Odense - Graabrødre Hospitalskirke 1892-1920, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1892-1920, Odense, Graabrødre Hospitalskirke, Sct. Knuds sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid

1892, 1204, 1904, Christian Viggo Jørgensen, sigararbejder, 21, Graabrødre Hospital, Odense. Født i Odense. Søn af sømand Christian Viggo Jørgensen og gangkone Marie Jørgensen f. Thrane
1892, 0406, 0906, Aage Andreas Jørgensen, 9, søn af kaptajn Jørgensen og Asta Helveg, Albanigade 57, stuen, Odense. Født i Odense
1892, 1609, 2209, Albert Christian Carl Nielson, 6, søn af maskinmester Nielson og Marie Andersen, Frederiksgade 7, Odense. Født i St. Hans Sogn i Odense
1893, 2001, 2601, Ulrik Hansen, ugift lem, 68, Graabrødre Hospital
1893, 0803, 1103, Hans Juhler, enkemand og lem, 88, Graabrødre Hospital. Født i Rinkenæs i Sundeved. Severine Jensen født 1778, død 1869, Ramsherred
1893, 0204, 0804, Mads Jørgensen, gift gaardskarl ved Odense, 61, Graabrødre Hospital
1893, 1009, 1409, Anders Carlsen, enkemand og lem, 68, Graabrødre Hospital
1894, 2302, 2802, Anders Rasmussen, enkemand og lem, 89 Graabrødre Hospital. Født 21.12.1804. Søn af Rasmus Thomsen i Søllinge Sogn
1894, 1404, 1904, Jens Nielsen Raaen, enkemand og portner, 73, ved Graabrødre Hospital
1894, 2512, 2812, Jens Herman Agerup, enkemand og lem, 84, Graabrødre Hospital
1895, 1402, 2002, Carl Andreas Philip Enghoff, 16, søn af lærer og kordegn Jørgen Enghoff og Marie Cathrine Christensen, Graabrødre Hospitals forstanderbolig
1895, 0103, 0503, Thorvald Gundestrup, musik- og instrumenthandler, 58, Absalonsgade 3. Jenny Eilskov
1895, 2707, 3107, Peder Nielsen Lund, enkemand og lem, 73, Graabrødre Hospital
1895, 2011, 2511, Jens Rasmussen, ugift lem, 79, Graabrødre Hospital
1895, 2411, 2911, Christian Ludvig Christensen, enkemand og økonom, 52, ved Graabrødre Hospital
1896, 2511, 3011, Jacob Pedersen, ugift lem, 77, Graabrødre Hospital
1897, 2206, 2606, Søren Sørensen, enkemand og lem, 87, Graabrødre Hospital
1897, 1112, 1612, Peder Olsen, enkemand og lem, 80, Graabrødre Hospital
1898, 30011, 0402, Hans Poulsen, enkemand og lem, 80, Graabrødre Hospital
1898, 0702, 1102, Christen Hansen, gift bryggerkusk, 59, Ryttergade 1, Odense
1898, 2205, 2705, Peder Andersen, ugift lem, 79, Graabrødre Hospital
1898, 1706, 2206, Niels Peter Nielsen, enkemand og lem, 74, Graabrødre Hospital
1899, 1606, 2106, Frits Østergaard, enkemand og fhv. kjøbmand i Odense, 83, boede i Allegade 25, Odense
1900, 1205, 1805, Niels Christian Petersen, enkemand og skræddermester, 87, i Nørregade 2, Odense
1900, 1705, 2105, Lars Christian Pedersen, enkemand og lem, 80, Graabrødre Hospital
1900, 2505, 3105, Frantz Christian Nielson, 6 uger, søn af maskinmester Carl Olaf Oskar Nielson og Marie Sophie Amalie Andersine Andersen, boer i Frederiksgade 7, Odense
1900, 1506, 1906, Peter Thorning Sandberg, ugift lem, 74, Graabrødre Hospital
1901, 0303, 0803, Anders Jørgensen, enkemand og lem, 81, Graabrødre Hospital
1901, 1004, 1504, Niels Peter Jørgensen, enkemand og lem, 76, Graabrødre Hospital
1901, 0206, 0806, Antonius Optimus Møller, enkemand og graver, 70, ved Graabrødre Hospital
1901, 0109, 0509, Axel Peter Nielsen, enkemand og lem, 84, Graabrødre Hospital
1902, 1103, 1503, Emilio Christian Koch, ugift gartner, 29
1902, 2204, 2604, Thomas Andersen, enkemand og lem, 83, Graabrødre Hospital
1902, 2304, 2904, Victor Møller, enkemand og bibliotekar, 62, paa Læseforeningen, Vindegade 51, Odense
1902, 1505, 2005, Lars Christian Rasmussen, enkemand og lem, 83, Graabrødre Hospital
1902, 2205, 2705, Hans Clausen, enkemand og lem, 67, Graabrødre Hospital
1903, 0601, 1001, Heinrich Lohse, gift skomagermester, 70, Allegade 87, Odense
1903, 1703, 2303, Theodor Martinus Trautner, gift stiftsfysikus og læge, 64, ved Graabrødre Hospital
1903, 0808, 1408, Rasmus Jens Olsen Grønning, ugift apothekerdiscipel, 19
1904, 1207, 1507, Peder Rasmussen, enkemand og lem, 82, Graabrødre Hospital
1904, 1508, 1908, Niels Christian Petersen, enkemand, smed og lem, 84, Graabrødre Hospital
1904, 2608, 3008, Carl Heinrich Edvard Schenck, enkemand, smed og lem, 75, Graabrødre Hospital
1905, 0503, 1003, Peter Jensen, enkemand, fhv. slagter og lem, 86, Graabrødre Hospital. Født 17.3.1816 i Sct. Hans Sogn, Odense
1905, formodes 1503, 1803, Johan Andreas Nielsen, enkemand, fhv. detaillist og lem, 74, Graabrødre Hospital. Fundet i Odense Aa, savnet i 6 uger
1905, 1505, 2005, Ivar Peter Frederik Buchholtz, enkemand, fhv. møbelhandler og lem, 73, Graabrødre Hospital
1905, 2512, 3012, Rasmus Pedersen, enkemand, fhv. sadelmager og lem, 90, Graabrødre Hospital
1906, 2104, 2604, Andreas Emil Petersen, ugift lem, 87, Graabrødre Hospital
1906, 1806, 2206, Jens Christian Tørring, enkemand og lem, 88, Graabrødre Hospital
1906, 2511, 2911, Anders Rasmussen, enkemand Dannebrogsmand og lem, 80, Graabrødre Hospital
1907, 1002, 1702, Ejner Hedegaard Jensen, 1, søn af bryggerikarl Iver Jensen og Johanne Hansen, Tværgade 5
1907, 2308, 2708, Rasmus Andersen, enkemand, Dannebrogsmand og lem, 76, Graabrødre Hospital
1908, 0501, -, Hans Peter Vilhelm Boberg, enkemand og lem, 79, Graabrødre Hospital
1908, 2607, 3107, Johannes Blom Macheprang, gift, landinspektør, 52, Nørregade 45, 1.
1909, 2403, 2903, Rasmus Larsen, enkemand og lem, 79, Graabrødre Hospital
1909, 1904, 2404, Peter Christian Mogensen, ugift lem, 78, Graabrødre Hospital
1909, 0812, 1412, Jens Hansen Bachmann, ugift lem, 69, Graabrødre Hospital
1910, 1304, 1804, Carl Egholm Henningsen, enkemand og fhv. postmester, 82, i Odense
1910, 0605, 1105, Peer Laurits Petersen, enkemand og lem, 78, Graabrødre Hospital
1911, 2502, 0303, Hans Peter Hansen, enkemand og lem, 70, Graabrødre Hospital
1911, 0709, 1309, Axel Hjorth, ugift kjøbmand, 43
1911, 0906, 1406, Christian Vilhelm Kristoffersen, gift og fhv. kjøbmand, 70, Slotsvænget 1, bopæl Østre Stationsvej
1911, 1410, 1910, Christian August Ejlersen, ugift lem, 77, Graabrødre Hospital
1912, 1805, 2305, Hans Peter Bang Ferrall, ugift fuldmægitg, 74, ved Graabrødre Hospital
1912, 0306, 0806, Carl Vilhelm Julius Nommels, enkemand og læge, 66, Klingenberg 13, st., St. Knuds Sogn i Odense
1912, 2208, 2808, Georg Peter Emil Brahm, gift pastor emeritus, 74, Hans Tavsensgade 14, St. Hans Sogn, Odense
1912, 2509, 3009, Niels Pedersen, enkemand og lem, 83, Graabrødre Hospital
1912, 3010, 0511, Jens Peter Theodor Thorslev, enkemand og lem, i 82, Graabrødre Hospital
1912, 1611, 2111, Carl Christian Holger Hansen, ugift handelskommis, 22, Graabrødre Hospital. Søn af graver Hansen
1912, 2212, December, Niels Hansen, enkemand og lem, 87, Graabrødre Hospital
1914, 1206, 1806, Ole Sørensen, ugift og fhv. droschekusk og lem, 74, Graabrødre Hospital. Født i 14.11.1839 i Sanderum
1914, 2811, 0312, Christian Rasmussen, ugift, fhv. kusk og lem, 81, Graabrødre Hospital. Født 24.8.1833 i Hundslev, Rynkeby Sogn
1914, 1912, 2812, Jørgen Enghoff, enkemand, pens. kommunelærer og kordegn, 77, Jernbanegade 14, 1., Odense. Født 17.10.1837 i Nybøl
1915, 3005, 0506, Carl Johansen, ugift skræddersvend og lem, 39, Graabrødre Hospital. Født 30.3.1876 i Vissenbjerg
1915, 0806, 1306, Mads Madsen, enkemand og kulsælger, 72, Sadolinsgade 118, Odense. Født 27.7.1842 i Drigstrup. Søn af husmand Mads Hansen, Drigstrup pr. Kerteminde
1915, 1806, 2406, Jens Christian Alexandersen, ugift, fhv. mælkekusk og lem, 72, Graabrødre Hospital, Graabrødre Plads 1, st., stue 24. Født 24.4.1843 i Brylle
1915, 0612, 0912, Christian Anders Eilersen, enkemand og fhv. godsforvalter paa Vejrupgaard, 81, boede Kongensgade 25, 1., Odense. Født 20.6.1834 paa Lumby Taarup Mark
1916, 0103, 0703, Niels Carl Gustav Teisen, enkemand og pens. overlærer ved Odense Katedralskole, 64, boede Jagtvej 68, Odense. Født 23.5.1851 i Lunde pr. Varde
1916, 0104, 0604, Knud Haslund, ugift og residerende kapellan, 38, Adelgade 16, 1., Assens. Født 1.11.1877 i Odense. Søn af læge Haslund og … f. Hein, Odense
1916, 2311, 2911, Adolf Ludvig Føhus Larsen, ugift skomager, 81, Graabrødre Hospital. Født 15.9.1835 i Odense. Søn af smedesvend Kristian Larsen og Georgine Hedvig Føhus, Odense
1917, 1002, 1402, Heinrich Christian Ferdinand Thuge, ugift, fhv. bagersvend og lem, 83, Graabrødre Hospital. Født 9.4.1833 i Svendborg
1918, 3001, 0402, Peter Petersen, enkemand, fhv. vævermester og lem, 82, Graabrødre Hospital. Født 16.3.1835 i Heden Sogn. Søn af husmand Peter Petersen og Mette Kathrine Jørgensen, Anderup
1918, 0703, 1203, Vilhelm Adam Baltazar Haslund, fhv. læge, 77, ved Graabrødre Hospitals Lægebolig, Graabrødre Plads 2, Odense. Født 19.10.1840 i København
1918, 0208, 0808, Peter Anton Olsen, enkemand, fhv. skomager, pensionær og opsynsmand paa Odense Museum, 79, Graabrødre Hospital. Født 3.3.1839 i Odense
1919, 0503, 1203, Gustav Marius Nielsen Højrup, gift og sparekassebogholder, 27, Lindevej 36, st., i Svendborg. Født 12.12.1891 i Kullerup
1919, 0304, 0704, Hans Reimer Pallesen, 10 uger, søn af landbrugskonsulent Hans Jørgensen Pallesen og Karen Hansine Hansen, Tarup, Paarup Sogn, Odense Herred. Født 22.1.1919
1920, 2002, 2402, Rasmus Iversen Høgh, enkemand, fhv. bødkersvend og pensionær, 75, Graabrødre Hospital. Født 20.2.1845 i Assens
1892, 0901, 1401, Caroline Peuschel, enke og lem, 80, Graabrødre Hospital i Odense. Karethmager Larsen
1892, 0902, 1302, Hanne Dorthea Hansen, ugift lem, 82, Graabrødre Hospital i Odense.Født i Odense. Datter af prokurator Holger Hansen af Odense
1892, 2603, 3103, Egidie Sophie Holst, ugift, lem, 73, Graabrødre Hospital i Odense. Født i Ærøskjøbing
1892, 2506, 2906, Ane Marie Rasmusdatter, enke og lem, 68, Graabrødre Hospital i Odense. … Jørgensen
1892, 2606, 0107, Ane Cathrine Hansen, enke og lem, 72, Graabrødre Hospital i Odense. … Rasmussen
1892, 0907, 1407, Louise Frederikke Jørgensen Raarup, enke og lem, 74, Graabrødre Hospital i Odense
1892, 2307, 2707, Jørine Regine John, ugift pensionair, 72, Graabrødre Kloster i Odense. Født i Hillerslev Sogn. Datter af forpagter Christian John
1892, 0312, 0912, Maren Petersen, enke og lem, 72, Graabrødre Hospital, Odense. Født i Vester Skjerninge. Datter af husmand Peter Petersen Stage og Lene Stage. Snedker Laurits Frandsen af Svendborg
1893, 2001, 2601, Ulrikke Kirstine Christensen, ugift lem, 76, Graabrødre Hospital. Født 5.11.1815. Datter af smaahandler Ole Christensen og Marie Christine
1893, 2201, 2601, Ane Cathrine Madsen, ugift lem, 85, Graabrødre Hospital. Født 29.9.1808 i Vissenbjerg Sogn. Datter af arbeidsmand Mads Nielsen og Mette Catrine Nielsdatter, Vissenbjerg
1893, 2801, 0202, Ane Nielsen, ugift lem, 92, Graabrødre Hospital. Født 1801 i Kullerup. Datter af indsidder Jesper Nielsen og Elisabeth Jochumsdatter i Kullerup
1893, 0702, 1102, Kirstine Larsdatter, enke og lem, 85, Graabrødre Hospital. Født 1808 i Kjerte. Rebslager og husmand Niels Bonnesen paa Harrendrup Mark
1893, 2603, 0104, Hansine Marie Sophie Pflug, enke og lem, 77, Graabrødre Hospital
1893, 1705, 2305, Nikoline Henriette Hansen, ugift lem, 92, Graabrødre Hospital. Datter af værten ved Odense Klub Niels Hansen og Karen Rasmussen
1893, 1608, 2208, Christine Anderschou, enke og lem, 82, Graabrødre Hospital. Født 9.4.1811 i Stige. Datter af skipper Anderskou i Stige, boede sidst i Skibhusene. Karetmager Lars Andersen i Over Holluf
1893, 2608, 3008, Bine Cathrine Petersen, enke og lem, 77, Graabrødre Hospital. Kunstdrejer Assam i Kjøbenhavn
1893, 2611, 0112, Johanne Marie Rasmussen, enke og lem, 76, Graabrødre Hospital. … Bhutto
1893, 1912, 2312, Marie Christine Knudsen, ugift, 73. Datter af provst og sognepræst Knudsen i Gislev
1894, 1501, 1901, Kirstine Dorthea Becker, frasepareret lem, 82, Graabrødre Hospital. Datter af handskemager Becker. Separeret fra skrædder Chr. Jørgensen, som der boede i Ridehusgade
1894, 2601, 0102, Julie Kisby, enke og pensionær, 75, Graabrødre Kloster. Datter af sognepræst Jens Brandt Kisby, i Skulkendrup. Vejbetjent Sofus Frederik Recke i Odense
1894, 0202, 0702, Mariane Matthea Ejlskov, enke, 66. Datter af kanselliraad Ejlskov og Edel Kirstine Nielsen i Odense. Kaptajn Bolvig i Gamtofte
1894, 0202, 0802, Anna Medea Schaldemose, ugift pensionær, 75, Graabrødre Kloster. Datter af sognepræst Niels Schaldemose og Elisabeth Selmer, Ondløse Præstegaard
1894, 2702, 0303, Ane Cathrine Petersen, ugift lem, 57, Graabrødre Hospital. Datter af smed Peter Hansen i Naarup
1894, 0603, 1203, Louise Jakobine Erika Faaborg, ugift pensionær, 67, Graabrødre Kloster. Datter af sognepræst Danqvart Faaborg og Louise Sivertsen i Dalum
1894, 2106, 2606, Dorthea Marie Petersen, enke og lem, 83, Graabrødre Hospital. Datter af husmand Niels Petersen og Cathrine Rasmussen. Slagter Peter Hansen i Vissenbjerg
1894, 0710, 1210, Cathrine Clement, ugift pensionær, 78, Graabrødre Kloster. Født i Husby. Datter af fæster Ludvig August Clement og Juliane Jespersen i Hygind Møller under Wedellsborg
1894, 1411, 2111, Helene Margrethe Hammer, enke og lem, 85, Graabrødre Hospital. Født 28.5.1809 i Aalborg. Datter af skomager Niels Hammer og Ellen Haugaardsdatter i Aalborg. Skrædder Lund
1894, 2811, 0112, Ane Kirstine Petersen, ugift lem, 92, Graabrødre Hospital
1894, 2112, 2712, Johanne Marie Rasmussen, ugift lem, 77, Graabrødre Hospital. Født 9.4.1817. Datter af gaardmand Rasmus Christiansen og Johanne Nielsen, i Sønder Næraa
1895, 0401, 0901, Louise Erasmine Fløistrup, enke og lem, 80, Graabrødre Hospital. Født 31.8.1814 paa Hovedgaarden Frydendal paa Sjælland. Datter af gartner Niels Fløjstrup og Helene Cathrine Mink i Holbæk. … Bardram
1895, 2501, 2901, Ane Cathrine Sørensen, enke og lem, 89, Graabrødre Hospital. … Christensen
1895, 1808, 2208, Cicilie Johanne Petrine Stabel, ugift pensionær, 81, Graabrødre Kloster
1895, 1509, 2009, Ane Cathrine Petersen, enke og lem, 83, Graabrødre Hospital. … Nielsen
1895, 1310, 1710, Theresia Vilhelmine Theter, enke og lem, 78, Graabrødre Hospital. … Detlefsen
1895, 2210, 2610, Sara Louise Kathrine Bøhmer, ugift, levede af sin rentepenge, 82, Dronningensgade 13, Odense
1896, 1401, 2001, Thalia Betty Rasmussen, enke og pensionær, 73, Graabrødre Kloster. … Leisner
1896, 1603, 2103, Johanne Larsen, enke og lem, 87, Graabrødre Hospital. … Nielsen
1896, 2903, 0404, Maren Jensen, enke og lem, 78, Graabrødre Hospital. … Hansen
1896, 1204, 1704, Nielsine Christensen, enke og lem, 83, Graabrødre Hospital. … Jeppesen
1896, 1205, 1805, Ane Jørgensen, enke og lem, 83, Graabrødre Hospital. … Reinholdtsen
1896, 0607, 1007, Johanne Frederikke Friis, ugift pensionær, 77, Graabrødre Kloster
1896, 2610, 3010, Marie Magdalene Sandberg, enke og lem, 68, Graabrødre Hospital. … Nielsen
1896, 1111, 1611, Vilhelmine …, enke og lem, 72, Graabrødre Hospital. … Rasmussen
1896, 2111, 2611, Hansine Henriette Petersen, gift, 69, Lille Graabrødrestræde 1, St. Knuds Sogn, Odense. Postmester Henningsen
1896, 1012, 1512, Henriette Marie Hansen, ugift pensionær, 58, Graabrødre Kloster
1897, 0201, 0601, Kirstine Andersen, ugift lem, 79, Graabrødre Hospital (Doctors Boder)
1897, 1302, 1902, Andrea Jette Kingo Jensen, enke og lem, 76, Graabrødre Hospital. … Rasmussen
1897, 1902, -, Birthe Cathrine Klink, enke og lem, 79 Graabrødre Hospital. … Feldthusen
1897, 0103, 0503, Ane Johanne Nielsdatter, enke og lem, 82, Graabrødre Hospital. … Jørgensen
1897, 1206, 1706, Ane Dorthea Christensen, enke og lem, 73, Graabrødre Hospital. … Andresen
1897, 1810, 2210, Tekla Andersen, ugift lærerinde, 35, ved Kommuneskolen i Odense. Født i Odense. Datter af kjøbmand Anders Jensen Andersen og Andrea Magdalene Thomsen
1897, 1411, 1911, Caroline Vilhelmine Hedevig Holst, ugift lem, 70, Graabrødre Hospital
1898, 0301, 0601, Marie Sørensen, enke og lem, 75, Graabrødre Hospital. … Petersen
1898, 0303, 0903, Camilla Hennings, ugift lærerinde, 45, Vindegade 24, Odense
1898, 0205, 1005, Christine Margrethe Steffensen, ugift lem, 72, Graabrødre Hospital
1898, 2305, 2705, Kirstine Andersen, ugift lem, 84, Graabrødre Hospital
1898, 2505, 3105, Anne Morsine Iversen, enke og lem, 82, Graabrødre Hospital
1898, 0407, 0907, Ane Cathrine Hansen, enke og lem, 74, Graabrødre Hospital. … Bekker
1898, 2307, 2907, Marie Christine Jacobine Wiberg, ugift pensionær, 83, Graabrødre Hospitals Klosterafdeling
1898, 1808, 2308, Marie Kirstine Hansen, ugift lem, 88, Graabrødre Hospital
1898, 1212, 1612, Karen Dorthea Rasmusdatter, ugift lem, 76, Graabrødre Hospital
1899, 0501, 1001, Henriette Augusta Hvalsøe, ugift pensionær, 91, Graabrødre Hospitals Klosterafdeling
1899, 3101, 0602, Bodil Marie Sedenius, ugift pensionær, 75, Graabrødre Hospitals Klosterafdeling
1899, 0605, 1205, Petra Vilhelmine Nielsen, enke og lem, 58, Graabrødre Hospital. … Harder
1899, 2805, 0206, Maren Cathrine Sørensen, enke og lem, 69, Graabrødre Hospital. … Clausen
1899, 1108, 1608, Karen Nielsen, ugift lem, 72, Graabrødre Hospital
1899, 0709, 1109, Johanne Madsdatter, enke og lem, 82, Graabrødre Hospital. … Andersen
1899, 0909, 1609, Maren Simonsen, gift, 64. Væver … Petersen
1899, 1611, 2211, Agnes Marie Nielson, 4, datter af maskinmester Carl Olaf Oskar Nielson og Marie Sofie Amalie Andersine Andersen, Frederiksgade 7
1899, 2012, 2312, Sophie Boiesen, enke og pensionær, 88, Graabrødre Hospital. … Steen
1900, 0101, 0601, Ane Petersen, ugift, 75, boende i Kongensgade 48, 1. Datter af husmand Peter Larsen og Gjertrud Marie Jensdatter, i Ringe, Nørre Næraa Sogn
1900, 1302, 2002, Louise Nicoline Sophie Knudsen, ugift, levede af sine midler, 67, boede i Nørrelyndelse Præstegaard
1900, 0103, 0603, Anna Margaretha Struchmann, enke, 78, Vestergade 47. Guldsmad Grønlund
1900, 0503, 0903, Frederikke Christine Heide, enke, 80, Dronningensgade 2 E. Fragtmand Thygesen
1900, 1003, 1503, Ane Kirstine Hansen, enke og lem, 69, Graabrødre Hospital. … Petersen
1900, 2603, 3103, Maren Svendsdatter, enke og lem, 83, Graabrødre Hospital. Husmand Lars Nielsen
1900, 2903, 0304, Maren Mathiasdatter, ugift lem, 83, Graabrødre Hospital
1900, 0805, 1405, Maren Cathrine Hansdatter, ugift lem, 77, Graabrødre Hospital
1900, 2105, 2805, Emilie Henriette Scheffmann, ugift lem, 79, Graabrødre Hospital
1900, 1406, 1906, Alma Petra Jensen, ugift, 23, Albanigade 30, 1. Datter af afdøde rebslagermester Jensen
1900, 0711, 1211, Laura Antonie Møller, ugift, 27. Datter af krigsasessor og graver Møller, ved Hospitalskirken i Odense
1900, 2012, 2412, Maren Kirstine Johansen, gift, 59, Rødegaardsvej 41. Kulhandler Mads Madsen
1900, 2812, 0301, Ellen Sofie Jensen, gift, 81, i Skibhusene. Skibstømrer Ole Hansen
1901, 1801, 2301, Johanne Marie Tobine Joachime Thuge, enke og pensionær, 73, Graabrødre Kloster. Overlærer Holger Aagesen-Müller
1901, 2501, 3001, Johanne Marie Andersen, ugift lem, 37, Graabrødre Hospital
1901, 1703, 2203, Ane Marie Cicilie Sørensen, enke og lem, 78, Graabrødre Hospital. Født 23.3.1822 i Assens. Datter af vognmand Daniel Justesen Sørensen og Elisabeth Nielsdatter. Glarmester H. Jensen
1901, 2204, 2804, Ane Elisabeth Jensen, enke og lem, 89, Graabrødre Hospital. … Rasmussen
1901, 1306, 1906, Ane Marie Hansen, ugift lem, 86, Graabrødre Hospital
1901, 3006, 0507, Christiane Axelline Jacobine Christensen, ugift, 59, Allegade 25. Plejedatter af afdøde kjøbmand Østergaard
1901, 0410, -, Knudsine Kristine Marie Christoffersen, enke og lem, 64, Graabrødre Hospital. … Petersen
1901, 3011, 0512, Adele Helene Wulfine Unna, enke, 67. Tandlæge Jensen
1902, 2901, 0302, Kirstine Marie Chiewitz, enke og lem, 80, Graabrødre Hospital. … Hansen
1902, 2002, 2602, Karen Nielsdatter, enke, 85, boede hos familien i Kong Georgsvej 74, Frederiksberg. Spækhøker Mogensen
1902, 0105, 0705, Bartholette Elisabeth Krüger, ugift pensionær, 87, Graabrødre Kloster
1902, 1006, 1406, Louise Frederikke Petersen, ugift lem, 82, Graabrødre Hospital
1902, 0907, 1407, Christiane Jensen, enke og lem, 83, Graabrødre Hospital, … Lauritzen
1902, 0209, 0609, Kristine Jensine Lange, enke, 66, Christiansdal, Dalum Sogn. Glarmester Rump
1902, 1012, -, Laura Lund, ugift pensionær, 70, Graabrødre Kloster
1903, 2001, 2301, Margrethe Hvalsøe, gift, 40, Hans Tausensgade 2, Odense. Cand. pharm. Møller
1903, 2401, 2801, Henrikke Christiane Fahnøe, ugift, 64, boede i Kongensgade 58
1903, 0402, 0902, Marie Caroline Rasmussen, ugift skolebestyrerinde, 45, Heden 110, Odense. Født i Roerslev. Datter af urtemand Jens Rasmussen og Mette Nielsen
1903, 1202, 1602, Jensine Rasmine Jensen, enke og lem, 73, Graabrødre Hospital. Født 9.8.1829 i Odense. Datter af havnefoged Rasmussen og Johanne Marie Schmidt. Snedkersvend … Hansen af Odense
1903, 1403, 1803, Marie Jørgensen, enke og lem, 104, Graabrødre Hospital. … Knudsen
1903, 0804, 1404, Caroline Sophie Dorthea Heegaard, ugift lem, 85, Graabrødre Hospital
1904, 0501, 1101, Sofie Frederikke Andrea Crone, ugift pensionær, 70, Graabrødre Kloster
1904, 0303, 0803, Rasmine Hoffensetz, enke og lem, 94, Graabrødre Hospital. … Schmidt
1904, 1605, 2005, Frederikke Christiane Hansdatter, ugift lem, 82, Graabrødre Hospital. Født 28.2.1822 i Odense. Datter af skomager Hans Hansen og Cathrine f. Hansen
1904, 1106, 1606, Christiane Alberta Petrea West, enke og pensionær, 74, Graabrødre Kloster
1904, 2710, 0111, Laura Petersen, ugift og fhv. broderihandler, 81, boede i Tværgade 5, Odense
1904, 2711, 0212, Petra Jensine Thaulow, ugift pensionær, 80, Graabrødre Kloster
1904, 1212, 1612, Maren Kirstine Jørgensen, enke og lem, 69, Graabrødre Hospital. Tømrer Claus Jørgensen
1905, 0202, 0902, Fritztine Valdemarline Ane Katrine Jensen, gift, 55, i Vestergade 5, sidebygningen 1. sal. Børstenbinder Knudsen
1905, 0504, 1104, Johanne Marie Knudsen, enke, 81, Vestergade 11, sidebygningen stuen. Gaardmand Niels Mikkelsen
1905, 0804, 1204, Karen Kirstine Pouline Petersen, enke og lem, 82, Graabrødre Hospital. Metaldrejer Holst
1905, 1204, 1704, Anne Margrethe Pedersen, ugift lem og fhv. syjomfru, 69, Graabrødre Hospital
1905, 1504, 1904, Johanne Marie Hansen, enke og lem, 88, Graabrødre Hospital. Smed Johannes Christian Petersen
1905, 1804, 2204, Marie Caroline Amalie Madsen, enke og lem, 63, Graabrødre Hospital. Garversvend Peter Johansen
1905, 1805, -, Emilie Johanne Marie Rosbach, ugift lem, 74, Graabrødre Hospital
1905, 2605, 3105, Marie Henriette Nathalie Thrane, enke og gangkone, 58, Graabrødre Hospital. … Jørgensen
1905, 0307, 0607, Kirsten Sørensen, ugift lem, 76, Graabrødre Hospital
1905, 2307, 2807, Birgitte Dorthea Haugaard, ugift pensionær, 78, Graabrødre Kloster
1905, 0908, 1408, Johanne Marie Harpøth, ugift pensionær,74, Graabrødre Kloster
1905, 0911, 1411, Christiane Hansen, ugift kommunelærerinde, 48, Frederiksgade 18 i Odense
1905, 0512, 1112, Maren Cathrine Hansen, enke og lem, 72, Graabrødre Hospital. … Knudsen
1906, 0502, 1002, Johanne Pedersen, enke og lem, 90, Graabrødre Hospital. … Sørensen
1906, 1304, 1904, Kirstine Hansen, ugift, 87, Hunderupvej 21, Odense
1906, 1006, 1406, Cathrine Marie Knudsdatter, enke og lem, 85, Graabrødre Hospital. … Nielsen
1906, 0108, 0408, Mariane Granau, enke og lem, 83, Graabrødre Hospital. … Barløse
1906, 0908, 1408, Maren Kirstine Andersen, enke og lem, 74, Graabrødre Hospital. … Andersen
1906, 2208, 2708, Ane Kirstine Hansen, ugift lem, 76, Graabrødre Hospital
1906, 1709, 2109, Johanne Hansdatter, enke og lem, 87, Graabrødre Hospital. … Johansen
1907, 0201, 0701, Elisabeth Cathrine Nielsen, enke og lem, 91, Graabrødre Hospital. … Rasmussen
1907, 2601, 3101, Hedvig Jacobine Elise Holse, ugift pensionær, 69, Graabrødre Hospitals Kloster
1907, 0202, 0802, Helene Christine Helms, ugift pensionær, 80, Graabrødre Hospitals Kloster
1907, 0202, 0702, Petrine Madsen, ugift lem, 84, Graabrødre Hospital
1907, 2302, 2802, Ane Marie Pedersen, enke og lem, 80, Graabrødre Hospital. … Pedersen
1907, 0103, 0703, Ane Kirstine Nielsen, ugift lem, 83, Graabrødre Hospital
1907, 0103, 0703, Maren Nielsen, ugift lem, 59, Graabrødre Hospital
1907, 0104, 0504, Ane Marie Eriksen, ugift lem, 64, Graabrødre Hospital
1907, 2104, 2504, Maren Hansen, ugift lem, 92, Graabrødre Hospital
1907, 2804, 0305, Ane Marie Henriksen, enke og lem, 90, Graabrødre Hospital. … Madsen
1907, 1306, 1706, Albertine Hansine Frederikke Christjansen, enke og lem, 55, Graabrødre Hospital. … Nielsen
1907, 0509, 0909, Margrethe Elisabeth Petrine Caroline Petersen, enke og lem, 81, Graabrødre Hospital. … Jürtzich
1907, 2911, 0412, Johanne Caroline Knudsen, enke og lem, 71, Graabrødre Hospital. … Petersen
1908, 1701, 2301, Bine Sophie Jensen, ugift dame og skræderinde, 79 (77?), Vindegade 9, stuen, Odense
1908, 1905, 2305, Ane Larsen, enke og lem, 92, Graabrødre Hospital. … Andersen
1908, 2105, 2605, Kirstine Jensen, gift, 51, Jernbanegade 16. Boghandler Hermann
1908, 0206, 0606, Caroline Claudius, enke, 70, Smallegade 56, Frederiksberg. Telegrafbestyrer L. H. Claudius
1908, 2011, 2711, Karen Jensen, enke og lem, 74, Graabrødre Hospital. … Rasmussen
1908, 2612, 3012, Ane Nielsen, ugift lem, 59, Graabrødre Hospital
1909, 1302, 2002, Amanda Holm, enke, 69, Jagtvej 64, Odense. Bankdirektør Detlefsen
1909, 0303, 0603, Ane Petersen, enke, pension og alderdomsunderstøttelse, 90, Læssøgade 1, Odense. Sergent Bang
1909, 2204, 2704, Karen Anna Andersen, ugift detailhandlerske, 37, Dronningensgade 10, Odense. Datter af afdøde lærer Povl Andersen og Jørgine f. Hansen, i Brænderup
1909, 0905, 1405, Christiane Rasmine Johansen, ugift lem, 69, Graabrødre Hospital
1909, 0106, 0506, Ane Kirstine Hansen, enke og lem, 85, Graabrødre Hospital. … Petersen
1909, 2107, 2707, Hansine Petrine Koefoed, ugift pensionær, 89, Graabrødre Kloster
1909, 0908, 1308, Anna Eleonora Theodora Pagh, ugift og levede af Legater, 52, boede paa Graabrødre Hospitals Kloster. Datter af afdøde saddelmager Pagh
1909, 1209, 1609, Alvine Jensine Albinus, enke, 66, Al[l]egade 86, Odense. Vejer og maaler Thomsen
1909, 1509, 2109, Johanne Marie Thygesen, enke og lem, 76, Graabrødre Hospital. Skomagermester Jul. Wolther
1909, 0210, 0510, Harriet Dige Petersen, 5, datter af læge Petersen, Jernbanegade 4
1909, 1811, 2411, Christiane Petrine Dahl, ugift pensionær, 83, Graabrødre Hospitals Kloster
1909, 2311, 2911, Karen Petrine Hansine Nicoline Nielsen, ugift lem,79, Graabrødre Hospital
1909, 2711, 0212, Thora Haraldine Dorthea Wick, ugift, 71, boede i Kongensgade 10, Odense. Født i Odense. Datter af skræddermester Wick
1909, 0512, 0912, Ane Marie Hansdatter, enke og lem, 91, Graabrødre Hospital. … Johansen
1909, 0912, 1412, Othilie Kühle, ugift pensionær, 83, Graabrødre Kloster
1909, 1012, 1612, Karen Marie Christiansen Wetke, ugift lem, 79, Graabrødre Hospital
1909, 2312, 2812, Toleranie Clemmensen, ugift lem, 85, Graabrødre Hospital
1910, 3003, 0504, Johanne Marie Gärtner, ugift, 82, Vindegade 57, Odense. Datter af typograf Gärtner
1910, 0605, 1305, Thora Fahnøe, ugift, levede af sine midler, 68, bopæl Kongensgade 58, St. Knuds Sogn
1910, 0605, 1305, Thora Fahnøe, ugift, 68, Kongensgade 58, Allegade 76. Datter af proprietær
1910, 2905, 3005, Dorthea Hansine Rasmussen, enke og lem, 76, Graabrødre Hospital. … Hansen
1910, 1610, 2110, Ane Pedersdatter, enke og lem, 87, Graabrødre Hospital. … Knudsen
1910, 3010, 0311, Antoinette Caroline Madsen, enke og pensionær, 90, Graabrødre Hospitals Kloster. … Pagh
1910, 0911, 1511, Laura Frederikke Cathrine Petræa Baggesen, ugift ekspeditrice, 53, hos guldsmed Grønlund, Vestergade
1911, 1201, 1801, Ane Rasmussen, ugift lem, 78, Graabrødre Hospital
1911, 2301, 2801, Jakobine Amalie Jensen, klasselotterikolektrice, 71, Kongensgade, Odense. … Nissen
1911, 2701, 3101, Petrea Frederikke Lollesgaard, enke, 74, bor i Oluf Bagersgade 4, Odense. Forpagter Møller af Gylling
1911, 1204, 1804, Ingeborg Knudsen, fraskilt lem, 80, Graabrødre Hospital. … Rasmussen
1911, 0906, 1306, Karen Elisabeth Borck, enke og pensionær, 71, Graabrødre Kloster. … Jensen
1911, 1907, 2207, Ane Marie Johansdatter, ugift lem, 95, Graabrødre Hospital
1911, 0808, 1108, Ane Marie Jørgensen, enke og lem, 75, Graabrødre Hospital. Murer N. Nielsen
1911, 0811, 1311, Adolphine Wilhelmine Petersen, ugift, 51, Allegade 32, Odense. Datter af afdøde etatsraad Petersen
1912, 0603, 1103, Karen Kirstine Albertine Christoffersen, gift, 45, Slotsvænget 4. Redaktør Bøgedal
1912, 0305, 0905, Karen Madsdatter, ugift lem, 95, Graabrødre Hospital
1912, 1005, 1505, Petrine Johansen, enke og lem, 85, Graabrødre Hospital. Fhv. forpagter af Odense Dampmølle Simon Hansen
1912, 0707, 1307, Louise Frederikke Jensen, enke og pensionær, 102, Graabrødre Kloster. … Petersen
1912, 0907, 1507, Anna Dorthea Grønlund, gift, 60, St. Hans Landsogn, Willa ‘Fred’. Kongelig vejer og maaler M. Rasmussen
1912, 0609, 1109, Frederikke Clausen, gift, 62, Thorsgade 4, St. Knuds Sogn. Overlærer Schmidt ved Kathedralskolen i Odense
1912, 3010, 0411, Alvilda Camilla Pelæk, gift, 39, Platanvej 16. Direktør H. C. Møller
1913, 0602, 1202, Anne Marie Petersen, enke og lem, 74, Graabrødre Hospital. Født 13.8.1838 i Odense. Paraplymager … Poulsen
1913, 2702, 0403, Ane Marie Carlsdatter, enke og lem, 88, Graabrødre Hospital. Født 6.12.1824 i Vesterhæsinge. Husmand og høker Johan Chr. Jørgensen (Lang) af Ny Stenderup
1913, 1603, 2003, Marie Kirstine Hansen, ugift lem, 81, Graabrødre Hospital. Født 19.9.1831 i Villestofte
1913, 1706, 2006, Marie Dorthea Andersen, enke og lem, 76, Graabrødre Hospital 2. sal, stue 10. Født 26.6.1836 i Brylle. … Hansen
1913, 0907, 1407, Ingeborg Kamilla Bøving, gift, 39, Brædstrup, Ring Sogn. Født 28.2.1874 Seydisfjord [Island]. Herredsfoged (f. Thyrsting, Vrads Herred) J. L. Jørgensen, i Brædstrup, Ring Sogn  
1913, 1307, 1807, Lovise Henriette Petersen, ugift, alderdomsunderstøttelse og syerske, 74
1913, 2108, 2708, Marie Cathrine Christensen, gift, 75, Jernbanegade 14, St. Hans Sogn. Født i Lykken, Ringenæs Sogn i Sønderjylland. Kordegn og pens. lærer Jørgen Enghoff, Jernbanegade 14, Odense
1913, 1610, 2310, Thora Henriette Amalie Petersen, ugift og levede af sine midler, 66, Nørregade 24, 1., Odense. Født 12.1.1847. Datter af afdøde skrædder Petersen i Odense
1913, 1011, 1411, Susanne Caroline Voss, enke og lem, 89, Graabrødre Hospital stue 16. Født 19.1.1824 i Faaborg. … Andersen
1914, 0503, 1003, Wilhelmine Marie Tange, ugift og husjomfru, 48, Graabrødre Kloster. Født 21.4.1865 i Odense
1914, 2905, 0406, Johanne Frederikke Henriette Helweg, ugift og levede af private midler, 82, Hunderupvej 35, stuen, St. Knuds Sogn. Født 18.6.1831 i Odense
1914, 1606, 2006, Edel Caroline Rasmussen, gift, 76, Kongensgade 25, 1., St. Knuds Sogn. Født 26.4.1838 i Nyborg. Fhv, godsforvalter Eilersen
1914, 2908, 0209, Else Marie Dinesen, ugift lem, 7, Graabrødre Hospital. Født 14.3.1837 i Ørritslev
1914, 1411, 1911, Johanne Marie Jensen Bøje, ugift lem og fhv. syerske, Graabrødre Hospital i Odense. Født 6.4.1845 i Skalbjerg, Vissenbjerg Sogn
1914, 0112, 0612, Frederikke Tange, ugift pensionær, 67, Graabrødre Hospitals Kloster. Født 15.7.1847 i Odense
1915, 1901, 2401, Johanne Andrea Christiane Petersen, ugift pensionær, 82, Graabrødre Hospitals Kloster i Odense. Født 7.6.1832 i Odense
1915, 2002, 2402, Thala Cordula Franziska Andersen, ugift lem, 63, Graabrødre Hospital i Odense. Født 1.3.1851 i Odense
1915, 2802, 0603, Bolette Vilhelmine Birgitte Hanen, ugift pensionær, 87, Graabrødre Hospitals Kloster i Odense. Født 15.6.1827 i København
1915, 1903, 2503, Karen Marie Larsen, enke og pensionær, 66, Hans Tausensgade 9, 2., Odense. Født 21.2.1849 paa Kindstrup Mark, Gelsted Sogn. … Hansen
1915, 0505, 0905, Maren Kirstine Rasmussen, enke og lem, 88, Graabrødre Hospital, Odense. Født i Aasum, Aasum Sogn og Herred. Arbejdsmand Ole Olsen
1915, 0311, 0911, Edith Sofie Hedvig d’Origny, gift, 59, Odense Landsarkiv. Født 5.6.1856 i Tønning, Sønderjylland. Arkivar Gustav L. Wad, Odense Landsarkiv
1915, 0611, 1111, Jensine Christine Caroline Manscher, enke og lem, 64, Graabrødre Hospital, Odense. Født 1.1.1851 i Vester Velling. Billedhugger Pole og handlende Nielsen
1915, 0811, 1311, Adolphine Louise Albertine Staalberg, enke og lem, 86, Graabrødre Hospital, Odense. Født 15.4.1829 i Odense. Strømpevæversvend … Kovsgaard
1915, 1811, 2311, Ane Johanne Andersen, enke og lem, 78, Graabrødre Hospital, Odense. Født 3.9.1837 i Hunderup, St. Knuds Landsogn. Arbejdsmand Anders Pedersen, Frederiksgade, Odense
1916, 0201, 0601, Johanne Marie Andersen, ugift lem og fhv. sygeplejerske, 86, Graabrødre Hospital. Født 31.10.1829 i Odense. Datter af smaakører Jørgen Andersen og Kirstine f. Jensen, Odense
1916, 0201, 0801, Edle Magrethe Tilemann, ugift og levede af egne midler, 78, Klostervej 9, Odense. Født 1.4.1837 i Vester Hornum Sogn. Datter af sognepræst Georg Tilemann og hustru f. Friis
1916, 0903, 1403, Emma Kristine Kühle, ugift, 87, opholdt sig i hjemmet i Hvalsø By og Sogn, Lejre Herred. Født 13.7.1828 i Assens
1916, 2303, 2903, Adolphine Grahamine Rasmussen, enke og lem, 56, Graabrødre Hospital. Født 12.2.1860 i Bellinge. Datter af urmager Rasmus Rasmussen og hustru Karen Hansen. Død Vesterbro 62 A, stuen, Ansgar Sogn, Odense. … Madsen
1916, 0505, 1105, Edel Vela Scharff, ugift pensionær, 88, Graabrødre Kloster. Født 17.9.1827 i Vordingborg. Datter af musiklærer Nikolaj Scharf og hustru Petrine Pedersen
1916, 0607, 1007, Anna Dorthea Jessen, enke og lem, 93, Graabrødre Hospital. Født 23.3.1823 i Sønderborg paa Als. Datter af skipper Nicolai Jessen og Andrea Erlandsen. Teglbrænder Thomas Ernst, Odense
1916, 2708, 3008, Jacobine Johansen, enke og lem, 80, Graabrødre Hospital. Født 19.12.1835 paa Nørre Lyndelse Mark. Datter af husfæster Peder Johansen og Karen Jakobsdatter. Arbejdsmand Søren Christian Christensen
1916, 1209, 1809, Johanne Cathrine Petersen, enke og lem, 77, Graabrødre Hospital, Odense. Født 27.2.1839 i Odense. Datter af kornmaaler Peder Knudsen og Maren Jørgensen. Skræddersvend Petersen. … Nicolaisen
1917, 0301, 0801, Sofie Amalie Bondo, enke, 84, Jernbanegade, Odense. Født 25.7.1832 paa Avernakø. Købmand … Schnakenborg af Odense
1917, 2001, 2501, Christine Jensen, ugift, fhv. kokkepige og lem, 93, Graabrødre Hospital. Født 29.9.1823 i København
1917, 2102, 2702, Bodil Kirstine Friis, ugift, fhv. husholderske og lem, 77, Graabrødre Hospital, Odense. Født 9.8.1839 i Brendstrup, Rødding Sogn, Sønderjylland
1917, 1703, 2403, Helene Sophie Amalie Jensen, gift, 56, Graabrødre Plads 1. Født 28.3.1860 i Odense. Hospitalsforstander og justitsraad Engeltoft
1917, 2503, 3003, Anna Elisabeth Blædel, ugift pensionær, 67, i Klosteret. Født 28.6.1849 i Søllested. Datter af sognepræst August Blædel og Augusta f. Prahl
1917, 0805, 1405, Elise Kathrine Scheving, ugift klosterfrøken. 71, opholdt sig paa Graabrødre Kloster. Født 2.7.1845 i Romsø
1917, 1606, 2006, Ane Marie Jørgensen, enke og lem, 89, Graabrødre Hospital, Doktors Boder 5. Født 29.1.1828. … Simonsen
1917, 1008, 1608, Hansine Marie Olsen, enke og lem, 79, Graabrødre Hospital. Født 2.2.1838 i St. Hans Landdistrikt. Skipper … Poulsen
1917, 0110, 0610, Johanne Nikoline Tilemann, ugift og levede af egne midler, 78, Klostervej 9, Odense. Født 21.1.1839 i Vester Hornum Sogn. Datter af sognepræst Georg Tilemann og hustru f. Friis
1917, 2006, 2406, Marie Margrethe Elisabeth Heide, ugift, 89, Odense adelige Frøkenkloster. Født 6.5.1828 i København
1918, 1201, 2101, Anna Olivia Edel Fahnøe, enke, 84, Jagtvej 229, København, Sions Sogn. Født 9.6.1833 Brendekilde By og Sogn, Odense Herred. … Milo
1918, 0702, 1202, Maren Kathrine Petersen, ugift, fhv. pensionatejerske og lem, 67, Graabrødre Hospital. Født 12.11.1850 i Kølstrup
1918, 2102, 2802, Elise Jetty Thora Wennervald, gift, 30, Vamdruphus, Vamdrup. Født 17.8.1887 i København. Datter af nuværende leder af ‘Fyns Tidens Trykkeri’, Th. Vennervald og hustru, Odense. Toldassistent Brockhattingen
1918, 2804, 0205, Augusta Tamm, enke og pensionær, 59, Graabrødre Kloster. Født 26.1.1859 i Vigerslev. … Møller
1918, 3105, 0506, Constance Sophie Leopoldine Thomsen, ugift pensionær, 84, Graabrødre Kloster, Odense. Født 13.3.1834 i Allested paa Fyen
1918, 1908, 2408, Johanne Dorthea Olsen, enke og levede af egne midler, 73, boede i Høng Finderup Sogn. Født 16.10.1844 i Sønder Broby. Tømrer Peter Hansen, i Odense
1918, 1310, 1710, Marie Magdalene Haarslev, ugift pensionær og fhv. krydderivejerske, 79, Graabrødre Hospital. Født 17.2.1839 i Ryslinge
1918, 1510, 1910, Frederikke Elise Berg, enke og levede af pension og legater, 81, Allegade 23, St. Knuds Sogn, Odense. Født 7.3.1837 i Diernisse. Toldassistent … Dahl
1918, 1611, 2111, Dorthea Rasmine Rasmussen, ugift kontoristinde, 26, Benediktsgade 40, 1. Odense. Født 28.9.1892 i Næsby Hoved Broby
1918, 0912, 1312, Louise Sofie Helene Gredsted, ugift pensionær, 66, Graabrødre Kloster. Født 27.5.1852 i København
1919, 1802, 2402, Marie Magdalene Andersen, enke og pensionær, 88, Graabrødre Kloster. Født 31.8.1830 i Odense. Vognmand Hans Hansen, Middelfart
1919, 0603, 1103, Thora Camilla Landkilde, enke og pensionær, 76 Graabrødre Kloster. Født 5.7.1842 i Fraugde By og Sogn. Godsinspektør Christian Rasmus Maegaard
1919, 0905, 1405, Anna Cathrine Rasmussen, gift husmoder, 50, paa Anderupgaard, Lumby Sogn. Født 27.4.1869 i Saltofte, Kjærum Sogn, Baag Herred. Proprietær … Hesseldal, Anderupgaard
1919, 0207, 0807, Hansine Margrethe Lollesgaard, ugift, levede af rente og livrente, 80, Gl. Dyregravvæde, Ubberud Sogn. Født 29.11.1838 paa Mosegaard, St. Hans Landsogn
1919, 2007, 2407, Petra Marie Dorthea Clemens Jørgensen, gift, 45, boede Klaregade 42. Født 12.11.1873 i Flødstrup. Datter af murmester Jørgen Jørgensen og Johanne Larsen. Forstander Johan Clemens Pedersen
1919, 2410, 3010, Ingeborg Elisabeth Theodora Rosalie Rude, gift, 66, i Pejrup, Vester Aaby Sogn, Salling Herred. Født 12.4.1853 i Kerteminde. Stationsforstander Knudsen
1919, 0111, 0611, Oline Vilhelmine Annette Heerdegen Petersen, gift, 71, Allegade 84, 1., Odense. Født 16.2.1848 i København. Overlærer Heerdegen Kaas, Odense Kathedralskole
1919, 0203, 0603, Henriette Jakobine Nielsine Anine Jakobsen, ugift kommunelærerinde, 66, i Odense. Født 10.2.1853 i Fredericia
1920, 0802, 1202, Karoline Regine Tietgen, enke og lotterikollektrice, 88, Hans Tavsensgade 4, 1. forhuset. Født 1.6.1831 i Odense. … Bardram
1920, 2102, 2602, Magdalene Petrea Koch, ugift husbestyrerinde, 73, Graabrødre Hospitals Præstegaard, Lindevej 16, Odense. Født 19.11.1846 i Sønder Kirkeby paa Falster
1920, 0403, 0903, Enevoldine Langhoff, ugift legatnydende klosterdame, 81, Graabrødre Kloster, Odense. Født 29.12.1838 i Filstrup, Haarby Sogn, Baag Herred
1920, 0703, 1103, Hulda Edvardine Cathrine Tolbotine Andersen, ugift, alderdomsnydende, fhv. syerske og pensionær, 76, Graabrødre Hospital, Odense. Født 15.3.1843 i Odense
1920, 2103, 2703, Ane Kirstine Knudsen, gift, 69, Hjallesevej 19. Født 8.10.1850 i Gestelev. Murermester L. J. Christensen
1920, 2803, 0204, Anna Dorthea Sieburg, enke og pensionær, 60, Graabrødre Kloster. Født 12.3.1860 i Haderslev. Købmand … Spøhr
1920, 3005, 0406, Marie Kathrine Pedersen, enke og rentrice, 78, Graabrødre Hospital. Født 22.3.1842 i Odense, Frue Landsogn. Avlsbruger … Jørgensen
1920, 0406, 1006, Valborg Kristine Gundesen Pedersen, kontordame, 20, boede i hjemmet Klaregade 35, 2. Født 3.9.1899 i Kolding. Datter af inkassator Peder Pedersen og Eulalia Kristiane Gundesen
1920, 2206, 2806, Emilie Kirstine Nielsen, ugift, fhv. husbestyrerinde og pensionær, 80, Graabrødre Kloster. Født 15.7.1839 i København
1920, 3009, 0410, Maren Kirstine Nielsen, gift husmoder, 53, Klaregade 36, Odense. Født 28.7.1867 i Holev, Marslev Sogn. Datter af afdøde skomager Mads Nielsen og Rine f. Mogensen, Holev. Grønthandler Mads Peter Julius Andersen
1920, 2511, 3011, Ane Marie Jensen, fhv. husbestyrerinde og levede af alderdomsunderstøttelse, 81, Forsørgelsesanstalten, Albanigade 23, Odense. Født 1.5.1839 i Vester Kærby
1920, 2911, 0412, Tobia Lange, ugift klosterfrøken, 77, Graabrødre Kloster, Odense. Født 23.3.1843 i Odense
1920, 2212, 2912, Harriet Jansen, enke, 81, Oluf Bagersgade 31. Født 21.11.1839 i Holbæk. Pastor Brahm, Seden
1920, 2106, 2506, Sofie Caroline Augusta Pedersen, enke, 70, Bülowsvej 7, København. Pastor Sehested, København
1920, 2804, 0405, Ane Marie Nielsen, ugift, alderdomsunderstøttet og fhv. husbestyrerinde, 74, Oluf Bagersgade 31, 1. Født 29.11.1846