Søndersø, 1839-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1839-1891, Søndersø sogn, Skovby herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1839, 0101, 0601, Rasmus Nielsen, 4, søn af huusmand Niels Jørgensen og Kirsten Larsen, i Søndersøe
1839, 1301, 2001, Dødfødt dreng, søn af huusmand og smed Jørgen Christiansen og Marie Pedersen, i Vedbye
1839, 1601, 2001, Thor Rasmussen, opsynsmand, 79, paa Dallund. Nordmand af fødsel
1839, 2203, 2503, Rasmus Knudsen, 6 dage, søn af huusmand Knud Larsen og Mette Catrine Madsen, i Søndersøe
1839, 2904, 0505, Dødfødt dreng, søn af pige Anne Kirstine Jørgensen, i Ørritslev og tjenestekarl Peder Rasmussen, i Odense
1839, 0505, 1105, Hjære Madsen, aftægtsmand, 75, i Søndersøe Skov
1839, 3108, 0609, Mads Knudsen, 1 og 9 maaneder, søn af gaardmand Knud Madsen og Anne Catrine Rasmussen, i Seerup
1839, 1509, 2009, Knud Jensen, gift og boelsmand, 72, paa Ørritslev Mark
1839, 2009, 2709, Rasmus Jacobsen, skytte og fisker, 46, paa Dallund
1839, 1712, 2312, Peder Knudsen, gift og huusmand, 52, i Søndersøe
1840, 1402, 2302, Niels Knudsen (tvilling), 5 uger, søn af huusmand Knud Larsen og Mette Catrine Madsen, i Søndersøe
1840, 1502, 2302, Rasmus Knudsen (tvilling), 5 uger, søn af huusmand Knud Larsen og Mette Catrine Madsen, i Søndersøe
1840, 0103, 0803, Niles Hansen, 5, søn af Hans Larsen og Anne Magrete Nielsen, begge tjenende i Søndersøe
1840, 0404, 1204, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jørgen Christiansen og Marie Pedersen, i Vedbye
1840, 2310, 3010, Peder Rasmussen, aftægtsmand, 74, i Ørritslev
1840, 2712, 06011841, Knud Christiansen, møller, 35, i Dallunds Mølle
1840, 2712, 04011841, Jørgen Christensen, 33, i Søndersøe. Stedsøn af gaardmand Peder Andersen
1841, 0301, 1001, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hendrik Madsen og Bodil Hansen, i Søndersøe
1841, 2502, 0303, Niels Rasmussen, indsidder, 36, i Søndersøe Skov
1841, 0804, 1604, Jens Gregersen, aftægtsmand, 80, paa Ørritslev Mark
1841, 0505, 1205, Hans Nielsen, huusmand, 31, paa Ørritslev Mark
1842, 2101, 2801, Mathias Christiansen, 9 maaneder, søn af pige Sophie Mathiasen, af Schambye og tjenestekarl Christian Hansen, i Schambye
1842, 0302, 0902, Hans Jacob Poulsen, 2, søn af indsidder Poul Andreasen og Karen Marie Jacobsen, paa Søndersøe Gruugrav
1842, 2102, 2802, Niels Jørgensen, huusmand, 46, i Søndersøe
1842, 2202, 0203, Hans Knudsen, gaardmand, 77, i Ørritslev
1842, 0104, 0804, Anders Hansen, 18, i Søndersøe. Søn af huusmand Hans Jørgensen
1842, 2104, 2404, Dødfødt dreng, søn af kromand Niels Andersen og Maren Rasmussen, i Søndersøe
1842, 2308, 2808, Rasmus Jørgensen, gaardmand, 62, i Søndersøe
1842, 0712, 1402, Jørgen Nielsen, 22, i Vedbye. Søn af afdøde gaardmand Niels Rasmussen
1843, 3001, 0502, Johan Peter Rasmussen, huusmand, 65, i Søndersøe
1843, 1602, 2202, Rasmus Henningsen, 8, søn af huusmand Henning Rasmussen, i Søndersøe
1843, 0905, 1405, Hans Andersen, tjenestekarl, 20, i Søndersøe
1843, 16050, 2205, Hans Hansen,1, søn af tjenestekarl Hans Hansen, i Søndersøe
1843, 2607, 3007, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Claus Andersen, i Vedbye
1843, 2907, 0608, Anders Jørgensen, 12 dage, søn af pige Marie Kirstine Andersen, i Søndersøe og indsidder Jørgen Hansen, i Søndersøe
1843, 1408, 1708, Lars Madsen, tjenestekarl, 38, hos gaardmand Mads Olsen, i Søndersøe
1843, 1109, 1709, Udøbt dreng (tvilling), søn af gaardmand Jens Larsen og Karen Hansen, i Seerup
1843, 1109, 1709, Niels Jensen (tvilling), ½ dag, søn af gaardmand Jens Larsen og Karen Hansen, i Seerup
1843, 1310, 2010, Rasmus Jørgensen, aftægtsmand, 76, i Seerup
1844, 1608, 2108, Hans Pedersen, huusmand, 42, i Søndersøe
1844, 2110, 2710, Udøbt dreng, 9 dage, søn af indsidder Hans Jespersen og Marie Poulsen, i Søndersøe
1845, 0701, 1201, Rasmus Hansen, 8 dage, søn af huusmand Hans Eriksen og Laurine Pedersen, i Søndersøe
1845, 2201, 3001, Casper Rasmussen, aftægtsmand, 78, i Vedbye
1845, 2201, 2601, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Gregersen og Anne Dorthe Christensen, i Søndersøe
1845, 0809, 1409, Lars Christian Jørgensen, 1, søn af gaardmand Jørgen Hansen, i Seerup
1845, 1610, 2210, Lars Hansen, ½, søn af huusmand Hans Jacobsen og Kirsten Jørgensen, paa Ørritslev Mark
1845, 2610, 0211, Udøbt dreng, 4 uger, søn af huusmand Peder Hansen og Abelone Marie Clausen, i Ørritslev
1845, 1411, 1911, Jens Pedersen, ½, søn af huusmand Peder Hansen og Maren Hansen, i Søndersøe
1845, 3011, 0812, Knud Nielsen, aftægtsmand, 85, i Søndersøe
1846, 2901, 0102, Udøbt dreng, 7 dage, søn af huusmand Niels Hendriksen og Karen Nielsen, i Ørritslev
1846, 1402, 2202, Hans Knudsen, huusmand, 44, i Søndersøe
1846, 2106, 2406, Hans Jørgensen, 5, søn af indsidder Jørgen Hansen og Marie Kirstine Andersen, i Søndersøe
1846, 1607, 2007, Jens Jørgensen, 20, i Ørritslev. Søn af gaardmand Jørgen Jensen og Anne Kirstine Rasmussen, i Ørritslev
1846, 0508, 1008, Lars Jensen, 39, i Vedbye. Søn af gaardmand Jens Jespersen og anne Magrete Hansen, i Vedbye
1846, 3008, 0409, Jørgen Hansen, gaardmand, 39, i Seerup
1846, 0409, 0909, Jørgen Jørgensen, 1, søn af indsidder Jørgen Olsen og Trine Henrichsen, i Ørritslev
1846, 2809, 0210, Mads Rasmussen, almisselem, 75, i Søndersøe
1846, 0610, 1110, Dødfødt dreng, søn af indsidder Anders Andersen, i Vedbye
1846, 0810, 1110, Udøbt dreng, 2 dage, søn af pige Bodil Nielsen,af Gjelsted og huusmand Hans Jacobsen, paa Ørritslev Mark
1847, 1302, 1902, Peder Andersen, tjenestekarl, 21, i Søndersøe
1847, 2302, 0303, Jørgen Jørgensen, tjenestekarl, 51, i Søndersøe
1847, 1704, 2304, Jørgen Sørensen, tjenestekarl, 27, i Søndersøe
1847, 0207, 0607, Gustav Larsen, almisselem, 56, i Søndersøe Hospital
1847, 2907, 0208, Henning Rasmussen, huusmand, 46, i Søndersøe
1847, 2608, 2908, Udøbt dreng, 1½ dag, søn af indsidder Peder Nielsen og Karen Marie Hansen, i Søndersøe
1847, 2309, 2609, Dødfødt dreng, søn af indsidder Anders Andersen og Anne Susanne Andersen, i Vedbye
1847, 1410, 2010, Hendrik Mogensen, aftægtsmand, 73, i Søndersøe
1847, 1712, 2212, Knud Rasmussen, 1 maaned, søn af indsidderske Anne Madsen, i Seerup
1848, 0601, 1201, Peder Christensen, aftægtsmand, 76, i Seerup
1848, 1402, 2002, Rasmus Hansen, gaardbestyrer, 33, i Søndersøe
1848, 0503, 1303, Jørgen Nielsen, 5, søn af gaardmand Niels Ottesen og Anne Nielsen, i Ørritslev
1848, 0803, 1503, Mads Olsen, gaardmand, 72, i Søndersøe
1848, 2005, 2405, Hans Jørgensen, huusmand, 62, i Søndersøe
1848, 2306, 2806, Chrestian Holm, avlsforvalter, 29, paa Dallund
1848, 2308, 2708, Rasmus Olsen, 3 maaneder, søn af tjenestepige Mette Catrine Rasmussen, i Vedbye
1848, 2708, 0309, Udøbt dreng, 3 uger, søn af indsidder Peder Nielsen og Karen Nielsen, i Sønderbye
1848, 2809, 0310, Peder Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 82, i Søndersøe
1848, 2210, 2910, Niels Hansen, 8½ maaned, søn af huusmand Hans Jacobsen, paa Ørritslev Mark
1848, 0512, 1312, Mads Sørensen, aftægtsmand, 88, i Søndersøe
1848, 2512, 3012, Knud Pedersen, huusmand, 57, i Seerup
1849, 0801, 1401, Hans Jespersen, indsidder, 29, i Søndersøe
1849, 2101, 2801, Udøbt dreng, 3 uger, søn af pige Kirsten Hansen, i Søndersøe
1849, 1502, 2102, Rasmus Pedersen, 11 maaneder, søn af huusmand Peder Hansen, i Søndersøe
1849, 0103, 0903, Christen Hjæresen, aftægtsmand, 76, paa Ørritslev Mark
1849, 2503, 0104, Rasmus Hansen, 9 maaneder, søn af pige Kirstine Henningsen, i Søndersøe
1849, 2803, 0104, Knud Rasmussen, 5 uger, søn af pige Maren Knudsen, af Søndersøe
1849, 0807, 1207, Rasmus Nielsen, 6 uger, søn af pige Kirstine Rasmussen, i Vedbye
1849, 0108, 0508, Rasmus Knudsen, 2 maaneder, søn af huusmand Knud Larsen, i Søndersøe
1849, 2708, 0209, Hans Jacobsen, huusmand, 43, paa Ørritslev Mark
1849, 1809, 2409, Knud Christensen, 21, i Søndersøe. Søn af huusmand Christen Knudsen
1849, 2309, 2809, Hans Rasmussen, tjenestekarl, 28, i Søndersøe
1849, 2411, 3011, Lars Jørgensen, huusmand, 35, i Søndersøe
1850, 0801, 1601, Lars Hansen, aftægtsmand og bødker, 72, i Søndersøe Skov
1850, 1802, 2002, Dødfødt dreng, søn af huusmand Just Pedersen, paa Ørritslev Mark
1850, 2202, 0103, Niels Hansen, aftægtsmand, 80, i Søndersøe
1850, 0803, 1503, Anders Knudsen, tjenestekarl, 27, af Søndersøe. Stedsøn af afdøde gaardmand Knud Jensen
1850, 1603, 2403, Anders Jensen, indsidder, 54, i Søndersøe
1850, 2006, 2406, Hans Larsen Minde, fattiglem, 72, i Søndersøe
1850, 1410, 2110, Mads Hansen, 3, søn af gaardmand Hans Madsen, i Søndersøe
1850, 2910, 0811, Niels Pedersen, 7, søn af gaardmand Peder Justensen, i Søndersøe
1850, 1012, 1512, Lars Rasmussen, 13 dage, søn af huusmand og slagter Rasmus Larsen, i Søndersøe
1850, 1512, 2012, Hans Andersen, tjenestekarl, 28, i Vedbye. Søn af huusmand Anders Andersen
1851, 2301, 2901, Hans Jørgensen, 2, søn af indsidder Jørgen Hansen, i Søndersøe
1851, 2901, 0202, Mads Hansen, 1½, søn af indsidder Hans Madsen, paa Vedbye Mark
1851, 1003, 1603, Jens Hansen, huusmand og aftægtshuusmand, 70, Søndersøe Mark
1851, 2203, 3103, Peder Larsen, 11, søn af gaardmand Lars Mikkelsen og Anne Dorthe Pedersen, i Ørritslev
1851, 3105, -, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Steffensen og Johanne Marie Knudsen, i Seerup
1851, 2911, 0712, Jørgen Hansen, ½, søn af gaardmand Hans Hansen og Anne Kirstine Rasmussen, i Seerup
1851, 0512, 1212, Rasmus Eriksen, tjenestekarl, 60, i Søndersøe
1851, 2612, 01011852, Knud Rasmussen, indsidder, 76, i Søndersøe
1852, 0101, 0901, Jesper Pedersen, huusmand, 46, paa Ørritslev Mark
1852, 1203, 1703, Niels Andersen, almisselem, 76, i Søndersøe Skov
1852, 2203, 2803, Niels Knudsen, 1, søn af gaardmand Knud Nielsen og Maren Christiansen, i Søndersøe
1852, 0704, 1404, Lars Larsen, huusmand, 65, i Søndersøe Skov
1852, 1504, 2104, Johan Adrian, møllersvend, 25, paa Ørritslev Mølle
1852, 2004, 2804, Jørgen Hansen, gaardmand, 78, i Søndersøe
1852, 3105, 0606, Knud Rasmussen, huusmand, 55, i Søndersøe
1853, 1601 ,2301, Udøbt dreng, 16 dage, søn af pige Johanne Marie Pedersen, af Ørritslev
1853, 0702, 1402, Bartholomæus Rasmussen, huusmand, 44, i Søndersøe
1853, 0103, 0903, Jens Adriansen, møller, 70, paa Ørritslev Mark
1853, 2605, 2905, Mathias Jensen (tvilling), søn af gaardmand Jens Larsen og Karen Hansen, af Seerup
1853, 2605, 2905, Niels Jensen (tvilling), søn af gaardmand Jens Larsen og Karen Hansen, af Seerup
1853, 2507, 2807, Frederik Frederiksen, indsidder, 37, i Søndersøe
1853, 2809, 0610, Jørgen Jensen, aftægtsmand, 61 i Ørritslev
1853, 0812, 1412, Rasmus Hansen, 3 maaneder, søn af indsidder Hans Rasmussen, i Søndersøe
1853, 1412, 2112, Hans Pedersen, 4 uger, søn af huusmand Peder Hansen, i Ørritslev
1854, 3001, 0502, Dødfødt dreng, søn af pige Anne Jacobsen, af Søndersøe og tjenestekarl Hans Nielsen, i Søndersøe
1854, 2202, 2702, Hans Christian Hansen, 2 og 3 maaneder, søn af indsidder Andreas Hansen, af Skoven
1854, 3006, 0307, Lars Pedersen, indsidder, 54, i Ørritslev
1854, 2608, 3008, Christen Knudsen, huusmand, 60, i Søndersøe
1854, 1210, 2010, Lars Jespersen, aftægtsmand, 80, i Søndersøe
1854, 2412, 2912, Niels Hansen, huusmand, 58, i Søndersøe
1855, 0603, 1203, Anders Clausen, 16, søn af gaardmand Claus Andersen, i Vedbye
1855, 0703, 1403, 2 dødfødte drenge (tvillinger), sønner af gaardmand Ole Nielsen, i Søndersøe
1855, 2004, 2704, Niels Pedersen, tjenestekarl, 40, i Vedbye
1855, 1105, 1805, Jeppe Clemmensen, gaardmand, 69, i Vedbye
1855, 2705, 0106, Niels Olsen, 3, søn af gaardmand Ole Nielsen, i Ørritslev
1855, 1406, 2006, Niels Christian Olsen Bech, 8, søn af gaardmand Ole Hansen, i Søndersøe
1855, 0908, 1308, Peder Jensen, aftægtsmand, 79, i Ørritslev
1855, 1710, 2110, Dødfødt dreng, søn af huusleier Lars Larsen, paa Dallund Mark
1855, 1411, 1911, Niels Jørgensen, 3 maaneder, søn af pige Marie Kirstine Nielsen, af Vedbye
1855, 3011, 0712, Gustav Christiansen, tjenestekarl, 52, i Søndersøe
1856, 2901, 0602, Niels Knudsen, gaardmand, 88, i Søndersøe
1856, 0902, 1502, Peder Andersen, aftægtsmand, 76, i Søndersøe
1856, 2703, 0404, Hans Hansen, gaardmand, 36, i Seerup
1856, 2804, 0505, Niels Rasmussen, 6, søn af gaardmand Niels Eriksens datter, i Vedbye
1856, 0106, 0606, Jørgen Christiansen, smed, 65, i Vedbye
1856, 0407, 1007, Lars Christian Larsen, 20, i Søndersøe. Søn af gaardmand unge Lars Larsen
1856, 0708, 1108, Hans Jørgensen, 5½, søn af indsidder Jørgen Hansen, i Søndersøe
1857, 0701, 1401, Jørgen Andersen, tjenestekarl, 26, i Søndersøe
1857, 2803, 0104, Anders Christian Sørensen, 2½, søn af indsidder Christian Sørensen, paa Gruusgraven
1857, 2504, 2904, Knud Olsen, almisselem, 78, i Søndersøe
1857, 3004, 0605, Jens Christensen, aftægtsmand, 81, i Ørritslev
1857, 0309, 0909, Rasmus Madsen, huusmand, 60, i Søndersøe
1857, 0410, 1110, Anders Larsen, 13 uger, søn af pige og indsidder Marie Kirstine Andersen
1857, 2612, 03011858, Dødfødt dreng, søn af tjenestepige Karen Marie Nielsen, i Søndersøe
1858, 0301, 1101, Christian Pedersen, ungkarl og væver, 38, i Søndersøe
1858, 2804, 0205, Niels Pedersen, huusmand, 80, i Søndersøe
1858, 0105, 0805, Hans Nielsen, indsidder, 62, i Søndersøe
1858, 0105, 0905, Udøbt dreng, 4 uger, søn af indsidder Christian Jacobsen, i Søndersøe
1858, 0506, 1106, Skov Hvid, aftægtsmand, 63, i Søndersøe Skov
1858, 0107, 0507, Rasmus Jensen, indsidder og almisselem, 87, i Vedbye
1858, 0207, 0407, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Lars Nicolai Nelleman
1858, 2009, 2709, Christen Nielsen, huusmand, 76, i Søndersøe
1858, 3012, 04011859, Christian Schøller, kammerherre og oberstleutenant, 67, til Margaard
1858, 2509, 0210, Niels Henrik Sigvald Segersted, broelægger, 39
1859, 1401, 2101, Søren Andersen, huusmand og bødker, 63, i Søndersøe
1859, 1202, 2002, Hans Hansen, 8, søn af indsidder Hans Jespersens enke
1859, 1702, 2502, Hans Jørgensen, 2, søn af indsidder Jørgen Hansen
1859, 2702, 0403, Jens Christian Jensen, 50 dage, søn af pige Anne Kirstine Christensen, i Seerup
1859, 1103, 1603, Udøbt dreng, søn af pige Karen Marie Rasmussen, af Vedbye og Hans Vamberg, paa Elvegaard
1859, 1503, 2003, Lars Larsen, 2, søn af huusleier Lars Larsen, paa Langehede
1859, 2404, 0405, Rasmus Pedersen, gaardmand, 59, i Ørritslev. Født sammesteds
1859, 1905, 2405, Rasmus Peder Pedersen, 5½, søn af huusmand Peder Hansen, paa Søndersøe Mark. Født sammesteds
1859, 2905, 0406, Christian Christiansen, gaardmand, 57, i Søndersøe. Født sammesteds  
1859, 1607, 2207, Peder Justesen, gaardmand, 78, i Søndersøe. Født sammesteds
1859, 0209, 0909, Hans Lavrits Bærtelsen, 10 uger, søn af maler Lars Bærtelsen, i Ørritslev. Født sammesteds
1859, 2709, 0210, Niels Theodor Pedersen, ½, søn af indsidder og murer Peter Vilhelm Hansen, i Søndersøe. Født sammesteds
1859, 2610, 3010, Lars Peder Nielsen, 14 dage, søn af gaardmand Ole Nielsen, i Søndersøe. Født sammesteds
1859, 2710, 0211, Jørgen Hendriksen, smed, 79, i Ørritlsev. Født i Skovshøirup
1859, 3110, 0611, Jørgen Hansen, 2½, søn af indsidder Hans Rasmussen, i Søndersøe. Født sammesteds
1859, 0211, 0911, Niels Christensen, gaardmand, 45, i Søndersøe. Født i Beldringe, Lunde Sogn
1859, 0712, 1412, Claus Hansen, gaardmand, 75, paa Søndersøe Mark. Født i Særslev Sogn
1859, 2812, 04011861, Jørgen Rasmussen, 16, stedsøn af gaardmand Anders Jensen og Karen Jørgensen, i Ørritslev. Født sammesteds
1860, 0902, 1502, Anders Jensen, gaardmand, 36, i Ørritslev. Født i Skambye Sogn. Søn af Jens Iversen
1860, 1503, 2303, Christen Poulsen, gaardmand, 73½, i Søndersøe. Født i Lundsgaard, Vigerslev Sogn
1860, 1807, 2307, Anders Andersen, huusmand, 58½, i Kjeldsbyhuus. Født sammesteds. Søn af huusmand Anders Andersen
1861, 1304, 1904, Anders Sørensen, 3 uger og 1 dag, søn af gaardmand Rasmus Sørensen og Karen Andersen, i Søndersøe
1861, 1804, 2404, Hans Peter Hansen, tjenestekarl, 29, i Seerup. Søn af afgangne husmand Hans Persen, i Søndersøe
1861, 0205, 0805, Søren Christiansen, huusmand, 46, paa Ørritslev Mark. Født i Kosterslev, Særslev Sogn
1861, 0605, 1105, Jens Knudsen, huusmand, 57, paa Ørritslev Mark. Født sammesteds
1861, 0506, 0906, Hans Jesper Pedersen, 18, i Søndersøe. Født heri Byen. Søn af indsidder Peder Christian Hansen
1861, 1806, 2306, Niels Christian Hansen, 9 maaneder, søn af ugift fruentimmer Kirstine Marie Rasmussen. Født i Odense
1861, 2006, 2306, Jens Peder Jensen, 11 dage, søn af udlagt barnefader smed Peder Jensen, i Søndersøe
1861, 0411, 1011, Christian Jacobsen, indsidder, 63, i Søndersøe. Født sammesteds
1861, 1611, 2011, Johan Peter Evald Thede, godsforvalter, 54, paa Dallund. Født i Haarslev, Præstøe Amt
1861, 1512, 2312, Christen Hansen, 57, gaardmand, i Seerup. Født i Svendstrup, Særslev Sogn
1862, 3001, 0702, Hans Andersen, aftægtsgaardmand, 81, i Seerup. Født sammesteds
1862, 3005, 0306, Lars Hendriksen, gaardmand, 32, i Søndersøe. Født i Aarslev. Søn af gaardmand Henrik Pedersen sammesteds
1862, 1406, 1806, Henrik Emil Linhart, 6 uger, søn af skomager Linhart, paa Ørritslev Mark. Født sammesteds
1862, 2406, 2906, Anders Christiansen Lind, 14 dage, søn af bødker Christian Jacobsen Lind, paa Langehed
1862, 0407, 0707, Anders Andersen, 8 uger, søn af indsidder Anders Andersen, i Vedbye. Født sammesteds
1862, 2809, 0610, Hans Jacobsen, huusmand, 42, paa Holmene. Født i Lunde
1862, 1910, 2410, Mads Jørgen Nielsen, 4 og 9 maaneder, søn af huusmand Niels Madsen, i Søndersøe. Født i Søndersøe
1862, 1612, 2212, Jens Larsen, aftægtsmand, 88, i Ørritslev. Født i Særslev
1862, 3012, 05011863 Lars Nielsen, aftægtsmand, 85, i Søndersøe. Født i Karhusene, Vissenberg Sogn
1863, 1001, 1601, Hans Jensen, gaardeier, 53, i Søndersøe. Født sammesteds
1863, 1202, 2002, Søren Nielsen, skrædder, 74, paa Ørritslev Mark. Født i Indslev
1863, 1702, 2202, Dødfødt dreng, søn af gaardbestyrer Lars Fransen, i Ørritslev
1863, 2405, 0106, Rasmus Clausen, aftægtsmand, 76½, i Søndersøe. Født i Alkebye
1863, 0107, 0507, Mads Knudsen, 29½, ... Født i Søndersøe
1863, 1607, 1907, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jørgen Hansen, i Seerup
1863, 2710, 0211, Lars Larsen, aftægtsmand, 58, i Søndersøe. Født sammesteds
1863, 0911, 1611, Gregers Hansen, aftægtsmand, 79, paa Holmene. Født i Moderup
1863, 2012, 2812, Niels Eriksen, aftægtsmand, 80, i Vedbye. Født i Søndersøe
1863, 2012, 2612, Christen Nielsen, tjenestekarl, 64½, i Søndersøe Præstegaard. Født i Vissenberg
1864, 2902, 0603, Mads Nielsen, almisselem, 79½, i Søndersøe. Født i Frammelev
1864, 1205, -, Otte Manges, 1 og 3 maaneder, pleiebarn af væver Anders Christensen, fra Fredericia
1864, 2005, 2605, Hans Rasmussen Andersen, klodsemager, 42, boende paa Dallund. Født i Lumbye
1864, 2705, 0306, Anders Larsen, gaardeier, 50, i Søndersøe. Født sammesteds
1864, 0408, 1008, Niels Gregersen, gaardaftægtsmand, 80, i Seerup. Født i Søndersøe
1864, 0410, 1010, Laurits Julius Larsen, 5, søn af gaardmand Lars Christian Hansen, i Ørritslev. Født sammesteds
1864, 1210, 1810, Ole Nielsen, gaardmand, 49, i Søndersøe. Født sammesteds
1865, 1501, 2201, Hans Larsen, 3, søn af huusmand og væver Lars Knudsen, i Søndersøe. Født sammesteds
1865, 2201, 2901, Dreng, 1½ time, søn af smed Jens Hansen, i Vedbye  
1865, 0702, 1302, Peder Larsen, 3½, stedsøn af gaardmand Lars Nielsen, i Søgaard. Født sammesteds
1865, 2502, 0503, Christen Christensen, indsidder og almisselem, 86 og 9 maaneder, paa Søndersøe Mark. Født i Søndersøe
1865, 1603, 2403, Jens Sørensen, 23, i Søndersøe. Født sammesteds. Søn af huusmand Søren Andersen
1865, 1404, 2104, Hans Peder Sørensen, 22 dage, søn af huusmand Søren Hansen, paa Ørritslev Mark
1865, 1804, 2404, Hans Andersen, indsidder, i Ørritslev. Født i …
1865, 0405, 1005, Hans Nielsen, gaardmand, 58, i Vedby. Født sammesteds
1865, 3005, 0506, Jens Larsen, fhv. smed og husmand, 42, paa Søndersøe Mark
1865, 1507, 1907, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jørgen Nielsen, i Seerup
1865, 1409, 1709, Anders Jacobsen Lind, 7 dage, søn af indsidder Jens Peter Jacobsen Lind, i Søndersøe
1866, 2401, 2801, Hans Frederik Hansen, 16 uger, søn af indsidder Hans Pedersen, i Seerup
1866, 2303, 2803, Hans Peder Pedersen, 7 dage, søn af tjenestekarl Mads Pedersen, i Søndersøe
1866, 2703, 0204, Jens Adolphsen, indsidder, 65 og 9 maaneder, i Søndersøe. Født sammesteds
1866, 2803, 0404, Harald Jakob Johan Nyborg, 3, søn af hr. forpagter Nyborg, paa Zastrov
1866, 0504, 0804, Christian Henrich Andersen, 4½, søn af huusmand Lars Andersen, i Søndersøe. Født sammesteds
1866, 2406, 2906, Christian Tornøe, opsynsmand, 36, ved Daareanstalten i Odense. Født i Vigerslev
1866, 3006, 0407, Henrik Hansen, 2½, søn af fruentimmer Ane Dorthea Henriksen. Født i Søndersøe
1866, 1707, 2107, Rasmus Christensen, huusmand, 66, i Skadehuset. Født i Skovbye
1866, 1909, 2409, Lars Nielsen, aftægtsmand, 66, i Ørritslev. Født sammesteds
1866, 0511, 1211, Hans Knudsen, tømmermand, 56, i Søndersøe. Født i Gjøngstrup
1866, 2311, 3011, Hans Larsen, gaardmand, 44, i Søndersøe. Født sammesteds
1867, 2001, 2801, Peder Hansen, 4 og 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Hansen, paa Soineberg. Født sammesteds
1867, 1402, 2102, Carl Jacob Adolphsen Svelmø, skolelærer og kirkesanger, 70½, i Søndersø. Født i Verninge
1867, 1903, 2403, Knud Knudsen, daglejer, 60, i Søndersø. Født i Søndersø
1867, 0707, 1207, Hans Larsen, 16, søn af indsidder Lars Christiansen, i Søndersø Skov. Født i Søndersø
1867, 0909, 1509, Mads Nielsen, 11 uger, søn af gaardmand Jørgen Nielsen, af Serup
1867, 0911, 1511, Niels Nielsen, 3, søn af skrædder Knud Nielsen, i Ørritslev. Født sammesteds
1867, 1212, 1812, Mads Rasmussen, tjenestekarl, 32, hos Lars Mikkelsen i Ørritslev. Født i Ørritslev
1867, 2312, 3012, Henning Henningsen (tvilling), 20 timer, søn af ugift fruentimmer Christiane Henningsen, i Søndersø. Født sammesteds
1867, 2412, 3012, Jørgen Henningsen (tvilling), 36 timer, søn af ugift fruentimmer Christiane Henningsen, i Søndersø. Født sammesteds
1868, 1101, 1901, Udøbt dreng, søn af gaardmand Clemen Jeppesen, i Vedby. Født sammesteds
1868, 1101, 2001, Ole Nielsen, gaardfæster, 62, i Ørritslev. Født sammesteds
1868, 1602, 2202, Claus Hansen, aftægtsmand, 68, i Søndersø. Født sammesteds
1868, 1902, 2602, Knud Hansen, aftægtsmand, 63, i Serup. Født i Serup
1868, 2002, 2602, Hans Frandsen, tømrer, 32, paa Søndersø Mark. Født i Veflinge
1868, 1903, 2403, Niels Petersen, enkemand, 68, i Søndersø. Født i Tommerup
1868, 1204, 2004, Lars Nielsen, aftægtsmand, 83, i Søndersø. Født i Skovshøirup, Broby Sogn
1868, 1605, 2005, Hans Jørgen Rasmussen, 2½, søn af indsidder Rasmus Andersen
1868, 0306, 1106, Peter Kristensen Ladegaard, gaardmand, 77, i Søndersø. Født i Ollerup
1868, 0406, 0806, Peder Pedersen, tjenestekarl, 25, af Søndersø. Født i Vedby
1868, 2006, 2606, Christian Clausen Lamp, enkemand og fattiglem, 74. Født i Holsteen
1868, 1707, 2207, Hans Hansen, gaardfæster, 64, i Vedby. Født i Vigerslev
1868, 1008, 1608, Ole Hansen, gaardeier, 68 og 4 maaneder, i Søndersø. Født i Skamby
1868, 1911, 2611, Lars Christiansen, røgter, 48, paa Sastrovgaarden. Født i Brenderup
1868, 1412, 2112, Jørgen Hansen Larsen, aftægtsmand, 68, i Søndersø. Født i Skovsgaarde
1869, 2704, 0205, Niels Rasmussen, 5, søn af slagter Rasmus Larsen, i Søndersø. Født sammesteds
1869, 0505, 1105, Jens Peter Christian Pedersen, 1, søn af opsynsmand Frands Christian Pedersen, paa Vedby Mark. Født i Odense
1869, 1305, 1805, Hans Jensen, 3½, søn af smed Peder Christian Jensen. Født i Søndersø
1869, 1605, 2005, Lauritz Christian Larsen, 9 maaneder, søn af træskomand Niels Larsen, paa Holmene. Født i Lumby
1869, 0206, 0806, Niels Larsen, indsidder og almisselem, 85, i Fattiganstalten. Født i Søndersø
1869, 0207, 0707, Simon Hansen, 10, søn af indsidder Hans Rasmussen, paa Grusgraven. Født i Særslev
1869, 1609, 2109, Dødfødt dreng, søn af smed Peder Christian Jensen og Abelone Marie Larsen, i Søndersø
1869, 2710, 0311, Søren Sørensen, enkemand og aftægtsmand, 78, i Søndersø. Født i Kjølstrup
1869, 0311, 0911, Hans Peter Olsen, 5, søn af uhrmager Rasmus Olsen, i Vedby. Født sammesteds
1869, 1311, 1911, Jesper Jensen, gaardfæster, 49, i Vedby. Født sammesteds
1870, 1901, 2801, Peder Nielsen Pedersen, 4, søn af gaardbestyrer Niels Pedersen, i Ørritslev. Født sammesteds
1870, 2003, 2803, Hans Nielsen, huusmand og væver, 58, paa Søndersø Holme. Født i Søndersø
1870, 2506, 0107, Niels Peder Henriksen, tjenestekarl, 21½, i Askeby, Særslev Sogn. Født i Søndersø
1870, 0207, 0807, Niels Jørgensen, gaardmand, i Søndersø. Født i Søndersø
1870, 0807, 1107, Dødfødt dreng, søn af tjenestepige Karen Marie Jensen, i Søndersø
1870, 2307, 2807, Hans Andersen, huusmand, 46, paa Ørritslev Mark. Født i Uggerslev
1870, 3007, 0308, Jørgen Hansen, indsidder, 66, i Søndersø. Født i Søndersø
1870, 1008, 1508, Hans Andersen, fæstehuusmand, 70, paa Fluebjerg. Født i Kjelby
1870, 2708, 0209, Søren Jørgensen, gaardfæster,63, i Søndersø. Født i Kjøng
1870, 0209, 0709, Lars Mikkelsen, gaardeier, 63, i Ørritslev. Født i Jullerup
1870, 0210, 0810, Christen Eriksen, aftægtsmand, 83, i Søndersø. Født i Lunde Sogn
1870, 1910, 2610, Niels Larsen, almisselem, 76. Født i Uggerslev
1870, 2010, 2610, Lars Larsen, aftægtsmand, 77, i Søndersø. Født i Søndersø
1870, 3112, 05011871, Anders Andersen, almisselem, 80. Født i Søndersø
1871, 1601, 2201, Jens Jørgensen, fhv. skovfoged, 84, i Søndersø Skov. Født i Sjælland
1871, 1202, 2002, Niels Ottosen, aftægtsmand, 77, i Ørritslev. Født i Kosterslev
1871, 2401, 3001, Peder Nielsen, 4 maaneder, søn af gaardmand Lars Nielsen, i Søgaard. Født sammesteds
1871, 2806, 0307, Christian Rasmussen, 21. Søn af Kirsten Rasmussen. Født i Haarslev
1871, 2707, 0208, Johan Henrik Edsberg, fhv. sognepræst, 90, for Søndersø. Født i Brenderup
1871, 1208, 1608, Udøbt dreng, 1 time, søn af indsidder Rasmus Hansne, paa Langehed
1871, 2808, 0109, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jørgen Pedersen, Søndersø
1871, 0312, 1012, Rasmus Jensen, 5 maaneder, søn af huusmand Hans Jensen, i Serup Mose. Født sammesteds
1871, 1012, 1412, Hans Nielsen, aftægtsmand, 70, i Serup. Født i Vissenbjerg
1872, 1302, 2102, Søren Sørensen, 8 dage, søn af gaardmand Rasmus Sørensen, Søndersø. Født sammesteds
1872, 1403, 2003, Julius Allerø Ejgaard, 4 uger, søn af rebslager Peder Ejgaard, paa Ørritslev Mark
1872, 0805, 1505, Christen Olsen, husejer, 54, paa Søndersø Mark. Født i Veflinge
1872, 1808, 2308, Rasmus Peder Rasmussen, 8 dage, søn af tjenestepige Ane Larsen. Født paa Søndersø Mark
1872, 2110, 2710, Johannes Jørgensen, 9½, søn af indsidder Jørgen Christensen, Skoven. Født sammesteds
1873, 0801, 1501, Hans Pedersen, 2, søn af tømrer Anders Pedersen, Søndersø Holme
1873, 1001, 1601, Lars Olsen, indsidder, 66, i Søndersø. Født i Skamby
1873, 1501, 2201, Harald Martin Rasmussen, 16 uger, søn af smed Jørgen Rasmussen, i Vedby. Født sammesteds
1873, 0307, 0707, Niels Pedersen, husmand, 43, i Søndersø. Født sammesteds
1873, 0209, 0809, Hans Nielsen, tjenestekarl, 24, i Veflinge. Født i Søndersø Skov
1873, 0512, 1212, Niels Larsen, gaardlejer, 39, i Ørritslev. Født sammesteds
1873, 3112, 0501, Niels Larsen, fattiglem, 63. Født i Søndersø
1874, 1302, 2002, Gudmand Andersen, skovfoged, 68½, i Søndersø Skov. Født paa Sjælland
1874, 2702, 0603, Steffen Hansen, gaardmand, 70, i Serup. Født i Svendstrup, Særslev Sogn
1874, 3003, 0604, Niels Steffen Nielsen, 13 dage, søn af gaardmand Frederik Nielsen, Søndersø. Født sammesteds
1874, 0805, 1405, Dødfødt dreng, søn af bødker W. Seemann, i Søndersø
1874, 2805, 0206, Jens Andersen, sadelmagersvend, 34½, i Næsbyhoved Broby. Født i Søndersø
1874, 2406, 2706, Marius Simon Eriksen, 1½, søn af tømmersvend Hans Christian Eriksen, i Odense. Født i Odense
1874, 1407, 2007, Claus Andersen, gaardfæster, 62, i Vedby. Født i Søndersø
1874, 2307, 2707, Frederik Hansen, 11 maaneder, søn af husmand Hans Pedersen, i Serup. Født sammesteds
1874, 2208, 2808, Hans Jørgen Hansen, 5 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Hansen, i Ørritslev. Født sammesteds
1874, 2308, 2808, Hans Frederiksen, gaardejer, 57½, i Vedby. Født sammesteds
1874, 2708, 0109, Niels Sørensen, tjenestekarl,42, i Ørritslev. Født i Udby
1874, 1809, 2309, Hans Nielsen, husmand, 67, i Søndersø. Født i Harritslev
1874, 1809, 2509, Hans Larsen, selvejerhusmand, 58, i Søndersø Skov. Født sammesteds
1874, 0110, 0410, Udøbt dreng, 3 timer, søn af tømer Hans Eriksen. Født sammesteds
1875, 2701, 0302, Hans Madsen, aftægtsmand, 75, i Søndersø. Født i Søndersø
1875, 2403, 0204, Hans Marius Hansen, 1 time, søn af tjenestepige Hansine Martinsen, i Søndersø. Født sammesteds
1875, 1502, 2002, Rasmus Allerø Ejgaard, rebslager, 75, i Ørritslev. Født i Aarhus
1875, 0303, 1003, Jens Sørensen, 9 maaneder, søn af bødker Hans Sørensen, i Søndersø. Født sammesteds
1875, 1505, 2005, Rasmus Larsen, 2, søn af fattiglem Ane Marie Larsen. Født i Søndersø
1875, 2505, 0306, Mads Rasmussen, daglejer, 29, paa Søndersø Mark. Født i Ejby
1875, 0506, 1006, Jeppe Jacobsen, husmand, 70, paa Ørritslev Mark. Født i Veflinge Sogn
1875, 2906, 0507, Hans Rasmussen, husmand, 69, i Søndersø. Født i Serup
1875, 0708, 1208, Claus Nielsen, gaardfæster, 59½, i Vedby. Født i Søndersø
1875, 1308, 1808, Peder Rasmussen Ejlby, dyrlæge, 78, i Søndersø. Født i Eilby
1875, 0409, 1009, Anders Christensen, tjenestekarl, 52. Født i Allesø
1875, 0110, 0610, Christian Sørensen, almisselem, 68. Født i Vissenberg
1875, 0210, 0810, Hans Nielsen, 5, stedsøn af husmand Jens Jørgensen. Født i Søndersø
1875, 0510, 1210, Lars Andersen, lem, 84, paa Fattiggaarden. Født i Lunde
1875, 1010, 1410, Rasmus Jørgensen, arbejdsmand, 56. Født i Brylle
1876, 0501, 1201, Henrik Madsen, enkemand og skrædder, 67. Født i Søndersø
1876, 1402, 2002, Holger Alrøe Eigaard, ½, søn af rebslager Peder Alrøe Eigaard, paa Ørritslev Mark. Født sammesteds
1876, 1103, 1503, Axel Valdemar Andreas Larsen, 7 maaneder, søn af sadelmager Hans Larsen, i Søndersø. Født sammesteds
1876, 1403, 2003, Hans Gregersen, husmand, 85, i Søndersø. Født i Søndersø
1876, 1604, 2304, Johannes Jørgensen, 3 maaneder, søn af indsidder Jørgen Christensen, i skoven. Født sammesteds
1876, 2704, 0205, Niels Marius Frandsen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Frandsen, i Ørritslev
1876, 2305, 3105, Frands Larsen, gaardmand, 77½, i Ørritslev. Født i Ullerup
1876, 2305, 2705, Lars Hansen (Minde), indsidder, 65, i Søndersø. Tjenende i Vigerslev Sogn
1876, 0406, 1006, Anders Frederiksen, tømrersvend, 32, i Søndersø. Født i Søndersø
1876, 0806, 1206, Lars Larsen (tvilling), 2 maaneder, søn af tjenestepige Caroline Larsen, i Søndersø. Født sammesteds
1876, 0806, 1206, Jørgen Larsen (tvilling), 2 maaneder, søn af tjenestepige Caroline Larsen, i Søndersø. Født sammesteds
1876, 1408, 1808, Lars Andersen, lejehusmand, 58, paa Langehed. Født i Meelby
1876, 1509, 2109, Hans Knudsen, aftægtsgaardmand, 80, i Søndersø. Født i Søndersø
1876, 1610, 2210, Mads Jørgen Jørgensen, 9 maaneder, søn af husmand Henrik Jørgensen. Født i Søndersø
1876, 2710, 0211, Peder Christensen, enkemand og fæstehusmand, 84, i Søndersø
1876, 1311, 2011, Niels Pedersen, gaardejer, 33, paa Søndersø Mark. Født i Vedby
1876, 2812, 05011877, Niels Andersen, aftægtsmand, 72, i Søndersø Skov. Født sammesteds
1877, 2303, 2803, Dødfødt dreng, søn af dyrlæge O. Højberg og Betty Hansen, Søndersø Skov
1877, 0104, 0704, Mathias Henrich Rønfeld, aftægtsmand, 74, hos bødker Seemann, i Søndersø. Født i Holsten
1877, 1704, 2304, Gudmand Theodor Gudmandsen, 17½, søn af skovfoged Frederik Gudmandsen, i Søndersø Skov
1877, 2705, 0206, Rasmus Knudsen, 20, i Søndersø. Født sammesteds. Søn af gaardmand Knud Hansen
1877, 3005, 0606, Jørgen Christoffersen, husejer, 67, paa Søndersø Mark. Født i Særslev Sogn
1877, 1606, 2206, Rasmus Pedersen, boelsmand, 76½, i Søndersø Skov. Født i Krogsbølle
1877, 1806, 2406, Dødfødt dreng, søn af lejehusmand Lars Larsen, paa Langehed
1877, 1612, 2212, Andreas Nissen Nielssen, praktiserende læge, 36, i Søndersø. Født i Skjoldager, Gram Sogn, i Slesvig
1878, 2302, 2802, Henrik Pedersen, lem, 53, paa Fattiggaarden, Født i Søndersø
1878, 1004, 1704, Jørgen Hansen, 1, søn af gaardejer Niels Hansen, i Søndersø. Født sammesteds
1878, 1808, 2308, Anders Jørgen Pedersen Jordal, 23, i Søndersø. Født i Østrup. Stedsøn af indsidder Hans Mikkelsen, i Søndersø
1878, 1709, 2309, Just Larsen, arbejdsmand, 71. Født i Søndersø
1878, 0211, 0811, Peder Jørgensen, smed, 44½, i Vedby. Født i Vedby
1878, 2411, 3011, Hans Jørgensen Ellegaard, gaardejer, 48, paa Søndersø Holme. Født i Vigerslev
1878, 2411, 3011, Rasmus Rasmussen, fhv. skovfoged, i Søndersø Skov. Født i Vissenberg [ingen alder noteret]
1878, 2212, 2812, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Hansen og Mariane Frederikke Christiansen, i Søndersø
1879, 3001, 0402, Peder Christian Jensen, 3, søn af smed Hans Chr. Jensen, i Søndersø. Født i Søndersø
1879, 0402, 1102, Just Pedersen, enkemand, tømrer og husmand, 72, paa Søndersø Mark. Født i Søndersø
1879, 1602, 2202, Knud Larsen, enkemand og aftægtsmand, 76. Født i Serup
1879, 2102, 2802, Jens Andersen, ½, søn af boelsmand Lars Chr. Andersen. Født i Søndersø Skov
1879, 1503, 2203, Hans Jensen, enkemand og aftægtsmand, 83, i Søndersø. Født i Bederslev
1879, 0405, 1005, Gotfred Kristensen, husmand og træskomand, 55, paa Søndersø Mark. Født i Ørritslev
1879, 2705, 0306, Lars Hansen, selvejermand, 40, paa Ørritslev Mark. Født i Søndersø
1879, 0406, 0906, Jens Andersen Hansen, husmand, 59, paa Søndersø Mark. Født i Bogense
1879, 0408, 1008, Thomas Marius Hansen, 1, søn af afdøde Lars Hansen, paa Ørritslev Mark. Født sammesteds
1879, 0111, 0711, Rasmus Larsen, slagter og husfæster, 84, i Søndersø. Født i Fjeldsted
1879, 1311, 2111, Clemmen Jeppesen, gaardmand, 57, i Vedby. Født sammesteds
1879, 0712, 1312, Niels Hansen, hjulmand, 58, paa Langehed. Født i Søndersø
1880, 2001, 2601, Ole Hansen, husfæster, 61, i Søndersø. Født i Søndersø
1880, 2802, 0703, Rasmus Jørgen Anton Marius Jørgensen, 9 maaneder, søn af husmand Niels Jørgensen, Søndersø Mark
1880, 0304, 1004, Jacob Jacobsen Lind, 2 dage, søn af husmand Jens Peder Jacobsen Lind. Født i Vedby
1880, 1304, 1904, Rasmus Carlsen, 9 maaneder, søn af gaardejer Hans Carlsen, i Vedby
1880, 2904, 0505, Søren Madsen, aftægtsmand, 83, i Søndersø. Født sammesteds
1880, 0605, 1205, Knud Hansen, lem, 70 paa Søndersø Fattiggaard
1880, 3005, 0406, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Niels Hansen og Mariane Frederikke Christiansen, i Søndersø
1880, 0906, 1506, Jacob Nielsen, aftægtsmand, 68, i Søndersø. Født i Vigerslev Sogn
1880, 1707, 2307, Niels Christian Nielsen, 11, søn af smed Anders Jørgen Nielsen, i Søndersø Skov. Født i Karhusene
1880, 2509, 2909, Lauritz Gudmand Anton Nielsen, 2 dage, søn af indsidder Lars Nielsen, i Søndersø Skov
1880, 2009, 2509, Jens Theodor Marius Schragh, godsforvalter, 35, paa Dallund. Født i Odense
1880, 3009, 0510, Niels Peder Pedersen, 3 maaneder, søn af tjenestepige Jensine Nicoline Marie Pedersen
1880, 1511, 2011, Lars Nielsen, husmand, 53, i Søndersø. Født sammesteds
1880, 1511, 2211, Knud Lavard Eriksen, væversvend, 23. Født i Søndersø Skov
1881, 2406, 2806, Rasmus Hansen, væver, 52, i Serup. Født i Rønninge
1881, 2806, 0407, Niels Peder Hansen, soldat, 19. Født i Søndersø. Søn af gaardmand Hans Nielsen
1881, 0807, 1507, Lars Wilhelm Carlsen, landpostbud, 59, Født i Veflinge
1881, 1207, 1607, Knud Lavard Alfred Hoyberg (tvilling), 12 timer, søn af dyrlæge Høyberg, i Søndersø. Født sammesteds
1881, 1207, 1607, Dødfødt dreng (tvilling), søn af dyrlæge Høyberg, i Søndersø Skov. Født sammesteds
1881, 0708, 1108, Niels Jensen, gaardejer, 78, i Søndersø. Født i Ullerup
1881, 1708, 2108, Jens Christian Andersen, 3 uger, søn af husmand Lars Christian Andersen, i Søndersø Skov. Født sammesteds
1881, 0611, 1111, Bertel Jeppesen, aftægtsmand, 85 og 9 maaneder. Født i Søndersø
1881, 0511, 1311, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Pedersen, i Serup
1881, 2912, 05011882, Anders Christian Henningsen, 5, søn af arbejdsmand Rasmus Henningsen. Født i Søndersø
1882, 0401, 1101, Peder Pedersen, lem, 70½, paa Søndersø Fattiggaard. Født i Særslev
1882, 2001, 2301, Henning Henningsen, 9½, søn af arbejdsmand Rasmus Henningsen, paa Langhed. Født i Søndersø
1882, 1302, 1702, Dødfødt dreng, søn af tjenestepige Ane Marie Johansen, i Søndersø
1882, 1702, 2402, Jørgen Christian Rasmussen, opsynsmand, 41½, paa Søndersø Fattiggaard
1882, 2802, 0503, Knud Peder Valdemar Pedersen, ½, søn af skrædder Peder Pedersen, i Søndersø. Født sammesteds
1882, 1003, 1703, Lars Christian Andersen, husejer, 33, i Søndersø Skov. Født i Veflinge
1882, 0804, 1404, Ole Nielsen, gaardmand, 51, i Søndersø. Født sammesteds
1882, 0505, 1205, Thomas Pedersen, arbejdsmand, 60, i Søndersø. Født sammesteds
1882, 1005, 1705, Niels Jørgen Andersen, 1½, søn af bødker Christoffer Andersen. Født i Stensby
1882, 1305, 1805, Hans Peder Hansen, 10, søn af hørsvinger Christen Hansen. Født i Søndersø
1882, 2006, 2606, Niels Christian Nielsen, 7 maaneder, søn af hjulmand Rasmus Nielsen, i Søndersø. Født sammesteds
1882, 1607, 2107, Hans Peder Hansen, 2, søn af husmand Christian Hansen, i Søndersø. Født i Søndersø
1882, 2708, 0109, Anders Jensen, aftægtsmand, 77½, paa Søndersø Mark. Født i Vigerslev Sogn
1882, 1510, 2310, Lars Hansen, husmand, 50½, paa Ørritslev Mark. Født i Serup
1882, 2010, 2810, Niels Larsen, gaardmand, 76, i Veflinge
1882, 2610, 3010, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Henrik Olsen, paa Holmene
1882, 0311, 1011, Niels Povlsen, lem, 78, paa Søndersø Fattiggaard
1882, 0411, 1011, Christian Gustav Svelmøe, sognepræst, 61½, for Allesø og Næsbyhovedbroby
1882, 2312, 02011883, Niels Tange, slagter, 49, i Søndersø
1883, 0804, 1604, Rasmus Peder Kristensen, 21. Født i Søndersø. Søn af arbejdsmand Kristen Pedersen
1883, 0804, 1404, Christian Hansen, lem, 37, paa Søndersø Fattiggaard. Født i Søndersø
1883, 0106, 0606, Hans Christian Nielsen, 8 dage, søn af skomager Knud Nielsen, i Søndersø Skov
1883, 0806, 1206, Rasmus Nielsen, 4 maaneder, søn af gaardejer Frederik Nielsen
1883, 2806, 0307, Rasmus Hansen, tjenestekarl, 29, i Søndersø. Født sammesteds
1883, 0707, 1207, Niels Julius Andersen, ½, søn af tømrer Hans Andersen, Holmene. Født sammesteds
1883, 0509, 1109, Hans Lavritz Hansen, 40 maaneder, søn af murer Niels Hansen, i Snave. Født i Snave
1883, 1710, 2410, Niels Larsen, aftægtsmand, 63, i Søndersø. Født samme steds
1883, 0311, 0811, Peter Marius Pedersen, 7 uger, søn af tømrer Henrik Pedersen, paa Søndersø Mark. Født sammesteds
1883, 1611, 2411, Morten Frandsen, tjenestekarl, 45, i Ørritslev. Født sammesteds
1884, 0404, 1204, Jørgen Pedersen, aftægtsmand, 83½, paa Søndersø Mark. Født i Søndersø
1884, 0305, 0805, Anders Marius Madsen, 5 dage, søn af husmand Gjøde Madsen Damsted, i Skoven, Søndersø
1884, 1605, 2405, Jørgen Knudsen, 17½, søn af gaardejer Peder Knudsen, paa Holmene. Født sammesteds
1884, 2007, 2507, Hans Peter Larsen,12 dage, søn af Josephine Marie Andersen Selem??. Født i Skoven
1884, 2107, 2607, Jens Christian Olsen, 1, søn af husmand Knud Jørgen Olsen Væden, i Skoven. Født sammesteds
1884, 0608, 1008, Oluf Alrø Ejgaard, 11 dage, søn af rebslager Ejgaard, i Ørritslev. Født sammesteds
1884, 2508, 2808, Carl Emil Lemann, 8 og 9 maaneder, søn af bødker Semann, i Søndersø. Født sammesteds
1884, 2109, 2609, Ditlev Koch, fhv. gaardejer, 78, i Vigerlsev. Født paa Langesø
1884, 2809, 0210, Udøbt dreng, 14 dage, søn af skomager Hans Peder Hansen, i Søndersø
1884, 0111, 0811, Peder Hansen, gaardmand, 64½, paa Ørritslev Mark. Født sammesteds
1884, 0612, 1212, Hans Christian Hansen, 4 uger, søn af Caroline Hansen. Født i Søndersø
1884, 1312, 1712, Søren Hansen, 12½, søn af arbejdsmand Hans Rasmussen, i Søndersø. Født sammesteds
1885, 2802, 0403, Jens christian Fischer, 3 maaneder, søn af arbejdsmand Lavritz Chr. Fischer, paa Langehed. Født sammesteds
1885, 2703, 0204, Hans Marius Jens Jacobsen, 3 og 9 maaneder, søn af Peder Nissen Jacobsen. Født i Serup
1885, 0604, 1304, Hans Eriksen, aftægtsmand, 80, i Søndersø. Født i Lunde
1885, 0805, 1305, Rasmus Jensen, aftægtsmand, 83, paa Søndersø Holme
1885, 2505, 0106, Anders Christensen, 2, søn af arbejdsmand Hans Christensen, paa Søndersø Mark. Født sammesteds
1885, 0206, 0806, Mads Nielsen, aftægtsmand, 75, paa Ørritslev Mark. Født i Stenløse
1885, 1406, 1906, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Jens Peter Henningsen, i Langehed
1885, 0309, 0909, Niels Madsen, aftægtsmand, 87, paa Søndersø Mark. Født i Søndersø
1885, 1109, 1409, Knud Rasmussen, 15, søn af arbejdsmand Mads Rasmussen. Født i Søndersø
1885, 0510, 1110, Lars Hansen, fæstehusmand, 69, i Søndersø. Født i Otterup
1885, 3010, 0511, Peder Christian Pedersen, 14 dage, søn af arbejdsmand Frederik Pedersen, paa Vedby Mark. Født sammesteds
1885, 1611, 2111, Jørgen Pedersen, murer, 62, i Søndersø Skov. Født i Stensby
1885, 1112, 1812, Jens Peder Andersen, 4, søn af husmand Anders Andersen, Kjellebyhus. Født sammesteds
1886, 0601, 1201, Jørgen Peder Hansen, 4½, søn af arbejdsmand Mikkel Hansen, Søndersø skov. Født sammesteds
1886, 1202, 1902, Knud Nielsen, skomager, 37, i Søndersø Skov. Født i Broby
1886, 1902, 2402, Harald Viliam Sofus Storgaard, 5 maaneder, søn af ugift Karen Hansen. Født i sognet
1886, 2202, 0103, Niels Henriksen, enkemand og aftægtsmand, 46, paa Ørritslev Mark
1886, 1403, 2303, Peder Christian Pedersen, 23, i Søndersø. Født i Grin dløse. Søn af gaardmand Niels Pedersen
1886, 2204, 2804, Jørgen Jørgensen, fattiglem, 79, hos svigersønnen i Søndersø. Fra Veflinge
1886, 1506, 2106, Peder Hansen, sejvejerhusmand, 70, i Søndersø By
1886, 2506, 0107, Rasmus Nielsen, gaardmand, 37½, paa Søndersø Mark
1886, 2710, 0211, Rasmus Jacobsen, aftægtshusmand, 76, paa Holmene
1886, 1712, 2712, Niels Jensen, gaardejer, 64, i Ørritslev. Født i Søndersø
1887, 0603, 1503, Niels Olsen, gaardejer, 47, i Søndersø. Født samme sted
1887, 0304, 0704, Johannes Marius Christiansen, 4 uger, søn af arbejdsmand Rasmus Christiansen, paa Langehed
1887, 1005, 1705, Niels Andersen, 26, i Vedby. Født sammested. Søn af gaardejer yngre Anders Nielsen
1887, 1406, 2006, Anders Christiansen, 1, søn af smed Lars Christiansen, Vedby
1887, 0407, 0807, Peder Christensen, fattiglem, 76, fra Lunde
1887, 1307, 1707, Laurits Christensen Fischer, røgter, 40, paa Sastrov. Født i Skarrild
1887, 0908, 1408, Peder Christensen, aftægtsmand, 65, paa Søndersø Mark. Født i Guldbjærg
1887, 0409, 0909, Peder Knudsen, gaardejer, 55, paa Søndersø Holme. Født i Kjelleby
1887, 2709, 0110, Knud Hansen, gaardejer, 61, i Søndersø. Født samme sted
1887, 0712, 1412, Lars Christiansen, landmand, 37½, paa Søndersø mark. Født i Allesø
1888, 0701, 1501, Jørgen Anton Marius Nielsen, 9½, søn af arbejdsmand Peder Andersen, Snave. Født i Særslev Sogn
1888, 0102, 0702, Hans Rasmussen, enkemand og almisselem, 87, af Ejlby Mark. Født i Skamby
1888, 1602, 2202, Niels Frederik Nielsen, enkemand, 65, i Søndersø. Født i Kjærby
1888, 1902, 2502, Hans Rasmussen, almisselem, 82, i Søndersø. Født i Skamby Sogn
1888, 0903, 1603, Rasmus Hansen, aftægtsmand, 69, paa Ørritslev Mark
1888, 3103, 0604, Karl Valdemar Larsen, 4 maaneder, søn af arbejdsmand Lars Rasmussen, Teglværkshuset
1888, 0404, 1104, Anders Nielsen, gaardejer, 56, i Søndersø. Født i Søndersø
1888, 1604, 2304, Poul Andreassen, enkemand og lem, 86, paa Søndersø Fattiggaard
1888, 0906, 1506, Hans Laurits Jensen, 3 uger, søn af ugift Thrine Larsen, af Søndersø
1888, 1407, 2007, Jørgen Jørgensen, aftægtsmand, 81, paa Ørritslev Mark
1888, 0508, 1108, Christian Larsen, gaardejer, i Søndersø. Født i Gyrup
1888, 0409, 0909, Bror Viggo Nielsen, 5 uger, søn af ugift Caroline Nielsen, paa Margaard
1888, 1210, 1810, Mads Frederiksen, gaardejer, 62½, i Søndersø. Født i Fraugde
1888, 0711, 1911, Hans Hansen, gaardejer, 60, paa Søndersø Holme. Født i Søndersø
1888, 2912, 04011889, Jørgen Nielsen, gaardbestyrer, 54½, paa Søndersø Holme. Født i Søndersø
1889, 1001, 1801, Christen Hansen, arbejdsmand, 46, i Søndersø. Født i Søndersø
1889, 1601, 2301, Jens Marius Jensen, 1 og 9 maaneder, søn af husmand Jørgen Jensen, paa Semp Mark
1889, 1203, 1803, Henrik Christian Otto Berg, proprietær og ejer, 60, af Lindved. Født sammesteds
1889, 1204, 1904, Hans Peder Jørgensen, møller, 71, paa Dallunds Mølle. Født i Dallunds Vandmølle
1889, 2104, 2704, Hans Madsen, aftægtsmand, 75, i Vedby. Født i Veflinge
1889, 0405, 0905, Aage Christian Nødskou, 6 uger, søn af cand.pharm. Nødskou, i Søndersø
1889, 0705, 1405, Hans Rasmussen, gaardejer, 70, i Søndersø. Født i Skamby
1889, 1007, 1507, Hans Knudsen, landmand, 47, paa Søndersø Holme. Født i Kjelleby
1889, 1407, 1807, Hans Nielsen, husejer, 45, paa Søndersø Holme. Født i Allesø
1889, 2007, 2607, Hans Larsen, aftægtsmand,60, paa Ørritslev Mark, Født i Veflinge
1889, 2607, 0108, Christen Madsen, aftægtsmand, 90½, i Søndersø. Født sammesteds
1889, 3007, 0508, Anders Hansen, husmand og væver, 51, i Søndersø. Født sammesteds
1889, 1909, 2409, Peder Nielsen Pedersen, 10, søn af gaardejer Niels Pedersen, Ørritslev. Født sammesteds
1889, 3009, 0510, Christian Fischer, aftægtsmand, 82, paa Langehed. Født i Søndersø
1889, 0710, 1210, Anders Guldbæk Christensen, 3½, søn af husmand Hans Christensen, Søndersø Mark
1889, 1111, 1611, Anders Andersen, enkemand og husejer, 53, i Snave. Født i Skeby
1890, 0701, 1301, Hans Peder Hansen, 1½, hos bedstemoderen her i Søndersø. Søn af arbejdsmand Jens Hansen, i Odense
1890, 1801, 2501, Hans Nielsen, aftægtsmand, 89½, i Søndersø. Født i Vigerslev
1890, 1002, 1502, Knud Nielsen, aftægtsmand, 71, paa Søndersø Mark. Født i Særslev Sogn
1890, 2005, 2805, Andreas Poulsen, arbejdsmand, 61, i Søndersø
1890, 2205, 2805, Jørgen Christiansen, gaardejer, 60, i Søndersø. Født sammesteds
1890, 3005, 0406, Rasmus Hansen, gaardejer, 49, paa Ørritslev Mark. Født i Ejlby Sogn
1890, 1806, 2306, Jørgen Nielsen, 1, søn af gaardmand Niels Nielsen, i Søndersø. Født sammesteds
1890, 2807, 0208, Jens Pedersen, fhv. kjøbmand og nu husejer, 65, i Søndersø. Født sammesteds
1890, 2608, 0109, Vilhelm Hansen, arbejdsmand, 67, i Særslev Sogn. Født i Kosterslev
1890, 0609, 0909, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Hansen og Maren Hansen, i Søndersø
1890, 2209, 2609, Udøbt dreng, 14 dage, søn af ugift Hansine Andersen, Vedby Mark
1890, 1210, 1710, Lars Hansen, husmand, 68, paa Søndersø Holme. Født i Skamby
1890, 2011, 2511, Vilhelm Peter Stiller, 4 maaneder, søn af slagter Stiller, i Søndersø
1890, 2112, 2812, Ejnar Albert Stiller, 2, søn af slagter Stiller, i Søndersø
1891, 1401, 1801, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Carl Peter Jørgensen, i Søndersø
1891, 1901, 2701, Anders Hansen, skovfoged, i Søndersø Skov. Født i Vissenbjerg
1891, 1002, 1702, Christian Hansen, husejer, 63, i Søndersø. Født i Sandholdts Lyndelse
1891, 2402, 0103, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Jensen, Holmene
1891, 0903, 1503, Hans Hansen, 4 uger, søn af huslejer Johannes Hansen, paa Holmene
1891, 1803, 2203, Dødfødt dreng, søn af ugift Marie Karoline Hansen, Holmene
1891, 0904, 1504, Jens Martin Nielsen, 11 maaneder, søn af husejer Hans Peter Nielsen, Søndersø Mark
1891, 1404, 1904, Dødfødt dreng, søn af Jens Mathiesen, boende i Serup Mose. Lunde
1891, 1704, 2304, Christen Andersen, gaardejer, 81½, paa Ørritslev Mark
1891, 2104, 2604, Hans Rasmussen, 11 dage, søn af ugift Jensine Larsen, Søndersø
1891, 2404, 2904, Johannes Theodor Emmanuel Hansen, 5 dage, søn af ugift Johanne Kirstine Hansen, paa Holmene
1891, 1805, 2205, Gustav Albert Laurits Christian Hansen, 7 uger, søn af husmand Lars Hansen, Søndersø
1891, 0306, 0906, Rasmus Jørgensen, indsidder, 37, paa Serup Mark. Forhen møller i Broby. Født i Søndersø
1891, 1808, 2308, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Hansen og Maren Hansen, Søndersø Mark
1891, 1411, 2011, Peder Nielsen, forhen hørsvinger, 79, boende i Søndersø. Født i Vissenbjerg
1891, 2611, 0312, Mads Jensen, gaardmand, 63, paa Holmene. Født i Taastrup, Lunde Sogn
1891, 0312, 1012, Knud Nielsen, husmand, 56, i Søndersø. Født i Torup, Skamby Sogn
1891, 1112, 1712, Hans Jørgensen, forhen gaardmand, 73, i Ørritslev. Født i Næsbyhoved Broby
1891, 2412, 3012, Niels Hansen, arbejdsmand, 71, af Langehed
1839, 0101, 0601, Marie Kirstine Andersen, 1, datter af indsidder Anders Jensen og Karen Jørgensen, i Søndersøe
1839, 0102, 1002, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Knudsen og Maren Mathiasen, i Søndersøe
1839, 1802, 2402, Johanne Nielsen, enke og hospitalslem, 78, i Søndersøe Hospital. Huusmand Jens Hansen
1839, 1903, 2503, Anne Catr. Nielsen, 14, datter af afgangne gaardmand Niels Rasmussen og Anne Kirstine Knudsen, i Vedbye
1839, 3004, 0605, Anne Margrete Jørgensen, enke og aftægtskone, 80, i Vedbye. Smed Christian Jensen i Vedbye
1839, 2405, 2805, Marie Catrine Trykschent, 61, i Ørrtislev. Møller Adriansen
1839, 1807, 2407, Anne Kirstine Mikkelsen, 52, paa Ørritslev Mark. Boelsmand Knud Jensen
1839, 1809, 2209, Abelone Marie Rasmussen, 1½ maaned, datter af tjenestepige Mette Kirstine Nielsen, i Seerup
1839, 2609, 0210, Maren Nielsen, aftægtskone, 83, i Søndersøe
1839, 2909, 0510, Karen Svendsen, 49, i Søndersøe. Huusmand Hans Gregersen
1840, 0701, 1201, Dødfødt pige, datter af gaardmand Christian Christensen og Bodil Jørgensen, i Søndersøe
1840, 1402, 2102, Karen Rasmussen, 1½, datter af enke Gjertrud Josefsen, i Søndersøe
1840, 3103, 0804, Anne Hansen, 1, datter af indsidder Hans Pedersen og Karen Olsen, i Ørritslev
1840, 0703, 1603, Karen Jespærsen, 67, i Ørritslev. Aftægtsmand Peder Jensen
1840, 1403, 1803, Maren Knudsen, enke og almisselem, 80. Huusmand Rasmus Jørgensen
1840, 2103, 2703, Karen Nielsen, enke og aftægtskone, 72, i Søndersøe. Gaardmand Jørgen Pedersen
1840, 2803, 0304, Kirsten Nielsen, 74, i Søndersøe. Indsidder Mads Rasmussen
1840, 1405, 2005, Kirsten Rasmussen, enke, 82, paa Søndersøe Mark. Gaardmand Rasmus Henningsen
1840, 1605, 2005, Maren Jørgensen, 8 dage, datter af tjenestepige Marie Kirstine Andersen, i Søndersøe
1840, 2305, 2905, Anne Hansen, 72, i Søndersøe. Huusmand Mads Nielsen
1840, 2607, 2907, Anne Kirstine Hansen, enke og almisselem, 72, i Ørritslev. Gaardmand Dines Jørgensen
1840, 0408, 0908, Kirsten Larsen, 72, i Ørritslev. Smed Jørgen Hendriksen
1840, 1512, 2012, Sidsel Hansen, enke og almisselem, 76, i Søndersøe. Huusmand Jørgen Larsen
1840, 2512, 01011841, Udøbt pige, 1 dag, datter af pige Anne Kirstine Jørgensen, i Ørritslev
1841, 1601, 2201, Karen Sørensen, 4, datter af gaardmand Søren madsen og Kirstine Mathiasen, i Søndersøe
1841, 0306, 0706, Karen Knudsen, 2, datter af gaardmand Knud Madsen og anne Catrine Rasmussen, i Serup
1842, 0403, 1103, Anne Hansen, enke og indsidder, 80 i Kildebyehuus. Huusmand Anders Andersen
1842, 3103, 0804, Karen Hansen, 27, i Søndersøe. Datter af huusmand Hans Larsen
1842, 1305, 2005, Maren Christensen, 18, i Søndersøe. Datter af huusmand Christen Knudsen
1842, 1505, 2005, Dødfødt pige, datter af tjenestepige Karen Madsen, i Søndersøe
1842, 0307, 0807, Ane Jørgensen, enke og aftægtskone, 80, i Søndersøe. Gaardmand Hans Pedersen i Søndersøe
1842, 1308, 1708, Dødfødt pige, datter af pige Anne Marie Hansen, i Ørritslev og slagter Rasmus Larsen, i Søndersøe
1843, 0301, 1101, Marie Christensen, huusmandsenke, 67, i Ørritslev. Huusmand Hans Larsen af Ørritslev
1843, 1203, 1903, Anne Hansen, 11 dage, datter af gaardmand Hans Nielsen og Ageta Nielsen, i Seerup
1843, 1505, 2205, Gjertrud Marie Nielsen, 15, datter af huusmand Niels Hansen, i Søndersøe
1843, 0610, 1310, Anne Nielsen, enke og indsidder, 76, i Søndersøe. Huusmand Adolph Eilersen
1843, 0711, 1311, Viebke Marie Hess, 45, paa Dallund. Født i Flensborg. Inspecteur Heiberg
1843, 1211, 1711, Maren Jørgensen, enke, 78, i Søndersøe. Degn Christen Petersen
1843, 2911, 0612, Udøbt pige, 1½ maaned, datter af huusmand Anders Andersen og Lisbeth Jensen, i Kildebyehuset
1843, 0512, 1012, Marie Selmer, almisselem, 86, paa Søndersøe Grusgrave
1844, 1001, 1701, Gjertrud Hansen, 62, i Søndersøe. Gaardmand Rasmus Clausen
1844, 0901, 1401, Karen Hansen, 9 maaneder, datter af pige Abelone Marie Larsen, af Søndersøe og tjenestekarl Hans Hansen
1844, 2202, 2902, Ane Kirstine Andersen, 70, i Seerup. Gaardbeboer Peder Christensen
1844, 0903, 1703, Dødfødt pige, datter af boelsmand Anders Hansen og Mette Kirstine Jørgensen, paa Ørritslev Mark
1844, 1003, 1503, Anne Kirstine Madsen, 52, i Søndersøe. Huusmand Hans Pedersen
1844, 2403, 3103, Maren Nielsen, enke og indsidder, 76, i Ørritslev. Huusmand Anders Knudsen, i Søndersøe Skov
1844, 2803, 0504, Anne Nielsen, 90, i Søndersøe. Aftægtsmand Hans Knudsen
1844, 0904, 1404, Abelone Marie Nielsen, tjenestepige, 27, paa Dallund
1844, 2604, 0305, Augusta Charlotte Larsen, 7 dage, datter af indsidder Lars Hansen, i Søndersøe
1844, 1005, 1605, Maren Larsen, 3 uger, datter af huusmand Lars Jørgensen og Ane Marie Jensen, i Søndersøe
1844, 1505, 2205, Maren Knudsen, aftægtskone, 77, i Søndersøe
1844, 0807, 1307, Agatha Nielsen, 47, i Seerup. Gaardmand Hans Nielsen
1844, 1707, 2107, Anne Marie Jensen, tjenestepige, 27, i Søndersøe
1844, 0509, 1009, Marie Clausen, hospitalslem, 74
1844, 0210, 0610, Maren Pedersen, 5 maaneder, datter af indsidderske Karen Marie Hansen, i Søndersøe
1844, 0910, 1610, Trine Hansen, 5, datter af gaardmand Hans Jensen, i Søndersøe
1844, 1012, 1212, Dødfødt pige, datter af forvalter Cloose, paa Dallund
1845, 3001, 0302, Birte Marie Rasmussen, enke, 57, i Vedbye. Gaardmand Niels Clausen
1845, 0106, 0606, Anne Catrine Nielsen, 1, datter af boelsmand Niels Andersen og Christiane Jensen, i Søndersøe Skov
1845, 1906, 2606, Bodil Kirstine Baar, 71, i Søndersøe. Sognepræst Edsberg
1845, 1207, 1607, Anne Kirstine Christensen, 65, i Søndersøe. Indsidder og fattiglem Hans Larsen Minde
1845, 1507, 2007, Abelone Hansen, enke, 65, i Ørritslev. Huusmand Rasmus Jensen
1845, 0508, 1008, Maren Kirstine Christiansen, 3 maaneder, datter af pige Maren Knudsen, i Søndersøe
1845, 0508, 1008, Dorthe Rasmussen, enke og fattiglem, 73, hos sin datter i Søndersøe. Huusmand Hans Knudsen i Lunde
1845, 2208, 2908, Anne Kirstine Hansen, 13, datter af gaardmand Hans Madsen, i Søndersøe
1845, 2611, 3011, Maren Madsen, 57, i Søndersøe. Indsidder Hans Hansen
1846, 0302, 1102, Kirstine Jørgensen, 28, i Ørritslev. Huusmand Hans Jacobsen
1846, 0612, 1312, Maren Pedersen, 4 maaneder, datter af indsidder Peder Nielsen og Karen Marie Hansen, i Søndersøe
1846, 2312, 2712, Maren Kirstine Hansen, 1½, datter af indsidder Hans Nielsen og Anne Kirstine Hansen, i Søndersøe
1847, 1001, 1701, Anne Kirstine Hansen, 3 maaneder, datter af pige Johanne Marie Knudsen, i Seerbye og tjenestekarl Hans Rasmussen, i Søndersøe
1847, 2701, 0302, Anne Magrete Rasmussen, gaardmandsenke og aftægtskone, 80, i Vedbye
1847, 0802, 1502, Anne Sophie Andersen, 68, i Søndersøe Skov. Bødker Lars Hansen
1847, 2102, 0103, Mette Catrine Jeppesen, 20, i Vedbye. Datter af gaardmand Jeppe Clemmensen, i Vedbye
1847, 3103, 0704, Anne Magrete Nielsen, 32, i Søndersøe. Indsidder Hans Larsen
1847, 2804, 0205, Dødfødt pige, datter af indsidder Jørgen Hansen og Marie Kirstine Andersen, i Søndersøe
1847, 0105, 0705, Maren Hansen, 33, i Søndersøe. Huusmand Peder Hansen
1847, 2205, 2805, Maren Catrine Frandsen, 20 i Ørritslev. Datter af gaardmand Frands Larsen i Ørritslev
1847, 0506, 0906, Johanne Magrete Larsen, almisselem, 82, i Søndersøe
1847, 2306, 2906, Maren Larsen, 83, paa Ørritslev Mark. Aftægtsmand Christen Hjæresen
1847, 2908, 0109, Karen Marie Hansen, 31, i Søndersøe. Indsidder Peder Nielsen
1847, 1711, 2211, Gjertrud Gotfredsen, aftægtskone, 88, i Søndersøe
1848, 0601, 1201, Karen Jørgensen, 66, i Skoven. Indsidder og almisselem Niels Andersen
1848, 0602, 1302, Johanne Catrine Pedersen, ½, datter af huusmand Peder Hansen, i Ørritslev
1848, 1005, 1405, Abelone Marie Knudsen, datter af pige Abelone Jørgensen, af Ørritslev
1848, 0306, 0906, Karen Pedersen, pige, 83, hos smeden i Søndersøe. Af Nørre Høirup Sogn, Uggerslev Pastorat
1848, 2209, 2709, Anne Kirstine Andersen, 4, datter af indsidder Anders Andersen, i Vedbye
1848, 1210, 1610, Stine Marie Olsen, 3½, datter af gaardbestyrer Ole Nielsen, i Søndersøe
1849, 1403, 2103, Marie Knudsen, aftægtskone, 77, i Søndersøe
1849, 2903, 0604, Anne Marie Jeppesen, 36, i Søndersøe. Steddatter af huusmand Christen Knudsen
1849, 3003, 0604, Abelone Marie Hansen, enke og aftægtskone, 44, af Ørritslev. Gaardmand Hans Knudsen
1849, 1604, 2204, Mette Kirstine Jensen, 9 maaneder, datter af pige Maren Johansen, af Søndersøe
1849, 2604, 2904, Maren Hansen, 9, datter af indsidder Hans Larsen og Anne Magrete Nielsen, i Søndersøe
1849, 3005, 0606, Anne Katrine Rasmussen, 42, i Seerup. Huusmand Knud Madsen
1849, 0807, 1207, Rassemine Christine Larsen, 3 maaneder, datter af pige Maren Hansen, i Søndersøe
1849, 2407, 2807, Sophie Ernestine Vilhelmine Cloos, 4 dage, datter af forvalter Eduard Gustav Cloos og Nicoline Christine Cloos f. Rasmussen, paa Dallund
1849, 0209, 0709, Anne Marie Nielsen, 11½, datter af hjulmand Niels Hansen og Maren Jørgensen, i Søndersøe
1849, 1109, 1509, Maren Hansen, aftægtskone, 80, i Ørritslev
1849, 0410, 1210, Anne Marie Pedersen, 14, datter af gaardmand Peder Nielsen, i Ørritslev
1849, 0610, 1210, Maren Clausen, indsidder og aftægtskone, 84
1849, 2910, 0411, Dødfødt pige, datter af pige Anne Catrine Knudsen (af Vissenberg), tjenende paa Dallund og tjenestekarl Hans Christian Hansen, af Schambye
1849, 0711, 1111, Anne Nielsen, 35, i Søndersøe. Indsidder Knud Andersen
1849, 2511, 3011, Anne Catrine Knudsen, tjenestepige, 27, paa Dallund
1849, 2612, 3012, Dødfødt pige, datter af indsidder Hans Nielsen og Anne Kirstine Hansen, i Søndersøe
1850, 0801, 1601, Maren Jensen, 25, i Vedbye. Datter af afdøde gaardmand Jens Jespersen
1850, 0703, 1503, Anne Kirstine Olsen Bek, 18, i Søndersøe. Datter af gaardmand Ole Hansen
1850, 2605, 2905, Maren Andersen, enke og aftægtskone, 75, i Søndersøe. Gaardmand Hendrik Mogensen
1850, 2409, 3009, Karen Jensen, aftægtskone, 72, i Søndersøe. Gaardmand Christoffer Hansen
1850, 1610, 2510, Elsken Justensen, 72, i Søndersøe. Gaardmand Lars Nielsen
1850, 0511, 1011, Anne Kirstine Pedersen, 11 dage, datter af huusmand Peder Hansen, i Ørritslev
1851, 3004, 0505, Gjertrud Jacobsen, enke, 57, i Søndersøe. Indsidder Joseph Jacobsen
1851, 2105, 2805, Anne Larsen, 5, datter af gaardmand Lars Mikkelsen, i Ørritslev
1851, 1211, 1611, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Rasmussen og Karen Nielsen, i Søndersøe
1851, 1811, 2311, Maren Christiansen, 1, datter af gaardmand Christian Andersen og Karen Marie Hansen, i Søndersøe
1851, 3012, 04011852, Anne Marie Hansen, 1 maaned, datter af møller Hans Peter Hansen, Dallund    
1852, 1201, 1601, Anne Larsen, indsidder og aftægtskone, 94, i Søndersøe  
1852, 2401, 3001, Anne Hansen, 9½, datter af huusmand Hans Nielsen og Anne Marie Olsen, i Søndersøe
1852, 2802, 0803, Karen Nielsen, aftægtskone, 88, i Søndersøe Skov. Huusmand Hjære Madsen
1852, 0909, 1209, Karen Nielsen, 37, i Ørritslev. Huusmand Niels Hendriksen
1852, 1209, 1709, Anne Christensen, 28, i Søndersøe, datter af gaardmand Christen Eriksen og Anne Catrine Knudsen, i Søndersøe
1852, 1309, 2009, Kirsten Hansen, 23, i Søndersøe. Datter af huusmand Hans Eriksen og Laurine Catrine Pedersen, i Søndersøe
1852, 1909, 2409, Anne Catrine Rasmussen, hospitalslem, 67, i Søndersøe
1852, 2512, 2912, Anne Jensen, hospitalslem, 60, i Søndersøe
1853, 0901, 1601, Bodil Kirstine Christensen, 4 maaneder, datter af tjenestepige, Anne Marie Christensen, i Søndersøe
1853, 0703, 1603, Maren Hansen, 9 maaneder, datter af huusmand Hans Larsen og Bodil Marie Hansen, i Søndersøe Skov
1853, 1104, 1704, Anne Marie Andreasen, almisselem, 66, i Søndersøe Skov
1853, 2310, 3010, Abelone Marie Larsen, tjenestepige, 33, i Søndersøe Skov
1853, 0612, 1112, Anne Marie Svendsen, huusmandskone, 67, paa Vedbye Mark
1854, 2802, 0503, Anne Catrine Sørensen, 17 dage, datter af huusmand Søren Hansen og Karen Andersen, i Ørritslev
1854, 1305, 1905, Maren Clausen, 28, paa Sønderbye Mark, Datter af gaardmand Claus Hansen paa Sønderbye Mark
1854, 0206, 0706, Kirstine Mathiasen, 49½, i Søndersøe. Gaardmand Søren Madsen
1854, 0707, 0907, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Mikkelsen og Anne Dorthe Pedersen, i Ørritslev
1854, 0909, 1309, Karen Marie Mathiasen, 2, datter af tjenestepige Johanne Marie Christensen, i Søndersøe
1854, 0410, 0810, Marie Jespersen, 8, datter af huusmand Jesper Pedersen og Christiane Dinesen, paa Ørritslev Mark
1854, 0710, 1510, Dødfødt dreng, datter af gaardmand Hans Hansen og Maren Hansen, i Søndersøe
1854, 0212, 0812, Abelone Jespersen, aftægtskone, 87, i Vedbye
1854, 1112, 1712, Kirsten Nielsen, almisselem, 82, i Søndersøe
1855, 2603, 0404, Anne Marie Jensen, enke, 74, i Søndersøe. Huusmand Hans Knudsen
1855, 1406, 1806, Marie Kirstine Hansen, 1, datter af indsidder Hans Nielsen, i Søndersøe
1855, 1607, 1807, Dødfødt pige, søn af baron og eier v. Blixen Feniche, af Dallund og generalinde Augusta prinsesse af Hessen
1855, 0110, 0810, Anne Catrine Eliasen, aftægtskone, 57, i Seerup
1856, 2504, 0205, Bodeline Olsen Bech, 15, datter af gaardmand Ole Hansen, i Søndersøe
1856, 2109, 2509, Karen Marie Pedersen, enke, 55, i Søndersøe. Huusmand Knud Rasmussen
1856, 2709, 0210, Karen Poulsen, 78. Almisselem og indsidder Knud Olsen
1856, 2709, 0110, Mette Kirstine Nielsen, 40, i Søndersøe. Huusmand Rasmus Christensen
1857, 2601, 0202, Maren Jensen, 49, i Søndersøe. Gaardmand Lars larsen
1857, 1102, 1502, Anne Johansen, 36, i Søndersøe. Indsidder Christian Sørensen
1857, 2802, 0603, Elisabeth Pedersen, 50, i Søndersøe Skov. Skovfogedens kone
1857, 1503, 2003, Anne Marie Elisabeth Petersen, 64, i Søndersøe. Kirkesanger og skolelærer Svelmøe
1857, 0406, 1006, Ane Catrine Clausen, 21, i Søndersøe. Datter af gaardmand Claus Hansen
1857, 0709, 1309, Maren Christiansen, 2½, datter af gaardmand Christian Andersen, i Søndersøe
1857, 2211, 3011, Elsken Larsen, enke, 76, i Søndersøe. Gaardmand Jørgen Hansen
1857, 3011, 0712, Mette Jørgensen, aftægtskone, 79, i Søndersøe. Gaardmand Knud Jensen
1858, 1202, 1402, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Hansen og Anne Catrine Andersen, i Ørritslev
1858, 2102, 0103, Anne Rasmussen, tjenestepige, 67, paa Ørritslev Mark
1858, 1404, 2004, Maren Johansen, hospitalslem, 48, i Søndersøe
1858, 1406, 2006, Christiane Hansen, 39, paa Søndersøe Mark. Huusmand Jens Andersen Hansen
1858, 1706, 2006, Kirsten Mogensen, enke og almisselem, 78, paa Gruusgravene i Søndersøe. Indsidder Rasmus Nielsen
1858, 1107, 1607, Anne Margrete Jespersen, 9, datter af gaardmand Jesper Jensen, i Vedbye
1858, 1308, 1808, Maren Kirstine Pedersen, 29, i Søndersøe. Datter af smed og dyrlæge Peder Rasmussen
1858, 2109, 2609, Karen Knudsdatter, 73, paa Søndersøe Mark. Indsidder Christen Christensen
1858, 2509, 0110, Johanne Rasmussen (tvilling), 1 dag, datter af pige Anne Marie Andersdatter, i Søndersøe
1858, 2509, 0110, Dødfødt pige (tvilling), datter af pige Anne Marie Andersdatter, i Søndersøe
1858, 1010, 1510, Udøbt pige, 10 dage, datter af indsidder Niels Rasmussen, i Vedby Mark
1858, 2212, 2912, Johanne Catrine Hansen, 5½, datter af gaardmand Hans Nielsen, i Søndersøe
1858, 2512, 2912, Nielsine Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand Hans Nielsen, i Søndersøe
1859, 2701, 0402, Abelone Olsdatter, aftægtskone, 74, i Søndersøe
1859, 0902, 1602, Anne Catrine Rasmussen, 1, datter af pige Karen Nielsine Larsen, i Søndersøe
1859, 2202, 2502, Anne Kirstine Jørgensen, 4, datter af indsidder Jørgen Hansen, i Søndersøe
1859, 0303, 0903, Maren Jørgensen, 6, datter af indsidder Jørgen Hansen, i Søndersøe
1859, 1803, 2603, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Andersen og Anne Dinesdatter, i Seerup
1859, 0504, 1104, Gertrud Marie Nielsen, 1, datter af gaardmand Niels Christensen, i Søndersøe
1859, 2204, 2504, Karen Pedersen, 9, datter af huusmand Peder Hansen, paa Søndersøe Mark
1859, 1205, 1805, Anne Marie Jensen, enke, 50, i Søndersøe. Huusmand Lars Jørgensen
1859, 2705, 0206, Dødfødt pige, datter af indsidder Anders Andersen, i Vedbye
1859, 0406, 1006, Anne Hansen, 7½, steddatter af huusmand Niels Hendriksen, paa Ørritslev Mark
1859, 0906, 1306, Maren Jørgensdatter, indsidder, 64, paa Ørritslev Mark  
1859, 1008, 1708, Maren Andersdatter, aftægtskone, 90, i Søndersøe Skov
1859, 2810, 0211, Dødfødt pige, datter af smed og huusmand Peder Jørgensen
1859, 0212, 0912, Maren Rasmusdatter, 60, i Ørritslev. Gaardmand Frands Larsen
1859, 1312, 1912, Anne Catrine Andersdatter, 29, i Ørritslev, Huusmand og skrædder Hans Hansen
1860, 0402, 1002, Anne Marie Hansen, enke, 68, i Søndersøe. Født i Søndersøe. Gaardmand Niels Knudsen
1860, 1202, 1602, Marie Kirstine Pedersen, tjenestepige, 37, i Søndersøe Kro. Født i Veflinge Sogn
1860, 1604, 2204, Marie Catrine Rasmussen, 5 maaneder, datter af tjenestepige Karen Rasmussen, i Mindehuset i Søndersøe
1860, 1105, 1605, Augusta Vilhelmine Olafsen, 4½, datter af huusmand Olaf Andersen, i Søndersøe. Født i Brobye Sogn
1860, 0605, 0905, Maren Kirstine Petrosine Larsen, 1 dag, datter af snedker Hans Larsen, af Meelbye Sogn
1860, 1105, 1605, Maren Kirstine Rasmusdatter, 47, i Seerup. Født i Vissenbjerg. Aftægtsmand Hans Nielsen
1860, 1305, 2005, Gjertrud Marie Christine Nielsen, 5 dage, datter af smed Niels Jeppesen, i Seerup. Født sammesteds
1860, 2505, 3005, Anne Catrine Knudsen, 13, datter af Marie Rasmussen, i Søndersøe. Født sammesteds
1860, 2811, 0212, Marie Nielsen, 3 maaneder, datter af Anne Catrine Hansen, af Vedbye
1860, 2312, 2912, Anne Catr. Hansen, enke, 63, i Søndersøe. Født i Kildebye, Vigerslev Sogn. Gaardmand Niels Hansen
1861, 2401, 0102, Marie Pedersdatter, enke, 59, i Vedbye. Født i Ørritslev. Smed Jørgen Christiansen
1861, 2702, 0603, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Andersen og Anne Dinesdatter, i Seerup
1861, 2803, 0504, Anne Marie Hansen, 8½, datter af møller Hans Peter Hansen og Johanne Marie Andersen, af Dallund Mark
1861, 0904, 1404, Karen Nielsen, 19, i Søndersøe Skov. Datter af huusmand Niels Andersen, i Søndersøe Skov
1861, 0106, 0506, Maren Hansdatter, enke, 76, i Søndersøe. Huusmand Hans Olsen
1861, 2906, 0507, Anne Margrethe Clausen, 24, i Vedbye. Datter af gaardmand Claus Andersen og Anne Marie Caspersen, i Vedbye
1861, 0209, 0809, Marie Kirstine Hansen, 14 og 4 maaneder, datter af hospitalslem Kirstine Knudsdatter, i Søndersøe. Født i Odense
1861, 0110, 0610, Marie Kirstine Jensen, 34 uger, datter af huusmand Hans Jensen og Karen Hansen, i Seerup Mose
1861, 0111, 0711, Abelone Olsdatter, enke, 64, Dallund. Født i Nørre Høirup. Møller Knud Christiansen
1861, 1608, 20080 Else Marie Christiansen, tjenestepige, 22. Født i Harrendrup Skov
1862, 2103, 2803, Anne Kirstine Hansen, enke, 79 og 4 maaneder, i Søndersøe. Født i Søndersøe. Gaardmand Lars Nielsen
1862, 0804, 1404, Bodil Jørgensdatter, enke, 71, i Søndersøe. Født i Vellinge. Huusmand Christen Nielsen
1862, 2405, 3005, Gjertrue Petrosine Larsen, 35, Søndersøe Mark. Født i Vigerslev. Huusmand Gotfred Christensen
1862, 3005, 0206, Bodil Hansdatter, 54½, i Søndersøe. Født i Veflinge. Indsidder Hendrik Madsen
1862, 0206, 0906, Anne Hansdatter, 80, paa Zastrov Mark. Født i Søndersøe. Huusmand Hans Andersen
1862, 0506, 1106, Anne Catrine Knudsdatter, 76, i Søndersøe. Født sammesteds. Aftægtsmand Christen Eriksen
1862, 1406, 1806, Anne Catrine Henningsen, 30, paa Langehed. Født i Søndersøe. Indsidder og bødker Christian Jacobsen Lind
1862, 2410, 3110, Maren Dorthe Bartholomæussen, 2, datter af indsidder Jørgen Bartholomæussen, i Søndersøe. Født i Søndersøe
1862, 1011, 1611, Kirsten Hansdatter, indsidder og almisselem, 50, i Søndersøe. Født sammesteds
1862, 0512, 1212, Birte Kathrine Hansen, enke, 83 og 9 maaneder, paa Ørritslev Mølle. Født i Grindløse. Huus… Johan Adriansen i Nørrenæraa
1863, 2001, 2601, Ane Dorthea Christensdatter, 53, i Søndersøe.  Født i Thorup. Huusmand Hans Gregersen
1863, 0904, 1704, Anne Kirstine Rasmussen, enke, 78, i Ørritslev. Født i Vigerslev. Gaardmand Jørgen Jensen
1863, 0705, 1305, Anne Thobiasdatter, 75, i Vedbye. Huusmand Anders Andersen
1863, 0802, 1602, Johanne Catrine Hansen, 3½, datter af gaardmand Hans Nielsen, paa Søndersøe Mark. Født sammesteds
1863, 1402, 1902, Bolette Marie Bay Edsberg, 64. Steddatter af pastor Edsberg i Odense. Født i København
1863, 2105, 2605, Anne Kirstine Hansen, almisselem, 26 under Særslev. Født i Kosterslev. Datter af afdøde huusmand Hans Christian Olsen, i Kosterslev
1863, 1010, 1610, Maren Eriksdatter, enke og aftægtskone, 76, i Søndersøe. Født i Søndersøe. Gaardmand Mads Olsen
1864, 1802, 2502, Anne Marie Ditlevsdatter, 50, paa Søndersøe Holme. Født i Lunde Sogn. Huusmand Rasmus Jacobsen
1864, 1503, 2003, Eleonore Hansen, enke og almisselem, 60, i Søndersøe. Født i Harrendrup. Indsidder Johan Peter Rasmussen
1864, 2503, 2803, Ane Katrine Hansen, 1 dag, datter af fruentimmer Bodil Marie Larsen, i Ørritslev. Født sammesteds
1864, 0804, 1504, Kirsten Madsdatter, 69½, i Søndersøe. Født i Haarslev. Aftægtsmand Jørgen Hansen Larsen
1864, 2004, 2404, Ane Marie Sophie Gudmandsen, 2, datter af karetmager Frederik Gudmandsen, i Skoven- Født sammesteds
1864, 2805, 0406, Abelone Adersdatter (Andersdatter?), 75, i Søndersøe. Født i Birkende. Gaardmand Søren Sørensen
1864, 0506, 1006, Abelone Hansdatter, 77½, i Søndersøe. Født sammesteds. Gaardmand Niels Jensen
1864, 0407, 1007, Ane Kirstine Hansen, 9½, datter af aftægtsmand Hans Nielsen, i Seerup. Født sammesteds
1864, 1508, 1808, Otilie Ane Kirstine Kirtie Krarup, 33, paa Dallund. Født i Vesterhornum Præstegaard. Forpagter Berg
1864, 3110, 0611, Nielsine Jørgensen, 6 uger, datter af smed Peder Jørgensen, i Vedby. Født sammesteds
1864, 1611, 2311, Marie Rasmusdatter, aftægtskone, 87, i Vedbye. Født sammesteds. Gaardmand Anders Hansen
1864, 2412, 01011865, Rasmine Hansen, ½, datter af huusmand Hans Andersen, paa Ørritslev Mark. Født sammesteds
1865, 0301, 1101, Petronelle Hansen, 52. Født i Lunde Sogn. Huusmand Lars Hansen
1865, 0906, 1601, Bodil Hansdatter, aftægtskone, 71, i Vedbye. Født i Ørritslev. Gaardmand Frederik Rasmussen
1865, 2302, 0303, Gjertrud Nielsdatter, 68, i Ørritslev. Født i Kildebye, Vigerslev Sogn. Gaardmand Peder Nielsen
1865, 2702, 0803, Anne Dorthe Pedersen, 51, i Ørritslev. Født sammesteds. Gaardmand Lars Mikkelsen
1865, 0603, 1203, Karen Knudsdatter, enke, 76, i Søndersøe. Huusmand Rasmus Madsen
1865, 1203, 2003, Abelone Madsdatter, enke, 84, i Seerup. Født sammesteds. Aftægtsmand Niels Gregersen
1865, 1703, 2403, Ane Kirstine Eriksdatter, enke, 84, i Ørritslev. Født i Søndersøe. Gaardmand Niels Olsen
1865, 0704, 1404, Petrine Jacobsen, 14 dage, datter af Ane Kirstine Hansen, Seerup Mose
1865, 1604, 2104, Dorthe Madsdatter, enke, 82, i Søndersøe. Født i Søndersøe. Gaardmand Jens Hansen
1865, 3003, 0805, Maren Kirstine Pedersen, 9 og 9 maaneder, datter af huusmand Peder Hansen, i Søndersøe
1865, 1705, 2105, Emma Mathilde Andersen, 5, datter af indsidder Anders Christiansen
1865, 1905, 2605, Karen Clausen, 21½, i Søndersøe. Født sammesteds. Datter af gaardmand Claus Hansen
1865, 2906, 0707, Kirsten Andersdatter, enke, 77 og 9 maaneder, i Søndersøe. Født sammesteds. Gaardmand Anders Clausen
1865, 1111, 1711, Karen Hansdatter, enke og almisselem, 87, i Skoven. Født i Skambye. Huusmand Lars Larsen
1866, 0403, 1103, Ane Marie Andersen, 1½, datter af huusmand Lars Andersen, i Søndersøe. Født sammesteds
1866, 1303, 1803, Karen Marie Jacobsdatter, 63 og 9 maaneder. Født i Søndersøe. Indsidder Poul Andresen
1866, 1403, 2103, Ane Steffensen, 3 uger, datter af huusmand Hans Steffensen, i Seerup
1866, 1903, 2603, Caroline Johansen, 9, datter af indsidder Johan Carlsen, i Vedbye
1866, 1903, 2803, Marie Kirstine Hansen, 8 maaneder, datter af indsidder Hans Rasmussen, i Søndersøe
1866, 2003, 2803, Maren Hansdatter, 37½, i Søndersøe. Født i Kappendrup. Tjenestekarl Mads Pedersen
1866, 2304, 2904, Kirsten Madsdatter, enke og almisselem, 72, i Søndersøe. Født sammesteds. Huusmand Hans Larsen
1866, 0205, 1005, Maren Kirstine Hansen, 22 dage, datter af gaardmand Hans Hansen, paa Holmene. Født sammesteds
1866, 0405, 1005, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Nicolai Nellemand, i Søndersøe
1866, 0508, 0908, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Nielsen, i Vedbye
1866, 1009, 1709, Ane Marie Hansen, 24, i Seerup. Født i Grindløse. Gaardmand Lars Christensen
1866, 2109, 2709, Charlotte Frederikke Johanne Louise Heiberg f. Triese, enke, 62. Født paa Margaard. Proprietair Heiberg
1866, 1511, 2311, Ane Catrine Larsen, 24, Ørritslev. Født sammesteds. Datter af gaardmand Lars Mikkelsen
1866, 2111, 2811, Abelone Marie Rasmussen, enke, 72½, i Vedby. Født i Broby Sogn. Gaardmand Jeppe Clausen
1867, 1701, 2501, Kirsten Clausen, 47 og 3 maaneder, paa Søndersø Mark. Født sammesteds. Husmand Hans Bertelsen
1867, 2901, 0302, Udøbt pige, 14 dage, datter af lejehusmand Niels Jørgen Simonsen, i Langehed. Født sammesteds
1867, 2402, 0403, Ane Nielsdatter, 66, i Ørritslev. Født i Hemmerslev, Særslev Sogn. Gaardmand Niels Ottesen
1867, 2802, 0603, Ane Marie Andersen, 4 uger, datter af indsidder Peder Andersen, Søndersø Mark. Født sammesteds
1867, 0104, 0804, Karen Rasmusdatter, enke, 88, i Søndersø. Født i Vedby. Kromand Anders Jensen
1867, 2604, 0305, Maren Sørensdatter, 72, i Søndersø. Dyrlæge Peder Rasmussen
1867, 2205, 2905, Ane Katrine Christensen, 2, datter af gaardmand Lars Christensen, i Serup. Født sammesteds
1867, 0506, 1006, Karen Marie Jensen, 6 uger, datter af fruentimmer Caroline Larsen. Født i Søndersø
1867, 0511, 1111, Margrethe Hansdatter, enke, 84½, i Vedby. Født i Indslev. Gaardmand Jens Jespersen
1867, 1311, 1811, Mette Kirstine Larsen, 1, datter af husmand Lars Knudsen, i Søndersø. Født sammesteds
1867, 2412, 3012, Marie Henningsen, 36 timer, datter af ugift fruentimmer Christiane Henningsen, i Søndersø
1867, 3012, 05011868, Ane Marie Hansen, 4 maaneder, datter af hiulmand Niels Hansen, Langehed. Født sammesteds
1867, 1502, 2002, Dødfødt pige, datter af husmand Jens Hansen og Maren Kirstine Knudsen, i Vedby
1868, 1901, 2701, Ane Cathrine Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Hansen, i Søndersø. Født sammesteds
1868, 1902, 2702, Juliane Marie Allerø Eigaard f. Wilens, 63, paa Ørritslev Mark. Født i Bogense. Reebslager Allerø
1868, 1902, 2302, Maren Cathrine Rasmussen, 6 dage, datter af indsidder Rasmus Rasmussen, i Serup. Født sammesteds
1868, 0903, 1503, Hansine Nielsen, 12 uger, datter af Ane Marie Hansen. Født i Vedby
1868, 1303, 1803, Karen Hansdatter, 67, paa Langehed. Født i i Søndersø Skov. Skovfoged Rasmus Rasmussen
1868, 2703, 0304, Karen Marie Thomsen, 16, datter af høker Peter Thomsen, i Søndersø Skov. Født i Vissenbjerg
1868, 0404, 1104, Christiane Hansdatter, enke, 70, i Søndersø. Født sammesteds. Gaardmand Kristen Poulsen
1868, 1004, 1704, Bodild Nielsen, 35, paa Holmene. Født i i Søndersø. Huusmand Anders Nielsen
1868, 2404, 0105, Ane Margrethe Jensen, 73. Almisselem Christian Clausen Lamp
1868, 2304, 0205, Ebba Mathilde Magdalene Mourier f. Schøller, 22½, paa Skovlyst, Hellerup Sogn. Født paa Margaard. Skovrider Mourier
1868, 0405, 1005, Edel Margrethe Jørgensdatter, 79. Født i Særslev. Indsidder Hans Andersen
1868, 2305, 3005, Ane Cecilie Caroline Johansen, 16 uger, datter af Nicoline Johansen. Født paa Søndersø Holme
1868, 2906, 0607, Karen Marie Rasmussen, 35, i Ørritslev. Født i Særslev. Smed Hans Hansen
1868, 0208, 0708, Margrethe Madsdatter, enke, 82, i Søndersø. Født i Skamby. Gaardmand Rasmus Jørgensen
1868, 1308, 1708, Abelone Marie Larsdatter, ugift fruentimmer, 80½, i Søndersø. Født i Søndersø
1868, 2008, 2608, Gjertrud Kirstine Knudsdatter, enke, 54, i Vedby. Født i Steensby. Gaardmand Hans Nielsen
1868, 2108, 2608, Karen Kirstine Jensen, 8 maaneder, datter af ugift fruentimmer Maren Hansen, i Odense. Født i Vedby
1868, 2012, 2812, Ane Marie Findsdatter, 62, paa Søndersø Mark. Født i Gjeldsted. Huusmand Just Petersen
1869, 1901, 2301, Johanne Marie Johansen, 29. Født i Kjerteminde. Meieribestyrer Brochstedt
1869, 2901, 0602, Karen Jensdatter, 74, paa Søndersø Mark. Født i Ørritslev. Aftægtsmand Bertel Jeppesen
1869, 3001, 0502, Christine Dorthea Johansen f. Tullesen, enke, 74. Født i Tinglef Sogn. Skolelærer Johansen i Kliplev, Slesvig
1869, 0202, 0802, Marie Kirstine Rasmusdatter, enke, 65.Født i Vigerslev. Huusmand Henning Rasmussen
1869, 2908, 0109, Dødfødt pige, datter af indsidder Jacob Jørgensen, i Søndersø
1869, 0509, 1009, Abelone Kirstine Hansen, 27, i Søndersø. Født i Særslev. Indsidder Jacob Jørgensen
1869, 2709, 0210, Maren Pedersdatter, enke og almisselem, 89, af Haarslev. Født sammesteds. Huusmand Anders Nielsen
1869, 1910, 2510, Johanne Andresine Hansen, 15½, datter af møller Hans Peder Jørgensen, paa Dallund Mølle. Født sammesteds
1869, 2611, 0312, Elisabeth Jacobsdatter, enke, 78. Født i Søndersø. Almisselem Niels Larsen
1870, 2201, 2901, Christiane Jensdatter, 58, i Søndersø Skov. Født i Lunde Sogn. Aftægtsmand Niels Jensen
1870, 0902, 1502, Maren Kirstine Hansdatter, enke, 80, i Serup. Født i Søndersø. Aftægtsmand Hans Andersen
1870, 1102, 1702, Johanne Sophie Madsen, 45½, i Søndersø. Født i Kjertinge. Gaardmand Mads Frederiksen
1870, 0204, 0804, Ane Sophie Jensen, 9 maaneder, datter af fruentimmer Ane Kirstine Andersen. Født i Vedby
1870, 1806, 2306, Laura Pouline Henriette Ricke, 10 maaneder, datter af Bage Ricke, i Søndersø. Født i Bogense
1870, 0807, 1107, Karen Marie Jensen, tjenestepige, 30, i Søndersø. Født i Taarnborg Sogn
1870, 1007, 1607, Abelone Marie Sørensen, 3, datter af bødker Hans Sørensen. Født i Søndersø
1870, 2108, 2508, Dødfødt pige, datter af smed Peder Christian Jensen. Født i Søndersø
1870, 2510, 0211, Karen Larsen, enke, 84. Født i Viby. Huusmand Peder Knudsen
1870, 2011, 2711, Karen Marie Larsen, 21 uger, datter af træskomand Niels Larsen, paa Holmene. Født sammesteds
1870, 2912, 05011871, Maren Mathiasdatter, enke og almisselem, 71. Født i Lumby. Huusmand Hans Knudsen
1871,1102, 1702, Jensine Andrea Martine Rasmussen, 1½, datter af smed Jørgen Rasmussen, i Vedby
1871, 0803, 1503, Ane Andersdatter, enke og almisselem, 81. Huusmand Kristen Knudsen
1871, 1904, 2604, Florentine Hansen, enke og almisselem, 74. Født i Søndernæraa. Indsidder Anders Mogensen
1871, 2204, 2804, Gjertrud Marie Jacobsen, 23, i Søndersø. Født sammesteds. Skræder Hans Peder Christiansen
1871, 1706, 2106, Maren Caspersdatter, lem, 60½, i Søndersø Hospital. Født i Vedby
1871, 0507, 0907, Maren Andersdatter, enke, 74, enke og lem, 74, i Søndersø Hospital. Født i Lunde. Indsidder Christian Jacobsen
1871, 1608, 2008, Karen Schultz, 45, i Ørritslev. Født i Veflinge. Hjulmand Anders Jensen
1871, 2510, 3010, Marthe Marie Johannesen, 34, paa Langehed. Født i Korup. Huusmand Rasmus Hansen
1871, 2412, 2912, Dødfødt pige, datter af gaardmand Mads Chr. Nielsen og Karen Kirstine Larsen, i Vedby
1872, 2101, 2901, Laurine Cathrine Margrete Pedersdatter, 71, i Søndersø. Født i Odense. Husmand Hans Eriksen
1872, 2402, 0403, Ane Kirstine Rasmussen, 17, datter af husmand Rasmus Hansen, paa Ørritslev Mark. Født Ørritslev Mark, Søndersø
1872, 0303, 0903, Maren Kirstine Sørensen, 4 uger, datter af gaardmand Rasmus Sørensen, i Søndersø. Født sammesteds
1872, 1603, 2203, Udøbt pige, 4 uger, datter af Maren Kirstine Jensen, paa Søndersø Holme. Født sammesteds
1872, 1803, 2303, Mette Marie Knudsen, ugift fruentimmer, 24, i Søndersø. Født i Særslev
1872, 0904, 1504, Maren Nielsen, 3 maaneder, datter af gaardmand Mads Chr. Nielsen, i Vedby
1872, 1507, 1907, Karen Willumsdatter, enke, 82. Født i Tommerup. Indsidder Knud Rasmussen
1872, 2907, 0108, Ane Kirstine Olsen, 18½, datter af husmand Ole Hansen, i Søndersø. Født sammesteds
1872, 2508, 3008, Ane Nielsdatter, enke, 65, i Søndersø. Født i Norup. Gaardmand Hans Jensen
1872, 0209, 0509, Dødfødt pige, datter af boelsmand Knud Andersen, paa Holmene
1872, 0509, 0909, Maren Hansdatter, enke, 93½, i Serup. Født i Søndersø. Gaardmand Rasmus Jørgensen
1872, 0210, 0910, Maren Kirstine Andersen, 24, i Ørritslev. Født sammesteds. Datter af afdøde gaardmand Anders Jensen, i Ørritslev
1872, 0810, 1510, Henriette Christine Walentine Worm f. Nielsen, enke, 92. Født i Hals. Sognepræst for Flødstrup og Ullerslev N. Worm
1872, 0211, 1111, Ane Pedersdatter, 83½, i Søndersø. Født sammesteds. Gartner Peder Christensen
1872, 1311, 1811, Udøbt pige, 13 dage, datter af indsidder Peder Christian Jensen
1873, 1801, 2401, Marie Mogensdatter, enke og fattiglem, 80, i Søndersø. Født i Søndersø. Husmand Niels Pedersen
1873, 1903, 2603, Nielsine Karen Kirstine Nielsen, 11 dage, datter af pige Kirsten Larsen, i Langehed. Født sammesteds
1873, 2404, 0205, Karen Andersdatter, 59, i Søndersø. Født i Søndersø. Husmand Niels Madsen
1873, 2804, 0505, Ane Marie Rasmusdatter, 49, i Søndersø. Født i Søndersø. Husmand Kristen Pedersen
1873, 1009, 1709, Ane Marie Olsdatter, 64, paa Fluebjerg. Født i Rue. Gaardmand Kristen Andersen
1873, 1512, 2212, Ane Kirstine Jørgensdatter, enke, 73, i Søndersø. Gaardmand Peder Justesen
1873, 2512, 01011874, Elise Marie Hansen, 14 dage, datter af Ane Kirstine Hansen, Født paa Søndersø Holme
1874, 3101, 0802, Ane Marie Philipsdatter, enke, 82½. Født paa Sjælland. Skovfoged Jens Jørgensen
1874, 1502, 2202, Ane Marie Jørgensen, 3 uger, datter af husmand Rasmus Jørgensen, paa Søndersø Holme
1874, 2802, 0603, Anna Cecilie Marie Hansen, 8 maaneder, datter af murmester N. Hansen. Født i Søndersø
1874, 0603, 1103, Ingeborg Pedersen, 8 uger, datter af indsidder Peder Christian Jensen, paa Vedby Mark. Født sammesteds
1874, 2203, 3003, Kirsten Jørgensdatter, 61, i Vedby. Født i Meelby Sogn. Gaardmand Hans Carlsen
1874, 2205, 2905, Karen Jeppesen, 25, paa Ørritslev Mark. Født i Greselshøihuset, Haarslev Sogn. Datter af husmand Jeppe Jacobsen
1874, 1506, 1906, Johanne Elisabeth Schmidt f. Edsberg, enke, 59. Født i Odense (Helsingør?). Proprietair Schmidt af Kronborg Ladegaard
1874, 2906, 0407, Rasmine Christine Nielsen, 14, datter af gaardejer Johan Nielsen, paa Ørritslev Mark. Født sammesteds
1874, 1907, 2507, Else Marie Larsdatter, enke, 82. Født i Grindløse Sogn. Husmand Jens Eriksen, i Sandager
1874, 0308, 0808, Maren Jensen, 37, paa Søndersø Mark. Født i Serup. Væver Hans Bertelsen
1874, 0709, 1309, Johanne Marie Mikkelsen, 2 dage, datter af indsidder Lars Mikkelsen, i Langehed. Født sammesteds
1874, 3009, 0510, Abelone Marie Rasmussen, 24, paa Søndersø Mark. Født i Klinte. Datter af indsidder Rasmus Mathiesen
1874, 2210, 2810, Karen Nielsen, sypige, 22, i Odense. Født i Paarup Sogn
1874, 0811, 1411, Maren Rasmussen, 32, paa Søndersø Mark. Født paa Dræby Mark. Gaardmand Niels Pedersen
1874, 2111, 2711, Maren Knudsdatter, almisselem, 60. Født i Søndersø
1874, 2911, 0612, Hanne Margrethe Thomsen, 9, datter af høker Peter Thomsen, i Søndersø Skov. Født i Vigerslev
1874, 0712, 1412, Ane Marie Larsdatter, enke, 65, i Søndersø. Født i Guldbjerg Sogn. Husmand Søren Andersen
1874, 1712, 2312, Hansine Sophie Hansen, 24, i Søndersø Skov. Født i Kjøbenhavn. Husmand Lars Chr. Andersen
1874, 1812, 2412, Ane Kirstine Larsen, 17½, datter af gaardmand Lars Chr. Hansen, paa Ørritslev Mark. Født sammesteds
1874, 2212, 2912, Ane Kirstine Jørgensdatter, enke, 70, i Søndersø Skov. Aftægtsmand Hans Larsen
1874, 2812, 02011875, Karen Sophie Hansen, 30, i Søndersø. Født i Kosterslev. Smed Hans Chr. Jensen
1875, 1402, 2202, Marie Jensdatter, enke, 75, paa Ørritslev Mark. Født i Ørritslev. Gaardmand Hans Pedersen
1875, 2803, 0204, Hansine Martinsen, tjenestepige, 23, i Søndersø
1875, 0604, 1104, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Jørgensen og Ane Kathrine Mikkelsen, paa Søndersø Holme
1875, 1404, 2204, Maren Ottosdatter, enke, 65, i Vedby. Født i Kosterslev. Gaardmand Hans Hansen
1875, 1105, 1805, Ane Dinesdatter, 50, i Serup. Født i Gudme Sogn. Gaardejer Lars Andersen
1875, 2105, 2705, Maren Rasmussen, enke, 81, paa Søndersø Mark. Født i Søndersø. Gaardmand Claus Hansen
1875, 1906, 2506, Karen Marie Jensdatter, 59, paa Langehed. Født i Uggerslev. Indsidder Lars Andersen
1875, 2807, 0308, Marie Magdalene Rasmussen, 1, datter af afdøde tjenestepige Abelone Marie Rasmussen. Født i Søndersø
1875, 0410, 0910, Karen Christensdatter, fraskilt hustru, 79, i Søndersø
1875, 1210, 1810, Maren Kirstine Knudsen, 36½, i Vedby. Født i Søndersø. Husmand Jens Hansen
1876, 1703, 2203, Hansine Johanne Marie Pedersen, 2 dage, datter af husmand Anders Pedersen, i Mosegravene
1876, 1903, 2403, Maren Pedersdatter, enke, 60, i Søndersø. Hjulmand Lars Olsen
1876, 2203, 2403, Ane Kirstine Knudsen, 2½, datter af Karen Sofie Larsen, i Søndersø. Født sammesteds
1876, 2803, 0504, Mette Katrine Madsen, 71 i Søndersø. Født i Søndersø. Husmand Knud Larsen
1876, 2903, 0404, Ane Madsdatter, 67½, i Serup. Født i Skamby. Husmand Rasmus Knudsen
1876, 2904, 0705, Hansine Larsen, 11, datter af væver Lars Knudsen, i Søndersø. Født sammesteds
1876, 0406, 0906, Hansine Sofie Andersen, 3 maaneder, datter af husmand Lars Christian Andersen, i Søndersø Skov. Født sammesteds
1876, 0606, 1206, Ane Sofie Hansen, 27, i Søndersø Skov. Født sammesteds. Datter af bødker Hans Larsen, i Søndersø Skov
1876, 2206, 2706, Marie Mathilde Larsen, 1, datter af lejehusmand Lars Larsen, paa Langehed. Født sammesteds
1876, 2907, 0208, Stine Larsen, 6, datter af lejehusmand Lars Larsen, paa Langehed. Født sammesteds
1876, 1410, 2010, Lovise Augusta Larsen, 2, datter af væver Lars Knudsen, i Søndersø. Født sammesteds
1876, 1910, 2410, Abelone Marie Vilhelmsen, 22, af Vigerslev. Født i Særslev. Indsidder Morten Jørgensen
1876, 2710, 0111, Ane Marie Jørgensen, 2½ maaned, datter af husmand Rasmus Jørgensen, paa Holmene. Født sammesteds
1876, 2511, 0212, Dorthea Marie Augusta v. Schøller, 78, paa Margaard. Født I Aaleborg. Kammerherre Schøllers svigerinde
1877, 1701, 2401, Maren Rasmusdatter, enke, 77, i Søndersø. Født i Stensby. Aftægtsmand Hans Knudsen
1877, 1801, 2401, Trine Nielsine Hansen, 11 maaneder, datter af husmand Hans Pedersen, Serup Mark. Født sammesteds
1877, 0402, 1002, Maren Jørgensdatter, enke, 75, i Søndersø. Født sammesteds. Husmand Niels Hansen
1877, 2203, 3003, Frederikke Dorthea Rønfeld f. Krabbenhøj, 69. Født i Rechendorph. Aftægtsmand Rønfeld
1877, 1904, 2804, Gjertrud Cathrine Olsen, 15, datter af uhrmager Rasmus Olsen, i Vedby. Født i Vedby
1877, 2307, 2807, Jensine Sophie Andersen, ½, datter af boelsmand Lars Christian Andersen, i Søndersø Skov
1877, 1709, 2409, Kirstine Marie Hansen, 45½, i Søndersø. Født sammesteds. Væver Lars Knudsen
1877, 2010, 2810, Ane Marie Hansen, 5, datter af hjulmand Niels Hansen, Langehed
1877, 1511, 2211, Sara Christensdatter, indsidderske, 57½, paa Holmene
1877, 2512, 2912, Kirstine Marie Sørensen, enke, 56. Født i Haarslev Sogn. Hans Peder Rasmussen, af Vigerslev Sogn
1878, 2002, 2702, Abelone Marie Nielsen, 54, i Vedby. Datter af afdøde Niels Eriksen
1878, 2304, 2904, Mette Jensdatter, lem, 79, i Søndersø Hospital. Født i Ørritslev
1878, 0305, 1005, Ane Andersen, 22, i Ørritslev. Født sammesteds. Gaardmand Mads Rasmussen
1878, 0906, 1406, Laura Kirstine Hansen, 7 dage, datter af murmester Niels Hansen, i Søndersø. Født sammesteds
1878, 1408, 1908, Conradine Charlotte Hansen, 54, paa Ørritslev Mark. Født i Søndersø. Husmand Niels Henriksen
1878, 0809, 1409, Maren Larsdatter, 73, paa Søndersø Mark. Født i Vissenberg Sogn. Aftægtsmand Jørgen Pedersen
1878, 0810, 1510, Maren Larsen, 35, i Vedby. Født i Lumby. Gaardmand Clemmen Jeppesen
1878, 2310, 2810, Kirsten Jørgensen, 44, i Serup. Født i Lunde. Indsidder Mads Jacobsen
1878, 1012, 1512, Dødfødt pige, datter af indsidder Kristen Hansen, i Søndersø Skov
1879, 1301, 2001, Kirsten Larsdatter, 75, i Søndersø. Født i Broby. Aftægtsmand Jacob Nielsen
1879, 2401, 2901, Maren Sophie Cathrine Larsen, 3, datter af arbejdsmand Peder Christian Larsen. Født i Vissenberg
1879, 0203, 0803, Maren Andersen, enke, 85, i Vedby. Født sammesteds. Aftægtsmand Niels Eriksen
1879, 1205, 1805, Boline Kirstine Jensen, 1½, datter af væver Hans Jensen, i Søndersø. Født sammesteds
1879, 1605, 2305, Abelone Marie Pedersen Hangaard, enke, 45, i Vedby. Født i Hjadstrup. Gaardejer Hans Frederiksen
1879, 1006, 1606, Nielsine Pedersen, 14½, datter af skomager Hans Pedersen, paa Søndersø Mark. Født sammesteds
1879, 2408, 2908, Karen Hansen, ugift fruentimmer, 54, hos væver Anders Hansen. Født i Søndersø
1879, 1609, 2109, Maren Sophie Pedersen, enke, 72, i Søndersø. Født i Norge. Indsidder Lars Hansen
1879, 1710, 2210, Ane Kirstine Andersen, 50½, i Søndersø. Født i Lunde Sogn. Indsidder Hans Mikkelsen
1879, 1012, 1712, Lisbeth Jensdatter, enke, 76, i Kjellebyhus. Født i Brylle. Husmand Anders Andersen
1879, 1212, 1912, Johanne Marie Andersen, 58, paa Dallund Mølle. Født i Lumby Sogn. Møller Hans Peder Jørgensen
1880, 0402, 1202, Kirsten Rasmussen, 30, i Søndersø. Født i Vigerslev. Væver Hans Jensen
1880, 2502, 0303, Kirstine Madsdatter, enke, 72. Født i Ørritslev. Indsidder Hans Andersen
1880, 0605, 1205, Ane Cathrine Sophie Vest, 8 uger, datter af klodsemager Vest, i Søndersø Skov. Født sammesteds
1880, 1905, 2405, Christiane Henningsen, fattiglem, 40
1880, 2505, 3005, Nielsine Kirstine Hansen, 11 maaneder, datter af murmester Niels Hansen, paa Holmene, Født i Søndersø
1880, 2808, 0309, Maren Hansen, 58, Ørritslev Mølle. Født paa Ørritslev Mark. Møller Hans Johansen
1880, 2309, 2609, Karen Kirstine Pedersen, Kragh, 3 dage, datter af Pedersen Kragh, i Snave
1880, 1111, 1711, Ane Marie Nielsdatter, enke, 73, i Veflinge. Født i Vissenberg. Husmand Lars Peder Andersen
1880, 0712, 1312, Kirsten Jensen, 40, i Søndersø. Født i Allesø. Gaardmand Mads Frederiksen
1880, 1012, 1712, Marie Sophie Hansine Christiansen, 13 uger, datter af Ane Kirstine Hansen. Født i Søndersø Skov
1880, 2912, 03011881, Maren Nielsdatter, lem, 64, af Søndersø Hospital. Født i Søndersø
1881, 0602, 1402, Bodild Marie Hansen, 62, paa Vedby Mark. Født i Haarlev Sogn. Husmand Hans Larsen
1881, 2703, 0304, Maren Cathrine Jensen, 1 maaned, datter af husmand Hans Jensen, i Serup Mose. Født sammesteds
1881, 2903, 0404, Anna Elisabeth Gudmandsen, 24½, i Søndersø Skov. Født i Ubberud. Indsidder Lars Nielsen
1881, 0604, 1204, Bodild Marie Jensdatter, enke, 74. Født i Kullerup Sogn. Skomager Rasmussen
1881, 1504, 1804, Karen Jørgensdatter, enke, 79. Født i Særslev. Indsidder Anders Jensen
1881, 1604, 2004, Ane Kathrine Kristensdatter, ugift almisselem, 73. Født i Veflinge
1881, 1107, 1707, Ane Larsdatter, 72½. Født i Serup. Indsidder Peder Christian Hansen
1881, 1209, 1809, Marie Laurine Poulsen, 3, datter af fruentimmer Ane Kirstine Poulsen. Født i Søndersø
1881, 0512, 1212, Maren Christiansen, 45. Født i Søndersø. Gaardmand Lars Nicolai Nellemann
1882, 2102, 2402, Ane Mortensen, 10, datter af skrædder Lars Mortensen, paa Langehed. Født sammesteds
1882, 2102, 2802, Maren Rasmussen, 76, i Søndersø. Født i Serup. Gjestgiver Niels Andersen
1882, 0503, 1303, Mette Kirstine Jørgensdatter, 74, paa Ørritslev Mark. Født i Søndersø. Gaardmand Anders Hansen
1882, 1505, 2205, Ane Kirstine Jacobsen, 59, i Skadehuset. Født i Særslev. Husmand Hans Olsen
1882, 2906, 0307, Ane Kirstine Kathrine Hansen, 3½, datter af væver Anders Hansen, i Søndersø. Født sammesteds
1882, 2407, 2807, Hansine Rasmine Hansen, 1 og 5 maaneder, datter af væver Anders Hansen, i Søndersø. Født i Søndersø
1882, 1309, 1909, Marie Clausen, 65, paa Søndersø Mark. Født i Søndersø. Gaardejer Kristen Nielsen
1882, 1011, 1511, Maren Hansen, 2 timer, datter af gaardbestyrer Niels Hansen, paa Søndersø Mark
1882, 2112, 2912, Ane Kathrine Larsen, enke, 74. Født i Søndersø. Aftægtsmand Hans Madsen
1883, 2601, 0202, Ane Margrethe Hansen, 49, i Søndersø. Født i Søndersø. Husfæster Lars Hansen
1883, 2801, 0502, Ane Marie Larsdatter, ugift, 80½, boende i Fattighuset. Født i Søndersø
1883, 2403, 3003, Thyra Marthe Ejgaard, 8 uger, datter af rebslager Ejgaard, i Ørritslev
1883, 0304, 1004, Dorthea Andersen, 42, i Søndersø Skov. Født i Rørup Sogn. Klodsemager West
1883, 1204, 1804, Christine Larsen, lem, 40, i Søndersø Hospital. Født i Vigerslev
1883, 2704, 0405, Ane Kirstine Poulsen, 37, paa Grusgravene. Født i Søndersø. Datter af Poul Andreassen
1883, 1105, 1405, Maren Jensine Jensen, 2 maaneder, datter af ugift fruentimmer Maren Christine Olsen
1883, 2505, 0106, Karen Rasmussen, enke, 70, i Søndersø. Født i Søndersø. Gaardmand Ole Nielsen
1883, 0106, 0606, Ane Marie Hansen, 39, i Søndersø Skov. Født i Munkebo. Skomager Knud Nielsen
1883, 1706, 2106, Maren Pedersen, enke, 60, i Søndersø. Født i Lunde. Gaardejer Ole Nielsen
1883, 3108, 0509, Ane Nielsdatter, enke, 70½, i Søndersø. Født i Kjøng. Gaardfæster Søren Jørgensen
1883, 2609, 3009, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Clausen, i Søndersø
1883, 1710 ,2410, Ane Katrine Hjæresen, enke, 80, i Søndersø Skov. Født sammesteds. Husmand Rasmus Pedersen
1883, 1312, 2112, Maren Larsdatter, 61½, Søndersø Mark. Født i Allesø. Gaardejer Christen Larsen
1884, 0401, 1101, Ane Kirstine Jørgensen, 56. Født i Søndersø. Husmand Vilhelm Hansen
1884, 1201, 1901, Betty Johanne Juliane f. Hansen, 29, i Søndersø Skov. Født i Kjøbenhavn. Dyrlæge O. Højberg
1884, 2101, 2601, Maren Pedersen, 56, i Serup. Født i Krarup Sogn. Smed Niels Jeppesen
1884, 2501, 2701, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Niels Andersen og Maren Kirstine Nielsen, Homene, Søndersø
1884, 0202, 0902, Maren Dorthea Olsen, 35½, i Ørritslev. Født sammesteds. Datter af afdøde gaardmand i Ørritslev
1884, 0602, 1302, Kirsten Hansdatter, enke, 94, i Kjeldby. Født i Kjeldby. Hans Nielsen
1884, 1302, 1902, Maren Nielsdatter, enke, 57, i Vedby. Født i Broby Sogn. Smed Peder Jørgensen
1884, 2202, 2902, Maren Pedersen, 58, i Søndersø. Født i Skamby. Gaardmand Knud Hansen
1884, 2802, 0602, Karen Kaspersdatter, 80½, i Vedby. Født sammesteds. Datter af Kasper Rasmussen
1884, 0103, 0703, Ane Kirstine Steffensen, 1, datter af gaardbestyrer Hans Steffensen, Serup. Født sammesteds
1884, 1003, 1703, Ane Marie Hansen, 23½, Serup Mose. Født i Søndersø. Datter af husmand Hans Pedersen
1884, 1303, 2003, Ane Nielsen, 17, datter af bolsmand Jens Nielsen, Vedby Mark. Født i Vissenbjærg
1884, 1403, 2103, Mette Sofie Hansen, 64, Serup Mark. Født i Lumby Sogn. Bolsmand Niels Hansen
1884, 2903, 0504, Ane Kathrine Andersen, tjenestepige, 25, i Søndersø. Født sammesteds
1884, 3004, 0805, Karen Dorthea Madsen, 1 dag, datter af husejer Gjøde Madsen Damsted, Søndersø Skov
1884, 2806, 0307, Ane Marie Kristoffersdatter, 78, i Søndersø. Født sammesteds. Aftægtsmand Niels Madsen
1884, 2307, 2707, Karen Marie Hansine Hansen, 15, steddatter af husmand Anders Nielsen, i Brænderup. Født i Ørritslev
1884, 1408, 2008, Abelone Marie Christensen, 60½, i Ørritslev. Født i Søndersø. Gaardejer Hans Jørgensen
1884, 1808, 2508, Ane Kirstine Knudsdatter, enke, 86½, i Vedby. Født i Søndersø. Gaardfæster Niels Rasmussen
1884, 0111, 0711, Petrine Pedersen, 8, datter af gaardmand Jørgen Pedersen, i Søndersø. Født sammesteds
1884, 2311, 3011, Ane Hansine Kirstine Jørgensen, 8 uger, datter af Gjertrud Dorthea Jørgensen, paa Margaard. Født i Søndersø
1884, 1912, 2712, Jensine Jeppesine Margrethe Jespersen, 26, i Vedby. Født sammesteds. Datter af afdøde gaardfæster Jesper Jensen
1885, 2201, 3101, Karen Marie Thomsen, 16, datter af høker P. Thomsen, i Søndersø Skov. Født sammesteds
1885, 1402, 2302, Christiane Rasmusdatter, enke, 80, i Søndersø. Født i Rue. Gaardmand Claus Hansen
1885, 1402, 2002, Ane Larsdatter, 77, i Søndersø. Født sammesteds. Datter af gaardmand Lars Nielsen i Søndersø
1885, 0903, 1603, Hansine Kirstine Andersen, tjenestepige, 16, i Ørritslev. Født i Særslev
1885, 0705, 1205, Ane Marie Hansen, 44, i Vedby. Født i Vedby. Arbejdsmand Peder Chr. Jensen
1885, 1105, 1605, Ane Marie Jeppesen, 21, i Serup. Født sammesteds. Datter af smed Niels Jeppesen
1885, 2305, 2905, Karen Nielsdatter, 66½, i Søndersø. Født sammesteds. Hørsvinger Peder Nielsen
1885, 1406, 1906, Ane Jensine Jensen, 1, datter af arbejdsmand Anders Jensen, tjener paa Jerstrup
1885, 1906, 2306, Ane Margrethe Adolfsdatter, enke, 80, af Søndersø Skov. Født sammesteds. Husejer Hans Rasmussen
1885, 2206, 2706, Gjertrud Rasmusdatter, enke, 63. Født i Sanderum. Aftægtsmand Mads Nielsen
1885, 1207, 1507, Caroline Jørgensen, 2, datter af arbejdsmand Jørgen Christensen, Langehed. Født sammesteds
1885, 1908, 2508, Gjertrud Marie Dorthea Nielsen, 3 og 9 maaneder, datter af bolsmand Rasmus Nielsen, Søndersø Mark. Født sammesteds
1885, 0809, 1209, Sofie Kalmberg, tjenestepige, 19, paa Lastrov
1885, 1610, 2310, Karen Hansdatter, 70, i Serup. Født sammesteds. Aftægtsgaardmand Jens Larsen
1885, 1211, 1811, Kristiane Jensdatter, 68, i Mosegravene. Født i Søndersø. Husmand Lars Hansen
1885, 2211, 2711, Dødfødt pige, datter af bager Drejer, i Søndersø
1886, 2301, 2901, Dorthea Larsdatter, enke, 72, i Søndersø. Husmand Bartholomæus Rasmussen
1886, 2302, 0203, Anna Petrine Hansen, 10, datter af husmand Niels Hansen, Holmene. Født sammesteds
1886, 3103, 0604, Ane Kathrine Boline Henriksen, 10½, datter af vejmand Christian Henriksen. Født i Søndersø
1886, 0404, 1004, Abelone Marie Knudsen, fattiglem, 79, i Søndersø. Død i Vigerslev Sogn
1886, 1104, 1704, Abelone Marie Jacobsdatter, 86, i Søndersø. Født i Vigerslev. Aftægtsgaardmand Christen Madsen
1886, 0605, 1205, Maren Jensdatter, indsidderske, 74, paa Søndersø Holmene. Født i Søndersø
1886, 1105, 1705, Johanne Mikkelsdatter, enke og lem, 66, af Søndersø Hospital. Husmand Hans Christian Hansen, Tverskov
1886, 1308, 2208, Hansine Kirstine Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af murer Niels Hansen, i Søndersø. Født i Søndersø
1886, 0311, 0911, Karen Andersdatter, 62, paa Snuekjær. Født i Broby Sogn. Gaardmand Hans Clausen
1886, 1711, 2511, Maren Hansen, 50, i Snave. Født i Skeby. Husejer Anders Andersen
1887, 1302, 2102, Gjertrud Kirstine Jørgensdatter, enke, 82, i Søndersø. Gaardejer Ole Hansen
1887, 0703, 1403, Ane Marie Olesdatter, enke, 85, i Søndersø. Født i Hillerslev. Husmand Hans Nielsen
1887, 1706, 2406, Karen Christiansen, 46, i Søndersø. Født i Allesø. Datter af gaardejer Christian Larsen
1887, 0506, 1106, Maren Rasmussen, fattiglem, 76. Født i Søndersø
1887, 2408, 3108, Ane Marie Kirstine Bartholomæussen, 3 uger, datter af tjenestepige Ida Marie Johansen
1887, 1509, 2209, Maren Nielsen, 40, i Søndersø. Født i Særslev. Gaardejer Jørgen Pedersen
1887, 0111, 0611, Johanne Ejgaard, 6 dage, datter af rebslager Ejgaard, i Ørritslev
1887, 3011, 0612, Ingeborg Rasmussen, 74, Vedby Mark. Født sammesteds. Arbejdsmand Hans Madsen
1888, 1101, 1801, Johanne Marie Petrine Hansen, 8, datter af arbejdsmand Christen Hansen, i Søndersø. Født sammesteds
1888, 1302, 2002, Maren Nielsen, 5, datter af husmand Hans Peder Nielsen, Vedby Mark
1888, 1902, 2702, Karen Marie Gregersen, 51, paa Holmene. Født i Moderup. Bolsmand Lars Larsen
1888, 2003, 2703, Ane Dorthea Johanne Vest, 13 maaneder, datter af klodsemager Peter Vest, Søndersø Skov
1888, 2303, 3003, Marie Andersen, 10, steddatter af arbejdsmand Bertel Eriksen, af Søndersø
1888, 2403, 3103, Bodil Jørgensdatter, enke, 85. Født i Søndersø. Gaardmand Christian Christensen
1888, 2703, 0404, Maren Pedersen, 36, i Søndersø. Arbejdsmand Hans Jørgensen
1888, 2004, 2704, Ane Kathrine Christensdatter, enke og lem, 80, paa Fattiggaarden. Mads Nielsen
1888, 2105, 0106, Dødfødt pige, datter af høker Gjøde Madsen, Søndersø Skov
1888, 2805, 0206, Mette Cathrine Jørgensen, 10½, datter af husmand Henrik Jørgensen, i Søndersø
1888, 2806, 0307, Karen Jespersdatter, enke og lem, 68, paa Fattiggaarden. Husmand Jens Andersen
1888, 0207, 0907, Karen Nielsdatter, enke, 85½, i Ørritslev. Født i Vedby. Gaardmand Lars Nielsen
1888, 1609, 2409, Anna Hansine Hansen, 22, i Ørritslev. Født sammesteds. Datter af gaardejer Hans Christian Hansen
1889, 1101, 1701, Rudolfine Alexandrine Sofie Svelmø f. Edsberg, enke, 70, i Allesø. Født i Helsingør. Pastor Svelmø
1889, 2802, 0603, Ane Margrete Larsen, 77, i Søndersø. Født i Kolding. Arbejdsmand Claus Oelslerich
1889, 1803, 2303, Emma Schøller f. Reimers, enke, 77, til Margaard. Kammerherre Schøller til Margaard, Vigerslev Sogn
1889, 0705, 1305, Abelone Marie Rasmusdatter, enke, 72. Født i Serup. Husmand Peder Hansen
1889, 1005, 1605, Mette Kathrine Clausdatter, enke, 67. Født i Søndersø. Peder Christensen
1889, 3105, 0506, Ane Christensdatter, enke, 73, i Søndersø. Født i Skamby. Niels Larsen
1889, 2506, 2906, Ane Margrethe Jensen, enke, 65, Ørritslev Mark. Husmand Rasmus Hansen
1889, 0707, 1107, Abelone Kirstine Pedersen, 30½, i Søndersø. Husmand Bertel Eriksen
1889, 1608, 2008, Anna Hansen, 4 uger, datter af husmand Christen Hansen, i Søndersø
1889, 3108, 0609, Ane Marie Hansen, 47, i Serup. Født i Lunde. Gaardejer Hans Jørgensen
1890, 0101, 0601, Andrea Dorthea Madsen, 5, datter af høker Gjøde Madsen Damsted, i Søndersø Skov
1890, 1401, 2001, Ane Chatrine Larsen, enke, 32, Holmene. Landmand Hans Knudsen
1890, 1901, 2501, Christiane Larsdatter, 66, i Søndersø. Født sammesteds. Husmand Hans Madsen
1890, 1603, 2203, Kirsten Pedersdatter, 64, Snave. Født i Klinte. Indsidder Rasmus Matthisen
1890, 2203, 2803 Udøbt pige, 12 dage, datter af ugift Jensine Larsen, Søndersø
1890, 2903, 0404, Marie Hansdatter, fattiglem, 61½, fra Krogsbølle, boende i Søndersø. Født i Haarslev
1890, 1304, 1704, Caroline Marie Andersen, 14, datter af afdøde husmand Anders Andersen, Snave
1890, 2104, 2604, Karen Hansen f. Knudsen, 27. Postkjører Hans Peder Hansen fra Odense
1890, 3004, 0705, Maren Kathrine Hansen, 10, datter af gaardmand Hans Christian Hansen, i Ørritslev
1890, 0805, 1305, Ane Cathrine Clausen, 60, paa Søndersø Mark. Husejer Rasmus Rasmussen
1890, 0407, 1107, Meta Marie Kathrine Jørgensen, 19 uger, datter af smed Jørgen Christian Jørgensen, Søndersø Skov
1890, 1207, 1707, Ane Kathrine Ejlersdatter, enke, 65, paa Holmene. Født i Vigerslev. Gaardmand Hans Jørgensen Ellegaard
1890, 0209, 0609, Mariane Gregersen, 57. Født i Veflinge. Arbejdsmand Anders Frederiksen
1890, 2810, 0311, Karen Jørgensdatter, 74, i Ørritslev. Aftægtsmand Hans Christian Madsen
1891, 0601, 1501, Ane Marie Nielsdatter, enke, 87½, i Søndersø. Født i Hundstrup. Gaardmand Peder Christensen
1891, 0701, 1401, Ane Kirstine Hansen, 53, i Snave. Født i Hillerslev. Husmand Christian Hansen
1891, 1301, 2101, Karen Marie Hansen, 65, paa Vedby Mark. Født i Lumby Sogn. Husmand Jørgen Hansen
1891, 1601, 2301, Karen Jensen, 47, i Ørritslev. Født i Veflinge. Gaardmand Rasmus Frandsen
1891, 2201, 2801, Ane Marie Kaspersdatter, enke, 83, i Vedby. Født sammesteds. Fæstegaardmand Claus Andersen
1891, 1902, 2602, Karen Pedersdatter, enke, 83, i Serup. Født 15.6.1808 i Serup. Gaardmand Kristen Hansen
1891, 2102, 0203, Karen Andersdatter, 66, paa Søndersø Mark. Født i Haarslev. Husmand Søren Hansen
1891, 2503, 3103, Trine Rasmusdatter, 66, paa Margaard. Arbejdsmand Hans Johansen
1891, 0404, 1004, Lavra Hansine Marie Andersen, 20. Født i Vigerslev. Datter af Gjertrud Hansen
1891, 0206, 0606, Mathilde Andersen, tjenestepige, 21, i Rodstrup
1891, 1507, 2107, Birthe Kirstine Johansdatter, enke, 91½, boende hos sognefoged Joh. Nielsen i Søndersø. Født i Særslev. Gaardmand Rasmus Pedersen, Ørritslev
1891, 1607, 2307, Karen Kirstine Rasmusdatter, 72, Søndersø Mark. Født paa Høime, Sanderum Sogn. Aftægtsmand Rasmus Larsen
1891, 0112, 0812, Karen Madsdatter, 65, paa Søndersø Mark. Født i Morud, Vigerslev Sogn. Gaardmand Hans Nielsen
1891, 0712, 1412, Karen Jørgensdatter, 77, paa Ørritslev Mark. Født i Jullerup, Særslev Sogn. Købmand Lars Rasmussen
1891, 1112, 1612, Oline Dorthea Nødskou f. Petersen, enke, 65, i Søndersø. Født i Lemvig. Forhen amtsstuefuldmægtig Laurids Nødskou i Holstebro
1891, 1512, 2012, Anne Christiane Nielsen, 1 og 3 maaneder, datter af husmand Lars Nielsen, Holmene