Indslev, 1846-1892, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1846-1891, Indslev sogn, Vends herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1846, 2701, 0402, Peder Hansen, aftægtsmand, 68 og 4 maaneder, i Vosemose
1846, 2901, 0402, Hans Peter Andersen, 2 dage, søn af væver og indsidder Anders Hansen, i Bubbel
1846, 3001, 0402, Johan Ludvig Andersen, 3 dage, søn af væver og indsidder Anders Hansen, i Bubbel
1846, 2405, 2905, Niels Christian Ibsen, 9 og 2 maaneder, søn af smed Christian Nielsen, I Tasarup
1846, 1006, 1406, Anders Pedersen, aftægtsmand, 84, i Taarup
1846, 1007, 1507, Hans Larsen, huusmand og træskomand, 30, paa Bubbel Mark
1846, 2008, 2708, Hans Hansen, 1½, søn af huusmand Hans Rasmussen, i Bubbel
1846, 2508, 3108, Cæsar Georg Lorentzen, eier, 43, af Bubbelgaard
1846, 0511, 1111, Christian Theodor Torkild Wied, 3 uger, søn af gjæstgiver J. H. Wied, I Indslev
1846, 0711, 1111, Lars Christian Mikkelsen, aftægts- og huusmand og almisselem, 71, i Indslev
1846, 2512, 3012, Niels Jørgensen, huusmand, 76, i Gremmerlykke
1847, -, 0102, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jørgen Jensen, i Taarup
1817, 2502, 0703, Hans Hansen, 16 dage, søn af boelsmand Hans Bertelsen, i Bubbel
1847, 1210, 1710, Rasmus Pedersen, væver og fæstehuusmand, 44, i Gremmerlykke. Født i Aalsboe, Rørup Sogn
1848, 0201, 1001, Jørgen Madsen, aftægtshuusmand, 57, i Madehuset
1848, 0901, 1601, Niels Nielsen, smed, 26, i Bubbel. Født i Brænderup
1848, 2201, 2901, Anders Knudsen, aftægtsgaardmand, 88, i Bubbel
1848, 3001, 0802, Niels Nielsen, aftægtsgaardmand, 86 og 1 maaned, i Bubbel
1848, 2004, 2704, Peder Eriksen, fattiglem, 75, i Taarup
1848, 1106, 1806, Niels Hansen, 3 maaneder, søn af huusmand Hans Andersen, i Bubbel
1848, 1608, 2008, Søren Olsen Holm, 10½, søn af huusmand Ole Sørensen, paa Bubbel Mark
1848, 0709, 1009, Peder Christian Hansen Eiby, 11, søn af Johanne Rasmusdatter, i Indslev Hospital
1848, 1609, 2309, Hans Hansen, gaardmand, 80 og 9 maaneder, i Indslev
1848, 2409, 2809, Rasmus Nielsen, fattiglem, 80½, i Indslev Hospital
1848, 2310, 2810, Jørgen Nielsen, aftægtshuusmand, 78½, paa Veierup Mark
1849, 0102, 0702, Peder Nielsen, 4 og 9 maaneder, søn af gaardmand Niels Hansen, i Veierup
1849, 0105, 0605, Lars Frandsen, aftægtshuusmand, 72, i Indslev Taarup
1849, 0806, 1306, Søren Mathisen Holm, 13, søn af huusmand Mathias Nielsen, paa Veierup Mark
1849, 1906, 2606, Rasmus Hansen, ungkarl, 59½, hos broderen gaardmand Morten Hansen, i Veierup
1849, 0808, 1308, Anders Jørgensen, gaardmand, 69, i Veierup
1849, 1208, 1808, Carl Frederik Adamsen, 19½, i Bubbel. Søn af skrædder Adamsen i Bubbel
1850, 1303, 1703, Hans Henrik Rasmussen Lund, 13 dage, søn af Karen Rasmusdatter, i Hospitalet i Indslev
1850, 1106, 1506, Hans Nielsen, gaardmand, 86, i Veierup
1850, 0308, 0708, Niels Christian Ibsen, 2 timer, søn af smed Christian Nielsen, I Taarup
1850, 0209, 0709, Frederik Hansen Kildegaard, 9 og 11 maaneder, søn af heste og qvæghandler Hans Lørup, i Indslev
1850, 0509, 1009, Lars Hansen, 6, søn af huusmand Hans Andersen, paa Bubbel Mark
1850, 0809, 1209, Hans Larsen, 1½ maaned, søn af tjenestepige Johanne Hansdatter. I pleie hos huusmand Hans Larsen, paa Bubbel Mark
1850, 1609, 2209, Jørgen Andersen, 16 dage, søn af hjulmand Anders Christiansen, i Indslev
1850, 1312, 2012, Anders Hansen, aftægtsgaardmand, 74 og 9 maaneder, i Kjærbyholm
1850, 1812, 2612, Anders Andersen, huusmand, 64, i Indslev
1850, 2912, 03011851, Peder Jensen Voldby, aftægtshuusmand, 71, i Bubbel
1851, 0501, 1201, Hans Andersen Bred, muurmester og huusmand, 40 og 10 maaneder, i Bubbel
1851, -, 2502, Dødfødt dreng, søn af væver Anders Pedersen, i Taarup
1851, 0103, 0703, Hans Peder Andersen, ½, søn af væver Anders Hansen, i Bubbel
1851, 0603, 1303, Søren Olsen, aftægtsmand, 85, hos Jens Rasmussen, Indslev Mark
1851, 0506, 0906, Rasmus Hansen, 18, søn af huusmand Hans Rasmussen, i Bubbel
1851, 0606, 1106, Frederik Hansen Thomsen, 21 uger, søn af væver Hans Jørgen Andersen, i Indslev
1851, 2807, 0108, Jens Christensen, huusmand, 73, i Gremmerlykke
1851, 1808, 2408, Andreas Adamsen, skræder, 57, i Bubbel
1851, 1109, 1709, Niels Jacobsen, gaardeier, 65, i Indslev Taarup
1851, 2511, 0312, Bertel Jørgensen, aftægtsmand, 78, i Bubbel
1852, 1702, 2402, Hans Hansen, gaardmand, 84 og 9 maaneder, i Indslev
1852, 1103, 1803, Niels Andersen, huusmand, 59, i Baarumgaard
1852, 0906, 1406, Jørgen Christian Nielsen, 10, søn af smed Niels Nielsen, paa Indslev Mark
1852, 2906, 0507, Thomas Frederiksen, huusmand, 48, paa Indslev Mark
1852, 1707, 2107, Hans Andersen, huusmand, 58, i Indslev Taarup
1852, 1210, 1710, Niels Hansen, 20, i Taarup. Søn af afdøde huusmand Hans Andersen, i Taarup
1852, -, 0812, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Hansen, i Veierup
1853, 0303, 1303, Rasmus Jensen, 3½, søn af snedker Jens Tvede, paa Indslev Mark
1853, 2904, 0605, Peder Hansen, gaardmand, 69, i Taarup
1853, -, 0207, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Mads Hansen, i Bubbel
1853, 2510, 0111, Jørgen Pedersen, 4½, søn af gaardmand Peder Morten Nielsen, i Kjærbyholm
1853, 2411, 2911, Lars Sørensen, 3 og 9 maaneder, søn af huusmand Søren Hannibalsen, i Taarup
1853, 1712, 2312, Anders Christen Jørgensen, huusmand, 49, i Indslev Taarup
1854, 2901, 0502, Niels Christian Ibsen, 2 og 3 maaneder, søn af smed Christian Nielsen, i Indslev Taarup
1854, 1804, 2404, Julius Wied, 28 dage, søn af gjæstgiver Wied, i Indslev
1854, 0605, 1205, Hans Peder Rasmussen, 1, søn af Johanne Rasmusdatter, i Indslev Hospital
1854, 3005, 0606, Hans Peder Nielsen, huusmand, 41, i Gremmelykke
1854, 1509, 2309, Lars Pedersen, aftægtsgaardmand, 85½, hos gaardmand Jens Madsen, i Indslev
1854, 2909, 0410, Hans Hansen, 4, søn af huusmand Hans Rasmussen, i Bubbel
1854, 0610, 1010, Hans Christian Jensen, 12 og 3 maaneder, søn af afdøde huusmand Jens Christensen, i Gremmelykke
1855, 0801, 1501, Jørgen Jørgensen, aftægtsgaardmand, 74, i Kjærbyholm
1855, 1401, 2201, Hans Hansen, huusmand, 68, i Veierup
1855, 1905, 2605, Niels Larsen, 19 og 9 maaneder, i Veierup. Søn af gaardmand og dannebrogsmand Lars Rasmussen, i Veierup
1855, 0506, 1206, Mads Nielsen, 9 og 2 maaneder, søn af smed Niels Nielsen, paa Indslev Mark
1855, 1206, 1606, Niels Jacobsen, 8 maaneder, søn af gaardmand Jacob Nielsen, i Taarup
1855, -, 0107, Dødfødt dreng, søn af Karen Rasmusdatter, i Indslev Hospital
1855, -, 2009, Dødfødt dreng, søn af Karen Rasmusdatter, i Bubbel
1855, 2311, 3011, Niels Andersen, 29, i Gremmerlykke. Stifsøn af gaardmand Rasmus Rasmussen Vest, i Gremmerlykke
1855, 2411, 0112, Mads Jeppesen, aftægtsgaardmand, 60, i Bubbel
1856, 1305, 2005, Morten Hansen, gaardmand, 75 og 9 maaneder, i Veierup
1856, 1006, 1606, Jens Olsen, gaardmand, 77 og 3 maaneder, i Veierup
1856, 1407, 1707, Lars Christian Pedersen, 3 dage, søn af indsidder Peder Hansen Brøchner Larsen, i Gremmelykke
1856, 0510, 1110, Jens Hansen, gaardmand, 65, i Veierup
1856, 1611, 2211, Hans Jeppesen, aftægtsgaardmand, 69, i Veierup
1857, 2603, 0104, Niels Peder Hansen, huusmand, 52, i Bubbel
1857, 1405, 2005, Rasmus Hansen Pedersen, ½, søn af boelsmand Hans Pedersen, paa Indslev Mark
1857, -, 1406, Dødfødt dreng, søn af huusmand Lars Larsen, i Bubbel
1857, 0108, 0708, Lauritz Rasmussen, 1 dag, søn af Karen Rasmusdatter, i Indslev Hospital
1857, 1009, 1709, Niels Hansen Møller, aftægtsgaardmand, 77 og 9 maaneder, i Taarup
1857, 1309, 1909, Jacob Jensen, huusmand, 53, i Bubbel
1858, -, 2911, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Hansen, i Veirup
1859, 3101, 0902, Niels Jensen, aftægtsboelsmand, 70, i Bubbel
1859, 0802, 1302, Lars Jørgen Madsen, 11 og 3 maaneder, søn af huusmand Mads Larsen, i Indslev
1859, 1402, 2102, Villum Andersen, ungkarl og indsidder, 50, hos huusmand Lars Andersen, i Indslev
1859, 2403, 3003, Niels Hansen, 2½, søn af boelsmand Hans Bertelsen, i Bubbel
1859, -, 2905, Dødfødt dreng, søn af bødker Lars Johansen Hyldefluch, i Bubbel
1859, 1906, 2606, Julius Madsen, 2, søn af huusmand Mads Larsen, i Indslev
1859, 1607, 2407, Anders Madsen, 4 og 9 maaneder, søn af huusmand Mads Larsen, i Indslev
1859, 1409, 2209, Niels Christoffersen, ungkarl og aftægts, 85 og 9 maaneder, i Bubbel
1859, 2112, 2612, Niels Pedersen, fattiglem, 81, i Indslev Hospital
1859, 2012, 2712, Jørgen Pedersen, 1, søn af huusmand Peder Jørgensen, paa Indslev Mark
1860, 1601, 2201, Christen Jensen, aftægtshuusmand, 80, i Veierup
1861, 2802, 0503, Hans Jørgen Hansen, 35, i Kjørup. Søn af gaardmand Hans Hansen, i Kjørup
1861, 2903, 0304, Lars Mortensen, huusmand, 46 og 3 maaneder, paa Veierup Mark
1861, 1504, 2304, Mads Philipsen, aftægtsgaardmand, 74, i Taarup
1861, 1105, 1605, Johan Hartvigsen, huusmand, 64, i Indslev
1861, 2305, 2905, Jørgen Wied, 15 dage, søn af gjæstgiver Wied, i Indslev Kroe
1861, 1306, 1806, Rasmus Pedersen, skrædder, 46, i logie hos hjulmand Anders Christiansen, i Indslev
1861, 1608, 2208, Rasmus Hansen, 46, i Indslev. Gaardeier Hans Jørgen Hansens broder, i Indslev
1862, -, 1901, Dødfødt dreng, søn af høker Niels Jacob Andersen, i Bubbel
1862, 2001, 2901, Anders Nielsen, 40, paa Bubbel Mark. Boelsmand Jens Peder Nielsens broder, paa Bubbel Mark
1862, 2201, 3001, Niels Nielsen, aftægtshuusmand, 72, i Indslev
1862, 0405, 1205, Niels Jørgen Pedersen, 7½, søn af gaardeier Peder Morten Nielsen, i Kjærbyholm
1862, 1105, 1505, Holten Nielsen, ungkarl og indsidder, 54, i Veierup
1862, 0708, 1208, Christian Anton Frederik Hansen, huusmand, 33, paa Bubbel Mark
1862, 1310, 1810, Niels Madsen Hansen, 4 og 4 maaneder, søn af gaardmand Hans Jensen, i Veierup
1862, 2012, 2712, Hans Christian Jensen, 3½, søn af gaardmand Rasmus Jensen, i Indslev
1863, -, 0201, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Larsen, i Taarup
1863, 2901, 0602, Peder Hansen Pedersen, 11 og 3 maaneder, søn af gaardmand Hans Pedersen, Indslev Mark
1863, 1502, 2102, Johan Ludvig Andersen, aftægtshuusmand, 66, i Bubbel
1863, 0604, 1004, Knud Nielsen, huusmand, 72, i Taarup
1863, 1704, 2204, Jens Christian Hansen, 1, søn af tjenestepige Johanne Marie Hansen
1863, -, 1106, Dødfødt dreng, søn af smed Niels Nielsen, Indslev Mark
1863, 0510, 1110, Ole Larsen, indsidder og fattiglem, 82, i Bubbel
1864, 0401, 1101, Hans Christian Jensen, 3 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Jensen, i Indslev
1864, 1404, 2104, Jørgen Pedersen, 3, søn af huusmand Peder Jørgensen, paa Indslev Mark
1864, 0605, 1205, Johannes Hvid, huusmand, 70, paa Taarup Mark
1864, 1606, 1906, Niels Julius Andersen, 4½ maaned, søn af huusmand Rasmus Andersen, paa Bubbel Mark
1864, 1609, 2309, Niels Madsen Hansen, 2, søn af gaardmand Hans Jensen, i Veierup
1864, 0710, 1410, Christian Conradsen, skomager, 66, i Bubbel
1864, 1212, 1712, Hans Rasmussen, skrædder, 42, i Gremmelykke
1864, 3012, 04011865, Hans Jensen, 18, paa Bubbel Mark. Søn af huusmand Jens Hansen, paa Bubbel Mark
1865, 2501, 3001, Jørgen Rasmussen, 1½, søn af væver Peder Rasmussen, i Gremmelykke
1865, -, 1902, Dødfødt dreng, søn af veimand Niels Hansen, i Gremmelykke
1865, 2202, 2602, Lars Jørgen Madsen, 3, søn af huusmand Mads Larsen, i Indslev
1865, 0407, 1007, Niels Simonsen, aftægtsmand, 90½, i Indslev
1865, 1110, 1610, Jørgen Mikkelsen, huusmand, 85, i Indslev
1865, 3010, 0511, Lars Andersen, 46½, indlogerende i Gremmelykke
1865, 0811, 1511, Jens Christian Hansen, 4½, søn af skrædder Andreas Hansen
1866, 1012, 1512, Mathias Nielsen, aftægtshuusmand, 64, paa Veierup Mark
1866, -, 2503, Dødfødt dreng, søn af Kirstine Pedersen, i Bubbel
1866, 1812, 2312, Niels Jespersen, indsidder, 39, i Indslev
1867, 0802, 1602, Hans Madsen Hammerich, 23, i Gremmelykke. Søn af snedker Mads Christensen i Gremmelykke
1867, 1102, 1702, Niels Nielsen, 17 uger, søn af pige Dorthea Nielsen, i Veierup
1867, 0203, 0803, Frederich Nicolai Hansen??, 1, søn af gaardeier Hans Jensen, i Veierup
1867, -, 1004, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Jacob Andersen, i Bubbel
1867, 3005, 0406, Anders Christian Nielsen, 9 uger, søn af huusmand Christen Nielsen, i Veierup
1867, 0307, 0807, Jørgen Jensen, gaardmand, 47, i Taarup
1867, 2111, 2611, Søren Christensen, 9 maaneder, søn af fattiglem Christen Jensen, i Hospitalet
1868, 0201, 0701, Hans Jørgensen, fattiglem, 76, Indslev Hospital
1868, 1801, 2501, Niels Jacob Andersen, husmand og træskomand, 40, i Gremmeløkke
1868, 0704, 1004, Hans Jørgen Hansen, 2 uger, søn af pige Johanne Marie Nielsen, i Indslev Hospital
1868, 2104, 2804, Lars Rasmussen, gaardmand og aftægtsmand, 83½, i Veirup
1868, 1706, 2406, Mads Rasmussen, husmand, 77, Taarup Mark
1868, 2409, 3009, Anders Pedersen, indsidder, 60½, Taarup Mark
1868, 2609, 0110, Jørgen Hansen, husmand, 77, Veirup Mark
1868, 1411, 2011, Rasmus Hansen, 47½, i Kørup. Søn af gaardmand Hans Hansen i Kørup
1868, 1711, 2411, Anders Hansen, enkemand, 73, i Bubbel
1869, 2001, 2701, Lars Andersen, huusmand, 56, i Indslev
1869, 0202, 0702, Jens Kristian Hansen, ½, søn af skrædder Andreas Hansen, i Indslev
1869, 0101, 0801, Peter Morten Nielsen, husmand, 54, i Kauslunde
1869, 2407, 2907, Ole Sørensen, aftægtshusmand, 68½, paa Sandholm
1869, 0508, 0808, Jens Jørgensen, husmand, 78½, paa Kærbyholms Mark
1869, 1408, 1908, Tomas Pedersen Vesterbek, aftægtsgaardmand, 90, i Indslev
1869, 0512, 1112, Hans Jørgen Olsen, 1, søn af snedker Samuel Olsen, paa Indslev Mark
1869, 1612, 2212, Rasmus Rasmussen Vest, gaardmand, 58, i Gremmeløkke
1870, 2601, 0102, Jens Jensen, aftægtsgaardmand, 85½, i Allesvraa, Indslev
1870, 2503, 0204, Jens Rasmussen, husmand, 70, paa Indslev Mark
1870, 0505, 1005, Jens Andersen Barløse, tjenestekarl, 28, hos moderen Johan Hartvigsens enke, i Indslev
1870, 0805, 1305, Niels Rasmus Frederiksen, 9 maaneder, søn af pige Ane Frederiksen, hos husmand Jens Nielsen, i Gremmeløkke
1870, 2106, 2406, Anders Larsen, husmand, 70, i Indslev
1870, 0411, 1111, Hans Jørgen Hansen, gaardmand, 57, i Indslev
1870, 1411, 2111, Hans Hansen, gaardmand, 75, i Kørup
1870, 2012, 2712, Anders Hansen, husmand og væver, 59, i Bubel
1871, -, 1903, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Nielsen, i Veirup
1871, -, 0505, Dødfødt dreng, søn af Katrine Andersen, hos husmand Andersen, i Indslev
1871, -, 0810, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Hansen, paa Bubel Mark
1871, -, 1910, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Mads Hansen, i Bubel
1871, 0612, 1412, Hans Peder Jakobsen, 3 uger, søn af gaardmand Jakob Nielsen, i Taarup
1872, 0403, 1103, Andreas Hansen, husmand og skrædder, 46, i Indslev
1872, 0806, 1206, Anders Jørgen Thorvald Knudsen, ½, søn af skolelærer Hans Jensen Knudsen, i Taarup
1872, 1106, 1506, Jens Rasmussen, 3 maaneder, søn af gaardbestyrer Jørgen Rasmussen, i Vejrup
1872, 1207, 1907, Magius Wamberg, bager, 70, i Gremmeløkke
1872, 0809, 1209, Rasmus Nielsen, 3 uger, søn af bødker Jens Nielsen, i Bubel
1873, 0603, 1203, Jørgen Dinesen, tjenestekarl, 34, opholdt sig hos broderen husmand Kristen Dinesen, paa Taarup Mark
1873, 0404, 1204, Niels Simon Jørgensen, 18, paa Indslev Mark. Søn af husmand Jørgen Nielsen paa Indslev Mark
1873, 2405, 3105, Hans Hansen Lørup, gaardejer og kvæghandler, 70, paa Store Langebjerg, Ubberud Sogn
1873, 1007 1507, Niels Hansen, husmand, 32, i Gremmeløkke
1873, 1410, 2210, Hans Hansen, forhen skolelærer, kirkesanger og dannebrogsmand i Taarup, 69½, boende i Odense
1874, 0201, 0901, Mads Nielsen, indsidder, 53, i Vejrup
1874, 1403, 2103, Jørgen Pedersen, aftægtsgaardmand, 82, i Bubel
1874, 0506, 1106, Peder Nielsen, skomager, 34, i Bubel
1874, 1406, 1906, Kristian Peder Rasmussen, 18 dage, søn af Kristine Rasmussen
1874, 0208, 0908, Anders Tobias Martin Jørgensen, 7 maaneder, søn af tømrer Jørgen Peder Jørgensen, Taarup Mark
1874, 2312, 3012, Niels Hansen, husmand, 40, i Gremmeløkke
1874, 2109, 2809, Niels Jørgensen, aftægtsmand, 67, paa Vejrup Mark
1875, 0704, 1404, Hans Olsen, gaardmand, 79, i Indslev
1875, 2704, 0205, Niels Karl Hansen, 1, søn af husmand Niels Jørgen Hansen, i Gremmeløkke
1875, 1606, 2206, Niels Olsen, indsidder, 62, i Bubbel
1875, 2909, 0410, Peder Andersen, enkemand og aftægtsmand, 88, i Taarup
1876, 0702, 1302, Hans Andersen, aftægtshusmand, 77, i Gremmeløkke
1876, 0205, 0905, Hans Jensen, fattiglem, 76, paa Indslev Mark
1876, 0305, 0905, Klaus Pedersen, enkemand og arbejdsmand, 59, paa Taarup Mark
1876, 1105, 1605, Klavs Sørensen, husmand, 54, Bubel
1876, 1705, 2205, Karl Knud Lorentsen, ½, søn af proprietær Georg Lorentsen, paa Bubelgaard
1876, 0906, 1306, Jens Nielsen, gift og husmand, 27, paa Vejrup Mark
1876, 3105, 0306, Niels Jørgen Møller, 19 dage, søn af gaardmand Jens Jørgen Møller, i Taarup
1876, 1207, 1607, Jens Andersen, 4 uger, søn af husmand Anders Andersen, i Indslev
1876, 0109, 0709, Lars Jørgensen, husmand, 62, i Gremmeløkke
1876, 0709, 1109, Valdemar Dam, 7 uger, søn af skorstensfejer Niels Dam, paa Taarup Mark
1876, 0809, 1409, Niels Hansen, gaardmand, 62, i Vejrup
1876, 1409, 2009, Søren Mathisen, aftægtsmand, 76½, i Taarup
1876, 1109, 1409, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Olsen Holm, paa Taarup Mark
1876, 1811, 2311, Johan Andreas Kastrup, fattiglem, 78, i Indslev
1877, 1201, 1501, Jens Jespersen, indsidder, 45, i Indslev Hospital
1877, 1002, 1602, Jens Hansen, almisselem, 82½, i Indslev By
1877, 2704, 0405, Hans Pedersen, aftægtsmand, 73, opholdt sig hos sønnen Jens Hansen Kasmose, i Gjelsted Sogn
1877, 2005, 2605, Anders Jørgen Larsen, fæstehusmand, 75, i Gremmeløkke
1877, 1505, 1905, Karl Knud Lorentsen, 2 dage, søn af proprietær Lorentsen, til Bubelgaard
1877, 1606, 2206, Peder Jensen, 14, søn af husmand Jens Jensen, paa Indslev Mark
1877, 2706, 0207, Karl Ludvig Adamsen, skræddersvend, 21, i Gremmeløkke. Søn af skrædder A. V. G. Adamsen
1877, 2412, 3012, Hans Jørgensen, aftægtshusmand, 75, i Gremmeløkke
1878, 2901, 0202, Filip Jørgen Madsen, husmand, 54, i Taarup
1878, 0703, 1303, Rasmus Nielsen Rasmussen, 10 maaneder, søn af husmand Hans Jørgen Rasmussen, i Bubel
1878, 1203, 1903, Tomas Madsen, gaardmand, 37, paa Indslev Mark
1878, 2006, 2606, Hans Hansen Koborg, enkemand og aftægtsmand, 72, i Bubel
1878, 1007, 1507, Anders Hansen (Søndersø), enkemand og husmand, 84, i Bubel
1878, 1907, 2507, Jørgen Madsen, enkemand og aftægtsmand, 80, paa Indslev Mark
1878, 1410, 1910, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Anders Knudsen, i Bubel
1878, 0206, 0806, Niels Hansen, ungkarl, 97, i Indslev By
1879, 2301, 3101, Jens Madsen, aftægtsgaardmand, 79, i Indslev
1879, 1006, 1606, Hans Jørgen Jensen, gaardmand, 48, i Vejrup
1879, 3107, 0408, Rasmus Hansen, 5½, søn af snedker Peder Hansen, i Bubel
1879, 0204, 0904, Jens Jensen, husmand, 62, paa Indslev Mark
1879, 2212, 2812, Kristian Nielsen, enkemand og smed, 78, i Taarup
1880, 1505, 2005, Jørgen Hansen, 14, søn af husmand Niels Hansen, i Gremmeløkke
1881, 0406, 1006, Jens Hansen, indsidder, 89, i Bogense
1881, 3001, 0502, Ole Pedersen, aftægtsgaardmand, 80, paa Vejrup Mark
1881, 2103, 2603, Niels Madsen, gaardmand, 67, i Taarup
1881, 1504, 2104, Ole Jørgen Hansen, snedkersvend, 20, i Bubel
1881, 1706, 2006, David Nikolaj Rasmussen, indsidder og tjente i Margaard, 54, i Indslev Fattighus
1881, 2206, 2706, Hans Jørgen Pedersen, ungkarl, 66½, opholdt sig hos Hans Peter Nielsen, i Vejrup
1881, 2807, 0208, Karl Ingemand Knudsen, 3½, søn af skolelærer Knudsen, i Taarup
1881, 0408, 0808, Niels Jensen, ungkarl og gaardejer, 66, i Vejrup
1881, 3011, 0712, Hans Rasmussen, almisselem, 79 og 9 maaneder, i Bubel
1881, 0611, 1211, Julius Andersen, 26, i Indslev. Søn af hjulmand Anders Kristiansen i Indslev
1882, 1302, 2102, Lars Larsen, aftægtshusmand, 75, hos husmand Anders Jørgensen, i Gremmeløkke
1882, 1103, 1803, Anders Rasmussen, ungkarl og gaardejer, 30, i Kjærbyholm
1882, 0106, 0806, Søren Larsen, almisselem, 82, paa Gjelsted Fattiggaard. Tidligere boende i Taarup
1882, 0906, 1106, Dødfødt dreng, søn af husmand Lars Andreasen, i Taarup
1882, 2211, 2811, Hans Kristian Nielsen, almisselem, 81, paa Fattiggaarden
1883, 2002, 2602, Knud Andersen, aftægtsgaardmand, 71, i Bubel
1883, 2202, 0103, Peder Hansen, gaardmand, 83, i Bubel
1883, 1603, 2403, Hans Hansen, ungkarl, 86, opholdt sig hos broderen gaardmand Niels Jørgen Hansen, i Bubel
1883, 0504, 1104, Lars Madsen, husmand, 65, i Indslev
1883, 0107, 0507, Rasmus Hansen, 2 dage, søn af gaardmand Niels Hansen, i Indslev
1883, 3110, 0711, Niels Nielsen, smed og aftægtsmand, 70, paa Indslev Mark
1883, 1209, 1809, Jens Nielsen Jensen, 4 og 9 maaneder, søn af gaardmand Jørgen Jensen, Allesvraa i Indslev
1883, 0410, 1010, Jakob Jensen Rasmussen, husejer, 66, i Asperup
1884, 0503, 0903, Dødfødt dreng, søn af ugift Pederline Rasmussen, paa Indslev Fattiggaard
1884, 0904, 1504, Povl Povlsen, 21, paa Vejrup Mark. Søn af husmand Hans Povlsen paa Vejrup Mark
1884, 0907, 1407, Jørgen Larsen, husmand og væver, 68, i Bubel
1884, 1207, 1407, Dødfødt dreng, søn af husmand Lars Andreasen, i Taarup
1884, 1507, 1807, Jens Jacob Jensen, tjenestekarl, 19, Bubel Mark. Søn af væver Jens Hansen, Bubel Mark
1884, 1109, 1709, Peder Kristian Ipsen, smed, 44, i Taarup
1884, 0111, 0711, Niels Andersen, aftægtshusmand, 83, paa Indslev Mark
1884, 1408, 2008, Jens Sørensen, aftægtsgaardmand, 83, i Vejrup
1884, 0811, 1411, Søren Rasmussen, gaardejer, 58, i Vejrup
1885, 2501, 3101, Rasmus Peter Jensen, 18, søn af slagter Johannes Jensen, Indslev
1885, 1802, 2402, Jørgen Lavrids Peder Madsen, 21, Kjørupgaard. Plejesøn af gaardmand Niels Madsen, Kjørupgaard
1885, 3005, 0406, Niels Nielsen, 10, søn af husmand Lars Jørgen Nielsen, paa Vejrup Mark
1885, 0106, 0606, Niels Jørgensen, fattiglem, 79, paa Fattiggaarden
1885, 2407, 2907, Hans Jørgen Andersen, husmand og væver, 77, i Indslev
1885, 0909, 1309, Lars Kristian Larsen,25, i Gemmeløkke. Søn af husmand Peder Bs. Larsen i Gremmeløkke
1885, 1012, 1712, Hans Andersen, slagter, 39½, i Indslev
1886, 2402, 0203, Jørgen Kristian Ipsen, 17½, søn af afdøde smed Peder Kristian Ipsen, i Taarup
1886, 2802, 0703, Jens Jensen, 6 uger, søn af gaardmand Jørgen Jensen, Allesvraa
1886, 0103, 0703, Niels Jensen Petersen Lysholdt, søn af gaardmand Mads Petersen Lysholdt, i Gremmeløkke
1886, 0204, 0804, Jacob Anton Jakobsen, 3 maaneder, søn af pige Karen Marie Nielsen, hos husmand Jakob Sørensen, i Taarup
1886, 1106, 1506, Anders Jokumsen, husmand, 63, paa Indslev Taarup Mark
1886, 1206, 1506, Kristian Nielsen, 1½ time, søn af skrædder Jens Nielsen, Indslev Mark
1886, 1907, 2407, Hans Pedersen Grønlund, fhv. gaardmand, 82, opholdt sig hos sønnen husmand Jens Grønlund, i Gremmeløkke
1886, 2709, 0110, Jørgen Sørensen, tjente, 64, hos gaardmand Hans Hansen, i Indslev
1887, 0401, 1001, Hans Andersen, aftægtsmand, 86, opholdt sig hos sin datter gaardmand Hans Olsens enke, i Indslev
1887, 0305, 0905, Jens Larsen, husmand, 75, i Taarup
1887, 3010, 0511, Povl Hansen, husmand, 63, i Gremmeløkke
1888, 2801, 0102, Rasmus Hansen, tjente, 38, hos gjæstgiver Sørensen, Indslev Kro
1888, 1206, 1706, Valdemar Rasmussen, 2, søn af skrædder Lars Rasmussen, i Gremmeløkke
1888, 0904, 1304, Rasmus Larsen Bang, almisselem, 42, paa Indslev Fattiggaard
1888, 1106, 1606, Hans Kristensen, gaardejer, 67, i Taarup
1888, 2807, 0208, Hans Pedersen, gaardejer, 60, i Bubel
1888, 1008, 1608, Valdemar Rasmussen, 1, søn af skomager Ole Rasmussen, i Indslev
1888, 0609, 1109, Marius Niels Grønlund, ½, søn af murer Jens Grønlund, i Gremmeløkke
1888, 2011, 2611, Mads Justesen, aftægtshusmand, 85½, i Gremmeløkke
1888, 2811, 0212, Jens Andersen, indsidder, 81, i Indslev
1889, 2209, 2709, Johan Sørensen, aftægtsmand, 77, i Bubel
1889, 2412, 3112, Frederik Kristian Wamberg, levede af sin formue, 77, i Odense
1890, 1702, 2302, Niels Peter Hammerik, 10 maaneder, søn af husmand Niels Madsen Hammerik, i Gremmeløkke
1890, 3004, 0705, Niels Jørgen Hansen, aftægtsgaardmand, 83½, i Bubel
1890, 1811, 2511, Anders Pedersen, aftægtsgaardmand, 80, paa Indslev Mark
1890, 1911, 2611, Hans Ejler Larsen Boldt, gaardmand, 80, i Taarup
1890, 3012, 05011891, Mads Jørgen Hansen Holm, husmand, 35, paa Vejrup Mark
1891, 0801, 1401, Julius Hansen, 15 dage, søn af husmand Niels Jørg. Hansen, i Gremmeløkke
1891, 1506, 2006, Lars Andersen, gaardmand, 59, i Gremmeløkke
1891, 2410, 0211, Rasmus Hansen Larsen, gaardmand, 27, i Taarup
1891, 0611, 1211, Anders Nielsen, husmand, 56, i Vejrup
1891, 3009, 0410, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Hans Nielsen Hansen, i Bubel
1891, 0312, 062, Adolf Marius Larsen, 1 og 9 maaneder, søn af husmand Anton Larsen, paa Indslev Mark
1891, 0412, 1012, Hans Hansen, gaardejer og sognefoged, 71, i Indslev
1891, 0712, 04011892, Rasmus Larsen, fhv. gaardejer, 67, i Taarup
1892, 0501, 1401, Niels Olsen, gaardejer, 57½, i Taarup
1892, 0601, 1301, Lavrids Peder Klavsen, 18, søn af husmand Peder Klavsen, i Bubel
1892, 1202, 1702, Hans Hansen Jensen, fattiglem, 71, Indslev Fattiggaard
1846, 0301, 1201, Sophie Hansen Kildegaard, 7 og 8 maaneder, datter af heste og qvæghandler Hans Hansen Lørup
1846, 3003, 0504, Louise Nielsdatter, enke, 75, i Bubbel. Huusmand Hans Andersen
1846, 1705, 2305, Karen Dorthea Ibsen, 12½, datter af smed Christian Nielsen, i Taarup
1846, 1709, 2009, Dødfødt pige, datter af huusmand Anders Hansen, i Bubbel
1847, -, 2201, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Hansen, i Veiemose
1847, 1803, 2403, Anne Hansdatter, enke, 88½, i Taarup. Aftægtsghuusmand Peder Hansen
1847, 2004, 2504, Anne Nielsdatter, enke, 84 og 3 maaneder, i Indslev. Gaardmand Søren Knudsen
1847, -, 0711, Dødfødt pige, datter af huusmand Anders Hansen, i Bubbel
1848, 2501, 0102, Anne Margrethe Hansdatter, 45 og 3 maaneder, i Taarup. Gaardmand Søren Mathisen
1848, 2901, 0602, Anne Marie Nielsdatter, enke, 82½, hos huusmand Hans Rasmussen i Bubbel. Almisselem Anders Larsen i Aalsboe, Rørup Sogn
1848, 1102, 1902, Maren Hansdatter, enke, 89 og 3 maaneder, i Bubbel. Huusmand Hans Jørgensen
1848, 3103, 0804, Pederlene Andersen, 18, i Veierup. Datter af gaardmand Anders Jørgensen i Veierup
1848, 1204, 1804, Anne Marie Pedersdatter, 49, i Veierup. Gaardmand Anders Jørgensen
1848, 2004, 2704, Karen Margrethe Hansen, 5½, datter af gaardmand Hans Hansen, i Bubbel
1848, 2906, 0507, Karen Magrethe Hansdatter, enke, 77 og 3 maaneder, i Bubbel. Gaardmand Hans Hansen
1848, 2309, 2809, Catrine Marie Frederikke Jensen, 9 dage, datter af indsidder Jens Hansen, hos Johan Ludvig Andersen i Bubbel
1848, 2409, 3009, Mette Kirstine Sørensen Lund, 16 og 4 maaneder, datter af gaardmand Søren Mathisen, i Taarup
1848, 0312, 0712, Mette Larsdatter, 87m i Gremmelykke. Huusmand Jens Christensens svigermoder
1849, 0301, 0701, Maren Nielsen, 6 og 4 maaneder, datter af huusmand Niels Jørgensen, paa Veierup Mark
1849, 0301, 1201, Mette Catrine Nielsdatter, enke, 60, paa Indslev Mark. Huusmand Hans Madsen
1849, 1101, 1401, Rasmine Nicoline Lund, 1 dag, datter af Karen Rasmusdatter, paa Indslev Mark
1849, 2202, 2802, Rasmine Nielsen, 1, datter af gaardmand Niels Hansen, i Veierup
1849, 0608, 1008, Hansine Laurine Boldt, 4 maaneder, datter af gaardeier Boldt, i Taarup
1849, 0309, 0809, Maren Christensdatter, enke, 78, i Taarup. Indsidder Lars Frantsen
1849, 2309, 2909, Mette Hansdatter, enke, 72, i Taarup. Gaardmand Hans Madsen
1849, 0310, 1010, Mette Kirstine Nielsdatter, 64 og 3 maaneder, i Veierup. Gaardmand Hans Jeppesen
1850, 0605, 1105, Maren Catrine Jensen Wartz, 14, datter af huusmand Jens Hansen Wartz, i Indslev
1850, 2711, 0412, Anne Marie Hansdatter, 83, i Gremmelykke. Hjulmand Hans Andersens moder
1850, 2612, 03011851, Anne Margrethe Nielsdatter, 70, i Bubbel. Aftægtshuusmand Peder Jensen Voldbye
1851, -, 2301, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Eiler Larsen Boldt, i Taarup
1851, -, 2601, Dødfødt pige, datter af … Jens Hansen Ibsen, i Middelfart
1851, 0403, 1203, Anne Marie Christiansen Ibsen, 5 og 11 maaneder, datter af smed Christian Nielsen, i Taarup
1851, 1003, 1703, Anne Catrine Andersdatter, 65, i Veierup. Gaardmand Morten Hansen
1851, 1703, 2303, Anne Nielsdatter, 38, i Indslev Hospital. Indsidder Jens Andersen
1851, 1304, 1904, Christiane Jørgensdatter, 24, paa Veierup Mark. Datter af huusmand Jørgen Hansen
1851, 0705, 1405, Caroline Catrine Jensen Lund, 1 og 8 maaneder, datter af boelsmand Jens Peder Nielsen, paa Bubbel Mark
1851, 2006, 2506, Mette Kirstine Sørensen Lund, 1 dag, datter af gaardmand Søren Mathisen, i Taarup
1851, 0609, 1209, Anne Catrine Jensdatter, 80, i Indslev Taarup. Huusmand Peder Andersen
1851, 2912, 04011852, Anne Marie Larsdatter, 61, paa Indslev Mark. Huusmand Hans Jørgensen,
1852, 0802, 1402, Anne Margrethe Hansen, 27 og 2 maaneder, i Indslev Taarup. Gaardmand Søren Mathisen
1852, 1802, 2502, Anne Jacobsdatter, 77, i Kjærbyholm. Smed Christen Gustav Pedersen
1852, 0503, 1003, Karen Marie Larsdatter, enke, 77, i Indslev. Huusmand Find Jørgensen Koh (Kok)
1852, -, 2811, Dødfødt pige, datter af Kirsten Hansen, i Gremmelykke
1852, 0512, 1212, Anne Marie Rasmusdatter, enke, 68, i Indslev Hospital. Rasmus Nielsen
1853, 1101, 1601, Anne Andersdatter, enke, 73, fra Holse, i Haarslev Sogn. Indsidder Hans Frederiksen i Haarslev Sogn
1853, 0803, 1403, Kirstine Marie Jensen, 10½, datter af smed Jens Hansen, i Veierup
1853, 1303, 2103, Anne Kirstine Nielsdatter, 55 og 9 maaneder, i Indslev. Huusmand Niels Nielsen
1853, 0704, 1304, Anne Jørgensdatter, 50, i Bubbel. Huusmand Christen Christensen
1853, 0105, 0905, Anne Catrine Pedersen, 20, i Bubbel. Datter af gaardmand Peder Hansen i Bubbel
1853, 1306, 1906, Marie Catrine Jespersen, 1 uge, datter af Anne Mogensdatter, hos Johan Ludvig Andersen i Bubbel
1853, 1007, 1507, Trine Marie Abellene Andersen, 10½, datter af væver og huusmand Anders Hansen, i Bubbel
1853, 1810, 2310, Stine Marie Christensen, 8½, datter af pige Birthe Nielsdatter, i Brænderup. I kost hos væver Hans Larsen i Taarup
1853, 2010, 2710, Karen Jensen, 6, datter af snedker Jens Tvede, i Baaringvad, Indslev Mark
1853, 2710, 0211, Maren Kirstine Hansen Teglgaard, 5 og 4 maaneder, datter af væver Hans Larsen, i Taarup
1853, 1412, 1912, Dorthe Marie Nielsen Aalykke, 20, i Gremmelykke. Datter af huusmand Hans Jørgensen i Gremmelykke
1854, 2701, 0202, Anne Marie Jørgensen, 21 uger, datter af gaardmand Jørgen Nielsen, i Indslev
1854, 2906, 0407, Dorthe Sørensdatter, 55, i Bubbel. Skomager Christian Conradsen
1854, 2811, 0412, Karen Pedersdatter, enke, 82, i Madehuset. Huusmand Jørgen Madsen
1854, -, 2212, Dødfødt pige, datter af huusmand Jørgen Hansen, i Veierup
1855, 1901, 2701, Juliane Pedersdatter, 61, i Taarup. Huusmand Knud Nielsen
1855, 1602, 2302, Udøbt pige, 7 uger, datter af bødker Peder Hjeresen
1855, -, 0508, Dødfødt pige, datter af Mette Kirstine Jensen, hos Jens Christensens enke, i Gremmerlykke
1855, 2009, 2409, Karen Rasmusdatter, 32, i Bubbel. Datter af gaardmand Rasmus Jørgensen i Bubbel
1855, 2711, 0212, Mette Kirstine Larsen, 9 maaneder, datter af huusmand Lars Mortensen, paa Weierup Mark
1856, 2702, 0303, Karen Marie Pedersdatter, 68, i Gremmelykke. Huusmand Lars Larsen
1856, 0503, 0903, Wolborge Nielsdatter, 34 og 3 maaneder, i Bubbel. Datter af indsidder Niels Pedersen i Bubbel
1856, 1503, 2203, Ingeborg Jensdatter, 37, i Veierup. Datter af gaardmand Jens Olsen i Veierup
1856, 1703, 2503, Anne Olsdatter, 68½, i Indslev. Aftægtsgaardmand Thomas Pedersen Vesterbek
1856, 0705, 1505, Anne Margrethe Pedersdatter, enke, 84 og 9 maaneder, i Bubbel. Aftægtsgaardmand Anders Knudsen
1856, 0706, 1506, Anne Pedersen Jensen, 2 dage, datter af huusmand Jens Hansen, i Gremmelykke
1856, 0308, 0708, Jacobine Lorentzdatter, 31 og 9 maaneder, paa Bubbel Mark. Huusmand Jens Hansen
1856, 1608, 2208, Anne Catrine Nielsdatter, enke, 82 og 3 maaneder, i Bubbel. Gaardmand Jens Hansen
1857, 2501, 0202, Kirsten Hansdatter, 59 og 9 maaneder, i Indslev. Aftægtsgaardmand Jens Madsen
1857, 1603, 2303, Anne Lovise Hansen, enke, 70, i Baaringvad
1857, 2904, 0505, Anne Johanne Sørensdatter, enke, 84, i Veierup. Huusmand Hans Hansen
1857, 1705, 2305, Maren Kirstine Jeppesen, 16½, datter af huusmand Hendrik Jeppesen, i Gremmelykke
1857, 0907, 1407, Anne Nielsdatter, 62½, i Veierup. Gaardmand og dannebrogsmand Lars Rasmussen
1857, 1711, 2411, Karen Oline Olsen, 1 uge, datter af snedker Samuel Olsen, i Baaringvad
1858, 1703, 2103, Anne Sophie Andersen, 60, paa Bubbel Mark. Huusmand Hans Larsen
1858, 1304, 1704, Anne Marie Jørgensen, 10 maaneder, datter af gaardmand Jørgen Nielsen, i Indslev
1858, 1312, 1912, Karen Andersen, ½, datter af hjulmand Anders Christiansen, i Indslev
1859, 1201, 1901, Anne Catrine Wied f. Rasmussen, 38. Gjæstgiver Johan Hendrik Wied
1859, 1601, 2401, Anne Catrine Pedersdatter, enke, 77½, i Kjærbyholm. Gaardeier Jørgen Jørgensen
1859, 0406, 1106, Bolette Ibsen, 24, i Taarup. Datter af smed Christian Nielsen i Taarup
1859, 0407, 1007, Maren Dorthea Andersen, 5 uger, datter af tømmermand Hans Andersen, i Kjærbyholm
1859, 2207, 2607, Maren Andersdatter, 75, i Bubbel. Huusmand Hans Pedersens moder
1859, 1409, 1909, Petrine Andersen, 7 og 3 maaneder, datter af boelsmand Anders Pedersen, paa Indslev Mark
1859, 0411, 1111, Anne Catrine Hansen Thuesen 27½, i Indslev. Indsidder Peder Andreas Neümann
1860, -, 1602, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Hansen, i Veierup
1860, 1502, 2102, Birthe Pedersdatter, 78, paa Veierup Mark. Huusmand Rasmus Andersens moder
1860, 2103, 2703, Karen Marie Mortensdatter, 47½, i Veierup. Datter af afdøde gaardmand Morten Hansen
1860, 2403, 3003, Dorthea Pedersdatter, 92½, i Taarup. Smed Christian Nielsens moder
1860, 1912, 2612, Udøbt pige, 6 uger, datter af Barbara Mathisen Holm, paa Veierup Mark
1861, 3105, 0506, Anne Catrine Wied, 23 dage, datter af gjæstgiver Wied, i Indslev Kroe
1862, 2001, 2501, Mette Marie Thorup, 51½, indlogernede hos boelsmand Jens Peter Nielsen, Bubbel Mark
1862, 2601, 0102, Mette Marie Larsdatter, 67, i Taarup. Huusmand Søren Hannibalsens svigermoder
1862, 2502, 0303, Karen Jeppesdatter, enke, 62½, i Veierup. Gaardmand Hans Nielsen
1862, -, 2604, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Christensen, paa Taarup Mark
1862, 0605, 1305, Johanne Marie Rasmussen, 32, paa Taarup Mark. Gaardmand Hans Christensen
1862, 1005, 1805, Maren Sophie Davidsen, 6½, datter af indsidder David Nicolai Rasmussen, Indslev Hospital
1862, 2807, 0208, Sara Rasmusdatter, 58, i Indslev. Qvæghandler og gaardeier Hans Hansen Lørup
1863, 1103, 1903, Karen Nielsen, 9½, datter af huusmand Niels Andersen Mid…, i Indslev
1863, 1504, 2204, Karen Rasmussen, 70, i Gremmelykke. Bager Wamberg
1863, 0306, 1006, Anne Kristine Andersen, 42, i Indslev. Gaardmand Jørgen Nielsen
1863, 2506, 0107, Birthe Jørgensdatter, enke, 88 og 10 maaneder, i Taarup. Gaardmand Peder Hansen
1863, 0608, 1208, Marie Rasmussen, enke, 59, i Indslev. Huusmand Hans Andersen
1863, 0610, 1410, Redborge Catrine Boldt, 50, paa Bubbel Mark. Boelsmand Jens Peder Nielsen
1863, 1211, 1811, Karen Jensen, 49, i Bubbel. Væver Jørgen Larsen
1864, 0701, 1401, Anne Nielsdatter, enke, 78, i Indslev. Gaardmand Hans Hansen
1864, 3001, 0602, Karen Christoffersdatter, 68, Taarup Mark. Huusmand Mads Rasmussen
1864, 1103, 1703, Margrethe Hendrichsdatter, enke, 83, i Kjærbyholm. Gaardeier Anders Hansen
1864, 0705, 1205, Maren Catrine Jacobsen, 33, i Gremmelykke. Væver Peder Rasmussen
1864, 0206, 0806, Caroline Boldt, 18 og 4 maaneder, datter af gaardeier Hans Eiler Boldt
1865, 2201, 3001, Mette Catrine Knudsdatter, 61½, i Bubbel. Huusmand Anders Hansen
1865, 0302, 1002, Marie Kristine Rasmussen, tjenestepige, 30, hos gaardeier Hans Pedersen paa Taarup Mark
1865, 2802, 0703, Ingeborg Frederiksdatter, enke, 92, i Gremmelykke. Bager Hans Jørgen Deger
1865, 0803, 1603, Bodil Olsdatter, enke, 71, i Taarup. Gaardmand Rasmus Hansen
1865, 1903, 2603, Maren Kirstine Hansen, 2 og 4 maaneder, datter af huusmand Hans Pedersen, i Bubbel
1865, 0604, 1204, Maren Jørgensdatter, 84, i Indslev. Huusmand Jørgen Mikkelsen
1865, 1005, 1505, Gjertrud Pedersdatter, enke, 76, i Gremmelykke. Huusmand Rasmus Pedersen
1865, 2905, 0506, Karen Hansen, 1½, datter af huusmand Hans Nielsen, i Indslev
1865, 2906, 0407, Maren Jespersen, 1 og 3 maaneder, datter af indsidder Niels Jespersen, i Indslev
1865, 0510, 1310, Birthe Kirstine Hansdatter, 50, paa Indslev Mark. Smed Niels Nielsen
1866, 2502, 0503, Maren Nielsen, 46, i Baaringvad. Snedker Samuel Olsen
1866, 2403, 2703, Anne Lovise Jensen, 20½, i Baaringvad. Steddatter af snedker Samuel Olsen
1866, 0608, 1308, Anne Larsdatter,71, i Gremmelykke. Huusmand Lars Larsens svigerinde
1866, 2809, 0310, Bodil Marie Madsen, 29, i Taarup. Datter af afdøde gaardmand Mads Philipsen
1867, 0901, 1501, Catrine Marie Nielsdatter, 70, i Taarup. Gaardmand Jacob Nielsens moder
1867, 1501, 2201, Anne Marie Jørgensdatter, 80, i Indslev. Gaardmand Jørgen Nielsens moder
1867, 2101, 2801, Mette Hansdatter, 82, i Indslev. Huusmand Anders Larsen
1867, 2701, 0302, Kirsten Madsen, 2 og 9 maaneder, datter af huusmand Mads Larsen, i Indslev
1867, 0102, 0802, Johanne Krag, 37, i Indslev. Gaardmand Rasmus Jensen
1867, 1104, 1704, Catrine Rasmussen, 9 maaneder, datter af boelsmand Niels Ludvig Rasmussen, paa Veierup Mark
1867, 2605, 0406, Anne Andersen, 18½, paa Indslev Mark. Datter af gaardmand Anders Pedersen paa Indslev Mark
1867, 1111, 1611, Rasmine Hansen, 5 maaneder, datter af gaardmand Mads Hansen, i Bubbel
1868, 1201, 2001, Anne Andersdatter, 63 og 3 maaneder, i Bubbel. Aftægtsgaardmand Hans Hansen …
1868, 0502, 1202, Birthe Kirstine Pedersdatter, tjenestepige, 51 og 3 maaneder, hos husmand Anders Hansen Søndersø, Bubbel
1868, 1204, 1704, Ane Elisabet Hansdatter, enke, 86½, i Bubbel. Husmand Søren Nielsen
1868, 0612, 1112, Anne Margrethe Pedersdatter, enke, 74, paa Bubbel Mark. Husmand Niels Peder Hansen
1868, 2112, 2612, Udøbt pige, datter af husmand Lars Johansen, i Bubbel
1869, 0605, 1105, Maren Sofie Davidsen, 5, datter af fattiglem David Rasmussen, i Indslev Fattighus
1869, 1008, 1408, Maren Sørensen, 19, hos husmand Jens Rasmussen, paa Indslev Mark. Datter af husmand Søren Jørgensen, Baaring Mark
1869, 0711, 1411, Anna Magdalene Dam, 3, datter af murer Niels Dam, i Veirup
1870, 1203, 1903, Ane Marie Hansdatter, 44, i Grimmeløkke. Datter af aftægtshusmand Hans Andersen i Grimmeløkke
1870, 1203, 1903, Marie Kristine Pedersen, 15½, datter af smed Jørgen Pedersen, i Bubbel
1870, 0905, 1505, Ane Katrine Kristensen, 50, paa Bubbel Mark. Husmand Niels Hansen
1870, 2605, 3105, Kirsten Nielsdatter, enke, 71½, i Bubbel. Aftægtsgaardmand Mads Jeppesen
1870, -, 1307, Dødfødt pige, datter af skolelærer Hans Jensen Knudsen, i Taarup
1870, 2211, 2611, Else Marie Nielsdatter, enke, 54½, i Taarup. Gaardmand Jørgen Jensen
1870, 3011, 0512, Rasmine Jakobsen, 9 uger, datter af gaardmand Jakob Nielsen, i Taarup
1870, 1212, 1812, Maren Olsdatter, enke, 79, paa Kærbyholms Mark. Indsidder Jens Jørgensen
1871, 2705, 0206, Mette Kirstine Jørgensdatter, enke, 72½, paa Taarup Mark. Aftægtsgaardmand Mads Filipsen
1871, -, 0207, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Pedersen, i Bubel
1871, 2411, 3011, Karen Margrete Jensdatter, 63½, i Taarup. Husmand Hans Pedersen
1872, 2902, 0603, Katrine Marie Konradsdatter, enke, 76, i Bubel. Aftægtshusmand Johan Ludvig Andersen
1872, 0205, 0705, Karen Nielsdatter, 45, i Grimmeløkke. Indsidder Hans Jørgen Jørgensen
1872, 0309, 0709, Maren Kirstine Povlsen, 14, datter af husmand Hans Povlsen, paa Vejrup Mark
1872, 0110, 0610, Maren Kirstine Dortea Hansen, 10 uger, datter af husmand Niels Jørgen Hansen, paa Bubel Mark
1872, 0712, 1212, Anna Lovise Hansen, 5 uger, datter af gaardmand Mads Hansen, i Bubel
1873, 1012, 1701, Anne Magdalene Adamsen f. Mørch, enke, 76, i Bubel. Skrædder Andreas Adamsen [død antagelig 10.1. fejlskrivning]
1873, 2403, 3103, Maren Andersdatter, enke, 78, i Bubel. Gaardmand Rasmus Jørgensen
1873, 2405, 2905, Maren Johanne Bentine Larsen, 15 og 9 maaneder, datter af husmand Peder Hansen Brøkner Larsen, i Grimmeløkke
1873, 2411, 2911, Maren Matiasen Holm, 34, paa Vejrup Mark. Husmand Anders Nielsen
1874, 0201, 0801, Rasmine Jakobsen, 9 maaneder, datter af gaardmand Jakob Nielsen, i Taarup
1874, 2801, 0302, Maren Larsdatter, enke, 94, paa Vejrup Mark. Aftægtshusmand Kristen Jensen
1874, 1502, 2002, Sara Marie Katrine Andersen, 1, datter af slagter Hans Andersen, i Indslev
1874, 1703, 2403, Kirsten Nielsdatter, 55, i Indslev. Husmand Karl Theodor Kastrup
1874, 2405, 3005, Ane Marie Madsdatter, enke, 78, Grimmeløkke. Husmand Niels Rasmussen i Sprattenborg, Vissenbjerg Sogn
1874, 0606, 1106, Ane Marie Hansdatter, almisselem, 80, paa Asperup Mark
1874, 1007, 1507, Ane Eriksdatter, 63, i Bubel. Husmand Johan Sørensen
1874, 1810, 2410, Dortea Katrine Andersdatter, enke, 89, paa Bubel Mark. Bolsmand Niels Jensen
1875, 1804, 2504, Karen Marie Kristensen, 36, i Grimmeløkke. Husmand Niels Jørgen Hansen
1875, 0910, 1510, Karen Marg. Steffensdatter, enke, 71, i Bubel. Gaardmand Jørgen Pedersen
1875, 1612, 2212, Karen Marie Jensdatter, ugift ejerinde, 55, af gaarden Alllesvraa, Indslev Sogn
1876, 1802, 2302, Mette Kristiansdatter, 73, i Taarup. Husmand Hans Kristian Nielsen
1876, 2702, 0303, Dødfødt pige, datter af husmand Peder Hansen, i Bubel
1876, 2805, 0306, Maren Hansdatter, 69, i Bubel. Husmand Hans Andersen
1876, 2508, 0109, Dortea Sørensdatter, 72, i Grimmeløkke. Aftægtshusmand Hans Jørgensen
1876, 2911, 0512, Kirsten Larsen, 43, paa Taarup Mark. Husmand Lars Rasmussen
1876, 2810, 0411, Karen Dorthea Larsen, gift, 48, i Bubel. Gaardmand Mads Hansen
1877, 0803, 1303, Anna Kristine Hansen, 7 uger, datter af Ane Marie Hansen, i Indslev
1877, 0404, 1104, Maren Jensen Hansen, enke, 41½, i Indslev. Skrædder Andreas Hansen
1877, 2604, 0305, Gjertrud Marie Hansdatter, 79, paa Vejrup Mark. Husmand Rasmus Kristensen
1877, 1505, 2205, Ane Katrine Madsdatter, enke, 87½, i Indslev. Gaardmand Hans Hansen
1877, 0907, 1507, Karen Kirstine Jørgensen, 1, datter af husmand Jørgen Larsen, i Bubel
1877, 2307, 2807, Ane Kirstine Andersdatter, 58, i Kjærbyholm. Tømmermand Hans Andersen
1877, 0710, 1310, Maren Rasmusdatter, 62½, i Taarup. Husmand og smed Kristian Nielsen
1878, 0401, 1001, Karen Hansdatter, gift, 53, i Taarup. Husmand Filip Jørgen Madsen
1878, 2401, 3101, Else Kirstine Jørgensdatter, gift, 67, i Indslev. Husmand og væver Hans Jørgen Andersen
1878, 1805, 2405, Johanne Larsen, gift, 43, paa Indslev Mark. Husmand Hans Jeppesen
1878, 1310, 1810, Hansine Hansen, 20, i Bubel. Datter af gaardmand Mads Hansen i Bubel
1879, 2602, 0603, Mette Kirstine Larsdatter, ugift, 72, opholdt sig hos husmand Anders Jørgensen, i Gremmeløkke
1879, 1303, 2003, Mette Marie Pedersen, husjomfru, 70, paa Bubelgaard
1879, 1903, 2703, Ane Marie Larsen, gift, 35, i Gremmeløkke. Husmand Niels Madsen Hammerich
1879, 1706, 2306, Kristine Hansen Thinesen, 31½, i Indslev. Datter af væver Hans Jørgen Andersen i Indslev
1879, 2306, 2906, Ane Pederlene Jensen, 16½, datter af væver Jens Hansen, paa Bubel Mark
1879, 2908, 0409, Karen Dortea Knudsen, 4 uger, datter af gaardmand Anders Knudsen, i Bubel
1880, 0401, 1001, Ane Hansen, 4, datter af husmand Søren Hansen, i Bubel
1880, 2102, 2702, Ane Marie Larsdatter, enke, 80, i Indslev. Almisselem Jens Hansen Svarte
1880, 1005, 1505, Ane Dortea Rasmusdatter, 55, i Taarup. Husmand Kristen Dinesen
1880, 2307, 2807, Karoline Rasmussen, 55, i Taarup. Husmand Kristen Dinesen
1880, 2307, 2807, Karoline Rasmussen, 1, datter af husmand Lars Rasmussen, i Gremmeløkke
1880, 2507, 2807, Juliane Rasmine Hansen, 9 maaneder, datter af snedker Peder Hansen, i Bubel
1880, 1508, 2008, Bodil Marie Jakobsen, 12½, datter af gaardmand Jakob Nielsen, i Taarup
1880, 1609, 2109, Kirstine Povlsen, 28, i Gremmeløkke. Datter af husmand Povl Hansen i Gremmeløkke
1880, 0410, 0810, Annine Nielsen, 1½, datter af husmand Niels Kristian Nielsen, i Indslev
1880, 2610, 3110, Bodil Katrine Rasmussen, 2, datter af Karoline Povlsen, i Gremmeløkke
1881, 1301, 2101, Mette Kirstine Hansdatter, almisselem, 82, opholdt sig hos husmand Lars Peder Andersen, i Gremmeløkke
1881, 1003, 1603, Andrea Elisabet Julia Jørgensen, 50, paa Kjærbyholm Mark. Husmand Jens Ditlevsen
1881, 1407, 1807, Petrine Jørgine Pedersen, 17 og 9 maaneder, datter af smed Pedersen, i Bubel
1881, 2308, 2908, Maren Pedersdatter, 66, paa Indslev Mark. Gaardmand Anders Pedersen
1881, 1910, 2510, Kirsten Jensen, 50, i Gremmeløkke. Husmand Peder Hansen Brøckner Larsen
1881, 2411, 0112, Sidsel Jeppesdatter, almisselem, 74, i Taarup. Husmand Søren Larsen
1882, 2801, 0502, Rasmine Nielsine Jørgensen, 5 uger, datter af kvæghandler Niels Jørgensen, paa Taarup Mark
1882, 2703, 0204, Josefine Kirstine Kristensen, 2, datter af indsidder Jens Jørgen Kristensen, i Indslev Fattighus
1882, 1705, 2405, Maren Konradsen, 37, paa Taarup Mark. Snedker Jørgen Peder Jørgensen
1882, 1707, 2107, Karen Hansen, 33, i Indslev Fattighus. Indsidder Jens Jørgen Kristensen
1882, 2910, 0211, Henriette Sara Wamberg, ugift, 53, i Bubel By
1883, 1301, 2001, Ane Marie Jensdatter, 81, i Bubel. Gaardmand Peder Hansen
1883, 2901, 0302, Karen Madsdatter, 72 og 9 maaneder, i Gremmeløkke. Husmand Henrik Jeppesen
1883, 0503, 1003, Birte Kirstine Jørgensdatter, 57, paa Vejrup Mark. Husmand Hans Povlsen
1883, 1304, 1904, Karen Margrete Pedersen, 51, paa Indslev Mark. Smed Hans Madsen
1883, 0106, 0506, Povline Jørgensen, 3, datter af kvæghandler Niels Jørgensen, paa Taarup Mark
1883, 1711, 2311, Ane Katrine Olsen, 49, i Taarup. Gaardmand Jakob Nielsen
1883, 1212, 1912, Kirsten Jørgensdatter, enke, 79, opholdt sig hos sin svigersøn gaardmand Peder Sørensen, i Udby. Gaardmand Anders Jensen i Udby
1883, 0405, 1005, Maren Henriksdatter, enke og almisselem, 88, paa Margaards Mark, Balslev Sogn. Johan Andreas Kastrup
1884, 1005, 1505, Dortea Kirstine Jensen, enke, 79, Sandholm. Husmand Ole Sørensen
1884, 2405, 3005, Mathea Kirstine Thejl, enke, 79, Bubelgaard. Proprietair C. G. Lorentsen
1884, 0408, 0908, Kirsten Hansdatter, enke, 84, i Gremmeløkke. Gaardmand Rasmus Rasmussen Vest
1884, 2109, 2609, Karen Kirstine Pedersen, daglejerske, 41, i Indslev
1884, 2510, 0111, Ane Kirstine Simonsdatter, enke, 79, i Vejrup. Aftægtsgaardmand Jens Sørensen
1884, 1911, 2611, Karen Marie Larsdatter, enke, 78, i Gremmeløkke. Husmand Hans Andersen
1885, 0401, 0801, Gjerta Marie Rasmussen, 15, datter af husmand Lars Rasmussen, i Gremmeløkke
1885, 1601, 2401, Ane Kirstine Andersdatter, enke, 68½, i Gremmeløkke. Husmand Lars Jørgensen
1885, 1102, 1602, Adelhejde Jensdatter, enke og almisselem, 84½, paa Fattiggaarden. Bolsmand Lars Kristian Kristensen i Brenderup
1885, 1203, 1903, Maren Johanne Jensen, 2½, datter af gaardmand Jørgen Jensen, Allesvraa, Indslev
1885, 1105, 1705, Ane Margrete Rasmussen, 11, datter af husmand Lars Rasmussen, i Gremmeløkke
1885, 2605, 3005, Johanne Kristensen, 49½, i Vejrup. Smed Jørgen Larsen
1885, 0406, 0806, Mette Sørensdatter, fattiglem, 82, paa Fattiggaarden
1885, 2809, 0410, Dødfødt pige, datter af ugift Ane Kirstine Larsen, paa Kjærbyholms Mark
1885, 1108, 1708, Ane Marie Hansen, gift, 28, i Bubel. Tømrer Ole Pedersen
1886, 2602, 0403, Karen Margrete Larsen, gift, 36, i Bubel. Husmand Peder Klavsen
1886, 2907, 0308, Ane Kirstine Hansen, 29, i Bubel. Gaardmand Anders Knudsen
1886, 2209, 2609, Lavrine Marie Klavsen, 2, datter af husmand Peder Klavsen, i Bubel
1886, 0510, 1010, Else Pedersdatter, enke, 81, i Bubel. Ole Bødker
1886, 1211, 2011, Karen Jensdatter, 79, i Gremmeløkke. Aftægtsmand Mads Justesen
1886, 2512, 03011887, Ane Marie Rasmussen, 61 og 9 maaneder, i Taarup. Gaardmand Rasmus Larsen
1887, 0204, 0904, Karen Jørgensdatter, enke, 79, i Vejrup. Smed Jens Hansen
1887, 2001, 2701, Grete Larsen, enke og almisselem, 52, paa Fattiggaarden. Husmand Hans Jørgen Larsen
1887, 1712, 2312, Anna Frederiksdatter, enke, 79, Indslev. Husmand Lars Madsen
1888, 1001, 1601, Karen Larsdatter, enke, 81, Sandholm. Husmand Lars Larsen
1888, 0503, 1103, Ane Kristine Klavsen, 10½, datter af husmand Peder Klavsen, i Bubel
1888, 1303, 1803, Maren Larsdatter, 69, paa Indslev Fattiggaard. Jens Pedersen
1888, 1803, 2803, Maria Andersen, 45, boende hos sin svoger murer Grønlund, i Gremmeløkke
1888, 1005, 1505, Bodil Karoline Jensen, 2½, datter af husmand Lars Peder Jensen, i Bubel
1888, 3003, 0604, Mette Kirstine Jørgensen, enke, 64, i Bubel. Gaardmand Knud Jørgensen i Ørbæk
1888, 2206, 2806, Ane Kirstine Jeppesdatter, enke, 82, boende paa Fattiggaarden i Taarup. Smed Anders Kristoffersen i Bubel
1888, 2506, 3006, Agnes Camille Kirstine Jensen, 3 maaneder, datter af møllersvend Jørgen Peder Jensen, i Bubel
1888, 1508, 2008, Ane Kirstine Rasmusdatter, 85, i Taarup. Bolsmand Thomas Jørgensen
1888, 0810, 1510, Ane Kirstine Jeppesen, 22, paa Indslev Mark. Datter af husmand Hans Jeppesen paa Indslev Mark
1888, 1212, 1912, Ane Dortea Hansen, sypige, 40, boede hos faderen husmand Hans Bertelsen, i Gremmeløkke
1889, 0402, 0902, Johanne Kirstine Brendholdt, enke, 80, af Bubel. Murer Hans Andersen Bred
1889, 1303, 2003, Emma Sørine Emilie Hansen, 1, datter af indsidder Jørgen Hansen, i Indslev
1889, 1205, 1605, Ane Marie Jensdatter, husejerinde, 75, i Vejrup
1889, 1910, 2410, Karen Marie Jørgensdatter, enke, 67, ophold hos sønnen bolsmand Søren Jørgensen, i Taarup. Husmand Jørgen Lorentsen, Røjle Mark
1890, 2901, 0402, Maren Kirstine Hansen, 66, i Kjørup. Gaardmand Niels Madsen
1890, 2102, 2802, Ane Davidsen, 39, paa Indslev Mark. Skrædder Jens Nielsen
1890, 0303, 0903, Ane Mogensdatter, fattiglem, 77, paa Indslev Fattiggaard
1890, 0304, 0804, Karen Margrete Larsen, enke, 71, i Indslev. Husmand Lars Andersen
1890, 1606, 2106, Ane Nielsdatter, 72½, i Bubbel. Aftægtsmand Lars Larsen
1890, 0712, 1212, Karen Nielsen, almisselem, 70, paa Taarup Fattiggaard
1890, 2512, 3012, Karen Katrine Jørgensdatter, enke, 84, paa Vejrup Mark. Husmand Niels Jørgensen
1891, 1701, 2401, Ane Kirstine Jeppesen, 44, paa Vejrup Mark. Husmand Anders Nielsen
1891, 1003, 1403, Jakobine Nielsdatter, almisselem, 90, paa Fattiggaarden
1891, 1303, 1903, Maren Rasmusen, enke, 69, i Bubbel. Fhv. gaardejer Knud Andersen
1891, 2207, 2807, Ellen Kirstine Pedersdatter, enke, 74, i Vejrup. Fhv. gaardejer Niels Hansen
1891, 2110, 2810, Karen Nielsdatter, enke, 79, paa Taarup Fattiggaard. Indsidder Jens Andersen i Indslev
1891, 2611, 0212, Maren Larsen, 48, i Vejrup. Bødker Jens Nielsen
1891, 2312, 2912, Juliane Hansen, 61, i Gremmeløkke. Husmand Simon Jessen Kristensen
1892, 2102, 2602, Petra Kirstine Katrine Andersen, 12 dage, datter af maler Hans Andersen, i Gremmeløkke