Grindløse, 1843-1892, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1843-1892, Grindløse sogn, Skam herred, Odense Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1843, 0506, 1006, Erik Frisenberg Heilmann, 7 maaneder, datter af skolelærer og kirkesanger Heilmann, Grindløse
1843, 0607, 1007, Hans Jensen, aftægtsmand, 63 og 3 maaneder, hos huusmand Hans Pedersen, paa Egense Mark. Ore
1843, 2307, 2807, Ole Helgesen, aftægtsmand, hos gaardmand Anders Sørensen, i Grindløse
1844, 2001, 2301, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jørgen Jensen, i Egense
1844, 2301, 2801, Lars Madsen, huusmand, 72, i Grindløse
1844, 0302, 0702, Morten Christiansen, 14, dage, søn af huusmand Christian Mortensen, i Engeldrup
1844, 2306, 2806, Niels Hansen, 18 og 10 maaneder, søn af huusmand og skrædder Hans Jørgensen, i Grindløse
1844, 1010, 1410, Niels Nielsen, gaardmand, 56, i Westerbye
1845, 1202, 2102, Hans Knudsen, gaardmand, 59, i Grindløse
1845, 2103, 2803, Hans Hjeresen, 1 dag, søn af gaardmand Hjere Mortensen, i Grindløse
1845, 1405, 1905, Peder Knudsen, indsidder og almisselem, 70, i Grindløse
1845, 2608, 0109, Jens Olsen, aftægtsmand, 81½, hos gaardmand Ole Andersen, i Grindløse
1845, 0109, 0809, Otto Larsen, aftægtsmand, 67, hos gaardmand Hans Jørgensen, i Egense
1845, 0412, 0712, Niels Pedersen, tjenende, 33 og 1 maaned, paa Jerstrup. Søn af huusmand Peder Nielsen, Særslev Mark huusmand Peder Nielsen
1846, 3101, 0902, Anders Nielsen, aftægtsmand, 81½, hos sin søn gaardmand Niels Andersen, i Egense
1846, 1202, 2002, Udøbt dreng, 1 time, søn af huusmand Knud Knudsen, paa Grindløse Mark
1846, 0810, 1410, Jørgen Pedersen, huusmand, 51, i Folsvad, Grindløse Mark
1847, 2001, 2701, Niels Nielsen, 23½, i Westerbye. Søn af afdøde gaardmand Niels Nielsen i Westerbye
1847, 2904, 0705, Peder Jensen, 6 dage, søn af gaardmand Jens Pedersen, i Grindløse
1847, 2905, 0406, Anders Christensen, 10 og 7 maaneder, stedsøn af skomager Peter Svensen, i Egense
1847, 2306, 2906, Christen Madsen, aftægtsmand, 69, hos gaardmand Mads Christensen, paa Eilbygaul
1847, 3006, 0507, Morten Knudsen, huusmand, 29, paa Egense Mark. Søn af Knud Mortensen (kom fra Ryholm som røgter ?.9.1847)
1847, 1308, 1808, Jørgen Christian Jensen, 9, søn af smed Jens Jørgensen, i Westerbye
1847, 2511, 0512, Dødfødt dreng, søn af Anne Dorthe Andersdatter, hos huusmand og hjulmand Hans Andersen, i Westerbye
1848, 3101, 0702, Mads Christensen, gaardmand, 44 og 2 maaneder, paa Eilbygaul
1848, 1102, 2002, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Andersen, i Egense
1848, 1702, 2302, Hans Jensen, gaardmad, 50, i Grindløse
1848, 0503, 1303, Hans Madsen den yngre, gaardmand, 42 og 6 maaneder, i Westerbye
1848, 3105, 0706, Hans Madsen, 24 og 5 maaneder, i Egense. Søn af gaardmand Mads Pedersens enke
1848, 0406, 1206, Morten Christiansen, 3 maaneder, søn af huusmand Christen Mortensen, i Engeldrup
1848, 2707, 0108, Hans Hendriksen, smed, 75 og 7 maaneder, i Egense
1849, 0701, 1201, Peder Hansen, 5 og 5 maaneder, søn af huusmand og skomager Hans Hansen, i Grindløse
1849, 0403, 1003, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Andersen, i Egense
1856, 1305, 2105, Hans Mortensen, huusmand, 55 og 9 maaneder, i Grindløse
1856, 0807, 1407, Knud Pedersen, 9½, søn af fruentimmer Karen Marie Pedersdatter, i Grindløse
1856, 2008, 2508, Niels Knudsen, huusmand, 65, i Egense
1857, 2801, 0402, Rasmus Jørgensen, 27 og 9 maaneder, paa Grindløse Mark. Søn af aftægtsmand Jørgen Mortensen
1857, 3001, 0602, Niels Marchussen, gaardmand, 49, i Grindløse
1857, 2502, 0403, Hans Jensen, aftægtsmand, 68 og 2 maaneder, hos huusmand Christen Hansen, i Grindløse
1857, 0406, 1206, Ole Jensen, gaardmand, 35 og 9 maaneder, paa Egense Mark
1857, 0706, 1306, Christian Mortensen, huusmand, 38 og 2 maaneder, i Engeldrup
1857, 1806, 2406, Knud Madsen, gaardmand, 51, i Grindløse
1857, 0811, 1611, Rasmus jeppesen, almisselem, 79 og 4 maaneder, hos hans svigersøn huusmand Rasmus Jacobsen, i Egense. Døbt 2.8.1778
1857, 1211, 1811, Hans Pedersen, boelsmand, 55 og 9 maaneder, paa Egense Mark
1857, 0112, 0712, Christen Andersen, almisselem, 51 og 1 maaned, hos huusmand Jørgen Christensen, i Westerby
1857, 0512, 1412, Jens Jacobsen, gaardmand, 46½, i Westerbye
1858, 1801, 2701, Lars Jensen, 1 maaned, søn af huusmand Jens Christensen, paa Egense Mark
1858, 0202, 1002, Knud Andersen, huusmand, 77, i Egense
1858, 1303, 2203, Jørgen Jørgensen, gaardmand, 68½, i Grindløse
1858, 1503, 2203, Gerhard Marius Hansen, 3 og 4 maaneder, søn af gaardmand Jens Hansen, paa Grindløse Mark
1858, 2504, 0305, Peder Madsen, gaardmand, 43 og 1 maaned, i Egense
1858, 0305, 0705, Jørgen Rasmussen, huusmand og skrædder, 34 og 5 maaneder, paa Grindløse Mark
1858, 2607, 3007, Peder Jensen, almisselem, 80, i Egense
1858, 0308, 0808, Jens Pedersen, 3 dage, søn af indsidder Peder Hjeresen, i Grindløse
1858, 0810, 1310, Søren Johansen, 4 maaneder, søn af fruentimmer Anne Petrine Johansen, i Westerby
1858, 2111, 2811, Jens Rasmussen, huusmand, 65 og 8 maaneder, i Egense
1859, 1403, 2103, Peder Hansen, 24, og 5 maaneder, i Grindløse. Søn af gaardmand Hans Pedersen
1859, 2704, 0405, Hans Steffensen, huusmand, 66 og 4 maaneder, i Grindløse
1859, 2605, 0106, Jens Christiansen, huusmand, 38 og 9 maaneder, paa Egense Mark
1859, 0507, 1107, Hans Madsen, gaardmand, 67 og 2 maaneder, i Westerby
1859, 0408, 1008, Mikkel Jeppesen, aftægtsmand, 76, paa Egense Mark
1859, 2410, 3110, Arthur Svendsen, 7 og 3 maaneder, søn af skomager Svenden, i Egense
1859, 0212, 0912, Peder Johansen, huusmand og almisselem, 68 og 10 maaneder, i Egense
1860, 2302, 0203, Svend Peder Svendsen, 16 og 1 maaned, søn af skomager Svendsen, i Egense
1860, 2103, 2803, Hans Thomsen, aftægtsmand, 74, paa Egense Mark
1860, 1804, 2704, Søren Johansen, gaardmand, 46 og 11 maaneder, i Westerbye
1860, 0605, 1105, Knud Andersen, 1 maaned, søn af fruentimmer Anne Kirstine Knudsen, i Egense
1860, 1405, 2105, Niels Andersen, gaardmand, 46 og 1 maaned, i Egense
1860, 0207, 0907, Peder Andersen, gaardmand, 61 og 9 maaneder, i Grindløse
1860, 2312, 3012, Peter Arthur Svendsen, 9 maaneder, søn af skomager Svendsen, i Egense
1861, 1503, 2003, Hans Hansen, huusmand og skomager, 67 i Grindløse
1861, 2605, 3005, Rasmus Jørgensen, ledig person, 29 (39) og 2 maaneder, kom til gaardmand Hjere Mortensen, i Grindløse
1861, 1407, 1907, Johannes Svendsen, skomagr og huusmand, 51 og 10 maaneder, i Wester Egense. Født 11.9.1809 i Hornbek, Tikjøb Sogn
1862, 2201, 2601, Jens Knudsen, 8 dage, søn af huusmand Knud Jensen, i Engeldrup
1862, 3101, 0502, Jens Pedersen, 3 maaneder, søn af huusmand Peder Hjeresen, i Grindløse
1862, 1106, 1606, Mads Hansen, aftægtsmand, 89, i Grindløse
1862, 1212, 1912, Niels Svendsen, 17 og 8 maaneder, søn af skomager Svendsen, i Egense
1863, 1905, 2705, Hjere Mortensen, gaardmand, 67 og 3 maaneder, i Grindløse
1863, 0907, 1407, Rasmus Sørensen, murer, 24 og 7 maaneder, opholdt sig hos moderen i Westerby Hospital
1863, 3007, 0508, Hans Hansen, 8 dage, søn af huusmand Lars Hansen, paa Grindløse Mark
1863, 0808, 1408, Jørgen Christensen, aftægtsmand, 83, paa Egense Mark
1863, 2809, 0310, Hans Jørgensen, 6 dage, søn af gaardmand Jørgen Jørgensen, i Engeldrup
1863, 0611, 1511, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jørgen Christensen, i Grindløse
1864, 1501, 2201, Lars Pedersen, gaardmand, 78, i Westerby
1864, 2301, 2901, Niels Pedersen, huusmand og aftægtsmand, 66 og 2 maaneder, hos sin søn Hans P. Nielsen, i Egense
1864, 1203, 1903, Hans Pedersen, 11 maaneder, søn af fruentimmer Johanne Hjeresen, i Grindløse
1864, 2304, 2704, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Hjeresen, i Grindløse
1864, 0405, 1005, Jens Hansen, 3½, søn af huusmand Niels Hansen, paa Egense Mark
1864, 1206, 1706, Jochum Hansen, huusmand, 62, i Vesterbye
1864, 1408, 1908, Henrik Hansen, tjenestekarl, 32½, hos kjøbmand Dithlefsen, i Bogense
1864, 0611, 1311, Cornelius Svendsen, 17 og 7 maaneder, søn af afdøde skomager Svendsen, i Egense
1865, 0201, 0901, Jørgen Pedersen, 5 og 5 maaneder, søn af gaardmand Peder Jensen, i Egense
1865, 1601, 0303, Mikkel Hansen, fhv. gaardmand, 71, i Grindløse. Fandtes død paa Esterbølle Mark 26.2.
1865, 0904, 1504, Mads Rasmussen, fhv. gaardmand, 64, i Grindløse
1865, 2305, 3105, Christian Wetke, 16½, stedsøn af smed Peter Casper Andersen, i Egense
1865, 1808, 2708, Mads Larsen (døde strax), søn af huusmand Lars Hansen, paa Engeldrup Mark
1865, 2209, 2709, Johan Wilhelm Guldbrandt, 51 og 4 maaneder, opholdt sig hos skolelærer Heilmann, i Grindløse
1865, 2510, 0111, Hans Hansen, gaardmand, 38 og 2 maaneder, i Westerby
1865, 0412, 1312, Peder Hansen, gaardmand, 31 og 3 maaneder, af Egense. Søn af Hans Pedersen
1866, 1802, 2602, Jeppe Rasmussen, 17 og 10 maaneder, søn af huusmand Rasmus Jacobsen, i Egense. Født 6.4.1848
1866, 2103, 2803, Hans Jensen, huusmand, 68, paa Egense Mark
1866, 0704, 1304, Jørgen Hansen, huusmand, 72, i Egense
1866, 0306, 0806, Rasmus Hansen, gaardmand, 68, i Grindløse
1866, 1811, 2611, Søren Hansen, aftægtsmand, 79, i Vesterby. Født i Vesterby. Søn af Hans Sørensen
1867, 0201, 0901, Søren Larsen, skovfoged, 27, i Jerstrup Skov. Født 16.3.1839
1867, 0302, 1002, Knud Mortensen, enkemand og almisselem, 75, Egense Mark. Født paa Grindløse Mark. Søn af Morten Ottesen
1867, 1203, 1703, Hans Larsen, ugift almisselem, 71, i Vesterby. Født i Nørreby. Søn af Lars Hansen
1867, 0604, 1104, Niels Pedersen, 2, søn af uhrmager Jens Pedersen, Egense
1867, 1304, 1904, Jørgen Knudsen, almisselem, 56, paa Grindløse Mark. Født i Egense. Søn af Knud Jørgensen
1867, 2504, 0305, Hendrik Christoffersen, enkemand og gaardmand, 72, i Vesterby. Født der. Søn af Christopher Hendriksen
1867, 2210, 2810, Peder Hansen, ungkarl og møller, 31, af Kragelunds Mølle. Født der 1.10.1836. Søn af Hans Pedersen
1868, 1003, 1803, Morten Hjæresen, enkemand og almisselem, 76, af Egense. Født i Uggerslev. Søn af Hjære Mortensen
1868, 0305, 1005, Rasmus Hansen, gaardmand, 27, i Egense. Født i Lunde. Søn af Jørgen Henriksen
1868, 1706, 2406, Rasmus Hansen, 9 maaneder, søn af afdøde gaardmand Rasmus Hansen, af Egense. Foranstaaende gaardmand Rasmus Hansen
1868, 0609, 1109, Hans Christian Pedersen, 19, tjente paa Grindløse Mark. Født 17.8.1849 i Nørre Høirup. Søn af Peder Hansen
1868, 0709, 1409, Rasmus Nielsen, huusmand, 43, paa Egense Mark. Født der. Søn af Niels Jensen
1868, 1111, 1811, Hans Christiansen, 18, i Engeldrup. Født 27..1850 der. Søn af Christian Mortensen. Stedsøn af huusmand Knud Jensen
1868, 1712, 2312, Hans Pedersen, huusmand, 74, i Grindløse. Født i Ringe By, Nørre Næraa Sogn
1869, 2901, 0502, Carl Ludvig Alexander Heilmann, 18, i Grindløse. Født 10.5.1850. Søn af skolelærer Heilmann
1869, 1005, 1605, Hans Christian Pedersen, 6 uger, søn af ugift fruentimmer Anne Marie Hjæresen, af Grindløse
1869, 1505, 2405, Christen Pedersen, 12 dage, søn af gaardmand Christen Pedersen, i Grindløse
1870, 2202, 0203, Knud Knudsen, aftægtsmand, 77, af Grindløse Mark. Født i Krogsbølle Sogn. Søn af Knud Knudsen
1870, 1405, 2205, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Knudsen, paa Grindløse Mark
1870, 2406, 2906, Anders Pedersen, 29, Grindløse. Født der. Søn af gaardmand Peder Andersen
1870, 2806, 0407, Christen Pedersen, 2 maaneder, søn af gaardmand Christen Pedersen, i Grindløse
1871, 0301, 1101, Ole Nielsen, 5 dage, søn af tjenestekarl Jens Nielsen, af Grindløse
1871, 2001, 2501, Niels Peder Nielsen, 21 dage, søn af tjenestekarl Jens Nielsen, af Grindløse
1871, 2601, 0102, Anders Hansen, aftægtsmand, 73, i Grindløse Mark. Født i Uggerslev, Søn af Hans Nielsen
1871, 3001, 0502, Lars Hansen, 2, søn af husmand Niels Hansen, af Egense Mark
1871, 3004, 0805, Anders Nielsen, gaardmand, 74, af Grindløse Mark. Født i Meelby. Søn af Niels Nielsen
1871, 1005, 1605, Peder Hansen, enkemand og aftægtsmand, 85, af Egense Mark- Født i Grindløse Mark. Søn af Hans …
1871, 1205, 1905, Peder Hansen, enkemand og husmand, 69, af Grindløse. Født i Meelby. Søn af Hans Jørgensen
1871, 1907, 2607, Knud Madsen, aftægtsmand, 68, af Egense. Født i Nørreby. Søn af Mads Hansen
1871, 0509, 0909, Hans Arent Heilmann, skolelærer og kirkesanger, 63, i Grindløse. Født i Asperup Sogn. Søn af skolelærer Ove Juel Heilmann
1872, 0801, 1401, Lars Nielsen, husmand, 61, af Grindløse Mark. Født i Grindløse
1872, 2504, 0305, Christen Hansen, husmand, 52, af Grindløse. Født i Skamby Sogn. Søn af Hans Bonde Hansen
1872, 1805, 2405, Knud Eriksen, tjenestekarl, 26, af Egense. Født 3.3.1846 i Skovby Sogn. Søn af Erik Knudsen
1872, 2105, 2605, Jens Christian Jensen, 7 maaneder, søn af gaardmand Anders Jensen Vedele, af Grindløse Mark. Født i Ubberud
1872, 2512, 2912, Mads Peder Madsen, 2 maaneder, søn af ugift fruentimmer Maren Nielsen, af Egense
1873, 1103, 1703, Jens Pedersen, uhrmager, 36, i Egense. Født i Krogsbølle Sogn. Søn af Peder Pedersen
1873, 2405, 3005, Niels Peder Nielsen, 3 maaneder, søn af gaardbestyrer Jens Nielsen, af Grindløse
1873, 0809, 1409, Jørgen Mogensen, enkemand og aftægtsmand, 78, af Grindløse Mark. Født der. Søn af Mogens Ottesen
1873, 1811, 2311, Knud Jensen, husmand, 49, i Engeldrup. Født i Melby Sogn. Søn af Jens Johansen
1874, 2101, 2801, Jørgen Jensen, aftægtsmand, 63, af Grindløse Mark. Født i Melby. Søn af Jens Jørgensen
1874, 2503, 0104, Poul Nielsen, gaardbestyrer, 28, af Egense. Født der. Søn af Niels Andersen
1874, 3003, 0404, Anders Hansen, skomager, 31, af Vesterby. Født der 16.1.1843. Søn af Hans Andersen
1874, 0504, 1304, Hans Andersen, 21, af Grindløse Mark. Født ..1833. Søn af afdøde gaardmand Anders Nielsen
1874, 1204, 2004, Hans Jensen, husmand, 60, af Tolsvad. Født i Egense. Søn af Jens Hansen
1874, 1905, 2605, Niels Jensen Frigaard, gaardmand, 30, af Grindløse. Født i Hjadstrup. Søn af Jens Olsen (bor der)
1875, 0806, 1406, Hans Jørgensen, gaardmand, 61, af Egense. Født i Uggerslev. Søn af Jørgen Hansen
1875, 2507, 3007, Hans Jokumsen, ungkarl,33, af Vesterby. Født der 11.6.1842. Søn af afdøde husmand Jokum Hansen
1875, 2709, 0410, Hans Pedersen, gaardmand, 68, af Grindløse. Født der. Søn af Peder Christensen
1876, 2701, 0202, Niels Mikkelsen, 5 maaneder, søn af gaardmand Poul Mikkelsen, af Egense
1876, 0103, 0803, Rasmus Hansen, enkemand og husmand, 48, af Egense Mark. Født i Skamby. Søn af Hans Jensen
1876, 1503, 1903, Søren Nielsen, husmand og tjente som røgter, 52, paa Kørup, i Krogsbølle Sogn. Af Grindløse Mark. Født i Asperup Sogn
1876, 0804, 1404, Lauritz August Jeppesen, 10 dage, søn af boelsmand Lars Jeppesen, af Grindløse Mark
1876, 1109, 1709, Hans Hansen, enkemand og aftægtsmand, 71, af Grindløse Mark. Født i Egense
1876, 1110, 1810, Niels Nielsen, gaardmand, 67, af Grindløse. Født i Ore Sogn. Søn af Niels Olsen
1877, 2204, 2704, Peder Hansen, ½ time, søn af møller Niels Hansen, af Kragelunds Mølle
1877, 0706, 1306, Knud Larsen, gaarbestyrer, 41, i Grindløse. Født der. Søn af Lars Knudsen
1878, 2003, 2703, Ole Andersen, enkemand og gaardmand, 76, i Grindløse. Født der. Søn af Anders Olsen
1878, 0204, 0804, Peder Larsen, tjenestekarl, 73, i Egense. Født i Nørre Højrup. Søn af Lars Pedersen
1878, 1005, 1705, Niels Hansen, enkemand og fhv. husmand, 58, af Egense (boende der). Født i Skamby Sogn
1878, 2610, 0311, Jeppe Madsen, enke- og aftægtsmand, 75, af Grindløse Mark. Født der. Søn af Mads Knudsen
1878, 0412, 1112, Niels Rasmussen, gaardmand, 51, af Egense, Født i Skamby Sogn. Søn af Rasmus Nielsen
1879, 0203, 1003, Poul Mikkelsen, gaardmand, 36, af Egense. Født 30.12.1842 i Ejlby Sogn. Søn af Mikkel Jørgensen
1879, 3103, 0704, Niels Larsen, husmand, 68, af Egense. Født der. Søn af Lars Hansen
1879, 1306, 1806, Peder Pedersen, 4, søn af husmand og tømrer Jørgen Pedersen, i Grindløse
1879, 0710, 1310, Rasmus Larsen, husmand, 65, af Grindløse. Født der. Søn af Lars Hansen
1879, 2611, 0312, Jens Madsen, husmand og maler, 29, af Egense Mark. Født i Grindløse. Søn af Mads Rasmussen
1880, 0207, 0707, Niels Peder Mikkelsen, 8, søn af gaardmand Jørgen Mikkelsen, af Grindløse
1880, 1009, 1509, Knud Madsen, husmand, 50, af Lisbjerg. Født i Grindløse. Søn af indsidder Mads Rasmussen
1881, 1502, 2502, Niels Jensen, enke- og aftægtsmand, 87, af Egense Mark. Født i Nørre Sandager Sogn. Søn af Jens Jensen
1881, 2102, 2802, Hans Rasmussen, husmand, 79, af Egense Mark. Født i Klinte Sogn, Søn af Rasmus Andersen
1881, 2602, 0703, Peder Hansen, gaardmand, 83, af Engelstrup. Født der. Søn af Hans Pedersen
1881, 2004, 2704, Knud Christian Rasmussen, ungkarl og almisselem, 37, af Egense Mark. Født der. Søn af Rasmus Pedersen
1881, 1305, 1805, Lars Jørgen Pedersen, ungkarl og arbejdsmand, 25, af Grindløse Mark. Født 7.9.1856 i Skovby Sogn. Søn af Peder Hjæresen
1881, 2506, 0107, Rasmus Pedersen, enke- og aftægtsmand, 76, af Egense Mark. Født i Krogsbølle Sogn
1881, 2508, 3108, Jens Jørgensen, smed, 69, i Vesterby. Født i Viby ved Middelfart. Søn af Jørgen Jørgensen
1882, 2601, 0202, Peter Casper Andersen, smed, 59, i Egense. Født i Korup Sogn. Søn af Anders Mortensen
1882, 1502, 2102, Niels Jensen, ugift fattiglem, 53, af Vesterby Fattighus. Født i Klinte Sogn. Søn af Jens Rasmussen
1882, 1503, 2203, Lars Christian Larsen, 11 maaneder, søn af ugift fruentimmer Maren Cathrine Mortensen, af Egense Mark. Født i Hjadstrup Sogn
1882, 2710, 0311, Peder Nielsen, enke- og aftægtsmand 70, af Grindløse Mark. Født i Skamby Sogn
1882, 2211, 2911, Hans Hansen, boelsmand, 39, af Egense Mark. Født der. Søn af Hans Pedersen
1882, 0812, 1512, Christen Andersen, ungkarl og bestyrer fødegaarden, 36 og 9 maaneder, opholdt sig i fødegaarden. Søn af gaardmand Anders Nielsen af Grindløse Mark
1883, 2002, 0203, Hans Sørensen, ungkarl, 65 og 9 maaneder, opholdt sig i fødegaarden. Søn af gaardmand Søren Hansen af Vesterby
1883, 2006, 2606, Jeppe Nielsen, enkemand og røgter, 56 og 9 maaneder, paa Jerstrup. Født i Nørre Esterbølle i Sandager Sogn
1883, 2909, 0610, Hans Andersen, indsidder, 65, i Grindløse. Født i Ringe
1884, 1202, 1802, Peder Pedersen, 5½, søn af gaardmand Jørgen Pedersen, af Grindløse
1884, 1506, 2006, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Christian Mikkelsen, af Egense
1884, 0312, 1112, Niels Jørgensen, boelsmand, 58½, af Egense Mark. Født i Kattebjerg, Skovby Sogn. Søn af Jørgen Rasmussen
1885, 1201, 1801, Jacob Clausen, enkemand, indsidder og skrædder, 62, i Grindløse. Født der. Søn af Claus Madsen
1885, 3101, 0602, Rasmus Hansen, enkemand og indsidder, 70½, i Egense. Født i Nørreby. Søn af Hans Hansen
1885, 2005, 2805, Hans Nielsen, husmand, 56, i Grindløse. Søn af gaardmand Niels Nielsen af Vesterby
1885, 0507, 0907, Peter Marius Iversen, tjenestedreng, 10½, i Grindløse. Søn af indsidder Peder Hansen af Nørre Esterbølle Mark, Nørre Sandager Sogn
1885, 3107, 0608, Morten Henriksen, gaardmand, 51, i Egense. Søn af gaardmand Henrik Christophersen af Vesterby
1885, 1512, 2312, Søren Jørgensen, gaardmand, 74, af Ejlbygaard. Født i Rodstrup. Søn af Jørgen Sørensen
1886, 0604, 1104, Dødfødt dreng, søn af hjulmand Mads Hansen, af Vesterby
1886, 1009, 1709, Hans Knudsen, ungkarl, 23, i Grindløse. Søn af gaardmand Hans Knudsen
1886, 2012, 2812, Lars Peder Larsen, 8, søn af gaardmand Niels Larsen, af Vesterby
1887, 2502, 0403, Jens Nielsen, gaardmand, 53 og 9 maaneder, af Grindløse. Født i Ringe, Nørre Næraa Sogn. Søn af Niels Hansen
1887, 2203, 2903, Jens Pedersen, ungkarl, 39, af Egense. Søn af gaardmand Peder Jensen
1887, 2404, 3004, Niels Andersen, enkemand og aftægtsmand, 55, af Egense. Født paa Grindløse Mark. Søn af Anders Nielsen
1887, 1706, 2306, Hans Carl Christian Hansen, 4 maaneder, søn af husmand Jens Hansen, af Grindløse Mark
1887, 2610, 0211, Hans Rasmussen, almisselem, 83, paa Egense Mark. Født i Lunde. Søn af Rasmus Hansen
1888, 0401, 1301, Peder Jensen, enkemand og gaardmand, 84, af Engeldrup. Født i Skamby. Søn af Jens Mortensen
1888, 0203, 0903, Mads Jørgensen, gaardmand, 73, af Grindløse. Født der. Søn af Jørgen Jørgensen
1888, 2405, 3005, Jørgen Jørgensen, 17 og 9 maaneder, søn af husmand Knud Jørgensen, af Grindløse Mark
1888, 2506, 2906, Jørgen Mikkelsen, gaardmand, 50, i Grindløse. Født i Ejlby Sogn. Søn af Mikkel Jørgensen
1888, 1308, 1808, Hans Christoffersen, ugift uhrmager, 27, af Vesterby. Søn af gaardmand Christoffer Henriksen
1889, 2601, 0102, Hans Jørgensen, tjenestekarl, 17, af Grindløse Mark. Født i Haarslev. Søn af husmand Jørgen Povlsen Nielsen
1889, 0503, 1203, Knud Larsen, ugift, 80, opholdt sig i fødegaarden. Søn af gaardmand Lars Knudsen i Engeldrup
1889, 3103, 0907, Johan Marius Hansen, 8, søn af gaardmand Jørgen Hansen, af Grindløse Mark
1889, 0506, 1106, Jørgen Jørgensen, gaardmand, 73, i Engeldrup. Født i Grindløse. Søn af Jørgen Jørgensen
1889, 1409, 2109, Anders Hjæresen, husmand, 67, i Engeldrup Mark. Født i Melby. Søn af Hjære Madsen
1889, 1210, 1810, Lars Jensen, husmand, 61½, af Grindløse Mark. Født i Rodstrup. Søn af Jens Christensen
1890, 0301, 1001, Christen Hansen, enkemand og almisselem, 75, opholdt sig hos sin datter i Kosterslev. Født i Grindløse. Søn af Hans Madsen
1890, 1202, 1902, Lars Hansen, enkemand og husmand, 66, af Engeldrup Mark. Født i Rodstrup. Søn af Hans Bondo Hansen
1890, 0805, 1405, Jens Knudsen, ungkarl og arbejdsmand, 69, af Egense. Født paa Grindløse Mark. Søn af Knud Knudsen
1890, 2112, 2412, Lars Peder Hansen, 11, søn af indsidder Carl Christian Avgust Lars Hansen, af Egense Mark
1891, 1002, 1602, Lars Peder Jørgensen, 2 maaneder, søn af ugift kvinde Oline Kirstine Larsen, af Vesterby
1891, 0403, 1103, Anders Hansen, enkemand og husmand, 64, af Lisbjærg, Grindløse Mark. Født i Egense. Søn af Jens Hansen
1891, 0703, 1103, Rasmus Hansen, 11 og 10 maaneder, søn af ugift kvinde Marie Rasmussen og hjulmand Hans Andersen, begge af Vesterby
1891, 1203, 1803, Poul Matthiasen, enkemand og fattiglem, 73, i Vesterby Fattighus. Født i Nørreby. Søn af Mathias Poulsen
1891, 1304, 2004, Hans Andersen, enkemand og husmand, 75, af Vesterby. Født der. Søn af Anders Larsen
1891, 3004, 0505, Lars Peder Hansen, 6 uger, søn af husmand Carl Christian Avgust Lars Hansen, af Egense Mark
1891, 0207, 0707, Jens Peder Jørgensen, 11, søn af husmand Peder Jørgensen, af Grindløse Mark
1891, 1809, 2209, Hans Henriksen, 4, søn af husmand Peder Henriksen, af Grindløse
1891, 1909, 2509, Ebbe Lavrits Olsen, 14, søn af husmand Ole Christensen, af Grindløse Mark
1892, 0101, 0901, Anders Svendsen, skomager, 41, i Egense, Født der. Søn af Johannes Svendsen
1892, 0801, 1501, Knud Hansen, husmand, 70, af Grindløse. Født der. Søn af Hans Jørgensen
1892, 0901, 1501, Jørgen Hansen, husmand og smed, 73, af Grindløse. Født der. Søn af Hans Jørgensen
1892, 2202, 0103, Jens Pedersen, gaardmand, 76, i Grindløse. Født i Aborre, Gamtofte Sogn, Baag Herred. Søn af gaardmand Peder Jensen og Ane Hansdatter
1843, 2301, 2901, Magdalene Jensdatter, enke og aftægtskone, 55, hos huusmand Christian Mortensen i Engeldrup. Huusmand Jeppe Hansen
1843, 2601, 0102, Ane Marie Caspersen, 1 og 6 maaneder, datter af indsidder Christen Hansen, i Grindløse
1843, 2002, 2602, Anne Jørgensen, 5 og3 maaneder, datter af huusmand Jørgen Jensen, i Egense
1843, 1803, 2203, Marie Pedersdatter, almisselem, 32, hos sin broder huusmand Jørgen Pedersen i Tolsvad, Grindløse Sogn
1843, 2603, 2903, Maren Hansdatter, almisselem, 88, hos huusmand Christen Andersen, i Westerbye
1843, 0304, 1004, Maren Knudsdatter, almisselem, 86, hos gaardmand Hendrich Christoffersen, i Westerby
1843, 1006, 1606, Anne Marie Nielsen, 1, datter af indsidder Niels Madsen, i Grindløse
1843, 2211, 2911, Bodil Hansdatter, inderste, 81 og 3 maaneder, hos huusmand Niels Hansen, i Westerby
1843, 0212, 1012, Karen Hjeresdatter, almisselem, 76, hos huusmand Rasmus Nielsen, paa Emmeløv Mark. Af Hjadstrup Sogn
1844, 1906, 2606, Karen Larsdatter, 64 og 3 maaneder, i Egense. Smed Hans Hendrichsen
1844, 2109, 2709, Kirsten Andersen, 10 uger, datter af gaardmand Anders Sørensen, i Grindløse
1844, 2109, 0709, Abelone Marie Knudsen, 1 og 8 maaneder, datter af huusmand Knud Knudsen, paa Grindløse Mark
1844, 1810, 2410, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Knudsen, i Egense
1844, 041, 1111, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Pedersen, i Westerbye
1844, 0312, 1012, Maren Hansdatter, enke, 79, i Grindløse. Huusmand Lars Madsen
1845, 0503, 1203, Mette Cathrines Nielsen, 1, datter af gaardmand Niels Andersen, i Egense
1845, 1903, 2603, Anne Cathrine Nielsdatter, aftægtskone, 70, hos hendes søn gaardmand Niels Marchussen, i Grindløse
1845, 2704, 0405, Kirsten Nielsen, 2 og 3 maaneder, datter af afdøde gaardmand Niels Nielsen, i Westerbye
1845, 1406, 2006, Bodil Jespersdatter, aftægtskone, 80, hos hendes søn Hans Pedersen paa Kragelunds Mølle
1845, 0707, 1307, Kirsten Nielsen, 9 uger, datter af afdøde gaardmand Niels Nielsen, i Westerbye
1845, 0210, 1010, Abelone Henningsdatter, 72 og 4 maaneder, i Egense. Aftægtsmand Anders Nielsen
1845, 2710, 0111, Anne Marie Mikkelsdatter, tjenestepige, 27 og 4 maaneder, paa Jerstrup. Datter af huusmand Mikkel Pedersen i Nørrebye
1845, 1411, 2111, Anne Cathrine Pedersdatter, aftægtskone, 82, hos sin søn gaardmand Peder Andersen, i Grindløse
1845, 0912, 1612, Anne Kirstine Pedersdatter, almisselem, 41, i Westerbye
1846, 0503, 1103, Karen Marie Christensdatter, 38, paa Grindløse Mark. Huusmand Knud Knudsen
1846, 1303, 2003, Maren Nielsdatter, aftægtskone, 76½, hos sin søn gaardmand Lars Knudsen i Grindløse
1846, 3103, 0804, Abelone Larsdatter, 26 og 5 maaneder, i Engeldrup. Datter af gaardmand Lars Knudsen
1846, 1108, 1608, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Pedersen, i Westerbye
1846, 2609, 0210, Karen Pedersen, 1, datter af gaardmand Peder Jensen, i Egense
1847, 0901, 1501, Eleonore Cicilie Heilmann, 6 dage, datter af kirkesanger og skolelærer Heilmann, i Grindløse
1847, 2202, 0103, Maren Hansen, 9 og 8 maaneder, datter af gaardmand Hans Jørgensen, i Grindløse
1847, 2908, 0309, Anne Cathrine Jørgensen, 2 og 4 maaneder, datter af indsidder Jørgen Knudsen, i Grindløse
1847, 1912, 2912, Anne Andreasdatter, almisselem, af Veflinge Sogn. Død i Egense paa gennemreise
1848, 2904, 0505, Karen Larsdatter, 56 og 4 maaneder, paa Egense Mark. Selveiergaardmand Jørgen Christensen
1848, 1205, 1905, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Larsen, i Grindløse
1848, 1405, 1905, Anne Jørgensdatter, 38 og 6 maaneder, i Grindløse. Huusmand Rasmus Larsen
1848, 2805, 0506, Anne Margrethe Jørgensdatter, 23 og 8 maaneder, paa Egense Mark. Datter af selveierhuusmand Jørgen Christensen
1848, 1806, 2306, Madsine Carlsen, 6 dage, datter af fruentimmer Karen Steensdatter, i Westerbye Hospital
1848, 1207, 1907, Anne Knudsdatter, enke, 71 og 3 maaneder, i Grindløse. Gaardmand Jens Olsen
1848, 2208, 3008, Karen Nielsdatter, 40 og 8 maaneder, paa Kragelunds Mølle. Møller Hans Pedersen
1848, 0912, 1812, Karen Knudsdatter, aftægtskone, 73½, hos sin søn gaardmand Peder Jensen i Egense
1849, 0401, 1201, Maren Hansen, 13 og 7 maaneder, datter af huusmand og skomager Hans Hansen, i Grindløse
1849, 2201, 2801, Mette Kirstine Hansen, 2 og 1 maaned, datter af huusmand og skomager Hans Hansen, i Grindløse
1849, 0402, 0902, Gjertrud Marie Larsen, 4½, datter af gaardmand Lars Knudsen, i Grindløse
1849, 1202, 1902, Anne Olesen, 7 og 10 maaneder, datter af gaardmand Ole Andersen, i Grindløse
1849, 1203, 1903, Kirsten Seidler Christensdatter, enke, 85 og 5 maaneder, i Grindløse. Sognedegn Christian Seidler
1849, 2603, 0104, Anne Christensdatter, 72, i Egense. Huusmand Peder Hansen
1849, 2104, 2704, Anne Kirstine Knudsen, 4 og 1 maaned, datter af indsidder og skrædder Knud Hansen, i Grindløse
1849, 0707, 1307, Johanne Georgine Kofod, 76 og 3 maaneder, opholdende sig hos kirkesanger og skolelærer Heilmann, i Grindløse
1849, 1809, 2309, Dødfødt pige, datter af huusmand Knud Knudsen, paa Grindløse Mark
1849, 1210, 1910, Abelone Jørgensdatter, 32 og 2 maaneder, paa Grindløse Mark. Huusmand Knud Knudsen
1849, 2110, 2810, Maren Hansen, 4 og 2 maaneder, datter af huusmand Hans Andersen, i Grindløse
1849, 2011, 2611, Anne Marie Sørensen, 28 og 6 maaneder, i Grindløse. Gaardmand Niels Hansen
1849, 0912, 1712, Anne Cathrine Jensen, 5, datter af gaardmand Jens Jacobasen, i Westerbye
1849, 1212, -, Anne Pedersdatter, hospitalslem, 46 og 5 maaneder, i Nørre Næraa Hospital
1850, 0102, 0802, Johanne Cathrine Jørgensen, 2 og 1 maaned, datter af fruentimmer Maren Hansdatter, i Grindløse
1850, 2502, 0303, Anne Marie Andersdatter, 29 og 1 maaned, i Grindløse. Indsidder og hjulmand Jacob Seidler
1850, 1804, 2404, Hedevig Sophie Hansdatter, 78 og 4 maaneder, i Grindløse. Gaardmand Hans Pedersens moder
1850, 2506, 0307, Karen Rasmusdatter, almisselem, 93 og 7 maaneder, hos huusmand og skrædder Rasmus Pedersen, paa Egense Mark
1850, 1106, 1706, Johanne Larsdatter, 20, opholdt sig hos svogeren huusmand Jens Christiansen, af Grindløse. Datter af gaardmand Lars Hansen, i Nørre Høirup
1850, 0607, 1207, Anne Cathrine Jørgensen, 2, datter af indsidder Jørgen Knudsen, i Grindløse
1850, 1511, 2211, Anne Hjeresdatter, 63, af Egense. Aftægtsmand Morten Hjeresen
1850, 0112, 0612, Christiane Hansdatter, 62, i Grindløse. Huusmand Jesper Rasmussen
1851, 2003, 2603, Maren Knudsdatter, 75 og 7 maaneder, opholdt sig hos hendes søn huusmand Knud Knudsen, paa Grindløse Mark. Huusmand Lars Hansen
1851, 1404, 2304, Johanne Cathrine Hansdatter, 39 og 10 maaneder, i Grindløse. Gaardmand Hjere Mortensen
1851, 1206, 1806, Anne Marie Kofod, 78 og 1 maaned, opholdt sig hos kirkesanger og skolelærer Heilmann, i Grindløse
1852, 1506, 2006, Kirsten Rasmusdatter, 55, paa Grindløse Mark. Huusmand Christian Jensen
1852, 2209, 2909, Abelone Marie Christensen, 19, i Westerbye. Steddatter af smed Jens Jørgensen
1852, 1510, 2010, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Andersen, i Egense
1852, 2112, 2912, Marie Pedersdatter, 55, i Grindløse. Gaardmand Jeppe Hansen
1853, 0901, 1701, Abelone Hansdatter, 71 og 5 maaneder, i Westerby. Gaardmand Hans Madsen
1853, 1902, 2802, Gjertrud Cathrine Jensdatter, 38, i Westerby. Gaardmand Søren Johansen
1853, 1204, 2004, Hedevig Marie Jeppesdatter, 72 og 4 maaneder, paa Egense Mark. Huusmand Peder Hansen
1853, 2408, 2908, Maren Andersen, aftægtskone, 72, hos gaardmand Mads Rasmussen, i Grindløse
1853, 2708, 0209, Johanne Marie Jørgensdatter, 26 og 4 maaneder, paa Grindløse Mark. Datter af huusmand Jørgen Mortensen
1854, 0601, 1101, Karen Mortensen, 4 maaneder, datter af indsidder Morten Hjeresen, i Grindløse
1854, 1701, 2501, Maren Jørgensdatter, 55, paa Egense Mark. Huusmand Mikkel Jeppesen
1854, 1102, 1702, Kirsten Sørensen, 2 og 7 maaneder, datter af gaardmand Søren Johansen, i Westerbye
1854, 2611, 0412, Anne Rasmusdatter, aftægtskone, 84, hos sønnen gaardmand Jens Jacobsen, i Westerby
1854, 3011, 0812, Maren Pedersen, ½, datter af gaardmand Peder Madsen, i Egense
1855, 2501, 3101, Maren Nielsdatter, aftægtskone, 71 og 2 maaneder, hos sin søn gaardmand Niels Hansen, i Grindløse
1855, 1802, 2502, Dødfødt pige, datter af skovfoged Christen Hansen, i Jerstrup Skov
1855, 1403, 2103, Anne Kirstine Nielsen, 9 og 1 maaned, pleiedatter af huusmand Peder Hansen, i Gruindløse
1855, 1703, 2303, Karen Nielsdatter, aftægtskone, 86 og 4 maaneder, hos gaardmand Søren Jørgensen, Eibygaard
1855, 1810, 2610, Johanne Knudsen, 26 og 9 maaneder, i Westerbye. Gaardmand Hans Madsen
1855, 2912, 04011856, Elisabette Jensdatter, 53, i Egense. Huusmand Niels Knudsen
1856, 1202, 2002, Marie Rasmusdatter, aftægtskone, 76, hos huusmand Rasmus Pedersen, paa Egense Mark
1856, 2202, 2902, Maren Jørgensdatter, 54, i Grindløse. Indsidder Jørgen Knudsen
1856, 0803, 1403, Anne Kirstine Jørgensdatter, 32 og 6 maaneder, paa Grindløse Mark. Huusmand Knud Knudsen
1856, 2003, 2803, Anne Marie Hansdatter, aftægtskone, 74 og 5 maaneder, hos gaardmand Hans Jørgensen, i Egense
1856, 2603, 3103, Gjertrud Marie Jørgensen, 1½, datter af huusmand Jørgen Christensen, i Westerbye
1856, 1904, 2504, Maren Andersdatter, indsidderske,65 og 3 maaneder, hos hendes broder gaardmand Peder Andersen, i Grindløse
1856, 0105, 0705, Marie Knudsdatter, 53 og 6 maaneder, i Grindløse. Gaardmand Rasmus Hansen
1856, 2605, 0106, Maren Andersdatter, indsidderske, 81 og 2 maaneder, hos skomager Svendsen, i Egense
1856, 2905, 0606, Karen Marie Rasmusdatter, 31½, i Egense. Gaardmand Rasmus Hansen
1856, 2105, 2805, Maren Christensdatter, almisselem i Westerbye Hospital, 87, hos huusmand Jørgen Hansen, paa Esterbølle Mark
1856, 0609, 1509, Karen Hansen, 29 og 5 maaneder, i Grindløse. Datter af afdøde gaardmand Hans Jørgensen
1856, 2609, 2809, Maren Jensdatter, enke og almisselem, 80½, i Grindløse. Huusmand Lars Hansen
1856, 1810, 2410, Anne Cathrine Hansen, 26 og 11 maaneder, i Grindløse. Datter af huusmand Hans Mortensen
1856, 1711, 2111, Anne Nielsen, enke, 29, i Egense. Indsidder Jens Hansen
1856, 2911, 0512, Maren Christoffersen, 6 maaneder, datter af huusmand Christoffer Jørgensen, paa Grindløse Mark
1857, 3101, 0902, Caroline Pedersen, 7, datter af gaardmand Peder Andersen, i Grindløse
1857, 1902, 2702, Anne Dorthe Rasmusdatter, aftægtskone, 71, hos huusmand Jens Mathiasen, i Egense
1857, 2602, 0603, Karen Marie Hansdatter, 56 og 2 maaneder, paa Grindløse Mark. Gaardmand Knud Madsen
1857, 0506, 1206, Abelone Marie Madsen, 6 og 10 maaneder, datter af gaardmand Mads Hansen, i Westerby
1857, 0307, 0807, Anne Knudsdatter, indsidderske og almisselem, 79 og 5 maaneder, hos huusmand Hans Andersen, i Grindløse
1857, 2908, 0409, Anne Kirstine Pedersen, 1 og 3 maaneder, datter af indsidder Peder Hjeresen, i Grindløse
1857, 2210, 2810, Maren Kirstine Jørgensen, 26 og 5 maaneder, i Egense. Indsidder og skrædder Hans Pedersen
1857, 1611, 2211, Anne Cathrine Christensen, almisselem, hos huusmand Jukum Hansen, i Westerbye
1858, 3001, 0602, Anne Malene Madsen, 13 og 7 maaneder, datter af huusmand Mads Clausen, paa Grindløse Mark
1858, 1104, 1904, Maren Margrethe Christoffersen, 6 maaneder, datter af huusmand Christoffer Jørgensen, paa Grindløse Mark
1858, 0707, 1207, Helvig Marie Jacobsdatter, aftægtskone, 71 og 2 maaneder, hos sin søn huusmand og skrædder Jacob Clausen, i Grindløse
1858, 0807, 1207, Anne Jeppesdatter, 37 og 3 maaneder, i Grindløse. Huusmand og skrædder Jesper Rasmussen
1858, 1809, 2209, Anne Marie Jensine Steensen, 4 og 3 maaneder, datter af Karen Steensdatter, i Westerby Hospital
1858, 1810, 2510, Karen Pedersdatter, tjenestepige, 32 og 3 maaneder, hos gaardmand Hans Jørgensen, i Egense
1859, 2901, 0402, Kirsten Jukumsdatter, aftægtskone, 87 og 10 maaneder, hos gaardmand Mads Hansen, i Westerby
1859, 3004, 0405, Berthe Marie Nielsen, 16 og 4 maaneder, datter af afdøde huusmand Niels Knudsen, i Egense
1859, 0105, 0905, Maren Jørgensdatter, aftægtskone, 87 og 4 maaneder, hos gaardmand Rasmus Hansen, i Grindløse
1859, 1006, 1306, Johanne Marie Hansen, 5 maaneder, opholdt sig hos huusmand Hans Jensen, paa Egense Mark
1859, 1907, 2507, Sara Nielsdatter, enke, 70, i Grindløse. Gaardmand Hans Knudsen
1859, 1312, 1812, Anne Sophie Hansdatter, aftægtskone, 89, hos huusmand Peder Nielsen, i Engeldrup
1860, 1701, 2201, Udøbt pige, 2 dage, datter af huusmand og skomager Jørgen Christensen, i Westerby
1860, 0702, 1502, Karen Nielsen, 33 og 5 maaneder, i Westerbye. Huusmand og skomager Jørgen Christensen
1860, 0902, 1702, Anne Marie Knudsdatter, 86 og 5 maaneder, opholdt sig hos sin søn Knud Bruun, paa Egense Mark
1860, 0605, 1305, Karen Andersen, 10 maaneder, datter af huusmand Lars Andersen, i Egense
1860, 0609, 1209, Johanne Knudsdatter, enke, 58 og 11 maaneder, i Grindløse. Gaardmand Hans Jørgensen
1861, 0301, 1301, Abelone Larsen, 12 dage, datter af huusmand Lars Hansen, paa Engeldrup Mark
1861, 0905, 1505, Anne Marie Eriksdatter, 67 og 2 maaneder, paa Egense Mark. Indsidder og almisselem Knud Mortensen
1861, 1509, 2109, Abelone Marie Jørgensen, 28, i Grindløse. Datter af afdøde gaardmand Jørgen Jørgensen
1861, 1810, 2510, Johanne Marie Jørgensdatter,72, i Egense. Aftægtsmand og Dannebrogsmand Jens Hansen
1861, 0111, 0611, KarenMarchusdatter,56, paa Grindløse Mark. Huusmand Hans Hansen
1861, 0712, 1612, Anne Nielsdatter, 52 og 6 maaneder, i Grindløse. Huusmand Peder Hansen
1862, 1702, 2402, Anne Cathrine Hansen, enke, 52, i Grindløse. Gaardmand Hans Jensen
1862, 1305, 1905, Abelone Marie Pedersen, 12 dage, datter af gaardmand Peder Jensen, i Egense
1862, 2606, 0507, Karen Rasmussen,65 og 2 maaneder, i Engeldrup. Gaardmand Peder Hansen
1862, 2311, 2811, Johanne Marie Olsen, tjenestepige, 38 og 7 maaneder, hos gaardmand Peder Sørensen, i Westerbye
1862, 2112, 2912, Anne Margrethe Andersen, 6 og 1 maaned, datter af smed Peter Casper Andersen, i Egense
1863, 0202, 0902, Kirsten Larsen, tjenestepige, 44 og 5 maaneder, hos gaardmand Anders Sørensen, i Grindløse
1863, 0402, 0802, Dødfødt pige, datter af huusmand Peder Hjeresen, i Grindløse
1863, 0403, 0803, Gjertrud Pedersen, 24, i Egense. Datter af afdøde indsidder Peder Jensen
1863, 0504, 1504, Dødfødt pige, datter af huusmand og hjulmand Knud Knudsen, i Egense
1863, 3112, 06041864, Karen Jespersdatter, høkerske og indsidderske, 73, i Grindløse
1864, 1301, 2001, Karen Rasmusdatter, aftægtskone, 86, hos gaardmand Mads Jørgensen, i Grindløse
1864, 2101, 2901, Maren Sørensdatter, aftægtskone, 71, opholdt sig hos huusmand Jørgen Christensen, i Westerby
1864, 1403, 2003, Kirsten Jensen, 10 og 2 maaneder, steddatter af huusmand Niels Hansen, paa Egense Mark
1864, 2104, 2904, Karen Kirstine Hansen, 1 og 1 maaned, datter af indsidder Rasmus Hansen, i Westerby
1864, 2204, 2704, Dødfødt pige, datter af huusmand Peder Hjeresen
1864, 1505, 2005, Anne Hansdatter, 71 og 3 maaneder, i Grindløse. Aftægtsmand Mikkel Hansen
1864, 1807, 2407, Anne Madsdatter, enke, 72 og 2 maaneder, i Grindløse. Huusmand Hans Jensen
1864, 0910, 1610, Anne Marie Hansen, 5 og 9 maaneder, datter af huusmand Lars Hansen, i Egense
1865, 2801, 0602, Anne Kirstine Steffensen f. Pedersen, gjordemoder, 59 og 9 maaneder, i Grindløse
1864, 2712, 02011865, Maren Kirstine Pedersen, 52 og 3 maaneder, i Grindløse. Indsidder Christen Hansen
1865, 1902, 2402, Johanne Sofie Mortensen, 75, i Vesterby. Gaardmand Henrik Christoffersen
1865, 2402, 0303, Caroline Jørgensen, 18, i Tolsvad. Steddatter af huusmand Hans Hansen
1865, 2602, 0603, Anne Rasmussen, enke, 64 og 3 maaneder, paa Grindløse Mark. Huusmand Knud Jespersen
1865, 0904, 1404, Karen Christoffersen,71 og 5 maaneder, paa Grindløse Mark. Indsidder Jørgen Mortensen
1865, 1405, 2205, Karen Marie Rasmussen, 1 og 1 maaned, datter af gaardmand Niels Rasmussen, i Egense
1865, 1107, 17074, Johanne Hjeresen, 24 og 3 maaneder. i Grindløse. Datter af afdøde gaardmand Hjere Mortensen
1865, 2408, 3008, Kirsten Pedersen, 79 og 4 maaneder, i Westerby. Huusmand og skomager Jørgen Christensen
1865, 2611, 0312, Anne Cathrine Rasmussen, 4 maaneder, datter af indsidder Peder Rasmussen, paa Egense Mark
1866, 0201, 1101, Anne Cathrine Madsen, 20 og 3 maaneder, paa Eilbygaard. Datter af gaardmand Søren Jørgensen
1866, 1901, 2801, Dødfødt pige (tvilling), datter af fruentimmer Karen Jensen, af Grindløse
1866, 2101, 2801, Anne Kirstine Jørsch (tvilling), 3 dage, datter af fruentimmer Karen Jensen, af Grindløse
1866, 3103, 0604, Kirsten Nielsdatter, almisselem, 50 og 6 maaneder, af Egense
1866, 2607, 0108, Anne Hansen, 61, i Grindløse. Huusmand og smed Jørgen Hansen
1866, 1411, 2311, Anne Margrethe Andersdatter, enke, 55, paa Egense Mark. Født i Vævlinge. Datter af huusmand Anders Olsen. Boelsmand Hans Pedersen
1867, 1901, 2701, Karen Kirstine Hansen, 7 maaneder, datter af huusmand Niels Hansen, Egense Mark
1867, 2803, 0304, Maren Kirstine Pedersen, 3, datter af huusmand Niels Pedersen, Grindløse Mark
1867, 1604, 2404, Anne Andersdatter, almisselem, 81, af Egense. Født der. Datter af Anders Hansen, Huusmand Lars Hansen
1867, 1806, 2406, Johanne Cathrine Andersen, 2, datter af huusmand Niels Andersen, Egense
1867, 2406, 2806, Johanne Madsen, enke, 32, opholdt sig i Nørre Sandager. Født der. Datter af Mads Nielsen. Skovfoged Søren Larsen af Jerstrup
1867, 2907, 0508, Karen Hansdatter, enke og aftægtskone, 86, af Egense Mark. Født i Krogsbølle. Datter af Hans Hansen. Huusmand Hans Jensen
1868, 1302, 2102, Maren Larsen, 25, Grindløse Mark. Født der. Datter af gaardmand Lars Knudsen
1868, 0605, 1105, Johanne Marie Hansen, enke, 73, af Egense Mark. Født i Nørre Sandager Sogn. Datter af Hans Hansen. Huusmand Hans Jensen
1868, 1908, 2608, Maren Larsdatter, 58, af Vesterby. Født i Nørre Sandager. Datter af Lars Rasmussen. Huusmand Hans Andersen
1868, 2209, 2809, Marie Eriksdatter, 65, af Engeldrup. Født der. Datter af Erik Hansen. Gaardmand Peder Jensen
1868, 2111, 2711, Marie Kirstine Knudsdatter, enke og almisselem, 64, i Egense. Født der. Datter af Knud Jørgensen. Huusmand Peder Johansen
1869, 1803, 2403, Lene Larsdatter, enke,78, i Grindløse. Født der. Datter af Lars Larsen. Gaardmand Jørgen Jørgensen
1869, 1405, 1905, Maren Knudsdatter, 53, i Engeldrup. Født i Krogsbølle Sogn. Datter af Knud Hansen. Huusmand Peder Nielsen
1869, 0207, 0707, Petrine Kirstine Petersen, 4 maaneder, datter af huusmand Lars Peter Petersen, af Grindløse Mark
1869, 2112, 2612, Anne Marie Jakobsen, 13, datter af huusmand Jakob Clausen, i Grindløse
1870, 0101, 0901, Johanne Kathrine Madsen, 38, af Grindløse. Født der. Datter af Mads Rasmussen. Skrædder Jakob Clausen
1870, 2801, 0602, Anne Cathrine Pedersen, 1, datter af huusmand Peder Hjæresen, af Grindløse
1870, 1804, 2404, Abelone Marie Madsen, 1 maaned, datter af ugift fruentimmer Lene Pedersen, af Egense
1870, 2707, 3107, Maren Larsdatter, 72, af Grindløse Mark. Født i Uggerslev. Aftægtsmand Anders Hansen
1870, 2510, 3010, Ane Jensdatter, enke, 46, af Grindløse Mark. Født i Nørreby. Datter af Jens Rasmussen. Huusmand Jørgen Knudsen
1870, 1311, 1811, Ane Marie Hjeresen, ugift fruentimmer, 36, hjemme i Grindløse. Født der. Datter af Hjere Pedersen
1870, 2512, 3012, Karen Andersdatter, 67, paa Grindløse Mark. Født i Grindløse. Datter af Anders Olsen. Aftægtsmand Jeppe Madsen
1871, 1901, 2701, Kirsten Pedersen, 20, af Vesterby. Født der. Datter af gaardmand Peder Sørensen
1871, 0507, 1107, Ane Marie Pedersdatter, 50, af Egense Mark. Født der. Datter af Peder Hansen. Huusmand Rasmus Hansen
1871, 3011, 0512, Arentdine Heilmann, enke, 64, i Grindløse. Født i Bogense. Datter af toldinspekteur Dahl. Skolelærer Heilmann
1872, 1704, 2604, Maren Larsdatter, 47, af Egense Mark. Født i Højrup. Datter af Lars Hansen. Huusmand Niels Hansen
1872, 2106, 2806, Maren Cathrine Knudsdatter, 71, af Egense Mark. Født i Skovby Sogn. Datter af Knud Hansen. Huusmand Rasmus Pedersen
1872, 1709, 2309, Karen Marie Nielsdatter, 65, af Egense Mark. Født i Klinte Sogn. Datter af Niels Sørensen. Husmand Rasmus Pedersen
1873, 0906, 1506, Marie Kirstine Hansen, 1, datter af husmand Rasmus Hansen, af Grindløse
1873, 1206, 1806, Johanne Marie Sørensen, 17, datter af gaardmand Søren Jørgensen, af Ejlbygavl
1873, 2307, 2807, Kirsten Andersdatter, enke, 84, af Vesterby. Født i Eilby Sogn, Datter af Anders Hansen. Gaardmand Søren hansen
1873, 1808, 2208, Abelone Kirstine Jensen, 15, datter af husmand Hans Pedersen, af Egense. Født i Nørre Sandager
1874, 0803, 1303, Karen Knudsdatter, enke, 79, af Grindløse. Født i Søndersø. Datter af Knud Pedersen. Skrædder Hans Jørgensen
1874, 0405, 1105, Karen Rasmusdatter, 81, af Egense Mark. Født i Særslev Sogn. Aftægtsmand Niels Jensen
1874, 2105, 2505, Boline Eriksen, 18, tjente i Grindløse. Født i Ellinge Sogn
1874, 2806, 0307, Johanne Marie Hansen, 5 maaneder, datter af gaardmand Jørgen Hansen, af Grindløse Mark
1874, 0307, 1007, Johanne Marie Larsen, enke og aftægtskone, 74, i Egense. Født i Klinte Sogn. Husmand Knud Madsen
1874, 2110, 2810, Abelone Marie Hansen, 41, af Grindløse. Født der. Datter af Hans Hansen. Husmand Jens Christensen
1874, 3112, 08011875, Maren Jørgensdatter, 48, paa Grindløse Mark. Født i Grindløse. Datter af Jørgen Jensen. Husmand Anders Hansen
1875, 0201, 1101, Abelone Hansdatter, enke og aftægtskone, 94, i Egense. Født i Grindløse. Datter af Hans Berthelsen. Husmand Knud Andersen
1875, 1802, 2402, Bodil Jørgensdatter, 52, af Egense. Født i Grindløse. Datter af Jørgen Jørgensen. Gaardmand Peder Jensen
1875, 0903, 1703, Gjertrud Marie Poulsdatter, enke, 63, af Egense. Født i Ejlby Sogn. Datter af Poul Andersen. Gaardmand Niels Andersen
1875, 2703, 0404, Ane Pedersdatter, enke og almisselem, 75, i Egense. Født i Grindløse. Datter af Peder Knudsen. Husmand Peder Jensen
1875, 1105, 1705, Henriette Rasmussen, 5½, datter af indsidder Rasmus Rasmussen, af Egense Mark. Født i Søndersø
1875, 2005, 2605, Ane Marie Jensdatter, 68, af Grindløse. Født der. Datter af Jens Olsen. Indsidder Rasmus Rasmussen
1875, 1609, 2109, Ane Cathrine Knudsdatter, enke, 82, af Grindløse. Født i sognet. Datter af Knud Jørgensen. Husmand Hjere Pedersen
1875, 2212, 2912, Kirsten Hansdatter, enke, 85, i Grindløse. Datter af Hans Knudsen. Gaardmand Hans Thomsen af Aa…
1876, 0702, 1402, Ane Cathrine Hansdatter, enke, 93, af Engeldrup. Født i Grindløse. Datter af Hans Berthelsen. Gaardmand Lars Knudsen
1876, 1703, 2403, Karen Madsdatter, enke, 72, af Grindløse. Født der. Datter af Mads Pedersen. Husmand Hans Pedersen
1876, 0107, 0707, Ane Kirstine Rasmusdatter, 33, af Egense Mark. Født i Egense Mark. Datter af Rasmus Pedersen. Husmand Rasmus Larsen
1876, 3009, 0610, Ane Cathrine Knudsen, 56, af Grindløse Mark. Født i Søndersø. Datter af Knud Rasmussen. Gaardmand Rasmus Hansen
1876, 2110, 3010, Marie Pedersdatter, enke, 70, af Vesterby. Født i Melby Sogn. Datter af Peder Nielsen. Gaardmand Lars Pedersen
1876, 0412, 1112, Karen Hansdatter, 53, af Grindløse Mark. Født der i Sognet. Datter af Hans Jensen. Husmand Peder Jeppesen
1877, 1206, 1906, Ane Marie Nielsen, 45, af Grindløse Mark. Født i Paarup Sogn. Datter af Kalle Nielsen. Husmand Christen Hansen
1877, 0408, 1008, Kirsten Nielsdatter, enke, 61, af Fyen… i Nørre Sandager Sogn. Husmand Anders Pedersen
1878, 2701, 0302, Petrine Karensine Jørgensen, 15 uger, datter af husmand Knud Jørgensen, af Grindløse Mark
1878, 0805, 1505, Ane Nielsdatter, enke, 62, af Egense. Født i Jersore. Datter af Niels Rasmussen. Skomager Johannes Svendsen
1878, 0905, 1705, Dødfødt pige, datter af gaardmand Poul Mikkelsen, af Egense
1878, 1307, 2107, Dødfødt pige, datter af husmand Jørgen Pedersen, af Grindløse
1878, 1407, 2107, Maren Kirstine Larsen, 1, datter af husmand Rasmus Larsen, af Egense Mark
1878, 3007, 0408, Mette Cathrine Madsen, 3 dage, datter af maler Jens Madsen, af Egense Mark
1878, 1311, 1711, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jørgen Pedersen, af Grindløse
1879, 1302, 2102, Petrea Hansen, 11½, datter af møller Niels Hansen, af Kragelund Mølle
1879, 2208, 2708, Karen Christensen, 28, af Egense Mark. Født i Uggerslev. Datter af Christen Andersen. Husmand Jørgen Andersen
1880, 1305, 1905, Mette Cathrine Ebbesen, 36, af Grindløse Mark. Født i Otterup. Datter af Ebbe Nielsen. Husmand Ole Christensen
1880, 1606, 2206, Ane Cathrine Olsen, 7, datter af husmand Ole Christensen, af Grindløse Mark
1880, 0810, 1510, Gjertrud Marie Hansdatter, 68, af Vesterby. Født i Særslev Sogn. Datter af Hans Larsen. Gaardmand Mads Hansen
1880, 2207, 2807, Gjertrud Marie Larsdatter, enke, 86, af Egense. Født der. Datter af Lars Hansen. Gaardmand Jens Hansen
1881, 1101, 1701, Johanne Jensdatter, 59, af Grindløse. Født i Klinte Sogn. Datter af Jens Rasmussen. Husmand Peder Hjæresen
1881, 1801, 2601, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jens Christian Mikkelsen, af Egense
1881, 1002, 1602, Marie Seidler, ugift fattiglem, 88, af Grindløse. Datter af Christian Seidler
1881, 0203, 0903, Caroline Marie Hansen, 1, datter af husmand Andreas Hansen, af Egense
1881, 0804, 1304, Ane Elisabeth Albrektsdatter, enke og fattiglem, 62, i Grindløse. Født paa Æbelø. Datter af Albrekt Bruun. Husmand Rasmus Larsen
1881, 2004, 2704, Ane Christensdatter, enke, 69, af Grindløse. Født i Klinte Sogn. Datter af Christen Hansen. Gaardmand Rasmus Hansen
1881, 0505, 1105, Ane Nielsine Pedersen, 14, datter af afdøde uhrmager Jens Pedersen, af Egense. Født der
1882, 1201, 1501, Ane Kirstine Jørgensen, 14 dage, datter af ugift fruentimmer Frederikke Jørgensen, af Grindløse Mark
1882, 1002, 1702, Karen Marie Pedersdatter, 62 (61), ugift fruentimmer, af Vesterby Fattighus. Født i Grindløse. Datter af Peder Knudsen
1882, 1403, 2003, Karen Knudsdatter, enke, 81, af Grindløse Mark. Født i Egense. Datter af Knud Jørgensen. Husmand Jørgen Jensen
1882, 1804, 2504, Ane Margrethe Madsdatter, aftægtskone, 74, af Grindløse. Født der. Datter af Mads Knudsen. Gaardmand Niels Nielsen af Grindløse
1882, 2108, 1908, Ane Marie Hjæresen, 36, af Grindløse. Født der. Datter af Hjære Mortensen. Gaardmand Rasmus Pedersen
1883, 1902, 2502, Gjertrud Cathrine Olsen, 2 og 9 maaneder, datter af husmand Ole Olsen, af Grindløse Mark
1883, 0711, 1611, Marie Ottosdatter, enke, 70½, af Egense. Født der. Datter af Otto Larsen. Gaardmand Hans Jørgensen
1884, 1204, 1804, Marie Kirstine Jørgensdatter, 54, af Engeldrup Mark. Født i Agernæs. Datter af Jørgen Jørgensen. Husmand Lars Hansen
1884, 3112, 08011885, Birthe Cathrine Hansdatter, 53½, af Vesterby. Født i Grindløse. Datter af Hans Knudsen. Gaardmand Christoffer Henriksen
1885, 3105, 0506, Ane Pedersdatter, ugift, 68. Født i Brenderup Sogn. Datter af Peder Jørgensen
1885, 2306, 2806, Jensine Marentine Nielsen, 1½, datter af husmand Mads Nielsen, af Grindløse Mark
1885, 0710, 1610, Inger Cathrine Carlsdatter Ibsgaard, ugift, 56, opholdt sig hos sin svoger gaardmand Jens Jensen Fregaard, af Grindløse. Datter af gaardmand Carl Rasmussen af Bladstrup, Hjadstrup Sogn
1885, 1311, 2011, Ane Margrethe Nielsdatter, 66, af Egense. Født i Nørre Sandager Sogn. Datter af Niels Olsen. Husmand Hans Pedersen
1885, 2711, 0412, Gjertrud Hansdatter, 59, af Lisbjærg. Født i Barløse. Datter af Hans Christian Jacobsen. Husmand Hans Christensen
1886, 2403, 0104, Ane Marie Knudsen, 41, af Egense. Født i Uggerslev Mark. Datter af Knud Hansen. Gaardmand Jens Christian Mikkelsen
1886, 0104, 0704, Dødfødt pige, datter af gaardmand Mads Pedersen, af Nappet
1886, 1505, 2105, Ane Kirstine Pedersdatter, enke og fattiglem, 84, af Egense. Født i Brænderup Sogn. Husmand Jørgen Hansen
1886, 1605, 2405, Ane Kirstine Knudsen,52, af Egense. Født i Egense. Datter af Knud Madsen. Husmand Niels Andersen
1886, 1111, 1811, Lene Larsdatter, enke og fattiglem, 73, af Egense. Født der. Datter af Lars Hansen. Husmand Frands Knudsen
1886, 0612, 1212, Mette Cathrine Hansdatter, enke og fattiglem, 67, af Engeldrup. Født i Nørre Esterbølle. Datter af Hans Christensen. Husmand Knud Jensen
1886, 2212, 2812, Lene Andersdatter, enke og fattiglem, 84, af Grindløse. Født der. Datter af Anders Ibsen. Husmand Hans Hansen
1887, 0910, 1510, Ane Jørgensdatter, 76, af Grindløse Mark. Født i Klinte. Datter af Jørgen Hansen. Husmand Mads Clausen
1888, 0903, 1603, Christine Lavrine Jørgensen, ugift, 24, af Vester Egense Mark. Datter af husmand Lars Jørgensen
1888, 1203, 1903, Anna Sophie Lavrine Hansen, 9, datter af hjulmand Mads Hansen, af Vesterby
1888, 2903, 0404, Karen Marie Olesdatter, 69½, af Grindløse. Født der. Datter af Ole Hellesen. Gaardmand Anders Sørensen
1888, 2304, 3004, Johanne Knudsen, 26½, af Grindløse. Datter af gaardmand Hans Knudsen i Grindløse. Gaardmand Peder Pedersen
1888, 2705, 0106, Ane Margrethe Rasmussen, 7 og 9 maaneder, datter af husmand Anders Rasmussen, af Egense Mark
1888, 2407, 3007, Kirsten Hansdatter, enke, 78, af Grindløse. Født i Thoderup. Datter af Hans Larsen. Gaardmand Hans Pedersen
1889, 0902, 1802, Ane Margrethe Andersdatter, enke, 94½, af Grindløse Mark. Født i Esterbølle. Datter af Anders Pedersen. Husmand Knud Knudsen
1889, 1202, 1902, Karen Jørgensdatter, enke og fattiglem, 72, hos sin søn husmand Jørgen Poulsen Nielsen, paa Grindløse Mark. Datter af Jørgen Rasmussen. Husmand Niels Povlsen i Harrendrup
1889, 0405, 1005, Karen Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 71½, af Grindløse. Født der. Datter af Jørgen Jørgensen. Gaardmand Peder Andersen
1889, 0708, 1408, Karen Marie Christiansen, 54½, af Egense Mark. Født i Nørreby. Datter af Christian Hansen. Husmand og snedker Hans Knudsen
1889, 1508, 2308, Christiane Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 75, af Ejlbygavl. Født i Hjadstrup. Datter af Jørgen Pedersen. Gaardmand Søren Jørgensen
1889, 1210, 1810, Maren Frandsdatter, enke, 82, af Nørre Esterbølle Mark. Født der. Datter af Frands Pedersen. Boelsmand Lars Pedersen
1889, 0311, 0911, Bodil Cathrine Hansdatter, gift, 69, paa Grindløse Mark. Født i Skamby. Datter af Hans Madsen
1890, 1702, 2402, Ane Sophie Madsdatter, enke, 78, i Skovby. Født i Nørreby. Datter af gaardmand Mads Knudsen, i Nørreby. Gaardmand Jørgen Ottesen
1890, 0405, 1105, Ane Margrethe Madsen, 1½, datter af husmand Hans Madsen, i Grindløse
1891, 2101, 2801, Ane Marie Olsen, 60, af Egense Mark. Født i Jersore Mark. Datter af Ole Rasmussen. Husmand Peder Larsen
1891, 1502, 2302, Kirsten Knudsdatter, ugift, 72, i Egense. Født i Egense. Datter af husmand Knud Andersen, i Egense
1891, 1604, 2204, Maren Jørgensdatter, enke, 78, af Grindløse Mark. Født i Klinte. Datter af Jørgen Hansen. Husmand Hans Jensen
1891, 0705, 1205, Karen Nielsdatter, 77, af Grindløse Mark. Født i Melby. Datter af Niels Larsen. Fattiglem Erik Bertelsen
1891, 1912, 2412, Ane Marie Jeppesen, 54½, af Egense Mark. Født i Grindløse Mark. Datter af Jeppe Pedersen. Husmand Jens Hansen
1892, 0801, 1501, Abelone Pedersdatter, enke og aftægtskone, 77, af Egense Mark. Født i Sandager Sogn. Datter af Peder Christensen. Husmand Hans Rasmussen
1892, 2801, 0402, Karen Marie Rasmusdatter, enke, 73, af Vesterby. Født i Øster Lunde. Datter af Rasmus Hansen og Maren Hansdatter. Gaardmand Jens Jakobsen
1892, 2202, 2902, Ane Cathrine Rasmussen, 30, af Ejlbygavl. Født i Egense. Datter af gaardmand Niels Rasmussen og Kirsten Hansen. Gaardmand Mads Jørgen Sørensen