Lunde, 1866-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1866-1891, Lunde sogn, Lunde herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1866, 2602, 0503, Rasmus Peder Rasmussen, 2½, søn af huusmand Peder Rasmussen og Karen Marie Madsen, af Øster Lunde
1866, 0504, 1304, Hans Andersen, aftægtsgaardmand, 79 (86), i Beldringe
1866, 0804, 1504, Rasmus Rasmussen, 6 uger, søn af gaardmand ug. Peder Rasmussen, i Vester Lunde
1866, 1904, 2504, Hans Christensen, 11, søn af gaardmand Christen Hansen, i Øster Lunde
1866, 0605, 1005, Christoffer Jørgensen, almisselem, 47, Lunde Sogn
1866, 0705, 1305, Christian Poul Larsen, almisselem, 70, boede i Lunde Dalskov. Lunde Sogn
1866, 0509, 1009, Peder Nielsen, indsidder, 84, i Øster Lunde
1866, 2012, 2612, Jørgen Rasmussen5 dage, søn af gaardmand Rasmus Jørgensen, i (Vester) Øster Lunde
1867, 1302, 1702, Niels Jørgen Rasmussen, ½, søn af indsidder Hans Christian Rasmussen og Lisbeth Mathiesdatter, i Fremmelev
1867, 1506, 2106, Mads Helgesen, aftægtsmand, 85, i Øster Lunde. Gaardmand Rasmus Jørgensens stedfader
1867, 2108, 2608, Ole Larsen, gaardmand, 56, i Vester Lunde
1868, 2901, 0402, Ove Malling Hofman Bang, sognepræst, 60, for Lunde Menighed (i 23 aar)
1868, 0108, 0708, Hans Pedersen, tjenestekarl, 26, i Vester Lunde. Søn af smed Peder Christensen, i Vester Lunde
1868, 1410, 1910, Niels Olsen, enkemand og gaardmand, 73, i Øster Lunde
1868, 2211, 3011, Carl Sørensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 78, i Fremmelev
1869, 2101, 2601, Jesper Peder Jespersen, 6 uger, søn af ugift Ane Pedersen, Vester Lunde. Datter af gaardmand P. Rasmussen, Vester Lunde
1869, 1702, 2402, Hans Peder Nielsen, 18, af Ulkendrup. Pleiesøn af huusmand Hans Jørgen Larsen
1869, 0802, 1502, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Mads Jeppesen, i Fremmelev
1869, 1005, 1405, Hans Rasmussen, indsidder, 70, i Vester Lunde
1869, 2005, 2505, Christian Marius Axel Siegfred Petersen, 1 og 9 maaneder, søn af Ingeborg Pedersen (nu gift med gartner Anders Christensen), af Lunde Mark
1869, 1907, 2307, Jørgen Madsen, aftægtsmand, 77, i Fremmelev. Jens Jørgensens fader
1870, 1302, 1902, Jørgen Jørgensen, 5 dage, søn af gaardmand Jens Jørgensen og Anne Margrete Rasmusdatter, af Fremmelev
1870, 1603, 2003, Dødfødt dreng, søn af huusmand Ole Jørgensen, i Øster Lunde
1870, 2409, 3009, Ole Jakobsen, gaardeier, 60, i Beldringe
1870, 2412, 3012, Anders Andersen, gaardmand, 50, i Øster Lunde
1871, 0501, 1301, Ferdinand Vilhelm Stylsvig, aftægtsmand, 77½, i Beldringe
1871, 0701, 1301, Mads Madsen, aftægtsmand, 75½, i Vester Lunde
1871, 0103, 0803, Rasmus Peder Rasmussen, 2, søn af husmand Peder Rasmussen, i Øster Lunde
1871, 1703, 2403, Jørgen Jakob Rasmussen, enkemand og gaardmand, 55, i Øster Lunde
1872, 1703, 2503, Søren Peter Frederik Petersen, 5 uger, søn af snedker Rasmus Pedersen, i Vester Lunde
1872, 0907, 1507, Anders Frandsen, husmand, 51, i Kronborghuset
1872, 0112, 0612, Mads Jensen (Bederslev), enkemand og fattiglem, 87, i Øster Lunde
1872, 1212, 2012, Anders Peder Rasmussen, 7 uger, søn af pige Ane Marie Sørensens(datter), af Fremmelev
1872, 2212, 2812, Lars Hansen, enkemand og aftægtsmand, 67, i Vester Lunde
1872, 2912, 04011873, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Jespersen
1873, 0705, 1405, Hans Christian Pedersen, væver og husmand, 33, paa Vester Lunde Mark
1873, 3010, 0611, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Hansen, i Øster Lunde
1873, 3011, 0812, Mads Christensen, gaardmand, 69, i Beldringe
1874, 0701, 1401, Hans Christian Rasmussen, 5 uger, søn af pige Hansine Hansen, i Beldringe. Datter af husmand Hans Hansen
1874, 1903, 2703, Rasmus Madsen, gaardmand, 68, i Taastrup
1874, 2803, 0404, Jens Madsen, fhv. gaardmand og aftægtsmand, 82, i Taastrup
1874, 2703, 0204, dødfødt dreng, søn af indsidder, fattiglem og aftægtsmand Christen Hansen, i Vester Lunde
1874, 2107, 2407, Johannes Michael Olsen (Andersen), 3 uger, søn af gaardmand Mikkel Hansens datter, af Taastrup
1874, 0511, 0911, Jens Jørgen Rasmussen, 3, søn af pige Ane Marie Jensen, i Odense. Opholdt sig i Antonihuset
1874, 2112, 2812, Christen Madsen, almisselem, 70, i Fremmelev
1875, 2602, 0303, Mads Steffensen, gaardmand, 81, i Fremmelev
1875, 2603, 0204, Peder Christensen, aftægtsmand, 64, i Vester Lunde
1875, 1004, 1604, Peder Madsen, ungkarl og gaardbestyrer, 32, i Beldringe
1875, 1304, 1904, Hans Rasmussen, ungkarl, 27, i Taastrup
1875, 1805, 2405, Jørgen Andersen, ungkarl, 47, i Øster Lunde
1875, 0606, 1106, Jørgen Nielsen, husmand, 70, i Vester Lunde
1875, 1207, 1707, Hans Andersen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardejer Jakob Andersen, i Øster Lunde
1875, 1410, 1810, Hans Peter Petersen, 9 maaneder, søn af ugift Ane Margrethe Hansen, af Vester Lunde
1875, 1312, 1712, Niels Frederik Christian Nielsen, 11 uger, søn af f.t. indsidder Hans Nielsen, i Vester Lunde
1876, 1401, 2001, Rasmus Jensen, husmand paa Vester Lunde Mark, 80, opholdt sig hos en søster i Taastrup
1876, 3003, 0604, Niels Christian Nielsen, 5 maaneder, søn af husmand Jørgen Nielsen, i Mosehuset, Lunde Mark
1876, 2007, 2607, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Mathias Rasmussen, Vester Lunde
1876, 2911, 0312, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Marie Madsen, i Fremmelev
1877, 1401, 1901, Rasmus Christian Hjæresen, ½, søn af husmand H. P. Hjæresen, af Øster Lunde
1877, 2401, 2801, Hans Hansen, 7 dage, søn af ugift Karen Marie Hansen, f.t. Kronborghuset
1877, 1002, 1702, Mathias Rasmussen, ugift tjenestekarl, 33, i Øster Lunde
1877, 1002, 1702, Peder Larsen, enkemand og aftægtsmand, 81½, Fremmelev Mark
1877, 1106, 1406, Hans Marius Sørensen, 4 dage, søn af ugift Else Marie Rasmussen, i Fremmelev
1878, 1001, 1601, Anders Jørgensen, 14 dage søn af Hans Jørgensen, i Lunde Fattighus
1878, 2701, 0202, Knud Christian Knudsen, 1, søn af husmand Jørgen Knudsen, Lunde Mark
1878, 0307, 0907, Hans Christian Hansen, aftægtsmand, 70, i Mosehuset
1878, 2109, 2509, Niels Jensen, fattiglem, i Vester Lunde
1878, 2210, 2610, Ole Larsen Højrup, fattiglem, 64, i Vester Lunde
1879, 1203, 1903, Lars Hansen, gift, aftægtsmand og væver, 76, i Vester Lunde
1879, 1104, 1804, Jørgen Knudsen, gift og boelsmand, 76, paa Øster Lunde Mark
1879, 2204, 2804, Knud Jensen, gift og gaardejer, 59, i Fremmelev
1879, 1606, 2106, Johan Frederik Rasmussen, aftægtsgaardmand, 76, i Vester Lunde
1879, 1807, 2407, Jørgen Hansen, aftægtsmand, 87, paa Fremmelev Mark
1880, 0202, 0802, Dødfødt dreng, søn af ugift Sine Theresia Andersen, af Øster Lunde
1880, 2103, 2603, Ole Christian Olsen, 9 dage, søn af husmand Anders Olsen, Lunde Mark
1880, 2805, 0206, Rasmus Hansen, aftægtsgaardmand, 75, i Vester Lunde
1880, 2604, 0105, Niels Hansen, 25, ugift tømrer, i Ulkendruphusene. Søn af indsidder Hans Jensen
1880, 2907, 0408, Jochum Jensen, tjenestekarl, 18, Kronborghus
1881, 1104, 1504, Christen Christensen, 1 dag, søn af indsidder Hans Christensen, i Kronborghusene
1881, 1604, 2204, Hans Hansen, aftægtsmand og fhv. smed, 86, i Taastrup
1881, 1308, 1708, Lars Christian Andersen, ugift tjenestekarl, 24, i Vester Lunde
1881, 2009, 2509, Dødfødt dreng, søn af sognefoged Lars Olsen, af Vester Lunde
1882, 1902, 2102, Jens Peder Jensen, 5, søn af ugift Bodil Marie Jensen, i Vester Lunde
1882, 1703, 2303, Hans Jacob Jacobsen, 1½, søn af gaardbestyrer Jacob Morten Jacobsen, Beldringe
1882, 0308, 0808, Peder Andersen, gaardejer, 76, i Vester Lunde
1883, 3101, 0702, Mads Nicolaisen, gift og aftægtsmand, 60, i Fremmelev
1883, 1003, 1603, Hans Pedersen, gift, husmand og væver, 48½, Fremmelev
1883, 2903, 0604, Christian Pedersen, fhv. smed i Fremmelev og indsidder, 66, i Vester Lunde
1883, 0904, 1404, Rasmus Henriksen, aftægtsmand, 82, i Vester Lunde
1883, 1804, 2404, Hans Christensen, aftægtsmand, 92, i Taastrup
1883, 2104, 2704, Rasmus Christian Hansen, ungkarl, 22, opholdt sig hos sin moder i Beldringe
1883, 2007, 2307, Jeppe Marius Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 25, paa Ulkendrupgaarden
1883, 2008, 2508, Mads Christian Madsen, 1 og 4 maaneder, søn af gaardmand Peder Madsen, Øster Lunde
1883, 2812, 03011884, Niels Christian Nielsen, 7-8 maaneder, søn af gaardmand Anders Nielsen, i Beldringe
1883, 2812, 06011884, Niels Vilhelm Jensen, 2 dage, søn af formand ved Jernbanen Søren Jensen, ved Beldringe Station
1883, 1312, 1812, Mads Jacobsen, gift og arbejdsmand, 56, Ulkendrupghus
1883, 0912, 1412, Søren Frederik Pedersen, 10 og 9 maaneder, søn af snedker Rasmus Pedersen, Linde. Plejesøn af slagter Fränzel, Lumby
1883, 1112, 1812, Niels Pedersen, enkemand under fattigforsørgelse, 78, i Lunde Sogn. Død i Ørritslev Skov, Otterup Sogn
1884, 2301, 2701, Rasmus Jørgen Hansen, 8 maaneder, plejebarn af husmand Krabbe, i Vester Lunde
1884, 2902, 0603, Niels Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 78, Øster Lunde
1884, 0103, 0703, Lars Nicolajsen, gift, husmand og hjulmand, 27, Vester Lunde
1884, 2403, 3003, Hans Christian Henningsen, 1 dag, søn af arbejdsmand Jens Peder Henningsen
1884, 0804, 1504, Jørgen Olsen, indsidder, 75, i Ulkendruphusene
1884, 1309, 1909, Rasmus Mikkelsen, gaardejer, 53½, i Vester lunde
1884, 2806, 0307, Christian Laurits Pedersen, 2, søn af snedker Rasmus Pedersen, Vester Lunde
1884, 2307, 2707, Niels Mikkelsen, 2½, søn af husmand Lars Mikkelsen, Fremmelev
1884, 2307, 0208, Peder Rasmussen Krag, skomager og husmand, 80, i Beldringe
1884, 2809, 0410, Christian Knudsen, skrædder og husmand, 74, paa Vester Lunde Mark
1884, 0412, 0912, Peter Kristian Hansen, husmand og smed, 68, i Øster Lunde
1884, 1112, 1712, Johan Frederik Johansen, 13½, søn af gaardmand Jens Johansen, i Lunde
1885, 1412, 1812, Søren Larsen, gift, husmand og kreaturhandler, Beldringe Mark
1886, 1101, 1801, Lars Rasmussen, gift, boelsmand og tømmermand, 87½, Vester Lunde
1886, 0602, 1202, Hans Jørgensen, skomagersvend, 20, i Vester Lunde. Stiffader skomager J. C. Krag
1886, 2303, 2903, Hans Charius Madsen, 9 maaneder, søn af husmand Rasmus Madsen, Lunde Mark
1886, 2303, 3103, Mads Christensen, enkemand og aftægtsmand, 85, Øster Lunde
1886, 0804, 1604, Anders Christian Andersen, 7, søn af ugift Marie Kirstine Hansen
1886, 1605, 2005, Jeppe Jørgensen, indsidder og fattiglem, 52, i Vester Lunde
1886, 2205, 2605, Erik Rasmussen, husmand, 75, i Fremmelev
1886, 3006, 0507, Anders Christian Jørgensen, 11 uger, søn af gaardmand Anders Jørgensen, Øster Lunde
1886, 2407, 2807, Hans Christensen, enkemand og aftægtsmand, 73, Lunde Dalskov
1886, 0808, 1308, Mads Carl Rasmussen, 5½, søn af gaardmand Jens Rasmussen, i Taastrup
1886, 1910, 2410, Niels Marius Poulsen, 4 uger, søn af ugift Maren Kirstine Madsen, af Vester Lunde
1887, 0306, 0906, Jesper Rasmussen, gift og gaardejer, 77, i Vester Lunde
1887, 0606, 1006, Jens Martin Hjæresen, 3 maaneder, søn af husmand Hans Peder Hjæresen, i Øster Lunde
1887, 2606, 0107, Hans Andersen, gift, indsidder og arbejdsmand, 68, i Kronborghusene
1887, 0407, 0807, Peder Christensen, enkemand og fattiglem, 76
1887, 1707, 2107, Knud Peder Valdemar Åedersen, 2, søn af skrædder P. Pedersen, Øster Lunde
1887, 2308, 2808, Christian Anton Stylsvig, 7 uger, sønaf ugift Gjertrud Stylsvig, i Beldringe
1887, 2109, 2809, Jens Mikkelsen, gift og gaardejer, 40, i Taastrup
1887, 2410, 3010, Jens Marius Sophus Hansen, 4 uger, søn af ugift Maren Sofie Hansen, i Kronborghusene
1888, 2201, 2701, Hans Henrik Pedersen, aftægtshusmand, 77, i Øster Lunde
1888, 0404, 0804, Jeppe Olsen, enkemand og drejer,74, paa Fattigvæsenet. Født 11.3.1814 i Kjerte
1888, 0205, 0505, Anders Jørgen Nicolaj Jensen, 5 maaneder, søn af majerist C. Jensen, Øster Lunde
1888, 0308, 0808, Hans Peder Henningsen, 5 og 9 maaneder, søn af arbejdsmand Jens Peder Henningsen, Kronborghusene
1888, 0412, 1012, Søren Jensen, formand ved Jærnbanen, 39, Stationen i Beldringe. Født 21.2.1849 i Ryslinge
1889, 1902, 2502, Niels Thorvand Petersen, 11 uger, søn af møllersvend Niels Christian Pedersen, i Lunde. F.t. soldat ved 16 Bataillon, Adamsgade 30
1889, 2104, 2704, Christian Pedersen, 15 og 7 maaneder, søn af Karen Marie Jørgensen. Født 1873 i Søndersø. Plejefader Niels Vilhelm Stylsvig, af Øster Lunde
1889, 0711, 1311, Jørgen Rasmussen, ½, søn af gaardmand Hans Rasmussen, af Øster Lunde
1890, 2302, 0103, Mads Marius Madsen, 8 maaneder, søn af gaardejer Peder Madsen, af Øster Lunde
1890, 0105, 0605, Mads Sørensen, enkemand, tidligere eier af Antonhuset og røgter, 74, paa Christiansminde
1890, 0707, 1207, Jens Peder Jensen, 4, søn af husmand Anders Jensen, Kronborghusene
1890, 2708, 0109, Rasmus Andersen, gaardmand, 62, i Øster Lunde
1890, 2611, 0412, Jens Jensen, enkemand, husmand og fattiglem, 92½, i Vester Lunde
1890, 2412, 3012, Jens Hansen, gift, arbejdsmand og indsidder, 80, Ulkendrup
1891, 3001, 0602, Mads Rasmussen, enkemand, husmand og tømrer, 67, paa Lunde Mark
1891, 2503, 3103, Hans Peder Hansen, tjenstekarl, 16, i Skamby, søn af arbejdsmand Peder Hansen, i Kronborghusene
1891, 2603, 0304, Rasmus Christiansen, enkemand og husmand, 78, Fremmelev
1891, 3103, 0704, Hans Jensen, enkemand og fhv. gaardejer, 76, i Taastrup
1891, 2704, 0305, Rasmus Christian Hansen, 15 dage, søn af husmand Jørgen Hansen, af Øster Lunde
1891, 2606, 0307, Jakob Johansen, enkemand og gaardejer, 74, i Fremmelev
1891, 0409, 1109, Rasmus Jørgensen, enkemand, fhv. gaardejer og nu aftægtsmand,80, hos sin søn Hans Rasmussen i Øster Lunde
1891, 1312, 2212, Jørgen Rasmussen, gift og husmand, 72, Beldringe Mark
1866, 0201, 0701, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Jørgensen, af Vester Lunde
1866, 1304, 1804, Karen Kristensdatter, enke, 86, i Beldringe. Aftægtsmand Hans Andersen
1866, 0806, 1306, Karen Olesdatter, enke, 60, af Lunde Dalskov. Huusmand Rasmus Hansen
1867, 3001, 0602, Gjertrud Catrine Hansine Jacobsen, 8 uger, datter af gaardmand Ole Jacobsen og Birthe Kirstine Rasmussen, i Beldringe
1867, 1602, 2402, Laurine Jensen, 3 uger, datter af fruentimmer Bodil Marie Jensen, af Vester Lunde
1867, 1503, 2403, Hanne Marie Christiansen, 13, datter af huusmand Hans Jørgensen og Caroline Augustøe, af Vester Lunde
1867, 1602, 2203, Ane Marie Clausdatter, 52, Vester Lunde. Gaardmand Ole Larsen
1867, 1808, 2508, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Andersen, Øster Lunde
1867, 0109, 0709, Hansine Christine Hansen, 5 maaneder, datter af huusmand Hans Hansen og Abelone Christensdatter, i Vester Lunde
1868, 0702, 1402, Abelone Marie Andersdatter, 65, Øster Lunde Mark. Huusmand Jørgen Knudsen
1868, 0707, 1307, Ane Margrethe Pedersdatter,37½, af Vester Lunde. Husmand Jens Madsen
1868, 1607, 2007, Maren Clausdatter, 49, i Øster Lunde. Gaardmand Christen Hansen
1869, 1702, 2402, Ane Olsdatter, 62, af Fremmelev. Huusmand Niels Pedersen
1869, 0906, 1506, Maren Kirstine Christensen, ½, steddatter af gartner og indsidder Anders Christensen, i Antonhuset, Øster Lunde Mark
1869, 2306, 2806, Marie Madsdatter, 86, Beldringe. Christen Olsen i Beldringe. Gaardmand Mads Christensens moder
1869, 1907, 2307, Karen Poulsdatter, enke, 59, af Beldringe. Gaardmand Poul Hansen
1869, 2107, 2507, Ingeborg Pedersen, 32, Lunde Mark. Indsidder Anders Christensen
1869, 2112, 2312, Hansine Hansen, 2 maaneder, datter af pige Maren Katrine Hansen, af Vester Lunde
1870, 2908, 0509, Ane Mortensen, gaardmandskone, 40, Øster Lunde. Jørg. Jak. Rasmussen
1870, 1011, 1611, Karen Madsen, 40, bopæl i Broby. Datter af gaardmand Mads Kristensen, Øster Lunde
1870, 1312, 1912, Karen Marie Jensen, tjente, 15, i Bolmerod. Datter af pige Elsken Kirstine Jensen, i Odense
1871, 0301, 0901, Mette Kirstine Hansdatter, enke, 82, i Vester Lunde. Husmand Hans Christiansen
1871, 1302, 2002, Ane Cathrine Christensdatter, enke, 90, i Antonhuset. Husmand Søren Jensen
1871, 1702, 2402, Johanne Mathilde Jensen, 9, datter af indsidder Jens Peter Sørensen, i Lunde Fattighus
1871, 2206, 2706, Kirsten Hansdatter, 47, i Beldringe. Indsidder Johan Peder Johansen
1871, 2307, 2807, Kristine Marie Smith, 19, i Lunde. Datter af sognepræst og præst C. N. Smith
1871, 2211, 2611, Dødfødt pige, datter af pige Hansine Andersen, i Kronborghuset
1872, 1601, 2201, Udøbt pige, 7 uger, datter af gaardmand Mathias Rasmussen, i Vester Lunde
1872, 1402, 2302, Ane Marie Cathrine Jørgensen,14½, datter af gaardejer J. Knudsen, af Beldringe
1872, 1602, 2302, Ane Madsen, 3, datter af husmand Mads Mathiasen, i Fremmelev
1872, 0203, 0803, Cathrine Marie Jensdatter,62, i Øster Lunde. Husmand Hans Henrik Pedersen
1872, 0903, 1503, Lucie Charlotte Pedersdatter, 55, Antonhuset. Husmand Mads Sørensen
1872, 1203, 2103, Maren Knudsen, 21, i Fremmelev. Datter af gaardmand Knud Jensen
1872, 2804, 0605, Maren Jensen, 19, i Vester Lunde. Datter af husmand Jens Madsen
1872, 0708, 1008, Abelone Andersdatter, enke, 55, i Vester Lunde. Indsidder Hans Rasmussen
1872, 1805, 2105, Maren Jørgensen, enke, 80, Øster Lunde. Husmand Anders Andersen
1872, 0708, 1308, Hansine Marie Kristensen, 9, uger, datter af gaardejer Peder Kristensen, paa Lunde Mark
1872, 1009, 1309, Karen Kirstine Rasmussen, 2, datter af indsidder Mads Rasmussen, i Vester Lunde Fattighus
1872, 1512, 2312, Maren Olsdatter, enke, 80, i Fremmelev. Gaardmand Peder Hansen
1873, 2302, 0303, Maren Poulsdatter, enke, 76, i Øster Lunde. Husmand Rasmus Larsen
1873, 0401, 1301, Kirstine Jacobsen, 19, i Fremmelev. Datter af gaardmand Jacob Johansen
1873, 1203, 1903, Kirsten Hansdatter, 76, i Fremmelev. Husmand Rasmus Christiansen
1874, 0902, 1602, Kirsten Pedersdatter, enke, 85, Beldringe. Husmand Hans Hansen
1874, 0503, 1203, Sidsel Marie Hansdatter, 66, paa Vester Lunde Mark. Væver Peder Christensen
1874, 2904, 0605, Line Marie Pedersen, 2, plejebarn af smed P. Chr. Hansen, i Øster Lunde
1874, 2703, 0204, Dødfødt pige, datter af indsidder Jeppe Jørgensen, i Vester Lunde
1874, 1805, 2305, Rasmine Kragh, 4, datter af skomager Kragh, i Beldringe
1874, 2905, 0306, Johanne Sofie Krag, 2, datter af skomager Krag, i Beldringe
1874, 0106, 0606, Abelone Marie Olsen, 76, paa Vester Lunde Mark. Aftægtsmand Rasmus Jensen
1874, 0507, 1007, Marie Sofie Hjeresen, 8 maaneder, datter af tjenestekarl Hans Peder Hjeresen, i Øster Lunde
1874, 1708, 2008, Augusta Elise Jørgensen, 5 maaneder, datter af læsteskjærer Jørgensen, i Kjøbenhavn. Død i Lunde Præstegaard
1874, 1609, 2109, Karen Hansdatter, ugift almisselem, 65, i Vester Lunde
1875, 2007, 2507, Ane Cathrine Rasmusdatter Kildemark, 45, Vester Lunde Mark. Tømmermand Mads Rasmussen
1875, 2910, 0511, Ane Hansdatter, 73, i Vester Lunde. Husmand Niels Nielsen
1875, 1511, 1911, Sara Knudsdatter, 73, i Vester Lunde. Husmand Jens Jensen
1875, 0212, 0712, Maren Poulsen, 5 uger, datter af gaardejer Mathias Poulsen, af Beldringe
1876, 0705, 1305, Maren Hansdatter, 79, af Taastrup. Smed Hans Hansen
1876, 2005, 2505, Caroline Andersen, fattiglem, 63½, i Otterup Hospital
1876, 3011, 0312, Frederikke Marie Dorthea Christiansen, 1 uge, datter af ugift Ane Marie Jørgensen, i Kronborghuset
1876, 1612, 2012, Karen Kirstine Jensine Hansen, 6 uger, datter af indsidder Hans Jørgen Hansen, i Kronborghus
1877, 0202, 0902, Dorthea Nielsdatter, enke, 35, i Vester Lunde. Møller Hans Peder Mortensen
1877, 2504, 0205, Ane Pedersdatter, enke og fattiglem, 84, i Øster Lunde. Indsidder Jens Madsen
1877, 1308, 1808, Maren Jensdatter, enke, 73, i Øster Lunde. Gaardmand Anders Andersen
1877, 0711, 1311, Karen Jespersdatter, enke, 73, i Vester Lunde. Aftægtshusmand Christen Hansen
1878, 3004, 0605, Valborg Marie Hansdatter, 63, Vester Lunde Mark. Gaardejer Peder Jensen
1878, 1905, 2505, Valborg Marie Hansdatter, 57, i Vester lunde. Indsidder Jens Peter Sørensen
1878, 0208, 0708, Rasmine Kirstine Nielsen, 17 dage, datter af møllebestyrer Morten Nielsen, i Vester Lunde
1878, 2611, 0212, Ane Marie Jørgensen, 40, af Ulkendruphusene. Datter af indsidder Jørgen Olsen
1878, 3112, 06011879, Mette Kirstine Rasmusdatter, enke, 73, Vester Lunde. Smed Peder Christensen
1879, 05014, 1001, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Knudsen, i Fremmelev
1879, 2402, 0303, Ane Cathrine Nielsdatter, enke, 83, af Vester Lunde. Husmand Niels Jørgensen
1879, 1005, 1605, Marie Kirstine Stylsvig, 20, Beldringe Mark. Datter af murer Chr. Stylsvig
1879, 0306, 0906, Ane Mathiasdatter, enke, 79, i Taastrup. Gaardmand Jens Madsen
1879, 2610, 3110, Abelone Christensdatter, 50, i Lunde. Husmand Hans Hansen
1880, 1707, 2107, Helene Hansen, 38, i Ulkendruphusene. Indsidder Niels Christian Jensen
1880, 0306, 0706, Mathea Poulsen, 6 uger, datter af gaardmand Mathias Poulsen, Beldringe
1880, 0806, 1506, Marie Sofie Andersen, 2 og 5 uger, datter af indsidder Anders Andersen Schiøth, i Kronborghusene
1880, 2006, 2506, Mette Marie Pedersen Krag, 1, datter af skomager Peder Christian Krag, Vester Lunde
1880, 0108, 0708, Mette Marie Olsen, 42, Fremmelev. Hørbereder Niels Christian Rasmussen
1881, 0701, 1501, Karen Kirstine Lovise Nielsen, 7, datter af arbejdsmand Anders Andersen Schøt, i Kronborghusene
1881, 1404, 1804, Anne Kirstine Rasmussen, 12, uger, datter af indsidder Henrik Rasmussen, i Kronborghusene
1881, 1406, 2006, Helga Jensen, 8 maaneder, datter af ugift Karen Marie Jensen, Kappendrup. Nu gift med gaardmand Peder Jensen, Lunde Mark
1881, 3108, 0509, Ane Johansdatter, enke, 71, Vester Lunde. Gaardmand Mads Madsen
1882, 0801, 1601, Maren Pedersdatter, enke, 74, i Øster Lunde. Gaardmand Hans Christensen
1882, 1701, 2301, Ane Cathrine Jørgensen, 32, i Øster Lunde. Gaardmand Anders Jørgensen
1882, 2102, 2802, Gjertrud Marie Larsen, 8 maaneder, datter af boelsmand Mads Larsen, Lunde Mark
1882, 0606, 1006, Abelone Marie Rasmussen, 80, Lunde. Husmand Rasmus Henriksen
1882, 0203, 0703, Dorthea Knudsen, 14 dage, datter af skrædder Jens Knudsen, Uggerslev
1882, 1206, 1706, Laurine Kirstine jensen, 12, datter af ugift Bodil Marie Jensen, Vester Lunde
1882, 1908, 2408, Kirsten Kristoffersdatter, 72, Lunde Dalskov. Aftægtsmand Hans Christensen
1882, 0810, 1310, Karen Marie Jensen, 45, i Øster Lunde. Husmand Jørgen Hansen
1883, 2402, 0603, Karen Marie Naamensen, 11 og 3 maaneder, datter af formand Naamensen, ved Lunde Station
1883, 1204, 1804, Ane Marie Jensen, fraskilt hustru, 38, hos husmand Søren Larsen, Beldring Mark. Hessum. Arbejdsmand Hans Hansen
1883, 1006, 1506, Ane Kirstine Madsen, 11 uger, datter af indsidder Rasmus Rasmussens forladte hustru Ane Kirstine Madsen, Vester Lunde
1883, 2406, 2906, Abelone Marie Hansdatter, enke, 77, i Vester Lunde. Fhv. gaardmand Rasmus Hansen
1884, 1702, 2502, Ane Kirstine Christensen, 24, Øster Lunde. Gaardmand Peder Madsen
1884, 2802, 0603, Maren Kirstine Knudsdatter, 78, Vester Lunde. Husmand Jeppe Andersen
1884, 1804, 1804, Udøbt pige, datter af gaardmand Johan Frederik Hansen, Fremmelev
1884, 2507, 2907, Nielsine Cathrine Nielsen, 2 maaneder, datter af gaardmand Niels Christian Nielsen, Øster Lunde
1884, 1511, 2011, Karen Kirstine Larsen, 36, i Kronborghusene. Arbejdsmand Niels Christian Nielsen
1885, 1003, 1503, Nielsine Mikkelsen, 3 uger (2 maaneder), datter af husmand Lars Mikkelsen, Fremmelev Mark
1885, 0704, 1304, Ane Sørensdatter, enke, 68, af Vester Lunde. Smed Christian Pedersen
1885, 1905, 2505, Maren Kirstine Rasmussen,69, af Ulkendruphusene. Indsidder Mads Pedersen
1885, 1606, 2206, Ane Katrine Hendriksdatter, enke, 80, i Ulkenhusene. Husmand Jørgen Olsen
1885, 1009, 1509, Kirsten Hansen, 30, i Beldringe. Datter af husmand Hans Hansen
1885, 2310, 2810, Rasmine Kirstine Hansen, 2½, datter af hjulmand Lars Hansen, af Vester Lunde
1885, 1811, 2511, Johanne Jensen, 36, i Vester Lunde. Skrædder Niels Nielsen
1886, 2301, 3001, Gjertrud Sophie Knudsen, 12, datter af husmand Lars Knudsen, af Lunde Dalskov
1886, 2701, 0302, Ane Pedersen, 36, Vester Lunde. Boelsmand Peder Jespersen
1886, 1904, 2604, Ane Dorthea Andersdatter, enke og aftægtskone, 88, Vester Lunde Mark.
1886, 1007, 1607, Karen Hansen,40, Vester Lunde. Gaardmand Jens Johansen
1887, 2601, 0102, Ane Katrine Jørgensen, 2, datter af gaardmand Anders Jørgensen, Øster Lunde
1887, 0203, 0803, Ane Kristine Jensen, 16, dat6ter af avlskarl Hans Christian Jensen, paa Ulkedrupgaard
1887, 0707, 1307, Ane Marie Pedersdatter, enke, 70, i Beldringe. Gaardejer Mads Christensen
1887, 2912, 04011888, Ane Andersdatter, enke, 75, i Beldringe. Gaardmand Niels Mathiasen
1888, 1001, 1501, Dødfødt pige, datter af hjulmand Lars Hansen
1888, 1301, 2001, Ane Elisabeth Jørgensen, 60, Fremmelev Mark. Gaardfæster Ole Andersen
1888, 1203, 1803, Maren Dorthea Kirstine Eriksen, sypige, 17, datter af husmand Anders Erisen, af Vester Lunde
1888, 0504, 1204, Ellen Johansdatter, enke, 82, Fremmelev. Gaardfæster Hans Andersen
1888, 3004, 0805, Karen Knudsdatter, 66, i Vester Lunde. Gaardmand Peder Rasmussen
1888, 0205, 0905,3 Kirstine Larsdatter, enke, 73½, Kronborghusene. Husmand Anders Frandsen
1888, 1305, 1905, Ane Marie Hansen, 26, Øster Lunde. Gaardejer Anders Jørgensen
1888, 3006, 0507, Marie Elise Hansen, 4 uger, datter af indsidder Knud Hansen, i Øster Lunde
1888, 2108, 2608, Anna Oline Elisabeth Hansen, 7 uger, datter af fattiglem Jeppe Jørgensens enke, Vester Lunde Mark
1888, 0212, 0912, Anna Marg. Kirstine Kristiansen, ½, datter af husmand Rasmus Christiansen, Vester Lunde Mark
1888, 0912, 171, Karen Jakobsdatter, enke, 82, Øster Lunde. Gaardmand Anders Jørgensen
1888, 1611, 2111, Anna Rasmussen, 6 dage, datter af indsidder Rasmus Rasmussen
1889, 0701, 1201, Kirsten Hansdatter, enke, 70, Øster Lunde. Fhv. Gaardmand Hans Nielsen af Hedager. Gaardejer Jakob Andersens svigermoder, Øster Lunde
1889, 2802, 0803, Georgine Madsen, 30, i Fremmelev. Datter af gaardmand Mads Jeppesen i Fremmelev
1889, 1205, 1805, Gjertrud Marie Nielsen,56, af Øster Lunde. Gaardmand Jørgen Madsen
1889, 2906, 0407, Abelone Jørgensdatter, enke, 86, opholdt sig hos sin svigersøn smed H. Chr. Andersen i Øster Lunde. Husmand og væver Rasmus Hansen, Uggerslev
1889, 1889, 12074, 17074, Marie Kirstine Hansen, 33, Fremmelev Mark. Husmand Anders Jacobsen
1889, 2407, 2907, Bodil Marie Knudsen, 54. Gaardmand Jeppe Bentsen
1889, 2609, 0110, Marie Kirstine Jacobsen, 3 maaneder, datter af husmand Anders Jakobsen, Fremmelev Mark
1889, 3009, 0510, Ane Kirstine Mathiasen, 42, Lunde Dalskov. Boelsmand Christen Hansen
1889, 0112, 0612, Caroline Jakobsen, 1 maaned, datter af gaardejer Hans Jacobsen, af Beldringe
1889, 1712, 2212, Christiane Rasmusdatter, enke, 85, af Vester Lunde. Væver Lars Hansen
1889, 2012, 2712, Elisabeth Berg, 1½, datter af forpagter O. Berg. Ulkendrupgaard
1890, 1001, 1601, Anna Caroline Dorthea Rasmussen, 4 uger, datter af indsidder Rasmus Rasmussen, Vester Lunde
1890, 3101, 0702, Anne Marie Cathrine Andersen, 59, Ravnsmarken. Teglværksejer Lars Rasmussen
1890, 1402, 2102, Ane Hansdatter, enke, 76, i Vester Lunde. Husmand og tømrer Lars Rasmussen
1890, 1703, 2403, Maren Hansdatter, 64, Øster Lunde. Aftægtsgaardmand Rasmus Jørgensen
1890, 1405, 2005, Ane Marie Jørgensen, 62, af Øster Lunde. Gaardmand ug. Hans Andersen
1890, 0105, 0805, Ane Dinesdatter, enke, 82, i Vester Lunde. Gaardmand Johan Frederik Rasmussen
1890, 0109, 0609, Maren Dorthea Hansen, 19, i Fremmelev. Datter af gaardmand Johan Fred. Hansen
1891, 2402, 0203, Anne Marie Knudsen f. Madsen, 52, i Uggerslev. Skrædder Jens Knudsen
1891, 0901, 1601, Karen Pedersdatter, 73, af Øster Lunde. Gaardejer Niels Hansen
1891, 0702, 1402, Bodil Marie Christiansdatter, 73, Fremmelev. Gaardejer Hans Pedersen
1891, 1602, 2202, Maren Dorthea Kirstine Eriksen, 4 uger, datter af indsidder Jens Eriksen, Vester Lunde
1891, 1004, 1604, Maren Rasmusdatter, 67, Vester Lunde. Gaardmand Peder Rasmussen
1891, 2404, 0105, Maren Kirstine Christensen f. Vestergaard, 47, Øster Lunde. Gaardmand Peder Hansen
1891, 2805, 0406, Gertrud Marie Olsen, 66, Vester Lunde. Husmand Jens Madsen
1891, 2406, 0207, Mette Marie Pedersdatter, fhv. distriktsjordemoder, 73, Beldringe. Skomager C. Krag
1891, 2408, 3108, Kirsten Pedersen, 35, Vester Lunde. Datter af gaardmand Peder Rasmussen
1891, 2511, 0412, Bodild Andersdatter, 79, Øster Lunde. Aftægtsmand Hans Andersen
1891, 0612, 1112, Mathea Urne Hofman (Bang) f. Bodum, enke, 82, Dronningensgade 84, i Odense. Sognepræst til Lunde O. M. Hofman (Bang)