Bogense, 1831-1844, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1831-1844, Bogense Købstad, Skovby Herred, Odense Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk


År, dato/måned, navn, faders erhverv, faders navn, faders sted, moders erhverv, moder navn, sted

1831, 1908, 21101831, Ove Michael Jørgensen, søn af huussmed Jørgen Henrichsen og Christine Jensdatter, Bogense
1831, 2308, 14101831, Henrich Wilhelm Lund Henrichsen, søn af træskomand Hans Henrichsen og Henriche Margrethe Lund, Bogense
1831, 0609, 28101831, Jens Jørgen Nielsen, søn af styrmand Børsvend Nielsen og Jørgine Jensdatter, Bogense
1831, 1809, 20011832, Jens Hansen, søn af styrmand Knud Hansen og Marie Jensdatter, Bogense
1831, 0510, 24011832, Hans Christen Larsen, søn af skipper Jens Peter Larsen og Karen Marie Wulff, Bogense
1831, 0911, 13011832, Rasmus Hansen Lund, søn af muursvend Jacob Frederich Lund og Johanne Marie Rasmusdatter, Bogense
1831, 1511, 10021832, Andreas Jensen, søn af skipper Hans Peter Jensen og Anne Marie Bøgelund, Bogense
1831, 1911, 20011832, Christian Bruun Thane, søn af avlsmand Lars Bruun Thane og Cathrine Marie Madsdatter, Bogense
1831, 2911, 26011832, Jørgen Christiansen, søn af ungkarl tømmermand Christian Iversen, i Høirup paa Sletten og ugift lokket qvinde Marie Cathrine Jørgensdatter, Bogense
1831, 0512, 13011832, Hans Friderich Andersen, søn af avlsmand Friderich Andersen og Birthe Andersdatter, Bogense
1831, 0812, 14041832, Martin Jacob Rudolph Rudebeck, søn af kjøbmand Iver Johannes Jørgen Rudebek og Cathrine Christiane Margrethe Burcharth, Bogense
1832, 0101, 17031832, Andreas Hansen, søn af købmand Niels Andersen Hansen og Anne Olsen, Bogense
1832, 2101, 04051832, Lars Jørgensen, søn af matros Jørgen Larsen og Marie Cathrine Andersdatter, Bogense
1832, 1002, 04051832, Lars Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Henrichsen og Anna Cathrine Larsdatter, Fogense under Bogense Grund
1832, 1403, 16051832, Anders Jørgensen, søn af klejnsmed Mads Jørgensen og Anne Marie Witzen, Bogense
1832, 1703, 11051832, Carl Christian Rasmussen, søn af snedker H.P. Rasmussen hos snedker Mølles enke, Bogense og ugift lokket qvinde Karen Pedersdatter, tjenende snedker Møllers enke, Bogense
1832, 0804, 06061832, Søren Jørgen Larsen, søn af skomagersvend Peder Larsen og Anne Marie Jørgensdatter, Bogense
1832, 2804, 28041832, Jens Nielsen Fyhr, søn af tjenestekarl Niels Jørgen Fyhr, Bogense og ugift, lokket qvinde Marie Larsdatter, Bogense
1832, 0605, 10051832, Johan Rasmussen, søn af enkemand Rasmus Jensen Skomager, Bogense og ugift lokket qvinde Ane Mathiasdatter, Bogense
1832, 2405, 20071832, Andreas Peter Iversen, søn af kjøbmand og viceconsul Simon Iversen og Marie Gottfredsen, Bogense
1832, 1507, 17081832 (Sandager), Peter Sophus Christian Damm, skovrider paa grevskabet Gyldensteen Leopold August Damm og Frederikke Hedevig Atke
1832, 2207, 14091832, Hans Deleuran, søn af dagleier Jaques Abraham Deleuran og Anne Cathrine Hansdatter, Bogense
1832, 1210, 23111832, Andreas Martin Jensen, søn af kjøbmand Niels Jensen og Christiane Voldiderich, Bogense
1832, 1210, 31051833, Carl Christian Flindt, søn af handskemager Johan Carl Christian Flindt og Mette Christiansdatter, Bogense
1832, 1111, 06041833, Anders Andersen Tofte, søn af spækhøker Anders Andersen Tofte og Anne Elisabeth Christiansdatter, Bogense
1832, 1311, 27041833, Carl Sophus Koch, søn af farver Johan Henrich Koch og Lovise Caroline Würtz, Bogense
1832, 1811, 17041833, Friderich Wilhelm Baadsgaard, søn af byefoged Hans Koefoed Baadsgaard og Elisabeth Schüerer, Bogense
1832, 2111, Dødfødt dreng, søn af brændeviinsbrænder Jørgen Hansen og Bodild Chathrine Jensdatter, Tyrekrogstedet
1832, 2711, 31051833, Niels Andreas Johansen, søn af skomager Johan Henrik Hansen og Kirsten Pedersen, Bogense
1832, 1012, 22031833, Christian Andreas Wedell, søn af skomagermester Povel Larsen Wedell og Anne Petrine Madsen, Bogense
1832, 1012, 19041833, Lars Jacob Sivertsen, søn af skibstømmermand Hans Sivertsen og Gundborg Olsdatter, Bogense
1832, 2512, 18051833, Hans Jacob Nielsen, søn af skræddermester Niels Jacobsen og Karen Hansdatter, Bogense
1832, 2812, 21021833, Peder Andersen, søn af indsidder Anders Hansen og Svendborg Hansdatter, Kræmmerkrogen paa Bogense Grund
1833, 1901, 21031833, Knud Jacob Jensen, søn af vægter og daglejer Jens Knudsen og Maren Hansdatter, Bogense
1833, 0903, 01051833, Carl Georg Harder, søn af skræddermester Carl Frederich Harder og Anne Nielsdatter Basse, Bogense
1833, 0204, 28051833, Jørgen Henrich Lindharth, søn af snedkersvend Lars Hansen Lindharth og Anne Hedevig Jacobsdatter, Bogense
1833, 0404, 02051833, Lars Nielsen Fyhr, søn af tjenestekarl Niels Jørgen Fyhr og Marie Larsdatter, Bogense
1833, 2104, 04061833, Hans Christian Mortensen, søn af skræddermester Georg Friderich Mortensen og Anne Magdalene Jensdatter, Bogense
1833, 0105, 28061833, Jørgen Madsen, søn af møllersvend Mads Jørgensen og Maren Thomasdatter, Bogense
1833, 1305, 13051833, Jens Peder Pedersen, søn af brændeviinskarl Peder Pedersen og Gjertrud Marie Jensdatter, Bogense
1833, 2205, 15071833, Arnt Dahl Burchardt, søn af kjøbmand Niels Valentin Burcharth og Jensine Lund, Bogense
1833, 2405, 18071833, Henrich Lund Michelsen, søn af bager Christian Michelsen og Dorthea Elisabeth Lund, Bogense
1833, 2605, 06061833, Jens Nicolaysen, søn af examinatus juris Knud Nicolaisen, fuldmægtig hos justitsraad, borgermester Reimuth, i Odense og Mette Dorthea Bredsted, fra Odense
1833, 2207, 06091833, Hans Jacob Fahnøe, søn af spækhøker Johannes Fahnøe og Marie Sophie Larsdatter, Bogense
1833, 1808, 11101833, Jørgen Peter Pedersen, søn af grovsmed Hans Pedersen og Maren Jørgensdatter, Bogense
1833, 2208, 16101833, Hans Peter Andersen, skomagermester Niels Andersen og Marie Hansdatter, Bogense
1833, 2508, 21101833, Rasmus Hansen, muurmester Hans Jeppesen og Anne Kirstine Rasmusdatter, Bogense
1833, 0209, 16101833, Peter Matthias Jørgensen, muurmester Mathias Jørgensen og Anne Poulsdatter, Bogense
1833, 2510, 25101833, Erich Christian Jensen, søn af tjenestekarl Jens Pedersen … (født i Egtved Sogn) og ugift lokket qvinde, Friderikke Marie Amalie Christensdatter, Bogense
1833, 0711, 20121833, Jacob Larsen, søn af dagleier Lars Nielsen Lyndelse og Anne Sophie Kirstine Jacobsdatter, Bogense
1833, 1811, 20121833, August Ludvig Baadsgaard, søn af byefoged Hans Koefoed Baadsgaard og Elisabeth Schierer, Bogense
1833, 1911, 15041834, Martin Jørgensen, søn af søemand Jørgen Larsen og Marie Chathrine Andersdatter, Bogense
1833, 2011, 14041834, Lauritz Balslev Fahnøe, søn af kjøbmand Jens Brandt Fahnøe og Salome Michelsen, Bogense
1834, 0601, 13031834, Jens Carl Jensen, søn af felbereder Christian Jensen og Dorthea Rasmusdatter, Bogense
1834, 1401, 21041834, Søren Georg Møller, søn af hvedebrødbager Niels Henrick Møller og Elisabeth Hansen, Bogense
1834, 1701, 24051834, Henrich Abraham Koch, søn af farver Johan Henrich Koch og Lovise Caroline Würtz, Bogense
1834, 0902, 15031834, Andreas Peter Hansen, søn af kjøbmand Niels Andersen Hansen og Anne Olsen, Bogense
1834, 1502, 26031834, Mads Peter Thane, søn af avlsmand Lars Bruun Thane og Chathrine Marie Madsdatter, Bogense
1834, 2102, 01051834, Jens Peter Fyhr, søn af tjenestekarl Niels Jørgen Fyhr og Marie Larsdatter, Bogense
1834, 0703, Dødfødt drenge, søn af kjøbmand og gjæstgiver Iver Johannes Jørgen Rudebek og Chathrine Christiane Margrethe Burcharth, Bogense
1834, 1303, 09051834, Christian Rasmussen, søn af brændeviinsbrænder Christian Rasmussen og Anne Kirstine Thomsen, Bogense
1834, 3003, 23041834, Henrich Wilhelm Lund, søn af mursvend Jacob Frederich Lund og Johanne Maria Rasmusdatter, Bogense
1834, 3103, 26051834, Hans Christensen, søn af hattemagersvend Niels Christensen og Karen Juul Mortensen, Bogense
1834, 2106, 26071834, Martin Jensen, søn af skipper Hans Peder Jensen og Anne Marie Bøgelund, Bogense
1834, 0907, 05091834, Jens Peter Edvard Jørgensen, søn af dyrlæge og smed Jørgen Henrichsen og Christiane Jensdatter, Bogense
1834, 2107, 17091834, Thomas Nielsen, søn af værtshuusholder Niels Thomsen og Anne Dorthea Jensdatter, Bogense
1834, 0608, 29091834, Harald Theodor Jacobsen, søn af kjøbmand Moses Jacobsen og Karen Marie Andresen. MJ den mosaiske bekjendelse og KMA Christne lutherkse troesbekjendelse
1834, 0808, 08081834, Johannes Sigvard Wiinberg, søn af skomagermester Peter Jensen Wiinberg og Maren Johansdatter, Bogense
1834, 1809, 28111834, Jørgen Christian Jørgensen, søn af skomagermester Ole Jørgensen og Bolette Jørgensen, Bogense
1834, 2610, 11121834, Niels Andersen, huusmand Anders Hansen og Svenborg Hansdatter, Kræmmerkrogen
1834, 3110, 07111834, Friderik Fuchs, søn af skræddermester Johan Heinrich Fuchs og Georgine Pouline Harder, Bogense
1834, 0112, 13021835, Niels Martin Nielsen, søn af skipper Erich Nielsen og Christiane Rasmusdatter, Bogense
1835, 0101, 22041835, Fritz Larsen, søn af skipper Jens Peter Larsen og Karen Marie Wulff, Bogense
1835, 1102, 21041835, Henrich Jacob Fabricius, søn af snedkermester Jacob Fabricius og Maren Jørgensen, Bogense
1835, 2402, 14051835, Jørgen Simon Saabye, søn af toldbetjent Hans Erich Saabye og Ellen Cathrine Groth, Bogense
1835, 2903, 09061835, Ove Juul Heilmann, søn af hjælpelærer Hans Arnt Heilmann i Middelfart, og Arendine Dahl, opholdende sig hos sin moder i Bogense
1835, 0704, 07041835, Hans Jacob Wedell, søn af skomagermester Poul Larsen Wedell og Ane Petrine Madsen, Bogense
1835, 1404, 05061835, Lars Hansen Maare, søn af hørsvinger Hans Rasmussen Maare og Anne Marie Jespersdatter, Bogense
1835, 2504, 25041835, Rasmus Eiler Jørgensen, søn af brændeviinsbrænder Lars Jørgensen og Maren Rasmusdatter, Bogense
1835, 2805, 10071835, Christian Martin Andersen, daglejer Anders Ibsen Dalsgaard og Birthe Marie Jensdatter, Bogense
1835, 3006, 25081835, Søren Henrich Lund, kjøbmand Johan Henrich Lund og Dorthea Sophie Wilhelmine Borring, Bogense
1835, 0408, 22081835, Peter Johannes Medor Rudebeck, søn af kjøbmand og gjæstgiver Iver Johannes Jørgen Rudebeck og Cathrine Christiane Margrethe Burchart, Bogense
1835, 0409, 09101835, Andreas Peter Ringkjøbing, søn af skomagermester Johan Peter Ringkjøbing og Maren Pedersdatter, Bogense
1835, 0509, 03061836, Peter Viteroth Jørgensen, søn af kleinsmed Mads Jørgensen og Ane Marie Mortensdatter, Bogense
1835, 0509, 14101835, Niels Jacob Pedersen, søn af brændeviinsbrænderkarl Peder Pedersen og Gjertrud Marie Jensdatter, Bogense
1835, 1710, 17101835, Christopher Theodor Pedersen, søn af grovsmed Hans Pedersen og Maren Jørgensdatter, Bogense
1835, 1910, 22041836, Oluf Friderik Rudolph Friis, søn af forhenværende kjøbmand Adolp Friderich Friis og Christiane Friderikke Nielsen
1835, 2511, 25021836, Niels Nicolai Hansen, søn af kjøbmand Niels Andersen Hansen og Anne Olsen, Bogense
1836, 2001, 25031836, Jens Larsen, søn af Lars Jensen, tjener kjøbmand Iversen, Bogense og lokket qvinde Karen Madsdatter, ligger uden tjeneste hos væver Rasmus Grønlund
1836, 2701, 08041836, Valentin Nissen Burcharth, søn af kjøbmand Niels Valentin Burcharth og Jensine Lund, Bogense
1836, 0302, 14031836, Christopher Schrøder Andresen Larsen, søn af kjøbmand Lars Larsen og Michelle Ottilia Andresen, Kjerteminde
1836, 0902, 19051836, Jens Jørgen Madsen, søn af tjenestekarl Mads Jensen og Johanne Larsdatter, Bogense
1836, 1702, 06041836, Niels Andersen, søn af huusmand Anders Hansen og Svendborg Hansdatter, Kræmmerkrogen paa Bogense Mark
1836, 1802, 20051836, Lauritz Stephan Jørgensen Borring, søn af kjøbmand Søren Borring og Dorthea Helene Fahnøe, Bogense
1836, 1902, 24051836, Johannes Andreas Albrechtsen, ungkarl og snedkersvend Albrecht Albrechtsen, hos snedkermester Niels Frideritz og lokket qvinde Ane Margrethe Thrane, hos sin fader felbereder Hans Thrane, Bogense
1836, 0303, 22041836, Matthias Christopher Bloch, søn af garver Lars Bloch og Anne Marie Jensdatter, Bogense
1836, 1203, 26041836, Carl Hartmann, søn af farver Carl Hartmann og Anne Cathrine Hansen, Bogense
1836, 1603, 24051836, Christian Wilhelm Piccardi, søn af skomagersvend Jørgen Ludvig Piccardi, Bogense og qvinde Anne Marie Hansdatter, Bogense
1836, 2303, 26051836, Rasmus Nicolai Wilhelm Fahnøe, søn af kjøbmand Jens Brandt Fahnøe og Salome Michelsen, Bogense
1836, 3103, Dødfødt dreng, søn af skræddermester Johan Heinrich Fachs og Georgine Pauline Harder, Bogense
1836, 0304, 25051836, Anders Matthiasen, søn af skomagermester Rasmus Jensen, Bogense og lokket qvinde Anne Mathiasdatter, Bogense
1836, 0804, 10061836, Anders Andersen, søn af skomagermester Niels Andersen og Ane Marie Hansdatter, Bogense
1836, 1005, 24071836, Peter Hansen, søn af sadelmagermester Jens Hansen og Maren Hansdatter, Bogense
1836, 1905, Dødfødt dreng, søn af ungkarl og hjulmand Peder Matthiasen, Bogense og ugift qvinde Maren Jørgensdatter, datter af boelsmand Jørgen Christensen, Vester Skovstedet i Sandager Sogn
1836, 3105, 14071836, Hermann Sigfried Jacobsen, søn af kjøbmand Moses Jacobsen og Karen Marie Andersen. MJ mosaiske bekjendelse og KMA lutherske christne bekjendelse
1836, 2306, 31081836, Martin Thane, søn af avlsmand Lars Brusen Thane og Cathrine Marie Madsdatter, Bogense
1836, 0307, 05091836, Rasmus Nielsen, søn af skipper Erich Nielsen og Christiane Rasmusdatter, Bogense
1836, 3007, 12091836, Jens Jørgen Jensen, søn af færgemand Lars Jensen og Maren Rasmusdatter, Bogense
1836, 2008, 14101836, Edvard Sophus Emil Abildgaard, søn af skolelærer Peter Ludvig Abildgaard og Dorthea Elisabeth Olsen, Bogense
1836, 3108, 26101836, Lars Caspersen, søn af huusmand Casper Rasmussen og Anne Madsdatter, Kræmmerborgen
1836, 0209, 03101836, Waldemar Emanuel Emil Bergstrøm, søn af toldbetjent Anton Carl Friderich Wilhelm Giesemann, Bogense og lokket qvinde Mette Marie Hansdatter, tjenende toldbetjent Andersen, Bogense
1836, 1206, 12091836, Jørgen Nielsen, søn af dagleier Niels Jørgensen og Karen Hansdatter, indsidderfolk i Weggeløsehuset i Kræmmerkrogen
1836, 1809, 09031837, Lars Jensen, søn af dagleier Jens Jensen og Maren Christensdatter, Bogense
1836, 1611, Dødfødt dreng, søn af enkemand P. H. Gambye og lokket qvinde Anne Nielsdatter, tjenende spækhøker Peder Hansen, Gambye i Bogense
1837, 1101, 22041837, Johan Peter Holst, søn af malermester Niels Peter Holst og Sophie Bambine Ritz, Bogense
1837, 2101, 04041837, Niels Hansen, søn af vægter og daglejer Hans Johansen og Anne Cathrine Pedersdatter, Bogense
1837, 0402, 21021837, Hans Engelbreth Lund, søn af skrædder Hans Engelbreth Lund og Ingeborg Hansdatter, Bogense
1837, 0203, 01051837, Jens Carl Bloch, søn af garver Lars Bloch og Anne Marie Jensdatter, Bogense
1837, 1004, 26051837, Peder Pedersen, søn af hjulmand Peder Mathiesen og Maren Jørgensdatter, Bogense
1837, 1204, 11061837, Rasmus Samuel Thal Larsen, søn af districtschirurg Peter Clausen Larsen og Sophie Magdalene Utze, Bogense
1837, 2906, Dødfødt dreng, søn af sadelmager Povel Hansen og Kirstine Marie Olesdatter
1837, 0208, 26091837, Carl Friderich Johan Profft, søn af institutbestyrer Peter August Proft og Johanne Cicilie født Borup, Bogense
1837, 2508, 22091837, Hans Lauritz Andersen, søn af kjøbmand og skipper Hans Christian Andersen og Apollone Kirstine Wulff, Bogense
1837, 0909, 01051837, Hans Heinrich Andreas Harder, søn af skræddermester Carl Friderich Harder og Anne Nielsdatter Basse, Bogense
1837, 1609, 26041838, Niels Olsen, søn af brændeviinsbrænder Hans Olsen og Anne Sophie Bach, Bogense
1837, 1310, 28051838, Carl Christian Madsen, søn af dagleier Mads Jensen, Bogense og lokket qvinde og enke Kirstine Rasmusdatter, Bogense. KR enke efter murermester Hans Jeppesen
1837, 1011, 09041838, Friderik Carl Lauritz Fabricius, søn af snedkermester Jacob Fabricius og Maren Jørgensen, Bogense
1838, 1301, 20041838, Jørgen Carl Gustav Seidler, søn af snedkermester Christian Cidler Jørgensen og Helene Theresie Hagern, Bogense
1838, 2501, 12031838, Jens Peter Christiansen, søn af Christian Christensen, Bogense og lokket qvinde Anne Knudsdatter, Bogense. AK datter af Knud Jørgensen
1838, 0101, 26031838, Hans Jørgen Christensen, søn af tjenende Christen Jørgensen, Kustrup Mølle og lokket qvinde Marie Kirstine Hansdatter, Bogense
1838, 2102, 28051838, Niels Christian Pedersen, søn af grovsmed Hans Pedersen og Maren Jørgensdatter, Bogense
1838, 0703, 26041838, Rasmus Nielsen, søn af dagleier Niels Jensen og Mariane Rasmusdatter, Bogense
1838, 1003, 26041838, Hans Peter Rasmussen, søn af skræddersvend Julius Rasmussen og lokket qvinde Anne Petrine Bendsen, Bogense
1838, 0404, 01061838, Mads Ambrosius Bloch, søn af garver Lars Broch og Anne Maria Jensdatter, Bogense
1838, 0805, 25071838, Iver Jacobsen, Hviid, søn af hvedebrødsbager Axel Hviid og Johanne Juliane Jørgensen, Bogense
1838, 2305, 06071838, Johan Carl Piccardie, søn af skomagermester Jørgen Ludvig Piccardi og Anne Marie Hansdatter, Bogense
1838, 2805, 24071838, Jens Peter Wiinberg, søn af skomagermester Peter Jensen Wiinberg og Maren Johansdatter, Bogense
1838, 0306, 24071838, Mads Michael Larsen, søn af brændeviinsbrænder Lars Jensen og Karen Madsdatter, Bogense
1838, 1306, Dødfødt dreng, søn af ungkarl Jørgen Jensen, Bogense og  lokket qvinde Anne Magdalene  Andersdatter, Harrendrup
1838, 0408, 24091838, Rasmus Jensen, søn af søemand Lars Jensen og Maren Rasmusdatter, Bogense
1838, 0209, 17101838, Jørgen Andersen, søn af huusmand Anders Hansen og Svendborg Hansdatter, Kræmmerkrogen paa Bogense Mark
1838, 1209, 08111838, Carl Christian Hjeresen, søn af brænderikarl Hans Hjeresen og Anne Margrethe Thrane, Bogense
1838, 1011, 04011839, Niels Peder Ringkjøbing, søn af skomagermester Johann Peter Ringkjøbing og Maren Pedersdatter, Bogense
1838, 2811, 21051839, Johan Peter Hansen, søn af vægter Hans Johansen Haarslev og Anne Cathrine Pedersdatter, Bogense
1838, 0412, 27051839, Fritz Julius Georg Koch, søn af farver Johan Henrich Koch og Lovise Caroline Würtz, Bogense
1838, 0512, 30051839, Carl Johan Michelsen, søn af forhenværende bager, nu veibetjent Christian Michelsen og Dorthe Elisabeth Lund, Bogense
1838, 0110, 09011839, Carl Christian Iversen, søn af skomagersvend Iver Olsen, Weile og lokket qvinde Marie Kirstine Hansdatter, Bogense
1839, 2301, 03051839, Edvard Thane, søn af avlsmand Lars Bruun Thane og Cathrine Marie Madsdatter, Bogense
1839, 2801, 13051839, Simon Ludvig Richter, søn af apotheker Frederik Ludevig Richter og Elisabeth Hansine Petrine Jørgensen, Bogense
1839, 1904, 12061839, Jørgen Anthon Thiesen, søn af kjøbmand Jacob Christian Iver Thiesen og Johanne Jørgensdatter, Bogense
1839, 2404, 20061839, Rasmus Rasmussen, søn af kjøbmand og brændeviinsbrænder Søren Christian Rasmussen Møller og Anne Kirstine Thomsen, Bogense
1839, 1805, 15071839, Hans Caspersen, søn af huusmand Casper Rasmussen og Anne Madsdatter, Kræmmerkrogen
1839, 1805, 24061839, Søren Larsen, søn af huusmand Lars Christian Hansen Tommerup og Marie Kirstine Sørensdatter, Kræmmerkrogen
1839, 0706, 12081839, Johan Henrich Koch Fahnøe, søn af kjøbmand Jens Brandt Fahnøe og Salome Michelsen, Bogense
1839, 2007, 06081839, Johan Richter Ibsen, søn af skuespiller Andreas Richter Ibsen og skuespillerinde Gjertrud Marie Neve, Bogense
1839, 2109, 24031840, Dines Berthelsen, søn af gaardmand Berthel Pouelsen, Eilbylunde, Eilbye Sogn og lokket qvinde Maren Cathrine Jørgensdatter, …, Haarslev Sogn. BP gift mand
1839, 3009, 06101839, Lars Jensen, søn af dagleier Jens Jensen (kaldet Fogende) og Maren Christensdatter, Bogense
1839, 2710, 14111839, Rasmus Lund, søn af skrædder Hans Engelbreth Lund og Ingeborg Hansdatter, Bogense
1839, 0612, 12051840, Peder Jørgensen, søn af søemand og baadfører Jørgen Larsen og Anne Elisabeth Pedersen, Bogense
1839, 1512, 22051840, Niels Andreas Johansen, søn af skomagermester og opsynsmand ved Arbeidsanstalten Johan Henrich Hansen og Kirstine Pedersdatter, Bogense
1839, 1812, 24051840, Peter Clausen Larsen Utke, søn af districtschirurg Peter Clausen Larsen og Sophie Magdalene Utke, Bogense
1839, 2612, 05051840, Matthias Jeppesen, søn af dagleier Jeppe Mathiasen og Anne Jensdatter, i Bogense
1840, 0901, 10031840, Jens Peter Nielsen, søn af vertshuusholder Niels Thomsen og Anne Dorthe Jensdatter, i Bogense
1840, 2601, Dødfødt dreng, søn af ugift Anne Nielsdatter, tjenende spækhøker Peder Hansen Gambye, i Bogense og enkemand P. H. Gambye
1840, 0802, 18051840, Hans Andersen, søn af ugift lokket qvinde Anne Cathrine Nielsdatter, tjenende kjøbmand Gylding, i Bogense og tjenestekarl Anders Nielsen, hos kjøbmand Peter Brandt, i Bogense
1840, 1002, 05051840, Lars Nielsen, søn af dagleier Niels Larsen og Mette Marie Andersdatter, i Bogense
1840, 1903, 18051840, Niels Jensen, søn af vægter og dagleier Jens Knudsen og Maren Hansdatter, i Bogense
1840, 1404, 10061840, Andreas Julius Andersen, søn af kjøbmand og skipper Hans Christian Andersen og Apollone Kirstine Wulff, i Bogense
1840, 3004, 19061840, Rasmus Christian Andersen, søn af spækhøker Anders Rasmussen og Marie Hansdatter, i Bogense
1840, 0705, 10071840, Naamann Møller Nielsen, søn af huusmand og væver Niels Friderik Naamansen og Anne Hansdatter, i Kræmmerkrogen
1840, 2805, Dødfødt dreng, søn af bagermester Jens Hansen Jensen Fyhr og Karen Frideriksdatter, i Bogense
1840, 2206, 20081840, Christian Ludvig Fabricius, søn af snedkermester Jacob Fabricius og Maren Jørgensen, i Bogense
1840, 0508, 24091840, Knud Jørgensen, søn af dagleier Jørgen Knudsen og Anne Johanne Hansdatter, i Bogense
1840, 1108, 23101840, Jens Hansen Clausen, søn af ugift lokket qvinde Anne Cathrine Andersdatter, hos sin fader dagleier Anders Nielsen, i Bogense og malerdreng Claus Hansen Jensen, 22 aar, for nærværende tid i malerlære i Fridericia
1840, 0709, 23111840, Peter Wedel, søn af skomagermester Poul Larsen Wedell og Anne Petrine Madsen, i Bogense
1840, 2209, 09101840, Jørgen Michel Andersen, søn af huusmand Anders Michelsen og Maren Jørgensdatter, i Kræmmerkrogen
1840, 2310, 15031841, Jacob Christian Iver Thiesen, søn af kjøbmand Jacob Christian Iver Thiesen og Johanne Jørgensdatter, i Bogense
1840, 3010, 15121840, Niels Pedersen, søn af ugift lokket qvinde Maren Nielsdatter Maren Nielsdatter, nu hos sin fader dagleier Niels Andersen, i Bogense og tjenestekarl Peder Rasmussen, sidst tjent hos brændevinsbrænder Rasmus Rasmussen
1840, 0111, 24051841, Hans Jørgen Nielsen Basse, søn af dagleier Niels Hansen Basse og Anne Christensdatter, i Bogense
1840, 0211, 02041841, Jørgen Andreas Christian Kruse, søn af sadelmager Rasmus Andersen Kruse og Marie Salome Westergaard, i Bogense
1840, 1111, 23041841, Lars Jensen, søn af dagleier Jens Jensen (med tilnavn Fogense) og Maren Christensdatter, i Bogense
1840, 1411, 14051841, Matthias Jørgensen, søn af huusmand og dagleier Jørgen Nielsen og Birthe Marie Jørgensdatter, paa Fogense
1840, 1112, Dødfødt dreng, søn af bagermester Niels Henrik Møller og Elisabeth Hansen, i Bogense
1840, 1212, 16031841, Lauritz Peter Jespersen, søn af skipper Lars Jespersen og Karen Knudsen Holst, i Bogense
1840, 3012, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand Johan Peter Brandt og Matthia Martine Thrane Brünnich, i Bogense
1841, 0501, 14041841, Hans Peter Lindharth, søn af snedkersvend Lars Lindharth og Anne Hedevig Jacobsdatter, i Bogense
1841, 0701, 21051841, Jens Julius Christian Koch, søn af farver Johan Henrich Koch og Lovise Caroline Würtz, i Bogense
1841, 0901, 23041841, Martin Jensen, søn af felbereder Christian Jensen og Dorthea Rasmussen, i Bogense
1841, 2001, 14051841, Jens Nielsen, søn af dagleier Niels Jensen og Mariane Rasmusdatter, i Bogense
1841, 2201, 26051841, Hans Anthon Hjeresen, søn af huusmand og dagleier Hans Hjerresen og Anne Margrethe Thrane, i et huus paa Bogense Mark ved landeveien til Gyldensteen
1841, 2501, 25051841, Herman Christian Friderik Schubert, søn af toldbetjent Georg Diderich Carl Schubert og Johanne Lovise Moser, i Bogense
1841, 0203, 11051841, Hans Christian Larsen, søn af tjenestekarl Lars Jensen og Karen Madsdatter i Bogense
1841, 2004, 21061841, Hans Christian Hansen, søn af vægter Hans Johansen og Anne Cathrine Pedersdatter, i Bogense
1841, 0505, 08071841, Jens Jørgensen Fyhr, søn af bager Jørgen Hansen Jensen Fyhr og Karen Frideriksdatter, i Bogense
1841, 0505, 06071841, Carl Christian Ringkjøbing, søn af skomagermester Johan Peter Ringkjbing og Maren Pedersdatter, i Bogense
1841, 1105, 18061841, Hans Peter Christian Hasselbald, søn af ugift lokket qvinde Anne Sophie Pedersdatter, sidst tjente hos kjøbmand Chr. .. Barfoed, i Bogense og farversvend Peter Hasselbald i Assens
1841, 1405, 12071841, Friderich Ludvig Jacobsen, søn af toldbetjent Rasmus Jacobsen og Elisabeth Cathrine Caspersen, i Bogense
1841, 2405, 28071841, Jørgen Peder Jørgensen (tvilling), søn af hjulmand Jørgen Pedersen og Anne Cathrine Madsdatter, i Bogense
1841, 2405, Dødfødt dreng (tvilling), søn af hjulmand Jørgen Pedersen og Anne Cathrine Madsdatter, i Bogense
1841, 1406, 20061841, Anders Christensen (tvilling), søn af tjenestekarl Christen Nielsen og Karen Marie Andersdatter, i Bogense
1841, 1406, Dødfødt dreng (tvilling), søn af tjenestekarl Christen Nielsen og Karen Marie Andersdatter, i Bogense
1841, 1905, 11071841, Hans Christensen, søn af ugift lokket qvinde Karen Margrethe Larsdatter, huusmand Lars Hansens datter, i Buusskovhuset ved Gyldensteen og karlen Christen Jørgensen, tjenende i Kappels Mølle ved Bogense
1841, 0609, 11101841, Adolph Jensen, søn af søemand Lars Jensen og Maren Rasmusdatter, i Bogense
1841, 1309, 03121841, Johan Rasmussen, søn af kjøbmand og by… Søren Christian Rasmussen Møller og Anne Kirstine Thomsen, i Bogense
1841, 2209, 29111841, Hans Eiler Rasmussen, søn af brændeviinsbrænder Rasmus Rasmussen og Karen Dorthea Hansdatter, i Bogense
1841, 2609, 22111841, Rasmus Christian Jensen, søn af brændeviinsbrænderkarl Jens Aabye Rasmussen og Anne Petrine Christiansdatter Wermuth, i Bogense
1841, 2609, 02051842, Johannes Idon Møller, søn af kunstdreier Otto Friderich Møller og Apolone Marie Thrane, i Bogense
1841, 1312, 23051842, Georg Frederik Brodersen Burcharth, søn af forhenværende kjøbmand Niels Valentin Burcharth og Jensine Lund, i Bogense
1841, 1812, 02051842, Niels Peter Hansen, søn af skipper Knud Hansen og Anne Dorthea Pedersdatter, i Bogense
1842, 0401, 09051842, Johannes Carl Stephan Dinesen, søn af bødker Hendrik Dinesen og Carlophine Elisabeth Jørgensen, i Bogense
1842, 0401, Udøbt dreng (døde), søn af dagleier Jeppe Mathiasen og Anne Jensdatter, i Bogense
1842, 0501, 13041842, Carl Martin Jensen, søn af vægter Jens Knudsen og Maren Hansdatter, i Bogense
1842, 1901, 23051842, Carl Erinius Schvaner, søn af ugift lokket qvinde Seraphine Dorthea Brener, logerende uden tjeneste hos skomager Jørg. .. Strøm og garversvend Andreas Erinius Schvaner, arbeidende hos skomagermester Joh. Petersen, i Bogense
1842, 0603, 23051842, Hans Peter Haugsted, søn af skræddermester Carl Hendrik Haugsted og Anne Cathrine Grøn, i Bogense
1842, 2003, 20051842, Rasmus Rudolph Nielsen, søn af candidatus pharmaciæ og eier Niels Nielsen og Ulrikke Marie Charlotte Thormann, Kappelsmølle ved Bogense
1842, 2403, 24041842, Johan Peter Brandt, søn af nylig afdøde kjøbmand Johan Peter Brandt og Mathia Martine Thrane Brünnich, i Bogense
1842, 1907, 23081842, Hans Peter Christian Hansen, søn af skipper Rasmus Hansen og Christine Marie Sørensdatter, i Bogense
1842, 1108, 01101842, Jens Brandt Koch, søn af farver Johan Henrik Koch og Lovise Caroline Würtz, i Bogense
1842, 2808, 12101842, Christian Jørgen Mørk, søn af styrmand Christian Blanke Mørk og Thomasine Kirstine Thomsen, i Bogense
1842, 0409, 16091842, Niels Christensen, søn af daglejer Christen Nielsen og Karen Marie Andersdatter, i Bogense
1842, 0409, 14111842, Hans Jacob Christensen, søn af dagleier Christen Hansen og Gjertrud Marie Larsdatter, i Bogense
1842, 1409, Udøbt dreng (døde), søn af huusmand Casper Rasmussen og Anne Madsdatter, i Kræmmerkrogen paa Bogense Grund
1842, 2209, 06011843, Rasmus Wilhelm Kruse, søn af sadelmagermester Rasmus Andersen Kruse og Marie Salome Westergaard, i Bogense
1842, 2911, 15051843, Johan Ernst Larsen, søn af districtslæge Peter Clausen Larsen og Sophie Magdalene født Utke, i Bogense
1842, 2112, 21041843, Henrik Bloch, søn af garvermester Lars Bloch og Anne Marie Jensdatter, i Bogense
1842, 2612, Dødfødt dreng, søn af snedkermester hans Peter Rasmussen og Karen Pedersdatter, i Bogense
1842, 2712, 24021843, Bendt Bendtsen, søn af skomagermester Poul Bendtsen Winther og Severine Cathrine Svane, i Bogense
1843, 0801, 19051843, Jens Peter Wiinberg, søn af skomagermester Peter Jensen Wiinberg og Maren Johansdatter, i Bogense
1843, 0102, 04051843, Anders Hansen, søn af møllersvend Hans Andersen og Maren Nielsdatter, i Bogense
1843, 1802, 22061843, Hans Christian Mørk, søn af lokket qvinde Marie Kirstine Engelbreth, tjenende skomager Jørgen Immanuel Mørk, i Bogense og Jacob Immanuel Mørk
1843, 0903, 04051843, Peder Hjeresen, søn af dagleier Hans Hjeresen og Anne Margrethe Thrane, paa Studen, Bogense Mark, ved veien til Gyldensteen
1843, 2403, 29051843, Niels Tingberg Thomsen, søn af kjøbmand Niels Bartholin Henrik Thomsen og Elisabeth Cathrine Borring, i Bogense
1843, 1804, 23061843, Christian Emilius Johansen, søn af  snedkermester Jens Friderich Johansen og Dorthea Cæcilie Møller, i Bogense
1843, 1605, 13071843, Peter Christian Leck Thiesen, søn af kjøbmand Jacob Christian Iver Thiesen og Johanne Jørgensdatter, i Bogense
1843, 0206, 31071843, Peter Lauritz Fabricius, søn af snedkermester Jacob Fabricius og Maren Jørgensen, i Bogense
1843, 0706, 14081843, Fritz Theodor Schwaner, søn af lokket qvinde Seraphine Dorthea Broner, holdende sig uden tjeneste heri byen og garversvend Andreas Erinius Svaner, arbeidende hos skomagermester Johan Petersen, i Bogense
1843, 1806, 21081843, Hans Hendrik Nielsen, søn af væver og huusmand Niels Friderich Naamansen og Anne Hansdatter, i Kræmmerkrogen under Bogense Grund
1843, 0907, 28081843, Peter Georg Wilhelm Paulsen, søn af skomagermester Anders Paulsen og Anne Christine Francisca Ceciliæ Lüdarzick, i Bogense
1843, 1607, Dødfødt dreng, søn af slagter Dines Clausen og Kirsten Naamannsdatter, i Bogense
1843, 1807, 11091843, Hans Rasmussen, søn af indsidder Rasmus Jørgensen og Mette Cathrine Jørgensdatter, i Gungerne
1843, 2707, 25091843, Rasmus Rasmussen, søn af rugbrødbager og avlsmand Rasmus Rasmussen og Karen Dorthea Hansdatter, i Bogense
1843, 2707, 22091843, Niels Christian Jespersen, søn af skipper Lars Jespersen og Karen Knudsen Holst, i Bogense
1843, 0709, Udøbt dreng, søn af lokket qvinde Anne Cathrine Hansdatter, i Bogense (hos fader dagleier Hans Johansen) og kniplingskræmmer Christen Hansen fra Holsteen
1843, 0709, 09101843, Lars Andersen, søn af huusmand Anders Hansen og Svendborg Hansdatter, i Kræmmerkrogen
1843, 2409, 22061844, Iver Christian Bloch, søn af lokket qvinde Apollone Christensdatter, hos sin fader dagleier Christen Pedersen, i Bogense og farver Christian Bloch, i Bogense
1843, 3011, 14051844, Peter Alterøe Eigaard, søn af reebslagermester Rasmus Eigaard og Juliane Marie Wilms, i Bogense
1844, 0301, 01051844, Jens Lauritz Jørgensen, søn af brændevinsbrænder Jørgen Jensen og Maren Rasmusdatter, i Bogense
1844, 1101, 07021844, Anders Clausen, søn af lokket qvinde Birthe Cathrine Andersdatter, opholdende sig uden tjeneste, i Bogense og karl og dagleier Claus Jensen, i Bogense
1844, 1401, 13051844, Rasmus Lauritz Jensen, søn af søemand Lars Jensen og Maren Rasmusdatter, i Bogense
1844, 0102, 17051844, Johan Christian Kruse, søn af sadelmagermester Rasmus Andersen Kruse og Marie Salome Westergaard, i Bogense
1844, 0702, 09051844, Anton Nielsen, søn af dagleier Niels Jensen og Mariane Rasmusdatter, i Bogense
1844, 0702, 01041844, Elias Christian Julius Nielsen, søn af candidatus pharmaciæ og eier Niels Nielsen og Ulrikke Marie Charlotte født Thormann, af Cappelsmølle ved Bogense
1844, 1802, 23051844, Andreas Stephan Rosenvold, søn af snedkermester Peder Wilhelm Rosenvold og Christiane Fahnøe, i Bogense
1844, 0803, 23051844, Hans Victor Dorin Møller, søn af kjøbmand Vigelius Møller og Andrine Mariane Ostermann, i Bogense
1844, 0903, 06051844, Rasmus Larsen, søn af hjulmand Lars Jensen og Else Marie Pedersdatter, i Bogense
1844, 1903, Dødfødt dreng, søn af felbereder Knud Christensen og Karen Marie Henriksdatter Wermuth, i Bogense
1844, 2303, 18061844, Albert Ferdinand Bendtsen, søn af skomagermester Poul Bendtsen Winther og Severine Cathrine Svane, i Bogense
1844, 1604, 10061844, Laurits Larsen, søn af dagleier Lars Jensen og Karen Madsdatter, i Bogense
1844, 1704, 04061844, Henrik Wilhelm Dencker, søn af enke Anne Cathrine Dencker (efter dagleier Anders Rasmussen i Giislev Sogn), Gungerhuset paa Bogense Mark og Christian Hansen, fra Haderslev
1844, 2604, 04071844, Niels Andersen, søn af huusmand Anders Michelsen og Maren Jørgensdatter, i Kræmmerkrogen
1844, 0905, 05071844, Johannes Frederik Pedersen, søn af dagleier og huuseier Peder Pedersen og Gjertrud Marie Jensdatter, i Bogense
1844, 2305, 12081844, Martin Jørgensen, søn af skomagermester Ole Jørgensen og Bolette Jørgensen, i Bogense
1844, 2808, 21101844, Thorvald Strøm, søn af skomagermester Jørgen Strøm og Karen Marie Nielsdatter, i Bogense
1844, 2709, 19111844, Christian Caspersen, søn af huusmand Casper Rasmussen og Anne Madsdatter, i Kræmmerkrogen paa Bogense Grund
1844, 2809, 06121844, Jørgen Peter Petersen, søn af grovsmedmester Hans Pedersen og Maren Jørgensdatter, i Bogense
1844, 3009, 13031845, Carl Christian Wilhelm Jensen, søn af felberedermester Christian Jensen og Dorthea Rasmussen, i Bogense
1844, 0711, 03011845, Hans Larsen, søn af huusmand Lars Jørgensen og Karen Marie Hansdatter, i Kræmmerkrogen, Bogense Grund
1844, 0811, 06011845, Martin Sophus Ringkjøbing, søn af skomagermester Johan Peter Ringkjøbing og Maren Pedersdatter, i Bogense
1844, 1112, Døde udøbt dreng, søn af dagleier Jens Aabye Rasmussen og Anne Petrine Christiansdatter Wermuth, i Bogense
1844, 0911, 01121844, Mads Christian Jensen, søn af lokket qvinde Cathrine Marie Clausen, hos gaardmand Christen Sørensens enke, i Ravnebjerg og ungkarl Jens Madsen, ligeledes hos gaardmand Christen Sørensens enke, i Ravnebjerg. CMC født paa Pelworn
1844, 3012, Død dreng, søn af toldbetjent Johan Carl Granberg og Kirstine Ranthee, i Bogense
1831, 1707, 21101831, Christiane Henriette Hanssen, datter af apotheker Henrik Hansen og Ellen Sønderskov, i Bogense
1831, 1209, 02101831, Karen Marie Koch, datter af bager Christopher Peter Koch og Karen Marie Christensdatter, af Bogense
1831, 1409, 19011832, Ane Marie Kirstine Hansdatter, datter af søemand Hans Madsen og Maren Cathrine Jensdatter, i Bogense
1831, 2010, 23121831, Anne Kirstine Larsdatter, datter af dagleier Lars Nielsen og Anne Sophie Kirstine Jacobsdatter, i Bogense
1831, 3010, 02011832, Christiane Strøm, datter af skomagermester Jørgen Christensen Strøm og Karen Marie Nielsdatter, i Bogense
1831, 3010, 18011832, Eline Christiane Jørgensen, datter af skomagermester Ole Jørgensen og Bolette Jørgensen, i Bogense
1831, 0311, 15041832, Anne Margrethe Sophie Lund, datter af skrædermester Hans Engelbreth Lund og Ane Sybille Marie Mørk, i Bogense
1831, 0212, 20121831, Karen Olsen, datter af brændeviinsbrænder Hans Olsen og Anne Sophie Buch, i Bogense
1832, 0101, 17031832, Maren Sophie Hansen, datter af kjøbmand Niels Andersen Hansen og Anne Olsen, i Bogense
1832, 2201, 20041832, Anne Cathrine Nielsdatter, datter af dagleier Niels Hansen Post og Mette Madsdatter, i Bogense
1832, 1002, 20041832, Marie Jørgensen, datter af brændeviinsbrænder Lars Jørgensen og Maren Rasmusdatter, i Bogense
1832, 2502, 02031832, Anne Cathrine Henrichsdatter, datter af huusmand Henrich Rasmussen og Anne Hansdatter, i Kræmmerkrogen paa Bogense Grund
1832, 0203, 27041832, Anne Marie Pedersen, datter af hjulmand Jørgen Pedersen og Anne Cathrine Madsdatter, i Bogense
1832, 1503, 23041832, Caroline Jensine Burcharth, datter af kjøbmand Niels Valentin Burcharth og Jensine Lund, i Bogense
1832, 0206, 30071832, Birgitte Elise Antonie Fabricius, datter af snedkermester Jacob Fabricius og Maren Jørgensen, i Bogense
1832, 2006, 14081832, Ingeborg Jensine Christine Bech, datter af kleinsmedmester Ole Bech og Maren Andersdatter, i Bogense
1832, 0407, Dødfødt pige, datter af færgemand Niels Erichsen Wulff og Margrethe Elisabeth Hansdatter, i Bogense
1832, 0808, 09101832, Dorthea Kirstine Fuchs, datter af skrædermester Johan Heinrich Fuchs og Georgine Pauline Harder, i Bogense
1832, 1107, 28091832, Ludovica Johansen, datter af maler Henrich Ludvig Johansen og Maren Reiniche, i Bogense
1832, 1408, 05101832, Maren Cathrine Christensdatter, datter af dagleier Christen Nielsen Langelænder og Anne Marie Elisabeth Wedell, i Bogense
1832, 2008, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Jens Brandt Fahnøe og Salome Michelsen, i Bogense
1832, 3108, 12101832, Andrea Dorthea Andersen, datter af skipper Hans Christian Andersen og Apollone Kirstine Wulff, i Bogense
1832, 0509, 31051833, Jensine Marie Hansen, datter af sadelmager Jens Hansen og Maren Hansdatter, i Bogense
1832 0809, 03121832, Sophie Marie Scardine Abildgaard, datter af skolelærer Peder Ludvig Abildgaard og Dorthea Elisabeth Olsen, i Bogense
1832, 2510, 02121832, Albertine Laurine Saabye, datter af toldbetjent Hans Erich Saabye og Ellen Cathrine Groth, i Bogense
1832, 2211, 28121832, Karen Signe Kirstine Dinesen, datter af slagter Dines Clausen og Kirsten Naamannsdatter, i Bogense
1832, 2811, 22021833, Sara Lovise Block, datter af garver Lars Block og Anne Marie Jensdatter, i Bogense
1833, 0801, 27051833, Adolphine Vilhelmine Charlotte Larsen, datter af districtschirurg Peter Clausen Larsen og Sophie Magdalene Utke, i Bogense
1833, 0801, 28011833, Christiane Petersen, datter af skomagermester Johan Petersen og Hansine Thomine Wuldidorch, i Bogense
1833, 2302, 02051833, Eleonore Georgine Michaeline Lund, datter af kjøbmand Johan Henrich Lund og Dorthea Sophie Wilhelmine Borring, i Bogense
1833, 1103, 14051833, Anne Marie Jørgensdatter, datter af lokket qvinde og uden tjeneste Karen Mari Knudsdatter, som opholder sig i Bogense og ungkarl og uden fast tjeneste Jørgen Hansen, opholdende sig i Bogense
1833, 1703, 22051833, Amalie Margrethe Rasmussen, datter af weirmøller Rasmus Rasmussen Møller og Marie Elisabeth Krøll, i Bogense
1833, 0704, 07041833, Johanne Cecilie Thomsen, datter af bager og avlsmand Johannes Thomsen og Sidsel Langkilde, i Bogense
1833, 3004, 26061833, Hansine Cathrine Lauenborg, datter af skrædermester Wilhelm Ludvig Friderik Lauenborg og Karen Henrichsen, i Bogense
1833, 0707, 02091833, Anne Marie Jensdatter, datter af dagleier Jens Jensen og Maren Christensdatter, i Bogense
1833, 2107, 13091833, Emilie Friderikke Sophie Holst, datter af malermester Niels Peter Holst og Sophie Bambine Ritz, i Bogense
1833, 1308, 07101833, Karen Acthonia Jørgensen, datter af skipper Christen Jørgensen og Marie Gregorie Brandt, i Bogense
1833, 0610, 15031834, Marie Petrine Christine Bardram, datter af handskemagermester Ditlev Bardram og Nicoline Brandt, i Bogense
1833, 0710, 11121833, Marie Jørgensdatter, datter af lokket qvinde Maren Andersdatter, tjenende kjøbmand Iversen, i Bogense og brændeviinskarl Jørgen Jørgensen, hos … Thomsen, i Bogense
1833, 1412, 23011834, Jørgine Marie Kruse, datter af lokket qvinde Christiane Jørgensdatter, hos sin fader tømmermand Jørgen Michelsen, i Bogense og kjøbmand Kruse, i Korsøer
1833, 2412, 06021834, Juliane Sophie Olsen, datter af brændeviinsbrænder Hans Olsen og Anne Sophie Buch, i Bogense
1834, 1101, Dødfødt pige, datter af færgemand Niels Erichsen Wulff og Margrethe Elisabeth Hansdatter, i Bogense
1834, 2602, 05051834, Nielsine Cathrine Strøm, datter af skomagermester Jørgen Christensen Strøm og Karen Marie Nielsdatter, i Bogense
1834, 2803, 28041834, Lovise Frechmann, datter af lokket qvinde og huusholderske Sophie Lovise
D…, paa Gyldensteen og stadsgartner Hermann Frechmann, hos grev Bernstoff paa Gyldensteen
1834, 0805, Dødfødt pige, datter af toldbetjent Hans Christian Borgstrøm og Maren Dorthea Hansen, i Bogense
1834, 1805, 06061834, Matthia Cathrine Lund, datter af lokket qvinde Anne Thrane, tjenende bager … Lund, i Bogense og bagersvend Christian Joachim Lund, i Bogense
1834, 2906, 22081834, Madsine Nielsdatter, datter af huuseier og dagleier Niels Hansen … Post og Mette Madsdatter, i Bogense
1834, 2906, 27081834, Anne Margrette Johansen, datter af skomagermester Johan Henrich Hansen og Kirstine Pedersdatter, i Bogense
1834, 0107, 22081834, Mette Cathrine Lund, datter af skrædermester Hans Engelbrecht Lund og Anne Sybille Marie Mørk, i Bogense
1834, 2407, 25091834, Marie Cathrine Henrichsdatter, datter af huusmand Henrich Rasmussen og Anne Hansdatter, Kræmmerkrogen paa Bogense Grund
1834, 1708, 14101834, Matthia Apolline Bloch, datter af garver Lars Bloch og Anne Marie Jensdatter, i Bogense
1834, 1211, Død pige, datter af huusmand Hans Andersen og Karen Jensdatter, i Kræmmerkrogen
1834, 1311, 26031835, Marie Sophie Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Henrichsen og Ane Cathrine Larsdatter, paa Fogense
1834, 1111, Dødfødt pige, datter af dagleier Hans Jensen og Mette Marie Hansdatter, i Bogense
1834, 1811, 14021835, Margrethe Helene Friderichsen, datter af avlsmand Friderich Rask Andersen og Birthe Andersdatter, i Bogense
1834, 2011, 13031835, Anne Sørine Henrichsen, datter af træskomand Hans Henrichsen og Henrikke Margrethe Lund, i Bogense
1834, 2811, 26031835, Andrine Jacobine Dinesen, datter af slagter Dines Clausen og Kirsten Naamansdatter, i Bogense
1834, 1812, 29051835, Dorthea Elisabeth Flint, datter af handskemager Johan Carl Christian Flindt og Mette Christiansdatter, i Bogense
1834, 3112, Dødfødt pige, datter af lokket qvinde Apollone Knudsdatter, i Bogense og fremmed matros Peder Hansen, … med en svensk skipper
1835, 1801, 08051835, Dorthea Caroline Holst, datter af malermester Niels Peter Holst og Sophie Bambine Ritz, i Bogense
1835, 0403, 28041835, Cicilia Juliane Wilhelmine Koch, datter af farver Johan Henrich Koch og Lovise Caroline Würtz, i Bogense
1835, 1206, 20051835, Madsine Hansdatter Sivertsen, datter af skibstømremand Hans Sivertsen og Gundborg Olsdatter, i Bogense
1835, 1703, 22051835, Michaeline Hansine Marie Bech, datter af kleinsmed Ole Bech og Maren Andersdatter, i Bogense
1835, 1704, 15061835, Johanne Friderikke Larsen, datter af districtschirurg Peter Clausen Larsen og Sophie Magdalene Utke, i Bogense
1835, 1005, 10071835, Karen Dorthea Marie Nielsen, datter af skræddermester Niels Jacobsen og Karen Hansdatter, i Bogense
1835, 2605, 17071835, Anne Cathrine Jensen, datter af dagleier og vægter Jens Knudsen og Maren Hansdatter, i Bogense
1835, 2805, 24071835, Laurine Cathrine Andersen Tofte, datter af spækhøker Anders Andersen Tofte og Anne Elisabeth Christiansdatter, i Bogense
1835, 2705, 17071835, Laurentine Hansine Jensen, datter af kjøbmand Niels Jensen og Christiane Woldiderich, i Bogense
1835, 0206, 31071835, Anne Kirstine Hansen, datter af vægter og dagleier Hans Johansen og Anne Cathrine Pedersdatter, i Bogense
1835, 0206, 22071835, Marie Magdalene Michelsen, datter af bager Christian Michelsen og Dorthea Elisabeth Lund, i Bogense
1835, 0107, 21081835, Bodild Kirstine Nielsen, datter af dagleier Niels Jensen og Mariane Rasmusdatter, i Bogense
1835, 2907, Dødfødt pige, datter af dagleier Jørgen Hansen og Karen Marie Knudsdatter, i Bogense
1835, 1510, 11121835, Anne Kirstine Lindhardt, datter af snedkersvend Lars Hansen Lindharth og Anne Hedevig Jacobsdatter, i Bogense
1835, 2510, 10121835, Anne Marie Olsen, datter af brændevinsbrænder Hans Olsen og Anne Sophie Buch, i Bogense
1835, 2910, 18121835, Christiane Jørgensen Fyhr, datter af bagersvend Jørgen Hansen Jensen Fyhr og Karen Friderichsdatter, i Bogense
1836, 2102, 11051836, Anne Cathrine Rasmussen, datter af avlsmand Rasmus Andersen Tofte og Anne Marie Hansdatter, i Bogense
1836, 2802, 26051836, Elise Caroline Baadsgaard, datter af byefoged Hans Koefod Baadsgaard og Elisabeth Schüerer, i Bogense
1836, 0403, Dødfødt pige, datter af lokket qvinde Anne Margrethe Pedersdatter, tjente kjøbmand J. B. Fahnøe (født i Eilskov, datter af husmand Peder Erichsen) og skomagersvend Peter Jensen, hos skomagermester Christen Madsen i Bogense
1836, 2203, 04051836, Karen Larsen, datter af huusmand Lars Christian Hansen Tommerup, i Kræmmerkrogen og Marie Kirstine Sørensdatter, i Bogense
1836, 2303, 17051836, Jensine Caroline Jensen, datter af felbereder Christian Jensen og Dorthea Rasmusdatter, i Bogense
1836, 1404, 08061836, Karen Andersen, datter af huusmand Anders Michelsen og Maren Jørgensdatter, i Kræmmerkrogen
1836, 1106, 24061836, Drude Madsine Pedersen, datter af hjulmand Jørgen Pedersen og Anne Cathrine Madsdatter, i Bogense
1836, 1406, 29081836, Meta Marie Louise Brown, datter af kjøbmand Peter de Nülly Brown og Karen Sørine Br..adan, i Bogense
1836, 2206, 18081836, Hedevig Caroline Elisabeth Koch, datter af farver Johan Henrik Koch og Lovise Caroline Würtz, i Bogense
1836, 3006, 01091836, Karen Jørgine Christiane Fahnøe, datter af spækhøker Johannes Fahnøe og Marie Sophia Larsdatter
1836, 0708, 07101836, Apollone Marie Lund, datter af muursvend Jacob Friderich Lund og Johanne Marie Rasmusdatter, i Bogense
1836, 0609, 26011837, Mathilde Margrethe Albertine Hansen, datter af søemand Hans Madsen og Maren Cathrine Jensdatter, i Bogense
1836, 2810, 28121836, Laurine Sophie Strøm, datter af skomagermester Jørgen Christensen Strøm og Karen Marie Nielsdatter, i Bogense
1836, 0411, 09031837, Nicoline Amalie Meyer, datter af lokket qvinde og tjenestepige Johanne Henriette Gobben, i Bogense og slagterdreng Meyer Levin Isach (søn af jøden slagter Levin Isach), i Bogense. MLI af den mosaiske trosbekjendelse
1836, 1511, 28121836, Johanne Marie Christensen, datter af felbereder Knud Christensen og Karen Marie Henrichsdatter Wermuth, i Bogense
1836, 1811, 17031837, Kirstine Marie Hansen, datter af skipper Knud Hansen og Ane Dorthea Pedersdatter, i Bogense
1836, 2211, 21011837, Else Marie Thomsen, datter af slagter Christian Friderich Thomsen og Anne Bolette An…, i Bogense
1836, 2712, 22041837, Kirstine Marie Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Henrichsen og Anne Cathrine Larsdatter, paa Fogense
1837, 0601, 13041837, Jensine Lund, datter af lokket qvinde Christiane Hansdatter Basse, nu hos sin fader snedker Hans Basse, i Bogense (tjener ellers … Schmidt i Odense) og forhenværende kjøbmand Jens Michelsen Lund, i Bogense
1837, 1101, 04041837, Friderikke Amalie Dinesen, datter af slagter Dines Clausen og Kirsten Naamannsdatter, i Bogense
1837, 0304, 02061837, Anne Cathrine Friderichsen, datter af avlsmand Friderik Rask Andersen og Birthe Andersdatter, i Bogense
1837, 1804, 16061837, Karen Dorthea Jørgensen, datter af skomagermester Ole Jørgensen og Bolette Jørgensen, i Bogense
1837, 3004, 03061837, Apollone Cicilie Wiinberg, datter af skomagermester Peder Jensen Wiinberg og Maren Johansdatter, i Bogense
1837, 0805, 20061837, Pouline Sophie Hartmann, datter af sk… Carl Hartmann og Anne Cathrine Hansen, i Bogense
1837, 1205, 12071837, Marie Cathrine Jørgensen Fyhr, datter af bager Jørgen Hansen Jensen Fyhr og Karen Friderichsdatter, i Bogense
1837, 1607, 08091837, Anne Pouline Wedell, datter af skomagermester Povel Larsen Wedell og Anne Petrine Wedel født Madsen, i Bogense
1837, 0707, 14081837, Anne Kirstine Thiesen, datter af lokket qvinde Johanne Jørgensdatter, hjemme hos sin fader avlsmand Jørgen Andersen, paa Fogense og ungkarl Jacob Christian Friderick Thiesen, i Bogense (han har borgerskab som kjøbmand)
1837, 1508, 09101837, Gjertrud Marie Nielsen, datter af dagleier Niels Larsen og Mette Marie Andersdatter, i Bogense
1837, 0509, 06111837, Anne Kirstine Andersen, datter af forpagter Anders Nielsen Møller og Maren Cathrine Nielsdatter, Kappels Mølle uden for Bogense
1837, 1109, 18121837, Hansine Michaeline Andersen Tofte, datter af spækhøker Anders Andersen Tofte og Anne Elisabeth Christiansdatter, i Bogense
1837, 2110, 29031838, Naamine Nielsen, datter af væver og huusmand Niels Friderich Naamaansen og Anne Handatter, i Kræmmerkrogen paa Bogense Mark
1837, 1011, 07061838, Johanne Hansine Füchs, datter af afgangne skræddermester Johan Henrich Füchs og enke Georgine Pauline Harder, i Bogense
1837, 0112, 22051838, Natalia Henriette Sophie Koch, datter af farver Johan Henrich Koch og Lovise Caroline Würtz, i Bogense
1837, 0512, 15051838, Wilhelmine Augusta Ebeling, datter af ordineret catechet og 1. lærer ved Borgerskolen Hans Christian Ebeling og Juliane Marie født Gregersen, i Bogense
1837, 0512, 22051838, Caroline Dorthea Emilie Kirkegaard, datter af politibetjent Peder Kirkegaard og Sophie Frederikke Thrane, i Bogense
1837, 1912, 28051838, Marie Nielsine Johansen, datter af skomagermester og opsynsmand ved Fattigvæsenets Fattighuus Johan Henrik Hansen og Kirstine Pedersdatter, i Bogense
1837, 2912, 23051838, Eline Hansine Saabye, 23051838, Eline Hansine Saabye, datter af toldbetjent Hans Erich Saabye og Ellen Cathrine Groth, i Bogense
1837, 3012, 14051838, Anne Kirstine Nielsen Østergaard, datter af søemand Niels Peter Hansen Østergaard og Johanne Elisabeth Hansdatter, i Bogense
1838, 1201, Dødfødt pige, datter af lokket qvinde Anne Nielsdatter, tjenende spækhøker Peder Gambye, i Bogense og spækhøker Peder Hansen Gambye
1838, 1601, 31051838, Mathia Caroline Jacobsen, kjøbmand Moses Jacobsen (af den mosaiske troesbekjendelse) og Karen Marie Andersen (af den lutherske christl. troesbekjendelse), i Bogense
1838, 1801, 02041838, Adolphine Wilhelmine Berg, datter af skomagermester Anders Johansen Berg og Maren Kirstine Nielsdatter, i Bogense
1838, 1801, 18051838, Anne Sybille Hansine Lund, datter af skrædder Hans Engelbreth Lund og Ingeborg Hansdatter, i Bogense
1838, 2201, 09041838, Karen Marie Pedersen, datter af dagleier Peder Pedersen og Gjertrud Marie Jensdatter, i Bogense
1838, 1502, 16021838, Maren Jørgensen, datter af brændeviinsbrænder Jørgen Hansen og Bodild Cathrine Jensdatter, i Tyrekrogstædet ved Bogense
1838, 0403, 07051838, Sara Marie Rasmussen, datter af brygger Rasmus Andersen tofte og Anne Marie Hansdatter, i Bogense
1838, 2103, 26051838, Anne Marie Caroline Richter, datter af apotheker Friderik Ludevig Richter og Elisabeth Hansine Petrine Jørgensen, i Bogense
1838, 2303, 28051838, Karen Margrethe Mørk, datter af lokket qvinde Marie Kirstine Engelbreth, tjenende skomager forhen slave Jacob Mørk i Bogense og skomager Jacob Mørk, i Bogense
1838, 0604, 01061838, Maren Jensine Caroline Jensen, datter af felbereder Christian Jensen og Dorthea Rasmusdatter, i Bogense
1838, 0804, 08061838, Christine Christensen, datter af felbereder Knud Christensen og Karen Marie Henrichsdatter Wermuth, i Bogense
1838, 1605, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Niels Andersen Hansen og Anne Olsen, i Bogense
1838, 1805, 12071838, Karen Marie Rasmussen, datter af huusleier og dagleier Rasmus Jørgensen og Mette Cathrine Jørgensdatter, i det huus … Wæggeløshuset i Kræmmerkrogen
1838, 2705, 12071838, Jacobine Cathrine Lindharth, datter af snedkersvend Lars Lindharth og Anne Hedevig Jacobsdatter, i Bogense
1838, 0406, 30071838, Emilie Nielsine Blangsted, datter af skomagermester Niels Nielsen Blangsted og Johanne Margrethe Offermann, i Bogense
1838, 3107, 01101838, Anne Sophie Jørgensen, datter af brændeviinsbrænder Lars Jørgensen og Maren Rasmusdatter
1838, 2009, 01111838, Anne Dorine Jespersen, datter af skipper Lars Jespersen og Karen Knudsen Holst, i Bogense
1838, 1711, Dødfødt pige, datter af hjulmand og huusmand Hans Andersen Øxendrup og Karen Jensdatter, paa Fogense
1838, 1712, 21051839, Adamine Cicilie Lund, datter af muurmester Jacob Friderich Lund og Johanne Marie Rasmusdatter, i Bogense
1839, 0101, 21051839, Cicilie Caroline Burchart, datter af forhenværende kjøbmand og gjæstgiver Niels Vanlenthin Burchart og Jensine Lund, i Bogense
1839, 2101, 19041839, Friderikke Jørgine Fyhr, datter af bagermester Jørgen Jensen Fyhr og Karen Friderichsdatter, i Bogense
1839, 2702, 14051839, Laurine Christiane Pedersen, datter af hjulmand Jørgen Pedersen og Anne Cathrine Madsdatter, i Bogense
1839, 0303, 07051839, Bolette Dorthea Dinesen, datter af slagter Dines Clausen og Kirsten Maamannsdatter, i Bogense
1839, 0204, 24051839, Sophie Amalie Nielsen, datter af skipper Erich Nielsen og Christiane Rasmusdatter, i Bogense
1839, 1804, 12061839, Emma Holst, datter af malermester Niels Peter Holst og Bambine Ritz, i Bogense
1839, 2304, 20061839, Friderikke Lund, datter af forhenværende kjøbmand Jens Michelsen Lund og Christiane Hansdatter Basse, i Bogense
1839, 2304, 20061839, Sørine Hansen, datter af skipper Knud Hansen og Anne Dorthea Pedersdatter, i Bogense
1839, 2704, 12061839, Anne Kirstine Larsen, datter af hjulmand Lars Jensen og Else Marie Pedersdatter, i Bogense
1839, 1408, 20111839, Laurentine Marie Bloch, datter af garvermester Lars Bloch og Anne Marie Jensdatter, i Bogense
1839, 2610, 02111839, Anne Kirstine Mørk, datter af lokket qvinde Marie Kirstine Engelbreth, tjenende skomager forhen slave Jacob Immanuel Mørk, i Bogense og skomager forhen slave Jacob Immanuel Mørk, i Bogense
1839, 1612, 02031840, Rasmine Adamsen, datter af lokket qvinde og fruentimmer Johanne Marie Pedersen, hos isn fader væver Hans Christian Pedersen, i Bogense og skriver Rasmus Adamsen, sidst paa Gyldensteen, nu i Kjøbenhavn
1840, 1601, 26051840, Anne Kirstine Hansen, datter af hjulmand og huusmand Hans Andersen Øxendrup og Karen Jensdatter, paa Fogense. De hører til Bogense menighed
1840, 1901, 15021840, Andersine Marie Kirstine Olsen, datter af brændeviinsbrænder Carl Jørgen Olsen og Karen Marie Jørgensdatter, i Bogense
1840, 2601, 03021840, Maren Madsen, datter af postbefordrer Mads Jørgensen og Maren Thomasdatter, i Bogense
1840, 2901, Udøbt pige, datter af lokket qvinde Apollone Christensdatter, hos sin fader dagleier Christen Pedersen, i Bogense og skomagersvend Jens Lange, som …
1840, 2002, 12051840, Karen Pedersen, datter af møllebyggersvend Peder Sørensen og Ane Kirstine Hansdatter, i Bogense
1840, 0503, 05051840, Jensine Andersen Tofte, datter af spækhøker Anders Andersen Tofte og Anne Elisabeth Christiansdatter, i Bogense
1840, 1303, 18051840, Mathilde Charlotte Berg, datter af skomagermester Anders Johannes Berg og Maren Kirstine Nielsdatter, i Bogense
1840, 2103, 18051840, Bodild Cathrine Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Henrichsen og Anne Cathrine Larsdatter, paa Fogense
1840, 0505, 29061840, Jørgine Petrine Pedersen, datter af grovsmedmester Hans Pedersen og Maren Jørgensdatter, i Bogense
1840, 2605, 10071840, Hansine Cathrine Rasmussen, datter af brygger Rasmus Andersen tofte og Anne Marie Hansdatter, i Bogense
1840, 0406, 31071840, Marie Cathrine Christensen, datter af hattemager Niels Christensen og Karen Juul Mortensen, i Bogense
1840, 0406, 29071840, Caroline Amalie Johansen, datter af muurmester Frederik Ludvig Johansen og Anne Kirstine Sørensen, i Bogense
1840, 1006, Dødfødt pige, datter af forhen tjener Mads Jensen (født i Kjerte) og Birthe Marie Stephansdatter, i Bogense
1840, 3008, Pige, datter af kjøbmand Niels Bartholin Henrich Thomsen og Elisabeth Cathrine Borring, i Bogense
1840, 1009, 21041841, Marie Apolone Wiinberg, datter af skomagermester Peter Jensen Wiinberg og Maren Johansdatter, i Bogense
1840, 2109, 17111840, Laura Pedersen, datter af dagleier Peder Pedersen og Gjertrud Marie Jensdatter, i Bogense
1840, 2709, Dødfødt pige, datter af dagleier og indsidder Rasmus Jørgensen og Mette Cathrine Jørgensdatter, i det han kaldte Wæggerløshuset i Kræmmerkrogen
1840, 3009, 06041841, Emilie Sophie Ebeling, datter af ordineret catachet og 1. lærer ved Borgerskolen Hans Christian Ebeling og Juliane Marie født Gregersen, i Bogense
1840, 1410, 24021841, Caroline Marie Hansen, datter af kjøbmand Niels Andersen Hansen og Anne Olsen, i Bogense
1840, 0711, 23041841, Johanne Marie Hasselbalch, datter af farver Jacob Steensen Hasselbalch og Dorthea Kirstine Bruun, i Bogense
1840, 1011, 11121840, Karen signe Kirstine Christensen, datter af lokket qvinde Marie Kirstine Hansdatter, i Bogense (datter af wægter Hans Johansen) og Christen Jørgensen, tjenende paa Kappels Mølle ved Bogense
1840, 2506, 12071840, Karen Rasmussen, datter af lokket qvinde Elisabeth Jørgensdatter, af Hegnetshuus i Rørup Sogn, men opholdende sig i Skomagerhuset i Rørup Sogn og gift huusmand Rasmus Mortensen, af Heerslev, tjenende i Bogense
1841, 2001, 11051841, Christiansine Strøm, datter af skomagermester Jørgen Christensen Strøm og Karen Marie Nielsdatter, i Bogense
1841, 2501, 24051841, Hansine Christine Bloch, datter af kleinsmedmester Rasmus Larsen Bloch og Mette Cathrine Mørk, i Bogense
1841, 0302, 23041841, Eulalie Mørk, datter af lokket qvinde Marie Kirstine Engelbreth, tjenende skomager forhen … Jacob Immanuel Mørk, i Bogense
1841, 0402, 17051841, Anne Kirstine Harder, datter af skræddermester Carl Friderik Harder og Anne Nielsdatter, i Bogense
1841, 1402, Dødfødt pige, datter af lokket qvinde Kirsten Hansdatter Gramboe, i Bogense og møllersvend Hans Christian Christensen, hos møller Rasmus Jensen, Weirmøllen ved Bogense
1841, 1702, 12031841, Anne Pernille Andersen, datter af huusmand Anders Hansen og Svendborg Hansdatter, i Kræmmerkrogen paa Bogense Mark
1841, 0303, 18051841, Edel Marie Borring, datter af kjøbmand Søren Borring og Dorthea Helene Fahnøe, i Bogense
1841, 0503, 11051841, Marie Nielsen, datter af skipper Erich Nielsen og Christiane Rasmusdatter, i Bogense
1841, 0703, 11051841, Caroline Mathilde Dienesen, datter af slagter Dines Clausen og Kirsten Naamannsdatter, i Bogense
1841, 1403, Dødfødt pige, datter af dagleier Lars Nielsen Lyndelse og Anne Sophie Kirstine Jacobsdatter, i Bogense
1841, 2803, 25051841, Lucia Elise Holst, datter af malermester Niels Peter Holst og Sophie Bambine Ritz, i Bogense
1841, 1104, 17051841, Mette Marie Nielsen, datter af lokket qvinde Anne Margrethe Kirstine Jensdatter (skomager Jens Jespersens datter), i Bogense og ungkarl og tømmersvend Niels Sørensen, hos tømmermester Niels Larsen, ved Landeveien mellem R…strup og Særslev, i Særslev Sogn
1841, 1404, 03061841, Marie Elisabeth Nielsen (tvilling), datter af lokket qvinde Marie Cathrine Andreasdatter, i Bogense og væverdreng Niels Rasmussen, hos væver Møller, i Paaske Stræde i Odense
1841, 1404, 26041841, Nielsine Nielsen (tvilling), datter af lokket qvinde Marie Cathrine Andreasdatter, i Bogense og væverdreng Niels Rasmussen, hos væver Møller, i Paaske Stræde i Odense
1841, 2404, Pige, datter af candidatus pharmacia og eier Niels Nielsen og Ulrikke Charlotte Thoman, boende i Cappels Mølle ved Bogense. Eier af Cappels Mølle
1841, 2705, 27071841, Anne Marie Blangsted, datter af skomagermester Niels Nielsen Blangsted og Johanne Margrethe Offermann, i Bogense
1841, 0206, 13081841, Christiane Lund, datter af forhenværende kjøbmand Jens Michelsen Lund og Christiane Hansdatter Basse, i Bogense
1841, 2006, 20081841, Anne Marie Jørgensen, datter af søemand Jørgen Larsen og Anne Elisabeth Pedersen, i Bogense
1841, 1807, 07091841, Marie Kirstine Larsen, datter af dagleier Lars Nissen og Marie Madsdatter, i Bogense
1841, 2507, 06081841, Ingeborg Lund, datter af skræddermester Hans Engelbreth Lund og Ingeborg Hansdatter, i Bogense
1841, 1408, 11101841, Edvardine Petrine Jørgensen, datter af grovsmed og dyrlæge Jørgen Henriksen og Christiane Jensdatter, i Bogense
1841, 1209, 21031842, Cathrine Marie Thane, datter af avlsmand og vognmand Lars Bruun Thane og Cathrine Marie Madsdatter, i Bogense
1841, 1909, 27051842, Petra Hanssine Michelsen, datter af bager Christian Michelsen og Dorthea Elisabeth Lund, i Bogense
1841, 0511, 04031842, Christine Marie Jørgensen, datter af skipper Christen Jørgensen og Marie Gregorie Brandt, i Bogense
1841, 2511, 02031842, Mette Kirstine Jørgensen, datter af lokket qvinde Christiane Larsdatter, sidst tjent skomager Poul Wedell, i Bogense og brændeviinsbrænderkarl Jørgen Johansen, hos Hans Olsen, i Bogense
1841, 1412, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Niels Bartholin Hendrik Thomsen og Elisabeth Cathrine Borring, i Bogense
1842, 0702, 25041842, Christine Marie Barfoed, datter af kjøbmand Christian Qvist Barfoed og Marie Dorothea Møller, i Bogense
1841, 1412, 23011842, Anne Marie Poulsen, datter af lokket qvinde Dorthe Marie Povlsdatter, i Grambye og ungkarl Søren Hansen, tjenende i Eilskov
1842, 2504, 14061842, Christiane Larsen, datter af huusmand Lars Christian Hansen og Marie Kirstine Sørensdatter, i Kræmmerkrogen , Bogense Mark
1842, 0306, 01081842, Maren Sørine Johansen, datter af muurmester Frederik Ludvig Johansen og Anne Kirstine Sørensen, i Bogense
1842, 1006, 06081842, Friderikke Beata Jacobsen, datter af kjøbmand Moses Jacobsen og Karen Marie Andersen, i Bogense. MJ af mosaisk trosbekjendelse og KMA af luthersk christelige troesbekjendelse
1842, 1106, 05081842, Elisabeth Christiane Hasselbalch, datter af farver Jacob Steensen Hasselbalch og Dorthea Kirstine Bruun, i Bogense
1842, 0608, 29081842, Lovise Johanne christine Willemsen, datter af malermester Friderik Ferdinand Wilemsen og Helene Christine Matthiassen, i Bogense
1842, 2008, 30091842, Margrethe Nielsen Østergaard, datter af søemand Niels Peter Hansen Østergaard og Johanne Elisabeth Hansdatter, i Bogense
1842, 2508, 06101842, Karen Knudsen, datter af dagleier Knud Andersen og Anne Nielsdatter, i Bogense
1842, 2608, 28101842, Hansine Andrine Hansen, datter af vægter Hans Johansen og Anne Cathrine Pedersdatter, i Bogense
1842, 0409, 16091842, Karen Christensen, datter af dagleier Christen Nielsenog Karen Marie Andersdatter, i Bogense
1842, 1009, 14111842, Anne Sophie Nielsen, datter af dagleier Niels Larsen og Mette Marie Andersdatter, i Bogense
1842, 2511, 06011843, Mathilde Marie Augusta Margrethe Pedersen, datter af ordeneret cakachet og 1. lærer ved Borgerskolen Peder Pedersen og Marie Christine Frederica Pedersen født Müller, i Bogense
1842, 0612, 06041843, Anne Kirstine Rasmussen, datter af brygger Rasmus Andersen Tofte og Anne Marie Hansdatter, i Bogense
1842, 1311, 20111842, Rasmine Larsen, datter af lokket qvinde Maren Cathrine Rasmusdatter, opholdende sig hos huusmand Niels Andersen, i ..huset i Skovbye Sogn og ungkarl Lars Christensen, tjenende slagter Levin, i Bogense
1843, 2201, 28041843, Mathilde Charlotte Berg, datter af skomagermester Anders Johannes Berg og Maren Kirstine Nielsdatter, i Bogense
1843, 2601, 30051843, Birgitte Kirstine Jeppesen, datter af dagleier Jeppe Mathiesen og Anne Jensdatter, i Bogense
1843, 2602, 19051843, Amalie Friderikke Elisabeth Larsen, datter af afgangne dagleier Lars Nielsen Lyndelse og Anne Sophie Kirstine Jacobsdatter, i Bogense. LN død 11.8.1842
1843, 0103, 18041843, Gjertrud Cathrine Christensen, datter af lokket qvinde Karen Margr. Larsdatter, sidst tjent hos skomager Johan Petersen, heri Bogense, nu uden tjeneste heri Byen og forhenværende møllerkarl paa Kappelsmølle, Christen Jørgensen, nu tjenende Hans Post, i Odense
1843, 0503, 05051843, Johanne Marie Sophie Hunderup, datter af skræddermester Johan Friderik Hunderup og Wilhelmine Marie Lange, i Bogense
1843, 0804, 13061843, Marie Christine Schubert, datter af toldbetjent Georg Diderich Carl Schubert og Johane Lovise Moser, i Bogense
1843, 0705, 25071843, Christiane Nielsen, datter af skipper Erich Nielsen og Christiane Rasmusdatter, i Bogense
1843, 2305, 18071843, Johanne Josephine Blangsted, datter af skomagermester Niels Nielsen Blangsted og Johanne Margrete Offermann, i Bogense
1843, 0906, 31071843, Maren Cathrine Jørgensen, datter af søemand Jørgen Larsen og Anne Elisabeth Pedersen, i Bogense
1843, 2308, 02101843, Maren Bertine Jørgensen Fyhr, datter af bager Jørgen Hansen Jensen Fyhr og Karen Frederiksdatter, i Bogense
1843, 2408, 28101843, Anne Petrine Wedel, datter af skomagermester Povel Larsen Wedel og Birthe Kirstine Rasmussen, i Bogense
1843, 2109, 01051844, Anne Sybille Bloch, datter af afdøde klejnsmed Rasmus Larsen Bloch og Mette Cathrine Mørk, i Bogense
1843, 2409, 23111843, Emma Lovise Friderikke Kirstine Hviid, datter af muurmester Lars Nielsen Hviid og Anne Cathrine Hansdatter, i Bogense. Faddere madame Marie Bjerregaard skomagermester Bjerregaards hustru i Odense, pigen Maren Hansdatter i Hjallese, muurmester Hans Nielsen i Hjallese og muursvend Rasmus Zachariassen i Bogense, samt muursvend Ole Jensen i Odense
1843, 0910, 14101843, Johanne Kirstine Jensen, datter af dagleier Jens Aabye Rasmussen og Petrine Christiansdatter Wermuth, i Bogense
1843, 2110, 08021844, Christine Antonette Hasselbalch, datter af farver Jacob Steensen Hasselbalch og Dorthea Kirstine Bruun, i Bogense
1843, 0511, 30051844, Karen Dorothea Henriette Marie Røder, datter af toldbetjent Ole Dumetius Røder og Maren Julie Loheber, i Bogense
1843, 0811, 10041844, Hanna Clara Holst, datter af malermester Niels Peter Holst og Sophie Bambine Ritz, i Bogense
1843, 2011, 03041844, Laurentine Thane, datter af avlsmand og vognmand Lars Bruun Thane og Cathrine Marie Madsdatter, i Bogense
1843, 0812, 21061844, Anne Kirstine Lund, datter af forhenværende kjøbmand Jens Michelsen Lund og Christiane Hansdatter Basse, i Bogense
1844, 1501, 27051844, Benny Adolphine Koch, datter af farver Johan Henrik Kock og Lovise Caroline Würtz, i Bogense
1844, 2901, 03061844, Emmy Annania Christensen, datter af fuldmægtig Jens Peter Fischer Christensen og Elsine Christiane Emilie Truelsen, i Bogense
1844, 0702, 31051844, Anne Dorthea Jørgensen, datter af hjulmand Jørgen Pedersen og Anne Cathrine Madsdatter, i Bogense
1844, 0702, Pige, datter af dagleier Anders Mads Jørgensen og Maren Jensdatter, i Bogense
1844, 0702, 18041844, Anne Cathrine Andersen, datter af dagleier Anders Mads Jørgensen og Maren Jensdatter, i Bogense
1844, 1502, 14051844, Karen Christensen, datter af dagleier Christen Nielsen og Karen Marie Andersdatter, i Bogense
1844, 0303, 07051844, Georgia Christence Gorine Cathrine Christensen, datter af guldsmed Hans Christensen og Christence Marie Winge, i Bogense
1844, 1203, 14051844, Caroline Elisabeth Berggreen, datter af skomagermester Adolph Berggreen og Nicoline Achtonil Brandt, i Bogense
1844, 0205, 12071844, Clara Constance Marie Nielsen, datter af toldbetjent Carl Christian Nielsen og Inger Marie Mohn, i Bogense
1844, 0205, Dødfødt pige, datter af vognmand Jørgen Andersen og Anne Hansdatter, i Bogense
1844, 0605, 30051844, Frederikke Elisabeth Barfoed, datter af kjøbmand Christian Qvist Barfoed og Marie Dorthea Møller, i Bogense
1844, 2705, Dødfødt pige, datter af lokket qvinde og tjenestepige Sara Jacobine Burcharth, fra Kjerteminde og bagermester Henrik Anker Kappeln, i Callundborg
1844, 2705, 02081844, Metteline Hansen, datter af skipper Knud Hansen og Anne Dorthea Pedersdatter, i Bogense
1844, 3105, 31071844, Sophie Annette Jacobsen, datter af kjøbmand Moses Jacobsen og Karen Marie Andersen, i Bogense. MJ af mosaiske troesbekejendelse. KMA af lutherkse troesbekjendelse
1844, 2706, 23081844, Henrikke Amalia Hansen, datter af dagleier Hans Hansen og Anne Andersdatter, i Sorgenfrihuset paa Bogense Mark
1844, 1408, 01101844, Laurine Larsen, datter af dagleier Lars Nissen og Marie Madsdatter, i Bogense
1844, 1909, 11041845, Herta Henriette Christence Elisabeth Benthin, datter af toldbetjent Johan Christian Benthin og Karen Elisabeth Marie Volmer, i Bogense
1844, 2609, 14121844, Anne Cathrine Haugsted, datter af skræddermester Carl Henrik Haugsted og Anna Cathrine Grøn i Bogense
1844, 1910, 01141845, Nicoline Marie Mørk, søemand Christian Blanke Mørk og Thomasine Thomsen, i Bogense
1844, 2510, 14041845, Laurine Petrine Dinesen, datter af slagtermester Dines Clausen og Kirsten Naamannsdatter, i Bogense
1844, 3110, 31101844, Christiane Margrethe Hasselbalch, farver Jacob Steensen Hasselbalch og Dorthea Kirstine Bruun, Bogense
1844, 1011, 08061845, Franzisca Maria Victoria Scotta Pedersen, ordineret catachet og 1. lærer ved Borgerskolen Peder Pedersen og Marie …
1844, 0212, 29041845, Karen Elisabeth Fahnøe, kjøbmand Jørgen Fahnøe og Hansine Marie Cathrine Fahnøe, Bogense
1844, 0312, 09121844, Maren Amalie Rasmussen, brændeviinsbrænder Peder Rasmussen Møller og Maren Holst Johansdatter, Bogense
1844, 0712, 28041845, Anne Cathrine Rasmussen, brygger Rasmus Andersen Tofte og Anne Marie Hansdatter, Bogense
1844, 1912, 04051845, Anine Marie Larsen, ungkarl Jesper Larsen, af Odense og lokket qvinde Mette Cathrine Rasmusdatter, i Harthe