Norup, 1874-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1874-1891, Norup sogn, Lunde herred, Odense Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1874, 1102, 1502, Anders Hansen, gift og almisselem, 80, i Norup. Født i Krogsbølle Sogn
1874, 3103, 0604, Pars eder Rasmussen, 1 ¼, søn af almisselem Niels Christian Rasmussen, Norup Fattighus
1874, 2204, 2904, Hans Rasmussen, gift og gaardmand, 85, paa Hasmark Mark
1874, 2405, 2905, Lars Jørgen Larsen, 1 ¾, søn af indsidder Hans Larsen, Hasmark Mark
1874, 3108, 0509, Engel Martin Sørlie, gift og uhrmager, 54, boende i Skjælsbæk
1874, 3110, 0611, Jørgen Christiansen, aftægtsmand, 89, i Hasmark
1875, 2001, 2701, Lars Peder Nielsen, 1, søn af murer Lars Nielsen, i Skjælsbæk
1875, 0202, 1002, Rasmus Christensen, gift og gaardmand, 49, i Hasmark
1875, 0402, 1102, Hans Povlsen, gift og husmand, 67, i Norup
1875, 2604, 3004, Rasmus Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 57½, paa Egense Mark
1875, 0406, 0906, Knud Hansen, 6 uger, søn af gaardmand Rasmus Hansen, i Norup
1875, 1308, 1908, Gunnar Rørdam, 3½, søn af sognepræsten, i Norup
1875, 1010, 1510, Mikkel Jeppesen, gift og gaardmand, 54, i Norup
1875, 2310, 2810, Niels Hansen, gift og husmand, 76, paa Hals
1875, 2310, 3010, Lars Pedersen, gift og husmand, 79, i Hasmark
1875, 0111, 0811, Hans Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 71, i Egense
1876, 3001, 0402, Anders Hansen, enkemand og fisker, 80, paa Romsø
1876, 1902, 2502, Rasmus Andersen, enkemand og gaardmand, 75, i Hasmark
1876, 2302, 0103, Christen Hansen, gift og gaardbestyrer, 42, i Hasmark
1876, 1203, 1903, Peder Christian Pedersen, 3 uger, søn af husmand Jesper Pedersen, Hasmark Mark
1876, 0404, 1004, Rasmus Hansen, gift og aftægtsmand, 90½, Egense Mark
1876, 1106, 1606, Anders Johannessen, ugift kjøbmand, 33, i Hasmark
1876, 2808, 0109, Ole Hansen, gift og husmand, 51, i Hasmark
1876, 3008, 0309, Lars Jørgen Mørk, 6, søn af Marie Kirstine Andreassen, Norup. MKA er arbejdsmand Hans Chr. Mørks hustru
1876, 2010, 2510, Carl Knudsen, 4 maaneder, søn af skrædder Knud Andersen, paa Egense Mark
1876, 1111, 1711, Christen Andersen, enkemand og aftægtsmand, 72, paa Hasmark Mark
1876, 1811, 2411, Rasmus Hansen, gift og fhv. husmand i Nørre Næraa, 79, opholder sig hos gaardmand Jørgen Mikkelsen, i Hasmark
1877, 2301, 2901, Hans Christian Hansen, 16, søn af afdød gaardbestyrer Christen Hansen, i Hasmark
1877, 1002, 1602, Jørgen Jensen, enkemand og indsidder, 56, paa Egense Mark
1877, 2502, 0403, Carl Peter Adsersen, 6, søn af husmand Niels Adsersen, Hasmark
1877, 1803, 2303, Knud Madsen, røgter, 49, paa Christiansminde, Østrup Sogn
1877, 0305, 1105, Hans Larsen, gift og høker, 63, i Egense
1877, 2905, 0306, Niels Jakob Erik Windeballe, 5 maaneder, søn af murer Niels Erik Windeballe, Romsø
1877, 2412, 3012, Knud Larsen, enkemand og fattiglem, 60, Hasmark
1878, 2201, 2801, Erik Hansen, gift og købmand, 56, Norup
1878, 1802, 2402, Karl Jeppe Nielsen, 2 ¾, søn af husmand Anders Nielsen, paa Egense Mark
1878, 1003, 1703, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Jensen, Egense Mark
1878, 2007, 2507, Niels Nielsen, gift og husmand, 63, Hasmark Mark
1878, 2009, 2309, Udøbt dreng, ¼ time, søn af møller Rasmus Pedersen, Hasmark
1879, 0602, 1202, Udøbt dreng, ½ time, søn af pige Ane Kirstine Andersen, hos moderen husmand Anders Larsens enke, Hasmark Mark
1879, 2906, 0507, Jørgen Knudsen, 4½, søn af gaardmand Knud Knudsen, Norup
1879, 1409, 2009, Christian Pedersen, gift og aftægtsmand, 80, Egense
1879, 1509, 2209, Rasmus Knudsen, gift og husmand, 28, i Egense
1879, 2610, 3110, Knud Elias Knudsen, 1, søn af enken Kirsten Andersen, i Egense
1879, 0811, 1211, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Hans Jensen, Egense Mark
1879, 2611, 3011, Dødfødt dreng, søn af murer Niels Windeballe, Romsø
1880, 1201, 1701, Hans Jakob Andreas Mørch, 13 ¾, søn af enke Marie Kirstine f. Andreasen, Norup
1880, 2203, 2603, Anders Knudsen, gift og husmand, 83, i Skjælsbæk
1880, 2205, 2805, Hans Peder Olsen, 11 uger, søn af husmand Ole Kristensen. Født paa Grindløse Mark. I pleje hos husmand Peder Kristiansen, Egense Mark
1880, 0610, 1210, Hans Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 40, i Norup
1880, 1210, 1810, Lars Nielsen, gift, husmand og murer, 46, i Hasmark
1880, 1811, 2311, Valdemar Severin Rasmussen, 1 og 7 maaneder, søn af bager Rasmussen, Egense Mark
1881, 2101, 2901, Rasmus Olsen, ugift skrædder, 21, hos sin fader husmand Lars Olsen, Egense Mark. Født 23.7.1859 paa Egense Mark
1881, 2401, 3101, Hans Rasmussen, gift og gaardmand, 55, paa Hasmark Mark
1881, 1102, 1802, Rasmus Mortensen, 13, plejebarn hos boelsmand Hans Jensen, Egense Mark
1881, 1603, 2303, Theodor Magnus Bruun, 2, søn af maler og husmand Martin Bruun Thone, i Norup By
1881, 0304, 1104, Rasmus Thygesen, gift og husmand, 67, i Hasmark
1881, 0604, 1004, Anders Kristian Larsen, 18 dage, søn af husmand Kristian Larsen, paa Egense Mark
1881, 1104, 1504, Henrik Andreasen, gift, husmand og skrædder, 65, i Norup
1881, 3007, 0408, Peder Hansen, enkemand og husmand,66, paa Egense Mark
1881, 1209, 1909, Hans Jeppesen, gift og gaardmand, 51, i Norup
1881, 2310, 3110, Lars Christian Sørensen, gift og skovfoged, 34, Martinegaard paa Hals. Født 23.8.1844 i Søndersø
1881, 0111, 0711, Julius Jørgensen Schmidt, gift og fyrpasser, 47, paa Hals
1882, 2601, 0302, Hans Rasmussen, enkemand og arbejdsmand, 59, Gyngestrup. Død i Skjælsbæk
1882, 0303, 1003, Jørgen Knudsen, 1, søn af gaardmand Knud Knudsen, i Norup
1882, 0904, 1704, Lars Hansen, gift og indsidder, 33, i Hasmark. Født 2.1.1849 i Norup
1882, 1004, 1504, Rasmus Jørgensen, gift og indsidder, 53, paa Romsø
1882, 1905, 2505, Hans Jørgen Hansen, 7, søn af husmand Simon Hansen, paa Hasmark Mark
1882, 2505, 3005, Christian Henrik Rasmussen, 3, søn af forpagter Anders Rasmussen, i Hasmark
1882, 0206, 0706, Hans Peder Hansen, 10, søn af husmand Christen Hansen, Hasmark
1882, 0206, 0806, Jørgen Nielsen, gift, indsidder og arbejdsmand, 64, Hofmansgave
1882, 0107, 0707, Niels Knudsen, ugift indsidder, 59, paa Egense Mark
1882, 2607, 3107, Rasmus Jeppesen, enkemand og aftægtsmand, 81, Hasmark By
1882, 1808, 2308, Rasmus Mikkel Eriksen, 16, søn af husmand og smed Erik Mikkelsen, i Hasmark
1882, 1410, 2210, Rasmus Christian Rasmussen, 3 uger, søn af indsidder Lars Christian Rasmussen, paa Hals
1882, 2511, 0312, Udøbt dreng, 1 time, søn af gaardbestyrer Niels Jørgensen, Martinegaard, Hals
1882, 3011, 0612, Anders Hansen, enkemand og aftægtsmand,86, opholdt sig hos sin søn boelsmand Johan Andersen, Egense Mark
1883, 0703, 1303, Rasmus Rasmussen, gift, hjulmand og gaardmand, 70, paa Egense Mark
1883, 1303, 1903, Christian Marius Madsen, 8 maaneder, søn af indsidder Anders Christian Madsen, Hasmark. Født i Middelfart
1883, 2803, 0404, Rasmus Jørgensen, gift og husmand, 53, i Hasmark
1883, 2104, 2704, Jørgen Madsen, gift og husmand, 60, i Hasmark
1883, 0605, 1005, Dødfødt dreng, søn af husmand Simon Hansen, paa Hasmark Mark
1883, 0506, 0906, Rasmus Hansen, gift, husmand og skomager, 30, i Skjelsbæk
1883, 0207, 0707, Niels Christian Hansen, 1, søn af husmand Mads Hansen, Egense Mark
1883, 0407, 1007, Lars Peder Rasmussen, ugift tjenestekarl, 24, i Skeby. Hans hjem paa Hasmark Mark. Født 10.7.1859 i Lundemose, Norup Sogn
1883, 1111, 1511, Hans Hjære Nielsen, 3, søn af gaardmand Jørgen Nielsen, Hasmark Mark
1883, 2311, 2811, Jørgen Hansen, 5, søn af husmand Peder Hansen, i Norup
1884, 2701, 0402, Hans Knudsen, enkemand og aftægtsmand, 78, til huse hos stedsønnen gaardmand Jørgen Knudsen, i Hasmark
1884, 2801, 0202, Rasmus Peder Christiansen, 13 dage, søn af husmand Rasmus Christiansen, Hasmark
1884, 0602, 0902, Hans Christian Madsen, gift, indsidder og fattiglem, 67
1884, 2002, 2702, Lars Olsen, gift og husmand, 66, paa Egense Mark
1884, 2202, 2702, Klavs Peder Andersen, ugift fattiglem, 50, i pleje hos broderen boelsmand Johan Andersen, Egense Mark. Søn af afdøde gaardmand Anders Hansen i Egense
1884, 0906, 1406, Niels Hansen, gift og aftægtsmand, 68, i Nappehuset
1884, 1511, 2111, Hans Povlsen, enkemand og aftægtsmand, 79, i Hasmark
1884, 1611, 2411, Niels Madsen, gift og husmand, 62, i Hasmark
1884, 2711, 0512, jens Jørgen Madsen, gift og husmand, 40, paa Hjadstrup Mark
1884, 1112, 1712, Anders Andersen, gift og indsidder, 59, i Hasmark
1885, 1601, 2301, Jørgen Rasmussen, enkemand, aftægtsmand og fhv. smed, 80, Egense Mark
1885, 0502, 1102, Joakim Didrik Vilhelm Hjorting, gift og fattiglem, 69, boede paa Hasmark Mark. Født i Müllen i Lauenburg
1885, 2003, 2603, Karl Erling, 6 maaneder, søn af Karen Sofie Erling, f.t. Arreskov. I pleje hos husmand Niels Pedersen, Egense Mark
1885, 3003, 0404, Niels Peder Christian Hansen, 7, søn af husmand Rasmus Hansen, i Nappehuset
1885, 0705, 1405, Hans Madsen, gift og aftægtsmand, 74, paa Hasmark Mark
1885, 0905, 1505, Karl Frederik Julius Hansen, 20 uger, søn af fattiglem Mikael Christian Henrik Hansen, paa Egense Mark
1885, 3105, 0506, Anders Frederiksen, gift og husmand, 65, i Hasmark
1885, 2107, 2507, Knud Christian Christensen, 4½ maaned, søn af husmand Niels Christian Christensen, Hasmark
1885, 1008, 1508, Lars Christian Christiansen, gift og aftægtsmand, 76, paa Egense Mark
1885, 0912, 1412, Rasmus Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 57, paa Egense Mark
1886, 1902, 2602, Hans Hansen, gift og husmand, 59, paa Hasmark Mark
1886, 0203, 0703, Niels Erik Hofmann (Bang), enkemand og etatsraad, 82, besidder af Stamhuset Hofmansgave
1886, 1005, 1705, Hans Knudsen, gift og husmand, 57, i Skjelsbæk
1886, 0910, 1410, Knud Andersen, enkemand og fattiglem, 86, i Norup
1886, 1010, 1510, Jørgen Nielsen, gift, husmand og hjulmand, 64, i Hasmark
1886, 2110, 2710, Hans Christian Pedersen, enkemand, aftægtsmand og husmand, 75, paa Egense Mark
1887, 1704, 2504, Simon Rasmussen, enkemand og gaardmand, 79, i Norup
1887, 0405, 1105, Anders Steffensen, gift og gaardmand, 69, paa Egense Mark
1887, 1906, 2307, Dødfødt dreng, søn af hjulmand Hans Christian Nielsen, Hofmansgade
1887, 2506, 0107, Jakob Aal Hofman Bang, gift og fhv. forpagter, 77, af Hofmansgave. Død i Odense
1887, 0308, 0908, Mads Knudsen, gift og boelsmand, 66, paa Egense Mark
1887, 0110, 0810, Anders Andersen, enkemand og aftægtsmand, 86, Hasmark. Født i Baardesø
1887, 3010, 0710, Jørgen Mikkelsen, gift og gaardmand, 51, i Hasmark. . Født 21.1.836 i Hasmark. Død i Odense
1887, 0810, 1310, Axel Mogens Andersen, 7, søn af skolelærer Frederik Andersen, Norup
1887, 1710, 2210, Mads Pedersen, gift, husmand og snedker, 68, i Hasmark. Født 9.12.1818 i Ørritslev Skov
1887, 2610, 0211, Peder Frederiksen, gift og aftægtsmand, 60, paa Hasmark Mark. Født 26.5.1827 i Tørresø
1887, 3012, 04011888,. Rasmus Christian Rasmussen, 14 dage, søn af indsidder Hans Rasmussen, i Hasmark Sønderby
1888, 0502, 1102, Peder Hansen, enkemand, husmand og høker, 74, i Hasmark. Født 11.4.1813 i Hasmark
1888, 2202, 2902, Lars Nielsen, gift og gaardmand, 86, i Egense. Født 1802 i Annexgaarden, Egense
1888, 0903, 1603, Rasmus Nielsen, gift og husmand, 74, i Hasmark Sønderby. Født 29.9.1813 i Hasmark
1888, 2803, 0404, Hans Jokumsen, gift og husmand, 61, paa Egense Mark. Født 30.6.1826 i Nørre Højrup
1888, 0104, 1104, Mads Rasmussen, gift, husmand og tømrer, 69, Egense Mark. Født 29.1.1819 i Hjorslev
1888, 0704, 1304, Niels Christian Nielsen, ugift tjenestekarl, 55, paa Hofmansgave. Født 12.11.1832 i Idskov
1888, 1808, 2308, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Christiansen, i Hasmark
1888, 2908, 0309, Peder Povlsen, gift og husmand, 72, i Hasmark. Født i Hasmark. Søn af Povl Mikkelsen, Norup
1888, 0611, 1211, Lars Pedersen, ugift landmand, 29, hjemme hos faderen gaardmand og sognefoged Peder Larsen, i Øster Egense. Født samme sted
1889, 0603, 1303, Niels Pedersen, gift og husmand, 88, Egense Mark
188, 0906, 1306, Henrik Jensen, ¾, søn af husmand Jens Peder Andersen, Egense Mark. Født 18.9.1888 Egense Mark
1889, 0708, 1208, Emil Ferdinand August Wildt, gift og pensjoneret skolelærer, 79, Norup. Født i København. Søn af kgl. skuespiller Johannes Wildt
1889, 1608, 2208, Anders Jensen Halgaard, gift og husmand, 55, i Hasmark. Født i Brandsby, Hjadstrup Sogn
1889, 2908, 0209, Knud Hansen, ¼, søn af indsidder og gaardbestyrer Povl Hansen, Egense Mark
1889, 1909, 2509, Niels Steffensen, gift og gaardmand, 81, i Hasmark Ø. Født i Egense
1889, 0612, 1412, Jens Hansen, gift og aftægtsmand, 73, Hasmark Ø.
1889, 2712, 3012, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Kristen Hansen, Egense
1890, 1601, 2201, Simon Hansen, enkemand og aftægtsmand, 74, hos boelsmand Rasmus Simonsen, Egense Mark. Født i Vellinge. Søn af derboende husmand Hans Rasmussen
1890, 1002, 1402, Anders Hansen, enkemand og aftægtsmand, 69, paa Hasmark Mark. Født i Skamby Sogn
1890, 1603, 2103, Marius Elias Rasmussen, 3 maaneder, søn af fisker Dines Rasmussen, Fiskerhuset, Hasmark
1890, 2103, 2703, Aksel Nielsen, 3 maaneder, søn af hjulmand Hans Kristian Nielsen, ved Hofmansgave
1890, 1705, 2105, Jørgen Mathias Simonsen, 4 dage, søn af gaardmand Anders Simonsen, Hasmark V.
1890, 1805, 2205, Niels Nielsen, ¾, søn af husmand Kristen Nielsen, Hasmark V.
1890, 1805, 2305, Jørgen Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 85, Hasmark Ø.
1890, 3005, 0406, Lars Peder Mikkelsen, 5 uger, søn af husmand Jens Mikkelsen, Hasmark
1890, 1907, 2407, Jens Barfred Wildt, ugift, 22, boede hos sim moder lærer Wildts enke, i Norup
1891, 1301, 1901, Hans Nielsen, gift og aftægtshusmand, 66, i Hasmark Ø. Født i Hjorslev
1891, 0303, 0903, Jørgen Madsen, enkemand, aftægtsmand og fhv. hjulmand, 85, Gravmarken, Hasmark Ø.
1891, 1103, 1903, Søren Hansen, enkemand, fhv. skomager og under fattigforsørgelse, 68, i Norups Fattighus. Født i Norup Fattighus
1891, 1303, 2003, Hans Johannessen, ugift,33, opholdt sig ellers hos faderen gaardmand Johannes Andersen, i Hasmark V.
1891, 1105, 1505, Dødfødt dreng, søn af husmand Søren Pedersen, Egense Mark
1891, 1005, 1405, Dødfødt dreng, søn af ugift Petrine Hansen, Hasmark V.
1891, 1305, 1805, Hans Laurits Christensen, 18 dage, søn af gaardmand Rasmus Christensen, Hasmark Ø.
1891, 1106 (fandtes), 1406, Ukendt mandsperson, drevende i Gabet ved Odense Fjord, alder 30-40
1891, 2706, 0207, Rasmus Christian Pedersen, ugift, 17, søn af Abelone Marie Christensen (nu gift med husmand Rasmus Rasmussen), Hasmark Mark
1891, 3006, 0607, Jeppe Larsen Jeppesen, ugift, 21, Norup Mark. Søn af gaardmand Lars Jeppesen
1891, 2609, 3009, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Christian Nielsen, Gravemade
1891, 1611, 2311, Rasmus Hansen, gift og gaardmand, 71, i Hasmark V.
1891, 2712, 04011892, Jeppe Olsen, enkemand og aftægtshusmand, 82, boede i Bederslev. Født i Roerslev
1891, 3012, 06011892, Rasmus Jensen, gift og husmand, 60, i Hasmark Gravemade. Født i Bederslev Sogn
1891, 3112, 07011892, Hans Hansen, gift, husmand og væver, 73, i Egense. Født i Otterup
1874, 1401, 1901, Ane Kirstine Larsdatter, enke, 68, Hasmark. Smed Mikkel Rasmussen
1874, 0704, 1204, Mathine Lovise Marie Hansen, 1, datter af fisker Søren Hansen, i Norup Fattighus
1874, 0109, 0509, Birthe Marie Christiansdatter, 53, Hasmark. Husmand Hans Knudsen
1875, 0702, 1502, Ane Kristine Christensdatter, 48, paa Hals. Husmand Peder Hansen
1875, 1202, 1902, Ane Nielsdatter, 73, paa Egense Mark. Aftægtsmand Rasmus Jørgensen
1875, 1302, 1902, Maren Larsen, ugift fattiglem, 49, i Hasmark
1875, 2504, 3004, Kirsten Jørgensdatter, enke, 86, Nappehuset, Hasmark Mark. Husmand Gustav Christiansen
1875, 2305, 3105, Ane Pedersdatter, 47, Hasmark. Den til Amerika som mormon bortrejste gaardmand Rasmus Kristensen
1875, 1606, 2106, Knudsine Karen Kirstine Nielsen, 5 uger, datter af gaardmand Hans Nielsen, i Hasmark
1875, 1607, 2207, Avgusta Elfrida Emilie Sørbie, 13, datter af uhrmager Sørbies enke, Strib
1875, 1309, 1809, Adeline Marie Christiansen, 32, Martinegaarden paa Hals. Forpagter Lars Christian Sørensen
1876, 1101, 1701, Kirsten Larsen, 41, Norup Fattighus. Fattiglem Peder Jensen
1876, 2004, 2704, Ane Poulsdatter, enke og fattiglem, 79, paa Hasmark Mark. Niels Knudsen
1876, 2305, 2605, Kirstine Nielsdatter, enke, 86, paa Hasmark Mark. Aftægtsmand Jørgen Knudsen
1876, 2906, 0307, Simine Marie Dorothea Eriksen, 1 og 1 maaned, datter af gaardmand Rasmus Eriksen, i Hasmark
1876, 0607, 1007, Udøbt pige, 3 uger, datter af fruentimmer Marie Kristine Andreasen, i Norup. Hvis mand Hans Christian Mørk for ca. 10 aar siden rejste til Amerika
1876, 0611, 1211, Dødfødt pige, datter af tømrer Søren Vognsen, i Hasmark
1877, 0101, 0601, Emilie Johanne Bergenholdt, 28, i Hasmark. Husmand Niels Adsersen
1877, 0601, 1301, Kirsten Knudsdatter, enke, 78, i Norup. Husmand Hans Poulsen
1877, 3001, 0502, Karen Lisbeth Hansdatter, enke, 71, Egense Mark. Husmand Anders Hansen
1877, -, 0702, Hansine Pouline Marie Poulsen, 2 maaneder, datter af pige Christiane Hansen, paa Hals
1877, 0102, 0702, Andrea Emilie Andersen Sørensen, 16, datter af skolelærer Sørensen, i Hasmark
1877, 0202, 0902, Karen Eriksen, 56, i Hasmark. Gaardmand Peter Nielsen
1877, 0502, 1102, Ane Kirstine Christensen, 22, af Egense Mark. Datter af husmand Christen Steffensen
1877, 1003, 1603, Ane Christine Petersen, 19, i Hasmark. Datter af husmand Peter Frederiksen
1877, 2104, 2604, Karen Madsdatter, enke, 63, i Hasmark. Skomager Ole Hansen
1877, 0305, 0905, Birthe Kirstine Jørgensen, enke, 74, i Norup. Gaardmand Hans Hansen
1877, 1707, 2107, Mette Kirstine Hansen, tjenestepige, 45, hos gaardmand Christian Jørgensen, Hasmark Mark
1877, 0309, 0909, Mette Cathrine Andersen, 47, Hasmark. Husmand Søren Hansen
1877, 0510, 1210, Kirsten Knudsen, 37, Hasmark. Gaardmand Johannes Andersen
1877, 1910, 2710, Birte Kirstine Jeppesen, 6, datter af gaardmand Lars Jeppesen, Norup
1877, 2010, 2710, Sofie Hedvig Andersen,17, datter af indsidder Anders Andersen, Egense
1878, 1902, 2502, Ane Nielsdatter, enke, 86, i Norup. Husmand Anders Hansen
1878, 2606, 2906, Karen Hansdatter, enke, 67, af Hasmark. Gaardmand Niels Jensen
1878, 1408, 2008, Ane Marie Jørgensdatter, enke, 75, af Skjælsbæk. Husmand Peder Pedersen
1878, 1711, 2211, Hansine Andersen, 9, datter af husmand Anders Andersen, af Hasmark Mark
1878, 0612, 1312, Gjertrud Mathia Rasmussen, 37, i Skjælsbæk. Maler Gustav Nielsen
1878, 1212, 1812, Juliane Gjersing, ugift lærerinde, 47, Hofmansgave
1879, 0402, 1202, Karen Andersdatter, enke, 86, Hasmark Mark. Husmand Gotfred Christensen
1879, 2602, 0703, Maren Larsen, 54, Egense. Gaardmand og sognefoged Peder Larsen
1879, 1305, 1805, Marie Larsen, ¼, datter af ugift Maren Kristine Larsen, hos husmnad Johan Larsen, Hasmark (Gravmarken)
1879, 1305, 2805, Charlotte Hofman (Bang f. Malling, enke, 92, paa Hofmansgave. Etatsraad Niels Hofman (Bang)
1879, 2210, 2910, KirstenNielsen,17, datter af murer Lars Nielsen, Skjælsbæk
1879, 1512, 2012, Hansine Marie Eriksen, 2½, datter af gaardmand Rasmus Eriksen, i Hasmark
1879, 2212, 2912, Ane Marie Kristiansdatter, gift, 71, Egense Mark. Gaardmand Hans Rasmussen
1880, 0402, 1102, Maren Kirstine Rasmussen, ugift sypige, 23, opholdt sig hos faderen husmand Rasmus Jørgensen, Hasmark
1880, 1502, 2302, Ane Marie Pedersen, 59, i Norup. Husmand Jens Johansen
1880, 0703, 1503, Maren Hansdatter, 68, i Egense. Husmand Peder Rasmussen
1880, 1603, 2403, Ane Pedersen, ugift, 27, i Egense. Datter af gaardmand og sognefoged Peder Larsen
1880, 2408, 3008, Birthe Rasmussen, 3 uger, datter af indsidder Lars Kristian Rasmussen, Hasmark
1880, 1209, 1609, Karen Kirstine Rasmussen, 5, datter af indsidder Niels Kristian Rasmussen, i Norup Fattighus
1880, 1411, 2011, Katrine Margrete Georgine Rasmussen, 4 og 11 maaneder, datter af bager Rasmussen, i Egense
1880, 1812, 2312, Udøbt pige, 26 dage, datter af ugift Ane Margrethe Nielsen, Hasmark
1881, 0301, 0801, Abelone Andersdatter, 43, Egense Mark. Husmand Niels Pedersen
1881, 0304, 0704, Johanne Jensdatter, enke, 93, Egense By. Født i Grindløse Sogn. Husmand Anders Nielsen
1881, 1305, 1805, Karen Kirstine Klemmensen, 1½, datter af ugift Mette Marie Pedersen, i Hasmark
1881, 2805, 0206, Matea Katrine Hansen, 6½, datter af ugift Karen Kirstine Hansen Island, Egense
1881, 2206, 2706, Maren Kirstine Simonsen, 2 og 2 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Simonsen, paa Egense Mark
1882, 0401, 1101, Thora Caroline Kirstine Andersen, 1½, datter af gaardmand Johan Andersen, i Egense
1882, 0501, 1201, Gjertrud Knudsdatter, 65, i Hasmark. Husmand Hans Mikkelsen
1882, 0802, 1502, Ane Elisabeth Christensdatter, ugift og idiotisk,63, i pleje hos gaardmand Christian Jørgensen, paa Hasmark Mark
1882, 2703, 0304, Abelone Knudsdatter, enke, 72½, i Norup. Gaardmand Lars Nielsen
1882, 2604, 0305, Ane Kirstine Christensdatter, enke, 84, i Skjelsbæk. Husmand Anders Knudsen
1882, 0106, 0606, Ane Marie Andersen, 19, paa Hasmark Mark. Datter af husmand Anders Fransen
1882, 2810, 0311, Marie Hansdatter, enke og aftægtskone, 95, i Hasmark. Gaardmand Anders Jensen
1882, 0612, 1212, Anna Lovise Jørgensen, 12 dage, datter af gaardbestyrer Niels Jørgensen, Martinegaard
1882, 2512, 02011883, Marie Kirstine Madsen, 31, Martinegaard. Gaardmand Niels Jørgensen
1883, 1802, 2402, Abelone Madsdatter,56, Hasmark. Aftægtsmand Hans Andersen
1883, 2502, 0503, Ane Christensdatter, 64, Norup. Husmand og detaillist Jens Hansen
1883, 1004, 1604, Hansine Erika Nielsen, 4, datter af gaardmand Hans Nielsen, paa Hasmark Mark
1883, 2404, 3004, Ane Catrine Hansen Fridal, ugift sypige, 32, til huse hos smeden i Bladstrup
1883, 1508, 2008, Rasmine Knudsen, ugift, 32, Egense By. Datter af gaardmand Knud Rasmussen
1883, 2309, 2809, Gjertrud Christiansdatter, 72, Egense Mark. Aftægtsmand Simon Hansen
1883, 2809, 0510, Maren Kirstine Jensen, 22, i Hasmark. Datter af afdøde husmand Knud Jensen
1883, 0410, 1010, Ellen Marie Hansen, 4, datter af tømrer og husmand Rasmus Christian Hansen, paa Hasmark Mark
1883, 2710, 3110, Karen Marie Madsen, 4, datter af indsidder Povl Madsen, paa Hasmark Mark
1883, 1111, 1611, Dødfødt pige, datter af husmand og skrædder Hans Peder Knudsen, i Norup
1883, 1611, 2311, Ane Pedersdatter, enke, 83, paa Hasmark Mark. Gaardmand Hans Hansen
1883, 2611, 0312, Karen Larsen, 50, Hasmark. Husmand og detaillist Peder Hansen
1883, 3011, 0612, Ane Katrine Sofie Olsdatter, 74, i Hasmark. Aftægtsmand Jørgen Jørgensen
1883, 0112, 0712, Anna Lovise Pedersen, 3 maaneder, datter af gaardmand Lars Peder Pedersen, i Hasmark
1883, 0412, 1012, Marie Kirstine Hansdatter, enke, 74, Egense. Husmand og skrædder Hans Hansen
1883, 1312, 2112, Karen Pedersdatter, enke, 71, Hasmark. Husmand Adser Nielsen
1883, 2412, 2912, Christine Hansdatter, enke, 69, paa Hasmark Mark. Gaardmand Knud Jørgensen
1883, 2612, 02011884, Katrine Margrethe Jeppesen, 13, datter af fhv. gaardmand Rasmus Jeppesens enke, Egense. Døde i Nørre Højrup
1884, 0802, 1502, Johanne Nielsen, 38, i Skjelsbæk. Hørsvinger og husmand Povl Hansen
1884, 1702, 2602, Karen Marie Ottesesdatter, enke, 80, Hasmark. Døde i Nørre Næraa. Husmand Rasmus Hansen
1884, 2102, 2902, Maren Jørgensdatter, ugift husholderske, 55, hos sin broder husmand Christen Jørgensen, i Norup
1884, 2402, 0103, Lovise Nikoline Hofman (Bang), ugift, 72, Hofmansgave. Datter af afdøde etatsraad Niels Hofman (Bang)
1884, 2103, 2703, Abelone Marie Nielsdatter, enke, 64, Egense Mark. Husmand Lars Jeppesen
1884, 0504, 1204, Nikoline Christensdatter, enke, 75, Hasmark Mark. Husmand Niels Nielsen
1884, 1205, 1605, Christiane Simonsen, 49, i Fattighuset i Norup. Skomager Søren Hansen
1884, 2205, 2705, Ane Margrete Rasmusdatter, enke, 82, i Otterup. Død paa Egense Mark. Husmand Anders Davidsen
1884, 2705, 0206, Marie Katrine Hansen, 17, datter af husmand Peder Hansen, i Norup
1884, 2306, 2806, Maren Nielsen, 16, datter af afdøde murer og husmand Lars Nielsen, hos moderen i Hasmark
1884, 2306, 2806, Katrine Margrete Hansdatter, 66, Egense Mark. Aftægtsmand Hans Christian Pedersen
1884, 2706, 0307, Hansine Madsen, 16, datter af husmand Anders Madsen, Hasmark
1884, 1708, 2008, Ane Katrine Larsdatter, 87, Hasmark Mark. Født i Roerslev. Aftægtsmand Anders Hansen
1884, 1911, 2311, Anna Cicilie Olsen, 9 uger, datter af ugift Bengte Olsen. I Pleje hos husmand Jens Larsen, paa Egense Mark
1884, 2011, 2611, eline Stefine Christensen, ugift, 23, Egense Mark. Datter af husmand og tømrer Christen Steffensen
1884, 1312, 1912, Anne Marie Christensen, ugift sypige og husejerinde, 43, i Hasmark
1884, 1712, 2312, Abelone Hansdatter, enke, 82, Egense Mark. Husmand Ole Pedersen
1884, 2612, 02011885, Else Andersdatter, 61, i Egense. Gaardmand Knud Rasmussen
1885, 1801, 2401, Marie Elisabeth Christensdatter, enke, 84, Hasmark. Gaardmand Hans Christensen
1885, 1502, 2002, Abelone Marie Christensdatter, 64, Egense Mark. Husmand Rasmus Pedersen
1885, 1009, 1809, Karen Andersen, 50, Halshus. Indsidder Christian Nielsen
1885, 1410, 1910, Maren Doris Thea Andersen, 5, datter af indsidder Anders Jørgen Andersen, Hasmark Mark. Død paa Sygehuset i Odense
1885, 2311, 2711, Maria Jørgensen, 2½, datter af bager Rasmus Jørgensen, Hjorslev
1885, 2112, 2812, Marie Andersen, 47, Hasmark. Husmand Søren Jørgensen
1886, 0204, 0904, Juditte Pedersdatter, enke og aftægtskone, 86, Hasmark. Gaardmand Ole Adsersen
1886, 1305, 1805, Ane Dorthe Nielsdatter, enke, 74, Hasmark. Indsidder Christen Hansen
1886, 2605, 0106, Anne Marie Knudsdatter, enke, 80, Egense Mark. Aftægtsmand Christian Pedersen
1886, 1309, 1709, Johanne Marie Kirstine Pedersen, 17, datter af møller Rasmus Pedersen, i Hasmark
1886, 1309, 2009, Abelone Marie Madsen, ugift, 26, Hasmark. Datter af husmand Anders Madsen
1886, 1010, 1510, Ane Margrethe Andersen, ugift husjomfru, 50. Død i Odense
1886, 2211, 2511, 2 dødfødte pige (tvillinger), døtre af husmand og skrædder Peder Pedersen, i Skjelsbæk
1887, 0501, 1301, Mette Katrine Rasmusdatter, enke, 74, i Egense. Husmand Hans Larsen
1887, 1701, 2501, Mette Kirstine Nielsdatter, enke og aftægtskone, 80, paa Egense Mark. Død paa Baagø, Skeby Sogn. Husmand Rasmus Hansen
1887, 0202, 0902, Maren Kathrine Møller, 47, i Hjadstrup. Husmand og smed Jørgen Hansen
1887, 0907, 1407, Johanne Marie Andersen, enke, 57, Hasmark. Gaardmand Christen Hansen
1887, 1408, 1808, Maren Rasmusdatter, enke, 80, hos sin svigersøn i Norup. Husfæster Anders Andersen i Daugstrup
1887, 1710, 2210, Christiane Hansen, 56, Sønderby. Husmand Anders Madsen
1888, 0601, 1201, Karen Marie Nielsdatter, enke og aftægtskone, 84, til huse hos sin søn husmand Niels Simonsen, Hasmark Øballe
1888, 2602, 0203, Ane Katrine Elise Andersen, 47, i Norup Fattighus. Født i Odense. Fattiglem Niels Christian Rasmussen
1888, 0504, 1104, Karen Marie Margrethe Knudsen, 8 maaneder, datter af indsidder Anders Knudsen, i Hasmark
1888, 2204, 3004, Karen Marie Hansen, 21, Norup. Husmand Karl Kristian Hammer
1888, 1706, 2206, Johanne Povlsdatter, enke, 60, i Hasmark. Født 20.1.1828 Hasmark Mark. Fæstegaardmand Rasmus Christensen
1888, 1409, 1909, Ane Rasmusdatter, enke, 86, til huse hos tømrer Rasmus Chr. Hansen, Hasmark. Født i Hasmark By. Tømrer og husmand Hans Madsen, Hasmark Mark
1888, 1112, 1912, Birthe Kirstine Mikkelsen, 43, i Norup. Født i Norup. Gaardmand Rasmus Nielsen
1888, 1712, 2212, Kirsten Knudsdatter, enke, 81, af Pugholmhus, Bederslev Sogn. Husmand Anders Rasmussen
1889, 1602, 2302, Elisabeth Møller f. Nue, enke, 78, boede paa Eliasminde. Datter af degnen Jørgen Naur Nue i Norup. Stamhusbesidder Jørgen Jensen Møller af Østrupgaard, Østrup Sogn
1889, 0303, 1103, Ane Marie Andersen, gift, 57, Egense Mark. Født i Gydeby, Otterup Sogn. Husmand Knud Hansen
1889, 0603, 0903, Maren Hansdatter, enke, 69, af Hasmark Ø. Født 5.12.1819 i Hasmark. Snedker Mads Pedersen
1889, 3003, 0404, Karen Godtfredsen, gift, 59, af Hasmark. Født 15.8.1829 i Emmelev. Døvstum, skomager og indsidder Peder Nielsen Lund
1889, 1406, 1806, Maren Knudsdatter, enke, 63, boede hos sønnen Lars Andersen, i Hasmark V. Født i Krogsbølle Sogn. Husmand Anders Larsen, paa Hasmark Mark
1889, 0412, 0912, Bente Sophie Svendsen, gift, 35, af Norup. Født i Grindløse. Skomager Niels Rasmussen
1889, 0912, 1612, Karen Christiansen, gift, 60, af Norup. Fhv. snedker Peder Hammer
1889, 1212, 1812, Karen Rasmussen, 51, Hasmark V. Husmand Jørgen Kristensen
1890, 0101, 0801, Abelone Marie Rasmussen, gift, 40, Skjelsbæk. Skrædder Peder Pedersen
1890, 0701, 1201, Nicoline Marie Nielsdatter, fraskilt, 77, under Østrup Sogn. Fraskilt fra skibstømrer Frederik Andersen
1890, 2502, 0302, Kristine Rasmussen, 4, datter af gaardmand Anders Rasmussen, Østerballe
1890, 2702, 0503, Kirsten Hansdatter, enke, 81, Hasmark. Husmand Valentin Larsen
1890, 0503, 1203, Ane Nielsdatter, gift, 69, Gravmark, Hasmark. Hjulmand Jørgen Madsen
1890, 1805, 2305, Maren Gerda Andersen, ugift, 20, Egense Mark. Datter af husmand Anders Andersen den ældre
1890, 2105, 2705, Petrine Clausine Nielsen, ugift, 19. Født 27.5.1874. Datter af gaardmand Otto Jørgensen, Hasmark. Adopteret af gaardmand Niels Nielsen, og Karen Jørgensen, Hasmark V.
1890, 2407, 2907, Kirstine Marie Jensen, 6 uger, datter af ugift Karen Marie Jensen, Hasmark. I pleje hos Jørgen Nielsens enke, Vesterballe
1890, 2607, 3107, Emilie Marie Andersen, 4 maaneder, datter af indsidder Anders Jørgen Andersen, Fiskehuset, Hals
1890, 1010, 1810, Anna Kirstine Elisabeth Christensen, 22 dage, datter af husmand Hans Christensen, Norup
1890, 2010, 2710, Anna Johanne Hansen, 1 og 8 maaneder, datter af gaardmand Hans Peder Hansen, Hasmark Ø.
1891, 0401, 1001, Mette Marie Nielsdatter, enke, 72, Hasmark mark. Snedker og aftægtsmand Jens Hansen
1891, 1401, 2201, Maren Kirstine Jensen, gift, 43, af Halshuset. Født i Sødinge, Ringe Sogn. Indsidder Lars Kristian Rasmussen
1891, 1302, 1802, Christiane Christensen, enke, 69, Hasmark Ø. Boelsmand Niels Steffensen
1891, 1902, 2302, Anne Kirstine Rasmusdatter, enke, 90, af Egense Mark. Født i Egense By. Husmand Kristen Andersen
1891, 1804, 2304, Christiane Dagmar Olsen, barn, 17 maaneder, datter af husmand Rasmus Olsen, Egense
1891, 1904, 2704, Kirsten Nielsdatter, enke, 86, Norup. Født i Ørritslev. Gaardmand Mikkel Jeppesen
1891, 0705, 1405, Karen Rasmusdatter, enke, 82, Hasmark V. Født i Tørresø. Husmand Lars Pedersen
1891, 0606, 1106, Elise Marie Rasmussen, 3 og 9 maaneder, datter af fisker Dines Rasmussen, Hals
1891, 2207, 2507, Dødfødt pige, datter af fyrbøder Martin Hansen, Egense Mark
1891, 1509, 1809, Charlotte Mathilde Louise Hanek, ugift og tidligere husjomfru, 70, opholdt sig paa Hogmansgave
1891, 1410, 2110, Margrethe Nielsen, ugift, 33, forhen paa Egense Mark, nu i Hasmark. Født paa Egense Mark. Datter af skomager Niels Andersen
1891, 0611, 1211, Kirsten Jørgensdatter, enke, 85, Egense Mark. Født i Skeby Sogn. Husmand Lars Christian Christiansen
1891, 0412, 0812, Mette Kathrine Hansdatter, enke, 76, Nappehuset, Hasmark S. Husmand Niels Hansen