Udby, 1843-1888, viede

Afskrift af kirkebog
Viede1843-1888, Udby sogn, Vends herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1843, 1102, Peder Poulsen, ungkarl og gaardmand, 34, Blanke og pige Maren Clausdatter, 35, Rolund
1843, 1003, Niels Jørgensen, enkemand og huusmand, 34, Mosegaard Mark og pige Birthe Cathrine Rasmusdatter, 32, Ubye
1843, 2911, Nicolai Lauenborg, ungkarl og væver, 32, Ronæs Præstegaard og pige Ane Cathrine Larsdatter, 26, Ronæs Præstegaard
1843, 0112, Rasmus Jørgensen, ungkarl og gaardmand, 27, Gamborg og pige Maren Andersdatter, 26, Rolund
1844, 1705, Niels Hansen, ungkarl og huusmand, 35, Gjelsted Taarup og pige Ane Cathrine Hansdatter, 34, Vibye
1844, 1705, Christian Florup, skolelærer og kirkesanger, 36, Eibye og jomfru Antonia Augusta Zarnevsky, 22, Udbye
1844, 1511, Hans Madsen, ungkarl og væver, 29, Vibye og enke Maren Hansdatter, 35, Vibye
1844, 1611, Jørgen Hansen, ungkarl, 26, Udbye og pige Mariane Nielsdatter, 30, Rolund
1845, 1411, Hans Hansen, ungkarl og gaardmand, 32, Vibye og pige Ane Cathrine Hansdatter, 24, Viby
1846, 0304, Thomas Sørensen, ungkarl og boelsmand, 25, Hønnerup og pige Maren Andersdatter, 30, Viby
1846, 2205, Jesper Pedersen, ungkarl, 26, Sandager og pige Ane Lovise Sørensdatter, 27, Vibye Ellegaard
1846, 0108, Niels Iversen, ungkarl, 29, Ronæs Præstegaard og pige Dorthe Marie Sørensdatter, 21, Vibye
1846, 3010, Anders Nielsen, ungkarl og boelsmand, 36, Gjelsted Sogn, Lunge Mark og pige Ane Kirstine Andersdatter, 28, Viby
1846, 1212, Jeppe Hansen, ungkarl og huusmand, 36, Huusbye og pige Ane Mikkelsdatter, 24, Vibye
1847, 2003, Hans Andersen, ungkarl, 37, Rolund og pige Ane Christoffersdatter, 30, Brændegaard
1847, 2304, Jens Mikkelsen, ungkarl og gaardmand, 31, Roerslev og pige Ane Marie Christensdatter, 31, Vibye
1847, 0506, Jørgen Andersen, ungkarl, 38, Udbye og enke Mariane Hansdatter, 38, Lamose
1847, 1712, Anders Andersen, enkemand og huusmand, 36, Vibye Mark og pige Ane Cathrine Nielsdatter, 26, Vibye Mark
1849, 1801, Samuel Hansen, ungkarl og huusmand, 28, Udbye og pige Karen Juulsdatter, 32, Udbye
1849, 0308, Christen Pedersen, enkemand og gaardmand, 30, Udbye og pige Nicoline Poulsdatter, 27, Steenløse Sogn
1849, 1011, Jørgen Christensen, ungkarl, 29, Rolund og enke Ane Cathrine Povelsdatter, 33, Vibye
1849, 0712, Jens Christensen, ungkarl, 28, Vibye Mark og enke Birthe Marie Christensdatter, 47, Vibye Mark
1850, 1910, Johannes Christiansen, enkemand og snedker, 41, Fauerskov og pige Juliane Thomasdatter, 34, Udbye
1850, 1611, Jesper Jørgensen, enkemand og huusmand, 35, Billeshave Skov og pige Ane Rasmusdatter, 35, Udbye
1850, 2311, Hans Jacob Jørgensen, ungkarl, 31, Udbye og pige Karen Hansdatter, 30, Udbye
1850, 1412, Rasmus Christiansen, ungkarl, 25, Udbye og pige Christiane Jensdatter, 30, Udbye
1850, 2911, Ole Andersen, ungkarl og gaardmand, 37, Gamborg og pige Ane Marie Jensdatter, 34
1851, 0801, Lars Jensen, ungkarl og gaardmand, 30, Rolund og pige Mariane Pedersdatter, 27, Udbye
1851, 3103, Bonde Jørgensen, ungkarl, 26, Tommerup og pige Sophie Marie Sørensdatter, 35, Brendholt, Orte Sogn
1851, 3105, Jørgen Sørensen, ungkarl, 34, Udbye og pige Ane Kirstine Christensdatter, 32, Vibye Mark
1851, 1406, Rasmus Hansen, ungkarl, 30, Kindstrup og enke og gjordemoder Maren Martha Ebbesen, Broende
1851, 2706, Lars Andersen, ungkarl, 28, Udbye og pige Marie Sophie Frederiche Frederichsen, 22, Udbye
1851, 1710, Peder Hansen, ungkarl, 33, Rolund og enke Mariane Pedersdatter, 27, Rolund
1851, 2510, Mikkel Christensen, ungkarl, 33, Udbye og pige Ane Marie Christensdatter, 36, Rolund
1851, 1212, Gorm Pedersen, enkemand og gaardfæster, 52, Kindstrup og pige Maren Pedersdatter, 28, Ronæs
1852, 2102, Peder Poulsen, ungkarl, 26, Staurbye, Vedbye Sogn og pige Maren Sørensdatter, 26, Vibye
1852, 0304, Hans Hansen, ungkarl, 29, Udbye og pige Ane Pedersdatter, 37, Udbye
1852, 1010, Niels Iversen, enkemand og huusmand, 35, Vibye og pige Sophie Mariane Hansdatter, Gamborg
1853, 2602, Niels Madsen, ungkarl, 37, Asperup Mark og pige Ane Kirstine Jørgensdatter, 38, Vibye
1853, 1208, Jørgen Hansen, ungkarl, 28, Balslev og pige Ane Andersdatter, 24, Viby
1853, 0909, Rasmus Jørgensen, ungkarl og smed, 22, Udbye og pige Anne Johanne Larsdatter, 24, Udbye
1853, 1111, Rasmus Jacobsen, ungkarl og væver, 33, Veilbye og pige Maren Madsdatter, 25, Vibye
1853, 0110, Hans Sørensen, ungkarl, 31, Udbye og pige Ane Sophie Christensdatter, 23, Udbye
1854, 0204, Knud Jørgensen, ungkarl og smed, 27, Gamborg og pige Kirsten Hansen, 35, Vibye
1854, 2904, Christian Larsen, ungkarl, 34, Ronæs og pige Mette Larsdatter, 36, Ronæs
1854, 0710, Hans Hansen, ungkarl, 28, Sparretorn og pige Karen Kirstine Larsdatter, 30, Sparretorn
1854, 0912, Christian Andersen, ungkarl, 34, Skrillinge Mark og pige Karen Andersdatter, 28, Udbye
1854, 0212, Hans Sørensen, enkemand og gaardmand, 45, Vibye og pige Ane Marie Hansdatter, 38, Vibye
1855, 0505, Anders Larsen, ungkarl, 26, Ronæs og pige Ane Rasmusdatter, 31, Balslev
1855, 2808, Johan Hansen, ungkarl, 33, Etterup og pige Pederline Clausdatter, 30, Rolund
1855, 2809, Søren Clausen, ungkarl, 35, Rolund og pige Karen Madsdatter, 31, Ronæs
1855, 2610, Søren Christoffersen, ungkarl, 33, Broende og pige Mette Andersdatter, 35, Rolund
1855, 2111, Lars Larsen, ungkarl, 36, Udbye og pige Ane Kirstine Hansdatter, 34, Udbye
1855, 1611, Niels Hansen, ungkarl, 30, Rolund og pige Charlotte Sophie Amelia Jørgensen, 25, Voldbye
1855, 1011, Rasmus Sørensen, ungkarl, 27, Udbye og pige Marie Nielsdatter, 27, Udbye
1855, 0112, Jens Christiansen, ungkarl, 36, Sparretorn og pige Karen Hansdatter, 36, Vibye
1855, 2912, Hans Hansen, ungkarl, 26, Ronæs og pige Ane Johanne Madsdatter, 34, Vibye
1855, 1412, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 30, Rolund og pige Juliane Sørensen, 22, Ronæs
1856, 2803, Jens Hansen, ungkarl, 32, Vibye og pige Karen Nielsdatter, 38, Udbye
1856, 2607, Ole Jørgensen, enkemand, 32, Ore og pige Maren Jensen, 23, Viby
1856, 1608, Hans Poulsen, ungkarl og huusfæster, 28, Staurby og pige Ane Marie Andersdatter, 27, Viby
1857, 2802, Thomas Larsen, ungkarl, 31, Causlund og pige Karen Rasmusdatter, 28, Rolund
1857, 0606, Jørgen Larsen Bang, ungkarl, 23, Nørreaaby og pige Maren Rasmussen, 22, Viby
1857, 1007, Hans Frederik Christian Shou, practiserende læge, 29, Middelfart og jomfru Julie Margarethe Holm, 26, Ronæs Præstegaard
1857, 1010, Nis Hansen, ungkarl og fæster, 29, Vibye og pige Ane Christensdatter, 23, Vibye
1858, 0403, Anders Andreasen, ungkarl og forpagter, 30, Sanderums Mølle og pige Karen Dorthe Syppli, 18, Udby Kro
1858, 3005, Hans Larsen, ungkarl, 27, Nørreudbye Sogn og pige Ane Christiansen, 23, Ronæs Præstegaard
1858, 1505, Hans Sørensen, ungkarl, 23, Rolund og pige Ane Kirstine Nielsen, 33, Rolund Fattighuus
1858, 2606, Jørgen Hendrik Nielsen, ungkarl og smed, 28, Fjelsted og pige Kirsten Madsdatter, 29, Vibye
1858, 1911, Rasmus Hansen, ungkarl og gaardmand, 28, Vibye og pige Ane Kirstine Christensen, 28, Vibye
1859, 1905, Jens Nielsen, ungkarl, 46, Vibye og pige Bodil Cathrine Hansdatter, 41, Rolund
1859, - [dato ikke indført], Morten Nielsen, ungkarl, 34, Udbye og Else Marie Jensen, 37, Udbye
1859, 1707, Lars Rasmussen, ungkarl, 25, Udbye og pige Ane Cathrine Hansen, 35, Udbye
1859, 2506, Mads Hendrik Pedersen, ungkarl, 25, Viby og pige Karen Margrethe Christensen, 23, Vibye
1859, 1507, Hans Andersen, ungkarl, 39, Udbye og enke Mariane Pedersdatter, 35, Rolund
1859, 0810, Peder Hansen, ungkarl, 26, Erritzø og pige Ane Nielsen, 29, Rolund
1859, 3010, Anders Andersen, ungkarl, 27, Viby og pige Maren Andersen, 34, Viby
1859, 1610, Niels Hansen, ungkarl, 30, Gamborg og pige Karen Marie Hansen, 25, Vibye
1860, 2704, Peder Olesen, ungkarl, 32, Rolund og pige Gjertrud Jørgensen, 26, Udbye
1860, 2804, Frederik Peter Chr. Moth, velærværdige hrr. pastor og sognepræst, 42, Grundsted og Greve Menigheder, Jylland og frøken Elisabeth Augusta Holm, 26, Ronæs Præstegaard
1860, 2704, Jørgen Hansen, ungkarl, 27, Føns og pige Marie Petersen, 32, Rolund
1860, 2909, Peder Jørgensen, ungkarl, 27, Haare og enke Karen Madsdatter, 36, Rolund
1860, 1811, Jens Jespersen, ungkarl, 28, tjener i Viby Ellegaard og pige Ane Kirstine Andersen, 33, Viby
1861, 0103, Peder Christensen, ungkarl, 37, søn af afdøde gaardmand Chr. Rasmussen, Lumby og pige Mariane Jensdatter, 33, Viby
1861, 2007, Jens Hansen, ungkarl og gaardmand, 29, Eskør og pige Ane Hansen, 26, datter af afdøde gaardmand Hans Jensen, Viby
1861, 1412, Rasmus Larsen, ungkarl, 43, tjener i Ronæs Præstegaard og enke Karen Juulsdatter, 45, (efter huusmand Samuel Hansen), Udby
1861, 1511, Jens Pedersen, ungkarl, 28, Ronæs, søn af boelsmand Peder Rasmussen, Ronæs og pige Ane Kirstine Jensen, 25, datter af afdøde gaardmand Jens Hansen, Viby Mark
1861, 1611, Jørgen Olsen, ungkarl og boelsmand, 28, Voldby Mark, Causlund Sogn og pige Ane Marie Jensen, 21, datter af afdøde gaardmand Jens Hansen, Viby Mark
1861, 2311, Niels Jørgensen, ungkarl, 28, Udby, søn af huusmand Jørgen Andersen, Udby og pige Ane Marie Andersen, 23, Føns, tjener i Viby Ellegaard
1862, 1207, Hans Nielsen Christensen, ungkarl, 27, Asperup og pige Mariane Hansen, 24, datter af gaardmand Hans Andersen, Viby
1862, 2009, Rasmus Poulsen, ungkarl, 42, Udby og pige Johanne Marie Elise Petersen, 24, Udby
1862, 0211, Lars Sørensen, ungkarl, 35, Viby og pige Mette Johanne Nielsen, 25, Viby
1863, 1001, Peder Hansen, ungkarl og gaardfæster, 33, Staurby og pige Birthe Marie Jørgensen, 26, Viby Mark
1863, 1605, Rasmus Mathiasen, ungkarl og møllersvend, 28, Roerslev Mølle og pige Ane Jensen, 25, Viby Mark
1863, 3110, Anders Jørgensen, ungkarl og smed, 26, Caslunde, Barløse Sogn og pige Ane Cathrine Rasmussen, 24, Udby
1864, 0901, Hans Hansen, ungkarl, 28, Baaring og pige Marie Rasmussen, 24, Rolund
1864, 3001, Hans Andersen, ungkarl, 28, Viby og pige Ane Kirstine Sørensen, 30, Viby
1864, 2304, Lars Larsen, ungkarl og hjulmand, 28, Udby og pige Betzy Charlotte Emilie Petersen, 23, Udby
1864, 0810, Lars Pedersen, 45, Viby Mark og pige Karen Margrethe Frandsen, 38, Viby Mark
1865, 0104, Rasmus Clausen, ungkarl, 32, Sønderaaby og pige Maren Jørgensen, 25, Udby
1865, 1004, Jørgen Andersen Lange, ungkarl, 36, Vedellsborg og pige Cathrine Marie Christensen, 27, Rolund
1865, 2005, Anders Jørgen Nielsen, ungkarl, 32, Gjelsted Thaarup og pige Cathrine Hansen, 27, datter af gaardmand Hans Hansen, Viby
1865, 1207, Rasmus Hansen, ungkarl, 34, Dalby, Kjerteminde og pige Mette Kirstine Jørgensen, 26, Viby Mark
1865, 0510, Niels Andersen, ungkarl, 28, Viby og pige Mathea Georgine Hansen, 24, tjener gaardmand Peder Hansen, Udby
1865, 1111, Hans Jørgensen, ungkarl, 30, Udby og Ane Cathrine Jeppesen, 36, Udby
1865, 0807, Niels Jørgen Madsen Skræp, ungkarl, 28, Middelfart og pige Maren Larsen, 25, Voldby Mark
1866, 0906, Peder Jørgen Andersen, ungkarl og skræder, 25, Viby og pige Ane Kirstine Hansen, 36, Gadstrup
1866, 0606, Jens Jensen, ungkarl, 40, Asperup og pige Ane Marie Andersen, 22, Viby
1866, 0707, Anders Sørensen, ungkarl, 32, Nørreaaby og pige Ane Cathrine Andersen, 24, Fluebjerg, Gjested Sogn
1866, 2010, Hans Peter Gullev, ungkarl og snedker, 34, Assens og pige Mette Andersen, 30, tjener i Broendegaarden
1866, 2311, Hermann Nielsen Simonsen, ungkarl, 34, Heden og pige Caroline Christensen, 34, tjener gaardmand Morten Nielsen, Vesterdal
1866, 0112, Hans Nielsen, enkemand og huusmand, 46, Nørreaaby og enke Ane Marie Christensen, 51, Broende, (efter veimand Mikkel Christensen)
1867, 2204, Mads Sørensen, ungkarl, 28, Asperup Sogn, født i Baaring og enke Mette Johanne Nielsen, 30, Rolund Fattighuus
1867, 2505, Rasmus Vilhelm Jacobsen, ungkarl, 34, Veilby og pige Ane Marie Andersen, 23, Viby
1867, 0405, Jacob Jørgensen, ungkarl, 28, Kauslunde Mark og pige Mine Kirstine Nielsen, 30, Rolund
1867, 2205, Jacob Jensenius Syppli, bager, 31, Udby Kro og Cathrine Andersen, 26, Rolund, datter af gaardmand Anders Nielsen, Emtekjær
1867, 1611, Lars Jørgensen, ungkarl og gaardeier, 27, Aneslund, Causlunde Mark og pige Mette Hansen, 22, datter af gaardmand Hans Hansen, Viby
1867, 1611, Hans Clausen, ungkarl og huusfæster, 31, Sønderaaby og pige Ane Marie Sørensen, 32, datter af huusmand Søren Sørensen, Rolund
1868, 0403, Peder Christian Christensen, ungkarl, 24, Balslev og pige Cathrine Marie Rasmussen, 25, datter af gaardmand Rasmus Jørgensen, Viby Mark
1868, 2302, Niels Pedersen, ungkarl, 35, Udby og pige Karen Margrethe Rasmussen, 33, Rolund
1868, 0304, Hans Jørgen Pedersen, ungkarl og gaardfæster, 41, Udby Mosegaard og pige Maren Pedersen, 27, Udby Mosegaard
1868, 2803, Anders Nielsen, enkemand og gaardfæster, 45, Huusby og pige Ane Marie Hansen, 36, Viby
1868, 2004, Hans Hansen, ungkarl, 29, tjener forvalter Eversgaard, Udby, søn af gaardmand Hans Sørensen, Viby og pige Mette Cathrine Rasmussen, 30, tjener sammesteds i Udby, datter af gaardmand Rasmus Larsen, Fjellerup
1868, 0209, Jørgen Jeppesen, ungkarl og gaardfæster, 29, Rud, Føns Sogn og pige Ane Kirstine Hansen, 32, Viby
1868, 2212, Hans Poulsen, enkemand og huusmand, 39, Staurby og pige Maren Nielsen, 38, tjener gaardmand Jørgen Sørensen, Viby Mark
1869, 1902, Andreas Lund, ungkarl og saddelmager, 30, Udby og pige Juliane Christine Nielsen, 24, Udby
1869, 0904, Jørgen Jørgensen Skyt, ungkarl og gaardeier, 36, Byllerup og pige Ane Sørensen, 25, Ronæs
1869, 0805, Peder Christensen, ungkarl, 34, tjener gaardmand Hans Hansen, Rolund, født i Kustrup og pige Christine Knudsen, 25, datter af murer Knud Jensen, Viby Mark
1869, 1209, Jørgen Christensen, ungkarl og møllersvend, 32, Viby Mølle, født i Skovbøl, Sønderjylland og pige Catharine Marie Pedersen, 35, Adsbøl, Sønderjylland
1869, 1512, Hans Jensen, ungkarl og gaardeier, 25, Birkende, født i Brangstrup og pige Ane Hansen, 27, Rolund
1870, 0204, Hans Larsen, enkemand og husmand, 39, Mosegaard, Balslev Sogn og pige Ane Kirstine Hansen, 24, tjener i Viby Mølle, datter af husmand og væver Hans Hansen, Baaring
1870, 1105, Mads Clausen, ungkarl og husfæster, 38, Sønderaaby, Huusby Sogn og pige Bodil Cathine Jensen, 30, tjener gaardmand Peder Jørgensen, Rolund
1870, 1806, Mads Pedersen, enkemand og gaardeier, 45, Kindstrup, Gjelsted Sogn og pige Karen Simonsdatter, 41, Viby
1870, 1510, Mads Knudsen, gaardeier, 31, Byllerup, Nørreaaby Sogn og pige Mette Hansen, 36, Viby
1871, 1401, Hans Olsen, ungkarl, 27, Causlunde Mark og Sogn og Christina Sofia Johannsen, 25, født i Vexiø, Sverrig
1871, 2903, Peder Sørensen, ungkarl, 31, Ronæs og pige Jensine Kirstine Andersen, 28, Udby
1871, 3103, Rasmus Andersen, ungkarl og gaardeier, 36, Lambekgaard og pige Dorthe Kirstine Jeppesen, 35, Viby
1871, 0306, Hans Andersen [ungkarl og husfæster], 34, Viby Mark, Alhed Jeppesen, 32, Nørreaaby
1871, - [dato ikke indført], Jørgen Hansen, gaardeier, 23, Causlunde, søn af gaardmand Hans Sørensen og pige Johanne Jørgensen, 29, datter af gaardmand Jens Christensen, Viby Mark
1871, 2511, Christian Andersen, ungkarl, 32, Lambekgaard, Causlunde Sogn og pige Karen Hansen, 31, datter af gaardfæster Hans Hansen, Viby
1872, 0604, Christian Hansen Thinesen, ungkarl, 27, Indslev og pige Karen Marie Hansen, 21, Udby
1872, 0705, Hans Sørensen Jul, ungkarl, 36, Haarslev Sogn og pige Ane Marie Pedersen, 22, Viby Mark
1872, 0509, Hans Poul Pedersen, ungkarl, 22, Fjellerup og pige Christjane Rasmussen, 27, Viby Mark
1872, 2211, Jens Hansen, ungkarl, 33, Skydebjerg og enke Kathrine Larsen, 47, (efter møller N. Rasmussen, Viby Mølle)
1873, 2503, Jeppe Jensen, ungkarl, 33, Nørreaaby og pige Karen Marie Andersen, 43, tjener gaardmand Rasmus Hansen, Viby
1873, 0411, Rasmus Hansen, ungkarl og gaardejer, 33, Kaadekilde, Vissenbjerg Sogn og pige Maren Jørgensen, 33, datter af gaardfæster Jørgen Rasmussen, Viby
1874, 0705, Peter Emil Rasmussen, enkemand og tømrer, 32, Ejby Station og pige Karen Margrethe Mortensen, 31, Skovshøirup, ophold i Broende
1874, 0205, Frederik Vilhelm Grote, 38, Churhessen, for tiden i Ronæs og fraskilt hustru Marie Jørgensen, 51, i Ronæs, (fra kurvemager Hans Nielsen)
1874, 0409, Rasmus Pedersen, enkemand, 33, Viby Mark og Marie Kathrine Nielsen, 24, tjener gaardmand Peder Andersen, Viby Mark
1874, 2109, Hans Ditlev Christensen, gaardeier, 26, Taagerod, Vigerslev Sogn og pige Karen Rasmussen, 26, datter af afdøde gaardmand Rasmus Jørgensen, Viby Mark
1874, 3110, Peder Hansen, ungkarl, 28, Kauslunde og pige Margrethe Christiansen, 36, tjener gaardmand Søren Andersen, Rolund
1875, 2403, Claus Andersen, ungkarl, 30, Staurby og pige Maren Sofie Nielsen, 22, Viby Mark
1875, 1610, Jens Peter Iversen Bøgh, ungkarl, 34, Ronæs, født i Vonsild og pige Dorthea Margrethe Hansen, 20, Ronæs
1875, 1510, Christian Georg Clausen, ungkarl, 31, Odense og pige Ane Johanne Hansen, 28, Ronæs
1875, 2110, Karl Frederik Christian Hansen, ungkarl, 21, Fønskov Ellegaard og pige Ane Elise Jespersen, 20, Viby Ellegaard
1876, 2804, Anders Jørgensen, ungkarl, 34, tjener gaardmand Rasmus Jørgensen, Rolund og pige Maren Andersen, 34, tjener gaardmand Hans Sørensen, Viby
1876, 1904, Anders Andersen, skomagermester, 31, Byllerup Mark og enke Mariane Schjang, 37, Udby
1876, 3110, Hans Jørgen Andersen, ungkarl, 26, Fænø og pige Ane Pederlene Hansen, 21, Udby Mark
1876, 1111, Peter Georg Gustav Clasen, ungkarl, 26, Højen, ved Vejle, Jylland og pige Gjertrud Sørensen, 24, Viby Mark
1876, 0911, Niels Pork Arnold Porksen, enkemand og møller, 30, Viby Mølle og pige Mette Kathrine Nielsen, 27, Viby
1877, 2302, Anders Nielsen, ungkarl og smed, 29, Indslev og enke Ane Cathrine Rasmussen, 38, Udby, (efter smed Anders Jørgensen)
1877, 0604, Christen Hansen Damkjær, ungkarl og smed, 23, Eltang, Kolding og pige Marie Sørensen, 31, datter af smed Søren Madsen, Viby
1878, 3003, Peder Jørgensen, enkemand, 40, Røjle, Vejlby Sogn og enke Maren Jakobsdatter, 49, Viby, (efter husmand Rasmus Vilhelm Jakobsen)
1878, 3004, Jørgen Andersen, ungkarl, 26, Gjelsted Taarup og pige Ane Cathrine Jensen, 26, Udby Mosegaard, tjener gaardmand Hans Jørg. Pedersen
1878, 0110, Hans Pedersen, ungkarl, 30, tjener i Broendegaard og pige Ane Cathrine Hansen, 24, datter af afdøde husmand Hans Hansen, Limose
1878, 3011, Jørgen Jensen Pedersen, ungkarl, 23, tjener gaardmand R. Poulsen, Udby og pige Karen Nielsen, 29, tjener ligeledes R. Poulsen, Udby
1879, 1303, Hans Carlsen, ungkarl, 31, Gjelsted og pige Karen Kirstine Pedersen, 32, datter af husmand P. Pedersen, Viby Mark
1879, 1605, Peder Jørgen Johansen, ungkarl, 25, Limose og pige Dorthea Kirstine Nielsen, 25, Viby
1879, 3110, Jens Jørgen Knudsen, enkemand og husfæster, 28, Viby Mark og enke Ane Kathrine Jørgensen, 24, Viby Mark
1880, 1407, Niels Hansen, ungkarl, 27, Sofiemark, Gjelsted Sogn og pige Jensine Hansen, 24, datter af gaardmand Hans Hansen, Viby
1880, 2310, Niels Julius Nielsen, ungkarl, 28, Lumby og pige Hansine Henriette Samuelsen, 26, Udby
1880, 1811, Rasmus Hansen, ungkarl, gartner og husejer, 26, Viby Mark, født i Kjøng Højrup og pige Elise Pedersen, 27, Viby Mark, født i Naarup, Verninge Sogn
1880, 2711, Hans Nielsen, ungkarl, 24, Viby og Trine Marie Jensen, 21, Harrendeup, nu i Viby
1881, 3105, Lars Jørgen Pedersen, gaardejer, 33, Faurskov, født 1847 og pige Ane Hansen, 31, Viby
1881, 0206, Jens Peter Jensen, ungkarl og gaardejer, 38, Brangstrup og pige Ane Marie Rasmussen, 19, Viby Mølle
1881, 2508, Jørgen Ferdinand Hansen, lærer og organist, 33, Troense og pige Eline Marie Rasmine Jørgensen, 18, Rolund Skole
1881, 2409, Hans Carlsen, enkemand og husejer, 33, Baaring, Asperup Sogn og pige Maren Hansen, 23, tjener i Viby Mølle
1881, 1210, Søren Andersen, enkemand og møllebygger, 29, Lunge, Gjelsted Sogn og pige Karen Marie Hansen, 26, Viby Mark
1882, 1003, Henrik Andersen, ungkarl, 34, Husby og pige Karen Kirstine Andersen, 25, Rolund Bækgaard
1882, 2304, Jens Knudsen, ungkarl, 22, Vissenbjerg og pige Ane Marie Madsen, 28, Ronæs
1882, 2907, Hans Chr. Hansen, ungkarl, 24, tjener gaardmand Jul Sørensen, Ronæs, fra Hjerup, Kjerte Sogn og pige Hansine Nielsen, 21, Ronæs
1882, 0610, Hans Lindhardtsen, lærer og kirkesanger, 40, Frørup og pige Caroline Nielsine Margarethe Jørgensen, 21, Rolund
1882, 0212, Peder Pedersen Oehlenslæger, ungkarl, 24, Balslev, fra Diernisse Sogn og pige Karen Sofie Hansen, 24, Rolund
1883, 2301, Thomas Ejlersen, bagermester, 24, Bred, Vissenbjerg Sogn og Vilhelmine Dorthea Nielsen, 21, Ronæs Bro
1883, - [dato ikke indført], Christian Frandsen, enkemand og skomagermester, 57, Middelfart og pige Marie Pedersen, 28, tjener gaardmand Hans Jensens enke, Viby
1883, 2508, Peder Lauridsen Lunding, bagersvend, 24, Tjæreborg, Jylland, f.t. Lunge og pige Ane Kirstine Nielsen, 29, datter af smed Niels Hansen, Ronæs
1883, - [dato ikke indført], Christen Hansen, ungkarl og portør, 26, Strib og pige Ane Cecilie Hansen, 25, Ronæs Præstegaard
1884, 0406, Lars Bertelsen, ungkarl og ladefoged, 31, Tybrind og pige Juliane Marie Hansen, 21, Ronæs Bro
1884, 0706, Niels Hansen, ungkarl, 22, Tybrind, flyttet til Ronæs Bro og pige Johanne Pedersen, 22, Tybrind, flyttet til Ronæs Bro
1884, 2307, Peter Hansen Jensen, ungkarl og gaardejer, 24, Gadstrup, født 1860 og pige Hanne Kirstine Christensen, 25, Udby, født 1859
1884, 2410, Anders Andersen, enkemand og skomager, 39, Udby, af Jørlunde og pige Karen Kirstine Nielsen, 22, Udby
1885, 3110, Jens Peter Carl Petersen Sundboe, højskolelærer, 25, Hjørlunde By, Frederiksborg Amt og pige Karen Pedersen, 23, Vesterdal Børnehjem
1886, 2002, Rasmus Andersen, ungkarl og avlskarl, 33, Udby, hos gaardfæster Anders Mortensens enke og Mette Kirstine Rasmussen, 27, Udby, født i Kindstrup
1886, 1103, Frederik Chr. Olsen, enkemand og skomager, 35, Udby og pige Christiane Madsen, 40, Rolund
1886, 1211, Søren Madsen, ungkarl og træskomand, 39, Føns og pige Ane Jørgensen, 30, Udby
1887, 2807, Jørgen Jørgensen, ungkarl, 23, Ejby og pige Ane Margrethe Hansen, 24, Gadstrup
1887, 1011, Rasmus Andersen, ungkarl og gaardfæster, 39, Ørslev og pige Maren Clausen, 29, Rolund
1888, 3103, Johan Henning Christensen, klejnsmed, 24, Assens og pige Ane Marie Hansen, 31, Ronæs
1888, 1804, Laurits Christian Nielsen, ungkarl og skolelærer, 25, Middelfart og pige Hanne Marie Andreassen, 26, Udby
1888, 2610, Christian Platou, cand. juris., 26, Kjøbenhavn og frøken Magdalene Kristiane Schrøder Ewertz, 24, Udby