Skovby, 1868-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1868-1891, Skovby sogn, Skovby herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1868, 2102, 2602, Hans Christensen, enkemand og almisselem, 68, i Harritzlev. Født i Ubberud Sogn. Søn af gaardmand Christian Ulriksen i Ubberud. 1. Anne Cathrine Rasmussen, 2. murer Andreas Brunciliussens enke
1868, 2702, 0103, Hans Ludvig Larsen, 15 uger, søn af ugift Gertrud Rasmine Frederiksen, paa Sandet og Georg Larsen fra Harrendrup
1868, 3003, 0404, Anders Mikkelsen Buse, gift huusmand, 58, i Abildrod. Født i Harritzlev. Søn af gaardmand Mikkel Andersen, Harritzlev. Karen Jørgensen
1868, 1305, 1705, Jens Christian Hansen, 6½ uge, søn af indsidder og gaardbestyrer Knuds Hansen, Harritzlev. Født sammesteds
1868, 2805, 0106, Mads Hansen, enkemand og aftægtshuusmand, 77, i Abildrod. Født i Wissenbjerg. Marie Madsen
1868, 1206, 1706, Hans Larsen, gift huusmand, 63 og 4 maaneder, i Skovby. Født i Tofte. Søn af huusmand Lars Hansen i Tofte. Kirsten Rasmussen
1868, 2607, 0208, Udøbt dreng, 4 uger, søn af skomager og indsidder Lars Madsen, paa Harritzlev Mark. Født sammesteds
1868, 2808, 0209, Christian Sørensen, ungkarl, 21½, hos sin svoger huusmand Mads Henriksen, paa Harritzlev Mark. Født i Jersore, Klinte Sogn. Søn af huusmand søren Thomsen, Jersore Mark, Klinte Sogn
1868, 2710, 0311, Jørgen Findsen, aftægtsgaardmand, 78, i Harritzlev. Født i Skovby. Søn af gaardmand Find Jørgensen i Skovby. Sine Nielsen
1868, 2211, 2911, Knud Jacob Larsen, 1 og 10 maaneder, søn af huusmand Jens Larsen, i Abildrod. Født 24.1.1867 sammesteds
1868, 1312, 2012, Anders Michael Andersen, 17 dage, søn af indsidder Niels Andersen, Skovby. Født sammesteds
1868, 1312, 2012, Jens Peter Carlsen, 9½ uge, søn af indsidder og skrædder Jørgen Carlsen, i Kronborghuset. Født 7.10.1868 sammesteds
1868, 2412, 2712, Jens Nielsen Hansen, 15 dage, søn af ugift Mette Marie Nielsen, hos sin fader huusmand Niels Sørensen, Kattebjerg. Født sammesteds
1869, 1401, 2401, Dødfødt dreng, søn af huusmand og tømrer Rasmus Jacobsen, i Longhuus. Født sammesteds
1869, 1601, 2401, Hans Lauritz Thinesen, 8 uger, søn af Elise Kirstine Marie Larsen, hos faderen smed Lars Christiansen, i Skovby. Født sammesteds
1869, 2401, 3101, Rasmus Markussen, fæstehuusmand, 76, i Hornskovhuset. Født 21.11.1792 i Harritzlev. Søn af huusmand Marcus Clausen og Ane Margrethe Andersdatter, Harritzlev
1869, 0203, 1003, Iver Nielsen, aftægtsgaardmand, 94, i Harritzlev. Født 1ste søndag i Trini. 1775 i Ore Ellegaard. Søn af gaardmand Niels Iversen, i Skovby
1869, 0803, 1403, Peder Jensen, aftægtshuusmand og fattiglem, 84 og 1 maaned, i Kattebjerg. Født i Harritzlev. Søn af gaardmand Jens Jensen dersteds. Kirsten Hansdatter
1869, 0903, 1503, Hans Albrechtzen, gift aftægtsgaardmand, 59 og 19 maaneder, i Tofte. Født 14.5.1819 i Skovby. Søn af gaardmand Albrecht Hansen dersteds.
1869, 1505, 2305, Udøbt dreng, 17 dage, søn af huusmand og væver Hans Nielsen, i Nymark. Født sammesteds
1869, 2205, 2605, Christian Rasmussen, indsidder og arbeidsmand, 32 og 3 maaneder, i Bogemosegaard. Født 1.2.1837 i Eskildstrup. Søn af huusmand og væver Rasmus Nielsen dersteds. Karen Kirstine Hansen
1869, 3005, 0406, Hans Hansen, gaardmand, 53 og 6 maaneder, i Skovby. Født 11.12.1815 i Skovby. Søn af gaardmand Hans Hansen og bodil Cathrine Pedersdatter, i Skovby. Gertrud Hansen
1869, 2706, 0407, Jacob Larsen, enkemand og almisselem, 82, boende som kostgjænger hos husmand Johan Rasmussen, i Kjærby. Født i Bro, Brænderup Sogn. Søn af huusmand Lars Jacobsen dersteds. Dorthe Nielsdatter
1869, 0507, 1107, Erik Andersen, enkemand, aftægtsmand og tidligere gaardmand i Skovby, 61 og 2 maaneder, hos svigersønnen huusmand Hans Jørgensen, i Kalvehave. Født i Fyllested, Brænderup Sogn. Søn af gaardmand Anders Rasmussen. Ane Marie Madsdatter
1869, 1307, 1807, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Eiler Rasmus Nielsen, i Skaarup. Født sammesteds
1869, 0209, 1209, Frederik Christian Wiinberg, 6 maaneder, søn af skomager Wiinberg, i Skovby. Født 29.1.1869 sammesteds
1869, 2610, 3110, Niels Ludvig Frederiksen, 8 dage, søn af snedker Hans Nielsen Frederiksen, i Abildrod. Født 18.10.1869 sammesteds
1869, 2710, 0411, Niels Hansen, gaardmand, 89½, i Harritzlev. Født i Dømmestrup, Nørre Lyndelse Sogn. Søn af gaardmand Hans Christensen, sammesteds. Maren Jensdatter
1869, 3110, 0811, Niels Rasmussen, huusmand, 53 og 11 maaneder, i Kjærby. Født i Grindløse. Søn af huusmand Rasmus Hansen, i Grindløse. Birthe Cathrine Rasmusdatter
1869, 0711, 1611, Mads Nielsen, ugift ungkarl, 88 og 1 maaned, hos sognefoged og gaardeier Anders Rasmussen, i Harrtizlev. Døbt 17. Søndag e. Trin.. Søn af gaardmand Niels Rasmussen
1869, 2011, 2711, Anders Jørgensen, aftægtsmand, 82, hos gaardmand Otto Nielsen, i Kjærby. Døbt 1. Søndag i Advent 1787. Søn af gaardmand Jørgen Andersen i Kjærby. Ane Marie Larsdatter
1870, 0501, 0901, Jens Marius Jensen, 1 og 5 maaneder, søn af møllerkarl og indsidder Emil Jensen, i Saralyst. Født 10.8.1868 i Bogense
1870, 0602, 1402, Hans Knudsen, boelsmand, 77 og 2 maaneder, i Harritzlev. Født 14.11.1792 sammesteds. Søn af smed Knud Frederiksen og Marie Kirstine f. Hansen. Gjertrud Marie Jaspersdatter
1870, 2304, 2904, Niels Hansen, huusmand og dannebrogsmand, 47, i Davrehuset. Født 1.5.1823 i Kjærby. Søn af Maren Larsdatter og møllerkarl Hans Nielsen af Sandager Sogn. Ane Marie Nielsdatter
1870, 0205, 0805, Hans Jensen, tjenestekarl, 20 og 2 maaneder, paa Harritzlevgaard. Født 20.2.1850. Søn af Amalie Jensdatter (nu gift med huusmand Poul Jørgensen, Nyhavehuus, Elved Mark)
1870, 1905, 2605, Johan Martin Johansen, 2 og 3 maaneder, søn af huusmand Lars Johansen og Maren Kirstine f. Olsen, i Abildrod, nu boende i Nymark
1870, -, 2108, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Jens Nielsen og Kirsten Hjeresen, i Pyttehuus
1870, 2908, 0309, Rasmus Hansen, huusmand og rokkedreier, 59 og 10 maaneder, i Skovby. Født 21.10.1810 i Langhuset. Søn af huusmand Hans Madsen sammesteds. 1. Ane Nielsdatter af Holse, 2. Karen Jørgensdatter af Kjærby
1870, 0310, 0810, Mads Nielsen, gaardmand, 58 og 2 maaneder, i Tofte. Født i Fjeldsted. Søn af gaardmand Niels Jørgensen. Ellen Mikkelsdatter
1870, 0112, 0712, Mads Nielsen, 6 dage, søn af gaardbestyrer Jørgen Nielsen, i Tofte
1871, 0601, 1301, Niels Madsen, gaardeier, 57 og 5 maaneder, i Skaarup. Født i Skovsgaarde, Haarslev Sogn. Søn af gaardmand Mads Madsen sammesteds. Marie Cathrine Hjeresdatter
1871, 1302, 1902, Lars Hansen, almisselem, 70, i Kjærby. Søn af indsidder Hans Jørgensen i Grindløse. Margrethe Mortensdatter
1871, 1602, 2402, Hans Rasmussen, 10, søn af Dorthea Marie Hansen. I pleie hos moderens fader huusmand Hans Jensen, i Fjederløkken
1871, 0103, 0503, Dødfødt dreng, søn af indsidder og væver Jens Pedersen og Ane Frederikke Pedersen, i Skovby
1871, 2303, 2803, Ole Jensen, aftægtsmand fra Brenderup 80 og 3 maaneder, i kost og pleie hos svigersønnen hjulmand Mads Andersen, Kattebjerg. Født 31.12.1790 i Fyllested, Brænderup Sogn. Maren Christensdatter
1871, 0304, 1104, Hans Christian Jensen, smed, 65 og 9 maaneder, i tofte. Født 6.7.1805 i Bogense. Søn af smedemester Jens Hansen i Bogense. Ane Jensen
1871, 0206, 0706, Rasmus Christensen, gift huusmand, 72½, i Harrtizlev. Født i Odense. Ane Malene Jørgensen
1871, 2706, 0207, Carl Julius Nielsen, 1, søn af huusmand og væver Hans Nielsen og Ane Johanne Nielsen, i Nymark. Født sammesteds
1871, 2802, 0703, Niels Rasmussen, arbeidskarl, 20½, tjende paa Harritslevgaard. Født i Juli 1850. Søn af afdøde husmand Rasmus Rasmussen, i Tyentved, Nørre Sandager Sogn
1872, 1501, 2201, Anders Rasmussen, 15 og 11 maaneder, søn af boelsmand Rasmus Andersen og Kirsten Pedersdatter, i Grønløkken. Født 11.2.1856 sammesteds
1872, 1803, 2703, Hans Marius Jørgensen Busk, 2 dage, søn af indsidder Morten Jørgensen Busk, i Saralyst
1872, 1104, 1604, Hans Peter Petersen Strøbo, 11 og 2 maaneder, søn af husmand Mads Pedersen Strøbo, i Grønløkken. Født 24.6.1860 i Hasmark, Norup Sogn
1872, 1204, 2104, Jochim Henrik Dencker, aftægtsmand, 86, hos sin svigersøn husmand Henrik Jørgensen, paa Eskildstrup Land. Født … fra Lybek
1872, 2106, 2506, Henrik Clausen, gift husmand, 52, i Nymark. Født 1820 i Haarslev. Søn af gaardmand Claus Andersen dersteds. Kirstine Larsdatter
1872, 0109, 0609, Hans Andersen, rekrut ved 5 Battallion 1 Compagni, 23, i Odense. Født 9.7.1849 i Sandholdt. Søn af gaardmand Anders Knudsen og Johanne Marie Olsen, i Sandholdt
1872, 1109, 2009, Jens Hansen, husmand og væver, 54, i Grønløkken. Født i Hemmerslev, Særslev Sogn. Søn af gaardmand Hans Jeppesen, i Hemmerslev. Barbara Kirstine Iversdatter
1872, 0609 eller 0709, 0910, Hans Hansen, ungkarl og husejer, 39½, paa Harritselv Mark. Tjenende som gaardskarl kjøbmand Detlefsen i Bogense. Født 5.5.1833. Søn af husmand Hans Jensen og Johanne Marie Hansdatter, af Egense
1872, 1610, 2310, Peder Knudsen, aftægtsgaardmand, 77, i Kjærby. Født 14.6.1795 i Nørre Esterbølle. Søn af gaardmand Knud Christensen og Ane Malene Pedersdatter. Maren Hansdatter
1873, 1102, 1802, Simon Børresen, enkemand og tømmermand, 86 og 9 maaneder, i Harritslev. Født 14.8.1786 i Harritslev. Søn af Børre Nielsen og Ane Cathrine Simonsdatter i Harritslev. Maren Hansdatter
1873, 1403, 2203, Jens Clausen, gaardmand, i Harritslev. Født 8.7.1825 sammesteds. Søn af gaardmand Claus Jensen og Ane Nielsdatter i Harritslev. Karen Margrethe Nielsen
1873, 1503, 2003, Christoffer Langkilde, ejer, 56, af Christianslund. Søn af proprietair Langkilde paa Biskopstorp paa Langeland. Anne Josephine Petrea f. Lund
1873, 1903, 2303, Christian Jespersen, 6 dage, søn af skrædder og husmand Lars Jespersen og Maren Christine Christensen, i Skovby
1873, 1104, 1804, Casper Christensen, gift husmand, 66 og 8 maaneder, i Eskildstrup. Født 5.12.1806 i Tofte. Søn af gaardmand Christen Caspersen og Karen Marie …
1873, 0506, 0906, Hans Peder Christian Pedersen, 10 maaneder, søn af smed Anders Pedersen, i Harritslev. Født 13.8.1872 i Harritslev
1873, 0706, 1506, Anders Andersen, 1 dag, søn af husmand Niels Christian Andersen, i Eskildstrup. Født 6.6.1873 i Eskildstrup
1873, 0806, 1506, Hans Nielsen, 15, søn af Ane Kirstine Henriksen Kilde, i Lindevad, Haarslev Sogn (tjenende gaardmand Hans Mikkelsen i Harritslev). Født 1.1.1858
1872, 1911, 07061873, Lars Jørgensen, gift boelsmand, 42, i Nymark. Født i Jersore, Klinte Sogn. Søn af gaardmand Jørgen Henriksen i Jersore, Klinte Sogn
1873, 1908, 2408, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Jacob Andersen, i Tofte
1873, 2609, 0110, Carl Christian Ejler Nielsen, 9, søn af gaardmand Ejler Rasmus Nielsen, i Skaarup. Født 7.10.1863 i Skaarup
1874, 0201, 0801, Anders Kristiansen, enkemand og træskomand, 43, opholdt sig hos saddelmager Andersen, i Bogense. Tidligere i Skovby. Født 13.10-1830 i Uggerslev
1874, 2701, 0602, Peder Andersen, gift smed, 60, i Harritslev. Født 20.11.1813 i Vedby, Søndersø Sogn. Søn af gaardmand Anders Rasmussen i Vedby
1874, 2801, 0102, Niels Peter Mortensen, 16 dage, søn af Antonette Marie Klavsen, i Kattebjerg. Født 12.1.1874 i Kattebjerg
1874, 2302, 2702, Anders Hansen, gift aftægtshusmand og tjenende som røgter i Harritslev Præstegaard, 66, Maderuplund. Født i Moderup. Søn af gaardmand Hans Jensen, Moderup, Særslev Sogn
1874, 0703, 1303, Hans Andersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 78, i Harritslev. Født sammesteds. Søn af gaardmand Anders Jensen i Harritslev
1874, 0903, 1303, Povel Anders Christian Madsen, gift husmand, 41, i Skovby. Født sammesteds. Søn af husmand og skrædder Mads Andersen i Skovby
1874, 2703, 0404, Hans Andersen, enkemand, aftægtsmand og væver, 78, i Harritslev. Født i Nørre Esterbølle, Nørre Sandager Sogn. Søn af husmand Anders Madsen i Nørre Esterbølle, Nørre Sandager Sogn
1874, 2604, 0305, Hans Jørgen Jørgensen, 11 dage, søn af Karen Hansen, i Eskildstrup. Født sammesteds
1874, 1005, 1405, Laurits Kristian Rasmussen, 3 uger, søn af husmand Rasmus Larsen, i Stavelsager. Født sammesteds
1874, 2905, 0606, Niels Madsen, gift gaardmand, 77, i Tofte. Født sammesteds. Søn af gaardmand Mads Madsen i Tofte
1874, 0109, 0609, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Jørgensen, i Abildrod
1874, 1609, 2409, Johannes Kristian Hansen, 14 uger, søn af væversvend Naamann Hansen, i Kjærby. Født sammesteds
1874, 0210, 0910, Rasmus Andersen, gift boelsmand, 57, i Grønløkken. Født i Kattebjerghuset. Søn af indsidder Anders Knudsen
1874, 2210, 2910, Jeppe Andersen, gift gaardmand, 69, i Skovby. Født i Grønløkken. Søn af husmand Anders Andersen
1874, 2711, 0612, Hans Larsen, gift fattiglem og tidligere husmand, 69, i Kjærby. Født i Tofte. Søn af stenhugger Lars Hansen
1875, 1502, 2202, Hans Johannessen, gift husmand, 64, i Harritslev. Født i Ellerup, Gadbjerg Sogn paa Fyen. Søn af ugift Karen Hansen
1875, 1403, 2103, Jens Krestian Rasmussen, 5, søn af husmand Krestian Rasmussen, i Kjærby. Født i Tyentvist, Nørre Sandager Sogn
1875, 1503, 2103, Lars Andreassen, enkemand, fattiglem og kostgænger, 65, i Kattebjerg (død i Grønløkken). Født 28.5.1809 i Fredskoven. Søn af murmester Andreas Brucilius
1875, 1204, 2104, Hans Jørgen Naamannsen, enkemand og væver, 65, i Kjærby. Født i Hemmerslev, Særslev Sogn. Søn af snedker Naamann Andersen Møller i Hemmerslev
1875, 2004, 2504, Niels Jensen, 5, søn af husmand Jens Pedersen, i Skovby, Født 1.9.1869 sammesteds
1875, 0305, 1105, Morten Rasmussen, gift, 46, gaardbestyrer hos faderen Rasmus Mortensen, i Skovby. Født 4.4.1829 sammesteds
1875, 0705, 1105, Hans Nielsen, 6 dage, søn af Marie Katrine Nielsen, i Grønløkken. Født 1.5.1875 sammesteds
1875, 2705, 0206, Jørgen Jespersen, tjenestekarl hos gaardmand Niels Jørgensen i Harritslev, 17, hos stedfaderen husmand Rasmus Hansen, i Skovby. Født 16.3.1858 i Nymark. Søn af afdøde husmand Jesper Jørgensen i Nymark
1875, 3005, 0606, Peder Mortensen, 1 og 11 maaneder, søn af husmand Jørgen Mortensen, i Kattebjerg. Født 14.6.1873 sammesteds
1875, 1506, 2006, Jens Hansen, 6 uger, søn af husmand Hans Pedersen, i Fjederløkken. Født 24.4.1875 sammesteds
1875, 2907, 0108, Knud Laurits Madsen, ½, søn af ugift Bodil Madsen, i Kjærby. Født 13.1.1875 sammesteds
1875, 2108, 2608, Niels Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 77, paa Harritslev Mark. Født 10.7.1798 i Harritslev. Søn af gaardmand Rasmus Johansen
1875, 1011, 1511, Anders Pedersen, enkemand og husmand, 51, i Kjærby. Født i Fladmaalelet??, Ejlby Sogn. Søn af husmand Peder Kristensen
1875, 2111, 0112, Karl Kristian Hansen, gift husmand og saddelmager, 52, i Ellegaard. Født i Nørreby, Klinte Sogn. Søn af saddelmager Hans Michelsen
1875, 1212, 1812, Rasmus Mortensen, enkemand og gaardmand, 78, i Skovby. Født 1797 i Skovby. Søn af gaardmand Morten Andersen
1876, 2202, 2702, Jørgen Sørensen, enkemand og fattiglem, 59, boende i Fattighuset paa Harritslev Fælled. Født 8.2.1817 i Kirkehuset. Søn af indsidder Søren Jørgensen i Kirkehuset
1876, 1703, 2603, Niels Hansen, gift skrædder, 62, tjente som røgter paa Oregaard. Født paa Egense Mark, Grindløse Sogn. Søn af husmand Hans Nielsen, Egense Mark, Grindløse Sogn
1876, 2503, 3103, Jørgen Jensen, ugift væver, 27, opholdt sig hos faderen husmand Jens Larsen, i Skovby. Født 7.4.1848 sammesteds
1876, 1504, 2104, Hans Kristian Nielsen, 1, søn af ugift Ane Dorthea Hansen, hos Jørgen Mortensen paa Kattebjerg. Født 21.8.1874 sammesteds
1876, 1906, 2306, Iver Henrik Andkjær, gift skolelærer og kirkesanger, 56, i Skovby. Født 14.2.1820 paa Birkholm, Ejlby Sogn. Søn af birkedommer Andkjær ved Grevskabet Gyldensten
1876, 0407, 1007, Rasmus Hansen, gift gaardmand, 61, i Kjærby. Født 12.5.1875 sammesteds. Søn af gaardmand Hans Ejlersen
1876, 1107, 1707, Rasmus Andersen, gift husmand, 47, paa Eskildstrup Mark. Født 26.9.1828 i Vissenbjerg. Søn af bolsmand Anders Rasmussen
1876, 1507, 2007, Anders Christensen, enkemand og fattiglem, 76, boende i Nymark. Født 1800 i Tyentvist, Sandager Sogn pr. Bogense. Søn af husmand Christen Pedersen
1876, 2407, 2807, Jørgen Madsen, ½, søn af husmand Peder Madsen, i Harritslev. Født 22.1.1876 sammesteds
1876, 0908, 1308, Hans Jensen Larsen, 6 dage, søn af husmand Rasmus Christian Larsen, ad Moderuplund. Født 3.8.1876 sammesteds
1876, 1308, 1808, Hans Larsen, enkemand og aftægtshusmand, 70, af Karensgave. Født 1806 i Møllerhuset, Sandager Sogn. Søn af husmand Lars Rasmussen
1876, 2410, 3010, Niels Andersen, gift fæstehusmand, 71, af Sofienlyst paa Christianslunds Mark. Født 2.1.1805 i Over Mølle. Søn af Anders Nielsen
1876, 0510, 3110, Jørgen Hansen, gift husmand, 48, i Kjærby. Født 27.10.1828 i Brænderup Sogn. Søn af husmand Hans Jørgensen
1876, 2611, 0312, Ole Andreasen (Brunsilius), fraskilt fattiglem, 70, i Kjærby Fattighus. Født 2.11.1806 i Fredskov. Søn af murmester Andreas Brunsilius
1876, 0112, 0812, Jørgen Jensen, gift aftægtshusmand, 93, hos husmand Jeppe Christensen paa Kattebjerg. Født 1783 i Nørre Næraa. Søn af husmand Jens Jørgensen
1876, 0912, 1312, Jens Jørgensen, enkemand og aftægtshusmand, 63, af Jersore i Klinte Sogn, opholdt sig senere hos husmand Jørgen Jensen paa Harritslevmark. Født 13.5.1813 i Egense. Søn af gaardmand Jørgen Jensen
1876, 1512, 2612, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Knud Hansen, af Skovby
1877, 0104, 0904, Erik Jensen, gift bolsmand, 64, paa Kjærby Mark. Født 23.11.1812 i Lumby Taarup, Lumby Sogn. Søn af bolsmand Jens Iversen
1877, 0104, 1104, Kristian Nielsen, 3 maaneder, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Harritslev. Født 29.12.1876 sammesteds
1877, 1405, 2205, Hans Jørgensen, tjenestekarl, 17, søn af pige Maren Kristiansen. Født 22.6.1859 i Baaring, Asperup Sogn. Stedfader husmand og væver Rasmus Nielsen paa Skovby Mark
1877, 1905, 2605, Niels Christian Hansen, ugift saddelmagerlærling, 21, paa Skovby Mark. Født 16.1.1856 i Tommerup. Søn af husmand Hans Hansen
1877, 2507, 2907, Dødfødt dreng, søn af husmand Jørgen Mortensen, paa Kattebjerg
1877, 3107, 0508, Hans Peter Hansen, 6, søn af ugift Anne Marie Hansen, tjener paa Neder Mølle. Født 26.8.1870 i Guldbjerghuset, Guldbjerg Sogn. Plejesøn hos husmand Søren Rasmussen paa Harritslev Mark
1877, 2008, 2708, Hans Christian Jacobsen, gift husmand og smed, 54, paa Tofte Mark. Født 20.12.1822 i Skovby. Søn af husmand og smed Jacob Nielsen af Skovby
1877, 2509, 0210, Niels Christensen, gift bolsmand, 61, i Nymark. Født 2.2.1816 i Eskildstrup. Søn af gaardmand Christen Conradtsen i Eskildstrup
1877, 0611, 1311, Christian Olsen, 11, i tjeneste hos gaardmand Frederik Nielsen, i Tofte. Født 9.10.1866 paa Skovby Mark. Søn af husmand Ole Jørgensen, paa Bogense Mark
1878, 1201, 1601, Anders Hansen, gift husmand og smed, 48, i Kjærby. Født 17.10.1829 sammesteds. Søn af husmand og smed Hans Henriksen i Kjærby
1878, 1302, 2002, Rasmus Nielsen, gift husmand, 59, paa Eskildstrup Mark. Født 13.3.1818 i Jersore, Klinte Sogn. Søn af indsidder Niels Rasmussen
1878, 1703, 2403, Niels Andersen, enkemand, indsidder og fattiglem under Guldbjerg Sogn, 68, i Davrehuset. Født 1810 i Vissenbjerg. Søn af husmand Anders Nielsen
1878, 0204, 0804, Morten Madsen, gift husmand, 41, i Grønløkken. Født 22.11.1836 i Kjærby. Søn af husmand Mads Mortensen nu boende i Vierne, Veflinge Sogn
1878, 0806, 1406, Niels Larsen, gift aftægtsmand, 70, i Skovby. Født 13.1.1808 i Skovby. Søn af gaardmand Mads Nielsen
1878, 0607, 1007, Lars Mathisen, ugift fattiglem, 71, i _Skovby Sogn. Født 15.3.1807 i Eskildstrup. Søn af husmand Mathias Pedersen i Eskildstrup
1878, 1207, 1707, Anders Hansen, 9, søn af husmand Hans Pedersen, i Fjerløkken. Født 28.3.1869 sammesteds
1878, 0108, 0608, Kristian Julius Nikolaj Fich, 5 maaneder, søn af husmand Jakob Ditlev Fich, i Skovby. Født 15.3.1878 sammesteds
1878, 2908, 0209, Niels Sørensen, gift husmand, 58, paa Lindebjerg. Født 6.7.1820 i Skovby. Søn af indsidder Søren Jørgensen i Kjærby
1878, 1910, 2310, Hans Erik Hansen, 5 maaneder, søn af boelsmand Rasmus Hansen, paa Kjærby Mark. Født 12.5.1878 sammesteds
1879, 2901, 0502, Hans Jørgen Hansen, 8 dage, søn af gaardmand Peder Hansen, i Skovby. Født 21.1.1879 sammesteds
1879, 1802, 2602, Anders Nielsen, gift husmand, 43, i Fjederløkken. Født 4.1.1836 i Grydehøj, Ore Sogn. Søn af gaardmand Niels Hansen sammesteds
1879, 2602, 0703, Hans Sørensen, enkemand og husmand, 61, paa Harritslev Mark. Født 29.9.1817 i Morudskov, Vigerslev Sogn. Søn af husmand Søren Nielsen sammesteds
1879, 2802, 0703, Abraham Christensen, enkemand og fattiglem, 82, i Kjærby Fattighus. Født 1797 i Kjeldstrup paa Fyen
1879, 2204, 2604, Ditlev Frederik Kingo Petersen, ugift skolelærer og kirkesanger, 35, i Skovby. Født 27.5.1843 i Nørre Aaby Sogn. Søn af skolelærer Petersen sammesteds, nu i Odense
1879, 2204, 2604, Andreas Konrad Pedersen Møller, ugift fattiglem, 73, boede hos husmand Jens Nielsen, paa Skovby Mark. Af Harrendrup. Født 1806 i Harrendrup. Søn af Peder Møller sammesteds
1879, 0105, 0305, Anders Rasmussen, enkemand og gaardmand, 91, i Kjærby. Født 1788 i Skaarup. Søn af gaardmand Rasmus Christophersen sammesteds
1879, 1606, 2206, Jens Jensen, gift fattiglem, 49, i Fattighuset paa Harritslev Mark. Af Skovby Sogn. Født 27.6.1829 i Grønløkken. Søn af boelsmand Jens Jensen Slagter
1879, 3007, 0408, Peder Andersen Buch, ugift ejer, 68, af Brandholdt i Skovby Sogn. Født 17.7.1811 sammesteds. Søn af Anders Nielsen Buch sammesteds
1879, 1308, 1708, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Lars Hansen, i Tofte. Født sammesteds
1879, 1111, 1611, Anders Jørgen Mortensen, 16 uger, søn af husmand Jørgen Mortensen, paa Kattebjerg. Født 16.7.1879 sammesteds
1879, 0212, 1112, Jochum Jørgensen, gift gaardmand, 81, i Kjærby. Født 1798 i Lunde, Ejlby Sogn. Søn af gaardmand Jørgen Jochumsen sammesteds
1879, 2912, 03011880, Jens Christian Andersen, svinerøgter paa Christianslund, 47, Hjemmehørende i Ørbek, Ore Sogn. Søn af fattiglem Anders Christian …
1880, 2601, 0302, Jens Hansen, enkemand, aftægtsmand og Dannebrogsmand, 91, opholdt sig hos sin søn husmand Niels Jensen, i Skovby Nymark. Fra Vester Egense. Født 1788 i Egense. Søn af gaardmand Hans Olsen sammesteds
1880, 2501, 0102, Jørgen Nielsen, enkemand og almisselem, 92, opholdt sig i Grønlækken. Født 1787 i Skovhuset, Brænderup Sogn. Søn af husmand Niels Jørgensen sammesteds
1880, 0802, 1502, Christian Rønnou Poulsen, 13, søn af husmand Poul Hansen, i Eskildstrup. Født 15.2.1866 sammesteds
1880, 0803, 1503, Jørgen Mikkelsen, gift gaardmand, 78, i Harritslev. Født 1802 i Harritslev. Søn af gaardmand Mikkel Jørgensen sammesteds
1880, 2303, 2703, Frants Carsten Vilhelm Steffens, gift skovrider paa Grevskabet Gyldensten, 64, Skovriderboligen ved Fredskoven. Født 20.10.1816 i Hertugdømmet Lauenborg
1880, 1604, 2104, Knud Kristian Ferdinand Karlsen, 1, søn af husmand og skrædder Jørgen Karlsen, af Harritslev Mark. Født 1.2.1879 sammesteds
1880, 1904, 2404, Jeppe Kristensen, gift husmand og stenhugger, 56, paa Kattebjerg. Født 18.2.1824 i Nørre Sandager Sogn. Søn af husmand Kristen Jeppesen sammesteds
1880, 1904, 2404, Rasmus Jørgensen, ugift skrædder og indsidder, 57, i Bæks Eng. Født 1823 i Harrendrup
1880, 2805, 0206, Jørgen Karlsen, gift husmand og skrædder, 38, paa Harritslev Mark. Født 20.12.1841 i Smidstrup, Nørre Sandager Sogn. Søn af afdøde skrædder Hans Karlsen af Smidstrup
1880, 0409, 0909, Jens Godtfredsen, gift husmand og væver, 67, paa Skovby Nymark. Født 5.1.1813 i Skovby. Søn af gaardmand Godtfred Jensen af Skovby
1880, 0709, 1109, Hans Knudsen, gift boelsmand og møllebygger, 69, i Skovby. Født 16.3.1811 i Kjærby. Søn af gaardmand Knud Pedersen af Kjærby
1880, 2712, 03011881, Anders Christian Andkjær, gift gartner, 71, paa Harritslevgaard. Født 12.1.1809 paa Birkholm, Ejlby Sogn. Søn af birkedommer Andkjær ved Grevskabet Gyldensten
1881, 1901, 2801, Jørgen Jensen, gift gaardmand, 53, i Skovby. Født 26.4.1827 i Holse, Brænderup Sogn. Søn af gaardmand Jens Pedersen i Holse, Brænderup Sogn
1881, 0803, 1403, Mads Christensen, gift gaardmand, 90, i Tofte. Født 12.2.1791 i Tofte. Søn af gaardmand Christen Madsen sammesteds
1881, 2603, 0404, Hans Jensen, gift aftægtsmand, 68, i Skovby. Født 19.9.1812 i Kjærby. Søn af husmand og bødker Jens Jensen sammesteds
1881, 2703, 0404, Jacob Hansen, enkemand og aftægtsmand fra Fjederløkken, 92, opholdt sig hos husmand Niels Madsen, Haarslev Mark. Født 20.12.1788 i Grindløse. Søn af gaardmand Hans Jeppesen sammesteds
1881, 2304, 0105, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Kristen Knudsen, af Fjederløkken. Født 23.4.1881 sammesteds
1881, 0306, 1006, Julius From Jørgensen, 19, af Skaarup. Født 2.12.1861 i Skaarup. Søn af gaardmand Jørgen Hansen From sammesteds
1881, 0207, 0807, Ole Pedersen, enkemand, husmand og væver, 58, af Fjederløkken. Født 3.11.1822 i Nørreby, Klinte Sogn. Søn af gaardmand Peder Olsen sammesteds
1881, 0607, 1107, Rasmus Hansen, gift, husmand og væver, 49, paa Kjærby Mark (Springledhus). Født 4.5.1832 i Eskildstrup. Søn af afdøde husmand og væver Hans Nielsen Væver af Eskildstrup
1881, 2107, 2507, Valdemar Buch, landbrugselev, 17, paa Harritslevgaard. Født 16.1.1864 paa Farsbøllegaard, Haarslev Sogn. Søn af afdøde gaardejer Frederik Jørgen Buch sammesteds
1881, 2308, 2708, Peder Andersen, gift gaardmand, 62, i Tofte. Født 15.9.1818 i Kosterslev, Særslev Sogn. Søn af gaardmand Anders Pedersen sammesteds
1881, 1809, 2309, Hans Hansen, enkemand og husfæster, 77, i Skovby Kirkehus. Født 20.5.1804 i Sletterød, Fjelsted Sogn. Søn af husmand Hans Jørgensen sammesteds
1881, 1312, 2012, Mads Nielsen, gift husmand, 70, i Kalvehaven. Født September 1811 i Gamby, Haarslev Sogn. Søn af gaardmand Niels Larsen
1881, 3112, 03011882, Hans Jeppesen, enkemand og aftægtsmand, 67, hos husmand Andreas Kristensen, af Nyby paa Kjærby Mark. Født 1814 i Springledhuset, Haarslev Sogn. Søn af husmand Jeppe Hansen sammesteds
1882, 0102, 0602, Emanuel Eriksen, 9, søn af skomager Peter Eriksen, i Harritslev. Født 8.3.1872 paa Hemmerslev Mark, Særslev Sogn
1882, 0402, 1002, Peder Jensen, gift huusmand, 55, paa Kristianslund, Harritslev Mark. Født 15.8.1826 sammesteds. Søn af husmand Jens Jensen sammesteds
1882, 3103, 0804, Mads Hansen, gift gaardmand, 58, i Eskildstrup. Født 10.7.1823 sammesteds. Søn af gaardmand Hans Rasmussen sammesteds
1882, 0805, 1505, Anders Hansen, gift gaardmand, 74, i Skovby. Født 31.12.1807 i Skaastrup, Ore Sogn. Søn af gaardmand Hans Sørensen sammesteds
1882, 0805, 1505, Rasmus Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 78, i Fjederløkken. Født 3.11.1803 i Nørre Højrup, Uggerslev Sogn. Søn af gaardmand Hans Pedersen sammesteds
1882, 1007, 1407, Niels Jensen, ugift, 66, tjenende paa Neder Mølle. Født 20.9.1815 i Eskildstrup. Søn af ugift Ane Margrete Clausdatter, sammesteds og ungkarl Jens Nielsen i Bogense
1882, 1009, 1509, Lars Jacobsen, enkemand og husmand, 47, i Harritslev. Født 30.3.1835 i Lille Kjøbeskov, Veflinge Sogn. Søn af bolsmand Jakob Jensen sammesteds
1882, 2909, 0510, Lars Peder Jørgen Larsen, 17 dage, søn af husmand og bødker Niels Peder Larsen, i Kjærby. Født 12.9.1882 sammesteds
1882, 3009, 0510, Hans Christian Andreas Andkjær, gift forpagter, 38, paa Harritslevgaard. Født 19.4.1844 paa Gyldensten, Nørre Sandager Sogn. Søn af snedker Jakob Brygger Andkjær sammesteds
1882, 1310, 1810, Mads Anton Jensen, 8 dage, søn af ugift fruentimmer og sypige Anne Kirstine Madsen, paa Kattebjerg. Født 5.10.1882 sammesteds
1882, 0812, 1712, Hans Hansen, gift aftægtshusmand, 76, paa Skovby Mark. Født 1806 i Hemmerslev Særslev Sogn. Søn af gaardmand Hans Rasmussen
1883, 1801, 2501, Povel Rasmussen, enkemand og fæstehusmand, 64, i Hestehave. Født 2.4.1818 i Nørre Næraa. Søn af husmand Rasmus Jørgensen sammesteds
1883, 2601, 0302, Niels Rasmussen, ugift almisselem af Grindløse Sogn, 37, hos bødker Hans Larsen i Harritslev. Født 2.6.1845 paa Egense Mark, Grindløse Sogn. Søn af husmand Rasmus Pedersen sammesteds
1883, 1602, 2302, Niels Jensen, gift husmand paa Skovby Mark, 63, røgter hos gaardmand Anders Rasmussen i Harritslev. Født 1.4.1819 i Vesterjylby paa Morsø, Dragstrup Sogn. Søn af indsidder Jens Nielsen sammesteds
1883, 1702, 2502, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Madsen, i Skovby. Født 17.2.1883 sammesteds
1883, 2603, 0204, Niels Hansen, gift aftægtsmand og gartner, 87, i Harritslev. Født 1795 i Harrendrup Sogn
1883, 1104, 1904, Peder Larsen Møller, enkemand og aftægtsmand, 76, hos sin søn gaardmand Lars Pedersen, i Eskildstrup. Født 14.4.1806 i Fjelsted. Søn af gaardmand Lars Møller sammesteds
1883, 0105, 0605, Niels Jørgen Rasmus Larsen, 5 uger, søn af husmand Peder Larsen, i Nymark. Født 24.3.1883 sammesteds
1883, 1605, 2105, Peder Eriksen, gift husmand og skomager, 43, i Harritslev. Født 30.3.1840 i Ejlskov, Haarslev Sogn. Søn af husmand Erik Hansen sammesteds
1883, 2305, 2705, Jeppe Mikkelsen, gift indsidder, 67, i Karensgave. Født 4.4.1816 paa Egense Mark, Grindløse Sogn. Søn af husmand Mikkel Ibsen sammesteds
1883, 0506, 1006, Rasmus Hansen Jørgensen, 10 uger, søn af gaardmand Johan Jørgensen, i Kjærby. Født 28.3.1883 sammesteds
1883, 2706, 0107, Lars Henrik Andkjær Jensen, 5 uger, søn af skolelærer og kirkesanger Jens Jensen, i Skovby. Født 23.5.1883 sammesteds
1883, 2309, 3009, Jens Thomas Peder Jensen, 2, søn af indsidder Jørgen Jensen, af Gartnerboligen ved Harritslevgaard. Født 20.11.1880 i Søndersø
1883, 0310, 1110, Lars Hansen, enkemand, husmand og bødker, 83, i Harritslev. Født 1800 i Gamby, Haarslev Sogn
1883, 3110, 0411, Søren Henrichsen, fraskilt mand, 54, tjente i Tofte. Født 11.8.1829 i Harritslev. Søn af boelsmand Henrich Sørensen sammesteds
1883, 0511, 1311, Johan Christian Bardenfleth, gift, pensioneret oberst, ridder af Dannebrog og dannebrogsmand, 70, i Kjøbenhavn. Født 22.11.1812 paa Harritslevgaard. Søn af kammerjunker, ridder af Dannebrog og oberstlieutenant Poul Christian Ditlev Bardenfleth
1884, 0802, 1502, Karl Marius Larsen, 5, søn af husmand Hans Larsen, i Skovby. Født 6.2.1879 sammesteds
1884, 2002, 2402, Peder Jensen Pedersen, 8 maaneder, søn af ugift fruentimmer Jakobine Johansdotter Falk. Født 12.6.1883 paa Kattebjerg. I pleje hos husmand Hans Jakob Jensen i Kjærby
1884, 2102, 2902, Anders Kristensen, enkemand og aftægtshusmand, 83, i Grønløkken. Født 5.1.1801 paa Kosterslev Mark, Særslev Sogn
1884, 0504, 1204, Hans Pedersen, ugift, 25. Født 2.1.1859 ved Dallund, Søndersø Sogn. Søn af husmand Peder Hansen af Lindebjerg
1884, 1604, 2204, Niels Jørgensen, gift gaardmand, 63, i Harritslev. Født 7.11.1820 sammesteds. Søn af gaardmand Jørgen Findsen sammesteds
1884, 1804, 2204, Niels Andreas Oluf Hansen, 2 manaeder, søn af bolsmand Rasmus Hansen, af Kjærby Mark. Født 16.2.1884 sammesteds
1884, 2604, 0105, Peder Hansen, gift bolsmand, 37, af Damstedet. Født 19.12.1846 i Baardesø, Krogsbølle Sogn. Søn af gaardmand Hans Rasmussen sammesteds
1884, 2607, 3007, Jens Kristian Andersen, 3 maaneder, søn af husmand Lars Andersen, af Hornskovhuset. Født 14.4.1884 sammesteds
1884, 1311, 1911, Hans Iversen, gift aftægtsgaardmand, 73, paa Skovby Mark. Født 8.1.1811 i Harritslev. Søn af gaardmand Iver Nielsen sammesteds
1884, 3011, 0712, Peder Hjeresen, enkemand, røgter paa Farsbøllegaard i Haarslev Sogn og tidligere bødker i Eskildstrup, 60. Født 8.11.1824. Søn af væver Hjere Pedersen i Asperup Sogn
1885, 1001, 1501, Rasmus Johansen, gift gaardmand, 54, i Smidstruplund. Født 3.4.1830 i Kjærby. Søn af gaardmand Johan Jørgensen sammesteds
1885, 2101, 2501, Hans Peter Hansen, fattiglem i Skovby Sogn, 14, hos arbejdsmand Niels Hansen, i Bogense. Født 21.11.1870 i Asperup. Søn af ugift Nielsine Nielsen, i Brenderup Sogn
1885, 2401, 0102, Jens Hansen, ugift fattiglem, 70, Kjærby, i Skovby Sogn. Født 2.5.1814 i Nørre Næraa. Søn af husmand Hans Nielsen paa Kattebjerg
1885, 2702, 0303, Jørgen Kristian Larsen, 4, søn af husmand Jens Larsen, i Nymark. Født 15.4.1880 sammesteds
1885, 0103, 0303, Lars Christian Larsen, 14, søn af husmand Jens Larsen, i Nymark. Født 9.3.1870 sammesteds
1885, 2103, 2903, Knud Larsen, 3 dage, søn af husmand Ole Larsen, af Skovby Nymark. Født 18.3.1885 sammesteds
1885, 2104, 2704, Rasmus Pedersen, enkemand og aftægtshusmand, 84, hos svigersønnen bødker Hans Larsen i Harritslev. Af Egense i Grindløse Sogn. Født 11.5.1810 i Tørresø, Krogsbølle Sogn. Søn af husmand Peder Rasmussen sammesteds
1885, 1505, 2205, Jørgen Jensen, gift indsidder, 29, i Gartnerboligen paa Harritslevgaard. Født 21.2.1856 paa Ladegaard Mark, Orte Sogn. Søn af husmand Jens Nielsen sammesteds
1885, 1605, 2305, Jørgen Nielsen Jensen, 19, i Kjærby. Født 17.4.1866 sammesteds. Søn af gaardmand Hans Jensen sammesteds
1885, 1906, 2506, Lars Knudsen, enkemand og gaardmand, 73, i Skovby. Født 25.9.1811 i Harrendrup. Søn af gaardmand Knud Larsen sammesteds
1885, 0209, 0609, Lars Hansen, enkemand og indsidder, 66, i Saralyst i Tofte. Født 23.12.1818 i Farsbølle, Haarslev Sogn
1885, 0409, 1009, Lars Mikkelsen, gift husmand og væver i Skovby, 79, hos svigersønnen hjulmand Søren Hansen, i Eskelundhuset. Født 23.12.1805 i Harritslev. Søn af gaardmand Mikkel Jørgensen sammesteds
1885, 1711, 2311, Hans Pedersen, gift husmand, 66, i Fjederløkken. Født 14.3.1819 i Abildrod. Søn af husmand Peder Jensen sammesteds
1885, 1512, 2012, Ferdinand Thomas Pedersen, 5 maaneder, søn af husmand og væver Jens Pedersen, af Skovby. Født 11.7.1885 sammesteds
1886, 2001, 2401, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Anne (eller Ane) Marie Jørgensen, i Skovby. Født 20.1.1886 sammesteds
1886, 1102, 1702, Peder Madsen, gift husejer, 65, af Lindebjerg. Født 15.5.1820 i Ejby, Vends Herred. Søn af gaardmand Mads Pedersen sammesteds
1886, 2603, 0404, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Larsen, af Nymark. Født 26.3. sammesteds
1886, 0604, 1104, Hans Jacob Jensen (Kræmmer), gift husmand, 81, i Kjærby. Født formentlig i aaret 1805 i Sylsted ved Tønder i Hertugdømmet Slesvig
1886, 0904, 1604, Rasmus Hansen, gift husmand, 59, paa Eskildstrup Mark. Født 18.9.1826 i Ørritslev, Søndersø Sogn. Søn af gaardmand Hans Rasmussen sammesteds
1886, 2506, 2806, Jens Rasmussen, ugift gaardmand, 43, i Eskildstrup. Født 19.5.1843 sammesteds. Søn af aftægtsgaardmand Rasmus Christensen sammesteds
1886, 2506, 2806, Martin Henrik Hansen, 19. Født 27.1.1867 i Kjærby. Søn af afdøde smed Anders Hansen sammesteds
1886, 0607, 1007, gift husmand og træskomand, 63, paa Skovby Mark. Født 27.8.1822 i Skaastrup, Ore Sogn. Søn af husmand Hans Henrik Hansen sammesteds
1886, 1207, 1707, Rasmus Nikolajsen, gift gaardmand, 58, i Tofte. Født 14.5.1828 i Grindløse. Søn af gaardmand Nikolaj Nikolajsen af Jersore
1886, 1707, 2207, Rasmus Christensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 83, i Eskildstrup. Født 5.10.1802 i Eskildstrup. Søn af gaardmand Christen Rasmussen sammesteds
1886, 0708, 1308, Rasmus Nielsen, gift husmand og væver, 72, paa Skovby Mark. Født 6.2.1814 i Eskildstrup. Søn af husmand Niels Andersen sammesteds
1886, 1609, 2009, Peder Christensen, gift husmand, 79, i Harritslev. Født 15.4.1807 i Tyentvist, Nørre Sandager Sogn. Søn af husmand Christen Madsen sammesteds
1886, 1809, 2409, Hans Peter Christian Hansen, 22, i Kjærby. Født 15.4.1864 sammesteds. Søn af afdøde smed Anders Hansen sammesteds
1886, 2609, 0210, Peter Sørensen, gift røgter og husejer, 65, røgter hos gaardmand Jørgen Nielsen i Skovby og husejer i Veflinge Sogn. Født 27.3.1821 i Veflinge Sogn. Søn af husmand Søren Pedersen, Sasserod Mark, Veflinge Sogn
1886, 0912, 1512, Hans Andersen, gift husmand, 74, i Peberhaven. Født 1.6.1812 i Ejlskov, Haarslev Sogn. Søn af gaardmand Anders Christian Jørgensen sammesteds
1887, 2001, 2501, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Rasmus Hansen, paa Kjærby Mark. Født 20.1.1887
1887, 0302, 0902, Peder Jørgen Larsen, 6 maaneder, søn af husmand og bødker Niels Peder Larsen, af Kjærby. Født 13.7.1886 sammesteds
1887, 0404, 0904, Jørgen Jensen, enkemand og husmand, 67, i Skovby Nymark. Født 26.3.1820 i Otterup. Søn af husmand Jens Jørgensen sammesteds
1887, 0704, 1404, Christian Peter Hansen, gift husmand, 31, i Fjederløkken. Født 4.8.1855 sammesteds. Søn af afdøde husmand Hans Pedersen sammesteds
1887, 2704, 0405, Jens Marius Jørgensen, 3 maaneder, søn af gaardbestyrer Anders Jørgensen, i Skovby. Født 17.1.1887 sammesteds
1887, 0805, 1305, Hans Espensen, gift husmand og smed, 66, i Eskildstrup. Døbt 19.4.1821 i Gamby, Haarslev Sogn. Søn af smed Espen Hansen sammesteds
1887, 1905, 2405, Jørgen Christian Rasmussen, gift husmand og væver, 71, i Fjederløkken. Født 24.6.1815 i Skjærmehuset, Ore Sogn. Søn af boelsmand Rasmus Christensen sammesteds
1887, 0606, 1006, Hans Jensen, enkemand og gaardmand, 58, i Kjærby. Født 24.2.1829 i Frøbjerg, Orte Sogn. Søn af gaardmand Jens Sørensen sammesteds
1887, 0906, 1606, Johannes Christophersen Møller, ugift, 40. Født 26.5.1847 i Ore Ellegaard. Søn af afdøde gaardmand Christopher Larsen Møller sammesteds
1887, 1406, 1906, Christian Hansen, gift husmand, 67, i Eskildstrup. Født 10.9.1819 i Eskildstrup. Søn af husmand Hans Nielsen sammesteds
1887, 0308, 0908, Anders Pedersen, gift smed, 44, i Harritslev. Født 18.2.1843 sammesteds. Søn af afdøde smed Peder Andersen sammesteds
1887, 0508, 1008, Mads Pedersen Strøboe, gift husmand og murer, 52, Grønløkken. Født 8.9.1834 i Kappendrup, Hjadstrup Sogn. Søn af husmand Peder Rasmussen sammesteds
1887, 0311, 0911, Peter Jensen, 7, søn af husmand Rasmus Jensen, i Grønløkken. Født 15.2.1880 sammesteds
1887, 0712, 1212, Martin Alfred Jensen, 1, søn af husmand Hans Jørgen Jensen, i Grønløkken. Født 17.10.1886 sammesteds
1888, 0302, 1002, Jørgen Christensen, gift fattiglem og tidligere skomager, 65, i Kjærby Hospital. Født 20.3.1822 i Jersore, Klinte Sogn. Søn af husmand Christen Jørgensen sammesteds
1888, 2202, 2902, Peder Pedersen, ugift, 53, hos broderen gaardmand Hans Pedersen, i Kjærby. Født 12.10.1834 i Kjærby. Søn af gaardmand Peder Knudsen sammesteds
1888, 0403, 1203, Knud Hansen, gift gaardmand, 56, paa Harritslev Mark. Født 5.7.1831 sammesteds. Søn af gaardmand Hans Andersen sammesteds
1888, 0403, 1203, Jørgen Peder Lydersen, 2, søn af husmand Jørgen Hansen Lydersen, af Nymark. Født 2.1.1886 sammesteds
1888, 1203, 1903, Anders From Jørgensen, ugift, 29. Født 1.3.1859 i Skaarup. Søn af gaardmand Jørgen Hansen From sammesteds
1888, 0804, 1304, Johannes Marius Nielsen, 11, søn af husmand og væver Hans Nielsen, af Nymark. Født 26.10.1876 sammesteds
1888, 0505, 1005, Karl Theodor Kristian Johan Povelsen, 6 maaneder, søn af indsidder Hans Peter Povelsen, i Eskildstrup. Født 12.10.1887 sammesteds
1888, 0505, 1305, Hans Christensen, gift husmand, 60, paa Kattebjerg. Født 6.3.1828 i Veflinge Sogn ved ’Gradegaarden’. Søn af husmand Christen Hansen sammesteds
1888, 1305, 1805, Hans Peder Johansen, 3, søn af husmand Lars Johansen, af Nymark. Født 8.10.1884 sammesteds
1888, 0306, 1006, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Anders Larsen, i Skovby. Født 3.6.1888
1888, 1006, 1606, Lars Jensen, enkemand og aftægtshusmand, 87, i Nymark. Søn af gaardmand Jens Christensen af Ørbæk, Ore Sogn
1888, 2908, 0109, Lars Hansen, ugift og tjenende, 76, paa Harritslevgaard. Født 24.11.1811 i Kjærby. Søn af ugifte Ane Kirstine Larsdatter sammesteds
1888, 1309, 1809, Erik Andersen, gift husmand og væver, 58, i Skovby. Født 3.4.1830 i Haarslev. Søn af husmand og skomager Anders Nielsen sammesteds
1888, 0911, 1311, Jens Kristian Nielsen, 1, søn af husmand Hans Nielsen, i Kjærby. Født 10.3.1887 sammesteds
1888, 1512, 2112, Karl Kristian Jørgensen, 1, søn af gaardmand Johan Jørgensen, i Kjærby. Født 1.12.1887 sammesteds
1889, 2901, 0502, Niels Iversen, gift gaardmand, 59, i Harritslev. Født 11.8.1829 sammesteds. Søn af gaardmand Iver Nielsen sammesteds
1889, 0503, 1203, Jens Nielsen, gift gaardmand, 65, i Harritslev. Født 20.11.1923 sammesteds. Søn af gaardmand Niels Hansen sammesteds
1889, 2403, 2903, Emil Kristian Rasmussen, 19, hos husmand Kristen Pedersen, paa Harritslev Mark. Født 25.2.1870 i Smidstrup, Guldbjerg Sogn. Søn af ugift fruentimmer Ane Margrethe Rasmussen
1889, 2504, 0105, Hans Kristian Hansen, 1, søn af husmand Rasmus Hansen, paa Harritslev Mark. Født 13.4.1888 sammesteds
1889, 2704, 0305, Peder Rasmussen, enkemand og aftægtshusmand, 75, paa Eskildstrup Mark. Født 1813i Ore. Søn af gaardmand Rasmus Rasmussen
1889, 0305, 1005, Johan Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 70, i Nymark. Født 9.6.1818 i Maderup, Særslev Sogn. Søn af husmand Hans Adolf Johansen sammesteds
1889, 0505, 1005, Mads Elias Vilhelm Alexander Madsen, 20, hos stiffaderen møllebygger Simon Hansen, i Skovby. Født 11.11.1868 i Gadsbølle, Vissenbjerg Sogn. Søn af afdøde smed Hans Madsen sammesteds
1889, 0206, 0806, Niels Knudsen, enkemand og aftægtshusmand, 72, paa Skovby Nymark. Født 12.8.1816 i Kjærby. Søn af gaardmand Knud Pedersen sammesteds
1889, 0107, 0507, Rasmus Kristian Hansen, 6 uger, søn af husmand og væver Naaman Hansen, i Kjærby. Født 14.5.1889 sammesteds
1889, 0607, 1207, Hans Marius Hansen, 5, søn af husmand Lars Hansen, i Skovby Kirkehus. Født 26.7.1883 sammesteds
1889, 2807, 0208, Jens Nielsen, husmand, 63, paa Skovby Mark. Født 3.3.1826 i Pyttehuset. Søn af boelsmand Niels Hansen sammesteds
1889, 3107, 0608, Hans Larsen, gift husmand, 72, paa Skovby Mark (Eskelund). Har boet tidligere i Dyrendal, Haarslev Sogn. Født 23.10.1816 i Harrendrup. Søn af gaardmand Lars Pedersen sammesteds
1889, 0608, 1308, Joachim Friederich Bull, gift gaardejer, 49, i Skovby. Født 25.7.1840 i Landsbyen Ranzau, Hertugdømmet Holsten. Søn af afdøde gaardbruger Hans Heinrich Bull sammesteds
1889, 2910, 0311, Hans August Marius Madsen, 12, søn af husmand Peder Madsen, i Harritslev. Født 10.6.1877 sammesteds
1889, 1311, 1711, Hans Peder Pedersen, 14, tjente hos gaardmand Jørgen Pedersen, haa Harritslev Mark. Født 14.7.1875 i Grønløkken. Søn af afdøde husmand Mads Pedersen Strøbo sammesteds
1889, 1811, 2111, Jens Andersen, 4, søn af gaardmand Anders Peter Andersen, af Eskildstrup. Født 19.2.1885 sammesteds
1889, 0112, 0512, Rasmus Hansen, gift husmand, 53, i Nymark. Født 11.3.1836 i Toderup, Særslev Sogn. Søn af husmand Hans Madsen sammesteds
1889, 0512, 0912, Niels Hansen Madsen, 1, søn af gaardmand og sognefoged Hans Christian Madsen, i Skovby. Født 30.8.1888 sammesteds
1890, 2701, 3001, Udøbt dreng, 3 maaneder, søn af indsidder Anders Gormsen, af Peberhaven. Født 27.10.1889 sammesteds
1890, 1702, 2202, Hans Nielsen Bull, 22. Født 27.3.1867 i Skovby. Søn af afdøde gaardmand Joachim Friederich Bull sammesteds
1890, 2202, 2702, Udøbt dreng, 1 dag, søn af indsidder Jens Kristian Hansen, af Saralyst Tofte. Født 21.2.1890 sammesteds
1890, 0303, 0803, Hans Frydendal Hansen, gift aftægtshusmand, 78, paa Kattebjerg. Født 16.3.1811 i Maderup, Særslev Sogn. Søn af indsidder Hans Povlsen sammesteds
1890, 1503, 2203, Anders Knudsen, gift aftægtsgaardmand, 85, af Sandholt. Født 6.1.1805 i Nørre Esterbølle, Nørre Sandager Sogn. Søn af gaardmand Knud Kristensen sammesteds
1890, 2603, 0204, Andreas Kristensen, gift husmand, 58, paa Nyhøj, Kjærby Mark. Født 20.4.1831 i ’Lille Nellerod’, Haarslev Sogn. Søn af gaardmand Kristen Gynthersen sammesteds
1890, 1504, 2304, Lars Christensen, gift smed, 72, i Skovby. Født 3.9.1817 i Geraa, Dronninglund Sogn. Søn af smed Christian Hansen sammesteds
1890, 0105, 0805, Hans Jensen, gift aftægtshusmand, 89, i Fjederløkken. Født 4.7.1800 i Nørre Esterbølle, Nørre Sandager Sogn. Søn af gaardmand Jens Nielsen sammesteds
1890, 1605, 2005, Hans Peder Andersen, 7 maaneder, søn af ugift fruentimmer Hansine Rasmine Marie Cathrine Andersen, af Kattebjerg. Født 8.10.1889 sammesteds
1890, 2407, 2907, Hans Christian Hansen, ugift skrædder ved Fredskoven ved Bogense, 34, hos husmand Jørgen Hansen, paa Bogense Mark. Født 17.5.1856 Harritslev Mark. Søn af husmand Hans Andersen sammesteds
1890, 0307, 0907, Niels Hansen, gift hørbereder, 70, i Saralyst, i Tofte. Født 5.11.1819 i Højerupgaard, Hillerslev Sogn. Søn af gaardejer Hans Jørgensen sammesteds
1890, 3112, 07011891, Anders Christian Jensen, gift gaardmand, 57, i Kjærby. Født 3.10.1833 sammesteds. Søn af gaardmand Jens Christensen sammesteds
1891, 0901, 1301, Karl Anton Rasmussen, 12, søn af husmand Rasmus Larsen, paa Stavelsager. Født 25.11.1878 sammesteds
1891, 0601, 1301, Anders Hansen, enkemand og aftægtsmand, 82, i Grønløkken. Født 1808 i Kronborghuset paa Harritslev Mark
1891, 1303, 1903, Niels Rasmussen, gift husmand, 53, paa Harritslev Mark. Født 3.1.1838 sammesteds. Søn af husmand Rasmus Marcussen sammesteds
1891, 1104, 1504, Hans Henrik Rasmussen, tjenestekarl, 18, i Kjærby. Født 27.4.1872 paa Stavelsager (Kjærby Mark). Søn af husmand Rasmus Larsen sammesteds
1891, 0107, 0707, Niels Knudsen, tjenestekarl, 18, hos plejefaderen husmand Mads Larsen, i Nymark. Født 20.9.1872 i Lunde. Søn af afdøde boelsmand Jørgen Knudsen i Lunde
1891, 0209, 0409, Dødfødt dreng, søn af mejeribestyrer Hans Jørgen Nielsen, af Tofte. Født 2.9.1891
1891, 1010, 1710, Anders Jochumsen, gift boelsmand, 74, i Ømose. Født 2.9.1817 i Abildrod. Søn af husmand Jochum Nielsen sammesteds
1891, 0211, 0711, Karl Georg Jørgensen, 12, søn af husmand og murer Anders Jørgensen, af Rytterhusene. Født 29.6.1879 sammesteds
1891, 2412, 3012, Christen Mikkelsen (Busse), ugift skrædder, 72, i Harritslev. Født 14.12.1819 sammesteds. Søn af gaardmand Mikkel Andersen (Busse) sammesteds
1891, 2512, 02011892, Jørgen Christensen, ugift, 61, hos boelsmand Kristian Nielsen, i Nymark. Født 16.6.1830 i Eskildstrup. Søn af gaardmand Christen Conradsen sammesteds
1868, 1101, 1901, Maren Dorthea Madsen, 10 dage, datter af pige Ane Cathrine Jeppesen, i Skovby og tjenestekarl Hans Madsen i Kjærby. Født i Skovby. Hos gaardmand Jeppe Andersen
1868, 2101, 2601, Ane Marie Jørgensen f. Andersdatter, enke og fattiglem under Nørre Sandager Sogn, 72, hos datteren Johanne Marie Andersen gift med huusmand Rasmus Henriksen, Skovby Mark. Født i Jersore, Klinte Sogn. Datter af huusmand Anders Larsen sammesteds. Huusmand Anders Jørgensen, Mosehuus, Nørre Sandager Sogn
1868, 0204, 0804, Ane Marie Hansen f. Pedersdatter, enke, 64, i Pyttehuset. Født i Harrendrup. Datter af snedker Peder Møller dersteds. Huusmand Niels Hansen
1868, 1605, 2005, Karen Henriksen f. Andersdatter, enke, 71 og 9 maaneder, i Kjærby. Født i Tofte. Datter af gaardmand Anders Nielsen sammesteds. Smed Hans Henriksen
1868, 1506, 2106, Udøbt pige, 2 dage, datter af ugift Maren Henriksen, hos sin fader huusmand Henrik Jørgensen, paa Eskildstrup Mark. Født sammesteds
1868, 2506, 2806, Ane Cathrine Nielsine Nielsen, 6 og 7 maaneder, datter af ugift Maren Nielsen, paa Holset Mark, i Brænderup Sogn. Født 9.11.1861 sammesteds. I kost hos huusmand og væver Mads Nielsen i Abildrod
1868, 2707, 3107, Karen Marie Knudsen f. Larsdatter, 81, i Nymark. Født i Gamby. Datter af huusmand Lars Pedersen sammesteds. 1. huusmand Hans Nielsen i Nymark, 2. Hans Nielsen, 3. huusmand Jens Knudsen
1869, 1101, 1701, Ane Kathrine Larsen, 9 maaneder, datter af huusmand Jens Larsen, i Nymark. Født i Ore
1869, 3101, 0702, Maren Pedersen f. Nielsdatter, enke og almisselem, 76 og 9 maaneder, opholdt sig hos sønnen tømrer Peder Nielsen, i Dømminghuset. Født 4.5.1792 i Harritzlev. Datter af urtegaardsmand Niels Thomassen i Harritzlev
1869, 1403, 2203, Johanne Naamannsen f. Andersdatter, 69 og 8 maaneder, i Kjærby. Født 9.7.1799 i Tofte. Datter af gaardmand Anders Nielsen. 1. skrædder Hans Rasmussen i Hal.., 2. væver Hans Jørgen Naamannsen
1869, 2605, 3005, Dødfødt pige, datter af huusmand Peder Jensen, i Kalvegraven
1869, 1207, 1807, Kirsten Larsen f. Sørensdatter, enke, 75, i Kattebjerg, opholdt sig hos sin søn hjulmand Mads Andersen, i Kattebjerg. Født i Særslev. Datter af gaardmand Søren Nielsen. Huusmand Anders Larsen i Kattebjerg
1869, 1507, 2007, Johanne Kirstine Larsen f. Poulsen, 44 og 2 maaneder, Kjærby Mark. Født 20.4.1825 i Ryslinge. Datter af huusmand Poul Andersen dersteds. Huusmand Rasmus Larsen
1869, 1609, 2309, Marie Hansen f. Ottosdatter, enke, 69, hos sin broder gaardmand Jørgen Ottosen, i Skovby. Født 1800 i Kosterslev, Særslev Sogn. Datter af gaardmand Otto Nielsen dersteds. Gaardmand Dines Hansen i Melby
1869, 1709, 2109, Emma Andersen, tjenestepige paa Gyldensteen hos snedker Andkjær, opholdt sig hos huusmand Hans Johansen, i Kjærby. Født 27.3.1843 i Smidstrup Fattighuus. Datter af indsidder Anders Rasmussen og Ane Hansdatter, i Smidstrup Fattighuus, Sandager Sogn
1869, 0210, 0810, Karen Dorthea Hansen f. Madsdatter, 55 og 9 maaneder, i Eskildstrup. Født 31.5.1814 i Limkilde, Haarslev Sogn. Datter af huusmand Mads Dinesen og Mette Kirstine Lyhrsdatter dersteds. Huusmand Christen Hansen
1869, 1210, 1710, Margrethe Pedersen f. Larsdatter, enke og almisselem, 90 og 3 maaneder, boende hos svigersønnen smed Hans Esbensen, i Eskildstrup. Født i Jersore, Klinte Sogn. Datter af huusmand Lars Andersen dersteds. Huusmand Mathias Pedersen i Eskildstrup
1869, 1910, 2410, Maren Hansen, 41 uger, i kost hos huusmand Hans Jacob Jensen, i Eskildstrup. Født 4.1.1869 i Eskildstrup. Datter af ugift Christiane Hansen, for tiden tjenende hos gaardmand Peder Henriksen, i Smidstrup, Guldbjerg Sogn
1869, 1011, 1611, Karen Rasmussen f. Pedersdatter, enke, 88 og 9 maaneder, kostgjængerske hos hjulmand Jørgen Hansen, paa Sandet. Født i Venevadhuset, Haarslev Sogn. Huusmand Jens Rasmussen i Lille Rudgaard
1869, 1511, 2111, Anne Kirstine Hansen, 7, datter af stampemester Hans Sørensen, Christianslunds Stampe. Født 25.10.1860 sammesteds
1870, 0301, 0901, Gertrud Marie Pedersen, almisselem, 34 og 9 maaneder, hos moderen paa Kattebjerg. Født 13.4.1835 i Kjærby. Datter af huusmand Peder Jensen og Kirsten Hansdatter i Kjærby
1870, 1002, 1402, Dødfødt pige, datter af pige Marie Cathrine Nielsen, hos faderen bødker Niels Larsen, i Grønløkken
1870, 2002, 2802, Kirstine Larsen f. Jacobsdatter, enke og aftægtstagerske, 70, i Fjederløkken. Født i Uggeløse By og Sogn, Frederiksborg Amt. Datter af gaardmand Jacob Jensen og Margrethe Larsdatter
1870, 1903, 1303, Margrethe Hansen f. Mortensdatter, 81½, i Kjærby. Døbt 19. Søndag efter Trinitatis 1788 i Kirkehuset, Skovby Sogn. Datter af huusmand Morten Mathiassen i Kirkehuset. 1. indsidder Simon Eilersen, 2. indsidder og almisselem Lars Hansen
1870, 2909, 0910, Maren Hansen, 9½ uge, datter af pige Christiane Hansen, i Eskildstrup. Født 26.7.1870 sammesteds
1870, 1611, 2411, Johanne Marie Nielsen f. Andersen, 38, i Skovby. Datter af gaardmand Anders Nielsen og Ane Marie Nielsdatter, Haarslev. Gaardmand Hans Nielsen
1870, 1612, 2212, Hansine Nielsen, 18 og 11 maaneder, tjente Rasmus Mortensen, i Skovby. Datter af ugift Ane Marie Nielsen, paa Esterbølle Mark. Født 22.11.1851 sammesteds
1870, 2812, 04011871, Christiane Hansen f. Hansdatter, 59 og 8 maaneder, i Eskildstrup. Født 1.5.1811 i Eskildstrup. Datter af gaardmand Hans Thorsen og Ane Conradsdatter, i Eskildstrup. Gaardmand Rasmus Hansen
1871, 1801, 2501, Ane Jørgensen, 19 og 11 maaneder, Kassemosehuset. Født 8.1.1851 sammesteds. Datter af huusmand Jørgen Pedersen og Ane Marie Jørgensdatter, i Kassemosehuset
1871, 1801, 2701, Sine Findsen f. Nielsdatter, enke, 86½, i Harritzlev. Født i Haarslev. Datter af gaardmand Niels Rasmussen. 1. gaardmand Jeppe Nielsen, 2. aftægtsgaardmand Jørgen Findsen
1871, 1203, 1903, Karen Hansdatter, ugift almisselem under Særslev Sogn, 59 og 7 maaneder, i kost og pleie hos saddelmager Carl Christian Hansen, Ellegaardhuus. Født 20.8.1811 i Hemmerslev, Særslev Sogn. Datter af gaardmand Hans Rasmussen og Karen Hansdatter
1871, 2603, 0104, Ane Adolpfsen f. Madsdatter, enke, 70½, opholdt sig hos svigersønnen karetmager Søren Larsen, i Grønnløkken. Født 19.9.1800 i Rønninge. 1. huusmand Hans Nielsen i Rønninge, 2. huusmand Johan Adolpsen
1871, 0404, 1404, Cathrine Marie Hansen f. Nielsen, 37 og 9 maaneder, Harritzlev Mark. Født 20.8.1833 i Harritzlev. Datter af gaardmand Niels Rasmussen og Gertrud Marie Jensen sammesteds. Gaardbestyrer Knud Hansen
1871, 1004, 1704, Kirsten Pedersen f. Olsen, enke, 71. Født i Eskelund. Datter af huusmand Ole Johansen dersteds. 1. væver Rasmus Hansen i Skovby, 2. væver Lars Pedersen i Skovby
1871, 0605, 1405, Ane Sørensen f. Pedersdatter, 60 og 8 maaneder, i Lindebjerg. Født i Harrendrup. Datter af huusmand og snedker Peder Møller dersteds. Huusmand Jørgen Sørensen
1871, 1705, 2405, Maren Christensen f. Jørgensdatter, 65 og 1 maaned, i Kattebjerg. Født 23.3.1806 i Harritzlev. Datter af huusmand Jørgen Sørensen dersteds. 1. huusmand Anders Hansen i Kattebjerg, 2. huusmand Hans Christensen
1871, 2405, 2705, Karen Marie Pedersen f. Christensdatter, enke, 72 og 3 maaneder, i Fjederløkken. Født 27.1.1799. Datter af gaardmand Christen Caspersen og Karen Marie Madsdatter, i Tofte. 1. huusmand Peder Rasmussen, 2. huusmand Niels Pedersen
1871, 0306, 0806, Birthe Cathrine Rasmussen f. Rasmusdatter, enke, 52 og 9 maaneder, i Kjærby. Født i Odense Lunde. Datter af huusmand Rasmus Larsen og Maren Poulsdatter dersteds. Huusmand Niels Rasmussen
1871, 0311, 1211, Else Madsine Clausen, 14 dage, datter af huusmand Christian Clausen og Mariane Larsen, i Kattebjerg
1872, 1101, 1401, Dorthe Marie Hansen f. Iversdatter, 52 og 1 maaned, i Eskildstrup. Født 30.11.1919 i Harritslev. Datter af gaardmand Iver Nielsen og Kirsten Rasmusdatter i Harritslev. Huusmand Christian Hansen
1872, 1903, 2703, Karen Nielsen, f. Andersdatter, enke og aftægtskone, 78, hos sønnen Niels Iversen i Harritslev. Født i Nørre Esterbølle, Nørre Sandager Sogn. Datter af huusmand Anders Madsen i Nørre Esterbølle, Nørre Sandager Sogn. Gaardmand Iver Nielsen
1872, 3004, 0405, Maren Hansen f. Jensdatter, enke og aftægtskone, 77 og 2 maaneder, hos sønnen Hans Nielsen, i Harritslev. Født 26.2.1795. Gaardmand Niels Hansen
1872, 0308, 0908, Jørgine Dorthea Hansen, 15 og 11 maaneder, datter af hørbereder Niels Hansen og Karen Hansen, i Saralyst. Født 5.9.1856 i Hornstrup ved Wejle
1872, 0608, 0908, Karen Dorthea Christiansen f. Johansen, districtsjordemoder, 42 og 2 maaneder, i Skovby. Født i Bogense. Datter af politibetjent Henrik Hansen og Kirstine Petersen dersteds. 1. smed Hans Madsen i Bogense, 2. tømrer Anders Christiansen i Skovby
1872, 1508, 1908, Ane Cathrine Hansen f. Pedersdatter, 62, i Kirkehuset. Født efteraaret 1810. Datter af husmand Peder Eriksen dersteds. Husmand Hans Hansen
1872, 0709, 1509, Caroline Marie Nielsen, 7 uger, datter af Wilhelmine Christine Nielsen, for tiden tjenende paa Sandagergaard. Født 17.7.1872 i Kjærby. I pleje hos husmand Hans Jacob Jensen, i Kjærby
1872, 1109, 1509, Petrine Hansine Jensen, 12 uger, datter af huusmand Søren Jensen og Sara Clausen, paa Skovby Mark. Født 20.6.1872
1872, 2411, 2811, Nielsine Nielsen, tjenende, 23 og 5 maaneder, hos gaardmand Niels Madsen i Tofte. Født 29.6.1849 i Varbjerg, Brenderup Sogn. Datter af ugift fruentimmer Karen Dorthea Hansdatter
1873, 2601, 0202, Dødfødt pige, datter af husmand og bødker Hans Larsen og Ane Marie Nielsen, i Harritslev
1873, 1302, 1902, Marsine Boline Andrine Hansen, ugift gaardejerinde, 24, i Skaarup. Født 3.3.1849 i Tofte. Datter af afdøde gaardmand Hans Hjeresen og Maren Hansen i Tofte. Adoptivdatter af gaardmand Niels Madsen i Skaarup
1873, 2002, 0103, Elisebeth Christiansdatter, enke, 73½, i Smidstruplund. Født 28.10.1800 i Skovby, Wissenbjerg Sogn. Datter af lægdsmand Christian Jeronimus og Ingeborg Henriksdatter. Gaardmand Hans Hansen
1873, 1303, 1603, Kirstine Marie Mathiasdatter, enke og almisselem, 73, boede i Kjærby Fattighus. Født i Skovby Sogn. Almisselem og skomager Hans Jensen
1873, 2703, 0204, Marie Micaeline Poulsen, 19 og 9 maaneder, i Eskildstrup. Født 30.7.1853 sammesteds. Datter af husmand Poul Hansen og Christine Frederikke Rønnow i Eskildstrup
1873, 2803, 0204, Ane Johanne f. Hansdatter, almisselem under Tjellerup Sogn og kostgjængerske, 76½, hos sønnen husmand Claus Thomsen, i Kattebjerg. Datter af husmand Hans Jørgensen og Ane Marie Lorentsdatter i Tjellerup. Thomas Clausen i Sletterod, Fjelsted Sogn
1873, 1406, 1906, Karen Hansdatter, enke, 73, i Eskelund. Født i Harrendrup. Datter af gaardmand Hans Larsen i Harrendrup. Husmand og hjulmand Hans Olsen
1873, 3006, 0607, Karen Jørgensdatter, enke, 55, i Skovby. Født 11.6.1818 i Kjærby. Datter af gaardmand Jørgen Hansen. Rokkedrejer Rasmus Hansen
1873, 1307, 1807, Maren Hansdatter, enke, 76, i Kjærby. Født 23.7.1796 i Nordskov, Guldbjerg Sogn. Datter af indsidder Hans Johansen. Gaardmand Peder Knudsen
1873, 2609, 0110, Maren Andersdatter, enke og aftægtskone, 81, i Harritslev. Væver Christen Pedersen
1873, 2910, 0211, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Jørgensen, i Abildrod
1874, 0801, 1601, Karen Larsdatter, enke, 69, boede til leje i Skovby. Født i Eskildstrup. Datter af gaardmand Lars Nielsen i Eskildstrup. Aftægtsgaardmand Rasmus Hansen i Rosted, Wejle Amt
1874, 0901, 1401, Hanne Kirstine Jørgensen, gift, 42, i Kjærby. Født paa Blanke Mark, Roerslev Sogn. Datter af husmand Jørgen Jensen. Gaardmand Hans Jensen
1874, 1801, 2401, Mette Katrine Knudsdatter, gift, 69, i Eskildstrup. Født i Harritslev. Datter af boelsmand Knud Frederiksen i Harritslev. Gaardmand Rasmus Christensen
1874, 2801, 0102, Kirsten Hansdatter, enke og almisselem, 80, i Kattebjerg. Født i Hornskovhus heri sognet. Datter af husmand Hans Hansen. Almisselem Peder Jensen
1874, 1404, 1904, Ane Malene Jørgensdatter, enke, 77, hos husmand Hans Pedersen, paa Weflinge Nymark. Husmand Rasmus Kristensen i Harritslev
1874, 1805, 2305, Madsine Petrine Andersen, 2, datter af boelsmand Hans Andersen, i Grønløkken. Født sammesteds
1874, 1506, 1906, Kirsten Jespersen, 23. Født i Nymark. Datter af afdøde husmand Jesper Jørgensen sammesteds
1874, 2506, 3006, Ane Kirstine Larsdatter, enke og kostgjængerske, 85, opholdt sig hos Rasmus Hansen, Skovby Mark. Født i Odense. Smed Peder Henriksen i Ørbek, Ore Sogn
1874, 1707, 2207, Apollone Marie Møller f. Thrane, enke, 64 opholdt sig hos sønnen lærer Møller, i Harritslev Skole. Født i Bogense. Datter af felbereder Thrane i Bogense. Drejermester Møller
1874, 3007, 0308, Ane Katrine Pedersdatter, enke, 71. Født i Bogense. Datter af daglejer Peder Konradsen. Husmand og væver Rasmus Larsen
1874, 2708, 0209, Rasmine Pedersen, ½, datter af afdøde Kirsten Jespersen, i Nymark. I pleje hos husmand Rasmus Hansen, i Nymark. Født sammesteds
1874, 1209, 1809, Jensine Petrine Jacobine Larsen, 19. Datter af smed Lars Kristiansen, i Skovby. Født i Asaa, Dronninglund Sogn
1874, 1810, 2310, Kristiane Larsine Fich, 10 uger, datter af murer Jacob Ditlev Fich, i Skovby. Født sammesteds
1874, 2911, 0612, Ane Marie Petersen, 1 maaned, datter af husmand Rasmus Petersen, Eskildstrup Sand. Født sammesteds
1874, 0312, 1112, Ane Dorthea Pedersen, gift, 50, Harritslev Mark. Født i Nørre Esterbølle, Nørre Sandager Sogn. Datter af husmand Peder Madsen sammesteds. Husmand Hans Sørensen
1875, 2102, 2802, Ane Marie Magdalene Jørgensen, 1, datter af murer Jens Jørgensen, paa Landet. Født sammesteds
1875, 0103, 0703, Marie Katrine Jensen, enke, brødkone og indsidderske, 79, i Grønløkken. Født i Kjærby. 1. …, 2. Lars Pedersen
1875, 2003, 3003, Karen Marie Madsen, ugift, 31, af Harritslev. Født 16.11.1843 sammesteds. Datter af afdøde gaardmand Mads Nielsen
1875, 1104, 1504, Karen Dortea Hansen, ugift sypige, 38, opholdt sig hos husmand Knud Jensen, i Harritslev. Født i Ejelskov. Datter af smed Hans Kristian Jørgensen
1875, 1505, 1805, Karen Jørgensdatter, gift, 81, i Karensgave. Født i Wissenbjerg Sogn. Datter af husmand Jørgen Andersen, Kjølstrup Skov, Wissenbjerg Sogn. Husmand Hans Larsen
1875, 1405, 2105, Maren Nielsen, gift, 58, Harritslev Mark. Født i Hemmerslev, Særslev Sogn. Datter af boelsmand Niels Olsen sammesteds. Aftægtshusmand Rasmus Jørgensen
1875, 0709, 1109, Ane Nielsdatter, gift, 51, i Skovby. Født 11.10.1823 i Tofte. Datter af ugift Ane Kristensdatter sammesteds. Husmand Hans Jørgen Christensen
1875, 1509, 2009, Kirsten Pedersen, 21, opholdt sig hos broderen gaardmand Niels Pedersen, i Skaarup. Født 22.10.1853 i Tofte. Datter af gaardmand Peder Andersen sammesteds
1875, 2210, 2710, Abelone Andersdatter, fraskilt fattiglem, 68, opholdt sig i Kjærby Fattighus. Datter af indsidder Anders Bertelsen, Nørreby, Klinte Sogn. Fraskilt indsidder Ole Andersen
1875, 2310, 2910, Barbara Jensdatter, gift, 60, i Nymark. Født i Bederslev Sogn. Datter af gaardmand Jens Andersen sammesteds. Husmand Jørgen Jensen
1875, 1011, 1811, Ane Marie Andersen, enke, 72, i Tofte. Født i Brenderup. Datter af gaardmand Anders Frederiksen i Brenderup. Gaardmand Niels Madsen
1875, 0912, 1712, Karen Clausdatter, enke, 83, opholdende sig hos sønnen Jens Hansen, Grønløkken. Husmand Hans Andersen paa Harritslev Mark
1875, 2512, 03011876, Magdalene Jørgensdatter, gift, 44, i Harritslev. Født 22.11.1831 i Møllegaard. Datter af gaardmand Jørgen Nielsen sammesteds. Gaardmand Hans Pedersen
1876, 1701, 2301, Kirsten Hansdatter, gift, 53, i Nymark. Født i Holse, Brænderup Sogn. Husmand Anders Christensen
1876, 2001, 2601, Karoline Andersen, gift, 29, i Eskelund. Født 23.5.1846 Øm.. Datter af gaardmand Anders Jokumsen sammesteds. Murer Anders Jørgensen
1876, 1202, 1802, Ane Catrine Christensdatter, gift, 51, i Eskildstrup. Født 12.12.1824 sammesteds. Datter af gaardmand Christen Conradsen i Eskildstrup. Gaardmand Jørgen Hansen
1876, 2902, 0503, Madsine Krestine Madsen, 4 maaneder, datter af husmand Jens Madsen, i Skovby. Født 5.11.1875 sammesteds
1876, 0903, 1503, Karen Knudsdatter, enke, 77, opholdt sig hos husmand Jørgen Rasmussen, i Eskildstrup. Født i Melby. Datter af gaardmand Knud Hansen i Melby. Husmand Rasmus Hansen i Tyentvist, Nørre Sandager Sogn
1876, 2503, 3103, Karen Dorthea Madsen, 3, datter af husmand Jens Madsen, i Skovby. Født 11.12.1872 sammesteds
1876, 1804, 2404, Johanne Marie Pedersdatter, gift, 53, i Møllegaard. Født 31.5.1822 Harritslev. Datter af gaardmand Peder Nielsen sammesteds. Gaardmand Hans Jørgensen
1876, 2004, 2604, Maren Larsdatter, gift, 38, i Kattebjerg. Født 2.5.1837 i Hjastrup Sogn. Datter af husmand Lars Jeppesen, Emmeløv Mark, Hjastrup Sogn. Husmand Jørgen Hansen
1876, 3004, 0605, Karen Marie Poulsen, 21, af Hestehavehuset, Harritslev. Født 7.10.1854 sammesteds. Datter af husmand Poul Rasmussen
1876, 1805, 2405, Apollone Maria Jørgensen, gift, 70, i Fjederløkken. Født 1806 i Nørre Højrup, Uggerslev Sogn. Datter af husmand Jørgen Jørgensen sammesteds. Aftægtsmand Rasmus Hansen
1876, 1107, 1607, Kirstine Marie Larsdatter, enke, 73, opholdt sig hos sønnen husmand Niels Jørgensen, paa Holse Mark. Født 28.11.1802 i Skovby. Datter af husmand Lars Nielsen i Skovby. Husmand Jørgen Nielsen i Skovby
1876, 2110, 2710, Maren Helene Petrine Pedersen, 1, datter af gaardmand Hans Pedersen, i Kjærby. Født 13.5.1875 sammesteds
1876, 1411, 2211, Johanne Larsen Møller, ugift, 63, ophold paa Ellegaard. Født 6.4.1813 Elleskov Mølle, Hundstrup Sogn. Datter af mølleejer Lars Møller, Elleskov Mølle
1876, 1312, 1712, Dødfødt pige, datter af indsidder og væver Jens Pedersen, af Skovby. Født 13.12.1876 sammesteds
1877, 0301, 0701, Ane Elisabeth Madsdatter, ugift fattiglem, 68, i Kjærby. Født 10.8.1808 sammesteds. Datter af husmand Mads Hansen i Kjærby
1877, 2301, 2901, Kirsten Jørgensdatter, gift, 66, af Grønløkken. Født 3.7.1810 i Harritslev. Datter af husmand Jørgen Hansen dersteds. Husmand og bødker Niels Larsen
1877, 2801, 0202, Karen Marie Rasmussen, 20, af Hornskovhuset. Født 7.12.1856 sammesteds. Datter af husmand Søren Rasmussen af Hornskovhuset
1877, 0403, 1103, Sara Hansen, ugift, 36, i Skovby. Født 13.7.1840 sammesteds. Datter af husmand og møllebygger Hans Knudsen i Skovby
1877, 0104, 0604, Maren Jensen, ugift, 25, i Skovby. Født 2.6.1851 sammesteds. Datter af husmand Jens Larsen i Skovby
1877, 0504, 1104, Anne Marie Hansen, gift, 37, i Harritslev. Født 22.2.1840 i Harritslev. Datter af gaardmand Hans Mikkelsen dersteds. Gaardmand Hans Nielsen
1877, 1604, 2204, Lavrine Vilhelmine Rasmussen, ½, pige Gjertrud Rasmine Frederiksen. Født 3.10.1876 i Odense. Plejebarn hos husmand Hans Jacob Jensen i Kjærby
1877, 1606, 2006, Lovise Hansen, enke og fattiglem i Haarslev, 78, hos husmand Kristian Hansen, i Eskildstrup. Født 1799 i Ugerslev. Røgter Peder Andersen
1877, 2006, 2406, Maren Christiansen, 5, datter af ugift fruentimmer Ane Cathrine Larsen. Født 29.10.1871 paa Harritslev Mark. Plejebarn hos husmand Henrik Jeppesen sammesteds
1877, 0807, 1507, Mariane Kirstine Jørgensen, 2 maaneder, datter af husmand Niels Jørgensen, i Nymark. Født 23.4.1877 dersteds
1877, 1107, 1607, Maren Sørensdatter, enke og aftægtskone, 86, hos sin sønnen gaardmand Kristian Nielsen, i Eskildstrup. Født 24.4.1791 i Toderup, Særslev Sogn. Datter af gaardmand Søren Hansen dersteds. Gaardmand Niels Madsen
1877, 1509, 2209, Anne Katrine Larsdatter, gift, 65, af Fjerløkken. Født 2.8.1812 i Engeldrup, Grindløse Sogn. Datter af gaardmand Lars Knudsen i Engeldrup. Bolsmand Peder Nielsen
1877, 2109, 2609, Mette Katrine Jørgensdatter, gift, 75, paa Lindebjerg. Født 1802 i Skaastrup, Ore Sogn. Datter af husmand Jørgen Fjelsted dersteds. Husmand Rasmus Jørgensen
1877, 2111, 2711, Anne Mathiasdatter, gift, 52, i Saralyst i Tofte. Født 12.12.1825 paa Veflinge Hed. Datter af boelsmand Mathias Jørgensen paa Veflinge Hed. Vejmand Lars Hansen
1877, 1912, 2712, Henrikke Amalie Hansen, gift, i Skovby. Født 27.6.1844 paa Bogense Mark. Datter af husmand Hans Hansen dersteds. Gaardmand Knud Hansen
1878, 0502, 1302, Johanne Knudsdatter, gift, 57, af Fjederløkken. Født 22.7.1820 i Nørreby, Klinte Sogn. Datter af husmand Knud Olsen af Nørreby. Husmand og væver Ole Pedersen
1878, 1705, 2605, Nielsine Amalie Marie Nielsen, 5 maaneder, datter af pige Nielsine Marie Nielsen, af Kjærby. Født 19.1.1878 paa Kosterslev Mark, Særslev Sogn
1878, 2105, 2705, Maren Hansen, gift, 40, af Harritslev. Født 10.1.1838 i Harritslev. Datter af afdøde husmand og væver Hans Andersen sammesteds. Husmand Lars Jakobsen
1878, 2205, 2705, Karen Jensdatter, gift, 46, paa Kjærby Mark. Født 8.9.1831 i Grønløkken. Datter af boelsmand Jens Jensen sammesteds. Husmand Jørgen Mortensen
1878, 0206, 0706, Maren Kirstine Hansen, gift, 64, af Hestehavehuset. Født 19.7.1813 i Vissenberg Sogn. Datter af boelsmand Hans Sørensen sammesteds. Husmand Poul Rasmussen
1878, 1506, 2106, Karen Marie Jensen, ugift, 36, af Skovby. Født 28.1.1842 i Skovby. Datter af husmand Jens Larsen af Skovby
1878, 2506, 3006, Lavra Rasmine Bull, 4 maaneder, datter af gaardmand Joachim Friederich Bull, i Skovby. Født 3.2.1878 sammesteds
1878, 0507, 1007, Ingeborg Sofie Josefine Langkilde, 1 maaned, datter af forpagter Hans Peter Olaus Langkilde, paa Kristianslund. Født 3.6.1878 sammesteds
1878, 1708, 2508, Lovise Frederikke Jørgensen, 2, datter af husmand Hans Jørgensen, i Abildrod. Født 16.10.1875 sammesteds
1878, 1710, 2310, Gjertrud Nielsdatter, ugift bryggerpige, 60, paa Harritslevgaard. Født 26.8.1818 i Odense. Datter af husmand Niels Hansen i Odense
1878, 1810, 2510, Maren Mariusdatter, enke, 72 i besøg hos svigersønnen husmand Peder Nielsen, Skovby Nymark. Gaardmand Knud Nielsen i Nørre Næraa
1878, 2311, 2711, Maren Johanne Petrine Pedersen, 3, datter af husmand Peder Nielsen, af Dænningshuset. Født 29.12.1874 sammesteds
1878, 1412, 2212, Maren Andersdatter, gift fattiglem, 86, i Kjærby Fattighus. Født 1792 i Havrehedhuset, Vigerslev Sogn. Datter af husmand Anders Nielsen sammesteds. Fattiglem Abraham Kristensen
1879, 0101, 0901, Anne Jensen, enke, 70, af Tofte. Født 12.10.1808 i Harrendrup. Datter af boelsmand Jens Hansen sammesteds. Smed Hans Kristian Jensen
1879, 0801, 1501, Kirstine Marie Albrechtsdatter, gift, 61, af Skovby. Født 20.11.1817 sammesteds. Datter af gaardmand Albrecht Hansen i Skovby. Gaardmand Lars Knudsen
1879, 0603, 1103, Karen Rasmusdatter, gift, 48, i Skovby. Født 26.6.1830 i Grønløkken. Datter af husmand Rasmus Mortensen sammesteds. Væver Erik Andersen
1879, 0204, 0904, Maren Knudsdatter, gift, 76, i Kjærby. Født 20.2.1803 i Harrendrup. Datter af boelsmand Knud Larsen sammesteds. Gaardmand Anders Rasmussen
1879, 2704, 3004, Karen Johanne Olsen, ugift tjenestepige, 23, hos gaardbestyrer Rasmus Andersen, i Kjærby. Født 5.5.1855 i Vedelshave, Asperup Sogn. Datter af husmand Ole Madsen sammesteds, nu paa Fogense
1879, 2907, 0508, Karen Marie Jørgensen, enke, 87, af Harritslev. Født 1792 i Harritslev. Datter af gaardmand Jørgen Johansen sammesteds. Gaardmand Peder Andersen
1879, 1108, 1608, Anna Sofie Hansine Hansen, 3, datter af gaardmand Peder Hansen, i Skovby. Født 19.3.1876 sammesteds
1879, 1009, 1709, Johanne Margrethe Mathiasdatter, gift, 59, i Eskildstrup. Født 27.11.1819 i Eskildstrup. Datter af husmand Mathias Pedersen sammesteds. Husmand og smed Hans Espensen
1879, 0312, 1012, Mette Margrethe Jensdatter, enke, 75, af Regitsehøj, Vigerslev Sogn. Født 1804 i Haarslev Sogn. Husmand Kristen Kristensen
1879, 0712 ,1512, Anne Frederikke Pedersen, gift, 37, i Skovby. Født 16.7.1842 i Skovby. Datter af indsidder og væver Peder Hansen sammesteds. Husmand og væver Jens Pedersen
1879, 0812, 1512, Christiane Hansine Mortensen, 11, datter af husmand Jørgen Mortensen, paa Kattebjerg. Født 11.5.1868 paa Ejlby Mark
1879, 2212, 2912, Barbara Kirstine Iversdatter, enke, 63, af Grønløkken. Født 5.3.1815 i Harritslev. Datter af gaardmand Iver Nielsen sammesteds. Husmand og væver Jens Hansen
1880, 3101, 0602, Karen Marie Nielsen, enke, 81, af Hornskovhuset. Født 13.1.1798 i Hestehavehuset. Datter af husmand Niels Sørensen sammesteds. Husmand Rasmus Markusen
1880, 0804, 1404, Else Kirstine Hansen f. Jensen, enke, 79, i Over Mølle. Født 14.9.1800 i Saltofte ved Assens. Datter af skolelærer Jensen. Møller Anders Hansen
1880, 1204, 2104, Ane Hansdatter, enke, 74, hos sin svigersøn husmand Jens Jørgensen, Skovby Mark. Født 29.1.1806 Kjærby. Datter af gaardmand Hans Konradsen sammesteds. Husmand Hans Larsen i Kjærby
1880, 2704, 0205, Anne Jørgine Rasmine Jørgensen, 3 maaneder, datter af ugift fruentimmer Ane Marie Hansen, af Harritslev. Født 24.1.1880 sammesteds
1880, 2405, 3105, Johanne Marie Hansdatter, enke, 53, af Skovby Nymark. Født 27.11.1826. Datter af gaardmand Hans Ejlersen af Skovby. Bolsmand Niels Kristensen
1880, 2605, 0206, Maren Hansen, ugift, 23. Født 6.10.1856 i Tofte. Datter af afdøde gaardmand Hans Hansen From af Tofte
1880, 1406, 2006, Johanne Marie Andersen, gift, 48, paa Skovby Mark. Født 30.9.1831 i Mosehuset, Nørre Sandager Sogn. Datter af husmand Anders Jørgensen sammesteds. Husmand Rasmus Henriksen
1880, 0207, 1107, Karen Marie Maren Johanne Madsen, 2 maaneder, datter af husmand Jens Madsen, af Skovby. Født 12.4.1880 sammesteds
1880, 0809, 1209, Gjertrud Katrine Olsen, 2 maaneder, datter af ugift fruentimmer Ane Katrine Olsen, af Kattebjerg. Født 18.6.1880 sammesteds
1880, 2410, 2910, Mariane Larsen, gift, 37, paa Kattebjerg. Født 9.12.1842 i Emle, Blidstrup Sogn, Sønder Herred paa Morsø. Datter af gaardmand Lars Kristian Mikkelsen sammesteds. Husmand Kristian Klavsen
1880, 2511, 0112, Anna Katrine Knudsdatter, enke, 67, i Harritslev. Født 27.7.1813 i Urup, Rynkeby Sogn. Datter af boelsmand Knud Andersen sammesteds. Smed Peder Andersen
1881, 2901, 0502, Ane Katrine Olsen, ugift, 24, paa Kattebjerg. Født 10.4.1856 i Lumby. Datter af husmand og uhrmager Rasmus Olsen paa Kattebjerg
1881, 2901, 0602, Lavrine Rasmine Bull, 5 maaneder, datter af gaardmand Joachim Friederich Bull, af Skovby. Født 9.8.1880 sammesteds
1881, 3101, 0702, Karen Marie Hansdatter, enke, 86, opholdskone sig hos sin søn gaardmand Lars Hansen, i Tofte. Født 20.11.1794 i Tofte. Datter af gaardmand Hans Hansen sammesteds. Gaardmand Hans Albrektsen
1881, 2302, 0103, Anne Cathrine Hansen, ugift, 23, i Fjederløkken. Født 25.8.1857 sammesteds. Datter af husmand Hans Pedersen af Fjederløkken
1881, 0503, 1203, Margrethe Larsdatter, enke, 72, af Skovby. Født 1808 i Skalbjerg, Vissenbjerg Sogn. Datter af gaardmand Lars Nielsen sammesteds. Gaardmand Niels Madsen
1881, 0704, 1304, Anne Cathrine Rasmussen, ugift, 41, af Skovby Mark. Født 31.5.1839 i Eskildstrup. Datter af husmand og væver Rasmus Nielsen af Skovby Mark
1881, 2304, 0105, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Jensen, af Nyhøj. Født 23.4.1881 sammesteds
1881, 0106, 0606, Ane Catrine Nielsdatter, enke, 84, af Eskildstrup. Født 1.1.1797 i Eskildstrup. Datter af husmand Niels Pedersen sammesteds. Husmand Hans Nielsen
1881, 2506, 0107, Karen Marie Andersen, gift, 41, af Grønløkken. Født 13.4.1840 i Hasmark, Norup Sogn. Datter af afdøde husmand Anders Pedersen sammesteds. Husmand og murer Mads Pedersen
1881, 1109, 1809, Anne Marie Larsdatter, 58, i Kjærby Fattighus. Født 20.9.1822 i Bro, Brenderup Sogn. Datter af husmand Lars Hansen sammesteds. Fattiglem Niels Larsen
1881, 3011, 0612, Marie Katrine Jørgensen, 2 maaneder, datter af husmand og murer Andersen Jørgensen, af Pyttehuset paa Skovby Mark. Født 8.9.1881 sammesteds
1882, 2001, 2701, Ane Marie Nielsdatter, gift, 65, paa Eskildstrup Mark. Født 11.9.1816 paa gaarden Egeskov, Kværndrup Sogn. Datter af ugift Ane Katrine. Husmand Peder Rasmussen
1882, 1502, 1902, Hansine Marie Hansen, 9 maaneder, datter af husmand og træskomand Peder Hansen, paa Kattebjerg. Født 2.5.1881 sammesteds
1882, 2604, 3004, Ane Dorthea Enevoldsdatter, enke, 76, paa Kattebjerg. Født 15.4.1806 i Skovby. Datter af husmand Enevold Nielsen sammesteds. Husmand Anders Hansen i Moderuplund
1882, 0905, 1505, Dødfødt pige, datter af hjulmand og husmand Søren Hansen, af Eskelund, Skovby Mark. Født 9.5.1882 sammesteds
1882, 1005, 1605, Katrine Marie Hansen, 9, datter af gaardmand Hans Pedersen, i Harritslev. Født 29.3.1873 sammesteds
1882, 1905, 2305, Karen Simonsdatter, gift, 65, af Eskildstrup. Født 25.12.1816 i Køstrup Møllehus, Brænderup Sogn. Datter af husmand Simon med tilnavn Møllehus sammesteds. Husmand og bødker Peder Hjeresen
1882, 2205, 3005, Anne Marie Hansen, ugift husholderske, 49, hos husmand Erik Nielsen, paa Kattebjerg. Født 4.5.1833 og døbt 12.5.1833 i Davinde Sogn. Datter af Margrethe Hansdatter og Hans Rasmussen
1882, 3006, 0707, Marie Kirstine Larsdatter, gift, af Eskildstrup. Født 25.10.1816 sammesteds. Datter af gaardmand Lars Nielsen sammesteds. Aftægtsmand Johan Hansen
1882, 2207, 2507, Ida Frederikke Kirstine Dortea Pedersen, 8 maaneder, datter af husmand og væver Jens Pedersen, i Skovby. Født 10.11.1881
1882, 0109, 0509, Maren Hansen f. Hansen, gift, 30, i Haarslev. Født 28.12.1854 i Harritslev. Datter af tømrer Hans Simonsen sammesteds. Smed Søren Hansen
1882, 1109, 1609, Anna Sofie Nielsine Hansen, 5 maaneder, datter af gaardmand Peder Hansen, i Skovby. Født 11.4.1882 sammesteds
1882, 1010, 1510, Kristine Margrete Olsen, 8 uger, datter af husmand Rasmus Olsen, paa Kattebjerg. Født 20.8.1882 sammesteds
1882, 1810, 2410, Johanne Kirstine Jeppesen, gift distriktsjordemoder, 43, i Skovby. Født 27.7.1839 Vierne, Haarslev Sogn. Datter af boelsmand Jeppe Mikkelsen sammesteds. Murer Jakob Ditlev Fich
1882, 3010, 0411, Mariane Jørgensdatter, enke, 75, i Kjærby. Født 5.6.1807 i Hovledhuset, Nørre Sandager Sogn. Datter af husmand Jørgen Jørgensen Brandt sammesteds. Husmand og hjulmand Morten Madsen
1882, 2111, 2711, Maren Hansen, gift, 39, i Skovby. Født 9.1.1843 Elved Mark, Haarslev Sogn. Datter af husmand Hans Henrik Mathiesen sammesteds. Husmand Hans Larsen
1882, 2711, 0212, Frederikke Jørgensen, ugift tjenestepige, 26, i Bogense. Født 4.11.1856 i Jersore, Klinte Sogn. Datter af husmand Jørgen Jørgensen i Skovby
1882, 0612, 1312, Maren Katrine Sørensdatter, gift, 75, i Harritslev. Født 1803 i Harrendrup. Datter af gaardmand Søren Mortensen sammesteds. Husmand og bødker Lars Hansen
1883, 0702, 1102, Ane Kirstine Petrine Nielsen, 12, datter af husmand Hjere Nielsen paa Bogense Mark (Kræmmerkrogen). Født 18.1.1871 i Nymark
1883, 2702, 0503, Laurine Larsen, ugift sypige, 22, i Abildrod. Født 4.4.1860 sammesteds. Datter af husmand Jens Larsen sammesteds
1883, 2203, 2903, Anne Marie Nielsdatter, enke, 73, i Harritslev. Født 1809 i Harrendrup. Husmand Hans Johansen
1883, 0104, 0704, Dorthea Larsdatter, enke, 83, i Eskildstrup. Født 13.9.1799 sammesteds. Datter af gaardmand Lars Nielsen sammesteds. Gaardmand Rasmus Jørgensen
1883, 0806, 1206, Karen Anine Larsen, 12, datter af husmand Rasmus Kristian Larsen, af Kattebjerg. Født 23.6.1870 i Moderuplund
1883, 0407, 0907, Kristine Maria Larsen, 7, datter af husmand og skrædder Lars Nielsen, i Skovby. Født 26.11.1875 sammesteds
1883, 0407, 0907, KarenMargrethe Nielsen, enke, 69, i Harritslev. Født 1813 eller 1814 i Vierne, Haarslev Sogn. Datter af gaardmand Niels Nielsen sammesteds. Gaardmand Jens Klavsen
1883, 2907, 0508, Jørgine Marie Nielsen, 3, datter af gaardmand Mads Nielsen, af Bogmosegaard. Født 14.7.1880 sammesteds
1883, 0208, 0508, Karen Marie Nielsen, 4, datter af gaardmand Mads Nielsen, af Bogmosegaard. Født 4.10.1878 sammesteds
1883, 0210, 0810, Karen Olsen, 15, datter af husmand og uhrmager Rasmus Olsen, paa Kattebjerg. Født 29.10.1867 i Vedby, Søndersø Sogn
1883, 2310, 2910, Anne Margrethe Hendriksen, 17, i Kræmmerkrogen. Født 2.1.1866 i Alminden. Datter af afdøde boelsmand Hendrik Clausen i Alminden
1883, 3011, 0712, Karen Marie Rasmusdatter, enke, 58, i Kjærby. Født 26.6.1825 i Kjærby. Datter af gaardmand Rasmus Knudsen sammesteds. Husmand Jørgen Hansen
1884, 2003, 2603, Karen Simonsdatter, enke, 70, i Skovby. Født 3.9.1813 i Skovby. Datter af husmand Simon Pedersen sammesteds. Husmand og møllebygger Hans Knudsen
1884, 0804, 1204, Anne Frederiksdatter, enke, 79, af Fjederløkken. Født 4.4.1805 paa Æbelø, Klinte Sogn. Datter af bolsmand Frederik Klavsen sammesteds. Husmand Jørgen Rasmussen
1884, 2204, 2904, Anne Jørgensdatter, gift, 60, i Eskildstrup. Født 28.8.1823 i Skaastrup. Datter af husmand Jørgen Hansen sammesteds. Husmand Rasmus Hansen
1884, 1505, 2105, Maren Marie Rasmussen, 12, datter af afdøde gaardbestyrer Morten Rasmussen, i Skovby. Født 19.9.1871 sammesteds
1884, 2005, 2405, Ane Cathrine Hansen, 16, datter af afdøde husmand og væver Rasmus Hansen, af Springledhuset. Født 11.7.1867 sammesteds
1884, 2105, 2505, Maren Petrine Jørgine Larsen, 5 maaneder, datter af husmand og bødker Niels Peter Larsen, af Kjærby. Født 10.12.1883 sammesteds
1884, 0606, 1206, Anne Jørgensdatter, gift, 62, i Nymark. Født 15.7.1821 i Nørre Esterbølle, Nørre Sandager Sogn. Datter af bolsmand Jørgen Nielsen i Rostrup, Skamby Sogn. Aftægtsmand Peder Hansen
1884, 2207, 2607, Karen Kristensen, gift, 35, af Hestehaven. Født 1.12.1848 i Jerstrup Skov, Grindløse Sogn, Datter af skovfoged Kristen Hansen sammesteds. Skovfoged Peder Johansen
1884, 1308, 1908, Dortea Marie Rasmusdatter, gift, 62, af Klemstrup, Eskildstrup Mark. Født 14.3.1822 paa Kattebjerg. Datter af husmand Rasmus Hansen sammesteds. Husmand og tømrer Jørgen Nielsen
1884, 0509, 1109, Marie Mortensdatter, enke, af Harritslev. Født 5.3.1809 Billesbøllegaard, Fjelsted Sogn. Datter af gaardmand Morten Jakobsen Møller sammesteds. Gaardmand Hans Mikkelsen Buse
1884, 1710, 2410, Dorthe Kirstine Sørensdatter, gift, 77, paa Skovby Nymark. Født 20.11.1806 i Skovby. Datter af gaardmand Søren Madsen sammesteds. Husmand Niels Knudsen
1884, 2311, 2811, Gjertrud Marie Hansdatter, enke og fraskilt, 73. Født 3.2.1811 i Skaarup. Datter af gaardmand Hans From sammesteds. Arbejdsmand og fraskilt Niels Jensen
1884, 2411, 2911, Frederikke Christiane Bardenfleth f. Juel, enke. Født 24.8.1832. Datter af kammerherre og major Hans Juel, besidder af Stamhusene Hverringe og Juelsberg. Oberst Bardenfleth
1885, 2402, 0303, Kristiane Larsen, 10, datter af husmand Jens Larsen, i Nymark. Født 30.12.1874 sammesteds
1885, 2502, 0303, Anne Kirstine Madsen, ugift, 25, paa Kattebjerg. Født 11.11.1859 sammesteds. Datter af husmand og hjulmand Mads Andersen
1885, 2602, 0303, Marie Larsen, 2, datter af husmand Jens Larsen, i Nymark. Født 25.1.1883 sammesteds
1885, 2802, 0303, Karen Kirstine Marie Larsen, 7, datter af husmand Jens Larsen, i Nymark. Født 2.11.1877 sammesteds
1885, 2802, 0603, Inger Kirstine Jørgensen, fraskilt, 69, hos væver Frederik Kristian Jørgensen, af Fjederløkken. Født 24.6.1815 i Nørre Esterbølle, Sandager Sogn. Datter af Jørgen Nielsen sammesteds. Aftægtsgaardmand hans Nielsen af Nørre Højerup
1885, 0405, 0905, Ane Margrethe Christiansdatter, enke og aftægtskone, 77, af Skovby. Født 26.3.1808 i Vejerup, Haarslev Sogn. Datter af husmand Christian Frederiksen sammesteds. Husmand Niels Hansen
1885, 1605, 2105, Ane Jørgensdatter, enke, 86, i Kjærby. Født 21.3.1799 i Kjærby. Datter af gaardmand Jørgen Jensen sammesteds. Gaardmand Johan Jørgensen
1885, 1705, 2205, Marie Kirstine Sørensdatter, enke, 81, af Harritslev. Født 1804 i Egense, Grindløse. Gartner Niels Hansen
1885, 1307, 1807, Gjertrud Marie Madsen, ugift tjenestepige, 53, hos gaardmand Ejler Rasmus Nielsen, i Skaarup. Født 15.6.1832 i Grindløse. Datter af husmand Mads Nielsen sammesteds
1885, 1308, 1808, Gjertrud Marie Larsen, 2, datter af husmand Søren Larsen, af Fjederløkken. Født 9.8.1853 sammesteds
1885, 2210, 3010, Maren Larsine Nielsen, gift, 49, i Skovby. Født 20.1.1836 i Hedeboerne, Veflinge Sogn. Datter af afdøde gaardmand Niels Larsen sammesteds. Gaardmand Jørgen Nielsen
1885, 0311, 1011, Ane Marie Hansdatter, gift, 59, paa Kattebjerg. Født 18.2.1826 i Barløse. Datter af husmand Hans Christian Hansen sammesteds. Husmand og uhrmager Rasmus Olsen
1885, 0611, 1211, Johanne Jacobsdatter, gift, 63, i Skovby. Født 29.5.1822 paa Gyldensten, Nørre Sandager Sogn. Datter af bødker Jacob Nielsen sammesteds. Husmand og vejmand Morten Rasmussen
1885, 2311, 2911, Rasmine Hansine Pedersen, 3 maaneder, datter af husmand Rasmus Pedersen, Eskildstrup. Født 31.7.1885 sammesteds
1885, 2511, 3011, Ane Marie Rasmusdatter, gift, 65, i Kjærby. Født 4.7.1920 i Kjærby. Datter af gaardmand Rasmus Pedersen sammesteds. Gaardmand Otto Nielsen
1886, 1901, 2401, Bodil Madsen, ugift, 47, hos husmand Hans Johansen, i Kjærby. Født 9.7.1838 i Grindløse. Datter af afdøde indsidder Mads Nielsen sammesteds
1886, 0602, 1202, Gjertrud Marie Christensdatter, enke, 56, af Fjederløkken. Født 20.11.1829 i Fjederløkken. Datter af husmand Christen Rasmussen sammesteds. Husmand Hans Pedersen
1886, 2203, 2803, Maren Jørgen Hansen, 4 uger, datter af ugift fruentimmer Mia Johanssen, hos husmand Jørgen Hansen, paa Kattebjerg. Født 21.2.1886 sammesteds
1886, 0504, 1104, Dagmar Hansen, 14 dage, datter af skomager og indsidder Hans Peder Hansen, i Harritslev. Født 22.3.1886 sammesteds
1886, 2304, 3004, Karen Marie Jørgensdatter, enke, 74, Bogmosegaard, Skovby Mark. Født 24.5.1811 i Kjærby. Datter af boelsmand Jørgen Rasmussen sammesteds. Gaardmand Hans Iversen
1886, 1807, 2207, Anne Kirstine Jakobsen, ugift sypige, 26, af Ejlby Mark. Født 17.1.1860 i Harritslev. Datter af husmand Lars Jacobsen sammesteds
1886, 1908, 2508, Karen Johanne Hansen, 9, datter af husmand Kristen Hansen, paa Sandet, Skovby Mark. Født 22.2.1877 sammesteds
1886, 2608, 3108, Catrine Marie Nielsdatter, enke, 81, i Skovby. Født 30.7.1805 i Tofte. Datter af gaardmand Niels Rasmussen sammesteds. Husmand Lars Hansen
1886, 3112, 07011887, Maren Hjeresdatter, gift, 66, i Harritslev. Født 27.6.1820 i Melby. Datter af husmand Hjere Madsen sammesteds. Husmand Knud Jensen
1887, 0801, 1401, Maren Madsen, gift, 48, i Harritslev. Født 21.2.1838 i Harritslev. Datter af afdøde gaardmand Mads Nielsen sammesteds. Gaardmand Knud Rasmussen
1887, 2001, 2501, Sara Maria Brandt f. Arendtz, enke, 95, af Neder Mølle. Født 27.3.1791 af Vemmetofte. Datter af skrædder Jochum Arendtz sammesteds. Møller Gumme Gummesen Brandt
1887, 0502, 1102, Karen Knudsdatter, ugift, 72, hos broderen gaardmand Hans Knudsen, i Tofte. Født 30.10.1814 i Tofte. Datter af gaardmand Knud Hansen sammesteds
1887, 2702, 0403, Kirsten Jensdatter, enke, 95, i Kjærby. Født 26.8.1791 Blanke, Roerslev Sogn. Datter af gaardmand Jens Hansen sammesteds. Gaardmand Jørgen Nielsen
1887, 0903, 1603, Ane Margrete Michelsdatter, ugift, 64, hos gaardmand Mads Rasmussen, i Tofte. Født 24.7.1822 i Tofte. Datter af gaardmand Michel Andersen sammesteds
1887, 2605, 3005, Anna Marie Kirstine Hansen, 1, datter af indsidder Henning Hansen, i Grønkøkken. Født 24.4.1886 sammesteds
1887, 2307, 2807, Maren Kirstine Olsen, ugift, 32, paa Kattebjerg. Født 9.1.1855 i Lumby. Datter af husmand og uhrmager Rasmus Olsen paa Kattebjerg
1887, 0308, 0909, Anne Marie Andersen, ugift, 44, i Harritslev. Født 14.1.1843 paa Ejlby Mark. Datter af afdøde husmand Anders Hansen forhen paa Eilby Mark
1887, 0708, 1208, Karen Jensen, ugift, 39, i Nymark. Født 8.12.1847 i Nymark. Datter af afdøde husmand og væver Jens Godtfredsen sammesteds
1887, 1309, 1909, Maren Christiansen, enke, 58, paa Skovby Mark. Født 4.2.1829 paa Skrillinge Mark, Kavslunde Sogn. Datter af husmand Christian Holger Madsen sammesteds. Husmand og væver Rasmus Nielsen
1887, 1910, 2610, Marie Clausdatter, fraskilt og indsidderske, 74, i Grønløkken. Født 29.10.1812 i Kellerup ved Silkeborg. 1. skolelærer Lyngby, 2. separeret fra murer Niels Hansen
1887, 2710, 0111, Ane Sophie Michelsdatter, enke, 71, af Sofienlyst, paa Kristianslunds Mark. Født 24.7.1816 i Skovby. Datter af gaardmand Michel Hansen sammesteds. Husmand Niels Andersen
1887, 2910, 0411, Nicoline Jensen, ugift, 47, i Kjærby. Født 12.5.18410 i Kjærby. Datter af afdøde gaardmand Jens Christensen sammesteds
1887, 3011, 0612, Katrine Marie Jørgensen, 11 maaneder, datter af husmand og murer Anders Jørgensen, i Pyttehusene. Født 10.12.1887 sammesteds
1887, 0512, 1212, Inger Elise Pedersen, 7 maaneder, datter af gaardmand Niels Pedersen, i Skaarup. Født 3.5.1887 sammesteds
1887, 1412, 2112, Cathrine Marie Madsen, gift, 48, i Tofte. Født 31.12.1838 i Tofte. Datter af afdøde gaardmand Mads Christensen sammesteds. Gaardbestyrer Jørgen Nielsen
1888, 2501, 3101, Bodil Marie Christensdatter, enke, 80, hos sin søn husmand Niels Kristian Isaksen, paa Harritslev Mark. Født 1807 i Hindevad, Haarslev Sogn. Husmand Isak Nielsen i Eskildstrup
1888, 3101, 0602, Mette Lene Knudsdatter, enke, 83, hos sin datter smed Anders Hansens enke, i Kjærby. Født 24.5.1804 i Tofte. Datter af gaardmand Knud Rasmussen sammesteds. Gaardmand Hans Hansen i Kjærby
1888, 2002, 2702, Maren Cathrine Jørgensen, 15, datter af gaardmand Knud Jørgensen, i Harritslev. Født 13.12.1872 sammesteds
1888, 3004, 0705, Karen Rasmussen, ugift, 50, hos svogeren gaardmand Povl Jørgen Jensen i Eskildstrup. Født 25.2.1838 i Eskildstrup. Datter af afdøde gaardmand Rasmus Christensen sammesteds
1888, 0605, 1005, Karen Johansen, 11, datter af husmand Lars Johansen, i Nymark. Født 19.1.1877 sammesteds
1888, 0607, 1107, Thora Mary Petra Hansen, 1, datter af ugift fruentimmer Maren Katrine Hansen, af Kattebjerg. Født 13.3.1887 sammesteds
1888, 1007, 1407, Petra Sørine Kirstine Pedersen, 2, datter af gaardmand Niels Pedersen, i Skaarup. Født 24.12.1885 sammesteds
1888, 2807, 0308, Anne Kirstine Jørgensdatter, enke, 84, af Ore Ellegaard. Født 26.12.1803 af Sterrehusene, Hundstrup Sogn. Datter af bolsmand Jørgen Madsen sammesteds. Gaardmand Christopher Larsen Møller
1888, 0608, 0908, Jakobine Kirstine Trane, enke, 85, af Kattebjerg. Født 1.5.1803 i Bogense. Datter af felbereder Ole Trane sammesteds. Husmand Jørgen Jensen
1888, 2509, 3009, Ane Cathrine Jochumsdatter, 80, af Eskildstrup Mark. Født 6.7.1808. Datter af forhen husejer Jochim Henrik Dencker paa Bogense Mark. Aftægtshusmand Henrik Jørgensen
1888, 0610, 1010, Margrethe Andersdatter, enke, 66, hos svigersønnen hjulmand Søren Hansen, i Eskelund. Født 21.5.1822 i Skaastrup, Ore Sogn. Datter af husmand Anders Jensen sammesteds. Husmand og væver Lars Mikkelsen i Skovby
1888, 2310, 3010, Marie Nielsen f. Andersen, 52, af Skaarup. Født 13.12.1835 i Sandholt. Datter af gaardmand Anders Knudsen sammesteds. Gaardejer Ejler Rasmus Nielsen
1888, 2411, 3011, Gjertrud Marie Hansdatter, ugift, 59, i Kjærby. Født 22.6.1829 i Kjærby. Datter af indsidder og træskomand Hans Larsen sammesteds
1888, 2412, 02011889, Ane Kirstine Nielsen, gift, 45, i Nymark. Født 18.7.1843 i Skaastrup. Datter af afdøde gaardmand Niels Jørgensen sammesteds. Boelsmand Søren Rasmussen
1888, 2412, 3112, Kirsten Nielsen, gift, 64, i Tofte. Født 19.10.1824 i Langager, Melby Sogn. Husmand og væver Hans Johansen
1889, 2603, 3103, Maren Madsdatter, ugift fattiglem, 70, i sin fødegaard hos gaardmand Hans Peder Frydenlund. Født 1.10.1818 i Tofte. Datter gaardmand Mads Andersen (Buse) sammesteds
1889, 3003, 0504, Olga Antonie Andersen, 8 maaneder, datter af husmand Rasmus Andersen, paa Harritslev Mark. Født 30.7.1888 sammesteds
1889, 0904, 1604, Karen Christensdatter, enke, i Harritslev. Født i Toderup, Særslev Sogn. Husmand Peder Christensen
1889, 1704, 2204, Karen Hansdatter, enke og almisselem fra Klinte Kommune, 84, hos husmand Mads Henriksen, paa Harritslev Mark. Født 17.11.1805 i Vester Egense, Grindløse Sogn. Datter af husmand Hans Jørgensen, sammesteds. Husmand søren Thomsen af Jersore Mari
1889, 0805, 1205, Dødfødt pige, datter af husmand Martin Madsen, i Kjærby. Født 8.5.1889 sammesteds
1889, 1805, 2405, Marie Kirstine Nielsdatter, gift, 74, i Harritslev. Født 16.5.1815 i Hestehavehuset. Datter af husmand Niels Sørensen sammesteds. Tømrer Hans Simonsen
1889, 2505, 2905, Anne Cathrine Hansen, gift, 49, paa Sandet. Født 7.9.1839 i Kjærby. Datter af afdøde husmand Hans Larsen sammesteds. Husmand og murer Jens Jørgensen
1889, 1906, 2406, Johanne Marie Johansen, sypige, 17, datter af husmand Hans Johansen, i Kjærby. Født 30.10.1871 sammesteds
1889, 2306, 2806, Ane Kathrine Henriksdatter, enke, 79, i Eilby. Født ved Juletid 1809 i Ejlskov. Husmand Lars Jensen i Nymark
1889, 1407, 1807, Amalie Laurine Hansen, 6, datter af husmand og skrædder Kristen Jespersen Hansen, i Skovby. Født 23.12.1882 sammesteds
1889, 0608, 1008, Ane Kirstine Hjeresen, gift, 71, i tofte. Født 26.3.1818 i Tofte. Datter af gaardmand Hjere Hansen sammesteds. Aftægtsgaardmand Hans Knudsen
1889, 2408, 2908, Maren Hansen, gift, 46, i Harritslev. Født 24.12.1842 Nørre Esterbølle, Sandager Sogn. Datter af gaardmand og sognefoged Hans Nielsen sammesteds. Gaardbestyrer Knud Jørgensen
1889, 0410, 0810, Karoline Knudsen, 7, datter af husmand Lars Knudsen, i Abildrod. Født 4.6.1882 sammesteds
1889, 0411, 1111, Botilla Koch f. Iversen, enke, 69, af Gyldensten. Født 21.1.1819 Burkel Sogn i Slesvig. Datter af gaardejer Thomas Iversen sammesteds. Forpagter Hans Henrik Albrekt Koch
1889, 0711, 1311, Julie Petra Jørgine From Jørgensen, 6, datter af boelsmand Kristoffer From Jørgensen, i Fjederløkken. Født 6.7.1883 sammesteds
1889, 3112, 06011890, Ane Sophie Pedersdatter, gift, i Eskildstrup. Født 12.8.1829 i Tyentvist, Nørre Sandager Sogn. Datter af husmand Peder Hjeresen sammesteds. Husmand Povl Jørgensen
1890, 0201, 0901, Ane Marie Rasmusdatter, enke, 91, af Harritslev. Født 29.9.1798 i Veflinge. Gaardmand Rasmus Andersen (Busk)
1890, 1801, 2301, Jensine Maria Hansen, 14, datter af husmand Hans Kristian Hansen, af Skovby. Født 1.11.1875 sammesteds
1890, 2901, 0402, Karen Knudsdatter, enke, 78 eller 79, hos husmand Peder Nielsen, paa Skovby Mark. Døbt 9.2.1811 Særslev Sogn. Datter af husmand Knud Nielsen sammesteds. Husfæster Anders Rasmussen i Maderup
1890, 0502, 0902, Anna Martine Angell, 13, hos husmand Peder Larsen, i Nymark. Datter af malersvend Angell, i Kjøbenhavn. Født 5.2.1877 sammesteds
1890, 2302, 2702, Anne Kirstine Nielsen, gift, 39, af Saralyst, tofte. Født 1.6.1850 af Eskildstrup. Datter af afdøde indsidder Niels Larsen sammesteds. Indsidder Jens Kristian Hansen
1890, 1103, 1703, Johanne Kirstine Pedersdatter, enke, 81, af Fjederløkken. Døbt 18.1.1809 i Skovby kirke. Datter af husmand Peder Matthiesen af Fjederløkken. Væver Jørgen Chr. Rasmussen
1890, 1403, 2003, Pauline Pedersen, gift, 55, paa Kattebjerg. Født 12.6.1834 af Ejlskov Hede, Haarslev Sogn. Datter af husmand Peder Lorentsen Larsen sammesteds. Husmand Klaus Thomsen
1890, 1903, 2703, Ane Larsdatter, gift, 67, paa Harritslev Mark. Født 19.11.1822 af Tofte. Datter af gaardmand Lars Nielsen sammesteds. Husmand Søren Rasmussen
1890, 1804, 2304, Jenny Cathrine Hansen, 2½, datter af husmand Rasmus Hansen, i Frøbjerg, Orte Sogn. Født 12.12.1887 sammesteds
1890, 2606, 0207, Maren Andersen f. Nielsdatter, enke, 73, ved Fredskoven. Født 1816 i Bro, Brenderup Sogn. Datter af husmand Niels Hansen sammesteds. Husmand Hans Andersen paa Harritslev Mark
1890, 0108, 0608, Berthe Kirstine Andkjær f. Hansen, enke, 70, af Skovby. Født 1.2.1820 af Menstrup, Marvede Sogn, Sorø Amt. Datter af skolelærer Lars Hansen sammesteds. Skolelærer Iver Henrik Andkjær
1890, 2711, 0412, Gjertrud Marie Hansen f. Rasmussen, gift, 39, i Harritslev. Født 9.3.1851 i Eskildstrup. Datter af gaardmand Rasmus Hansen sammesteds. Gaardmand Rasmus Hansen
1890, 2212, 2812, Nikoline Pedersen, 16 dage, datter af husmand Rasmus Pedersen, paa Eskildstrup Mark. Født 6.12.1890, sammesteds
1891, 0901, 1501, Karen Kirstine Karlsen, 15, datter af afdøde skrædder Jørgen Karlsen, af Harritslev Mark. Født 30.3.1875 sammesteds
1891, 1302, 1902, Maren Olsdatter, fraskilt almisselem, 64, af Lumby Sogn. Født 5.10.1826 af Lumby Mark. Datter af boelsmand Ole Nielsen. Husmand Hans Peter Petersen
1891, 0804, 1404, Christine Frederikke f. Rønnov, gift, 66, i Eskildstrup. Født i Odense. Datter af pottemager Rønnov sammesteds. Husmand Povl Hansen
1891, 2104, 2704, Maren Helene Petrine Pedersen, 13, datter af gaardejer Hans Pedersen, i Kjærby. Født 23.8.1877 sammesteds
1891, 2107, 2607, Johanne Marie Pedersen, 11 uger, datter af husmand og væver Jens Pedersen, i Skovby. Født 6.5.1891 sammesteds
1891, 1209, 1609, Dora Marie Larsen, 11 maaneder, datter af gaardmand Anders Larsen, i Skovby. Født 16.9.1890 sammesteds
1891, 1209, 1609, Hedevig Kirstine Nielsen, gift, 37, hos moderen i Nymark. Født 1.4.1854 i Brenderup Sogn. Datter af afdøde husmand Niels Jensen af Skovby Nymark. Daglejer Hans Jørgen Rasmussen i Bogense
1891, 2010, 2610, Kirsten Rasmusdatter, enke, 79, af Skovby. Født 1812 af Egense, Norup Sogn. Datter af husmand Rasmus Clausen sammesteds. Husmand Hans Larsen
1891, 2710, 0111, Johanne Petrine Hansen, 3 uger, datter af gaardmand Niels Hansen, af Skovby. Født 1.10.1891 sammesteds
1891, 1312, 1812, Anne Margrethe Christensdatter, gift, 73, i Harritslev. Født 1.11.1818 af Kolshave, Guldbjerg Sogn. Datter af husmand Christen Hansen Christensen. Husmand Christen Rasmussen
1891, 2212, 2812, Karoline Marie Hansen, 10, datter af husmand Lars Hansen, af Skovby Kirkehus. Født 10.4.1881 i Kosterslev, Særslev Sogn