Nørre Sandager, 1865-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1865-1891, Nørre Sandager, Skovby Herred, Odense Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1865, 0601, 1301, Niels Clausen, gift, huusmand og bødker, 37½, Nørre Esterbølle
1865, 2806, -, Dødfødt dreng, søn af huusmand og tømmermand Mads Christensen, Tyentved
1865, 0110, 0610, Mads Madsen, enkemand og almisselem under Skovby Sogn, 65, opholdt sig hos huusmand Anders Hansen, Bjergestedet
1865, 2412, 2912, Bertel Eriksen, enkemand og almisselem, 76, opholdt sig hos sønnen Anders Bertelsen, Nørre Esterbølle
1866, 2101, 2801, Niels Hansen, gift indsidder, 63, i Tolsvad
1866, 2801, 1102, Dødfødt dreng, søn af muurmester Lars Hansen, i Tyentved
1866, 2803, 0604, Jens Knudsen, aftægtsgaardmand, 77, i Nørre Esterbølle
1866, 2304, 2904, Christen Nielsen, enkemand og aftægtshuusmand, 85, hos svigersønnen huusmand Anders Larsen, Nørre Esterbølle
1866, 0505, 1005, Hans Henrik Albrecht Koch, gift forpagter, 42½, af Gyldensteens Hovedgaard
1866, 1605, 2005, Niels Larsen, fraskilt almisselem under Eilby Sogn, 42, opholdt sig hos faderen huusmand Lars Nielsen, i Nørre Esterbølle
1866, 1907, 2307, Jens Pedersen, ugift tjenestekarl, 36, opholdt sig hos sin stedfader huusmand Anders Sørensen, i Nørre Esterbølle. Fra Jerstrup
1866, 1408, 2008, Hans Jeppesen, gift aftægtshuusmand, 78, hos sin søn huusmand og murer Jeppe Hansen, i Ulvemarken
1866, 3010, 0711, Lars Ottosen, enkemand og aftægtshuusmand, 61, i Smidstrup Bjergested
1866, 0512 ,0912, Mads Christophersen, gift almisselem, 84, i Bordenhuus
1867, 0201, 0701, Peder Jørgensen, gift huusmand, 40, i Sandagerlund
1867, 2202, 2802, Christian Nielsen Holmelund, 5, søn af indsidder og væver Jacob Nielsen Holmelund, i Sandagerlund
1867, 0103, 0503, Julius Bendt Nielsen Holmelund, 1, søn af indsidder og væver Jacob Nielsen Holmelund, i Sandagerlund
1867, 0603, 1303, Jørgen Jensen, 4 maaneder, søn af huusmand Jens Hansen, i Tovsledshuus, Nørre Esterbølle Mark   
1867, 1303, 2103, Rasmus Rasmussen, gift huusmand og bødker, 43, i Tyentved
1867, 2103, 2903, Otto Jensen, gift huusmand, 38, i Møllerled
1867, 2603, 0204, Hans Peder Rasmussen, 5, søn af indsidder Rasmus Andersen, i Nørre Esterbølle
1867, 3003, 0804, Søren Christiansen, 3½, søn af huusmand Christian Sørensen, af Egensehuset, i Nørre Sandager Sogn
1867, 2105, 2705, Mads Johansen, 3½, søn af huusmand Johan Larsen, paa Esterbølle Mark
1867, 0606, 1106, Peter Christian Andersen, 9 og 9 maaneder, søn af møller Lars Andersen, I Sandager Mølle
1867, 2104, 2804, Jørgen Peder Jørgensen, 7, søn af afdøde huusmand Peder Jørgensen, i Sandagerlund
1867, 0210, 0610, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Bertelsen, … i Nørre Esterbølle
1868, 0201, 1001, Lars Jensen, 4 maaneder, søn af huusmand Jens Hansen, i Tovsledshuset, i Nørre Esterbølle
1868, 1405, 2105, Rasmus Hansen, 2, søn af indsidder Hans Hansen, i Sandager Fattighuus
1868, 1107, 1507, Knud Pedersen, gift aftægtsmand, 68, paa Esterbølle Mark
1868, 1807, 2207, Mads Christensen Madsen, 22. Søn af huusmand Mads Christensen, paa Esterbølle Mark
1868, 2412, 2912, Mathias Vilhelm Heilmann, fhv. forpagter af Harritslevgaard, 87, boende paa Gyldensteen
1869, 2003, 2703, Claus Jensen, enkemand, bødker og aftægtshuusmand, 81, Nørre Esterbølle
1869, 0804, 1204, Nicolai Ludvig Jesp…, ½, søn af forpagter Jes.., paa Gyldensteen
1869, 1006, 1606, Jørgen Jørgensen, 7 maaneder, søn af indsidder Knud Jørgensen, i Tolsvad
1869, 0407, 1007, Jens Hansen, aftægtsgaardmand, 86, i Nørre Esterbølle
1869, 0808, 1108, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Christensen, Nørre Esterbølle
1869, 2308, 3008, Lars Hjæresen, enkemand og aftægtsmand, 74, Mathias Christensens gaard paa Nørre Esterbølle Mark. Født sammesteds
1870, 1702, 2202, Jørgen Jørgensen, enkemand og almisselem, Tolsvad Fattighuus. Født i Reveldrup
1870, 0103, 0903, Christen Christensen, gift huusmand og fhv. muurmester, 70, i Nørre Esterbølle. Født i Lumby
1870, 2408, 2808, Jens Jensen, 11, søn af husmand Niels Knudsen, af Ellehavehuset v. Nørre Esterbølle
1870, 3108, 0509, Christen Hansen, 25. Søn af sognefoged Hans Christensen i Nørre Esterbølle
1870, 2612, 09011871, Hans Peter Jeppesen, 20. Stedsøn af bolsmand Anders Rasmussen i Skyttesløs
1871, 2002, 0403, Niels Rasmussen, 20, tjenende paa Harritsbogaard. Stedsøn af husmand Anders Pedersen i Tyentved
1871, 2005, 0206, Anders Pedersen, gift husmand, 43, i Tyentved
1871, 0306, 0906, Peder Madsen, gift husmand, 46, i Nørre Esterbølle
1872, 0201, 0701, Claus Christian Olsen, 2, søn af husmand Rasmus Olsen, i Tolsvad
1872, 1803, 2403, Anders Peter Hansen, 1½, søn af husmand Lars Hansen, i Tolsvad. Født sammesteds
1872, 1606, 2406, Lars Pedersen, gift husmand og aftægtsmand, 62, i Nørre Esterbølle. Født i Ejlskov, Haarslev Sogn
1872, 3107, 0408, Peter Christian Jørgensen, 4 maaneder, søn af ugift almisselem Karen Dorthea Jørgensen, i Sandager Fattighus
1873, 0701 (0801), 1301, Rasmus Hansen, gift husmand, 69, i Tyentved. Født i Melby Sogn
1873, 2201, 3001, Peder Jørgensen, ugift, 24, hos faderen husmand Mogens Jørgensen, Veste…. Født sammesteds
1873, 1205, 1905, Jakob Brøgger Ind..grer, gift snedkermester, 61, ved Gyldensten
1873, 1406, 2006, Lars Nielsen, enkemand, aftægtsmand, fhv. husmand og hjulmand, 89, i Nørre Esterbølle
1873, 0107, 0707, Jens Jørgensen, enkemand, aftægtsmand og fhv. husmand, 91, i Egense. Født i Nørre Esterbølle
1873, 2708, 0209, Hans Jespersen, enkemand og aftægtsmand, 85, i Tolsvad
1874, 1904, 2604, Iver Andersen Birk, gift husmand, 51, i Hovledhus
1874, 1006, 1306, Hans Olsen, kusk, 22, tjente forpagter Jespen paa Gyldensten
1874, 2507, 3107, Anders Bertelsen, gift husmand, 54, i Nørre Esterbølle. Født 1819 sammesteds
1874, 1910, 2410, Mads Olsen, ungkarl, 24. Søn af husmand og skrædder Ole Madsen i Tyentved
1874, 0812, 1312, Hans Pedersen, enkemand og fhv. fæster, 56, af Rodehus ved Gyldensten
1875, 1201, 2001, Niels Larsen, enkemand, 54, opholdt sig hos broderen gaardmand Johan Larsen paa Nørre Esterbølle Mark
1875, 0703, 1403, Anders Rasmussen, almisselem, 64, i Tolsvad Fattighus
1875, 0705, 1405, Mads Pedersen, 9 maaneder, søn af murer Hans Pedersen, i Nørre Esterbølle
1875, 0508, 0908, Anders Hansen, gift husmand, 59, i Bjergested
1875, 1009, 1609, Peter Kisby Freisleben, enkemand, forpagter paa Sandagergaard og fhv. godsinspektør. 80. Født i Bovelse paa Sælland
1876, 1904, 2404, Lars Nielsen, enkemand og almisselem, 69, i Tyentved
1876, 1807, -, Dødfødt dreng, søn af husmand Chr. Peder Andersen, i Tyentved
1876, 1708, 2108, Jeppe Hansen, gift husmand og murer, 58, i Ulvemarkshus
1876, 0412, 1112, Jørgen Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 76, paa Seveagre, Nørre Esterbølle Mark
1877, 2806, 0407, Hans Madsen, enkemand og aftægtshusmand, 86½, Nørre Esterbølle
1877, 2807, 0108, Erik Hansen, 19. Søn af … Hans Andersen, Kirstineborg
1877, 2907, 0308, Lars Ottosen, gift fæstehusmand, 70, Kohavehus
1878, 1701, 2501, Rasmus Pedersen, gift husmand og almisselem, 65 og 9 maaneder, Tolsvad. Født i Pederslev
1878, 0904, 1504, Lars Andersen, gift forpagter, 59, af Sandagergaards Mølle
1878, 2205, 2805, Hans Peder Jeppesen, 3½ maaned, søn af Christen Jørgensen, i Mølleled (hos faderen husmand Lars Jørgensen i Mølleled)
1878, 1807 2407, Hans Karlsen, aftægtshusmand og skrædder, 64, i Sandagerlund
1878, 1811, -, Hans Jakobsen, gift indsidder i Vigerslev Sogn, 37, tjente paa Gyldensten
1879, 1103, 1903, gift husmand, 60, i Søndermose
1879, 0106, 0606, Mads Peder Knudsen, 15 uger, søn af gaardejer Morten Knudsen, i Nørre Esterbølle
1879, 3112, 06011880, Hans Christian Hansen, 6 uger, søn af bolsmand Jørgen Hansen, Tyentved
1880, 1201, 1901, Mogens Jørgensen, gift husmand, 64, i Vesterskovhus
1880, 0902, 1602, Anders Sørensen, gift aftægtsmand, 71, i Nørre Esterbølle
1880, 3103, 0604, Niels Madsen, gift aftægtsbolsmand, 84, paa Flademaaler
1880, 2009, 2709, Jørgen Larsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 78, i Nørre Esterbølle. Født sammesteds
1880, 0605, 1305, Rasmus Jensen, gift husmand, 60, paa Nørre Esterbølle Bye
1881, 1302, 2102, Peder Henriksen, enkemand og aftægtshusmand, 92, i Tientvest
1881, 2802, 0903, Hans Peder Hansen, 22 uger, søn af husmand Niels Hansen, i Ullemark
1881, 2003, 2803, Niels Hansen, gift gaardmand, 43, i Nørre Esterbølle
1881, 0804, 1504, Jørgen Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 79, i Møllerled
1881, 1605, 2205, Udøbt dreng, 3 maaneder, søn af indsidder Niels Hansen, Møllerled
1881, 3105, 0806, Niels Pedersen, 1½, søn af husmand Hans Pedersen, Nørre Esterbølle
1882, 1803, 2403, Knud Hansen, gift gaardmand, 65, i Nørre Esterbølle
1882, 1306, 1806, Niels Mathiesen, enkemand og aftægtshusmand, i Ulle…shuse paa Nørre Esterbølle Mark
1882, 1606, 2506, Niels Hansen, 16½, søn af husmand Lars Hansen, i Tolsvad
1883, 1708, 2308, Mads Kristensen, gift husmand og tømrer, 59, i Tyentved. Født samme steds
1883, 1410, 1910, Gottlieb Ferdinand Krarup, gift godsforvalter, 64, paa Gyldensten
1883, 1710, 2310, Jens Kristian Lund, gift aftægtsmand og fattiglem, 68, i Tolsvad. Født i Uggerslev
1884, 0402, 1102, Carl Avgust Bruhn, dyrlæge, 73 og 9 maaneder, i Vestenskovstedet. Født i 4.5.1810 i Tersløse i Sælland
1885, 1302, 2202, Jens Hansen, 17, søn af husmand Lars Hansen, i Tolsvad
1885, 2702, 0403, Morten Jørgensen, gift almisselem, 62, i Tolsvad Fattighus
1885, 1903, 2503, Anders Jensen, gift fhv. husmand og almisselem, 83, i Tolsvad
1885, 0905, 1505, Jens Jensen, gift husmand, 71, i Nørre Esterbølle
1885, 2104, 2604, Kristian Pedersen, ½, søn af husmand Peder Pedersen, i Tyentvest
1885, 0706, 1406, Kristian Anton Kristiansen, 5 maaneder, søn af ugift Johanne Marie Larsine Absalonsen, paa Nørre Esterbølle Mark og husmand ?? Kristiansen, Esterbølle
 


1885, 2811, 0612, Jokum Pedersen, enkemand og fattiglem, 79, i Tolsvad
1886, 0605, 1205, Lars Madsen, gift almisselem og fhv. husmand, 74, Tolsvad
1886, 1705, 2405, Hans Kristensen, gift gaardejer og Dannebrogsmand, 75, i Nørre Esterbølle
1886, 0210, 0710, Jakob Henrik Jakobsen, skomagerlærling, 18. Født 2.5.1868. Søn af tømrer Jørgen Jakobsen, i Sandagerlund
1886, 0110, 0710, Hans Kristensen, enkemand og aftægtsmand, 78, Tyendvest. Født i Jydegaarden, Uggerslev Sogn
1886, 3009, 0610, Niels Rasmussen, gift husmand, 51, i Tyentvest. Født i Eskildstrup, Skovby Sogn
1887, 2602, 0703, Knud Jensen, gift gaardmand, 69, i Nørre Esterbølle. Født 23.6.1818 dersteds
1887, 0303, 0903, Jens Hansen, enkemand, fattiglem g fhv. husmand paa Esterbølle Bjerg, 84, i Tyentvest. Født i Bjerghuset, Sandager Sogn
1887, 2503, 3003, Mads Christensen, gift husmand, 46, i Tyentved. Født i Pedersborg Sogn ved Sorø
1887, 1504, 2004, Hans Nielsen, gift husmand og bødker, 53, i Nørre Esterbølle. Født i Klinte Sogn
1887, 2205, 2905, Jens Peder Nielsen, 5 maaneder, søn af husmand Kristian Nielsen, i Tyentved
1887, 1106, 1606, Jakob Knudsen, gift fattiglem, 73, Tolsvad Fattighus. Født i Særslev
1888, 1301, 1801, Erik Valdemar Freiesleben, ugift kostgænger, 62, paa Sandagergaard. Født 21.2.1826 paa Gyldensten. Søn af godsinspektør Freisleben
1888, 1002, 1602, Frederik Kristian Nielsen, enkemand og aftægtshusmand, 80, i Sandagerlund. Født i Ejlby Sogn
1888, 1102, 1602, Anders Jørgen Hansen, 4 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Larsen Hansen, af Smidstr. Bjergsted
1888, 2904, 0705, Hans Jørgensen, gift husmand, 44, i Møllerled
1888, 0308, 0808, Hans Pedersen, gift husmand, 65, i Møllerled. Født 7.3.1823 i Ejlby
1889, 0304, 0904, Lars Christensen, enkemand og fæstehusmand, 67, i Tyentved. Født 23.1.1822 i sognet
1889, 0307, 0807, Niels Kristjan Nielsen, 13, søn af ugift Gjertrud Madsen, Tyentved. Født 3.3.1876
1889, 2307, 2907, Mads Andersen, gift aftægtsmand, 71, hos sønnen husmand Anders Madsen, i Kirstineberg. Født 11.6.1818 i Skamby
1889, 0908, 1408, Hans Marius Kristensen, 14 maaneder, søn af ugift Abelone Marie Johanne Hansen. Født 4.6.1888 i Sandager Fattighus
1889, 2509, 0110, Hans Peter Hansen, 6 uger, søn af gaardmand Rasmus Hansen, i Nørre Esterbølle. Født 19.8.1889
1889, 0911, 1711, Karl Kristjan Pedersen, 10 maaneder, søn af pige Ane Marie Pedersen, i Tyentved
1889, 2612, 02011890, Jørgen Sørensen, gift gaardmand og sognefoged, i Nørre Esterbølle. Født i Gamby, Haarslev Sogn
1890, 3103, 0804, Kristen Madsen, gift boelsmand, 53, af Flademaal. Født i September 1836 i Tofte, Skovby Sogn
1890, 2806, 0207, Niels Kristensen, enkemand og fattiglem, 76, i Sandagerlund
1890, 0411, 1111, Peder Knudsen, gift husmand, 65, af Nørre Esterbølle Mark
1890, 2607, 0108, Peter Hansen, 17, søn af tømmermand Jørgen Hansen, Tyentved. Født 19.3.1873
1891, 2602, 0503, Chr. Jørgensen, gift husmand, 68, i Tyentved
1891, 2703, 0304, Niels Madsen, enkemand og aftægtsmand, 68, i Møllerled
1891, 2909, 0510, Karl Hansen, tjenestedreng, 19, paa Langø Mølle. Født 29.6.1872 i Fjederløkken, Skovby Sogn
1864, 2207, 2707, Ane Larsdatter, enke, 65, i Tyentved. Gaardmand Hans Henriksen
1864, 0408, 0708, Johanne Christin Hansen, 4, datter af indsidder Hans Hansen, i Sandager Fattighuus
1865, 0204, 0904, Johanne Marie Carlsen, 11, datter af huusmand og skrædder Hans Carlsen, Sandagerlund
1865, 2204, 3004, Caroline Hansine Jørgensen, 9 maaneder, datter af almisselem og fraskilt kone Karen Dorthea Jørgensen, i Sandager Fattighuus
1865, 0205, 0705, Anne Cathrine Marie Nielsen Holmelund, 17, datter af indsidder og væver Jacob Nielsen Holmelund, Sandager Mark
1865, 1906, 2606, Karen Jensen, 7, datter af huusmand Jens Hansen, af Tolsvadhuset paa Esterbølle Mark
1865, 0307, 1007, Maren Kirstine Jørgensen, 17, datter af huusmand Jørgen Pedersen, af Møllerled
1865, 1207, 1907, Marie Rasmine Madsen, 1, datter af gaardmand Mads Christensen, paa Esterbølle Mark
1865, 1607, 2307, Ane Marie Rasmussen, 9 maaneder, datter af indsidder Rasmus Andersen, i Nørre Esterbølle
1865, 1908, 2508, Maren Nielsdatter, 84, paa Nørre Esterbølle Mark. Aftægtsgaardmand Carl Hjæresen
1865, 2409, 0110, Anne Marie Jørgensen, 7 maaneder, datter af huusmand Lars Jørgensen, ved Møllerled
1865, 1810, 2210, Anne Jørgensdatter, enke og almisselem, 84, af Esterbølle Bjerg. Huusmand Peder Nielsen
1866, 1701, 2201, Marie Kirstine Jørgensdatter, enke, 71, i Nørre Esterbølle. Gaardmand Hans Madsen
1866, 1702, 2702, Abigael Pedersdatter, enke, 80, ophold hos svigersønnen smed Hans Knudsen, i Nørre Esterbølle. Indsidder Jens Hansen i Esterbølle
1866, 2502, 0403, Ane Kirstine Hansen, 11, datter af ugift fruentimmer Kirsten Madsdatter, af Nørre Sandager Sogn
1866, 0110, 0810, Maren Andersdatter, 49, i Nørre Esterbølle. Gaardmand Jørgen Nielsen
1866, 0811, 1411, Sidsel Kirstine Pedersdatter, 71, paa Esterbølle Bjerg. Huusmand Lars Nielsen
1866, 1211, 1811, Gjertrud Marie Jensen, 8, datter af ugift fruentimmer Kirsten Madsdatter, f.t. i Smidstrup, af Bordenhuus
1866, 3112, 07011867, Ane Marie Jensdatter, gift, 56, i Nørre Esterbølle. Gaardmand Anders Andersen
1867, 0202, 1002, Maren Frederiksen, enke og almisselem, 78, i Tolvad Fattighuus
1867, 2303, -, Maren Jeppesdatter, enke, 66, Nørre Esterbølle. Smed Claus Johansen
1867, 1004, 1704, Karen Jeppesdatter, aftægtkone, 87, hos Lars Pedersen paa Esterbølle Mark. Boelsmand Frands Rasmussen …
1867, 1404, 2004, Ane Margrethe Adolphsdatter, gift, 79, i Nørre Esterbølle. Bødker og fhv. huusmand Claus Jensen
1867, 1704, 2?04, Gjertrud Cathrine Andersen, 8 og 9 maaneder, datter af huusmand Anders Mathiesen, i Burskovhuset
1867, 2406, 2806, Johanne Madsen, enke, 31, i Jerstrup Skov. Skovfoged Søren Larsen
1867, 2604, 0305, Kirsten Larsen, 2½, datter af huusmand Hans Larsen, Tyentved
1868, 3010, 0411, Karen Hansdatter, enke, 73, opholdt sig hos sin søn Hans Peter Hansen i Rodehuset ved Gyldensten. Skovfoged Søren Jensen ved Einsiedelsborg
1869, 2804, 0405, Ane Rasmusdatter, 43, i Ullemark. Indsidder Mads Jørgensen
1869, 2006, 2506, Mette Kirstine Pedersdatter, enke og almisselem, 71, hos datteren i Tolsvad. Aftægtshuusmand Knud Jensen paa Nørre Esterbølle Mark
1869, 1709, 2109, Emma Andersen, 26, tjente hos snedker Andkjær paa Gyldensteen. Datter af indsidder Anders Rasmussen i Tolsvad Fattighus
1869, 0310, 1110, Maren Olsdatter, enke, 71, af Møllerled. Huusmand Christen Jeppesen
1869, 2511, 0312, Mette Kirstine Pedersen, 17. Datter af huusmand Peder Knudsen paa Esterbølle Mark
1870, 2901, 0602, Karen Clausen, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand Claus Madsen, Bojdenhuus
1870, 2901, 0402, Marie Kirstine Karlsdatter, enke, 81, i Ullemarken. Aftægtsmand Claus Jeppesen
1870, 0605, 1105, Gjertrud Kathrine Johansen, 82, i Sandager Fattiggaard. Almisselem Laurits Karlsen
1871, 2405, 2905, Johanne Kathrine Hansen, gift, 42, Bojdenhuus. Huusmand Claus Madsen
1871, 3007, 0408, Abelone Hjæresdatter, enke, 85, i Nørre Esterbølle. Gaardmand Christen Mathiesen
1872, 1801, 2101, Ane Pedersen, 13, datter af husmand Peder Knudsen, paa Nørre Esterbølle Mark
1872, 0605, 1805, Karen Marie Madsdatter, enke, 74, paa Nørre Esterbølle Mark. Gaardmand Lars Andersen
1872, 2806, 2906, Adelheid Marie Olsen, enke, 77, af Padesø, i Sandager Sogn. Husmand Mads Nielsen
1872, 0307, 0907, Bodel Marie Jakobsen Jørgensen, 21 uger, datter af ugift Ane Kirstine Jakobsen, i Tyentved
1872, 2607, 3107, Kirstine Rasmusdatter, gift, 45, af Nørre Esterbølle. Født sammesteds. Husmand Christian Johansen
1872, 2907, 0208, Maren Larsdatter, gift, 82, af Sandager. Født i Grindløse. Husmand Christen Hjæresen
1873, 1303, 1903, Karen Pedersdatter, ugift fattiglem, 58, tilhuse hos husmand Jens Hansen, Esterbølle Bjerg
1873, 0607, 1107, Gjertrud Madsdatter, enke, 84, i Tyentved. Tømmermand Kristen Larsen
1873, 0907, 1307, Bodil Kathrine Hansdatter, enke og almisselem, 96, af Bojdenhus. Født Vigerslev Sogn. Fhv. husmand Mads Kristensen
1873, 2307, 2807, Maren Kristensdatter, gift, 63, i Tyentved. Husmand Hans Kristensen
1873, 1610, 2610, Karen Marie Nielsen, 1 time, datter af ugift Bodil Kirstine Jensen, i Tolsvad
1874, 0703, 1503, Kirsten Hansdatter, ugift almisselem, 83, i Sandager Fattighus
1874, 1006, 1606, Ane Larsdatter, gift, 66, i Tolsvad Fattighus. Fattiglem Anders Rasmussen
1874, 2312, 3012, Ane Marie Andersdatter, enke, 85, boende hos svigersønnen husmand Lars Sørensen, Nørre Esterbølle. Husmand Johan Fred. Nielsen af Nørre Esterbølle
1875, 1602, 2102, Ane Jensdatter, 57, i Tyentved. Husmand Kristian Peter Andersen
1875, 2505, 3005, Marie Kirstine Jakobsen, 17, datter af husmand Jakob Knudsen, Tyentved
1875, 0107, 0707, Karen Marie Jørgensen, 82, i Nørre Esterbølle. Husmand Hans Madsen
1875, 0211, 1011, Karen Marie Larsdatter, gift, 68, i Tyentved. Husmand Niels Hansen
1875, 3012, 08011876, Petronelle Hansen, gift, 55, i Rodehus. Født i Espe Sogn. Gartner Hans Peter Hansen L…
1876, 0302, 1102, Ane Cathrine Larsen, 22. Datter af husmand Lars Madsen, i Tolsvad
1876, 1604, 2104, Karen Marie Rasmussen, gift, 29, Tyentved. Husmand og væver Niels Rasmussen
1876, 0907, 1407, Caroline Enestine Marie Mathilde Møller f. Mumme, paa Gyldensten. Forpagter Møller
1876, 1908, 2408, Ane Marie Pedersdatter, 61, i Søndermark. Bolsmand Anders Rasmussen
1876, 0209, 0809, Abelone Hansdatter, 91, Skovhuset i Tyentved. Aftægtsmand Mads Mortensen
1876, 1510, 1810, Dødfødt pige, datter af opsynsmand Morten Nielsen og Karen Marie …, paa Langø
1876, 1611, 2211, Marie Christensdatter, 74, i Seveagre. Aftægtsmand Jørgen Hansen
1876, 0312, 0912, Ane Hansdatter, enke, 73, af Jovledhuset [Hovledhuset?]. Husmand Peder Jørgensen
1876, 1812, 2712, Abelone Madsdatter, 84, i Tyentved. Aftægtshusmand Peder Henriksen
1877, 0303, 0903, Ane Hansdatter, enke, 79, i Nørre Esterbølle. Aftægtsmand Peder Hansen
1877, 2603, 0304, Gjertrud Marie Larsdatter, 65, i Møllerstedet. Født sammesteds. Aftægtshusmand Jørgen Pedersen
1877, 0707, 1307, Cathrine Marie Pedersdatter, enke, 66, i Nørre Esterbølle. Husmand og … Hans Nielsen
1877, 0408, 1008, Kirsten Nielsdatter, enke, 62, boende hos sin svigersøn Niels Rasmussen, i Tyentved. Husmand Anders Pedersen
1877, 1111, 1811, Maren Kirstine Jeppesen, 1 dag, datter af skrædder Christ. Jeppesen, Ullemosehuse
1879, 2701, 0302, Abelone Jørgensen, gift, 44, i Møllested. Husmand Jeppe Nielsen
1879, 2303, 3003, Gjertrud Marie Knudsen, ugift almissenydende, 44, til huse hos husmand Rasmus Jensen, i Tolsvad
1879, 0904, 1504, Ane Margrethe Olsen 8 maaneder, datter af murer Rasm. Olsen, i Tolsvad
1879, 2604, 0205, Marie Kristine Findsdatter, almissenydende, 87, i Tyentved (Esterbølle Bjerg). Husmand Jens Hansen
1879, 0407, 0907, Ane Marie Jørgensdatter, enke og fattiglem fra Brenderup Sogn, 88, hos sønnen husmand Peder Chr. Andersen, i Tyentved. Husmand Anders Christiansen
1879, 0412, 1212, Christiane Rasmussen, gift, 23, paa Nørre Esterbølle Mark. Husmand Hans Hansen
1880, 2011, 2611, Marie Hansen, 1, datter af gaardmand Morten Hansen, Nørre Esterbølle
1880, 2511, 0312, Abelone Nielsdatter, 57, i Tyentved. Husmand Lars Christensen
1880, 0212, 1012, Ane Marie Jørgensdatter, enke, 79, i Nørre Esterbølle. Husmand Anders Sørensen
1881, 3101, 0602, Ane Madsdatter, 75, i Ullemarkhuset. Aftægtshusmand Niels Mathiesen
1881, 1806, 2206, Jensine Hansen, ugift, 20. Datter af husmand Hans Pedersen, i Møllerled
1881, 2007, 2607, Ane Marie Jørgensen, gift, 42, Sandagerlund. Husmand og tømrer Jørgen Jacobsen
1881, 2411, 3011, Kirsten Rasmussen, ugift, 59, tjente paa Gyldensten. Født 1822 i Gislev Sogn
1882, 2301, 2901, Karen Jacobsen, 7 maaneder, datter af husmand og tømrer Jørgen Jacobsen
1882, 2202, 0103, Ane Kirstine Andersdatter, gift, 80, af Møllerled. Aftægtshusmand og almisselem Niels Madsen
1882, 0103, 0703, Johanne Pedersdatter, enke, 94 og 9 maaneder, i Tyentved. Husmand Jørgen Larsen
1882, 2105, 2905, Abelone Andersdatter, enke og fattiglem, 94, i Nørre Esterbølle. Husmand Bertel Eriksen
1883, 0603, 1103, Maren Jensdatter, fattiglem, 90
1883, 2103, 3003, Johanne Marie Rasmusdatter, enke, 65, af Ny Sandager. Boelsmand Mathias Henriksen
1883, 1704, 2504, Karen Jørgensdatter, enke, 81, af Flademaal. Født i Rodstrup. Boelsmand Niels Madsen
1884, 2101, 2701, Maren Kirstine Andersen, enke, 76, paa Esterbølle Bjerg. Husmand Rasmus Jensen
1884, 2103, 2803, Marie Kirstine Knudsen, ugift, 32. Datter af gaardmand Knud Jensen, af Nørre Esterbølle
1884, 0804, 1404, Kirsten Olesdatter, enke, 84, af Kirstineborg, Nørre Esterbølle Mark. Husmand Ole Nielsen
1884, 0508, 1008, Ane Larsdatter, 85, i Tolsvad. Husmand og fattiglem Jokum Pedersen
1885, 1403, 2003, Karen Marie Jakobsen, enke, 62, af Kohavehus. Fæstehusmand Lars Ottosen
1885, 0907, 1407, Laurentine Kirstine Marie Klavsen, 5, datter af husmand Niels Klavsen, paa Longen
1885, 1510, 2110, Ane Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 83½, hos sin bødker Hans Nielsen, i Esterbølle. Murmester og husmand Christen Christensen
1886, 2202, 2802, Ane Nielsdatter, ugift, 79, til huse hos svigersønnen husmand Lars Hansen, i Tolsvad
1886, 3105, 0706, Birthe Marie Pedersen, gift, 33, af Kosterslev Mark. Datter af husmand Peder Knudsen paa Esterbølle Mark. Boelsmand Kristian Jensen
1886, 1808, 2308, Maren Larsdatter, fattiglem, 78½, af Sandagerlund. Født i Hersnap, Vigerslev Sogn. Aftægtsmand Frederik Kristian Nielsen
1886, 2412, 3012, Karen Larsdatter, enke, 78, opholdende sig hos datteren husmand Niels Rasmussens enke, i Tyentved. Husmand Peder Bertelsen af Nørreby, Klinte Sogn
1887, 0701, 1301, Maren Larsdatter, enke, 62, af Tovilidthuset [Tøv-Lidthuset?], Nørre Esterbølle Mark. Født i Nørre Esterbølle. Husmand Jens Hansen
1887, 0204, 0904, Karen Knudsdatter, gift, 66, i Tolsvad. Født i Sandagergaard. Husmand Rasmus Jensen
1887, 1205, 1705, Ingeborg Hansdatter, enke, 66, i Nørre Esterbølle. Født i Skovby Sogn. Smed Knud Rasmussen
1887, 0506, 1306, Maren Hansdatter, enke, 80, i Nørre Esterbølle. Gaardmand og Sannebrogsmand Hans Kristensen
1887, 3008, 0509, Karen Kirstine Pihl, enke, 73, i Sandagerlund. Født paa Bornholm. Skrædder Hans Karlsen
1888, 2502, 0503, Abelone Marie Hansen, 20. Datter af husmand og tømrer Jørgen Hansen, af Tyentved
1888, 1204, 1804, Kirstine Larsdatter, 69½, af Barskovhus. Født 22.4.1818. Fæstehusmand Anders Mathiesen
1888, 0507, 1007, Abelone Kathrine Hansen, ugift, 26. Født 7.9.1861 i Grindløse Sogn. Datter af husmand Peder Hansen af ..orekrog, Nørre Esterbølle
1888, 1908, 2408, Kirstine Andkjær f. Hansen, enke, 73, opholdt sig i godsforvalterboligen paa Gyldensten. Født i Odense. Snedkermester Jakob Brøgger Andkjær paa Gyldensten
1888, 1809, 2309, Maren Kirstine Jørgensen, 12½, datter af afdøde husmand Hans Jørgensen, i Mølleled
1889, 1607, 2107, Marie Kirstine Larsen, enke, 64, i Tolsvad Fattighus. Indsidder Jakob Knudsen
1889, 1709, 2209, Mary Andrea hansen, 6 uger, datter af husmand Rs. Hansen, i Tolsvad
1889, 1210, 1810, Maren Frandsdatter, enke og aftægtskone, 82, opholdende sig i Grindløse
1889, 0211, 0911, Christiane Frederikke Bruhn, enke, 77, i Vestenskov. Dyrlæge Bruhn
1889, 0411, 1111, Bothilda Koch f. Iversen, enke, 70, Gyldensten. Forpagter H. H. A. Koch
1890, 2704, 0505, Inger Kirstine f. Olsen, enke, 57, af Kirstineborg. Husmand Mads Andersen
1890, 2506, 0207, Lavra Kristine Pedersen, 15, datter af smed Steffen Pedersen, Nørre Esterbølle
1890, 0810, 1410, Karen Rasmusdatter, enke, 72, af Tolsvad Fattighus. Husmand Jens Kristjan Lund
1891, 1303, 2003, Karen Hansen, ugift, 28. Datter af husmand Hans Jensen, Møllerled. Født 15.3.1863
1891, 1503, 2303, Ane Kirstine Madsen, 37½, i Tyentved. Født 23.9.1853. Husmand Hans Peder Dinesen, Sandagerlund
1891, 2306, 2806, Ane Kirstine Dinesen, 4 maaneder, datter af husmand Hans Peder Dinesen, Sandagerlund