Gelsted, 1814-1833, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1814-1833, Gelsted sogn, Vends herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 2904, Niels Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 40, Kingstrup og pige og tjenestepige Anne Katrine Hansdatter, 35, Kingstrup
1814, 1805, Hans Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 28, Kingstrup og pige og tjenestepige Anne Madsdatter, 24, Kingstrup
1814, 0207, Hans Larsen, ungkarl og fæstebonde, 32, Tellerup, Ørslev Sogn og pige Maren Nielsdatter, 24, hidindtil har tjent hendes forældre som bondepige, Lunge
1814, 0608, Hans Rasmussen, ungkarl, tjenestekarl og soldat, 26, opholdende sig paa Flueberg og enke Anne Clausdatter, 45, ejer og beboer et huus paa Flueberg
1814, 1308, Niels Jørgensen, ungkarl, væver og nu fæster, 25, af et huus, Lunge Bjerge og pige Birthe Rasmusdatter, 29, Lunge Bjerge
1814, 2611, Lars Hansen, ungkarl og landmaaler, 22, Kingstrup og pige Anne Pedersdatter, 25, tjenende i Taarup
1814, 1612, Niels Hansen, ungkarl og skarpskytter, 31, Sandholdt Lyndelse og pige Marie Katrine Jochumsdatter, 26, Kingstrup
1815, 0402, Andreas Johansen, ungkarl og skarpskytte, 30, Sandholdt Lyndelse og enke Christiane Madsdatter, 36, Hønderup
1815, 1802, Hans Nielsen Cronberg, skolelærer, 22 og pige Anne Jørgensdatter, 20, Gjelsted Skole
1815, 3004, Jørgen Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Holme og pige og bryggerpige Maren Nielsdatter, 39, Gjelsted Præstegaard
1815, 2110, Jørgen Nielsen, enkemand og boelsmand, 40, Schydeberg Sogn og pige Karen Jørgensdatter, 30, hidindtil har tjent hendes forældre som bondepige, Gielsted
1815, 2110, Hans Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 22, Kingstrup og pige og væverske Karen Jørgensdatter, 26, Kingstrup
1815, 1811, Anders Jensen, ungkarl og smedesvend, 27, Stauerbye, Wejlbye Sogn og pige og bondepige Karen Hansdatter, 16, Gjelsted
1815, 0212, Jacob Hansen, enkemand og bødker, 42, Lunge og enke Anekirstine Larsdatter, 64, i Bierrehuset ved Lunge
1816, 0604, Lars Knudsen, ungkarl og huusmand, 31, Kingstrup og pige og bondepige Maren Jørgensdatter, 21, Gjelsted
1816, 1004, Jørgen Olsen, ungkarl og selvejergaardmand, 22, Harndrup og pige Karen Hansdatter, 24, Gjelsted Taarup
1816, 1104, Knud Clausen, ungkarl og tjenestekarl, 40, Udbye og enke og indisdderske Maren Sørensdatter, Kingstrup
1816, 0308, Niels Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 20, Gjelsted og pige Anemarie Nielsdatter, 33, tjenende i Gjelsted
1816, 1008, Hans Nielsen, enkemand og boelsmand, 50, Wejrup, Indslev Sogn og pige Appelinne Madsdatter, 27, Frydengaard
1816, 3011, Rasmus Pedersen, ungkarl, 30, Fluberg og pige og tjenestepige Maren Andersdatter, 27, Hønderupslund
1816, 3011, Jens Pedersen, ungkarl, 32, Gjelsted Bye og pige og væverske Anemarie Jørgensdatter, 26, Kingstrup
1816, 0911, Niels Rasmussen, enkemand og huusmand, 40, Kingstrup og pige Annekirstine Andersdatter, 28, Gjelsted
1817, 2604, Anders Hansen, ungkarl, 24, Hønderup og pige Karen Magrethe Jensdatter, 17, Kingstrup, gaardmandsdatter
1817, 1005, Christian Povelsen, ungkarl og bondekarl, 26, tjenende i Kingstrup og pige og tjenestepige Abelonne Hansdatter, 34, Kingstrup
1817, 1705, Niels Jørgensen, ungkarl og bondekarl, 36, Balslev og pige og tjenestepige Anne Nielsdatter, 33, Lunge
1817, 2911, Peder Jensen, ungkarl og bondekarl, 36, Ørslev Sogn og pige Trine Marie Olsdatter, 25, Lunge
1817, 2012, Niels Jørgensen, ungkarl og bondekarl, 34, tjenende hans fader Jørgen Nielsen, Gjelsted og pige Karen Johansdatter, 42, tjenende i Lunge
1818, 1403, Hans Larssen, ungkarl og bondekarl, 27, tjenende gaardmand Peder Nielsen Bang, Gjelsted og pige Anne Nielsdatter, 22, Gjelsted
1818, 2305, Anders Jensen, enkemand og smed, 29, Gielsted Bye og pige Vilhelmine Jacobsdatter, 24, Taarup
1818, 2006, Jens Nielsen Holme, ungkarl, 30, Nyefæste, Kjerte Sogn og pige Mathie Charlotte Schaldemose, 25, Hønderupslund
1818, 0407, Lars Andersen, ungkarl og bondekarl, 37, Sønderaabye, Huusbye Sogn og pige og bondepige Maren Larsdatter, 22, Gremmerlykke, Indslev Sogn
1818, 0407, Niels Krestensen Slagstrup, ungkarl og bondekarl, 28, Slagstrup, Særslev Sogn og pige og bondepige Maren Jørgensdatter, 21, Lunge
1818, 1107, Anders Nielsen, ungkarl og bondekarl, 29, Etterup, Rørup Sogn og pige og bondepige Anemarie Jørgensdatter, 21, Gjelsted
1818, 1010, Lars Jensen, ungkarl og væver, 26, Udbye Sogn og pige og bondepige Anemarie Rasmusdatter, 27, Højhuset
1818, 2111, Povel Christoffersen, enkemand og skræder, 53, Kingstrup og pige og bondepige Karen Nielsdatter, 49, Kingstrup
1818, 2111, Anders Mortensen, enkemand og gaardmand, 36, Græmmerlykkegaarden, Indslev Sogn og pige og bondepige Kirsten Hansdatter, 19, Hønderup
1819, 0901, Simon Knudsen, ungkarl, kirkesanger og skolelærer, 24, Ørdsted Menighed og pige og bondepige Karen Jakobsdatter, 31, Taarup
1819, 0503, Jens Jørgensen, ungkarl, 25, tjenende hans fader Jørgen Anderssen, Gjelsted og pige og tjenestepige Marie Hansdatter, 22, Gjelsted
1819, 0603, Niels Findsen, enkemand og smed, 37, boende i Aalsboe og pige og bondepige Karen Nielsdatter, 24, Hønderuphofgaard
1819, 0704, Mads Madsen, ungkarl og bondekarl, 25, Gjelsted Taarup og pige og bondepige Ane Jørgensdatter, 26, Gielsted Taarup
1819, 2404, Søren Hansen, ungkarl og bondekarl, 30, Kingstrup og pige og bondepige Dorthe Hansdatter, 22, Kingstrup
1819, 3107, Jens Nielsen, ungkarl og bondekarl, 36, Hønderup og pige og bondepige Gjertrud Nielsdatter, 25, Hønderup
1819, 0210, Hans Jørgensen, ungkarl og tømmermand, 31, Dallemushuus, Hønderup og pige og tjenestepige Christiane Nielsdatter, 27, Kingstrup
1819, 0210, Søren Hansen, ungkarl og bondekarl, 31, Kingstrup og pige og tjenestepige Karen Nielsdatter, 31, Kingstrup
1819, 1311, Cornelius Andersen, ungkarl og avlskarl, 33, Gjelsted Præstegaard og pige og bondepige Maren Jørgensdatter, 22, Taarup
1819, 0412, Mads Rasmusen, ungkarl og bondekarl, 23, Lunge og pige og bondepige Ane Jensdatter, 16, Kingstrup
1820, 2503, Hans Jensen, ungkarl og bondekarl, 35, Kingstrup og enke og bondekone Ane Andersdatter, 45, Kingstrup
1820, 1504, Hans Jacobsen, ungkarl og bondekarl, 29, Taarup og pige og bondepige Maren Rasmusdatter, 25, paa Søndergaard
1820, 1609, Rasmus Nielsen Birk, ungkarl og skoemager, 27, Kjerteminde og pige og væverske Anemarie Nielsdatter, 22, Flueberg
1820, 1410, Anders Frederichsen, enkemand og hjulmand, 33, Kindstrup og enke Hedevig Jørgensdatter, 51, Syvkjærhuset ved Holme
1820, 2110, Jørgen Sørensen, ungkarl og landmaaler, 30, Dybmose og enke og bondekone Ane Rasmusdatter, 37, Hønderup
1820, 1811, Niels Rasmusen, enkemand og gaardmand, 61, Ejbye og pige og bondepige Kirsten Jespersdatter, 43, Gielsted Taarup
1820, 1612, Lars Pedersen, enkemand og skrædermester, 59, Eshiør, Huusbye Sogn og pige Johanne Pedersdatter, 31, tjenende i Gielsted Slotsbolig
1821, 1301, Lars Andersen, enkemand og huusmand, 46, boende i Cathrinelund, Billesbølle Mark, Fjelsted Sogn og pige Ane Kirstine Nielsdatter, 36, tjenende Hans Anderssen, Hønnerup
1821, 3103, Hans Christiansen, ungkarl og muurmestersvend, 26, Assens og pige og bondepige Maren Pedersdatter, 27, Kindstrup
1821, 0704, Hans Andersen, ungkarl og bondekarl, 23, Taarup og pige og tjenestepige Mette Sophie Jørgensdatter, 25, Lunge
1821, 1606, Jørgen Knudsen, ungkarl og boelsmand, 29, Gamborg og pige og bondepige Kirsten Pedersdatter, 29, Taarup
1821, 0311, Lars Andersen, ungkarl og bondekarl, 30, Gremerlykkeholme, Weirup, Indslev Sogn og pige og bondepige Ane Andersdatter, 22, Flueberg
1821, 0812, Jens Jespersen, ungkarl og bondekarl, 36, Taarup og pige og tjenestepige Ane Nielsdatter, 26, Taarup
1822, 0203, Lars Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 37, Aalsboe og pige og bondepige Karen Jørgensdatter, 20, Gielsted
1822, 0903, Niels Larsen, ungkarl og væver, 38, Udbye og enke og bondepige Ane Nielsdatter, 42, Taarup
1822, 2610, Lars Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 40, Taarup og pige og bondepige Kirsten Madsdatter, 33, Taarup
1822, 0211, Mads Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 34, Gielsted og pige Giertrud Madsdatter, 34, tjenende i Gielsted Præstegaard
1822, 3011, Niels Nielsen, ungkarl og bondekarl, 34, Lunge og pige og bondepige Dorthe Madsdatter, 32, Lunge
1822, 3011, Jens Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Tellerup og pige og bondepige Maren Andersdatter, 25, Lunge
1823, 2303, Rasmus Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 30, Kindstrup og pige og bondepige Mette Katrine Pedersdatter, 26, Kindstrup
1823, 2806, Søren Frederichsen, ungkarl, 22, tjenende i Hønderuphosgaard og pige Ane Christensdatter, 24, tjenende i Hønderuphofgaard
1823, 2806, Niels Petersen, ungkarl og bondekarl, 21, Holme og Ane Marie Hansdatter, 33, tjenende i Holmegaarden
1823, 2906, Jørgen Olesen, ungkarl og tjenestekarl, 24, Hønderup og pige og tjenestepige Giertrud Andersdatter, 22, Hønderup
1823, 0811, Mads Pedersen, ungkarl og bødker, 25, Brahesborg og pige og bondepige Wilhelmine Hansdatter, 23, Holme
1823, 1312, Rasmus Nielsen Birch, enkemand og skoemager, 30, Flueberg og pige og bondepige Ellen Kathrine Nielsdatter, 18, Flueberg
1824, 1701, Jørgen Mortensen, enkemand og huusmand, 41, Hønderup og pige og bondepige Sophie Nielsdatter, 30, Hønderup
1824, 1402, Anders Hansen, enkemand og gaardmand, 50, Gielsted Taarup og pige og tjenestepige Bodilmarie Hansdatter, 30, Gielsted Taarup
1824, 2606, Peder Rasmussen, ungkarl og bondekarl, 35, Balslev og enke og bondekone Karen Jensdatter, 25, Gielsted Taarup
1824, 0307, Niels Rasmussen, enkemand og smed, 37, Hønderup og pige og tjenestepige Birthe Kirstine Pedersdatter, 23, Hønderup
1824, 0412, Mads Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 36, Ejbye og pige og bondepige Ane Nielsdatter, 30, Høigaarden
1825, 0503, Jens Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 32, Kjellingbjerg og pige og bondepige Ane Magrethe Jørgensdatter, 21, Taarup
1825, 2304, Peder Nielsen, ungkarl og bondekarl, 23, Schalbjerg, Wissenberg Sogn og pige og bondepige Christiane Elisabeth Hansdatter, 36, Hønnerup
1825, 1105, Mads Christensen, ungkarl og tjenestekarl, 23, Hindsgaul og pige og tjenestepige Birthe Mortensdatter, 23, Hønderuplund
1825, 1405, Jørgen Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 31, Tellerup og pige og bondepige Mette Andersdatter, 22, Hønderup Mark
1825, 0306, Steffen Rasmussen, ungkarl og bondekarl, 42, Roelund, Udbye Sogn og enke og bondekone Mette Jørgensdatter, 45, Kindstrup
1825, 1706, Christian Nielsen, ungkarl og bondekarl, 24, Flueberg og pige og bondepige Maren Olsdatter, 17, Hønderup
1825, 1507, Niels Pedersen, ungkarl og skrædersvend, 39, Gielsted og pige og bondepige Ane Nielsdatter, 52, Lunge
1825, 2810, Mads Hanssen, enkemand og huusmand, 39, Kindstrup og pige og bondepige Ane Jensdatter, 37, Hønnerup
1825, 2511, Anders Jørgensen, ungkarl og skrædersvend, 30, Gielsted og pige og tjenestepige Ane Andersdatter, 27, Gielsted
1825, 0212, Anders Pedersen, ungkarl og bondekarl, 29, Ellesøe og pige og bondepige Giertrud Marie Hansdatter, 19, Flueberg
1825, 2112, Peder Thuessen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Schydebjerg Mark og pige Christiane Dorthe Andersdatter, 25, tjener i Gielsted Taarup
1826, 2701, Jens Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Kindstrup og pige og bondepige Maren Jørgensdatter, 29, Vesterballegaard, Kindstrup
1826, 2702, Hans Nielsen, ungkarl og bondekarl, 29, Hønnerup og pige og bondepige Ane Pedersdatter, 30, Kindstrup Ellegaard
1826, 2203, Jens Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 32, Holmegaarden og pige og bondepige Maren Jacobsdatter, 20, Lunge
1826, 0809, Lars Jespersen, enkemand og gaardmand, 39, Emtekjær, Tanderup Sogn og pige og bondepige Anekathrine Jørgensdatter, 26, Gielsted Taarup
1826, 1310, Hanibal Hansen, ungkarl og skræder, 39, Haare, Tanderup Sogn og enke og bondekone Maren Pedersdatter, 42, Lunge Skov
1826, 2010, Peder Jørgensen, ungkarl og væver, 32, Ellesøe, Ørslev Sogn og pige og bondepige Ane Pedersdatter, 24, Fluebjerg
1826, 1811, Jens Nielsen, ungkarl og bondekarl, 26, Fjellerup, tjenende paa Sletterodgaard, Fjelsted Sogn og pige og bondepige Ane Marie Hansdatter, 26, Ludvigsstedet
1826, 2411, Chresten Madsen, ungkarl og bondekarl, 34, Lunge og pige og bondepige Karen Dorthea Nielsdatter, 40, Kindstrup
1826, 0912, Hans Sørensen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Kindstrup og pige og tjenestepige Ane Marie Larsdatter, 29, Kindstrup
1827, 2605, Lars Knudsen, enkemand og boelsmand, 42, Kindstrup og pige og bondepige Karen Marie Jørgensdatter, 28, Gjelsted
1827, 0906, Peder Larsen, ungkarl og bondekarl, 27, Huusbye og pige og tjenestepige Maren Jensdatter, 30, Hjerup, Gjelsted Taarup
1827, 1910, Rasmus Nielsen, ungkarl og avlskarl, 33, Gjelsted Præstegaard og pige Mette Kirstine Hansdatter, 24, tjener i Gjelsted Præstegaard
1827, 2710, Hans Pedersen, ungkarl og bondekarl, 21, Ejbye og pige og bondepige Anemarie Steffansdatter, 24, Gjelsted Taarup
1827, 0311, Hans Nielsen, ungkarl, 36, tjenende i Gribsvad og pige og bryggerpige Maren Nielsdatter, 28, Gjelsted Præstegaard
1827, 0112, Anders Jørgensen, ungkarl, 36, tjenende i Ellesøe og pige Maren Jensdatter, 26, tjenende i Gjelsted Taarup
1827, 1512, Niels Nielsen, ungkarl og bondekarl, 33, Gastrup, Nørreaabye Sogn og pige og bondepige Ane Magrethe Hansdatter, 33, Kindstrup
1828, 0202, Hans Olssen, ungkarl og tjenestekarl, 30, Kindstrup og pige og tjenestepige Maren Hansdatter, 18, Kindstrup
1828, 0103, Mads Jensen, ungkarl og bondekarl, 32, Ørsberg, Kjerte Sogn og pige og bondepige Anemarie Jørgensdatter, 26, Gjelsted
1828, 0803, Chresten Madsen, enkemand og bondemand, 36, Lunge og pige og tjenestepige Karen Larsdatter, 26, Kiilshøi
1828, 2803, Jeppe Pedersen, ungkarl og bondekarl, 33, Blankstrup, Thurup Sogn og pige og bondepige Mette Sophie Hansdatter, 20, Kindstrup
1828, 2903, Mads Pedersen, enkemand og bondemand, 30, Ejbye og pige og bondepige Ane Jørgensdatter, 23, Gjelsted
1828, 2604, Jens Olsen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Hønnerup og pige Magrethe Andersdatter, 20, tjenende i Hønnerup
1828, 2606, Carl Johan Frederik Ruge, hr. doctor medic. & chirurg, 27, Odense og jomfru Caroline Petrine Krag, 19, Munkemølle
1828, 2709, Jørgen Hansen, enkemand og bondemand, 37, Hygind, Huusbye Sogn og pige og bondepige Birthe Kirstine Nielsdatter, 23, Kindstrup
1828, 2510, Jens Larsen, ungkarl, 32, tjenende i Kindstrup og pige Maren Kathrine Nielsdatter, 24, tjenende i Kindstrup
1828, 1511, Jørgen Nielsen, ungkarl, 38, tjenende i Gjelsted Præstegaard og pige og bondepige Maren Andersdatter, 23, Flueberg
1828, 1711, Jens Pedersen, ungkarl og væverkarl, 27, Kjellingborg ved Taarup og pige og tjenestepige Maren Jensdatter, 28, Kjellingborg
1828, 2111, Mads Hansen, enkemand og bondemand, 42, Kindstrup og pige og tjenestepige Ane Cathrine Rasmusdatter, 25, Gjelsted Præstegaard
1828, 2211, Niels Pedersen, enkemand, 26, tjenende i Holmegaarden og pige og bondepige Karen Marie Larsdatter, 34, Gjelsted
1828, 2211, Niels Johansen, ungkarl og skræder, 31, Fjellerup og pige og væverpige Kirsten Andersdatter, 35, Taarup
1828, 2911, Rasmus Madsen, ungkarl og bondekarl, 26, Sletterod, Fjelsted Sogn og pige og tjenestepige Karen Magrethe Jørgensdatter, 33, Gjelsted Præstegaard
1829, 2005, Christian Friis, velædle hr. cand. pharm., 27, Assens og velædle jomfru Mariane Mandrobine Albinus, 23, Assens
1829, 0407, Peder Nielsen, ungkarl og drejer, 25, Hønnerup og pige og tjenestepige Ane Kathrine Pedersdatter, 23, Hønnerup
1829, 2410, Anders Jørgen Olsen, ungkarl og tjenestekarl, 21, Kindstrup og pige og tjenestepige Marie Kathrine Hansdatter, 21, Kindstrup
1829, 0611, Niels Balthasar Madsen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Caslund og pige og tjenestepige Ane Kirstine Hansdatter, 23, Holme
1829, 2111, Esben Knudsen, ungkarl, hjulmand og tømmermand, 29, Lunge Skov og pige og bondepige, Maren Andersdatter, 31, Kindstrup
1829, 0512, Hans Larsen, enkemand og huusmand, 31, Tellerup og pige og tjenestepige Apelone Jørgensdatter, 32, Hønnerup Hofgaard
1829, 1212, Niels Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 37, Taarup og pige og bondepige Maren Pedersdatter, 30, Taarup
1830, 1303, Lars Madsen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Gildebroemølle og pige og tjenestepige Frederikke Hansdatter, 29, Hønnerup
1830, 2903, Jørgen Larsen, ungkarl og bondekarl, 27, Tellerup, Ørslev Sogn og pige og tjenestepige Maren Kathrine Hansdatter, 20, Taarup
1830, 0304, Anders Nielsen, ungkarl og bondekarl, 28, Køstrup, Brenderup Sogn og pige og bondepige Mette Madsdatter, 27, Lunge
1830, 2304, Peder Hansen Møller, ungkarl, 24, tjenende i Gammeldams Mølle og pige Ane Kirstine Madsdatter, 31, Kindstrup Mark
1830, 2404, Jeppe Pedersen, enkemand og bondemand, 35, Kindstrup og pige og bondepige Johanne Kirstine Eriksdatter, 17, Sophienmark
1830, 1905, Rasmus Jørgensen, ungkarl og bondekarl, 34, Gjelsted Taarup og pige og bondepige Ane Helene Nielsdatter, 38, Taarup Højgaard
1830, 1206, Hans Jørgensen, ungkarl og bondekarl, 28, Brangstrup, Nørreaabye Sogn og pige og bondepige Christiane Elisabeth Olesdatter, 19, Lunge
1830, 0210, Rasmus Rasmussen, ungkarl og bondekarl, 26, Bred, Wissenberg Sogn og pige og bondepige Dorthe Jørgensdatter, 19, Holmegaarden
1830, 0611, Anders Pedersen, ungkarl og bondekarl, 31, Kindstrup Ellegaard og pige og tjenestepige Ane Sørensdatter, 23, Kindstrup
1830, 2011, Anders Pouelsen, ungkarl og bondekarl, 24, Kindstrup og pige og bondepige Ane Kathrine Nielsdatter, 25, Lunge
1830, 2711, Niels Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 23, Hønnerup og pige og tjenestepige Ane Jensdatter, 23, Hønnerup
1830, 1112, Jørgen Jensen, enkemand og inderste, 53, Kindstrup og Ane Pedersdatter, 39, tjente i Lunge
1830, 1812, Jakob Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Taarup og pige og sypige Kirsten Hansdatter, 31, Gjelsted Taarup
1831, 0801, Hans Jørgen Hanssen, ungkarl og snedkersvend, Middelfart og bondepige Jakobine Nielsdatter, 31, Gjelsted
1831, 1903, Rasmus Jensen, ungkarl og bondekarl, 21, Kindstrup og pige og bondepige Maren Nielsdatter, 20, Kindstrup
1831, 2503, Lars Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 32, Middelfart og pige og bondepige Maren Hansdatter, 32, Hønnerup
1831, 2603, Espen Knudsen, enkemand, hjulmand og tømmermand, 31, Kindstrup og pige og væverske Ane Kirstine Andersdatter, 35, Flueberg
1831, 2210, Mads Jensen, ungkarl og bondekarl, Breed, Wissenberg Sogn og pige og bondepige Marie Mathie Jørgensdatter, 18, Holmegaarden
1831, 2610, Mads Nielsen, ungkarl og bondekarl, 29, Mosegaard, Nørreaabye Sogn og pige og bondepige Ane Olesdatter, 25, Hønnerup
1831, 2910, Niels Jørgensen, ungkarl og bondekarl, 25, Orte Ladegaard enke og bondekone Bodilmarie Hansdatter, 40, Taarup
1831, 0312, Johan Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 22, Gjelsted og pige og bondepige Birthe Kathrine Hansdatter, 30, Holme
1831, 1712, Niels Jørgensen, enkemand og huusmand, 42, Hørkjærhuset og pige og bondepige Ane Wilhelmsdatter, 26, Kindstrup
1832, 2702, Lars Hansen, ungkarl, 31, Skovledshuset, Fjelsted Sogn og pige og bondepige Kirsten Madsdatter, 43, Raakjærstedet
1832, 1703, Mads Nielsen, ungkarl, 32 og pige og bondepige Karen Kirstine Pedersdatter, 25, Lunge
1832, 1404, Anders Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Etterup og enke og bondekone Ane Kathrine Hansdatter, 43, Lunge Skov
1832, 1310, Jørgen Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 30, Fjelsted, tjenestekarl i Gjelsted og pige og bondepige Karen Magrethe Olesdatter, 22, Hønnerup
1832, 2710, Anders Johansen, enkemand, 46, Hønnerup, og pige Karen Andersdatter, 33, Kindstrup
1832, 0911, Jens Hansen, ungkarl og hjulmand, 25, Kjerte og pige og bondepige Ane Marie Jørgensdatter, Kragsberghuset
1832, 1011, Anders Jørgen Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 30, Gjelsted Præstegaard og pige og tjenestepige Sidsel Andersdatter, 28, Gjelsted Præstegaard
1833, 0203, Jens Andersen, enkemand og huusfæster, 65, Kragsberg og pige og tjenestepige Ane Marie Jørgensdatter, 40, Kindstrup
1833, 1603, Jørgen Pedersen, ungkarl og tømmermand, 31, Kindstrup og pige og bondepige Maren Chatrine Jørgensdatter, 28, Kindstrup
1833, 2004, Gorm Pedersen, ungkarl og gaardfæster, 33, Kindstrup og pige og bondepige Karen Rasmusdatter, 22, Gjelsted
1833, 2704, Jørgen Mathiasen, ungkarl og tjenestekarl, 24, Fjelsted og tjenestepige Mariane Nielsdatter, 24, Kindstrup
1833, 1805, Hans Jørgensen, enkemand og smed, 33, Ruerne og pige og bondepige Ane Pedersdatter, 28, Gjelsted
1833, 0106, Anders Jørgensen, ungkarl og gaardfæster, 28, Balslev og pige og bondepige Ane Chatrine Pedersdatter, 25, Kindstrup
1833, 2510, Hans Christophersen, enkemand og bødker, 45, ved Holme og pige, tjenestepige og skræderske Mette Kirstine Jensdatter, 26, ved Holme
1833, 2211, Peder Johansen, ungkarl og gaardfæster, 38, Ørsberg og pige og bondepige Maren Madsdatter, 22, Taarup