Udby, 1853-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1853-1891, Udby sogn, Vends herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1853, 0304, 0904, Anders Christian Jørgensen, 3 maaneder, søn af huusmand Jørgen Andersen, i Limose
1853, 0107, 0307, Jonas Rasmussen, snedkersvend, 52, i Udbye Kro
1854, 2106, 2706, Søren Petersen, gaardmand, 52, i Udby
1854, 1507, 1907, Hans Lauenborg, 9, stedsøn af huusmand Jørgen Christensen, i Vibye
1854, 2508, 3008, Claus Sørensen, gaardmand, 77, i Rolund
1855, 0504, 1304, Christian Hansen, aftægtshuusmand, 88½, i Rolund
1855, 0707, 1207, Niels Pedersen, huusmand og smed, 86, i Udbye
1855, 2709, 0810, Lars Simonsen, almisselem, 75, i Rolund Fattighuus
1855, ??11, 1711, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Hansen, i Udbye
1856, 0505, 1005, Anders Jørgensen, aftægtsmand, 72½, i Rolund
1856, 2305, 2905, Rasmus Jørgensen, 19, i Udby. Søn af aftægtsmand Jørgen Rasmussen
1856, 0408, 0908, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Sørensen, i Vibye
1856, 1709, 2009, Mads Olesen, røgter, 66, i Rouds Præstegaard
1857, 0302, 1002, Jens Nielsen, tjenestekarl, 30, hos forvalter Evers i Udby
1857, 0606, 1206, Søren Iver Nielsen, 7, søn af huusmand Niels Iversen, i Viby
1857, 0808, 1208, Jens Jørgensen, tjenestedreng, 17½, hos gaardmand Jørgen Rasmussen, i Rolund
1857, 2611, 0212, Christen Andersen, 20, paa Viby Mark. Søn af huusmand Anders Andersen
1858, 0303, 0703, Niels Nielsen, 6½, søn af indsidderske og almisselem Ane Kirstine Nielsdatter, i Rolund
1858, 1503, 2203, Ole Simonsen, 34, i Vibye. Søn af gaardmand Simon Rasmussen
1858, 1607, 2207, Niels Andersen, aftægtshuusmand, 64½, i Udbye
1858, 0812, 1612, Peder Thomas Brandt, givt og fhv. avlsmand, 35, i Middelfart
1858, 1512, 2212, Peder Hansen, gaardmand, 40½, i Rolund
1858, 2412, 03011859, Mads Jespersen, aftægtsgaardmand, 77, i Udby
1858, 2612, 03011859, Peder Christian Jespersen, 6½, søn af gaardmand Jesper Pedersen, i Viby Ellegaard
1859, 0602, 1402, Anders Pedersen, aftægtsgaardmand, 73, i Vibye
1859, 1806, 2306, Juul Nielsen, aftægtshuusmand, 78, i Udbye
1859, 1906, 2306, Christen Andersen, almisselem, 57, i Rolund Fattighuus
1859, 1110, 1810, Anders Andersen, huusmand, 70 og 3 maaneder, i Vibye
1859, 2810, 0511, Søren Clausen, gaardmand, 39½, i Rolund
1859, 0112, 0712, Mads David Clausen, ½, søn af afdøde gaardmand Søren Clausen, i Rolund
1859, 0112, 0712, Mads Hansen, aftægtshuusmand, 80, i Vibye
1860, 2805, 0206, Rasmus Johansen, ungkarl, 62, tjente i Asperup
1860, 1207, 1707, Hans Jensen, fæstegaardmand, 82, i Viby
1860, 0309, 1009, Claus Holm, sognepræst, 65, i Ronæs
1860, 1612, 2212, Jørgen Rasmussen, aftægtsmand, 78, i Rolund
1860, 3112, 05011861, Niels Lauritz Rasmussen, 2 maaneder, søn af møller N. Rasmussen, i Viby
1861, 1303, 2003, Knud Mikkelsen, indsidder, 61, i Viby
1861, 2703, 0304, Jørgen Rasmussen, gaardmand, 71, i Rolund
1861, 1107, 1707, Anders Hansen, aftægtsmand og forhen gaardmand, 82, i Viby Ellegaard
1861, 1910, 2610, Anders Sørensen, aftægtsgaardmand, 75, i Rolund
1861, 0812, 1612, Jesper Hansen, 25, pleiesøn af gaardmand Anders Mortensen, i Udby
1862, 0203, 0703, Peder Jørgensen (Urne), fattiglem, 80, i Rolund Fattighuus
1862, 1003, 1503, Søren Pedersen (Sparretorn), fattiglem, 54, i Rolund Fattighuus
1862, 2004, 2804, Hjere Hansen, aftægtsgaardmand, 76, i Viby
1862, 1011, 1511, Offer Findsen, bødker, 70, i Udby
1862, 1012, 2012, Hans Jensen, aftægtshuusmand, 72, i Viby
1863, 0103, 0703, Peder Jørgensen, aftægtshuusmand, 85, i Viby
1863, 0805, 1405, Lars Jørgensen (tvilling), 2 dage, søn af smed Jørgen Hendrik Nielsen, af Viby
1863, 1105, 1405, Mads Jørgensen (tvilling), 5 dage, søn af smed Jørgen Hendrik Nielsen, af Viby
1863, 1909, 2409, Anders Clemmensen, huusmand, 57, i Viby
1863, 2510, 0211, Jens Larsen, ungkarl, 39, paa Viby Mark
1864, 1202, 1802, Lars Sørensen, indsidder, 36, i Viby
1864, 2305, 2805, Jørgen Larsen, huusmand, 66, i Udby
1864, 2805, 0306, Jørgen Jørgensen, spædt, søn af smed Anders Jørgensen, i Udby
1864, 1007, 1507, Jørgen Jørgensen, aftægtshuusmand, 80, i Viby
1864, 2207, 2707, Niels Hansen, 3 maaneder, søn af huusmand Nis Hansen, i Viby
1864, 1010, 1810, Niels Frederik Nielsen, spædt, søn af gaardmand Morten Nielsen, i Vesterdal
1864, 0211, 0611, Søren Sørensen, 5½, plejesøn af huusmand Jørgen Hansen, i Rolund
1865, 1201, 1701, Hans Jensen, huusmand og skrædder, 65, i Rolund
1865, 3001, 0502, Udøbt dreng, 13 dage, søn af ugift fruentimmer Ane Cathrine Sørensen, i Viby
1865, 0302, 1002, Jens Andersen, ungkarl og tjente for røgter, 61, i Broendegaard
1865, 2402, 0103, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Peder Vilhelmsen og Lovise Knudsen, i Viby
1865, 2404, 2804, Jens Peter Sørensen, 10 uger, søn af Ane Sørensen, i Rolund Fattighuus
1865, 2407, 2807, Hans Hansen, 5½, søn af gaardmand Hans Hansen, i Rolund
1865, 2407, 2807, Mikkel Christensen, indsidder, 48, i Broende
1865, 3010, 0611, Søren Hansen, tømmermand, 79, i Udby
1865, 1012, 1712, Lars Nielsen, 1, søn af ugift fruentimmer Mette Johanne Nielsen, i Rolund Fattighuus
1865, 1912, 2712, Hans Jørgensen, 7, søn af gaardmand Jørgen Sørensen, paa Viby Mark
1866, 2404, 0105, Peder Larsen, gaardmand, 61, i Udby Mosegaard
1866, 1305, 1805, Hans Jørgensen, 9½, søn af huusmand Jørgen Christiansen, i Viby
1866, 1505, 1905, Anders Jørgen Jørgensen, 6, søn af veimand Niels Jørgensen, i Viby
1866, 2510, 3010, Niels Andersen, tidligere selveiergaardmand, 33, nu hos sin morbroder Hans Andersen, i Bækgaard, Aahøirup Brenderup Sogn
1866, 2610, 0211, Jens Jensen, huusfæster, 40, i Viby
1866, 0212, 0812, Mads Thomas Thomsen, 3, søn af gaardmand Thomas Madsen, i Rouds
1867, 3003, 0304, Johan Nicolai (ungarer), gik omkring at sælge musefælder, i Udby Kro
1867, 1207, 1807, Niels Rasmussen, mølleeier, 68, i Viby
1867, 1607, 2207, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 28, i Viby. Søn af gaardfæster Jørgen Rasmussen
1868, 3103, 0504, Christen Pedersen, fattiglem, 71, ophold hos R. Clausen, i Rolund. Under Middelfart
1868, 0107, 0807, Anders Uffe Holger Nielsen, 1 og 9 maaneder, søn af gaardeier Morten Nielsen, i Vesterdal
1868, 2607, 3007, Frederik Georg Larsen, 3 og 3 maaneder, søn af gaardmand Lars Andersen, i Udby
1868, 1608, 1908, Rasmus Pedersen, 3 maaneder, søn af indsidder Niels Pedersen, i Rolund
1868, 2008, 2308, Rasmus Johannes Hansen, 9 maaneder, søn af huusmand Søren Hansen Dam, i Rolund
1868, 1209, 1709, Rasmus Mikkelsen, aftægtshuusmand, 70, i Udby
1869, 1104, 1904, Niels Larsen, 1 dag, søn af ugift fruentimmer Karen Jørgensen, i Viby
1869, 0905, 1405, Jens Ottesen Syppti, forhen gjæstgiver og nu aftægtsmand, 63, i Udby Kro
1869, 0709, 1409, Rasmus Jørgensen, gaardfæster, 57½, paa Viby Mark
1869, 1210, 1810, Frederik Georg Larsen, 2 dage, søn af gaardmand Lars Andersen, i Udby
1869, 2110, 2710, Niels Peter Madsen, ugift og skrædersvend, 25, havde ophold hos høker Niels Iversen, i Viby
1870, 1101, 1801, Anders Jensen, gaardfæster, 67, i Udby
1870, 2811, 0212, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand Rasmussen, i Roudt Bro
1870, 2604, 0105, Jens Jespersen, tjente som røgter, 52, i Viby Mølle
1871, 2804, 0405, Peder Christensen, indsidder, 36, paa Viby Mark
1871, 0305, 1005, Jeppe Hansen, gaardfæster, 71, i Viby
1871, 2306, 2906, Mathias Henningsen, indsidder og …, 32, Rouds Teglværk
1871, 2108, 2508, Dødfødt dreng, søn af indsidder Niels Pedersen, i Rolund
1871, 2810, 0411, Jens Hansen, gaardfæster, 60, i Viby
1872, 2101, 2901, Anders Laurids Andersen, 6½, søn af gaardfæster Peder Andersen, i Udby
1872, 1402, 1802, Jacob Jørgensen, fattiglem og tjente som røgter, 62, hos gaardmand Rasmus Poulsen, i Udby, under Asperup Sogn
1872, 0704, 1304, Dødfødt dreng, søn af huusmand og murer Søren Hansen Dam, i Rolund
1873, 1304, 1804, Mads Christensen, fattiglem, 78
1873, 1305, 1905, Søren Sørensen, aftægtshusmand, 70, paa Rolund Mark
1873, 1906, 2406, Niels Marius Christian Rasmussen, ½, søn af pakhusbestyrer Peter Emil Rasmussen, i Ejby Station
1873, 2206, 2706, Hans Hansen, indsidder, 45 og 3 maaneder, i Rouds
1873, 1108, 1308, Rasmus Peter Jensen, 1 dag, søn af teglværksarbejder Chr. Jensen Sandal, i Rouds
1874, 2904, 0405, Peder Andersen, gaardfæster, 53½, i Rolund
1874, 1707, 2107, Mads Peder Jørgensen, 6, søn af smed Jørgen Hendrik Nielsen, i Viby
1874, 2609, 0210, Daniel Schiang, skomagermester, 48, Udby
1875, 1801, 2501, Anders Mortensen, gaardfæster, 78 og 9 maaneder, Udby
1875, 1002, 1702, Anders Jørgensen, smed og husfæster, 38, Udby
1875, 2603, 3003, Lars Peter Larsen, 1 og 9 maaneder, søn af indsidder Lars Larsen, hos snedker Gullev, i Rouds
1875, 2505, 0106, Hans Andersen, aftægtsgaardmand, 81½, i Viby
1875, 2312, 3112, Jørgen Rasmussen, fæstegaardmand, 65, i Viby
1875, 3112, 07011876, Rasmus Jespersen, aftægtshusmand, 80, i Viby
1875, 1602, 2302, Niels Rasmussen, møllersvend, 28, i Viby
1876, 1103, 1803, Niels Hansen, aftægtshusmand, 74, i Rolund
1876, 2905, 0206, Mads Peter Clausen, 1½, søn af husfæster Rasmus Clausen, i Rolund
1876, 2707, 0208, Simon Rasmussen, gaardfæster, 82½, i Viby
1876, 1011, 2111, Anders Hansen, 36, i Viby. Søn af afdøde gaardfæster Hans Jensen
1877, 1902, -, Hans Hansen, ½ dag, søn af ugift pige Elise Sofie Jørgensen, i Rouds
1877, 0205, 0905, Anders Peder Larsen, 16½, søn af gaardfæster Lars Andersen, i Udby
1877, 0506, 1106, Rasmus Vilhelm Jakobsen, husfæster, 43½, i Viby
1877, 1107, 1807, Christen Jensen, aftægtsgaardmand, 87½, paa Viby Mark
1877, 1509, 2109, Niels Jensen, husfæster, 77, i Rouds Skov
1878, 1702, 2302, Jørgen Andersen, aftægtshusmand, 68½, i Limose paa Udby Mark
1878, 2303, 2903, Hans Hansen, husfæster og tømrer, 55, i Limose paa Udby Mark
1878, 1105, 1605, Hans Pedersen, ungkarl og skræder, 38½, i Viby. Søn af husmand Peder Olsen
1878, 1305, 2105, Mads Chr. Sørensen, ungkarl, 37½, i Udby. Søn af aftægtsmand og smed Søren Madsen
1878, 2005, 2505, Niels Christian Larsen, ledvogter, 42, ved Jydsk-Fyenske Jernbane paa Viby Mark
1879, 0602, 1302, Peder Christensen, gaardfæster, 55, paa Viby Mark
1879, 2212, 3012, Jørgen Hansen Lind, handelsbestyrer, 37, Rouds Bro
1879, 1411, 2011, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jørgen Chr. Jørgensen, Fagerliden Forskole paa Udby Mark
1880, 1002, 1702, Søren Larsen, aftægtshusmand, 82, i Viby
1880, 1803, 2303, Lars Jørgensen, husfæster, 85, i Rouds
1880, 0105, 0605, Jens Larsen, 11 maaneder, søn af skomager Niels Peter Larsen, i Rouds
1880, 1507, 2007, Ole Jens Simon Poulsen, 5 maaneder, søn af gaardfæster Peder Jørgen Poulsen, i Viby
1880, 2708, 0509, Dødfødt dreng, søn af husmand og murer Søren Hansen Dam, i Rolund
1880, 1009, 1509, Anders Jørgensen, 3 maaneder, søn af gaardmand Lars Jørgensen, i Viby
1880, 2509, 2909, Hans Jørgen Nielsen, 17, søn af smed Niels Hansen, i Rouds
1881, 3004, 0605, Mads Hansen, aftægtshusmand, 83, Viby Mark
1881, 0205, 0705, Hans Jørgensen, aftægtsgaardmand, 73, i Rolund
1881, 0406, 1006, Peder Rasmussen, gaardfæster, 90, i Rouds
1881, 2706, 0107, Hans Nielsen, 2 dage, søn af fattiglem og rebslager Niels Hansen, i Rolund
1882, 1404, 1904, Søren Hansen (Fede), fattiglem, 82, i Rolund Fattighus
1882, 2105, 2605, Niels Pedersen, aftægtshusmand, 78, Limose Udby
1882, 1510, 2110, Søren Andersen, gaardfæster, 67, i Rolund
1882, 2711, 0212, Knud Jensen, aftægtshusmand og murer, 71, Viby Mark
1882, 2912, 04011883, Jens Pedersen, fæstehusmand, 49, i Rouds
1883, 2101, 2901, Rasmus Poulsen, ½, søn af gaardmand Peder Jørgen Poulsen, i Viby
1883, 2503, 3103, Niels Peter Alfred Johansen, 2, søn af bødker Peder Jørgen Johansen, i Viby
1883, 0805, 1505, Niels Hansen, husfæster, 65, i Rouds Skov
1884, 0209, 0809, Anders Larsen Andersen, 3 maaneder, søn af gaardbestyrer Henrik Andersen, i Rolund
1884, 0810, 1710, Otto Harald Nielsen, 10 maaneder, søn af gaardejer Morten Nielsen, i Vesterdal
1884, 2312, 2912, Peder Nielsen Dal, tømrer og husejer, 42, i Rouds
1885, 2501, 3101, Jeppe Hansen Lund, teglværksmester og huslejer, 52, ved Rouds Bro
1885, 2602, 0503, Søren Jørgensen, aftægtsgaardmand, 79 og 9 maaneder, i Rouds
1885, 2206, 2506, Søren Sørensen, tjenestetyende, 15, hos gaardmand Chr. Andersen, i Udby
1885, 0611, 1111, Henrik Christian Arpe, 12, søn af ledevogter Arpe, paa Viby Mark
1884, 1210, 1810, Hans Jacob Jørgensen, husfæster, 64, i Udby
1886, 1301, 2001, Thomas Madsen, fæstegaardmand, 71 og 9 maaneder, i Rouds
1886, 0504, 1204, Søren Madsen, aftægtshusmand og smed, 77, i Viby
1886, 2105, 2805, Jens Christensen, aftægtsgaardmand, 64, fra Viby Mark
1886, 0511, 1111, Peder Martin Larsen, ungkarl, 19, i Rolund. Søn af hjulmand Lars Larsen
1887, 1204, 1504, Peter Otto Rasmussen,18 dage,  søn af tømrer Rasmus Peter Rasmussen, i Ronæsbro
1887, 0207, 0707, Lars Larsen, gaardfæster, 68, i Udby
1887, -, 0908, Jens Peter Bjerregaard, bagersvend, 20, i Udby Kro
1888, 2201, 3001, Niels Rasmussen, ugift, 78, boede hos gaardmand L. Jørgensen, i Viby
1888, 1502, 2302, Hans Rasmussen, husfæster, 54, i Udby
1888, 0803, 1503, Anders Hansen, ugift, 67, boende hos gaardmand Hans Andersen, i Rolund Grønnegaard
1888, 2703, 0404, Poul Christian Poulsen, 3 uger, søn af gaardfæster P. Jørgen Poulsen, paa Viby Mark
1888, 1903, 2903, Jens Jensen, 7, søn af drejer Jens Jensen, tidligere i Vissenbjerg og nu i Jordemoderhuset i Broende
1888, 2506, 3006, Hans Jørgen Pedersen, gaardfæster, 61, Udby Mosegaard
1888, 2206, 2706, Aage Johannes Nielsen Vesterdal, tjenestekarl, 16, i Staaby Nørrebroby Sogn. Søn af sognefoged Morten Nielsen, boende paa Vesterdal paa Viby Mark
1888, 1407, 2107, Anders Andersen, ungkarl, 56, boende hos gaardfæster Peder Andersen, i Udby
1888, 0509, 1109, Anders Jørgensen, ungkarl, 54, boende hos gaardfæster Peder Andersens enke, i Rolund
1888, 1710, 2210, Rasmus Sørensen, husejer og kreaturhandler, 60, Rolundbro
1888, 1711, 2311, Hans Madsen, væver og husfæster, 73, i Viby
1888, 1811, 2511, Hans Nielsen Hansen Damkjær, 9, søn af smed Chr. Damkjær, i Viby
1889, 0401, 1001, Hans Pedersen, husfæster, 64, i Viby
1889, 1201, 1801, Mads Hendrik Pedersen, husejer, 55, Viby Mark
1889, 2803, 0404, Hans Sørensen, gaardfæster, 79, i Viby
1889, 0807, 1307, Hans Jørgen Jørgensen, 4, søn af husmand Lars Kristjan Jørgensen, Viby
1889, 1912, 2612, Johannes Iver Nielsen, 10 uger, søn af husfæster Hans Nielsen, Viby
1890, 2201, 3001, Jens Jensen, 11 maaneder, søn af drejer Jens Jensen, Jordermoderboligen Broende
1890, 0602, -, Lavrits Christian Nielsen, lærer ved den borgerlige Friskole, 26, i Middelfart
1890, 1304, 1704, Jørgen Hansen, fattiglem og tidligere indsidder, 72, i Rolund
1890, 2804, 0505, Jørgen Sørensen, aftægtsgaardmand, 73, Viby Mark
1890, 1605, 2205, Niels Julius Pedersen, 6, søn af husfæster Hans Pedersen, Limose
1890, 1607, 2107, Jens Jensen, drejer, 56, Broende Jordemoderbolig
1890, 2412, 3012, Peder Jørgensen, gaardfæster, 57, i Rolund
1890, 3112, 07011891, Hans Hansen, gaardfæster, 72, Rolund
1852, 0110, 0510, Dødfødt pige, datter af huusmand Mikkel Christens, af Udbye
1853, -, 0201, Dødfødt pige, datter af fruentimmer Ane Kirstine Nielsdatter
1853, 3002, 0602, Oline Kirstine Marie Rasmussen, 6 dage, datter af indsidderske Ane Johanne Larsdatter, af Udbye
1853, 2905, 0306, Ellen Margrethe Andersdatter, 71½, i Udbye. Aftægtshuusmand Juul Nielsen
1853, 0108, 0808, Mette Jensen, 18, paa Vibye Mark. Datter af afdøde gaardmand Jens Hansen og Ane Rasmusdatter
1853, 1408, 2008, Karen Madsdatter, tjenestepige, 30½, i Vibye. Huusmand Mads Christiansen
1854, 1703, 2203, Ane Elisabeth Andersen Lund, tjenestepige, 22, hos forpagter L. Larsen, i Udbye
1854, 0206, 0706, Mariane Rasmussen, 2, datter af huusmand Rasmus Christiansen, i Udbye
1854, 1106, 1506, Jensine Petersen, 3 maaneder, datter af bødker Peder Hansen, i Udbye
1854, 2506, 0107, Hansine Hansen, 6½, datter af gaardmand Hans Hansen, i Vibye
1854, 1909, 2509, Maren Jørgensen, 15½, steddatter af huusmand Jørgen Andersen, i Limose
1855, 1901, 2601, Karen Jensdatter, 67, i Vibye. Huusmand Mads Madsen
1855, 1202, 2002, Sophia Margrete Charlotte Hovy, enke, 69, hos gaardmand Lars Andersen, af Udby. Skovfoged Jensen paa Billeskov
1855, 2202, 0203, Ane Cathrine Madsdatter, 33, i Ronæs. Datter af Mads Davidsens enke
1855, 0303, 0903, Karen Jensdatter, enke, 53, i Vibye. Huusmand Hans Pedersen
1855, 2003, 2503, Ane Johanne Sørensen, 6, datter af almisselem Søren Pedersen, i Rolund Fattighuus
1855, 1705, 2405, Maren Jensdatter, 73, i Udbye. Gaardmand Mads Jespersen
1855, 0409, 0909, Gertrud Pedersdatter, 80, i Vibye. Aftægtshuusmand Hans Jensen
1856, 0803, 1503, Ane Sørensen, 18, i Rolund. Datter af huusmand Søren Sørensen
1856, 1203, 1903, Karen Andersdatter, 42, af Vibye. Gaardmand Hjere Hansch
1856, 2805, 0306, Margrethe Kirstine Mikkelsdatter, 68, i Rolund. Aftægtsgaardmand gl. Jørgen Rasmussen
1857, 0302, 0802, Dødfødt pige, datter af gaardmand Christen Pedersen, i Udbye
1857, 0704, 1504, Maren Thomasdatter, enke, 70, i Ronæs. Aftægtsgaardmand Mads Davidsen
1857, 0712, 1312, Maren Jørgensdatter, aftægtskone, 80, i Vibye
1858, 0603, 1303, Bodil Hansdatter, 81, i Vibye. Gaardmand Hjere Hansen
1858, 0304, 1104, Ane Dorthe Rasmussen, 1½, pleiefader Rasmus Jespersen, i Rolund
1858, 1505, 2005, Dorthe Marie Sørensdatter, 50, i Rolund Fattighuus. Almisselem Søren Hansen
1858, 2108, 2508, Hanne Kirstine Andersen, 9½, plejedatter af huusmand Anders Andersen, i Vibye Mark
1858, 1111, 1811, Hanne Kirstine Christensen, 5, datter af gaardmand Christen Pedersen, i Udbye
1859, 0102, 0802, Ane Cathrine Hansen, 12, datter af gaardmand Hans Sørensen, i Udbye
1859, 2204, 2904, Agatha Nielsen, almisselem, 90, fra Causlunde
1859, 1107, 1607, Dorthe Hendrichsdatter, 73, i Rouds. Huusmand Lars Jørgensen
1859, 0308, 0808, Ane Marie Simonsdatter, 56½, i Viby Mølle. Møller N. Rasmussen
1860, 2306, 2706, Karen Nisdatter, 55, i Viby. Huusmand Anders Clemmensen
1860, 1012, 2012, Abelone Poulsdatter, enke, 73, Rolund. Aftægtsmand Claus Sørensen
1860, 1210, 1810, Maren Jørgensdatter, 72, Viby. Huusmand Mads Christensen
1861, 0401, 1001, Ane Andersdatter, fraskilt kone og almisselem i Viby, 62, nu i Rolund Fattighuus. Huusmand Jørgen Larsen
1861, 0804, 1304, Ane Cathrine Nielsdatter, enke, 40, Udby Mark. Huusmand Anders Andersen
1861, 3105, 0406, Hansine Dorthea Larsen (tvilling), 1½ maaned, datter af gaardmand Lars Larsen, i Udby
1861, 1907, 2507, Ane Jørgensdatter, ugift, 80. Søster til tømmermand Søren Hansens kone i Udby
1861, 3009, 0610, Ane Cathrine Hansen, 8 dage, datter af ugift fruentimmer Mariane Jørgensen, i Udby
1861, 0311, 0911, Mariane Pedersdatter, 38, i Rolund Grønnegaard. Gaardmand Hans Andersen
1862, 1202, 1802, Ane Dorthea Nisdatter, enke, 64, Viby. Huusmand Hans Pedersen
1862, 1105, 1805, Karen Marie Jørgensen, ½, datter af tjenestepige Hansine Hansen, hos gaardmand Hans Andersen, i Rolund Bækgaard
1862, 0609, 1209, Maren Nielsdatter, enke, 90, i Viby. Aftægtsmand gl. Hans Jensen
1862, 1810, 2510, Karen Margrethe Rasmusdatter, enke, 86, i Rolund. Aftægtsgaardmand Anders Jørgensen
1862, 2210, 2910, Maren Rasmusdatter, enke, 70, i Rolund. Fæstegaardmand Jørgen Rasmussen
1862, 0212, 0912, Ane Hansdatter, 66, Udby Mark. Tømmermand Niels Pedersen
1863, 1601, 2201, Ane Dorthea Pedersen, 9 maaneder, datter af gaardmand Peder Jørgensen, i Rolund
1863, 2602, 0503, Karen Christensdatter, aftægtsenke, 70, ved Vedellsborg. Fisker Hans Møller Hansen
1863, 0607, 1207, Pouline Kirstine Poulsen (tvilling), 14 dage, datter af gaardmand Rasmus Poulsen, i Udby
1863, 1707, 2307, Sørine Vilhelmine Poulsen (tvilling), 27 dage, datter af gaardmand Rasmus Poulsen, i Udby
1863, 2007, 0308, Karen Larsdatter, 33½, i Rouds. Huusmand Lars Jørgensen
1863, 0908, 1408, Kirsten Andersdatter, enke, 87, i Udby. Aftægtsgaardmand Anders Christensen
1863, 0409, 1009, Karen Jensdatter, enke, 75, Viby. Aftægtsgaardmand Anders Pedersen
1863, 1010, 1510, Ane Cathrine Thomsen, 7, datter af gaardmand Thomas Madsen, i Rouds
1863, 0512, 0912, Udøbt pige, 1 maaned, datter af ugift fruentimmer Karen Pedersen, i Rouds
1863, 1212, 1812, Karen Jørgensdatter, enke, 86, Udby Mark. Huusmand Offer Findsen
1864, 2602, 0403, Karen Jørgensdatter, 89, i Viby. Aftægtsmand Jørgen Jørgensen
1864, 0503, 1203, Maren Cathrine Andersen, 4½, datter af gaardmand Peder Andersen, i Viby
1864, 1804, 2504, Mette Andersdatter, 34½, i Udby. Datter af gaardmand Anders Dideriksens enke
1864, 0605, 1205, Karen Marie Jørgensdatter, enke, 78, Udby. Aftægtshuusmand Niels Andersen
1864, 2508, 3008, Mariane Jørgensen, 28, i Udby. Huusmand Jørgen Larsen
1864, 1810, 2510, Maren Andersdatter, enke, 83, i Udby. Aftægtsgaardmand Peder Christensen
1864, 0112, 0712, Ane Poulsdatter, 78, i Rolund Fattighuus. Indsidder Hans Hansen
1864, 2712, 02011865, Johanne Marie Jensdatter, enke, 61, Viby Mark. Aftægtshuusmand Jørgen Jeppesen
1865, 2004, 2804, Maren Sørensdatter, enke, 79, Broendegaard. Aftægtsgaardmand Christoffer Pedersen
1865, 2208, 2708, Udøbt pige, datter af smed Anders Jørgensen, i Udby
1866, 1303, 1803, Mariane Jørgensen, 4, datter af veimand Niels Jørgensen, i Limose
1866, 1603, 2203, Ane Thomasen, 4½, datter af gaardmand Thomas Madsen, i Rouds
1866, 1005, 1605, Maren Jørgensen, 1½, datter af veimand Niels Jørgensen, nu i Viby
1866, 1405, 1905, Maren Hansdatter, 57, Viby. Væver Hans Madsen
1866, 1906, 2606, Mariane Pedersdatter, enke, 86½, Rolund. Sognefoged Anders Sørensen
1866, 0712, 1212, Karen Sophie Sørensen, 10 og 3 maaneder, pleiebarn af huusmand Søren Sørensen, i Rolund
1867, 0902, 1802, Mariane Rasmussen, 69, i Viby. Gaardfæster Hans Andersen
1867, 2002, 2702, Johanne Marie Sørensen, 58, i Udby. Gjæstgiver Jens Ottesen Syppli
1867, 0411, 1111, Marie Kirstine Nielsen, 39, i Rouds Skov. Huusmand Niels Jensen
1867, 2111, 2811, Mette Jeppesdatter, 64, i Viby. Smed Søren Madsen
1868, 3011, 0712, Ane Margrethe Sørensen, 26, pleiedatter af gaardmand Anders Mortensen, i Udby
1868, 0605, 1105, Cathrine Margrethe Lauenborg født Fabricius, enke, 91, i Rolund. Skolelærer Hans Jensen Lauenborg
1869, 2002, 2502, Maren Boldt født Hansen, enkemadame, 72, havde ophold i Udby Kro
1869, 2004, 2704, Nikoline Pedersdatter, enke, 74, i Rolund. Huusmand og skrædder Hans Jensen
1869, 2008, 2708, Birthe Marie Andersen, 27, paa Viby Mark. Huusmand Anders Madsen
1869, 2008, 2708, Udøbt pige, 1 dag, datter af indsidder Peder Christensen, paa Viby Mark
1870, 1403, 2103, Maren Sørensdatter, enke, 88, i Viby. Smed Mads Christensen
1870, 1509, 2209, Ane Marie Andersen, 26½, i Viby. Huusmand Rasmus Vilhelm Jacobsen
1870, 2211, 0112, Ane Rasmusdatter, enke, 68, paa Viby Mark. Gaardmand Jens Hansen
1871, 3101, 0502, Karen Marie Andersen, 3 dage, datter af skrædder Peder Jørgen Andersen
1871, 1202, 1602, Maren Sofie Sørensen, 17 dage, datter af indsidder Rasmus Sørensen, i Rolund
1871, 1304, 2004, Karen Madsdatter, 63, Viby. Gaardmand gl. Hans Hansen
1871, 1405, 2005, Karen Anine Jacobsen, 1 og 9 maaneder, datter af huusmand Rasmus Vilhelm Jacobsen, i Viby
1871, 2508, 0109, Kirsten Evers, enke, 77½, i Udby. Gaardfæster H. Frederichsen
1871, 1311, 2011, Ane Andersdatter, enke, 65, Viby. Gaardmand Jens Hansen
1872, 0101, 0601, Anna Kirstine Sørensen, ½ dag, datter af Peder Sørensen, i Udby
1872, 0403, 1103, Abelone Jørgensdatter, enke, 89, i Rouds Skov. Huusmand Hans Clausen
1872, 0606, 1306, Jensine Maren Cathrine Jacobsen, 4, datter af huusmand Rasmus Vilhelm Jacobsen, i Viby
1872, 1109, 1509, Ane Hansdatter, enke, 70, i Udby. Fhv. gaardfæster Christen Andersen
1873, 0501, 1301, Kirsten Jensdatter, 77½, i Rouds Kro. Gaardmand Peder Rasmussen
1873, 0805, 1505, Mariane Nielsen, 36, i Rouds Kro. Daglejer Rasmus Pedersen
1873, 0708, 1208, Ane Pederlene Hansen, 60, Rolund. Gaardmand Hans Jørgensen
1873, 0510, 0910, Mariane Hansen, 60, i Viby. Huusmand og høker Niels Iversen
1873, 1712, 2312, Gjertrud Hermansdatter, enke, 74, i Vesterdal. Gaardejer Hans Chr. Bastiansen i Nørre Lyndelse
1874, 2701, 0202, Udøbt datter, 6 dage, datter af fattiglem Niels Hansen, i Rolund Fattighus
1874, 3010, 0611, Ane Dorthea Andersdatter, 74, Viby Mark. Aftægtshuusmand Rasmus Jespersen
1874, 3011, 0512, Maren Jensen, 33½, i Rouds. Teglværksarbejder Kristen Jensen Sandal
1874, 2612, 03011875, Mathea Petrea Olivia Pørken født Nissen, 27½, i Viby Mølle. Mølleforpagter Pørken
1876, 0801, 1501, Birthe Marie Christensdatter, 73, Viby Mark. Gaardfæster Jens Christensen
1876, 0905, 1305, Jensine Laurine Jørgensen, ugift pige, 30, opholdt sig hos sin søster og svoger Rasmus Clausen, i Rolund
1876, 1305, 1905, Karen Kirstine Larsen, ung pige, 20½, i Udby. Datter af gaardmand Lars Andersen
1876, 2307, 2807, Margrethe Kirstine Jensdatter, enke, 67, Rolund Mark. Husmand Jørgen Larsen
1876, 2202, 2902, Elisabeth Holm født Regensdorff, enke, 71, boende i Bogense. Sognepræst Claus Holm
1877, 0101, 0701, Maren Jørgensdatter, enke, 76, i Viby. Husmand Knud Mikkelsen
1877, 1202, 1902, Abelone Cathrine Nielsen, 78, i Rouds Skov. Husfæster Niels Jensen
1877, 1802, 2602, Sørine Kathrine Clausen, 16 og 9 maaneder, hjemme hos stedfaderen Peder Jørgensen, i Rolund. Datter af afdøde gaardfæster S. Clausen
1877, 1305, 1905, Ane Cathrine Hansdatter, 58, Viby. Gaardmand Hans Hansen
1877, 1006, 1606, Ane Marie Jørgensen, 22½, paa Viby Mark. Datter af gaardfæster Jørgen Sørensen
1877, 1508, 2108, Abelone Cathrine Rasmusdatter, enke, 70, i Viby. Gaardfæster Jørgen Rasmussen
1877, 1611, 2411, Marie Sørensen, 31½, i Viby. Smed Chr. Hansen Damkjær
1878, 3001, 0502, Ane Marie Rasmusdatter, 59, Viby Mark. Hjulmand Hans Nielsen
1878, 2202, 0103, Pederlene Jørgensen, 20 og 11 maaneder, paa Viby Mark. Gaardfæster Jørgen Sørensen
1878, 0603, 1203, Kathrine Mikkelsdatter, enke, 77, i Rolund. Husdæster og aftægtsmand Niels Hansen
1878, 2709, 0710, Ane Kathrine Knudsen, 7 dage, datter af husmand Jens Jørgen Knudsen, paa Viby Mark
1878, 3009, 0710, Ane Marie Schmidt, 36 og 11 maaneder, paa Viby Mark. Husfæster Jens Jørgen Knudsen
1879, 0102, 0802, Karen Hansen, 15, datter af gaardmand Hans Hansen, i Rolund
1879, 0103, 0803, Karen Madsdatter, 54, i Rolund. Gaardmand Peder Jørgensen
1880, 0302, 1102, Karen Kirstine Pedersen, 34, Viby Mark. Husejer Hans Carlsen
1880, 1402, 2202, Karoline Petrine Kirstine Carlsen, 3 maaneder, datter af husejer Hans Carlsen, paa Viby Mark
1880, 1809, 2209, Karen Nielsen, 15, datter af smed Niels Hansen, i Rouds
1880, 2110, 2810, Karen Thomasdatter, 52, i Rouds. Gaardfæster Thomas Madsen
1880, 1912, 2612, Jensine Nielsen, ½, datter af rebslager Niels Hansen, i Rolund Fattighus
1880, 2512, 3112, Maren Nielsdatter, enke, 83, for tiden opholdt sig hos sin svigersøn gaardmand Rasmus Hansen, i Viby. Boelsmand Christen Hansen i Asperup
1881, 0201, 0701, Abelone Marie Hansen, 16, hos gaardmand Anders Mortensens enke, i Udby. Datter af husmand Niels Hansen, i Rouds Skov
1881, 0402, 1002, Ane Kirstine Christensdatter, 62, Viby Mark. Gaardfæster Jørgen Sørensen
1881, 0503, -, Juliane Petersen, tjenestepige, 15, i Udby Kro
1881, 1704, 2304, Karen Hansdatter, 80, Viby Mark. Aftægtshusmand Anders Madsen
1881, 2609, 0310, Karen Nielsen, 10, datter af rebslager Niels Hansen, i Rolund Fattighus
1882, 2001, 3001, Maren Thomsen, 22, i Rouds. Datter af gaardmand Thomas Madsen
1882, 2201, 2801, Mariane Hansdatter, enke, 73, i Limose. Aftægtshusmand Jørgen Andersen
1882, 0802, 1602, Margrethe Kirstine Jørgensen, 21, i Rolund. Datter af gaardfæster Rasmus Jørgensen
1882, 0804, 1504, Kirsten Rasmusdatter, enke, 95, hos sin svigersøn gaardmand Christen Pedersen, i Udby. Gaardejer Poul Madsen, Svendstrup i Stenløse Sogn
1882, 0507, 0907, Ane Kathrine Jensine Larsen, 9, datter af skomager N. P. Larsen, i Rouds
1882, 2309, 2909, Karen Marie Andersen, 3 maaneder, datter af skomager Anders Andersen, i Udby
1882, 1310, 1910, Lovise Hansen, ugift, 81, havde ophold i Rouds Præstegaard. Datter af tidligere overretassi…Hansen, i Viborg
1882, 0411, 0811, Mariane Hansen Kolding, 44, Udby. Skomager Anders Andersen
1882, 1911, 2511, Karen Hansdatter, 74, i Viby. Væver Peder Olsen
1883, 2203, 2903, Jørgine Kirstine Jørgensen, 3, datter af gaardfæster Søren Chr. Jørgensen, paa Wiby Mark
1883, 1105, 1805, Ane Cathrine Hansdatter, 74, Viby Mark. Aftægtshusmand Peder Pedersen
1883, 2809, 0510, Bodil Rasmusdatter, enke, 85½, Viby. Gaardfæster Simon Rasmussen
1883, 2510, 3110, Elisabeth Jensdatter, aftægtsenke, 85½, Rolund Mark. Husmand Søren Sørensen
1883, 1212, 1912, Kirsten Jørgensdatter, aftægtsenke, 78, i Indslev. Gaardfæster Anders Jensen, Udby
1884, 2804, 0205, Marie Cathrine Hansen Damkjær, 9 dage, datter af smed Christian Hansen Damkjær, i Viby
1884, 0211, 0911, Dødfødt pige, datter af børnehjemsbestyrer Johannes Carlsen, i Vesterdal
1885, 2603, 0404, Nikoline Gleerup født Hansen, enke, 77 og 51 uger. Sognepræst Mathias Frederik Gleerup til Føns og Ørslev
1885, 0504, 1004, Ane Kirstine Nielsen, 59, i Rolund Fattighus. Fattiglem Hans Sørensen
1885, 2211, 2711, Mathilde Kirstine Larsdatter, enke, 73, Viby Mark. Aftægtshusmand Knud Jensen
1886, 2801, 0702, Dødfødt pige, datter af børnehjemsforstander Johannes Carlsen, i Vesterdal
1886, 1303, 1903, Marie Christine Nielsen, 18½, i Roudsbro. Datter af pakhusbestyrer Morten Nielsen
1886, 1304, 2004, Caroline Hansine Andersen (tvilling), 2 maaneder, datter af møllebygger Søren Andersen, paa Viby Mark
1886, 2806, 0307, Kirsten Hansdatter, enke, 80, Viby. Gaardfæster Jeppe Hansen
1886, 2510, 3010, Karen Marie Hansen, 31, Viby Mark. Møllebygger Søren Andersen
1886, 1212, 2012, Karen Hansdatter, enke, 92, Udby. Gaardfæster Anders Dideriksen
1887, 1102, 1702, Helga Kristine Jørgensen, 1½ maaned, datter af gaardfæster Søren Kristian Jørgensen, paa Viby Mark
1887, 2503, 3103, Frederikke Rasmusdatter, enke, 81, Viby. Husfæster Kristen Frederiksen
1887, 1310, 1910, Anna Nielsen, 68. Tidligere gaardmand Lars Christiansen, i Voldbr og nu Kjøbenhavn
1888, 1601, 2301, Ane Marie Madsdatter, enke, 86, Viby Mark. Husmand Mads Hansen
1888, 0902, 1702, Ane Marie Andersdatter, enke og aftægtskone, 87, hos gaardmand Hans Jørgen Pedersen, i Udby Mosegaard. Gaardfæster Peder Larsen
1888, 2303, 2903, Karen Marie Larsen, 5 maaneder, datter af skomager Larsen, i Udby
1888, 1507, 2107, Ane Marie Jensen, 21, i Jordemoderhuset i Broende. Husmand Jens Jensen
1888, 2608, 3108, Karen Kirstine Bonnesen, 56, i Viby. Husmand og væver Hans Madsen
1888, 0610, 1210, Maren Hansen, 51, Ronæsbro. Toldofficient Jens Hansen
1889, 2201, 2901, Kirsten Hansdatter, enke, 85. Gaardfæster Hans Jensen
1889, 0502, 1102, Ane Kirstine Jørgensen,74, Viby. Aftægtshusmand Niels Madsen
1889, 1504, 2304, Johanne Marie Elise Pedersen, 50, Udby. Gaardejer R. Povlsen
1889, 2906, 0507, Valborg Kirstine Marie Nielsen, 21, Vesterdal. Datter af sognefoged Morten Nielsen, Vesterdal
1889, 0909, 1409, Bodil Hansdatter, enke og aftægtskone, 87. Husmand Rasmus Mikkelsen
1889, 1312, 1912, Ane Marie Hansdatter, enke, 79, Rolund Fattighus. Arbejdsmand Søren Pedersen, Rolund Fattighus
1890, 0401, 1101, Mette Andersdatter, 69, Broendegaard. Gaardfæster Søren Christoffersen
1890, 2803, 0204, Bertha Kirstine Madsen, 9, datter af husmand Hans Madsen, Viby Mark
1890, 1404, 1904, Kathrine Marie Hansdatter, 62, Ronæs. Smed Niels Hansen
1890, 2006, 2606, Christiane Rasmussen, 44, Viby Mark. Gaardfæster Hans Poul Pedersen
1890, 2707, 0108, Ane Pedersdatter, enke, 75, Simose. Husmand Hans Hansen, Simose
1891, 0601, 1401, Mary Elisabeth Jensen, 3, datter af afdøde Jens Jensen, Jordemoderboligen i Broende
1891, 1601, 2301, Karen Nielsdatter, 73, Udby. Boelsmand Jens Hansen
1891, 0911, 1611, Mariane Thomsen, 17, datter af banevogter Jens Thomsen, Viby Mark