Melby, 1852-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1852-1891, Melby sogn, Skovby herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid  www.virgo-fyn.dk

1852, 0402, 0802, Jens Nielsen, 7½, søn af afdøde indsidder Niles Andersen og Mette Sørensen, i Jullerup Enghave
1852, 3004, 0405, Lars Brunsilius Nielsen, 3½, søn af indsidder Niels Hansens enke Kirstine Andreasdatter, i Jullerup Enghave
1852, 2607, 3007, Dines Hansen, gaardmand, 52, i Melleby
1852, 1409, 2209, Peder Jørgensen, indsidder, 33, i Meelby
1853, 1905, 2505, Poul Pedersen, 1, søn af indsidder Peder Jørgensen og enke Maren Poulsdatter, i Meelby
1853, 2809, 0310, Thomas Hjeresen, 20 og 9 maaneder, i Meelby. Søn af huusmand Hjere Madsen
1853, 2510, 3010, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Simon Poulsen, i Meelby
1854, 2303, 2903, Hans Christian Olsen, 10, søn af Maren Olsdatter, i Langager
1854, 3003, 0304, Udøbt dreng, 1 time, søn af indsidder Rasmus Madsen, i Jullerup
1854, 0605, 1205, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jens Jørgen Larsen, i Jullerup
1855, 3101, 0402, Lars Christensen, 2½, søn af Ane Kirstine Christensdatter, i Jullerup
1855, 1903, 2803, Hans Knudsen, aftægtshuusmand, 63, paa Meelby Mark. Født i Grindløse. Søn af huusmand Knud Andersen i Grindløse
1855, 0205, 0905, Peder Pedersen, boelsmand, 42½, i Meelby. Søn af gaardmand Peder Hansen og Maren Rasmusdatter, i Haarslev
1855, 2706, 0107, Peder Jespersen, 3 uger, søn af gaardmand Jesper Knudsen, i Meelby
1855, 2806, 0307, Frits Nielsen, 2½, søn af boelsmand Niels Hansen, i Jullerup
1855, 3010, 0711, Jørgen Nielsen, aftægtsboelsmand, 75, i Jullerup. Født i Meelby
1855, 1812, 2312, Jens Jørgensen, almisselem, 72, i Meelby
1856, 0204, 0904, Rasmus Rasmussen, huusmand og skomager, 31, i Meelby
1856, 3105, 0406, Rasmus Knudsen, huusmand, 43, i Meelby. Født i Daugstrup
1857, 0705, 1305, Jens Frederiksen, skomagerlærling, 19 og 9 maaneder, fra Bogense. Søn af huusmand Frederik Hansen i Meelby
1857, 1608, 2108, Frands Knudsen, boelsmand, 54, i Meelby. Søn af afdøde gaardmand Knud Eriksen i Grindløse
1857, 2311, 2811, Simon Christian Simonsen, 6 og 9 maaneder, søn af gaardmand Simon Poulsen, i Meelby. Født i Meelby
1857, 1312, 2012, Carl Pedersen, 5 maaneder, søn af huusmand Peder Hansen, i Jullerup
1858, 1004, 1904, Hans Andersen, boelsmand, 54, i Jullerup
1858, 1205, 1605, Dødfødt dreng, søn af huusmand Johan Sørensen, paa Meelby Mark
1858, 2205, 3005, Jens Johansen, huusmand, 59, i Jullerup. Søn af huusmand Johan Jensen paa Særslev Mark
1858, 0107, 0507, Hans Jørgen Pedersen, 31, søn af huusmand Peder Hansen i Jullerup. Født i Jullerup
1859, 0402, 1302, Rasmus Johansen Andersen, 19 maaneder, søn af Hanne Oline Rasmusdatter, i Jullerup. Født i Rodstrup
1859, 2604, 0105, Jørgen Christian Jensen, 1 og 3 maaneder, søn af huusmand Jens Madsen, i Meelby
1859, 0305, 0805, Dreng, 1½ time, søn af boelsmand Jeppe Hansen og Ane Pedersdatter, i Meelby
1859, 0210, 0810, Mathias Sørensen, 35, i Jullerup. Født i Jullerup. Søn af huusmand Søren Mathiesen
1859, 2412, 01011860, Dødfødt dreng, søn af huusmand Johan Sørensen og Ane Kirstine Jensen, paa Meelby Mark
1860, 0301, 0801, Mads Jensen, 7, søn af Ane Hjeresen, i Meelby. Født i Meelby
1860, 1804, 2504, Hans Hansen, ungkarl, 82, boede til leie hos smed Jørgen Pedersen, i Meelby. Født i Meelby
1860, 1612, 2212, Hans Rasmussen, gaardmand, 70, i Meelby. Søn af afdøde gaardmand Rasmus Hansen af Meelby
1861, 0701, 1401, Niels Christensen, ungkarl, 58, tjenende gaardmand Jørgen Christensen i Meelby. Født sammesteds
1861, 0104, 0804, Lars Rasmussen, boelsmand, 63, i Meelby. Født i Keldeby, Wigerslev Sogn
1861, 0705, 1505, Lars Jensen, aftægtshusmand, 86, i Langager
1861, 1011, 1411, Hans Larsen, ungkarl, indsidder og træskomand, 28, hos huusmand Peder Larsen, i Langager
1862, 2303, 3003, Peder Hansen, 16, søn af indsidder Hans Rasmussen, i Jullerup. Født sammesteds
1862, 2804, 0505, Jens Bertelsen, aftægtsboelsmand, 77, i Jullerup. Født i Kjærby, Skovby Sogn
1862, 1810, 2410, Niels Hansen, ungkarl, 63, tjenende gaardmand Hans Rasmussens enke i Meelby. Født i Ullerup
1862, 2211, 3011, Niels Nielsen, 16 uger, søn af huusmand Jørgen Nielsen, i Meelby
1862, 2911, 0712, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Karen Marie Madsen, i kost og pleje af Fattigvæsenet hos huusmand Frederik Hansen, i Meelby
1863, 1001, 1701, Jesper Knudsen, aftægtsmand, 83 hos hjulmand Christoffer Pedersen, i Jullerup
1863, 1902, 2502, Rasmus Jørgensen, tjenestekarl, 25, hos gaardmand Dines Hansens enke, i Meelby. Født i Særslev Sogn. Søn af afdøde huusmand Jørgen Hansen paa Askeby Mark
1863, 2204, 2604, Niels Jensen, 20, i Jullerup. Født sammesteds. Søn af Jens Christian Jørgensen
1864, 3103, 1004, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Jørgen Bang, paa Meelby Mark
1864, 0809, 1709, Rasmus Peter Jørgensen, 1 og 9 maaneder, søn af huusmand Peder Jørgensen, i Meelby. Født i Meelby
1864, 1009, 1709, Jens Hansen, 10, søn af huusmand Hans Rasmussen, i Jullerup. Født i Jullerup
1865, 1112, 1712, Jørgen Nielsen, huusmand, 27, i Meelby. Født i Nørre Esterbølle
1866, 2403, 3103, Jørgen Christensen, gaardmand, 65, i Meelby. Født i Meelby
1866, 0405, 1205, Peder Jørgensen, 20, i Brønstrup. Født i Brønstrup. Søn af gaardmand Jørgen Pedersen
1866, 1705, 2305, Simon Poulsen, gaardmand, 59, i Meelby. Født i Trøstrup Korup Sogn
1866, 2207, 2907, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Hansen, i Meelby
1866, 1011, 1811, Hans Christian Hansen, 1½, søn af boelsmand Rasmus Hansen, paa Meelby Mark
1866, 2112, 2612, Niels Jørgensen, fattiglem, 62, i Langager Hospital
1866, 3112, 07011867, Hjere Knudsen, aftægtsgaardmand, 72, i Meelby
1867, 1303, 2003, Hans Jacobsen, boelsmand, 41, i Jullerup. Født i Thoderup
1868, 1502, 2302, Hans Jensen, aftægtshuusmand, 80, hos slagter og huusmand Hans Hansen i Jullerup
1868, 0108, 0808, Jørgen Hansen, gaardmand og sognefoged, 47, i Meelby. Født i Heden
1868, 1810, 2510, Jens Christian, ½, søn af enke og almisselem Christine Cattesen, i Langager (enke efter arbeidsmand Niels Larsen i Løit Sogn ved Aabenraa)
1869, 1110, 1710, Christen Knudsen, fhv. gaardmand, nu aftægtsmand, 87, paa Meelby Mark
1870, 2002, 2702, Jens Nielsen, fattiglem, 84. Født i Nørre Næraae
1869, 1109, 1709, Hans Christian Andersen, 6, opholdt sig hos gaardmand Niels Christensen, Jullerup Mark. Søn af ugift Ane Hjæresen, tjener gaardmand Christian Jørgensen i Radstrup
1870, 2110, 2810, Jens Johansen, aftægtshuusmand, 81, Meelby Mark
1871, 3103, 0804, Hans Jørgensen, gaardmand, 76, i Jullerup
1871, 0411, 1011, Niels Hansen, aftægtshuusmand, 70, paa Meelby Mark
1872, 3110, 0811, Mads Nielsen, husmand og tjenende paa Sandagergaard, 54, i Jullerup. Født i Østrup Sogn
1873, 0806, 1506, Frederik Hansen, fattiglem, 62, i Meelby. Født i Bogense
1873, 1709, 2109, Simon Christian Simonsen, ½, søn af husmand Poul Simonsen, paa Melby Mark. Født paa Melby Mark
1873, 2212, 2912, Hans Hansen, 51, i Melby. Søn af gaardmand Hans Rasmussen
1874, 2002, 2502, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jørgen Hansen, i Jullerup
1874, 1005, 1505, Carl Christian Rasmussen, 16, søn af gaardmand Rasmus Larsen, i Melby
1874, 207, 2707, Hans Jensen, aftægtsgaardmand, 87, i Melby
1874, 0410, 1010, Jørgen Rasmussen, aftægtshusmand, 71, paa Melby Mark
1874, 1412, 2112, Knud Jespersen, gaardejer, 37, i Melby
1875, 0402, 1002, Jacob Christensen, gaardmand, 80, i Melby
1875, 1309, 1709, Mathias Larsen, hjulmand og indsidder, 75, i Tolsvad. Død i Fattighuset i Langager
1875, 1512, 1912, Hjære Madsen, husmand og aftægtsmand, 81, i Melby
1876, 0204, 0904, Anders Rasmussen, fattiglem, 77, i Melby
1876, 0609, 1309, Rasmus Jespersen, ungkarl og skomager, 25 og 11 maaneder, I Melby. Søn af aftægtsmand Jesper Knudsen
1876, 2812, 03011877, Jørgen Madsen, ungkarl, 24, tjente gaardmand Jørgen Hansen i Jullerup. Søn af afdøde husmand Mads Nielsen i Jullerup
1877, 1509, 2309, Anders Jørgen Gregersen, 3 uger, søn af ugift fruentimmer Ane Marie Gregersen, til huse hos husmand Rasmus Nielsen, i Jullerup
1878, 1305, 2105, Niels Christensen, gaardmand, 81, paa Jullerup Mark
1878, 1801, 2001, Dødfødt dreng, søn af indsidder Lars Madsen og Maren Kirstine Hansen, i Jullerup
1878, 3010, 0611, Rasmus Hansen, gaardejer, 59, paa Melby Mark
1879, 1107, 1607, Mads Rasmussen, gaardmand, 61, i Jullerup
1880, 2808, 0109, Jørgen Pedersen, husmand og smed, 74, i Melby
1880, 1309, 1709, Peder Larsen, husmand, 50, i Langager, Melby Mark
1880, 1110, 1610, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Jeppesen, i Bekke
1880, 2311, 2811, Erik Andersen, arbejdsmand, 63½, i Fattighuset
1881, 0906, 1506, Rasmus Kristensen, husmand, 53, i Melby
1882, 2404, 0105, Jeppe Hansen, aftægtsmand,76, i Bekke, Melby Sogn
1882, 2608, 0109, Jeppe Hansen Lavrits Jeppesen, 9 maaneder, sønaf gaardmand Hans Jeppesen, i Bekke
1882, 0912, 1612, Hans Madsen, enkemand og aftægtsmand, 87, i Jullerup Mark
1883, 1601, 2301, Jesper Knudsen, aftægtsgaardmand, 64, i Melby
1883, 1703, 2303, Søren Matthiesen, enkemand og fattiglem, 87, i Jullerup
1883, 0806, 1306, Simon Povlsen Simonsen, 19 dage, søn af hjulmand Povl Simonsen, i Jullerup
1883, 2306, 2806, Jørgen Marius Sørensen, 1 og 1 maaned, søn af maler Jens Sørensen, i Melby
1884, 2002, 2702, Søren Knudsen, gaardejer, 61, i Melby
1884, 0706, 1206, Rasmus Madsen, fattiglem, 72, i Jullerup Enghave
1884, 2812, 01011885, Conrad Huster, vagabonderende person, ca. 60. Fundet paa Jullerup Mark
1885, 0602, 1302, Lars Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 84, Jullerup Enghave
1887, 2101, 2701, Kristoffer Pedersen, fhv. hjulmand, nu aftægtsmand, 70, i Jullerup
1887, 0402, 1002, Søren Peder Sørensen, 3 maaneder, søn af gaardbestyrer Knud Hansen Sørensen, i Melby
1887, 0405, 0805, Jens Marius Rasmussen, 1 dag, søn af ugift Karoline Hansen, opholder sig hos plejefaderen Jens Jørgen Larsen, i Jullerup
1887, 1810, 2910, Knud Albrecht Jørgensen, husmand og stenhugger, 47, i Langager
1888, 2604, 0205, Niels Lavrits Nielsen, 5 maaneder, søn af indsidder Lars Nielsen, paa Melby Mark
1888, 1108, 1708, Jens Jørgen Larsen, gift, husmand og væver, 71, i Jullerup
1888, 2111, 2811, Hans Hansen Sørensen, gift og gaardmand, 33, i Melby
1888, 1712, 2212, Rasmus Hansen, ungkarl og aftægtsmand, 67, opholdende sig hos gaardmand Jens Jensen, i Jullerup
1890, 1110, 1510, Anders Kristensen, enkemand og fattiglem, 76, i Langager
1890, 2010, 2510, Rasmus Nielsen, gift, landprit. og snedker, 40, i Jullerup. Født i Kosterslev
1890, 1812, 2612, Jens Madsen, gift og fattiglem, 82, i Melby. Født i Melby Sogn
1891, 0110, 1210, Jørgen Laurits Hansen, 5, søn af gaardmand Povl Hansen, paa Jullerup Mark. Født sammesteds
1891, 1511, 2111, Valdemar Hansen, 2½, søn af gaardmand Povl Hansen, paa Jullerup Mark. Født sammesteds
1891, 1012, 1712, Jørgen Hansen, gift og gaardmand, 53, i Jullerup. Født sammesteds
1891, 2412, 3012, Laurits Valdemar Hansen, 12 dage, søn af boelsmand Povl Hansen, paa Jullerup Mark. Født sammesteds
1852, 1603, 2103, Mette Marie Nielsen, 11, datter af afdøde huusmand Niels Andersen, i Jullerup
1852, 2410, 3010, Mette Marie Hansdatter, 29, i Jullerup. Boelsmand Hans Andersen
1852, 1412, 2112, Johanne Jensdatter, enke, 68, i Meelby. Gaardmand Niels Nielsen
1853, 3101, 0502, Ane Nielsdatter, 39, i Jullerup. Gaardmand Hans Jørgensen
1853, 0506, 1206, Ane Andersdatter, 52, i Jullerup. Huusmand og kludesamler Jens Christian Jørgensen
1853, 2010, 2710, Maren Jeppesdatter,67, i Jullerup. Boelsmand Jens Bertelsen
1853, 0311, 0911, Johanne Sørensdatter, 27, i Meelby. Gaardmand Jørgen Hansen
1854, 0611, 1211, Dorthea Marie Jørgensdatter, enke og fattiglem, 74, i Jullerup. Huusmand Andreas Johansen
1854, 2103, 2803, Ane Marie Andersdatter, 59, i Meelby. Født i Wiby. Datter af gaardmand Anders Hansen i Wiby. Aftægtshuusmand Hjere Madsen
1855, 1106, 1706, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Godtfredsen, i Meelby
1855, 2207, 2607, Kirstine Rasmussen, 2, datter af huusmand Rasmus Rasmussen, i Meelby
1856, 1205, 1805, Udøbt pige, 1 time, datter af Ane Kirstine Larsen, i Jullerup. Datter af huusmand Lars Hansen)
1857, 1801, 2501, Marie Jensen, 1½, datter af huusmand Jens Madsen, i Meelby
1857, 3010, 0811, Marie Pedersen,1, datter af Kirsten Nielsdatter, i Langager. Datter af afdøde huusmand Niels Jensen
1857, 1911, 2511, Ane Cathrine Christiansdatter, enke, 69, i Ullemose
1858, 2403, 3003, Maren Jespersdatter, 48, paa Meelby Mark. Huusmand Lars Bertelsen
1858, 0804, 1604, Karen Marie Rasmusdatter, enke, 74, i Jullerup. Aftægtsboelsmand Jørgen Nielsen
1858, 1804, 2804, Karen Marie Pedrsen, 9, datter af huusmand Peder Hansen, i Jullerup
1858, 2204, 2804, Ane Marie Madsdatter, 39, i Jullerup. Huusmand Peder Hansen
1859, 2101, 2601, Ane Dorthea Rasmusdatter,55, i Meelby. Født i Meelby. Datter af afdøde huusmand Rasmus Pedersen og Ane Pedersdatter. Huusmand Anders Rasmussen
1860, 1904, 2504, Dorthea Marie Madsdatter, enke, 63, i Langager. Huusmand og fattiglem Niels Jensen
1861, 0102, 0802, Ane Kirstine Jensdatter, enke, 87, i Jullerup. Gaardmand Jens Jensen
1861, 3103, 0704, Ane Nielsdatter, enke og almisselem, 79, i Jullerup. Huusmand Jens Jensen Skaatte
1861, 1106, 1606, Karen Jensdatter, almisselem, 80, i Meelby. Huusmand Jens Nielsen
1861, 0808, 1208, Kirsten Jeppesdatter, enke, 77, i Meelby. Gaardmand Hans Dinesen
1861, 1611, 2211, Ane Madsdatter, 57, i Jullerup. Huusmand Lars Hansen
1861, 2712, 03011862, Johanne Nielsdatter, 61, i Meelby. Født i Bolmerod. Gaardmand Hjere Knudsen
1862, 1405, 2005, Ane Hansdatter, enke, 80, opholdende sig hos boelsmand Rasmus Pedersen, i Langager. Boelsmand Peder Pedersen i Meelby
1862, 1707, 2307, Maren Jensdatter, enke, 78, opholdende sig hos boelsmand Niels Hansen, i Jullerup. Født i Meelby. Boelsmand Poul Nielsen i Nørre Sandager
1863, 0503, 1103, Karen Pedersdatter, enke, 66, i Langager. Huusmand Lars Jensen
1863, 1807, 2307, Ane Katrine Rasmussen, huuseierinde, 50, i Meelby
1863, 0610, 1210, Ane Marie Pedersdatter, fraskilt, opholdt sig hos svogeren gaardmand Alex Jensen, i Brønstrup. Fraskilt huusmand Hans Pedersen i Rødehuus, Nørre Sandager Sogn
1863, 1412, 2012, Udøbt pige, 4 timer, datter af gaardmand Jens Jensen, i Jullerup
1864, 2202, -, Abelone Pedersdatter, enke, 93. Død i Lunde Sogn. Christen Christensen
1864, 0809, 1409, Abellone Rasmusdatter, 50, i Meelby. Gaardmand Jesper Knudsen
1864, 0911, 1611, Karen Marie Rasmusdatter, 56, paa Jullerup Mark. Født i Bolmerod, Skamby Sogn. Boelsmand Niels Christensen
1865, 2301, 3001, Maren Kirstine Jeppesen, 4, datter af gaardmand Jeppe Hansen, i Meelby
1866, 2507, 0108, Karen Hjeresen, 32, paa Meelby Mark. Huusmand Anders Jørgen Bang
1867, 0806, 1606, Maren Kirstine Christensen, 26, paa Meelby Mark. Datter af huusmand Christen Knudsen paa Meelby Mark
1867, 1206, 1606, Udøbt pige, 15 dage, datter af Maren Kirstine Christensen, paa Meelby Mark. Datter af foranstaaende
1867, 3006, 0707, Maren Hansen, 3 dage, datter af gaardmand Hans Hansen, i Meelby
1867, 3110, 0811, Ane Marie Poulsen, 68, i Jullerup. Aftægtsmand Hans Madsen
1868, 0902, 1602, Bertha Marie Jørgensdatter, enke og almisselem, 83, i Jullerup. Huusmand Jesper Knudsen
1868, 3005, 0706, Maren Pedersdatter, 54, i Jullerup. Indsidder Hans Rasmussen
1869, 2004, 2604, Maren Andersdatter, 58, i Ullemose. Huusmand Rasmus Hansen
1869, 1905, 2605, Ane Marie Hansen, 35, i Jullerup. Huusmand Jens Mikkelsen Møller
1869, 2911, 0512, Bodil Madsdatter, fattiglem, 56, i Langager
1870, 0303, 1103, Johanne Marie Hansdatter, 54, i Brøndstrup. Gaardmand Jørgen Pedersen
1870, 1206, 1906, Karen Marie Madsen, 15, datter af husmand Mads Nielsen, i Jullerup
1870, 1908, 2408, Abellone Marie Jørgensen, 1 og 2 maaneder, datter af huusmand Knud Jensen, i Meelby
1870, 2311, 2711, Andersine Karenstine Andersen, 8 uger, datter af møller Andreas Andersen, paa Jullerup Mark
1871, 2402, 0303, Abellone Marie Larsdatter, 56, i Bekke. Gaardmand Erik Andersen
1871, 1103, 1903, Ane Pedersdatter, 62, i Meelby. Husmand Frederik Hansen
1871, 3010, 0411, Karen Rasmussen, 16, datter af gaardmand Rasmus Larsen, i Meelby. Født paa Ørritslev Mark
1872, 1704, 2104, Ane Hansdatter, enke, 76, i Jullerup. Født i Grindløse. Husmand Hans Jensen
1872, 1905, 2605, Dødfødt pige, datter af husmand og maler Jens Sørensen, i Meelby
1872, 2207, 2807, Abellone Marie Madsen,27, i Jullerup. Datter af husmand Mads Nielsen
1872, 3110, 0811, Ane Kirstine Nielsine Nielsen, 3½, datter af gaardmand Christoffer Nielsen, i Meelby
1872, 1911, 2711, Maren Rasmussen, 30, i Meelby. Husmand og maler Jens Sørensen
1872, 1312, 2212, Mariane Caroline Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af husmand Hans Peter Madsen, i Jullerup
1873, 1912, 2612, Ane Marie Knudsdatter, fattiglem, 65, i Langager. Jens Christian Jørgensen
1873, 2912, 05011874, Johanne Poulsdatter, enke, 81, i Melby. Boelsmand Frands Knudsen
1874, 0206, 0806, Ane Katrine Rasmussen, enke, 79, i Melby. Gaardmand Lars Rasmussen
1875, 0305, 0905, Gjertrud Marie Sørensen, 5, datter af husmand og maler Jens Sørensen, paa Melby Mark
1875, 2305, 2805, Karen Marie Hansen, 13, datter af gaardmand Hans Hansen, i Melby
1875, 0708, 1208, Maren Rasmusdatter, enke, 88, i Melby. Aftægtsgaardmand Hans Jensen
1875, 1209, 1709, Anne Petrea Christensen, ½, datter af ugift fattiglem Kirsten Christensen, i Langager
1876, 0311, 0811, Mette Marie Sørensen, 34½, i Jullerup Mølle. Møller Andreas Andersen
1877, 0506, 1106, Ane Katrine Hansdatter, enke, 80, i Melby. Gaardmand Hans Rasmussen
1878, 2301, 3101, Kirsten Nielsdatter, aftægtsenke, 67, paa Melby Mark. Husmand Jørgen Rasmussen
1878, 1802, 2602, Rassemine Jørgensen, 8, datter af gaardmand Christen Jørgensen, i Melby
1878, 0303, 1003, Ane Poulsdatter, enke og fattiglem, 71, i Jullerup. Husmand Jens Johansen
1878, 2505, 3105, Ane Kirstine Metilde Marie Mortensen Eldal, 1 og 4 maaneder, opholdende sig hos husejerske Ane Marie Jensen, i Melby. Datter af indsidder Morten Jensen paa Østerup Mark
1878, 3105, 0706, Karen Marie Jeppesdatter, enke, 82, i Melby. Gaardmand Hans Hansen
1879, 1101, 1901, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jørgen Hansen, i Jullerup
1879, 0203, 0703, Johanne Marie Jeppesen, 1½ dag, datter af gaardmand Hans Jeppesen, i Bekke
1879, 1803, 2303, Maren Jensdatter, 71, i Jullerup. Fattiglem Søren Mathiesen
1879, 2103, 2603, Karen Petrine Jeppesen, 1 maaned, datter af ugift Karen Marie Jensen, i Langager
1879, 1310, 1910, Marie Hansen, 8 dage, datter af husmand Jørgen Hansen, paa Melby Mark
1880, 2001, 2601, Ane Kirstine Jensdatter, 68, i Melby. Husmand Hans Godtfredsen
1880, 1203, 1703, Martha Jørgine Rasmine Sørensen, 3, datter af maler Jens Sørensen, paa Melby Mark
1880, 1903, 2603, Bodil Marie Madsen, 1, datter af husmand Lars Madsen, i Jullerup
1880, 2203, 3003, Abelone Marie Hjæresen, 41, paa Melby Mark. Husmand Jørgen Hansen
1880, 0109, 0609, Maren Kirstine Abelone Jensen, 9 og 8 maaneder, datter af husmand Knud Jensen, i Melby
1881, 2901, 0402, Ane Kirstine Lavrensine Nielsen, 7 og 3 maaneder, datter af gaardmand Kristoffer Nielsen, i Melby
1881, 1509, 2109, Ane Kirstine Andersen, 20, paa Melby Mark. Datter af husmand Anders Jørgen Bang
1882, 2402, 0303, Povline Kirstine Simonsen, 1½, datter af husmand og hjulmand Povl Simonsen, i Jullerup
1882, 0811, 1511, Mette Katrine Andersdatter, enke, 79, i Bekke. Aftægtsgaardmand Jeppe Hansen
1883, 0404, 1104, Marie Hansine Kristine Jørgensen, 11, datter af maler og husmand Jens Sørensen, i Melby
1883, 2209, 2809, Trine Nielsine Rasmussen, 1 og 9 maaneder, datter af gaardmand Ole Rasmussen, i Jullerup
1884, 0102, 0802, Ane Kirstine Pedersdatter, 65, i Melby. Gaardmand Rasmus Larsen
1884, 1508, 2008, Ane Marie Hansen, 33, i Jullerup. Hjulmand Poul Simonsen
1885, 0801, 1601, Kirsten Hjæresdatter, enke, 61, i Melby. Husmand Rasmus Kristensen
1885, 2003, 2603, Ane Katrine Jørgensen, 11½, datter af husmand og høker Niels Jørgensen, i Jullerup
1885, 1206, 1406, Dødfødt pige, datter af gaardmand Povl Hansen, paa Jullerup Mark
1885, 2806, 0207, Abelone Larsdatter, 58, paa Melby Mark. Husmand Niels Hjæresen
1885, 1107, 1607, Anna Lavra Kristine Abelone Nielsen, 3 maaneder, datter af indsidder Lars Nielsen, paa Melby Mark
1885, 2808, 0409, Maren Nielsen, 35, i Jullerup. Gaardmand Ole Rasmussen
1885, 0810, 1510, Marie Kirstine Sørensen, 20, i Melby. Datter af afdøde gaardmand Søren Knudsen
1885, 2110, 2710, Boline Marie Jørgensen, 11, datter af gaardmand Kristen Jørgensen, i Melby
1886, 1708, 2308, Karen Marie Hjæresdatter, 58, paa Jullerup Mark. Gaardmand Søren Nielsen
1886, 2809, 0310, Maren Johanne Sofie Larsen, 25, hos moderen Ane Sofie Jensen, Langager Fattighus. Datter af afdøde hjulmand Mathias Larsen i Jullerup
1887, 2103, 2903, Ane Kirstine Hansen, enke, 52, i Melby. Gaardmand Søren Knudsen
1888, 2601, 3101, Maren Jensdatter, 72, i Langager Fattighus. Anders Kristiansen
1888, 3101, 0602, Mette Kirstine Larsdatter, enke,65, i Jullerup Enghave. Husmand Rasmus Madsen
1888, 0905, 1605, Ane Katrine Kirstine Hansen, 28 og 9 maaneder, paa Melby Mark. Indsidder Lars Nielsen
1888, 0712, 1412, Karen Marie Pedersdatter, 75, i Brandstrup. Gaardmand Alexander Jensen
1889, 1304, 1904, Maren Madsen, enke, 79, til huse hos husmand Rasmus Rasmussen, i Jullerup. Født i Melby. Husmand Jens Jørgen Larsen af Jullerup
1889, 1807, 2507, Maren Pedersdatter, enke, 75, af Jullerup. Født i Lunde, Eilby Sogn. Gaardmand Hans Andersen
1889, 1109, 1509, Karen Marie Margrethe Hansen, 3 maaneder, datter af husmand Rasmus Hansen, i Langager
1891, 0601, 1401, Katrine Kristine Hansen, gift, 63, i Melby. Født i Nørre Esterbølle. Husmand Rasmus Hansen
1891, 1806, 2406, Karen Nielsdatter Hannes, gift, 49, af Melby Mark. Datter af gaardmand Niels Jørgensen af Blastrup, Jastrup Sogn. Gaardmand Niels Frederik Simonsen
1891, 1807, 2307, Karen Marie Pedersdatter, enke, 76, af Melby. Født i Eilby Lunde. Datter af gaardmand Peder Hansen. Gaardmand Jakob Kristensen
1891, 1710, 2410, Mette Marie Jensdatter, enke, 65, i Jullerup. Født sammesteds. Gaardmand Hans Jakobsen
1891, 0111, 0811, Petra Lovise Gerda Pedersen, 1 uge, datter af husmand Hans Pedersen, paa Jullerup Enghave, Født sammesteds
1891, 1112, 1812, Ane Johanne Mikkelsdatter, enke, 79, paa Melby Mark. Født i Jullerup. Datter af Mikkel Hansen. Husmand Jens Johansen
1891, 2412, 3012, Maren Pedersen, gift, 44, Melby Mark. Født i Grindløse Sogn. Uldspinder Hans Hansen
1892, 0901, 1601, Anna Marie Jørgensen, 13, datter af husmand Dines Jørgensen, Melby Mark. Født sammesteds