Klinte, 1848-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1848-1891, Klinte sogn, Skam herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1848, 2702, 0303, Ole Larsen, aftægtshuusmand, 62, af Jersore
1848, 0204, 0305, Jonas Hansen, aftægtsgaardmand, 72, hos Anders Hansen af Nørreby
1848, 2607, 0208, Knud Larsen, gaardmand, 77 og 9 maaneder, i Nørrebye
1848, 1308, 2008, Søren Thomsen, huusmand, 60, i Jersore
1848, 2607, 3007, Poul Jensen, indsidderhuusmand, 66, i Nørrebye
1849, 0303, 0903, Jørgen Hansen, aftægtsgaardmand, 76 og 3 maaneder, af Klinte
1849, 2603, 0204, Mads Pedersen, aftægtsgaardmand, 92 og 2 maaneder, i Nørrebye
1849, 2906, 0407, Jørgen Jensen, 2 og 3 maaneder, sønaf gaardmand Jens Hansen
1849, 1212, 1912, Jesper Thomsen, omvandrende skrædder, 52 og 9 maaneder, hos huusmand Hendrik Nielsen af Jersore. Hjemmehørende i Særslev Sogn
1850, 1504, 2204, Hans Hansen, aftægtsgaardmand, 72 og 8 maaneder, i Nørrebye
1850, 1305, 2105, Hans Madsen, aftægtshuusmand, 78, paa Ebeløe
1850, 1010, 1810, Rasmus Hansen, aftægtsgaardmand, 77 og 3 maaneder, i Jersore
1851, 2701, 0302, Peder Hansen, huusmand, 67 og 7 maaneder, i Nørrebye
1851, 0401, 1201, Dødfødt dreng, søn af huusmand Casper Madsen, i Nørrebye
1851, 0509, 1209, Peder Larsen, aftægtsgaardmand, 78 og 10 maaneder, i Jersore
1851, 1810, 2710, Niels Larsen, gaardmand, 61, i Klinte
1851, 2907, 0308, Jørgen Hendriksen, 7 maaneder, søn af gaardmand Hendrik Jørgensen, i Jersore
1852, 2904, 0505, Niels Frederiksen, ugift, 52, hos forpagter Rymker paa Æbeløe
1852, 1305, 2105, Rasmus Pedersen, 27 og 3 maaneder, i Jersore. Hos faderen gaardmand Peder Knudsen
1852, 1805, 2405, Hans Nielsen, gaardmand, 49, i Nørreby
1852, 0308, 0808, Niels Jensen, almisselem, 80, i Nørrebye
1852, 1109, 1709, Mads Casparsen, 6 uger, søn af huusmand Casper Madsen, i Nørrebye
1852, 2809, 0310, Udøbt dreng (tvilling), søn af huusmand Niels Andersen, i Nørrebye
1852, 1010, 1710, Anders Nielsen (tvilling), 12 dage, søn af huusmand Niels Andersen, i Nørrebye
1852, 1911, 2611, Anders Hansen, 13, søn af huusmand og væver Hans Andersen, af Jersore
1852, 2611, 0612, Rasmus Nielsen (tvilling), 8 dage, søn af gaardmand Niels Madsen, i Nørrebye
1852, 1712, 2312, Hans Hendriksen, fhv. fisker, 84, i Nørreby
1853, 2101, 2901, Jørgen Hendriksen, gaardmand, 69½, i Jersore
1853, 1402, 2302, Berthel Pedersen, aftægtsmand, 79 og 1 maaned, af Nørrebye
1853, 2405, 3005, Johann Jørgensen, gaardfæster, 67, i Nørreby
1853, 1707, 2207, Mikkel Pedersen, indsidder, 60, hos huusmand Lars Mikkelsen i Nørrebye
1853, 2604, 2304, Niels Larsen, huusmand, 53, paa Ebeløe
1853, 1803, 2103, Niels Nielsen, 4 maaneder, søn af gaardmand Niels Madsen, i Nørreby
1853, 0510, 1210, Ole Rasmussen, huusmand, 69, af Jersore
1853, 1310, 1910, Søren Hartvig Angus Arctander, 16 og 9 maaneder, søn af sognepræsten. Ældste søn
1854, 1302, 1902, Peder Caspersen, 2 maaneder, søn af huusmand Casper Madsen, i Nørreby
1854, 1902, 2602, Niels Carlsen, 1 og 4 maaneder, søn af huusmand Carl Ulrik Hansen, i Nørreby
1854, 3107, 0408, Hans Christiansen, 23 og 9 maaneder, i Nørrebye. Søn af huusmand Christian Hansen
1854, 1008, 1608, Jens Nielsen, huusmand, 56 og 3 maaneder, i Hyldeledhuset
1854, 1009, 1509, Jens Rasmussen, 7 og 3 maaneder, søn af huusmand Rasmus Jensen, af Klinte. Ældste søn
1854, 2010, 2710, Rasmus Rasmussen, almisselem, 83
1854, 0712, 1512, Nicolai Nicolaisen, gaardmand, 52, i Jersore
1855, 0605, 1105, Martin Caspersen, 3 maaneder, søn af huusmand Casper Madsen, i Nørreby
1855, 2812, 04011856, Jørgen Jacobsen, gaardmand, 68, i Nørreby
1856, 2402, 0203, Lars Pedersen, huusmand, 42 og 7 maaneder, i Nørreby
1856, 0503, 1203, Jørgen Rasmussen, 5 og 2 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Jørgensen, af Klinte. Ældste søn
1856, 0306, 1106, Peder Knudsen, gaardmand, 60 og 10 maaneder, i Jersore
1856, 3006, 0207, Christian Caspersen, 2 maaneder, søn af huusmand Casper Madsen, i Nørreby
1856, 0810, 1910, Peder Olsen, gaardmand, 72, i Nørreby
1856, 2212, 2612, Rasmus Hansen, 10 dage, søn af huusmand Hans Rasmussen, paa Jersore Mark
1857, 0103, 0803, Christen Hansen, huusmand, 27 og 10 maaneder, paa Jersore Mark  
1857, 0803, 1103, Niels Madsen, 6 dage, søn af gaardmand Mads Larsen, paa Jersore Mark
1857, 0904, 1504, Peder Sørensen, indsidder, 30, hos huusmand Lars Jespersen, i Jersore
1856, 27121856??, 24041857, Niels Christiansen, 20, røgter paa Ebeløe. Søn af aftægtsmand Christian Hansen, Baardesøe i Krogsbølle Sogn
1857, 2705, 0106, Jørgen Rasmussen, huusmand, i Nørreby
1857, 1806, 2206, Anders Larsen, almisselem, 39½, hos huusmand Knud Hjeresen, paa Jersore Mark. Fra Nørre Sandager
1857, 2107, 2607, Peder Madsen, huusmand, 68, i Nørreby
1857, 2911, 0712, Hans Olsen, aftægtsmand, 77½, hos huusmand Mads Hjeresen, paa Jersore Mark
1858, 0102, 0502, Niels Knudsen, 45 uger, søn af huusmand Knud Hjeresen, af Jersore
1858, 1202, 2202, Knud Andersen, 7 og 11 maaneder, søn af gaardmand Anders Jensen, i Klinte
1858, 1202, 1702, Lars Pedersen, huusmand, 70, i Nørreby
1858, 1205, 1605, Niels Nielsen, tjenestedreng, 16½, hos gaardmand Lars Larsen, i Jersore
1858, 2006, 2506, Rasmus Andersen, huusmand, 72, i Jersore
1858, 1908, 2508, Christen Larsen, indsidder, 40 og 7 maaneder, paa Ebelø
1858, 2008, 2508, Erik Hansen, aftægtsgaardmand, 88 og 9 maaneder, paa Jersore Mark
1858, 1509, 2509, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Henrik Jørgensen, i Jersore
1858, 1410, 1810, Niels Jørgensen, 9 og 3 maaneder, søn af gaardmand Jørgen Nielsen, i Nørreby
1858, 1512, 2212, Knud Christensen, 2 og 5 maaneder, søn af huusmand Christen Andersen, af Jersore
1858, 2312, 2812, Anders Christensen, aftægtsmand, 5 og 1 maaned, søn af huusmand Christen Andersen, af Jersore
1858, 3012, 07011859, Jens Jeppesen, aftægtsmand, 75½, hos sønnen smed Jeppe Jensen, i Jersore
1858, 2011, 2811, Mads Eriksen, enkemand og almisselem, 82½, i Nørreby
1859, 0505, 0805, Hans Christen Poulsen, 2 og 10 maaneder, søn af indsidder Poul Mathiesen, i Nørreby
1859, 0409, 1109, Peder Johansen, 9 maaneder, søn af huusmand Niels Johansen, i Nørreby
1859, 0510, 1410, Jens Rasmussen, huusmand og væver, 67, i Nørreby
1860, 1103, 1903, Hans Rasmussen, gaardmand, 59, i Jersore. Broder Knud Rasmussen
1860, 0205, 0905, Knud Nielsen, gaardmand, 65, i Nørreby
1860, 0306, 1106, Mads Hjeresen, huusmand, 46 og 2 maaneder, paa Jersore Mark
1860, 0906, 1806, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Chr. Christensen, i Nørreby
1860, 1811, 2311, Christen Jensen, 1 maaned, søn af huusmand Jørgen Jensen, i Jersore
1861, 1407, 2107, Anders Christophersen, 14 dage, søn af huusmand Christopher Rasmussen, paa Jersore Mark
1861, 1112, 2012, Niels Carlsen, 1 og 1 maaned, søn af smed Carl Ulrik Hansen, i Nørreby
1862, 0503, 1103, Knud Hansen, aftægtsmand, 75 og 10 maaneder, hos gaardmand Niels Hansen, paa Nørreby Mark
1862, 1307, 1807, Anders Andersen, almisselem, 80 og 8 maaneder, i Nørreby
1862, 1907, 2307, Niels Andersen, indsidder, 70 og 8 maaneder, paa Hersore Mark. Født i October 1791 i Ringe, Nørre Næraa Sogn
1862, 1109, 1409, Dødfødt dreng, søn af huusmand Carl Frederik Jensen, af Jersore
1862, 2710, 0311, Peder Frandsen, gaardmand, 65½, paa Jersore Mark
1862, 0212, 1012, Lars Olsen, aftægtsgaardmand, 86 og 11 maaneder, hos gaardmand Lars Nielsen, i Klinte
1863, 0811, 1811, Christian Hansen, huusmand, 65, i Nørreby
1863, 1806, 2306, Jørgen Jørgensen, 3 uger, søn af huusmand Jørgen Jørgens(en) paa Jersore Mark
1864, 0702, 1302, Jørgen Nielsen, gaardmand, 51½, i Nørreby
1864, 0602, 1502, Mathias Poulsen, huusmand, 77½, i Nørreby
1864, 1803, 2603, Lars Andersen, gaardmand, 61½, i Nørreby
1864, 1506, 2006, Frits Christian Jensen, 3 maaneder, søn af huusmand Carl Frederik Jensen, af Jersore
1864, 2005, 2505, Peter Christian Hassenkam, 3 dage, søn af skovfoged Carl Rudolph Hassenkam, paa Ebelø
1864, 0807, 1107, Lars Poulsen, røgter, 57½, hos gaardmand Niels Hansen, i Jersore
1864, 0308, 1008, Carl Frederik Jensen, huusmand, 37 og 4 maaneder, i Skovhavehuset paa Jersore Mark
1864, 1008, 1508, Jørgen Jespersen almisselem og fhv. huusmand, 75 og 9 maaneder, i Nørreby
1864, 1109, 1709, Johan Christopher Rymker, gaardbruger, 69, i Jersore
1864, 1112, 1712, Christen Rasmussen, fæstehuusmand, 68, i Klinte
1865, 2301, 2901, Jens Madsen, 21 uger, søn af huusmand Mads Jensen, i Nørreby
1865, 1202, 0602, Christen Peter Knudsen, 2½, søn af huusmand Rasmus Knudsen, paa Jersore Mark
1865, 1302, 2002, Hans Rasmussen, gaardmand, 73 og 5 maaneder, i Klinte
1865, 0903, 1503, Niels Andersen, indsidder, 39 og 4 maaneder, i et huus paa Jersore Mark
1865, 0904, 1404, Hans Christian Hansen, 1 og 1 maaneder, søn af enke og inderste Maren Jørgensen
1865, 0509, 1109, Lars Knudsen, gaardmand, 41 og 3 maaneder, i Nørreby
1865, 0912, 1702, Udøbt dreng (tvilling), søn af indsidder Peder Eriksen, i Nørreby
1866, 1801, 2101, Dødfødt dreng, søn af snedkermester Jens Peter Mortensen, af Jersore Mark
1866, 1202, 2102, Hans Gotlieb Ditzel Vermuth, 8 og 8 maaneder, søn af A. Chr. Verrmuth, paa Lindø
1866, 1403, 2103, Hans Andersen, gaardmand og aftægtsmand, 83 og 1 maaned, hos gaardeier Henrik Jørgensen, i Jersore
1866, 2003, 2703, Peder Johansen, 4 og 5 maaneder, søn af huusmand Niels Johansen, i Nørreby (født 3.10.1862)
1866, 2403, 3103, Georg Frederik Theodor Lund, 2 og 11 maaneder, søn af skolelærer og kirkesanger Lund
1866, 0804, 1604, Niels Jørgen Nielsen, 1, søn af huusmand Niels Jørgensen, i Nørreby
1866, 2005, 2505, Thomas Main..aring Anthon Arctander, sognepræst, 68 og 7 maaneder, for Klinte og Grindløse Menigheder
1866, 2909, 0610, Rasmus Hansen, 8 og 10 maaneder, søn af huusmand Hans Rasmussen, paa Jersore Mark
1866, 2510, 3110, Jørgen Nielsen, aftægtshuusmand, 59, i Nørreby. Født i Klinte. Søn af huusmand Niels Mathiesen
1866, 2711, 0312, Peder Hansen, 2, søn af gaardbestyrer Hans Jørgensen, i Nørreby
1866, 1712, 2312, Lars Christian Hansen, 3 og 1 maaned, søn af indsidder Hans Jørgensen, i Nørreby
1867, 0701, 1501, Gotlieb Ditzel Wermuth, tidligere sadelmager, 87, opholdt sig hos sønnen Andreas Wermuth, paa Lindø. Født i Bogense
1866, 2712, 30041867, Hans Jensen, steenhugger, 35, fra Vissenberg. Født 14.2.1831 i Bellinge. Søn af Jens Hansen
1868, 1806, 2406, Otte Knudsen, soldat, 24, i København. Født 1.4.1844. Søn af gaardmand Knud Olsen
1868, 1909, 2409, Mathias Knudsen, 17, søn af huusmand Knud Pedersen, af Jersore. Født 13.9.1851 sammesteds
1868, 1710, 2310, Lars Nielsen (Lund), skolelærer og kirkesanger, 68, i Nørreby. Født i Skovby. Søn af Niels Olsen
1868, 2111, 2711, Niels Madsen, 8 maaneder, søn af gaardmand Mads Larsen, i Jersore
1868, 1212, 2012, Niels Poulsen, aftægtsmand, 80, af Nørreby. Født der. Søn af Poul Andersen
1868, 2312, 3012, Niels Knudsen, huusmand, 44, af Klinte. Født i Skamby. Søn af Knud Jørgensen
1869, 1202, 1602, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jesper Rasmussen, i Klinte
1869, 0803, 1503, Hans Andersen, huusmand, 63, af Jersore. Født i Jersore. Søn af Anders Larsen
1869, 2103, 2703, Peder Knudsen, huusmand, 61, i Jersore. Født i Norup. Søn af Knud Knudsen
1869, 1608, 2008, Henrik Nielsen, almisselem, 72, af Jersore Mark. Født i Klinte. Søn af Niels Mathisen
1869, 0811, 1511, Lars Jespersen, huusmand, 71, af Jersore. Født dér
1869, 0711, 1211, Søren Pedersen, arbeidskarl og tjente, 28, i Jersore
1869, 2312, 2912, Poul Hansen, huusmand, 49, i Nørreby. Født dér. Søn af Hans Peder Poulsen
1870, 1104, 1604, Knud Jensen, huusmand, 61, i Jersore. Født i Grindløse. Søn af Jens Hansen
1870, 0408, 0708, Jeppe Andersen, aftægtsmand, 74, af Drei.. Født i Grindløse. Søn af Anders Jeppesen
1870, 0312, 1212, Anders Rasmussen, 3, søn af gaardmand Rasmus Jørgensen, Klinte
1871, 0701, 1301, Niels Rasmussen, almisselem, 65, af Nørreby. Født i Høirup. Søn af Rasmus Nielsen
1871, 1302, 2002, Nikolai Nikolaisen, 2, søn af gaardmand Knud Nikolaisen, i Jersore
1871, 2605, 0206, Rasmus Kristensen, gaardmand, 45, af Klinte. Født samme sogn. Søn af Kristen Kristensen
1871, 3006, 0707, Jens Vilhelm Alexander Bucholtz, kjøbmand, 49, i Nørreby. Født i Odense, Søn af læge Vilhelm Bucholtz
1871, 0610, 1310, Knud Pedersen, huusmand, 63, i Jersore. Født i Ubberud Sogn
1871, 1311, 2111, Lars Larsen, gaardmand, 65, i Jersore. Født i Kjølstrup Sogn
1872, 1702, 2502, Dødfødt dreng, søn af indsidder Knud Nielsen, af Holmene
1872, 0409, 1109, Knud Jørgensen, 19, af Nørreby. Født 21.12.1852. Søn af afdøde gaardmand Jørgen Nielsen
1872, 06 el. 0709, 0910, Hans Hansen, husejer af Skovby og gaardskarl, 39, i Bogense. Født 5.5.1833 i Egense. Søn af Hans Jensen
1872, 0911, 1511, Peder Knudsen, ungkarl og almisselem, 40, af Jersore. Født dér. Søn af Knud Pedersen
1872, 0911, 1511, Kristen Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 85, af Nørreby. Født i Ejlby Sogn. Søn af Jørgen Jokumsen
1872, 1511, 2011, Otto Kristian Pedersen, husmand, 57, af Jersore Mark. Født i Krogsbølle Sogn
1872, 1212, 1612, Jens Peder Hansen, 4 uger, søn af ugift fruentimmer Ane Marie Hansen, af Jersore Mark
1873, 0306, 0706, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Jensen, af Jersore
1873, 2706, 0307, Peter Fredrich Johannsen, fisker, 46, i Jersore. Født i Flensborg. Søn af Jacob Johannsen
1873, 2806, 0307, Niels Jørgensen, 23, i Nørreby Mark. Født 20.7.1749. Søn af gaardmand Jørgen Jokumsen
1873, 3107, 0508, Hans Pedersen, husmand, 48, i Nørreby. Født dér. Søn af Peder Hansen  
1873, 1409, 2009, Søren Hansen, enkemand og aftægtsmand, 81, af Jersore Mark. Født i Tommerup. Søn af Hans Sørensen
1873, 3012, 07011874, Kristen Kristensen, enkemand og aftægtsmand, 81, af Nørreby. Født dér. Søn af Kristen Kristensen
1874, 0202, 0902, Niels Johansen, tømrer og husmand, 47, i Nørreby. Født i Sandager Sogn. Søn af Johan Frederik Nielsen
1874, 2307, 2907, Lars Larsen, 2, søn af gaardmand Jens Larsen, af Jersore Mark
1874, 1208, 1608, Hans Georg Jakobsen, 2 maaneder, søn af husmand Hejnrich Ferdinand Kristian Jakobsen, af Holmene
1875, 2805, 0106, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Pedersen
1875, 1906, 2406, Heinrich Ferdinand Christian Jakobsen, huusmand, 39, af Holmene. Født i Eutin. Søn af Jokum Jakobsen
1875, 0711, 1511, Lars Jørgensen, aftægtsmand, 66, I Jersore. Født dér
1875, 1212, 1712, Hans Christian Hansen, 22, i Nørreby. Født 23.6.1853. Søn af gaardmand Hans Christensen
1876, 2901, 0402, Lars Christian Larsen, 9 maaneder, søn af gaardmand Jens Larsen, af Jersore
1876, 1003, 1703, Hans Hansen, gaardmand, 68, af Nørreby Mark. Født i Grindløse. Søn af Hans Hansen
1876, 2503, 3103, Ditlev Nielsen Lund, 5 maaneder, søn af møller Niels Frederik Lund, af Klinte
1876, 2304, 2804, Rasmus Jensen, husmand, 46, af Jersore. Født i Uggerslev Sogn. Søn af Jens Skræder
1876, 1603, 1005, Niels Poulsen, tjente, 26, paa Æbeløgaard. Født i 13.11.1850 i Nørreby. Søn af Poul Mathiassen
1876, 2705, 0206, Jens Nielsen, husmand, 72, af Nørreby. Født dér. Søn af Niels Jensen
1876, 0606, 1206, Hans Christian Hansen, 5, søn af pige Maren Jørgensen, opholdt sig hos Jørgen Jokumsen, i Nørreby. Født i Skeby
1876, 0512, 1112, Hans Jørgensen, tjenestekarl, 22, hjemme i Nørreby. Født 3.11.1854 dér. Søn af Jørgen Jørgensen
1877, 1204, 1904, Knud Olsen, gaardmand, 78, i Nørreby. Født dér. Søn af Ole Ottesen
1877, 0608, 1008, Jørgen Knudsen, ungkarl, 79, ophold i Jersore. Født i Grindløse. Søn af Knud Villumsen
1877, 0910, 1510, Rasmus Olsen, aftægtsmand, 80, af Jersore. Født i Klinte. Søn af Ole Rasmussen
1877, 0910, 1710, Jørgen Rasmussen, 20, af Klinte. Født 6.10.1857. Søn af gaardmand Rasmus Jørgensen
1878, 1001, 1601, Hans Peter Andersen, avlskarl, 32, paa Æbeløgaard. Født 23.9.1845 i Nørre Sandager. Søn af Anders Jensen
1878, 0907, 1607, Rasmus Hansen, 9, søn af gaardmand Christian Hansen, af Jersore Mark
1878, 2407, 2907, Niels Henrik Poulsen, husmand, 52, i Klinte. Født i Krogsbølle Sogn. Søn af Poul Henrik Nielsen
1878, 2909, 0410, Casper Madsen, husmand, 65, af Nørreby. Født i Barløse. Søn af Mads Benningsen
1878, 0610, 1610, Anders Christensen, 2, søn af husmand Anders Christensen, i Klinte
1878, 2712, 02011879, Peder Andreas Christensen, 5 maaneder, søn af husmand Anders Christensen, af Klinte
1879, 0903, 1403, Peder Hjeresen, enkemand og aftægtsmand, 79, af Jersore Mark. Født i Skamby Sogn
1879, 0604, 1404, Jacob Jacobsen, 2 maaneder, søn af husmand Hans Jacobsen, af Nørreby
1879, 2806, 0407, Carl Ulrik Hansen, enkemand og smed, 65, i Nørreby. Født i Lumby sogn. Søn af Hans Henriksen
1880, 0505, 1205, Niels Christian Nielsen, ½ aar, søn af ugift fruentimmer Ane Nielsen, paa Æbelø
1880, 1505, 2105, Anders Hansen, gaardmand, 69, af Nørreby Mark. Født dér. Søn af Hans Hansen
1880, 1905, 2405, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Knud Nikolajsen
1880, 1607, 2107, Jacob Jacobsen, 6 uger, søn af husmand Hans Jacobsen, i Nørreby
1880, 0808, 1308, Carl Peder Pedersen, 8 maaneder, søn af husmand Bertel Pedersen, i Nørreby
1880, 1012, 1612, Søren Jensen, arbejdskarl, 25, af Jersore Mark. Født 13.6.1855 i Veflinge. Søn af Jens Sørensen
1880, 2612, 03011881, Hans Madsen, husmand, 72, paa Æbelø. Født i Krogsbølle Sogn. Søn af Mads Hansen
1881, 1603, 2003, Jens Christian Andersen, 3, søn af husmand Jens Andersen, af Jersore Mark
1881, 0606, 1006, Dødfødt dreng, søn af husmand Knud Pedersen, af Lindø
1881, 0108, 0508, Søren Mathiaesen, gaardmand, 69, af Jersore Mark. Født dér. Søn af Mathias Sørensen
1881, 2109, 2509, August Jørgen Nielsen, søn af skolelærer August J. M. Nielsen, af Nørreby
1881, 0410, 1010, Knud Nicolajsen, 19, af Jersore. Født 15.9.1862. Søn af gaardmand Knud Nicolajsen
1881, 2412, 2912, Christian Hansen, 10, stedsøn af snedker Søren Christian Andersen, af Nørreby  
1882, 2801, 0402, Mads Nielsen, gaardmand, 75, i Nørreby. Født i Eilby. Søn af Niels Madsen
1882, 1302, 1902, Thomas Sørensen, husmand, 58, af Jersore. Født dér. Søn af Søren Thomassen
1882, 1803, 2703, Hans Christensen, gaardmand, 78, af Nørreby. Født dér. Søn af Christen Hansen
1883, 0802, 1402, Christen Christensen, gaardmand, 56, i Nørreby. Født i Nørreby. Søn af Christen Christensen
1883, 0406, 0906, Hans Andersen, enkemand og aftægtsmand, 80, i Jersore. Født i Nørre Esterbølle
1883, 0906, 1406, Carl Emil Knudsen, 8 maaneder, søn af husmand Anders Knudsen, af Jersore
1883, 0410, 1210, Jørgen Jørgensen, fæster, 70, i Nørreby. Født dér. Søn af Jørgen Olsen
1884, 2101, 2801, Peder Bertelsen, gift og aftægtsmand, 72, i Nørreby. Født i Nørreby. Søn af Bertel Pedersen
1884, 0909, 1609, Lars Nielsen, gaardmand, 64 og 9 maaneder, i Klinte. Født i Klinte. Søn af Niels Larsen
1884, 2909, 0210, Martin Rasmussen, 10 uger, søn af indsidder Rasmus Rasmussen, af Nørreby
1884, 1611, 2411, Niels Christensen, gaardmand, 85 og 3 maaneder, i Nørreby. Født sammesteds. Søn af Christen Christensen
1885, 0506, 1206, Peder Pedersen, gaardmand, 66, i Jersore. Født dér. Søn af Peder Pedersen
1885, 1007, 1707, Jeppe Jensen, smed og husmand, 69, i Jersore. Søn af Jens Jepsen
1885, 1507, 2207, Jens Jensen, gaardmand, 34, i Strandgaarden i Jersore
1885, 2207, 2907, Hjere Rasmussen, husmand, 71, paa Holmene. Søn af husmand Rasmus Nielsen, Holmene
1885, 1210, 1810, Rasmus Jensen, ugift husmand, 53, i Nørreby. Søn af husmand Jens Rasmussen, af Nørreby
1886, 1405, 1905, Hans Pedersen, husmand, 48, i Nørreby. Født i Nørre Næraa. Søn af Peder Ottesen i Nørre Næraa
1886, 0107, 0607, Hans Andersen, ugift gaardbestyrer, 40 og 4 maaneder, i Nørreby Mark. Søn af gaardmand Anders Hansen
1887, 0303, 0903, Hans Pedersen, 7 og 4 maaneder, søn af gaardmand Hans Pedersen, i Nørreby
1887, 2403, 2903, Jens Andersen, husmand, 45, paa Jersore Mark. Søn af Anders Jensen af Toelsvad
1887, 2903, 0404, Jens Peder Andersen, 4, søn af ugift tjenestepige Mathilde Andersen, i Skamby. Født dér
1887, 1305, 2005, Peder Hansen, gaardmand, 69, i Nørreby. Født dér. Søn af Hans Hansen
1887, 0309, 0909, Hans Hansen, husmand, 78, i Jersore. Født i Nørreby. Søn af Hans Hansen
1887, 2510, 0111, Peder Hansen, enkemand og aftægtsmand, 89 og 9 maaneder, i Nørreby. Født dér. Søn af Hans Rasmussen
1888, 2103, 2803, Rasmus Christian Rasmussen, 14, søn af husmand Hjære Rasmussen, af Nørreby
1888, 2903, 0404, Martin Rasmussen, 10 maaneder, søn af husmand Rasmus Rasmussen, af Nørreby
1888, 2906, 0407, Hans Peder Poulsen, gift og almisselem, 94 og 3 maaneder. Født i Nørreby. Søn af Poul Smed
1888, 2807, 0208, Rasmus Andreasen, ugift, 19 og 9 maaneder, af Holmene. Søn af husmand Hjære Andreasen
1888, 2011, 2711, Hans Gottfredsen, enkemand og aftægtsmand, 69, i Melby. Opholdt sig i Jersore. Søn af Gottfred Hansen og boede i Særslev
1889, 1801, 2501, Jørgen Rasmussen, gift og husmand, 59, i Jersore. Søn af Rasmus Pedersen af Jerstrup
1889, 1407, 1807, Jørgen Rasmussen, 3 uger, søn af husmand Rasmus Rasmussen, af Nørreby
1889, 2807, 0408, Hans Peder Andersen, 8, søn af afdøde husmand Jens Andersen, af Jersore Mark
1889, 2112, 2812, Niels Hansen, enkemand og aftægtsmand, 85, i Jersore. Født i Gamtofte Sogn. Søn af Hans Hansen
1890, 1501, 2201, Niels Knudsen, enkemand og gaardmand, 64, i Nørreby Mark. Født i Nørreby. Søn af Knud Nielsen
1890, 2302, 0103, Lars Jeppesen, ½, søn af smed og husmand Anders Jørgen Jeppesen, af Jersore
1890, 2302, 0403, Anders Jensen, enkemand og aftægtsmand, 84, i Klinte. Født i Egense. Søn af gaardmand Jens Henningsen
1890, 2703, 0204, Knud Nicolajsen, enkemand og gaardmand, 59, i Jersore. Søn af Nicolaj Nicolajsen
1890, 2704, 0305, Jesper Rasmussen, enkemand og fattiglem, 79. Født i Harrendrup. Søn af Rasmus Jespersen
1890, 2005, 2405, Hans Rasmussen, 3½, søn af skrædder Ole Rasmussen, i Nørreby
1890, 0606, 1206, Dødfødt dreng, søn af ugift Johanne Kirstine Hansen, af Holmene
1890, 2507, 2907, Rasmus Martin Rasmussen, 16 dage, søn af indsidder Rasmus Rasmussen, af Nørreby
1890, 0909, 1709, Rasmus Nielsen, gift og husmand, 49, af Holmene. Født i Otterup Mark. Søn af Niels Rasmussen
1890, 0110, 0810, Rasmus Jensen, enkemand og husmand, 75½. Født paa Endelave. Søn af Jens Rasmussen
1890, 1711, 2311, Hjære Madsen, husmand og skipper, 32, af Jersore Mark. Født i Jersore Mark. Søn af Mads Hjæresen
1891, 1203, 1803, Poul Mathiasen, enkemand og fattiglem, 73, Født i Nørreby. Søn af Mathias Poulsen
1891, 1912, 2612, Henrik Christiansen, gift og husmand, 37, i Jersore. Født dér. Søn af Christian Hansen
1892, 1201, 1801, Niels Hansen, ugift og indsidder, 87. Født i Grindløse. Søn af gaardmand Hans Mikkelsen i Grindløse
1848, 2102, 2502, Maren Pedersdatter, 26 og 2 maaneder, i Jersore. Indsidder Peder Pedersen
1848, 3103, 0504, Johanne Jørgensdatter, aftægtsgaardkone, 78, hos gaardmand Knud Olsen, i Nørrebye
1848, 2411, 0112, Karen Nielsdatter, inderste, 47 og 7 maaneder, hos broderen gaardmand Mads Nielsen, i Nørreby
1849, 2601, 0402, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jørgen Jacobsen, i Nørrebye
1849, 2702, 0403, Ane Caspersen, 1 maaned, datter af huusmand Casper Madsen, i Nørrebye
1849, 1511, 2111, Kirsten Andersdatter, enke og almisselem, 70 og 4 maaneder, i Nørrebye. Huusmand Poul Jensen
1850, 0301, 1101, Johanne Hansen, 10 maaneder, datter af gaardmand Hans Rasmussen, i Klinte
1851, 1701, 2401, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jørgen Nielsen, i Nørrebye
1851, 2908, 0309, Ane Nielsdatter, 63½, i Nørrebye. Huusmand Mathias Poulsen
1851, 1905, 2605, Dorthe Jørgensdatter, 79 og ?? maaneder, i Nørrebye. Indsidder Mads Eriksen
1852, 1304, 1704, Bodil Marie Jørgensen, 8 maaneder, datter af huusmand Jørgen Jørgensen, i Nørrebye
1852, 0505, 1205, Karen Rasmusdatter, 43 og 1 maaned, i Jersore. Selveiergaardmand Niels Hansen
1852, 1511, 2411, Anne Dorthea Rasmine Nielsen, 18 og 11 maaneder, i Nørrebye. Datter af huusmand Niels Rasmussen
1852, 3011, 0612, Karen Christophersdatter, 34, i Nørrebye. Gaardmand Niels Madsen
1853, 2101, 2901, Apollone Alexandersdatter, enke, 70, i Nørrebye. Huusmand Jørgen Hendriksen
1853, 1303, 2303, Maren Knudsdatter, gaardmandsenke, 85, i Nørrebye
1853, 0707, 1307, Anne Marie Knudsdatter, indsidder, 28 og 3 maaneder, hos huusmand Christ.. Andersen, af Jersore
1853, 1706, 2406, Anne Marie Nielsen, 22 og 4 maaneder. Datter af indsidder Niels Andersen
1853, 0907, 1507, Bodil Knudsdatter, almisselem, 70
1853, 0110, 0710, Hedevig Sophie Rymker født Kjølsing, 55. paa Ebeløe. Forpagteren J. C. Rymker
1853, 2010 ,2610, Kirsten Nielsdatter, 49, i Nørreby. Huusmand Jens Nielsen
1854, 2802, 0503, Karen Marie Nielsen, 4 og 2 maaneder, datter af fruentimmer Karen Nielsen, i Nørreby
1854, 0303, 0803, Anne Marie Larsen, 4 og 9 maaneder, datter af huusmand Lars Mikkelsen, i Nørreby
1854, 0703, 1203, Matthia Carlsen, 4, datter af smed Carl Ulrik Hansen, i Nørreby
1854, 1803, 2203, Hansine Knudsen, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand Knud Nielsen, i Nørreby
1854, 2106, 2906, Cathrine Margrethe Jensen, 12 og 1 maaned, datter af huusmand Jens Andersen, paa Jersore Mark. Født 16.5.1842 paa Hoffmannsgave Mark
1854, 1510, 2210, Karen Hansdatter, almisselem, 77, i Nørrebye Fattighuus
1855, 2901, 0702, Karen Nielsen, 3 uger, datter af gaardmand Niels Madsen, i Nørreby
1855, 1604, -, Anne Marie Hendriksen, huusholderske, 32 og 5 maaneder, hos forpagter Rymker, paa Ebeløe
1855, 2004, 3004, Sara Nielsen, 3 uger, datter af indsidder Niels Hansen, af Nørreby
1855, 2404, 3004, Karen Nielsen, 3 uger, datter af indsidder Niels Hansen, af Nørreby
1855, 2604, 0205, Maren Eriksdatter, enke, 80 og 3 maaneder, i Nørreby. Født 25.9.1784 i Vesterby. Huusmand Lars Knudsen
1855, 1207, 1507, Benny Sophia Jensen (tvilling), 4 maaneder, datter af tjenestekarl Jens Bertelsen, paa Ebeløe
1855, 1908, 2408, Kirsten Nielsdatter, tjenestepige, 38 og 8 maaneder, hos gaardmand Niels Hansen, i Jersore
1855, 1912, 2612, Karen Madsdatter, 46 og 5 maaneder, i Nørreby. Huusmand Jørgen Nielsen
1855, 2312, 3012, Maren Hansdatter, enke, 68, af Jersore. Huusmand Knud Jørgensen
1855, 2110, 2910, Maren Kirstine Knudsen, 4 og 9 maaneder, datter af gaardmand Knud Rasmussen, i Jersore
1856, 0403, 1203, Maren Larsen, 11 og 11 maaneder, datter af huusmand Lars Mikkelsen, i Nørreby
1856, 2503, 0204, Agnes Pedersen, 5 og 10 maaneder, datter af indsidder og mormon Peder Christophersen, paa Jersore Mark
1856, 1906, 2506, Anne Cathrine Pedersdatter, 67 og 3 maaneder, i Jersore. Aftægtsmand Hans Andersen
1856, 1210, 2010, Marie Kirstine Hansdatter, 39 og 3 maaneder, i Nørreby. Gaardmand Knud Nielsen
1856, 1712, 2612, Udøbt pige, 13 dage, datter af huusmand Christian Hansen, paa Jersore Mark
1857, 0302, 1002, Maren Pedersdatter, mormon, 60½, paa Jersore Mark. Aftægtsmand Erik Hansen
1857, 0903, 1503, Maren Larsdatter, inderste, 59 og 9 maaneder, hos huusmand Peder Bertelsen, i Nørreby.
1857, 1204, 1704, Karen Olesdatter, 70 og 1 maaned, i Nørreby. Gaardmand Knud Hansen
1857, 1205, 1805, Birthe Hansdatter, 57, i Nørreby. Huusmand Jørgen Rasmussen
1857, 2705, 0106, Karen Hansdatter, 73, i Jersore. Huusmand Rasmus Andersen
1858, 2802, 1003, Johanne Larsdatter, enke, 83, paa Ebelø. Huusmand Hans Madsen
1858, 0903, 1703, Rasmine Hansen, 1 og 4 maaneder, datter af huusmand Hans Andersen, paa Holmene. Yngste datter
1858, 1205, 1605, Anne Cathrine Pedersen, enke, 67, i Nørreby. Huusmand Niels Andreasen
1858, 2407, 2807, Karen Jensen, 24½, i Nørreby. Datter af huusmand Jens Rasmussen
1858, 2208, 2708, Maren Rasmusdatter, 68 og 3 maaneder. Aftægtsgaardmand Christen Christensen
1858, 2810, 0511, Anne Nicolaisen, 15 og 8 maaneder, datter af afdøde gaardmand Nicolai Nicolaisen, i Jersore
1859, 1706, 2406, Maren Hansdatter, enke, 78 og 8 maaneder, opholdt sig hos sønnen huusmand Jens Jørgensen i Jersore. Gaardmand Jørgen Jensen i Egense
1859, 0308, 0808, Anne Hansdatter, 70 og 2 maaneder, i Nørreby. Gaardmand Mads Nielsen
1859, 2109, 2609, Karen Marie Poulsdatter, enke og almisselem, 64, i Nørreby. Huusmand Rasmus Johansen
1860, 0901, 1601, Mariane Rasmussen, 2 dage, datter af gaardmand Rasmus Christensen, i Klinte
1860, 0702, 1302, Anne Sophie Jeppesen, 16½, datter af smed Jeppe Jensen, i Jersore
1860, 2902, 2002, Malene Hansdatter, enke og aftgætskone, i Klintegaarden. Gaardmand Jørgen Hansen
1860, 2702, ..03, Marie Cathrine Madsen, 4 og 4 maaneder, datter af gaardmand Mads Larsen, i Jersore
1860, 1103, 2103, Karen Nielsdatter, gaardmandsaftægtskone, 72 og 2 maaneder, i Nørreby. Mads Jokumsen
1861, 2010, 2810, Mette Pedersdatter, enke og aftægtskone, 68, hos gaardmand Niels Knudsen, i Nørreby. Gaardmand Otte Christensen
1861, 1612, 2312, Anne Cathrine Albrechtsdatter, 50 og 11 maaneder, paa Holmene. Huusmand Christen Andersen
1862, 0503, 1403, Anne Sophie Knudsdatter, 38 og 1 maaned, i Nørreby. Huusmand Hans Pedersen
1862, 1501, 2901, Dorthea Hansen, 30 og 3 maaneder, paa Jersore Mark. Født 4.9.1831. Datter af afdøde huusmand Hans Stephansen
1862, 2005, 2605, Anne Kirstine Hansdatter, 77 og 9 maaneder, af Jersore. Født 15.8.1784 i Ubberud. Gaardmand Søren Marthiesen
1862, 2405, 3005, Maren Jørgensdatter, 66 og 7 maaneder, af Jersore. Født 31.10.1795. Aftægtsmand Jens Jørgensen
1862, 3110, 0511, Karen Marie Nielsdatter, 39½, i Nørreby. Gaardmand Niels Madsen
1862, 1411, 2111, Gjertrud Cathrine Pedersdatter, 71 og 8 maaneder, i Nørreby. Huusmand Christen Jørgensen
1863, 3005, 0506, Anne Cathrine Jørgensen, 22, i Nørreby. Datter af afdøde gaardmand Jørgen Jacobsen
1863, 1009, 1809, Martha Dorthea Sørensdatter, 69, i Nørreby. Indsidder Niels Poulsen
1863, 1601, 2501, Udøbt pige, ¼ time, datter af murer og indsidder Niels Jørgensen, i Nørreby
1864, 1703, 2303, Cathrine Margrethe Nielsdatter, gaardmandsenke, 71, i Nørreby
1864, 2804, 0605, Karen Hansen, 58, paa Ebelø. Indsidder Rasmus Hansen
1864, 0905, 1605, Marie Andersen, 2, datter af fruentimmer Maren Hansen, paa Jersore Mark
1864, 1605, 2205, Caroline Caspersen, 1 maaned, datter af huusmand Casper Madsen, i Nørreby
1864, 2010, 2610, Birte Kirstine Thomasdatter, 82 og 7 maaneder, paa Jersore Mark. Almisselem Henrik Nielsen
1864, 2112, 3012, Anne Jacobsen, 7 uger, datter af huusmand Jacob Jensen, i Jersore
1865, 2701, 0602, Karen Marie Knudsen, 38 dage, datter af huusmand Rasmus Knudsen, paa Jersore Mark
1865, 0902, 1702, Anne Marie Pedersen, 5 og 8 maaneder, datter af gaardmand Peder Pedersen, i Jersore
1865, 2602, 0603, Karen Sophie Christensen, 3½, datter af indsidder Christen Jørgensen, i Nørreby
1865, 0104, 0704, Maren Christensen, 1 og 10 maaneder, datter af gaardmand Christen Christensen, i Nørreby
1865, 2003, 2603, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Rasmussen, paa Jersore Mark
1865, 2904, 0505, Anne Lisbeth Christensdatter, enke, 94, i Jersore. Huusmand og smed Jens Jeppesen
1865, 1605, 2205, Kirsten Jensen, 25 og 1 maaned, i Nørreby. Huusmand Mads Jensen
1865, 1011, 1711, Maren Kirstine Jensen, 3 og 3 maaneder, datter af huusmand Jørgen Jensen, i Jersore
1865, 1112, 1712, Maren Eriksen (tvilling), 2 dage, datter af indsidder Peder Eriksen, i Nørreby
1866, 1301, 1901, Emma Sophie Marie Rymker, ½, datter af afdøde gaardmand J. C. Rymker, i Jersore
1866, 2601, 2801, Maren Pedersen, 3, datter af huusmand Peder Nielsen, i Nørreby
1866, 1103, 1903, Anne Marie Nielsen, 3 og 7 maaneder, yngste datter af gaardmand Niels Knudsen, i Nørreby
1866, 0205, 0705, Anne Cathrine Nielsen, indsidderske, 46 og 9 maaneder, i Nørreby
1866, 2307, 2807, Maren Jørgensen, 36, i Nørreby. Datter af Jørgen Jespersen. Huusmand Christen Hansen
1866, 2212, 2812, Gjertrud Marie Sørensdatter, 51, i Jersore. Født i Vesterby. Datter af Søren Hansen. Gaardmand Lars Jørgensen
1867, 2901, 0302, Bodil Andersdatter, 62, i Nørreby. Født i Lunde. Datter af Anders Jørgensen. Huusmand Niels Rasmussen
1867, 1603, 2203, Maren Jørgensdatter, enke, 72, af Jersore. Født i Hjorslev, Otterup Sogn. Gaardmand Jørgen Hendriksen
1867, 2303, 3103, Maren Kirstine Madsen, 6 uger, datter af huusmand Rasmus Madsen, paa Jersore Mark
1867, 0304, 1004, Johanne Andersdatter, 62, i Jersore. Født dér. Datter af Anders Laursen. Huusmand Peder Knudsen
1867, 0606, 1206, Anne Sofie Pedersdatter, enke og aftægtskone, 87, af Jersore Mark. Født i Nørreby. Datter af Peder Mathiasen. Gaardmand Hans Knudsen
1868, 2104, 2804, Caroline Fram f. Bonne, enke, 88, opholdende sig i Klinte Sogn. Født i … af Viborg. Datter af Peder Bonne
1868, 1406, 2206, Petronille Knudsen, tjenestepige, 36, af Jersoremark. Født i Søndersø. Datter af Knud Rasmussen
1868, 0811, 1311, Karen Marie Hansen, 3, datter af huusmand Peder Hansen Beksted, paa Jersore Mark
1870, 0802, 1602, Karen Kristensdatter, enke, 68, af Nørreby. Født dér. Datter af Kristen Steffensen. … Kristian Hansen
1870, 2203, 3003, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Karen Knudsen, af Nørreby
1870, 0905, 1505, Bodil Kirstine Knudsen, 28, i Nørreby. Datter af fisker Knud Andreasen
1870, 2205, 2605, Lisbeth Nicoline Andersen, 54, i Nørreby. Født dér. Datter af Anders Andersen. Fisker Knud Andreasen
1871, 0101, 0901, Karen Olesdatter, 57, af Klinte. Født dér. Datter af Ole Rasmussen. Huusmand Anders Jensen
1871, 1403, 2003, Ane Kirstine Johansdatter, 55, i Nørreby. Født i Skamby. Husmand Poul Mathisen
1871, 2603, 0304, Kirsten Larsdatter, 82, af Jersore Mark. Født i Skovby. Datter af Lars Jørgensen. Husmand Hans Andersen
1871, 1009, 1509, Ane Margrethe Madsen, 33, af Nørreby. Født i Grindløse. Datter af Mads Rasmussen. Husmand og tømrer Mads Jensen
1871, 1012, 1812, Johanne Jørgensen, 27, af Nørreby Mark. Født dér. Datter af gaardmand Jørgen Johansen
1871, 1412, 2112, Kirsten Pedersdatter, enke, 72, af Jersore. Født i Krogsbølle Sogn. Datter af Peder Jespersen. Husmand Niels Andersen
1872, 2601, 0202, Ane Cathrine Madsdatter, enke, 73, af Nørreby. Født dér. Datter af Mads Eriksen. Husmand Peder Hansen
1872, 0702, 1402, Helvig Sophie Larsdatter, enke, 83, af Nørreby Fattighus. Datter af Lars Hansen. Almisselem Sten Grønfeldt  
1872, 0103, 0803, Johanne Kristiansen, 38, af Nørreby. Født dér. Datter af Kristian Hansen. Husmand Simon Pedersen
1872, 1405, 2005, Udøbt pige, 2 maaneder, datter af gaardmand Peder Hjeriksen, af Jersore Mark
1872, 1510, 2110, Gjertrud Kristine Nielsdatter, 56, i Nørreby. Født paa Møen. Datter af Niels Povlsen. Smed Karl Ulrik Hansen
1872, 1212, 2012, Kirsten Nielsdatter, enke, 69, af Nørreby. Født dér. Datter af Niels Hansen. Husmand Jens Rasmussen
1873, 0902, 1602, Karoline Jacobsen, 4 uger, datter af husmand Hans Jakobsen, af Nørreby
1873, 2402, 0303, Karen Andersen, 33, af Nørreby. Født i Klinte. Datter af Anders Jensen. Husmand Hans Jakobsen
1873, 2405, 3005, Karen Marie Rasmusdatter, 53, af Jersore. Født i Ore Sogn. Datter af Rasmus Kristiansen. Husmand Lars Hansen
1873, 3006, 3007, Margrethe Nielsen, datter af skolelærer Nielsen, i Nørreby
1873, 1207, 1707, Maren Jørgensen, 25, i Nørreby Mark. Datter af gaardmand Jørgen Jokumsen
1874, 1204, 1804, Ane Marie Jørgensen, 18, af Jersore Mark. Plejedatter af gaardmand Jørgen Jørgensen
1874, 2804, 0605, Ane Hansdatter, enke og aftægtskone, 91, af Klinte. Gaardmand Niels Larsen
1874, 2706, 0107, Ane Andersdatter, 63, af Holmene. Født i Klinte Sogn. Datter af Anders Larsen. Husmand Rasmus Jensen
1874, 2212, 2912, Ane Kristiansdatter, ugift fruentimmer, 48, i Nørreby. Født dér. Datter af Kristian Hansen
1874, 2212, 3012, Ane Hansdatter, 66, af Nørreby. Født i Jersore. Datter af Hans Hansen. Gaardmand Hans Hansen
1875, 0402, 1202, Ane Kirstine Pedersdatter, 50, af Jersore Mark. Født i Jersore. Datter af Peder Pedersen. Huusmand Jørgen Jørgensen
1875, 0303, 0703, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Kristian Andersen, af Jersore Mark
1875, 2703, 0204, Ane Katrine Henriksdatter, enke, 80, af Jersore. Født i Krogsbølle Sogn. Datter af Henrik Berg. Gaardmand Peder Pedersen
1875, 0105, 0605, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Rasmussen, af Jersore Mark
1875, 0604, 1104, Johanne Kristensen, tjente, 17, i Skaadstrup, Ore Sogn. Født paa Æbelø. Datter af Kristen Larsen
1875, 0210, 0810, Maren Cathrine Hansen, enke, 35, af Holmene. Født i Nørre Næraa Sogn. Datter af Hans Pedersen. Husmand Heinrich Ferdinand Christian Jakobsen
1876, 1901, 2401, Ane Jeppesdatter, ugift fruentimmer, 58, opholdt sig i Jersore Mark. Født i Nørreby. Datter af Jeppe Olsen
1876, 0104, 0804, Ursula Tetens Tram f. Ottesen, 55. Født i Nørholm. Datter af sognepræst Lauritz Ottesen. Sognepræst Tram
1876, 0904, 1404, Ane Cathrine Andersen, 1 maaned, datter af husmand Jens Andersen, af Jersore Mark
1876, 2204, 2804, Maren Jensen, ugift, 41, hjemme hos faderen i Nørreby. Født dér. Datter af husmand Jens Nielsen
1876, 1605, 2205, Barthe Marie Rasmussen, 61, af Holmene. Født i Nørre Næraa. Datter af Rasmus Johansen. Husmand og vejmand Hans Andersen
1876, 1603, 2205, Rasmine Caroline Hansen, 16, datter af husmand og vejmand Hans Andersen, af Holmene
1876, 0606, 1206, Ane Jørgensen, 20, af Nørreby Mark. Datter af gaardmand Jørgen Jokumsen
1876, 2806, 0507, Sophie Kirstine Rasmussen, 3, datter af gaardmand Jesper Rasmussen, af Klinte
1876, 3008, 0409, Johanne Jeppesdatter, 65, af Nørreby. Født i Vesterby. Datter af Jeppe Jensen. Husmand Jørgen Jørgensen
1876, 0212, 0812, Ane Kirstine Nicoline Knudsen, 15 uger, datter af ugift fruentimmer Ane Marie Henriksen, af Holmene. Født i Krogsbølle Sogn
1877, 2101, 2601, Marie Pedersdatter, enke, 74, af Klinte. Født i Grindløse. Datter af Peder Hansen. Gaardmand Hans Rasmussen
1877, 3001, 0502, Abelone Olesen, 64, af Jersore. Født i Grindløse. Datter af Ole Hellesen. Gaardmand Knud Rasmussen
1877, 0205, 0905, Karen Marie Hansen, 12, datter af husmand Christen Hansen, af Nørreby
1877, 0508, 1008, Ane Marie Frederiksdatter, enke, 70, af Jersore. Født paa Æbelø. Husmand Lars Jespersen
1878, 1604, 2404, Maren Knudsdatter, enke, 69, af Jersore. Født i Grindløse. Datter af Knud Villumsen. Gaardmand Nicolaj Nicolajsen
1878, 0106, 0706, Kirsten Knudsdatter, enke, 86, af klinte. Født i Hasmark, Norup Sogn. Datter af Knud Knudsen. Husmand Jens Nielsen
1878, 1508, 2108, Karen Hansdatter, 49, af Æbelø. Født i Nørreby. Datter af Hans Olsen. Husmand Hans Mathiesen
1878, 1610, 2110, Karen Madsdatter, enke, 75, af Jersore. Født dér. Datter af Mads Andersen. Husmand Knud Jensen
1879, 0402, 0902, Birthe Cathrine Henriette Hansen, 20, af Nørreby. Født dér. Datter af Gjertrud Cathrine Hansen
1879, 2802, 0703, Bodil Kirstine Hansdatter, 83, af Jersore Mark. Født i Eilby. Aftægtsmand Peder Hjeresen
1879, 3003, 0704, Anna Nicolaisen, 4, datter af gaardmand Hans Nicolaisen, af Nørreby
1879, 0904, 1604, Abelone Marie Nielsen, 52, af Nørreby. Født i Klinte. Datter af Niels Larsen. Gaardmand Mads Jokumsen
1879, 0611, 1211, Birthe Kirstine Hansen, 38, af Holmene. Født i Hillerslev Sogn. Datter af Hans Christensen. Møllebestyrer Jørgen Jørgensen
1879, 0512, 1212, Maren Jensen, 20, Nørreby. Født i Skovby Sogn. Datter af Jens Nielsen. Plejedatter af gaardmand Mads Nielsen i Nørreby
1879, 2812, 06011880, Maren Nielsdatter, enke, 91, af Nørreby. Født dér. Datter af Hieronimus Nielsen. Gaardmand Mads Knudsen
1880, 1002, 1802, Karen Pedersdatter, enke, 73, af Nørreby Mark. Født i Kragelunds Mølle, Grindløse Sogn. Gaardmand Lars Andersen
1880, 1205, 1905, Gjertrud Marie Andersdatter, 86, boende i Nørreby. Født i Norup Sogn. Datter af Anders Eriksen. Aftægtsmand Peder Hansen
1880, 1405, 2005, Maren Jørgensdatter, 62, af Nørreby. Født i Krogsbølle Sogn. Datter af Jørgen Christensen. Aftægtsmand Lars Mikkelsen
1880, 1705, 2405, Ane Kirstine Marqvorsdatter, 75, af Nørreby. Født i Nørre Næraa. Datter af Marqvor Jørgensen. Indsidder Christen Jørgensen
1880, 2505, 0206, Ane Cathrine Andersen, 39, i Klinte. Født dér. Datter af Anders Jensen. Husmand Anders Christensen
1880, 2709, 0310, Maren Kirstine Andersen, 7, datter af husmand Jens Andersen, af Jersore Mark
1880, 1611, 2411, Karen Hansdatter, 54, i Nørreby. Født i Uggerslev. Datter af Hans Jensen. Gaardmand Niels Knudsen
1881, 1707, 2207, Karen Madsdatter, enke og almisselem,79, i Nørreby. Født i Søndersø. Husmand Mathias Poulsen
1882, 1701, 2501, Maren Hansen, 22, i Nørreby. Datter af gaardmand Hans Jørgensen i Nørreby
1882, 1103, 1903, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Rasmussen, af Jersore Mark
1882, 1703, 2303, Abeline Lund, 2 maaneder, datter af møller Niels Frederik Lund, af Klinte
1882, 1204, 1604, Elise Christine Pedersen, 6 maaneder, datter af Christian Pedersen, af Nørreby
1882, 1204, 1904, Karen Hansen Boe, 42, af Jersore Mark. Født paa Helnæs. Datter af Hans Hansen Boe. Gaardmand Lars Larsen Storm
1882, 2205, 2705, Karen Nielsen, 21, af Nørreby Mark. Datter af gaardmand Niels Hansen
1882, 1906, 2606, Karen Marie Hansdatter, ugift, 69, i Nørreby. Datter af Hans Hansen
1882, 0207, 0807, Ane Marie Jørgensdatter, enke, 70, af Jersore. Født dér. Datter af Jørgen Larsen. … mand Søren Mathisen
1882, 1508, 2108, Ane Marie Olesdatter, enke, 81, Nørreby. Født i Klinte. Datter af Ole Rasmussen. Gaardmand Peder Olsen
1882, 1611, 1911, Maren Kirstine Rasmussen, 19 dage, datter af indsidder Rasmus Rasmussen, af Nørreby
1882, 2811, 0512, Anne Kirstine Nielsdatter, ugift, 54. Født paa Endelave. Datter af Niels Ole Sørensen
1882, 3012, 05011883, Sidsel Kirstine Pedersdatter, enke, 61, af Nørreby. Født i Naur Sogn i Jylland. Indsidder Poul Hansen
1883, 0302, 0902, Ane Kirstine Jensdatter, enke, 73 og 9 maaneder, i Jersore. Født i Kjølstrup Sogn. Gaardmand Lars Larsen
1883, 3005, 0406, Karen Johanne Pedersen, 10½ maaned, datter af husmand Peder Nielsen Pedersen, af Æbelø
1883, 0306, 0906, Karen Marie Pedersdatter, 61, af Nørreby. Født sammesteds. Husmand Niels Christian Demant
1883, 0806, 1106, Malene Marie Pedersen, 10½ maaned, datter af husmand Peder Nielsen Pedersen, af Æbelø
1883, 1112, 1912, Else Magdalene Christensdatter, 65 og 9 maaneder, af Klinte. Født i Uggerslev. Datter af Christen Hansen. Gaardmand Lars Nielsen
1884, 1403, 2103, Marie Kirstine Knudsen, 3½, datter af gaardmand Hans Knudsen, af Klinte
1884, 2603, 0104, Karen Jørgensen, ugift, 25 og 9 maaneder, af Nørreby. Datter af gaardmand Jørgen Nielsen
1884, 1405, 2005, Karen Bærthelsdatter, 69, af Nørreby Hals. Gaardmand Jørgen Jokumsen
1884, 1906, 2606, Ane Marie Pedersdatter, 58, af Jersore. Gaardmand Peder Pedersen
1884, 2706, 0207, Gjertrud Marie Petra Knudsen, 14, datter af husmand Rasmus Knudsen, af Jersore Mark
1885, 2202, 0203, Anne Bertha Madsdatter, enke og aftægtskone, 78, i Nørreby. Datter af gaardmand Mads Pedersen sammesteds. Gaardmand Hans Nielsen
1885, 0603, 1303, Mette Marie Seierup, 51, af Jersore Mark. Født i Haarslev. Datter af Anne Hansdatter. Husmand Rasmus Madsen Jensen
1885, 0305, 1005, Johanne Johansdatter, enke og fattiglem, 86, opholdt sig hos husmand Lars Chr. Hansen, Holmene. Født i Kosterslev. Særslev Sogn. Husmand Rasmus Jensen, Sandager Sogn
1885, 2107, 2707, Kirsten Larsen, 46, af Jersore. Datter af gaardmand Lars Jørgensen af Jersore. Gaardmand Knud Nicolajsen
1886, 1201, 1901, Anne Jakobsdatter, enke, 79, i Nørreby. Født i Skamby. Datter af Jakob Christensen. Gaardmand Jørgen Jakobsen
1886, 2001, 2501, Rasmus Kirstine Rasmussen, 4½, datter af indsidder Rasmus Rasmussen, af Nørreby
1886, 0303, 1003, Anne Marie Hansen, enke, 87½, af Jersore. Født i Grindløse. Datter af Hans Jochumsen. Gaardmand Rasmus Olsen
1886, 1403, 2203, Karen Rasmussen, 29 og 9 maaneder, i Nørreby Hals. Født i Egense. Datter af husmand Rasmus Hansen af Egense
1886, 1404, 1804, Karen Magdalene Lund, 14 dage, datter af møller Niels Lund, Klinte
1886, 0905, 1405, Ane Nielsen, 50, Holmene. Datter af Niels Pedersen af Gyngstrup. Husmand Niels Jørgensen
1886, 1505, 2205, Ane Jokumsdatter, enke, 75 og 3 maaneder, af Droch. Født i Grindløse. Datter af Jokum Smed. Aftægtsmand Jeppe Andersen
1886, 0106, 0706, Bodil Hansen, ugift, 25½. Født i Nørre Næraa. Datter af Hans Andreasen
1886, 0212, 1012, Mette Kirstine Christophersdatter, 58, af Nørreby Mark. Født i Bogense Sogn. Datter Christopher Nielsen. Aftægtsmand Peder Nielsen
1886, 1212, 1712, Karen Marie Hansdatter, enke og aftægtskone, 64, af Nørreby. Født i Eskildstrup. Gaardmand Hans Christensen
1886, 2212, 3012, Maren Jespersdatter, 86, af Jersore. Født i Hasmark. Datter af Jesper Mikkelsen. Husmand Hans Hansen
1886, 2412, 3012, Karen Larsdatter, enke, 78½, af Nørreby. Datter af Lars Knudsen. Husmand Peder Bertelsen
1887, 1903, 2803, Ane Andersdatter, enke, 68, af Jersore. Datter af Anders Jørgensen og boede i Haarslev Sogn. Smed Jeppe Jensen
1887, 1504, 2204, Bodil Madsdatter, enke, 86, i Nørreby. Datter af Mads Eriksen af Grindløse. Husmand Peder Madsen
1887, 1904, 2404, Agnes Gottlieb, 1, datter af sognepræst Fr. P. V. Gottlieb, i Klinte Præstegaard
1887, 2909, 0510, Ane Kirstine Rasmusdatter, enke, 83, opholdt sig i Nørreby. Peder Pedersen i Gyngstrup
1887, 0211, 0911, Maren Nielsdatter, enke og aftægtskone, 85, i Nørreby. Datter af Niels Jørgensen. Gaardmand Niels Christensen
1887, 1311, 1811, Ane Katrine Jørgensen, 56, opholdt sig hos broderen gaardmand Hans Jørgensen, i Nørreby. Datter af Jørgen Jørgensen. Husmand Rasmus Jensen, af Maderup, Særslev Sogn
1887, 2412, 02011888, Abelone Jørgensen, gift, 30½, af Nørreby. Født i Nørre Højrup. Datter af Jørgen Larsen. Husmand Christian Pedersen
1888, 1001, 1801, Mette Marie Pedersen, 27, af Holmene. Født i Gyngestrup. Datter af Peder Hansen. Husmand Knud Rasmussen
1881, 0903, 1603, Christine Laurine Jørgensen, tjente, 24, i Klinte Præstegaard. Datter af husmand Lars Jørgensen af Vester Egense Mark  
1888, 1803, 2403, Agnes Elisabeth Gottlieb, 10 maaneder og 24 dage, datter af sognepræst Fr. P. V. Gottlieb, i Klinte Præstegaard
1888, 1104, 1704, Karen Marie Mortensen, 3, datter af skipper Mortensen, Nørreby Hals
1888, 0605, 1305, Ane Margrethe Rasmussen, ugift almisselem, 64 og 9 maaneder, af Holmene. Datter af husmand Rasmus Nielsen
1888, 2205, 2805, Anna Kirstine Rasmussen, 12 dage, datter af husmand Rasmus Rasmussen, af Nørreby
1888, 1007, 1507, Johanne Hansdatter, enke og fattiglem, 93, af Nørreby. Hans Peder Poulsen
1888, 1110, 1710, Marie Gregoria Henriette Gottlieb f. Erichson, enke, 87 og 3 maaneder, opholdende sig i Klinte Præstegaard. Født i Melby Præstegaard paa Sjælland. Datter af sognepræst Andreas Erichson i Gjerslev. Sognepræst Fr. Gottlieb af Østerlunde
1888, 0211, 0911, Maren Pedersen, ugift, 32, af Nørreby. Datter af afdøde gaardmand Peder Hansen af Nørreby
1888, 1611, 2311, Karen Pedersen, 51, af Jersore. Født i Roerslev, Nørre Næraa Sogn. Datter af Peder Nielsen af roerslev. Gaardmand Ole Rasmussen
1888, 2011, 2811, Barbara Kirstine Hansen, 17½, datter af gaardmand Hans Pedersen, af Jersore
1889, 2002, 2702, Anna Petersen, enke, 85½, opholdt sig hos sin datter i Jersore. Født i Adelby i Slesvig. Datter af Heinrich Petersen. Styrmand Andersen af Flensborg
1889, 2908, 0409, Anna Kirstine Hjerine Nielsen, 3 uger, datter af husmand Anders Nielsen, af Lindø
1890, 1104, 1704, Christiane Jørgensdatter, enke og fattiglem, 90, i Nørreby. Født i Gyngstrup, Krogsbølle Sogn. Husmand Jørgen Jespersen
1890, 0207, 0607, Dødfødt pige, datter af snedker Søren Christian Andersen, af Nørreby
1890, 0611, 1211, Karen Jeppesdatter, enke, 66, paa Jersore Mark. Født i Nørreby. Datter af Jeppe Olsen. Husmand Mads Hjæresen
1890, 2111, 2611, Marie Larsdatter, 69, af Nørreby. Født i Egense. Datter af Lars Pedersen. Husmand Niels Andersen
1891, 0601, 1401, Kirsten Nielsdatter, enke, 79 og 9 maaneder, af Nørreby. Født i Vesterby, Grindløse Sogn. Datter af Niels Jørgensen
1891, 3101, 0602, Karen Marie Christensdatter, 66 og 9 maaneder, af Nørreby. Datter af Christen Christensen i Hasmark, Norup Sogn. Husmand Knud Andreasen
1891, 1503, 2103, Anna Dorthea Wiinberg, 8 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Peder Wiinberg, af Nørreby
1891, 0206, 0606, Anne Hansen, 54, af Nørreby. Født i Klinte. Datter af Hans Rasmussen. Gaardmand Lars Knudsen
1891, 3008, 0309, Udøbt pige, 3 uger, datter af gaardmand Christoffer Pedersen, paa Lindø
1891, 0311, 1111, Kirsten Adamsdatter, enke, 70, opholdt sig hos sin søn i Klinte. Født i Grindløse Mark. Husmand Andreas Poulsen af Søndersø Mark
1891, 1812, 2412, Anna Marie Andersen, enke, 58, af Jersore. Født i Flensborg. Datter af styrmand Andersen i Flensborg. Fiskeribestyrer Peter Frederik Johansen