Ørslev, 1851-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1851-1891, Ørslev sogn, Vends herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1851, 1209, 1709, Anders Pedersen, aftægtshuusmand, 77, i Ørslev
1852, 0405, 1005, Peder Nielsen, gaardmand, 44, i Tellerup
1852, 0207, 0807, Mads Jørgensen, møller, 65, i Hybeks Mølle
1852, 0507, 0907, Jakob Johansen, 20, i Ellesø. Søn af afdøde Johan Jørgensen
1853, 1401, 2301, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Christoffer Pedersen, i Ellesø
1853, 1411, 2111, Thomas Larsen, huusmand, 81, paa Tybring Mark
1853, 0502, 1302, Anders Christian Andersen, 7 uger, søn af gaardmand Anders Hansen, Ulsrod
1854, 0701, 1201, Peder Nielsen, aftægtshuusmand, 83, i Ruerne
1854, 1601, 2501, Hans Henrich Jeppesen, birkedommer, 61, paa Kjerlingberg
1854, 1502, 1902, Johan Peter Samuelsen, 9 maaneder, søn af indsidder Samuel Hansen
1854, 3006, 0507, Ludvig Wilhelm Hindsgaul, indsidder, 37, i Ruerne
1854, 1908, 2608, Mads Larsen, huusmand, 75, i Tellerup
1855, 2202, 2802, Niels Pedersen, huusmand, 44, i Ørslev Ovnhuus
1855, 0103, 0903, Willum Jensen, skovfoged, 66, paa Tybrind
1855, 1704, 2404, Niels Jensen, aftægtsgaardmand, 77, i Ørslev
1855, 3004, 0705, Mads Jensen, gammel ungkarl, 79, i Kohaugen
1855, ..12, 2912, Christian Hansen, møllersvend, 54, i Hylken Mølle
1856, 1502, 2202, Anders Hansen, 28, i Ørslev. Søn af gaardmand Hans Jørgensen
1856, 1804, 2704, Dødfødt dreng, søn af ungkarl Niels Christoffersen og Karen Christoffersen, af Ellesøe
1856, 2904, 0605, Hans Jørgen Larsen, 24, i Ørslev. Søn af gaardmand Lars Hansen
1856, 2608, 3108, Christian Nielsen, huusmand, 37½, i Ørslev
1856, 1609, 2209, Jens Henrichsen, gaardmand, 56, i Ellesøe
1856, 1410, 2310, Jørgen Mortensen, 70. Hylken Møllers broder
1857, 0501, 0801, Hans Mortensen, ladefoged, 28, Tybrind
1857, 0204, 0704, Anders Wilhelmsen, almisselem, 76, i Ørslev
1857, 0304, 1004, Jørgen Samuel Hansen, indsidder, 39, i Ørslev
1857, 2105, 2405, Henrich Jørgensen, tjenestekarl, 53, i Ørslev
1857, 2305, 2605, Emil Gottfriedsen, 3 maaneder, søn af dr. Gottfriedsen, paa Tybrind
1857, 1112, 1712, Hans Madsen, gaardmand, 56½, i Kohaugen
1857, 2212, 2912, Wilhelm Gottfreidsen, læge, 31, paaTybrind
1858, 2203, 3003, Niels Jørgensen, gaardmand, 37½, i Tellerup
1858, 0612, 1212, Lars Jørgensen, 3 uger, søn af indsidder Jørgen Jørgensen, i Ørslev
1858, 2812, 02011859, Niels Hannibalsen, 64, af Bøgebjerghuus
1859, 0801, 1301, Hans Peder Sørensen, 1, søn af indsidder Frederich Jensen, i Bøgebjerg
1859, 1402, 2302, Jørgen Hansen, aftægtsgaardmand, 87, i Tellerup
1859, 0905, 1405, Jens Jørgen Jensen, 1, søn af huusmand Jens Jensen, paa Tybrind Mark
1859, 1106, 1706, Jørgen Hansen Bødker, huusmand, 67, i Ørslev
1859, 2306, 2706, Jørgen Rasmussen, 1½, søn af indsidder og snedker Hans Rasmussen, i Tellerup
1859, 1407, 2007, Jørgen Jensen, 10½, søn af indsidder Jens Pedersen, af Fauermosehuset
1859, 1708, 2108, Anders Jørgen Andersen, 1½, søn af Anders Hansen, af Ulsrod
1860, 1905, 2405, Anders Jørgensen, 43, i Ørslev. Søn af smed Jørgen Nissen
1860, 2408, 0209, Dødfødt dreng, søn af Jørgen Eriksen, Hybeks Mølle
1860, 2110, 2910, Hans Jørgensen, aftægtsgaardmand, 79 og 3 maaneder, i Ørslev
1861, 0305, 1105, Hans Larsen, huusmand, 63, i Tellerup
1861, 0206, 0806, Søren Mortensen, møller, 69, i Hylken Mølle
1861, 1511, 2411, Anders Hansen Andersen, 1 dag, søn af huusmand Hans Andersen, i Ruerne
1862, 1806, 2506, Peder Nielsen, aftægtsgaardmand, 73½, i Ørslev
1863, 3101, 0702, Jens Pedersen, gaardmand, 60, paa Daaretofte
1863, 1003, 1603, Peder Nielsen, huusmand, 55, i Ørslev
1863, 2910, 0511, Claus Hansen, ungkarl, 2?, i Tinghuset
1863, 1111, 1811, Jørgen Hansen, aftægtsgaardmand, 84, i Ørslevskov
1863, 0703, 1503, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Pedersen, Ruerne
1864, 1104, 1404, Jørgen Andersen Sørensen, arrestant, 23
1864, 2804, 0105, Niels Hansen Clemmensen, soldat ved 13 Regiment, 27
1864, 1905, 2305, Carl Wilhelm Jensen, 9 dage, søn af dr. Marius Jensen, paa Lilliendahl
1864, 2208, 2708, Jens Jørgensen, 5, søn af gaardmand Jørgen Hansen, i Tellerup
1864, 1809, 2609, Jørgen Larsen, aftægtsgaardmand, 80, i Kohaugen
1864, 1410, 1610, Christian Thomsen, 3 uger, søn af tjenestepige Katrine Marie Thomsen, paa Tybrind
1864, 1011, 1612, Lars Jørgen Poulsen, 1½, søn af huusmand Jørgen Poulsen, i Tellerup
1865, 0401, 0901, Jørgen Jørgensen, 14 dage, søn af gaardmand Anders Jørgensen, i Ørslev
1865, 2610, 0311, Jørgen Andersen, aftægtsgaardmand, 77, af Ellesøe
1865, 0111, 0611, Christen Madsen, svinevogter, 40, paa Tybrind
1865, 3011, 0712, Jens Jensen, huusmand, 54, paa Tybrind Mark
1866, 2208, 2608, Mads Rasmussen, 1 dag, søn af Rasmus Andersen, i Gammeldam
1867, 0102, 0602, Mads Larsen, almisselem, 75, i Ellesø Familiehuus
1867, 2405, 3105, Peder Jørgensen, aftægtshuusmand, 64, i Ruerne
1867, 0611, 1011, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Kirstine Samuelsen, i Ørslev
1867, 1512, 2212, Jørgen Jespersen, almisselem, 87, i Ørslev
1868, 1401, 1901, Isak Larsen, fattiglem, 88, i Ellesøe
1868, 2301, 3101, Jens Jørgen Frederiksen, 17, i Ørslev. Søn af gaardmand Frederik Jensen
1868, 2707, 0108, Hans Pedersen, gaardmand og sognefoged, 75, i Ørslev
1868, 2808, 0209, Jørgen Nissen, aftægtsmand, 73, i Ørslev
1868, 2709, 0210, Anders Peder Jørgensen, 5, søn af gaardmand Jørgen Hansen, i Ørslev
1869, 1001, 1801, Christen Jespersen, huusmand, 68, i Ørslev
1869, 1901, 2601, Jens Pedersen, gaardmand, 50, i Ellesø
1869, 2402, 0203, Niels Thomsen, gaardmand, 59, i Ørslev
1869, 2909, 0510, Hans Jørgensen, smed og huusfæster, 70 og 9 maaneder, i Ruerne
1869, 2909, 0610, Rasmus Andersen, gaardmand, 63½, i Gammeldam
1870, 3108, 0609, Lars Hansen, gaardfæster, 68½, i Ørslev
1870, 0909, 1509, Niels Nielsen, almisselem, 68 og 9 maaneder, i Ellesø
1870, 2312, 01011871, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Jørgen Hansen, i Tellerup
1871, 2101, 2901, Dødfødt dreng, søn af huusfæster Niels Pedersen, i Ruerne
1871, 2501, 0102, Gorm Sørensen, huusfæster, 55, i Ørslev
1871, 0607, 1107, Hans Jensen, ungkarl, 44, i Ellesø. Søn af gaardfæster Jens Hansen
1871, 2107, 2407, Hans Hansen, aftægtsmand, 80, paa Tybrind
1871, 1308, 1808, Sophus Christel Evers Kjær, forvalter, 21, paa Als. Søn af gaardfæster Frederik Kjær, i Ellesø
1871, 1011, 1811, Mads Christoffersen, aftægtsgaardmand, 84, i Ørslev
1872, 1701, 2101, Niels Christensen, fattiglem, 79, i Ellesø
1872, 2001, 2601, Niels Pedersen, 19, i Ruerne. Søn af huusfæster Peder Hansen
1872, 0612, 1312, Jørgen Johansen, aftægtsgaardmand, 74, i Tellerup
1872, 0912, 1312, Lars Peder Nielsen, 20, i kost hos Christian Christiansen, i Daaretofte
1873, 0105, 1005, Anders Jørgensen, gaardfæster, 49½, i Ørslev
1873, 0306, 0906, Hendrik Jensen, gaardfæster, 45, i Ellesø
1873, 2907, 0308, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jacob Hansen, i Lavningbæk
1873, 2810, 0411, Hans Christoffersen, 34, i Ellesø. Søn af gaardfæster Christoffer Pedersen
1874, 1301, 1901, Niels Jørgen Nielsen, tjenestekarl, 35, paa Tybrind
1874, 1102, 1902, Jens Jensen, aftægtsgaardmand, 83 ½, i Ørslev
1874, 1502, 2402, Mathias Vilhelm Cramer, pensionist, 77½, i Hylken Mølle
1874, 1504, 2104, Hans Chr. Andersen, 3 uger, søn af Ane Johanne Hansen, af Ørslev
1874, 0805, 1005, Dødfødt dreng, søn af væver Rasmus Ludvig Hindsgaul, i Ørsbjerg
1874, 2708, 0209, Hans Larsen, aftægtsmand, opholdt sig ved skræder Jens Herlev Hansen, i Ørlsev. Aftægtsmand i Ejby
1874, 0610, 1310, Jens Herlev Hansen, skræder og husfæster, 54½, i Ørslev
1875, 2301, 3001, Lars Nielsen, bestyrer, 37, af Henrik Jensens enkes gaard, i Ellesø
1875, 3101, 0402, Lars Jespersen, almisselem, 75, i Ellesø
1875, 1002, 1802, Niels Pedersen, gaardfæster, 74, i Tellerup
1875, 2302, 2802, Peder Andersen, 9 uger, søn af afdøde Lovise Kathrine Andersen, tjente paa Vedellsborg. Plejebarn ved arrestforsvarer Wiile
1875, 0108, 0608, Hans Hansen, 5 maaneder, søn af tjenestekarl Niels Hansen og ugift tjenestepige Karen Hansen, i Sønder Aaby. Plejebarn ved arrestforsv. Viile
1875, 0409, 0809, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Hans Jørgensen, i Ørslev
1876, 2107, 2607, Niels Hansen, 23 dage, søn af Jakob Hansen, i Lavningbæk
1877, 0602, 1302, Poul Lauritzen, almisselem og gift, 72, i Ellesø
1877, 0305, 1105, Johan Hansen, aftægtsmand og gift, 75, i Ørslev
1877, 2808, 3108, Carl Viggo Rasmussen, tjenestekarl, 24, paa Tybrind
1878, 0603, 1303, Niels Jørgensen, aftægtsmand, i Bøgebjerghus. Besøg hos en datter i Kauslunde Sogn
1879, 0303, 1003, Anders Rasmussen, gaardfæster, 77, i Ørslev
1879, 0505, 1205, Mads Clemmensen, almisselem, 76, i Ruerne
1879, 1005, 1705, Jens Christian Rasmussen, 20, i Ørslevskov. Søn af gaardfæster Rasmus Madsen
1879, 3007, 0408, Niels Peder Hansen, tjenestekarl, 25, paa Tybrind
1880, 0702, 1402, Niels Larsen, husfæster, 72, i Ellesø
1880, 0603, 1503, Anders Jensen, tjenestekarl, 34, i Ronæs. Født i Toftegaard, Ørslev Sogn
1880, 1704, 2304, Anders Christian Jørgensen, 10 maaneder, søn af gaardfæster Hans Jørgensen, i Ørslev
1880, 1704, 2304, Søren Madsen Hansen, 10, søn af indsidder Hans Hansen, i Ørslev
1880, 1406, 1906, Peder Hansen, husfæster, 79, i Ruerne
1880, 2106, 2506, Peder Hansen, tjenestekarl, 34½, ved Anders Jørgensens enke, i Ørslev
1880, 3006, 0607, Jens Jensen, skrædersvend, 25, hos moderen enke, i Ørslev. Søn af skræder Jens Herløv Hansen
1880, 1107, 1507, Sophus Madsen, dugmagersvend og vagabonderende, 34, i Kjærlingbjerg Arresthus
1880, 2812, 06011881, Jens Hansen, gaardfæster og enkemand, 90, i Ellesø
1881, 2901, 0402, Carl Jørgen Hansen, 1½, søn af gaardfæster Lars Hansen, i Ørslev
1881, 0902, 1702, Niels Christian Christensen, enkemand og aftægtsmand, 78, i Føns. Tidligere husfæster i Ellesø
1881, 1306, 1706, Henrik Frederiksen, indsidder og arbejdsmand, 43, i Ruerne
1882, 0602, 1102, Jakob Hansen, 7 uger, søn af huslejer Jakob Hansen, i Lavningbækhuset
1882, 2303, 3003, Petrus Marinus Jørgensen. ½, plejebarn hos bødker Peder Jensen, i Ørslev
1882, 1205, 1705, Hans Laurits Pedersen, 3, søn af husfæster Rasmus Pedersen, i Ruerne
1882, 1308, 1908, Carl Vilhelm Marius Jensen, praktiserende læge, 63, paa Liliedal
1883, 2503, 0204, Christoffer Pedersen, aftægtsgaardmand, 82, i Ellesø
1883, 0206, 0706, Niels Jensen, gaardfæster, 39, i Ørslev
1883, 2308, 2708, Christian Rasmussen, tjenestekarl, 37, ved politiassistent Seest
1883, 3012, 05011884, Poul Jørgensen, husfæster, 64, Ellesø Mark
1884, 1908, 2308, Gustav Madsen, 7 dage, søn af gaardfæster Søren Vedege Madsen, i Ellesø
1884, 0710, 1310, Niels Jensen, bødker, 45, paa Tybrind
1885, 1108, 1508, Niels Poulsen, tjenestekarl, 18, i Tellerup. Søn af husmand Jørgen Poulsen
1887, 1303, 2103, Frederik Jensen, gift gaardfæster, 71, i Ørslev
1887, 1606, 2106, Anders Hansen, gift gaardfæster, 65, i Ulsrod
1887, 2608, 0209, Thorvald Schroll, gift birkedommer, 47, Kjerlingbjerg
1887, 1409, 2009, Jørgen Peder Pedersen, gift gaardfæster, 27, i Balslev
1887, 2709, 0510, Frederik Christian Poulsen, 16, i Tellerup. Søn af husfæster Jørgen Poulsen
1888, 0603, 1103, Lars Andersen, enkemand, væver og almisselem, 79, i Ørslev
1888, 0904, 1504, Frederik Evald Pedersen, 9 maaneder, søn af husfæster Rasmus Pedersen, i Ruerne
1888, 1212, 1612, Laurits Anton Sørensen, 1, søn af huslejer Christen Sørensen, i Fauermosehuset
1889, 1805, 2305, Lars Hansen, gift gaardfæster, 58, i Ørslev
1889, 2505, 2905, Rasmus Madsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 70, i Ørslevskov
1889, 2509, 2809, Hans Kristensen, 10 dage, søn af mølleforpagter Kristen Kristensen, i Hylken Mølle
1890, 2601, 3101, Nikolaj Christoffersen, 7 maaneder, søn af gaardfæster Niels Peter Christoffersen, i Ellesø
1890, 0104, 0804, Carl Christian Jensen, 4 maaneder, søn af gaardfæster Jørgen Jensen, i Kohaven
1890, 1704, 2104, Hans Peter Nielsen, gift gaardfæster, 49, i Ørslev
1890, 1006, 1406, Simon Johansen, arbejdsmand, 40, paa Tybrind. Boer i Lavningbækhus
1890, 1606, 2106, Jørgen Hansen, gift gaardfæster, 75½, i Ørslev
1890, 1609, 2309, Peder Jakobsen, enkemand og fhv. gaardejer, 74, nu hos broderen, i Gammeldam. Gaardejer i Jylland
1890, 2410, 2910, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jens Julius Kristensen og Ane Margrethe Andersen, 27, i Lavningbæk i Ørslev Sogn
1890, 2011, 2311, Dødfødt dreng, søn af afdøde huslejer Simon Johansen og enke Marie Kirstine Jensen, i Lavningbækhus
1891, 0802, 1202, Niels Nielsen, ugift røgter, 48, paa Tybrind
1891, 1504, 2204, Jens Jørgen Isaksen, gift husfæster, 75, i Ellesø
1891, 1505, 2105, Hans Pedersen, enkemand og almisselem, 79, i Familiehuset i Ellesø
1891, 0108, 0608, Jørgen Jeppesen, gift gaardfæster, 66, i Ørslev
1891, 2112, 2612, Hans Kristensen, 3 maaneder, søn af mølleforpagter Kristen Kristensen og Ellen Marie Hansen, i Hylken Mølle
1891, 2212, 2912, Peder Jørgen Rasmussen, ungkarl og malersvend, 28, opholder sig hos broderen gaardfæster Niels Rasmussen, i Ørslevskov. Født i Ørslevskov
1851, 0109, 2109, Karen Dorthea Jensen, 9 maaneder, datter af huusmand Jens Jensen, paa Tybrind Mark
1851, 2511, 0212, Ane Kirstine Jørgensdatter, 67, i Ørslev. Huusmand og smed Jørgen Nissen
1852, 1102, 1802, Juliane Nielsdatter, 80, i Ørslev. Aftægtsgaardmand Niels Jensen
1852, 3105, 0806, Maren Rasmusdatter, enke, 85, i Ellesø. Peder Pedersen
1852, 3010, 0711, Christiane Oelsdatter, almisselem, 76, i Ellesøe
1853, 0804, 1504, Kirsten Christiansdatter, 65½, Lamose Mølle
1854, 0904, 1404, Elisebeth Hansdatter, aftægtshuusmands enke, 66, i Ørslev
1853, 1011, 1611, Udøbt pige, 4 dage, datter af hr. doct. Ludvig Uldahl, paa Tybrind
1853, 2907, 0308, Maren Madsdatter, 36, i Tellerup. Datter af huusmand Mads Larsen
1855, 1402, 1802, Agatha Jørgensdatter, 45. Huusmand Niels Pedersen
1855, 2003, 2803, Karen Rasmusdatter, aftægtshuusmands enke, 76, i Tellerup
1855, 1304, 1804, Ane Jensdatter, enke, 83, i Ruerne. Peder Nielsen
1855, ..12, 2812, Ane Rasmusdatter, 75, i Gammeldam. Rasmus Andersens moder
1855, 1604, 2204, Ane Kirstine Nielsen, 15½, datter af afdøde huusmand Niels Pedersen, i Ørslev
1857, 0704, 1504, Ane Lovise Sørensdatter, enke, 78, i Ruerne. Hans Andersen
1857, 2004, 2604, Karen Margrethe Andersdatter, 56, i Tellerup. Indsidder Christen Hansen
1857, 0912, 1712, Ane Jensdatter, 67, i Kohaugen. Gaardmand Hans Madsen
1857, 2612, 02011858, Christiane Augusta v. Qvalen, 68 og 9 maaneder, Lilliendal
1858, 1401, 1701, Dødfødt pige, datter af ungkarl Niels Pedersen, Fluebjerg og Karen Kirstine Bonnesen, Ruerne
1858, 0503, 1203, Christiane Jørgensdatter, enke, 66, i Kohaugen. Gaardmand Jørgen Larsen
1858, 1303, 1903, Ane Elisebeth Sørensdatter, enke, 84, i ...onhuset. Huusmand Lars Andreasen
1858, 2705, 0206, Kirsten Hansen, tjenestepige, 30, paa Tybring
1858, 1811, 2411, Ane Nielsdatter, 30, i Ørslev. Indsidder Jørgen Jørgensen
1858, 3112, 07011859, Ane Johansdatter, 40, i Ellesøe. Huusmand Povel Jørgensen
1859, 1402, 2002, Dorthe Amalia Gormsen, 9½, datter af huusmand Gorm Sørensen, i Ørslev
1859, 1104, 1804, Ane Kirstine Nielsdatter, 66, i Ellesø. Gaardmand Jørgen Andersen
1859, 0405, 1005, Pederlene Nielsen, 3, datter af Niels Jørgensens enke, i Tellerup
1859, 2405, 3005, Ane Katrine Sørensen, 3½, datter af skovfoged Søren Andersen, paa Tybrind
1859, 0207, 0707, Ane Marie Jensdatter, 52 og 3 maaneder, i Ruerne. Huusmand Peder Jørgensen
1860, 2003, 2503, Dødfødt pige, datter af huusmand Poul Jørgensen
1860, 3107, 0308, Dødfødt pige, datter af Rasmus Andersen, af Gammeldam
1860, 2108, 2608, Karen Sørensdatter, enke, 83, af Ørslev. Huusmand Anders Pedersen
1860, 1211, 2711, Katrine Rasmusdatter, enke, 65. Hybeks Møllers svigermoder
1860, 0512, 0912, Karen Madsen, 3 uger, datter af huusmand Lars Madsen
1861, 1002, 1902, Maren Larsdatter, 61, i Ørslev. Gaardmand Peder Nielsen
1861, 1502, 2302, Trine Marie Jakobsdatter, enke, 69, i Ellesøe. Gaardmand Jens Henrichsen
1861, 0106, 0606, Karen Jørgensen, 29, i Ørslev. Indsidder Anders Jørgensen
1861, 0307, 0907, Arengoth Kirstine Jensdatter, 81, i Ellesøe. Almisselem Isak Larsen
1861, 0910, 1310, Ane Kirstine Larsen, 8 dage, datter af indsidder Lars Hansen, i Tellerup
1861, 1011, 1611, Pige (spæd), datter af gaardmand Jørgen Jensen, i Kohaugen
1861, 2911, 0612, Ane Kirstine Nielsen, 29, i Tellerup. Gaardmand Niels Pedersen
1862, 2802, 0503, Maren Knudsdatter, 77, Bøgebjerg. Indsidder Lars Jespersen
1862, 0504, 1204, Christiane Christensdatter, 75, i Ørslevskov. Aftægtsgaardmand Jørgen Hansen
1862, 2605, 0106, Juliane Larsdatter, enke, 40½, af Bøgebjerg. Huusmand Niels Hannibalsen
1862, 0412, -, Trine Jørgensen, tjenestepige, i Ellested
1863, 0104, 0704, Ane Margrethe Nielsen, 17, datter af afdøde huusmand Niels Hannibalsen, af Bøgebjerg
1864, 2405, 3005, Karen Nielsdatter, 59, i Bøgebjerg. Huusmand Niels Jørgensen
1864, 1006, 1306, Karen Kirstine Hansen, 22 uger, datter af Jakob Hansen
1864, 1206, 1606, Christine Marie Jørgensen, 14 dage, Hybeks Møllers spæde barn
1864, 3108, 0409, Ane Katrine Hansdatter, 37, i Ellesøe. Steddatter af huusmand Niels Larsen
1864, 2309, 2909, Karen Nielsen, 6, datter af smed Niels Hansen, paa Tybrind
1864, 2009, 2509, Dødfødt pige, datter af huusmand Peder Hansen, i Ruerne
1864, 0110, 0610, Karen Marie Hansdatter, 62, i Ellesøe. Huusmand Niels Larsen
1864, 1711, 2411, Kirsten Pedersdatter, 39½, i Ørslev. Gaardmand Frederich Jensen
1865, 1002, 1602, Hansine Chatrine Hansen, 6, datter af huusmand og smed Hans Hansen
1865, 2306, 3006, Nicoline Margrethe Evers, 50 og 4 maaneder, i Ellesøe. Gaardfæster Frederich Kjær
1866, 2001, 2701, Ane Clausdatter, 57, i Ellesø. Niels Christian Christensen
1866, 1103, 1903, Maren Larsdatter, 74, i Tellerup. Gaardmand Jørgen Jensens svigermoder
1866, 1906, 2506, Ane Marie Nielsen, 30, i Bøgebjerghuus. Huusmand Peder Madsen
1867, 1004, 1704, Karen Christiansen, 3 og 9 maaneder, datter af gaardmand Jens Jørgen Christiansen, i Tellerup
1867, 0209, 0509, Augusta Gotfredsen f. Iversen, fru og enke, 42, paa Tybrind. Dr. med., læge Gotfredsen
1868, 2202, 2802, Karen Larsen, enke, 84, Tellerup. Huusmand Mads Larsen
1868, 1304, 2204, Ane Marie Pedersdatter, 72, i Ørslev. Gaardmand Mads Christoffersen
1868, 2206, 2506, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Jørgen Christiansen, i Tellerup
1868, 1709, 2409, Ingeborg Nielsdatter, enke, 59, i Daaretofte. Gaardmand Jens Pedersen
1868, 2710, 0211, Maren Pedersdatter, 71½, i Ørslev. Gaardmand Niels Thomsen
1868, 2810, 0311, Karen Jørgensen, 2, datter af gaardmand Jørgen Hansen, i Ørslev
1869, 0205, 0705, Christiane Rasmussen, 7½, datter af gaardmand Rasmus Madsen, i Ørslevskov
1869, 1605, 2005, Jacobine Jørgensen, enke, 75, Ellesø Mark. Huusmand Johan Jørgensen
1869, 1806, 2406, Gjertrud Marie Kirstine Pedersen, 3 maaneder, datter af huusmand Niels Pedersen, i Ruerne
1869, 1806, 2406, Trine Marie Pedersen, 16½ i Gammeldamshuset, datter af Kirsten Jørgensen Bo. Steddatter af huusmand Niels Iversen
1870, 2707, 0208, Trine Marie Hansen, 37½, i Kohaven. Gaardmand Jørgen Jensen
1870, 2707, 0208, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jørgen Jensen, i Kohaven
1870, 1409, 2209, Karen Andersdatter, enke, 89, Birkel Ørslev Kohave. Huusfæster Hans Nielsen
1870, 2311, 2911, Maren Dorthea Skeel f. Jacobsen, enkefrue, 74, opholdt sig ved dr. Jensen, paa Liliendal. Capitain Skeel
1871, 1103, 1803, Pederlene Nielsen, 4½, datter af huusfæster Niels Nielsne, i Ørslev
1872, 2801, 0302, Kirsten Jensdatter, enke, 83, i Ruerne. Huusfæster Hans Nielsen
1872, 0507, 1107, Karen Sophie Jørgensdatter, enke, 78, paa Ørslev Mark. Bødker Jørgen Hansen
1873, 0105, 0905, Marie Pedersdatter, enke, 79, i Ellesø. Indsidder Niels Christensen
1873, 1005, 1605, Christine Marie Eriksen, 11, datter af husfæster og væver Anders Chr. Erksen, paa Ørslev Mark
1873, 0907, 1507, Karen Rasmussen, 18, i Ørslevskov. Datter af gaardfæster Rasmus Madsen
1873, 2707, 3107, Kirsten Andersen, 1 dag, datter af husmand Hans Andersen, i Ørslev
1873, 2511, 0212, Ane Nielsdatter, 69, i Ruerne. Indsidder Mads Clemmesen
1875, 0402, 0902, Marie Pedersdatter, enke og fattiglem, 69, i Ørslev. Husfæster Christen Jespersen
1875, 2403, 3103, Ane Caroline Marie Nielsen, 2, datter af afdøde bestyrer Lars Nielsen, i Ellesø
1875, 0904, 1604, Ane Marie Kirstine Andersen, 12½, datter af husfæster Hans Andersen, i Ruerne
1875, 1505, 2205, Karen Andersdatter, enke, 87, i Ørslev. Gaardfæster Hans Jørgensen
1875, 1707, 2107, Dødfødt pige, datter af indsidder Jakob Hansen, Lavningbæk
1875, 2609, 3009, Ane Kirstine Hansen, 1½, datter af Ane Marie Gormsen, fra Ørslev, tjente paa Rud
1875, 0911, 0612, Karen Marie Nielsen, ugift almisselem, 55, i Ellesø
1876, 2507, 2907, Marie Frederikke Jørgensen, 44, i Ørslevskov. Gaardfæster Rasmus Madsen
1876, 0911, 1411, Karen Marie Kristine Wilhelmine Larsen, 5 uger, datter af Lars Larsen, tjener i Nakke og ugift Ane Marie Larsen. Plejebarn ved arrestforsvar Wile
1877, 1701, 2501, Kirsten Jørgensdatter, enke, 74, i Ørslev. Gaardfæster Jens Jensen
1877, 0905, 1705, Karen Jørgensdatter, enke, 83, i Tellerup. Gaardfæster Jørgen Johansen
1878, 0203, 0903, Maren Hansdatter, 62, i Ruerne. Husfæster Peder Hansen
1878, 1803, 1503, Ane Kirstine Jensen f. Jespersen, enke, 44, i Ellesø. Gaardfæster Henrik Jensen
1878, 2903, 0404, Henriette Lendrop f. Arps, 40, Kjærlingbjerg. Birkedommer Lendorph
1879, 2109, 2609, Karen Marie Klausdatter, 68, ved Kjærlingbjerg. Snedker Rasmus Christoffersen
1879, 1711, 2411, Lisbeth Kathrine Jørgensdatter, enke, 79, i Tellerup. Husfæster Hans Larsen
1880, 0702, 1402, Ane Kirstine Andersdatter, enke, 90, i Ørslev. Sognefoged og gaardfæster Hans Pedersen
1880, 1403, 2203, Birthe Hansdatter, 75, i Ellesø. Gaardfæster Jens Hansen
1880, 1307, 1907, Marie Hansen, 19, hos faderen i Ørslev. Datter af smed Hans Hansen
1880, 0109, 0709, Ane Marie Nielsdatter, enke, 69, i Ørslev. Gaardmand Anders Rasmussen
1881, 1501, 2301, Ane Marie Thomasdatter, enke, 90, i Ellesø. Almisselem Mads Pedersen
1882, 3004, 0505, Maren Pedersen, 4½, datter af husfæster Rasmus Pedersen, i Ruerne
1882, 3008, 0309, Dødfødt pige, datter af gaardfæster Søren Vedege Madsen, i Ellesø
1882, 1709, 2209, Marie Lauritsen, enke og almisselem, 82, i Ellesø Familiehus. Maler Poul Lauritsen
1882, 1510, 2310, Maren Hansdatter, enke, 76, i Tellerup. Gaardfæster Niels Pedersen
1883, 2007, 2507, Amalie Marie Christoffersen, ½, datter af gaardfæster Niels Peder Christoffersen, i Ellesø
1884, 0205, 0805, Birthe Marie Jørgensen, ugift, 46, i Ellesø Familiehus
1884, 1205, 1705, Ane Dorthea Pedersdatter, ugift, 69, opholdt sig i Bøgebjerghus
1884, 2805, 0306, Maren Jørgensen, 21, i Ørslev. Datter af afdøde gaardfæster Anders Jørgensen
1885, 1907, 2507, Kirsten Rasmussen, 30, Minerdal i Tanderup Sogn. Forpagter Niels Jakob Hansen
1885, 2311, 0112, Lene Marie Pedersen, enke, 50, i Ørslev. Gaardfæster Anders Jespersen
1886, 2501, 3001, Karen Hansen, 54, i Fauermose. Indsidder Christen Sørensen
1887, 1903, 2403, Birthe Marie Larsdatter, enke, 63, i Tellerup. Gaardfæster Niels Jørgensen
1887, 0104, 0604, Ane Kirstine Gormsen, 34, i Ørslev. Væver Jakob Larsen
1887, 2506, 2706, Udøbt pige, 6 uger, datter af gaardfæster Peder Nielsen, i Tellerup
1887, 0910, 1510, Anna Katrine Hansen, 1, datter af smed Jørgen Peder Hansen, ved Tybrind
1888, 0301, 0901, Ane Marie Hansdatter, enke, 72, i Ellesø. Husfæster Niels Larsen
1888, 0501, 1201, Maren Jørgensdatter, enke, 86, i Ørslev. Husfæster Johan Hansen
1888, 3006, 0607, Maren Christensen, 64½, paa Ørslev Mark. Husfæster og væver Anders Christian Eriksen
1888, 0710, 1210, Barbara Kristine Andreasdatter, 69, Familiehuset i Ellesø. Almisselem Hans Pedersen
1889, 1803, 2603, Ane Jensen Holme, enke, 59, af Ørslev. Skrædder Jens Herløv Hansen
1889, 1007, 1407, Ane Kirstine Larsen, 5 maaneder, datter af væver Jakob Larsen, i Ørslev
1889, 0705, -, Anna Natalia Petersen, husjomfru, 27, Liliedal
1890, 2307, 2807, Ane Magdalene Jensen, 42, Toftegaard. Gaardfæster Christian Christiansen
1891, 1001, 1801, Johanne Karoline Pedersen, 3½ uge, datter af ugift Ida Karoline Jønsson, tjener paa Tybrind. I pleje hos husfæster Jørgen Poulsen, i Tellerup
1891, 0810, 1310, Udøbt pige, 2 og 3 maaneder, datter af gaardfæster Rasmus Andersen og Maren Klausen, Ørslev By og Sogn