Ejlby, 1852-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1852-1891, Ejlby sogn, Skovby herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid  www.virgo-fyn.dk

1852, 2901, 0502, Matthias Wilhelm Krampe, 4, søn af godsforvalter, paa Billeskov
1852, 0103, 0703, Anders Nielsen, almisselem, 74, i Flodemaalshuset
1852, 1008, 1408, Christen Jacobsen, aftægtshuusmand, 88, i Eilby
1852, 2309, 2709, Hans Hansen, 20, i Eilby. Søn af gaardmand Hans Hansen
1852, 0610, 1010, Peder Madsen, 17, i Eilby. Søn af Mads Pedersen
1853, 1612, 2112, Poul Frederiksen, fattiglem, 76, i Eilby
1854, 2501, 2901, Esben Hansen, 7 uger, søn af indsidder Hans Esbensen, i Eilby
1854, 0502, 1202, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jens Christensen, i Lunde
1854, 1703, 2403, Niels Larsen, 3 og 2 maaneder, søn af huusmand Lars Nielsen, i Eilby
1855, 0702, 1402, Lars Mortensen, huusmand, 70, i Eilby. Født i Fjelsted Sogn. Søn af Morten Væver1856, 0907, 1407, Rasmus Nielsen, aftægtshuusmand, 61, i Eilby
1856, 0509, 1409, Hans Pedersen, aftægtshuusmand og fattiglem, 76, Lunde Stene. Født i Skaastrup, Ore Sogn. Søn af Peder Gabrielsen
1856, 1210, 2210, Christian Rasmussen, huusmand og skrædder, 56, i Eilby. Søn af afdøde gaardmand Rasmus Christensen, i Nørre Esterbølle
1856, 1911, 2511, Rasmus Frederiksen, almisselem og aftægtshuusmand, 75, i Eilby
1857, 1603, 2303, Christen Jeppesen, aftægtsgaardmand, 79, i Lunde??
1857, 0207, 0907, Jacob Nielsen, aftægtshuusmand og bødker, 63, i Eilby. Søn af boelsmand Niels Nielsen i Jullerup
1858, 3010, 0811, Christen Hansen, aftægtsgaardmand, 78, i Eilby. Søn af gaardmand Hans Christensen i Eilby
1858, 0411, 1211, Hans Madsen, ugift mandsperson, 70, hos gaardmand Peder Madsen, i Lunde. Søn af gaardmand Mads Hansen sammesteds
1859, 0801, 1401, Jens Peter Olsen, 2 og 9 maaneder, søn af huusmand Ole Pedersen, i Eilby
1859, 2003, 2803, Jesper Andersen, huusmand og tømmermand, 55, i Eilby. Født i Nørre Esterbølle
1859, 1104, 1704, Jørgen Rasmussen, huusmand, 70, i Eilby. Født i Skamby
1859, 0707, 1007, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Pedersen, i Lunde
1860, 0803, 1603, Poul Larsen, gaardmand, 34, i Lunde. Født i Meelby. Søn af gaardmand afdøde Lars Hansen
1860, 2204, 2904, Morten Jensen, tjenestekarl, 35, hos huusmand Anders Jensen, i Eilby
1860, 2204, 2904, Erik Hansen, almisselem og huusmand, 66, i Eilby. Født i Kile
1860, 2504, 2904, Niels Knudsen, almisselem og fhv. smed, 68, i Eilby. Født i Nørre Esterbølle
1860, 2308, 2908, Jørgen Jørgensen, aftægtshuusmand, 73, i Eilby. Født i Meelby
1861, 1301, 2101, Lars Erichsen, aftægtsgaardmand, 78, i Kile. Født i Kile
1861, 2410, 3010, Jens Larsen, huusmand, 56, i Tokkelund. Født i Nørre Esterbølle. Søn af gaardmand Hans Pedersen
1862, 2901, 0502, Ole Andersen, 26, i Kile. Født i Kile. Søn af gaardmand Anders Olsen
1863, 1701, 2501, Niels Jørgen Nielsen, 1 maaned, søn af huusmand og tømrer Hans Nielsen, i Eilby. Født i Eilby
1863, 1703, 2303, Peder Hansen, aftægtsgaardmand, 83, i Lunde. Født i Meelby
1863, 0604, 1304, Christen Olsen, 3, søn af boelsmand Ole Christensen, paa Eilby Mark
1863, 0205, 0805, Rasmus Larsen, huusmand og tømrersvend, 38, i Eilby. Født i Gudbjerg Sogn
1863, 2305, 2905, Niels Knudsen, aftægtsgaardmand, 86, i Eilby. Født i Særslev
1863, 1006, 1506, Hans Pedersen, aftægtshuusmand, 65, paa Eilby Mark. Født i Brylle Sogn
1863, 0911, 1611, Bertel Poulsen, aftægtsgaardmand, 72, i Lunde. Født i Eilby
1864, 1605, 2105, Jørgen Christensen, aftægtsgaardmand, 71, i Eilby. Født i Eilby
1864, 0206, 0806, Rasmus Jørgensen, almisselem, 65, i Eilby. Født i Bogense
1865, 1208, 1808, Jacob Rasmussen, aftægtshuusmand, 84½, i Eilby. Født i Gamby, Haarslev Sogn
1865, 2208, 2808, Hans Jørgensen, gaardmand, 63, i Lunde. Født i Lunde
1867, 1803, 2403, Jørgen Andersen, tjenestekarl, 17, hos gaardmand Hans Jørgen Christensen, i Eilby. Født i Weflinge Sogn
1867, 1104, 1804, Mads Jørgensen, 4 uger, søn af huusmand og murer Hans Jørgensen, paa Eilby Mark
1868, 2504, 0105, Niels Jensen, huusmand, 50, i Eilby. Født i Kjærby
1869, 1805, 2405, Peder Pedersen, huusmand, 54, i Luebrandhuus paa Eilby Mark
1870, 1503, 1903, Niels Andersen, tjenende, 32, afdøde huusmand Peder Pedersens enke Barbara Jørgensdatter, i Luebrand. Født i Roulund, Aasum Sogn
1870, 2205, 2705, Dødfødt drengebarn, søn af murer Hans Jørgensen og Karen Marie Hansen, paa Eilby Mark
1871, 0606, 1206, Jens Jørgen Larsen, 5, søn af gaardmand Carl Larsen, i Eilby
1871, 2211, 2611, Emil Waldemar Christian Schult, 9 maaneder, pleiebarn hos huusmand og væver Christen Christoffersen, i Eilby
1872, 0705, 1305, Ole Larsen Olsen, ½, søn af gaardbestyrer Rasmus Olsen, i Lunde. Født i Lunde
18725, 1406, 1906, Knud Jørgensen, almisselem, 70, i Eilby
1872, 2006, 2806, Anders Frederiksen, gaardmand, 72, i Lunde
1873, 1502, 2102, Anders Olsen, aftægtsgaardmand, 83, i Kile. Født i Haarslev
1873, 2710, 0311, Ole Rasmussen, gaardmand, 72, i Lunde. Født i Norup
1874, 1410, 1810, Jens Christensen, huusmand, 73, i Eilby. Født i Eilby
1874, 3012, 06011875, Niels Hansen, huusmand, 54, i Eilby. Født i Vissenberg Sogn
1875, 0203, 1003, Peder Madsen, gaardmand, 79, i Lunde. Født i Lunde
1876, 2701, 0202, Dødfødt dreng, søn af husmand og murer Hans Jørgensen, paa Ejlby Mark
1876, 2606, 0107, Sophus Theodor Krarup, fhv. godsinspecteur, 65, paa Gyldensten
1876, 2009, 2509, Peder Nielsenhusmand og væver, 25, i Ejlby
1876, 0410, 1010, Hans Kristian Jørgensen1 og 9 maaneder, søn af indsidderhusmand Lars Jørgensen, i Ejlby
1876, 1111, 1711, Ole Christensen, gaardmand, 50, paa Ejlby Mark. Født i Nørre Sandager Sogn
1877, 3007, 0508, Hans Hansen, almisselem, 71, i Ejlbye. Født sammesteds
1877, 0.12, 3012, Jens Christian Jørgensen, almisselem, 86, tilhuse hos husmand Anders Jensen i Ejlby
1878, 2411, 2911, Rasmus Jensen, tjenestekarl, 20, hos gaardmand Rasmus Jørgensen, i Ejlby
1880, 2103, 2503, Hans Olsen (tvilling), 14 dage, søn af indsidder Hans Jørgen Olsen, i Lunde Stene
1880, 0605, 1105, Anders Nielsen Johansen, 1, søn af husmand Andreas Johansen, i Ejlby
1881, 1202, 2102, Poul Hansen, gaardmand, 39, i Ejlby
1881, 0506, 0906, Rasmus Anton Jørgensen, 4, søn af husmand Niels Jørgensen, paa Ejlby Mark
1881, 1406, 2406, Hans Hansen, aftægtsgaardmand, 79, i Ejlby
1882, 2407, 2907, Henrik Andersen, gaardejer, 48, i Kile
1882, 0508, 1108, Hans Jensen Hansen, 15 uger, søn af gaardejer Poul Hansen, i Kile
1882, 0712, 1312, Anders Kristoffersen, ungkarl og væver, 54, i Ejlby
1883, 0905, 1405, Jens Jensen, fattiglem og fhv. husmand, 70, paa Flodmaalet
1883, 0207, 0607, Morten Larsen, enkemand og gaardmand, 64, i Kile
1884, 1301, 1801, Peder Kristian Jørgensen, fattiglem og fhv. husmand og murer, 73, paa Ejlby Mark
1884, 0807, 1207, Poul Andersen, 1 og 1 maaned, søn af gaardejer Hans Andersen, i Ejlby
1885, 2905, 0406, Anders Hansen, husmand, 72, paa Ejlby Mark
1885, 1909, 2609, Jørgen Andersen, enkemand og gaardejer, 80, i Ejlby
1886, 1101, 1801, Lars Peter Larsen, 16, søn af husmand Knud Larsen, i Kile Mose
1886, 2308, 2908, Mads Henrik Andersen, 17, søn af husmand Anders Nielsen, i Lille kile. Født 6.2.1869 i Haarslev
1886, 0811, 1511, Kasper Vilhelm Koch, ugift skræddersvend, 60, boende i Kaalshave
1887, 0602, 1102, Karl Kristian Pedersen, 2½, søn af husmand Jens Pedersen, paa Ejlby Mark
1887, 0706, 1306, Knud Knudsen, stud. theolog, 27, i Kjøbenhavn. Søn af gaardmand Andreas Knudsen, i Lunde
1887, 2508, 3008, Jens Madsen Larsen, enkemand og gaardejer, 57, i Lunde
1887, 1911, 2511, Mads Marius Hansen, 6½, søn af gaardejer Morten Hansen, i Kile
1887, 2511, 0212, Anders Marius Hansen, 4 og 10 maaneder, søn af gaardejer Morten Hansen, i Kile
1888, 2908, 0109, Rasmus Christian Hilmer, sognepræst til Ejlby og Melby Menigheder, 71. Død paa Gammeltorp i Vestergotland i Sverig
1889, 2208, 2508, Udøbt dreng, 10 timer, søn af ugift Ane Madsine Nielsen, hos Jacob Tømmermand i Ejlby
1889, 2808, 0109, Jørgen Jørgensen, gift og fattiglem, 75, paa Kile Mose. Født i Fjeldsted
1889, 0509, 1009, Christen Christoffersen, gift og husmand, 58, i Ejlby. Født i Tofte, Skovby Sogn
1889, 0912, 161, Rasmus Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 74, hos smed Rasmus Jakobsen i Ejlby. Født i Særslev Sogn
1890, 1101, 1901, Hans Jacob Hansen, ½, søn af ugift Katrine Henriksen, i Lundestene. Født sammesteds
1890, 2506, 3006, Mikkel Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 89, hos sønnen Niels Mikkelsen i Lunde. Født sammesteds
1890, 0709, 1209, Anders Knudsen, enkemand og husfæster, 76, i Ejlby. Født i Krogsbølle Sogn
1891, 2709, 0210, Niels Hansen, gift og husmand, 76, paa Ejlby Mark. Født i Maderup, Særslev Sogn
1891, 2910, 0311, Anders Nielsen Johansen, 10, søn af husmand Andreas Johansen, i Ejlby. Født samme sted
1891, 3110, 0311, Niels Peder Johansen, 6, søn af husmand Andreas Johansen i Ejlby. Født samme sted
1891, 1612, 2312, Carl Larsen, enkemand og gaardmand, 74, i Ejlby. Født sammesteds. Søn af Lars Carlsen
1891, 2012, 2812, Poul Hansen, gift og gaardmand, 58, i Kile. Født sammesteds. Søn af Hans Jensen
1892, 0401, 1101, Niels Henning Scheffmann, enkemand og husmand, 73, i Ejlby. Født i Odense
1852, 0702, 1502, Ane Marie Hansen, 1½ maaned, datter af huusmand Hans Christophersen, i Lunde Stene
1852, 2509, 0110, Karen Eriksdatter, enke, 64, paa Eilby Mark. Boelsmand Hans Larsen
1853, 0605, 1105, Ane Katrine Andersen, 2½, datter af huusmand Anders Hansen, paa Eilby Mark
1853, 2206, 2706, Ane Margrethe Christophersdatter, 66, i Eilby. Huusmand Jørgen Jørgensen
1853, 3006, 0507, Ane Marie Madsen, 11, datter af huusmand Mads Pedersen, i Eilby
1854, 1801, 2501, Karen Hansdatter, enke, 70, paa Eilby Mark. Huusmand Jørgen Hansen
1854, 2405, 3105, Karen Christensdatter, enke, 67, i Lunde. Gaardmand Peder Pedersen
1855, 1506, 2006, Maren Adamsen, 1 maaned, datter af Kirsten Adamsdatter, i Eilby
1855, 2608, 3008, Ane Andersdatter, 45, i Flodmaalet. Huusmand Jens Jensen
1855, 1810, 2610, Johanne Oline Damm, enke,78 og 9 maaneder, i Eilby. Sognedegn Hvalsøe
1856, 2401, 0302, Ane Johanne Jensen, 8 maaneder, datter af huusmand Jens Jensen, i Flodmaalet
1856, 1510, 2410, Kirsten Larsdatter, 56, i Eilby. Huusmand Hans Hansen
1856, 2512, 3112, Ane Kirstine Hjeresdatter, 66, i Eilby. Aftægtsmand Niels Knudsen
1857, 0704, 1304, Maren Knudsdatter, enke og almisselem, 80, paa Flodmaalet. Huusmand Anders Nielsen
1857, 2605, 0106, Ane Catrine Olsdatter, enke og almisselem, 75, i Eilby. Huusmand og skrædder Anders Hansen
1859, 1204, 1704, Inger Marie Katrine Hansdatter, almisselem, 79½, i Eilby. Huusmand Erich Hansen
1859, 0807, 1307, Karen Kirstine Nielsine Larsen, 19 dage, datter af huusmand og væver Lars Nielsen, i Eilby
1859, 2112, 2612, Maren Andersdatter, enke og almisselem, 76, i Flodmaalet. Huusmand Ole Clausen
1860, 1401, 2201, Ane Margrethe Pedersdatter, enke, 58, i Eilby. Huusmand Jørgen Rasmussen
1860, 2601, 0302, Maren Larsdatter, enke, 83, i Lunde. Født i Lunde. Gaardmand Anders Larsen
1860, 0504, 1304, Barbara Kirstine Hansdatter, enke, 68, boende af aftægt hos gaardmand Hans Mikkelsens enke, i Eilby. Møller Knud Frederiksen, i Aagaarde Mølle
1860, 0604, 1404, Ane Dorthea Stein, enke, 83, paa Birkholm. Birkedommer Andkjær
1860, 1412, 2012, Ane Kirstine Hansdatter, 46, i Kile Mose. Huusmand Jørgen Jørgensen
1861, 1804, 2304, Ane Jørgensen, 60, i Eilby. Aftægtshuusmand Mads Pedersen
1861, 1605, 2205, Karen Marie Hansen, 14, datter af huusmand Hans Christophersen og Kirsten Hansdatter, i Lunde Stone
1861, 1807, 2407, Wolborg Kirstine Methia Krarup, 21. Datter af godsforvalter Krarup
1862, 0101, 0801, Ane Marie Mehling f. Olsen, enke og afskediget jordemoder, 69, opholdende sig hos sin datter jordemoderen, i Eilby. Skrædder Mads Larsen
1862, 2007, 2607, Ane Nielsdatter, 52, opholdende sig hos boelsmand Anders Christensen, i Tøkkelund. Født i Nordby, Kjærum
1862, 2607, 0108, Ane Marie Pedersdatter, enke, 79, i Eilby. Født i Smidstrup. Gaardmand Lars Carlsen
1862, 1908, 2408, Ane Sørensen, 34, i Eilby. Født i Søndersø. Indsidder Hans Hansen
1862, 0512, 1212, Gjertrud Adolfsdatter, 78, i Eilby. Født i Eilby. Aftægtshuusmand Jacob Rasmussen
1863, 0102, 0702, Karen Larsen, 4, datter af gaardmand Carl Larsen, i Eilby
1863, 1804, 2404, Karen Marie Olsen, 10, datter af boelsmand Ole Christensen, paa Eilby Mark
1863, 2706, 0307, Karen Erichsen, 23 i Bekke. Datter af gaardmand Erik Andersen. Pleiedatter af gaardmand Jørgen Andersen, i Eilby
1864, 0806, 1206, Ane Mathiasdatter, enke, 70, i Eilby. Født i Skouby. Almisselem Rasmus Jørgensen
1864, 2106, 2506, Henriette Jørgensen, 17, datter af huusmand Jørgen Rasmussen, i Flodmaalet
1864, 2609, 0310, Karen Hansdatter, enke, 69, i Eilby. Bødker Jacob Nielsen
1864, 1511, 1911, Ane Kirstine Mortensen, huusjomfru, 27½, paa Birkholm. Født paa Munkebo Mark
1865, 2706, 0307, Bodil Marie Christensen, 1 og 2 maaneder, datter af gaardmand Hans Jørgen Christensen, i Eilby
1865, 2310, 2910, Ane Marie Nielsen (Aschenberg), enke og almisselem, 71, i Eilby. Huusmand Jørgen Rasmussen
1866, 1702, 2502, Karen Rasmusdatter, enke og almisselem, 69, i Lunde Stene. Huusmand Hans Pedersen
1866, 0103, 0703, Marie Elisabeth Hansdatter, 42, paa Eilby Mark. Huusmand og murer Hans Jørgensen
1866, 1903, 2603, Ane Marie Nielsdatter, enke, 80, i Kile. Gaardmand Lars Erichsen
1866, 0305, 1105, Karen Marie Jørgensen, 34, i Eilby. Født i Ullerup. Gaardmand Rasmus Jørgensen
1867, 2903, 0304, Maren Jørgensdatter, enke, 66, opholdende sig hos gaardmand Hans Jørgensens enke, i Lunde. Smed Claus Johansen i Nørre Esterbølle
1867, 0904, 1704, Karen Madsen, 21, i Kile. Datter af gaardmand Mads Andersen
1867, 2511, 2911, Karen Marie Jensdatter, enke, 76, opholdende sig hos huusmand og murer Hans Jørgensen, paa Eilby Mark. Huusmand Hans Pedersen
1868, 1003, 1503, Else Kirstine Pedersdatter, enke og almisselem, 68, i Eilby. Smed Niels Knudsen
1868, 3105, 0706, Ane Jensen, 1½, datter af fruentimmer Ane Marie Jensen, paa Flodmaalet
1868, 0406, 0906, Marie Kirstine Knudsdatter, 59, i Kile Mose. Født i Norup Sogn. Huusmand Lars Christensen
1868, 2008, 2508, Maren Larsdatter, enke og fattiglem, 77, opholdende sig hos sønnen huusmand Erik Jensen, i Eilby. Indsidder Jens Eriksen i Skouby
1869, 1301, 1901, Elise Adolfine Krarup, 25, paa Birkholm. Datter af godsforvalter Krarup
1869, 2401, 0102, Bodil Madsdatter, enke, 64, i Eilby. Født i Grindløse. Gaardmand Christen Hansen
1869, 1205, 1905, Ane Marie Hansdatter, 74, i Kile. Aftægtsgaardmand Anders Olsen
1869, 2307, 2807, Bodil Marie Jensen, 14, datter af huusmand Jens Christensen, i Eilby
1870, 1702, 2502, Kirsten Hansdatter, enke, 83, i Eilby. Gaardmand Hans Mikkelsen
1870, 2105, 2705, Marie Kirstine Jensen, 9, datter af huusmand Jens Jensen, i Tokkelundhuus
1870, 1506, 2006, Maren Jensen, 35, i Eilby. Gaardmand Carl Larsen
1871, 0705, 1505, Kirsten Andersdatter, 64, i Lunde, Gaardmand Ole Rasmussen
1871, 2607, 0108, Karen Margrethe Nielsen, 10, datter af huusmand Hans Nielsen, i Eilby
1872, 1101, 1701, Maren Olsen, 39, paa Eilby Mark. Huusmand Jens Hansen
1872, 0503, 1203, Abellone Marie Jørgensen, 10 og 9 maaneder, datter af husmand Jacob Andersen, i Eilby. Pleiedatter af huusmand Anders Jørgensen, af Ore Melskov
1872, 1105, 1705, Ellen Kirstine Hansdatter, 49, paa Eilskov Mark. Boelsmand Ole Christensen
1873, 2502, 0503, Johanne Hendriksdatter, 63, i Eilby. Indsidder Claus Pedersen
1874, 2104, 2704, Maren Hansen, 26, i Lunde. Gaardmand hans Christensen Iversen
1874, 0808, -, Elisabeth Nielsdatter Bosse, enke, 90, Ejlby. Huusmand Rasmus Jørgensen
1874, 0510, 1210, Ane Marie Nielsen, 60, i Eilby. Huusmand og smed Rasmus Jørgensen
1875, 1702, 2402, Ane Jørgensdatter, enke, 72, i Eilby. Husmand Jesper Andersen
1875, 1107, 1507, Petra Kirstine Marie Nielsine Rasmussen, 8 uger, datter af fruentimmer Ane Marie Rasmussen, hos fattiglem Ane Kirstine Jørgensen, paa Eilby Mark
1875, 2110, 2710, Julie Frandsine Mehling, jordemoder, 56, i Eilby
1875, 2311, 2811, Maren Pedersdatter, enke og fattiglem, 81, oopholdende sig hos datteren husmand jens Christensens enke, i Eilby. Husmand Hans Steffensen i Jersore
1876, 1504, 2104, Abellone Marie Nielsen, 33, i Kile. Gaardmand Hendrik Andersen
1876, 2808, 0109, Anne Poulsdatter, 73, i Kile. Gaardmand Mads Andersen
1878, 0405, 1305, Larstine Pedersen, 27, i Luebrandhuset. Husmand Jørgen Petersen
1879, 0904, 1604, Maren Hendriksdatter, 64, i Flodmaalet. Husmand Jørgen Rasmussen
1879, 1106, 1606, Ane Hansdatter, 55, i Eilby. Husmand Anders Knudsen
1880, 1803, 2503, Kirstine Marie Olsen (tvilling), 11 dage, datter af indsidder Hans Jørgen Olsen, i Lunde Stene
1880, 0408, 0908, Ane Larsen, 49, i Kile. Gaardmand Morten Larsen
1880, 2212, 2812, Karen Marie Larsen, 15, datter af gaardmand Morten Larsen, i Kile
1881, 0703, 1403, Johanne Marie Rasmussen, enke, 90, i Eilby. Gaardmand Jørgen Kristensen
1883, 0303, 1003, Kristiane Kristensen, 22, i Eilby. Datter af gaardejer Hans Jørgen Kristensen, i Eilby
1883, 1903, 2403, Maren Andersdatter, 62, i Ejlby. Husmand Niels Scheffmann
1883, 2904, 0505, Johanne Marie Rasmusdatter, 59, i Lunde. Gaardmand og sognefoged Anders Kristensen
1883, 3006, 0507, Dorte Marie Jakobsdatter, enke, 68, i Eilby. Husmand Niels Jensen
1884, 0612, 1212, Barbara Jørgensdatter, enke, 65, i Luebrandstedet. Husmand Peder Pedersen
1884, 1512, 2212, Trine Jakobsdatter, 58, i Eilby. Husmand og tømmermand Jakob Andersen
1885, 1402, 2002, Ane Marie Larsdatter, 72, i Ellby. Gaardejer Jørgen Andersen
1885, 2709, 0310, Ane Hjæresen, sypige, 28, Ejlby. Husmand Erik Jensen
1885, 0910, 1610, Ane Poulsdatter, enke, 82, i Ejlby. Gaardejer Hans Hansen
1886, 1707, 2207, Ane Marie Knudsen, 18, i Lunde. Datter af gaardbestyrer Andreas Knudsen
1887, 0401, 0901, Karen Marie Pedersen, enke, 69, opholdende sig hos husmand Anders Hansens enke, paa Ejlby Mark. Fattiglem Morten Jørgensen i Revldrup
1887, 2203, 2803, Petrea Kristiane Marie Krarup f. Heilmann, enke, 73, paa Birkholm. Godsindspektør Krarup
1887, 1205, 2005, Karen Marie Kristiansen, aftægtsenke, 87, i Lunde. Gaardejer Peder Madsen
1887, 0806, 1406, Petra Anine Karoline Olsen, 3, datter af husmand Hans Kristian Olsen, paa Ejlby Mark
1888, 1102, 1802, Ane Mikkelsdatter, enke, 78, i Lunde. Gaardejer Hans Jørgensen
1888, 3005, 0406, Erika Charlotte Krarup, frøken og husbestyrerinde, 50, paa Birkholm. Datter af afdøde godsinspektør Krarup. Husbestyrerinde af Birkholm efter forældrenes død
1889, 1601, 2201, Ane Sophie Larsen, 62, paa Ejlby Mark. Født i Vejrup Sogn. Murer Niels Morgens Hansen
1889, 1603, 2203, Abellone Andersdatter, gift, 80, af Lunde. Født i Vester Egense, Grindløse Sogn. Aftægtsgaardmand Mikkel Jørgensen
1889, 2205, 2605, Maren Olesdatter, ugift fattiglem, 86, hos husmand Andreas Johansen i Ejlby. Født i Højrup
1889, 2306, 2806, Ane Cathrine Henriksdatter, enke, 79½, hos hjulmand Rasmus Jørgensen paa EilbyMark. Født i Eilskov, Haarslev Sogn. Aftægtshusmand Lars Jensen, paa Skovby Nymark
1890, 0201, 0801, Ane Susanne Andreasen, 8 maaneder, datter af ugift Jensine Laurine Jensen. I pleje hos bedstefaderen husmand Jens Jensen
1891, 2704, 0305, Madsine Nielsen, 7, datter af husmand Niels Nielsen, af Eilby. Født sammesteds
1891, 1312, 2112, Ane Marie Andersen, enke, 74, i Lunde. Født i Nordskov, Guldbjerg Sogn. Gaardmand Anders Frederiksen
1891, 1612 ,2312, Mette Kirstine Hansen, 60, i Lunde. Født sammesteds. Datter af gaardmand Hans Jørgensen. Gaardmand Andreas Knudsen
1891, 2712, 04011892, Kirsten Hansdatter, 73, i Lundestene. Født i Ejlby. Husmand Hans Christoffersen