme Mark, født i Folby Sogn
1891, 0506, Niels Laursen, ungkarl og mejeribestyrer, 33, Holmstrup, født i Assendrup, Nølev Sogn, Skanderborg Amt og pige Karen Larsen, 26, Ravnebjerg
1891, 1107, Rasmus Jensen, enkemand og gaardmand, 38, Elmelund og pige Maren Petersen, 31, Elmelund, født i Søndersø
1891, 1109, Hans Jørgensen, ungkarl, 22, Højme, født i Verninge og pige Ane Kirstine Hansen, 21, Højme
1891, 0210, Søren Andersen, ungkarl, 29, Ravnebjerg og pige Maren Sofie Clausen, 27, Ravnebjerg, født i Vissenbjerg
1891, 2510, Hans Christiansen, ungkarl, 28, Odense, født i Vejrup og pige Maren Christine Nielsen, 25, Sanderum
1891, 2211, Niels Peter Johansen, ungkarl og arbejdsmand, 26, Ladby, født i Birkerød Sogn og pige Emme Lovise Nielsen, 24, Sanderum
1891, 2811, Theodor Marius Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Truelsgaard, født i Haarslev Sogn og pige Marie Laurine Rasmussen, 21, Elmelund