Rørup, 1854-1891, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1854-1891, Rørup sogn, Vends herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1854, 0104, Ole Hansen, ungkarl, 35, Balslev og pige Ane Margrethe Thomasdatter, 37, Aalsboe
1854, 0807, Peder Nielsen, ungkarl og skræder, 30, Grønnemoselund, Billesbølle Mark og pige Johanne Marie Nielsdatter, 28, Dybmose
1854, 0811, Frederik Christian Wicht, ungkarl, 32, Pariishuus og pige Maren Marcussen, 23, Duedalshuset, tjenende paa Erholm
1854, 1511, Hans Christian Nielsen, ungkarl, 35, Balslev og pige Ane Hansen, 27, Grønnemosehuus
1854, 0212, Niels Nielsen, ungkarl, 25, Hønnerup og pige Ane Johanne Jørgensen, 24, Cronborg
1854, 0912, Mikkel Pedersen, ungkarl, 36, Eilskov og pige Johanne Cathrine Nielsen, 27, Brabant
1855, 2402, Jeppe Jørgensen, ungkarl, 29, Frydenlundhuset, Fjelsted Sogn og pige Karen Jensen, 28, Aalsboe
1855, 1905, Mads Christian Rasmussen, enkemand og huusmand, 33, Sønderborghuset og pige Abelone Kirstine Nielsen, 21, Ladegaard Mark, tjenende i Hekkebølle
1855, 2405, Peter Lauritzen, enkemand og kirkesanger, 37, Orte og pige Ane Kirstine Larsen, 28, Dybmosegaard
1855, 2107, Christen Larsen, enkemand, 32, Nylykkehuus og pige Mette Kirstine Rasmussen, 27, Sletterod, tjenende i Aalsboe
1856, 1901, Mathias Povlsen, ungkarl, 25, Bollemark, Jylland og pige Maren Christensdatter, 27, Rørup Fattighuus
1856, 0810, Mikkel Pedersen, ungkarl, 31, Dyrehaugehuus og pige Ane Marie Hansen, 25, Rold
1856, 2611, Christian Jørgensen, ungkarl, 28, Rold og pige Ane Marie Hansen, 25, Rold
1856, 0612, Peder Jensen, ungkarl, 27, Eilskov Mark og pige Eleonore Kirstine Jørgensen, 26, Hekkebølle
1857, 0603, Hans Jensen, ungkarl, 29, Brolm, Bred Mark og pige Ane Marie Christiansen, 31, Hekkebølle
1857, 1403, Hans Rasmussen, enkemand og gaardeier, 36, Etterup og enke Stine Marie Nielsen, 35, Eibye, (efter afdøde gaardeier Rasmus Olesen af Eibye)
1857, 1907, Lars Hansen, ungkarl, 33, Lykkesholm, tjenende paa Søndergaarde og Ane Kirstine Andersen, 32, Bremmerod
1857, 3110, Anders Madsen Hansen, ungkarl, 31, Indslev Mark og Marie Vinthersdatter, 35, født i Vibye, opholdende sig i Skallemosehuus
1857, 2811, Hans Hansen, ungkarl og bagersvend, 38, Assens og pige Kirsten Nielsen, 25, Dybmoselyst
1858, 3001, Rasmus Jensen, ungkarl, 36, Grønmoselund, født i Høime og pige Karen Marie Lund, 25, Grønmoselund, født i Væde
1858, 2708, Lars Larsen, ungkarl og gaardeier, 37, Billesbølle og pige Ane Marie Nielsen, 21, Dybmoselyst
1858, 0611, Niels Andersen, ungkarl, 25, Sletterod og pige Ane Johanne Jensen, 23, Grønnemosehuus
1858, 2411, Claus Sørensen, ungkarl, 36, Asperup og Sidsel Hansdatter, 42, Rørup, boende Etterup Mark
1858, 2711, Jens Jensen, ungkarl, 32, Huusby og pige Ane Marie Jensen, 29, Aalsboe
1858, 3012, Friderik Christian Golgert, ungkarl, snedkersvend og menig af 17de Batalion, 23, født i Ottendorf, Hessen og pige Cecilia Marie Rasmussen, 21, Sinesminde
1859, 1301, Hans Olsen, enkemand og skræder, 26, Aalsboe Mark og pige Ane Dorthea Hansen, 25, Gillebrohuus
1859, 1902, Lars Jørgensen, ungkarl, 27, Danzig Stedet, Harrendrup Sogn og pige Sidsel Marie Hansen, 34, Hekkebølle
1859, 1903, Rasmus Hansen, ungkarl, 26, Sinesminde, født i Ormehøihuus og pige Karen Dorthea Hansen, 18, Hegnetshuus
1859, 2904, Jens Andersen, ungkarl, 32, Ørsbjerg og pige Maren Hansen, 30, Skallemosehuus
1859, 2007, Jacob Madsen, enkemand og huusmand, 51, Hønnerup Mark og pige Barbara Cathrine Larsen, 33, Rørup Skole
1859, 0610, Hans Jacob Rasmussen, enkemand og huusfæster, 52, Gribsvad og enke Ane Jørgensdatter, 54, Billesbølle, opholdende sig i Gribsvad
1859, 1211, Niels Nielsen, ungkarl, 30, Dybmose, opholdende sig i Dybmoselyst og pige Abeline Larsen, 26, Dybmosegaard
1859, 0712, Clemme Findsen, enkemand og huusfæster, 54, Rørup og pige Cathrine Marie Christensen, 33, Rørup
1860, 2804, Jørgen Larsen, ungkarl, 33, tjenende i Gribsvad og pige Ane Marie Pedersen, 29, Gribsvad
1860, 1407, Hans Hansen, ungkarl, 38, Skallemosehuus og pige Ane Marie Jensen, 31, Grønnelykkeflod
1860, 0911, Jens Larsen, ungkarl og bager, 27, Odense og pige Gjertrud Olsen, 28, Hekkebølle
1861, 2301, Hans Christian Christensen, enkemand, 58, Igangshuset og pige Dorthea Rasmussen, 42, Fjellerup, tjenende i Aalsboe
1861, 2804, Niels Nielsen, ungkarl, 25, Harrendrup og pige Sidsel Marie Hansen, 24, Etterup Mark
1861, 1005, Anders Jørgen Nielsen, ungkarl, 28, Orte Sogn, tjenende i Odense og pige Karen Jørgensen, 29, Etterup
1861, 1907, Anders Madsen, enkemand, 38, Aalsboe og pige Ellen Cathrine Jørgensen, 48, Aalsboe
1861, 2107, Niels Andersen, ungkarl, 34, Egerup og pige Cecilie Marie Hansen, 31, Ormehøihuus
1861, 0408, Hans Jensen, ungkarl, 30, Grønnemose og pige Ane Rasmussen, 29, Grønnemose
1861, 0910, Carl Ludevig Julius Daniels, ungkarl, 31, Horsens og jomfru Ane Schmidt, 29, Gribsvad
1861, 2011, Jørgen Christiansen, ungkarl, 27, Brønse Mark og pige Maren Mortensen, 36, Lindebjerg
1861, 1412, Jørgen Henrich Vesterheed, ungkarl, 31, Haarslev Gambye og enke Ane Cathrine Larsen, 39, Libershave
1862, 1101, Hans Frandsen Voxen, ungkarl, 28, Bøyden og pige Mette Kirstine Larsen, 24, Grønnemose
1862, 1101, Niels Hansen, ungkarl, 36, Hemmerslev og enke Johanne Cathrine Nielsen, 36, Branbant
1862, 1801, Peder Andersen, ungkarl, 25, Aalsboe og pige Marie Sophie Nielsen, 26, Mongaard
1862, 2901, Julius Christian Frederich Madsen, ungkarl, 34, Klokkeholm og pige Birthe Cathrine Jørgensen, 26, Aalsboe
1862, 1403, Niels Rasmussen, ungkarl, 28, Ørsted, tjenende paa Erholm og pige Karen Dorthea Pedersen, 29, Kullehaugehuus, tjenende paa Erholm
1862, 2603, Jens Larsen, ungkarl, 25, Etterup, tjenende i Mongaarde og pige Maren Cathrine Pedersen, 29, Ravnebjerg, tjenende i Mongaarde
1862, 1806, Erich Henrichsen Boje, enkemand og huusmand, 45, Bremmerod og pige Maren Christiansdatter, 39, Korsterlev
1862, 0811, Hans Jørgensen, ungkarl, 26, Aalsboe og pige Ane Nielsen, 18, Aalsboe
1863, 3101, Hans Christensen, enkemand og huusmand, 41, Indslev, Taarup Mark og pige Ane Pedersen, 27, Blankenborg
1863, 1006, Iver Larsen, ungkarl, 24, Harritslef, opholdende sig i Hegnetshuus og pige Gjertrud Marie Jensen, 29, Udbye
1863, 3007, August Christian Gottlieb Grün, ungkarl og bogtrykker, 25, Bogense, født i Tønning og jomfru Ingeborg Schmidt, 28, Gribsvad, født i Foboslet
1863, 2410, Knud Jespersen, ungkarl, 38, Røruphuse og pige Karen Dorthea Henrichsen, 37, Lille Frydenlund
1864, 2207, Søren Pedersen, ungkarl, 34, Rydeskoven og pige Karen Jensen, 33, Rørup
1864, 0911, Niels Davidsen, ungkarl, 44, Orte Sogn, tjenende i Vesterballe og pige Mette Sophie Madsen, 26, Aalsboe
1864, 1111, Hans Andersen, ungkarl, 30, Vissenberg Kro og pige Oline Marie Hansen, 21, Liselund
1865, 1003, Anders Pedersen, ungkarl, gaardeier og murer, 42, Lillemark, født 1822 paa Sletterod Mark og pige Marie Jensdatter Jørgensen, 26, født 1838 i Skovrup, Taps Sogn
1865, 0104, Mogens Christian Nellemann, ungkarl, 22, født 1842 i Assens og pige Kirstine Rasmine Nielsen, 23, født 1842 i Mongaarde
1865, 0212, Niels Mortensen, enkemand og gaardeier, 30, Sortenkjær, Vissenberg Sogn, født 1835 og pige Juliane Larsen, 24, Dybmosegaard, født 1841
1865, 0912, Niels Hansen, ungkarl, 49, tjenende i Frydenlund, født 1816 i Fyllested og enke Birthe Marie Nielsdatter, 53, Frydenlund, født 1812 i Kindstrup
1866, 2202, Ole Nielsen Olsen, ungkarl og gaardeier, 40, Sletterod, født 1826 sammested og pige Ane Kirstine Nielsen, 24, Vædelegaard, født 1842 sammested
1866, 2402, Søren Andersen, ungkarl, 32, Fjellerup, født 1834 i Høibjergdal, Veflinge Sogn og pige Laurine Marie Larsen, 25, Grønnemose, født 1841 samme sted
1866, 1703, Jens Jensen, ungkarl, 30, født 1836 i Lindebjerg, Skydebjerg Sogn og pige Ane Marie Jensen, 23, født 1843 i Grønnemose
1866, 0404, Niels Hansen, ungkarl, 24, født 1842 i Etterup og pige Maren Jensen, 27, født 1839 i Skydebjerg Nedermark
1866, 0107, Peder Rasmussen, ungkarl, 28, født 1838 i Ormehøi Bomhuus og pige Ane Kirstine Larsen, 21, født 1845 paa Ladegaard Mark
1866, 1507, Enoch Johansen, ungkarl, 29, født 1837 i Aarup og pige Ane Kirstine Jørgensen, 34, født 1832 i Kjerte Sogn
1866, 2607, Knud Jacobsen, ungkarl, 54, Hekkebølle, født 1812 og enke Mette Kirstine Jørgensen, 40, Aalsboe, født 1826 i Nørre Aabye
1866, 2408, Jens Hansen, enkemand, 49, født 1817 i Etterup og enke Ane Cathrine Larsdatter, 44, født 1822 i Blankemborg, (efter Jørgen Henrik Vesterhed, Libershave)
1867, 2003, Jørgen Knudsen, ungkarl, 22, født 1845 paa Elvedmark, Veflinge Sogn og pige Maren Hansen, 40, født 1827 i Orte
1867, 1004, Niels Hansen, ungkarl, 32, født 1835 i Ormehøihuset og pige Karen Marie Jespersen, 28, født 1839 paa Skalbjerg Mark
1867, 0405, Anders Jensen, ungkarl, 38, født 1829 i Aalsboe og pige Ane Kirstine Jørgensen, 26, født 1841 i Aalsboe
1867, 1505, Jørgen Jørgensen, ungkarl, 29, født 1838 i Tellerup og pige Christiane Jørgensen, 37, født 1834 i Cronbrog
1867, 0910, Hans Pedersen, enkemand og huusmand, 69, Grønnemose, født 1798 og enke Maren Johansdatter, 64, Grønnemose
1867, 3010, Niels Christian Andersen, ungkarl og kudsk, 43, Erholm, født 1824 i Nørre Broby og pige Mette Andersdatter, 42, Erholm, født 1825 i Sandager
1867, 1311, Hans Carl Christian Christensen, ungkarl og uhrmager, 20, Aalsboe, født 1847 i Odense og pige Rasmine Severine Rasmussen, 23, Aalsboe, født 1844 i Ormehøi Bomhuus
1867, 2712, Bendix Andreas Heide Prehm, ungkarl og skibskapitain, 41, født 1826 i Middelfart og jomfru Sophie Henriette Vilhelmine Jensen, 24, født 1843 i Flensborg
1868, 0306, Fritz Ferdinand Jensen, ungkarl, 23, Hekkebølle Mark, født 1845 i Bogense og pige Karen Margrethe Jensen, 29, Hekkebøle Mark, født 1838 paa Rold, Vissenbjerg Sogn
1868, 0409, Kristian Rasmussen, ungkarl, 25, Sinesinde, født 1843 Lille Frydenlund, Fjelsted Sogn og pige Karen Andrea Hansen, 21, Hækkebølle, født 1847 i Orte
1868, 2609, Rasmus Hansen, ungkarl, 33, Huusbye, født 1835 sammesteds og pige Christiane Andreasen, 27, Rørup Fattighus, født 1841 i Hønnerup
1868, 0411, Carl Madsen, ungkarl, 25, Assenbølle Mark, født 1843 der og pige Else Dorthea Jensen, 24, Egemosedam, født 1844
1868, 1411, Peter Christian Nielsen, enkemand og huusmand, 37, født 1831 paa Høime Mark, Sanderum Sogn og pige Maren Andersen, 21, født 1847 i Grønnemoselund
1868, 1212, Rasmus Pedersen, ungkarl og gaardejer, 30, født 1838 i Haarby og pige Karen Dortea Jeppesen, 22, født 1846 i Aalsbo
1868, 1912, Erich Henrichsen, enkemand og huusmand, 51, født 1817 i Bremmerod og pige Karen Dorthea Mortensen, 36, født 1832 i Lindebjerg
1869, 1610, Anders Jørgen Bæk, ungkarl, 28, Haarbye Stormark, født 1841 samme sted og pige Kirsten Jørgensen, 25, født 1844 i Aalsboe
1869, 2310, Jørgen Larsen, ungkarl og gaardeier, 33, født 1836 paa Dybmosegaard og pige Karen Nielsen, 24, Mongaarde, født 1845 i Bellinge
1869, 2212, Lars Berthelsen, ungkarl, 49, Haarslev Gamby, født 1820 og enke Johanne Andersdatter, 53, (efter bødker Niels Larsen), Grønnemosehuse
1870, 1401, Jens Madsen Hansen, enkemand og huusmand, 31, Fjelsted, født 1838 i Ellesø og pige Pederline Hansen, 35, Ormehøihuus, født 1835 i Flubjerg
1870, 1702, Christian Hendriksen Bøye, enkemand, 82, Libbersholm, født 1788 i Bremmerod og enke Gjertrud Marie Jensdatter, 54, født 1816 i Vissenberg Sogn
1870, 1205, Peder Larsen Rasmus Jørgensen, ungkarl, 29, Bredmark, født 1841 og pige Maren Larsen, 29, født 1841 i Grønnemosehuse
1870, 2307, Jens Peter Johansen, ungkarl, 31, Gribsvad, født 1839 i Førstballe, Nørup Sogn, Jylland og enke Sidsel Marie Hansen, 33, Etterup Mark, født 1837 i Mongaarde
1870, 1408, Anders Jensen, ungkarl, 30, født 1840 i Aalsbro og pige Karen Dorthea Marcussen, 30, født 1840 i Aarup
1870, 1612, Niels Nielsen, ungkarl, 41, født 1829 i Aalsbo og pige Ane Kirstine Nielsen, 20, født 1850 i Asmose, Fjelsted Sogn
1871, 2701, Anders Christian Henriksen, ungkarl, 35, Paarup, opholdende sig i Svenskerhuset, født 1836 og enke Ane Marie Jørgensen, 36, Svendskerhuset, født 1835 i Husby Sogn
1871, 2106, Hans Madsen, ungkarl og gaardeier, 27, født 1844 i Breed og pige Margrethe Nielsen, 26, født 1844 i Vædelegaard
1872, 1104, Rasmus Andersen, ungkarl, 31, Odense, født 1841 i Ubberud og pige Ane Dorthea Jespersen, 23, Frydenlund, født 1849 i Haarslev
1872, 2709, Lars Rasmussen, ungkarl, 34, født 1838 i Gammeldam og pige Karen Nielsen, 25, Hækkebølle, født 1847 i Vissenberg
1872, 1611, Niels Jørgensen, ungkarl, 28, født 1814 i Rugbjerghus, Veflinge Sogn og pige Kirsten Jensen, 25, født 1847 i Knollerhave, Orte Sogn, opholdende sig i Grønnemosehuse
1872, 2311, Lars Larsen, ungkarl, 24, født 1848 i Thingvadhus, Gislev Sogn og pige Bothilde Cecilie Caspersen, 27, Hækkebølle Mark, født 1845 i Egernsund, Broager
1873, 0103, Lars Hansen, ungkarl, 38, Frybjerg, Orte Sogn, født 1835 og enke Birthe Marie Jensen, 25, Aalsboe, født 1848
1873, 2903, Frederik Frederiksen, ungkarl, 27, Skalbjerg, født 1846 og pige Karen Marie Nielsen, 28, Trollemosehus, født 1845
1873, 0704, Niels Hansen, ungkarl, ??, Etterup og pige Ane Margrethe Hansen, 27, Dybmose, født 1846 i Libershave
1873, 0511, Martin Jørgensen, ungkarl, 27, født 1846 i Skydebjærg Thaarup og pige Marie Kathrine Nielsen, 32, født 1841 i Grønnemosehuse
1873, 0511, Jens Andersen, ungkarl, 33, født 1840 i Igangshuset og pige Hansine Emilie Rasmussen, 34, født 1839 i Fjeldsted
1873, 0612, Jens Pedersen, enkemand, 34, født 1840 i Hækkebølle og pige Kathrine Bothilde Caspersen, 31, født 1842 i Egernsund, Broager Sogn
1874, 0504, Peder Pedersen, ungkarl, 25, født 1849 i Haarslev og pige Severtine Birgitte Kristiansen, 21, Etterup, født 1853 i Brendekilde
1874, 1104, Rasmus Peter Larsen, ungkarl, 31, født 1843 i Husby og pige Pederline Hansen, 32, Rørup, født 1842 i Ørsbjerg
1874, 1010, Anders Larsen, ungkarl, 37, Aalsbo, født 1837 i Fjællerup og pige Grethe Nielsen, 31, Aalsbo, født 1843 i Trollemosehus
1874, 2810, Rasmus Hansen, ungkarl, 36, Hegnetslund, født 1838 i Skydebjerg og pige Karen Johansen, 33, Hækkebølle, født 1841 i Brunemosehus
1874, 1212, Hans Christian Jensen, ungkarl, 27, tjenende i Vædelegaard, født 1847 i Fjellerup 1847 og pige Maren Lund, 31, Dybmoselund, født 1843 i Haugstedhus, Vigerslev Sogn
1875, 0304, Henrik Rasmussen, ungkarl og gaardeier, 30, Ørbæk, Ore Sogn, født 1845 sammested og pige Berndine Pedersen, 21, Rørup, født 1854 i Ørsbjerg
1875, 2705, Johan Rasmussen, ungkarl og gaardejer, 45, Etterup, født 1830 i Barløse og pige Ane Kathrine Nielsen, 18, Etterup, født 1857 i Caslund
1875, 0210, Hans Andersen, ungkarl, 25, Gjelsted Taarup, født 1850 i Mølleknappe, Kjerte Sogn og pige Else Margrethe Karlsen Grill, 21, født 1854 i Odense
1875, 1711, Anders Jørgen Jensen Møller, ungkarl, 31, Lybækstedet, Haarslev Sogn, født 1844 samme sted og pige Elisabeth Pedersen, 29, Blankenborg, født 1846 samme sted
1876, 0106, Jørgen Jørgensen, ungkarl, 25, født 1851 i Karhusene, Vissenbjerg Sogn og pige Mariane Pedersen, 19, født 1856 i Kirkeholmhsuet
1876, 0610, Jens Kristensen, enkemand og gaardejer, 60, Hindevad, født 1816 sammested og pige Marie Pedersen, 36, født 1840 i Blankenborg
1876, 1011, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 27, født 1849 i Skydebjerg og pige Kirstine Pedersen, 22, født 1854 i Nørreaaby
1876, 1011, Christen Jensen, ungkarl, 27, født 1849 i Fjelsted og pige Mette Kathrine Pedersen, 24, født 1852 i Nørreaaby
1876, 1811, Lars Larsen, ungkarl, 22, født 1854 i Bubbel og pige Ane Kathrine Hansen, 27, født 1849 i Mongaarde
1876, 2511, Anders Rasmussen Buck, ungkarl, 35, født 1841 i Egeskov, Kværndrup Sogn og pige Maren Hansen, 29, født 1847 i Aalsbo
1876, 1512, Anders Kristiansen, ungkarl, 41, født 1835 i Skydebjerg og enke Ane Kathrine Hansdatter, 55, født 1821, (efter husmand Jørgen Hansen), Aalsbo Mark
1877, 1301, Jakob Rasmussen, ungkarl, 29, Hegnetslund, født 1847 paa Billesbøllemark og pige Ane Kirstine Pedersen, 32, Hækkebølle, født 1842 i Vesemose, Flemløse Sogn
1877, 1702, Johan Peter Jensen, ungkarl, 22, født 1854 i Rørup Fattighus og pige Ane Grethe Andersen, 20, tjenende paa Søndergaarde, født 1857 i Gøteborg, Sverrig
1877, 0103, Niels Peter Martin Hansen, ungkarl, 27, født i Bro, Brenderup Sogn og jomfru Ane Marie Johanne Kathrine Berg, 24, Gribsvad, født 1853 paa Fobeslet Mark, Ødis Sogn
1877, 0306, Johan Pedersen, ungkarl, 24, Barløse, født 1852 paa Gadsbølle Mark og pige Ane Marie Elisabeth Larsen, 20, født 1857 i Grønnemose
1877, 0706, Herluf Thøgersen Møller, ungkarl, 35, født 1842 i Lybækstedet, Haarslev Sogn og pige Maren Hansen, 24, født 1853 i Libershave
1877, 2105, Lars Jensen, tjenestekarl, 29, Hækkebølle, født 1847 i Rorslev og pige Maren Johanne Hansine Simonsen, 22, født 1854 i Tjenerhuset ved Erholm
1877, 2907, Knud Johannes Nielsen, ungkarl, 26, tjenende i Aalsbo, født 1851 i Ornebjærg og pige Nielsine Petrine Hjeresen, 21, tjenende i Aalsbo, født 1856 i Harritslev
1877, 0108, Rasmus Hansen, enkemand og husmand, 57, Kjerlingborg, født 1820 i Nellemose og pige Ane Johanne Larsen, 36, født 1841 i Haugstedhus, Skydebjerg Sogn
1877, 2109, Hans Lausen Jensen, ungkarl, 27, Grønnemose, født 1850 i Køying, Nørre Lydum Sogn og pige Maren Pedersen, 28, Grønnemose, født 1849 i Asperup
1878, 2407, Niels Christian Lund, enkemand, 31, født 1847 i Haarslev og pige Karen Mikkelsen, 23, født 1855 i Brabant Stedet
1878, 0410, Peter Bonnich Raffenberg, ungkarl, 23, født 1855 i Fjelsted og pige Agatha Petrine Hansen, 27, født 1851 i Etterup
1878, 0410, Lars Berthelsen, enkemand, 58, Grønnemosehuse, født 1820 i Haarslev Gamby og pige Ane Rasmussen, 39, født 1839 i Ørsted
1879, 0803, Rasmus Jensen, ungkarl, 38, Aalsbo, født 1841 paa Eiby Mark og pige Kathrine Nielsen, 30, født 1849 i Aalsbo
1879, 2203, Thomas Larsen, ungkarl, 24, tjenende paa Kielshøj, født 1854 i Skovshøjrup og pige Maren Kirstine Nielsen, 28, tjener paa Kielshøj, født 1850 i Grønnemose
1879, 3105, Hans Kristian Jensen, ungkarl, 25, tjener i Hønnerup, født 1854 i Odense og pige Else Kirstine Nielsen, 29, født 1850 i Trollemosehus
1880, 2703, Lars Jensen, ungkarl, 45, tjener paa Selleborg, født 1835 i Nørre Aaby og pige Caroline Nielsdatter Berggreen, 31, tjener paa Søndergaarde, født 1849 i Sverrig
1880, 2011, Ole Kristian Nielsen, røgter, 40, tjener paa Søndergaarde, født 1840 i Voldstrup Sogn, Jylland og pige Johanne Rasmussen, 32, tjener paa Søndergaarde, født 1848 paa Skaarup Mark
1880, 2411, Hans Pedersen, møllebygger, 45, Birkende, født 1835 i Rynkeby Sogn og pige Madsine Hansen, 31, Libershave, født 1849 samme sted
1881, 0802, Sophus Andersen, enkemand og bagermester, 29, Nyborg, født 1852 i Aasens og jomfru Ane Kathrine Berg, 24, Gribsvad, født 1856 i Nimdrup, Jylland
1881, 1803, Anders Nielsen Larsen, ungkarl, 26, Hækkebølle, født 1854 samme sted og pige Maren Dorthea Gormsen, 19, Hækkebølle, født 1862 samme sted
1881, 1105, Peder Johansen, ungkarl, 26, Svendstrup, Stenløse Sogn, født 1855 og pige Ane Marie Larsen, 26, født 1855 i Væde
1881, 1105, Anders Jørgen Hansen, ungkarl, 36, født 1845 i Fjelsted og pige Ane Marie Hansen, 28, født 1853 i Brabant
1881, 2809, Lars Jensen, enkemand, 36, Rødeledhus, født 1845 samme sted og pige Maren Kristensen, 23, Nylykkehus, født 1858 samme sted
1881, 1712, Jens Jørgen Jeppesen, ungkarl, 26, født 1855 i Aalsbo og pige Marie Kirstine Povlsen, 31, Rørup, født 1850 i Ubberud
1882, 2403, Peter Jørgensen, ungkarl, 24, født 1858 i Fjellerup og pige Marie Johansen, 35, født i Hækkebølle
1882, 2904, Jens Hansen, enkemand og husmand, 44, Aulby, født 1835 i Dybkjær og pige Maren Pedersen, 41, tjener paa Erholm, født 1841 i Emtekjær
1882, 2411, Preben Bille Brahe, baron og ejer, 28, Fraugdegaard, født 1854 paa Bjørnemose, Tved Sogn og frøken Frederikke Julie Elisabet Cederfeld de Simonsen, 24, Erholm, født 1858 i Nyborg
1882, 2911, Hans Peter Hansen, ungkarl, 23, født 1859 i Faurskov og pige Karen Kirstine Kristensen, 27, født 1855 i Barløse
1883, 3101, Hans Jensen, ungkarl, 33, Lunge, født 1849 i Ørslev 1849 og pige Karen Pedersen, 23, født 1860 i Aalsbo
1883, 3103, Niels Hansen, enkemand, 48, født 1835 i Ormehøjhus og enke Birthe Cathrine Jørgensen, 47, født 1835 i Aalsbo
1883, 2404, Anders Henriksen, ungkarl, 34, Skalbjerg, født 1849 i Tommerup og pige Else Elisabeth Rasmussen, 28, Sinesminde, født 1855 i Fjelsted Sogn
1883, 2511, Hans Kristian Andersen, ungkarl, 22, Søndergaarde, født 1861 og pige Lovise Beate Carlsdatter, 24, Søndergaarde, født 1859
1884, 1211, Jens Peter Nielsen, ungkarl og gaardejer, 33, Munkgaarde, Rørup Sogn og pige Marie Larsen, 33, Gjelsted Taarup
1884, 2811, Hans Laurits Hansen, ungkarl og lærer, 27, Horne og pige Karen Pedersen, 25, Grønnemose
1885, 2904, Anders Hansen, ungkarl, 34, Billesbølle Mark og pige Ane Kirstine Eriksen, 35, Bremmerod
1885, 1710, Jørgen Kristian Jørgensen, ungkarl, 22, Fjelsted Sogn og pige Ane Marie Nielsen, 29, Grønnemose, Rørup Sogn
1885, 1912, Rasmus Sørensen, ungkarl, 35, Rørup Huse, født i Fjelsted Sogn og pige Vilhelmine Svendsdatter, 25, Rørup Huse, født i Sverrig
1885, 2612, Hans Kristian Jensen, enkemand, 33, Frydenhøj, Aalsbo Mark og Maren Kirstine Simonsen Havehus, 27, Frydenhøj, Aalsbo Mark
1886, 1202, Rasmus Jensen, ungkarl, 26, Aalsbo, født i Fjelsted Sogn og pige Christiane Olsen, 28, Aalsbo, født i Aalsbo
1886, 2602, Niels Pedersen, ungkarl, 21, Brunemose, født i Grønnemose og pige Karen Marie Jørgensen, 19, Brunemose
1886, 2403, Peter Jørgen Clausen, ungkarl, 24, født 1861 i Husby og pige Ane Pedersen, 34, født 1851 i Aalsbo
1886, 0211, Lars Jørgensen, ungkarl, 27, Ørsbjerg og pige Mariane Pedersen, 29, født 1857 i Hekkebølle
1886, 1712, Peter Jensen Larsen, ungkarl, 24, født 1862 i Haarslev og pige Johanne Kathrine Jensen, 23, født 1863 i Hekkebølle
1887, 1203, Hans Johan Valentin Hansen, ungkarl, 33, født 1854 i Rold og pige Ane Marie Hansen, 22, født 1865 i Sønderborghuset
1887, 2105, Lars Jørgensen, ungkarl, 37, Aarup, født 1849 og pige Ane Marie Jensen, 32, tjenende paa Erholm, født 1855
1887, 0709, Albrecht Kristoffer Carl Ludvig Schaffelitzky de Muchadell, ungkarl, greve og stamherre, 28, til grevskabet Muckadell, født 1859 og frøken Charlotte Christiane Sofie Cederfeld de Simonsen, 25, Erholm, født 1862
1887, 3110, Frants Michael Holm, ungkarl og lærer, 32, født 1852 i Rynkeby og pige Ane Kathrine Nielsen, 26, født 1861 i Dybmoselyst
1887, 0811, Morten Jørgen Rasmussen, ungkarl og kudsk, 52, Erholm og jomfru Elisabeth Margrethe Povlsen Jeppesen, 40, Erholm
1887, 1211, Niels Jensen, ungkarl, 26, Etterup Mark og pige Maren Kirstine Jeppesen, 29, tjenende i Mongaarde
1888, 2411, Jens Rasmussen, ungkarl, 34, Uggerslev og pige Else Elisabeth Kristine Jakobine Pedersen, 24, Etterup Mark
1888, 2811, Niels Jørgen Nielsen, ungkarl, 29, Fjelsted og enke Ane Rasmussen, 39, Aalsbo
1888, 2912, Anders Andreasen, ungkarl, 25, tjener paa Erholm og pige Elemine Jonsdotter, 30, tjener paa Søndergaarde
1889, 2501, Lars Andersen, ungkarl og slagter, 23, Gribsvad og jomfru Johanne Berg, 27, Gribsvad
1889, 0203, Peder Pedersen Barløse, ungkarl, 23, Vissenbjerg Sogn og pige Kirstine Pedersen Radoor, 25, Rørup
1889, 2203, Torkild Vilhelm Andersen, ungkarl og murer, 23, Assens og pige Maren Kristine Nielsen, 23, Gribsvad
1889, 0405, Lars Hansen, ungkarl, 22, Skamby og pige Johanne Marie Pedersen, 27, Søndergaarde
1889, 2905, Frits Madsen, ungkarl og skovfoged, 29, Gyldensten og jomfru Gertrud Marie Jensen, 31, Hæsmoselund
1889, 0811, Lars Madsen Karlsen, ungkarl, 28, tjener paa Billesbølle og pige Kirstine Marie Pedersen, 22, Aalsbo
1889, 0712, Hans Larsen, ungkarl, 52, Gamborg og pige Ane Lovise Fløkke, 33, Dybmose
1889, 1112, Hans Peter Ludvig Nielsen, ungkarl, 27, Skovmøllen og pige Maren Hansen, 23, Sønderborghus
1890, 1502, Peder Madsen, ungkarl, 23, Indslev Sogn og pige Marie Katrine Jensen, 23, Brunemose
1890, 1503, Kristen Knudsen, ungkarl, 23, tjenende paa Ormehøj og pige Dorthea Margrethe Madsen, 24, tjener paa Ormehøj
1890, 1604, Kristen Sørensen Jensen (Sachsenborg), ungkarl og mejeribestyrer, 31, Skydebjerg og pige Maren Jakobine Fløcke, 23, Dybmose
1890, 1405, Hans Pedersen Næs, ungkarl, 26, Etterup og pige Ane Margrethe Jespersen, 23, Frydenlund
1890, 1406, Jørgen Andersen Jørgensen, ungkarl og skrædder, 30, Aalsbo og pige Ane Kirstine Andersen, 21, Grønnemose
1890, 2211, Niels Andersen, ungkarl, 30, Kjerte og pige Karen Kirstine Jensen, 22, Brunemose
1890, 2511, Niels Peter Hansen Brønserod, ungkarl og boelsmand, 33, Vissenbjerg og pige, Marie Kirstine Kristensen, 27, Tjenerhuset
1890, 0612, Vilhelm Mortensen, ungkarl, 27, Erholms Teglværkshus og pige Ane Johanne Margrethe Lund, 29, Erholms Teglværkshus
1890, 3012, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 22, Vissenbjerg Sogn og pige Ingeborg Julie Nielsen, 17, Vædelegaard
1891, 0302, Anders Frederik Rasmussen, ungkarl og avlskarl, 27, Erholm og pige Caroline Jensdotter, 21, Erholm
1891, 1002, Niels Andersen, ungkarl, 28, Grønnemose og pige Laurine Hansine Larsen, 23, tjenende i Munkgaard
1891, 0204, Jørgen Hansen, enkemand og boelsmand, 33, Aarup og pige Elisabeth Jørgensen, 27, Aalsbo
1891, 0910, Rasmus Christian Hansen, ungkarl, drejer og isenkræmmer, 28, Bred og pige Nielsine Kirstine Nielsen, 21, Etterup