Skamby, 1853-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1853-1891, Skamby sogn, Skam herred, Odense Amt
© Lotte Brændegaard Hvid
www.virgo-fyn.dk

1853, 2201, 2801, Rasmus Hansen, gift og gaardmand, 53 og 3 maaneder, i Steensby. Søn af gaardmand Hans Andersen og hustru
1853, 2801, 0202, Niels Knudsen, gift og aftægtsmand, 58, hos gaardmand Christen Nielsen i Steensby. Født i samme by
1853, 2502, 0403, Peder Hansen, 9 maaneder, søn af pige Barbara Kirstine Pedersdatter, som for tiden tjener i Uggerslev Sogn
1853, 0103, 1103, Niels Archtander Larsen, ugift, skolelærer og kirkesanger, 60, i Skamby. Født 1793 i Skamby
1853, 1003, 1603, Peder Iversen, 13 dage, søn af gaardmand Iver Jensen og Karen Hansdatter, af Steensby
1853, 2003, 3103, Dreng, 1 dag, søn af møller Mads Christoffersen, i Rodstrup
1853, 0204, 1004, Ole Rasmussen, 34, i Ullerup. Svigersøn af gaardmand Rasmus Hellesen
1853, 2804, 0605, Hans Olsen, gift og aftægtsmand, 83, hos gaardmand Jens Hansen i Skamby
1853, 2905, 0506, Søren Andersen, 13, søn af gaardmand Anders Sørensen, i Ullerup
1853, 1206, 1906, Ebbe Frandsen, 11, stedsøn af gaardmand Niels Jørgensen, i Rodstrup
1853, 1805, 2505, Jørgen Rasmussen, tjenestekarl, 25, hos stedfaderen gaardmand Niels Larsen, i Brøndstrup
1853, 3108, 0709, Hans Christensen, 4, søn af gaardmand Christen Jacobsen, i Thorup
1853, 2509, 0210, Jens Hansen, 1, søn af indsidder Hans Andersen, i Thorup
1853, 2611, 0512, Anders Ottosen, huusmand, 54, i Badstrup
1853, 2612, 02011854, Lars Jørgensen, aftægtsmand, 75, hos gaardmand Hans Knudsen i Glaundrup
1854, 0901, 1501, Rasmus Olsen, uhrmagersvend, 25, i Thorup. Søn af aftægtsmand Ole Hansen
1854, 0705, 1505, Rasmus Pedersen, gaardmand, 57, i Bolmerod
1854, 3005, 0506, Anders Sørensen, gaardmand, 42, i Ullerup. Søn af skomager Almind i Steensby
1854, 2107, 2607, Lars Peter Christensen, 8½, søn af boelsmand Christen Larsen, i Slebstrup
1854, 2508, 0109, Johannes Schjøtz Møller, tjenestekarl, 21, i Rodstrup. Stedsøn af huusmand og forhen møller Mads Christoffersen
1854, 1210, 22140, Jens Christensen, 1, søn af pige Kirsten Mortensen, paa Skamby mark
1854, 0211, 0811, Hans Knudsen, fattiglem, 72, paa Rodstrup Mark
1854, 0412 ,1112, Rasmus Andersen, huusmand og smed, 38, i Skamby
1855, 1303, 1803, Dødfødt dreng, søn af Maren Pedersdatter, af Skamby. Tilhuse hos moderen Peder Jensens enke
1855, 2703, 0104, Rasmus Nielsen, 9 maaneder, søn af huusmand Niels Christian Pedersen, i Steensby
1855, 3003, 0604, Jacob Christensen, aftægtsmand, 78, ophold sig hos sønnen Jens Jacobsen i Skamby
1855, 1105, 1605, Anders Larsen, aftægtsmand, 85½, opholdt sig hos sønnen gaardmand Hans Andersen, i Thorup
1855, 2005, 2505, Niels Steffensen, huusmand og smed, 48, i Thorup
1855, 1207, 1607, Rasmus Hansen, 2, søn af gaardmand Hans Knudsen, i Glaundrup
1855, 1908, 2208, Hans Hansen, indsidder, i Thorup
1855, 0212, 0912, Hans Knudsen, paa aftægt, 72, hos svigersønnen Rasmus Hansen i Skamby
1855, 3010, 0411, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Larsen, i Ullerup
1856, 2901, 0302, Claus Nielsen, 2 dage, søn af gaardmand Niels Clausen, i Bolmerod
1856, 0603, 1203, Lars Jørgensen, 9 maaneder, søn af huusmand Jørgen Hansen, i Skamby
1856, 2404, 0105, Rasmus Hansen, 8 dage, søn af gaardmand Hans Knudsen, i Glaundrup
1856, 1906, 2506, Rasmus Johansen, huusmand, 38, i Thorup
1856, 0107, 0607, Mathias Hansen, forhen gaardmand, 91½, paa aftægt hos sønnen Christen Mathiesen i Skamby
1856, 1409, 1909, Ole Hansen, fattiglem, 53, opholdt sig hos søstersønnen gaardmand Jørgen Jacob Rasmussen, i Lunde
1856, 0312, 1012, Anders Mathiasen, gaardeier og sognefoged, 68, i Skamby
1856, 1712, 2612, Niels Madsen, gaardeier, 66, i Brøndstrup
1856, 1712, 2612, Hans Pedersen, tjenestekarl hos forpagteren paa Dallund, 19, hos forældrene i Skamby Fattighus
1857, 2801, 0401, Jørgen Pedersen, 11 dage, søn af gaardmand Peder Larsen, i Rodstrup
1857, 0202, 0902, Hans Christensen, 17½, søn af gaardmand Christen Hansen, i Brøndstrup
1857, 1109, 1609, Hans Hansen, snedkersvend, 38, opholdt sig hos sine forældre glarmster Hans Hansen, i Steensby
1857, 2009, 2509, Mathias Christensen, ungkarl, 19½, i Skamby. Søn af gaardmand Christen Mathiasen
1857, 2312, 2912, Jens Knudsen, ungkarl, 20, i Ullerup. Søn af sognefoged Knud Larsen
1858, 0308, 0808, Hans Christian Steffensen, 4 og 9 maaneder, søn af gaardmand Steffen Steffensen, i Skamby
1858, 0108, 0408, Dødfødt dreng, søn af huusmand og skrædder Peder Steffensen, i Steensby
1858, 2811, 0312, Rasmus Christian Johansen, 5 uger, søn af pige Anne Nielsen, i Steensby
1858, 3011, 0812, Mads Christensen, almisselem, 52, i Skamby Fattighuus
1858, 0712, 1212, Lars Jørgensen, huusmand, 72, i Skamby
1859, 1901, 2401, Peder Pedersen, 8½, søn af gaardmand Peder Jensen, i Steensby
1859, 0202, 0902, Peder Madsen, almisselem, 79, i Thorup
1859, 1502, 2002, Rasmus Madsen, 2, søn af huusmand Mads Rasmussen, i Rodstrup
1859, 0803, 1603, Knud Knudsen, aftægtsgaardmand, 82, hos svigersønnen gaardeier Lars Hansen, i Steensby
1859, 1005, 1505, Mads Madsen, 6 uger, søn af indsidder Niels Madsen, hos smeden i Rodstrup
1859, 1505, 2305, Christian Nielsen, gaardfæster, 58, i Badstrup
1859, 2905, 0206, Hans Sørensen, tjenestekarl, 23½, i Steensby. Søn af gaardmand Søren Rasmussen i Steensby
1859, 0107, 0807, Hans Mathiesen, aftægtsgaardmand, 65½, hos svigersønnen Lars Jensen, i Steensby
1859, 2707, 0108, Hans Nielsen, tjenestekarl, 33½, hos svogeren gaardmand Jørgen Nielsen, i Brøndstrup
1859, 2307, 3107, Morten Nielsen, fæstehuusmand og arbeidsmand, 56, paa Skamby Mark
1859, 0209, 0509, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Peter Nielsen og Anne Christiansdatter, i Rodstrup
1859, 0311, 0911, Lars Rasmussen, tjenestekarl, 33 og 9 maaneder, hos forpagteren paa Gyldensteen
1859, 1609, 2209, Dreng (dræbt strax efter fødslen). Født paa Ullerup Mark hos boelsmand Hans Andersen
1859, 2212, 3012, Hans Mayntz, proprietair og eier, 49, gaarden Mariendal i Thorup
1860, 2101, 2701, Jørgen Sørensen, aftægtsgaardmand, 96, ophold hos sønnen gaardmand Niels Jørgensen, i Rodstrup
1860, 3001, 0802, Hans Rasmussen, huusmand og paa aftægt, 67, hos svigersønnen paa Badstrup Mark
1860, 1902, 2602, Lars Christiansen, tjenestekarl, 35, i Thorup. Pleiesøn af gaardmand Jørgen Larsen
1860, 1104, 1904, Christian Sommerfeldt, sognepræst, 63, i Skamby
1860, 1204, 1804, Jørgen Nielsen, aftægtsgaardmand, 71, hos sønnen Peder Jørgensen i Rodstrup
1860, 0305, 1205, Christen Andersen, ungkarl, 21, Ullerup. Søn af gaardeier Anders Hansen i Ullerup
1860, 1906, 2306, Hans Christian Madsen, tjenestekarl, 23, hos proprietair Friis paa Blaaholm, Skeby Sogn. Søn af Christian Nielsens enke i Badstrup
1860, 2611, 0312, Lars Christensen, gaardeier og enkemand, 57, i Thorup
1860, 3011, 0712, Anders Olsen, gift og huusmand, 51, i Rodstrup
1861, 3101, 0802, Ole Christian Hansen, 1, søn af indsidder Hans Christian Olsen, i Thorup
1861, 2002, 2702, Niels Hansen, ½, søn af gaardfæster Hans Knudsen, i Glaundrup
1861, 0307, 1007, Christian Hansen, gaardeier, 32, i Badstrup. Født i Ørritslev, Otterup Sogn. Søn af Hans Johansen
1861, 1312, 1912, Frands Hansen, ½, søn af afdøde gaardeier Christian Hansen, i Badstrup
1862, 0401, 0801, Hans Sørensen, 3 uger, søn af pige Mette Kirstine Sørensen, i Steensby
1862, 2301, 3101, Anders Hansen, gift og gaardeier, 61, i Ullerup
1862, 2102, 2802, Jørgen Hansen, gift og huusmand, 59, i Rostrup
1862, 1403, 2103, Knud Olsen, aftægtsmand,77, hos Christian Hansens enke i Badstrup
1862, 1605, 2305, Rasmus Hansen, enkemand og paa aftægt, 64, hos sønnen Peder Rasmussen, Skamby
1862, 1206, 2006, Jørgen Andersen, aftægtsmand, 75, hos sønnen Anders Jørgensen i Rostrup
1862, 1007, 1807, Mathias Hjeresen, gift og huusmand, 75, i Skamby
1862, 2007, 2507, Mads Christiansen, enkemand og tømmermand, 73, i Fattighuset i Skamby
1862, 0112, 0812, Peder Iversen, 7 og 10 maaneder, søn af gaardmand Iver Jensen, i Steensby
1862, 2212, 2912, Christen Jacobsen, gift og gaardeier, 53, i Thorup
1862, 2612, 04011863, Rasmus Pedersen6 uger, søn af indsidder og smedesvend Peder Rasmussen, i Steensby
1863, 0301, 0901, Jens Andreas Karl Hansen, 9 maaneder, søn af tømmermand Jørgen Hansen, i Skamby
1863, 1602, 2502, Christen Christensen, aftægtsmand, 78, hos svigersønnen gaardmand Knud Andersen, i Skamby
1863, 2206, 2606, Peder Hansen, tjenestekarl, 29, hos sin svoger gaardmand Lars Jensen, i Steensby. Søn af gaardmand Hans Mathiesen i Steensby
1863, 2710, 0211, Niels Nielsen, 8 maaneder, søn af gaardeier Niels Larsen, i Brøndstrup
1863, 1912, 2312, Peder Larsen, gift og gaardmand,57, i Rostrup
1864, 1701, 2401, Peder Pedersen (Ruerne), ugift tjenestekarl, 38, i Skamby
1864, 1602, 2402, Lars Christensen, 6, søn af gaardmand Christen Nielsen, i Steensby
1864, 2605, 0106, Niels Christian Mortensen, ungkarl, 18½, opholdt sig hos moderen Morten Nielsens enke, Skamby Mark
1864, 2508, 0209, Niels Jørgensen, gift og aftægtsmand, 65½, i Rostrup
1864, 1311, 2111, Hans Knudsen, gift og gaardmand, 49½, i Glaundrup
1864, 2312, 3012, Niels Sørensen, tjenestekarl,21½, hos broderen Rasmus Sørensen, i Steensby
1865, 2901, 0602, Anders Larsen, selveiergaardmand, 49 og 3 maaneder, i Skamby
1865, 1903, 2603, Nyfødt dreng (tvilling), søn af smed Christian Jørgensen, i Badstrup
1865, 0209, 0609, Lars Nielsen, aftægtsmand, 79½, Ullerup
1865, 0209, 1009, Peder Jensen, 3 uger, søn af indsidder Jens Clausen, i Skamby
1865, 1309, 1709, Wilhelm Bagge Nielsen, pleiebarn hos huusmand Andreas Olsen, paa Steensby Mark
1865, 2310, 3010, Lars Nielsen, 3½, søn af gaardmand Niels Larsen, paa Ullerup Mark
1865, 3110, 0611, Anders Hansen, 10½, stedsøn af gaardmand Niels Larsen, paa Ullerup Mark
1865, 0312, 0912, Jørgen Jørgensen, 2½, søn af møller Jørg. Andersen, Rostrup
1866, 1001, 1701, Morten Hansen, gaardeier, 28½, i Skamby
1866, 0201, 0701, Udøbt dreng, søn af huusmand Rasmus Nielsen, Rostrup
1866, 1903, 2803, Jacob Rasmussen, aftægtsmand, 87, hos sønnen Rasmus Jacobsen i Steensby
1866, 1705, 2305, Rasmus Mikkelsen, aftægtsmand, 86, hos gaardmand Jens Jensen i Skamby
1866, 0706, 1306, Hans Anthon Cornelius Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af fruemtimmer Anne Marie Hansen. I pleie hos skrædder Peder Steffensen, i Steensby
1866, 2610, 0211, Niels Christian Petersen, huusmand, 58, i Steensby
1866, 1611, 2311, Ole Hansen, 6 og 9 maaneder, søn af ugift fruentimmer Bodil Kathrine Hansen, i Skamby
1866, -, 2406, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Christian Knudsen, i Glaundrup
1867, 2401, 0102, Frants Nielsen, fhv. gaardmand i Badstrup, 74, paa aftægt hos sønnen Christen Frandsen i Badstrup
1867, 2502, 0303, Lars Rasmussen, 5 uger, søn af huusmand Rasmus Nielsen, i Rostrup
1867, 0403, 1003, Jens Pedersen, 2 og 9 maaneder, søn af huusmand Peder Rasmussen, i Skamby
1867, 0603, 1303, Niels Rasmussen, 8 maaneder, søn af gaardeier Rasmus Larsen, i Thorup
1867, 1803, 2403, Anders Christian Andersen, 3½, søn af skomager Poul Andersen, paa Skamby Mark
1867, 2904, 0505, Knud Frederiksen, 5½, søn af huusmand og murer Frederik Christian Poulsen, i Rostrup
1867, 0605, 1205, Hans Jensen, aftægtsmand, 85, hos sønnen huusmand og væver Hans Hansen, i Skamby
1867, 1007, 1407, Jørgen Frandsen, huusmand og væver, 51, i Rostrup
1867, 2707, 3107, Lars Madsen Jensen, 2 og 4 maaneder, søn af indsidder Jens Frederiksen, i Skamby Fattighus
1867, 1408, 1808, Peder Hansen, 8 og 3 maaneder, søn af indsidder Hans Rasmussen, i Skamby Fattighus
1867, 2008, 2508, Christen Mathiesen, partikulier, 64 og 4 maaneder, opholdt sig hos sønnen Andes Christensen i Skamby
1867, 1909, 2209, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Christian Knudsen, i Glaundrup
1867, 2310, 3010, Anders Christensen, gaardeier, 25 og 9 maaneder, i Skamby
1867, 2012, 2712, Peder Mathiassen, gaardeier, 53½, i Skamby
1868, 0602, 0902, Jens Andreas Hansen, 2 uger, søn af tømmermand Jørgen Hansen, i Skamby
1868, 0206, 0806, Niels Jørgensen, gaardeier, 79, i Glaundrup
1868, 1909, 2309, Hans Rasmussen, indsidder, 43, i Skamby Fattighus
1869, 0301, 1101, Jens Christensen, fhv. gaardmand i Steensby, 78½, paa aftægt hos sønnen Peder Jensen
1869, 0401, 0801, Ole Hansen, enkemand og aftægtsmand, 60½, i Thorup
1869, 2803, 0204, Peder Pedersen, 19, i Steensby. Søn af Gertrud Marie Pedersdatter i Steensby
1869, -, 2305, Dødfødt dreng, søn af smed Peder Jensen, i Ullerup
1869, 1206, 1806, Jens Mikkelsen, gift og indsidder, 53, i Skamby
1869, 1606, 2006, Rasmus Jørgensen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardmand Jørgen Jørgensen, i Ullerup
1869, 2906, 0406, Marcus Jacobus Louis Stegmann, 1 og 3 maaneder, søn af snedker Stegmann, i Skamby
1869, 0910, 1310, Carl Gustav John Nielsen, 3½, søn af skrædersvend Niels Nielsen, i Odense. I pleie hos Morten Nielsens enke, paa Skamby Mark
1869, 1410, 2210, Hans Hansen, enkemand og huusmand, 88, i Bolmerod
1869, 0912, 1512, Jørgen Clausen, gift og fæstehuusmand, 58, til præsten i Skamby
1870, 2701, 3001, Udøbt dreng, søn af snedker Stegmann, i Skamby
1870, 2002, 2702, Johan Clausen, fattiglem, 87, hos smeden i Badstrup. Fra Særslev
1870, 1303, 1903, Lars Jensen, gaardeier, 60, i Steensby
1870, 3003, 0304, Hans Andersen, 6 dage, søn af indsidder H. Chr. Andersen, i Skamby Fattighus
1870, 1404, 1804, Hans Christian Peder Andersen, 4½, søn af indsidder Hans Christian Andersen, i Skamby Fattighus
1870, 2405, 2905, Hans Bonde Hansen, almisselem, 85, opholdt sig hos svigersønnen Hans Jeppesen, Rostrup Mark
1870, 0507, 1107, Hans Pedersen, enkemand og huusmand, 83, i Ullerup
1870, 1507, 2007, Steffen Pedersen, ungkarl og skrædder, 24 og 8 maaneder, hjemme hos forældrene i Steesnby
1870, 2208, 2708, Peder Hansen, huusmand, 28, i Rostrup
1871, 3103, 0704, Udøbt dreng, søn af indsidder Lars Knudsen, i Ullerup
1871, 2504, 0205, Mads Pedersen, gaardeier, 77, i Rostrup
1871, 2108, 2708, Peder Jensen, 9 maaneder, søn af gaardmand Jens Clausen, paa Skamby Mark
1871, 2211, 2611, Lars Christian Rasmussen, 11 maaneder, søn af huusmand Rasmus Nielsen, i Rostrup
1871, 0612, 1312, Knud Rasmussen, gaardmand, 59 og 1 maaned, i Bolmerod
1872, 2502, 0403, Rasmus Jespersen, indsidder, 69, i Fattighuset
1872, 2305, 2905, Rasmus Hansen, aftægtsmand, 73½, hos sønnen Anders Rasmussen i Skamby
1872, 1807, 2407, Lars Larsen, sognefoged og gaardeier, 46, i Glaundrup
1872, 1008, 1408, Peder Hansen (tvilling), 4 uger, søn af gaardmand unge Hans Knudsen, i Steensby
1872, 2908, 0109, Laurits Petersen, 20 uger, søn af ugift fruentimmer Petrine Kirstine Frederikke Pedersen, i Skamby
1872, 0211, 1011, Anders Christian Andersen, 1, søn af skomager Poul Andersen, i Skamby Mark
1872, 2911, 0612, Johan Christian Brøns, gift, kirkesanger og skolelærer, 69 og 8 maaneder, i Skamby
1873, 0601, 1001, Carl Frederik Axel Bror Blixen Finecke, baron og stamhusbesidder, 50, af Dallund. Død i Baden Baden
1873, 0103, 0903, Rasmus Andersen, 1½ uge, søn af husmand Anders Rasmussen, i Skamby
1873, 2803, 0204, Ole Nielsen Madsen, 2½ maaned, søn af husmand Jens Madsen, paa Skamby Mark
1873, 0904, 1604, Bendt Jeppesen, 9 og 10 maaneder, søn af gaardejer Jeppe Bendtsen, i Badstrup
1873, 1310, 1910, Christian Hansen, 4 uger, søn af ugift fruentimmer Jensine Hansen, i Stensby
1874, 1603, 2303, Bendt Jeppesen, 17 dage, søn af gaardejer Jeppe Bendtsen, i Badstrup
1874, 0907, 1607, Knud Larsen, gaardejer, 77, i Ullerup
1874, 1408, 1908, Rasmus Nielsen, gaardejer, 75, i Bolmerod
1874, 3010, 0611, Ole Christiansen, ungkarl, 22, opholdt sig hos broderen skrædder Rasmus Christiansen, i Badstrup
1874, 2611, 0212, Alexander Pedersen, aftægtsmand, 76, opholdt sig hos svigersønnen husmand Jens Mortensen, i Rostrup
1875, 2401, 3101, Anders Christian Jensen, 7½, søn af husmand Lars Jensen, i Rostrup
1875, 0503, 1203, Kristian Rasmussen, aftægtsmand, 80, hos sønnen skrædder Rasmus Kristiansen, i Badstrup
1875, 2903, 0504, Rasmus Madsen, 21, i Stensby. Søn af husmand Mads Jørgensen
1875, 2705, 0406, Mads Pedersen, husejer og skomager, 75, i Rostrup
1875, 2010, 2710, Peder Pedersen, indsidder, 72, i Skamby Fattighus
1876, 1404, 2004, Anders Hansen, 7 uger, søn af Ane Katrine Andersen, i Skamby. Steddatter af gaardejer Kristen Hansen i Skamby
1876, 2305, 3105, Jens Jakobsen, gaardejer, 54, i Skamby
1876, 3007, 0208, Jens Jakob Jensen, 2 dage, søn af gaardejer Anders Jensen, Skamby
1876, 0609, 1309, Rasmus Jespersen, skomager, 25, fast ophold i Melby. Midlertidigt i Rostrup
1876, 1210, 1810, Iver Jensen, enkemand og gaardejer, 57, i Stensby
1876, 1710, 2310, Rasmus Emil Kjær, 3, søn af husmand og stenhugger Karl Lavrits Emil Kjær, Glaundrup
1877, 1502, 2302, Jørgen Knudsen, gaardejer, 71, i Stensby. Født samme sted
1877, 2502, 0203, Knud Jørgensen, aftægtsmand, 87, i Glaundrup
1877, 1803, 2303, Hans Hansen, enkemand og aftægtsmand, 84, i Stensby
1877, 2407, 2907, Mads Christian Pedersen, 4, søn af indsidder Peder Rasmussen, Skamby
1877, 1008, 1508, Jens Jensen, 4 maaneder, søn af gaardbestyrer Jakob Jensen, Rostrup
1878, 1301, 2001, Niels Pedersen, fattiglem, 60, opholdt sig i Hauge
1878, 1802, 2402, Karl Jørgensen, 1 dag, søn af husmand Jørgen Hansen, Badstrup Mark
1878, 2404, 0205, Peder Eriksen, husmand, 84, i Ullerup
1878, 0505, 1305, Steffen Kristensen, aftægtsmand, 79, opholder sig hos svigersønnen husmand Anders Rasmussen, paa Skamby Mark
1878, 1606, 2006, Hans Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 22, hos gaardmand Jens Hansen, i Stensby
1878, 1207, 1807, Johan Eriksen, 11, søn af husmand Erik Hansen, i Rostrup
1878, 2007, 2607, Lars Jensen, aftægtsgaardmand, 90, i Glaundrup
1878, 2607, 3107, Knud Andreas Jørgensen, 5 maaneder, søn af husmand Peder Jørgensen, paa Skamby Mark
1878, 0408, 0808, Hans Frederik Pedersen, 2 dage, søn af ugift Johanne Marie Pedersen, i Skamby Fattighus
1878, 1308, 1808, Hjære Hansen, indsidder, 73, i Rostrup
1878, 0110, 0510, Johan Kristian Frederik Rasmussen, 15 uger, søn af husmand og snedker Knud Kristian Rasmussen, Skamby
1878, 1012, 1612, Jørgen Hansen, gaardeier, 77, i Ullerup
1878, 1512, 2312, Hans Knudsen, gaardmand, 76, boende i Stensby
1878, 2312, 3012, Hans Hansen, 7, søn af kjøbmand Hans Jørgensen, i Rostrup
1878, 2712, 02011879, Peder Andreas Kristensen, 21 uger, i pleje hos husmand Andreas Povlsen, Stensby Mose
1878, 3112, 06011879, Peder Jensen, indsidder, 79, i Skamby
1879, 2601, 0302, Jens Iversen, aftægtsgaardmand, 85, i Thorup
1879, 2202, 0103, Ole Rasmussen, aftægtshusmand, 82, i Skamby
1879, 1304, 2104, Peder Pedersen, indsidder, 68, i Skamby Fattighus
1879, 0405, 1005, Christen Jørgensen, aftægtshusmand, 77, i Rostrup
1879, 1208, 1808, Christen Jørgensen, enkemand og gaardejer, 75, Rostrup
1879, 1503, 2203, Hans Jensen, aftægtsmand, 83, paa Søndersø Mark
1879, 1211, 1911, Knud Kristian Hansen, 12 og 5 maaneder, søn af husmand og skrædder Hans Knudsen, paa Rostrup Mark
1879, 2011, 2711, Kristen Nielsen, gaardejer, 61, i Stensby
1879, 0412, 1112, Martin Jensen,13½, søn af afdøde gaardejer Jens Jakobsen, i Skamby
1880, 0301, 0901, Peder Kristian Jensen, 15½, søn af afdøde gaardejer Jens Jakobsen, i Skamby
1880, 3001, 0402, Kristen Larsen, fæstehusmand, 72, i Thorup
1880, 1703, 2403, Rasmus Hellesen, aftægtsgaardmand, 90, hos gaardejer Kristen Jensen, i Ullerup
1880, 1504, 2204, Hans Pedersen, tjente som røgter, 68, paa Daugstrupgaard i Østrup Sogn
1880, 2204, 2804, Niels Madsen, aftægtshusmand, 67, i Skamby
1880, 0106, 0706, Lars Knudsen, gaardejer, 50, i Ullerup
1880, 0206, 0606, Hans Hansen, 25, i Thorup. Søn af enke Johanne Kirstine Pedersdatter
1880, 2806, 0507, Hans Marius Madsen, 5 uger, søn af smed Rasmus Madsen, af Stensby
1880, 2908, 0309, Peder Emil Jensen, 3½, søn af husmand Jens Mortensen, i Rostrup
1880, 0609, 1209, Hans Knudsen, 3 uger, søn af ugift Ane Rasmine Skov, i Skamby
1880, 0709, 1309, Frands Kristensen, 15 og 9 maaneder, søn af gaardmand Kristen Frandsen, i Badstrup
1880, 2110, 0311, Kristen Olsen, enkemand og husmand, 82, i Skamby
1880, 3110, 0711, Anders Jakob Andersen, 5 maaneder, søn af indsidder Jørgen Andersen, af Rostrup
1880, 2311, 2811, Søren Nielsen, bødker, 67, forsørgelsesberettiget i Odense Kommune
1880, 3011, 0512, Hans Kristian Larsen, 45, i Thorup. Søn af afdøde husfæster Kristen Larsen
1881, 0401, 1101, Harald Ussing, sognepræst, 57 og 9 maaneder, i Skamby
1881, 1002, 1602, Hans Steffen Hansen, 9 maaneder, søn af gaardbestyrer Hans Hansen, af Skamby
1881, 2303, 2903, Rasmus Kristian Skov, 1 og 8 maaneder, i pleje hos husmand Hans Kristiansen, Skamby
1881, 2004, 2504, Martin Søren Jakobsen, 5½, i pleje hos gaardejer Jørgen Kristensen, i Rostrup
1881, 0105, 0905, Søren Rasmussen, aftægtsgaardmand, 97, hos sønnen gaardejer Rasmus Sørensen i Stensby
1881, 0605, 1305, Niels Peder Jørgensen, 2, søn af husmand Jørgen Ulrik Frederiksen, i Rostrup
1881, 2305, 3005, Jens Larsen, husmand, 64, i Brissehuset paa Rostrup Mark
1881, 2206, 2706, Jørgen Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 24, i Rostrup
1881, 2206, 2906, Lars Hansen, gaardejer, 70, i Stensby
1881, 1510, 2110, Jørgen Jørgensen, gaardejer, 66, i Ullerup
1881, 3110, 0611, Rasmus Rasmussen, almisselem, 61, i Stensby
1881, 0511, 1111, Peder Steffensen, skrædder og aftægtshusmand, 69, i Stensby
1881, 2011, 2811, Hans Frederiksen, husmand, Enghavehuset ved Rostrup
1882, 2901, 3101, Edvard Kristen Pedersen, 6, søn af indsidder Peder Rasmussen, Skamby
1882, 0603, 1203, Vilhelm Hans Frederik Jørgensen, ½, søn af ugift Karen Marie Hansen, Skamby
1882, 2503, 2903, Anders Nielsen, 18 dage, søn af nylig afdøde husmand Hans Frederiksen, paa Rostrup Mark
1882, 0407, 1007, Mads Rasmussen, husmand og smed, 74, i Stensby
1882, 0907, 1307, Peder Rasmussen, husmand, 53, i Skamby
1882, 1607, 2107, Herman Losse, saddelmager, 61, i Skamby
1882, 2608, 3108, Peder Knudsen, husmand og skomager, 41, i Skamby
1882, 2409, 2909, Kristian Holm Fabricius, handelslærling, 17, søn af detaillist H. J. Fabricius, Skamby
1882, 0811, 1511, Mads Olsen, gaardmand, 84, i Bolmerod
1882, 0612, 1412, Peder Nielsen, ungkarl, 76, opholdt sig hos broderen husmand Hans Nielsen, paa Rostrup Mark
1882, 1512, 1712, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Morten Andersen, Ullerup
1883, 1801, 2501, Jens Jensen, 8 maaneder, søn af gaardbestyrer Jakob Jensen, i Rostrup
1883, 1802, 2302, Dreng (tvilling), nogle timer, søn af ugift Ane Nielsine Kristine Hansen, af Skamby
1883, 2502, 0303, Hans Knudsen, husmand og skrædder, 63, Rostrup
1883, 3003, 0604, Peder Olsen, husmand, 50, i Stensby
1883, 2506, 0207, Peder Pedersen, gaardejer, 68, i Stensby
1883, 1012, 1312, Jørgen Pedersen, 13 dage, søn af ugift Ane Kirstine Jensen, Skamby
1883, 2310, 2810, Christian Clausen, aftægtshusmand, 78, Skamby
1884, 1601, 2301, Niels Larsen, gaardejer, 73, i Brøndstrup
1884, 1803, 2303, Rasmus Kristian Nielsen (tvilling), 10 uger, søn af smed Jens Peder Nielsen, Badstrup
1884, 0205, 0805, Mads Jørgensen, husmand, 56, i Rostrup
1884, 2905, 0506, Steffen Steffensen, aftægtsgaardmand, 72, i Skamby
1884, 0408, 1108, Bertel Anton Jørgensen, 24, i Rostrup. Søn af møller Jørgen Andersen
1884, 1509, 2209, Hans Sørensen, ungkarl og tjenestekarl, 69, i Thorup
1885, 1002, 1702, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Kristian Kristiansen, i Stensby
1885, 1802, 2302, Lars Rasmussen, aftægtshusmand, 77, fra Askeby. Midlertidigt ophold hos svigersønnen Hans Peder Jensen, Skamby
1885, 2102, 2702, Peder Marius Jensen, 2, i pleje hos husmand Mads Rasmussen, Skamby
1885, 2302, 2702, Niels Kristian Nielsen, 3½, søn af hjulmand Ole Nielsen, Skamby
1885, 2202, 2702, Rasmus Rasmussen, 6 timer, søn af ugift Hanne Håkonsen, Glavndrup
1885, 0803, 1203, Niels Kristian Nielsen, 4, søn af lærer Nielsen, Skamby
1885, 2907, 0208, Niels Madsen Larsen, tjenestekarl, 19, i Stensby
1886, 2901, 0502, Mads Madsen, gaardejer, 49, i Brøndstrup
1886, 2102, 2802, Dødfødt dreng, søn af skomager Povl Andersen, Skamby
1886, 2404, 3004, Knud Knudsen, aftægtshusmand, 73, Skamby
1886, 0906 ,1606, Dines Rasmussen, ungkarl, 50, i Bolmerod
1886, 1407, 1707, Andreas Theodor Pedersen, malersvend, 28½, i Odense
1886, 1008, 1508, Hans Knudsen, kludesamler, 35, i Skamby
1886, 2310, 2710, Mads Jensen, aftægtsgaardmand, 81, i Thorup
1886, 1612, 2312, Christian Hansen, aftægtshusmand, 79, i Ullerup
1887, 0301, 0801, Knud Kristensen, aftægtshusmand, 66, i Skamby
1887, 0901, 1701, Jørgen Nielsen, ungkarl, 36, hjemme hos faderen gaardejer Niels Jørgensen, Rostrup
1887, 2001, 2601, Hans Mathiesen, aftægtsgaardmand, 74, i Bolmerod
1887, 0202, 0902, Erik kristiansen, 1 og 5 maaneder, søn af husmand Niels Kristiansen, i Broby. Hos bedstefaderen husmand Erik Hansen i Rostrup
1887, 1202, 1802, Hans Hansen, fattiglem, 7??, havde ophold hos husmand Povl Larsen i Bolmerod
1887, 0203, 0903, Karl Avgust Jørgensen, 5 maaneder, søn af værtshusholder Rasmus Jørgensen, Bogense Mark
1887, 1504, 2104, Hans Sørensen, bødker, 47, i Thorup
1887, 1505, 1905, Lars Larsen (tvilling), 6 uger, søn af husmand Hans Larsen, Rostrup Mark
1887, 2805, 0306, Martin Jensen (tvilling), 12 dage, søn af gaardbestyrer Jakob Jensen, i Rostrup
1887, 0606, 1106, Jens Pedersen, ungkarl og murer, 20, i Skamby
1887, 1507, 1907, Jens Larsen (tvilling), 3 maaneder, søn af husmand Hans Larsen, Rostrup Mark
1887, 0410, 0910, Hans Marius Jørgensen, 5½ maaned, søn af Karen Marie Hansen, Skamby
1887, 0412, 1012, Kristian Jesper Kristensen, 15½, søn af gaardejer Anders Kristensen, i Rostrup
1888, 3001, 0502, Niels Peter Rasmussen, 5 maaneder, søn af klodsemager Jørgen Rasmussen, i Glavndrup
1888, 1002, 1602, Rasmus Seebach, 1 og 9 maaneder, søn af bager Seebach, i Hesselager
1888, 1202, 1802, Hans Kristian Olsen, indsidder, 72, i Skamby Fattighus
1888, 2002, 2702, Jens Frederiksen, 19, i Enghavehuset ved Rostrup. Stedsøn af husmand Kristian Jensen
1888, 2203, 2803, Anders Hansen, ungkarl, 67, opholdt sig hos broderen bødker Knud Hansen, paa Skamby Mark
1888, 1506, 2106, Jens Jensen, 13 maaneder, søn af gaardbestyrer Jakob Jensen, i Rostrup
1888, 2206, 2906, Jørgen Larsen, gaardejer, 78, i Thorup
1888, 0807, 1307, Johan Frederik Rasmussen, 10 og 11 maaneder, søn af husmand og murer Rasmus Rasmussen, paa Badstrup Mark
1888, 2606, 0207, Hans Kristian Hansen, 10, søn af saddelmager Lohse, i Skamby
1888, 0108, 0708, Niels Olsen, aftægtshusmand, 85, i Skamby
1888, 0608, 1008, Kristian Madsen, fattiglem, 69, tjenende i Rostrup
1888, 2509, 2909, Henrik Larsen, indsidder, 50, i Skamby
1888, 1211, 1811, Anders Knudsen, 3 uger, søn af ugift Ane Knudsen, paa Skamby Mark
1888, 2711, 0312, Hans Kristian Olsen, enkemand og røgter, 55, paa Skamby Præstegaard
1889, 1903, 2603, Hans Jeppesen, husmand, 63, i Rostrup
1889, 2705, 3105, Johannes Karl Herman Frederiksen,4, søn af sadelmager Frederik Lohse
1889, 1806, 2406, Erik Andersen, gaardejer, 78, i Rostrup
1889, 1907, 2407, Knud Kristian Knudsen, 6½ uge, søn af gaardmand Anders Knudsen, Glavndrup
1889, 0108, 0608, Hans Andersen, aftægtsmand, 81, i Thorup
1889, 2008, 2908, Lars Jørgensen, 3 dage søn af brøndgraver Lars Frederik Jørgensen, i Stensby
1889, 0610, 1210, Knud Hansen, husmand og bødker, 61, paa Skamby Mark
1889, 0611, 1211, Jørgen Nielsen, gaardejer, 69, i Brøndstrup
1889, 0212, 0912, Mads Rasmussen, husmand, 61, i Skamby
1890, 0302, 1002, Hans Jørgensen, arbejdsmand, 68, i Rostrup
1890, 1503, 2103, Lars Kristensen, ungkarl, 65, i Stensby
1890, 0204, 0904, Kristen Hansen, aftægtsmand, 81, i Brøndstrup
1890, 1904, 2604, Mads Alexander Madsen, ugift, 21, Rostrup. Søn af gaardmand Knud Madsen
1890, 2504, 3004, Kristen Jørgensen, aftægtsmand, 82, i Rostrup
1890, 1906, 2506, Niels Nielsen, aftægtsmand, 83, i Skamby
1890, 1808, 2308, Hans Martin Madsen, 4 maaneder, søn af gaardmand Jens Madsen
1890, 2108, 2608, Peder Jørgensen, aftægtsmand, 63, af Skamby
1890, 2010, 2710, Johan Jensen, ugift tjenestekarl, 69, i Bolmerod
1891, 0101, 0501, Ove Nielsen, 7, søn af stationsforvalter Nielsen, i Skamby
1891, 1901, 2301, Peder Hansen, 8 maaneder, søn af skrædder Rasmus Hansen, i Skamby
1891, 1702, 2302, Anders Pedersen, 9 uger, søn af smed Rasmus Pedersen, Thorup
1891, 1702, 2402, Karen Laurits Olsen, 3 maaneder, søn af gaardmand Peter Olsen, i Thorup
1891, 1604, 2504, Niels Larsen, gaardeejer, 68, paa Ullerup Mark
1891, 1208, 1908, Peder Christensen, aftægtsmand, 89, i Bolmerod
1891, 2811, 0412, Hans Viggo Knudsen, 10 maaneder, søn af ugift Nielsine Marie Knudsen, i Allesø. I pleje hos skrædder Peder Kristian Rasmussen, i Badstrup
1853, 1902, 2702, Gjertrud Marie Jørgensen, 19 uger, datter af gaardmand Jørgen Jørgensen og Ane Kirstine Jensdatter, i Ullerup
1853, 0303, 1103, Ane Kirstine Andersen, 1½, datter af huusmand Anders Olsen og Ane Nielsdatter, af Rodstrup
1853, 2003, 2803, Ane Cathrine Andersdatter, gift og aftægtskone, 73, hos gaardmand Hans Mathiasen, i Bolmerod
1853, 2403, 0404, Maren Pedersdatter, gift og afskediget gjordemoder, 82, i Districtet
1853, 2603, 0104, Anne Marie Christiansen, 2½, datter af indsidder Christian Madsen, i Bolmerod
1853, 2704, 0405, Karen Madsdatter, enke, 70, i Rodstrup. Huusmand Anders Eriksen  
1853, 1105, 1705, Kirsten Rasmusdatter, gift, 63½, Thorup. Gaardmand Mads Jensen
1853, 1305, 1605, Dødfødt pige, datter af væver Anders Rasmussen, i Thorup
1853, 2205, 2905, Maren Mortensdatter, 83, hos sønnen gaardmand Hans Andersen i Thorup. Aftægtsgaardmand Anders Larsen
1853, 1306, 1906, Johanne Margrethe Knudsen, 12, datter af huusmand Knud Hansen, i Rodstrup
1853, 1607, 2207, Bodil Jensdatter, enke, 74, paa aftægt hos sønnen Peder Mathiesen, i Skamby. Gaardmand Mathias Nielsen
1853, 1708, 2208, Maren Pedersen, 17, opfødtes hos sin svoger gaardmand Jens Hansen, i Skamby
1853, 2208, 2808, Laura Caroline Christiansen, 9 maaneder, datter af pige Apollone Kathrine Mortensen, paa Skamby Mark. Datter af huusmand Morten Nielsen
1853, 2410, 3110, Kirsten Andersdatter, 57, i Rodstrup. Gaardmand Christen Jørgensen
1854, 1103, 1703, Maren Andersdatter, 63, i Ullerup. Indsidder Mads Christiansen
1854, 2103, 2903, Kirsten Rasmussen, 6, datter af huusmand Rasmus Johansen, i Thorup
1854, 0804, 1404, Maren Madsen, 20, i Thorup. Datter af gaardeier Mads Jensen
1854, 0305, 1005, Johanne Marie Nielsen, 11, datter af huusmand Niels Knudsen, i Badstrup
1854, 0705, 1205, Barbara Kirstine Pedersen, ugift, 23 [27], tilhuse hos faderen huusmand Peder Madsen, i Thorup
1854, 0607, 1207, Apollone Kathrine Nielsdatter, 49, i Skamby. Huusmand Niels Olsen
1854, 2711, 0312, Maren Andersen, 6 uger, datter af væver Anders Rasmussen, i Thorup
1854, 2811, 0412, Karen Marie Jensen, 2½, datter af gaardmand Jens Larsen, i Ullerup
1854, 2812, 05011855, Anne Marie Rasmussen, 9 og 9 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Pedersen, i Rodstrup
1854, 3012, 06011855, Birthe Marie Jørgensen, 70, i Rodstrup. Aftægtsgaardmand Jørgen Andersen
1855, 2101, 0402, Marie Kirstine Knudsdatter, enke, 42, i Badstrup. Gaardmand Rasmus Pedersen
1855, 1202, 1802, Karen Christensdatter, almisselem, 50, i Skamby Fattighuus
1855, 1002, 1802, Gertrud Jørgensdatter, paa aftægt, 80, hos gaardmand Jørgen Nielsen, i Rodstrup
1855, 2904, 0705, Bodil Andersdatter, enke og paa aftægt, 85, hos gaardeier Jørgen Nielsen, i Brøndstrup. Gaardmand Hans Christensen i Brøndstrup
1855, 0405, 1305, Anne Kathrine Pedersen, 2 dage, datter af pige Anne Kathrine Christensen, i Rodstrup
1855, 0506, 1006, Maren Andersdatter, fattiglem, 93, hos huusmand Peder Jensen i Skamby
1855, 1407, 1807, Anne Marie Christiansen, 16, datter af huusmand Christian Rasmussen, i Badstrup
1855, 1607, 1907, Dødfødt pige, datter af hofjægermester og baron v. Blixen Finecke og hendes høihed Augusta S. M. C. Juliane v. Blixen Finecke født prinsesse af Hessen Cassel
1855, 0312, 1012, Maren Nielsdatter, 81, i Bolmerod. Huusmand Hans Hansen
1856, 1001, 1801, Karen Pedersdatter, 66½, i Ullerup. Aftægtsgaardmand Rasmus Hellesen
1856, 1002, 1702, Maren Hansdatter, enke og paa aftægt, 91½, hos gaardmand Christen Nielsen i Thorup. Gaardmand Lars Christensen
1856, 0903, 1603, Mette Marie Olsdatter, 50, i Badstrup. Huusmand og skrædder Christian Rasmussen
1856, 1708, 2008, Dødfødt pige, datter af pige Maren Hansdatter, tjener Christen Jørgensen i Rodstrup
1856, 0811, 1411, Anne Marie Nielsdatter, fraskilt hustru, 46, hos svogeren Christian Nielsen i Badstrup. Fraskilt boelsmand Christen Larsen eiede et huus ’Stillebækshuset’ i Veflinge Sogn
1857, 0402, 1102, Karen Christensdatter, enke og paa aftægt, 70, hos gaardmand Christen Nielsen, i Steensby. Gaardmand Niels Knudsen
1857, 0109, 0609, Karen Hansdatter, enke og fattiglem, 84, i Rodstrup. Huusmand Hans Jensen
1857, 2909, 0510, Anne Davidsdatter, enke og gaardeierske, 68, i Skamby. Gaardfæster Lars Andersen
1857, 0712, 1412, Kirsten Mathiasdatter, 68, i Skamby. Huusmand Rasmus Hansen
1858, 1702, 2402, Maren Pedersdatter, 55, i Rodstrup. Huusmand Hans Jensen
1858, 2308, 2908, Anne Margrethe Nielsen, 11 dage, datter af indsidder Niels Knudsen, i Skamby
1858, 1410, 1710, Laura Amalie Sommerfeldt f. Andersen, 21, i Skamby. Adoptionsdatter af pastor Sommerfeldt
1858, 0211, 1011, Anne Kathrine Pedersen, 9½, datter af gaardmand Peder Mathiesen, i Skamby
1859, 0501, 1401, Gertrud Marie Rasmusdatter, 78, hos sønnen gaardmand Niels Jørgensen i Rodstrup. Aftægtsgaardmand Jørgen Sørensen i Rodstrup
1859, 1101, 1601, Kirsten Pedersen, 5 og 1 maaned, datter af huusmand og skrædder Peder Steffensen, i Skamby
1859, 3101, 0602, Hansine Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af snedker Hansen og gjordemoderen, i Skamby
1859, 2102, 2702, Anne Kathrine Jørgensen, 1 og 2 maaneder, datter af fruentimmer Apollone Kathrine Mortensen, i Skamby
1859, 0704, 1504, Kirsten Andersen, 4½, datter af gaardeier Anders Jørgensen, i Rodstrup
1859, 1411, 2111, Karen Nielsdatter, fattiglem, 52, opholdsted hos gaardmand Christen Hansen, i Brøndstrup
1860, 0803, 1403, Dødfødt pige, datter af gaardeier Anders Jørgensen, i Rodstrup
1860, 2304, 2904, Gertrud Marie Nielsen, tjenestepige, 16 og 9 maaneder, hos Niels Madsens enke, i Brøndstrup
1860, 2706, 0407, Bodil Knudsdatter44, i Thorup. Gaardeier Lars Christensen
1860, 0907, 1407, Marie Kirstine Christensen, 25½, Rodstrup Mark. Datter af huusmand og murer Christen Jørgensen
1860, 2208, 2608, Dødfødt pige, datter af murer Frederik Christian Poulsen, i Rodstrup
1860, 2710, 0511, Anne Madsdatter, 72, i Skamby. Fæstehuusmand Hans Jensen
1860, 1811, 2611, Gertrud Marie Hjeresdatter, 71, i Brøndstrup. Gaardmand Niels Larsen
1861, 0601, 1301, Maren Knudsdatter, almisselem, 89½, havde huusly hos sønnen Knud Hansen, i Rodstrup
1861, 2203, 2903, Anne Hansen, ½, datter af gaardmand Hans Knudsen, i Glaundrup
1861, 2603, 0304, Maren Christensdatter, 32, i Rodstrup. Gaardeier Anders Jørgensen
1861, 2703, 0504, Kirsten Rasmusdatter, enke og paa aftægt, 78, hos gaardeier Mads Christensen, i Ullerup. Gaardmand Søren Andersen i Ullerup
1861, 2304, 2804, Maren Mortensdatter, enke og paa aftægt, 62, hos sønnen Mathias Andersen, i Skamby. Gaardmand Anders Mathiesen i Skamby
1861, 1706, 2106, Udøbt pige, 3 uger, datter af procurator Jespersen, i Rodstrup
1861, 1107, 1707, Anne Marie Hansen, 19 og 9 maaneder, i Glaundrup. Datter af gaardmand Hans Knudsen i Glaundrup
1861, 1611, 2211, Bodil Simonsdatter, paa aftægt, 72, hos svigersønnen smed Johannes Larsen, Rostrup Mark. Skrædder Thomas Marthiesen
1862, 0602, 1202, Else Marie Christiansdatter, fattiglem, 36, i Skamby
1862, 2307, 2807, Kirsten Jacobsdatter, 72, i Steensby. Glarmester Hans Hansen
1862 2010, 2710, Anne Kirstine Madsdatter, 58, i Skamby. Huusmand Niels Madsen
1862, 1912 ,2612, Karen Marie Nielsen, 1, datter af ugift fruentimmer Anne Marie Pedersen, i Steensby
1863, 2201, 2801, Anne Marie Hansen, 2½, datter af ugift fruentimmer Maren Pedersdatter, i Ullerup
1863, 1002, 1502, Madsine Pedersen, 3 maaneder, datter af indsidder og smedesvend Peder Rasmussen, i Steensby
1863, 2802, 0803, Kirsten Nielsdatter, 43, i Brøndstrup. Gaardeier Niels Larsen
1863, 2603, 0204, Dødfødt pige, datter af smed Rasmus Hansen, i Bolmerod
1863, 1205, 2005, Maren Olesdatter, enke og aftægtskone, 71, paa Steensby Mark. Huusmand Rasmus Knudsen
1863, 1407, 1907, Anne Kathrine Pedersen, 8 maaneder, datter af huusmand Peder Rasmussen, i Skamby
1863, 0508, 0908, Karen Pedersen, tjenestepige, 27, hos forældrene i Skamby
1863, 1211, 1911, Maren Jensen, 11½, datter af gaardmand Jens Jacobsen, i Skamby
1863, 2012, 2712, Anne Kirstine Knudsen, 22, i Ullerup. Datter af gaardeier og sognefoged Knud Larsen
1864, 2702, 0703, Anne Kathrine Nielsen, 5½, datter af gaardmand Niels Jørgensen, i Rostrup
1864, 0403, 1103, Maren Andersdatter, 55 og 9 maaneder, i Skamby. Gaardmand Christen Mathiesen
1864, 2003, 2603, Severine Elisabeth Ebeling, 61½, i Skamby. Sognepræst Karl Hansen
1864, 0604, 1304, Ingeborg Jørgensen, fattiglem i Særslev, 71, hos svigersønnen smed Christian Jørgensen i Badstrup. Johan Clausen
1864, 1004, 1704, Apollone Larsdatter, aftægtskone, 78, paa Rostrup Mark. Hans Bondo Hansen
1864, 1607, 2007, Anne Charlotte Holmgreen, enke og fattiglem Frederits, 72 Smedesvend Christian Herholdt
1864, 1109, 1909, Apollone Mikkelsdatter, 82, i Ullerup. Huusmand Hans Pedersen
1864, 2010, 2810, Maren Kirstine Andersen, 29, i Ullerup. Gaardmand Morten Andersen
19864, 2112, 2912, Anne Marie Larsdatter, enke, 58, i Rostrup. Aftægtsmand Niels Jørgensen
1865, 1702, 2502, Kirsten Hansdatter, gift og aftægtskone, 88 og 3 maaneder, hos gaardmand Jens Jensen, i Skamby. Rasm. Mikkel A…
1865, 0403, 1303, Anne Kirstine Andreasdatter, 61, i Rostrup. Tømmermand Stephan Christensen
1865, 1205, 1905, Birte Rasmusdatter, 60, i Thorup. Aftægtsmand Ole Hansen
1865, 2905, 0306, Karen Christensdatter, 37½, ophold hos gaardmand Knud Andersen, i Steensby. Datter af gaardmand Christen Christensen
1865, 2007, 2607, Karen Marie Mathiesen, 1 og 2 maaneder, datter af gaardmand Mathias Andersen
1865, 0608, 1108, Maren Rasmusdatter, enke, 73, i Steensby. Gaardmand Knud Hansen
1865, 2310, 3010, Dorothea Kirstine Jensen, 4 og 3 maaneder, datter af skrædder Jens Mortensen, paa Rostrup Mark
1865, 3010, 0611, Maren Kirstine Nielsen, 9 maaneder, datter af gaardmand Niels Larsen, Ullerup Mark
1865, 1411, 2011, Apollone Hansdatter, gift, 51, i Ullerup. Gaardmand Mads Christiansen
1866, 0301, 1001, Karen Ibsdatter, enke, 81½, i Steensby. Huusmand Niels Jacobsen
1866, 2102, 2802, Maren Hansen, tjenestepige, 27, hos moderen Hans Knudsens enke, i Glaundrup
1866, 2105, 2505, Maren Pedersdatter, enke og paa aftægt, 91, hos datteren Niels Jensens enke, i Skamby. Gaardmand Jens Mortensen
1866, 2105, 2805, Kirsten Christiansdatter, 42, i Bolmerod. Huusmand og hjulmand Frederik Larsen
1866, 1706, 2506, Karen Marie Nielsdatter, enke og paa aftægt, 64, hos gaardmand Christian Madsen, i Bolmerod. Gaardmand Claus Nielsen
1866, 0407, 1107, Kirsten Knudsdatter, enke og paa aftægt, 87 og 9 maaneder, hos gaardmand Niels Nielsen, i Ullerup. Gaardmand Lars Nielsen
1866, 2610, 0211, Anne Kathrine Frandsen, 29 og 3 maaneder, i Thorup. Gaardeier Rasmus Larsen
1866, 0812, 1412, Anne Madsen, 1½, datter af tjenestekarl Jørgen Madsen, af Steensby. I pleie i Bolmerod
1867, 1201, 2101, Anne Kathrine Christensdatter, 59, i Badstrup. Huusmand Niels Knudsen
1867, 1405, 1705, Mette Marie Rasmusdatter, ugift fattiglem, 77, i Hospitalet
1867, 2706, 0307, Anne Hjeresen, tjenestepige, 35, i Rostrup
1867, 2708, 0109, Anne Marie Hansen, 5 og 4 maaneder, datter af indsidder Hans Rasmussen, i Skamby Fattighus
1867, 1709, 2309, Apollone Rasmusdatter, 62, i Rostrup. Huusmand og væver Jørgen Jørgensen
1867, 2509, 0210, Marie Kirstine Olsen, 32½, i Glaundrup. Huusmand Hans Christian Knudsen
1867, 1011, 1811, Mette Kathrine Hansen, 29½, paa Badstrup Mark. Huusmand Rasmus Rasmussen
1868, 1101, 1701, Anne Marie Knudsdatter, 65, i Steensby. Gaardmand Lars Hansen
1868, 2701, 0202, Johanne Marie Eriksen, 9, datter af indsidder Erik Hansen, i Rostrup
1868, 2802, 0603, Maren Hansdatter, enke og paa aftægt, 78, hos svigersønnen Poul Larsen. Huusmand Rasmus Andersen, i Bolmerod
1868, 2104, 2704, Apollone Cathrine Nielsen, ½, datter af huusmand Niels Nielsen, i Skamby
1868, 1406, 1906, Karen Nielsen, 23, i Badstrup. Datter af huusmand Niels Knudsen, i Badstrup
1868, 1307, 1807, Kirsten Steffensdatter, 63, i Steensby. Aftægtsgaardmand Søren Rasmussen
1868, 1507, 1807, Mette Marie Jensen, 9½, datter af indsidder Hans Hansens enke, i Thorup
1868, 2610, 0311, Mette Kirstine Pedersen, 20½, i Steensby. Datter af skrædder Peder Steffensen, i Steensby
1868, 2710, 0211, Anne Kirstine Jensdatter, 70, i Bolmerod. Aftægtsgaardmand Peder Christensen
1868, 0811, 1611, Maren Pedersen, 22, i Skamby. Datter af P. Mathiesen. Steddatter af gaardmand Rasmus Frandsen  
1868, 1911, 2511, Karen Nielsdatter, enke og paa aftægt, 66 og 8 maaneder, hos sønnen Christen Frandsen, i Badstrup. Gaardmand Frands Nielsen
1868, 2911, 0612, Maren Nielsen, 3 maaneder, datter af indsidder Niels Hansen, i Steensby
1868, 2712, 03011869, Anne Marie Andersen, 20, i Rostrup. Datter af afdøde huusmand Anders Olsen
1869, 2501, 3101, Dorothea Hansdatter, 58, i enghavehuset, Rostrup Mark. Huusmand Knud Hansen
1869, 2706, 0407, Maren Kirstine Jørgensen, 2 dage, datter af ugift fruentimmer Marie Kirstine Jørgensen, i Rostrup
1869, 3007, 0408, Karen Pedersdatter, 70, i Thorup. Huusmand Christen Larsen
1870, 0601, 1201, Anne Margrethe Nielsdatter, enke, 72, i Skamby. Huusmand Peder Jensen
1870, 0203, 0903, Caroline Rasmussen, 20, i Bolmerod. Steddatter af gaardmand Rasmus Pedersen og Bodil Dinesdatter
1870, -, 1302, Dødfødt pige, datter af smeden i Bolmerod
1870, 0103, 0803, Bodil Andersdatter, enke og fattiglem, 75, ophold hos sin datter i Bolmerod. Huusmand Christen Rasmussen, i Lunde
1870, 1303, 2103, Bodil Kirstine Christiansdatter, ugift fruentimmer, 63½, ophold hos Mads Rasmussen, i Skamby
1870, 0304, 1104, Marie Kirstine Andreassen, 11, datter af tømmermand Andreas Steffensen, i Rostrup
1870, 2805, 0306, Karen Hansdatter, 47, i Rostrup. Murer Frederik Poulsen
1870, 2606, 0307, Anne Kathrine Jensen, 1 og 3 maaneder, datter af indsidder Jens Frederiksen, Kronborghuset, Thorup Mark
1870, 1008, 1408, Ellen Eleonora Hedevig Frederikke Findsdatter, enke og fattiglem, 57. Indsidder Jens Jørgensen
1870, 2808, 0309, Anne Jørgensen, 37, i Skamby. Huusmand Rasmus Olsen
1870, 2209, 2809, Anne Andersdatter, 77, i Thorup. Aftægtsmand Jens Iversen
1870, 2510, 3110, Anne Catrine Steffensen, 24, i Rostrup. Datter af Steffen Christensen i Rostrup
1870, 1412, 1912, Karen Marie Jensen, tjenestepige, 14½, i Bolmerod
1871, 1202, 1802, Anne Kathrine Mikkelsdatter, enke, 88, ophold hos datteren Jørgen Clausens enke, paa Skamby Mark. Husmand Peder Pedersen
1871, 1205, 1705, Anne Andersen, 25, i Skamby. Datter af skrædder Anders Hansen i Skamby
1871, 2806, 0407, Karen Marie Jensen, 4 og 3 maaneder, datter af gaardmand Jens Clausen, paa Skamby Mark
1871, 2611, 0312, Mette Marie Hansen, 14 uger, datter af indsidder Hans Christian Olsen og Karen Marie Hansen, paa Skamby Mark
1872, 1404, 2004, Hansa Martine Clausen, 7 uger, datter af proprietair Clausen, paa Mariendal
1872, 2304, 2804, Dødfødt pige, datter af indsidder Jens Frederiksen, i Kronborghuus
1872, 1205, 1805, Bodil Jensdatter, enke og paa aftægt, 91, hos sønnen Jørgen Larsen, i Thorup. Lars Hansen
1872, 2405, 2905, Alhed Olsdatter, 71½, i Skamby. Huusmand Peder Jensen
1872, 1007, 1407, Petrosine Ingeborg Andersen, 1, datter af indsidder Hans Christian Andersen, i Skamby Fattighus
1872, 2207, 2607, Caroline Hansen (tvilling), 14 dage, datter af gaardeier unge Hans Knudsen, i Steensby
1872, 2009, 2709, Maren Knudsdatter, enke og paa aftægt, 84½, hos sønnen Peder Jørgensen, i Rostrup. Boelsmand Jørgen Nielsen
1872, 2209, 3009, Anne Marie Pedersdatter, enke og paa aftægt, 83, hos svigersønnen gaardeier Ivar Jensen, i Steensby. Gaardeier H. Christiansen
1873, 1801, 2401, Karen Hansdatter, 55 og 3 maaneder, i Stensby. Gaardmand Iver Jensen
1873, 3101, 0702, Ane Kathrine Mathiasen, 28 og 3 maaneder, i Bolmerod. Datter af gaardmand Hans Mathiasen i Bolmerod
1873, 0602, 1402, Ane Johanne Pedersen, 34, i Stensby. Gaardmand Rasmus Sørensen
1873, 0603, 1203, Mette Marie Rasmussen, 1 og 8 maaneder, datter af husmand Rasmus Rasmussen, paa Badstrup Mark
1873, 2803, 0304, Else Marie Pedersen, 31, Badstrup Mark. Husmand Rasmus Rasmussen
1873, 2704, 0505, Maren Larsdatter, 79½, i Ullerup. Husmand Peder Eriksen
1873, 1307, 1807, Ida Ivara Christine Stegmann, 5 maaneder, datter af indsidder Stegmann
1873, 3808, 0309, Bodil Kirstine Andersen, 37½, i Bolmerod. Gaardmand Jørgen Rasmussen
1873, 2010, 2510, Ane Catrine Olsdatter, 73, i Bolmerod. Gaardmand Rasmus Nielsen
1873, 2210, 2910, Maren Knudsdatter, 70, af Thorup. Gaardmand Jørgen Larsen
1873, 0211, 0711, Petrine Kirstine Frederikke Pedersen, 22 og 3 maaneder, i Skamby. Datter af jordemoderen, Skamby
1873, 0402, 1002, Maren Clausen, 35, Skamby. Skomager Poul Andersen
1874, 2401, 0102, Ane Kirstine Jørgensen, 1½, datter af ugift fruentimmer Gjertrud Catrine Jensen. I pleje hos indsidder Hans Christensen, Thorup
1874, 0403, 1103, Ane Frandsen, 41, Badstrup. Gaardmand Jeppe Bendtsen
1874, 2903, 0404, Marie Kirstine Jørgensen, 22, Thorup. Datter af husmand og væver Jørgen Larsen, Thorup
1874, 1504, 2204, Ane Kirstine Jensen, 5, datter af smed Poul Jensen, Rostrup
1874, 2905, 0406, Karen Hansen, 10½, datter af husmand Jørgen Hansen, paa Badstrup Mark
1874, 0907, 1407, Abelone Catrine Nielsen, 15 dage, datter af indsidder Niels Nielsen, Skamby
1874, 2007, 2507, Mette Kirstine Steffensen, 58, Stensby. Gaardmand Niels Jensen
1874, 1508, 2108, Maren Jensdatter, enke, 75, af Ullerup. Gaardmand Peder Hansen
1874, 0212, 0912, Mette Knudsdatter, 72, i Stensby. Smed Mads Rasmussen
1875, 2901, 0502, Johanne Andersdatter, 69, Thoru0p. Gaardejer Hans Andersen
1875, 1602, 2402, Ane Jensen, 10 maaneder, datter af husmand Jens Nielsen, Skamby
1875, 2402, 0303, Karen Hansdatter, enke, 75, af Skamby. Husmand Matthias Hjoresch
1875, 1403, 2203, Ane Knudsdatter, enke, 83, af Rostrup. Gaardmand Mads Pedersen
1875, 2103, 3603, Oline Jensen, 19 dage, datter af husmand Jens Mortensen, Bolmerod
1875, 2403, 2903, Gjertrud Kirstine Jensen, 8 maaneder, i pleje hos smed Kristian Jørgensen, i Badstrup
1875, 2803, 0504, Ane Nielsdatter, enke, 63, opholdt sig hos svigersønnen Jørgen A. Frederiksen. Husmand Anders Olsen
1875, 2903, 0204, Anne Jørgensdatter, enke, 67, hos sin søn husmand Jørgen Madsen, Lumby. Husmand Mads Poulsen, Bolmerod
1875, 1904, 2404, Ane Marie Hansen, 15, datter af husmand og væver Hans Hansen, af Skamby
1875, 0307, 0807, Abelone Rasmusdatter, enke, 74, i Ullerup. Gaardejer og sognefoged Knud Larsen
1875, 0408, 0708, Ane Kirstine Jørgensen, 30, Ullerup. Gaardejer Lars Knudsen
1875, 1108, 1608, Maren Hansen, 16 og 9 maaneder, steddatter af gaardejer Jeppe Bendtsen, i Badstrup
1875, 1309, 1809, Maren Hansdatter, enke, 64 og 7 maaneder, Skamby. Husmand Jørgen Clausen
1875, 0811, 1611, Johanne Katrine Madsen, 46, Stensby. Gaardmand Rasmus Jakobsen
1876, 2702, 0603, Maren Pedersen, 24, Stensby. Husmand Jens Hansen
1876, 2708, 0209, Maren Madsdatter, enke, 79, opholdt sig hos sønnen husmand Anders Rasmussen, Skamby. Husmand Rasmus Hansen, Skamby
1877, 1501, 2201, Kirsten Rasmussen, 22, opholdt sig hos stedfaderen husmand Hans Olsen, i Thorup
1877, 2101, 2901, Ane Katrine Olsdatter, 67, i Skamby. Gaardmand Steffen Steffensen
1877, 0502, 1202, Ane Margrete Pedersdatter, 73, i Rostrup. Gaardmand Kristen Jørgensen
1877, 2302, 2802, Karen Kirstine Jørgensen, 3 uger, datter af husmand Jørgen Ulrik Frederiksen, i Rostrup
1877, 2302, 2802, Ane Nielsdatter, enke, 87, i Skamby. Født i Veflinge. Husmand Hans Madsen
1877, 0405, 1105, Johanne Marie Smith, paa Skamby Mark. Gaardejer Peder Jørgensen
1877, 1809, 2209, Maren Olsdatter, 69, i Skamby. Husmand Christen Olsen
1878, 0801, 1401, Ane Marie Hansdatter, 70, opholdt sig hos sønnen husmand Rasmus Olsen, i Skamby. Aftægtsmand og husmand Ole Rasmussen
1878, 1201, 1801, Bodil Marie Jensdatter, enke, 66, opholdt sig hos sønnen maler Jens Madsen, Skamby. Husmand Mads Rasmussen, i Hemmerslev
1878, 1806, 2306, Kirsten Hansdatter, aftægtskone, 83, hos husmand Rasmus Rasmussen, paa Badstrup Mark
1878, 2706, 0207, Kirsten Madsen, 25, paa Skamby Mark. Husmand og snedker Knud Kristian Rasmussen
1879, 2303, 2903, Ane Kirstine Hansen, 54, Thorup Mose. Indsidder Niels Jensen
1879, 0905, 1605, Ane Marie Rasmusdatter, 58, Stensby. Husmand Jens Hansen
1879, 1906, 2705, Ane Marie Hansdatter, enke, 85, Glaundrup. Aftægtsgaardmand Lars Jensen
1879, 0607, 1207, Apollone Marie Christensen, 53, paa Skamby Mark. Aftægtshusmand Knud Knudsen
1879, 3009, 0710, Dorthea Christensdatter, enke, 85, opholdt sig hos svigersønnen gaardmand Jens Nielsen, Glaundrup. Gaardejer Niels Jørgensen i Glaundrup
1880, 1003, 1703, Hedevig Kirstine Ipsen Høeg, 12 og 11 maaneder, opholdt sig hos sin onkel Lars Lundbeck, i Taagerod, Vigerslev Sogn
1880, 1203, 1903, Karen Kirstine Eriksen, tjenestepige, 23, i Rostrup. Datter af husmand Erik Hansen
1880, 2703, 0204, Mette Marie Andersen, 16½, tjenestepige, opholdt sig hos moderen indsidder Jens Andersens hustru, i Thorup
1880, 1204, 1904, Bodil Larsdatter, 67, i Brøndstrup. Gaardejer Kristen Hansen
1880, 2004, 2704, Ane Hansdatter, enke, 82, opholdt sig hos sønnen husmand Hans Peder Nielsen, i Rostrup. Husmand Peder Pedersen, af Bolmerod
1880, 0905, 1405, Ane Marie Nielsen, tjenestepige, 30, opholdt sig hos husmand Jens Larsen, Rostrup
1880, 2305, 2805, Maren Katrine Hansen, 14 maaneder, datter af indsidder Hans Kristien Hansen, i Thorup
1880, 0408, 1108, Vilhelmine Johanne Holm, enke, 77 og 11 maaneder, i Skamby. Sognepræst Kristian Sommefeldt
1880, 2609, 0510, Gjertrudmine Marie Hansen, 15, steddatter af husmand Peder Jørgensen, i Rostrup
1880, 1711, 2411, Petrine Jørgensen, 7, datter af husmand Peder Jørgensen, i Rostrup
1881, 0202, 0902, Kirsten Pedersdatter, enke, 80, opholdt sig hos svigersønnen gaardmand Jens Madsen, Skamby. Gaardmand Knud Kristensen af Stensby
1881, 1104, 1904, Karen Marie Jensen, 23 og 9 maaneder, i Ullerup. Datter af gaardejer Jens Larsen
1881, 2705, 0206, Ane Olsdatter, enke, 86, i Stensby. Fæstegaardmand Hans Mathiesen
1881, 1807, 2307, Ane Katrine Jørgensen, 22, i Ullerup. Datter af gaardejer Jørgen Hansens enkes eneste datter
1881, 3108, 0409, Maren Kirstine Hansen, 1, datter af indsidder Hans Kristian Andersen, i Stensby
1881, 1509, 2109, Maren Katrine Larsen, 18, Skamby. Datter af tømrer Hans Larsen
1881, 1610, 1910, Abelone Marie Madsen, 13½, datter af husmand Mads Jensen, i Ullerup
1882, 0601, 1201, Ane Pedersdatter, 53, i Stensby. Indsidder Niels Hansen
1882, 0801, 1401, Kristiane Jørgensdatter, enke, 66, i Skamby. Indsidder Hans Pedersen
1882, 0901, 1601, Marie Kirstine Hansdatter, 63, Stensby. Gaardmand Kristian Hansen
1882, 0901, 1401, Kirsten Sørensdatter, 73, Skamby. Gaardmand Niels Nielsen
1882, 0901, 1401, Lavrentine Kirstine Nielsen, 2, plejedatter hos gaardmand Niels Nielsen, i Skamby
1882, 0303, 0803, Maren Kirstine Hansen, 11 maaneder, datter af ugift Karen Marie Hansen, til huse hos bødker Knud Hansen, Skamby Mark
1882, 2802, 0703, Ane Kirstine Rasmussen, 51. Gaardmand Kristen Nielsen
1882, 2103, 2503, Hansine Marie Hansen, 11 maaneder, datter af indsidder Hans Kristian Hansen, i Thorup
1882, 2305, 3005, Kirsten Nielsdatter, aftægtskone, 84, hos husmand Jens Mortensen, i Rostrup
1882, 2605, 3105, Mariane Nielsine Nielsen, 3½, datter af gaardmand Jens Nielsen, Skamby
1882, 2805, 0206, Ane Kirstine Frandsen, 57, Skamby. Husmand Knud Christensen
1882, 2905, 0206, Dødfødt pige, datter af indsidder Rasmus Kristian Povlsen, Skamby
1882, 2706, 0107, Gregersine Kristine Hansen, 12 og 8 maaneder, steddatter af husmand og murer Rasmus Rasmussen, Badstrup Mark
1882, 2109, 2709, Ane Pedersen, 23, opholdt sig hos moderen indsidderske Marie Pedersen, Stensby
1882, 3011, 0712, Karen Rasmussen, 56, Thorup. Indsidder Jens Frederiksen
1882, 1712, 2312, Maren Kristensen, 33½, Skamby Mark. Husmand Johan Gjørt
1882, 2412, 3012, Kirsten Jensen, 39, i Ullerup. Gaardejer Morten Andersen
1882, 2212, 3112, Maren Katrine Hansen, 14, datter af Kristiane Mortensen, Skamby Mark
1883, 0301, 1001, Marie Christiansdatter, 69, paa Skamby Mark. Husmand Anders Clavsen
1883, 0901, 1501, Ane Katrine Hansdatter, enke, 78 og 9 maaneder, Rostrup. Almisselem Hjere Hansen
1883, 1601, 2101, Mette Kirstine Rasmussen, 55½, Stensby. Indsidder Anders Jeppesen
1883, 1802, 2302, Pige (trilling), nogle timer, datter af ugift Nielsine Kristine Hansen, Skamby
1883, 1003, 1403, Hansine Marie Rasmussen, 4 uger, datter af ugift Ane Katrine Hansen, tjener i Bolmerod
1883, 0607, 1107, Maren Nielsdatter, enke og aftægtskone, 81, i Rostrup. Murer Christen Jørgensen
1883, 2709, 0410, Karen Olsdatter, 66, Rostrup Mark. Husmand Hans Nielsen
1884, 2901, 0602, Ane Marie Hansdatter, enke, 60, af Bolmerod. Gaardmand Knud Rasmussen
1884, 2203, 2903, Karen Knudsen, 52, Badstrup. Gaardmand Mads Rasmussen
1884, 2105, 2505, Ane Marie Pedersen, 26, i Skamby. Datter af indsidder Peder Rasmussen
1884, 0606, 1106, Johanne Frederiksdatter, 73, Thorup. Smed Rasmus Pedersen
1884, 0706, 1306, Marie Oline Katrine Rasmussen, 1, datter af gaardmand Mads Rasmussen, Bolmerod
1884, 2507, 2907, Marta Kristine Hansen, 7 uger, datter af skrædder Rasmus Hansen, Skamby
1884, 1408, 2108, Johanne Rasmine Kristensen, 4 uger, datter af høker Rasmus Kristensen, Stensby
1884, 2408, 2908, Marie Oline Annette Johanne Madsen, 5 uger, datter af gaardmand Jens Madsen, Skamby
1885, 1301, 2001, Anna Katrine Hansen, 5½, datter af gaardmand Hans Hansen, Skamby
1885, 0503, 1203, Ane Kirstine Nielsen, sypige, 25, i Stensby
1885, 2111, 2611, Dødfødt pige, datter af smed Jens Peder Madsen, Stensby
1885, 2212, 2812, Karoline Iversen, 28, i Stensby. Gaardbestyrer Niels Larsen
1886, 0701, 1501, Karen Andersdatter, 55, i Rostrup. Tømmermand Andreas Steffensen
1886, 0102, 0802, Maren Knudsen, 37, Jydegaarden i Uggerslev Sogn. Gaardejer Rasmus Jensen
1886, 1402, 2102, Ane Kirstine Hansen, 48, Rostrup. Husmand Rasmus Nielsen
1886, 1902, 2602, Ane Nielsdatter, 62, boende hos svigersønnen paa Skamby Mark
1886, 1803, 2503, Abelone Marie Olsdatter, 76, Ullerup, Husmand Kristian Hansen
1886, 2503, 3103, Maren Jensen, ugift, 19, hos bedstefaderen murer Jens Hansen, Stensby Mark
1886, 0509, 0809, Anne Methea Fabricius, 1 maaned, datter af kjøbmand Fabricius, Odense
1886, 1609, 2009, Dødfødt pige, datter af Emma Kristine Johansen, tjener paa Mariendal
1887, 0903, 1403, Ane Marie Nielsdatter, enke, 61, af Aasum. Landpost Lars Vilhelm Karlsen af Aasum
1887, 1504, 2004, Karen Hansen, 7, datter af ugift Karen Marie Hansen, paa Skamby Mark
1887, 0406 ,1006, Johanne Marie Larsen, 48, i Bolmerod. Hjulmand Frederik Larsen
1887, 1707, 2107, Ane Katrine Kristensen, ugift, 18, i Badstrup. Datter af husmand Kristen Nielsen
1888, 0201, 0701, Kirsten Kristiansen, 64, i Ullerup. Indsidder Kristian Madsen
1888, 0401, 1201, Ane Marie Nielsdatter, enke, 72, i Glavndrup. Gaardmand Hans Knudsen
1888, 2201, 2801, Martine Hansdatter, 59, i Ullerup. Husmand Mads Jensen
1888, 2401, 3101, Marie Kirstine Jensdatter, 56, i Thorup. Gaardmand Kristen Knudsen
1888, 0202, 1002, Ane Kirstine Pedersdatter, enke, 85, i Brøndstrup. Gaardmand Niels Madsen
1888, 2902, 0803, Maren Jørgensen, 34½, i Ullerup. Datter af gaardmand Jørgen Andersen
1888, 0104, 0904, Anna Katrine Jørgensen, .. maaneder, datter af husmand Jørgen Hansen, Badstrup
1888, 1206, 1706, Marie Kirstine Hansen, enke og almisselem, 76, i Skamby
1888, 1410, 2310, Kirsten Larsdatter, enke, 83, i Stensby. Gaardejer Peder Pedersen
1888, 1810, 2410, Maren Hansdatter, 64, i Skamby. Indsidder Niels Knudsen
1888, 3011, 0712, Ane Kirstine Nielsen, 23, i Badstrup. Væver Kristian Rasmussen
1888, 0612, 1312, Ane Margrethe Nielsdatter, aftægtskone, 80, i Badstrup
1888, 1712, 2312, Marie Pedersdatter, almisselem, 70, i Skamby
1889, 0302, 0602, Dødfødt pige, datter af Sofie Nikoline Rasmine Pedersen, paa Mariendal
1889, 0103, 0803, Maren Pedersdatter, 65, i Skamby. Husmand Hans Kristiansen
1889, 2903, 0504, Maren Jørgensen, 59, paa Badstrup Mark. Husmand Rasmus Jakobsen
1889, 2804, 0405, Marie Nielsdatter, 70, Stensby Mark. Husmand Knud Pedersen
1889, 1707, 2307, Augusta Sophie Frederikke Marie Karoline Julie, hendes højhed og prinsesse af Hessen-Kassel, enke, 65 og 9 maaneder, til Dallund og Næsbyholm. Baron Blixen Finecke
1889, 2307, 2907, Bodil Marie Knudsen, 53, i Badstrup. Gaardmand Jeppe Bendtsen
1889, 1510, 2210, Ane Kirstine Rasmusdatter, aftægtskone, 79, Glavndrup
1889, 0311, 0911, Bodil Katrine Hansdatter, 69, i Skamby. Indsidder Hans Olsen
1889, 0711, 1411, Gerda Marie Offersine Madsen, 7 uger, datter af smed Jens Peter Madsen, Stensby
1890, 1501, 1901, Pige, 3 timer, datter af smed Frederik Jørgensen, i Rostrup
1890, 2901, 0402, Karen Kristine Madsen, 25, i Badstrup. Datter af gaardmand Mads Rasmussen
1890, 1102, 1802, Ane Katrine Pedersdatter, aftægtsenke, 78, i Skamby
1890, 1702, 2402, Karen Hansen, ugift, 59, i Stensby
1890, 1603, 2403, Bodil Dinesdatter, 80, i Bolmerod. Gaardmand Peder Andersen
1890, 2903, 0504, Georgine Madsine Kristensen, 18 uger, datter af gaardmand Niels Kristensen, i Stensby
1890, 2605, 2905, Ketty Nielsen (tvilling), 3 maaneder, datter af smed Jens Peter Madsen, Stensby  
1890, 2705, 2905, Karla Nielsen (tvilling), 3 maaneder, datter af smed Jens Peter Madsen, Stensby
1890, 1708, 2208, Mette Nielsine Jakobine Offersen, 32, Stensby. Smed Jens Peter Madsen
1890, 0509, 1109, Anna Kristine Hansen, 10 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Hansen, Thorup
1890, 0910, 1610, Marie Kirstine Jørgensen, 59, i Badstrup. Skrædder Rasmus Kristiansen
1890, 3012, 06011891, Ane Katrine Hansen, ugift tjenestepige, 39, i Bolmerod
1891, 1201, 1701, Karen Marie Kristensen, enke, 69, i Thorup. Gaardejer Mads Jensen
1891, 2401, 3001, Annine Kristine Cecilie Rasmussen, ½, datter af skrædder Peder Kristian Rasmussen, i Badstrup
1891, 1102, 1702, Marie Kristine Bertelsdatter, enke, 69, i Skamby. Indsidder Jens Mikkelsen
1891, 1703, 2303, Maren Knudsen, separeret hustru, 51, fra Veflinge Stormark
1891, 1004, 1504, Martha Kristine Hansen, 3½, datter af skrædder Rasmus Hansen, i Skamby
1891, 1304, 2104, Ane Kristensen, husholderske, 49, i Uggerslev
1891, 0205, 0405, Dødfødt pige, datter af stationsforvalter Nielsen, i Skamby
1891, 1105, 1605, Emilie Kristiane Thomsen, 11 maaneder, datter af Maren Katrine Hansen, i Stensby
1891, 1505, 2105, Ane Marie Hansen, 35, i Rostrup. Murer Rasmus Rasmussen
1891, 0206, 0606, Mathilde Andersen, tjenestepige, 21, i Rostrup
1891, 0907, 1407, Ane Kirstine Knudsen Freiberg, 47, i Skamby. Husmand Knud Kristensen
1891, 1008, 1408, Johanne Margrethe Hansdatter, enke, 73, Rostrup. Husmand Hans Jeppesen
1891, 1208, 1708, Maren Jensen, enke, 77, i Bolmerod. Gaardmand Mads Olsen
1891, 1310, 1710, Ovea Nielsen, 5 maaneder, datter af stationsforvalter Nielsen, Skamby
1891, 2711, 0312, Louise Nicolette Ussing, enke, 64, i Skamby. Pastor Ussing
1891, 2112, 2812, Ane Marie Jensdatter, 73, i Ullerup. Gaardmand Jørgen Andersen
1891, 2312, 3012, Marie Pedersdatter, ugift fattiglem, 70, i Stensby
1891, 2912, 06011892, Bodil Christensdatter, enke, 89, i Stensby. Gaardmand Hans Knudsen