Føns, 1877-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1877-1891, Føns sogn, Vends herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk 

1877, 1902, 2302, Hans Hansen, ½ dag, søn af ugift og tjenende Elise Sophie Jørgensen, i Ronæs Præstegaard og tjenestekarl Hans Hansen, i Føns
1877, 1103, 1703, Hans Christian Sørensen, gift og indsidder, 64, i Føns
1877, 0307, 0907, Niels Hansen, gift og husmand, 43, i Føns
1877, 1508, 2008, Lars Nielsen Poulsen, enkemand og aftægtsmand, 85, i Føns
1878, 1803, 2303, Jeppe Jørgensen, indsidder og almisselem, 70, i Føns
1879, 2401, 3001, Rasmus Larsen, gift og husmand, 60, i Føns
1879, 2702, 0603, Claus Rasmussen, aftægtshusmand, 64, i Føns
1879, 2703, 0206, Lars Madsen, gift og aftægtsmand, 56, i Føns
1879, 1108, 1508, Jens Larsen, enkemand, indsidder og almisselem, 96, i Føns
1880, 1201, 1801, Rasmus Hansen Jensen, 6 maaneder, søn af fisker og husfæster Rasmus Hansen Jensen, i Føns
1880, 2503, 3103, Rudolf Ludvig Nicolaj Hansen, 5 maaneder, søn af indsidder Rasmus Hansen, paa Fønsskov
1880, 2204, 2904, Rasmus Hansen Jensen, gift, hus… og fisker, 45½, i Føns
1880, 1408, 1908, Jørgen Larsen, gift og gaardfæster, 75, paa Fønsskov
1880, 2108, 2508, Marius Hansen, 6 maaneder, søn af husmand og fisker Hans Hansen, i Føns
1880, 3110, 0811, Peter Sønnichsen Petersen, handelscommis, 20, paa Fønsskov. Søn af lærer Petersen
1880, 2612, 3112, Anders Eriksen Jessen, ungkarl og røgter, 45, i Føns Mølle
1881, 0902, 1702, Niels Christian Christensen, enkemand og aftægtsmand, 78, i Føns
1881, 1803, 2603, Anthon Hjorth Petersen, 19, paa Fønsskov. Søn af Lars Petersen
1881, 1404, 2104, Mads Larsen, gift og gaardfæster, 67, paa Fønsskov
1881, 0211, 0711, Jørgen Lorentzen, røgter, 67, hos forpagter Ole Jensen, paa Fønsskov  
1881, 1912, 2712, Rasmus Nielsen, aftægtsmand, 79, paa Rud
1882, 3103, 0604, Dødfødt dreng, søn af indsidder Thomas Thomsen, paa Fønsskov
1882, 0910, 1610, Lars Andersen, gaardfæster, 64, paa Rud
1883, 0504, 1204, Jørgen Hansen, enkemand og gaardfæster, 77, i Føns
1883, 1108, 1808, Niels Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 87, paa Fønsskov
1883, 1109, 1809, Lars Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 78, paa Fønsskov
1883, 0710, 1310, Karl Frederik Christian Hansen, gift og gaardbestyrer, 29, Ellegaard, Fønsskov
1884, 0901, 1601, Jens Nielsen, gift, væver og aftægtsmand, 71, paa Fønsskov
1884, 1202, 1702, Dødfødt dreng, søn af indsidder Niels Henrik Jensen, paa Fønsskov
1884, 0107, 0404, Jørgen Larsen Jørgensen, 2 døgn, søn af husfæster Lars Jørgensen, paa Rud
1884, 0406, 0906, Anders Olsen Jensen, 19, i Føns. Søn af indsidder Ole Jensen
1884, 1206, 1806, Frederik Rasmussen, ungkarl, 20, i Føns. Søn af gaardfæster Rasmus Hansen Larsen
1884, 0507, 1107, Lars Hansen, gift og gaardfæster, 65, paa Fønsskov
1884, 1309, 1709, Dødfødt dreng, søn af huslejer Christian Pedersen Skov, Fønsskov
1885, 0802, 1402, Jørgen Jørgensen, enkemand og aftægtshusmand, 69, paa Rud
1885, 1102, 1802, Jørgen Andersen, gift gaardfæster, 80, paa Fønsskov
1885, 2503, 3103, Kasper Verner Andreas Moltke Sørensen, enkemand, kammerraad og fhv. strandkontrollør, 77, Føns Præstegaard
1885, 0508, 0908, Carl Julius Larsen, 20 dage, søn af skomager Niels Peder Larsen, i Føns
1885, 1809, 2309, Fritz Herman Hansen, 9 dage, søn af indsidder Niels Jørgen Hansen, i Føns
1885, 1610, 2310, Lars Rasmussen, gift bødker, 57, paa Fønsskov
1885, 2212, 2912, Hans Hansen, skrædder og rekrut af 16 Bataillon i Odense, 22, paa Garnisonssygehuset i Odense. Søn af husmand Ole Hansen, paa Fønsskov
1886, 3001, 0502, Peter Christian Thomsen, tjenestedreng, 12, i Ronæs, Udby Sogn. Søn af indsidder Thomas Thomsen, paa Fønsskov
1886, 1304, -, Rasmus Peter Rasmussen, tjenestekarl, 19, Fønsskov
1886, 2410, 3010, Jens Pedersen, enkemand og aftægtshusmand, 80, Fønsskov
1886, 0611, 1011, Vilhelm Pedersen, 3 uger, søn af husfæster Niels Pedersen, i Føns
1886, 2511, 0212, Hans Henrik Lange, tjenestekarl, 18, paa Fønsskov
1887, 1303, 1803, Hans Marius Pedersen, 4 maaneder, søn af smed Rasmus Henrik Petersen, paa Fønsskov
1887, 1503, 2203, Niels Pedersen, ungkarl, 22, i Føns. Søn af husmand Peder Pedersen i Føns
1887, 0806, 1306, Hans Jørgen Jørgensen, ungkarl, 28, i Føns. Søn af gaardfæster Anders Jørgensen i Føns
1887, 1106, 1706, Kristen Kristensen, enkemand og gaardfæster, 95, paa Fønsskov
1887, 0909, 1409, Jens Peder Jensen, 6 maaneder, søn af husejer Jørgen Jensen, i Føns
1887, 0909, 1606, Lars Hendriksen, enkemand og aftægtsgaardmand, 82, paa Rudløkkegaard
1888, 2102, 2602, Peder Larsen (tvilling), 9 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Peder Larsen, i Føns
1888, 2102, 2602, Carl Larsen (tvilling), 9 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Peder Larsen, i Føns
1888, 2302, 0103, Axel Ludvig Hansen, 2, søn af arbejdsmand Rasmus Hansen, Fønsskov
1888, 1303, 2003, Anders Andersen, enkemand, aftægtsmand og væver, 82, i Føns
1888, 1804, 2404, Niels Kristian Thomsen, gift, husfæster og snedker, 63, i Føns
1888, 1306, 1906, Peder Pedersen, gift og husfæster, 64, i Føns
1888, 1611, 2311, Hans Peter Andersen, 9, søn af husfæster Christen Andersen, Føns
1889, 2404, 2804, Otto Andersen, 4 uger, søn af ugift Hanna Andersen, Fønsskov
1889, 0705, 1305, Ole Jensen, gift og arbejdsmand, 60, Føns
1889, 0406, 0806, Hans Jørgensen, gift og husfæster, 78, Føns
1889, 1207, 1707, Jørgen Madsen, gift, gaardfæster og sognefoged, 72, i Føns
1889, 1008, 1308, Udøbt dreng, 10 minutter, søn af ugift Petrine Knudsen, i Føns
1890, 2302, 2802, Kristian Mikkelsen From, røgter i Tønnæs, 27, Fønsskov
1890, 1304, 1704, Axel Thorvald Hansen, 4 uger, søn af ugift Ane Kirstine Hjerresen, Fønsskov
1890, 1305, 1805, Hans Marius Pedersen, 7 uger, søn af smed Rasmus Henrik Pedersen, paa Fønsskov
1890, 1405, 1905, Kristian Nielsen, gift og husmand, 73, i Føns
1890, 1909, 2609, Hans Petersen, enkemand og aftægtsmand, 87, hos husmand Hans Peter Hansen, Rud Mark, Føns Sogn
1890, 2410, 3110, Alfred Augustin Sørensen, 6 og 10 maaneder, søn af husmand og fhv. smed Hans Christian Sørensen og Ane Cathrine Hansen, Føns By og Sogn
1890, 2610, 0311, Hans Madsen, gift og gaardforpagter, 65, i Fønsskov, Føns Sogn. Født sammesteds
1891, 0106, 0506, Jens Juul Nielsen, 2, søn af forpagter Niels Peter Nielsen og Karen Marie Jensen, paa Fønsvang, Føns sogn. Født sammesteds
1891, 2706, 0307, Peder Hansen, gift og aftægtsgaardmand, 85, hos sønnen gaardmand Rasmus Gorm Pedersen, i Rud, Føns Sogn
1891, 1708, 2208, Jørgen Peter Petersen, 2 og 9 maaneder, søn af smaa… og indsidder Peder Pedersen og Jørgine Hansen, i Føns
1877, 1401, 2001, Pederlene Madsen, 3 maaneder, datter af forpagter Søren Vedege Madsen, paa Fønsskov
1877, 3001, 0602, Karen Nielsdatter, 70, paa Rud. Aftægtsmand Rasmus Nielsen
1877, 2502, 0303, Marie Fabritzius f. Petersen, enke, 90, i Føns. Skolelærer og kirkesanger Fabritzius
1877, 2003, 2703, Ane Cathrine Christoffersdatter, 68, paa Fønsskov. Aftægtsmand Jens Pedersen
1877, 2904, 0705, Karen Jacobsdatter, enke, 88, i Føns. Aftægtsmand og fhv. huusmand Jens Hansen
1877, 1206, 1806, Ane Margrethe Pedersen, 46, paa Fønsskov. Husmand og bødker Lars Rasmussen
1878, 2002, 2402, Juliane Hansen, 10 dage, datter af avlskarl Hans Hansen, i Føns Præstegaard
1878, 2104, 2604, Olga Charlotte Lauritzen, 1 og 3 maaneder, datter af høker Lauritzen, i Føns
1878, 0705, 1305, Christiane Hansen, 2, datter af tømrer Jørgen Hansen, paa Fønsskov
1878, 2605, 0106, Gjertrud Marie Larsdatter, enke, 70, i Føns. Husmand Christen Hansen
1879, 1502, 2202, Oline Nielsen, 36, i Føns. Husmand Lars Jacobsen
1879, 3003, 0404, Jacobine Carlsdatter, enke, 64, i Føns. Indsidder Jeppe Jørgensen
1879, 0306, 0906, Ane Marie Hansdatter,70, i Føns. Aftægtshusmand Anders Andersen
1879, 1708, 2108, Olga Charlotte Lauritzen, 7 maaneder, datter af høker Lauritzen, i Føns
1879, 2708, 0109, Bodil Marie Larsen, 12½, datter af husmand Anders Larsen, i Føns
1879, 0112, 0612, Else Marie Hansdatter, enke og almisselem, 64, i Føns. Indsidder Hans Christjan Sørensen
1880, 1802, 2402, Margrethe Rasmusdatter, enke, 69, i Føns. Husmand Rasmus Larsen
1880, 2205, 2705, Ane Kirstine Laursen,2, datter af kjøbmand Laursen, i Føns
1880, 1306, 2106, Pederline Kirstine Knudsen f. Hansen, enke, 75, i Mosegaard, paa Fønsskov. Gaardfæster Knud Jørgensen
1880, 3011, 0412, Marie Simonsen, ugift almisselem, 58, paa Rud
1880, 2412, 03011881, Johanne Nielsdatter, 73, Fønsskov. Gaardfæster Hans Hansen
1880, 2812, 05011881, Ane Kirstine Pedersen, 14, datter af huslejer Christian Pedersen Skov, paa Fønsskov
1881, 2302, 0103, Ane Hansdatter, enke og almisselem, 83, af Føns. Indsidder Søren Hannibalsen
1882, 1012, 1712, Dødfødt pige, datter af indsidder Niels Henrik Jensen, paa Fønsskov
1883, 0504, 1304, Ane Dorthe Larsdatter, enke, 79, paa Rud. Gaardfæster Jeppe Jørgensen
1883, 2704, 0405, Bodil Kathrine Sørensdatter, 54, i Føns. Gaardfæster Rasmus Hansen Larsen
1883, 1806, 2306, Anna Pedersen, 3 maaneder, datter af husmand Niels Pedersen, i Føns
1883, 0807, 1507, Ane Kirstine Hansen, ugift almisselem, 58, i Føns Hospital
1883, 3107, 0508, Nielsine Kristine Nielsen, 1, datter af husmand og rebslager Christian Nielsen, i Føns
1883, 1912, 2412, Ane Cathrine Hannibalsen, ugift, 31, i Føns. Datter af indsidder Hannibal Hansen
1884, 3006, 0507, Cathrine Marie Jensdatter, enke, 76, i Føns. Husfæster Anders Nielsen
1884, 1111, 1811, Ane Kathrine Rasmussen, 68, Fønsskov. Smed Peder Nielsen
1884, 0512, 1112, Ane Kathrine Larsen, 4 maaneder, datter af skomager Niels Peder Larsen, i Føns
1885, 2001, 2801, Ane Marie Knudsdatter, enke, 82, paa Sparretorn Mark. Husfæster Hans Christian Hansen
1885, 0202, 0802, Rasmine Josephine Rasmussen, 8 maaneder, datter af tjenestepige Karoline Rasmussen, paa Tybrind. I pleje hos indsidder Rasmus Hansen, paa Fønsskov
1885, 1302, 2002, Kirsten Kirstine Andersen, 40, paa Rud. Væver og husfæster Gorm Rasmussen
1885, 1103, 1503, Dødfødt pige, datter af huslejer Hans Hendrik Madsen, Føns Møllegaard
1885, 2603, 0404, Nicoline Gleerup f. Hansen, enke, 77, Ronæs Præstegaard. Sognepræst Mathias Frederik Gleerup til Føns og Ørslev
1885, Mariane Andersdatter, 76, paa Rud. Aftægtshusmand Hans Pedersen
1885, 2407, 2907, Mariane Rasmusdatter, enke, 80, i Føns. Gaardfæster Ole Sørensen
1885, 2309, -, Karen Madsen, tjenestepige, 20, hos forpagter Ole Jensen, i Fønsskov
1885, 2809, 0510, Karen Jensen, 64, i Føns. Indsidder Hannibal Hansen
1886, 3006, 0607, Ane Marie Hansdatter, 65, i Føns. Husfæster Hans Jensen
1886, 2007, 2407, Mette Margrethe Jeppesdatter, enke, 76, Fønsskov Ellegaard
1886, 2007, 2607, Maren Bernhardine Kathrine Jørgensen, 21, Føns. Datter af gaardfæster Anders Jørgensen, Føns
1886, 2208, 2608, Ane Larsdatter, enke, 82, i Føns. Husmand Lars Nielsen
1887, 1311, 1911, Hansine Dorthe Jørgensen, 28, paa Fønsskov. Datter af gaardfæster Jørgen Larsen
1888, 1201, 1701, Udøbt pige, 1 maaned, datter af smed Rasmus Henrik Pedersen, paa Fønsskov
1888, 2501, 3101, Gjertrud Marie Charlotte Larsen, ½, datter af ugift Charlotte Tekla Juliane Pedersen
1888, 1002, 1902, Helga Larsen, ½, datter af gaardbestyrer Kristian Larsen, Fønsskov
1888, 0903, 1503, Kathrine Josephine Hansen, 2, datter af arbejdsmand Rasmus Hansen, paa Fønsskov
1888, 2204, 3004, Ane Pederlene Hansdatter, 74, Fønsskov. Husfæster Søren Hansen Kjær
1888, 2904, 0405, Ane Marie Lukassen, ugift, 74, Føns Hospital
1888, 2905, 0606, Ane Marie Jørgensdatter, enke, 72, af Fønsskov. Gaardfæster Mads Larsen
1888, 0706, 1406, Ane Kirstine Hansdatter, enke, 81, i Føns. Husmand Lars Rasmussen
1888, 0909, 1509, Kathrine Hansdatter, enke, 80, Fønsskov Ellegaard
1888, 2210, 2510, Ane Kathrine Jørgensen, 3 dage, datter af arbejdsmand Anders Peter Jørgensen, i Føns
1888, 1412, 2112, Rasmine Gormsen, 5 uger, datter af husmand Peder Gormsen, paa Fønsskov
1889, 1302, 2002, Ida Kristine Nielsen, ugift tjenestepige, 30, Fønsskov
1889, 2802, 0703, Ane Margrethe Kristensen, ugift, 52, opholdende sig hos broderen husejer Rasmus Kristensen, Føns. Under fattigforsørgelse
1889, 2605, 3105, Marie Hejnsen, ugift fattiglem, 76, Balslev-Ejby Fattiggaard, Ejby Sogn
1889, 2408, 3008, Abelone Dorthea Jørgensen, 36, i Føns. Gaardfæster Jørgen Sørensen
1889, 1509, 2109, Jakobine Hansen, 16, datter af husfæster Jørgen Hansen, paa Rud
1890, 0907, 1307, Christiane Rasmusdatter, ugift fattiglem, 79, i Rud, Føns Sogn
1890, 1212, 1912, Elisabeth Barfoed f. Gjessing, 26, i Føns Præstegaard. Sognepræst til Føns og Ørslev Menigheder Hans Ahrendt Barfoed
1891, 1601, 2401, Udøbt pige, datter af ugift Julie Kirstine Jensen, tjenende tidligere paa Tønnesgaard paa Fønsskov, men værende paa et kortere ophold i Føns. Født i Føns
1891, 1203, 2003, Anna Rasmine Pedersen, 3, datter af husmand Hans Pedersen, paa Fønsskov
1891, 0606, 1206, Karen Johanne Marie Nielsen, 16, datter af ugift Birthe Marie Knudsen (nu gift med husfæster Mads Jørgensen), i Føns, Føns Sogn
1891, 0507, 0907, Marie Jørgensdatter, 69, i Føns By og Sogn. Indsidder Friederich Vilhelm Grote
1891, 3110, 0611, Christine Andersen, 8 uger, datter af indsidder og møllersvend Niels Kristian Andersen og Charlotte Dorthea Pedersen, i Føns Mark og Sogn