Rørup, 1873-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1873-1892, Rørup sogn, Vends herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

År/dato,måned/begr. dato, måned/navn/alder/erhverv/sted/forældre/efterlevende

1873, 0303, 1003, Søren Henriksen, huusfæster, 63, i Bremmerod. Født i Hjorte 1810. Søn af gaardmand Henrik Sørensen, i Hjorte
1873, 1503, 2203, Gorm Pedersen, gift og gaardejer, 47, af Dybmose. Født sammesteds 1826. Søn af gaardfæster Peder Ditlevsen, i Dybmose
1873, 0105, 0805, Hans Rasmussen, gift og gaardejer, 52, i Etterup. Født i Sarup 1821. Søn af gaardmand Rasmus Hansen, i Sarup Haarby Sogn
1873, 2705, 0206, Niels Andersen, 9 maaneder, søn af huusmand Ole Andersen, i Rørup Huse. Født samme sted 1872
1873, 2008, 2608, Jørgen Andersen, gift, aftægtsmand og forhen gaardeier, 84, i Aalsboe. Født i Asperup 1789. Søn af gaardmand Anders Jørgensen, af Asperup
1873, -, 3011, Dødfødt dreng, søn af indsidder Henrik Madsen, i Dyrehavehuset
1874, 0902, 1702, Jørgen Christian Bang, enkemand og husfæster, 83, i Hækkebølle. Født paa Nybøllegaard 1791. Søn af forpagter Christian Bang, paa Minendal
1874, -, 0403, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Olsen, i Trollemosehuus
1874, 2606, 0107, Jørgen Jensen, 35, ungkarl og gaardbestyrer, hos gamle Lars Nielsens enke, i Hækkebølle. Født i Bremmerod 1839. Søn af Dorthe Marie Pedersdatter, i Grønnemosehuse
1874, 1008, 1308, Jørgen Pedersen, ungkarl og møllersvend, 20, i Gribsvad Mølle. Født i Brænderup Sogn 1854
1875, 2401, 3001, Hans Gormsen, ungkarl, 69, i Hekkebølle. Født sammested 1805. Søn af gaardmand Gorm Pedersen, i Hekkebølle
1875, 2701, 0402, Niels Jensen, ungkarl, 58, opholdt sig i Hekkebølle. Født i Frydenlund 1817. Søn af boelsmand Jens Pedersen, i Frydenlund
1875, 2305, 2905, Jørgen Andersen, gaardejer, 69, i Munkegaarde. Født sammested 1806. Søn af gaardfæster Anders Pedersen, i Munkegaarde
1875, 2605, 0106, Lars Kristensen, fæstehuusmand, 67, i Grønnemosehuse. Født i Fluebjerg 1808. Søn af husmand Kristen Kristensen, i Fluebjerg
1875, 0406, 0906, Jørgen Hansen, gift og husmand, 66, paa Aalsbo Mark. Født i Aalsbo 1809. Søn af gaardfæster Hans Jensen, i Aalsbo
1875, 0807, 1407, Hans Hansen, husfæster og enkemand, 83½, i Skallemosehus. Født i Aalsbo 1791. Søn af husfæster Hans Hansen Viid, i Aalsbo
1875, 1407, 1807, Laurits Peter Larsen, 18 dage, søn af pige Anne Kathrine Hansen, i Grønnemosehuse. Født samme sted 1875
1875, 2611, 0212, Anders Jørgen Olsen, aftægtsmand, 68, i Igangshuse. Født i Kindstrup 1807
1876, 2402, 0103, Ole Jørgensen, fæstebolsmand, 74, i Hækkebølle. Født i Aalsbo 1802. Søn af gaardfæster Jørgen Nielsen, i Aalsbo
1876, 0203, 1003, Niels Hansen, gaardfæster, 62, i Aalsbo. Født samme sted 1814. Søn af gaardfæster Hans Nielsen
1876, 0804, 1404, Knud Jakobsen, huslejer, 64, i Hækkebølle. Født i Karlund 1812. Søn af husmand Jakob Pedersen, i Hækkebølle
1876, 2605, 0206, Henrik Larsen, husfæster, 74, i Trollemosehus. Født i Husby 1802. Søn af gaardfæster Lars Hansen, i Husby
1876, 1806, 2306, Hans Christian Christensen, eier, 73, af Igangshus, tjenende paa Kielshøj. Født Gjerup ved Trolleborg 1803
1876, 2407, 2907, Peder Gormsen, aftægtsmand, 89½, i Etterup. Født i Hækkebølle 1786. Søn af gaardfæster Gorm Hansen, i Hækkebølle
1876, 2907, 0208, Hans Nielsen, gaardejer, sognefoged og dannebrogsmand, 68½, i Aalsboe. Født i Etterup 1807. Søn af gaardfæster Niels Jokumsen, i Etterup
1876, 0108, 0508, Hans Jensen, ungkarl, 41, i Aalsbo. Født samme sted 1835. Søn af gaardfæster Jens Ditlevsen, i Aalsbo
1876, 2608, 3108, Ole Frederiksen, 1, søn af indsidder Frederik Frederiksen, i Hækkebølle. Født samme sted 1875
1876, 2509, 0210, Jens Jørgensen, aftægtshusmand, 84, i Rørup. Født Bøgebjerghus i Ørslev Sogn 1792. Søn af husmand Jørgen Jensen, Bøgebjerghus i Ørslev Sogn
1876, 2010, 2610, Jens Andersen, husfæster, 74, i Aalsbo. Født i Kjerte 1802. Søn af indsidder Anders Andersen, i Kjerte
1876, 2211, 2811, Peder Jørgensen, husmand og bødker, 49, i Grønnemosehuse. Født i Orte 1827. Søn af bødker Jørgen Andersen, i Orte
1876, 2511, 0312, Jens Jensen (tvilling), 2 dage, søn af indsidder Kristen Jensen, af Grønnemose. Født samme sted 1876
1876, 2611, 0312, Peder Jensen (tvilling), 3 dage, søn af indsidder Kristen Jensen, af Grønnemose. Født samme sted 1876
1877, 3001, 0202, Niels Jørgen Jensen, gift, indsidder og tjenestekarl, 30, paa Kielshøj. Født i Orte i Muthehus 1846. Søn af husmand Jens Nielsen, i Muthehus
1877, 2702, 0503, Niels Nielsen, ugift, 69, opholdende sig hos Anders Pedersen, i Lillemark. Født i Aalsbo 1808. Søn af husmand Niels Nielsen, i Aalsbo
1877, 2406, 2806, Anders Jørgensen, ugift, 27½, i Aalsbo. Født samme sted 1849. Søn af husmand og skrædder Jørgen Hansen, i Aalsbo
1877, 1207, 1707, Hans Kristian Nielsen, gift, husmand og snedker, 60, i Etterup. Født i Render Vissenbjerg Sogn 1817. Søn af gaardmand Niels Jespersen, i Render Vissenbjerg Sogn
1877, -, 0109, Dødfødt dreng, søn af pige Maren Jørgensen, paa Erholm
1877, ..09, 2409, Hans Andersen, gift og murmester, 55, i Assens
1877, 1311, 1911, Rasmus Andreasen, enkemand og husmand, 56, i Sinesmindehus. Født Sasserod Mark 1821. Søn af husmand Andreas Erichsen, af Sasserod Mark
1878, 0301, 0901, Peder Larsen, enkemand og aftægtsmand, 85, i Dyrehavehus i Rørup Sogn. Født i Veflinge Sogn 1792
1878, 0903, 1703, Hans Kristian Jørgensen, 1, søn af huslejer Rasmus Jørgensen, i Cronborg. Født samme sted 1877
1878, 1004, 1804, Jens Peter Hansen, 5 uger, søn af husmand Lars Hansen, i Aalsbo. Født samme sted 1878
1878, 0106, 1006, Erik Nielsen Lund, 8 dage, søn af møller Niels Nielsen Lund, i Gribsvad Mølle. Født sammested 1878
1878, 2506, 2806, Lars Kristian Larsen, tjenestekarl, 44, paa Søndergaarde. Født Nørre Bjerg i Fangel Sogn 1834. Søn af husmand Hans Jørgen Larsen, Nørre Bjerg i Fangel Sogn
1879, 2403, 3003, Nicolaj Konradsen, gift og fattiglem, 73, i Grønnemosehuse. Født i Bubbel 1805
1879, 1204, 1804, Julius Kristian Frederik Madsen, gift og fattiglem, 51½, paa Etterup Mark. Født i Klokkeholm i Fjelsted Sogn 1827
1879, 2804, 0305, Jens Knudsen, enkemand og fattiglem, 88, opholdende sig i Gjelsted Fattiggaard. Født i Sanderum 1791
1879, 2908, 0309, Niels Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 78, i Vædelegaard. Født samme sted 1801
1879, 1612, 2312, Clemme Findsen, husmand, 74½, ved Rørup Kirke. Født i Kaslund 1805
1880, 2001, 2701, Jørgen Sørensen, ugift, 26 og 9 maaneder, i Bremmerod. Søn af husfæster Søren Henriksen, i Bremerod
1880, 1003, 1703, Gorm Marius Gormsen, 3½, søn af gaardejer Peder Gormsen, i Etterup. Født samme sted 1876
1880, -, 1104, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Nielsen, i Kirkeholm
1880, 1604, 2304, Anders Kristian Theodor Gormsen, ½, søn af gaardejer Peder Gormsen, i Etterup. Født samme sted 1879
1880, 1305, 1705, Hans Jørgensen, huusmand, enkemand og væver, 67, i Ormehøjhuset. Født i Bøgbjerghus i Ørslev Sogn 1813. Søn af husmand Jørgen Jensen, i Bøgbjerghus i Ørslev Sogn
1880, 1607, 2307, Johan Børresen, gift og husmand, 40, som røgter hos forpagter Blædel, paa Erholm. Fra Vissenbjerg
1880, 0808, 1208, Niels Kristian Jensen, 9 maaneder, søn af husmand Hans Kristian Jensen, paa Aalsbo Mark. Født samme sted 1879
1880, 1308, 2008, Hans Svendsen, husfæster og enkemand, 67, i Brunemosehus. Født i Breed 1813
1880, 0509, 1009, Lars Mortensen, particulier, 73. Født i Kværndrup 1807. Søn af fæstegaardmand Morten Jørgensen
1880, 0911, 1711, Peder Nielsen, smed, 80½, i Gribsvad. Født i Udby 1800. Søn af smed Niels Pedersen, i Udby
1880, 2912, 02011881, Gorm Marius Gormsen, nogle timer, søn af gaardejer Peder Gormsen, i Etterup. Født samme sted 1880
1881, 2901, 0702, Mads Kristiansen, aftægtsmand, 83, i Libershave. Født i Baaring 1798
1881, 2412, 3012, Peder Olsen, aftægtsmand og enkemand, 90 og 9 maaneder, i Aalsbo. Født i Kindstrup 1790
1882, 1902, 2702, Jens Rasmussen Bang, aftægtsmand og enkemand, 80 og 2 maaneder, i Aalsbo. Født 1801 i Hjorte
1882, 0107, 0607, Hans Andersen, 12, søn af husmand Ole Andersen, af Iganghuset. Født samme sted 1870
1882, -, 0909, Dødfødt dreng, søn af indsidder Niels Christian Nielsen, i Hækkebølle. Født 1882
1882, 0212, 0812, Hans Jørgen Nielsen, gaardejer, 36, af Vædeledgaard. Født samme sted 1846. Søn af gaardejer Niels Jørgensen
1882, 0812, 1512, Gorm Marius Theodor Gormsen, 1, søn af gaardejer Peder Gormsen, i Etterup. Født samme sted 1881
1883, 0501, 1401, Niels Peder Jørgensen, ½, søn af husmand Rasmus Jørgensen, i Cronborg. Født sammested 1882
1883, 2005, 2505, Peder Jørgen Larsen, 21, i Aalsbo. Født samme sted 1862. Søn af gaardmand Hans Larsen
1883, 0306, 0806, Anders Madsen, husmand, 61, i Aalsbo. Født i Nordby 1822
1883, 2809, 0510, Jens Andersen, husmand, 56, i Skallemosehus. Født i Ørsbjerg Hestehauge 1827
1883, 1011, 1711, Peder Findsen, forhen fæstegaardmand, 70 og 9 maaneder, i Husby. Født i Caslund i Barløse Sogn 1813
1883, 1111, 1811, Rasmus Kristian Gormsen, 3 dage, søn af gaardejer Peder Gormsen, i Etterup. Født samme sted 1883
1883, 2011, 2511, Niels Nielsen, indsidder, ungkarl og skrædder, 28 og 4 maaneder, i Grønnemose. Født samme sted 1855. Søn af husmand Niels Madsen
1883, 2011, 2811, Rasmus Jensen, ejer, 78, af Sinesminde. Født i Ubberud 1805
1884, 0903, 1503, Jørgen Pedersen Kappendrup, husejer, 59, af Padesølund. Født samme sted 1825
1884, 1405, 2005, Niels Madsen, husfæster, 78, i Grønnemosehuse. Født i Kindstrup 1806
1884, 2907, 0408, Anders Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 78, hos hans søn Anders Andersen, i Dybmose. Født i Kjærum Sogn 1806
1884, 2509, 2909, Henrich Hansen Schjødte, enkemand, 76, opholdt sig paa Søndergaarde. Født i Horne 1808
1884, 0511, 0911, Anders Larsen, 6 dage, søn af ungkarl Hans Peter Larsen, i Hækkebølle og Ane Jensine Jensen, af Mosegaard i Haarslev Sogn
1884, 2011, 2611, Anders Pedersen, husejer og børstenbinder, 68, i Grønnemoselund. Født i Skydebjerg 1816
1884, 1912, 2712, Lars Nielsen, aftægtsmand og enkemand, 87½, i Dybmosegaard. Født i Kustrup Mølle 1797
1885, -, 2203, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Jensen, i Brunemose
1885, 2604, 0305, Knud Jensen, indsidder og lejer, 33, i Uglehuset
1885, 0806, 1406, Hans Jensen Lund, 2, søn af Ane Johanne Margrethe Lund, af Erholm Teglværk. I pleie hos husmand Mathias Nielsen, i Fjelsted Sogn
1885, 1908, 2608, Gorm Gormsen, gaardejer, 67, i Hækkebølle
1885, 0109, 0609, Hans Peter Jensen, 13 maaneder, søn af huslejer Anders Hansen Jensen, i Frydenlund
1885, 0511, 1011, Hans Jørgen Olsen, 20, paa Aalsbo Mark. Født paa Taarup Mark 1864. Søn af skovfoged Hans Olsen, paa Aalsbo Mark
1885, 2211, 2811, Gorm Hansen, aftægtsmand og forhenværende gaardejer, 65, i Etterup
1886, 1303, 1803, Jens Kristian Jørgensen, ugift, 29, i Aalsbo. Søn af skrædder Jørgen Hansen
1886, 0604, 1104, Carl Jørgensen, 10 uger, søn af husmand Martin Jørgensen, i Grønnemose
1886, 2704, 0105, Jens Peter Hansen, 3½, søn af husmand Lars Hansen, i Aalsbo
1886, 1006, 1606, Anders Hansen, gaardfæster, 82, i Etterup
1886, 2108, 2708, Jørgen Kristian Jensen, 22, i Hækkebølle. Søn af husmand Peder Jensen
1886, 1711, 2411, Anders Jensen Bang, gaardejer og sognefoged, 42, i Aalsbo
1887, 0301, 1001, Jens Knudsen, husmand, 80½, i Gillebrohuus
1887, 1701, 2201, Niels Jørgen Jensen, 10½, søn af gaardejer Rasmus Jensen, i Aalsbo
1887, 2705, 0206, Hans Jacob Rasmussen, husfæster, 80, i Gribsvad
1887, 2806, 0307, Mads Jensen Rasmussen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand Hans Rasmussen, af Dybmose Mark
1887, 1307, 1807, Rasmus Peter Rasmussen, 12, søn af maler Niels Jacob Rasmussen, af Libersholm
1887, 1508, 1908, Harald Kristian Hansen, 3, søn af skytte Hans Hansen, af Kronborg Stedet
1887, 2509, 3009, Karl Vilhelm Andreasen, 3 maaneder, søn af fruentimmer Bodil Marie Andreasen, i Rørup
1888, 2501, 3101, Jesper Johansen, husmand, 69, i Aalsbo
1888, 1802, 2502, Peder Nielsen, husmand, 67, i Hækkebølle
1888, 2510, 0211, Hans Nielsen, husmand, 80, i Aalsbo
1889, 1902, 2402, Alfred Marius Rasmussen, 1½, søn af vejmand Rasmus Rasmussen, af Etterup
1889, 1902, 2402, Theodor Kristian Rasmussen, 3½, søn af vejmand Rasmus Rasmussen, af Etterup
1889, 0304, 0704, Niels Rasmussen, 9 maaneder, søn af husmand Rasmus Rasmussen, af Hækkebølle Mark
1889, 0404, 1004, Jens Richard Jensen (slegfredbarn), 8 dage, søn af ugift Karen Kirstine Jensen, af Brunemose
1889, 2704, 0405, Niels Hansen, husejer og tømrer, 47, i Etterup
1889, 0905, 1205, Rasmus Jørgen Pedersen, arbejdsmand, 42, i Rørup
1889, -, 1407, Dødfødt dreng, søn af indsidder Peder Pedersen Barløse, i Grønnemose
1889, 1507, 2107, Magnus Elias Jensen, 1, søn af husmand Hans Kristian Jensen, paa Aalsbo Mark
1889, 2007, 2407, Rasmus Kristian Rasmussen, indsidder, 65, i Rørup Fattighus
1889, 1109, 1609, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Jørgen Nielsen, af Aalsbo
1889, 2210, 2710, Johannes Theodor Olsen, 5 uger, søn af murer Markus Peder Olsen, af Etterup Mark
1889, 2311, 0112, Hans Kristian Pedersen, 2 uger, søn af indsidder Rasmus Peder Pedersen, af Etterup Mark
1889, 2511, 0212, Knud Jespersen, husmand, 64, i Lille Frydenlund
1890, 0101, 0801, Hans Mikkelsen, tjenestekarl, 19, hos sognefoged A. Buch, i Aalsbo
1890, 0101, 0701, Mads Larsen, husmand, 65, i Grønnemosehuse
1890, 0901, 1401, Jens Marius Theodor Larsen, 7½, søn af husmand Hans Larsen, i Grønnemose
1890, 1501, 2201, Hans Nielsen, ungkarl og smed, 64, i Aalsbo
1890, 2501, 0102, Hans Peder Vilhelm Theodor Andersen, 2 og 9 maaneder, søn af husmand Søren Andersen, i Grønnemose
1890, 0502, 0902, Carl Marius Knudsen, 2 og 9 maaneder, søn af husmand Hans Knudsen, i Hækkebølle
1890, 1902, 2602, Frits Jensen, fattiglem, 69, paa Gjelsted Fattiggaard
1890, 0704, 1104, Niels Hansen, boelsfæster, 78, i Kristiansfeldt Rørup Sogn
1890, 1404, 2004, Julius Kristian Knudsen, 7 dage, søn af Kristian Knudsen, for tiden tjenende paa Ormehøj
1890, 1909, 2309, Ole Clausen Lund, indsidder, 58, af Erholm Teglværkshus
1890, 1112, 1812, Jørgen Madsen, tømrer, 69, i Gribsvad
1891, 2601, 0202, Karl Nielsen, 18 dage, søn af gaardmand Rasmus Lauritz Nielsen, i Hækkebølle
1891, 2601, 0202, Søren Rasmussen, forhen skovfoged, 63, i Søndergaardsskov
1891, 2502, 0503, Hans Jørgen Ravn, skolelærer og kirkesanger, 91, i Rørup
1891, 1803, 2403, Lars Nielsen, gaardmand, 69, af Etterup
1891, 1005, 1605, Anders Nielsen, husmand og smed, 79, af Grønnemose
1891, 2505, 3005, Peter Andreasen Radoor, indsidder, 62, i Rørup Fattighus
1891, 2905, 0406, Jørgen Peter Sørensen, 10, søn af husmand Peter Sørensen, i Bremmerod
1891, 1107, 1707, Niels Peder Nielsen, mejeribødker, 31, paa Søndergaarde. Født i Losby Jylland 1869
1891, 1412, 2112, Jeppe Jørgensen, husmand, 66, paa Aalsbo Mark
1891, 1712, 2312, Erik Henriksen, husmand, 74, i Bremmerod
1891, 3112, 07011892, Jørgen Hansen, husmand og skrædder, 73, i Aalsbo
1892, 0401, 1101, Anders Kristiansen, gift og husfader, 56, paa Aalsbo Mark i Rørup Sogn. Født i Skydebjerg 1835. Søn af husmand Christian Knudsen og Anne Andersdatter, i Skydebjerg
1892, 2403, 0104, Rasmus Jensen, gift og husmand, 72, i Grønnemose Rørup Sogn. Født i 1819. Søn af indsidder Jens Rasmussen og Mette Kirstine Hansen, i Højme
1892, 1304, 1804, Theodor Alfred Marius Rasmussen, 2, søn af vejmand Rasmus Rasmussen og Kirsten Pedersen, af Etterup
1892, 2004, 2404, Niels Larsen, 11 maaneder, søn af indsidder Thomas Larsen og Maren Kirstine Nielsen, af Rørup
1873, 1502, 2402, Ane Kirstine Andersdatter, 69, i Gribsvad Smedie. Født i Udbye 1804. Huusmand og smed Peder Nielsen
1873, 2703, 0304, Hansine Kirstine Fløcke, 15, paa Dybmose Mark. Født i Skalbjerg 1858. Datter af husmand Søren Hempel Fløke
1873, 2005, 2805, Ane Cathrine Ditlevsdatter, enke, 75, i Bremmerod. Født i Aalsboe 1798. Huusfæster Anders Jensen
1873, 2005, 3005, Sophie Elisabeth Cederfeld de Simonsen, ugift, 57. Født i Odense 1816. Kammerherre og stiftamtmand Cederfeld de Simonsen, til Erholm og Søndergaarde
1873, 0306, 0906, Ingeborg Marcussen, enke, 62, opholdt sig hos hendes søn gartner Larsen, ved Gribsvad. Født i Ørbæk 1811. Skolelærer Rasmus Larsen, i Refsvindinge
1873, 0610, 1110, Maren Gormsdatter, enke, 77, i Dybmose. Født i Hækkebølle 1796. Gaardmand Peder Ditlevsen
1873, 0512, 1212, Maren Hansdatter, 69 og 9 maaneder, i Hækkebølle. Født i Aalsboe 1804. Boelsmand Ole Jørgensen
1874, 1302, 1702, Maren Larsdatter, enke, 95, i Aalsbo. Født i Aalsbo 1779. Huusmand Niels Olsen
1874, 1902, 2602, Gjertrud Hansdatter, enke, 75½, i Aalsbo. Født i Aalsbo 1798. Huusfæster Niels Pedersen
1874, 3003, 0304, Maren Margrethe Jensen, 4 uger, datter af indsidder Frits Jensen, i Uglehuset. Født i Uglehuset 1874
1874, 1005, 1605, Karen Marie Hansdatter, 77, i Skallemosehuus. Født i Skallemosehuus 1797. Fæstehuusmand Hans Hansen
1874, 2506, 3006, Maren Kathrine Pedersen, 41, i Grønnemosehus. Født i Rydskoven 1833. Husmand og kurvemager Jens Larsen
1874, 2709, 0110, Ane Kirstine Thorabine Larsen, 3 maaneder, datter af husmand og kurvemager Jens Larsen, i Grønnemosehus. Født i Grønnemose 1874
1874, 2012, 3012, Christiane Andersdatter, aftægtskone og enke, 73, i Brabant. Født i Kjelstrup i Vissenbjerg Sogn 1801. Lars Jørgensen
1875, 1301, 1901, Ane Hansdatter, enke, 63, midlertidigt ophold i Hækkebølle. Født i Kragemose Dreslette Sogn 1811. Skrædder Peder Andersen, af Brødegaard i Dreslette Sogn
1875, 0204, 0904, Ane Kathrine Hansdatter, enke, 78, i Hækkebølle. Født i Koelbjerg 1796. Gaardfæster Lars Nielsen
1875, 0405, 0805, Marie Krag, 11, datter af forpagter Georg Krag, paa Kilshøjgaarden. Født i Gjelsted Præstegaard 1864
1875, 1507, 2107, Ane Marie Justesdatter, enke, 77, i Kronborg. Født i Saugmose i Vissenbjerg Sogn 1798. Boelsmand Jørgen Nielsen
1875, 2108, 2608, Maren Hansen, 46, i Skallemosehus. Født i Skallemosehus 1829. Husfæster Jens Andersen
1875, 0911, 1411, Kirsten Andersdatter, enke, 69, i Iganghuset i Rørup Sogn. Født i Kjælleby i Vigerslev Sogn 1806. Træskomand Knud Jørgensen, i Lindebjerg i Kjerte Sogn
1876, 2803, 0204, Karen Jensine Nielsen Lund, 12 uger, datter af møller Niels Nielsen Lund, i Gribsvad Mølle. Født i Gribsvad Mølle 1876
1876, 3105, 0506, Mette Marie Nielsen, 18, i Fauerskov. Født i Fauerskov 1858. Datter af Ane Kirstine Jørgensen (nu gift med Enoch Johansen), i Rørup
1876, 2911, 0312, Ane Marie Jørgensen, 1, datter af husmand Rasmus Jørgensen, i Cronborg Stedet. Født i Gjelsted Taarup 1875
1877, 2203, 3003, Mette Larsdatter, 77, i Kjerlingborghuset. Født i Indslev 1800. Husmand Rasmus Hansen
1877, 0807, 1307, Maren Kirstine Nielsen, 35½, i Munkgaarde. Født i Bellinge 1841. Gaardejer Niels Mortensen
1878, 1501, 2101, Sidsel Hansdatter, enke, 70, i Aalsbo. Født i Aalsbo 1808. Gaardejer, sognefoged og dannebrogsmand Hans Nielsen
1878, 2501, 0202, Johanne Hansdatter, enke, 77, i Skrallen. Født paa Næsse Sandager Sogn 1800. Husmand Morten Qverinsen
1878, 1103, 1703, Ane Dorthea Kirstine Jørgensen, 8, datter af husmand Kristian Jørgensen, i Grønnemose. Født i Grønnemose 1870
1878, 2704, 0305, Johanne Andersdatter, 63, i Grønnemosehuse. Født i Eiby 1815. Husmand Lars Bertelsen
1878, 0405, 0905, Rasmine Larsen, 2, boende i Grønnemoselund, datter af pige Maren Johanne Hansen (nu gift med Lars Jensen). Født i Sinesmindehus 1876
1878, 1305, 2005, Ane Margrete Bendixen, 44½, i Etterup. Født i Stourby 1833. Gaardejer Lars Nielsen
1878, 0307, 0707, Ane Marie Dorthea Gormsen, 12 timer, datter af gaardbestyrer Peder Gormsen, i Etterup. Født i Etterup 1878
1878, 0307, 0807, Ane Marie Svendsdatter, enke, 66, i Hækkebølle. Født i Bred 1812. Husmand Johan Kristiansen
1878, 0611, 1311, Karen Kirstine Jørgensen, 16 uger, datter af husmand Rasmus Jørgensen, i Kronborg Stedet. Født i Kronborg 1878
1878, 1511, 2211, Dorthea Mikkelsen, enke og almisselem, 69, hos svigersønnen Hans Madsen Nielsen, paa Etterup Mark. Født i Kremmerledhus 1809. Husmand Jesper Hansen, i Kjerte
1879, 2301, 2901, Ane Nielsdatter, 85, i Dybmoselundhuset. Født i Visseborghus 1794. Husmand Hans Nielsen. Husmand Niels Kristensen, i Visseborghus
1879, 2204, 2804, Ellen Kirstine Hansdatter, 60, i Ormehøjhus. Født i Sletterød 1819. Husmand Hans Jørgensen
1879, 3006, 0707, Ingeborg Hansdatter, 69, i Vædelegaard. Født i Broholm i Brylle Sogn 1810. Aftægtsmand Niels Jørgensen
1879, 1908, 2408, Ingeborg Pedersdatter, enke, 79, hos hendes svigersøn Rasmus Jensen, i Grønnemose. Født i Norge 1800. Husmand Jens Rasmussen
1880, 1401, 2201, Ane Rasmusdatter, enke, 84, opholdt sig paa Fattiggaarden i Gjelsted. Født i Røile 1796. Skomager Hans Kristoffersen
1880, 0905, 1305, Sidsel Marie Pedersen, 15, datter af afdøde bødker Peder Jørgensen, i Grønnemose. Født i Grønnemose 1865
1880, 2505, 3105, Ane Johanne Vinthersen, 13, hos hendes stedfader Rasm. Jørgensen, i Kronborg. Født i Taarup 1867. Husmand Søren Vinthersen, i Taarup
1880, 3107, 0508, Karen Jensine Jensen, 5, datter af husmand Hans Kristian Jensen, paa Aalsbo Mark. Født i Trollemosehus 1875
1880, 0208, 0608, Maren Hansdatter, enke, 74, i Visseborghuset ved Rørup Kirke. Født 1806 paa Billesbølle Mark. Husfæster Peder Larsen
1880, 0212, 1012, Kirsten Karlsdatter, 72, i Dybmose. Født 1808 i Gamtofte. Gaardmand Anders Rasmussen
1881, 0201, 1001, Anne Dorthea Rasmussen, 35, i Sinesminde. Født paa Billesbølle Mark 1846. Boelsmand Rasmus Jensen
1881, 2701, 0402, Ane Margrethe Hansdatter, enke, 78, i Lille Frydenlund. Født i Ørsbjerg 1803. Husfæster Henrich Pedersen
1881, 2901, 0702, Maren Nielsdatter, 81, i Libershave. Født i Meelbyhus ved Assens 1799. Mads Kristiansen
1881, 2202, 0203, Maren Rasmussen, 62, i Dybmoselund. Født i Fjellerup 1819. Husmand Frits Jensen
1881, -, 2703, Dødfødt pige, datter af ungkarl Simon Pedersen, paa Søndergaarde og pige Ane Marie Hansen, tjenende paa Søndergaarde
1881, 2503, 0204, Ane Nielsdatter, 81½, i Dybmosegaard. Født i Fjellerup 1799. Aftægtsmand Lars Nielsen
1881, 3103, 0704, Karen Marie Jespersen, 42, i Rørup Fattighus. Født paa Skalbjerg Mark 1839. Indsidder og skrædder Niels Hansen
1881, 2204, 2904, Ane Margrethe Hansdatter, enke, 81, i Hekkebølle. Født i Vierne 1800. Gaardfæster Anders Gormsen
1881, 0705, 1405, Johanne Jensdatter, ugift fruentimmer, 74, i Hekkebølle. Født i Hekkebølle 1807. Datter af afdøde husmand Jens Henriksen
1881, 2105, 2605, Karen Dorthea Larsen, 14 uger, datter af gaardbestyrer Anders Nielsen Larsen, i Hækkebølle. Født i Hækkebølle 1881
1881, 1007, 1607, Kathrine Sørensdatter, aftægtsenke, 84, i Dybmoselyst. Født i Dybmose 1797. Gaardmand Niels Nielsen, i Dybmose
1881, 2908, 0409, Karen Nielsen Jensen, 4 uger, datter af husmand Hans Kristian Jensen, i Frydenhøj. Født i Frydenhøj 1881
1881, 1910, 2510, Karen Larsdatter, enke, 66, i Aalsbo. Født i Gjelsted 1815. Gaardfæster Niels Hansen
1881, 0812, 1412, Marie Kathrine Nielsen, 40, i Grønnemosehus. Født i Grønnemosehus 1841. Husmand Martin Jørgensen
1882, 1402, 2102, Rasmine Pedersen, 1, datter af gaardejer Rasmus Pedersen, i Aalsbo. Født i Aalsbo 1880
1882, 2402, 0203, Ane Marie Hansen, 11½, datter af indsidder og skrædder Niels Hansen, i Rørup Fattighus. Født i Ormehøjhuset 1870
1882, 0304, 0804, Mathie Andersdatter, enke, 72, i Aalsbo. Født i Aalsbo 1811. Gaardejer Jørgen Andersen
1882, 2004, 2704, Ane Marie Hansine Larsen, 4, datter af husmand Hans Larsen, i Ormehøjhus. Født i Aarup 1878
1882, 2804, 0305, Mette Kathrine Hansen, enke, 55, i Grønnemosehuse. Født i Etterup 1827. Husmand Peder Jørgensen
1882, 2105, 2605, Sofie Henriette Pedersen født Lange, 42, paa Hækkebøllegaard. Født i Frederiksund 1840. Forvalter P. Pedersen
1882, 2805, 0206, Nielsine Kristiane Nielsen, 18, i Kirkelund. Født i Særslev Sogn 1864. Husmand og bødker Rasmus Nielsen
1882, 0509, 0909, Johanne Hansen, 26, i Hækkebølle. Født i Hundslev 1856. Indsidder Niels Christian Nielsen
1882, 1610, 2310, Mette Pedersdatter, enke, 65, i Bremmerod. Født i Haare 1817. Husfæster Søren Henriksen
1882, 2212, 3012, Kirsten Jørgensdatter, enke, 75, i Mangaarde. Født i Vædelegaard 1807. Gaardejer Jørgen Andersen
1883, 0501, 1201, Gjertrudmine Caroline Sørensdatter, 66, i Lindebjerge. Født i Lindebjerg 1816. Skovfoged Søren Rasmussen
1883, 1601, 2401, Karen Hansdatter, aftægtsenke, 81, Hækkebølle. Født i Hækkebølle 1802. Bolsmand Hans Vilhelm Nielsen
1883, 2501, 3101, Dødfødt pige, datter af indsidder Niels Hansen, i Skovlyst
1883, 0206, 0906, Anne Katrine Kirstine Hansen, 1, Grønnemoselund. Plejedatter af indsidder Jørgen Kristjan Nielsen
1883, 1507, 1807, Bodil Marie Jensdatter, enke, 78, i Etterup. Husmand Hans Olsen
1883, 3108, 0709, Karen Nielsdatter, enke, 93, i Aalsbo. Født i Aalsbo 1790. Husmand Thomas Hansen
1883, 0409, 1509, Elisabeth Cederfeld de Simonsen født Carstenskjold, enkefrue, 90. Født paa Borreby 1793. Stiftamtmand Cederfeld de Simonsen, til Erholm og Søndergaarde
1883, 0710, 1610, Karen Pedersdatter, enke, 95½, opholdt sig hos hendes søn gaardejer Lars Nielsen, i Hækkebølle. Født i Balslev 1787. Gaardmand Niels Larsen, i Balslev
1884, 0701, 1201, Birthe Marie Nielsdatter, 71, i Frydenlund. Født i Kindstrup 1812. Gaardfæster Niels Hansen
1884, 2701, 0402, Maren Kathrine Hansine Madsen, 21, i Libershave. Født i Libershave 1863. Husfæster Jørgen Henrich Vesterhed
1884, 1107, 1607, Bodil Andersdatter, enke, 85, i Aalsbo. Født 1799 i Munkegaarde. Gaardfæster Jens Ditlevsen
1884, 2107, 2607, Kristiane Pedersen, pige, 31, Aalsbo. Født i Aalsbo 1853. Datter af gaardmand Peder Madsen
1884, -, 2311, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Rasmussen, af Hekkebølle Mark
1884, 1312, 1912, Maren Larsdatter, enke, 93, i Nylykkehus. Født i Ørsbjerg 1791. Husfæster Lars Sørensen
1885, 2201, 3001, Rasmine Severine født Rasmussen, 69, paa Ormehøj. Født paa Ormehøj 1816. Kammerraad Schjerup
1885, 0503, 1303, Else Kirstine Nielsen, 35, i Frydenhøj. Født i Trollemosehus 1850. Husmand Hans Kristian Jensen
1885, 2003, 2703, Karen Clausen, 68½, i Grønnemose. Født i Voldtofte 1816. Smed Anders Nielsen
1885, 2104, 2704, Andrea Rasmine Hansen, 12, datter af husmand Lars Hansen, i Aalsbo. Født i Aalsbo 1873
1886, 0605, 1205, Kathrine Nielsen, 37, i Aalsbo. Født i Aalsbo 1849. Gaardejer Rasmus Jensen
1886, 1305, 1605, Marie Kirstine Rasmussen, 17 dage, datter af maler Jacob Rasmussen, i Libersholm. Født i Libersholm 1886
1887, 2305, 3105, Ane Kathrine Mikkelsen, 45, af Dybmose Mark. Født i Fjelsted 1842. Husmand Hans Rasmussen
1888, 0402, 1302, Nielsine Marie Hansen, enke, 77, af Sinesminde. Født i Assens 1811. Boelsmand Rasmus Jensen
1888, 1005, 1805, Maren Larsdatter, enke, 86, i Grønnemose. Født 1802 i Husby. Husfæster Lars Kristensen
1888, 2006, 2606, Dorthea Jensen, 63, i Hækkebølle. Født i Frydenlund 1824. Gaardejer Lars Nielsen
1888, -, 710, Dødfødt pige, datter af gaardejer Peder Gormsen, i Etterup
1888, 1610, 2110, Laura Kristine Hansen, 5 maaneder, datter af skomager og separerede Hans Hansen og separerede Marie Rasmine Hansen, af Ejby. Født i Eiby 1888
1889, 1003, 1603, Mette Katrine Hansen, enke, 58, i Hekkebølle. Gaardejer Gorm Gormsen
1889, 2803, 0504, Mette Birthe Kathrine Madsen, enke, 61, opholdt sig i Aalsbo. Husmand Jakob Rasmussen, af Flemløse
1889, 0804, 1504, Karen Marie Andersen, 13 uger, datter af gaardejer Peder Jørgen Klausen Andersen, i Aalsbo
1889, 1009, 1409, Stine Mogensen, tjenestepige, 64, paa Ormehøj
1889, 1809, 2509, Ane Kathrine Nielsen, 57, i Grønnemose. Smed Hans Kristian Andersen
1889, 2709, 0410, Bolette Bolbroe født Rasmussen, 85, paa Ormehøj, Bolbroe. Pastor emer. …
1889, 0710, 1110, Gjertrud Pedersen, 56, af Rørup Fattighus. Peder Andreas Radoor
1889, 1012, 1612, Frederikke Kathrine født Boesen, 92, i Rørup. Lærer Ravn
1889, 2512, 3012, Karen Dorthea Pedersdatter, enke, 63, i Aalsbo. Husfæster Hans Nielsen
1890, 0101, 0701, Maren Sørensen, 52, af Bremmerod. Husmand Jens Andersen
1890, 1101, 1801, Ane Jørgensdatter, enke, 84, opholdt sig i Lillemark. Husmand Hans Jakob Rasmussen, i Gribsvad
1890, 2301, 2901, Ane Jensine Jensen, 23, i Hækkebølle. Tømrer Peder Jensen
1890, 2401, 2901, Julie Kamilla Madsen, 2, datter af husmand Jens Kristian Madsen, af Ormehøjhus
1890, 1702, 2202, Ane Katrine Pedersdatter, 75, af Kirkendal. Husmand Niels Nielsen
1890, 2802, 0603, Karen Petra Marie Møller, 12½, datter af fabrikant Anders Jørgen Møller, af Blankenborg
1890, 1504, 1904, Bodil Hansdatter, enke, 78, af Kristiansfeldt. Gaardfæster Niels Hansen
1890, 1710, 2310, Ane Katrine Hansdatter, 68½, paa Aalsbo Mark. Husmand Anders Kristiansen
1890, 0411, 1011, Ellen Katrine Jørgensdatter, enke, 77, af Aalsbo. Husmand Anders Madsen
1891, 0502, 1202, Maren Bertelsdatter, enke, 74, af Trollemose. Husmand Henrik Larsen
1891, 2305, 2805, Dødfødt pige, datter af indsidder Mads Kristian Madsen, paa Rørup Mark
1891, 1506, 2006, Maren Andersdatter, enke, 73, af Grønnemosehuse. Husmand Mads Larsen
1891, 0211, 0711, Gjertrud Jensdatter, enke, 75, i Bremmerod. Husmand Christian Boye
1892, 0201, 0901, Birthe Olesdatter, enke, 90, af Rørup. Husmand Anders Jørgen Olsen
1892, 1402, 2202, Ane Margrethe Andersdatter, enke, 72, Aalsbo. Født 1819 paa Fjellerup Mark. Datter af husmand Anders Rasmussen og Maren Rasmusdatter. Skrædder Jørgen Hansen
1892, 2902, 0703, Laura Oline Petra Larsen, 12, datter af arbejdsmand Thomas Larsen, i Rørup
1892, 1604, 2104, Vilhelmine Jørgensen (tvilling), 9 maaneder, datter af husmand Martin Jørgensen og Dorthea Nielsen, i Grønnemose
1892, 2304, 2804, Petra Jørgensen (tvilling), 9 maaneder, datter af husmand Martin Jørgensen og Dorthea Nielsen, i Grønnemose