Ørslev, 1850-1891, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1850-1891, Ørslev sogn, Vends herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1850, 1506, Frederich Jensen, ungkarl og gaardfæster, 34, Stubberup og enke Kirsten Pedersdatter, 25, Ørslev
1850, 1506, Niels Nielsen, enkemand og indsidder, 48, Ellesø og tjenestepige Ane Marie Nielsdatter, 28, af Bøgebjerghuus
1851, 1101, Jeppe Jørgensen, enkemand, 54, Ladegaard Mark, Orte Sogn og pige Juliane Madsdatter, 36, Tellerup
1851, - [dato ikke indført] April, Carl Gustav Nissen, hrr. forvalter, 29, Tybrind og jomfru Maria Zvergius, 32, paa Lilliendahl
1851, 0410, Hans Andersen, ungkarl og muurmester, 30, Assens og pige Ane Katrine Jørgensen, 22, af Ørslev
1852, 0602, Rasmus Nielsen, ungkarl, 34, Hønnerup og pige Maren Andersen, 26, Ørslev
1852, 0603, Rasmus Madsen, ungkarl og gaardfæster, 33, Sønderaabye og pige Mine Frederikke Jørgensen, 20, af Ørslev Skow
1852, 0304, Povel Jørgensen, ungkarl og huusfæster, 33, Hygentaarup og pige Ane Johansdatter, 33, af Ellesøe
1852, 2812, Jørgen Eriksen, ungkarl og fæster, 33, Hybeks Mølle og pige Wolborg Rasmine Andersdatter, 29, Hylken Mølle
1853, 2210, Niels Jørgensen, ungkarl og gaardfæster, 33, Kohaugen og enke Birthe Marie Larsdatter, 30, Tellerup
1854, 1406, Christian Frederich Sophus Henrich Jeppesen, hrr., 26, Kjerlingbjerg og jomfrue Mette Margrethe Hansen, 20, af Haarslev
1854, 3009, Mads Pedersen, ungkarl og gaardeier, 29, Kindstrup Bye, Gjelsted Sogn og pige Trine Marie Jørgensen, 23, Ellesøe
1855, 2701, Rasmus Andersen, enkemand, 48, Gammeldam og pige Pederline Madsdatter, 28, af Ørslev
1855, 0112, Søren Andersen, ungkarl og skovfoged, 37, Tybrind og pige og meierske Mariane Hansdatter, 35, Wedellsborg
1856, 2301, Mads Henrichsen, ungkarl og rokkedreiermester, 24, Assens og pige Nicoline Maria Andersen, 30, Hylken Mølle
1856, 2302, Christian Nielsen, ungkarl, 37, Ruerne og fraskilt kone Maren Larsdatter, 49, Ørslev
1856, 1807, Jens Frederich Pedersen, ungkarl og gaardeier, 27, Kjerby, Asperup Sogn og pige Ane Marie Jensen, 25, af Ørslev
1856, 2311, Niels Iversen, ungkarl og tjenestekarl, Tellerup og pige og tjenestepige Kirsten Jørgensen Boe, Tellerup
1856, 1312, Hans Andersen, ungkarl og huuseier, 32, Kjerte og pige Ane Margrete Jørgensen, 23, Tellerup
1857, 0711, Hans Hansen, ungkarl og smed, 30, Kjerte Sogn og enke Karen Margrethe Jørgensdatter, 38, Ørslev
1857, 0711, Niels Christoffer Jørgensen, ungkarl, 31, Ellesøe og pige Karen Christoffersen, 28, af Ellesøe
1857, 1212, Hans Rasmussen, ungkarl og snedker, 23, Gudme,  for tiden i Tellerup og pige Kirsten Jørgensen, 28, af Tellerup
1858, 2703, Jørgen Jensen, ungkarl og boelsmand, 30, Kindsbjerg, Gjelsted Sogn og pige Kirsten Jensdatter, 27, Ellesøe
1858, 0406, Jørgen Jensen, ungkarl, 24, Kohaugen og pige Trine Marie Hansen, 25, Kohaugen
1858, 1006, Jens Frederich Brun, hrr. birkedommer, 48, Kjerlingbjerg og enke  Margrethe Elisabeth Holst, 43, (efter stud. th. kirkesanger Frederik Schouboe)
1858, 0307, Jens Rasmus Pedersen, ungkarl, 24, Gjelsted Thaarup, tjener i Hylken Mølle og pige Maren Nielsen, 27, Tellerup, tjener i Hylken Mølle
1859, 2603, Jørgen Hansen, ungkarl, 28, Eibye Mark og pige Kirstine Hansen, 31, af Ørslev
1859, 2210, Rasmus Jensen, enkemand, 37, Mosegaard og pige Maren Jensen, 31, Daaretofte
1859, 0411, Jens Hansen, ungkarl, 28, Ruerne og pige Mariane Nielsdatter, 49, tjener paa Kjerlingbjerg
1859, 1211, Jens Pedersen, ungkarl og gaardfæster, 42, Kindstrup Ellegaard, Gjelsted Sogn og pige Ane Margrethe Jørgensen, 31, af Ellesøe
1859, 1712, Hans Andersen, ungkarl og huusfæster, 34, Kjerte og pige Ane Hansdatter, 36, tjener paa Wedellsborg
1860, 1104, Jakob Andersen, ungkarl, 30, Mosegaard, tjener i Ellesøe og pige Rasmine Caroline Poulsen, 37, Fjelsted, tjener i Ellesøe
1860, 2107, Peder Nielsen, ungkarl, 32, Gjelsted Taarup, tjener i Ørslev og pige Juliane Hansen, 31, Ruerne, tjener i Tellerup
1860, 1011, Anders Nielsen, ungkarl, 27, Aborre, Gamtofte Sogn og pige Gjertrud Chatrine Pedersen, 24, af Ruerne
1860, 2111, Peder Andersen, enkemand og huusmand, 30, Eiby Mark og pige Maren Larsen, 32, Huusby Sogn, tjener Lamose Mølle
1861, 1611, Niels Pedersen, ungkarl, 30, Kjerte Sogn, huusfæster i Ruerne og pige Mette Katrine Bonnesen, 31, Ruerne
1861, 1611, Jørgen Poulsen, ungkarl, 29, Ørslev, huusfæster i Tellerup og pige Apelone Margrethe Hansen, 24, Tellerup
1861, 2211, Anders Jørgensen, ungkarl, 37, Ørslev Kohaugen og pige Lene Marie Pedersen, 26, af Ørslev
1861, 2311, Hans Pedersen, ungkarl, 30, Ørslev og pige Ane Sine Jørgensen, 34, af Kohaugen
1861, 2212, Søren Hansen Dam, ungkarl, 27, Nørreaabye Sogn og pige Pederlene Christensen, 27, Ørslev
1862, 0204, Jørgen Jørgensen, enkemand, 30, Ørslev og pige Ane Margrethe Rasmusdatter, 39, Nellemose, Haarbye Sogn
1862, 1304, Niels Jensen, ungkarl, 26, Gjelsted Sogn, tjener i Kohaugen og pige Ane Sophie Johansen, 16, Ørslev Sogn, tjener i Mosegaard
1862, 1312, Lars Jørgen Christiansen, ungkarl og gaardfæster, 40, Hjerup, Kjerte Sogn og pige Johanne Jørgensen, 22, Tellerup
1863, 3005, Peder Jørgen Jørgensen, ungkarl, 28, Ellesøe og pige Karen Nielsdatter, 32, tjener i Ellesøe
1864, 2307, Niels Christian Hansen, ungkarl, 30, Ruerne og pige Gjertrud Marie Hansdatter, 27, Fauerskov, tjener paa Kjerlingbjerg
1864, 2409, Jørgen Andersen, enkemand, 60, Fønsskov og pige Ane Madsen, 30, af Ørslev
1864, 1611, Jørgen Nielsen, ungkarl, 24, Bøgebjerg, Ørslev Sogn og pige Ane Hansdatter, 26, af huusmand Hans Rasmussen af Holme, Gjelsted Sogn
1865, 2406, Peder Madsen, ungkarl og huusfæster, 33, Ørslev og pige Ane Marie Nielsen, 27, Bøgebjerg
1865, 0209, Niels Nielsen, ungkarl og huusfæster, 25, Sønder Aabye og pige Karen Pedersen, 28, af Ørslev
1865, 0311, Christian Frederich Walther, forvalter, 42, Tybrind og jomfru Ane Katrine Danielsen, 36, Tybrind
1865, 1011, Peder Jørgen Hansen, ungkarl, 32, Bøgebjerghuus og Ane Marie Jespersen, tjener paa Kjerlingbjerg Mark
1866, 2402, Frederik Jensen, enkemand og gaardmand, 50, Ørslev og pige Maren Hansdatter, 43, af Ørslev
1866, 2006, Anders Madsen, ungkarl, 28, Knoll, Kjerte Sogn, tjener paa Kjerlingbjerg og pige Christiane Pedersen, 27, af Ørslev
1866, 2710, Niels Eriksen, ungkarl, 37, tjener dr. Jensen paa Lilliendahl og pige Hansine Andersen, 24, Fjellerup, tjener paa Lilliendahl
1867, 2505, Søren Hansen, ungkarl og tømrer, 28, Haare, Tanderup Sogn og pige Ellen Kirstine Pedersen, 27, af Ruerne
1867, 2303, Jens Jeppesen, ungkarl, 38, søn af gaardmand Jeppe Hansen af Hjode, Tanderup Sogn og enke Marie Hansdatter, 45, (efter Jensen) paa Ruud
1867, 1506, Anders Nielsen, enkemand og boelsmand, 44, Kjerbye, Asperup Sogn og pige Ane Margrete Christoffersen, 24, Ellesøe
1867, 1606, Niels Nielsen, ungkarl, 26, tjener paa Tybrind og pige Maren Jensen, 28, tjener paa Tybrind
1867, 1008, Niels Jensen, ungkarl og boelsmand, 29, Ludvigsgaard, Gjelsted Sogn og pige Ane Marie Nielsen, 28, Tellerup
1867, 2812, Anders Pedersen, ungkarl og møllersvend, 27, Lamose Mølle og pige Emma Christophine Mortensen, 18, har tjent i Hylken Mølle, nu opholdende sig paa Ruerne
1868, 0407, Hans Jørgensen, ungkarl, 32, Sønderaaby, Huusby Sogn og pige Stine Madsen, 27, Ørslev
1868, 0606, Niels Madsen, ungkarl, 29, Brænderup, Vends Herred og pige Karen Jeppesen, 34, Ørslev
1868, 2509, Christian Christiansen, ungkarl, 35, Hjerup, Kjerte Sogn og pige Ane Magdalene Jensen, 20, Daaretofte
1869, 0805, Jørgen Jeppesen, ungkarl, 44, Ørslev og pige Marie Hansen, 36, Ørslev
1869, 2705, Hans Madsen, ungkarl, 25, Skrillinge Mark, opholdende sig i Middelfart og pige Ane Marie Bondesen, 31, Ruerne, tjenende i Middelfart
1869, 2905, Lars Pedersen, ungkarl, 29, Ørsbjerg og enke Ane Margrethe Jørgensen, 41, Ellesø
1869, 1009, Hans Nielsen Boe, ungkarl og træskomand, 30, Ørslev og pige Ane Rasmussen, 29, Gammeldam
1869, 2011, Hans Hansen, ungkarl, 36, tjener paa Tybrind og pige Ane Sørensen, 28, tjener paa Tybrind
1869, 1311, Niels Peder Larsen, ungkarl og skrædder, 26, Ørslev og pige Christiane Nielsen, 21, tjener i Ørslev
1870, 0810, Lars Madsen, ungkarl, 26, Fønskov og pige Christiane Jensen, Ørslev
1871, 2212, Peder Christoffersen, ungkarl, 34, Ellesø og pige Karen Nielsdatter, 27, Ellesø
1872, 1505, Jørgen Jensen, enkemand og gaardfæster, Ørslev Kohave og pige Trine Jørgensen, 25, Aalsbo, Rørup Sogn
1873, 1204, Jens Martinus Nielsen Viile, ungkarl og skomager, Kjerlingbjerg og pige Ane Marie Hansen, Fauermose
1873, 2707, Hans Andersen, ungkarl, 26, tjener i Ørslev og pige Maren Jensen, 33, af Ørslev
1874, 2706, Jørgen Knudsen, enkemand og forpagter, 48, Fønskov og pige Juliane Nielsen, 38, Tellerup
1874, 1912, Hans Andersen, ungkarl og ladefoged, 42, Tybrind og pige Christiane Christensen, 34, Udby, opholdt sig i Ørslev
1875, 0201, Rasmus Christiansen, ungkarl og skomager, 39, Kjærlingbjerg Thinghus og pige Andreasine Marie Nielsen, 26, paa Kjærlingbjerg Thinghus
1875, 0906, Lars Andersen, ungkarl og gaardfæster, 35, Møllegaard, Husby Sogn og pige Nielsine Marie Jørgensen, 27, Tellerup
1875, 2011, Niels Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 32, Vedellsborg, født i Ørslev og pige Johanne Marie Pedersen [pige (Hanne Persdatter)], 31, tjener paa Vedellsborg
1876, 2104, Hans Peter Strugendahl, ungkarl og kontorist, 25, paa Wedellsborg Birkekontor og pige og tjenestepige Karen Andrea Jørgensen, 31, Kjærlingbjerg
1876, 1111, Anders Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Faussingø ved Randers og pige Ane Johanne Johansen, 27, tjenete ved gaardfæster Jørgen Jeppesen, Ørslev
1876, 1612, Lars Jensen, ungkarl, 31, tjener i Ørslev, født i Toftegaard, Ørslev Sogn og pige Maren Dorthea Nielsen, 30, tjener paa Tybrind, født i Barløse
1877, 1905, Jeppe Sørensen, ungkarl og tjenestekarl, 30, hos gaardfæster Jørgen Hansen i Føns og pige Jensine Jensen, 28, opholder sig hos stedfader husmand Jens Jeppesen, Tybrind Mark
1877, 0311, Hans Jørgen Gormsen, ungkarl og skovfoged, 37, Odense og pige Mathilde Olivia Olsen, 26, tjener paa Tybrind
1878, 0503, Rasmus Madsen, enkemand og gaardfæster, 58, Ørslevskov og pige Maren Jensen Bang, 46, Aabylund
1878, 1903, Lars Jørgensen, ungkarl og gaardfæster, 36, Viby og pige Rasmine Kathrine Andersen, 36, Ørslev
1878, 2304, Niels Jørgen Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 20, tjener i Ellesø og pige Kirsten Hansen, 32, tjener i Ellesø
1878, 1505, Iver Emil Madsen, ungkarl og gaardejer, 39, Asperup og pige Ane Kathrine Andersen, 27, Ulsrod
1878, 0511, Christian Hvorup Thorgersen, ungkarl og jernbanekonduktør, 28, Frederits, født i Viborg og pige Ane Kathrine Jensen, 23, Ellesø
1879, 1405, Carl Christian Madsen, ungkarl og mejeriejer, 37, Birkum Fraugde Sogn og pige Kirstine Andersen, 31, Ulsrod, Ørslev Sogn
1880, 0704, Lars Mortensen, ungkarl og gaardejer, 37, Holse, Haarslev Sogn og pige Nielsine Andersen, 27, hos moderen gaardfæster Anders Rasmussens enke, Ørslev
1880, 0104, Hans Hansen, ungkarl og fisker, 31, Aborre, Gamtofte Sogn og pige Ane Nielsen, 26, tjener gaardfæster Jørgen Jensen, Kohaven
1880, 0511, Lars Jørgen Andersen, ungkarl og smed, 28, Eskildstrup, Skovby Sogn og pige Ane Margrethe Andreasen, 34, Ellesø, Ørslev Sogn
1881, 2002, Frants Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Ejby og pige Ane Marie Hansen Lund, 25, Ellesø, Ørslev Sogn
1881, 2505, Jens Jakobsen, enkemand og gaardmand, 64, Verninge og enke Pederlene Madsen, 55, af Gammeldamstedet – (efter Rasmus Andersen)
1881, 2907, Peder Andersen, ungkarl og gaardfæster, 30, Haare, Tanderup Sogn og pige Ane Jensen, 23, Ørslev Kohave
1881, 2508, Jørgen Rasmussen, ungkarl og huslejer, 26, Ørslev og pige Karen Marie Christiansen, 28, af Ørslev
1881, 1410, Peder Hansen, ungkarl og skræder, 60, Ørslev og pige Christiane Rasmussen, 49, Ørslev Thinghus
1881, 2810, Jakob Larsen, ungkarl og væver, 30, Ørslev og pige Ane Kirstine Gormsen, 28, Ørslev
1882, 2402, Niels Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Ørslev og pige Ane Marie Hansen, 22, Ørslev
1882, 0803, Niels Peter Christoffersen, ungkarl og gaardfæster, 31, Ellesø og pige Karen Pedersen, 34, hos moderen enke efter gaardfæster Peder Nielsen, Tellerup
1882, 1705, Lars Pedersen, enkemand og husfader, 47, Haare Mark, Tanderup Sogn og pige Karen Margrethe Rasmussen, 33, Gammeldam
1883, 0806, Niels Jakob Hansen, ungkarl, 32, Raahaugegaard, Holevad Sogn og pige Kirsten Rasmussen, 28, Lamose Mølle
1884, 1403, Ole Andersen, ungkarl og gaardfæster, 35, Ørslev og pige Maren Jørgensen, 23, Ørslev
1884, 2904, Anders Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 34, Ellesø og pige Mariane Pedersen, 31, tjener paa Kjærlingbjerg
1884, 0511, Anders Larsen, ungkarl, 39, Gjelsted Taarup, Gjelsted Sogn og pige Frederikke Margrethe Andersen, 22, Ulsrod, Ørslev Sogn
1884, 0811, Rasmus Pedersen, ungkarl, 26, Ørsbjerg, Kjerte Sogn og pige Ane Marie Nielsen, 22, af Ruerne
1884, - [dato ikke indført], Niels Hansen, ungkarl, 22, Tybrind og pige Johanne Pedersen, 22, Tybrind
1885, 2703, Hans Hansen, ungkarl, 37, Viby og pige Kathrine Andersen, 29, Ørslev
1886, 1405, Hans Peder Nielsen, ungkarl, 45, Tellerup og enke Maren Larsen, 41, Ørslev
1886, 0307, Peder Jørgensen, ungkarl, 23, Byllerup og pige Ane Marie Kirstine Hvid, 21, Ørslev
1886, 0911, Christen Sørensen, enkemand og arbejdsmand, 51, Faurmosehuset og fraskilt Frederikke Mathea Larsen, 43, Tybrind
1886, 1612, Peder Nielsen, ungkarl og gaardfæster, 39, Tellerup og pige Christiane Nielsen, 29, Tellerup
1888, 0305, Jakob Larsen, enkemand, husfæster og væver, 36, Ørslev og pige Hansine Christensen, 29, Ørslev
1888, 1707, Niels Nielsen, ungkarl og cand. phil., 22, Kjøbenhavn og frøken Hansine Ebba Hansen, 23, Ørslev
1889, 3110, Jens Christian Andersen, ungkarl og snedker, 27, Viby, Udby Sogn og pige Petrine Nielsen, 27, tjener paa Tybrind
1889, 1511, Hans Peder Nielsen, ungkarl, husfæster og træskomand, 35, Ørslev og pige Bolette Ane Magdalene Jensen, 31, Ørslev
1890, 2504, Rasmus Jørgen Rasmussen, ungkarl, 37, Gastrup Mark og pige Gjertrud Rasmine Eriksen, 24, Ørslev Mark
1891, 1906, Knud Andersen, ungkarl og gaardejer, 25, Virkelyst, Vejlby Sogn, f.t. Hybæk Mølle, født 1866 i Dærup, Flemløse og pige Ane Sine Jørgensen, 30, opholder sig i Hybæk Mølle hos forældrene, født 1860 i Hybæk Mølle
1891, 1811, Niels Peter Nielsen, ungkarl og sergent, 25, Odense, født 1865 i Ruerne, Ørslev Sogn og pige Christine Vilhelmine Elisabeth Jensen, 24, Ruerne, Ørslev Sogn, født 1867 i Middelfart