Skeby, 1858-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1858-1891, Skeby sogn, Lunde herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1858, 1501, 2201, Niels Larsen, gift og aftægtsmand, 92 og 7 maaneder, hos svigersønnen R. Nielsen i Hestehavehuus. Søn af afdøde Laurits Knudsen i Østrup
1858, 0103, 0803, Hans Andersen, enkemand, fra 1813-1843 fæstegaardmand og siden aftægtsmand, 82, hos sønnen gaardmand Niels Hansen, i Hessum
1858, 1903, 2603, Anders Christensen, enkemand, forhen indtil 1853 fæstehuusmand og siden aftægtsmand, hos svigersønnen huuseier Christen Pedersen, i Sophiesminde paa Ørritslev Mark
1858, 0504, 1204, Dødfødt dreng, søn af huusmand Johan Isaksen, i Gjerskov
1858, 0106, 0606, Ole Nielsen, 6 dage, søn af gaardmand Niels Hansen, i Hessum
1858, 1907, 2507, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Karen Jensdatter og ungkarl Niels Christensen, begge i Ørritslev
1858, 1010, 1310, Jørgen Andersen, 8 dage, søn af inderst Anders Knudsen, paa Baagø
1858, 1510, 2010, Knud Andersen, 2 og 1 maaned, søn af inderst Anders Knudsen, paa Baagø
1858, 1311, 1911, Jørgen Carl Olsen, 10 og 2 maaneder, søn af huusmand og tømmermand Wilhelm Jørgensen Olsen, paa Klintebjerg
1858, 1311, 2111, Johannes Hansen, 1 og 1 maaned, søn af gaardmand Hans Christiansen, i Hessum
1858, 2311, 0112, Erik Jeppesen, gift og fhv. selveiergaardmand indtil December 1855, siden fæstehuusmand, 64 og 4 maaneder, paa en parcel af gaarden
1858, 2412, 3112, Knud Nielsen, gift, murer og huusmand, 39 og 1 maaned, i Præsteskovhuset. Født sammested. Søn af nuværende aftægtsmand Niels Knudsen
1859, 0702, 1402, Clemen Larsen, gift og huusfæster, 56 og 4 maaneder, i Skoven i Snaphavehuus paa Ørritslev Mark. Født i Otterup. Søn af afdøde gaardmand Lars Clemensen
1859, 0802, 1402, Knud Knudsen, 2 og 5 maaneder, søn af gaardmand Anders Knudsen, i Skeby
1859, 2702, 0403, Hans Larsen, ugift gaardfæster, 65 og 20 dage, i Gjerskov. Født sammested. Søn af afdøde gaardmand Lars Hansen
1859, 2004, 2504, Rasmus Jensen, gift og gaardeier, 49 og 5 maaneder, i Ørritslev. Søn af selveiergaardmand i samme gaard Jens Hansen død 7.11.1831
1859, 2305, 2705, Dødfødt dreng, søn af pakhuusbestyrer Niels Nielsen, paa Klintebjerg
1859, 0607, 1307, Peter Tommerup Brandt, 21 og 8 maaneder, i Skeby Præstegaard. Søn af sognepræst J. H. Brandt. Forberedte sig til landinspecteur examen
1859, 1008, 1408, Anders Christian Eriksen, 1½, søn af huusmand Erik Johansen, i Skoven
1859, 2308, 2808, Rasmus Simonsen, huusmand og skrædder, 49 og 7 maaneder, paa Klintebjerg
1859, 0211, 0911, Claus Pedersen, 27 og 9 maaneder [intet erhverv eller sted]
1859, 0412, 1112, Peder Jørgensen, gift, fæstehuusmand og almisselem, 73 og 1 maaned, i Ørritslev
1860, 0201, 0901, Anders Pedersen, ungkarl, 40 og 4 maaneder, i Gjerskov. Søn af afdøde gaardmand Peder Knudsen
1860, 3001, 0502, Hans Nielsen, 16 dage, søn af huusmand Niels Hansen, paa Hessum Mark
1860, 3003, 1304, Jens Henrik Brandt, sognepræst, 57 og 4 maaneder, for Skeby og Otterup Menigheder. Var tidligere præst i Grindsted, derpaa i Ølgod begge i Ribe Stift. Søn af afdøde farver Brandt
1860, 0605, 1305, Jens Larsen, 16 dage, søn af huusmand Lars Andersen og Ane Jensdatter, paa Lindø
1860, 1308, 1708, Christian Hansen, 10 og 3 maaneder, søn af gaardmand Hans Christiansen, i Hessum
1860, 2209, 2809, Dødfødt dreng, søn af pakhuusforvalter Niels Nielsen, paa Klinteberg
1860, 1512, 2212, Anders Christensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 76, i Hessum
1861, 1902, 2402, Svend Melchiorsen, almisselem, 80, i Gjerskov
1860, 0804, 1404, Christian Andersen, huusmand, 48, i Ørritslev. Født i Kappendrup
1861, 2704, 0505, Hans Nielsen, 8 dage, søn af huusmand Niels Hansen, paa Hessum Mark
1861, 0105, 0605, Niels Christiansen, tjenestekarl, 34 og 7 maaneder, i Ølund. Født i Hasmark. Søn af smed Christian Nielsen
1861, 1907, 2207, Johan Sørensen, 2 dage, søn af huusmand Søren Andersen, paa Klinteberg
1861, 0508, 0908, Jens Pedersen, aftægtshuusmand, 70, i Badstuehuset. Født i Hessum
1861, 0810, 1610, Hans Andersen, aftægtsgaardmand, 79, i Ørritslev. Født sammesteds
1861, 2910, 0411, Niels Knudsen, aftægtshuusmand, 69 og 7 maaneder, paa Baagø. Født i Otterup
1861, 1311, 2011, Jens Andersen, huusmand og skovfoged, 47, i Eghoved. Født i Hasmark
1861, 2211, 2911, Anders Larsen, fæstehuusmand, 79 0g 4 maaneder, i Hessum. Født i Hessum
1862, 0101, 0801, Mads Nielsen, aftægtsmand, 58 og 7 maaneder, i Ølund. Født i Wellinge
1862, 0705, 1205, Erik Henningsen, smedesvend og almisselem, 54. Født i Odense
1862, 0106, 0606, Peder Larsen, 10 maaneder, søn af huusmand Lars Andersen, paa Lindø. Født sammesteds
1862, 0609, 1909, Mads Jørgensen, søn af indsidder Jørgen Madsen, i Søndenskov
1862, 2109, 2609, Hans Peder Hansen, 4 maaneder, søn af ugift fruentimmer Johanne marie Hansen, paa Klinteberg
1862, 3011, 0512, Lars Knudsen, huusmand, 65, paa Lindø. Født sammesteds
1862, 0612, 1312, Hendrik Christiansen, huusmand og murer, 34 og 3 maaneder, i Ølund. Født sammesteds. Søn af Christian Clausen
1863, 1603, 2203, Knud Rasmussen, 2 og 1 maaned, søn af huusmand Rasmus Johansen, i Ørritslev
1863, 1105, 1805, Søren Povelsen, huusmand, 68½, paa Lammesø
1863, 2105, 2705, Jørgen Olsen, fisker, 74, i Gjerskov
1863, 2505, 0106, Rasmus Hansen, afskediget lods, 80, paa Gjersø
1863, 2206, 2706, Jens Andersen, gaardmand, 58, i Gjerskov. Født 12.6.1805 i Gjerskov. Søn af Anders Jensen
1863, 1407, 1707, Lars Hansen, 9 og 7 maaneder, søn af gaardmand Hans Christiansen, i Hessum. Født 4.12.1853 i Lumby
1863, 0409, 0909, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Ane Chatrine Marie Pedersen, i Gjerskov
1863, 1509, 1909, Jørgen Andersen, 11 maaneder, søn af afdøde gaardmand Jens Andersen, i Gjerskov
1863, 2209, 2709, Jens Christensen, 1 maaned, søn af indsidder Niels Fred. Christensen, i Hessum
1863, 1111, 1511, Jens Hansen, 1 maaned, søn af huusmand Hans Knudsen, i Ørritslev Skov
1863, 1211, 1811, Waldemar Rasmussen, 7 maaneder, søn af lods D. Rasmussen, paa Gjersø
1863, 2911, 0512, Christen Hansen, aftægtsmand, 77, i Gjerskov
1863, 1212, 1812, Hans Knudsen, 15, søn af huusmand Knud Andersen, i Gjerskov
1863, 3112, 01011864, Hans Pedersen Hvenegaard, eier, 49, af Ølundgaard
1864, 2301, 0102, Wilhelm Jørgensen, huusmand, 46 og 3 maaneder, paa Klinteberg
1864, 3101, 0602, Dødfødt dreng, søn af skolelærer og kirkesanger M. C. Wiibroe, i Hessum
1864, 0502, 1002, Thyge Rasmussen, gift, aftægtsmand og almisselem, 72, i Sønderskov
1864, 1002, 1702, Anders Christiansen, gift og huusmand, 67, i Hessum
1864, 1102, 1702, Hans Chr. Hansen, 1 dag, søn af huusmand Niels Hansen, paa Lammesø
1864, 2202, 2802, Mads Peder Larsen, 1 maaned, søn af indsidder Lars Madsen, i Sønderskov
1864, 0604, 1104, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Anders Andersen, i Gjerskov
1864, 0405, 0805, Niels Peder Jensen, 1 og 3 maaneder, søn af arbeidsmand Jens Peder Jensen, i Odense By. Baagø
1864, 1305, 1805, Hans Rasmussen, huusmand, 54½, i Ørritslev Skov
1864, 1806, 2406, Jens Knudsen, enkemand og almisselem, 70, i Ørritslev Skov
1864, 0307, 0807, Hans Larsen, gift og indsidder, 57, i Hjorslev. Tjente i Skeby
1864, 1007, 1307, Christen Hansen, 10 og 3 maaneder, søn af indsidder Hans Christensen, i Hessum
1865, 0204, 0904, Rasmus Olsen, 1 dag, søn af huusmand Erik Olsen, paa Hessum Mark
1865, 1608, 2108, Jens Hansen, huusmand og tømmermand, 76, Wexlund
1865, 2809, 0210, Mads Christian Jørgensen, 4 maaneder, søn af indsidder Jørgen Madsen, Ørritslev
1865, 0912, 1512, Martin Olsen, 28 dage, søn af huusmand Mads Olsen, paa KLinteberg
1865, 0912, 1712, Jørgen Nielsen, 7 dage, søn af huusmand Niels Mortensen, i Snaphaugehuus
1865, 2412, 3112, Hans Jensen, tømmersvend, 39 og 6 maaneder, i Wexlund. Søn af huusmand Jens Hansen
1866, 2506, 0106, Anders Knudsen, væver og huusmand, 66, i Hessum
1866, 0206, 0806, Mads Rasmussen, aftægtshuusmand, 75, i Ørritslev
1866, 0506, 1006, Hans Knud Hansen, 6½, søn af huusmand Hans Knudsen, i Ørritslev Skov
1866, 1206, 1706, Christen Hansen, 4 og 2 maaneder, søn af huusmand Hans Knudsen, i Ørritslev Skov
1866, 0509, 1009, Peder Nielsen, huusmand, 37, paa Klinteberg
1866, 0609, 1209, Mads Christian Jørgensen, 6 dage, søn af indsidder Jørgen Madsen, i Ørritslev
1866, 0710, 1410, Dødfødt dreng, søn af fruentimmeret Karen Marie Jørgensen, Klinteberg
1866, 1811, 2311, Mads Carl Madsen, 4, søn af huusmand Hans Madsen, i Ørritslev
1866, 1812, 2312, Lars Sørensen, enkemand og aftægtshuusmand, 83, i Ørritslev
1866, 1912, 2412, Mads Pedersen, 13 og 11 maaneder, søn af Hansine Andersen og Peder Madsen, i Gjerskov
1867, 0601, 1101, Jørgen Madsen, 4 og 7 maaneder, søn af huusmand Mads Pedersen, i Gerskov
1867, 2903, 0504, Anders Hansen, gaardeier, 53, i Hessum
1867, 0104, 0804, Anders Andersen, 6 og 10 maaneder, søn af gaardmand Anders Andersen, i Gjerskov
1867, 2306, 2806, Niels Hansen, huusmand, 33, paa Lammesø
1867, 2508, 3008, Jørgen Jensen, gaardeier, 50, i Hessum
1867, 1109, 1609, Niels Knudsen, aftægtshuusmand, 75, i Præsteskovhuset
1868, 1301, 2201, Peder Nielsen, enkemand, fæstehuusmand og almisselem, 88, paa Gjerskov Strand
1868, 0202, 1002, Ole Larsen, selveiergaardmand, 77, i Ørritslev
1868, 2211, 2811, Niels Christian Simonsen, 20 og 2 maaneder, i Gjerskov. Født 8.9.1848 sammesteds. Søn af afdøde gaardmand Simon Nielsen
1868, 2911, 0612, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Christian Pedersen, Gjerskov Mark
1869, 2602, 0503, Lars Pedersen, enkemand og aftægtshuusmand, 64, i Hessum
1869, 2702, 0703, Jørgen Peder Olsen, 1, søn af huusmand Mads Olsen, paa Klinteberg
1869, 1903, 2603, Mads Pedersen, huusmand, 44 og 3 maaneder, i Gjerskov
1869, 0305, 0805, Rasmus Christiansen, ungkarl, paa Lammesø. Født 23.11.1835 i Øxemosehuus i Norup Sogn
1869, 0207, 0607, Marius Jørgensen, 6 uger, søn af huusmand Anders Jørgensen, paa Klinteberg
1869, 1110,1710, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Maren Marie Rasmussen, paa Klinteberg
1869, 2011, 2411, Hans Madsen, huusmand, 44, paa Linde. Født 25.4.1825 i Breed
1869, 1112, 1612, Rasmus Andersen, gaardmand, 81, i Skeby
1870, 2704, 0405, Rasmus Chr. Andersen, 18 uger, søn af ugift fruentimmer Maren Christine Andersen, Præsteskovhuset
1870, 2105, 2505, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Hansen, i Hessum
1870, 1606, 2206, Carl Christian Hansen, 9 og 1 maaned, søn af huusmand Hans Larsen, i Sønderskov. Født i Huusbye
1870, 2106, 2606, Rasmus Christian Rasmussen, 17 dage, søn af huusmand Anders Rasmussen, paa Ørritslev Mark
1870, 1108, 1508, Anders Jørgen Jørgensen, 22 dage, søn af huusmand Anders Jørgensen, paa Klinteberg
1870, 0811, 1511, Niels Poulsen, huusmand, 67, paa Baagø
1871, 2402, 0103, Niels Peder Jensen, 22 dage, søn af huusmand Niels Jensen, paa Lindø
1870, 1012, 19031871, Anders Hansen, skibskarl, 19. Født i Willestofte. Søn af væver Hans Pedersen. Drunket ved Klinteberg ca. 10.12.1870
1871, 2903, 0504, Hans Knudsen, gift og huusmand, 67, i Eghoved
1871, 0505, 1005, Lars Hansen, gift og huusmand, 61, paa Lammesø
1871, 3008, 0409, Christen Nielsen, gift og huusmand, 61, paa Hessum Mark
1871, 1012, 1712, Anders Rasmussen, 7 maaneder, søn af huusmand og smed Niels Rasmussen Mandal, Klinteberg
1871, 1812, 2712, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Bendt Nielsen, i Ørritslev
1872, 1304, 1904, Henrik Wedele Rasmussen, dyrlæge, 70, i Otterup. Død i Hessum
1872, 2905, 0505, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Mette Marie Pedersen, i Hessum
1872, 3005, 0506, Rasmus Poulsen, gift og huusmand, 66, i Gjerskov
1872, 0412, 0912, Julius Andersen, 6, søn af snedker Niels Christian Andersen, paa Klinteberg
1872, 2512, 3012, Holger Christoffer Henrik Wiibroe, 12 maaneder, søn af skolelærer og kirksanger M. C. Wiibroe, i Hessum
1873, 2806, 0407, Lars Jørgensen, gift og husmand, 57, paa Klinteberg
1873, 1507, 2007, Anders Mikkelsen, 11 og 6 maaneder, søn af husmand Lars Mikkelsen, i Badstuhuset
1873, 2709, 0310, Rasmus Laurits Rasmussen, 23 og 10 maaneder, paa Gjersø. Født i Stige. Søn af lods Dankjær Rasmussen
1873, 0510, 1010, Knud Nielsen, gift og boelsmand, 70, paa Baagø
1874, 1901, 2201, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand Niels Christian Andersen, Klinteberg
1874, 0503, 1103, Mads Andersen, gaardmand og sognefoged, 63, i Hessum
1874, 0104, 0804, Hans Nielsen, boelsmand, 50, paa Baagø
1874, 1104, 1504, Lars Rasmussen, 6, søn af husmand Rasmus Hansen, i Hessum
1874, 1504, 2204, Hans Peder Olsen, 2, søn af indsidder Jørgen Olsen, i Sønderskov
1874, 2804, 0405, Anders Jensen, 6 og 6 maaneder, søn af husmand og væver Morten Jensen, i Hessum
1874, 0805, 1505, Morten Jensen, gift, husmand og væver, 37 og 10 maaneder, i Hessum
1874, 1006, 2006, Lars Gregersen, gift, entlediget skolelærer og kirkesanger, 87, i Hessum
1874, 2207, 2707, Rasmus Hansen, gift og gaardeier, 53, i Gjerskov
1874, 0508, 1208, Hans Christensen, gift og gaardeier, 58, i Gjerskov
1874, 2808, 0209, Dødfødt dreng, sønaf husmand Hans Chr. Jensen, Hessum Mark
1874, 3110, 0911, Lars Larsen (tvilling), 2 timer, søn af ugift fruentimmer Rasmine Larsen, paa Lammesø
1874, 0611, 0911, Anders Peter Larsen (tvilling), 6 dage, søn af ugift fruentimmer Rasmine Larsen, paa Lammesø
1874, 2511, 0212, Rasmus Christian Krag Andersen, 2 og 2 maaneder, søn af husmand og snedker Carl Johan Andersen, paa Klinteberg
1874, 2512, 3012, Peder Jørgensen, gift, almisselem og husmand, 76, paa Skeby Strand
1875, 0801, 1001, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jørgen Larsen, paa Klinteberg
1875, 0502, 1202, Morten Olsen, 8 maaneder, søn af husmand Hans Olsen, paa Ørritslev Mark
1875, 1406, 1906, Søren Andersen, gaardeier, 66, i Gjerskov
1875, 1107, 1407, Anders Rasmussen, 2 maaneder, søn af gaardejer Jens Rasmussen, i Ørritslev
1875, 3108, 0409, Jørgen Christiansen, husmand, 41, i Ørritslev
1875, 0809, 1209, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Christian Sørensen, paa Lammesø
1875, 2712, 03011876, Jørgen Andersen, gift og gaardeier, 65, i Ølund
1876, 2404, 0105, Hjere Christiansen, gift og gaardeier, 50, Gjerskov
1876, 1305, 1905, Laurits Julius Andersen, 2 maaneder, søn af kjøbmand Niels Christian Andersen, paa Klinteberg
1877, 1001, 1501, Rasmus Hansen, gift og husmand, 59, i Hessum
1877, 2402, 2802, Knud Henrik Knudsen, 25 dage, søn af ugift fruentimmer Maren Kirstine Jensen, i Bækskovhuset
1877, 2702, 0703, Rasmus Johansen, gift og husmand, 58, i Ørritslev
1877, 1603, 2103, Rasmus Ped. Andersen, 22 dage, søn af kjøbmand Niels Chr. Andersen, paa Klinteberg
1877, 0704, 1604, Hans Knudsen, gift og husmand, 43, i Ørritslev Skov
1877, 0106, 0806, Christian Clausen, gift og gaardmand, 85, i Ølund
1877, 2008, 2708, Anders Christian Jørgensen, 18 og 8 maaneder, i Gjerskov. Født 13.12.1858 paa Romsø. Søn af husmand Jørgen Jørgensen
1877, 0210, 0910, Peder Rasmussen, enkemand, skrædder og indsidder, 68, i Hessum
1877, 0812, 1512, Hans Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 68, i Lundehuus
1878, 2505, 3105, David Hansen, enkemand og fæstehusmand, 78, i Eghoved
1878, 0106, 0706, Rasmus Thygesen, gaardeier, 63, i Hessum
1878, 0306, 0806, Lars Christian Christiansen, 16 og 2 maaneder, søn af afdøde husmand Jørgen Christiansen, Ørritslev
1878, 0306, 0706, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Martin Rasmussen, paa Baagø
1878, 2806, 0307, Niels Johan Larsen, 13 dage, søn af husmand Anders Larsen, paa Hessum Mark
1879, 1403, 2103, Ole Simonsen, aftægtshusmand, 85, paa Hessum Mark
1879, 2003, 0704, Niels Nielsen, fhv. pakhusbestyrer, 64, paa Klinteberg
1879, 1105, 1605, Dødfødt dreng, søn af gaardmand R. Sørensen, Gjerskov
1879, 1405, 2005, Jørgen Christian Poulsen, 1 maaned, søn af gaardmand Hans Christian Poulsne, i Ølund
1879, 0806, 1406, Knud Christensen, ugift, 23, paa Gjersø. Født 21.4.1856. Søn af husmand Christen Andersen
1879, 0909, 1509, Peder Christian Rasmussen, 10½, søn af husmand Rasmus Nielsen, i Ørritslev Skov
1879, 2609, 0110, Lars Peder Hansen, 1 og 11 maaneder, søn af husmand Anders Hansen, paa Lammesø
1879, 1510, 2210, Jørgen Knudsen, gift, hjulmand og husmand, 63, i Gjerskov
1879, 1511, 2111, Jens Rasmussen, husmand, 34, Klinggaard, paa Baagø. Født i 23.8.1845 i Daugstrup
1880, 3001, 0502, Hans Pedersen, gift og aftægtshusmand, 76, paa Klinteberg
1880, 0902, 1602, Hans Hansen, gift, indsidder og almisselem, 72
1880, 0303, 0803, Thorvald Julius Larsen, 2 og 10 maaneder, søn af husmand Hans Larsen, paa Malør
1880, 1705, 2405, Peder Clemensen, gift, husmand og murer, 48, Ørritslev Skov
1880, 2005, 2605, Hans Hansen, 13 og 11 maaneder, søn af husmand Anders Hansen, paa Lammesø
1880, 1507, 1907, Jens Rasmussen, gift, gaardmand og sognefoged, 55, i Skeby
1880, 2909, 0410, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Andersen, i Lundehus
1880, 1811, 2411, Lars Pedersen, enkemand og husmand, 68, paa Lammesø
1881, 1701, 2401, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Sørensen, Gjerskov
1881, 1304, 1804, Anders Christian Larsen, 1 og 4 maaneder, søn af gaardmand Knud Larsen, i Hessum
1881, 0305, 0705, Jens Henrik Christensen, 7 og 1 maaned, søn af husmand Christen Henriksen, paa Skeby Strand
1881, 2406, 3006, Frederik Andresen, 1 maaned, søn af skomager Jens Christ. Iver Andreasen, paa Klinteberg
1881, 2108, 2608, Jørgen Knudsen, 10, søn af gaardmand Anders Knudsen, i Skeby
1881, 2108, 2908, Jørgen Jørgensen, gift og aftægtsmand, 84, i Gjerskov
1882, 1902, 2702, Anders Knudsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 94, paa Gjersø
1882, 2905, 0406, Rasmus Olsen, 29 dage, søn af Karen Marie Olsen, paa Hessum Mark
1882, 0206, 0706, Lars Olsen, ugift skomager, 60, i Ørritslev
1882, 0308, 0708, Rasmus Peder Rasmussen, 45 dage, søn af husmand Hans Martin Rasmussen, paa Gjerskov
1882, 0608, 1108, Jens Christensen, 16, søn af husmand Christen Andersen, paa Gjersø
1882, 0411, 1111, Lars Andreas Larsen, 23, i Hessum. Søn af gaardmand Knud Larsen
1882, 1012, 1512, Hans Jørgensen, 18, i Gjerskov. Søn af huusmand Jørgen Jørgensen
1883, 2501, 0102, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Sørensen, i Gjerskov
1883, 0902, 1602, Dankjær Rasmussen, husmand og lods, 64, paa Gjersø
1883, 1506, 1806, Christen Henriksen, enkemand og almisselem, 80, Ørritslev Mark
1883, 2006, 2306, Jørgen Johansen, enkemand, husmand og murer, 62, i Ørritslev Skov
1883, 2006, 2506, Anders Knudsen, gift og gaardmand, 62, i Skeby
1883, 2307, 3007, Carl Christian Lorentzen, sognepræst, 66, for Skeby og Otterup Menigheder
1883, 3009, 0610, Jens Rasmussen, gaardejer, 50, i Ørritslev
1883, 1212, 1812, Rasmus Peder Christian Andersen, 9 maaneder, søn af kjøbmand Niels Christian Andersen, paa Klinteberg
1884, 0203, 1003, Rasmus Madsen, gift og husmand, 81 og 9 maaneder, paa Klinteberg
1884, 1403, 2103, Lars Hansen, enkemand og fhv. husmand, 84, opholdende sig hos svigersønnen husmand Niels Nielsen, i Eghoved
1884, 1104, 1704, Knud Eriksen, gift og husmand, 51, af Sønderskov
1884, 2205, 2605, Lars Peder Marius Larsen, 4 og 11 maaneder, søn af husmand Hans Larsen, paa Malør
1884, 0606, 1206, Niels Hansen, gift og gaardejer, 67, i Hessum
1884, 0906, 1306, Jens Jensen, 15, søn af husmand Hans Andreas Jensen Enema.., i Lindeskovhuset, paa Gjerskov Mark
1884, 1307, 1807, Jens Jørgen Mogensen, ugift, 26, i Sønderskov. Søn af husmand Mogens Jensen
1884, 2008, 2508, Jeppe Hjeresen, gift og gaardmand, 73, i Ørritslev
1884, 2809, 0310, Henrik Theodor Rasmussen, ungkarl, 28½, forhen tjenende gaardmand Hjere Christiansens enke, i Gjerskov
1884, 3009, 0610, Mads Pedersen, gift og skrædder, 57, i Gjerskov
1884, 2311, 2811, Niels Andreasen, enkemand, murer og aftægtsmand, 78, i Ølund
1884, 1012, 2712, Hans Rasmussen, gift og gaardmand, 68, i Gjerskov
1885, 2005, 2705, Peder Knudsen, gift og gaardmand, 26½, i Hessum. Født 27.10.1858 i Hessum. Søn af Knud Rasmussen
1885, 1709, 2109, Lars Andersen, enkemand og aftægtsmand, 88½, hos sønnen gaardmand Knud Larsen i Hessum
1885, 0111, 0711, Knud Rasmussen, gift og aftægtsmand, 78, hos gaardmand Peder Knudsens enke i Hessum
1886, 0102, 0602, Niels Hansen, enkemand og aftægtsmand, 87, i Hessum Mølle
1886, 2103, 2703 Lars Andersen, ugift tjenestekarl, 20½, paa Baagø. Søn af bolsmand Anders Knudsen
1886, 1107, 1607, Søren Andersen, gift og husmand, 68 og 9 maaneder, paa Klinteberg
1886, 2707, 0108, Rasmus Nielsen, gift og aftægtsmand, 63, i Ørritslev Skov
1886, 2711, 0412, Knud Nielsen, gift og husmand, 44, i Vexlund
1887, 2901, 0402, Knud Marius Jensen, 1 og 3 maaneder, søn af træskomand Peder Jensen, i Hessum
1887, 1702, 2502, Johan Jochumsen, gift og husmand, 57, i Ørritslev Skov
1887, 0603, 1403, Peder Clausen, gift, husmand og smed, 78, i Hessum
1887, 2503, 0104, Mads Jørgensen, gift og færstehusmand (under fattigvæsenet), 80, i Sønderskov
1887, 0805, 1405, Peder Nielsen, gift og husmand, 49, paa Lindø
1887, 1207, 1607, Søren Wilhelm Sørensen, 10, søn af husmand Anders Sørensen, paa Klinteberg
1887, 1209, 1909, Daniel Davidsen, gift og styrmand, 37, ombord i skonnerten ’Hother’ af Kjøbenhavn med hjemstavn i Nysted paa Lolland
1887, 1611, 2311, Hans Madsen, gift og fæstehusmand, 69, i Ørritslev Skov (Præsteskovhuset)
1887, 1812, 2312, Anders Madsen, gift og husmand 77, paa Ølund Mark (Lunden)
1887, 2512, 3112, Holger Jespersen Fahnøe, enkemand og fhv. proprietair, 89, Hessum skole
1888, 1205, 1805, Jørgen Erik Emil Olsen, 2, søn af murer Jens Peder Olsen og Ane Nielsine Margrethe Eriksen, paa Klinteberg. Født i St. Knuds Sogn i Odense
1888, 2608, 3108, Karl Møller, ugift, farver, 47, boende paa Klinteberg. Født 20.5.1841. Søn af skomager Jens Møller i Odense
1888, 2410, 3110, Erik Gjødesen, enkemand, aftægtsmand og væver, 80, boende i Vexlund. Født 26.3.1808 i Hjorslev. Søn af gaardmand Gjøde Pedersen i Hjorslev
1888, 1912, 2212, Dødfødt dreng, søn af skrædder Joseph Pedersne, i Hessum
1889, 0801, 1401, Hans Rasmussen, gift, husfæster og smed, 73, i Ølund. Født paa Gjerskov Mark 11.6.1815. Søn af Rasmus Pedersen
1889, 2701, 0202, Rasmus Wilhelm Jørgensen, 8 maaneder, søn af gaardmand og sognefoged Anders Jørgensen, i Ølund. Født 16.5.1888 i Ølund
1889, 0903, 1403, Hans Peder Hansen Obekjær, ugift og tjente, 22, hos gaardmand Hjere Christiansens enke, i Gjerskov. Født 29.1.1867 paa Otterup Mark. Søn af afdøde Hans Peder Severin Obekjær. Stedfader arbejdsmand Hans Ch. Jensen i Hessum
1889, 0904, 1504, Mads Hansen, gift og husmand, 58, paa Klinteberg. Født 21.9.1830 i Nørre Højrup, Skam Herred. Søn af afdøde kromand Hans Rasmussen i Nørre Højrup
1889, 1309, -, Jens Pedersen, arbejdsmand, 64 og 9 maaneder, boende i Skibhusene
1889, 0412, 0912, Rasmus Carl Johan Andersen, 3 maaneder, søn af kjøbmand Christian Andersen, paa Klinteberg
1890, 1207, 1707, Lars Christensen, enkemand og fhv. husmand, 75, boede hos sønnen Hans Larsen, paa Malør. Født i Enghaugehus i Ørritslev Skov
1890, 1108, 1608, Christen Pedersen, gift og aftægtshusmand, 74, Sophiesminde. Født i 28.10.1815 Stensby. Søn af indsidder Peder Andersen
1890, 3011, 0812, Hans Christensen, enkemand, lejehusmand og kludesamler, 73, af Hessum. Født 31.1.1817 i Enghaugehus, Skeby Sogn
1891, 2901, 0502, Jørgen Rasmussen, gift, husmand og smed, 59, i Gjerskov. Født i Gjersov. Abelone Jørgensdatter
1891, 2403, 3003, Axel Johannes Andersen, 1, søn af husmand Niels Christian Andersen, i Ørritslev Skov
1891, 1406, 1906, Jens Christensen, ugift tjenestekarl, 25½, paa Sygehuset i Odense. Søn af husmand Niels Fred. Christensen, paa Hessum Mark. Sidst tjenende paa Ølundgaard
1891, 1809, 2309, Mogens Jensen, enkemand, husmand og tømrer, 68, i Sønderskov. Født i Gjerskov. Søn af husmand Jens Jørgensen
1891, 2509, 2909, Dødfødt dreng (tvilling), søn af tjenende Thomas Nielsen, hos consul Nielsen, paa Klinteberg og hustru Marie Jensine Kamilla Schmidt
1891, 0810, 1110, Ernst Aagesen, jungmand, 25, paa skonnerten ’Thor’ af Carlsham i Sverrig
1891, 1311, 2011, Jens Hansen, enkemand og aftægtsmand, i Hessum. Født i Kappendrup
1891, 2712, 04011892, Peder Andersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 81, i Gerskov. Født i Kappendrup
1858, 2402, 0303, Anne Knudsdatter, 57 og 2 maaneder, i Hessum. Født i Otterup. Datter af afdøde gaardmand K. Nielsen. Gaardmand Lars Andersen
1858, 0206, 0606, Abelone Hansdatter, 56 og 9 maaneder, i Hessum. Huusfæster og murer Lars Pedersen
1858, 0310, 0810, Gjertrud Maria Andersen, 3 og 5 maaneder, datter af inderste Anders Knudsen, paa Baagø
1858, 1910, 2410, Karen Marie Simonsen Verdlund, 4 og 11 maaneder, datter af huusmand Simon Olsen, paa Hessum Mark
185/8, 1112, 1712, Simonia Marie Olsen, 8 og 2 maaneder, datter af huusmand og tømmermand Wilhelm Jørgensen Olsen, paa Klinteberg
1858, 1212, 1712, Maren Kirstine Caroline Olsen, 4 og 8 maaneder, datter af huusmand og tømmermand Wilhelm Jørgensen Olsen, paa Klinteberg
1859, 2202, 2802, Dødfødt pige, datter af gaardeier Anders Andersen, i Gjerskov
1859, 0704, 1304, Johanne Madsdatter, 70, i Hessum. Født i Dræby, Munkebo Sogn. Aftægtsmand Anders Christensen
1859, 2204, 2704, Mette Katharina Madsen, 6 og 3 maaneder, datter af inderste Mads Pedersen, i Gjerskov
1859, 0207, 0807, Karen Knudsdatter, enke, 78 og 7 maaneder, i Hessum. Gaardmand Thyge Rasmussen
1859, 0610, 1210, Ane Kathrine Simonsdatter, 62 og 3 maaneder, i Sønderskov. Huusmand Hans Madsen
1860, 0703, 120, Ane Mogensdatter, enke, 63 og 9 maaneder, i Gjerskov. Huusmand Jens Jørgensen
1860, 2404, 2904, Karen Marie Rasmussen (tvilling), 8 maaneder, datter af huuseier Hans Ramsussen, paa Lammesø
1860, 2504, 2904, Kirsten Rasmussen (tvilling), 9 dage, datter af huuseier Hans Rasmussen, paa Lammesø
1860, 2206, 2606, Ane Jensdatter, 34 og 7 maaneder, paa Lindø. Huusmand Lars Andersen
1860, 0112, 1712, Pouline Schultz f. Gregersen, enke, 42, paa Klinteberg. Former Schultz
1860, 2112, 2612, Karen Rasmussen, 7 uger, datter af huusmand Rasmus Hansen, i Hessum
1861, 0301, 1101, Karen Marie Rasmussen, 3½, datter af huusmand Rasmus Nielsen, i Skoven
1861, 0605, 1205, Maren Hansen, 2 og 7 maaneder, datter af huusmand Hans Christensen, i Hessum
1861, 2605, 0206, Kirsten Madsdatter, enke og almisselem, 70, i Ørritslev. Huusmand Christen Nielsen
1861, 3008, 0109, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Madsen, i Kr…steskovhuset
1861, 1910, 2310, Kirsten Nielsdatter, enke og almisselem, 81, i Gjerskov. Huusmand Jesper Andersen
1861, 0611, 1111, Ane Kathrine Knudsdatter, enke, 84, i Gjerskov. Huusmand Knud Andersen i Norup
1861, 0711, 1311, Maren Christensdatter, 69, i Gjerskov. Aftægtsmand Anders Knudsen
1861, 0911, 1511, Ane Mgr. Christensdatter, enke, 85, i Ørritslev. Gaardmand Mads Rasmussen i Daugstrad
1861, 1112, 1512, Hansine Marie Kirstine Jensen, 3 maaneder, datter af arbeidsmand Jens Pedersen, i Odense. Født i Odense. Død i Hessum
1862, 3001, 0702, Ane Mgrethe Hansdatter, 78, paa Gjersø. Lods Rasmus Hansen
1862, 0302, 1002, Elisa Maria Jørgensen, 8 og 10 maaneder, datter af smed Jørgen Rasmussen, i Gjerskov
1862, 0603, 1203, Maren Hansen, 9 dage, datter af gaardmand Hans Knudsen, i Ørritslev
1862, 1606, 2206, Karen Hansen, 17 og 8 maaneder, datter af huusmand Hans Pedersen, paa Klinteberg
1863, 0801, 1401, Rasmine Nielsdatter, 46 og 9 maaneder, i Hessum. Gaardmand Jørgen Jensen
1863, 0901, 1601, Kirsten Rasmusdatter, enke, 70, i Ørritslev. Aftægtsmand Hans Andersen
1863, 2903, 0404, Ane Pedersdatter, enke, 59, paa Lammesø. Huusmand Hans Andersen
1863, 1410, 1810, Ane Magrethe Knudsdatter, enke, 61, i Sønderskov. Huusmand Erik Jeppesen
1863, 3112, 06011864, Birgitte Hansdatter, almisselem, 59, i Gjerskov. Huusmand Peder Nielsen
1864, 0503, 0903, Anne Daugaard, 2½, datter af ugift fruentimmer Anna Daugaard, ved Fredericia
1864, 1403, 2103, Maren Sørensen, enke, 84 og 6 maaneder, i Gjerskov. Gaardmand Anders Hansen
1864, 0605, 1105, Kirsten Rasmussen, 43 dage, datter af huusmand Hans Rasmussen, paa Lammesø
1864, 1407, 1807, Ane Kirstine Nielsen, enke, 55, paa Baagø. Huusmand Niels Knudsen
1865, 0602, 1202, Pouline Jensen, 5 og 11 maaneder, datter af bødker Jens P. Sørensen, i Ølund
1865, 1602, 2202, Margarethe Jensdatter, 50 og 3 maaneder, i Vexlund. Huusmand Erik Gjødesen
1865, 0304, 1004, Karen Madsdatter, enke, 78, i Gjerskov. Huusmand Knud Mathiasen
1865, 1604, 2104, Ane Jørgensdatter, 53 og 9 maaneder, i Lundehuus. Huusmand Hans Nielsen
1865, 1304, 1904, Elise Marie Jørgensen, 1 dag, datter af smed Jørgen Rasmussen, i Gjerskov
1865, 2804, 0505, Caroline Knudsen,2 og 4 maaneder, datter af gaardmand Anders Knudsen, i Skeby
1865, 2505, 2905, Ane Hansdatter, enke, 69, i Gjerskov. Huusmand Hans Jensen
1865, 2707, 3007, Johanne Marie Larsen, 6 maaneder, datter af indsidder og murer Lars Madsen, i Sønderskov
1865, 1109, 1509, Karen Andersen, enke, 66, i Ølund. Aftægtsmand Mads Nielsen
1865, 2510, 2910, Kirsten Andersen, 4 og 9 maaneder, datter af boelsmand Anders Knudsen, Baagø
1866, 0804, 1304, Gjertrud Kirst. Jørgensen, 4 maaneder, datter af indsidder Søren Jørgensen, i Wexlund
1866, 2604, 0205, Maren Knudsen, 2 og 1 maaned, datter af huusmand Knud Nielsen, Lindø
1866, 2804, 0205, Larsine Pasmine Caroline Knudsen, 4 og 6 maaneder, datter af huusmand Knud Nielsen, Lindø
1866, 0905, 1605, Ane Marie Jørgensdatter, enke, 73, tilhuse hos huusmand Jørgen Jørgensen, i Gjerskov
1866, 21 Mai, 27 Mai, Dødfødt pige, datter af gaardmand Bendt Nielsen, i Ørritslev
1866, 1208, 1708, Dorthea Rasmussen, 20 og 8 maaneder, i Ørritslev. Datter af huusmand Rasmus Johannes Christensen
1866, 1508, 2008, Ane Marie Pedersdatter, 78 og 5 maaneder, i Eghoved. Huusmand David Hansen
1866, 1809, 2309, Ane Kirstine Hansen, 18 dage, datter af husmand Hans Hansen, i Hessum
1866, 0810, 1310, Maren Andersen, 34 og 6 maaneder, i Hessum. Huusmand Hans Hansen
1867, 0501, 1301, Ane Magrethe Larsdatter, 76, paa Baagø. Huusmand Christen Henriksen
1867, 1104, 1704, Gerta Alma Rasmussen, 6 og 2 maaneder, datter af lods Dankjær Rasmussen, paa Gjersø
1867, 1204, 1904, Kirsten Larsen, 70, Gjersø. Gaardmand Hans Rasmussen
1867, 2804, 0305, Dorthea Hansdatter, enke, 74, i Snaphghuus (Snaphaugehuus). Huusmand Morten Nielsen
1867, 3004, 0505, Kirstine Jørgensen, almisselem, 26, paa Lindø
1867, 2305, 3005, Dødfødt pige, datter af gaardmand Bendt Nielsen, i Ørritslev
1867, 1606, 2106, Maren Henriksdatter, ugift, 72, til huse i Vexlund
1867, 2706, 0107, Karen Olsdatter, 43, Gjerskov Mark. Huusmand og tømd. (tømmermand) Jørgen Nielsen
1867, 3008, 0409, Andersine Knudsen, 1 maaned, datter af ugift fruentimmer Kirst. Andersen, Hessum
1867, 0211, 0811, Gjertrud Marie Sørensen, 13, datter af gaardmand Søren Andersen, i Gjerskov
1868, 2501, 3101, Kirsten Knudsdatter, 44, paa Klinteberg. Huusmand Jens Sørensen
1868, 2204, 2804, Kirsten Larsen, 4, datter af gaardmand Rasmus Larsen, i Ølund
1868, 0205, 0905, Ane Margrethe Hansdatter, enke, 62, i Ørritslev. Gaardmand Rasmus Jensen
1868, 2412, 3112, Gjertrud Marie Jensdatter, enke, 78, i Ringe og Gjerskov Mark. Huusmand Peder Larsen
1869, 1001, 1601, Mette Sørensen, enke, 91, i Gjerskov. Gaardmand Anders Jensen
1869, 1101, 1701, Karen Andersdatter, 72, paa Ørritslev Mark. Aftægtsmand Knud Henriksen
1869, 0202, 0702, Maren Kirstine Mathiassen, 10, datter af indsidder Rasmus Mathiassen, i Lindeksovhuus
1869, 0203, 0803, Dorthea Marie Jensen, enke, 66, paa Lammesø. Huusmand Søren Poulsen
1869, 2003, 2703, Karen Nielsdatter, enke, 91, Vexlund. Huusmand Peder Madsen
1869, 0805, 1405, Birthe Magrethe Larsdatter, 39 og 5 maaneder, paa Lindø. Huusmand Knud Nielsen
1869, 0308, 0808, Rasmine Marie Rasmussen, 3 og 4 maaneder, datter af huusmand Anders Rasmussen, paa Ørittslev Mark
1869, 2908, 0309, Ane Kathrine Rasmussen, 6 maaneder, datter af gaardmand Jens Rasmussen, i Ørritslev
1869, 0409, 1009, Karen Larsen, 11 og 1 maaned, datter af huusmand Lars Pedersen, paa Lammesø
1869, 0710, 1010, Dødfødt pige, datter af huusmand Knud Eriksen, Søndersø
1869, 1611, 2411, Maren Knudsen, 24, i Ørritslev. Huuseier Jonas Andersen
1869, 2612, 3112, Karen Marie Jørgensen, 2 og 2 maaneder, datter af huusmand Anders Jørgensen, paa Klinteberg
1870, 1201, 1701, Gjertrud Jeppesdatter, 63, i Ølund. Huusmand Niels Andreassen
1870, 2101, 2801, Maren Larsdatter, enke, 87, i Gjerskov. Gaardmand Simon Jørgensen
1870, 2202, 0203, Annine Christine Jørgensen, 6 og 9 maaneder, datter af skrædder Rasmus Jørgensen, i Gjerskov
1870, 2003, 2603, Maren Nielsen, 8, datter af boelsmand Hans Nielsen, paa Baagø
1870, 2504, 2904, Dorthea Rasmusdatter, enke og almisselem, 66, i Lindeskovhuset. Huusmand Mathias Knudsen
1870, 3004, 0905, Maren Margrethe Sørensen, 28 og 3 maaneder, i Gjerskov. Datter af gaardmand Søren Andersen
1870, 2705, 0106, Karen Marie Rasmussen, 9 og 2 maaneder, datter af huusmand Rasmus Nielsen, i Skoven
1870, 0806, 1206, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Johanne Pedersen, paa Gjerskov Mark
1870, 0207, 0907, Gythe Kirstine Nielsdatter, enke, 73, i Ørritslev. Gaardmand Ole Larsen
1871, 0503, 1003, Kirsten Pedersen, 61, paa Klinteberg. Fisker Mathias Hansen
1871, 0305, 1005, Karen Andersen, 30, paa Klinteberg. Huusmand Anders Jørgensen
1871, 1707, 2307, Ane Marie Christensen, 4 og 4 maaneder, datter af indsidder Niels Frd. Christensen, paa Hessum Mark
1872, 1401, 2201, Rasmine Rasmusdatter, enke, 64, i Ørritslev. Gaardmand Knud Hansen
1872, 3107, 0708, Mette Kathrine Olsdatter, 44, i Ørritslev. Datter af gaardmand Ole Larsen
1872, 2809, 0410, Gjertrud Marie Nielsen, 13, datter af huusmand Lars Nielsen, paa Baagø
1872, 0610, 1110, Rasmine Marie Petrine Simonsen, 20 og 9 maaneder, paa Klinteberg. Datter af murer Anders Simonsen
1872, 2411, 2911, Caroline Christiane Hansen, 1 og 8 maaneder, datter af huusmand Hans Larsen, i Sønderskov
1872, 1112, 1812, Maren Cathrine Jørgensen, 4 maaneder, datter af indsidder Mads Jørgensen, paa Lammesø
1872, 1812, 2212, Maren Kirstine Rasmussen, 7 maaneder, datter af huusmand Jørgen Christian Rasmussen, Klinteberg
1873, 2603, 0204, Ane Marie Eriksdatter, 79, paa Hessum Mark. Aftægtsmand Ole Simonsen
1873, 0309, 0809, Marie Elisabeth Johansdatter, enke, 82, i Gjerskov. Husmand Rasmus Jørgensen
1873, 3012, 04011874, Josephine Magdalene Zürzig, 64, i Gjerskov. Skrædder Peder Rasmussen
1874, 0802, 1402, Annine Boline Nielsen, 27 og 8 maaneder, paa Klinteberg. Snedker Niels Christian Andersen
1874, 0103, 0703, Ane Elisabeth Simonsen, 15 og 9 maaneder, datter af murer Anders Simonsen, paa Klinteberg
1874, 0503, 1203, Ane Margrethe Rasmusdatter, 46, i Sønderskov. Husmand Mogens Jensen
1874, 1703, 2303, A ne Rasmussen, 12 og 8 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Thygesen, i Hessum
1874, 0504, 1004, Anna Christine Laurine Christensen, 10, datter af husmand Anders Christensen, i Gjerskov
1874, 0904, 1504, Karen Marie Rasmussen, 8, datter af husmand Rasmus Hansen, i Hessum
1874, 1504, 1904, Henriette Petra Rasmussen, 2 og 8 maaneder, datter af husmand Rasmus Hansen, i Hessum
1874, 1904, 2604, Gjertrud Marie Sophie Nielsine Christensen, 8 og 6 maaneder, datter af husmand Anders Christensen, i Gjerskov
1874, 2104, 2704, Nielsine Rasmine Nielsen, 4 og 11 maaneder, datter af husmand Andreas Nielsen, paa Lammesø
1874, 1105, 1505, Mette Marie Svendsen, enke, 44 og 6 maaneder, i Gjerskov. Husmand Mads Pedersen
1874, 2106, 2606, Ane Jørgensen, 17 og 7 maaneder, datter af snedker Jørgen Dinesen, i Sønderskov
1874, 1907, 2407, Mette Johansdatter, enke, 69, i Ørritslev. Husmand Knud Nielsen i Egense
1874, 2108, 0509, Anne Marie Margrethe Jeppesen, 13 og 3 maaneder, datter af gaardmand Jeppe Hjeresen, i Ørritslev
1874, 0411, 0911, Ane Kathrine Nielsdatter, enke, 69, i Ørittslev. Husman d Christian Andersen
1874, 1411, 2011, Kirsten Andersdatter, enke, 80, paa Baagø. Boelsmand Knud Nielsen
1875, 1601, 2301, Gjertrud Marie Mortensen, 29, paa Ørritslev Mark. Husmand Hans Olsen
1875, 0909, 1509, Karoline Rasmussen, 14, datter af gaardmand Rasmus Thygesen, i Hessum
1875, 2609, 0210, Inger Kirstine Svendsen, ugift almisselem, 61
1875, 0611, 1211, Ane Marie Detlefsen, 52, paa Hessum Mark. Husmand Erik Olsen
1875, 2711, 0312, Abelone Eriksdatter, enke, 80, paa Lammesø. Husmand Lars Hansen
1876, 1001, 1701, Ane Marie Andersen, 25 og 8 maaneder, i Gjerskov. Datter af gaardmand Anders Hansen
18746, 1801, 2401, Ane Hansdatter, enke, 73, i Hessem. Gaardmand og sognefoged Mads Andersen
1876, 2003, 2403, Nielsine Rasmine Christine Nielsen, 10 maaneder, datter af husmand Andreas Nielsen, paa Lammesø
1876, 0904, 1404, Ane Marie Hansen, 45, paa Lindø. Husmand Knud Nielsen
1876, 1105, 1705, Maren Dorthea Hansen, 1 og 1 maaned, datter af husmand Anders Hansen, i Kindstrup
1876, 0606, 1206, Ane Margrethe Han sen, 29, paa Gjerskov Mark. Husmand Jens Rasmussen
1876, 2106, 2706, Marie Rasmussen, 25 og 11 maaneder, paa Klinteberg. Datter af husmand Rasmus Madsen
1876, 2610, 0211, Maren Kirstine Pedersen, 2 maaneder, datter af indsidder Rasmus Pedersen, paa Klinteberg
1877, 0601, 1201, Ane Marie Nielsen, 37, paa Lindø. Husmand Knud Jensen
1877, 1001, 1501, Karen Knudsdatter, enke, 94, paa Lindø. Husmand Niels Larsen
1877, 2502, 0403, Maren Hansen, ugift fattiglem, 40, i Lumby Sogn. Død i Ørritslev
1877, 2403, 0604, Ane Marie Nielsen, 43, i Ørritslev skov. Husmand Jørgen Johansen
1877, 2504, 0205, Karen Andersdatter, 67, i Hessum. Gaardmand Jens Hansen
1877, 1905, 2505, Emma Christensen, 6 maaneder, datter af gaardmand Lars Christensen, i Hessum
1878, 2801, 0402, Anne Sophie Christensen, 5 og 6 maaneder, datter af gaardmand Lars Christensen, i Hessum
1878, 0505, 1105, Ane Cathr. Rasmusdatter, enke, 70, i Gjerskov. Husmand Rasmus Poulsen
1878, 0807, 1307, Karen Eliassen, 47, paa Klinteberg. Husmand Knud Pedersen
1879, 1702, 2302, Ane Christiane Hansen, 4 og 6 maaneder, datter af indsidder og kudsk Anders Hansen, paa Lammesø
1879, 2002, 2702, Maren Hansdatter, enke, 89, i Vexlund. Husmand Jens Hansen
1879, 3003, 0704, Ane Kirstine Hansdatter, enke, 70, i Eghoved. Husmand Hans Knudsen
1879, 1006, 1606, Kirsten Madsdatter, enke, 71, i Gjerskov. Gaardmand Rasmus Hansen
1879, 2010, 2510, Kirstine Rasmine Simonsen, 8 maaneder, datter af gaardmand Mads Simonsen, i Gjerskov
1879, 2712, 02011880, Maren Kirstine Jørgensen Lønborg, enke, 27, paa Baagø. Husmand Jens Rasmussen
1880, 1201, 1601, Anna Margrethe Knudsine Rasmussen, 3 maaneder, datter af husmand Jens Rasmussen, paa Gjerskov Mark
1880, 1402, 2002, Karen Sofie Poulsen, 10 maaneder, datter af gaardmand Hans Christian Nielsen, i Ølund
1880, 1703, 2103, Johanne Margrethe Larsen, ½, datter af husmand Peder Larsen, paa Baagø
1880, 1803, 2203, Udøbt pige, 1 maaned, datter af kjøbmand Niels Christian Andersen, paa Klinteberg
1880, 2103, 2703, Ane Margrethe Mogensdatter, enke, 91, i Præsteskovhuset. Aftægtsmand Niels Knudsen
1880, 2004, 2504, Bertha Karoline Marie Knudsen, 8 maaneder, datter af ugift fruentimmer Henriette Karoline Amalie Poulsen, paa Baagø
1880, 0806, 1406, Marie Kirstine Larsen, 13 og 10 maaneder, datter af gaardmand Knud Larsen, i Hessum
1880, 0708, 1108, Kirsten Olsen, 46, paa Hessum Mark. Husmand Hans Christian Jensen
18810, 0908, 1408, Karen Andersen, 49, paa Lammesø. Husmand Andreas Nielsen
1880, 2509, 3009, Maren Kathrine Larsen, 2 og 8 maaneder, datter af gaardmand Knud Larsen, i Hessum
1880, 2909, 0410, Karen Maren Hansen, 43 i Lund…. Husmand Jens Andersen
1880, 0111, 0711, Dorthea Jørgensen, 62, paa Lammesø. Husmand Lars Petersen
1880, 2511, 0212, Ane Hansdatter, enke og almisselem, 81, paa Skeby Strand. Husmand Peder Jørgensen
1880, 0212, 0612, Karen Larsen, 18 og 5 maaneder, paa Ølund. Datter af gaardmand Rasmus Larsen
1881, 3003, 0604, Maren Knudsen, 23 og 4 maaneder, i Skeby. Datter af gaardmand Anders Knudsen
1881, 0504, 1104, Elise Kirstine Brandt født Tommerup, enke, 75. Sognepræst til Skeby-Otterup Jens Henrik Brandt
1881, 0305, 0705, Maren Kirstine Jensen, 36, paa Skeby Strand. Husmand Christen Henriksen
1881, 1305, 2005, Maren Frederiksen, enke, 67, i Hessum. Gaardmand Anders Hansen
1881, 1705, 2305, Ane Margrethe Christiansen, 15 og 11 maaneder, datter af afdøde husmand Jørgen Christiansen
1881, 2403, 3003, Mine Christiane Larsen, 11 og 11 maaneder, datter af gaardmand Knud Larsen, i Hessum
1881, 1006, 1506, Maren Kathrine Mortensen, 1 og 3 maaneder, datter af husmand Jens Mortensen, fra Baagø
1881, 2311, 2811, Anna Elisabeth Hansen, 38, paa Baagø. Datter af afdøde husmand Hans Knudsen paa Lindø
1881, 2511, 3011, Dødfødt pige, datter af husmand Jørgen Larsen, paa Klinteberg
1882, 0502, 1302, Ane Kathrine Andersen, 46, i Gjerskov. Husmand Jørgen Jørgensen
1882, 1303, 1903, Margrethe Knudsdatter, 78, i Gjerskov. Husmand Niels Jørgensen
1882, 1504, 2104, Ane Marie Hansen, 13 og 7 maaneder, datter af husmand Mads Hansen, paa Kinteberg
1882, 0905, 1505, Sidsel Andersdatter, enke, 83, paa Baagø. Husmand Niels Poulsen
1882, 2305, 3005, Maren Jokumsdatter, enke, 74, paa KLinteberg. Gaardmand Jens Hansen
1882, 2805, 0206, Ane Kathrine Johansdatter, 87, i Hessum Mølle. Aftægtsmand Niels Hansen
1882, 1108, 1508, Rasmine Marie Sørensen, 9, datter af huusmand Hans Christian Sørensen, paa Lammesø
1882, 1308, 1708, Laurine Knudsen, 46, i Skeby. Datter af afdøde gaardmand Knud Jørgensen
1882, 1009, 1309, Karen Andersen, enke og fattiglem, 77, i Ørritslev. Husmand Mads Rasmussen
1882, 0211, 0811, Maren Kirst. Andersen, 29, i Gjerskov. Husmand Hans Martin Rasmussen
1882, 2311, 2911, Maren Hansdatter, 69, paa Skeby Mark. Murer Niels Madsen
1882, 3011, 0712, Maren Olsdatter, enke og almisselem, 76, i Gjerskov. Aftægtsmand Jørgen Jørgensen
1882, 2512, 02011883, Ane Marie Andersen, enke, 79, i Gjerskov. Gaardmand Peder Knudsen
1883, 1902, 2602, Maren Rasmusdatter, enke, 83, i Hessum. Husmand Anders Knudsen
1883, 1003, 1603, Anna Marie Simonsen, 10 maaneder, datter af gaardmand Mads Simonsen
1833, 2203, 2903, Ane Kirstine Pedersdatter, 56, i Gjerskov. Aftægtsgaardmand Peder Andersen
1883, 0506, 1206, Karen Kirstine Andersen, tjenestepige, 24, paa Hofmannsgave. Datter af husmand Hans Andersen
1883, 1107, 1607, Ane Cathrine Jensdatter, enke, 81, i Skeby. Gaardmand Rasmus Andersen
1883, 3107, 0508, Maren Larsen, 1 dag, datter af husmand Hans Larsen, paa Maløv
1883, 3108, 0709, Kirsten Christensdatter, enke, 86, paa Lindø. Husmand Lars Knudsen
1883, 1611, 2411, Anna Lovise Larsen, 19, i Hessum. Datter af gaardejer Knud Larsen
1884, 0405, 1005, Kathrine Jørgensen, ugift tjenestepige, 27, i Skeby Præstegaard
1884, 0405, 1005, Marie Kirstine Knudsen, 11 maaneder, datter af gaardmand Peder Knudsen, i Hessum
1884, 1705, 2305, Bolette Kathrine Marie Jørgensen, ugift, 24, i Gjerskov. Datter af afdøde husmand Jørgen Knudsen
1884, 0809, 1309, Maren Christensen f. Pedersdatter, 66 og 9 maaneder. Lejehusmand og kludesamler Hans Christensen
1884, 0811, 1511, Karen Nielsen, ugift, 40, i Hessum. Datter af afdøde gaardmand Niels Hansen
1884, 2311, 2811, Mette Marie Nielsen f. Pedersen, 54, i Gjerskov. Gaardmand Hans Nielsen
1884, 3011, 0312, Anna Marie Gjertrud Christensen, 9 dage, datter af gaardforpagter Mads Christensen, i Gjerskov
1885, 2502, 0303, Maren Kirstine Knudsen, ½, datter af gaardmand Peder Knudsen, i Hessum
1885, 2702, 0403, Dødfødt pige, datter af gaardmand Mads Simonsen, i Gjerskov
1885, 2404, 0205, Anne Emilie Christensen, 4 og 9 maaneder, datter af gaardmand Lars Christensen
1885, 1409, 2109, Maren Marie Jørgensen, ugift, 23 og 9 maaneder, i Gjerskov. Datter af husmand Jørgen Jørgensen
1885, 0311, 0811, Udøbt pige, 7 uger, datter af væver og indsidder Jørgen Nielsen, i Gjerskov
1886, 0401, 1101, Mariane Christiansen f. Jørgensen, enke, 80, i Hessum. Fæstehusmand Anders Christiansen
1886, 0907, 1407, Kirsten Mathiassen f. Jensen, gift, 37, i Hessum. Gaardmand Mathias Mathiassen
1887, 1701, 2501, Mette Kirstine Nielsdatter, enke, 80, hos sønnen fisker Niels Rasmussen, Baagø. Aftægtsmand Rasmus Hansen
1887, 0202, 0902, Mariane Christine Christoffersen, enke og under Krogsbølle Communes Fattigvæsen, 81, paa Gjerskov Mark
1887, 0105, 0705, Kirsten Jørgensen f. Nielsdatter, enke og fattiglem, 86, Sønderskov Fæstehusmand Mads Jørgensen
1888, 1803, 2503, Louise Andersen, 51, datter af husmand Peder Andersen og Karen Jensen, i Hessum
1888, 2503, 3003, Maja Christiane Elfrida Rasmussen, 33, datter af lods D. Rasmussen og Mathea Madsen Boede hos plejeforældrene gaardmand Peder Chr. Hansen og Gjertrud Rasmussen, i Gjerskov
1888, 0205, 0905, Mette Marie Madsen f. Pedersen, 66, Enghavehus, Ørritslev Skov, Skeby Sogn. Husmand Jens Madsen
1888, 0306, 0806, Ane Kathrine Rasmussen, 16, datter af afdøde gaardmand Jens Rasmussen, i Ørritslev og Maren. Boede hos moderen i Ørritslev By
1888, 2406, 3006, Gertrud Hansen f. Christensdatter,68, i Gjerskov. Gaardmand Anders Hansen
1888, 3006, 0607, Ane Margrethe Clausen f. Nielsdatter, enke, af Gejrup, Hjadstrup Sogn. Smed Peder Clausen af Hessum
1888, 2710, 3110, Udøbt pige, 3 maaneder, datter af kjøbmand Niels Christian Andersen, paa Klinteberg
1889, 2207, 2807, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Martin Rasmussen og Maren Kristensen, i Gjerskov
1889, 2507, 0108, Annine Jørgensen, ugift, 24, boede i Gjerskov. Datter af husmand og fragtmand Jørgen Jørgensen
1888, 2411, 2911, Marie Nielsen f. Hansdatter, enke, 90, af Hessum Mose. Husmand Christen Nielsen
1888, 0512, 1212, Petra Maja Kirstine Rasmussen, 9 maaneder, datter af lods Christian Peder Rasmussen, paa Gjersø
1890, 0804, 1304, Martha Kristine Nielsen, 1, datter af væver Jørgen Nielsen, i Gjerskov
1890, 0412, 1012, Ane Cathrine Jørgensdatter, enke, 72, i Ølund. Smed og fæstehusmand Hans Rasmussen
1890, 1912, 2412, Anna Kathrine Knudsen, 3, datter af møller Anders Knudsen, Hessum Mølle
1891, 1902, 2602, Karen Pedersdatter, enke, 83, boede paa aftægts hos gaardmand Lars Christensen, i Hessum. Født 15.6.1808 i Serup. Gaardmand Christen Hansen i Sorup, Søndersø Sogn
1891, 2502, 0403, Maren Jensen, pige, 21, i Hessum. Datter af sadelmager og husmand Jørgen Jeppesen og Johanne Marie Andersen, i Hessum
1891, 1603, 2403, Ane Cathrine Madsdatter, 78, i Gjerskov. Født i Gjerskov. Husmand Knud Andersen
1891, 1004, 1704, Petroline Kristine Rasmussen, enke, 75, i Gjerskov. Født paa Gjersø. Gaardmand Søren Andersen
1891, 1205, 1605, Abelone Andersen, enke, 80, paa aftægt hos sognefoged og gaardmand Anders Jørgensen i Ølund. Født i Gjerskov. Gaardmand Jørgen Andersen af Ølund
1891, 1805, 2305, Sidsel Katrine Sørensdatter, gift, 71, af Klinteberg. Arbejdsmand Hans Nielsen
1891, 1905, 2505, Johanne Marie Jørgensen, gift, 24, paa Klinteberg. Bødker Søren Christian Jørgensen
1891, 1406, 1906, Maren Johanne Jørgensen, 2 maaneder, datter af bødker Søren Christian Jørgensen og Johanne Marie Jørgensen, af Gjerskov
1891, 0611, 1211, Maren Christiansdatter, enke, 73, i Skovgyden, Ørritslev Skov. Fæstehusmand Hans Rasmussen
1891, 0911, 1611, Kirsten Jensdatter, enke, 73, i Hessum. Gaardmand Niels Hansen