Otterup, 1879-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1879-1891, Otterup sogn, Lunde herred, Odense Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1879, 1401, 1901, Peder Larsen, almisselem, 45 og 7 maaneder, Otterup Mark
1879, 2004, 2504, Jens Christian Jørgensen, 7 maaneder, søn af fruentimmer Abelone Marie Johansen, paa Hjorslev Mark
1879, 0412, 1212, Rasmus Christiansen, gift og husmand, 45, paa Otterup Mark
1880, 0601, 1101, Niels Christian Nielsen, 3 maaneder, søn af husmand Hans Nielsen, paa Otterup Mark
1880, 1701, 2201, Udøbt dreng, 1 time, søn af gaardmand Rasmus Carlsen, paa Otterup Mark
1880, 2202, 0103, Hans Larsen, 14 og 4 maaneder, søn af husmand Niels Larsen, paa Otterup Mark
1880, 1803, 2503, Lars Hansen, 8 og 1 maaned, søn af indsidder Hans Pedersen, paa Ørritslev Mark
1880, 2803, 0204, Vilhelm Birkedal Speyer, 6 og 8 maaneder, søn af afdøde apotheker Speyer, i Otterup
1880, 2104, 2804, Frederik Madsen, 28, paa Ørritslev Mark. Søn af aftægtshusmand Mads Jørgensen
1880, 1106, 1606, Lars Jensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 81, paa Hjorslev Mark
1880, 1906, 2506, Jens Harald Jensen, 1 og 8 maaneder, søn af mejerist Johan Jensen, paa Hjorslev Mark
1880, 2708, 0109, Jørgen Larsen, 14 dage, søn af ugift fruentimmer Kirsten Joansen, paa Blaaholm
1880, 0110, 0610, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Christian Jakobsen, paa Ørritslev Mark
1880, 0510, 1110, Christen Christiansen, gift og gaardmand, 69, i Otterup
1880, 2610, 0311, Knud Jensen, gift og aftægtsgaardmand, 76, i Enemærket
1880, 1011, 1511, Erik Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 81, i Hjorslev
1880, 2712, 03011881, Jesper Pedersen, enkemand og aftægtshusmand, 70, paa Otterup Mark
1881, 1703, 2303, Knud Christensen, enkemand og husejer, 61, paa Otterup Mark. Forhen gaardmand i Otterup
1881, 1903, 2503, Hans Henrik Agersted, 16 og 11 maaneder, stedsøn af skrædder Anders Christian Hansen, i Hjorslev
1881, 2105, 2505, Jens Christian Nielsen, 3, søn af skrædder Jørgen Nielsen, i Otterup
1881, 3105, 0606, Jens Peder Jensen, 10 maaneder, søn af husmand Jørgen Jensen, i Ørritslev Skov
1881, 0806, 1306, Niels Frederik Vilhelm Nielsen, 13 og 6 maaneder, søn af skrædder Jørgen Nielsen, i Otterup
1881, 2406, 3006, Anders Christian Andersen, 4 og 9 maaneder, søn af indsidder Julius Emil Andersen, i Hjorslev
1881, 0109, 0709, Peder Hansen, gift og aftægtshusmand, 63, i Otterup
1881, 1210, 1510, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Else Marie Madsen, i Ørritslev
1882, 2304, 2804, Peder Christian Sørensen, 5 maaneder, søn af indsidder Hans Christian Sørensen, i Damløkkehus
1882, 0105, 0505, Hans Jørgensen, ugift almisselem, 78
1882, 1705, 2105, Hans Laurits Nielsen, gift og indsidder, 32, paa Hjorslev
1882, 1706, 2106, Ole Valdemar Andersen, 7 og 9 maaneder, søn af detaillist Hans Christian Andersen, i Hjorslev
1882, 0808, 1408, Carl Christian Johannes Valdemar Nielsen, 1 og 6 maaneder, søn af skrædder Jørgen Nielsen, i Otterup
1882, 1608, 2008, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Johanne Marie Nil, paa Nislevgaard
1882, 1709, 2109, Christian Hansen, ugift hospitalslem, 80, i Otterup
1882, 2511, 0112, Anders Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 76, i Vexlund
1882, 2612, 3112, Ole Andersen Grundsted, ugift tjenestekarl, 26, i Otterup
1883, 0703, 1303, Anders Vilhelm Andersen, 1 og 5 maaneder, søn af detaillist Hans Christian Andersen, i Hjorslev
1883, 1006, 1506, Jeppe Marius Jeppesen, 8 maaneder, søn af skrædder Ole Jeppesen, i Otterup
1883, 2206, 2706, David Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 86, i Hjorslev
1883, 3108, 0509, Marius Eriksen, 8 maaneder, søn af smed Søren Eriksen, i Otterup
1883, 0809, 1409, Vilhelm Savdak von der Aa Berthelsen, gift og praktiserende læge, 33, i Svindinge, Svendborg Amt
1883, 1911, 2411, Anders Rasmussen, ugift tjenestekarl, 33, paa Ørritslev Mark
1883, 2111, 2611, Peder Jensen, gift og husmand, 76, i Otterup
1883, 0512, 1012, Udøbt dreng, 4 dage, søn af smed Dines Madsen, i Ørritslev
1883, 1012, 1812, Niels Pedersen, almisselem, 78, hos husmand Peder Hansen, i Ørritslev Skov. Fra Lunde sogn
1884, 1901, 2301, Dødfødt dreng, søn af ugift Karen Larsen, i Hjorslev
1884, 2601, 3101, Christian Hansen, ungkarl, 30, hos gaardejer Peder Hansen, i Hjorslev. Fra Espe Sogn
1884, 0703, 1203, Sigvart Christian Jørgensen, 70 dage, søn af ugift Ane Jensen, i Otterup
1884, 2703, 0204, Peder Hansen, enkemand og husfæster, 64, af Vexlund, Ørritslev Skov
1884, 0405, 1005, Hans Christensen, gift og fæstehusmand, 59, af Vexlund, Ørritslev Skov
1884, 3006, 0407, Erik Pedersen, enkemand og smed, 66, i Hjorslev
1884, 0508, 1008, Hans Christian Marius Hansen, 10 og 11 maaneder, søn af røgter Jens Hansen, paa Blaaholm
1884, 1508, 2108, Dødfødt dreng, søn af skomager Christian Christiansen, ved Otterup Station
1884, 2408, 2808, Dødfødt dreng, søn af husmand Peder Knudsen, ved Otterup Station
1885, 1401, 2101, Knud Jacobsen, gift og fæstehusmand, 69, af Hjorslev Mark
1885, 0603, 1303, Erik Rasmus Eriksen, ugift skræddersvend, 23½, Hjorslev By. Født i 18.10.1861 Hjorslev. Søn af husmand og skrædder Hans Eriksen
1885, 2404, 2904, Marius Eriksen, 1 og 1 maaned, søn af smed Søren Eriksen, i Hjorslev
1885, 0709, 1009, Hans Jørgen Pedersen, skræddersvend, 18, hos skræddermester Anders Christian Hansen, i Hjorslev
1885, 1809, 2309, Niels Jensen, gift og uhrmager, 69, paa Otterup Mark
1885, 0110, 0610, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Anders Nielsen, i Ørritslev
1885, 1311, 1811, Niels Jensen, enkemand og aftægtsmand, 80, hos gaardmand Rasmus Christensen, i Otterup
1885, 2812, 03011886, Rasmus Hansen, ugift og under Fattigvæsenets Forsørgelse, 69, i Fattighuset paa Ørritslev Mark
1886, 0505, 1005, Johannes Hansen, 7, søn af indsidder og slagter Hans Hansen, paa Hjorslev Mark
1886, 1107, 1507, Christian Emil Georg Ovesen, 2 maaneder, søn af ugift Maren Kirstine Ovesen, af Odense. I pleje hos jordemoderen i Otterup
1886, 3007, 0208, Søren Steffensen, enkemand og røgter, 51, paa Nislevgaard
1886, 1411, 2011, Jens Olsen, gift og gaardmand, 60, i Ørritslev
1887, 0902, 1602, Niels Nielsen, ugift sadelmager, 37 ¼, i Ørritslev. Søn af gaardmand Niels Andersen
1887, 1602, 2302, Ole Andersen, gift og husmand, 51, i Ørritslev
1887, 0404, 1104, Niels Peder Nielsen, 1, søn af røgter Niels Hansen, paa Blaaholm
1887, 1508, 1908, Jens Jørgensen, enkemand, bødker og fattiglem af Vissenbjerg Sogn, 83, til leje hos svigersønnen indsidder Hans Christian Sørensen, af Nislevgaards Mark
1887, 2008, 2408, Søren Hansen, enkemand og husmand, 74, under Otterup Fattigvæsen, paa Otterup Mark
1887, 2208, 2608, Hans Christian Andersen, gift, detaillist og husejer, 34, i Hjorslev
1887, 0409, 1009, Hans Ejler Madsen, ugift tjenestekarl, 21 ¾, paa Nislevgaard. Søn af husmand Mads Hansen i Fjelsted Sogn
1887, 1709, 2209, Peder Andersen (tvilling), 20 timer, søn af indsidder Julius Emil Andersen, i Hjorslev
1887, 1610, 2210, Hans Jensen, 3 dage, søn af politiassistent Jensen, paa Otterup Stationsvej
1887, 3112, 06011888, Jørgen Hansen, gift og ejer af gaarden Enemærket, 53½, i Otterup Sogn
1888, 2102, 2602, Jørgen Jensen, enkemand, daglejer og har faaet fattighjælp og indsidder, 80, af Hjorslev By, Otterup Sogn. Født i Krogsbølle Sogn (Baardesø)
1888, 1704, 2204, Knud Marius Knudsen, 1 og 9 maaneder, søn af husmand Hans Knudsen, af Otterup Mark
1888, 1505, 2105, Anthon Andersen, 1 og 10 maaneder, søn af træskomand Thomas Andersen og Margrethe Hansen, i Hjorslev
1888, 1405, 1905, Jens Christian Møller, ugift cand. theol og gaardefæster, 77, Dagstrupgaard
1888, 0306, 0906, Anthon VilhelmNielsen, 8 maaneder, søn af snedker Peter Nielsen, af Hjorslev Mark. Moderen døde samtidig
1888, 1206, 1706, Poul Ferdinand Pedersen, 3 maaneder, søn af skorstensfejer Carl Gerhard Pedersen, ved Otterup Station
1888, 2006, 2606, Niels Nielsen, enkemand og lem, 77, paa Hospitalet i Otterup
1888, 0708, 1208, Udøbt dreng (tvilling), 1 dag, søn af smed Rasmus Jørgensen, i Hjorslev
1888, 1308, 1808, Christen Nielsen, ungkarl, 31, boede hos faderen i Ørritslev, Otterup Sogn. Søn af gaardmand Niels Christensen
1888, 2709, 0310, Rasmus Olsen, enkemand, 91, boede tilleje hos husmand Hans Larsen, i Ørritslev Skov, Otterup Sogn. Født paa Brøndstrup Mark ved Skamby
1888, 0410, 1010, Niels Christian Pedersen Langsted, gift og boelsmand, 41, i Ørritslev. I længere ti hensiddende i Odense Arrest
1888, 1512, 2212, Poul Nielsen, ugift, 21, tilhuse hos faderen i Ørritslev. Født 23.3.1867. Søn af gaardmand Niels Christensen i Ørritslev
1888, 1412, 2012, Hans Christian Sørensen, gift, indsidder og arbejdsmand, 41, i Nislevhus
1888, 2812, 01011889, Udøbt dreng, søn af arbejdsmand Søren Christian Rasmussen og Abelone Andersen, boende til leje i Fattighuset
1888, 2412, 3112, Hans Hjæresen, ugift, 26, boende hos moderen i Ørritslev. Født 12.10.1862
1889, 2901, 0202, Claus Berthelsen, gift og fhv. forpagter, 83 ¾, af Nislevgaard. Født 2.5.1805 i Sundeved
1889, 1203, 1803, Jørgen Johannes Lumby, 1 maaned, søn af Ane Kirstine Andersen, paa Otterup Mark. Født 28.1.1889
1889, 2005, 2405, Peder Nielsen, gift, fæstehusmand og arbejdsmand, 77, boende i Kildehuset, Ørritslev Skov. Født 2.8.1811 i Skjærbæk, Norup Sogn. Søn af afdøde Niels Pedersen. Hustruen fra Østrup Sogn
1889, 1909, 2609, Rasmus Nielsen, enkemand og husmand, 78, i Hjorslev. Født 5.4.1811 paa Nislevgaard. Søn af bødker Niels Larsen
1889, 2010, 2710, Niels Christensen, gift og husmand, 70, Ørritslev. Født 1.8.1819 i Krogsbølle Sogn. Søn af Christen Nielsen
1889, 2310, 3010, Niels Marius Hansen, 4, søn af husmand Peder Hansen, af Otterup Mark. Født 3.2.1885
1890, 1002, 1702, Peder Christian Pedersen, gift og husmand, 50, i Ørritslev Skov. Født 27.9.1839 i Skeby Sogn. Søn af Peder Andersen
1890, 2302, 2802, Ebbe Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 84, af Gydeby. Født 24.12.1805. Søn af Niels Larsen af Otterup
1890, 1903 ,2603, Carl Marius Elias Rasmussen, 1 dag, søn af indsidder og fiskehandler Søren Christian Rasmussen
1890, 1805, 2305, Jørgen Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, af Hasmark
1890, 2906, 0407, Niels Rasmussen, aftægtsgaardmand, 79
1890, 0607, 1107, Johan Jensen, gift og husmand, 56, i Hestehavehuset. Født i Hestehavehuset. Søn af Jens Rasmussen
1890, 1207, 1707, Lars Christensen, enkemand og fhv. husmand, 75, boede hos sønnen Hans Larsen, paa Malør. Født i Enghavehus, Ørritslev Skov
1890, 2108, 2608, Simon Olsen, gift og husmand i Hessum, 73, boede hos sønnen husmand Niels Simonsen i Judby. Født 27.3.1817 i Hessum. Søn af indsidder Ole Simonsen i Hessum
1891, 0301, 1101, Lars Olsen, enkemand og fattiglem, 82, Otterup Mark
1891, 0404, 0904, Louis Claudius Berthelsen, ungkarl og landbrugskandidat, 33, Villa Nova. Født 13.5.1857 i Hellerup Sogn. Søn af afdøde forpagter Claus Berthelsen
1891, 2004, 2704, Rasmus Rasmussen, ungkarl og træskomand, 29, Otterup Mose. Født 20.6.1861 i Norup By. Søn af musiker Rasmus Hansen
1891, 2204, 2704, Knud Christian Julius Sørensen, 2, søn af indsidder Christen Sørensen, af Nislevhus
1891, 0307, 0807, Niels Jørgensen, gift, husmand og snedker, 72, af Hjorslev. Født i Krogsbølle Sogn
1891, 1007, 1607, Rasmus Mortensen, gift og røgter, 52, hos Hans Davidsen i Hjorslev. Født i Lumby Sogn
1891, 2110, 2810, Hans Jespersen, ugift arbejdsmand, 52, Otterup Mark
1891, 2411, 3011, Knud Vilhelm Larsen, tjenestekarl, 17½, i Stige, Lumby Sogn
1879, 0501, 1001, Johanne Marie Olsdatter, enke, 77, i Ørritslev. Væver Anders Hansen i Lumby Taarup
1879, 0401, 1101, Maren Nielsen, 27, i Otterup. Datter af afdøde gaardmand Niels Christensen
1879, 2301, 3101, Caroline Nielsen, 9 og 7 maaneder, datter af skrædder Jørgen Nielsen, i Otterup
1879, 0302, 0902, Ane Marie Hansen, 12 dage, datter af indsidder Peder Hansen, i Ørritslev
1879, 1502, 2102, Mette Hansdatter, enke, 74, i Hjorslev. Gaardmand Hans Pedersen
1879, 1802, 2402, Karen Madsdatter, 63, i Ørritslev Skov. Aftægtshusmand Mads Jørgensen
1879, 2205, 3005, Maren Pedersen, enke, 70, paa Otterup Mark. Husmand Peder Pedersen
1879, 1007, 1607, Else Jørgensdatter, 87, i Ørritslev Skov. Aftægtshusmand Hans Knudsen
1880, 0901, 1601, Ane Kathrine Knudsen, 20, i Ørritslev Skov. Datter af aftægtshusmand Knud Andersen
1880, 0602, 1302, Ane Kathrine Knudsdatter, hospitalslem, 71, i Otterup. Tømrer Niels Nielsen
1880, 0206, 0606, Udøbt pige, 5 dage, datter af husmand Jørgen Larsen, paa Otterup Mark
1880, 1006, 1506, Karen Olsen, enke, 60, i Hjorslev. Indsidder Anders Rasmussen
1880, 0906, 1606, Nielsine Ivarrine Petrea Elisabeth Schultze, enke, 48, paa Nislevgaard. Godsforvalter Schultze
1880, 1906, 2306, Ane Kirstine Jørgensen, 79, i Vexlund. Aftægtshusmand Anders Hansen
1880, 1909, 2209, Marie Pedersen, 9, datter af husmand Peder Christian Andersen, i Ørritslev Skov
1881, 0102, 0702, Nielsine Johansen, 14 og 2 maaneder, datter af skrædder Carl Vilhelm Jensen, paa Ørritslev Mark
1881, 2803, 0404, Ane Kristine Jørgensdatter, enke, 73, i Hjorslev. Gaardmand Niels Nielsen
1881, 0704, 1404, Lisbeth Bendtsdatter, enke og almisselem, 75, paa Otterup Mark. Husmand Anders Pedersen
1881, 1704, 2504, Bertha Marie Erika Jeppesen, 4 og 4 maaneder, datter af husmand Ole Jeppesen, i Otterup
1881, 1105, 1805, Dødfødt pige, datter af skrædder Jørgen Nielsen, i Otterup
1881, 1006, 1706, Marie Christine Jeppesen, 7 maaneder, datter af Ane Helene Jørgensen, i Hjorslev
1881, 1706, 2206, Mette Kathrine Valentinsen, 30, paa Otterup Mark. Husmand Jørgen Larsen
1881, 1510, 2110, Gjertrud Kathrine Larsen, enke, 55, paa Hjorslev Mark. Hørbereder Hans Chr. Rasmussen
1881, 2312, 3012, Karen Hansen, enke, 74, paa Otterup Mark. Husmand David Knudsen
1881, 3112, 06011882, Kirsten Pedersen, 30, paa Otterup Mark. Husmand Peder Madsen
1882, 0802, 1302, Karen Rasmusdatter, 71, paa Otterup Mark. Boelsmand Niels Rasmussen
1882, 0804, 1404, Caroline Larsine Frederikke Kirstine Larsen, 6 maaneder, datter af ugift fruentimmer Maren Larsen Dræborg, i Damløkkehus
1882, 1704, 2404, Kirsten Pedersdatter, enke, 71, i Enemærket. Aftægtsgaardmand Knud Jensen
1882, 0603, 0906, Ane Kristine Rasmusdatter,76, paa Otterup Mark. Bolsmand Ebbe Nielsen
1882, 0406, 0806, Abelone Marie Andersen, 5, datter af detaillist Hans Christian Andersen, i Hjorslev
1882, 0410, 0910, Johanne Marie Pedersen, 5 maaneder, datter af husmand Niels Henrik Pedersen, i Ørritslev Skov
1882, 1311, 1711, Anna Dorothea Nielsen, 13 dage, datter af snedker Peder Nielsen, i Tokkendrup
1882, 1412, 2012, Pouline Nielsdatter, enke, 77, i Kildehuset. Husmand Mads Pedersen
1883, 0601, 1201, Ane Johansdatter, enke, 84, i Hessum. Husmand Anders Larsen. AJ død i Ørritslev
1883, 0601, 1201, Ane Kathrine Hansen, 34, i Hjorslev. Husmand Peder Christian Pedersen
1883, 0903, 1703, Anne Nielsen, 21, i Ørritslev. Datter af gaardmand Niels Christensen
1883, 0208, 0908, Augusta Henriette Vilhelmine Larsen, 2, datter af indsidder Lars Christian Larsen, paa Blaaholm
1883, 3009, 0510, Ane Madsen, 46, i Otterup. Indsidder Mads Madsen
1883, 1711, 2511, Udøbt pige, 2 timer, datter af ugift fruentimmer Johanne Carlsen, paa Otterup Mark
1883, 1312, 1912, Maren Christiansen f. Larsdatter, enke, 60, i Otterup. Gaardmand Christen Christiansen
1884, 3001, 0402, Kirsten Hansen f. Nielsen,44, i Ørritslev Skov. Husmand Peder Hansen
1884, 2302, 2902, Marie Kirstine Jørgensen f. Pedersdatter, 69, paa Hjorslev Mark. Husmand Rasmus Jørgensen
1884, 1703, 2203, Marie Hansine Hansen f. Danielsen,44, paa Otterup Mark. Husmand Knud Hansen
1884, 1703, 2203, Else Marie Andersen f. Knudsen, 27, i Ørritslev Skov. Husmand Peder Christian Andersen
1884, 2204, 2804, Sofie Andersen, enke, 78, af Nislevhus, Otterup Sogn. Bødker Anders Knudsen
1884, 2205, 2705, Anne Margrethe Davidsen f. Rasmusdatter, enke, 82, boende paa Egense Mark, Norup Sogn. Husmand Anders Davidsen af Otterup
1884, 1706, 2306, Ane Mette Pedersen f. Sørensdatter,69, i Hjorslev. Smed Erik Pedersen
1884, 0610, 1310, Christiane Jensen f. Hansdatter, 66, i Vexlund, Ørritslev Skov. Fæstehusmand Rasmus Jensen
1885, 1002, 1602, Johanne Marie Hansen f. Rasmusdatter, 70 ¼, i Hjorslev. Hjulmand Niels Hansen
1885, 1603, 2303, Sine Theresia Rador, skolelærerenke, 71, hos en svigersøn i Lumby By og Sogn. Skolelærer Rador af Hjorslev
1885, 1805, 2305, Maren Oline Jensen, 11 maaneder, datter af husmand Jørgen Jensen, i Ørritslev Skov
1885, 2205, 2805, Caroline Marie Margrethe Jespersen, 9, plejedatter hos husmand Mads Jørgensen, i Ørritslev
1885, 2605, 0106, Ane Kirstine Hansen f. Pedersdatter, 69 og 11 maaneder, i Ørritslev Skov. Husmans Anders Hansen
1885, 0808, 1408, Kirsten Knudsen f. Rasmussen, enke og under fattigforsørgelse, 72, af Hjorslev. Fæstehusmand Hans Knudsen
1885, 2108, 2608, Britta Marie Kirstine Nielsen, 13, hos bedstefaderen paa Otterup Mark. Datter af uhrmager Jens Carl Nielsen, i Hjorslev
1885, 1009, 1609, Johanne Marie Pedersen, 1½, datter af husmand Niels Henrik Pedersen, i Ørritslev Skov
1885, 2311, 2711, Marie Jørgensen, 2½, datter af bager Rasmus Jørgensen, i Hjorslev
1885, 1811, 2511, Johanne Nielsen f. Jensen, 36, af Lunde By og Sogn. Skrædder Niels Nielsen. Død i Otterup
1885, 0412, 1112, Maren Jensen f. Jørgensen, 43, af Otterup Mose. Husmand Rasmus Jensen
1886, 2203, 2903, Karen Marie Hansen f. Hansen, 34, af Otterup Mose. Husmand og landpostbud Hans Hansen
1886, 2604, 0205, Kirsten Hansen f. Jensdatter, 70, paa Otterup Mark. Husmand Søren Hansen
1886, 1708, 2108, Maren Kathrine Hansen, 1 ¼, datter af gaardejer Hans Peder Hansen, i Hjorslev
1886, 2409, 2809, Rasmine Marie Larsen, 5 maaneder, datter af arbejdsmand og røgter Anders Christian Larsen, paa Nislevgaard
1886, 2811, 0712, Mauritze Nikoline Friis f. Faber, enke, 89, hos en datter i Nykøbing paa Falster. Proprietair Friis, til Blaaholm i Otterup Sogn
1886, 2112, 2812, Olivia Maria Jørgensen Temberg, 5, datter af indsidder Jørgen Pedersen, i Tokkendrup
1886, 2812, 02011887, Maren Kirstine Hansine Pedersen, 2½, datter af arbeidsmand Jørgen Pedersen, paa Hjorslev Mark
1887, 1302, 2102, Gjertrud Kirstine Jørgensen, enke, 82, hos svigersønnen detaillist Hans Christian Andersen, i Hjorslund. Gaardejer Ole Hansen af Søndersø
1887, 0606, 1206, Karen Olsen f. Kristensdatter, 88, paa Otterup Mark. Husmand Lars Olsen (under Fattigvæsenet)
1887, 1011, 1611, Ulrikke Magrethe Hansdatter, aftægtsenke, 71½, tilhuse hos svigersønnen husmand Ole Jeppesen, i Ottrup. Husmand Peder Hansen
1887, 1812, 2312, Inger Kirstine Rasmussen, enke, almisselem og lem, 89, i Otterup Hospital. Husmand Jens Pedersen, af Hessum Mark
1888, 0903, 1403, Ane Marie Christine Andersen, 16, moderen i Ørritslev By
1888, 1203, 1803, Anna Christine Abelone Madsen, 2 maneder, datter af ugift Nikoline Christensen, tilhuse paa Blaaholm
1888, 2504, 0205, Martha Eriksen, 1 og 9 dage, datter af smed Søren Eriksen og Anna Andersen, af Hjorslev
1888, 0306, 0906, Marie Nielsen f. Andersen, 31, af Hjorslev Mark. Snedker Peter Nielsen
1888, 0406, 0906, Anna Johanne Nielsen, 2, datter af snedker P. Nielsen, af Hjorslev Mark
1888, 2207, 2707, Karen Madsen f. Sørensdatter, enke og lem, 63, paa Hospitalet. Født i Østrup Bye. Murer Jørgen Madsen, i Ørritslev Skov
1888, 3010, 0411, Maren Johanne Jensen, ugift, 19, steddatter af husmand Hans Christian Sørensen og Marie Kirstine Jensen, af Nislevhus. Født i Vissenbjerg Sogn
1889, 0302, 0902, Kirsten Olsdatter, enke og fattiglem af Hjadstrup kommune, 77, tilhuse hos svigersønnen Rasmus Hansen, af Otterup Mark. Husmand Lars Andersen, af Emmelev Mark, Hjadstrup Sogn
1889, 1503, 2203, Johanne Marie Christensen f. Hansen, 32, i Otterup. Født 16.11.1856 i Hjorslev. Gaardmand Rasmus Christensen
1889, 2404 0105, Ane Marie Nielsen f. Hansdatter, enke og indsidderske, af Ørritslev. Gaardmand Poul Nielsen
1889, 2906, 0207, Dødfødt pige, datter af murer Mads Larsen og Karen Marie, af Otterup Mose
1889, 3007, 0208, Dødfødt pige, datter af købmand Jakob Christensen og Ane Marie f. Jensen, af Hjorslev Mark
1889, 0908, 1508, Anna Eline Martha Hansen, 12 uger, datter af hjulmand og husmand Simon Hansen og Karoline Hansen, af Otterup
1889, 1208, 1608, Kirsten Rasmussen Dildberg f. Davidsen, 40, af Otterup Mark. Husmand Jens Rasmussen Dildberg
1889, 0709, 1009, Hansine Marie Johnsen, 3 uger, datter af Ida Christine Johnsen
1889, 2610, 0111, Ane Margrethe Simonsdatter, 67, af Hjorslev. Gaardmand Peder Hansen
1889, 1211 1811, Ane Kirstine Hansdatter, 73, Ørritslev Skov. Husmand Lars Christensen
1889, 1711, 2211, Sidsel Kirstine Nielsdatter, enke, 73, Kildehus, Ørritslev Skov. Fæstehusmand Peder Nielsen
1889, 1512, 1912, Mette Marie Nielsen, 10, datter af kjøbmand Anders Nielsen, Otterup. Født 29.10.1879
1889, 1912, 2612, Maren Knudsine Knudsen, 2 maaneder, datter af husmand Hans Knudsen, Otterup Mose
1890, 0201, 0801, Ane Kirstine Pedersen, 6, datter af husmand Christian Pedersen, Otterup Mose
1890, 0402, 1002, Maren Kirstine Pedersen, 51, af Gydeby. Husmand Rasmus Hansen
1890, 0103, 0703, Ane Pedersdatter, 61, Otterup Mark. Husmand Niels Larsen
1890, 2204, 2804, Mette Kirstine Rasmussen, 14, boede hos faderen husmand Jens Rasmussen, Otterup Mark
1890, 2204, 2804, Karen Pedersdatter, 88, paa Otterup Mark. Husmand og slagter Johan Jensen
1890, 3011, 0612, Ane Pedersdatter, enke og husejerske, 68, i Otterup. Gaardmand Niels Christensen, af Otterup
1891, 1402, 2002, Karen Hansdatter, enke, 81, paa aftægt hos boelsmand Hans Larsen, Vexlund. Boelsmand Hans Andersen
1891, 0403, 1103, Kirstine Olsdatter, enke og lem, 85, i Frelserens Hospital i Otterup. Christian Poul Larsen
1891, 1703, 2303, Karen Marie Martinusdatter, enke og lem, 87, i Frelserens Hospital. Født i Vigerslev Sogn. Indsidder Niels Rasmussen af Lunde
1891, 1803, 2503, Ane Christiansdatter, 67, af Ørritslev Skov. Født i Skamby Sogn. Husmand Hans Hansen
1891, 1904, 2504, Else Kirstine Sørensdatter, 68, Ørrtislev Skov. Indsidder og tyende Rasmus Andersen
1891, 3005, 0406, Johanne Cathrine Andersen, 14, datter af formand ved Otterup Station Søren Mikkel Andersen
1891, 1808, 2308, Abelone Jensdatter, enke og lem, 84, i Frelserens Hospital
1891, 2712, 02011892, Ane Margrethe Hansdatter, 64, Ottrup Mark. Rokkedrejer Rasmus Eriksen