Gelsted, 1814-1833, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1814-1833, Gelsted sogn, Vends herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 0101, 0601, Hans Olsen, 3, søn af huusmand Ole Hanssen Væver, i Taarup
1814, 1401, 1801, Anders Rasmussen, 1, søn af huusmand Rasmus Jørgensen, i Kingstrup
1814, 1401, 1701, Jens Frederichssen, ½, søn af omrejsende kedelflikker Frederich Augustenborg, fra Haderslev
1814, 2601, 3001, Jochum Johansen, huusmand og pjaltekræmmer, 50, boende i Kingstrup
1814, 0302, 1102, Ekkardt Nielssen, 4½, søn af huusmand Niels Ekkardtsen, boende i et huus ved Hønderup
1814, 0203, 0603, Hans Rasmussen, 2 og 3 maaneder, søn af huusmand Rasmus Larssen Gjørtler, boende i Kingstrup
1814, 2306, 2906, Hans Christian Jørgensen, huusmand og smed, 40, boende i Gjelsted Bye
1814, 2606, 0307, Anders Nielssen, huusmand og bonde, 51, boesiddende i Hønderup
1815, 1802, 2402, Ole Marcussen, huusmand og skræder, 73, boende i Kingstrup Bye
1815, 2002, 2502, Jørgen Jørgensen, huusmand, 80, boende i Gjelsted Bye
1815, 2002, 0103, Melchior Mathias Erichssen, huusmand og gjørtler, boende i Kingstrup. Ingen alder
1815, 0803, 1503, Jørgen Christian Jesperssen, 4 uger, søn af indsidder Jesper Jørgensen, i Gjelsted
1815, 0305, 0705, Nis Olssen, huusmand, 81, i Kingstrup
1815, 2108, 2508, Lars Hanssen, gaardmand, 35, i Hønderup
1815, 3112, 08011816, Jørgen Jacobsen, fæstegaardmand, 68, i Taarup
1816, 0201, 1701, Jørgen Poulsen, 3 uger, søn af huusmand Poul Skræder, i Kingstrup
1816, 0701, 1401, Jochum Johanssen, ½, søn af huusmand og smed Johan Jochumsen, i Kingstrup
1816, 2405, 2805, Mads Jørgenssen, 2, søn af gaardmand Jørgen Pederssen, i Taarup
1816, 2509, 2909, Anders Chrestensen, 5 dage, søn af indsidder Kresten Pederssen, i Lunge
1816, 2011, 2411, Jochum Johanssen, 9 dage, søn af huusmand Johan Jokumsen, i Kingstrup
1816, 2011, 2411, Hans Christian Andersen (tvilling), 6 timer, søn af huusmand og smed Anders Jenssen, i Gjelsted Bye
1816, 2011, 2411, Jens Andersen (tvilling), 4 timer, søn af huusmand og smed Anders Jenssen, i Gjelsted Bye
1817, 2602, 0203, Peder Nielssen, 3 uger, søn af gaardmand Niels Nielssen, i Kingstrup
1817, 0405, 0705, Hans Povelsen, 3 maaneder, søn af huusmand Povel Kristoffersen, i Kingstrup
1817, 2105, 2605, Niels Pedersen, 3 uger, søn af boelsmand Peder Claussen, paa Fluberg
1817, 0307, 0607, Jørgen Hanssen, 3 dage, søn af indsidder Hans Pederssen, i Kingstrup
1817, 2411, 3011, Jørgen Nielssen, 1 og 4 maaneder, søn af indsidder, Niels Jørgensen, i Gjelsted
1817, 1712, 2712, Jørgen Ibssen, gaardmand, 70, i Gjelsted Bye
1818, 0602, 1102, Rasmus Hanssen, indsidder og almisselem, 72, paa Flueberg
1818, 2604, 0405, Christian Krag, velærværdige og højlærde hr., sognepræst, 61, for Gielsted og Rørup Menigheder
1818, 0805, 1705, Rasmus Hanssen, huusmand, 80, boende i Høyhuset
1818, 2107, 2407, Esben Pederssen, 6, søn af gaardmand Peder Esbenssen, i Kingstrup
1818, 1908, 2708, Mads Larssen, indsidder og aftægtsmand, 82, hos gaardmand Hans Hanssen, i Lunge
1819, 2804, 0305, Rasmus Larssen, huusmand, 69, boende i S..konhuset ved Holme
1819, 2905, 0106, Peder Hanssen Adolphsen, væversvend, 24, fra Middelfart
1819, 3006, 0307, Andreas Jenssen, huusmand og saddelmager, 42, i Kingstrup
1819, 0908, 1308, Niels Pederssen, 22, i Kingstrup. Gaardmand og selveier Peder Hanssen Ellegaards stedsøn
1819, 1308, 1708, Rasmus Larssen, gaardmand og selvejer, 72, i Lunge
1819, 0110, 0510, Jørgen Jørgensen, almisselem, 89, hos sønnen Rasmus Jørgensen, i Kingstrup
1819, 1311, 2011, Ole Jenssen, gaardmand og selvejer, 54½, i Lunge
1819, 2611, 3011, Anders Madssen, 19, hjemme hos faderen Mads Grøfte, i Lunge
1820, 3001, 0602, Hans Peter Larssen, 1 og 1 maaned, søn af gaardmand Lars Nielsen, i Lunge
1820, 1302, 2202, Ole Jørgenssen, 63, opholdende hos gaardmand Peder Jenssen, i Lunge
1820, 1903, 2203, Jørgen Hanssen, i Kingstrup. Søn af fæstehuusmand Hans Pederssen
1820, 1804, 2104, Niels Knudsen, 12, søn af huusmand Knud Hanssen, i Skovfogedhuset ved Lunge
1820, 0905, 1405, Anders Johanssen, 2, søn af huusmand Johan Jokumssen, i Kindstrup
1820, 0207, 0507, Knud Klaussen, indsidder og huusmand, 45, i Kindstrup
1820, 1109, 1809, Niels Larssen, indsidder, 67, hos gaardmand Lars Nielssen, i Lunge
1820, 2909, 0510, Frantz Johanssen, indsidder og almisselem, 68, i Kindstrup
1820, 0812, 1212, Mads Madssen, 1½, søn af indsidder, Mads Madssen, i Taarup
1820, 1812, 2412, Rasmus Nielssen, 10 dage, søn af huusmand Niels Rasmussen, i Kindstrup
1821, 0201, 0901, Morten Anderssen, aftægtsmand, 86, hos Jørgen Mortensen, i Hønnerup
1821, 0902, 1602, Rasmus Larssen, gjørtler og huusmand, 47, i Kindstrup
1821, 2002, 2502, Ole Hanssen, væver og fæstehuusmand, 75, i Taarup
1821, 0105, 0705, Jørgen Nielssen, aftægtsmand, 77, hos gaardmand Anders Nielssen, i Gielsted
1821, 1505, 2005, Rasmus Jenssen, 2, søn af pige Maren Andersdatter, i Lunge
1821, 0806, 1406, Lars Hanssen, 5, søn af gaardmand Niels Nielsens datter, i Lunge
1821, 2607, 3107, Hans Jenssen, 4 maaneder, søn af inderste Jens Jørgensen, i Gielsted
1821, 1911, 2511, Jacob Johanssen, 3 uger, søn af indsidder Johan Madsen, ved Holme
1821, 2312, 2912, Rasmus Madssen, 1, søn af gaardmand Mads Rasmussen, i Lunge
1822, 1301, 1901, Jørgen Hanssen, ugift, 60, opholdende sig hos huusmand Anders Rasmussen, paa Fluebjerg
1822, 1602, 2202, Rasmus Erichssen, indsidder og almisselem, 93, i Lunge Skov
1822, 0403, 1003, Rasmus Johanssen, 1, søn af huusmand Johan Jochumsen, i Kindstrup
1822, 0903, 1603, Hans Larssen, 19 og 3 maaneder, i Hønderup. Gaardmand Jørgen Sørenssens stedsøn
1822, 3103, 0504, Hans Jacobssen, indsidder, 67, i Gjelsted Taarup
1822, 0805, 1205, Anders Jørgen Rasmussen, 2½, søn af afdøde gjørtler Rasmus Larssen, i Kindstrup
1822, 3105, 0406, Søren Jørgenssen, 1, søn af selvejer og landmaaler Jørgen Sørenssen, i Hønderup
1822, 2610, 3010, Knud Klaussen, huusmand og almisselem, 72, i Gielsted Taarup
1822, 1412, 2112, Niels Rasmussen, 4, søn af gaardmand Rasmus Jesperssen, i Gielsted
1823, 1901, 2701, Hans Nielssen, aftægtshuusmand, 75, hos Stephan Jørgenssen, i Taarup
1823, 2801, 0302, Jørgen Larssen, 4, søn af boelsmand Lars Knudssen, i Kindstrup
1823, 0803, 1403, Johan Frederik Nielssen, 9, i Kindstrup. Huusmand Niels Rasmussens stedsøn
1823, 1604, 2304, Hans Jesperssen, gaardfæster, 48, i Gjelsted Taarup
1823, 0805, 1405, Jørgen Madssen, 8, søn af fæstegaardmand Mads Pederssen, i Gielsted Taarup
1823, 2206, 2806, Anders Larssen, 9 maaneder, søn af gaardmand, unge Lars Hanssen, i Gielsted
1823, 2308, 2708, Peder Thomas Rasmussen, 13, søn af selveiergaardmand Rasmus Jenssen, i Lunge
1823, 2909, 0510, Anders Jørgen Rasmussen, 3 uger, søn af indsidder Rasmus Anderssen, i Kindstrup
1823, 1012, 1612, Niels Claussen, huusmand og almisselem, 58, i Lunge
1823, 2412, 3012, Jacob Peterssen, gaardfæster, 74, i Taarup
1824, 1503, 2003, Peder Christofferssen, aftægtsmand, 80, i Gielsted Taarup
1824, 2704, 0205, Søren Jørgenssen, 1, søn af selvejergaardmand og landmaaler Jørgen Jørgenssen, i Hønnerup
1824, 2105, 2705, Frederik Jochumssen, huusmand, 70, i Kindstrup
1824, 2907, 0308, Peder Anderssen, tjenestekarl, 56, i Kindstrup
1824, 1310, 2210, Mads Jørgenssen, fæstegaardmand, 64, i Kindstrup
1824, 1211, 1711, Jørgen Christofferssen, 9 dage, søn af smed Christoffer Pederssen, i Taarup
1825, 0101, 0601, Lars Nielsssen, 1½, søn af inderste Niels Nielssen, i Lunge
1825, 1101, 1501, Hans Pederssen, ungkarl, 31, hjemme hos faderen Peder Hanssen Skræder, i Gielsted
1825, 1003, 1603, Hans Sørenssen, 5 dage, søn af huusmand Søren Hanssen, i Kindstrup
1825, 1403, 2103, Anders Pederssen, 20, i Kindstrup. Søn af fæstegaardmand Peder Hanssen
1825, 1403, 2103, Hans Nielssen, selveiergaardmand, 68, i Hønnerup
1825, 2805, 0206, Jørgen Nielssen, 3 dage, søn af fæstegaardmand Niels Jørgenssen, i Lunge
1826, 0302, 1202, Rasmus Nielssen, huusmand, 70, i Lunge Skov
1826, 1403, 1903, Rasmus Hanssen, 1, søn af huusmand Hans Rasmussen, paa Hønnerup Mark
1826, 0507, 0907, Hans Pederssen, 3 uger, søn af fæstegaardmand Peder Rasmussen, i Gjelsted Taarup
1826, 0708, 1108, Jens Pederssen, huusmand, 42, i Kindstrup
1826, 1609, 2109, Johan Marius Daniel Krag, 4 maaneder, søn af sognepræst M. G. Krag, i Gjelsted
1826, 2209, 2709, Niels Anderssen, huusmand og almisselem, 76, i Kindstrup
1826, 1612, 2112, Hans Christenssen, 11 dage, søn af huusmand Christen Pederssen, i Lungeskov
1827, 2107, 2507, Lars Hanssen, aftægtsmand, 84, i Holmehuse
1827, 0311, 0711, Hans Jenssen, 5 dage, søn af gaardmand Jens Hanssen, i Hønnerup
1828, 2101, 2501, Hans Knudssen, indsidder og almisselem, 85, i Lunge
1828, 0903, 1503, Ole Pederssen, aftægtsmand, 80, i Lunge
1828, 1204, 1904, Niels Olssen, selvejergaardmand, 26, i Lunge
1828, 1404, 2104, Peder Claussen, boelsmand, 65, paa Fluebjerg
1828, 2405, 3105, Mads Hanssen, huusmand og fæster, 71, i Lunge
1828, 1807, 2407, Jørgen Anderssen, gaardfæster, 74, i Gjelsted
1828, 3008, 0409, Mads Ibssen, huusmand, 69, i Raakjerhuset, paa Hønnerup Mark
1829, 1002, 1802, Hans Erikssen, aftægtsmand, 79, i Sophienmark
1829, 2702, 0403, Hans Jørgenssen, almisselem, 68, i Ludvigsgaard
1829, 1204, 1804, Esben Anderssen, aftægtsmand, 83, i Kindstrup
1829, 2205, 2705, Erik Hanssen, gaardfæster, 44 og 9 maaneder, i Sophienmark
1829, 1106, 1606, Lars Madssen, almisselem, 65, i Kindstrup
1829, 1206, 1606, Morten Anderssen, 6, søn af almisselem Maren Madsdatter, i Kindstrup
1829, 0907, 1207, Hans Frederik Carlssen, 1 maaned, søn af skoemager Carl Hanssen, i Kindstrup
1829, 2008, 2608, Hans Jørgensen, aftægtsmand, 85, hos sønnen Anders Hanssen, i Taarup
1829, 2709, 3108, Niels Jørgenssen, indsidder, 62½, i Kindstrup
1829, 0709, 1309, Hans Nielssen, 8 dage, søn af huusmand Niels Johanssen, i Taarup
1829, 2410, 2910, Mads Christianssen, almisselem, 74, i Hospitalet i Lunge
1829, 3010, 0611, Niels Larssen, aftægtsmand, 74, i Taarup
1829, 2311, 3011, Jens Anderssen, aftægtshuusmand, 84, i Kindstrup
1830, 1502, 2302, Niels Pederssen, fæstegaardmand, 80, i Højgaarden ved Taarup
1830, 2404, 3004, Jens Hanssen, fæstegaardmand, 48, i Kindstrup
1830, 0305, 1005, Niels Knudssen, aftægtsmand, 78, i Hønnerup
1830, 2205, 2805, Jørgen Nielssen, 15, paa Hønnerup Mark. Søn af huusmand Niels Ekkardtsen
1830, 0208, 0708, Jakob Hanssen, bødker og almisselem, 99, ved Lunge
1830, 1809, September, Christen Anderssen Bek, aftægtshuusmand, 71, paa Fluebjerg
1830, 0512, 1312, Anders Espenssen, 3 dage, søn af huusmand og hjulmand Knud Espensen, i Kindstrup
1830, 1612, 2212, Niels Nielssen, 24, i Hønnerup. Søn af huusmand Niels Nielssens Drejer
1830, 2212, 3012, Hans Anderssen, aftægtsgaardmand, 66, i Hønnerup
1830, 2412, 3112, Lars Anderssen, aftægtsgaardmand, 74, i Kindstrup
1831, 2002, 2802, Jørgen Pederssen, tjenestekarl, 18, i Taarup
1831, 2803, 0504, Hans Larssen, aftægtsmand, 61, i Gjelsted Taarup
1831, 2504, 0305, Ole Rasmussen, fæstegaardmand, 62, i Hønnerup
1831, 2205, 2805, Anders Hanssen, selvejergaardmand, 59, i Taarup
1831, 3108, 0409, Ole Rasmussen, 9 maaneder, søn af huusmand Rasmus Olssen, i Kindstrup
1831, 3008, 0509, Peder Nielssen, aftægtsgaardmand, 77, i Gjelsted Taarup
1831, 1309, 1709, Peder Knudssen, almisselem, 70, i Kindstrup
1831, 2409, 3009, Chresten Pederssen, huusfæster, 76, i Lunge Skov
1831, 1612, 2212, Søren Sørenssen, huusmand, 62, paa Kragsbjerg
1832, 2803, 0604, Peder Hanssen, fæstegaardmand, 72, i Kindstrup
1832, 2304, 2904, Anders Jenssen, 4 maaneder, gaardfæster Jens Nielsen, i Lunge
1832, 2006, 2406, Jørgen Pederssen, almisselem og indsidder, 79, i Ballemushuus
1832, 0907, 1607, Niels Nielssen, tjenestekarl, 31, i Kindstrup
1832, 0809, 1209, Peder Nielsen, tjenestekarl, 53, i Taarup Høigaard
1833, 0901, 1401, Rasmus Hansen, 7 uger, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Hønnerup
1833, 1901, 2501, Hans Pedersen, 15 og 3 maaneder, søn af huusmand Peder Nielsen, i Ludvigsgaard
1833, 0102, 0602, Jens Hansen, 2, søn af huusmand og væver Hans Rasmussen, paa Hønnerup Mark
1833, 0502, 1002, Lars Nielsen, ½, søn af huusmand Niels Pedersen, ved Holme
1833, 0902, 1202, Rasmus Madsen, 4 dage, søn af huusmand Mads Hansen Møller, i Kindstrup
1833, 3103, 0404, Niels Hansen, 11, søn af afgangne huusmand Niels Clausens, i Lunge
1833, 1404, 1904, Anders Nielsen, 2½, søn af indsidder Niels Jeppesen, i Kindstrup
1833, 1404, 1904, Jørgen Hansen, almisselem og forhen fæster, 83, af Nydamhuset i Lunge Bjerge
1833, 0505, 1005, Andreas Madsen, 7, søn af huusmand Mads Hansen Møller, i Kindstrup
1833, 0506, 1106, Anders Larsen, 4½, søn af gaardmand, unge Lars Hansen, i Gjelsted
1833, 0607, 0907, Steen Pedersen, fæstehuusmand, 67½, i Lunge
1833, 0208, 0608, Niels Pedersen, huusmand, 64, paa Flueberg
1833, 0708, 1308, Anders Sørensen, ungkarl, 38½, i Kindstrup
1833, 2408, 3008, Niels Eriksen, 17, søn af afgangne gaardfæster Erik Hansen, Sophienmark
1833, 0210, 0710, Søren Jørgen Rasmussen, 9 maaneder, søn af boelsmand Rasmus Nielsen og Elisabet Sørensdatter
1833, 1710, 2010, Jørgen Nielsen (tvilling), 4 uger, søn af huusmand Niels Hansen og Ane Margrete Nielsdatter, i Hønnerup
1833, 2410, 2410, Peder Nielsen (tvilling), 4 uger, søn af huusmand Niels Hansen og Ane Margrete Nielsdatter, i Hønnerup
1833, 2610, 3110, Jacob Henrichsen, 3½, søn af gaardmand Henrich Jørgensen og Ane Rasmusdatter, i Taarup
1833, 0211, 0711, Rasmus Henrichsen, 7, søn af gaardmand Henrich Jørgensen og Ane Rasmusdatter, i Taarup
1833, 1511, 2111, Jesper Mortensen Hansen, 2½, søn af tjenestepige Karen Marie Jespersdatter
1833, 1209, 1709, Anders Jensen, 5, søn af huusmand Jens Olsen, i Kindstrup
1833, 2209, 2709, Jens Pedersen, 3½, søn af gaardmand Peder Rasmussen, i Taarup
1814, 0402, 1102, Maren Hansdatter, 47, boende paa Kingsberg. Huusmand Jørgen Olssen
1814, 0105, 0605, Mette Kirstine Andersdatter, 10½, datter af huusmand Anders Jørgenssen Snedker, i Lunge
1814, 1406, 2106, Dorthe Pedersdatter, enke, indsidderske og aftægtskone, 42, boende i Kingstrup
1814, 1806, 2206, Anne Jørgensdatter, 61, i Lunge. Huusmand Andreas Larssen Indslev
1814, 2406, 2606, Anne Katrine Hansdatter, 41, opholdende sig i Kingstrup. Tjenestekarl Niels Jørgensen
1814, 2707, 3007, Bente Povelsdatter, enke og almisselem, 43, boede i Kingstrup. Maler Frederik Hej
1814, 2310, 2710, Maren Hansdatter, 73, i Lunge. Huusmand Jakob Hanssen Bødker
1814, 1412, 2112, Ellen Larsdatter, 64, i Sofienmark. Aftægtsmand Hans Erikssen
1815, 1701, 2201, Jacobine Jørgensdatter, 4½, datter af huusmand Jørgen Bertelssen, i Bybjerghuset
1815, 1801, 2201, Anne Sophie Rasmusdatter, enke og almisselem, 91, fra Fjelsted Sogn, opholdt sig ved hendes søn H. Ibssen, i Kingstrup
1815, 0202, 0902, Birthe Kirstine Nielsdatter, enke og aftægtskone, 65, i Fryden
1815, 2602, 0303, Dorthe Hansdatter, 60, i Ludvigshusene eller saakaldte Søgaarden. Boelsmand Hans Jørgenssen
1815, 0104, 0604, Karen Hansdatter, 55, i Lunge. Gaardmand Ole Jørgensen
1815, 0104, 0604, Ane Pedersdatter, 2 maaneder, datter af besvangret pige Maren Madsdatter, i et huus ved Holme
1815, 2004, 2804, Karenmarie Nielsdatter, 42, i Lunge. Gaardmand Ole Jenssen
1815, 1905, 2405, Lene Madsdatter, enke og indsidderske, 85, hos huusmand Hans Jakobsen, i Taarup
1815, 1206, 1806, Maren Andersdatter, tjenestepige, 18, i Lunge. Datter af huusmand Anders Jørgensen
1815, 1109, 1709, Anne Nielsdatter, 10, datter af besvangret pige Mette Larsdatter, i Taarup
1815, 1111, 1511, Agnete Hansdatter, enke og almisselem, 76, bosiddende i Taarup
1815, 2012, 2712, Stine Marie Jørgensdatter, ung bondepige og skolebarn, 13, af Kingstrup
1816, 0401, 0701, Maren Larsdatter, 6 uger, datter af gaardmand Lars Nielssen, i Lunge
1816, 1902, 2502, Anne Catrine Chrestensdatter, 6 dage, datter af huusmand Kresten Krestensen, paa Flueberg
1816, 1604, 2204, Annemarie Andersdatter, 16, datter af huusmand Anders Jørgenssen, i Lunge
1816, 0506, 0906, Sidsel Nielsdatter, enke og indsidderske, 75, i Hønderup
1816, 1406, 1806, Johanne Hansdatter, 36, i Kingstrup. Huusmand Niels Rasmussen
1817, 2802, 0803, Anne Kirstine Andersdatter, 73, i Kingstrup. Huusmand Jens Anderssen
1817, 2303, 0204, Marikatrine Andersdatter, 60, i Gjelsted. Gaardmand, gl. Lars Hanssen
1817, 0105, 0405, Bodilmarie Rasmusdatter, 1½, datter af huusmand Rasmus Larssen Gjørtler, i Kingstrup
1817, 2305, 0905, Anne Jacobsdatter, 56, i Taarup. Gaardmand Jakob Pederssen
1817, 0511, 0911, Maren Larsdatter, 6 uger, datter af gaardmand Lars Nielssen, i Lunge
1818, 1001, 1301, Kirsten Andersdatter, 39, i Kingstrup. Huusmand Povel Skræder
1818, 1901, 2801, Maren Nielsdatter, 58, i Lunge. Selvejer og gaardmand Rasmus Larssen
1818, 1602, 2402, Maren Clausdatter, 72, i Kingstrup. Indsidder Espen Andressen
1818, 1802, 2702, Karen Hansdatter, 18, i Gjelsted. Smed Anders Jenssen
1818, 1205, 1705, Karenmarie Hansdatter, 10 dage, datter af gaardmand Hans Nielsen, i Kingstrup
1818, 0506, 0706, Anne Thomasdatter, enke og almisselem, boesiddende i Kingstrup
1818, 0407, 0907, Annekirstine Jepsdatter, 65, i Lunge. Boelsmand Knud Hanssen Snedker
1818, 1707, 2207, Ane Marie Nielsdatter, 32, i Kingstrup. Inderste Anders Frederikssen
1818, -, 0208, Giertrud Thomasdatter
1818, 0309, 0709, Anemarie Pedersdatter, 22, i Gjelsted Taarup. Gaardmand Peder Nielssen
1818, 0511, 0811, Mette Larsdatter, almisselem, tilhuse hos Mads Hanssens enke, i Taarup
1819, 1403, 2203, Maren Jørgensdatter, 60, i Hønderuphovgaard. Gaardmand Hans Nielssen
1819, 3003, 0604, Marie Kirstine Rasmusdatter, 5½, datter af huusmand og gjørtler Rasmus Larssen, i Kingstrup
1819, 0106, 0606, Ane Cathrine Pedersdatter, 5½, datter af gaardmand Peder Esbenssen, i Kingstrup
1819, 0306, 0706, Maren Pedersdatter, 30, paa Hønderup Mark. Almisselem Mads Larssen
1819, 1509, 2009, Kirsten Rasmusdatter, enke, 30, i Lunge. Selvejergaardmand Rasmus Larssen
1819, 1710, 2510, Kirsten Jørgensdatter, 18½, i Taarup. Datter af afgangne gaardmand Jørgen Jacobssens enke
1820, 2101, 2801, Karen Jørgensdatter, enke, 83, i Gielsted Bye. Gaardmand Hans Rasmussen
1820, 2201, 3001, Ane Cathrine Nielsdatter, 7 maaneder, datter af huusmand Niels Hanssen
1820, 2601, 0602, Karen Olsdatter, enke, 82, ved Holme. Skomager Jakob Nielsen
1820, 0704, 1404, Ane Dorthe Hansdatter, 32, i Taarup. Selvejergaardmand Anders Hanssen
1820, 0306, Juni, Ane Cathrine Jørgensdatter, enke, 66, i Kindstrup. Fæstehuusmand Jørgen Rasmussen
1820, 3107, 0408, Maren Hansdatter, 43½, i Taarup. Gammel Hans Jørgenssen
1820, 1809, 0510, Ane Magrethe Rasmusdatter, 2½, datter af huusmand Rasmus Pedersen, i Kindstrup
1820, 2311, 2911, Magrethe Larsdatter, enke, 78, i Taarup. Jesper Hanssen
1820, 0812, 1412, Ane Kirstine Andersdatter, 33, i Kindstrup. Huusmand Niels Rasmussen
1820, 2012, 2612, Kirsten Andreasdatter, 5, datter af huusmand Andreas Johansen, i Hønnerup
1821, 0902, 1502, Ane Kirstine Christensdatter, 3, datter af indsidder Christen Poulssen, i Kindstrup
1821, 1602, 2202, Ane Madsdatter, 2, datter af huusmand Mads Hanssen, i Kindstrup
1821, 2702, 2403, Mette Sophie Madsdatter, 7, datter af huusmand Mads Hanssen, i Kindstrup
1821, 1104, 1704, Anemarie Madsdatter, 44, i Kindstrup. Gaardmand Niels Nielsen
1821, 0405, 0705, Anekatrine Hansdatter, 3, datter af tjenestepige Birthe Krestensdatter
1821, 2905, 0406, Johanne Hansdatter, 3, datter af huusmand Hans Nielssen, i Gielsted Taarup
1821, 1006, 1506, Aneke Nicoline Hansine Jørgensdatter, 13, datter af selvejergaardmand Jørgen Nielssen, i Holme
1821, 2206, 2806, Anne Nielsdatter, 18, i Kindstrup. Datter af selvejergaardmand Niels Nielssen
1821, 0307, 0707, Dorthe Madsdatter, 4, datter af indsidder Mads Larssen, paa Hønderup Mark
1821, 1708, 2208, Kirsten Nielsdatter, 4½, datter af huusmand Niels Rasmussen, i Kindstrup
1821, 3108, -, Anekatrine Hansdatter, 2½, datter af huusmand Hans Christophersen, ved Holme
1821, 1211, 1911, Maren Jensdatter, 15½, datter af sognefoged og selvejer Jens Jenssen, i Kingstrup
1821, 2511, 2911, Karenmarie Jensdatter, 8 uger, datter af huusmand Jens Pederssen, i Kindstrup
1821, 0112, 0812, Karen Jensdatter, 7, datter af selvejergaardmand Jens Jenssen, i Kindstrup
1821, 2012, 2412, Ane Marie Nielsdatter, 23, paa Fluebjerg. Indsidder Rasmus Nielsen
1821, 2612, 03011822, Johanne Pedersdatter, enke, 70, i Kindstrup. Boelsmand Knud Larssen
1821, 2712, 03011822, Marie Cathrine Hansdatter, 4, datter af gaardmand Hans Hanssen, i Lunge
1822, 0601, 1201, Karen Marie Larsdatter, 10, datter af gaardmand Lars Nielsen, i Lunge
1822, 2502, 0303, Karen Magrete Nielsdatter, 7, datter af huusfæster Niels Hanssen, i Kindstrup
1822, 0204, 0904, Maren Andersdatter, 5½, datter af huusfæster Anders Frederiksen, i Fyrkjærhuset ved Holme
1822, 1004, 1604, Pernille Sørensdatter, almisselem, 71, i Kindstrup
1822, 2004, 2504, Maren Andersdatter, enke, 52, i Kindstrup. Rasmus Gjørtler
1822, 1105, 1605, Ane Sophie Friderichsdatter, tjenestepige, 20, hos gaardmand Hans Nielssen, i Kindstrup
1822, 1305, 1705, Karen Madsdatter, 79, i Taarup. Aftægtsmand Peder Christofferssen
1822, 2505, 2805, Ane Nielsdatter, enke og almisselem, 87, i Kindstrup. Jørgen Jørgensen
1822, 2606, 3006, Ane Jørgensdatter, enke, 76, opholdende sig i Høihuset. Rasmus Hanssen
1822, 0812, 1412, Martha Charlotte Jacobsdatter, 42, i Gielsted Taarup. Gaardmand Jacob Pederssen
1822, 1812, 2312, Ane Marie Nielsdatter, 41, i Gielsted. Indsidder Niels Jørgenssen
1822, 2412, 2912, Maren Jørgensdatter, tjenestepige, 25, hos gaardmand Peder Sørenssen, i Kindstrup
1823, 1301, 2001, Ane Marie Jørgensdatter, 26, i Gielsted. Fæstegaardmand Anders Nielssen
1823, 2601, 0102, Maren Andersdatter, ugift indsidderske, 50, hos Lene Skræders, i Kindstrup
1823, 1502, 2202, Kirsten Madsdatter, ugift, 38, opholdende sig hos broderen Anders Madssen, i Fryden
1823, 2104, 2504, Ane Cathrine Nielsdatter, 3, datter af huusmand Niels Hanssen, i Kindstrup
1823, 2305, 2705, Maren Nielsdatter, 82, i Hønderup. Huusmand Jens Anderssen
1823, 0609, 1109, Ane Nielsdatter, 37, i Hønderup. Huusmand Jørgen Mortenssen
1823, 1312, 1912, Karen Hansdatter, enke, 79, opholdende hos gaardmand Stephan Jørgensen, i Taarup. Hans Nielssen
1824, 1701, 2301, Kirstine Christophersdatter, 4, datter af smed Christopher Pederssen, i Taarup
1824, 1302, 2002, Kirsten Larsdatter, 70, i Lunge. Gaardmand Anders Hanssen
1824, 0503, 1203, Magdalena Hansdatter, enke, 85, Kindstrup. Huusmand Ole Marcussen
1824, 0804, 1504, Anekatrine Nielsdatter, 38, i Hønderup. Huusmand Niels Rasmussen
1824, 1804, 2604, Ane Rasmusdatter, 41, i Hønderup. Selvejergaardmand og landmaaler Jørgen Sørenssen
1824, 0706, 1106, Diderikke Nielsdatter, 73, i Gielsted Taarup. Aftægtsmand Peder Nielssen
1824, 0508, 0808, Kirsten Pedersdatter, enke, 73, i Hønnerup. Morten Anderssen
1824, 0110, 0810, Maren Kragh f. Dorph, madam, 24, i Gielsted Præstegaard. Født i Nakskov. Sognepræst M. G. Krag
1825, 0303, 0803, Ane Pedersdatter, tjenestepige, 17, datter af Ane Nielsdatter, hjemme i Lunge
1825, 1606, 2106, Dorthe Andersdatter, 37, i Kindstrup. Indsidder Mads Hanssen
1825, 1906, 2106, Maren Madsdatter, 2 og 9 maaneder, datter af huusmand Mads Hanssen, i Kindstrup
1825, 0207, 0907, Anemagrethe Larsdatter, 56, ved Gielsted Kirke. Boelsmand Chresten Jacobssen
1825, 1309, 1909, Ane Clausdatter, 64, paa Flueberg. Huusmand Chresten Bech
1825, 0810, 1510, Ane Rasmusdatter, 68, i Lunge Skov. Huusfæster Christen Pederssen
1825, 1510, 2110, Maren Jørgensdatter, 63, paa Fluebjerg. Huusmand Peder Jørgenssen
1825, 1910, 2410, Wilhelmine Johannisdatter, tjenestepige, 25, i Kindstrup
1825, 1112, 1712, Else Maria Christensdatter, 6, datter af huusmand Christen Pederssen, i Rughavehuset
1825, -, -, Karen Larsdatter, enke, i Lunge. Peder Rasmussen. Død i Viby Ellegaard, Udby Sogn
1826, 1801, 2201, Maren Jørgensdatter, 18 dage, datter af boelsmand Jørgen Hanssen,  i Ludvigsh..
1826, 1003, 1703, Maren Jørgensdatter, 32, i Kindstrup. Boelsmand Lars Knudssen
1826, 1204, 1904, Abelonne Steensdatter, 59, i Ludvigsstedet. Boelsmand Jakob Hanssen
1826, 3005, 0406, Ane Marie Hansdatter, 37, i Syvkjærhuset. Indsidder Niels Pederssen
1827, 1602, 2302, Ane Pedersdatter, 31, i Hønnerup. Gaardmand Hans Nielsen
1827, 0604, 1204, Pernille Larsdatter, enke, 74, i Kindstrup. Indsidder Mads Rasmussen
1827, 1105, 1605, Karen Marie Jensdatter, 2, datter af afgangne huusmand Jens Pederssen, i Kindstrup
1827, 2206, 2606, Anekathrine Andersdatter, 83, i Taarup. Fæstegaardmand Hans Jenssen
1827, 1308, 1608, Ane Marie Hansdatter, 57, i Lunge. Huusmand Peder Mikkelssen
1827, 1910, 2410, Karen Dorthea Nielsdatter, 48, i Lunge. Indsidder Christen Madssen
1828, 0902, 1602, Magrethe Nielsdatter, 23, i Hønnerup. Selvejergaardmand Jørgen Sørenssen
1828, 0603, 1203, Mette Henrichsdatter, 61, paa Lunge Mark. Aftægtsmand Jørgen Larssen
1828, 0304, 0704, Mette Kathrine Hansdatter, enke og almisselem, 84, i Kindstrup. Almisselem Nis Olssen
1828, 0804, 1204, Maren Knudsdatter, 30, i Kindstrup. Datter af afgangne huusmand Knud Anderssen
1828, 1305, 1805, Ane Marie Jørgensdatter, 14 uger, datter af enkemand Jørgen Sørenssen, i Hønnerup
1828, 2205, 2805, Ane Nielsdatter, 58, i Taarup. Huusmand Anders Hanssen
1828, 2905, 0206, Ane Marie Jørgensdatter, enke, 48, i Kindstrup. Huusmand Jens Jespersen
1828, 2606, 3006, Elisabeth Jørgensdatter, enke, 82, opholdende sig i Holme. Skræder Smidt, i Assens
1828, 0807, 1107, Stine Marie Knudsdatter, 16, datter af huusmand Knud Hanssen, af Lunge
1828, 1808, 2108, Ane Jensdatter, 40, i Kindstrup. Huusmand Mads Hanssen
1828, 2909, 0510, Kirsten Pedersdatter, enke, 94, paa Hønnerup Mark. Mikkel Jørgenssen
1828, 2810, 0111, Sidsel Rasmusdatter, 8 dage, datter af huusmand Rasmus Olssen, i Kindstrup
1828, 1211, 1711, Ane Marie Rasmusdatter, 23, i Lunge. Boelsmand Rasmus Jenssen
1828, 0912, 1412, Ane Kathrine Olsdatter, indsidderske, 84, hos gammel Lars Hanssen, i Gjelsted
1828, 1412, 1912, Ane Kathrine Pedersdatter, 5½, datter af gaardmand Peder Esbensen, i Kindstrup
1829, 0402, 0902, Else Madsdatter, 75, i Kindstrup. Huusmand Hans Henrikssen
1829, 1602, 2302, Ane Dorthe Andersdatter, 4 og 3 maaneder, datter af gaardmand Anders Hanssen, i Taarup
1829, 1902, 2702, Ane Marie Jørgensdatter, 28 og 9 maaneder, i Nydam. Datter af aftægtsmand Jørgen Hanssen
1829, 1902, 2702, Maren Pedersdatter, 66, paa Fluebjerg. Huusmand Anders Anderssen
1829, 0403, 0803, Maren Hansdatter, almisselem, 84, i Kindstrup
1829, 1803, 2203, Birthe Kirstine Knudsdatter, 3 dage, datter af huusmand Knud Bendixen, paa Lunge Mark
1829, 2503, 3103, Ane Nielsdatter, 84, i Hønnerup. Huusmand Niels Nielsens moder
1829, 1004, 1504, Maren Rasmusdatter, 2, datter af huusmand Rasmus Olssen, i Kindstrup
1829, 0205, 0705, Maren Andersdatter, enke, 91, Kindstrup. Rasmus Larssen
1829, 2807, 0308, Anekatrine Jørgensdatter, 38, paa Fluebjerg. Huusmand Claus Christenssen
1829, 0208, 0608, Johanne Pedersdatter, 38, i Kindstrup. Fæstehuusmand Peder Hanssen
1829, 2408, 2908, Thrine Marie Olesdatter, 34, i Lunge. Fæstegaardmand Peder Jenssen
1829, 0110, 0410, Ane Dorthea Clausdatter, 15 uger, datter af huusmand Claus Christensen, paa Fluebjerg
1829, 0110, 0810, Karen Nielsdatter, 9 uger, datter af huusmand Niels Christenssen, i Lunge
1829, 1511, 2411, Mette Sophie Hansdatter, 22, i Kindstrup. Gaardmand Jeppe Pederssen
1829, 1911, 2611, Mette Marie Hansdatter, enke, 85, i Kindstrup. Almisselem Frantz Johansen
1829, 1712, 2312, Else Bendixdatter, 75, i Kindstrup. Indsidder Jørgen Jenssen
1830, 0201, 0701, Ane Magrethe Larsdatter, 1, datter af fruentimmer Karen Andersdatter, i Kindstrup
1830, 1802, 2602, Ane Cathrine Larsdatter, enke, 89, i Hønnerup. Gaardejer ...
1830, 2602, 0403, Ane Marie Rasmusdatter, enke, 73, i Højgaarden. Gaardmand Niels Pederssen
1830, 2503, 3103, Kirsten Larsdatter, enke, 70, i Taarup. Huusmand Knud Klaussen
1830, 1204, 1704, Christiane Madsdatter, 60, i Hønnerup. Huusmand Andreas Johanssen
1830, 1704, 2204, Karen Sørensdatter, 22, i Kragsbjerg. Huusmand Søren Sørenssen
1830, 1105, 1705, Maren Jensdatter, 30, i Lunge. Huusmand Jens Pederssen
1830, 1405, Maj, Kirsten Christiansdatter, 11, datter af huusmand Christian Poulssen, i Kindstrup
1830, 2705, 0206, Karen Nielsdatter, 16, datter af gaardmand Niels Nielssen, i Kindstrup
1830, 1306, 1906, Arngoth Ulrikke Johansdatter, enke, 79, i Taarup. Gaardmand Mads Hanssen
1830, 2706, 1207, Mette Kirstine Olesdatter, enke, 68, i Kindstrup. Smed Knud Anderssen
1830, 1708, 2108, Gjertrud Larsdatter, ugift fruentimmer, 64, i Kindstrup
1830, 0909, 1509, Ane Kirstine Johansdatter, 7, datter af huusmand Johan Jokumsen, i Kindstrup
1830, 1910, 2410, Gjertrud Sørensdatter, enke, 76, i Kindstrup. Almisselem Ole Mikkelsen
1830, 2510, 3110, Ane Kirstine Clausdatter, 3, datter af huusmand Claus Knudssen, i Taarup
1830, 0712, 1312, Maren Andersdatter, 32, Kindstrup. Huusmand og hjulmand Knud Espenssen
1830, 1712, 2212, Maren Rasmusdatter, 90, Kindstrup. Huusmand Peder Jenssen
1830, 2612, 01011831, Mette Sophie Jeppessen, 3 dage, datter af gaardmand Jeppe Pederssen, i Kindstrup
1831, 1901, Januar, Karen Hansdatter, 16, datter af huusmand Hans Christofferssen, ved Holme
1831, 2803, 0704, Anemarie Nielsdatter, 54, i Lunge. Boelsmand Rasmus Jensen
1831, 0404, 0904, Maren Madsdatter, almisselem, 52, i Kindstrup Fattighuus
1831, 2205, -, Johanne Larsdatter, enke, 82½, opholder sig i Taarup. Mads Jørgensen
1831, 1706, 2406, Ane Marie Hansdatter, enke, 69, af Hønnerup. Gaardmand Ole Rasmussen
1831, 1709, 2209, Birthe Marie Rasmusdatter, 47, i Høikjerhuset. Huusmand Niels Jørgenssen
1831, 2410, 3110, Anemarie Jørgensdatter, Gjelsted. Gaardmand Anders Nielssen
1831, 1411, November, Kirsten Madsdatter, enke og aftægtskone, 102, i Holme. Lars Hanssen
1831, 1411, November, Ane Jensdatter, 28, i Lunge. Gaardmand Mads Rasmussen
1831, 1611, November, Maren Henrikssen, 8 maaneder, datter af Anemagrethe Pedersdatter, i Gjelsted
1831, 2112, 2912, Ane Jørgensdatter, enke, 84, i Holmegaard. Selvejer Niels Jenssen Holme
1831, 2512, 3012, Ane Katherine Andersdatter, almisselem og enke, 58, i Lunge. Mads Christensen
1832, 3003, 0404, Cathrine Hansdatter, 9, ved Holme, datter af huusmand Hans Chrestophersen Bødker
1832, 0504, 1304, Christiane Marie Bruun f. Knoph, 73½, paa Hønneruplund. Selvejergaardmand Anders Pedersen Bruun
1832, 2704, 0505, Marie Kirstine Larsdatter, 39, i Taarup. Huusmand Winther Larssen
1832, 1705, 2205, Anemarie Jørgensen, 10 uger, datter af landmaaler Jørgen Sørenssen, i Hønnerup
1832, 0206, 0606, Elsemarie Christensdatter, 5, datter af huusmand Christen Anderssen, i Gjelsted Mosehuus
1832, 2206, 2906, Christine Hansdatter, 11, datter af huusmand og bødker Hans Chrestofferssen, i Holme
1832, 2008, 2508, Ane Pedersdatter, 42½, i Kindstrup. Landmaaler Lars Hansen
1832, 1110, 1410, Maren Andersdatter, 1½, datter af huusmand Anders Larsen, i Lunge
1832, 0211, 0911, Ane Margrete Hansdatter, enke, 69, i Taarup. Gaardmand Jørgen Jakobsen
1832, 1111, 1611, Ane Marie Christiansdatter, 73, paa Fragsbjerghuset. Huusmand Jens Andersen
1832, 1211, 1611, Anne Kirstine Andersen, 6 uger, datter af boelsmand Anders Knudsen, i Kindstrup
1832, 2612, 3112, Ane Hansdatter, indsidderske, 40, i Kindstrup Hospital
1833, 2501, 3101, Elisabet Larsdatter, almisselem og enke, 69, ved Holme. Skomager Hans Pedersen
1833, 2703, 3103, Ane Katrine Jensen, 6 uger, datter af huusmand Jens Olsen, i Kindstrup