Nørre Højrup, 1867-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1867-1891, Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid

1867, 0405, 1005, Frederik Poulsen, gift, indsidder og kludesamler, 32, i Nørre Høirup. Født i Vedde, Sønderby Sogn
1867, 1508, 3008, Hans Nielsen, ugift, 26 og 10 maaneder, Nørre Høirup. Født samme sted. Søn af gaardmand Niels Hansen
1869, 2104, 2504, Niels Theodor Nielsen, 9 maaneder, søn af kjøbmand og kroforpagter Jens Peder Nielsen, i Nørre Høirup. Født sammesteds
1871, 0702, 1202, Jens Peder Jensen (tvilling), 8 maaneder, søn af huusmand Rasmus Jensen, Nørre Høirup. Født sammesteds
1871, 2809, 0210, Knud Andersen, gift og fæstehuusmand, 62, i Nørre Høirup. Født sammesteds
1872, 1404, 1904, Niels Valdemar Nielsen, ½, søn af kjøbmand og kroforpagter Nielsen, Nørre Høirup. Født sammesteds
1873, 2402, 0203, Hans Christian Pedersen, 1 maaned, søn af ugift Karen Kirstine Andersen (gaardmand Anders Rasmussens datter), i Nørre Høirup. Født sammesteds
1873, 2204, 2704, Niels Jørgen Simonsen, gift, indsidder og arbeidsmand, 52, paa Nørre Høirup Mark (Høiruphusene), Født i Kjerte Sogn
1873, 2106, 2506, Jørgen Jensen, 15 og 2 maaneder, søn af gaardmand Jens Hansen, i Nørre Høirup. Født i Jersore, Klinte Sogn
1875, 2704, 0305, Peder Jacobsen, 6, søn af huusmand og skrædder Peder Chr. Jacobsen, i Nørre Høirup. Født sammesteds
1875, 1305, 1905, Henrik Rasmussen, gift og husmand, 59, i Nørre Høirup. Født i Nørreby, Klinte Sogn
1875, 2705, 0206, Hans Jensen, ugift tjenestekarl, 74, hos gaardmand Knud Andersen, Høirup. Født i Vester Egense, Grindløse Sogn
1876, 2211, 2911, Hans Rasmussen, 7 maaneder, søn af boelsmand Knud Rasmussen, i Nørre Høirup. Født sammesteds
1877, 1003, 1803, Hans Rasmussen Maare, gift, indsidder og hørsvinger, 80, i Nørre Høirup. Født i Maare, Herredsted Sogn
1878, 1312, 2012, Niels Hansen, gift og fæstegaardmand, 71, i Nørre Høirup. Født sammesteds
1879, 2208, 0109, Rasmus Jensen, gift og huseier, 54, i Nørre Høirup. Født i Otterup Sogn
1879, 0411, 1011, Peder Christian Jacobsen, gift, skrædder og indsidder, 51, i Nørre Høirup. Født i Otterup Sogn
1879, 2112, 2712, Peder Andersen, gift og huseier, 51, i Nørre Høirup. Født sammesteds
1880, 1109, 1709, Jens Hansen, gift og gaardeier, 69 og 9 maaneder, i Nørre Høirup. Født i Gamtofte Sogn
1881, 2901, 0502, Rasmus Sørensen, ugift, 48 og 4 maaneder, opholdt sig hos broderen gaardmand Knud Sørensen, i Nørre Høirup. Født sammesteds
1881, 1202, 1902, Knud Sørensen, gift og gaardeier, 44½, i Nørre Høirup. Født sammesteds
1881, 0604, 1204, Theodor Ejnar Thomas Nielsen, 1 og 9 maaneder, søn af kjøbmand Nielsen, i Nørre Høirup. Født sammesteds
1881, 2204, 3004, Peder Hansen, gift og selveiergaardmand, 82, i Nørre Høirup. Født sammesteds
1881, 2405, 3005, Hans Nielsen, enkemand, aftægtsmand og arbejdsmand, 77, midlertidigt ophold hos svigersønnen husmand Anders Christoffer Christensen, i Bogense Landsogn. Født i Klinte Sogn
1881, 3006, 1007, Anders Pedersen (død strax), søn af Ane Marie Andersen (gaardmand Anders Rasmussens datter), i Nørre Høirup. Født sammesteds
1882, 2809, 0510, Anton Marius Christiansen, 16 dage, søn af husmand Lars Christiansen, af Nørre Høirup. Født sammesteds
1882, 1810, 2210, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand Knud Nielsen, i Nørre Høirup
1883, 0102, 07402, Johan Henrik Schultz, ugift røgter, 60, hos gaardmand Jeppe Hansen, i Høirup. Født i Væde, Veflinge Sogn
1884, 2508, 0109, Niels Rasmussen, gift og gaardeier, 70 og 11 maaneder, i Nørre Høirup. Født sammesteds
1884, 0711, 1411, Niels Nielsen, ugift huseier, 72, i Nørre Høirup. Født i Ringe, Nørre Næraa Sogn
1885, 0803, 1503, Peder Anton Pedersen, ugift, 24, af Nørre Høirup. Født sammesteds. Søn af indsidder Knud Pedersen
1885, 1609, 2309, Hans Jacob Mortensen, enkemand og selveiergaardmand, 69, i Nørre Høirup. Født i Haarslev Sogn
1885, 1610, 2310, Anders Hansen, gift og gaardeier, 68, i Nørre Høirup. Født i Taagerud, Vigerslev Sogn
1885, 2411, 2911, Rasmus Hansen, 5 timer, søn af gaardmand Jeppe Hansen, af Nørre Høirup. Født sammesteds
1886, 1511, 2211, Knud Andersen, gift og selveiergaardmand, 87, af Nørre Høirup. Født sammesteds
1887, 0702, 1402, Dødfødt dreng, søn af ugift Karen Sophie Rasmussen, af Nørre Høirup
1887, 0106, 0706, Rasmus Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 91, paa Nørre Høirup Mark. Født i Vellinge, Bederslev Sogn
1889, 2703, 0304, Poul Rasmussen, gift og gaardejer, 72, i Nørre Højrup. Født sammesteds
1889, 0205, 0505, Dødfødt dreng, søn af gaardbestyrer Ernst Peder Hansen, af Nørre Højrup
1889, 3005, 0406, Niels Larsen, gift og gaardejer, 61, i Nørre Højrup. Født samme sted
1889, 0806, 1306, Niels Knudsen, gift, indsidder og tømrer, 40, paa Nørre Højrup Mark. Født 14.5.1849 i Norup Sogn
1890, 2402, 0203, Johannes Martin Pedersen, 3 maaneder, søn af gaardbestyrer Knud Pedersen, af Nørre Højrup. Født 26.11.1889 samme sted
1890, 0603, 1203, Niels Christian Pedersen, 1 og 4 maaneder, søn af gaardbestyrer Knud Pedersen, af Nørre Højrup. Født 29.10.1888 samme sted
1891, 2304, 2904, Martin Jeppesen, ½, søn af smed Jens Jeppesen, af Nørre Højrup. Født samme sted
1891, 0305, 1005, Niels Timmermann, 8 maaneder, søn af boelsmand og fhv. friskolelærer Hans Nielsen Timmerman, i Nørre Højrup. Født samme sted
1891, 3011, 0712, Rasmus Rasmussen, gift, husejer og arbejdsmand, 70, i Nørre Højrup. Født i Veflinge Sogn
1891, 3112, 08011892, Peder Jørgensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 84, i Nørre Højrup. Født 18.4.1807 i Aarslev Sogn
1867, 2004, 2604, Anne Margrethe Jensen, ugift sypige, 21½, i Nørre Høirup. Datter af huusmand Jens Jacobsens enke, hos hvem hun opholdt sig. Født i Nørre Høirup
1867, 1005, 1605, Maren Rasmusdatter, 60½, i Nørre Høirup. Født i Meelby Sogn. Hjulmand Hans Nielsen
1867, 0510, 1310, Anne Marie Hansdatter, enke og almisselem, 88, i Nørre Høirup. Født i Klinte Sogn. Huusmand Jochum Jørgensen
1869, 0303, 0803, Anne Sørensdatter, enke, 53, i Nørre Høirup. Født sammesteds. Gaardeier Anders Chr. Larsen
1869, 2506, 3006, Johanne Marie Hendriksdatter, enke, 79, i Nørre Høirup. Født i Haarslev Sogn. Huusmand og bødker Rasmus Larsen
1869, 0907, 1207, Anne Kirstine Nielsen, 19 dage, datter af Anne Marie Hendriksen, tilhuse hos faderen huusmand Hendrik Rasmussen, i Nørre Høirup. Født sammesteds
1871, 0102, 0502, Ane Margrethe Jensen (tvilling), 8 maaneder, datter af huusmand Rasmus Jensen, i Nørre Høirup. Født sammesteds
1871, 2303, 3003, Ane Rasmusdatter, enke, 67, i Nørre Høirup. Født i Nørre Esterbølle, Sandager Sogn. Huusmand Peder Knudsen
1871, 2910, 0311, Kirsten Hansen, 36, i Nørre Høirup. Født sammesteds. Gaardmand Anders Rasmussen
1871, 3010, 0611, Cathrine Elisabeth Jeppesdatter, gift, 44 i Nørre Høirup. Født i Lumby Sogn. Gaardmand Hans Jacob Mortensen
1872, 1804, 2104, Marie Kirstine Magdalene Madsen, 2 maaneder, datter af ugift indsidderske Antonie Bøving, i Høiruphusene. Født sammesteds
1872, 0512, 1112, Ane Kirstine Madsen, 1½, datter af husmand Niels Madsen, paa Nørre Høirup Mark. Født sammesteds
1873, 1402, 2002, Ane Pedersen, 14½ maaned, datter af gaardbestyrer Hans Pedersen, i Nørre Høirup
1873, 2502, 0303, Maren Olesdatter, enke, 73, i Nørre Høirup. Gaardmand Lars Olsen
1874, 0502, 0902, Karen Kirstine Pedersen Højmark, 3 uger, datter af gaardmand Jeppe Pedersen, i Nørre Høirup. Født sammesteds
1874, 0809, 1409, Abelone Hansen, gift, 30½, paa Nørre Høirup Mark. Født paa Uggerslev Mark. Huusmand og skrædder Hans Rasmussen
1874, 2812, 03011875, Kirstine Jacobsdatter, enke og almisselem, 77, opholder sig hos sin svigersøn husmand Niels Andersen, i Nørre Høirup. Født paa Uggerslev Mark
1875, 0207, 0707, Ane Jørgensdatter, enke, 78, opholdende sig hos husmand Jørgen Larsen, paa Nørre Høirup Mark. Født i Søndersø. Huusmand Lars Hansen i Høirup
1875, 0208, 0708, Ane Nielsen, ugift, 26 og 4 maaneder, i Nørre Høirup. Født sammesteds. Datter af fæstegaardmand Niels Hansen
1875, 2012, 2812, Karen Marie Hansen, gift, 43½, i Nørre Høirup. Født i Uggerslev sogn. Husmand Niels Andersen
1876, 1210, 1910, Ernestine Adamine Hansen, ugift,24 og 9 maaneder, i Høirup. Datter af gaardmand Hans Nielsen
1877, 0704, 1304, Johanne Poulsdatter, gift, 72, i Nørre Høirup. Født i Nørre Høirup. Husmand Rasmus Hansen
1877, 1604, 2304, Karen Nielsdatter, gift, 64½, paa Høirup Mark. Født i Bederslev. Indsidder Peder Knudsen
1877, 2706, 0207, Hansine Rasmussen, ugift,23, tjener hos gaardmand Hans Olsen i Ringe, Nørre Næraa Sogn. Født i Ringe Sogn, Svendborg Amt. Datter af husmand Rasmus Hansen paa Nørre Høirup Mark
1878, 0306, 0806, Ane Christiansen, gift, 30, i Nørre Høirup. Født i Hessum, Skeby Sogn. Husmand Niels Andersen
1879, 2509, 3009, Theodora Nielsen, 10, datter af kjøbmand og kroeier Jens Peder Nielsen, af Nørre Høirup. Født sammesteds
1879, 3009, 0610, Ane Kirstine Pedersen, ugift, 23½, af Nørre Høirup. Født paa Uggerslev Mark. Steddater af husmand Niels Andersen
1881, 1702, 2402, Ane Clausdatter, gaardmandsenke, 79, i Nørre Høirup. Født sammesteds
1881, 0112, 0712, Ane Marie Larsen, 7 og 3 maaneder, datter af husmand Jens Larsen, paa Høirup Mark. Født sammesteds
1882, 1202, 2002, Sidsel Kirstine Larsdatter, gift, 61, paa Nørre Høirup Mark. Født i Øxendrup Sogn. Husmand Rasmus Hansen
1882, 2004, 2604, Dorthe Marie Knudsdatter, ugift … , 76, opholdt sig i Skovby Sogn. Aftægt af sin søn boelsmand Knud Rasmussen i Korup
1882, 2011, 2611, Cathrine Marie Hansen, enke og almisselem, 77, af Nørre Høirup. Født i Ribe. Hørsvinger Hans Rasmussen
1883, 1301, 2101, Ane Kirstine Pedersen, gift, 42½, i Nørre Høirup. Født paa Endelave. Husmand Niels Andersen
1883, 0704, 1604, Maren Poulsen, ugift, 37 og 3 maaneder, af Nørre Høirup. Født sammesteds. Datter af gaardmand Poul Rasmussen
1883, 0712, 1212, Dødfødt pige, datter af indsidder Peder Jessen Ravn, af Høiruphusene, Nørre Høirup Mark
1883, 1812, 2312, Birthe Cathrine Nielsen, gift, 46, i Nørre Høirup. Født i Ringe, Nørre Næraa Sogn. Indsidder Anders Jørgensen
1883, 2612, 02011984, Cathrine Margrethe Jeppesen, 18 og 2 maaneder. Datter af gaardmand Rasmus Jeppesen og Gjertrud Marie Andersen, af Øster Egense, Norup Sogn
1885, 0805, 1405, Bodil Andersdatter, enke og fattiglem, 79. Født i Roerslev, Nørre Næraa sogn. Husmand Hans Henrik Rasmussen
1886, 3004, 0705, Maren Hansdatter, enke, 62, boende paa Nørre Høirup Mark. Født i Taagerud, Vigerslev Sogn. Gaardmand Anders Pedersen paa Grindløse Mark
1886, 1907, 2407, Ane Kirstine Nielsen, 29, Nørre Høirup. Født i Nørre Høirup. Datter af gaardmand Niels Rasmussen af Nørre Høirup. Arbeidsmand Niels Christiansen i Amerika
1887, 0702, 1407, Karen Sophie Rasmussen, ugift fruentimmer, 24 og 3 maaneder, tilhuse hos husmand Rasmus Rasmussen af Nørre Høirup. Født i Otterup Sogn
1888, 1601, 2301, Ane Jørgensen, ugift sypige, 26 og 9 maaneder, paa Nørre Høirup Mark. Født sammesteds. Datter af husmand Jørgen Larsen
1888, 1802, 2202, Johanne Cathrine Hansdatter, gift, 63, i Nørre Høirup. Født i Trøstrup-Korup. Husmand og smed Lars Hansen
1888, 1404, 2204, Laura Marie Pedersen, ½, datter af indsidder Knud Pedersen, af Nørre Høirup. Født sammesteds
1888, 0306, 1106, Anne Marie Andersdatter, enke, 79, opholdt sig hos sin svigersøn gaardmand Jeppe Pedersen af Nørre Høirup. Født i Seden Sogn. Aftgætsgaardmand Rasmus Nielsen paa Aarslev Mark, Aarslev Sogn
1889, 0112, 0812, Anna Petrine Pedersen, 4½, datter af gaardbestyrer Knud Pedersen, af Nørre Høirup. Født sammesteds
1890, 2001, 2701, Maren Hansen, enke, 51½, i Nørre Høirup. Født samme sted. Gaardejer Niels Larsen
1890, 2502, 0203, Theodora Abelline Victoria Knudsen, 3, datter af tømrer Niels Knudsens enke, paa Nørre Høirup Mark. Født 18.1.1887
1890, 0705, 1305, Karen Marie Andersen, ugift tjenestepige, 33, af Nørre Høirup. Født 23.8.1856 samme sted. Datter af husmand Peder Andersens enke
1890, 2309, 3009, Marie Kirstine Olesdatter, gift, 81, i Nørre Høirup. Født 30.5.1809 i Brøndstruphusene, Uggerslev Sogn. Aftægtshusmand Hans Nielsen
1890, 0812, 1412, Anna Petrine Pedersen, 2½, datter af gaardbestyrer Knud Pedersen, af Nørre Høirup. Født sammesteds