Balslev, 1851-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1851-1891, Balslev sogn, Vends herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk 

1851, 0701, 1401, Niels Nielsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 88, i Mosegaard.Født sammesteds
1851, 1704, 2404, Ole Hansen, gift, væver og huusmand, 51, paa Mosegaards Mark. Født i Eiby
1851, 1705, 2205, Adolph Pedersen, enkemand og aftægtshuusmand, 65, i Sandager. Født i Holevad
1851, 3105, 0706, Jens Rasmussen, gift og huusmand, 61, i Mosegaard. Født i Balslev
1851, 1607, 2107, Lars Pedersen, gift og huusmand, 61, paa Mosegaard Mark. Født i Rørup
1851, 0508, 1108, Christen Larsen, gift og huusmand, 65, i Balslev. Født i Huusby
1851, 0311, 1011, Niels Peder Larsen, 13 dage, søn af huusmand Lars Madsen. Født i Balslev
1852, 1503, 2303, Sacharias Hansen, 11 maaneder, søn af huusmand Hans Sachariasen. Født i Balslev
1852, 0604, 1304, Berthel Nielsen, gift og fæstegaardmand, 47, i Balslev. Født i Tanderup
1852, 0405, 1205, Jørgen Madsen, gift og fæstehuusmand, 43 og 3 maaneder, i Balslev. Født sammesteds
1853, 1903, 2503, Niels Marcussen Nielsen, 2 maaneder, søn af gaardmand Niels Nielsen, i Mosegaard. Født sammesteds
1853, 0205, 0905, Christian Hansen, 5 og 11 maaneder, søn af huusmand Hans Zachariasen, i Balslev. Født sammesteds
1853, 0808, 1408, Berthel Nielsen Berthelsen, 1, søn af afdøde gaardmand Berthel Nielsen, i Balslev. Født sammesteds
1853, 1410, 2210, Niels Hansen, gift og fæstehuusmand, 40, af Broende i Balslev. Født i Eiby
1853, 0712, 1312, Hans Larsen, 10 maaneder, søn af Lars Nielsen, i Balslev. Født sammesteds
1853, 2912, 06011854, Peder Larsen, ugift, 27, i Balslev. Født sammesteds. Søn af afdøde gaardmand Lars Jensen i Balslev
1854, 2401, 0102, Jeppe Christiansen, gift og huusmand, 53, i Mosegaard
1854, 0207, 0807, Mads David Christiansen, 12, søn af gaardmand Christian Rasmussen, i Balslev. Født sammesteds
1854, 1508, 2008, Anders Jensen, 3 maaneder, søn af gaardmand Jens Jensen, i Balslev. Født sammesteds
1854, 2611, 0412, Rasmus Larsen, fæstegaardmand, 69 og 9 maaneder, i Mosegaard. Født sammesteds
1855, 0202, 0802, Anders Christian Jørgensen, ½, søn af fæstegaardmand unge Jørgen Hansen, i Balslev. Født sammesteds
1855, 3005, 0306, Anders Niels Andersen, 5 dage, søn af pige Maren Jensine Nielsen, i Mosegaard. Født sammesteds
1855, 1506, 2106, Hans Hansen, gift og fæstehuusmand, 28, i Balslev. Født i Huusby Sogn
1855, 3011, 0812, Hans Rasmussen, gift og aftægtsmand, 73, i Balslev. Født sammesteds
1856, 0810, 1410, Ole Pedersen, enkemand og almisselem, 60, i Balslev. Født sammesteds
1856, 0212, 0812, Hans Peder Larsen, 2, søn af gaardmand Lars Nielsen, i Balslev. Født sammesteds
1857, 1004, 1704, Rasmus Pedersen, gift og fæstehuusmand, 70, i Mosegaard. Født i Qvordrup Sogn
1857, 1811, 2411, Hans Nielsen, gift og fæstehuusmand, 63 og 9 maaneder, paa Mosegaard. Født i Balslev Sogn
1858, 2601, 0102, Rasmus Jensen Tvede, enkemand, afgaaet skolelærer og kirkesanger, 73, i Balslev. Født i Tvede Sogn, Svendborg Amt
1858, 1809, 2509, Jens Christensen, gift og gaardmand, 66, i Balslev. Født sammesteds
1860, 1803, 2403, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Niels Nielsen, i Mosegaard. Født sammesteds
1860, 2103, 2703, Rasmus Nielsen, 9 maaneder, søn af gaardmand Niels Hansen, i Balslev. Født sammesteds
1861, 0703, 1403, Anders Peder Jacobsen Andersen, ungkarl, 30½, opholdt sig hos faderen Jacob Andersen, i Balslev. Født sammesteds
1861, 0805, 1505, Anders Peder Pedersen, 1 og 4 maaneder, søn af huusmand Peder Mortensen, paa Mosegaards Mark. Født sammesteds
1861, 0607, 0907, Jens Jørgen Hansen, tjenestekarl, 25 og 9 maaneder, paa Gjeldbjerg. Født paa Gjeldbjerg Mark
1861, 0612, 1212, Hans Nielsen, ugift tjenestekarl, 18, i Balslev Leergrav. Født i Balslev. Tjente i Udby Sogn
1862, 0901, 1701, Jochum Anchersen, gift og aftægtsmand, 83½, i Balslev. Født sammesteds
1862, 1005, 1705, Hans Larsen, gift og aftægtsmand, 84, i Balslev. Født i Ørslev Sogn
1862, 2205, 2805, Morten Pedersen Bruun, enkemand og aftægtshuusmand, 84, Mosegaard Mark. Født i Svanninge
1862, 1206, 1706, Jens Henrik Simonsen, gift og dagleier, 62, i Balslev Fattighuus. Født i Asperup
1863, 1501, 2101, Anders Jespersen, gift, huusmand og almisselem, 65, Mosegaard. Født i Balslev
1863, 1501, 2301, Hans Jørgensen, gift og fæstegaardmand, 40 og 9 maaneder, i Balslev. Født sammesteds
1863, 2904, 0405, Anders Nielsen, 4, søn af indsidder og almisselem Niels Andersen. Født i Kjerum Sogn
1863, 1305, 1905, Christen Hansen, gift og almisselem, 70, i Mosegaard. Født i Causlunde
1863, 2905, 0406, Dreng, ½ time, søn af gaardmand Lars Nielsen, i Balslev. Født sammesteds
1863, 0107, 0607, Jens Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 25 og 9 maaneder, hos huusmand Niels Jørgen Jensen paa Balslev Mark. Søn af Maren Jensdatter
1863, 2810, 1410, Hans Herman Selchier, sognepræst, 64, for Balslev og Eiby Menigheder. Født i Odense
1863, 1111, 1911, Niels Hansen, gaardmand, 46½, i Balslev. Født sammesteds
1863, 1711, 2411, Anders Hansen, gaardmand, 57, i Balslev. Født i Asperup
1864, 2202, 2602, Thomas Jensen, tjenestedreng, 16 og 4 maaneder, hos gaardmand Jens Jensen, i Balslev. Født i Eiby
1864, 1704, 2304, Mads Rasmussen, ugift, 42. Født i Balslev. Søn af fhv. gaardmand Rasmus Larsen, i Mosegaard
1864, 1006, 1506, Jørgen Thomsen, almisselem og indsidder, 77, i Balslev
1864, 2406, 2806, Lars Johansen, huusmand, 62 og 3 maaneder, paa Mosegaards Mark
1864, 2007, 2607, Anders Nielsen, 5, søn af gaardeier Simon Nielsen, i Balslev
1864, 2608, 0108, Jens Andreasen Schmidt, dyrlæge, 46 og 9 maaneder, i Balslev
1864, 1510, 2210, Jørgen Pedersen, 3, søn af huusmand Niels Pedersen, i Balslev
1864, 0612, 1212, Niels Nielsen, indsidder, 53, i Balslev
1864, 2712, 3112, Rasmus Nielsen, 8 maaneder, søn af gaardmand Niels Pedersen, i Mosegaard
1865, 1304, 2104, Lars Madsen, gift og huusmand, 63, i Balslev
1865, 1404, 2004, Hans Pedersen, 3 maaneder, søn af indsidder Lars Pedersen, i Mosegaard
1865, 0410, 1210, Jørgen Hansen, gift og fhv. gaardmand, 75, i Balslev
1865, 0512, 1312, Mathias Jørgensen, gift og fhv. gaardmand, 77, i Balslev
1866, 0102, 0702, Peder Christian Pedersen, 4 og 10 maaneder, søn af indsidder Peder Christensen, paa Mosegaards Mark
1866, 2802, 0803, Christian Jacobsen, ugift, 26½, i Balslev. Søn af huusmand Jacob Andersen i Balslev
1866, 0103, 0803, Niels Mogensen, aftægtsmand, 75 og 9 maaneder, i Mosegaard. Smed Lars Nielsens fader
1866, 1803, 2703, Ole Christiansen, væver, 36 og 9 maaneder, i Mosegaard
1866, 1604, 2304, Jørgen Olesen, 4, søn af ugift fruentimmer Mette Cathrine Olesen, af Balslev (f.t. paa Sindssygeanstalten i Odense
1866, 0105, 0605, Dødfødt dreng, søn af indsidder Lars Pedersen, i Mosegaard
1866, 1806, 2306, Niels Hansen, ungkarl og huusmand, 57, i Balslev
1866, 2606, 0207, Jacob Andersen, gift og huusmand, 61, i Balslev
1866, 3011, 0712, Peder Hansen, enkemand og aftægtsmand, 78, paa Mosegaards Mark
1867, 0901, 1501, Dødfødt dreng, søn af gaardeier Anders Christian Mathiasen, Mosegaard
1867, 1403, 2103, Anders Berthelsen, tjenestekarl, 31, i Balslev. Søn af fhv. gaardmand Berthel Nielsen i Balslev
1867, 2205, 2805, Anders Peder Pedersen, 1 og 3 maaneder, søn af huusmand Peder Mortensen, paa Mosegaards Mark
1867, 0106, 0706, Peder Conrad Schødt Rønnov, indsidder, 36, i Nørreaaby Sogn
1868, 2501, 3101, Christen Pedersen, fattiglem af Gjelsted Sogn, 80, for tiden i Balslev
1868, 0302, 0802, Niels Christiansen, 9 maaneder, søn af gaardeier Hans Christiansen, i Mosegaard
1868, 2403, 2903, Peder Larsen, 22, hos moderen paa Mosegaards Mark. Søn af afdøde huusmand Lars Johansen paa Mosegaards Mark
1868, 2607, 3107, Anders Jørgen Larsen, 3, søn af smed Lars Nielsen, i Mosegaard
1868, 1608, 2108, Niels Andersen, fhv. huusmand og væver, 60, paa Mosegaards Mark, Balslev Sogn
1869, 1009, 1409, Lars Olsen, ungkarl, indsidder og …, 38, paa Mosegaards Mark. Søn af afdøde huusmand Ole Pedersen, i Balslev
1869, 1810, 2110, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Larsen, af Mosegaard, Balslev Sogn
1870, 0205, 0705, Niels Hansen, gift, huusmand og væver, 74, i Mosegaard, Balslev Sogn
1870, 2205, 2805, Jens Hansen Jensen, gift, indsidder og skrædder, 36 og 9 maaneder, paa Mosegaards Mark
1870, 3107, 0508, Hans Willumsen, enkemand og aftægtsmand, 82, i Mosegaard, Balslev Sogn
1870, 0506, 1006, Christen Andersen, gift og aftægtsmand, 80, i Mosegaard
1870, 1612, 2212, Rasmus Mortensen, ungkarl, 42, paa Mosegaards Mark
1871, 0601, 1301, Peder Hansen Nielsen, ungkarl, 18, i Balslev. Søn af afdøde gaardmand Niels Hansen i Balslev
1871, 1205, 1805, Jørgen Larsen, gift og huusmand, 68, paa Mosegaards Mark
1871, 0507, 1207, Anders Nielsen, gift og indsidder, 76, i Balslev
1871, 2907, 0408, Niels Jørgensen, 11, søn af huusmand Jørgen Jørgensen, i Mosegaard
1872, 1602, 2302, Jens Christiansen, ungkarl, 21, hos broderen huusmand Johan Christiansen i Gadhøi
1872, 1203, 1803, Hans Zakariasen, enkemand og huusmand, 64, i Balslev
1872, 0407, 0907, Hans Andersen Mikkelsen, 4 og 4 maaneder, søn af indsidder Mads Mikkelsen, paa Mosegaards Mark
1872, 1710, 2410, Niels Nielsen, ugift aftægtgaardmand, 78, i Mosegaard
1873, 1601, 2201, Lars Hansen, gift og gaardeier, 52, i Mosegaard, Balslev Sogn
1873, 2908, 0209, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jørgen Nielsen, i Balslev
1873, 2711, 0312, Johan Christiansen, gift og huusmand, 41, paa Balslev Mark
1874, 1405, 2105, Anders Hansen, gift og huusmand, 57 og 9 maaneder, i Balslev
1874, 0211, 0911, Christian Rasmussen, gift og gaardmand, i Balslev
1874, 1411, 2011, Lars Christian Andersen, 1, søn af huusmand Søren Hansen Andersen, paa Mosegaard Mark
1874, 1012, 1712, David Madsen, gift og gaardmand, 58 i Balslev
1875, 2704, 0305, Jens Hansen, enkemand og aftægtsmand, 70, paa Balslev Mark
1875, 1008, 1408, Jørgen Olesen, gift, smed og huusmand, 59, i Balslev
1876, 1401, 2001, David Rasmussen, gift og indsidder, 72, i Balslev
1876, 0102, 0802, Peder Mortensen, enkemand og aftægtsmand,54, paa Mosegaard Mark
1876, 1204, 1804, Lars Peter Larsen, 6, søn af huusmand Christian Frederik Larsen, paa Mosegaard Mark
1876, 1205, 1805, Peder Christensen, gift og indsidder, 75, i Balslev
1876, 1706, 2506, Hans Jørgen Larsen, 2 maaneder, søn af huusmand Hans Christian Larsen Bang, i Mosegaard
1876, 1011 1611, Hans Christensen, huusmand, 90, paa Mosegaards Mark
1877, 1805, 2205, Laurids Larsen, 1 maaned, søn af tjenestepige Karen Kirstine Hansen, i Balslev
1877, 0406, 1206, Anders Jørgen Hansen, ungkarl, 63½, i Mosegaard. Broder til afdøde gaardmand Lars Hansen i Mosegaard
1877, 0708, 1308, Christen Christensen, gift og aftægtsgaardmand, 75, i Balslev
1877, 1508, 1908, Dødfødt dreng, søn af enke Gjertrud Andersen, 39½ og smedesvend Niels Christian Jacobsen, i Balslev [se fødte]
1877, 1511, 2211, Jørgen Christian Jørgensen, 6 uger, søn af murer Jens Rasmussen, i Balslev
1878, 0201, 0801, Jens Nielsen Schrøder, enkemand og almisselem, 88, paa Mosegaard Mark
1878, 2303, 3003, Mads Steffen Nielsen, ungkarl, 20, i Balslev. Svoger til gaardmand Lars Hansen i Balslev
1878, 2503, 2903, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Peter Christensen, i Balslev
1878, 0712, 1412, Ole Jørgensen, smed og huusmand, 28, i Balslev
1879, 1502, 2102, Niels Hansen, 1 og 2 maaneder, søn af gaardmand Lars Hansen, i Balslev
1879, 2403, 3103, Johan Warmke, smed og aftægtsmand, 75, hos husmand Lars Mathiasen paa Mosegaards Mark
1879, 0607, 0907, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peter Christensen, i Balslev
1879, 0308, 0708, Niels Christensen, huusmand og væver, 55, i Balslev
1880, 1802, 2402, Carl Andreas Hansen, tjenestekarl, 19, hos forpagter Rasmus Jørgensen, i Mosegaard
1880, 1802, 2602, Niels Ludvig Hansen, partikullier, 79, ophold hos sin svigersøn kjøbmand Poulsen, i Fjelsted
1881, 1102, 1802, Lars Mathiasen, husmand, 58½, Mosegaard Mark
1881, 0303, 1203, Hans Jørgensen, husmand, 46 og 9 maaneder, Balslev By
1881, 1510, 2210, Mikkel Christian Hansen, skolelærer, 56, i Balslev
1881, 1111, 1611, Hans Jørgen Larsen, indsidder, 34, i Balslev
1881, 2412, 3012, Jens Jørgen Eriksen, 9 maaneder, søn af husmand Lars Eriksen, Mosegaards Mark
1882, 1106, 1306, Hans Knudsen hansen, 2, søn af husmand Hans Hansen, Balslev
1882, 1506, 2006, Anton Andreasen, 4, søn af husmand Hans Andreasen, Mosegaards Mark
1883, 2003, 2803, Jesper Larsen, gaardmand, 66, Balslev
1883, 0405, 0905, Peter Anton Petersen, 7 maaneder, søn af ugift pige Birthe Marie Petersen, af Gastrup, Sønderby Sogn
1883, 1105, 1505, Jens Anton Larsen, 2, søn af husmand Lars Hansen Larsen, Balslev
1884, 0401, 1001, Peder Madsen, husmand, 78, Balslev By
1884, 2401, 3001, Rasmus Hansen, husejer og kreaturhandler, 42, Mosegaards Mark
1885, 1605, 2205, Rasmus Nielsen, ungkarl og træskomand, 35, Mosegaards Mark
1885, 0206, 0806, Niels Jørgensen, husmand, 76, Mosegaards Mark
1885, 2510, 3110, Niels Pedersen, gift og husmand, 52, Mosegaard
1886, 3101, 0602, Peder Jørgensen, enke og aftægtsmand, 92, Mosegaard
1886, 1505, 2005, Niels Pedersen, ungkarl og skrædder, 18, hos husmand Hans Andreasen, Mosegsaards Mose
1886, 1309, 1809, Niels Klausen, ungkarl og hørsvinger, 87, hos gaardejer H. Kristiansen, Mosegaard
1887, 0304, 0904, Anders Søren Andersen, ½, søn af ugift pige Maren Andersen (husmand Søren Hansen Andersens datter), Mosegaards Mark
1887, 0905, 1405, Kristian Hansen, 3½, søn af gaardmand Lars Hansen, Balslev
1887, 1011, 1611, Niels Jørgen Jensen, husmand, 72, Balslev Mark
1888, 2402, 0203, Kristian Jensen, aftægtsmand, 82, Balslev Gadhøjhus
1888, 2003, 2503, Karl Andersen, ½, søn af ugift Mette Kirstine Andersen, af Balslev
1888, 0304, 1104, Anders Jørgensen, aftægtsmand, 83, Balslev Humlegaard
1888, 2706, 0207, Hans Lavrits Hansen, 5, plejesøn (stedsøn) af bolsmand Hans Madsen, Mosegaards Mark
1888, 2807, 0208, Rasmus Jensen, gaardmand, 66, Balslev
1888, 1412, 2012, Karl Nielsen, tjenestekarl, 22, hos Simon Nielsen, Balslev
1889, 2203, 3003, Hans Kristian Larsen (tvilling), 1½ dag, søn af indsidder Rasmus Larsen, Mosegaard
1889, 0104, 0604, Karl Anton Larsen (tvilling), 10, dage, søn af indsidder Rasmus Larsen, Mosegaard
1889, 1405, 1805, Hans Peter Jørgensen, tjenestekarl, 17, Gadstrup, Nørreaaby Sogn
1889, 2206, 2806, Hans Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 74, Mosegaards Mark
1889, 1707, 2007, Hans Jørgen Laurits Pedersen, 4 maaneder, søn af gaardmand Peder Pedersen, af Balslev
1889, 2112, 2812, Søren Hannibaldsen, aftægtsmand, 71, Mosegaards Mose
1890, 0502, 1202, Lars Nielsen, aftægtsgaardmand, 74, Balslev
1890, 0804, 1504, Rasmus Kristiansen, ugift, 62, hos broderen. Søn af gaardfæster Kristian Rasmussen, af Balslev
1890, 1504, 2104, Jørgen Jørgensen, gift og husfæster, 76 Mosegaard
1890, 0108, 0708, Hans Jensen, gift og husfæster, 75, Balslev
1890, 2508, 3008, Rasmus Kristian Nielsen, gift og husmand, 55, Balslev Mark
1890, 2511, 0112, Niels Møller Jespersen, enkemand og fattiglem, 86, paa Balslev Eiby Fattiggaard
1891, 2211, 3011, Anton Hansen, 2 maaneder, søn af gaardmand Lars Hansen, Balslev
1850, 1901, 2901, Ane Chatrine Pedersdatter, enke, 56, i Balslev. Født i Eiby
1850, 1802, 2602, Maren Gjertrud Sophie Frederikke Raahauge, enke, 73, i Mosegaard. Født paa Falster. Gaardeier og sadelmager Ole Hansen
1850, 0409, 0909, Karen Hansdatter, enke, 77, paa Mosegaards Mark. Født i Mosegaard. Husmand Jørgen Olesen
1850, 0810, 1410, Kirstine Olesen, 4 og 11 maaneder, datter af huusmand Ole Hansen, paa Mosegaards Mark
1850, 1611, 2311, Karen Nielsdatter, ugift pige, 79, forsørget af gaardmand David Madsen, i Balslev. Født i Balslev
1850, 2612, 0201, Ane Marie Olesen, 17, datter af huusmand Ole Hansen, paa Mosegaards Mark. Født i Balslev
1851, 2003, 2703, Maren Nielsdatter,73, i Mosegaard. Født i Agedrup. Huusmand Rasmus Pedersen
1851, 1705, 2305, Karen Madsdatter, enke, 86½, opholdt sig hos huusmand Jørgen Jørgensen, i Mosegaard. Født i Nørreaaby. Gaardmand Rasmus Rasmussen i Føns
1851, 2105, 2805, Gjertrud Marie Christensdatter, 75, i Balslev. Født i Eiby. Bødker Jørgen Thomsen
1851, 1109, 1709, Margrethe Elisabeth Lovise Selchjer, ugift, 23. Født i Sharrild ved Ringkjøbing. Datter af sognepræst Selchier
1852, 0405, 1005, Karen Nielsdatter, enke og aftægtskone, 62, i Mosegaard. Født i Asperup. Gaardmand Niels Pedersen
1852, 1109, 1609, Maren Jensdatter, enke, 83, i Balslev. Født i Nørreaaby. Skolelærer og kirkesanger Møller
1852, 0310, 0910, Ane Berthelsen, ugift, 18½, i Balslev. Født sammesteds. Datter af afdøde gaardmand Berthel Nielsen
1852, 2511, 0212, Karen Nielsdatter, ugift, 39, i Mosegaard. Født sammesteds. Datter af afdøde gaardmand Niels Pedersen
1853, 2307, 2807, Ane Ottesdatter, 62, i Broende. Født i Causlunde Sogn. Husmand Niels Hansen
1853, 0111, 0511, Vilhelmine Magrethe Schmidt, 8 dage, datter af dyrlæge Schmidt, i Balslev. Født sammesteds
1854, 2703, 0304, Ane Nielsdatter, ugift, 57, opholdt sig hos broderen gaardmand Niels Nielsen, i Mosegaard. Født sammesteds
1854, 0204, 0804, Karen Rasmusdatter, enke, 80, i Balslev Humlegaard. Født i Føns. Gaardmand Jørgen Andersen
1854, 0106, 0606, Birthe Rasmusdatter, aftægtsenke, 76, i Mosegaard. Født i sammesteds. Gaardmand Lars Hansen
1854, 2608, 0109, Karen Magrethe Andersdatter, enke og almisselem, 87, opholdt sig hos snedker Anders Nielsen, i Balslev. Født i Brenderup. Skomager Søren Jensen i Fjeldsted
1855, 0101, 0801, Cathrine Marie Hansdatter, 68, paa Mosegaards Mark. Født i Eiby. Huusmand Peder Hansen
1855, 1306, 1906, Lise Mortensdatter Bruun, ugift, 24, paa Mosegaards Mark. Født sammesteds. Datter af aftægtsmand Morten Pedersen Bruun paa Mosegaards Mark
1855, 0507, 1107, Ane Hansen,15, datter af huusmand Hans Zakariasen, i Balslev. Født sammesteds
1856, 2506, 3006, Ane Cathrine Pedersdatter, i Humlegaard, Balslev Sogn. Født i Gjeldsted Sogn. Gaardmand Anders Jørgensen
1857, 0303, 1003, Christiane Madsdatter, 41½, i Balslev. Født sammesteds. Fæstegaardmand David Madsen
1857, 0703, 1303, Hanssine Nielsen, 9½, datter af huusmand Niels Jørgensen, paa Mosegaards Mark. Født i Balslev
1857, 1503, 2303, Mette Pedersdatter, enke, 78, i Balslev. Født i Mosegaard. Huusmand Mads Larsen
1857, 2504, 3004, Ane Lovise Hansdatter, 28, i Balslev Sogn. Født i Fjeldsted Sogn. Indsidder Frederik Jensen
1857, 2005, 2905, Karen Marie Jensdatter, 75 og 4 maaneder, paa Mosegaards Mark. Født i Mosegaard. Huusmand Hans Christensen
1857, 2908, 0309, Ane Johansdatter, 45, af Gahøi, Balslev Mark. Født i Huusby Sogn. Huusmand Christian Jensen
1858, 1204, 2004, Mariane Mortensdatter, 34, i Mosegaard. Født sammesteds. Huusmand Hans Jørgen Olesen
1858, 0205, 1005, Ane Nielsdatter, enke, 73, i Balslev. Født sammesteds. Huusmand Anders Jensen
1858, 2010, 2410, Karen Marie Nielsen, 1 maaned, datter af pige Ane Marie Christiane Nielsdatter, i Mosegaard. Født sammesteds
1858, 2710, 0111, Karen Jørgensen, 10, datter af huusmand Jørgen Jørgensen, i Mosegaard
1858, 0111, 0811, Ane Nielsen, 3, datter af gaardmand Niels Nielsen, i Mosegaard. Født sammesteds
1858, 0912, 1312, Ane Marie Jørgensen, 5 maaneder, datter af huusmand Jørgen Jørgensen, i Mosegaard. Født sammesteds
1859, 1805, 2205, Udøbt pige, 3 uger, datter af huusmand Johan Christiansen, i Balslev. Født sammesteds
1859, 2407, 2907, Mathea Frederikke Selmer, 19 dage, datter af afdøde gaardfæster Selmer, i Mosegaard. Født sammesteds
1859, 1610, 2110, Christiane Hansdatter, enke og almisselem, 70, i Mosegaard. Født i Føns Sogn. Huusfæster Jens Rasmussen
1860, 1503, 2003, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Søren Mathiasen, paa Mosegaards Mark
1860, 1504, 2104, Mette Nielsdatter, 60. Født i Gjeldsted Sogn. Huusmand og bødker Jørgen Thomsen
1860, 2405, 2905, Pige, 2 timer, datter af indsidder Hans Andersen, i Broendehuus. Født i Balslev
1861, 0401, 1201, Karen Boisdatter, ugift almisselem, 81, i Gadhøihuset, Balslev Sogn. Født i Balslev
1861, 0701, 1201, Ida Vilhelmine Magrethe Schmidt, 23 dage, datter af herr. dyrlæge Schmidt, i Balslev. Født sammesteds
1861, 2301, 0102, Ane Magrethe Hansdatter, 43, i Balslev. Født i sammesteds. Gaardmand Jens Jensen
1861, 1402, 2102, Ane Marie Knudsdatter, 68, paa Mosegaards Mark. Født i Mosegaard. Aftægtshuusmand Morten Pedersen Bruun
1861, 1405, 2205, Ane Christensdatter, enke og aftægtskone, 75, i Balslev. Født sammesteds. Gaardmand Mads Nielsen
1861, 2709, 0110, Dødfødt pige, datter af indsidder Niels Jensen, paa Mosegaards Mark
1861, 2709, 0310, Ane Nielsdatter, enke, 73, i Balslev. Født sammesteds. Smed og huusmand Ole Jørgensen
1862, 1803, 2703, Cathrine Jørgensen, ugift, 20½, i Balslev. Født sammesteds. Datter af gaardmand Jesper Larsen i Balslev
1863, 1403, 2003, Karen Hansdatter, 68, i Mosegaard. Født i Nørreaaby. Indsidder Niels Møller Jespersen
1863, 2303, 3003, Mette Marie Hansdatter, enke og aftægtskone, 77, i Mosegaard. Født i Føns Sogn. Huusfæster Lars Larsen
1863, 0606, 1306, Ane Marie Sørensdatter, enke, 81 og 3 maaneder, i Balslev. Født sammesteds. Gaardmand Jochum Anchersen
1863, 1206, 1806, Sørine Cathrine Davidsen, 13 og 2 maaneder, datter af gaardmand David Madsen, i Balslev. Født sammesteds
1863, 2806, 0307, Christiane Pedersdatter, 69, i Balslev. Født i Eiby. Huusmand Jacob Andersen
1863, 2508, 3008, Maren Kirstine Carlsen, 22½, i Mosegaard. Født i Brenderup. Indsidder og møllebygger Peder Conrad Siødt Rønnov
1864, 0902, 1302, Ane Cathrine Davidsen, 7½, datter af gaardmand David Madsen, i Balslev. Født sammesteds
1864, 0403, 1103, Julie Arentsen, 1½, datter af vognmand Johan Arentsen, i Fredericia. Født sammesteds
1864, 1204, 1604, Christiane Davidsen, 5 og 9 maaneder, datter af gaardmand David Madsen, i Balslev. Født sammesteds
1864, 1804, 2304, Mine Johansen Bjerring, enke og aftægtskone, 70, i Balslev. Huusmand og væver Niels Christensens moder
1864, 1807, 2207, Birthe Marie Davidsen, 3 og 3 maaneder, datter af gaardmand David Madsen, i Balslev. Født sammesteds
1864, 2207, 2807, Kirsten Jensdatter, 81½, i Mosegaard. Aftægtsmand Niels Mogensen
1864, 2607, 3007, Karen Marie Madsen, 31½, i Mosegaard. Gaardeier Niels Nielsen
1865, 2001, 2501, Ane Margrethe Jørgensen, 3½, datter af sypige Karen Kirstine Jørgensen, paa Mosegaards Mark
1865, 0502, 1302, Ane Andersdatter, enke, 76, i Balslev. Gaardmand Hans Larsen
1865, 2404, 2804, Dødfødt pige, datter af indsidder Niels Jensen, paa Mosegaards Mark
1865, 0406, 1006, Kirsten Hansen, 34, i Mosegaard. Indsidder Niels Jensen
1865, 0210, 0910, Thrine Marie Christensen, ugift, 30, i Balslev. Datter af gaardmand Christen Christensen i Balslev
1866, 0803, 1503, Marie Kirstine Hansen, 9 maaneder, datter af skrædder Anders Hansen, i Balslev
1866, 2003, 2703, Karen Marie Christiansen, 8 maaneder, datter af afdøde væver Ole Christiansen
1866, 1504, 2104, Ane Margrethe Jensen, 11 maaneder, datter af gaardmand Jens Jensen, i Balslev
1866, 2804, 0505, Birthe Rasmusdatter, enke, 64. Gaardmand Hans Jørgensen
1866, 3006, 0507, Mette Kirstine Andersdatter, 91, i Mosegaard. Aftægtsmand Hans Willumsen
1866, 1111, 1711, Ane Nielsen, 3½, datter af gaardfæster Niels Nielsen, i Mosegaard
1867, 1402, 2002, Gjertrud Marie Hansen, enke, 70, i Mosegaard. Væver Anders Jespersen
1867, 2904, 0605, Ane Pedersen, 1 og 8 maaneder, datter af uhrmager Peder Christensen, paa Mosegaards Mark
1867, 3004, 0705, Ane Marie Hansdatter, enke, 80½, i Mosegaard. Gaardfæster Rasmus Larsen
1867, 0612, 1212, Karen Magrethe Nielsdatter, 69, i Balslev. Huusfæster Hans Jensen
1867, 0712, 1612, Ane Kirstine Clauesdatter, enke, 66, i Mosegaard. Gaardmand Jørgen Pedersen
1867, 1412, 2112, Johanne Madsdatter, enke, 87½, i Balslev Hellegaard. Gaardmand Anders Rasmussen
1868, 0803, 1403, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Christian Mathiasen, i Mosegaard, Balslev Sogn
1868, 0105, 0705, Maren Nielsen, 77, paa Mosegaards Mark. Fhv. huusmand Peder Jørgensen
1868, 0712, 1212, Ane Marie Nielsen, 13 og 3 maaneder, datter af huusmand Niels Nielsen, paa Mosegaards Mark
1868, 0912, 1612, Mette Marie Larsen, 26, i Balslev. Datter af afdøde huusmand Lars Madsen i Balslev
1869, 0702, 1302, Karen Larsen, enke og aftægtskone, 75, i Balslev. Gaardmand Hans Rasmussen  
1869, 1705, 2205, Jensine Rasmussen, 9, datter af gaardmand Rasmus Jensen, i Balslev
1869, 0111, 0611, Ane Christiansen, 34 og 9 maaneder, i Mosegaard. Huusmand Hans Larsen
1870, 2801, 0502, Dorthea Jørgensdatter, enke, 69, i Balslev. Gaardmand Jørgen Hansen
1870, 0904, 1404, Maren Hansen, 8 uger, datter af gaardmand Rasmus Jørgen Hansen, i Mosegaard
1870, 1205, 1805, Ane Cathrine Christensen, 66 og 3 maaneder, i Balslev. Huusmand Hans Zakariasen
1870, 2308, 2808, Ane Kirstine Larsen, enke, 63, i Mosegaard. Fæstehuusmand Christian Hansen
1870, 2912, 05011871, Karen Nielsdatter, enke, 76, i Mosegaard. Gaardmand Christen Andersen
1870, 1409, 2209, Karen Andersen, huusmandsenke og aftægtskone, 89, ved Ørslev Kohave
1871, 1202, 1802, Karen Findsen, 66, i Mosegaard. Fattiglem Christen Jørgensen
1871, 2004, 2804, Kirsten Andersen, gaardmandsenke og aftægtskone, 87, i Mosegaard
1871, 0705, 1305, Elisabeth Rasmussen, almisselem, 74, paa Mosegaards Mark. Jens Nielsen Schrøeder
1871, 1005, 1605, Engelke Charlotte f. Clausen, 65½, paa Arendal ved Odense. Gaardeier Ludvig Hansen
1871, 0106, 0606, Magrethe Cathrine Andersen, enke, 72, af Gjeldbjerg. Fæstehuusmand Hans Nielsen
1871, 2006, 2706, Magrethe Nielsdatter, enke og aftægtskone, 89, i Balslev. Gaardmand Hans Rasmussen
1871, 0912, 1412, Ane Cathrine Sørensen, enke, 65, i Balslev. Indsidder Anders Nielsen
1872, 0606, 1106, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Pedersen, paa Balslev Mark
1872, 1307, 1707, Magrethe Hansen, enke, 84. Huusmand Jochum Frederiksen
1872, 2408, 3008, Mette Cathrine Nielsen, gaardmandsenke og aftægtskone, 90, i Balslev
1873, 0803, 1403, Mette Nielsen, 94, paa Balslev Mark. Aftægtsmand Jens Hansen
1874, 0103, 0703, Birthe Marie Larsen, 40½, paa Mosegaards Mark. Indsidder Jens Nielsen
1874, 2505, 3105, Karen Kirstine Nielsen, 9 maaneder, datter af indsidder Jens Nielsen, paa Mosegaards Mark
1874, 1209, 1909, Maren Jørgensen, 47, i Mosegaard. Gaardeier Hans Christiansen
1874, 1011, 1611, Ane Petrine Andreasen, ½, datter af indsidder Hans Andreasen, paa Mosegaards Mark
1874, 0212, 0812, Hansine Jensdatter, 47½, i Mosegaard. Huusmand Niels Pedersen
1874, 1612, 2212, Kirsten Sørensdatter, enke, 73, i Balslev. Indsidder Jens Henriksen
1875, 1701, 2301, Ane Nielsine Nielsen, 16 og 3 maaneder, datter af hjulmand Jens Nielsen, af Mosegaard
1875, 3003, 0504, Maren Anine Hansen, 3 maaneder, datter af indsidder Mads Peder Hansen, i Balslev
1875, 2404, 0105, Karen Marie Olesen, 39, paa Mosegaards Mark. Husmand Niels Nielsen
1875, 1905, 2705, Caroline Elise Larsen, 15½, datter af husmand Lars Mathiasen, paa Mosegaards Mark
1875, 0408, 1008, Karen Hansen, 53, paa Mosegaards Mark. Huusmand Peder Mortensen
1876, 1403, 2103, Karen Villumine Hansen, ½, datter af snedker og husmand Jacob Hansen, i Mosegaard
1877, 0801, 1501, Kirstine Hansen, enke, 58, i Balslev. Gaardfæster Niels Hansen
1877, 3003, 0504, Maren Hansdatter, enke, 76 og 3 maaneder, i Mosegaard. Huusfæster Niels Hansen
1877, 2105, 2805, Karen Andersdatter, enke, 82½, i Mosegaard. Gaardmand Mathias Jørgensen
1877, 2406, 3006, Marie Nielsen, ugift tjenestepige, 42, paa Mosegaard Mølle
1878, 2501, 0202, Mette Christine Christensen, 38, i Mosegaard. Gaardmand Rasmus Jørgensen
1878, 2706, 0307, Ane Marie Pedersen, 9, datter af afdøde huusmand Peder Mortensen, paa Mosegaards Mark
1879, 0304, 0904, Ane Kirstine Hansen, 34, i Mosegaard. Huusmand Hans Larsen
1879, 2304, 2904, Maren Jørgensdatter, aftægtskone, 78, hos huusmand Niels Nielsen, paa Mosegaards Mark
1879, 2307, 2807, Ane Kirstine Kastrup, 19, paa Mosegaards Mark. Datter af huusmand Carl Theodor Kastrup paa Mosegaards Mark
1879, 1309, 2109, Dødfødt pige, datter af huusmand Christopher Krogh, paa Mosegaards Mark
1879, 1312, 2012, Maren Jørgensdatter, enke, 71 og 9 maaneder, paa Mosegaards Mark. Huusmand og væver Niels Andersen
1880, 2103, 2703, Pedersine Kirstine Nielsdatter, enke, 56, i Lunge, Gjeldsted Sogn. Indsidder Lars Hansen
1880, 0704, 1404, Frederikke Andersen, 46, i Mosegaard. Huusmand Niels Pedersen
1880, 2106, 2606, Ane Marie Hansen, enke, 83, paa Mosegaards Mark, Balslev Sogn. Født i Taurskov, Kjerte Sogn. Huusmand Anders Hansen
1880, 1611, 2311, Maren Nielsdatter, 56 og 9 maaneder, Mosegaard. Hjulmand Jens Nielsen
1881, 0605, 1205, Kirsten Pedersdatter, enke, 76 og 9 maaneder, paa Mosegaards Mark. Huusmand Lars Johansen
1881, 0705, 1305, Maren Jørgensdatter, enke, 88 og 3 maaneder, paa Mosegaards Mark. Huusmand Hans Hansen
1881, 0409, 1009, Ane Jochumsdatter, 61, i Balslev. Gaardmand Peder Jørgen Christophersen
1881, 2212, 2912, Nikoline Pedersdatter, enke, 59, paa Mosegaards Mark. Husmand Lars Mathiesen
1882, 0704, 1404, Ane Johanne Larsen, tjenestepige, 20½, hos husmand Lars Rasmussen, Vejlby
1882, 2504, 2704, Karoline Nielsen, 7, datter af indsidder Niels Andersen af Balslev Lergrav
1882, 0205, 0405, Ida Sofie Nielsen, 13, datter af indsidder Niels Andersen, af Balslev Sogn
1882, 1106, 1706, Karen Marie Sørensen, 18, plejedatter af gaardmand Peter Kristensen, i Balslev
1882, 1809, 2309, Ane Kathrine Mikkelsdatter, enke og fattiglem, 54, af Balslev
1883, 2001, 2501, Juliane Hansen, 7 dage, datter af husmand Hans Hansen, Balslev Mark
1883, 1503, 2103, Karen Hansdatter, enke, 87, af Balslev. Gaardmand Anders Hansen
1883, 2809, 0510, Marie Jensen, 41, Mosegaards Mose. Husmand Kristoffer Krogh
1883, 0710, 1610, Karen Pedersdatter, aftægtsenke, 95
1883, 1812, 2212, Kristiane Davidsen, 17, datter af gaardmand David Madsens enke, Balslev By
1884, 0405 ,10058, Maren Henriksdatter, enke, 88, Mosegaards Mark. Johan Andreas Kastrup
1884, 0407, 0807, Ane Jakobsdatter, ugift kvinde, 71, af Balslev By
1884, 2412, 3012, Karen Margrethe Nielsen, 34, Balslev. Gaardmand Lars Hansen
1885, 1805, 2205, Birthe Kathrine Rasmusdatter, 75, Mosegaards Mark. Husmand Niels Jørgensen
1885, 2506, 2906, Ane Korneliusdatter, fattiglem, 69
1885, 2211, 2811, Karen Marie Rasmusdatter, enke, 76, Balslev. Gaardmand Jesper Larsen
1885, 0812, 1412, Karen Kirstine Pedersdatter, enke, 73, Balslev. Gaardmand Kristen Kristensen
1885, 1712, 2312, Marie Nielsen, 17, datter af husmand Niels Nielsen, Mosegaard
1886, 1501, 2201, Maren Rasmusdatter, enke, 82, Balslev. Gaardmand Kristen Rasmussen
1886, 1209, 1709, Ane Kirstine Hansdatter, 69, Mosegaard Mark. Husmand Hans Pedersen
1886, 1812, 2312, Maren Nielsdatter, 69, Balslev. Gaardmand Rasmus Jensen
1887, 2002, 2402, Dagmar Hansine Hansen, 2½ maaned, datter af ugift kvinde Rasmine Klaudine Hansen. I pleje hos husmand Thomas Larsen, i Balslev
1887, 1003, 1603, Ane Marie Olsen, 1 maaned, datter af møllerkusk Jens Olsen, Ejby Station
1888, 0304, 0904, Juliane Marie Hansdatter, 72, Balslev Mark. Aftægtsmand Hans Larsen
1888, 0905, 1705, Ane Lisbeth Nielsdatter, aftægtsenke, 83, Balslev. Gaardmand Niels Hansen
1888, 1408, 2008, Maren Kathrine Rasmussen, 28, Balslev. Gaardmand Rasmus Jespersen
1889, 1904, 2404, Ane Margrethe Pedersdatter, 62, Mosegaard. Husmand Jørgen Pedersen
1889, 0411, 0911, Ane Andersen, 51, Balslev. Gaardmand Rasmus Andersen
1890, 2002, 2702, Karen Hansdatter, enke, 67, Mosegaards Mose. Aftægtsmand Søren Hannibalsen
1890, 2102, 2702, Frederikke Kristiane Mikkelsdatter, 75, Mosegaard. Husmand Jørgen Rasmussen
1890, 0903, 1403, Maren Kathrine Nielsdatter, enke, 82, Mosegaard. Husmand Jørgen Larsen
1890, 0304, 1004, Petrine Nielsen, ugift tjenestepige, 18, Balslev Ejby Familiehjem. Datter af Niels Andersen
1890, 2609, 0110, Mary Pedersen, 4 maaneder, datter af husmand Morten Pedersen, Mosegaards Mark
1891, 0802, 1502, Ane Karoline Andersen f. Pedersen, 54, Balslev. Pastor M. Andersen
1891, 2604, 0205, Karen Nielsdatter, ugift fattiglem, 61, paa Fælleshjem
1891, 1711, 2311, Nielsine Marie Nielsen, 33, Mosegaards Mark. Gaardmand Jens Jørgen Kristoffersen
1891, 2411, 3011, Maren Nielsen, 31, Balslev. Gaardmand Lars Hansen