Ejby, 1869-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1869-1891, Ejby sogn, Vends herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1869, 1702, 2502, Hans Hansen, aftægtshuusmand, 75, paa Eiby Mark. Født i Asperup
1869, 1604, 2204, Jesper Nielsen Møller, gift, huusmand og teglmester, 39, i Eiby. Født i Mosegaard, Balslev Sogn
1869, 2604, 3004, Dødfødt dreng, søn af detailhandler H. C. Thomsen, i Eiby
1869, 0805, 1405, Jens Andersen, gift, husmand og væver, 55 og 4 maaneder, paa Eiby Mark. Født paa Ulserod, Ørslev Sogn
1869, 1607, 2107, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Larsen, Eiby Mark
1869, 3108, 0409, Gert Rasmussen, gift, huusfæster og fattiglem, 74, i Eiby
1869, 1009, 1709, Hans Olsen Hansen, søn af tjenestepige Ane Cathrine Olsen og tjenestekarl Jørgen Hansen. Født i Eiby
1869, 0610, 1210, Johan Henrik Meier, gift og selveierhuusmand, 60, paa Eiby Mark
1869, 1812, 2312, Udøbt dreng, søn af husmand Peder Andersen, paa Eiby Mark
1869, 2612, 03011870, Niels Jørgen Nielsen, 3, søn af huusmand Frederik Chr. Nielsen, paa Eiby Mark. Født sammesteds
1870, 1305, 2005, Niels Jørgen Olsen, 10, søn af skrædder Niels Olsen, paa Eiby Mark. Født sammesteds
1870, 1505, 2005, Jens Larsen, gift og huusmand, 70, paa Eiby Mark
1870, 1905, 2605, Lars Johansen Jakobsen, 8, søn af huusmand Jakob Nielsen, paa Eiby Mark. Født i Gjelsted
1870, 2507, 2907, Jørgen Andersen Haas, 3 uger, søn af pige Ane Andersen, paa Eiby Mark. Født sammesteds
1870, 2111, 2611, Casper Jacobsen, gift og indsidder, 46 og 8 maaneder, paa Eiby Mark. Født i Eiby
1872, 1601, 2301, Lars Rasmussen, gift og aftægtsmand, 81, paa Eiby Mark
1872, 0702, 1402, Hans Rasmussen, ugift arbeidsmand, 66, paa Eiby Mark
1872, 2602, 0103, Peder Jørgen Pedersen, 1½, søn af møller Niels Pedersen, paa Eiby Mark. Født i Brænderup
1872, 2602, 0203, Anders Pedersen, enkemand og almisselem, 65, paa Eiby Mark
1872, 2106, 2606, Rasmus Jensen, ugift tjenestekarl, 30. Broder til kjøbmand Lars Jensen
1872, 2707, 3107, Anders Jørgen Pallesen, gift og boelsmand, 58, i Eiby
1872, 2510, 3110, Henrik Hansen, gift, husmand og træskomand, 54, paa Eiby Mark
1872, 1711, 2311, Rasmus Jensen, ½, søn af kjøbmand Lars Jensen, ved Eiby Station
1872, 1812, 2212, Frederik Jørgensen, 5 uger, søn af indsidder og murer Anders Jørgensen, Eiby Mark
1873, 2001, 2501, Niels Rasmussen, ugift tjenestekarl, 30, paa Eiby Mark
1873, 3003, 0404, Anders Jørgen Rasmussen, gift, husmand og invalid, 48, i Eiby
1873, 1906, 2406, Niels Marius Christian Rasmussen, 4 maaneder, søn af husmand Peder Emil Rasmussen, Eiby Station
1873, 2407, 2907, Hans Knudsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 86, i Eiby
1873, 1508, 1908, Jens Christoffersen Thiel, 4, søn af husmand Søren Christoffersen Thiel, paa Ejby Mark
1873, 2508, 2908, Dødfødt dreng, søn af pige Ane Marie Olsen, Eiby
1874, 0701, 1101, Udøbt dreng, søn af pige Ane Margrete Nielsen, paa Eiby Mark
1874, 2602, 0403, Lars Jensen, gift og almisselem, 84
1874, 1503, 1803, Hans Jørgen Madsen, 11 dage, søn af pige Mette Kirstine Madsen, Eiby Mark
1874, 2206, 2806, Rasmus Rasmussen, gift og husmand, 58, paa Ejby Mark
1874, 2507, 3107, Jens Sørensen, gift og aftægtshusmand, 80, paa Ejby Mark
1874, 3009, 0410, Niels Kristjan Andersen, 7 og 9 maaneder, søn af husmand Mads Andersens datter, paa Ejby Mark
1877, 1902, 2602, Jens Andersen, enkemand og aftægtsmand, 80, paa Ejby Mark
1877, 2302, 2502, Dødfødt dreng, søn af fruentimmer Karen Marie Jørgensen
1877, 1604, 2104, Niels Hansen, gift og aftægtshusmand, 78, paa Ejby Mark
1877, 0407, 1007, Christian Nielsen, enkemand og stuefæster, 71, Ejby
1877, 0408, 0908, Hans Nielsen, gift, snedker og tømmermand, 68, i Ejby
1878, 1801, 2601, Johan Henrik Hempel, gift og detailhandler, i Ejby
1878, 0702, 1302, Hans Kristjan Jørgensen, 6 uger, søn af fruentimmer Karen Jørgensen, i Ejby Fattighus
1878, 2202, 0203, Morten Holbech, gift, husmand og skomager, 50, i Ejby
1878, 1903, 2603, Peder Nielsen (Hus), gift og fattiglem, 80, i Ejby
1878, 3003, 0604, Peder Nielsen (Vædele), gift og gaardejer, 83, i Ejby
1878, 0504, 1204, Niels Larsen, enkemand og aftægtshusmand, 75, paa Ejby Mark
1878, 2405, 3005, Rasmus Madsen Hansen, 10 maaneder, søn af indsidder Jørgen Hansen, Ejby
1878, 2706, 0207, Peder Knudsen, aftægtsmand og tidligere smed, 82½, i Ejby
1879, 0402, 1102, Jørgen Rasmussen (Lund), gift og aftægtsgaardmand, paa Ejby Mark
1879, 0203, 0803, Peder Michelsen, gift, husmand og skrædder, 70, paa Ejby Mark
1879, 1703, 2403, Christian Holbech Sabroe, gift, snedker og husmand, 40, paa Ejby Mark
1879, 2603, 0304, Lars Andersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 77, paa Ejby Mark
1879, 2603, 0204, Klaus Kristian Hansen, tjenestekarl og fattiglem, paa Ejby Mark
1879, 2808, 0209, Jens Larsen, gift og boelsmand, paa Ejby Mark
1880, 2701, 0402, Niels Larsen (Bech), gift og gaardejer, 32, i Eiby
1880, 3105, 0406, Hans Kristian Larsen, 3 uger, søn af ugift Maren Hansen, Ejby Mark
1880, 0206, 0606, Udøbt dreng, 7 uger, søn af skolelærer Peder Nielsen, Ejby
1880, 2907, 0408, Rasmus Rasmussen, ugift tjenestekarl, 22½, Ejby Mark. Søn af husmand Peder Rasmussen
1880, 3107, 0408, Lars Rasmussen, 2 og 9 maaneder, søn af husmand Peder Rasmussen, paa Ejby Mark
1880, 2308, 2808, Niels Peder Madsen, ugift, 32, i Eiby. Søn af afdøde gaardmand Mads Pedersen i Eiby
1880, 1011, 1611, Lars Jensen Nielsen, gift, kjøbmand og gjæstgiver, 49½, ved Ejby Station
1881, 2301, 3001, Laurvig Charles Møller Hansen, 17 uger, søn af detailhandler Lars Frederik Hansen, Eiby
1881, 2701, 0302, Niels Andersen, gift og husmand, 37, paa Ejby Mark
1881, 0802, 1502, Peder Nielsen, gift, husmand og rebslager, 64, paa Ejby Mark
1881, 1305, 1805, Dødfødt dreng, søn af ugift Maren Johanne Hansen, paa Ejby Mark
1881, 2706, 0207, Nis Nissen Nielsen, 11, søn af handelsmand Jes Nielsen, ved Ejby Station
1881, 0611, 1211, Søren Sørensen, enkemand og aftægtsmand, 82, paa Ejby Mark
1882, 2004, 2704, Lars Jørgen Andersen Lange, husmand, 50, paa Ejby Mark. Tjente som bryggerkarl i Middelfart
1882, 1909, 2509, Marius Peter Jensen, 2½, søn af slagter Hans Henrik Jensen, i Ejby
1883, 0801, 1201, Karl Laurits Jørgensen, 11 uger, søn af maler N. Jørgensen, Ejby
1883, 2302, 0203, Mads Andersen, gift og husmand, 69, paa Ejby Mark
1883, 0104, 0604, Anders Jørgensen, gift og fattiglem, paa Fælleshjem
1883, 0404, 1004, Mads Andersen, ugift, væver og indsidder, 66, i Ejby
1883, 2805, 0206, Jeppe Jensen Jagd, gift og skrædder, 63, ved Ejby Station
1883, 2408, 2908, Niels Jørgen Larsen, 3 maaneder, søn af bødker Hans Larsen, i Ejby
1883, 0112, 0712, Hans Nielsen Hansen, 15 og 11 maaneder, søn af murer Niels Henrik Hansen, paa Ejby Mark
1884, 2702, 0203, Ole Larsen, indsidder og fattiglem, 49½, i Ejby
1884, 1503, 2203, Niels Jensen, gift og boelsmand, 59 og 11 maaneder, paa Ejby Mark
1884, 0904, 1404, Mads Peder Larsen, 6 dage, søn af gaardejer Niels Vilhelm Larsen, paa Ejby Mark
1884, 1404, 1904, Niels Hansen, enkemand og husmand, 61, paa Ejby Mark
1884, 3004, 0605, Lars Jespersen, ugift fattiglem, 75, Fælleshjem
1884, 1106, 1506, Johannes Madsen, 8 uger, søn af sadelmager Chr. Madsen, Ejby
1884, 1806, 2306, Hans Jacob Klavsen, gift og fattiglem, 57, Fælleshjem, Ejby Mark
1884, 1611, 2211, Hans Nielsen, enkemand, bødker og fattiglem, 83, tilhuse hos husmand Hans Hansen, Ejby Mark
1884, 2111, -, Mads Kristian Rasmussen, ungkarl og møllerlærling, 17, ved Ejby Station
1885, 2701, 0202, Jørgen Falksen, enkemand og fattiglem, 77, paa Fælleshjem
1885, 0103, 0703, Marius Clemen Petersen, 1 og 2 maaneder, søn af gaardejer og sognefoged Lars Jensen Petersen, Eiby
1885, 2303, 3003, Theodor Jørgensen, 9 maaneder, søn af husmand Anders Jørgensen, paa Ejby Mark
1885, 1304, 1804, Jens Nielsen, 6½, søn af indsidder Niels Nielsen, Ejby Mark
1885, 0704, 2204, Jens Hansen, 2 dage, søn af ugift Johanne Marie Hansen, Ejby Mark
1885, 2104, 2704, Niels Pedersen Nord, ungkarl og væver, 55, opholdt sig hos sine forældre i Ejby
1885, 1405, 2105, Jens Andersen, hjulmand og aftægtsmand, 75, paa Ejby Mark
1885, 2410, 3010, Dødfødt dreng, søn af fotograf Peter Andreas Petersen, Ejby Station
1885, 1612, 2212, Jørgen Hansen, gift og gaardejer, paa Ejby Mark
1885, 2012, 2612, Olaf Herman Andersen, ½, søn af ugift Josefine Samuelsen, Tybrind. I pleje hos indsidder Peder Jørg. Andersen, i Eiby
1885, 3112, 06011886, Karl Valdemar Peter Madsen, 5 og 11 maaneder, søn af sadelmager Chr. Madsen, Ejby
1886, 0704, 1404, Dødfødt dreng, søn af ugift Karen Johanne Andersen (datter af landpost Jens J. P. Andersen), Ejby Station
1886, 2505, 3005, Anders Knudsen, enkemand og aftægthusmand, 88, ved Eiby Station
1886, 2506, 2906, Karl Marius Larsen, 10, søn af bødker Hans Larsen, i Ejby
1886, 2907, 0208, Anders Laurits Rasmussen, 4 maaneder, søn af vejmand Niels Rasmussen, ved Ejby Station
1886, 2809, 0410, Rasmus Hansen, lærling, 18½, paa Møllen ved Ejby Station. Søn af husmand Lars Hansen, Ejby Mark
1886, 0210, 0610, Kristian Rasmussen (kaldet Frank…), fhv. tømrer og nu handelsmand, 60, Eiby Station
1886, 0910, 1510, Laurits Hansen, 4, søn af gjæstgiver Hans Hansen, ved Ejby Station
1887, 0902, 1302, Karl Johanne Nielsen, 3 uger, søn af indsidder Hans Nielsen, ved Ejby Station
1887, 0804, 1504, Peder Mikkelsen Madsen, ½, søn af gaardmand Jørgen Madsen, i Eiby
1887, 1304, 1704, Karl Nielsen (tvilling), ½ dag, søn af ugift Maren Kathrine Andersen, Eiby Mark
1887, 0105, 0705, Laurits Nielsen (tvilling), 3 uger, søn af ugift Maren Kathrine Andersen, Eiby Mark
1887, 0705, 1205, Jørgen Johansen, gift, murer og husejer, 33, ved Eiby Station
1887, 0805, 1305, Jørgen Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 76, Eiby Mark
1887, 1008, 1608, Peder Sørensen, enkemand og aftægtsmand, 77 og 9 maaneder, Eiby Mark
1887, 1012, 1612, Valdemar Petersen, 3 uger, søn af gaardejer og sognefoged Lars Jensen Pedersen, i Eiby
1888, 2002, 2702, Lars Rasmussen, enkemand, fhv. skrædder og indsidder i Eiby, 79, nu ophold paa Fælleshjem
1888, 0403, 1003, Lars Jensen, gift og aftægtshusmand, paa Eiby Mark
1888, 2303, 2903, Hans Jørgensen, tidligere husfæster i Eiby og nu fattiglem, 86, paa Fælleshjem
1888, 1704, 2404, Peder Hansen, husmand og væver, 81, udf. Eiby
1888, 0207, 0707, Jens Hansen Kristensen, 8, plejesøn af husmand Gorm Jørgensen
1888, 1307, 1907, Rasmus Hansen, enkemand og aftægtsmand, 72, paa Eiby Mark
1888, 0912, 1712, Hans Nielsen, i lære, 19, hos uhrmager P. Lyhne, Eiby Mark
1889, 1401, 1901, Andreas Hansen Scheuer, fattiglem, 69, paa Fælleshjem
1889, 0608, 1208, Karl Anton Nielsen (tvilling), 8 uger, søn af gaardmand Jens Madsen Nielsen, paa Eiby Mark
1889, 2109, 2509, Georg Marius Nielsen (tvilling), 3 maaneder, søn af gaardmand Jens Madsen Nielsen, paa Eiby Mark
1889, 1511, 2111, Christen Jensen, aftægtsgaardmand, 72, paa Eiby Mark
1889, 2311, 2811, Jørgen Kristian Jørgensen, 5 uger, søn af ugift Maren Johanne Andersen. I pleje hos husmand Jørg. A. Lange, Eiby Mark
1890, 0502, 1102, Niels Anton Larsen, ½, søn af husmand og kreaturhandler Hans Larsen, Eiby
1890, 2702, 0403, Karl Jensen Gundestrup, 3, søn af husmand og træskomand Peder Jensen Gundestrup, i Eiby
1890, 0105, 0805, Lars Larsen, enkemand, gaard- og teglværksejer, 80, i Eiby
1890, 2505, 3108, Rasmus Jørgen Larsen, gift og husmand, 50, bopæl Fjelsted
1890, 0606, 1206, Kristian Jensen Bay, enkemand og aftægshusmand, 69, paa Eiby Mark
1890, 2406, 3006, Jørgen Hansen, enkemand og postianlier,72, opholdt sig hos sin søn skomager U. J. Hansen, ved Eiby Station
1890, 0207, 0507, Karl Sørensen, 1 dag, søn af tjenestepige Mette Sørensen, ved Eiby Station
1890, 2212, 2912, Jørgen Pedersen, gift og husmand, 65, i Eiby
1890, 2511, 0112, Niels Møller Jespersen, enkemand og fattiglem, 86, paa Fælleshjem
1890, 0512 ,1012, Ole Hansen, gift og arbejdsmand, 40, Eiby Station
1891, 1891, 2601, 0302, Hans Nielsen, enkemand og boelsmand, 61½, paa Eiby Mark
1891, 0402, 1102, Peder Vædele Pedersen, 2 og 11 maaneder (3), søn af gaardejer Peder Jørg. Pedersen, i Eiby
1891, 3003, 0404, Hans Peder Rasmussen, 4 maaneder, søn af ugift Karen Marie Hansen, paa Eiby Mark
1891, 0104, 0804, Rasmus Pedersen Lund, 2, søn af gaardmand Peder Jørg. Lund, Eiby Mark
1891, 1106, 1606, Hans Jacob Vedel, gift og skomager, 55, ved Eiby Station
1891, 2906, 0407, Jacob Jørgen Jacobsen, 10 og 9 maaneder, søn af købmand Niels Jacobsen, i Eiby
1891, 2208, 2708, Peder Hansen, ugift skræddersvend, 21, paa Eiby Mark. Søn af husmand Lars Hansen paa Eiby Mark
1891, 0409, 1009, Niels Jensen, 1, søn af husmand Anders Jensen, paa Eiby Mark
1891, 0911, 1311, Anders Peder Hansen Frank, 1, søn af husmand Niels Krist. Hansen Frank, i Eiby
1891, 2012, 2612, Harald Kristian Madsen, 1½, søn af købmand H. V. Madsen, Horsens. Ophold hos bedsteforældrene boelsmand Jørg. Madsen, Eiby Mark
1891, 2612, 02011892, Hans Nielsen, ugift handelsgartner, 44, ved Eiby Station. Født i Sandager Sogn paa Næs
1869, 1701, 2601, Caroline Antonette Michelsen,9 dage, datter af gaardmand Michel Andersen, paa Eiby Mark. Født sammesteds
1869, 0202, 0902, Ane Marie Olsdatter, enke, 83, paa Eiby Mark. Født i Rørup Sogn. Aftægtshuusmand Jens Nielsen
1869, 2503, 0104, Ane Marie Steffensdatter, enke, 66, paa Eiby Mark. Født i Kindstrup, Gjelsted Sogn. Aftægtsgaardmand Hans Pedersen
1869, 2304, 3004, Maren Andersdatter, 51 og 3 maaneder, i Eiby. Født i Rolund, Udby Sogn. Gaardmand Lars Andersen
1869, 0205, 0605, 2 dødfødte piger (tvillinger), døtre af tjenestepige Christiane Christensen, Eiby Mark
1869, 1408, 1808, Nicoline Marie Nielsdatter, gift, 59 og 3 maaneder, Eiby Mark. Husmand Anders Pedersen
1869, 1409, 2009, Rasmine Jensen, 14½, steddatter af husmand Andreas Nielsen, paa Eiby Mark. Født sammesteds
1869, 2509, 0110, Maren Kirstine Larsen, 15½, datter af gaardmand Lars Larsen, i Eiby. Født sammesteds
1870, 0201, 0801, Birthe Cathrine Rasmusdatter, 73½, paa Eiby Mark. Født i Skaastrup, Ore Sogn. Aftægtsmand Jens Andersen
1870, 1602, 2202, Birthe Kirstine Hansdatter, enke, 62, paa Eiby Mark. Født i Viby, Udby Sogn. Aftægtsmand Niels Philipsen
1870, 2703, 0204, Ane Cathrine Olsen, ugift tjenestepige, 27½. Født i Harendrup
1870, 0504, 1204, Mette Marie Hansdatter, enke, 87, i Eiby. Aftægtsgaardmand Mads Nielsen
1870, 1204, 1904, Ane Marie Andersdatter, enke, 64, paa Eiby Mark. Født i Kindstrup, Gjelsted Sogn. Husmand Peder Vilhelmsen
1870, 2005, 2605, Kirsten Andersen, 36, paa Eiby Mark. Indsidder Rasmus Jensen
1870, 1806, 2206, Maren Jørgensen, 10, pleiedatter af rebslager Peder Nielsen, paa Eiby Mark. Født i Fjelsted
1870, 2308, 2808, Ane Kirstine Hansen, 5 og 3 maaneder, datter af indsidder Hans Jak. Clausen, paa Eiby Mark. Født i Eiby
1870, 1309, 2009, Barbara Johansdatter, enke, 67, paa Eiby Mark. Født i Eiby. Aftægtsmand Niels Knudsen
1870, 2009, 2609, Karen Jørgensdatter, enke, 65, paa Eiby Mark. Født i Kjøstrup, Brenderup Sogn. Aftægtsmand Jens Larsen
1871, 1203, 1703, Ingeborg Johansdatter, fraseparered almisselem, 74, Eiby Mark. Indsidder Ole Hansen
1871, 0804, 1404, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Hansen, paa Eiby Mark
1871, 0411, 1011, Annine Mathea f. Holm, 39, paa Eiby Station. Kjøbmand H. J. Fabricius
1872, 0401, 0801, Gunde Marie Rasmussen, 2, datter af snedker P. E. Rasmussen, paa Eiby Mark
1872, 1105, 1805, Ida Lovise Helene Michelsen, 8 dage, datter af gaardmand Michel Andersen, paa Eiby Mark
1872, 0206, 0706, Rasmine Hansen, 1, datter af husmand Rasm. Hansen, i Eiby
1872, 2106, 2706, Nielsine Rasmine Hansen, 18, i Eiby. Datter af gaardmand Hans Nielsens enke i Eiby
1872, 1408, 1908, Ane Jørgensen, 59, Eiby. Indsidder Jørgen Falkesen
1872, 0710, 1210, Maren Nielsdatter, 51, Eiby. Aftægtsgaardmand Lars Bech Nielsen
1872, 2410, 2910, Ane Barbara Nielsen, 2½, datter af husmand Knud Nielsen, paa Eiby Mark
1872, 0211, 0811, Maren Nielsen, 27, paa Eiby Mark. Datter af aftægtsmand Niels Hansen paa Eiby Mark
1873, 0401, 0901, Ane Marie Larsen, 48, paa Eiby Mark. Gaardmand Rasmus Hansen
1873, 1204, 1804, Hedevig Berthelsen, 30, Eiby Mark. Husmand Niels Nielsen
1873, 2004, 2504, Ane Cathrine Andersen, enke og almisselem, 70, i Eiby. Husmand Hans Nielsen
1873, 2804, 0505, Marie Cathrine Jørgensen, 30½, paa Eiby Mark. Husmand Peder Emil Rasmussen
1873, 2009, 2609, Ane Marie Olsen, 22. Datter af gaardmand Ole Larsens enke, Eiby
1873, 3012, 06011874, Maren Jørgensen, 66, Eiby. Gaardmand Mads Pedersen
1873, 3112, 05011874, Maren Dorthea Mortensen, 1 dag, datter af gaardmand Hans Mortensen, Eiby
1874, 2603, 0104, Karen Sofie Sørensen, ugift og eier af et huus, 27, i Eiby
1874, 1704, 2204, Ane Jensen, 9 dage, datter af boelsmand og snedker Lars Jensen Holme, paa Eiby Mark
1874, 0206, 0706, Dødfødt pige (tvilling), datter af skolelærer P. Nielsen, Eiby
1874, 1508, 2108, Johanne Andrea Andersen, ugift, 36. Datter af afdøde gaardmand Anders Berentsen
1874, 0409, 1009, Nielsine Rasmine Nielsen (tvilling), 3 maaneder, datter af skolelærer P. Nielsen, Ejby
1874, 0710, 1310, Barbara Jespersen, 85½, Ejby. Husmand Hans Pedersen
1874, 2210, 2810, Mette Kirstine Knudsen, 7, datter af husmand Jørgen Andersen Knudsen, Ejby Mark
1874, 0411, 1011, Mette Marie Johansen, 2½, datter af husmand Rasmus Johansen, Ejby Mark
1874, 1012, 1612, Maren Jensen, 83, Ejby. Aftægtsmand Peder Knudsen
1875, 0303, 0803, Frederikke Jørgensen, 1 dag, datter af husmand og kvæghandler Lars Jørgensen, paa Ejby Mark
1875, 2803, 0304, Else Hansdatter, enke, 72, Ejby Mark. Husmand og træskomand Jens Hansen
1875, 2105, 2805, Johanne Hansen, enke, 91, i Odense. Møller Carl Jensen af Ryds Mølle
1875, 0406, 0906, Maren Jensen, 5, datter af boelsmand og snedker Lars Jensen, Ejby Mark
1875, 0411, 1011, Karoline Petersen, 1 og 3 maaneder, datter af bager J. A. Petersen, Ejby Mark
1875, 2011, 2811, Nielsine Rasmine Hansen, 18 uger, datter af indsidder Jørgen Hansen, Ejby
1875, 2411, 0112, Mette Kirstine Madsen, 40½, Ejby Mark. Gaardmand Michal Andersen
1875, 1312, 2012, Ane Jensen, 10 maaneder, datter af boelsmand og snedker Lars Jensen Holme
1876, 1701, 2401, Ane Marie Nielsen, enke, 58, i Ejby. Gaardmand Jens Pedersen
1876, 1705, 2405, Maren Jørgensdatter, 71, paa Ejby Mark. Aftægtshusmand Niels Larsen
1876, 2606, 0107, Karen Rasmusdatter, enke, 78, paa Ejby Mark. Aftægtshusmand Lars Rasmussen
1876, 1307, 1907, Klara Lassen, tjenestepige, 22, ophold hos pensj. toldassistent Ness, i Ejby
1876, 2610, 0111, Ane Kathrine Jespersen, sypige i Indslev, 20, Ejby
1877, 2001, 2701, Ane Knudsdatter, enke og aftægtskone, 78, paa Ejby Mark. Boelsmand Anders Hansen
1877, 2701, 0302, Karen Marie Nielsen, 59, i Ejby. Gaardejer Lars Larsen
1877, 0503, 0803, Bolette Marie Jensen, ½, datter af gjæstgiver Lars Jensen, Ejby Station
1877, 3004, 0505, Karen Petersen, 4 maaneder, datter af gaardejer Lars Jensen Petersen, i Ejby
1877, 0405, 1105, Ane Margrete Andersdatter, 71, paa Ejby Mark. Almisselem Hans Andersen
1877, 2406, 3006, Marie Nielsen, ugift tjenestepige, 42, paa Mosegaard
1877, 2307, 2807, Ingeborg Nielsdatter, 74, paa Ejby Mark. Aftægtsmand Søren Sørensen
1877, 0709, 1309, Kirsten Hansdatter, 70, paa Ejby Mark. Bødker Hans Nielsen
1877, 2609, 0310, Margrete Nielsdatter f. Lyhne, enke, 47. Uhrmager Niels Peder Nielsen i Varde
1877, 1911, 2611, Ane Johanne Andersdatter, enke, 70½, Ejby Mark. Aftægtsgaardmand Jens Jørgensen
1877, 2012, 2812, Jensine Jensen, 10, datter af boelsmand og snedker Lars Jensen Holme, paa Ejby Mark
1878, 0603, 1203, Maren Mathea Alexandrine Hansen, 15, datter af indsidder Jørgen Hansen, Ejby
1878, 3004, 0505, Christiane Nielsine Sabroe, 4 dage, datter af snedker Chr. H. Sabroe, Ejby Mark
1878, 2405, 2905, Else Sørensdatter, enke, 79, opholdt sig hos sin søn boelsmand Hans Nielsen, i Ejby. Boelsmand Niels Hansen i Lundager
1878, 1107, 1607, Maren Kathrine Jensen, 1 og 9 maaneder, datter af boelsmand og snedker Lars Jensen Holme, paa Ejby Mark
1878, 1107, 1607, Maren Hansine Cathrine Rasmussen, 1 og 9 maaneder, datter af tjenestepige Ingeborg Hansen, i Ejby
1878, 0511, 1111, Maren Jensen, sypige, 25½, steddatter af husmand Andreas Nielsen, paa Ejby Mark
1878, 1811, 2511, Johanne Hansdatter, 70, Smedeholm paa Ejby Mark. Husmand Jørgen Nielsen
1878, 0312, 0912, Mette Eriksen f. Nielsen, enke, 69, ved Ejby Station. Sadelmager Eriksen
1879, 0403, 1103, Margrete Hansdatter, 81, paa Ejby Mark. Aftægtshusmand Peder Sørensen
1879, 1403, 2103, Thora Marie Hansen, 8½, datter af murer Niels Henrik Hansen, paa Ejby Mark
1879, 1305, 1705, Maren Knudsdatter, enke og almisselem, 74, paa Ejby Mark. Husmand Niels Christensen
1879, 2210, 2910, Ane Kathrine Jørgensdatter, enke, 71, paa Ejby Mark. Aftægtsgaardmand Niels Steffensen
1879, 2810, 0511, Bolette Ane Magdalene Nielsdatter Møller, enke, 81, i Ejby. Husmand Hans Larsen
1879, 2511, 0212, Karen Margrete Larsdatter, enke og almisselem, 81, paa Ejby Mark. Indsidder Jens Larsen
1880, 0501, 1001, Ane Kathrine Hansen, 20, paa Ejby Mark. Datter af indsidder Hans Jakob Klavsen
1880, 2801, 0302, Ane Johanne Hansdatter, 58½, paa Ejby Mark. Husmand Niels Hansen (Aaby)
1880, 2302, 0203, Maren Mathea Nielsdatter, enke, 75, i Ejby. Almisselem Lars Jensen
1880, 1604, 2204, Ane Marie Rasmussen, ugift, 61, havde ophold hos sin søn murer Rasmus Andersen, Ejby Mark
1880, 2906, 0307, Johanne Nielsdatter, 69, i Ejby. Husmand Hans Jørgensen
1880, 1707, 2407, Karen Nielsen, 55, i Ejby. Husmand og smed Hans Jørgensen
1880, 1208, 1708, Rasmine Rasmussen, 17½, datter af gaardmand Dines Rasmussen, Ejby
1880, 2508, 3108, Ane Kirstine Hansen, 14, havde ophold i Nyborg, datter af husmand Lars Hansen, paa Ejby Mark
1880, 2612, 01011881, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Jørgen Hansen, paa Ejby Mark
1880, 2712, 04011881, Ane Marie Jacobsen, 64, paa Ejby Mark. Husmand Kristian Jensen Bay
1881, 2401, 3001, Ingeborg Olsen, 1½, datter af fruentimmer Mine Olsen, Fattighuset paa Ejby Mark
1881, 1602, 2302, Karen Madsen, 28, paa Ejby Mark. Gaardmand Niels Vilhelm Larsen
1881, 2102, 2602, Marie Charlotte Jørgensen, 8, datter af husmand Anders Jørgensen, ved Ejby Station
1881, 2906, 0307, Maren Dorthea Knudsen, 11, datter af indsidder Jørgen Andersen Knudsen, i Ejby
1881, 2005, 2605, Petra Alexandra Emilie Hansen, 7 maaneder, datter af husmand Hans Kristian Rasmussen, paa Ejby Mark
1881, 2509, 3009, Maren Hansdatter, enke, 69, paa Ejby Mark. Aftægtshusmand Niels Hansen
1882, 1701, 2401, Karen Andersdatter, enke, 76, paa Ejby Mark. Husmand og træskomand Henrik Hansen
1882, 0410, 0810, Kristine Margrete Nielsdatter, 73, Ejby. Indsidder og almisselem Lars Rasmussen
1882, 0911, 1511, Kathrine Marie Henssel f. …, enke, 71 og 9 maaneder, i Ejby. Detailhandler Johan Henrik Henssel
1882, 1611, 2211, Maren Louise Pedersen, 2 uger, datter af gaardmand Lars Jensen Pedersen, i Ejby
1883, 0506, 0906, Hansine Jensen, 37, i Ejby. Bødker Hans Larsen
1883, 2108, 2508, Karen Jørgensen, ugift husfæsterske, 81, i Ejby
1883, 2612, 3112, Karen Dahl, enke, 75, paa Fælleshjem. Snedker Sørensen i Middelfart
1884, 1103, 1603, Ane Marie Pedersdatter, enke og fattiglem, 86, Fælleshjem. Fattiglem Peder Nielsen Hus
1884, 1404, 1904, Maren Larsdatter, enke, 77½, Fælleshjem. Fattiglem Anders Jørgensen
1884, 1405, 1705, Bodil Kirstine Jørgensen, enke, 75½, paa Ejby Mark. Husmand Rasmus Andersen
1884, 1807, 2307, Marie Nielsine Jørgensen, 6 uger, datter af sypige Hansine Kathrine Jørgensen, ved Ejby Station
1884, 1907, 2307, Maren Jensine Jeppesen, fattiglem, 22, paa Ejby Mark. Steddatter af indsidder Rasmus Jensen
1884, 1708, 2208, Maren Nielsdatter, enke, 62, paa Ejby Mark. Husmand Lars Jørgen Andersen
1884, 2108, 2508, Vilhelmine Karoline Hansine Rasmine Nielsen, 3, datter af indsidder Niels Nielsen, paa Ejby Mark
1885, 2101, 2801, Anna Pedersdatter, enke, 90, i Ejby. Gaardmand Peder Nielsen Vædele
1885, 1102, 1802, Karen Pedersdatter, enke, 77, Ejby Mark. Hjulmand Jens Sørensen
1885, 2103, 2803, Nielsine Pedersen, 51, hos broderen gaardmand Ped. Jørg. Pedersen, i Ejby. Datter af gaardmand Peder Nielsen Vædele
1885, 0904, 1604, Kirsten Jensen, 46, Ejby Mark. Husmand og væver Peder Rasmussen
1885, 2407, -, Mariane Rasmussen, enke, 80, hos svigersønnen murer N. Henrik Hansen, Ejby Mark. Gaardfæster Ole Sørensen i Føns
1885, 2308, 2808, Mariane Hansdatter, enke, 61, af Fælleshjem
1885, 2210, 2710, Ane Marie Larsdatter, enke og fattiglem, 95, paa Fælleshjem. Indsidder Gert Rasmussen i Ejby
1885, 0812, 1412, Ane Larsdatter, enke, 79, ophold hos sønnen hørsvinger Rasmus Hansen, i Ejby. Husmand Hans Hansen i Ejby
1886, 0204, 0804, Mette Jensine Jørgensen, ugift sypige, 23, opholdt sig hos moderen i Ejby. Datter af afdøde smed Jørgen Knudsen
1886, 0904, 1404, Karen Johanne Andersen, 19, Ejby Station. Datter af landpostbud Jens Jørgen Peder Andersen
1886, 0705, 1305, Anna Margrete Jensen, 10 maaneder, datter af drejer Chr. Jensen, Ejby Station
1886, 1707, 2207, Laurine Madsen, 38, paa Ejby Mark. Slagter Hans Henrik Jensen
1886, 0408, 0808, Martha Oline Kirstine Madsen, 6 dage, datter af indsidder Mads Peder Madsen, i Ejby
1886, 0408, 0908, Mette Andersdatter, 83, paa Ejby Mark. Aftægtsmand Jørgen Nielsen
1886, 1008, 1508, Christence Henssel Hansen, 2 maaneder, datter af handelsrejsende Johannes Hansen, i Odense
1886, 2408, 3108, Bertha Hansen, ugift, 37, opholdt sig hos for… husmand Jørgen Hansen, paa Ejby Mark
1886, 0209, 0709, Ane Johanne Marie Svendsen, ½, datter af indsidder Jørgen Ra… Svendsen, Ejby Mark
1886, 1009, 1409, Kirsten Jacobsen, gift og pensjoneret jordemoder, 75, Ejby Mark. Husmand Jørgen Hansen
1886, 0510, 0910, Cathrine Marie Larsdatter, enke og aftægtskone, 82, hos møller Jens Andersen, i Ejby. Gaardmand Jens Nielsen i Ejby
1887, 1202, 1802, Laura Henriette Jensen, 7 maaneder, datter af slagter Hans Henrik Jensen, Ejby Mark
1887, 1404, 1904, Gjertrud Kristine Hansen, 17, datter af kreaturhandler Hans Larsen, Ejby Mark
1887, 1504, 1904, Dødfødt pige, datter af skrædder Jørg. Jensen Holme, Ejby Mark
1887, 0705, 1305, Hansine Kathrine Marie Hansen, 2, datter af arbejdsmand Niels Hansen, Ejby Mark
1888, 2301, 2801, Karen Marie Pedersdatter, enke, 85½, Ejby Mark. Aftægtsmand Jørgen Rasmussen (Lund)
1888, 0907, 1407, Mine Olsen, fattiglem, 49, paa Fælleshjem
1888, 0708, 1108, Marie Hannibalsen, 52, paa Ejby Mark. Gaardmand Hans Nielsen
1888, 0611, 1211, Karen Margrete Mortensen, 45, ved Ejby Station. Telefonbestyrer P. Emil Rasmussen
1889, 1801, 2401, Mette Kirstine Knudsen, 13 og 3 maaneder, datter af indsidder Jørg. And. Knudsen, Ejby
1889, 2607, 0108, Maren Olsen Holmelund, ugift, 28, paa Ejby Mark. Datter af husmand Rasmus Olsen Holmelund paa Ejby Mark
1889, 1509, 2109, Karen Marie Sørensen, 52, paa Ejby Mark. Boelsmand Jens Hansen
1889, 2711, 0512, Bodil Marie Jensen, ugift, 19 og 10 maaneder, paa Ejby Mark. Datter af afdøde boelsmand Niels Jensen
1889, 1512, 2112, Karoline Larsen, ½, datter af husmand og kreaturhandler Hans Larsen, i Ejby
1889, 2605, -, Marie Heinsen, ugift fattiglem, paa Fælleshjem
1890, 0401, 0901, Ane Magdalene Jacobsdatter, enke og fattiglem, 72, Ejby. Indsidder Ole Larsen
1890, 0501, 1201, Martha Hansine Larsen, 2½, datter af husmand og kreaturhandler Hans Larsen, i Ejby
1890, 3101, 0502, Elna Henssel Hansen, 1, datter af ølhandler Johannes Hansen, ved Ejby Station
1890, 0402, 1002, Maren Sørensen, gift, 54, Ejby Station. Gaardmand Jens Madsen
1890, 2903, 0504, Maren Madsen, 55, Ejby Mark. Boelsmand og snedker Lars Jensen Holme
1890, 0304, 1004, Petrine Nielsen, ugift tjenestepige, 18, datter af Niels Andersen, paa … Ejby …
1890, 1104, 1604, Alma Olsen, 14 dage, datter af tjenestepige Anna Olsen, paa Hønneruplund. I pleje hos Rasmus Rasmussens enke, Ejby Mose
1890, 1504, 2204, Ane Marie Andersdatter, enke, 60, paa Ejby Mark. Boelsmand Niels Jensen
1890, 0911, 1511, Marie Martha Ebbesdatter, gift og pensjoneret jordemoder, 73½. Ejby Station. Invalid Rasmus Hansen
1891, 2103, 2503, Ane Kirstine Eriksdatter, 80, Ejby Mark. Aftægtshusmand Hans Pedersen
1891, 0404, 0804, Dødfødt pige, datter af skomager Jens Larsen, Ejby Station
1891, 1904, 2304, Petrine Jacobine Pedersen Lund, 7½, datter af gaardmand Peder Jørgensen Lund, Ejby Mark
1891, 2604, 0205, Karen Nielsdatter, ugift fattiglem, 61, paa Fælleshjem
1891, 0905, 1505, Ane Marie Pedersen, gift, 53, Ejby Station. Indsidder Ole Jørgensen Skov
1891, 3107, 0408, Dødfødt pige, datter af ølhandler Johannes Hansen, Ejby Station
1891, 0310, 0610, Maren Andersdatter, enke og aftægtskone, 91½, i Ejby. Gaardmand Anders Bærentsen
1891, 1412, 1912, Pederlene Andersdatter, enke og aftægtskone, 71, boende hos sin svigersøn landpost And. Jørgensen, Ejby Station. Husmand Erik Johansen Demant i Haarslev Sogn