Vigerslev, 1889-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1889-1891, Vigerslev sogn, Skovby herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1889, 0503, 1103, Jens Pedersen, fæstehusmand, 81, i Eghus. Født i Assens
1889, 0803, 1503, Peder Johansen, husmand, 49, ved Morud Skov. Født i Faurskov, Kjærte Sogn. Søn af husmand Johan Pedersen, i Faurskov, Kjærte Sogn.
1889, 1204, 2004, Rasmus Andersen, gaardmand, 63, paa Ruehed. Søn af gaardmand Anders Madsen, paa Ruehed
1889, 0905, 1405, Dødfødt dreng, søn af husmand Jakob Rasmussen og Petrine Hansen, ved Havrehed
1889, 2505, 3105, Niels Andersen, gaardmand og gift, 67½, i Rue. Født i Korup Sogn. Søn af Anders Hansen
1889, 2905, 0406, Jens Andersen, husmand og gift, 77, i Frydenlund. Født i Søndersø Skov
1889, 0506, 1006, Jørgen Rasmussen, fattiglen og forhen gaardmand, 64, paa Nielstrup. Født paa Harrendrup Mark. Søn af Rasmus Jensen
1889, 2006, 2706, Gustav Alexander Berner Schilden Holsten, kammerherre, baron og ritmester, 65 og 9 maaneder. Født 5.8.1823 paa Frederiksdal, Kjøbenhavns Amt. Søn af kammerherre og hofschef Berner
1889, 2506, 0107, Ditlev Sofus Lind, 25, opholdt sig i Skovlyst, Vigerslev Sogn. Født i Vigerslev By. Søn af Peder Christian Lind, Skovlyst, Vigerslev Sogn
1889, 3108, 0509, Rasmus Jørgensen, husmand, 74, i Bredbjerg. Født i Uglebjerglund. Søn af Jørgen Rasmussen
1889, 1409, 1809, Julius Larsen Skov, tyende, 15½, i Skovsgaard. Søn af husmand Lars Madsen Skov, i Katshegne
1889, 2009, 2609, Peder Hansen, forhen boelsmand paa Højme, Sanderum Sogn, 91, hos sin steddatter boelsmand Hans Hansen enke, i Bredbjerg. Født i Sanderum
1889, 1810, 2310, Mads Olsen, indsidder, 80, paa Ruehed. Søn af husmand Ole Madsen, i Haarslev
1889, 0312, 0812, Jens Hansen, ugift almisselem, 73, i Farstrup. Søn af gaardmand Hans Jensen, i Taagerud
1890, 1801, 2501, Hans Nielsen, aftægtsmand og forhen husmand i Vigerslev, 89, hos landpost Anders Hansen, i Søndersø. Født i Strygeshuset
1890, 2601, 3001, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Anders Sørensen, i Kjelleby
1890, 3101, 0602, Jens Petersen Kryhlmand, 7½ maaned, søn af gaardmand Peter Petersen Kryhlmand, af Taagerud
1890, 1302, 2102, Lars Frederiksen, gaardmand, 88, paa Ruehed. Født i Julskov. Søn af gaardmand Frederik Larsen, Julskov
1890, 1003, 1603, Arnold Ludvig Bergmann, 11 uger, søn af slagter Arnold Ludvig Bergmann, i Rue
1890, 0805, 1605, Hans Henrik Blæsbjerg, husmand, 59 og 3 maaneder, i Taagerud. Født i Blæsbjerg
1890, 2205, 2605, Johannes Valdemar Gits, 2, søn af Marie Gits, paa Fattiggaarden i Odense. I pleje hos Anders Thomsens enke, i Farbjerglund
1890, 2505, 3005, Adolf Andersen, husfæster, 86, paa Farstrup Mark. Født i Lumby, Søn af Anders Hansen, i Lumby
1890, 0806, 1406, Jens Kristian Mikkelsen, 19 dage, hos gaardmand Jens Nielsen, i Elverod. Søn af smed Hans Jørgen Mikkelsen, i Morud
1890, 1707, 2207, Johan Gustav Martin Lars Andersen, 11 maaneder, søn af ugift Kirsten Marie Kristine Andersen, paa Morud Mark. Født paa Morud Mark
1890, 1808, 2308, Marius Ludvig Rasmussen, 25. Søn af husmand og murer Peder Rasmussen, Sværup Mølle
1890, 1609, 2409, Peder Knudsen, boelsmand, 64, paa Farstrup Mark. Født i Ullerslev. Søn af Knud Andersen, i Ullerslev
1890, 1610, 2110, Kristian Pedersen Brylle, smed og husmand, 52, i Damhus. Søn af skipper Peter Petersen Brylle, i Rødby, Lolland
1890, 2610, 3010, Hans Peter Karl Pedersen, 6 og 8 maaneder, søn af kjøbmand Peder Kristian Pedersen, i Bredbjerg
1891, 2601, 0202, Lars Nielsen, aftægtsmand og forhen møller i Margaards Mølle, 83, hos husmand Rasmus Kristensen, i Væde, Veflinge Sogn. Søn af gaardmand Niels Kristensen, i Farstrup
1891, 0302, 1002, Niels Kristjan Richard Thrane, 1, søn af slagter Hans Mathias Fabricius Thrane, i Rue
1891, 0504, 0904, Hans Kristjan Davidsen, enkemand og røgter, 65, hos gaardmand Mads Hansen, i Vigerslev
1891, 1904, 1504, Anders Hansen (Bo), enkemand og forhen boelsmand i Taagerud, 80½, i Farstrup. Søn af gaardmand Hans Nielsen, paa Helnæs
1891, 2808, 0209, Knud Andersen Hansen, forhen skrædder og nu aftægtsmand, 76 og 4 maaneder, hos Rasmus Peter Hansen, paa Farstrup Mark. Født i Bogense. Søn af Hans Jørgen Ellegaard, i Bogense
1891, 0711, 1311, Anders Jensen, 8 dage, søn af husmand Hans Jensen, i Flintebjerghus
1891, 0612, 1512, Niels Nielsen, smed og husmand, 65, paa Vigerslev Mark. Født i Lumby Sogn. Søn af smed Niels Nielsen, i Anderup, Lumby Sogn
1891, 1812, 2612, Jeppe Johansen, enkemand og tidligere husmand paa Vævlinge Hed, 76½, hos husmand Hans Hansen, paa Taagerud. Født i Særslev Sogn
1891, 2212, 3012, Rasmus Godtschalken, enkemand, 76 og 3 maaneder. Søn af boelsmand Godtschal Pedersen, i Bredbjerg
1891, 2912, 05011892, Hans Johansen, enkemand og bygmester, 76½, i Rue, Kirkelundstedet. Født i Diernisse. Søn af boelsmand Johan Hansen, i Diernisse
1889, 1803, 2303, Emma Juliane v. Schøller f. Reimers, enke, 77, til Margaard. Datter af skibsmægler Reimers, i Altona. Kammerherre og oberst v. Schøller, til Margaard
1889, 0806, 1406, Anne Marie Hansen, gift, 42 og 9 maaneder, Rue. Bager Hans Bendt Lund, Bogense. Datter af bygmester Hans Johansen, i Rue.
1889, 1408, 2008, Ana Karen Rasmine Jensen, 2 og 9 maaneder, datter af gaardmand og sognefoged Mathias Jensen, i Morud
1889, 2809, 0410, Johanne Margrethe Andersne, 49 og 9 maaneder, i Farstrup. Datter af husmand Anders Kristensen, i Farstrup
1889, 3009, 0510, Johanne Hansine Hansen, 23 og 3 maaneder, i Odense. Datter af Karen Kristine Hansen (nu gift med træskomand Johan Kristian Andersen), paa Farstrup Mark
1889, 1710, 2210, Anna Kirstine Trams, 59½, Rue Hospital. Født i Trams. Datter af afdøde gaardmand Rasmus Jensen i Trams
1889, 0112, 0712, Inger Kirstine Hansen, ½, datter af Marie Ane Johansen. Født i Gjestelev Sogn. Hos Anders Thomsens enke, i Farbjerg
1889, 1212, 1812, Maren Nielsen, enke, 84 og 9 maaneder, hos husmand Kristian Schultz, paa Morud Mark. Skomager Johan Henrik Schultz, huset paa Morup Mark i Væde
1889, 2712, 04011890, Anne Nielsdatter, gift, 72, Rue Mark. Datter af gaardmand Niels Kristensen, i Farstrup. Gaardmand Jørgen Hansen
1889, 2912, 06011890, Marie Kirstine Hansen, gift, 57, i Vigerslev. Datter af gaardmand Hans Kristoffersen i Askeby. Husmand Peder Kristian Kristensen
1890, 0601, 1201, Karen Hansen, 6 maaneder, datter af husmand Hans Peter Hansen, i Rue Mose
1890, 0501, 1001, Anne Jeppesdatter, enke, 71, hos Hans Hansens enke, i Bredbjerg. Født i Sanderum Sogn. Forhen boelsmand Peder Hansen, paa Højme Mark
1890, 3101, 0702, Karen Margrethe Hansdatter, enke, 68, i Morudskov. Født i Slagstrup, konfirmeret i Veflinge. Skovfoged Kristian Hansen
1890, 0603, 1303, Anne Kathrine Andersdatter, enke, 74, i Farstrup. Født paa Ruehed. Gaardmand Jesper Poulsen
1890, 0204, 0704, Dødfødt pige, datter af husmand Kristen Dybmose, i Bredbjerg
1890, 0904, 1604, Anne Margrethe Madsen, enke, 90, i Ny Munkehus. Bødker Hans Jensen
1890, 2404, 3004, Marie Petersen Lind, 47. Født i Vigerslev, Datter af Peter Kristian Lind, i Skovlyst
1890, 0105, 0705, Maren Hansdatter, gift, 82½, i Rue. Født i Diernisse. Bygmester Hans Johansen
1890, 2405, 3105, Kirsten Nielsen, 26, i Morud. Født i Elverod. Smed Hans Jørgen Mikkelsen
1890, 0207, 0607, Dødfødt pige, datter af skomager Johan Kristian Nielsen, i Bredbjerg
1890, 2508, 3008, Else Kirstine Petersen, 58, i Taagerod. Født i Villestofte, Datter af Rasmus Petersen. Husmand Jørgen Henrik Jensen
1890, 2608, 3108, Mette Kirstine Pedersdatter, enke, 88, Rue Fattighus. Smed Jørgen Pedersen, i Lærkesmeden
1890, 2709, 0210, Karoline Kristensen, 64, i Rue Hospital. Datter af Kristen Nielsen, i Nellemosehus. Murer Anders Andersen
1890, 1710, 2310, Maren Andersdatter, 57, Vigerslev. Datter af Anders Hansen, i Korshøjhus, Særslev Sogn. Husmand Jørgen Nielsen
1890, 2810, 0411, Anne Hansine Smidt, 57, i Farstrup Skovhave. Født i Veflinge Sogn. Husmand Ole Jørgensen
1890, 2711, 0412, Inger Marie Frederikke Thrane, 3½, datter af slagter Hans Mathias Fabricius Thrane, Rue. Født i Odense
1890, 0512, 1212, Anne Kirstine Hansdatter, 68½, i Dybmose. Født i Taagerud. Datter af Hans Jørgensen. Husmand Rasmus Andersen
1891, 0601, 1201, Frederikke Hermine Dorthea Pedersdatter, 70½, i Vigerslev. Født i Vejstrup. Datter af gaardmand Peder Jørgensen. Husmand Rasmus Andersen
1891, 2401, 3101, Kristiane Lovise Blæsbjerg, 56 og 9 maaneder, i Blæsbjerg. Datter af Hans Andersen, i Blæsbjerg. Husmand Jens Nielsen
1891, 1003, 1603, Mette Kathrine Andersdatter, enke, 82. Peter Hansen Rask, i Sjælland
1891, 1703, 2303, Maren Knudsen, 51, Bastrup, Skamby Sogn. Født i Kjelleby. Datter af gaardmand Knud Kristensen. Møller Hans Hansen, af Veflinge Mark
1891, 2703, 0304, Anne Hansdatter, enke, 82, hos husmand Hans Peter Linde, i Hedeboerne, Veflinge Sogn. Født i Søndersø. Indsidder Mads Olsen, paa Ruehed
1891, 0404, 1004, Laura Hansine Marie Andersen, 20, paa Ørritslev Mark. Datter af Gjertrud Hansen, i Vigerslev (nu gift med indsidder Hans Nielsen)
1891, 1006, 1506, Karen Marie Jensdatter, 73, paa Morud Mark. Husmand Niels Jensen
1891, 2006, 2606, Anne Kirstine Hansen, fattiglem, 50, Farstrup Hospital. Født i Taagerud. Datter af Berthe Kirstine Andersdatter, i Sasserod
1891, 1207, 1707, Karen Marie Larsen, 23. Født i Bogense, Datter af husmand Jens Larsen, i Møllegaard
1891, 1607, 2307, Kirsten Pedersen, 21, i Aarligmarken. Datter af skovfoged Hans Pedersen Nørregaard
1891, 1408, 2108, Anne Kathrine Pedersdatter, enke, 81, hos Peder Hansen, i Rue. Husmand Hans Jørgensen, i Kilshave, Vævlinge Sogn
1891, 3108, 0509, Maren Kirstine Thomsen, 53, i Elverod. Født i Sasserod, Veflinge Sogn. Datter af Thomas … Gaardejer Jens Nielsen
1891, 1711, 2511, Anne Kirstine Nielsdatter, enke, 68, i Rue. Født i Villestofte. Datter af Niels Jensen. Gaardmand Niels Andersen
1891, 2311, 2811, Birthe Christiansdatter, enke, 93, hos husmand Mads Hansen, i Taagerud. Datter af smed Christian Hansen, i Sønder Højrup. Smed Hans Hansen
1891, 2811, 0512, Ane Andersdatter, 67, i Farstrup. Født i Farstrup. Datter af gaardmand Anders Hansen. Boelsmand Niels Godskesen
1891, 3112, 07011892, Ane Pedersdatter, enke, 91, hos sin søn Jens Rasmussen, i Odense. Født i Højme. Husmand Rasmus Jensen, i Svennekjærhus