Bogense, 1845-1857, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1845-1857, Bogense Købstad, Skovby Herred, Odense Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Aar, dag/maaned, Begravelsesdag, navn, erhverv, sted, alder

1845, 0101, 0601, Johan Hendriksen, forhen muurmester og gift, tilsidst i flere aar almisselem, 73, Bogense
1845, 1601, 2001, Udøbt dreng, 1 maaned, søn af daglejer Jens Aabye Rasmussen, Bogense
1845, 1103, 1403, Lars Nielsen Hviid, gift muurmester, 35, Bogense. Født i Munckeboe. Søn af huusmand og muurmester Niels Hansen Hviid i Munckeboe
1845, 1803, 2203, Udøbt dreng, 11 uger, søn af toldbetjent Johan Carl Gramberg, Bogense
1845, 2903, 0404, Peder Rasmussen, skræddermester, 56, Bogense
1845, 1105, 1405, Frederik Carl Christian Andresen, 12 dage, søn af færgemand Jørgen Andresen, Bogense
1845, 2005, 2605, Niels Haar, kobbersmed, Bogense, 74 og 3 maaneder. Født i Horsens
1845, 2205, 2605, Peder Saxesen Baagøe, almisselem og forhen handelsbetjent, 76 og 9 maaneder
1845, 0706, 1106, Axel Hviid, hvedebrødsbager, 42 og 3 maaneder, Bogense. Født paa Sandagergaard. Søn af justitsraad Ivar Hviid
1845, 2406, 3006, Lars Pedersen, huusmand, 55, paa Fogense. Født i Seerup, Søndersøe Sogn
1845, 0907, 1407, Iver Johannes Jørgen Rudebeck, kjøbmand, 55½, Bogense. Født i Apenrade
1845, 0608, 1108, Mads Pedersen Lund, sadelmagermester, 55, Bogense
1845, 1908, 2208, Hans Nielsen Oster, forhen dagleier og tilsidst i flere aar almisselem, 70, Bogense
1845, 1810, 2410, Lars Larsen, 1 maaned, søn af huusmand Lars Christian Hansen, Kræmerkrogen, Tommerup
1845, 2812, 3112, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand Harald Barfoed
1846, 1302, 1602, Niels Jørgensen, tjenestekarl, 20 og 3 maaneder, Bogense. Søn af huusmand Jørgen Nielsen paa Fogense. Født i Fjellebrohuset, Særslev Sogn
1846, 2602, 0503, Matthias Bloch, gift og forhen bagermester, 88, Bogense. Født i Nyeborg
1846, 0103, 0503, Johan Peter Hansen, 7 og 3 maaneder, søn af afg. vægter hans Johansen Haarslev og efterlevende hustru. Faderen født i Haarslev
1846, 2503, 3003, Claus Christian Schultz, skomagersvend, 52, Bogense. Fra Eckernførde
1846, 1604, 2104, Dødfødt dreng, søn af skomagermester Wilh. Emil Theod. Windekilde, Bogense
1846, 1704, 2104, Dødfødt dreng, søn af dagleier Hans Hjeresen, bonde i et huus paa Bogense Mark
1846, 0505, 0705, Christian Rasmussen, muurmester, hørte hjemme i Svendborg, 27. Han arbeidede i forbindelse med sin fader muurmester Jens Rasmussen
1846, 1905, 2605, Jens Hansen, snedkermester, 66 og 3 maaneder, Bogense. Født i Middelfart, fader Hans Mortensen
1846, 0706, 1006, Peder Hansen, skomagersvend, 25, bogense. Arbeidede hos skomagermester Johan Petersen
1846, 1906, 2306, Carl Christian Wilhelm Jensen, 1 og 9 maaneder, søn af felberedermester Christian Jensen, Bogense
1846, 0908, 1208, Peder Carl Nicolaisen, skomagermester, 68, Bogense. Født sammesteds
1846, 1309, 1709, Sophus Mathus Christian Bønneløkke, 11 uger, søn af hjælpelærer P. C. Bønneløkke, Bogense
1846, 2709, 0210, Bernth Wilms, guldsmedmester, 44 og 3 maaneder, Bogense. Født i Assens
1846, 2609, 2909, Niels Hjeresen, ugift, skomagersvend, 29 og 9 maaneder, Bogense. Født i Bogense
1846, 2310, 2810, Hans Johansen /:Ringe:/, gift dagleier, Bogense, 57. Født i Ringe, Næraae Sogn. Søn af smed Johans Hansen
1846, 1711, 2111, Carl Emil Ness, ugift examinatus juris og fuldmægtig, 27½, hos cancelliraad, bye- og herredsfoged Baa..gaard, Bogense
1846, 2012, 2312, Søren Pedersen, ugift og forhen bødker og tilsidst almisselem, 75, Bogense
1847, 0701, 1401, Rasmus Caspersen, 18 og 5 maaneder, Kræmmerkrogen. Søn af huusmand Casper Rasmussen
1847, 1601, 2201, Niels Adolph Bareisen, 1, søn af dreinmester Johannes Bartholomæus Bareisen, Bogense
1847, 0602, 1202, Johan Henrich Alexander Wermuth, sadelmagersvend, 31½, Bogense. Har arbeidet hos sin fader Gottlieb Wermuth
1847, 2602, 0303, Christen Engelbrecht, forhen reebslager og tilsidst almisselem, 77, Bogense
1847, 0904, 1504, Mads Jørgensen, gift, fragtkjører, Bogense, 47
1847, 2304, 2904, Hans Andersen, gift huusmand, 60½, Kræmmerkrogen paa Bogense Mark. Født i Skovbye. Søn af huusmand Anders Christensen
1847, 2804, 0305, Jacob Martin Fabricius, ½, søn af snedkermester Fabricius, Bogense
1847, 3004, 0305, Rasmus Wilhelm Kjier, 2, søn af Mette Marie Jensdatter, Bogense
1847, 0905, 1405, Anders Rasmussen Kruse, enkemand og tømmermand, 67 og 3 maaneder, Bogense
1847, 1705, 2105, Jens Jensen (kaldet med tilnavn Fogense), gift husmand, 51, Bæks Eng paa Bogense Mark. Født i Kjærbye, Skovbye Sogn. Søn af gaardmand Jens Michelsen
1847, 2205, 2805, Andreas Hansen (Aalborg), gift, fhv. skomager og sidst kludesamler, 78 og 9 maaneder, Bogense. Født i Aalborg
1847, 0906, 1406, Jacob Harder, ugift skomagermester, 45, Bogense. Født Bogense
1847, 2206, 2806, Jørgen Pedersen, gift hjulmand, 84 og 9 maaneder, Bogense
1847, 0210, 0710, Jens Knudsen, gift, vægter og dagleier, 54½, Bogense. Født i Særslev. Søn af gaardmand Knud Jespersen
1847, 1810, 2110, Dødfødt dreng, søn af slagtersvend Meier Levin, Bogense. Af den mosaiske troesbekjendelse
1847, 2010, 2510, Jens Jespersen, gift og forhen skomager, tilsidst fattiglem, 70, Bogense
1848, 2501, 0102, Hans Sivertsen, gift skibstømmermand, 58. Født i Porsgaard i Norge
1848, 0702, 1102, Hans Christian Nielsen, 14 dage, søn af huusmand Niels Hansen, ved Fredskov, Bogense Mark
1848, 1402, 1802, Carl Christian Jensen, 3 maaneder, søn af brolægger og daglejer Jens Pedersen /:Dømmestrup:/, Bogense
1848, 0403, 0903, Jørgen Pedersen, gift skomagermester, 53½, Bogense. Født i Bogense
1848, 0803, 1103, Jens Simonsen, ugift tjenestekarl, Bogense, 80. Hos kjøbmnad Lars Borring
1848, 1204, 1704, Jørgen Christian Pedersen, 1, søn af Anne Cathrine Jørgensdatter, Bogense
1848, 0306, 0806, Lars Jensen, gift dagleier, 47, Bogense. Født i Grindløse. Søn af huusmand Jens Hansen
1848, 1406, 1606, Niels Jensen Klem, ugift matros eller søemand, 20 og 9 maaneder, paa Kanonbaaden no 7 under no 429. Født i Sønder Nissum Sogn. Søn af fader Jens Christian Nielsen
1848, 2306, 2606, Hans Hansen Fraugde Kjærbye, ugift og dragon 6te Dragonregiment, 1ste Eskadron under 118, 25. Født i Fraugde Kjærbye. Søn af smed Hans Hansen
1848, 2806, 0107, Christen Jensen Vittorp (eller Søvighuus), ugift underjæger i 1ste Jægerkorps, 1ste Kompagnie no 37, 26. Født i Søvighuus, Outrup Sogn ved Warde. Søn af gaardmand Jens Christensen
1848, 2007, 2407, Hans Peter Larsen, sergeant af 1ste Bataillon, danske frivillige 1ste Compagnie no 2, 26. Født i Skjelskør
1848, 2507, 2907, Anders Nielsen Barløse, ugift dragon i 6te Drangonregim. 4de Kadron no 128, 25. Født i Barløse. Søn af gaardmand Niels Pedersen
1848, 2507, 2907, Ole Nielsen Farune, gift, menig i 1ste Infanterie Bataillon, 1ste Compagnie no 69, 26½. Søn af jordbruger Niels Olsen paa Fr..sin Overdrev
1848, 2807, 1308, Jens Larsen Ølsemagle, menig i 1ste Infanterie Bataillon 3de Comp. no 31, 26. Født Ølsemagle. Søn af huusmand Lars Andersen
1848, 0308, 0508, Peter Christensen Lillesengbæk, menig, 8de Infanterie Bataillon 3de Comp. no 66, 25. Født i Flander Sogn i Skodborg Herred, Ringkjøbing Amt
1848, 1108, 1508, Jørgen Larsen, ugift, kobbersmed, menig, 1ste Bataillon, Danske frivillige, 1ste Comp. no 125, 20. Født i Vordingborg
1848, 1308, 1508, Niels Petersen Halskov, menig, 4de Infanterie Bataillon, 4de Comp. no 231, 23 og 9 maaneder
1848, 1508, 1808, Rasmus Nielsen Hersløv, ugift, sapp... i Ingenieur Korpset 1ste Comp. no 48, 25. Fader afdøde husmand Niels Thomsen, Herslev ved Fredericia
1848, 2708, 3108, Niels Nielsen Braarup, menig, 11te Infanterie Bataillon, 1ste Comp. no 75, 26 og 3 maaneder
1848, 0209, 0709, Hans Christian Sørensen Sortelund, underjæger, 3de  ... Jægercorps 4de Comp. no 167, 24. Født i huset Sortelund, Nørre Lyndelse Sogn, fader huusmand Søren Nielsen
1848, 0809, 1209, Jens Christian Sørensen Bindslev, menig, 11te Infanterie Bataillon 1ste Comp. no 55 [ingen alder noteret]
1848, 1009, 1509, Peter Kage, gift og reataurateur, Bogense, 42 og 3 maaneder. Født i Neusnbrock. Søn af skomager Johan Heinrich Kage
1848, 2809, 3009, Rasmus Jørgensen Veistrup, trainkudsk no 20, hestepasser af brigadelæge Thunøs Ambulance, 25½
1848, 0810, 1110, Hans Adzersen Borre, ugift og trainkudsk, ambulancesoldat ved Garden tilfods, 25 og 9 maaneder. Født i Borre, Aae Sogn. Søn af huusmand Adzer Hansen
1848, 1110, 1410, Claus Marck, skræddersvend, sygevogter og menig, 13de Infanterie Bataillon 1ste Comp., no 127, paa Feltlazarettet, 23. Født i Angeln
1848, 2010, 2410, Jens Christensen Egtvedhuus, menig af Garden til fods, 2det Comp. no 125, 26
1848, 2210, 2810, Hans Thor Ostermann, enkemand og kjøbmand, 67og 9 maaneder, Bogense. Født i Bogense
1848, 2710, 3110, Thorvald Strøm, 4 og 2 maaneder, søn af skomager Jørgen Christensen Strøm, Bogense
1848, 2710, 3110, Martin Nielsen, 1 og 11 maaneder, søn af daglejer Carl Nielsen, Bogense
1848, 0311, 0711, Hans Larsen Sallinge, menig 6te Dragon Regiment, 3de Exskadron no 27
1848, 0911, 1811, Niels Thomsen, gift, høker, 44, Bogense. Født i Haarslev. Søn af huusmand Thomas Nielsen
1848, 1111, 1411, Dreng, 10 maaneder, søn af dagleier Jens Jensen, Bogense
1848, 1911, 2411, Niels Christian Strøm, 2 og 3 maaneder, søn af skomagermester Jørgen Christensen Strøm, Bogense
1849, 1201, 1701, Johan Georgsen, enkemand, forhen avlsmand og vognmand, 68, Bogense
1849, 1501, 1901, Hans Frederik Ferdinand Jacobsen, ½, søn af ugift fruentimmer Jørgine Larsdatter, Bogense
1849, 2301, 2501, Dødfødt dreng, søn af skræddermester Carl Henrik Haugsted, Bogense
1849, 2601, 0102, Jørgen Larsen, ½, søn af boelsmand Lars Jørgensen, Kræmmerkrogen
1849, 1902, 2302, Hans Christian Christophersen, gift, skræddermester, 55, Bogense. Født i Kjøbenhavn
1849, 2602, 0103, Peter Neess, 14 dage, søn af practiserende læge Jens Henning Aug. Neess, Bogense
1849, 0803, 1203, Hans Hansen Letteholm (tilnavn Lykke), dagleier, 46, Bogense. Født i Letteholm, Wissenbjerg Sogn
1849, 2104, 2504, Niels Nielsen Barsløv, menig af 6te Reservebataillon, 2det Compag. no 208
1849, 2504, 2804, Jens Hansen Ølvad, menig af 4de Reservebataillon no 225
1849, 2704, 0205, Jacob Sørensen Torning, menig af 1ste Jægercorps, 5te Comp. no 108
1849, 3004, 0505, Skaarup, menig af 5te Reservebatail. 2det Comp. no 120
1849, 0105, 0505, Ægtved, menig af 6te Liniebatail. 2det Comp. no 94
1849, 0305, 0705, Jacob Hansen Lund /:Følsted:/, menig af 6te Liniebatail. 2det Comp. no 173
1849, 0305, 0705, Peder Andersen Viuf, menig af 6te Liniebatail. 4de Comp. no 106
1849, 0605, 1105, Ditlev Jensen Randlev, menig af 4de Reservebatail. 4 Comp. no 103
1849, 0705, 1105, Hans Jørgen Ubberup, menig af 1ste Forstærkn. Bataill. 1ste Comp. no 122
1849, 0705, 1105, Peter Christian Andersen Fodsøe, menig af 6te Reserve Bataill. 2det Comp. no 187
1849, 0805, 1105, Anders Jensen Møllemark, menig af 6te Linie Bataill. 2det Comp. no 26
1849, 0805, 1105, Peder Christian Christensen Voldstruphuus, menig af 5te Reserve Bataill. 4de Comp. no 69
1849, 0805, 1105, Jens Christian Møller Sæbye, menig af 6te Reserve Bataill. 1ste Comp. no 146
1849, 0905, 1505, Niels Knudsen Vesterbye, ambulance soldat ved 1ste Cavallerie brigade
1849, 1105, 1505, Anders Christian Bagterp, trainkudsk
1849, 1205, 1505, Niels Christian Olsted, menig af 2den Forstærkn. Bataill. 1ste Comp. no 106
1849, 1205, 1505, Niels Christian Nielsen Løderup, underjæger i 1ste Jægercorps 1ste Comp. no 170
1849, 1305, 1805, Poul Hansen Hjallese, menig af 6te Dragonregiment 4de Exkadron no 84
1849, 1505, 1805, Jens Thomasen Skjød, menig af 6te Reserve Bat. 2det Comp. no 121
1849, 1505, 1805, Ole Larsen Ørting, menig af 7de Linie Bataill. 1ste Comp. no 143
1849, 2305, 2905, Christian Hendriksen With Rødbye, menig af 1ste Forstærkn. Batail. 2det Compagnie no 228
1849, 2605, 2905, Rasmus Madsen Bjerre, undercorporal af 6te Liniebatail. 2det Comp. no 25
1849, 2805, 0106, Søren Hansen Dannemare, menig af 1ste Forstærkn. Batail. 1ste Comp. no 209
1849, 3005, 0506, Jørgen Hendriksen, 3, søn af huusmand Hendrik Jørgensen, paa Bogense Mark
1849, 0306, 0606, Christen Andersen Jennum, menig af 1ste Jægercorps 1ste Comp. 117, 23. Søn af huusmand Anders Christensen i Jennum
1849, 1006, 1306, Niels Henrik Møller, gift bagermester, 44, Bogense. Født i Odense. Søn af bagermester Søren Møller sammesteds
1849, 1206, 1506, Hans Peter Hansen Kjøbeløw, menig 6te Liniebatail. 4de Comp. no 13
1849, 2706, 2207, Jens Jensen, gift skipper, 53, bosiddende i Kolding
1849, 2706, 0207, Peder Christian Laussen Hallund, menig af 11te Liniebatail. 2det Comp. no 115
1849, 0507, 1107, Poul Christian Møller Saltemølle, trainkudsk no 210
1849, 0707, 1107, Intet navn kunde opgives, menig [intet kunde opgives]
1849, 0707, 1107, Intet navn kunde opgives, menig [intet kunde opgives]
1849, 0707, 1107, Heinr. Kneisoner,menig af 8de Sleswigske Batail. fra Husum
1849, 0807, 1107, Edvard v. Lassen, secondlieutenant af 7de Batail. 4de Comp. [han var student]
1849, 0807, 1107, Chr. Andersen Ortved, menig af 3de Liniebatail. 4de Comp. no 152
1849, 0807, 1107, Lægdamshuus, menig af 6te Liniebatail. 3de Comp. no 119
1849, 0807, 1107, Intet navn kunde opgives, intet kunde opgives
1849, 0807, 1107, Niels Veilbye, menig af 1ste Forstærkningsbatail. 1ste Comp.  no 162
1849, 1007, 1107, Andreas Jacob Tolstrup, menig af 6te Liniebatail. 3de Comp. no 121
1849, 1007, 1607, Peter Christiansen Kjøbenhavn, menig af 1ste Liniebat. 1det Comp. no 150
1849, 1107, 1607, Jens Hansen Klovborg, menig af 7de Liniebat. 3de Comp. no 218
1849, 1207, 1607, Jens Pedersen Søllested, menig af 1ste Liniebat. 3de Comp. no 30
1849, 1207, 1607, Nicolai August Hansen, fange, Insiergent af Husum
1849, 1507, 1907, Niels Madsen Førslev, menig af 9de Batail. 2det comp. no 248
1849, 1507, 1907, Christen Povelsen Bonneboe, constabel af Artilleriet no 9
1849, 1607, 1907, Carl Frederik Borch, menig af 2det Jægercorps 2det Comp. no 9
1849, 1707, 1907, Christian Andresen Græse, menig af 1ste Lette Batail. 3 Comp. no 180
1849, 1807, 2407, Søren Møller Kragelund, menig af 6te Liniebatail. 3 Comp. no 192
1849, 2207, 2407, Hans Nielsen Maglebye, menig af 3de Liniebat. 2det Comp. no 55
1849, 2507, 3007, Jacob Peter Alexander Ulhøy, menig af 6te Liniebatl. 4de Comp. no 66
1849, 2707, 3007, Peter Christian Andersen Drostrup, constabel af 5te Forstærkningsbatterie no 95
1849, 2707, 3007, Ole Olesen Christiansdal, menig af 1ste Forstærkn. Jægercorps 3de Comp. no 168
1849, 2907, 0208, Harald Laurits Christian v. Grüner, secundlieutenant af 4de Reservebatl. 1ste Corps.
1849, 3107, 0208, Jens Sørensen Føns, menig af 2det Forst. Jæg. Corps. 2det Comp. no 118
1849, 0808, 1308, Søren Jensen, 1/4, søn af daglejer Jens Sørensen, Gongerne paa Bogense Grund
1849, 0908, 1308, Peter Thomsen, underofficeer af 2det Jægercorps 4de Comp. no 7
1849, 0908, 1308, Peter Jørgensen Udbye, menig af 6. Liniebat., 1ste Comp. no 40
1849, 2008, 2208, Niels Sørensen Stokkebro, menig af 4de Reservebatail. 2det Comp. no 127
1849, 2308, 2708, Jørgen Jensen Johansen Storelyngbye, menig af 1ste Forstærkn. Bat. 1ste Comp. no 196
1849, 2508, 2708, Heinrich Jahns Simonsberg, menig af 4de Slesvig-Holst. Bataill. 4de Comp. no 117
1849, 0109, 0409, Jens Peter Landsgrav, trainkudsk og sygevogter no 17
1849, 0509, 0809, Ferdinand Nielsen, 4 og 9 maaneder, søn af dagleier Carl Nielsen, Bogense. Født i Kjøbenhavn
1849, 0809, 1209, Anders Peter Nielsen Vinther, menig af 8de Lin. Batl. 1ste Comp. no 263
1849, 1109, 1409, Hans Pedersen Aarstrup /:formodentlig Aastrup:/, trainkudsk og sygevogter
1849, 2309, 2709, Johan Carl Picardi, 11 og 3 maaneder, søn af afdøde skomagermester Jørgen Ludvig Picardie og hustru Anne Marie Hansdatter, Bogense
1849, 2309, 2709, Waldemar Ferdinand Andreas Kjær, 10 dage, søn af muurmester Jens Christian Hansen Kjær, Bogense
1849, 2309, 2709, Hans Engelbreth Lund, gift skræddermester, 53½, Bogense. Født i Odense
1849, 2409, 2809, Jens Christian Larsen Høy, undercorporal af 2den Forstærkn. Batl. 1ste Com. no 27
1849, 1810, 2210, Thomas Barfoed, apothekerlærling, 17 og 9 maaneder, Bogense. Søn af sognepræst Barfoed, Jordløse. Født samme sted
1849, 0911, 1311, Hans Godske Harry Fløche, ½, søn af kjøbmand Rasmus Fløche, Bogense
1849, 1811, 2211, Carl Jespersen, 4, søn af skipper Lars Jespersen, Bogense
1849, 1212, 1712, Jens Andersen Kruse, gift skomagermester, 28 3/9, Bogense. Født i Bogense
1849, 3012, 0301, Dreng, 5 dage, søn af ugift qvinde og almisselem Bodild Sørensdatter, Bogense
1850, 0701, 1101, Frederik Laurits Jørgensen Fyhr, 1 og 3 maaneder, søn af hvedebrødbager Jørgen Jensen Fyhr, Bogense
1850, 2501, 3001, Hermann Nees, 5 uger, søn af practiserende læge Jens Henning Nees, Bogense
1850, 2901, 0402, Jørgen Andersen, gift avlsmand og forhen vognmand, 68½, Bogense
1850, 2601, 1302, Hans Jensen, enkemand og dagleier, 52, Bogense
1850, 1502, 2002, Hans Peter Haugsted, 7 og 9 maaneder, søn af skræddermester Carl Henrik Haugsted, Bogense. Født i Bogense
1850, 0704, 1104, Rasmus Hendriksen, gift husmand og dagleier, 53 og 3 maaneder, Nymark, Bogense Grund. Født i Kjærbye, Skovbye Sogn. Søn af smed Hendrik Hansen
1850, 2104, 2704, Jens Carl Rosenstand, ugift kjøbmand, 29, Bogense. Født i Horsens
1850, 0206, 0506, Christian Larsen Mønge, underjæger af 2det Jærgercorps, 2det Compagnie no 264, 23
1850, 1406, 1906, Truels Voltenberg Truelsen, gift fhv.toldkasserer og postmester, Bogense, 66. Født i Ribe
1850, 2506, 0107, Hans Hendriksen Mørk, gift, søemand og baadfører, 52½, Bogense
1850, 2706, 0407, Jørgen Hendriksen, 5 dage, søn af huusmand Hendrik Jørgensen, Gungerne paa Bogense Mark
1850, 0407, 0807, Jørgen Christian Grønning, gjørtlermester, 48, Bogense
1850, 2907, 0108, Theodor Jørgensen Richter, 2 og 9 maaneder, søn af apotheker Fred. Ludv. Richter, Bogense
1850, 1608, 2108, Christian Sørensen Fogh, gjørtlermester, 57½, Bogense. Født i Weile
1850, 2108, 2708, Lars Christian Peter Balthasar Dyna, 2, søn af bødkermester Christian Peter Balthasar Dyna, Bogense
1850, 1309, 1709, Hans Christian Bruun, 9 maaneder, søn af skipper Jens Peter Albrechtsen Bruun, Bogense
1850, 0310, 0910, Johan Georg Ochsner, gift, ordineret catechet og 1ste lærer ved Borger- og Almueskolen, 37 og 2 maaneder, i Bogense
1850, 0711, 1111, Frederik Vitalis Joannes (Johannes) Harder, 1½, søn af malersvend Jørgen Frederik Harder, Bogense
1850, 2712, 3012, Carl Knap, 9 dage, søn af tobaksfabrikeur Carl Knap, Bogense
1850, 3012, 0301, Jørgen Christian Pedersen, 1 og 3 maaneder, søn af ugift Anne Cathrine Jørgensdatter, Bogense
1851, 2301, 2701, Niels Pedersen, 1, søn af huusmand Peder Andersen, Almindingen paa Bogense Grund
1851, 0303, 0703, Jacob Hansen, 8 dage, søn af ugift lokket qvinde Kirsten Hansdatter, Bogense
1851, 0205, 0805, Jens Peter Fyhr, i smedelære, 17, søn af dagleier Niels Jørgen Fyhr
1851, 2806, 0307, Matthias Jørgensen, gift muurmester, 69 og 9 maaneder, Bogense
1851, 2207, 2607, Anders Rasmussen, 4 og 3 maaneder, søn af brygger Rasmus Andersen Tofte, Bogense
1851, 2807, 0108, Andreas Jensen, felberedersvend, 19½. Søn af skipper Hans Peter Jensen, Bogense
1851, 1408, 1808, Mads Larsen, 1 maaned, søn af huusmand Lars Christian Hansen Tommerup, Kræmmerkrogen paa Bogense Mark
1851, 0209, 0808, Rasmus Berggreen (tvilling), 1 dag, søn af skomagermester Jens Julius Berggreen, Bogense
1851, 0309, 0809, Carsten Marius Berggreen (tvilling), 2 dage, søn af skomagermester Jens Julius Berggreen, Bogense
1851, 1909, 2509, Hans Jørgen Nielsen, gift, forhen contorist, Bogense, 73½
1851, 0610, 1310, Christian Peter Larsen, 3 3/7 maaneder, søn af ugift slegfredmoder Nicoline Sophie Lyng, Bogense
1851, 1411, 1711, Hendrik August Schmidt, 1½, søn af ugift qvinde Johanne Henriette Jobben, Bogense
1851, 0112, 0412, Peder Larsen Holbæk (tilnavn Post), gift daglejer og forhen postkarl, 68, Bogense
1852, 0102, 0502, Jens Jensen Tønnersen, ugift skomagersvend, 54, Rudkjøbing
1852, 2702, 0203, Hans Rasmussen Herredsted, enkemand og dagleier, 61½, Bogense. Født i Herrested
1852, 0203, 0603, Hans Jørgensen, enkemand og dagleier, 86, Bogense. Født i Nørrebye, Klinte Sogn
1852, 1003, 1503, Jørgen Michelsen, gift tømmermester, 79, Bogense
1852, 1703, 2203, Hermann Neess, 1 og 3 maaneder, søn practiserende læge Jens Henning August Neess, Bogense
1852, 2104, 2404, Niels Petersen, 8 dage, søn af lokket qvinde og enke Anne Cathrine Pedersdatter, Bogense. Efter vægter Hans Johansen
1852, 2404, 2804, Dødfødt dreng, søn af snedkermester Hans Mortensen Jensen, Bogense
1852, 2904, 0605, Hans Jacob Fich, gift, consistorialassessor, sognepræst for Bogense og Skovbye Menigheder, 67½
1852, 0205, 0805, Dreng, 7 uger, søn af huusmand Jesper Larsen, Almindingen paa Bogense Mark
1852, 1905, 2505, Jørgen Fahnøe, gift, kjøbmand og kirkesanger, Bogense, 71
1852, 0206, 0706, Fritz Ferdinand Kruse, 1 og 9 maaneder, søn af sadelmagermester Rasmus Andersen Kruse, Bogense
1852, 1407, 1907, Jørgen Hendriksen, 9 maaneder, søn af huusmand Hendrik Jørgensen, Gungerne paa Bogense Mark
1852, 2107, 2407, Christian Theodor Jensen, 1 og 3 maaneder, søn af felbereder Christian Jensen, Bogense
1852, 2509, 2909, Sophus Adolph Schlegel Christensen, 10 maaneder, søn af guldsmedmester Hans Christensen, Bogense
1852, 0212, 0812, Hans Peter Oluf Schubert, 7½, søn af bagermester Schubert, Bogense. Født i Assens
1853, 0201, 0601, Anders Jobben, enkemand, forhen snedkermester og nu fattiglem, 62, Bogense
1853, 1202, 1602, Jørgen Christian Hjeresen, ugift fhv. søemand og nu fattiglem, 45, Bogense
1853, 0503, 1003, Anders Hansen, 9 dage, søn af muurmester A. Hansen, Bogense
1853, 1303, 1603, Christian Krøll, 1 maaned, søn af skipper C. Krøll, Bogense
1853, 0804, 1304, Anders Hansen, ugift, 25. Søn af huusmand Hans Andersen, Kræmmer..., Bogense Mark
1853, 2304, 2904, Søren Christian Rasmussen (Møller), gift, kjøbmand og brændeviinsbrænder, 57, Bogense
1853, 2404, 2904, Knud Bendsen, ugift almisselem og forhen reebslagersvend, 68, Bogense
1853, 0407, 0907, Jørgen Andersen, 14 og 9 maaneder, søn af huusmand Anders Hansen, Kræmmerkrogen paa Bogense Mark
1853, 2608, 3108, Ole Andersen, 3, søn af huusmand Anders Hansen, Kræmmerkrogen paa Bogense Mark
1853, 1311, 1711, Matthias Jeppesen, 14, søn af dagleier Jeppe Matthiasen, Bogense
1853, 2311, 0112, Lars Jørgensen Borring, gift og fhv. kjøbmand, 93, Bogense. Født i Bogense
1853, 2512, 3112, Hans Wilhelm Iversen, 2 timer, søn af reebslager Iversen, Bogense
1854, 0602, 1302, Lars Nielsen, enkemand, aftægtsmand, 75, Tyrekrogstedet paa Bogense Mark
1854, 2702, 0703, Peder Hansen Gambye, enkemand og værtshuusholder, 65, Bogense
1854, 2802, 0403, Henrik Berg, enkemand, aftægtsmand og forhen muurmester, 79, Bogense Mark
1854, 1705, 2105, Dødfødt dreng, søn af reebslager Hans Christensen, Bogense
1854, 2105, 2605, Peder Hansen Bunde, gift kalkbrænder, 47, Bogense. Født i Feltsted Skov, Slesvig
1854, 0606, 0906, Niels Pedersen, ugift tjenestekarl, 30. Født i Lindum Bye, Selde Sogn, Viborg Amt
1854, 1206, 1606, Knud Rasmussen Maare, 4, søn af snedkersvend Rasmus Hansen, Maare
1854, 3007, 0408, Michael Lausten, 6, søn af jernstøber og farver Jens Lausten, Bogense. Født i Ribe
1854, 0808, 1108, Carl Peter Wilhelm Jacobsen, 4 maaneder, søn af arbeidsmand Jacob Hendriksen, Bogense
1854, 2609, 3009, Dødfødt dreng, søn af farver Drøscher, Bogense
1854, 0410, 1410, Christen Jørgensen, gift, skipper og borger, 63, Bogense. Født i Bogense
1854, 1710, 2510, Rasmus Dreier, ugift muurhaandlanger, 54, Bogense. Født i Bogense
1855, 1402, 2102, Rasmus Rasmussen, 7 dage, søn af huusmand Rasmus Rasmussen, Gungerne
1855, 1802, 2402, Niels Nielsen Kjærgaard, enkemand og almisselem, 75. Født i Sier sogn, Ringkjøbing Amt
1855, 2802, 0703, Berthel Anton Madsen, ugift uhrmagersvend, 22, Bogense. Født i Assens. Søn af toldassistent Madsen
1855, 2305, 3005, Niels Arctander Reineche, gift, fhv. apotheker og kjøbmand, 77, Bogense. Født i Fangel Sogn i Fyen
1855, 0206, 0606, Jacob Immanuel Mørk, enkemand og skomager, 70½, Bogense. Født i Bogense
1855, 1106, 1606, Jørgen Hansen, fhv. snedker, 53, Bogense. Født i Bogense
1855, 2006, 2506, Hans Peder Hansen, 10 maaneder, søn af huusmand og dagleier Mads Hansen, Bogense
1855, 2106, 2506, Niels Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af dagleier Niels Mathiesen, Bogense
1855, 2908, 1309, Marius Emil Kruse, 1, søn af sadelmager Rasmus Andersen Kruse, Bogense
1855, 0109, 0509, Martin Jensen, 4 dage, søn af huusmand Jens Olsen, Gungerne
1855, 0609, 1009, Dødfødt dreng, søn af huusmand Mads Hansen, Bæks Eng ved Bogense
1855, 2409, 2909, Ludvig Henrik Christian Jensen Becker, 7 og 3 maaneder,søn af pottemager Johan Henrik Becker, Bogense
1855, 0710, 1210, Laurits Wanting, gift sadelmager, 63, Bogense. Født Leirskov, Kolding
1855, 2011, 2611, Frants Christian Drøscher, 2½, søn af farver J. W. C. P. Drøscher, Bogense
1855, 0112, 0712, Laurits Henrich Larsen, uhrmager, 53½, Bogense. Født i Bogense
1855, 0812, 1412, Dreng, 3 uger, søn af kjøbmand Jens Hermann Agerup, Bogense
1855, 1812, 2412, Mads Pedersen, 1½, søn af møllerkarl Rasmus Pedersen, Bogense. Født i Hedeboerne, Veflinge Sogn
1855, 2112, 2912, Otto Frederik Møller, gift, dreiermester og borger, 44, Bogense. Født i Alested i Fyen
1856, 1301, 1801, Heins Bendsen, reebslagermester, Bogense, 69½. Født i Bogense
1856, 1401, 1901, Hans Christian Jørgensen, gift og kjøbmand, 25, Bogense. Født i Bogense
1856, 3101, 0402, Hans Christian Pedersen, 6½, søn af ugift fruentimmer Ida Marie Sørensen, Bogense
1856, 1002, 1502, Hans Christian Frederiksen, snedkersvend og gjæstgiverbestyrer, 32, Bogense. Født i Bogense. Søn af gjæstgiver Andersen
1856, 2102, 2802, Andreas Julius Andersen, handelslærling, 16, Bogense. Født i Bogense. Søn af skipper og kjøbmand Hans Christian Andersen
1856, 2802, 2503, Johan Peter Møller, gift, birkedommer over ..., 73, Bogense. Født i Albek, Jylland
1856, 0303, 0703, Dreng, 1 dag, søn af ugift fruentimmer Anne Cathrine Jensdatter, Bogense
1856, 0903, 1303, Christian Krøll, 14 dage, søn af skipper Krøll, Bogense
1856, 1103, 1703, Carl Bruun Albrechsen, 10½, søn af skipper Jens Peter Albrechsen Bruun, Bogense
1856, 2703, 0104, Hans Winther Thomsen, 6½, søn af vognmand Søren Hansen Langkilde Thomsen, Bogense
1856, 0204, 0504, Jørgen Agerup, 2½, søn af kjøbmand J. H. Agerup, Bogense
1856, 0604, 1204, Rasmus Hansen, gift, skipper og huseier, 50, Bogense. Født i Endelave
1856, 1805, 2605, Jens Jørgensen Fyhr, gift, rugbrødbager og huuseier, 73, Bogense. Født i Bogense
1856, 2205, 2705, Hans Henrik Lau Wermuth, gift saddelmagermester, 44½, Bogense. Født i Bogense
1856, 1210, 1710, Johannes Christopher Nebeling, 8 dage, søn af nagelsmed Johannes Nebeling, Bogense
1856, 2510, 3010, Frederik Rask Andersen, gift, gjæstgiver og avlsmand, 68, Bogense. Født i Bogense
1856, 2511, 0312, Otto Frederik Bareisen, 1½ dag, søn af dreiermester J. B. Bareisen, Bogense
1856, 0812, 1312, Hans Madsen, gift smedesvend, 26, Bogense. Født i Bogense
1856, 2912, 0301, Lars Christian Larsen, 3 uger, søn af fruentimmeret Karen Larsdatter, Bogense
1857, 0301, 0901, Christen Christophersen, ugift fhv. avlsmand, 76, Bogense. Født i Heden Sogn i Fyen
1857, 0502, 0702, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand og lieutenant Hans Waldemar Emil Jansen, Bogense
1857, 2702, 0303, August Andersen, 1 og 9 maaneder, søn af tømmermester Anders Andersen, Bogense. Født i Odense
1857, 2103, 2703, Lars Jørgensen, ugift skipper, 25, Bogense. Født i Bogense. Søn af baadfører Jørgen Larsen
1857, 2203, 2703, Dreng, 4 dage, søn af snedkermester Jørgen Julius Fabricius, Bogense
1857, 0904, 1704, Christian Jacobsen Harder, ugift, fhv. skræddermester og borger, 80, Bogense. Født i Faaborg
1857, 0713, 1305, Jens Frederiksen, skomagerlærling, 20, Bogense. Født i Melbye. Søn af indsidder Frederik Hansen i Melbye
1857, 2305, 2705, Julius Wilhelm Fahnøe, fraskilt og mangeaarigt fattiglem, 48, Bogense. Født i Bogense
1857, 1006, 2206, Jens Henning August Nees, gift candidatus chirurgiæ og practiserende lære, 47, Bogense. Født paa Hirtsholmene, Aalborg Stift
1857, 1507, 2007, Jens Peter Hansen, gift snedkermester, 27, Bogense. Født i Kjerteminde
1857, 0208, 0808, Sophus Laurits Larsen, ½ dag, søn af snedkersvend Jacob Larsen, Bogense
1857, 0608, 0808, Martin Frederik Larsen, 4 dage, søn af snedkermester Jacob Larsen, Bogense
1857, 1908, 2208, Laust Petersen Schmidt, 6 maaneder, søn af muurer Truels S. Schmidt, Bogense
1857, 3008, 0309, Jacob Rasmussen Agedrup, gift daglejer, 54½, Bogense. Født i Agedrup Sogn, Odense Amt
1857, 3108, 0309, Mourits Peter Jensen, 3½ maaned, søn af kjøbmand Jens Hansen Jensen, Bogense
1857, 0409, 0709, Rasmus Peter Rasmussen, 1, søn af muurmester Hans Rasmussen, Bogense
1857, 0810, 1310, Carl Edvard Dinesen, 9½, søn af slagtermester Dines Clausen, Bogense
1857, 0211, 0911, Niels Hansen Post, enkemand, fhv. dagleier og huuseier, 61, Bogense. Født i Bogense
1857, 0311, 1011, Søren Christian Lindballe, gift, organist og skolelærer, 72, Bogense.Født i Høien, Veile Amt
1857, 0911, 1611, Johannes Bartholomæus Bareisen, gift kunstdreiermester, 40, Bogense. Født i Kjøbenhavn
1857, 1711, 2311, Ernst Niels Peter Philipsen, 2½, søn af ...tør Philipsen, Bogense
1857, 2611, 0112, Johan Carl Gramberg, gift kongelig toldassistent, 67½, Bogense. Født i Kjøbenhavn
1857, 0912, 1212, Niels Peter Nielsen, 7 maaneder, søn af ugift fruentimmer og tjenestepige Maren Kirstine Nielsen, Bogense. Født i Odense
1857, 1212, 1612, Niels Jacob Hagensen, 1 og 3 maaneder, søn af farverkarl Hagen Christian Clausen, Bogense
1857, 3112, 0501, Hans Peter Rasmussen, 2 maaneder, søn af dagleier Rasmus Nielsen, Bogense
1845, 0801, 1301, Elisabeth Cathrine Thomsen f. Borring, gift, 26, Bogense. Kjøbmand N. B. H. Thomsen
1845, 2502, 0303, Caroline Conradine Wilhelmine Asmusdatter, gift, 62, Bogense. Snedker Anders Gottlieb Jobben
1845, 2906, 0407, Maren Amalie Rasmussen, ½, datter af brændeviinsbrænder Peder Rasmussen, Bogense
1845, 1709, 2209, Anne Dorthea Kirstine Jørgensen, ½, datter af væver Ole Jørgensen, Bogense
1845, 1909, 2509, Anne Sybille Jensdatter, 20, Bogense. Datter af snedker Jens Hansen
1845, 3009, 0610, Wilhelmine Christine Bevers f. Bock, enke, 77 3/9, hos toldkasserer Heinsvig i Bogense. Tol- og Classelotterie Collecteur Bevers, i Kjøbenhavn
1845, 1110, 1510, Marie Cathrine Pedersen, enke, 75½, Bogense. Snedker Matthias Pedersen
1845, 2511, 0112, Kirstine Christensdatter, enke og fattiglem, 68 og 9 maaneder, Bogense. Gjørtler Wilms
1846, 0804, 1504, Anne Cathrine Rasmussen, 1 og 3 maaneder, datter af brygger Rasmus Andersen Tofte, Bogense
1846, 1704, 2104, Dødfødt pige, datter af skomagermester Poul Bendtsen Winther, Bogense
1846, 1205, 1905, Marie Cathrine Hansdatter, gift, 50 og 3 maaneder, Bogense. Høker Matthias Erichsen
1846, 1405, 1905, Sophie Elisabeth Olsen, ½, datter af Nicoline Nicolaisdatter Rosenzweig, Bogense
1846, 2907, 0108, Maren Hansdatter, enke og almisselem, 70½. Dagleier Peder Andersen
1846, 3107, 0408, Dorthea Rasmussen, gift, 45½, Bogense. Felberedermester Christian Jensen
1846, 1410, 1910, Anne Cathrine Hansdatter, enke, 30½, Bogense. Muurmester Lars Nielsen Hviid
1846, 1811, 2111, Dødfødt pige, datter af farver Jacob Hansen, Hospitalet i Bogense
1846, 2611, 0112, Marie Christiansdatter, enke, 80, Bogense. Søemand Hendrik Mørk
1847, 0502, 1002, Caroline Cathrine Bondesen, gift, 26. Skolelærer Peder Christensen Bønneløkke, Horsens
1847, 0303, 1103, Mette Magdalene Clausdatter, gift, 66½, Bogense. Snedker Jens Jørgensen
1847, 1703, 2203, Johanne Marie Jensdatter, gift, 53, Bogense.Tømmermand Anders Rasmussen Kruse
1847, 2403, 3003, Ellen Pedersdatter, enke, 79 og 9 maaneder, Bogense. Brændeviinsbrænder Christian Bruun Thune
1847, 0204, 0704, Anne Marie Hansen, 16, datter af huusmand Hans Andersen, Kræmmerkrogen
1847, 0904, 1404, Karen Jørgensdatter, enke, 55½, Bogense. Dagleier Peder Hjeresen
1847, 2306, 2806, Maren Andersen, 1 og 4 maaneder, datter af huusmand Anders Hansen, Kræmmerkrogen, Bogense Mark
1847, 1012, 1512, Elise Marie Sophie Nielsen, 8 uger, datter af ugift qvinde Anne Marie Henriksdatter, Kræmmerkrogen
1847, 1912, 2212, Bodild Ibsdatter, enke, 84, Bogense. Træskomand Hans Pedersen
1848, 0101, 1001, Anne Margrethe Johansdatter, ugift, 24 og 9 maaneder, Bogense. Fader skomagermester Johannes Nielsen
1848, 1701, 2401, Anne Marie Hendriksen, 3 maaneder, datter af dagleier Hendrik Andersen, Bogense
1848, 2601, 0102, Kirstine Margrethe Jørgensen, 1 maaned, datter af steenhugger Jørgen Jørgensen, paa Fogense
1848, 0702, 1502, Mette Marie Rasmusdatter, gift, 72, Gungerne paa Bogense Mark. Huusmand Jochum Henrik Dencker
1848, 0103, 0603, Petræa Emilie Nielsine Olsen, 3 og 3 maaneder, datter af skomagersvend Niels Olsen, i Kjøbenhavn. PENOs morfader høker Peder Olsen i Bogense
1848, 1503, 2003, Amalia Frederikke Elisabeth Larsen, 5, datter af Anne Sophie Jacobsdatter enke efter dagleier Lars Nielsen Lyse...se, Bogense
1848, 1204, 1804, Christiane Marie Buhl f. Lindballe, gift, 28 og 3 maaneder, hos sin fader organist Lindballe i Bogense. Forhen kjøbmand Gustav Buhl, Horsens.  
1848, 0505, 0905, Karen Møller f. Hansen, enke, 72, Bogense. Snedkermester Carl Christian Møller
1848, 1805, 2205, Kirstine Strøm, 8 dage, datter af skomagermester Jørgen Christensen Strøm, Bogense
1848, 3005, 0506, Anne Margrethe Faaborg f. Døcker, enke, 72, Bogense. Født i Odense. Kirkesanger og skolelærer Lars Næraa Faaborg, Brænderup
1848, 2705, 3105, Dødfødt pige, datter af blikkenslagermester Peter Johan Ludvig From, Bogense
1848, 0207, 0607, Maren Mortensdatter, ugift fruentimmer og almisselem, 71, Bogense
1848, 1907, 2407, Dorthea Frederikke Carøe f. Seest, gift, 37, Kjøbenhavn. Overlæge Carøe, ved Lazarettet i Bogense
1848, 0408, 0904, Mette Cathrine Hansdatter, ugift syepige, 26 og 3 maaneder, Kræmmerkrogen paa Bogense Mark. Hos sin moder enke efter huusmand Hans Andersen
1848, 2408, 3008, Sophie Annette Jacobsen, 4 og 3 maaneder, datter af kjøbmand Moses Jacobsen, Bogense
1848, 2209, 2809, Sophie Hansdatter, gift, 66, Bogense. Muurmester Christian Dreier
1848, 0811, 1411, Marie Kirstine Dorthea Andresen, 12 og 9 maaneder, datter af færgemand Jørgen Andresen, Bogense. Født i Odense
1848, 2211, 2911, Christiane Margrethe Jensdatter, gift, 48, Bogense. Født i Koelbjerg. Dagleier Hans Jensen
1848, 2411, 2911, Christiansine Strøm, 7 og 9 maaneder, datter af skomagermester Jørgen Tordzensen Strøm, Bogense
1848, 0812, 1312, Vibeke Nielsine Nielsdatter, ugift pige, 25
1848, 0812, 1312, Apollone Pedersen, 3 maaneder, datter af dagleier Peder Rasmussen, Bogense
1849, 1601, 2201, Bodil Cathrine Jensdatter, gift, 57, Tyrekrogstedet paa Bogense Mark. Brændeviinsbrænder Jørgen Hansen
1849, 2801, 3001, Karen Andreasdatter, ugift tjenestepige, 24, hos malermester Holst i Bogense
1849, 0102, 0602, Karen Marie Johansdatter (kaldet Karen Norskes), enke og fattiglem, 78, Bogense. Dreier Lund
1849, 1902, 2302, Marie Kirstine Engelbreth, ugift huusholderske, 35, hos skomager Jacob Mørk i Bogense
1849, 2403, 3003, Christiane Marie Barfoed, 7, datter af kjøbmand Christian Qvist Barfoed, Bogense
1849, 1404, 2304, Julie Marie Kongsted, 1, datter af bagermester Oluf Daniel Kongsted, Bogense
1849, 2104, 2504, Frederikke Elisabeth Barfoed, 4 og 11 maaneder, datter af kjøbmand Christian Qvist Barfoed, Bogense
1849, 2805, 0106, Elisabeth Margrethe Thomsen, gift, 24 og 3 maaneder. Tømmermester Jens Peter Jørgensen
1849, 0306, 0806, Andrine Mariane Ostermann, gift, 25 og 9 maaneder, Bogense. Kjøbmand Vegelius Møller
1849, 0806, 1206, Anne Margrethe Christine Platon Haltermund f. Schmidt, gift, 30 og 9 maaneder, Bogense. Greve Emil Rudolph Platon Halbermund
1849, 0107, 0507, Frederikke Terkildsen, 10 maaneder, datter af kjøbmand Laurits Hvalsøe Terkildsen, fra Fredericia
1849, 2607, 0108, Adamine Cecilie Lund, 2 og 3 maaneder, datter af muurmester Jeu..t Frederik Lund, Bogense
1849, 0608, 0908, Karen Hansdatter, gift, 60 og 9 maaneder, Bogense. Dagleier Hans Herredsted
1849, 0708, 1108, Anne Dorthea Jørgensen, 5½, datter af afdøde hjulmand Jørgen Pedersen, Bogense. Stedfader Anders Nielsen
1849, 1508, 1808, Jacobine Sophie Augusta Fahnøe, 2½, datter af kjøbmand Jørgen Fahnøe junior, Bogense
1849, 1908, 2208, Karen Marie Hansen, 4 og 3 maaneder, datter af tjenestekarl Hans Jørgen Nielsen og hustru Anne Dorthea Elisabeth Jørgensdatter, Bogense
1849, 2008, 2408, Karen Marie Andersdatter, gift, 36 og 9 maaneder, Bogense. Fragtmand Christen Nielsen
1849, 0710, 1110, Johanne Juliane Jørgensen, enke, 49, Bogense. Hvedebrødbager Axel Hviid
1849, 1010, 1310, Nielsine Thomine Christensen, ½, datter af fragtmand Christen Nielsen, Bogense
1849, 2410, 2710, Anne Margrethe Hansdatter, gift, 68½, Bogense. Sadelmagermester Gottlieb Wermuth. Født i Skovbye
1849, 0211, 0611, Lovise Cecilie Sophie Christensen, 2 og 3 maaneder, datter af guldsmed Hans Christensen, Bogense
1849, 0711, 1611, Sophie Marie Thiesen, 1 og 3 maaneder, datter af gjæstgiver og kjøbmand Jacob Christian Iver Thiesen, Bogense
1849, 1411, 2011, Karen Pedersdatter, enke, 73, Bogense. Søemand Jørgen Jørgensen tilnavn Gjødesen
1849, 2811, 0312, Anne Marie Nielsdatter, gift, 62 og 9 maaneder, Bogense. Snedkermester Hans Henrik Laub
1849, 0212, 0712, Christiane Margrethe Lorentzen, gift, 56½, Bogense. Arrestforsvarer Hans Christiansen
1849, 0312, 0712, Karen Marie Wølmer, gift, 27½, Bogense. Toldbetjent Johan Christian Benthin
1849, 2712, 0301, Cathrine Marie Hansine Bruun, 2, datter af skipper Jens Peder Albrechtsen Bruun, Bogense
1849, 3112, 0501, Karen Pedersdatter, gift, Bogense, 47 og 9 maaneder. Snedkermester Hans Peter Rasmussen
1849, 2912, 0501, Anne Kirstine Wermuth, enke og almisselem, 58, Bogense. Skrædder Wermuth
1850, 0401, 1101, Maren Berthine Jørgensen Fyhr, 6 og 3 maaneder, datter af hvedebrødbager Jørgen Jensen Fyhr, Bogense
1850, 1901, 2301, Stine Gersemine Dorthea Haugsted, 10 og 3 maaneder, datter af skræddermester Carl Hendrik Haugsted, Bogense. Født i Fjelsted Sogn
1850, 2801, 0402, Rasmine Bloch, 12, datter af afdøde kleinsmedmester Rasmus Larsen Bloch, Bogense. Født i Lemvig
1850, 0302, 0802, Laurentine Thane, 6, datter af avlsmand Lars Bruun Thane, Bogense
1850, 0402, 0702, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Niels Bartholin Henrik Thomsen, Bogense
1850, 2703, 0204, Andresine Caroline Amalie Petersen, gift, 28 og 3 maaneder, Bogense. Bødkermester Christian Peter Balthersar Dynø
1850, 0105, 0605, Inger Sophie Nielsdatter (kaldet Inger Farvers), enke, 75, Bogense. Dagleier Christen Hansen (kaldet Farver)
1850, 2105, 2505, Anne Kirstine Jespersdatter, enke og almisselem, 82, Bogense. Muurmester Johan Hendriksen
1850, 0208, 0808, Kirsten Rasmusdatter, gift, 77, Bogense. Snedker Hans Nielsen Basse
1850, 0708, 1208, Maren Michelsen, enke, 84, Bogense. Født i Isdal Sogn, Hjørring Amt. Skipper Niels Erichsen
1850, 2708, 3008, Drude Larsdatter, enke, 83, Bogense. Født i Skandstrup. Søemand Jesper Jeppesen /:Jesper Hattemager:/
1850, 2210, 2810, Anne Sophie Buch, gift, 49, Bogense. Kjøbmand Hans Olsen
1850, 0411, 1111, Karen Andersen, 14½, datter af huusmand Anders Michelsen, Kræmmerkrogen
1850, 0711, 1111, Marie Sophie Jensen, 1½, datter af brolægger og dagleier Jens Pedersen, Dømmestrup i Bogense
1850, 1811, 2511, Apollone Marie Hendriksdatter, enke, 87 og 9 maaneder, Bogense. Muurmester Rasmus Lund
1850, 2411, 2811, Anne Margrethe Geertsdatter, ugift almisselem, 70 og 9 maaneder, Bogense
1850, 1612, 2112, Helene Sophie Ohrmann f. Linnemann, enke, 85, Bogense. Forgylder Ohman i Kjøbenhavn
1850, 2312, 3012, Anne Jensdatter, gift, 44, Bogense. Dagleier Jeppe Marthiesen
1850, 2312, 2812, Birtha Frederikke Jørgensen Fyhr, 5 dage, datter af bagermester Jørgen Jensen Fyhr, Bogense
1850, 2412, 3012, Anne Petrine Friis f. Lindharth, enke, 61, Bogense. Byefoged Friis
1851, 0101, 0601, Sophie Andrea Bonde, 9 maaneder, datter af kalkbrænder Peter Hansen Bonde, paa Bogense Mark
1851, 0201, 0601, Rosalia Nathalie Elvine Benthin, 2, datter af toldbetjent Johan Christian Benthin, Bogense
1851, 2101, 2701, Cathrine Marie Hendriksen, 24 dage, datter af dagleier Hendrik Andersen, Bogense
1851, 2701, 0102, Johanne Kirstine Jørgensen, gift, 63, Bogense. Skræddermester Andreas Larsen
1851, 3101, 0302, Maren Pedersdatter, gift, 26, Bogense. Dagleier Jens Olsen
1851, 0202, 1002, Karen Christiane Jespersen f. Borch, enke, 66. Født i Ringkjøbing. Sognepræst H. Chr. Jespersen i Nebsager og Bjerre, Aarhuus Stift
1851, 0303, 0703, Anne Marie Johansdatter, gift, 59, Bogense. Dagleier Niels Andersen
1851, 0105, 0505, Amalia Mariane Henriette Fløche, 5 maaneder, datter af kjøbmand Rasmus Fløche, Bogense
1851, 1108, 1408, Christine Martinette Jensen, 1 og 4 maaneder, datter af slegfredmoder Sophie Jeppesdatter, Bogense
1851, 2108, 2508, Karen Margrethe Hansdatter (kaldet Karen Hvids), enke og almisselem, 72, Bogense. Hattemager Niels Nielsen
1851, 2209, 2509, Johanne Dallie f. Fraun, enke, 77½. Handelsbetjent Dallie
1851, 2411, 2811, Maren Hjeresdatter, gift, 46, Bogense. Dagleier og træskomand Jacob Larsen Thurup
1852, 1401, 1901, Christine Marie Jørgensen, 10, datter af skipper Christen Jørgensen, Bogense
1852, 0903, 1303, Anne Cathrine Kirstine Jørgensen, 2 og 9 maaneder, datter af garver hans Jørgen Mathiasen, Bogense
1852, 0704, 1404, Anne Wilhelmine Knap f. Knap, gift, 38, Bogense. Tobaksfabrikeur Carl Knap
1852, 0607, 1007, Anne Elisabeth Fahnøe f. Brandt, enke, 74, Bogense. Kjøbmand og kirkeværge Jørgen Fahnøe
1852, 2308, 2808, Maren Hansen, enke, 53, Bogense. Sadelmagermester Jens Hansen
1852, 2908, 0309, Anne Elisabeth Dreier, ugift, 40 og 3 maaneder, Bogense. Datter af muurmester Christian Dreier
1852, 2709, 0110, Anne Dorthe Andersdatter, enke og almisselem, 77, boende i Bregnøer Bye, fra Drigstrup Sogn pr. Kjerteminde
1852, 2312, 2912, Dødfødt pige, datter af skipper Erik Nielsen, Bogense
1852, 2312, 2912, Udøbt pige, 4 maaneder, datter af styrmand Niels Eriksen Espesen, Bogense
1853, 2602, 0203, Mette Hansen, 2 maaneder, datter af fruentimmeret Madsine Nielsen, Bogense
1853, 1303, 2203, Caroline Emilie Jespersen, 7 maaneder, datter af skipper Lars Jespersen, Bogense
1853, 1203, 2203, Karen Jensdatter, enke, 68, Kræmmerkrogen paa Bogense Mark. Huusmand Hans Andersen
1853, 2403, 3103, Dorthea Hansdatter, ugift, 33½, Kræmmerkrogen, Bogense Mark. Datter af afdøde huusmand Hans Andersen
1853, 1105, 1705, Cathrine Elisabeth Henningsen, 1½, datter af vævermester Peder Johan Henningsen, Bogense
1853, 2705, 3005, Rasmine Sophie Jensen, 1½ maaned, datter af kjøbmand J. H. Jensen, Bogense
1853, 2506, 2906, Adolphine Eleonore Mørk, 12 dage, datter af sømand Christian Blanke Mørk, Bogense
1853, 0907, 1407, Maren Kirstine Nielsen, gift, 49, Bogense. Født i Odense. Skomagermester Johannes Borg
1853, 2907, 0308, Anne Cathrine Hansdatter, enke og fattiglem, 60, Bogense. Dagleier Jaqves Deleuran
1853, 0808, 1208, Caroline Frederikke Holst, enke, 59, Bogense. Guld- og sølvarbeider B. Wilm
1853, 1809, 2109, Anne Petersen Schmidt, 2 maaneder, datter af fraskilt Marie Kirstine Düma, Bogense. Fraskilt væversvend Johan Jørgensen
1853, 0710, 1110, Cathrine Elisabeth Henningsen, 6 maaneder, datter af bomuldsvæver Henningsen
1853, 0212, 0812, Louise Gregersine Larsen f. Larsen, gift, 25, Bogense. Canditatus theologiæ Hans Larsen
1854, 0101, 0601, Hansine Vilhelmine Iversen, 8 dage, datter af reebslager Jens Iversen, Bogense
1854, 0102, 0602, Cathrine Jespersdatter, gift, 85. Født i Harritslev. Fattiglem Lars Nielsen
1854, 0603, 1103, Anne Helene Faaborg, gift, 66, Bogense. Født paa Avernakø.Høker Hans Knudsen
1854, 1103, 1803, Olufine Samueline Møller f. Hørning, gift, 27 og 9 maaneder, Bogense. Født i Kallundborg. Kjøbmnad Wigelius Møller
1854, 1304, 1804, Frederikke Johansen, enke, 62, Bogense. Dagleier Hans Hansen Grambo
1854, 0605, 1305, Anne Kirstine Rasmusdatter, gift, 46, Bogense. Født i Endelave. Skrædder Niels Jacobsen
1854, 0106, 0706, Dorthea Jensine Pedersen, gift, 34, Bogense. Født i Kjerteminde. Reebslager Hans Christensen
1854, 2406, 2806, Anne Jørgensdatter, gift, 64, Bogense. Født i Ore Sogn. Dagleier Niels Nielsen, Kjærgaard
1854, 3007, 0308, Karen Fyhr f. Frederiksdatter, gift, 39, Bogense. Bagermester Jørgen Fyhr
1854, 0810, 1110, Maren Marie Gummine Torp, 9 maaneder, datter af glarmester Julius Bend... Torp, Bogense
1854, 1910, 2510, Johanne Marie Pedersen, ugift, 33, Bogense. Datter af vævermester Hans Christian Pedersen
1854, 3010, 0311, Johanne Petrea Krøll, 2 maaneder, datter af skipper Søren Christian Sommer Krøll, Bogense
1854, 2311, 2711, Mariane Mørk f. Basse, fraskilt og almisselem, 67. Født i Kjøbenhavn. Skomager Jacob Mørk
1854, 0512, 1112, Nicoline Bardram f. Brandt, gift, 60, Bogense. Født i Middelfart. Handskemager Ditlev Bardram
1855, 1902, 2402, Anne Margrethe Jespersdatter, enke og almisselem, 84. Født i Eilskov, Haarslev Sogn. Skrædder Christian Christophersen
1855, 1704, 2104, Frederikke Marie Amalie Christensdatter, ugift tjenestepige, 56, Bogense. Datter af dagleier Christen Hansen
1855, 1604, 2404, Anne Marie Hendriksdatter, ugift tjenestepige, 31½, paa Ebeløgaarden, Klinte Sogn. Datter af huusmand Hendrik Rasmussen paa Bogense Mark
1855, 2604, 3004, Jensine Jørgine Jensen, 1 og 9 maaneder, datter af baadfører Lars Jensen, Bogense
1855, 1107, 1407, Anne Cathrine Pedersdatter, enke og almisselem, 46, Bogense. Født i Haarslev. Vogter Hans Johansen
1855, 2808, 0109, Anne Cathrine Jensen, 1 dag, datter af huusmand Jens Olsen, Gungerne
1855, 0409, 0709, Anne Marie Jespersdatter, gift, 56½, Bogense. Hørsvinger Hans Rasmussen (Maare)
1855, 0311, 0911, Mathia Caroline Jørgensen, 3 maaneder, datter af garvermester hans Jørgen Mathiesen, Bogense
1855, 0412, 1012, Anne Marie Mikkelsen f. Nielsdatter, enke, 77, Bogense. Tømmermester Jørgen Mikkelsen
1856, 0803, 1303, Mette Flindt f. Christensdatter, enke, 56, Bogense. Handskemager Flindt
1856, 2403, 3103, Maren Broch f. Pedersdatter, gift, 73½, Bogense. Født i Middelfart. Væver J. H. Broch
1856, 2304, 2804, Karen Kirstine Hagensen, 2½, datter af tjenestekarl Hagen Christian Clausen, Bogense
1856, 2705, 3005, Karen Pedersdatter, ugift, 30, Bogense. Datter af boelsmand Peder Nielsen, Hindevad, Haarslev Sogn
1856, 1706, 2106, Karen Pedersdatter, enke, 74, Bogense. Født i Nørre Lyndelse Sogn. Contorist Nielsen
1856, 1906, 2306, Christine Marie Jørgensen, 1, datter af klodsemager Jørgen Christian Erichsen, Bogense
1856, 0107, 0507, Anne Jacobsen, 3½ maaned, datter af huusmand Jacob Jespersen, Gungerne
1856, 3108, 0809, Johanne Marie Rasmusdatter Dreier, enke, 78, Bogense. Født i Nørre Esterbølle, Sandager Sogn. Snedker Jens Hansen
1856, 0109, 0609, Charlotte Henriette Schwaner, 1, datter af garver Schwaner, Bogense
1856, 0810, 1410, Birgitte Dorthea Woldederich f. Lauesen, gift, 31, Bogense. Født i Middelfart. Garver Hans Woldederich
1856, 0212, 0612, Dorthea Caroline Riber f. Holst, gift, 22, Bogense. Jernstøber Riber
1856, 1012, 1312, Dødfødt pige, datter af møllersvend Rasmus Pedersen, Bogense
1856, 1512, 2012, Anne Cathrine Nielsdatter, gift, 36, Fredskovhuset. Datter af dagleier Niels Andersen, Bogense. Huusmand Hans Rasmussen
1856, 1612, 2012, Christiane Christensdatter, ugift fattiglem, 46½, Bogense. Datter af dagleier Christen Larsen
1856, 2412, 2912, Anne Sørine Woldiderik f. Jensen, enke, 44 og 9 maaneder, Bogense. Garver Jens Woldederiks, Frederiksværk
1857, 0401, 0901, Jensine Caroline Petersen f. Madsen, gift, 30½, Bogense. Født i Brylle Sogn. Møllersvend Rasmus Petersen
1857, 2402, 2802, Marie Kirstine Mørk, 8, datter af ugift fruentimmer Marie Kirstine Engelbreth, Bogense
1857, 0803, 1303, Christiane Marie Adele Larsen f. Damsgaard, gift, 30½, Bogense. Født i Fredericia. Snedkermester Jens Jørgen Larsen
1857, 0803, 1303, Hansine Madsen, 5 maaneder, datter af afdøde smedesvend Hans Madsen, Bogense
1857, 2803, 0104, Marie Møller, ½ dag, datter af kjøbmand Jens Nicolai Møller, Bogense
1857, 2303, 0604, Apollone Olsen, ugift brændeviinseierinde, 51, Bogense. Datter af brændeviinsbrænder Jørgen Olsen
1857, 1204, 1704, Anne Kirstine Hansdatter, gift, 42½, Bæks Enge. Født i Gjøngstrup, Krogsbølle Sogn. Huusmand Rasmus Christensen
1857, 1805, 2305, Christiane Lund, 15 og 9 maaneder, datter af fragtkjører og forhen kjøbmand Jens Michelsen Lund, Bogense
1857, 0606, 0906, Anne Cathrine Thomsen f. Krøll, enke, 79, Bogense. Bager Søren Thomsen
1857, 1307, 1607, Charlotte Lovise Necs, 12, datter af afdøde practiserende læge Necs
1857, 2208, 2608, Johanne Marie Lund, 5 maaneder, datter af muurmester Peter Georg Lund, Bogense
1857, 2308, 2608, Birgitte Hansine Petrea Voldederik, 11 maaneder, datter af garvermester H. F. Voldiderik, Bogense
1857, 1109, 1509, Caroline Emilie Jespersen, 2 og 9 maaneder, datter af skibscapitain Jespersen, Bogense
1857, 3009, 0310, Inger Eskildsdatter, ugift almisselem, Bogense, 83
1857, 1010, 1510, Anne Margrethe Nielsen, 7½, datter af skipper Niels Nielsen, Bogense
1857, 2611, 0112, Marie Dorthea Apolone Philipesen, 7, datter af restauratør Philipsen, Bogense
1857, 2611, 0212, Christiane Jensen f. Voldiderik, enke, 63, Bogense. Kjøbmand N. Jensen
1857, 2911, 0712, Elisabeth Baadsgaard f. Schaeren, gift, 62. Født i Kjøbenhavn. Justit... Baadsgaard
1857, 0512, 1212, Mette Kathrine Borring f. Fahnøe, enke, 87 og 9 maaneder, Bogense. Kjøbmand L. Borring
1857, 1312, 1912, Hansine Hansen, 12 aar, datter af huusmand Hans Hansen, Gungerne
1857, 1712, 2212, Betty Emilie Marie Brøndum, 8 maaneder, datter af uhrmager Brøndum, Bogense
1857, 1912, 2212, Caroline Kirstine Iversen, 4 uger, datter af reebslager Iversen, Bogense
1857, 2612, 3012, Marie Dorthea Abelone Philipsen, 6 dage, datter af restauratør Philipsen, Bogense