Allese, 1846-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1846-1891, Allese sogn, Lunde herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1846, 1411, 2011, Rasmus Pedersen, gaardmand, 70, i Allesø
1846, 2411, 3011, Peder Jacobsen, enkemand og gaardfæster, 86, i Allesø
1847, 2906, 0507, Jacob Hans Bendtsen, aftægtsmand, 81, i Allesø
1847, 2512, 2912, Udøbt dreng, 3 maaneder, søn af fruentimmer Anna Marie Stephansdatter, af Allese og Ditlev Andersen
1848, 2901, 0202, Jeppe Christiansen, 11 dage, søn af fruentimmer Anne Jørgensdatter, af Allesø
1848, 2603, 0204, Knud Jacobsen, 19½, Allesø. Søn af huusmand Jacob Knudsen
1848, 1709, 2209, Johannes Brorson, sognepræst til Allesø og Næsbyhovedbroby, 52, af Allesø Præstegaard
1848, 2212, 3012, Frands Christensen, gaardfæster, 66, i Allesø
1849, 0501, 1201, Peder Christensen, gift og gaardfæster, 38½, i Allesø. Født i Allesø. Søn af Christen Sivartsen
1849, 0904, 1604, Niels Pedersen, gift, huusmand og væver, 40, i Allesø. Søn af huusmand Peder Madsen i Birkende
1849, 0904, 1604, Rasmus Knudsen, 12 uger, søn af huusmand og bødker Knud Clemensen, i Allesø. Født sammesteds
1849, 1005, 1605, Lar Christiansen, 4, søn af huusmand og væver Christian Larsen, i Allesø. Født sammesteds
1849, 1510, 2110, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Søren Christensen, i Allesø
1849, 0711, 1211, Thomas Nicolai Ambrosius Meldal, 7, søn af sognepræst Meldal, i Allesø. Født i Kolshauge
1850, 0101, 0901, Christen Nielsen, enkemand og gaardfæster, 64, i Allesø. Født sammesteds
1850, 0705, 1205, Anders Dinesen, ungkarl, 23½, tjenende gaardmand Lars Pedersen, i Allesø. Født i Vigerslev Sogn
1850, 1106, 1506, Rasmus Rasmussen, gift og huusmand, 62, i Allesø
1850, 2510, 3010, Hans Bentsen, 14½, søn af gaardmand Bent Hansen, i Allesø
1850, 1111, 1811, Henrik Hansen, gift og huusmand, 73, paa Allesø Mark.
1850, 1211, 1711, Hans Hansen, 17 dage, datter af Ane Marie Hansdatter, hos huusmand Jacob Knudsen ved Allesø
1850, 2911, 0612, Rasmus Andersen, gift og huusmand, 62, i Allesø
1851, 1801, 2401, Steffen Christiansen, gift og boelsmand, 53, i Allesø
1851, 2401, 3101, Rasmus Hansen, gift og gaardmand, 67, i Allesø
1851, 0905, 1505, Hans Larsen, enkemand, 46, hos indsidder Hans Olsen i Allese. Egentlig hjemmehørende i Søndersø
1851, 1906, 2706, Ebbe Andersen, ugift skolelærer og kirkesanger, 78, i Allesø
1851, 1208, 1708, Dødfødt dreng, søn af huusmand Mikkel Thomsen, i Allesø
1852, 1104, 1904, Christen Bentsen, 9 og 8 maaneder, søn af gaardmand Bent Jeppesen, i Allesø
1852, 1210, 1810, Niels Christiansen, 7 dage, søn af huusmand og væver Christian Larsen, i Allesø
1853, 1604, 2404, Anders Christian Hansen, 5, søn af boelsmand Hans Hansen, paa Andebølle Mark. Født i Skovshøirup
1853, 1804, 2304, Christen Sørensen, 2½, søn af gaardmand Søren Christensen, i Allesø. Født sammesteds
1853, 2504, 0105, Hans Hansen, 1, søn af boelsmand Hans Hansen, paa Andebølle Mark. Født sammesteds
1853, 0805, 1605, Rasmus Christian Sørensen, 5 og 9 maaneder, søn af gaardmand Søren Christensen, i Allesø
1853, 2705, 0106, Niels Bertelsen, enkemand og aftægtsmand, 78, hos huusmand Christian Nielsen, i Allesø. Født i Søndersø
1854, 0603, 1203, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Søren Christensen, i Allesø
1854, 1003, 1503, Dreng (døde strax), søn af huusmand Niels Hansen, paa Allesø Mark
1855, 1801, 2601, Christian Jørgensen, ugift, 30, hos huusmand Niels Knudsen paa Allesø Mark. Født i Allesø. Søn af Jørgen Henriksen  
1855, 2101, 2801, Niels Jacob Thomassen, 2 og 4 maaneder, søn af fruentimmer Anne Jacobsdatter. Hos huusmand Jacob Knudsen ved Allesø
1855, 0902, 1802, Dreng (døde strax), søn af gaardmand Søren Christensen, i Allesø
1855, 2702, 0703, Lars Bentsen, enkemand og aftægtsmand, 84, hos gaardmand Peder Larsen, Allesø
1855, 2105, 2805, Jørgen Nielsen, gift og aftægtsmand, 77, hos huusmand Peder Pedersen, paa Allesø Mark
1855, 1106, 1706, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jørgen Hansen, i Allesø
1855, 0807, 1307, Jacob Jensen, gift, 74½, i Allesø. Gaardmand Jens Jacobsens fader
1856, 2503, 3003, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Søren Christensen, i Allesø
1856, 2804, 0405, Knud Nielsen, 19, hos huusmand Jørgen Knudsen, i Allesø. Født i Skovshøirup. Søn af Ane Kirstine Knudsdatter
1856, 0912, 1412, Jens Christian Jørgensen, ugift, 28. Født i Verninge. Søn af Marie Catrine Christiansdatter, tjente gaardmand Jens Madsen
1857, 0702, 1402, Jacob Knudsen, gift og huusmand, 62, ved Allesø
1857, 0203, 1003, Lars Hansen, gift og huusmand, 72, i Allesø
1857, 2304, 2904, Christen Sivertsen, enkemand og aftægtsmand, 83, hos gaardmand Jeppe Pedersen, i Allesø
1857, 1108, 1508, Christian Hansen, 15 og 4 maaneder, søn af gaardmand Hans Jensen, i Allesø. Født i Allesø
1857, 1312, 1912, Ole Hansen, gift og gaardmand, 64, i Allesø. Født i Skamby
1858, 0506, 1106, Carl Adolph Nielsen, gift, skolelærer og kirkesanger, 38, i Allesø. Født i Vesterhæsinge
1858, 1806, 2306, Peder Rasmussen, gift, sognefoged og gaardmand, 45, i Allesø. Født sammesteds
1858, 1208, 1608, Knud Clemensen, gift, huusmand og almisselem, 71 og 9 maaneder, i Allesø
1858, 3009, 0710, Christen Sørensen, gift og aftægtsmand, 71½, hos sin søn gaardmand Søren Christensen, i Allesø
1859, 0202, 0902, Niels Jacobsen, 2, søn af snedker Jacob Hansen, i Allesø. Født sammesteds
1859, 1403, 2203, Bent Hansen, gift og gaardmand 49, i Allesø. Født sammesteds
1859, 0804, 1304, Rasmus Olsen, 1 og 9 maaneder, søn af huusmand Ole Hansen, i Fredeskoven ved Allesø
1859, 2506, 2806, Peder Jeppesen, 7½, søn af gaardmand Jeppe Pedersen, i Allesø
1859, 0811, 1211, Peder Steffensen, gift og gaardmand, 67, i Allesø. Født sammesteds
1860, 0203, 0903, Jens Marius Andersen, 4 maaneder, søn af gaardmand Anders Jensen, paa Allese Mark
1860, 0403, 0903, Hans Peter Andersen, 19, paa Allesø Mark. Født i Allesø. Søn af gaardmand Anders Jensen
1860, 2412, 3012, Knud Hansen, gift og almisselem, 82, i Allesø
1861, 0101, 0901, Lars Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 66, hos sin søn gaardmand Peder Larsen, i Allesø
1861, 1601, 2301, Jørgen Nielsen, gift, 40, boede hos sin svigerfader gaardmand Rasmus Mathiesen, i Allesø. Født i Hjorslev. Søn af Niels Nielsen
1861, 1203, 1703, Knud Hansen, 11 uger, søn af huusmand Hans Christian Knudsen, i Allesø
1861, 3105, 0506, Dreng (døde strax), søn af huusmand Morten Nielsen, paa Allesø Mark
1860, 2612, 03011862, Lars Rasmussen, gift og aftægtsmand, 68, hos gaardmand Ole Rasmussen, i Allesø
1862, 0605, 1005, Jørgen Hansen, gift og huusmand, 69, i Allesø
1862, 0308, 0708, Niels Andersen, gift og aftægtsmand, 71, hos sin søn huusmand og skrædder Jørgen Nielsen, i Allesø
1862, 2608, 3108, Peder Pedersen, 5 maaneder, søn af Steffen Pedersen, i Allesø
1862, 2511, 0112, Jørgen Larsen, ugift, 53½, hos gaardmand Peder Larsen i Allesø. Søn af afdøde gaardmand Lars Bentsen
1863, 1604, 2004, Hans Hansen, 8 maaneder, søn af huusmand Peder Hansen, paa Allesø Mark
1863, 0306, 0706, Dødfødt dreng, søn af Anne Marie Hansdatter, i Fredeskoven ved Allesø
1863, 1906, 2406, Hans Hansen, 4½, søn af afdøde gaardmand Knud Hansen, i Broby. Hos Stephen Pedersen i Allesø
1864, 1902, 2602, Anders Christian Larsen, 17 dage, søn af gaardmand Lars Rasmussen, i Allesø
1864, 0303, 0903, Jens Jacob Jensen, 9 maaneder, søn af indsidder Niels Hansen, hos Jacob Knudsens enke, i Allesø
1864, 0506, 1006, Ole Jacob Hans Peter Olsen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardmand Jens Olsen, i Allesø
1864, 2710, 0211, Anders Hansen, enkemand og gaardmand, 69, i Allesø
1865, 0401, 1201, Anders Pedersen, gift og gaardmand, 52, i Allesø
1865, 1501, 2201, Jacob Martinus Christensen, 5 uger, søn af Jacobine Petrine Jensen, hos huusmand Jens Jacobsen, Allesø Mark
1865, 2706, 0207, Anders Christian Rasmussen, 17 dage, søn af indsidder Rasmus Andersen, paa Allesø Mark
1865, 1010, 1510, Anders Rasmussen, 4 uger, søn af gaardmand Ole Rasmussen, paa Allesø Mark
1865, 2412, 3112, Rasmus Frederik Jespersen Kjølsbjerg, 8½, søn af Jesper Nielsen Kjølsbjerg, i Allesø
1866, 0303, 1003, Rasmus Nielsen, gift og huusmand, 34½, paa Allesø Mark. Født i Søndersø Sogn. Søn af Niels Rasmussen
1866, 0803, 1503, Hans Conrad Hansen, 31, søn af huusmand Christoffer Hansen, i Allesø
1866, 0309, 0709, Lars Hansen, 2 og 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Andersen, i Allesø
1867, 2601, 3101, Christen Pedersen, ugift almisselem, 71, i Allesø
1867, 1603, 2303, Niels Larsen, enkemand og aftægtsmand, 80, hos snedker Jacob Hansen, i Allesø
1867, 2810, 0211, Lars Madsen, 6 dage, søn af indsidder Hans Madsen, paa Allesø Mark
1867, 1712, 2312, Andreas Nielsen, gift og indsidder, 44 og 9 maaneder, paa Allesø Mark
1868, 1603, 2203, Jørgen Madsen, 10 uger, søn af huusmand Hans Madsen, i Allesø
1868, 2203, 2903, Rasmus Jørgensen, 3, søn af huusmand Lars Jørgensen, i Allesø
1868, 0705, 1305, Jørgen Christian Jørgensen, 1 og 11 maaneder, søn af huusmand Peder Jørgensen, paa Allesø Mark
1868, 0512, 1112, Hans Larsen, 14 uger, søn af gaardmand Lars Rasmussen, i Allesø
1868, 1712, 2212, Dreng (døde strax), søn af huusmand Christoffer Hansen, i Allesø
1869, 1501, 2301, Christen Rasmussen, 10, stedsøn af huusmand Martin Andersen, paa Allesø Mark
1869, 1802, 2402, Lars Christian Madsen, 25 dage, søn af indsidder Hans Madsen, paa Allesø Mark
1869, 2004, 2504, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Jørgensen, paa Allesø Mark
1869, 2204, 2904, Poul Poulsen, 7 dage, søn af gaardmand Christian Poulsen, i Allesø
1869, 0206, 0906, Rasmus Hansen, 4, søn af gaardmand Hans Andersen, i Allesø
1869, 1209, 1709, Niels Hansen, gift og smed, 39 og 9 maaneder, i Allesø
1869, 0910, 1510, Hans Andersen, gift og gaardmand, 43½, i Allesø
1869, 1312, 2012, Rasmus Andersen, ugift, 72, opholdende sig hos gaardmand Christian Poulsen, i Allesø
1870, 0406, 1006, Rasmus Rasmussen, 15 uger, søn af huusmand Knud Rasmussen, i Fredeskoven
1870, 2211, 2811, Rasmus Sørensen, huusmand, 78, i Allesø
1871, 2601, 0202, Rasmus Larsen, ugift, 20, i Allesø. Søn af gaardmand Lars Rasmussen
1871, 2701, 0402, Rasmus Friis Nielsen, gift og huusmand, 52, paa Allesø Mark
1871, 1302, 1902, Rasmus Christian Rasmussen, 20 timer, søn af huusmand Knud Rasmussen, i Fredeskoven
1871, 2509, 0110, Hans Rasmussen, ½, søn af gaardmand Jørgen Rasmussen, i Allesø
1871, 1710, 2010, Rasmus Rasmussen, 18½, søn af huusmand Rasmus Friis Nielsens enke, paa Allesø Mark
1872, 1903, 2503, Hans Christian Knudsen, gift og husmand, 46, i Allesø
1872, 0907, 1307, Jens Madsen, gift og gaardmand, 60, i Allesø
1872, 0609, 1309, Jens Jensen, enkemand og gaardmand, 60½, paa Allesø Mark
1872, 2609, 0210, Niels Christensen, ugift, 33 og 9 maaneder, hos sin moder Christen Nielsens enke, i Allesø
1872, 1010, 1610, Knud Rasmussen, gift og husmand, 40½, i Fredeskoven
1872, 1011, 1511, Hans Madsen, gift og husmand, 35 og 11 maaneder, i Allesø
1872, 1612, 2312, Even Christopher Meldal, sognepræst, 68½, for Allesø og Nærbyhovedsbroby
1873, 1601, 1901, Dødfødt dreng, søn af husmand Christoffer Hansen, i Allesø
1873, 0107, 0707, Bent Larsen, aftægtsmand, 66, i Allesø
1873, 0611, 1211, Niels Christian Rasmussen, 7 og 9 maaneder, søn af væver Rasmus Nielsen i Broby. I pleje hos husmand Peder Gabrielsen, i Allesø
1874, 0609, 1109, Mikkel Thomsen, husmand, 71, i Allesø
1874, 1711, 2311, Rasmus Christian Jensen (Dyreborg), gift og aftægtshusmand, 71, i Allesø
1874, 1012, 1612, Rasmus Rasmussen, gift og aftægtsmand, 76½, i Allesø
1875, 0409, 1009, Anders Christensen, ugift tjenestekarl, 52½, i Vedby, Søndersogn
1875, 2412, 3012, Jørgen Vilhelm Hansen, 9, søn af husmand Hans Christian Knudsen, i Allesø
1876, 0304, 0804, Hans Jensen, gift og aftægtsmand, 80, paa Allesø Mark
1876, 2906, 0407, Bertel Clausen, aftægtsmand, 83, paa Allesø Mark
1876, 2409, 3009, Rasmus Mathiesen, aftægtsmand, 84, i Allesø
1877, 2703, 0404, Jens Olsen, gaardmand, 45, i Allesø
1877, 2006, 2606, Christen Pedersen, aftægtsmand, 74, paa Allesø Mark
1878, 0201, 0901, Ole Marius Rasmussen Kjærby, 12, søn af husmand Johannes Rasmussen Kjærby, paa Allesø Mark
1878, 2101, 2601, Theodor Christian Holm, 20, seminarist. Søn af skolelærer Chr. Holm, i Allesø
1878, 1202, 1802, Thomas Jørgensen, husmand, 74 og 9 maaneder, paa Allesø Mark
1879, 0801, 1501, Henrik Andersen, gaardmand, 63 og 7 maaneder, paa Allesø Mark
1879, 1701, 2401, Anders Jensen, gaardmand, 70, paa Allesø Mark
1879, 1202, 1902, Bendt Andersen, aftægtsmand, 79 og 8 maaneder, hos gaardmand Rasmus Hansen
1879, 1304, 1804, Jens Christiansen, ungkarl, 29, i Allesø. Søn af husmand Christian Nielsen
1879, 2405, 3005, Jørgen Andersen, aftægtsgaardmand, 83, i Allesø
1879, 1508, 2008, Rasmus Rasmussen, 1 dag, søn af forpagter Anders Rasmussen, i Allesø
1879, 0112, 0612, Rasmus Knudsen, 27, paa Allesø Mark. Søn af gaardmand Knud Rasmussen
1880, 0904, 1604, Mathias Christensen, enkemand og aftægtsboelsmand, 77½, paa Allesø Mark
1880, 1504, 2004, Hans Olsen, indsidder, 68½, i Allesø
1880, 0306, 0906, Ejler Adolphsen, aftægtsmand, 86½
1880, 1707, 2307, Hans Peder Pedersen, 21 uger, søn af husmand Steffen Pedersen, i Fredeskoven
1880, 1409, 1909, Rasmus Rasmussen, 6 dage, søn af forpagter Anders Rasmussen, i Allesø Præstegaard
1880, 1909, 2309, Knud Jensen, husmand, 55, i Allesø
1881, 1601, 2201, Peder Christensen, enkemand og fattiglem, 85
1881, 1503, 2303, Christen Hansen, aftægtshusmand, 73, i Fredeskoven
1881, 1405, 2005, Rasmus Hansen, husmand, 78, i Allesø
1881, 1308, 1708, Lars Christian Andersen,23 og 9 maaneder, i Allesø. Stedsøn af gaardmand Christian Poulsen
1881, 2612, 3112, Jørgen Madsen, 10 og 9 maaneder, stedsøn af husmand Hans Thomsen, i Allesø
1882, 2301, 3001, Hans Knudsen, gaardmand, 31, paa Allesø Mark
1882, 2702, 0503, Rasmus Marius Rasmussen, 8 dage, søn af husmand Rasmus Rasmussen, Fredeskoven
1882, 0905, 1605, Peder Jørgensen, gift og almisselem,59 og 10 maaneder, i Allesø
1882, 1406, 1806, Hans Peter Jensen, 5 uger, søn af bager Jens Christian Jensen, i Allesø
1882, 2206, 2806, Peder Pedersen, gift, 62, paa Allesø Mark. Husmand Steffen Pedersens fader
1882, 1108, 1608, Peder Christian Knudsen, 21, i Allesø. Søn af husmand Knud Jensens enke
1882, 1008, 1508, Niels Rasmussen, husmand, 74 og 9 maaneder, i Korup Sogn
1882, 0810, 1310, Rasmus Christensen, gift og husmand, 78, i Allesø Fredeskov
1882, 2810, 0311, Johanne Marius Pedersen, 7 maaneder, søn af fruentimmer Trine Marie Pedersen, i Allesø
1882, 0411, 1011, Christian Gustav Svelmøe, sognepræst, 61, for Allesø og Næsbyhovedsbroby
1883, 0101, 0501, Niels Evard Hansen, 13½, søn af husmand Hans Bentsen, paa Allesø Mark
1883, 2702, 0603, Christian Gustav Svelmøe Thomsen, 5, søn af skolelærer Thomsen, i Skallebølle, Vissenbjerg Sogn
1883, 0604, 1204, Steffen Pedersen, gaardmand 52, i Allesø
1883, 2204, 2704, Anders Nielsen, 54, i Allesø. Søn af afdøde husmand Niels Andersen
1883, 0408, 0908, Hans Frederik August Assmus, 5½, søn af indsidder og skomager Johan G. Assmus, i Allesø
1883, 2711, 0212, Hans Marius Nielsen, 9, søn af husmand Lars Nielsen, af Vigerslev. I pleje hos husmand Andreas Jørgensen, af Allesø Fredeskov
1883, 2811, 0412, Ole Rasmussen, gift og gaardmand, 61, paa Allesø Mark. Søn af gaardmand Rasm. Rasmussen af Paarup
1884, 1303, 2003, 2 dødfødte drenge (tvillinger), sønner af gaardmand Jens Jensen, af Allesø
1885, 1701, 2301, Niels Carl Jensen, 7½, søn af ugift Stine Marie Jensen, af Allesø
1885, 3003, 0304, Udøbt dreng, 4 uger og 2 dage, søn af husmand Hans Jørgensen, paa Allesø Mark
1885, 0108, 0608, Hans Rasmussen, ungkarl, 82, opholdende sig hos husmand Hans Rasmussen, i Allesø
1885, 2310, 3010, Jørgen Jørgensen, husmand, 55, i Allesø Fredeskov
1886, 1809, 2209, Niels Peter Andersen, 11, søn af husmand Jørgen Andersen, af Allesø
1886, 1809, 2409, Knud Steffensen, gaardmand og slagter, 65, i Allesø
1886, 1411, 1911, Dødfødt dreng, søn af husmand Steffen Pedersen, af Allesø Mark
1886, 2212, 2912, Mads Jørgen Hansen, fhv. husmand, 80, af Allesø
1887, 3011, 0712, Steffen Pedersen, 8 uger, søn af gaardmand Hans Peder Pedersen, af Allesø
1887, 2212, 2812, Søren Christensen, enkemand og aftægtsgaardmand,69, i Allesø
1887, 2612, 02011888, Anders Marqvard Andersen, 11, søn af husmand Marqvard Andersen, af Allesø Mark
1888, 1601, 2101, Mads Jørgen Madsen, 9, søn af saddelmager Andreas Madsen, af Allesø Mark
1888, 2804, 0405, Jeppe Pedersen, gaardejer og sognefoged, 69, i Allesø
1888, 2305, 2705, Sophus Marius Hansen, 6 uger, søn af ugift Karen Marie Pedersen, af Allesø
1888, 0207, 0707, Peder Larsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 74, i Allesø
1888, 1312, 2112, Anders Pedersen, gift og husmand, 55, i Allesø Fredeskov
1889, 1801, 2601, Lars Rasmussen, gift, aftægtsmand og husmand, 80, paa Allesø Mark
1889, 1507, 1907, Bendt Jeppesen, gift og aftægtsgaardmand, 86, i Allesø
1889, 1707, 2207, Michael Hansen, gift og husmand, 69, paa Allesø Mark
1889, 2211, 2711, Mads Olsen, enkemand og aftægtshusmand, 83, paa Allesø Mark
1890, 2707, 0108, Peder Gabrielsen, gift og husmand, 69, i Allesø Fredeskov
1890, 2809, 0310, Jens Jacobsen, gift og aftægtsgaardmand, 68, i Allesø
1891, 0102, 0702, Knud Jørgensen, 1½, søn af husmand Hans Jørgensen, af Allesø Mark
1891, 1610, 2210, Hans Rasmussen, gift og boelsmand, 55, paa Allesø Mark
1891, 2110, 2710, Peder Henriksen, gift og husmand, 71, paa Allesø Mark eller Fredeskov
1891, 2811, 0412, Hans Viggo Knudsen, 9 maaneder, søn af ugift Nielsine Marie Knudsen, af Allesø
1891, 3112, 06021892, Hans Christian Sørensen, 2, søn af gaardmand Rasmus Christian Sørensen, af Allesø
1891, 3112, 07011892, Christian Nielsen, enkemand og aftægtshusmand, 67, i Allesø
1846, 0702, 1302, Anne Pedersdatter, 71, i Allesø. Aftægtsmand Hans Bendtsen
1846, 2802, 0803, Kirstine Marie Nielsen, 8½, datter af husmand og væver Niels Pedersen, i Allesø
1846, 3108, 0509, Marie Kirstine Rasmusdatter, 28, af Allesø. Gaardmand Peder Christensen
1847, 0302, 0702, Anne Jørgensdatter,38, af Allesø. Huusmand Mikkel Thomesen
1847, 2306, 3006, Sidsel Rasmusdatter, 76, af Allesø. Gaardfæster Ole Hansen
1847, 2107, 2507, Dødfødt pige, datter af gaardmand Bendt Jeppesen, af Allesø
1848, 1101, 1501, Karen Pedersen, 8 maaneder, datter af Anne Cathrine Pedersen, af Kroglundshuset, Veflinge. Død i Allesø
1848, 1005, 1405, Karen Sophie Edsberg, 2 maaneder, datter af snedker Christian Edsberg, i Allesø
1848, 2005, 2605, Anne Sophie Mathiasdatter,32, tilhuse i Allesø. Datter af afdøde huusmand Mathias Christiansen
1848, 1811, 2611, Mette Cathrine Jørgensdatter, 32 og 8 maaneder, i Allesø. Indsidder Peder Christensen
1848, 3012, 04011849, Dødfødt pige, datter af huusfæster Christian Nielsen, i Allesø
1849, 3001, 0602, Maren Christensdatter, 631, i Allesø. Gaardmand Anders Hansen
1849, 1703, 2403, Ane Cathrine Rasmusdatter, 45½, i Allesø. Huusmand Rasmus Hansen
1849, 2511, 0112, Johanne Pedersdatter, enke, 77, i Allesø. Gaardmand Rasmus Pedersen. Gaardmand Peder Rasmussens moder
1850, 1801, 2201, Ane Cathrine Rasmussen, 12 dage, datter af Karen Christensdatter, Allesø. KC datter af afdøde gaardmand Christen Nielsen
1850, 0702, 1302, Karen Knudsen, 4 og 8 maaneder, datter af huusmand og bødker Knud Clemensen, i Allesø
1850, 2905, 0306, Ane Cathrine Olsdatter,75, i Allese. Huusmand Jørgen Hansen
1850, 2008, 2508, Karen Kirstine Ditlevsen, 10 dage, datter af indsidder Ditlev Andersen, i Allesø
1851, 2208, 2708, Ane Catrine Rasmussen, 3 maaneder, datter af Karen Christensdatter, i Allesø. KC datter af afdøde gaardmand Christen Nielsen
1852, 2301, 3001, Birthe Pedersdatter, ugift, 66, hos gaardmand Jens Jensen, i Allesø. Datter af afdøde gaardmand Peder Rasmussen i Allesø
1852, 0902, 1502, 2 Piger (tvillinger, døde strax), døtre af Bodil Rasmusdatter, hos Rasmus Olsens enke, paa Allesø Mark
1852, 1803, 2403, Maren Hansen, 6 dage, datter af indsidder Hans Andersen, i Allesø
1852, 0112, 0812, Maren Jørgensdatter, 79, i Allesø. Gaardmand Lars Bentsen
1852, 1612, 2212, Karen Jensen, 7½, datter af gaardmand Jens Jensen, i Allesø
1852, 2912, 05011853, Bodil Rasmusdatter, ugift, 23 og 9 maaneder, paa Allesø Mark. Datter af Rasmus Olsens enke
1853, 0709, 1109, Karen Ditlevsen, 17 dage, datter af huusmand Ditlev Andersen, i Broby. Hos boelsmand Knud Steffensen, i Allesø
1854, 1709, 2309, Anne Kirstine Hansdatter, enke, 82, i Allesø. Boelsmand Søren Andersen
1855, 0603, 1403, Anne Nielsdatter, enke, 82, hos huusmand Mads Olsen, i Allesø. Huusmand Christen Rasmussen
1855, 0405, 1105, Anne Marie Christensen, 11, datter af huusmand Christen Pedersen, paa Allesø Mark
1855, 2608, 0109, Anne Marie Bentsdatter, enke, 79½, hos sin søn gaardmand Bent Jeppesen, i Allesø. Gaardmand Jeppe Jørgensen
1855, 2808, 0509, Karen Larsdatter, ugift, 44, hos gaardmand Peder Larsen, i Allesø. Datter af gaardmand Lars Bentsen
1855, 0212, 0912, Elisabeth Pedersdatter, enke, 78, hos huusmand Peder Pedersen, paa Allesø Mark. Aftægtsmand Jørgen Nielsen
1855, 0612, 1412, Karen Hansdatter,55, paa Allesø Mark. Huusmand Matthias Christensen
1856, 2202, 2902, Anne Marie Pedersdatter, 66½, i Allesø. Huusmand Lars Pedersen
1856, 1005, 1505, Anne Hansdatter, enke, 84, hos indsidder Hans Olsen, i Allesø. Huusmand Lars Hansen af Vissenbjerg Sogn
1856, 2308, 2908, Johanne Sophie Andersen, 2, datter af gaardmand Anders Pedersen, i Allesø. Død i Søndersø
1856, 2709, 0210, Karen Ottesdatter, 33, i Allesø. Huusmand Christian Nielsen
1857, 2701, 0102, Johanne Sophie Andersen, 7 uger, datter af gaardmand Anders Pedersen, i Allesø
1857, 1304, 2104, Elisabeth Meldal f. Barfoed, 41, i Allesø. Sognepræst E. C. Meldal
1857, 3108, 0409, Trine Marie Jørgensen, 7 uger, datter af huusmand Peder Jørgensen, paa Allesø Mark
1857, 1010, 1810, Anne Marie Henriksen, 6 uger, datter af huusmand Henrik Hansen, Søllested. I pleje hos huusmand Hans Henriksen, Allesø Mark
1858, 0101, 0801, Mette Olsdatter, 56, paa Allesø Mark. Gaardmand Anders Jensen
1858, 0102, 0902, Kirsten Eilersdatter, 35½, i Allesø. Gaardmand Jens Jacobsen
1858, 0612, 1112, Abelone Marie Sørensdatter, 52½, i Allesø. Boelsmand Bent Larsen
1859, 1701, 2401, Maren Olsdatter, 66, paa Allesø Mark. Huusmand Hans Henriksen
1859, 2605, 2905, Maren Hansdatter, ugift almisselem, 56, boende i Jacob Knudsens enkes huus i Allesø
1859, 2706, 0107, Ane Hansdatter, enke, 67, hos hendes søn huusmand Jørgen Larsen, paa Lunde Mark. Huusmand Lars Hansen i Allesø
1859, 2906, 0307, Maren Laurine Pedersen, 7 uger, datter af Peder Larsen, hos gaardmand Lars Pedersen, i Allesø
1860, 0401, 0801, Marie Elisabeth Nielsen, 9 maaneder, datter af huusmand Morten Nielsen, paa Allesø Mark
1860, 1905, 2505, Mette Marie Olsen, 1 og 2 maaneder, datter af gaardmand Jens Olsen, i Allesø
1860, 1107, 1807, Maren Hansdatter, 44, paa Allesø Mark. Gaardmand Jens Jensen
1860, 0512, 1212, Kirsten Pedersdatter, ugift almisselem, 63, i Allesø. Datter af afdøde gaardmand Peder Rasmussen i Allesø
1860, 0603, 1203, Kirsten Pedersdatter, enke, 70, hos huusmand Hans Hansen, paa Allesø Mark. Huusmand Lars Henriksen
1861, 2610, 0111, Kirsten Olsdatter, enke, 73, hos sin søn væver Lars Frandsen, i Skibhusene. Gaardmand Frands Christensen i Allesø
1862, 1401, 2201, Karen Christensdatter, enke, 79, til huse hos huusmand Lars Rasmussen, paa Allesø Mark. Niels Pedersen i Kustrup Mølle
1862, 0903, 1503, Stine Marie Pedersen, 3½, datter af Stephen Pedersen, i Allesø
1862, 3003, 0604, Abelone Marie Knudsen, 4, datter af træskomand Knud Jensen, i Allesø
1862, 0304, 1104, Abelone Jensdatter, 76, i Allesø. Gaardmand Bent Andersen
1862, 0704, 1404, Mette Marie Olsen, 10 maaneder, datter af gaardmand Jens Olsen, i Allesø
1862, 1806, 2206, Anne Kirstine Nielsen, 4 uger, datter af gaardmand Jørgen Mathias Nielsen, i Allesø
1862, 3007, 0308, Johanne Marie Thomsen, 12 uger, datter af Maren Christensdatter, paa Allesø Mark
1862, 2210, 2610, Dødfødt pige, datter af huusmand Peder Jørgensen, paa Allesø Mark
1863, 2602, 0403, Anne Nielsdatter, 45 og 4 maaneder, i Fredeskoven ved Allesø. Huusmand og væver Peder Henriksen
1863, 2708, 0209, Marie Kirstine Jeppesen,13 og 9 maaneder, datter af gaardmand Jeppe Pedersen, i Allesø
1863, 1809, 2309, Dødfødt pige, datter af huusmand Morten Nielsen, paa Allesø Mark
1863, 1011, 1511, Anne Marie Andersen, 4 maaneder, datter af gaardmand Anders Pedersen, i Allesø
1863, 1911, 2511, Anne Kirstine Jacobsen, 7 maaneder, datter af snedker Jacob Hansen, i Allesø
1864, 2201, 3001, Emma Sørine Holm, 7 maaneder, datter af skolelærer Holm, i Allesø
1864, 1203, 1703, Anne Nielsdatter, enke, 87, hos sin søn gaardmand Søren Christensen, i Allesø. Christen Sørensen
1864, 0704, 1204, Gjærtrud Kirstine Rasmussen, 2, datter af indsidder Rasmus Andersen, paa Allesø Mark
1864, 1504, 2304, Kirstine Marie Hansen, 6½, datter af afdøde gaardmand Knud Hansen, i Broby. Hos gaardmand Jeppe Pedersen i Allesø
1864, 2504, 2904, Marie Elisabeth Rasmusdatter, 39, i Allesø. Gaardmand Søren Christensen
1864, 0107, 0707, Kirsten Hansdatter, 74, i Allesø. Aftægtsgaardmand Rasmus Mathiesen
1864, 1507, 2007, Maren Hansen, 4 maaneder, datter af Anne Kirstine Christensen, paa Allesø Mark
1864, 2512, 3012, Karen Clausdatter, enke og almisselem, 87, i Allesø. Huusmand Knud Hansen
1865, 0507, 0907, Anne Marie Rasmussen, 5, datter af indsidder Rasmus Andersen, paa Allesø Mark
1865, 0507, 0907, Karen Rasmussen, 1½, datter af indsidder Rasmus Andersen, paa Allesø Mark
1865, 2907, 0208, Marie Elisabeth Rasmussen, 7 maaneder, datter af gaardmand Jørgen Rasmussen, i Allesø
1865, 3007, 0308, Karen Hansdatter,51, i Allesø. Huusmand Mads Jørgen Hansen
1865, 1311, 1711, Hansine Caroline Andreassen, 13, datter af indsidder Andreas Nielsen, paa Allesø Mark
1865, 0312, 0812, Maren Bentsen, ugift, 30 og 3 maaneder, i Allesø. Datter af aftægtsmand Bent Larsen
1866, 0502, 1002, Elise Catrine Mariane Meldal, ugift, 57, i Allesø. Sognepræst E. C. Meldals søster
1866, 2904, 0405, Anne Clemensdatter,79 og 3 maaneder, hos snedker Jacob Hansen, i Allesø. Aftægtsmand Niels Larsen
1866, 2608, 3108, Dorthea Hansdatter, 59½, paa Allesø Mark. Huusmand Rasmus Christensen
1866, 2610, 3110, Nicoline Pedersdatter, enke, 69, i huset hos gaardmand Søren Christensen, i Allesø. Huusmand Jørgen Henriksen
1867, 0801, 1401, Christiane Rasmussen, 8½, datter af gaardmand Jørgen Rasmussen, i Allesø
1867, 1701, 2501, Jacobine Larsen, 72, paa Allesø Mark. Huusmand Lars Pedersen
1867, 1412, 2012, Gjærtrud Jensdatter, enke, 78, i Allesø. Huusmand Rasmus Andersen
1867, 1612, 2312, Anne Marie Larsdatter, ugift, 50, hos gaardmand Peder Larsen, i Allesø. Datter af afdøde gaardmand Lars Bentsen
1867, 2212, 2912, Ansine Kirstine Olsen, 15 dage, datter af gaardmand Jens Olsen, i Allesø
1868, 0901, 1501, Karen Marie Knudsen, 2, datter af gaardmand Knud Rasmussen, paa Allesø Mark
1868, 2003, 2703, Anne Catrine Nielsdatter, 74, hos gaardmand Peder Rasmussen, i Allesø. Aftægtsmand Edvard Nielsen
1868, 2503, 0104, Marie Kirstine Rasmussen, 8 uger, datter af gaardmand Peder Rasmussen, i Allesø
1868, 3103, 0504, Karen hansdatter, enke og almisselem, 83 og 3 maaneder, hos sin søn væver Peder Gabrielsen, i Fredeskoven. Gabriel Hansen
1868, 1405, 2105, Anderssine Marie Rasmussen, 9 uger, datter af gaardmand Ole Rasmussen, paa Allesø Mark
1868, 1206, 1706, Christiane Jensdatter, enke, 71½, hos sin søn Jørgen Rasmussen, i Allesø. Gaardmand Rasmus Pedersen
1868, 0408, 1008, Abelone Marie Hansen, 5½, datter af gaardmand Hans Hansen, paa Allesø Mark
1868, 0608, 1208, Marie Christine Madsen, 7 og 3 maaneder, datter af Anne Marie Christensen, hos huusmand Christen Hansen, i Fredeskoven
1868, 1509, 2209, Catrine Jørgensdatter, 41½, i Allesø. Gaardmand Lars Rasmussen
1868, 1712, 2212, Anne Marie Pedersdatter, ugift almisselem, 75 og 9 maaneder, i Allesø. Datter af gaardmand Peder Rasmussen
1869, 3005, 0406, Anne Cathrine Kæstel, 38, i Allesø. Boelsmand Knud Steffensen
1869, 2810, 0411, Anne Andersdatter, ugift, 60 og 9 maaneder, opholdende sig hos huusmand Rasmus Hansen, paa Allesø Mark. Datter af afdøde gaardmand Anders Clemensen i Skovshøirup
1869, 0212, 1012, Mette Marie Jeppesdatter, enke og aftægtskone, 69 og 9 maaneder, hos gaardmand Ole Rasmussen, paa Allesø Mark. Gaardmand Lars Rasmussen
1870, 2001, 2701, Birte Jørgensen, 68, i Fredeskoven. Indsidder Christen Hansen
1870, 0906, 1506, Mette Kirstine Johansdatter, 54 og 3 maaneder, i Allesø. Huusmand og væver Jørgen Knudsen
1870, 1806, 2206, Anne Bentsen, 33 og 4 maaneder, datter af gaardmand Anders Bentsen, paa Allesø Mark
1870, 2911, 0412, Anne Bentsen, 20 uger, datter af gaardmand Anders Bentsen, paa Allesø Mark
1870, 0912, 1812, Dødfødt pige, datter af huusmand Peder Jørgensen, paa Allesø Mark
1871, 0605, 1205, Anne Catrine Hansdatter, enke og almisselem, 64½, i Allesø. Huusmand Knud Clemensen
1871, 2705, 0206, Margrethe Hansdatter, enke og almisselem, 66½, i Allesø. Jørgen Hansen
1871, 1111, 1711, Karen Dorthea Hansdatter, 43, i Allesø. Gaardmand Peder Larsen
1871, 2011, 2411, Christine Hansen, 6 dage, datter af gaardmand Hans Hansen, paa Allesø Mark
1872, 1005, 1505, Anne Marie Andersdatter, 44 og 11 maaneder, paa Allesø Mark. Husmand Rasmus Hansen
1873, 0404, 1004, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Nielsen, paa Allesø Mark
1872, 2705, 0306, Karen Rasmusdatter, 78 og 3 maaneder, i Allesø. Indsidder Eiler Adolfsen
1872, 1909, 2309, 2 dødfødte piger (tvillinger), døtre af husmand Rasmus Hansen, paa Allesø Mark
1872, 2309, 0110, Ane Kirstine Christensdatter, 58 og 9 maaneder, i Allesø. Gaardmand Peder Larsen
1873, 1712, 2612, Dødfødt pige, datter af husmand Peder Jørgensen, paa Allesø Mark
1874, 1809, 2409, Johanne Kirstine Hansdatter, 47, i Allesø. Gaardmand Steffen Pedersen
1874, 2312, 3012, Ane Marie Nielsdatter, 82½, paa Allesø Mark. Gaardmand Henrik Andersen
1875, 0603, 1203, Gjærtrud Kirstine Poulsen, 41, paa Allesø Mark. Boelsmand Hans Bendtsen
1875, 3103, 0404, Dødfødt pige, datter af fruentimmer Lovise Jørgensen, paa Allesø Mark
1875, 0105, 0805, Anne Margrethe Knudsen, 20, i Allesø. Datter af husmand Knud Jensen
1876, 0401, 1101, Ane Cathrine Rasmussen, 8 og 9 maaneder, steddatter af husmand Hans Christian Rasmussen Nyberg
18876, 2501, 3001, Kirsten Rasmussen, 7 uger, datter af forpagter Anders Rasmussen, i Allesø Præstegaard
1876, 3101, 0502, Petrine Rasmussen, 7, datter af boelsmand Hans Rasmussen, paa Allesø Mark
1876, 0104, 0604, Karen Kirstine Pedersen, 37, paa Allesø Mark. Husmand Hans Jørgensen
1877, 0701, 1201, Ane Marie Mathiasdatter, enke, 81 og 9 maaneder, i Allesø. Aftægtsgaardmand Jacob Jensen
1877, 1107, 1507, Anne Marie Hansen, ugift almisselem, 47
1877, 1108, 1408, Karen Marie Christensen, 21, paa Allesø Mark. Datter af husmand Hans Christian Christensen
1877, 2309, 0110, Johanne Pedersdatter, enke, 74, paa Allesø Mark. Aftægtsmand Christen Pedersen
1878, 0205, 0805, Maren Rasmusdatter, enke, 87, i Allesø. Husmand Niels Andersen
1878, 1207, 1707, Anne Kirstine Jørgensen, 12 og 10 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Jørgensen, i Allesø
1878, 0308, 0708, Kirsten Rasmussen, 2 timer, datter af forpagter Anders Rasmussen, i Allesø Præstegaard
1879, 2703, 0204, Petrine Pedersen, 18 og 10 maaneder, i Allesø. Datter af gaardbestyrer Steffen Pedersen
1879, 2504, 3004, Lovise Frederikke Dahl, enke, 55, i Allesø Præstegaard. Skolelærer og kirkesanger Svelmøe i Søndersø
1879, 1105, 1605, Mette Christensdatter, enke, 86, Steffen Christiansen. Gaardmand Knud Steffensens moder
1879, 2405, 2905, Petrine Jeppesen, 18½, i Allesø. Datter af gaardmand og sognefoged Jeppe Pedersen
1879, 0607, 1107, Kirstine Anna Jeppesdatter, enke, 78, i Allesø. Gaardmand Peder Steffensen
1880, 0704, 1404, Rasmine Kirstine Pedersen, 2, datter af husmand Steffen Pedersen, i Fredeskoven
1880, 1204, 1904, Johanne Cathrine Jensen, 33½, paa Allesø Mark. Husmand Hans Jørgensen
1880, 1605, 2105, Udøbt pige, 3 uger, datter af fruentimmer Maren Larsen, i Fredeskoven
1880, 1108, 1508, Sine Caroline Augusta Jensen, 10½ maaned, datter af bager Jens Christiansen, i Allesø
1880, 0809, 1409, Abelone Marie Bendtsen, 17, datter af boelsmand Anders Bendtsen, i Allesø
1881, 2503, 0204, Elisabeth Amalia Augusta Assmus, 4½, datter af skomager Johann Gottlieb Assmus, i Allesø
1881, 2207, 2807, Juliane Hansen, 14 og 4 maaneder, datter af husmand Michael Hansen, paa Allesø Mark
1881, 1408, 1908, Ane Marie Pedersdatter, enke og almisselem, 71, i Allesø. Husmand Rasmus Sørensen
1881, 0510, 1210, Karen Pedersdatter, 58, i Allesø. Husmand og væver Christian Nielsen
1882, 1801, 2501, Christiane Pedersdatter, 74, paa Allesø Mark. Gaardmand Anders Bendtsens svigermoder
1882, 1203, 1703, Johanne Marie Pedersen, 5 og 10 maaneder, datter af indsidder Peder Jørgensen, i Allesø
1882, 2003, 2603, Elisabeth Amalia Augusta Assmus, 8 maaneder, datter af skomager Johan Gottlieb Assmus, i Allesø
1882, 2303, 3103, Jensine Hansen, 8 og 5 maaneder, datter af gaardmand Hans Hansen, paa Allesø Mark
1882, 2504, 0305, Karen Rasmussen, 25, i Broby. Datter af husmand Rasmus Henriksen
1883, 0501, 1201, Karen Sophie Jensen f. Brænderup, 39, paa Allesø Mark. Møller og husmand Jens Pedersen
1883, 0303, 0903, Bodil Kirstine Rasmussen, 49, i Allesø. Husmand Jørgen Thomsen
1883, 0403, 1003, Elisabeth Marie Holm, 26, i Allesø. Datter af skolelærer Christian Holm
1883, 0506, 0906, Maren Bertelsen, 47, paa Allesø Mark. Husmand Peder Jørgensen
1883, 2807, 0208, Petrine Marie Rasmussen, 19, i Allesø. Datter af gaardmand Peder Rasmussen
1883, 2810, 0111, Laura Elisabeth Kirstine Nielsen, 9 uger, datter af indsidder Lars Nielsen, i Fredeskoven
1883, 0811, 1211, Jensine Christine Nielsen, 28, paa Allesø Mark (Fredeskoven). Indsidder Lars Nielsen
1883, 0811, 1411, Hansine Marie Pedersen, 9 uger, datter af husmand Steffen Pedersen, paa Allesø Mark
1883, 0912, 1412, Anne Marie elisabeth Therese Svelmøe, 24, Næsbyhovedsbroby Sogn. Datter af afdøde skolelærer og kirkesanger Svelmøe i Søndersø
1884, 2101, 2701, Kirstine Sophie Hansen, 5 og 9 maaneder, datter af murer Jørgen Christensen Hansen, af Allesø
1884, 1203, 1903, Abelone Marie Rasmusdatter, enke, 81, af Allesø. Husmand Rasmus Hansen
1884, 1503, 2003, Ane Marie Jensen, 11 maaneder, datter af indsidder Anders Jensen, af Allesø Mark (Fredeskoven)
1884, 1205, 1705, Karen Larsdatter, enke, 73, af Allesø. Bertel Clausen
1884, 2206, 2706, Margrethe Holm f. Jørgensen, 55, i Allesø. Skolelærer Holm
1884, 1711, 2211, Marie Elisabeth Hansen, 22, i Allesø. Datter af afdøde husmand Hans Christian Knudsen
1885, 0703, 1303, Stine Marie Jensen, 25, i Allesø. Datter af indsidder Niels Jensen
1885, 2506, 3006, Karen Mikkelsen, 48, i Allesø. Husmand Rasmus Larsen
1885, 0907, 1307, Trine Madsine Rasmine Madsen, 15, hos gaardmand Knud Steffensen, i Allesø. Datter af husmand Niels Madsen i Villestofte
1885, 2108, 2408, Jakobine Jensen, 26, i Allesø. Datter af indsidder Niels Jensen
1885, 1110, 1710, Ane Kirstine Christensdatter, aftægtskone, 72, af Allesø. Peder Nielsen
1885, 0911, 1411, Rasmine Hansen, 35, af Allesø. Skomager Asmus
1886, 0406, Maren Nielsen, 35, af Allesø. Murer Jørgen Christensen Hansen
1886, 0908, 1308, Maren Kirstine Sophie Hansen, 3 maaneder, datter af murer Jørgen Christensen Hansen, af Allesø
1886, 2709, 0110, Maren Cathrine Clausen, ugift, 76, af Allesø
1886, 1411, 1911, Abelone Marie Jørgensen, 35, af Allesø Mark. Husmand Steffen Pedersen
1886, 2412, 3012, Elisabeth Anna Andersen, 3, datter af husmand Jørgen Andersen, af Allesø
1887, 1701, 2301, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Rasmussen, af Allesø Fredeskov
1887, 1304, 1804, Karen Lorentsdatter, 74, opholdt sig hos husmand Marqvard Andersen, af Allesø Mark
1887, 0608, 1108, Hansine Georgine Wille, ugift, 62, midlertidigt ophold i Allesø Præstegaard. Datter af afgangne krigsraad H. J. Wille
1887, 2811, 0412, Karen Sophie Jensen, 1 maaned og 7 dage, datter af møller Jens Peter Jensen, af Allesø
1888, 1501, 2101, Karen Johanne Madsen, 7, datter af saddelmager Andreas Madsen, af Allesø Mark
1888, 2202, 2602, Laurine Nielsen, 7 maaneder, datter af skrædder Jørgen Nielsen, af Allesø
1888, 0206, 0806, Marie Kirstine Rasmussen, 13, datter af gaardmand Peder Rasmussen, af Allesø
1888, 2106, 2606, Gjærtrud Christensdatter, ugift, 80, hos husmand Christian Pedersen, paa Allesø Mark
1888, 1709, 2109, Emilie Marie Jensen, 18, af Allesø. Plejedatter af boelsmand Christen Mathiesen
1888, 1010, 1510, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Peder Pedersen, af Allesø
1889, 0901, 1601, Ane Marie Pedersdatter, enke, 64, af Allesø Fredeskov. Skomager Rasmus Christensen
1889, 0604, 1204, Karen Hansdatter, enke, 64, af Allesø. Gaardmand og sognefoged Jeppe Pedersen
1889, 1704, 2204, Johanne Eriksdatter, enke og fattiglem, 87, paa Allesø Mark
1889, 1305, 1805, Ane Cathrine Andersen, gift, 33, af Allesø. Gaardmand Jens Jensen
1889, 0107, 0507, Maren Larsdatter, enke, 86, af Allesø. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1889, 3107, 0508, Ane Marie Jørgensen, 60. Smed Christian Nielsen
1889, 1808, 2308, Maren Kirstine Bendtsen, gift, 35, af Allesø. Gaardmand Rasmus Bendtsen
1889, 0911, 1811, Johanne Henriksdatter, enke, 83, af Anderup. Husmand Søren Sørensen
1889, 1611, 2211, Ane Christensdatter, gift, 73, af Allesø. Aftægtsmand Mads Olsen
1889, 1712, 2112, Johanne Kirstine Jensen, 5 maaneder, datter af gaardmand Jens Christian Jensen, af Allesø
1890, 2001, 2501, Ane Rasmusdatter, gift, 85, af Allesø Mark. Fhv. teglmester Jens Jakob Guldbek
1890, 2002, 2602, Cathrine Marie Hansen, 2, steddatter af husmand Hans Ditlevsen, Allesø Fredeskov
1890, 0904, 1504, Lovise Marie Bendtsen, 12, datter af gaardmand Anders Bendtsen, af Allesø
1890, 1504, 2204, Stine Marie Pedersen, gift, 23, af Allesø. Gaardmand Jens Chr. Jensen
1890, 0605, 1005, Maren Jensdatter, aftægtsenke, 82, af Allesø. Smed Niels Rasmussen
1890, 2611, 0412, Elisabeth Jensdatter, enke, 61, af Allesø. Gaardmand Anders Jensen
1891, 1204, 1804, Mary Sophie Kirstine Hansen, 2, datter af murer Jørgen Christensen Hansen, af Allesø
1891, 1905, 2305, Karen Marie Larsdatter, enke og fattiglem, 78, af Allesø. Indsidder Hans Olsen
1891, 2405, 2905, Ane Cathrine Rasmusdatter, enke, 89, af Allesø. Gaardmand Jørgen Andersen
1891, 0208, 0708, Christiane Christensdatter, gift, 71, af Allesø. Husmand Martin Andersen
1891, 1609, 2209, Ane Adolfsdatter, enke, 88, af Alleøs. Husmand Thomas Jørgensen
1891, 1512, 2312, Ane Cathrine Larsdatter, enke, 71, af Allesø. Gaardmand Peder Rasmussen