Ore, 1861-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1861-1891, Ore sogn, Skovby herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1861, 1902, 2402, Anders Hansen, enkemand og aftægtsmand, 88, Skaastrup. Født i Skaastrup. Søn af Hans Andersen
1861, 1203, 2103, Niels Jørgensen, gift og gaardmand, 84, i Skaastrup. Født i Skaastrup. Søn af gaardmand Jørgen Jørgensen
1861, 0305, 1005, Rasmus Rasmussen, gift og gaardmand, 70, i Ørbek. Født i Ørbek. Søn af gaardmand Rasmus Hansen
1861, 2812, 04011862, Jørgen Pedersen, 12, søn af gaardmand Peder Jørgensen, i Skaastrup
1862, 1802, 2402, Henrik Hansen, enkemand og gaardaftægtsmand, 93, i Skaastrup. Født i Ore. Søn af gaardmand Hans Pedersen
1862, 1508, 1708, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Andersen, i Ore
1862, 2912, 06011863, Peder Hansen, enkemand og gaardaftægtsmand, 93, i Skaastrup. Født i Skovby. Søn af gaardmand Hans Mikkelsen
1863, 3005, 0506, Hans Andersen, gift og gaardaftægtsmand, 79, i Skovhuusgaarden. Født i Skovhuusgaarden. Søn af gaardmand Anders Munk
1863, 0106, 0606, Anders Jørgensen, gift og boelsmand, 47, i Ore. Født i Ore. Søn af huusmand Jørgen Johansen
1863, 0807, 1207, Hans Rasmussen, 1½, søn af gaardmand Rasmus Hansen, i Ørbek. Født i Aagaards Mølle
1864, 2402, 0303, Lars Pedersen, enkemand og gaardaftægtsmand, 89, i Ore
1864, 1104, 1504, Carl Broch, 9 maaneder, søn af væver Hans Broch, i Skaastrup
1864, 0205, 0705, Jakob Broch, 9 maaneder, søn af væver Hans Broch, i Skaastrup
1864, 0805, 1205, Svend Jensen, almisselem, 70, i Ore hospital. Født i Skaastrup. Søn af Jens Kristensen
1864, 2905, 0206, Peder Rasmussen, 9 maaneder, søn af huusmand Rasmus Andersen, i Ore
1864, 0107, 0507, Niels Larsen, gift og skovfoged, 64, i Hugget Skovfogedhuus. Født i Harrendrup. Søn af huusmand Lars Nielsen
1865, 1201, 1701, Jens Jørgen Johansen, fattiglem, 22, i Ore Fattighuus. Søn af Mette Katrine Larsdatter. Født 29.10.1842 i Skovby Sogn. Staaer i Haarslev Lægdsrulle 68 lægd no 211
1865, 0203, 0903, Jens Peder Nielsen, 1, søn af Maren Clausdatter, Ore Hospital
1865, 0404, 1004, Hans Rasmussen, 1, søn af gaardmand Rasmus Hansen, i Ørbek
1865, 0205, 0805, Jens Larsen, 17, søn af huusmand Lars Christian Pedersen, paa Skaastrup Mark
1865, 2906, 0507, Udøbt dreng, 2 uger, søn af indsidder Anders Jørgen Poulsen, paa Ørbek Mark
1865, 2508, 0109, Hans Hansen, enkemand og husmand, 29, paa Skaastrup Mark. Født i Gamby. Søn af huusmand Hans Andersen paa Skaastrup Mark
1865, 0909, 1409, Lars Christian Hansen, 10 og 9 maaneder, søn af huusmand Hans Andersen, paa Skaastrup Mark
1865, 1912, 2712, Peder Jensen, gift og gaardmand, 62, i Ørbek. Født i Ørbek. Søn af Jens Kristensen
1865, 1912, 2812, Jørgen Rasmussen, gift og gaardmand, 34, i Skaastrup. Født i Tvinde, Rynkeby Sogn. Søn af Rasmus Kristensen
1866, 2601, 3101, Dødfødt dreng, søn af Karen Marie Hansen, Skaastrup Mark
1866, 1405, 1905, Jørgen Olsen, enkemand og gaardmand, 82, i Skaastrup. Født i Skaastrup. Søn af gaardmand Ole Hansen
1866, 1106, 1706, Kristen Jensen, gift og huusmand, 71, paa Skaastrup Mark. Født i Ørbek. Søn af gaardmand Jens Kristensen
1866, 3006, 0507, Johannes Hansen, ugift, 81, havde sig ophold hos broderen møller L. Hansen, i Ore Skovmølle. Født i Ore Skovmølle. Søn af møller Hans Jørgensen
1866, 3009, 0510, Anders Henriksen, gift og gaardmand, 67, i Skaastrup. Født i Skaastrup. Søn af Henrik Hansen
1866, 0611, 1411, Jørgen Rasmussen, ugift, 26½, i Ørbek. Født i Ørbek. Søn af gaardmand Rasmus Mortensen
1866, 2212, 2812, Rasmus Andersen, enkemand og huusaftægtsmand, 77, i Skaastrup. Født i Skaastrup
1867, 1503, 2203, Rasmus Rasmussen, enkemand og gaardaftægtsmand, 79, i Ore. Født i Ore. Søn af Rasmus Pedersen
1867, 1503, 2203, Lars Pedersen, gift og skovfoged, 55, ved Huggets Skove. Født i Farsbøl. Søn af gaardmand Peer Pedersen
1867, 1703, 2403, Hans Christian Hansen, 17 uger, søn af huusmand Lars Hansen, i Ore
1867, 2403, 3103, Jørgen Rasmussen Pedersen, 1½, søn af gaardmand Peder Andersen, i Ørbek
1867, 0105, 0805, Peder Rasmussen, gaardmand, 37, paa Skaastrup Mark
1867, 1805, 2605, Rasmus Nielsen, 13½, søn af afdøde huusmand Niels Mortensen, i Skaastrup
1867, 1606, 2406, Jørgen Hansen, 10, søn af huusmand Hans Hansen, i Skaastrup
1867, 0910, 1410, Niels Hansen, gift og gaardaftægtsmand, 66, i Grydhøi i Farsbøl. Søn af huusmand Hans Hansen
1867, 1111, 1811, Johannes Madsen, skrædder, 22½, i Skaastrup. Født i Skaastrup. Søn af huusmand Mads Jensen
1868, 2701, 0302, Hans Joachim Carl Scharnweber, gift og forpagter.64. paa Hugget. Født i Gramberg i Lauenborg
1868, 1203, 1903, Edvard Georg Christensen, ugift mursvend, 27, fra Kjøbenhavn. Født i Roeskilde. Søn af dyrlæge Christensen. Død paa Oregaard
1868, 0605, 1005, Udøbt dreng, 14 dage, søn af huusmand Hans Jørgensen, paa Ørbek Mark
1868, 2705, 0106, Jørgen Peder Pedersen, 1, søn af gaardmand Peder Jørgensen, i Skaastrup
1869, 1303, 2003, Hans Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 74, i Ore
1869, 2303, 3103, Anders Hansen, gift og huusmand, 39, paa Ørbek Mark. Født paa Eiby Mark. Søn af gaardmand Hans Pedersen
1869, 0908, 1608, Jakob Hansen Brock, enkemand, væver og aftægtsmand, 91, i Skaastrup. Født i Middelfart
1869, 0709, 1209, Hans Rasmussen, ugift, 22, paa Ørbek Mark. Født i Harritslev. Søn af huusmand Rasmus Madsen
1869, 1610, 2310, Martinus Jens Laurits Rasmussen, ugift handelsbetjent i Roeskilde, 23, hos faderen i Skaastrup. Søn af huusmand Jens Rasmussen
1869, 1011, 1711, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Hansen, i Skaastrup
1870, 2601, 0202, Christian Dehn, gift, fhv. smed og aftægtsmand, 68, i Skaastrup. Født i Harritslev. Søn af lærer Dehn
1870, 2604, 0305, Lars Jørgen Jørgensen, 5½, søn af indsidder Jørgen Rasmussen, i Ore. Født i Fjelsted Sogn
1870, 0105, 0705, Rasmus Rasmussen, gift, fhv. gaardmand og nu husmand, 55, i Ore. Født i Ore. Søn af Rasmus Rasmussen
1871, 2501, 3101, Peder Pedersen, enkemand og aftægtshuusmand, 68, i Skaastrup. Født i Ørbek. Søn af Peder Pedersen
1871, 2702, 0603, Jens Larsen, enkemand og aftægtshuusmand, 73, i Ore
1871, 2702, 0603, Anders Nielsen, enkemand og aftægtsgaardmadn, 86½, i Ore. Født i Ore
1871, 0604, 1204, Hans Andersen, 8 uger, søn af gaardmand Anders Nielsen, i Skaastrup
1871, 1404, 1907, Hans Nielsen, ugift hørbereder, 25, paa Ørbek Mark. Født paa Ørbek Mark. Søn af huusmand Niels Larsen
1871, 2609, 0110, Rasmus Rasmussen, 18, søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Skaastrup
1872, 0401, 0701, Jørgen Albrechtsen, 2, søn af ugift fruentimmer Mette Kirstine Jørgensen, i Ore
1872, 1102, 1802, Udøbt dreng, søn af gaardmand Anders Nielsen, i Skaastrup
1872, 1907, 2407, Hans Peder Hansen, 1, søn af husmand Knud Hansen, paa Ørbek Mark
1872, 0910, 1410, Jørgen Christian Jørgensen, 4, søn af gaardmand Rasmus Jørgensen, i Skaastrup
1872, 2912, 05011873, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Kristensen, paa Skaastrup Mark
1873, 1903, 2603, Hans Enevoldsen, gift og aftægtshusmand, 78, i Skaastrup. Født i Skaastrup. Søn af husmand Enevold Hansen
1873, 0404, 1204, Niels Jonsen Antonsen, gaardmand, 36, i Skaastrup. Født i Bresten Sogn, Vejle Amt. Søn af Anton Henrik Nielsen
1873, 1404, 2204, Udøbt dreng, søn af husmand Jens Pedersen, af Ørbek
1873, 0310, 0810, Hans Peder Knudsen, husmand, 39, i Skaastrup. Født i Skaastrup. Søn af gaardmand Knud Nielsen
1873, 1910, 2610, Hans Rasmussen, aftægtshusmand, 81, i Skaastrup. Søn af gaardmand Rasmus Hansen, i Ørbek
1874, 1407, 2007, Knud Jørgensen, gift og gaard…, 52, i Skaastrup
1874, 1409, 2009, Knud Andersen, 2, søn af husmand Anders Nielsen, paa Ore Mark
1875, 1102, 1802, Jens Jensen Møller, 11 søn af arbejdsmand Jeppe Jensen Møller, i Ore Fattighus
1875, 0903, 1603, Hans Kristensen, gift og husmand, 62, i Ørbek
1875, 1904, 2504, Marius Nielsen, 7 uger, søn af ugift fruentimmer Karen Marie Jensen, i Ørbek
1875, 0805, 1405, Peder Hansen, gift og husmand, 61, i Skaastrup
1875, 2105, 2605, Karl Andersne, 9, søn af gaardmand Anders Nielsen, i Skaastrup
1875, 1308, 1808, Povl Jørgensen, gift og aftægtsgaardmand, 80, i Skaastrup
1875, 2309, 3009, Kristen Rasmussen, gift og husmand, 80, i Ore Skjærmehus. Født i Ore Skjærmehus
1876, 2702, 0403, Knud Jørgensen, enkemand og husaftægtsmand, 84, paa Skaastrup Mark. Født i Skaastrup
1876, 2203, 2603, Niels Hansen, gift og røgter paa Oregaard, 68, paa Skovby Mark
1876, 1305, 2105, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Jørgen Povlsen, i Ore
1876, 1106, 1606, Knud Jørgen Jensen, 14, søn af husmand Jens Jørgensen, i Ørbek. Tjente skovfoged Nielsen paa Hugget
1877, 1001, 1701, Lars Knudsen, enkemand og husmand, 64½, i Skaastrup
1877, 3003, 0604, Lars Hansen, enkemand og møller, 82, i Ore Skovmølle. Født i Ore Skovmølle
1877, 1404, 2104, Knud Jørgensen, enkemand og gaardmand, 53, i Ore
1877, 0705, 1405, Rasmus Jørgensen, gift og husaftægtsmand, 80, i Ørbek. Født i Ørbek
1877, 0705, 1505, Ole Larsen, gift og gaardmand,67, i Skaastrup. Født i Skaastrup
1877, 0106, 0706, Anders Hansen, 9½, søn af husmand Hans Andersen, i Ore
1877, 2306, 2906, Jørgen Mortensen, gift og husmand,69, i Ore. Født i Ørbek. Søn af Morten Larsen
1877, 2507, 3107, Knud Jørgensen, gift og gaardmand, 68, i Ørbek. Født i Ørbek. Søn af Jørgen Knudsen
1877, 2110, 2710, Lyder Nielsen, gift og smed, 63, i Skaastrup. Født i Skaastrup
1878, 0601, 1201, Carl Lavrids Hansen, 6, søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Skaastrup
1878, 0504, 1204, Niels Jørgen Andersen, forvalter, 33, paa Drendrupgaard, Jylland. Død i Ore
1878, 2004, 2704, Lars Jørgen Pedersen, 12, søn af gaardmand Peder Nielsen, i Ore
1878, 2806, 0307, Hans Andersen, gift og husaftægtsmand, 78, paa Skaastrup Mark. Født i Skaastrup. Søn af gaardmand Anders Hansen
1878, 0411, 1111, Rasmus Jørgensen, gift og fhv. gaardmand, 76, boende i Ørbek. Søn af gaardmand Jørgen Nielsen, i Brenderup
1878, 2711, 0312, Knud Henriksen, enkemand og gaardaftægtsmand, 82, i Ørbek. Forhen husmand i Skeby Sogn. Født i Østrup
1878, 2312, 3012, Hans Frederik Brummer, forpagter, 67, paa Oregaard. Søn af sognepræst Brummer
1879, 2602, 0503, Rasmus Mortensen, gift og gaardaftægtsmand, 72, i Ørbek. Født i Ørbek. Søn af gaardmand Morten Larsen
1879, 0203, 0803, Rasmus Rasmussen, ugift drejersvend, 19. Søn af afdøde gaardmand Peder Rasmussen, paa Skaastrup Mark
1879, 0104, 0704, Jørgen Rasmussen, gift og husmand, 43, i Ørbek. Født i Ørbek. Søn af fhv. gaardmand Rasmus Jørgensen
1879, 1304, 2104, Anders Larsen, gift og gaardmand, 50, i Skaastrup. Født i Sønder Esterbølle Mark
1879, 1611, 2311, Hans Larsen, enkemand og almisselem, 90, hos sønnen husmand Peder Hansen paa Ørbek Mark
1879, 2912, 04011880, Jens christian Andersen, gift og husmand, 47, paa Ørbek Mark. F.t. røgter paa Christianslund
1879, 2912, 04011880, Ole Hansen, 1, søn af gaardmand Knud Hansen, i Skaastrup
1880, 1705, 2405, Jakob Rasmussen, aftægtsmand, 88, hos gaardmand Peder Andersen i Ørbek
1880, 1010, 1510, Ole Henrik Hansen, enkemand og husmand, 81, i Ore. Født i Kustrup. Søn af gaardmand Hans Johansen i Kustrup. Forhen gaardmand i Blanke
1881, 1602, 2302, Niels Nielsen, ugift, 22. Søn af husmand Niels Pedersen i Skaastrup
1881, 1812, 2312, Mads Hansen, husmand og tømrer, 47, paa Ore Mark. Født i Skovshøjrup
1882, 0802, 1502, Hans Jensen, gift og husmand, 37, i Ørbek. Søn af husmand Jens Hansen
1882, 2208, 2808, Ole Larsen, ugift husmand, 71, i Ore. Født i Ore. Søn af gaardmand Peder Larsen
1882, 2708, 0509, Lars Knudsen, ugift billedskærer, 26, Født i Ore. Søn af gaardmand Knud Jørgensen i Ore
1883, 1602, 2102, Erik Lavrids Eriksen, 9 maaneder, søn af forpagter Eriksen, paa Hugget
1883, 0403, 1003, Jens Jørgensen, husmand, 59, i Møllehus
1883, 1105, 1905, Niels Hansen, gift, urmager og gaardaftægtsmand, 78½, paa Skaastrup Mark (Stenbækstedet). Født i Roerslev, Nørre Næraa Sogn. Søn af Hans Klavsen
1883, 0406, 0906, Mads Knudsen, gift og smed, 48½, i Skaastrup. Født i Skaastrup
1883, 3007, 0408, Hans Christian Rasmussen, 22. Søn af afdøde gaardmand Jørgen Rasmussen i Skaastrup
1884, 0601, 1301, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Michael Andersen, paa Skaastrup Mark
1884, 0603, 1303, Jens Johansen, 9, søn af Karen Marie Christiansen. Født i Ullerup, Skamby Sogn. Plejebarn af husmand Hans Hansen i Skaastrup
1884, 1304, 1904, Rasmus Pedersen, gift og gaardmand, 76, i Skaastrup. Født i Farsbølle, Haarslev Sogn
1884, 2605, 3105, Frits Rasmus Nielsen, 10½, søn af gaardmand Hans Peder Nielsen, af Skaastrup Mark. Født Skaastrup Mark
1884, 0706, 1306, Niels Pedersen, gift og husmand, 72½, i Skaastrup. Født i Skaastrup. Søn af husmand Peder Nielsen
1884, 0707, 1007, Hans Christian Andersen, 1 og 2 maaneder, søn af gaardmand Anders Andersen, i Skaastrup. Født i Skaastrup
1884, 0410, 0910, Hans Andersen, gift og husmand, 52½, i Ore Melskov. Født i Skaastrup. Søn af husmand Anders Jensen i Skaastrup
1885, 1501, 2301, Jens Henrik Hansen, ugift tjenestekarl, 21. Søn af husmand Hans Jørgen Kristensen i Skaastrup
1885, 0503, 1003, Knud Christian Jensen, ugift tjenestekarl, 18, paa Ore Skovmølle. Født i Møllehuset. Søn af afdøde husmand Jens Jørgensen i Møllehuset
1885, 0205, 0905, Anders Nielsen, gift og gaardmand,64, i Skaastrup. Født i Skaastrup. Søn af gaardmand Niels Kristensen i Skaastrup
1886, 0301, 1101, Peder Nielsen, gift og gaardmand, 70, i Ore
1886, 2704, 0205, Jeppe Jensen Møller, gift og fattiglem, 55½, i Ore Fattighus. Søn af møller Jens Jensen af Margaards Mølle
1886, 2804, 0205, Hjære Madsen, enkemand og husmand, 67, i Skaastrup
1886, 1906, 2406, Peder Jørgensen, gift og gaardmand, 58, i Skaastrup. Født i Skaastrup
1886, 2506, 2906, Niels Jørgen Larsen, ugift, 24. Søn af gaardejer Lars Nielsen i Skovgaarden
1886, 1907, 2307, Rasmus Nielsen, gift og husmand, 66, i Ore. Forhen gaardmand i Hemmerslev
1886, 0907, 1407, Jens Rasmussen, husmand, 66, i Haarslev Sogn
1886, 0608, 1208, Niels Peder Hansen, ugift skrædder, 21, i Skaastrup
1886, 1610, 2310, Hans Knudsen, husmand, 67, paa Ørbek Mark
1886, 0511, 1111, Jesper Pedersen, husmand, 75, i Skaastrup
1886, 1511, 2011, Peder Andersen, aftægtsmand, 79, i Ørbek
1886, 2012, 2612, Carl Chr. Larsen, 5, søn af husmand Hans Chr. Larsen, i Skaastrup
1887, 1303, 1903, Christen Petersen, husmand, 72, i Skaastrup
1887, 0704, 1404, Niels Jørgensen (Fjeldsted), almisselem, 84, i Ore Fattighus
1887, 1905, 2505, Lars Larsen, 23, af Skaastrup. Søn af gaardejer Anders Larsens enke
1887, 0106, 0406, Hans Christian Sørensen, gift og bolsmand, 49, paa Ørbeks Mark
1887, 1706, 2106, Frants Emanuel Frederiksen, 4½, søn af skrædder P. Frederiksen, af Melskovro
1887, 0407, 0807, Jørgen Henriksen, 11, søn af husmand Jeppe Henriksen, af Melskov
1887, 2910, 0511, Martin Mikael August Nielsen, 11, søn af skovfoged J. Chr. Nielsen, af Hugget
1887, 2811, 0412, Peter Henrik Johansen, 3, søn af husmand Hans Johansen, Ørbæks Mark
1887, 2012, 2812, Anders Jakobsen, aftægtsmand,68, i Ore
1888, 1701, 2001, Jens August Mortensen, 3½, søn af husmand Peter Mortensen, Ørbeks Mark
1888, 3001, 0302, Erik Lavrids Eriksen, 4½, søn af forpagter Eriksen, paa Hugget
1888, 1302, 2002, Rasmus Larsen, fhv. gaardejer, 71, af Grydehøj
1888, 1402, 2002, Hans Peter Hansen, 11½, søn af boelsmand Knud Hansen, i Skaastrup
1888, 2102, 2602, Carl Andersen, 4½, søn af gaardmand Anders Nielsens enke. Plejesøn i Skaastrup
1888, 2004, 2804, Hans Andersen, husmand, 70, i Ore
1888, 1610, 2110, Hans Jørgen Christensen, 5 uger, søn af bager Anders Christensen, i Ore
1888, 0611, 1311, Peter Povlsen, fhv. gaardmand, 69, af Skaastrup Mark. Død i Bro
1889, 1602, 2302, Jørgen Jørgensen, fhv. gaardeier og nu aftægtsmand, 72, i Skaastrup
1889, 1908, 2408, Hans Christian Larsen,22, i Skaastrup. Søn af gaardeier Anders Larsens enke
1889, 2208, 2808, Niels Larsen, fæstehusmand, 75, paa Ørbeks Mark
1890, 0803, 1403, Hans Pedersen, aftægtsmand, 72, hos boelsmand Knud Hansen, af Skaastrup
1890, 0903, 1403, Ingemann Oskar Harald Frithjoffen, ½, søn af tjenestekarl Carl Frithjoffen, i Ore
1890, 0606, 1006, Dødfødt dreng, søn af afdøde tjenestepige Johanne Carlsdatter, paa Oregaard
1890, 2607, 0308, Johannes Carl Nielsen, 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Peter Nielsen, paa Skaastrup Mark
1890, 1808, 2508, Lars Jørgen Jørgensen, ugift gaardeier, 30, i Skaastrup
1890, 1908, 2608, Jørgen Nielsen, fhv. gaardeier og nu aftægtsmand, 83, i Skaastrup
1891, 0301, 0801, Dødfødt dreng, søn af gaardforpagter Christen Rasmussen, i Ørbæk
1891, 0403, 1103, Hans Johansen, gift og husmand,63, paa Ørbæks Mark
1891, 1404, 1904, Dødfødt dreng, søn af lærer og kirkesanger C. L. Nielsen, af Ore Skole
1891, 2104, 2804, Anders Hansen, ungkarl og aftægtsmand, 86, hos gaardmand Niels Johnsen Anthonsens enke, af Skaastrup
1891, 1008, 1708, Lars Christian Petersen, gift og husejer, 69, paa Skaastrup Mark
1891, 0810, 1510, Hans Henrik Petersen, gift og blikkenslager, 77, i Ørbæk
1891, 1411, 2311, Ole Jørgensen, gift og gaardeier, 67, i Ørbæk
1891, 1812, 2212, Jeppe Henrik Petersen, 8, søn af indsidder Lars Chr. Petersen, i Ore
1892, 0101, 1001, Dødfødt dreng, søn af ugift Karen Marie Jeppesen, af Skaastrup Mark
1892, 1201, 2001, Rasmus Hansen, gift og gaardeier, 54, i Ore. Søn af gaardmand Hans Hansen og Mettelene Hansdatter. Maren Andersen
1861, 1103, 1803, Maren Jørgensdatter, enke, 81, Skaastrup. Aftægtsgaardmand Hans Olsen
1861, 2903, 0404, Birte Kirstine Hansdatter, enke, 58, i Ore. Huusmand Ole Jespersen
1861, 2705, 0306, Mette Katrine Rasmussen, gift, 94, i Ore. Gaardmand Ove Anders Nielsen
1861, 2607, 3107, Kristine Nielsen, ½, datter af huusmand Lars Nielsen, i Skaastrup
1861, 1211, 1811, Maren Olsdatter, ugift fruentimmer, 67, hos boelsmand Anders Jørgensen, i Ore
1862, 0101, 0901, Anne Lisbeth Andersdatter, enke,78, i Skaastrup. Boelsmand Mads Kristensen
1862, 1402, 1602, Laurine Kristensen, 1, datter af Marie Kirstine Nielsen. Død hos Peder Hansen, i Skaastrup
1862, 2105, 2605, Maren Kirstine Pedersen, 25, i Skaastrup. Datter af gaardmand Peder Kristensen
1862, 1806, 2606, Maren Knudsdatter, enke, 80, i Ore. Gaardmand Niels Nielsen
1862, 2610, 0411, Barbara Olsdatter, gift, 78, i Ore. Født i Ore. Datter af gaardmand Ove Ole Larsen. Gaard- og aftægtsmand Lars Pedersen
1863, 1006, 1706, Maren Jørgensdatter, ugift, 34, i Ørbek. Datter af huusmand Jørgen Bertelsen
1863, 1606, 2306, Else Marie Olsdatter, enke, 84, i Ørbek. Født i Skaastrup. Datter af gaardmand Ole Hansen. Huusmand Knud Pedersen
1863, 3012, 06011864, Johanne Dorthea Pedersdatter, enke, 67, i Ørbek. Født i Ørbek. Huusmand Jørgen Bertelsen
1864, 1001, 1901, Mette Pedersdatter, enke, 88, i Ore. Gaardmand Rasmus Holst Olsen
1864, 0504, 1204, Christiane Hansen, 60, i Ore. Huusmand Hans Nielsen
1864, 2104 2704, Karoline Marie Andersen, 1 og 9 maaneder, datter af arbeidsmand og flygtning fra Frederits Niels Andersen, hos gaardmand Jørgen Jørgensen, i Skaastrup
1864, 0505, 1205, Anne Rasmusdatter, enke, 79, hos svigersønnen snedker Peder Poulsen, i Mariendal. Møller Mikkel Rasmussen paa Hemmerslev Mark
1864, 0805, 1205, Dorthea Marie Knudsen, 4 uger, datter af husmand Hans Henrik Knudsen, paa Ørbek Mark
1864, 1005, 1705, Karen Dorthea Hansen, 33, paa Skaastrup Mark. Huusmand Hans Hansen
1864, 1605, 2305, Karen Nielsdatter, enke og almisselem, 68. Huusmand Niels Jørgensen
1864, 1705, 2305, Maren Pedersdatter, enke, 81, i Ore. Fhv. gaardmand Jørgen Rasmussen i Ore
1864, 2111, 2811, Kirstine Eriksdatter, gift, 83, i Skaastrup. Huus- og aftægtsmand Rasmus Andersen
1865, 1603, 2303, Maren Katrine Rasmussen, 8½, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen, i Ore
1865, 2009, 2509, Kirstine Jørgensdatter, 47, af Skaastrup Pokkerhuus. Huusmand Rasmus Jørgensen [Pikkerhuus?]
1865, 2709, 0410, Karen Marie Rasmussen, ugift, 25, i Ore. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen
1866, 2301, 3101, Karen Marie Nielsen, gift, 42, i Skaastrup. Gaardmand Christian Jakobsen
1866, 2103, 2803, Anne Margrete Pedersen, 22, i Skaastrup. Datter af gaardmand Peder Kristensen
1866, 2904, 0705, Pernille Rasmusdatter, gift, 46, i Skaastrup. Gaardmand Jørgen Olsen
1866, 0505, 1205, Maren Jensdatter, enke, 86, i Ore. Huusmand Anders Hansen
1867, 1703, 2403, Karen Marie Hansen, 2, datter af huusmand Lars Hansen, i Ore
1867, 0306, 0806, Anne Marie Hjeresen, enke,52, i Ore. Lærer og kirkesanger Almind
1867, 0707, 1407, Inger Katrine Hansen, 1½, datter af huusmand Hans Jørgen Kristensen, i Skaastrup
1867, 1008, 1508, Kirsten Madsdatter, 86, i Skaastrup. Huusaftægtsmand Peder Pedersen
1867, 0509, 1309, Anne Knudsen, 32½, paa Skaastrup Mark. Snedker Frederik Chr. Nielsen
1867, 1211, 2011, Maren Sofie Jakobsen, 35½, i Ore Melskov. Huusmand Anders Jørgensen
1867, 0512, 1312, Anne Katrine Lydersen, tjente, 22, i Bogense. Datter af afdøde huusmand Lyder Kristensen, Pikkerhuset. Stedfaderen i Pikkerhuset
1867, 2712, 0101, Anne Marie Hansen, 2 maaneder, datter af ugift fruentimmer Maren Madsen, i Skaastrup
1868, 1301, 2001, Anne Larsdatter, 52, i Ore. Gaardmand Knud Jørgensen
1868, 2206, 2906, Karen Kirstine Hansen, 1, datter af huusmand Anders Hansen, paa Ørbek Mark
1868, 2510, 3010, Anne Marie Hansen, 78, i Skaastrup. Aftægtsmand Søren Hansen
1869, 0402, 0902, Laurentine Nielsen, ½, datter af huusmand Lars Nielsen, paa Ore Mark
1869, 0205, 1005, Johanne Marie Hansen, 34, i Ørbek. Gaardmand Rasmus Hansen
1869, 1606, 2306, Karen Nielsdatter, enke, 84, i Skaastrup. Gaardmand Mads Jørgensen
1869, 2106, 2806, Maren Rasmusdatter, 56, i Skaastrup. Aftægtsmand Jørgen Nielsen
1869, 2510, 0211, Pernille Larsdatter, gift, 54, paa Ore Mark. Gaardmand Hans Johansen
1870, 2002, 2802, Karen Marie Hansdatter, enke, 63, paa Skaastrup Mark. Gaardmand Peder Jensen i Ørbek
1870, 2306, 2906, Karen Rasmusdatter, gift, 55, i Skaastrup. Født i Skaastrup. Gaardmand Niels Pedersen
1870, 0207, 0807, Sofie Judika Nielsen, 3 maaneder, datter af murer Niels Nielsen, i Skaastrup
1870, 3010, 0711, Karen Marie Andersdatter, enke, 75, af Veirup Mark. Født i Barnt… i Brenderup Sogn. Huusmand Jørgen Hansen
1871, 1802, 2602, Udøbt pige, datter af ugift fruentimmer Karen Christiansen, tjener paa Oregaard
1871, 2802, 0503, Mariane Andersen, 3 uger, datter af gaardmand Anders Nielsen, i Skaastrup
1871, 0604, 1204, Anne Marie Andersen, 8 uger, datter af gaardmand Anders Nielsen, i Skaastrup
1871, 0505, 1205, Kirsten Kristensdatter, enke, 82, i Skaastrup. Født i Asperup. Huusmand Peder Nielsen
1871, 1811, 2811, Marie Kirstine Rasmussen, 8, datter af afdøde gaardmand Jørgen Rasmussen, i Skaastrup. Født i Skaastrup
1871, 1012, 1712, Anne Kristine Marie Katrine Andersen, 2, datter af huusmand Jens Christian Andersen, paa Ørbek Mark
1872, 1102, 1802, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Nielsen, i Skaastrup
18725, 2803, 0304, Maren Poulsdatter, enke, i Grydhøi. Født i Ore. Datter af gaardmand Poul Nielsen. Gaardmand Niels Hansen
1872, 1010, 1610, Karen Marie Sørensdatter, enke, 65, i Skaastrup. Husmand Niels Mortensen
1875, 1012, 1712, Gjertrud Marie Rasmussen, 19, i Skaastrup. Datter af gaardmand Rasmus Pedersen
1873, 1604, 2204, Marie Kirstine Pedersen, ugift, 24, Ore Kirkehus. Datter af Anne Marie Hansen (gift med bødker Hans Rasmussen)
1873, 0407, 1107, Maren Madsdatter, 71, i Ore Skovmølle. Møller Hansen
1873, 2509, 3009, Anne Katrine Jørgensdatter, 60, i Skaastrup. Husmand Lars Knudsen
1874, 1204, 1804, Anne Marie Jørgensen, tjenestepige, 20, i Jersore, Klinte Sogn
1874, 2506, 3006, Anne Kirstine Larsen, almisselem i Ore sogns Hospital, 85, paa Skovsby Mark
1875, 1701, 2501, Anne Dorthea Povlsdatter, enke, 106½, i Skaastrup. Gaardmand Hans Kristensen
1875, 0502, 1202, Anne Katrine Mortensdatter, enke, 74, i Ore. Gaardmand Knud Jørgensen
1875, 1302, 1802, Kirsten Frederiksdatter, enke, 67, ved Hugget. Skovfoged S. Larsen
1875, 2403, 0104, Anne Marie Hansen, 11, datter af afdøde husmand Anders Hansen, paa Ørbek Mark
1875, 0604, 1104, Johanne Kristensen, tjenestepige, 17, i Skaastrup
1875, 1107, 1607, Mette Kirstine Pedersdatter, 75, paa Ørbek Mark. Aftægtsmand Jørgen Olsen
1875, 1209, 1809, Marie Kirstine Henriksen, 87, paa Skaastrup Mark. Husaftægtsmand Knud Jørgensen
1875, 3008, 0309, Anne Marie Madsen, enke, 72, i Skaastrup. Husmand Hans Enevoldsen
1875, 0411, 0711, Petra Rasmine Rasmussen, 1 dag, datter af gaardmand Henrik Rasmussen, i Ørbek
1875, 2012, 2712, Anne Kirstine Hansdatter, enke, 50, i Skaastrup. Gaardmand Knud Jørgensen
1876, 2001, 2701, Valborg Marie Pallesdatter, enke, 79, i Skaastrup. Bolsmand Rasmus Jørgensen
1876, 2901, 0602, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Peder Nielsen, paa Skaastrup Mark
1876, 0103, 0803, Karen Dorthea Olsen, 17, datter af gaardmand Ole Jørgensen, i Ørbek
1876, 0810, 1410, Maren Katrine Henriksdatter, 47, i Skaastrup. Gaardmand Hans Rasmussen
1876, 1204, 1904, Anne Marie Madsen, tjenestepige, 36, p.t. hjemme i Skaastrup
1876, 0212, 0812, Anne Kristine Hansen, aftægtspige, 72, i Ore
1877, 0605, 1205, Marie Madsdatter, enke og aftægtskone, 80, i Skaastrup
1877, 0506, 1106, Karen Kristensen, enke, 77, i Skaastrup. Gaardaftægtsmand Povl Jørgensen
1877, 2612, 03011878, Anne Katrine Rasmussen, 43, paa Ørbek Mark. Husmand Jens Pedersen
1878, 2701, 0202, Marie Pedersdatter, enke, 86, i Ørbek. Gaardaftægtsmand Lars Nielsen
1878, 1007, 1507, Anne Katrine Hjeresdatter, 59, i Ore. Datter af gaardmand Hjere Hansen, i Nyløkkegaard, Haarslev Sogn. Husmand Anders Jakobsen
1878, 2108, 2708, Karen Dorthea Henriksdatter, 86, i Ørbek. Husmand Jens Hansen
1879, 1101, 1801, Christiane Pedersdatter, gift, 67, paa Ørbek Mark. Født i Brenderup. Husmand Hans Knudsen
1879, 0204, 0704, Jørgine Kristine Jensen, 4, datter af husmand Jens Kristensen, i Ørbek
1879, 1104, 1704, Anne Katrine Pedersen, ugift fattiglem, 47, i Ore
1879, 2206, 2806, Anne Katrine Nielsen, enke, 69, i Ore. Gaardmand Anders Jørgensen
1879, 1106, 1706, Anne Johanne Klavsen, ugift, paa Ørbek Mark. Datter af smed Klavs Hansen
1879, 1209, 1909, Katrine Nielsine Olsen Væde, gift, 38, paa Ørbek Mark. Husmand Lars Hansen
1879, 1511, 2211, Anne Kirstine Nielsen, 20, af Skaastrup. Datter af husmand Peder Nielsen
1880, 1610, 2310, Anne Margrete Knudsdatter, enke og aftægtskone, 89, i Skovgaarden. Gaardmand Hans Andersen
1880, 1711, 2111, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Jørgen Kristensen, i Skaastrup
1880, 1807, 2207, Mathilde Marie Knudsen, 14 uger, datter af gaardmand Jørgen Knudsen, i Ore
1881, 1803, 2303, Kirstine Marie Larsdatter, enke og aftægtskone, 76, hos husmand Hans Andersen, i Melskov. Hans Madsen i Særslev
1881, 2803, 0404, Anne Katrine Jørgensdatter, enke, 64, i Ørbek. Født i Skaastrup. Datter af gaardmand Jørgen Knudsen. Gaardaftægtsmand Rasmus Mortensen
1881, 2804, 0405, Karoline Katrine Jensen, 12½, datter af husmand Kristoffer Jensen, i Ore. Født i Middelfart
1881, 2804, 0405, Karen Jørgensdatter, enke, 82, i Ørbek. Fhv. gaardmand Rasmus Jørgensen
1881, 1905, 2605, Dødfødt pige, datter af ugift Andrea Kirstine Hansen, af Ore
1881, 2105, 2805, Maren Kirstine Knudsdatter, 58, i Ørbek. Husmand og tømrer Niels Rasmussen
1881, 1812, 2312, Anne Marie Povlsen, 44, paa Skaastrup Mark. Husmand Jens Kristensen
1882, 2402, 0103, Kirstine Marie Andersen, 3 maaneder, datter af gaardmand Anders Andersen, i Skaastrup
1882, 2702, 0403, Anne Marie Mikkelsen, gift, 62, paa Skaastrup Mark. Gaardmand Peder Povlsen
1882, 0912, 1512, Henriette Marie Henriksen, 15, datter af husmand Jeppe Henriksen, i Ore Melskov
1882, 1312, 1512, Dødfødt pige, datter af møller A. Fentz, af Ore Skovmølle
1882, 2612, 03011883, Dorthea Marie Hansdatter, gift, 81½, i Skaastrup. Partikulier Knud Nielsen
1883, 2604, 0405, Anne Kirstine Marie Katrine Andersen, 10, datter af afdøde husmand Jens Christian Andersen, paa Ørbek Mark
1883, 2305, 2705, Lavrine Anna Nielsen, ½, datter af skrædder Hans Peder Nielsen, paa Ørbek Mark
1883, 1006, 1606, Karen Steffensdatter, enke, 75, i Ørbek. Partikulier Rasmus Jørgensen
1883, 0507, 0807, Karoline Hansine Jensen, 4, datter af husmand Jens Kristensen, paa Skaastrup Mark
1883, 0712, 1412, Birte Katrine Nielsdatter, enke, 64, i Skaastrup. Smed Lyder Nielsen
1883, 0712, 1412, Dorthea Marie Rasmusdatter, ugift, 76, forsørgelse af sin brodersøn gaardmand Henrik Rasmussen, i Ørbek
1883, 0812, 1512, Jensine Frederikke Nielsen, sypige, 17½, i Ore Hospital, datter af Maren Klavsdatter i Ore Hospital
1884, 2504, 0205, Mette Katrine Jakobsen, 63, paa Ørbek Mark. Husmand Rasmus Madsen
1884, 0107, 0607, Kirstine Marie Andersen, 2 maaneder, datter af gaardmand Anders Andersen, i Skaastrup. Født i Skaastrup
1884, 0412, 1012, Anne Dorthea f. Nielsen, gift, 48, i Ore Skole. Født i Rynkeby. Datter af gaardmand Niels Pedersen i Rynkeby. Lærer Carl Emil Boesen
1884, 0612, 1212, Karen Martine Hansen, 12, datter af husmand Hans Jørgen Kristensen, i Skaastrup
1885, 0302, 1002, Anne Malene Hansen, gift, 52, i Skovgaarden. Født i Skovgaarden. Datter af gaardmand Hans Andersen. Gaardmand Lars Nielsen
1885, 1007, 1607, Kirsten Pedersen, tjenestepige, 17½, af Ørbek Mark. Datter af husmand Jens Pedersen af Ørbek Mark
1886, 2004, 2604, Maren Knudsdatter, 49, i Skaastrup. Husmand Hjære Madsen
1886, 0406, 1006, Petronille Jørgensdatter, enke, 73, i Ørbek. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1886, 2006, 2506, Anne Marie Jørgensen, enke, 79, i Ore. Husmand Jørgen Mortensen
1886, 2106, 2506, Karen Pedersen, 44, i Skaastrup. Gaardmand Knud Hansen
1886, 2506, 2906, Anne Margrete Madsdatter, enke, 70, i Ørbek. Husmand Hans Kristensen
1886, 0507, 1007, Kirsten Madsen, gift, 36, i Skaastrup. Gaardejer Hans From Hansen
1886, 0807, 1307, Marie Kirstine Jensen, 15, datter af husmand Jens Kristensen, paa Skaastrup Mark
1886, 2207, 2807, Petra Rasmine Sørensen, 17, datter af gaardmand Hans Kristian Sørensen, paa Ørbek Mark
1886, 2507, 3007, Maren Larsdatter, enke, 64, i Skaastrup. Gaardmand Rasmus Pedersen
1886, 2807, 0208, Mette Kirstine Jørgine Pedersen, ugift, 23, i Skaastrup. Datter af afdøde gaardmand Peder Jørgensen i Skaastrup
1886, 2608, 3108, Maren Hansen, gift, 49, i Skaastrup. Væver Mads Nielsen
1886, 1109, 1609, Karen Dorthea Jensen,26, i Møllehuset. Møllersvend Rasmus Rasmussen
1886, 2412, 2712, Lavra Katrine Andersen, 2, datter af tjenestepige Karen Pedersen, i Skaastrup
1887, 1201, 1801, Maren Gabrielsdatter, enke og aftægtskone, 84, i Ørbæk. Bolsmand Gregers Nielsen af Vierne
1887, 0702, 1302, Lavra Marie Nielsen, 2, datter af skrædder Hans Peter Nielsen, Ørbæk Mark
1887, 1402, 2002, Anna Dorthea Nielsen, 6 uger, datter af skrædder Hans Peder Nielsen, Ørbæk Mark
1887, 0103, 0703, Ane Kirstine Madsdatter, enke, 61, Skaastrup. Gaardejer Peter Jørgensen
1887, 1605, 2105, Karen Marie Petersdatter, enke, 84, af Skaastrup. Gaardejer Anders Henriksen
1887, 1605, 2105, Ane Kirstine Hjæresen, 6½, datter af afdøde husmand Hjære Madsen, af Skaastrup. Plejedatter af Jesper Petersens enke
1887, 0106, 0606, Maren Katrine Petersdatter, enke, 69, af Skjærmehuset. Christen Rasmussen
1887, 0407, 0807, Maren Kirstine Henriksen, 5, datter af husmand Jeppe Henriksen, af Melskov
1888, 0701, 1301, Maren Margrethe Mortensen, 6, datter af husmand Peter Mortensen, af Ørbæk Mark
1888, 1401, 2001, Karen Jørgine Rasmussen, 8½, datter af husmand Peter Mortensen, Ørbeks Mark
1888, 0202, 0802, Christine Jensen, 2, datter af skomager Hans Peter Jensen, af Skaastrup
1888, 0602, 1102, Karen Nelly Marie Sørensen Vandall, 3 og 9 maaneder, datter af gaardejer Hans Sørensen, i Skaastrup
1888, 0902, 1402, Hanne Mariane Veronica Jensen, 4 og 9 maaneder, datter af gaardejer Hans Sørensen, i Skaastrup
1888, 2904, 0505, Ane Johanne Ditlevsdatter, enke, 94, i Skaastrup. Gaardejer Hans Nielsen
1888, 1406, 2106, Maren Jørgensdatter, 63, i Ore. Gaardejer Peter Hansen
1888, 0307, 0907, Karen Hansen, 29, paa Ørbek Mark. Boelsmand og tømrer Hans Petersen
1888, 2108, 2808, Ane Andersen, 41, paa Skaastrup Mark. Boelsmand Frederik Christian Nielsen
1888, 0510, 1210, Jensine Katrine Nielsen, 26, i Skaastrup. Datter af væver Peter Nielsen
1888, 1110, 1910, Marie Sofie Petersen, 30, af Skaastrup. Grd. Rasmus Hansen
1889, 1501, 2401, Jørgine Frederikke Laursen, ugift, 23, paa Ørbeks Mark. Datter af husmand Jørgen Laursen
1889, 1902, 2602, Marie Petra Knudsen, 3, datter af gaardeier Jørgen Knudsen, paa Ore Mark
1889, 2802, 0603, Karen Margrethe Larsen, 54, i Ore. Husmand Christoffer Jensen
1889, 2304, 0105, Hermanline Marie Larsen, 57, paa Skaastrup Mark. Husmand Anders Christensen
1889, 2504, 3004, Astrid Metha Nielsine Nielsen, 4 uger, datter af lærer Carl Ludv. Nielsen, i Ore Skole    
1889, 2106, 2606, Marie Catrine Christensen, 52, i Skaastrup. Gaard. Christen Jakobsen
1889, 1508, 2008, Dorthea Marie Larsen, aftægtskone, 71, hos skomager Niels Larsen, i Ore. Husmand Jens Larsen
1889, 2511, 0212, Nikoline Marie Rasmussen, 39, paa Skaastrup Mark. Grd. Hans Peter Nielsen
1889, 1512, 2312, Ane Marie Andersdatter, 71, af Skaastrup. Gaardmand Peter Christensen
1890, 0602, 1402, Ane Marie Hansdatter, enke og aftægtskone, 77, opholder sig hos husmand Hans Nielsen, af Skaastrup Mark. Husmand Hans Andersen, af Skaastrup Mark
1890, 1102, 1802, Mary Christine Larsen, ½, datter af ugift Ane Catrine Larsen. Plejedatter af husmand Peter Anders Mortensen, paa Ørbek Mark
1890, 2103, 2803, Ane Marie Andersen, 48, paa Ørbæks Mark. Husmand Peter Hansen
1890, 0604, 1104, Bodil Marie Nielsen, 46, paa Skaastrup Mark. Husmand Hans Petersen
1890, 0606, 1006, Johanne Carlsdatter, tjenestepige, 25, paa Oregaard
1890, 1310, 2010, Dorthea Marie Larsdatter, enke, 84, opholder sig hos sønnen boelsmand Knud Hansen, i Skaastrup. Aftægtsmand Hans Petersen
1891, 0301, 0801 Hermanline Marie Sophie Christensen, datter af husmand Anders Christensen, paa Skaastrup Mark
1891, 1201, 2001, Karen Marie Olsdatter, enke, 69, i aftægt hos husmand Hans Kaspersen, af Skaastrup. Husmand Hans Christen Petersen
1891, 2201, 2901, Mette Marie Povlsdatter, enke og fattiglem, 88, opholder sig hos væver Mads Nielsen Krog, Ørbæks Mark. Husmand Christen Jensen, Skaastrup Mark
1891, 0302, 1002, Maren Jensdatter, gift, 57, Ørbæk. Gd. Ole Jørgensen
1891, 0103, 0803, Sarah Petersen, enke, 73, paa Ore Mark. Gaardeier Rasmus Larsen
1891, 2703, 0304, Karen Andersen, enke, 85, af Skaastrup. Gaardmand Jørgen Nielsen
1891, 1704, 2304, Marie Kirstine Andkjær, ugift modehandlerinde, 76 og 3 maaneder, opholdt sig hos søsteren fru Scharnveber, Hugget
1891, 1407, 2007, Karen Marie Hansen, 36, i Skaastrup. Gaardmand Hans Chr. Christensen
1891, 1809, 2409, Bodil Catrine Povlsdatter, enke, 62, hus husmand Hans Chr. Larsen, af Skaastrup. Husmand Peter Hansen
1891, 2309, 3009, Marie Knudsdatter, 68, Ørbæk. Husmand Jens Jørgensen
1891, 1109, 1709, Ane Margrethe Petersen, 10, datter af boelsmand Hans Petersen, paa Ørbæk Mark
1891, 1412, 2212, Rasmine Rasmussen, 39, i Skaastrup. Datter af afdøde gaardmand Rasmus Henriksen og søster til gaardmand Lars Rasmussen, Skaastrup
1891, 1812, 2212, Ane Christine Jørgensen, 1 og 9 maaneder, i Ore, datter af fraskilt Karen Marie Jørgensen, i Ore. Opholder sig hos indsidder Lars Chr. Petersen, i Ore
1892, 0301, 1101, Mette Catrine Jørgensdatter, 68, opholdt sig hos gaardmand Hans Chr. Christensen, af Skaastrup. Particulier Hans Madsen, i Skaastrup
1892, 1401, 2001, Marie Christine Johansen, 5, datter af Karen Marie Jørgensen, af Ore. Opholder sig hos indsidder Lars Chr. Petersen
1892, 1901, 2601, Karen Marie Jensdatter, enke, 68, af Skaastrup. Husmand Jesper Petersen
1892, 2401, -, Anna Kamilla Christensen, 8 maaneder, datter af gaardmand Hans Christian Christensen