Fjelsted, 1864-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1864-1891, Fjelsted sogn, Vends herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk 

1864, 0302, 1002, Simon Hansen, ugift, 66½, havde ophold hos broderen Mads Hansen, paa Fjellerup Mark
1864, 1705, 2305, Lars Bech Larsen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardmand og sognefoged Lars Larsen, i Fjeldsted
1864, 1206, 1706, Anders Pedersen, 14 dage, søn af huusmand og væver Peder Andersen, i Ryskov
1864, 1306, 1806, Jørgen Sørensen, huusmand, 36½, ved Riddersti paa Billesbølle Grund
1864, 0806, 1506, Niels Jensen, tjenestekarl, 25½, i Fjellerup Præstegaard
1864, 1007, 1407, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Rasmussen, paa Billesbølle Grund
1864, 2307, 2807, Jørgen Andersen, 9, stedsøn af huusmand Christian Hansen, i Asmose paa Fjeldsted Mark
1864, 0409, 0909, Jørgen Hansen (Bødker), huusmand, 54, paa Fjellerup Mark
1864, 1009, 1609, Jan Jensen, 11, søn af huusmand Jens Madsen, i Fjelsted
1864, 2312, 2912, Jørgen Nielsen (Smed), huusmand, 46½, i Fjelsted
1864, 0911, 1811, Marcus Ulrik Jacobsen, skolelærer og kirkesanger, 48½, i Fjelsted
1864, 2412, 3012, Lars Madsen, enkemand og aftægtsmand, 88, hos Mads Larsen, i Kasmosedam
1864, 3112, 07011865, Jacob Knudsen, 1, søn af boelsmand Christian Knudsen, paa Lindholm
1865, 0601, 1301, Hans Andersen, enkemand og aftægtsmand, 82, hos boelsmand Jørgen Jensen, Fjellerup
1865, 1002, 1702, Lars Jørgensen, huusmand og væver, 52 og 8 maaneder, i Fjelsted
1865, 1902, 2602, Niels Mikkelsen, 2½, søn af huusmand Jørgen Mikkelsen, i Fjelsted By
1865, 0903, 1603, Hans Andreas Bareisen, 13 og 9 maaneder, pleiebarn hos garver Frederik Lund Thrane, i Fjellerup
1865, 1103, 1603, Hans Echartsen, almisselem, 26, ophold hos Niels Hansens enke Trine Pedersdatter, Fjellerup Mark
1865, 1603, 2203, Hans Hansen, indsidder, 84, hos sønnen huusmand Hans Jørgen Hansen Fjelsted (almisselem i Udby)
1865, 2303, 2903, Hans Jørgen Larsen, 5 uger, søn af huusmand Lars Andersen, i Fjellerup
1865, 1804, 2504, Thomas Knudsen, enkemand og aftægtsmand, 87, hos boelsmand Anders Jørgensen, af Billesbølle Grund
1865, 1605, 2205, Peder Steensen, huusmand, 71, i Sletterød. Født i Lunge, Gjelsted Sogn
1865, 3105, 0606, Lars Jensen, huusmand, 64½, i Fjellerup
1865, 2607, 3007, Jørgen Nielsen Pedersen, 2½, søn af huusmand og snedker Peder Hvid Johansen, i Fjelsted
1866, 1903, 2403, Hans Mikkelsen, huusmand, 91½, i Fjellerup
1866, 2903, 0204, Udøbt dreng, 8 uger, søn af boelsmand Jørgen Rasmussen, i Krybilystedet, Billesbølle Grund
1866, 1004, 1604, Udøbt dreng, 3 uger, søn af pige Laurine Sørensen, i Kassmosedam
1866, 2709, 0310, Niels Hansen, huusmand og huusfæster, 28 og 9 maaneder, paa Fjelsted Mark
1866, 2906, 0407, Hans Peder Julius Andersen, 16½, søn af huusmand Anders Hansen, i Fjellerup
1866, 0612, 1412, Anders Rasmussen, huusmand og aftægtsmand, 80 og 9 maaneder, paa Billesbølle Grund. Huusmand Lars Simonsens svigerfader
1866, 1112, 1612, Anders Henrik Rasmussen, 1 dag, søn af indsidder og bagersvend Hans Rasmussen, af Billesbølle Grund
1866, 1112, 1612, Mogens Hansen, fattiglem, 65, boende i Fjelsted By
1866, 2312, 2912, Niels Hansen, huusmand, 55 og 9 maaneder, boende i Møllerlundshuset, paa Fjelsted Mark
1867, 2101, 2801, Jacob Jeppesen Meier, aftægtsmand, 81 og 2 maaneder, hos huusmand Hans Findsen, paa Sletterød Mark
1867, 0403, 1103, Mads Andersen, huusmand og aftægtsmand, 74, hos huusmand Jeppe Nielsen, i Fjelsted
1867, 2304, 3004, Niels Christian Hansen, 4 og 9 maaneder, søn af boelsmand og bager Hans Christoffer Hansen, i Fjelsted
1867, 1807, 2307, Mads Christian Hansen, 3, søn af boelsmand Hans Andersen, paa Fjellerup Mark
1867, 0909, 1509, Johan Jørgen Nielsen, 6 uger, søn af fruentimmer Laurine Sørensen, i Fjelsted
1867, 2809, 0510, Lars Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 87, hos gaardmand Jørgen Madsen, i Fjelsted
1867, 1111, 1611, Niels Andersen, aftægtsmand, 62, hos huusmand Anders Andersen, paa Fjellerup Mark
1868, 0601, 1301, Niels Offersen, huusmand og aftægtsmand, 72 og 9 maaneder, hos huusmand Offer Nielsen, i Fjelsted
1868, 1301, 1801, Andreas Larsen, enkemand og aftægtsmand, 70, hos huusmand Jens Andersen, i Fjelsted
1868, 1504, 2204, Niels Sørensen, huusmand, 78 og 3 maaneder, i Fjellerup
1868, 2105, 2705, Rasmus Pedersen Hestehauge, 1 og 8 maaneder, søn af indsidder Peder Rasmussen, paa Kaaberbølle Grund
1868, 2509, 0110, Mathias Jørgensen, almisselem, 83½, boende hos huusmand Christian Madsen, i Bygholmhuset
1868, 2410, 3110, Peder Madsen, aftægtsmand, 72 og 9 maaneder, hos gaardmand Hans Nielsen, Sletterødgaard
1868, 1911, 2411, Jørgen Vilhelm Ammundsen, 2 maaneder, søn af capellan P. Ammundsen, i Fjellerup
1868, 2812, 04011869, Peder Jeppesen, enkemand og aftægtsmand, 80, hos huusmand Frederik Jensen, Billesbølle Mark
1869, 1101, 1701, Jens Pedersen Berg, 2 maaneder, søn af huusmand Niels Peder Berg, paa Sletterød Mark
1869, 1501, 2301, Anders Hansen, fattiglem, 26 og 9 maaneder, i Vindebjerg Fattighuus paa Fjelsted Mark
1869, 2402, 0303, Niels Christian Hansen Bang, aftægtsmand, 80, hos huusmand Christian Ludvig Nielsen, paa Fjelsted Mark
1869, 1105, 1805, Mads Hansen, huusmand, 43, boende paa Billesbølle Mark
1869, 3005, 0506, Lars Vilhelmsen, huusmand, 52 og 3 maaneder, paa Billesbølle Mark
1869, 0606, 1206, Peder Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 90, hos huusmand Knud Pedersen, i Sletterød
1869, 2806, 0407, Hans Peder Hansen, 23 og 9 maaneder. Søn af Has [Hans] Larsen, i Rydskoven, Billesbølle Grund
1869, 0210, 0910, Morten Peder Olsen, huusmand, 56 og 4 maaneder, boende paa Billesbølle Mark
1869, 0710, 1410, Jens Iver Eriksen, fattiglem, 48½, paa Fjelsted Fattiggaard
1869, 1010, 1610, Axel Vilhelm Hansen, 2, søn af skomager Poul Hansen Staaker, i Fjelsted
1869, 2710, 0411, Christen Madsen, aftægtsmand, 80, boende hos boelsmand og skomager Gørtz, i Fjelsted
1869, 1811, 2411, Anders Mikkelsen, almisselem, 58½, paa Fjelsted Sogns Fattiggaard
1869, 2112, 2712, Anders Nielsen, huusmand, 43, boende i Fjelsted
1870, 1001, 1601, Udøbt dreng, 5 timer, søn af huusmand Lars Hansen, i Fjellerup
1870, 2601, 0202, Peder Christensen, indsidder, 54 og 9 maaneder, boende i Sletterød
1870, 0206, 0606, Niels Jørgen Nielsen, ½ time, søn af huusmand Hans Nielsen, i Fjellerup
1870, 1206, 1806, Jens Christensen (Nygaard), indsidder, 58, boende i Fjelsted
1870, 1010, 1710, Hans Peder Preben Larsen, 1, søn af sognefoged og gaardmand Lars Larsen, i Fjelsted
1870, 1210, 1810, Hans Madsen, huusmand og aftægtsmand, 68, boende i Fjelsted
1870, 2610, 3110, Frederik Jørgensen, 16 og 2 maaneder, søn af huusmand Jørgen Jørgensen, i Fjelsted
1870, 0711, 1111, Jørgen Vilhelm Ammundsen, 3 uger, søn af capellan Ammundsen, i Fjellerup
1870, 1111, 1811, Jacob Rasmussen, huusmand, 54, boende paa Fjelsted Mark
1871, 1002, 1802, Rasmus Jørgensen, huusmand og aftægtsmand, 84½, hos boelsmand Christian Poulsen, af Skydebjerg Mark
1871, 1011, 1511, Mads Jørgensen, enkemand, aftægtshuusmand og nu almisselem, 80, paa Aalund. Af Klokkeholmhuset, Billesbølle Mark
1871, 1712, 2312, Lars Jørgen Eriksen, 6 uger, søn af huusmand Niels Eriksen, i Fjellerup
1872, 1701, 2401, Mads Andersen, huusfæster og nu almisselem, 81½, boende i Fjelsted
1872, 2401, 3101, Lars Beck Larsen, 6 og 8 maaneder, søn af sognefoged og gaardmand Lars Larsen, i Fjelsted
1872, 0103, 0903, Gustav Larsen, enkemand og huusmand, 68 og 9 maaneder, boende i Fjelsted
1872, 2704, 0305, Jens Hansen, 24 og 9 maaneder. Søn af indsidderske Maren Jensdatter Holm, i Fjelsted
1872, 0407, 0907, Hans Peder Preben Larsen, 1½, søn af sognefoged og gaardmand Lars Larsen, i Fjelsted
1872, 0108, 0408, Hans Ludvig Nielsen, 10 og 3 maaneder, søn af huusmand Christian Ludvig Nielsen, paa Fjelsted Mark
1872, 2710, 0311, Hans Christiansen, huusmand, 56 og 3 maaneder, i Herredsbrohuset paa Fjellerup Mark
1872, 2512, 3112, Lars Hansen Jørgensen, huusmand, 54, boende i Fjellerup
1873, 1202, 1702, Peder Olsen, tjenestekarl hos gaardmand Christen Kams enke i Fjelsted, 25, hos huusmand Anders Andersen, paa Fjellerup Mark
1873, 2502, 0603, Hans Hjæresen, huusmand, 70, boende paa Fjellerup Mark
1873, 1504, 2104, Hans Madsen, skrædder, 35 og 3 maaneder, opholdt sig hos sin broder boelsmand Jørgen Madsen, mandshus paa Billesbølle Mark
1873, 2304, 2804, Jørgen Nielsen, gaardmand og aftægtsmand, 68, i Paddesøbjerg paa Billesbølle Mark
1873, 1208, 1808, Søren Nielsen, 16 og 2 maaneder, søn af huusmand Peder Pedersen, paa Fjelsted Mark
1873, 0509, 1109, Jens Nielsen Hansen, 15, søn af huusmand Christen Hansen, af Rydskoven
1873, 1211, 1911, Peder Nielsen, gaardbestyrer, 70 og 3 maaneder, hos sin søster gaardejerinde Mette Cathrine Nielsen, i Fjelsted
1873, 0412, 0812, Jørgen Peder Rasmussen, 4 uger, søn af huusmand og sadelmager Hans Peder Rasmussen, i Fjelsted
1873, 2612, 02011874, Rasmus Hansen, 22 og 9 maaneder. Søn af afdøde huusmand Hans Christiansen, paa Fjelsted Mark
1874, 0601, 1101, Udøbt dreng, søn af pige Rasmine Nielsen, i Klokkeholmhuset, paa Billesbølle Mark
1874, 1801, 2401, Hans Throne, aftægtsmand, 86 og 3 maaneder, hos sin søn garver og gaardejer Frederik Lund Thrane, Fjellerup
1874, 0602, 1302, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Rasmus Nielsen Mortensen, i Fjelsted
1874, 1002, 1702, Anders Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 68, hos huusmand Jens Peder Jørgensen, paa Billesbølle Mark
1874, 1702, 2502, Anders Poulsen, 23. Søn af huusmand Poul Rasmussen, paa Billesbølle Mark
1874, 0904, 1504, Christen Hansen, huusmand og væver, 45½, boede i Fjellerup
1874, 2504, 0105, Anders Poulsen, 1 dag, søn af pige Maren Kirstine Nielsen, i Fjelsted
1874, 2611, 0212, Christoffer Mikkelsen, aftægtsmand, 79, hos sin søn gaardmand Lars Jørgen Christoffersen, paa Kaaberbøllegaarden
1875, 1901, 2701, Søren Poulsen, husmand og aftægtsmand, 78 og 9 maaneder, opholdt sig hos sin stedsøn husmand Lars Rasmussen, i Fjellerup
1875, 2301, 3001, Lars Nielsen, bestyrer, 36 og 4 maaneder, paa en gaard i Ellesø, Ørslev Sogn
1875, 0603, 1303, Rasmus Jørgen Larsen, ugift væversvend, 36½, i Kindstrup
1875, 1703, 2303, Julius Frederik Larsen, 10½, søn af gaardmand Anders Peder Larsen, i Lille Padesøbjerg
1875, 2306, 2506, Offer Nielsen, husmand, 50 og 9 maaneder, boende i Fjelsted. Født 4.10.1824 i Fjelsted
1875, 1507, 2007, Knud Laurits Larsen, 4½, søn af ugift fruentimmer Maren Dorthea Larsen, af Odense. Født 25.10.1870 i Eiby, Odense. Plejesøn af husmand Lars Hansen af Fjellerup
1875, 1810, 2410, Johan Peder Jensen, 3 dage, søn af indsidder Niels Jørgen Jensen, paa Billesbølle Mark
1875, 1012, 1812, Knud Jensen, enkemand og aftægtsmand, 88, boende hos sin svigersøn husmand Niels Christian Hansen, i Rydskoven. Født 20.1.1788 i Gamby, Haarslev
1876, 0101, 0701, Henrik Mathias Henriksen, 4½, søn af husmand og skrædder Niels Peder Henriksen, i Fjellerup
1876, 2802, 0403, Marius Larsen (tvilling), 7 maaneder, søn af husmand Niels Larsen, i Karsemosedam. Født 8.7.1875
1876, 0403, 0803, Peder Larsen (tvilling), 7 maaneder, søn af husmand Niels Larsen, Karsemosedam. Født 8.7.1875
1876, 1604, 2104, Rasmus Marcussen, aftægtsmand, 80, boende paa Billesbølle Mark
1876, 2004, 2804, Mads Andersen, husmand, 52½, i Krybely
1876, 0206, 0906, Peder Larsen, gaardmand, 68 og 9 maaneder, i Skydsbjerggaard
1876, 0406, 1006, Anders Nielsen, 44 og 9 maaneder, gaardmand i Sletterod
1876, 0406, 1006, Rasmus Peter Nielsen, 21. Søn af gaardmand Niels Jørgen Rasmussen, i Fjellerup
1876, 1306, 1906, Hans Nielsen, 32. Søn af boelsmand Niels Rasmussen, i Fjelsted
1876, 2907, 0308, Niels Gotfred Andersen, tjenestekarl, 21. Født i Fjelsted. Søn af Birthe Kirstine Andreasen af Fjelsted
1876, 0109, 0709, Jacob Martin Hansen, enkemand og husmand, 68, i Fjelsted
1876, 0712, 1412, Niels Hansen, 3 maaneder, søn af smed Lars Hansen, Fjelsted
1877, 0102, 0702, Søren Madsen, husmand, 64½, i Fjellerup. Født 18.8.1812 i Stubberup, Sandager Sogn
1877, 1002, 1602, Erik Madsen, husmand, 76 og 9 maaneder, paa Fjelsted Mark. Født 15.6.1800 i Stenstrup Sogn
1877, 1807, 2407, Jørgen Pedersen, 8, søn af rebslager Niels Pedersen, Billesbølle Mark. Født 24.11.1868
1877, 1808, 2408, Peder Lavrits Pedersen, 6, søn af husmand Anders Pedersen, Billesbølle Mark. Født 5.10.1870
1877, 3011, 0512, Søren Pedersen, husmand, 43½, af Fjelsted. Født 3.4.1834 i Ruerne, Ørslev Sogn
1877, 1612, 2212, Lars Jørgen Hansen (tvilling), 8 dage, søn af gaardmand Jørgen Jensen Hansen, Lykkegaard, Sletterød Mark. Født 8.12.1877
1877, 1812 ,2212, Hans Ole Hansen (tvilling), 10 dage, søn af gaardmand Jørgen Jensen Hansen, Lykkegaard, Sletterød Mark. Født 8.12.1877
1877, 2712, 01011878, Udøbt dreng, 21 dage, søn af husmand Søren Hansen, Fjellerup. Født 6.12.1877 i Fjellerup
1878, 2301, 3001, Jørgen Nielsen, tidligere væver i Rydskov, 79, paa Aalund. Født 27.1.1799 i Rørup Sogn
1878, 2501, 0102, Peder Frantzen, avlsforvalter, 39, opholdt sig paa Sletterødgaard. Født 28.12.1839 i Aarslev
1878, 0202, 0802, Hans Madsen Andersen, 1, søn af husmand Anders Andersen, Fjellerup Mark. Født 2.2.1877
1878, 0803, 1503, Anders Pedersen, husmand, 53½, paa Billesbølle Mark. Født 6.9.1824 i Hindevad
1878, 1603, 2403, Dødfødt dreng, søn af ugift Christiane Nielsen, Fjelsted og ungkarl Jørgen Nielsen, Hindemae
1878, 1204, 1904, Anders Madsen, 13 dage, søn af væver Rasmus Madsen, Fjelsted. Født 31.3.1878 i Fjelsted
1878, 0905, 1605, Hans Larsen, mølleforpagter, 28, i Knabberup, Skibet Sogn. Født 11.2.1850 i Causlunde
1878, 0206, 0706, Peder Jørgensen, arbejdsmand, 64½, i (Fjelsted) Bogense. Født 1814 Skaadstrup, Ore Sogn, Skovby Herred
1878, 2606, 0107, Rasmus Hansen Rasmussen, 13, søn af husmand Hans Rasmussen, Sletterød Mark. Født 21.2.1865 paa Sletterød Mark
1878, 1609, 2109, Anders Andersen, aftægtsmand, 82, i Fjellerup. Født 22.7.1796 i Lille Skydebjerg
1878, 2209, 2709, Jørgen Mathiasen, aftægtsmand, 69, i Sletterød. Født Januar 1809 i Fjellerup
1878, 0210, 0910, Hans Andersen, fhv. gaardmand, 78, i Fjelsted. Født 24.9.1800 i Hækkebølle
1879, 0201, 0801, Hans Larsen, husmand, 69, i Rydskov, Fjelsted Sogn. Født 22.4.1810 i Nyløkkehus, Gjelsted Sogn
1879, 1601, 2301, Mathias Johansen Gottschalk, enkemand og indsidder, 41, opholdt sig hos gaardmand Lars Larsen, i Fjelsted. Født 29.10.1832 i Haarby
1879, 1801, 2501, Jørgen Christian Olsen, 6, søn af møller Ole Jørgen Hansen, i Fjelsted. Født 24.11.1872 i Fjelsted
1879, 0602, 1202, Niels Jensen, 21½. Født 14.7. 1851 i Erritsø. Søn af husmand Jens Andersen, Fjelsted.
1879, 1502, 2202, Lars Peter Jensen, 2, søn af boelsmand Hans Jensen, Fjelsted. Født 28.2.1877
1879, 1203, 1903, Anders Henrik Larsen, gaardmand, 61, i Fjellerup. Født 1.11.1817 i Fjellerup
1879, 1904, 2004, Niels Nielsen, boelsmand, 84½, paa Fjellerup Mark. Født 22.11.1794 i Byllerup, Nørreaaby
1879, 0605, 1205, Jens Larsen, gift husmand, 53 og 3 maaneder, i Fjelsted. Født 22.2.1826 i Fjelsted
1879, 1305, 1905, Christen Jochumsen, fattiglem, 76, fra Balslev. Født 2.5.1803 i Husby Sogn
1879, 3105, 0606, Hans Rasmussen, husmand og maler, 62, paa Fjellerup Mark. Født 26.3.1817 paa Fjelsted Mark
1879, 0308, 0908, Peder Nielsen, aftægtsmand, 71, paa Fjelleruplund, Fjellerup Mark. Født 1818 i Rørup Sogn
1879, 0809, 1409, Carl Christian Marius Larsen, 12 uger, søn af ugift Ingrid Christine Johansen, af Aalsbo, Rørup Sogn. Født 16.6.1879 i Rørup Sogn
1880, 1301, 2101, Hans Jørgen Møller, gaardmand, 75, i Fjelsted. Født 2.11.1804 i Fjelsted
1880, 1802, 2602, Niels Ludvig Hansen, particulier, 79, i Fjelsted. Født 1800 i Kjøbenhavn
1880, 0403, 1003, Knud Pedersen, husmand, 60, i Sletterod. Født 10.9.1819 paa Billesbølle Mark
1880, 0505, 1205, Mads Hansen, aftægtsmand, 87, i Skovdamshus, Fjellerup Mark. Født 20.4.1793 i Brænderup
1880, 2705, 0106, Jens Jørgensen, ugift røgter, 60, paa søndre Padesøbjerg. Født i Paarup Sogn
1880, 0306, 0806, Jacob Andersen, husmand, 50, paa Billesbølle Mark. Født 11.4.1830 i Mongaarde, Balslev Sogn
1880, 0306, 0906, Niels Jørgen Olsen, 10, søn af sognefoged O. N. Olsen, i Sletterød. Født 3.3.1870 sammesteds
1880, 0507, 1007, Hans Andersen, gift røgter, 61, i Gildebro Mølle
1880, 1208, 1708, Anders Pedersen, aftægtsmand, 80, paa Billesbølle Mark. Født 20.4.1800 i Grønnemosehuse, Rørup Sogn
1880, 0309, 0909, Jørgen Henrik Hansen, aftægtsmand, 77, paa Fjelsted Mark (Kohaveh.). Født 14.10.1802 i Ore Sogn
1880, 0610, 1210, Anders Vilhelmsen, røgter, 75, i Fjelsted. Født 1805 i Ebberup
1880, 1610, 2410, Mads Christensen, røgter, 77, i Fjellerup. Født 1802 i Fjelsted
1880, 1411, 2111, Carl Nicolai Larsen, 9 maaneder, søn af ugift Karen Hansen. Født 21.1.1880 i Rørup
1880, 1511, 2111, Hans Madsen, 7½, søn af husfæster Mads Madsen, paa Fjellerup Mark (Lille Skydebjærg). Født 14.5.1873
1880, 0512, 1012, Martin Madsen, 1½, søn af væver Rasmus Madsen, Fjelsted. Født 21.5.1879 sammesteds
1881, 0701, 1401, Hans Jørgen Larsen, aftægtsmand, 58, i Fjelsted. Født 25.1.1822 i Fjelsted
1881, 3101, 0702, Anders Jensen, aftægtsmand, 85, paa Fjellerup Mark. Født 1795 i Skovby
1881, 1003, 1703, Jens Madsen Hansen, husmand, 42, i Fjelsted. Født 5.4.1838 i Ellesø, Ørslev Sogn
1881, 1206, 1706, Lars Bech Jensen, aftægtsmand, 84, i Fjelsted. Født 24.1.1797 i Fjelsted
1881, 1106, 1606, Carsten Pedersen, indsidder, 75, paa Billesbølle Mark
1881, 1608, 2108, Christian Nielsen Christiansen, 4, søn af husmand Niels Christensen, i Sletterod. Født 29.5.1877
1881, 0809, 1509, Niels Andersen, husmand og sadelmager, 78, i Fjelsted. Født 10.9.1803 i Middelfart
1881, 1009, 1609, Peder Andersen, aftægtsmand, 85, i Nylykkegaard. Født 27.2.1796 i Rørup Sogn
1881, 0511, 1011, Johannes Marius Petersen, 8 dage, søn af fæstehusmand Ditlev Petersen, i Nydamshuset. Født 28.10.1881
1881, 1911, 2511, Hans Peter Nielsen, 8, søn af gaardmand Anders Nielsen, i Sletterød. Født 18.8.1873
1881, 1612, 2312, Anders Nielsen, 24. Født 27.1.1857 i Fjelsted. Søn af husmand Niels Andersen, Fjelsted
1881, 2012, 2612, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Jensen, i Fjelsted
1882, 1701, 2401, Frederik Johansen, fattiglem, 83, paa Aalund. Født 29.9.1798 i Haarslev
1882, 1802, 2302, Mads Jørgensen, 1½ maaned, søn af pige Mette Kirstine Jørgensen. Født 3.1.1882 i Fjellerup
1882, 1503, 2103, Jørgen Rasmussen, træskomand og husmand, 67, i Fjelsted. Født 9.3.1815 i Harrendrup
1882, 3005, 0506, Hans Jørgen Hansen, 4 maaneder, søn af gaardmand Hans Hansen, i Fjelsted. Født 26.1.1882 sammesteds
1882, 0406, 1006, Jens Madsen, husmand, 71, i Fjelsted. Født 7.6.1811 sammesteds
1882, 1607, 2207, Hans Hansen, gaardejer, 31, i Fjelsted. Født 14.5.1851 i Ejby
1882, 1707, 2107, Peder Marcussen, enkemand og fattiglem, 83½, paa Aalund. Født 4.12.1798 i Grønnemosehuse, Rørup Sogn
1882, 0311, 0911, Peter Hvid, fattiglem, 65, paa Aalund. Født 27.5.1817 i Snebjerg Sogn, Hammerum Herred
1882, 1911, 2711, Jørgen Jørgensen, fattiglem, 73, paa Aalund. Født 9.7.1809 i Ellesø, Ørslev Sogn
1883, 2202, 0103, Hans Jørgen Hansen, husmand, 60, af Fjelsted. Født 14.5.1822 i Rolund, Udby Sogn
1883, 2703, 0204, Jacob Jensen, fattiglem, 48, paa Aalund. Født 2.5.1834 i Fjelsted
1883, 1904, 2504, Severin Clement Larsen, 20. Født 4.12.1862 Fjellerup. Søn af husmand Lars Andersen, af Fjellerup
1883, 2405, 2905, Niels Christiansen, 5½, søn af husmand Christian Drejer, paa Billesbølle Mark. Født 23.11.1877 i Ejby
1883, 0106, 0806, Lars Nielsen, husmand og gartner, 71, paa Fjelsted Mark. Født 26.4.1812 i Fjellerup
1883, 0908, 1408, Axel Frederik Larsen, ugift partikulier, 94, i Fjellerup. Født 12.6.1789 i Harrendrup Præstegaard
1883, 1508, 2308, Mads Larsen, 14, søn af boelsmand Lars Madsen, Billesbølle Mark. Født 26.12.1868 sammesteds
1883, 1808, 2308, Niels Carl Larsen, husmand, 43, i Fjellerup, Født 2.3.1842 sammesteds
1883, 2809, 0510, Rasmus Petersen, Hansen, husejer og skrædder, 49, i Fjelsted. Født 6.1.1834 sammesteds
1883, 1810, 2610, Peder Holbech Olsen, husejer og hjulmand, 64, paa Billesbølle Mark. Født 22.11.1818 i Fjelsted
1883, 2210, 2710, Niels Larsen (Møller), gaardejer, 67, paa Fjelsted mark. Født 14.3.1816 i Fjelsted
1883, 0211, 0811, Peder Rasmussen, aftægtsmand, 80, paa Fjellerup Mark. Født 7.2.1803 i Aahøjrup, Brænderup Sogn
1883, 2012, 2812, Peter Holbæk Pedersen, 2, søn af hjulmand Hans Pedersen, paa Billesbølle Mark. Født 28.3.1881 sammesteds
1883, 2612, 03011884, Hans Peder Hartvig Raffenberg, snedker og aftægtsmand, 77, i Fjelsted. Født 28.8.1806 i Bogense
1884, 0903, 1603, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jørgen Hansen, Billesbølle Mark
1884, 1204, 1704, Jens Hansen, husmand, 52, paa Billesbølle Mark. Født 24.4.1831 paa Frøbjerg Mark, Orte Sogn
1884, 1804, 2404, Rasmus Jensen, fattiglem, 79, paa Aalund. Født 11.10.1804 i Svendborg
1884, 2204, 2804, Jens Peter Larsen, 3 maaneder, søn af gaardejer L. P. Larsen, Skytsbjerggaard. Født 7.1.1884 sammesteds
1884, 3005, 0506, Johannes Christian Andreas Hansen, 4, søn af bager M. Hansen, Fjelsted. Født 17.11.1879 i Vissenbjerg Sogn
1884, 0606, 1206, Anders Rasmussen, husmand og drejer, 55, paa Fjelsted Mark. Født 19.3.1829 paa Billesbølle Mark
1884, 2207, 2807, Anders Nielsen, gaardmand, 38, i Store Padesøbjærg. Født 5.10.1845 i Birkende
1885, 2301, 3001, Peder Andersen, aftægtsmand, fhv. husmand og væver, 76, i Rydskov. Født 13.7.1808 i Lille Skydsbjerg
1885, 0502, 1102, Hans Jespersen, enkemand og husmand, 86, paa Fjelsted Mark. Født 24.2.1798 i Fjelsted
1885, 0704, 1404, Hans Stensen, 7, søn af husmand Jens Stensen, Kogb… Født 14.4.1879 paa Ilved Mark, Viflinge Sogn
1885, 2304, 3004, Peder Marius Pedersen, 4 maaneder, søn af Johanne Marie Pedersen, af Nørreby. Født 28.11.1884 i Haarslev Sogn. I pleje hos H. Rasmussen, Billesbølle Mark
1885, 0605, 1005, Dødfødt dreng, søn af ugift Nielsine Nielsen, af Fjelsted
1885, 1705, 2205, Niels Carl Larsen, 1, søn af fattiglem Jens Larsen, Aalund. Født 23.12.1883 sammesteds
1885, 2405, 3005, Mads Nielsen, 8, søn af husmand Mathias Nielsen, af Billesbølle Mark. Født 25.7.1876 sammesteds
1885, 0806, 1406, Hans Jensen Lund, 2, søn af Ane Johanne Margrethe Lund. I pleje hos husmand Mathias Nielsen, Fjelsted Sogn
1885, 1707, 2207, Hans Andersen, 2 maaneder, søn af væver Peder Andersen, Fjelsted Mark. Født 28.4.1885 sammesteds
1885, 1907, 2407, Rasmus Madsen, enkemand og fattiglem, 82, paa Aalund. Født 2.2.1803 i Svanninge
1885, 2608, 3108, Rasmus Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 74, i Lille Skydsbjerg. Født 1811 i Ejby
1885, 1710, 2310, Hans Pedersen, fattiglem, paa Orte Sogn. Født i Ørsbjerg, Kjerte Sogn
1885, 0711, 1311, Niels Andersen, husmand, 69, i Fjelsted. Født 22.3.1816 i Sø Søby
1885, 2611, 0312, Jesper Nielsen, husmand, 54, i Fjelsted. Født 30.4.1831 i Harrendrup Sogn
1885, 2911, 0512, Hans Larsen, aftægtsmand, 83, paa Ellegaard. Født 12.10.1802 i Fjelsted
1885, 2712, 02011886, Jørgen Henrik Larsen, 21. Født 8.5.1864 i Fjellerup. Søn af boelsmand Lars Jørgensen, i Fjellerup
1886, 1204, 1704, Peder Christian Madsen, enkemand og fæstehusmand, 77, paa Padesøbjerg. Født 29.9.1808 i Rørup Sogn
1886, 0106, 0706, Mads Rasmussen, husmand og væver, 69, i Fjelsted. Født 9.4.1817 paa Fjellerup Mark
1886, 1006, 1606, Anders Poulsen, aftægtsmand, 75, paa Fjelsted Mark. Født 14.10.1810 i Padesøbjerg
1886, 1507, 2107, Lars Hansen Poulsen, gaardmand, 72, i Fjellerup. Født 10.11.1813 sammesteds
1886, 1708, 2308, Jens Larsen Andersen, ungkarl og murer, 27, af Krybely. Født 27.2.1858 i Rydskov
1886, 2510, 0111, Johannes Larsen, 5 maaneder, søn af husmand Jens Larsen, i Fjelsted. Født 22.5.1886
1887, 0501, 1201, Hans Jørgensen, enkemand og arbejdsmand, 56, paa Billesbølle Mark. Født 29.12.1830 i Brænderup
1887, 2402, 0303, Hans Jørgensen (Trydemand), enkemand og aftægtsmand, 85, i Fjelsted. Født 27.4.1801 sammesteds
1887, 2808, 0109, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Jørgensen, Fjelsted Mark
1887, 0409, 1009, Hans Ejler Madsen, tjenestekarl, 21 paa Nislevgaard. Født 30.9.1865 Billesbølle Mark. Søn af husmand Mads Hansen, Billesbølle Mark
1887, 2709, 0410, Jørgen Madsen, gaardejer, 65, i Fjelsted. Født 12.1.1822 i Højbjerg, Ørsted Sogn
1887, 0712, 1312, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Larsen, af Fjelsted
1887, 2509, 3009, Carl Vilhelm Andreasen, 3 maaneder, søn af ugift Bodil Marie Andreasen, i Ørsbjerg. Født 6.6.1887 i Rørup. I pleje i Rydskov
1888, 2201, 3001, Peder Nielsen, husmand, 64, paa Billesbølle Mark. Født 1.1.1824 sammesteds
1888, 0403, 1003, Rasmus Jensen, husmand, 76, paa Billesbølle Mark. Født 1812 i Sanderum
1888, 1303, 2003, Peder Frederiksen, enkemand og fattiglem, 82, paa Aalund. Født 20.4.1805 i Fjelsted Sogn
1888, 1904, 2604, Hans Nielsen, husmand, 73, paa Sletterød Mark. Født 1814 i Orte Sogn
1888, 0705, 1405, Povl Rasmussen, husfæster, 66, paa Billesbølle Mark. Født 21.2.1822 i Fjelsted
1888, 1705, 2405, Hans Andersen, husmand, 75, paa Fjellerup Mark. Født 2.10.1812 i Lybæk, Haarslev Sogn
1888, 2305, 2805, Anders Hansen, aftægtsmand, 81, i Fjellerup. Født 31.1.1807 sammesteds
1888, 0606, 1006, Jørgen Marius Andersen, 12 dage, søn af boelsmand Hans Jørgen Andersen, Fjelsted Mark. Født 25.5.1888 sammesteds
1888, 1006, 1606, Søren Hansen, aftægtsmand, 86, i Fjelsted. Født 10.6.1802 i Fuglsbæk, Harrendrup Sogn
1888, 1506, 2106, Frederik Christian Jacobsen, 10 maaneder, søn af husmand Anders Jacobsen, Fjelsted. Født 21.7.1887 sammesteds
1888, 1407, 2007, Poul Nielsen, 26. Født 11.2.1862 i Fjelsted. Søn af husmand Jesper Nielsen, Fjelsted
1888, 1607, 2107, Rasmus Christensen, enkemand og particulier, 73, paa Billesbølle Mark. Født 4.6.1815 i Fjelsted
1888, 0209, 0709, Niels Rasmussen, enkemand og boelsmand, 83, i Fjelsted. Født 10.12.1804 i Fjellerup
1888, 1411, 2111, Niels Andersen, husmand, 55, paa Billesbølle Mark. Født 30.8.1833 i Sletterød
1888, 2212, 2812, Jens Andreas Dinsen, afskediget pens. lærer, 75, paa Fjellerup Mark. Født 7.9.1813 i Haagerup Skole, Brahetrolleborg Sogn
1889, 1303, 2003, Mads Lausen, aftægtsmand, 68, i Fjellerupgaard, Billesbølle Mark. Født 30.12.1820 i Fjelsted
1889, 0904, 1604, Peder Larsen, aftægtsmand, 73, i Møllelund. Født 2.8.1815 i Fjelsted
1889, 1004, 1604, Lars Knud Peter Knudsen, 2, søn af møllersvend Jacob Knudsen. Født 31.3.1887 i Barløse
1889, 1306, 1806, Niels Larsen, 7, søn af husmand Thomas Larsen, Rydskov. Født 10.2.1882 sammesteds
1889, 0307, 0807, Mads Madsen, indsidder, 79, i Fjelsted. Født 25.7.1809
1889, 0308, 0808, Jørgen Jacobsen, tjenestekarl, 22. Født 25.3.1867 i Fjelsted Mark. Søn af husmand Jacob Rasmussen, Fjelsted Mark
1889, 2308, 3008, Lars Hansen, husmand, 64, paa Fjellerup Mark. Født 23.1.1825 sammesteds
1889, 1811, 2511, Hans Andersen, aftægtsmand, 83, paa Billesbølle Mark. Født 28.7.1806 sammesteds
1889, 0312, 1112, Jørgen Larsen, husmand, 62, paa Billesbølle Mark. Født 3.3.1827 i Fjelsted
1890, 0101, 0801, Hans Mikkelsen, tjenestekarl, 19, i Aalsbo. Født 5.6.1870 i Fjelsted. Søn af husmand Jørgen Mikkelsen, Fjelsted
1890, 1703, 2403, Jørgen Jensen, fattiglem, 93, paa Aalund. Født 17.3.1797 i Fjelsted Sogn
1890, 2703, 0204, Knud Nielsen, 25. Født 22.1.1865 i Rydskov. Søn af husmand Niels Christian Hansen, i Rydskov
1890, 0805, 1405, Peder Jensen, aftægtsmand, 77, i Lykkegaard. Født 1.10.1812 sammesteds
1890, 2505, 3105, Rasmus Jørgen Larsen, husmand, 50, i Fjelsted. Født 18.12.1839 i Fjellerup
1890, 1308, 1708, Carl Jacob Harald Hansen, 1½ maaned, søn af ugift Marie Mandrupbline Hansen, Fjelsted Mark. Født 25.6.1890
1890, 2108, 2508, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jørgen Jensen Hansen, Lykkegaard
1890, 0310, 0710, Thomas Bech Knudsen, 10 uger, søn af indsidder Niels Knudsen, Fjelsted. Født 24.7.1890 i Fjelsted
1890, 0711, 1311, Jens Jørgen Nielsen, 10, søn af gaardejer Hans Nielsen, af Fjelsted. Født 24.6.1880 sammesteds
1891, 0302, 1002, Lars Andersen, 1, søn af gaardmand And. Morten Andersen, Fjelsted Ellegaard. Født 18.7.1889 sammesteds
1891, 0602, 1302, Hans Poulsen, gaardmand,68, i Fjelsted. Født 16.3.1822 i Fjellerup
1891, 0905, 1605, Lars Simonsen, husmand, 64, paa Billesbølle Mark. Født 27.11.1826 i Vissenbjerg Sogn
1891, 0906, 1506, Marius Frederik Emiliussen, 10 maaneder, søn af ugift Johanne Kirstine Pedersen, af Fjelsted. Født 17.7.1890 i Harrendrup
1891, 0307, 1007, Lars Jensen, indsidder, 56, paa Billesbølle Mark. Født i Ejby
1891, 2207, 2907, Anders Jensen, husmand, 86, paa Fjellerup Mark. Født 7.6.1805 i Kjærby, Skovby Sogn
1891, 2207, 2807, Carl Marius Knudsen, 3, søn af indsidder Niels Knudsen, Vindebjærg Fattighus. Født 4.8.1887 i Fjelsted
1891, 1209, 1809, Hans Andersen, husmand, 64, Fjelsted. Født 5.2.1827 i Kjerte Sogn
1891, 2109, 2609, Hans Findsen, husmand, 69, paa Sletterød Mark. Født 28.7.1822 i Vissenbjerg Sogn
1891, 2510, 3110, Jens Olsen, gaardmand, 50, i Fjelsted. Født 7.8.1841
1891, 1211, 1811, Niels Hansen, fhv. husmand, 84, paa Sletterød Mark. Født 1.4.1807 i Fjellerup
1891, 1911, 2511, Hans Sørensen, husmand, 67, i Fjellerup. Født 9.1.1824 i Gamtofte Sogn
1891, 2611, 0312, Poul Nielsen, husmand, 67, paa Fjellerup Mark. Født 15.8.1824 i Hundslev, Kølstrup Sogn
1891, 0512, 1212, Jørgen Mikkelsen, husmand, 57, af Fjelsted. Født 30.1.1834 i Fjelsted
1891, 1712, 2312, Lars Rasmussen, ungkarl, 56, af Sletterød. Født 6.3.1835 i Sletterød
1891, 1912, 2812, Hans Frederiksen, skrædder, 66, i Fjelsted. Født 24.11.1825 i Fjellerup
1864, 2301, 3001, Ane Marie Larsdatter, 53 og 9 maaneder, i Fjelsted. Boelsmand Niels Rasmussen
1864, 1202, 2002, Kirsten Madsdatter, 58½, i Nylykkegaard. Gaardmand Peder Andersen
1864, 1303, 2003, Hansine Pedersen (tvilling), 14 dage, datter af huusmand Peder Nielsen, af Grønnemoselund paa Billesbølle Grund
1864, 1403, 2003, Margrethe Pedersen (tvilling), 15 dage, datter af huusmand Peder Nielsen, af Grønnemoselund paa Billesbølle Grund
1864, 3003, 0504, Karen Jørgensen, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand Jørgen Rasmussen, i Fjellerup
1864, 0604, 1404, Frederikke Madsdatter, 41½, i Klokkerholm paa Billesbølle Grund. Huusmand Morten Olsen
1864, 2504, 0305, Ane Kirstine Eriksen, 7 og 2 maaneder, datter af gaardmand Erik Larsen, paa Lille Billesbølle
1864, 0605, 1305, Ane Cathrine Hansen, 11, datter af indsidderske Ane Olesdatter, i Fjelsted
1864, 1105, 1605, Johanne Marie Pedersen, 5, datter af huusmand Peder Nielsen, i Grønnemoselund paa Billesbølle Grund
1864, 1305, 2005, Ane Fanø Lund Thrane, 79, i Fjellerup. Garver Hans Thrane
1864, 0706, 1106, Karen Poulsen, ugift, 24, hos sin svoger huusmand Hans Jørgen Hansen. Datter af afdøde Poul Jespersen, ved Fjelsted
1864, 1606, 2206, Maren Jørgensen, 30 og 9 maaneder, i Bødkerlund. Gaardmand Niels Larsen
1864, 2107, 2707, Karen Marie Pedersdatter, enke og fattiglem, 79 og 4 maaneder, i Fjelsted Fattighuus
1864, 1510, 2210, Jensine Marie Jacobsdatter, 47 og 4 maaneder, i Fjelsted. Gaardmand Hans Jørgensen Møller
1864, 2710, 0211, Ane Marie Nielsen, 12 og 9 maaneder, datter af huusmand Anders Nielsen, i Fjelsted
1864, 0411, 1111, Ane Marie Knudsdatter, enke, 69, Billesbølle. Just Snedker
1864, 1511, 2111, Dorthe Kirstine Knudsen, 6 og 9 maaneder, datter af gaardmand Christian Knudsen, i Lindholm
1864, 1511, 2311, Maren Hansen, 14 og 3 maaneder, datter af gaardmand Hans Andersen, Fjellerup Mark
1864, 0912, 1312, Ane Kirstine Nielsdatter, enke, 85½, Billesbølle. Lars Andersen
1865, 1401, 2301, Ane Cathrine Larsdatter, 63, i Fjelsted. Aftægtsmand og gaardmand Lars Bech Jensen
1865, 3101, 0502, Karen Marie Mikkelsen, tjenestepige, 19, hos gaardmand Hans Jørgensen, i Fjelsted
1865, 3101, 0902, Maren Jensdatter, enke og aftægtskone, 84, i Fjelsted Fattighus
1865, 1503, 2303, Ane Kirstine Pedersen, 14½, datter af huusmand Lars Madsens enke, i Cathrinelund, Billesbølle Mark
1865, 2503, 0104, Gjertrud Marie Jørgensen, 29½, Billesbølle Grund. Huusmand og skomager Jens Nielsen
1865, 0204, 0904, Maren Dorthea Nielsen, 4, datter af huusmand Hans Nielsen, af Billesbølle Grund
1865, 2404, 0205, Ane Margrete Madsdatter, aftægtskone, 76½, hos gaardmand Lars Larsen Billesbøllegaard
1865, 2305, 3005, Ane Nielsdatter, 59, ophold hos sin søster gaardbesidderinde Mette Cathrine Nielsdatter, i Fjelsted
1865, 3108, 0509, Cæcilie Jan Holte Jensen, 16 og 3 maaneder, datter af huusmand Jens Madsen, i Fjelsted
1865, 1609, 2109, Anna Octavia Dinsen, 3 uger, datter af lærer Jens Andreas Dinsen, i Rødegaard
1866, 1102, 1702, Maren Hansdatter, 70 og 9 maaneder, i Fjelsted. Huusmand og skrædder Frederik Johansen
1866, 0403, 1003, Ane Sophie Poulsdatter, enke, 70 og 3 maaneder, af Billesbølle Grund. Huusmand Anders Rasmussen
1866, 2103, 2803, Vilhelmine Augusta Kruse f. Hardt, enkefrue, 72½, hos sin broder hr. Hardt, paa Aalund. Capitain Kruse
1866, 0808, 1208, Martine Eline Poulsen, 20 dage, datter af huusmand Poul Nielsen, paa Fjellerup Mark
1866, 2409, 2909, Christiane Jensen, 27 og 4 maaneder, i Fjelsted. Huusmand Niels Madsen
1866, 2709, 0310, Karen Margrete Jørgensdatter, 69½, af Billesbølle Mark. Indsidder Rasmus Madsen
1866, 1710, 2110, Abelone Marie Hansdatter, enke og fattiglem, 71½, i Fjelsted. Huusmand …
1866, 2810, 0311, Margrete Hansdatter, 55, i Fjellerup. Huusmand Anders Hansen
1866, 1611, 2411, Maren Pedersdatter, enke, 76, paa Fjellerup Mark. Huusmand Hans Rudolph Nielsen
1866, 2011, 2611, Ane Marie Jørgensdatter, enke, 87, i Fjelsted. Smed Søren Sørensen
1866, 0812, 1512, Margrete Kirstine Cathrine Hartz, 41 og 2 maaneder, i Fjelsted. Huusmand Jens Larsen
1866, 1212, 1912, Nielsine Johanne Kirstine Emiliussen, 5, datter af fattiglem Hans Emilius Christensen, i Sletterod Fattighuus
1867, 1203, 1903, Kirsten Rasmusdatter, enke, 81 og 3 maaneder, paa Billesbølle. Boelsmand Ditlev Nielsen
1867, 1104, 1904, Ane Rasmussen, ½, datter af fruentimmer Christiane Gustavsen, i Fjelsted
1867, 2305, 2605, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Pedersen, paa Billesbølle
1867, 0308, 0908, Maren Jørgensen, 8, datter af gaardmand Jørgen Jensen, paa Fjellerup Mark
1867, 0708, 1308, Gjertrud Hansen, 6, datter af boelsmand Hans Andersen, paa Fjellerup Mark
1867, 1410, 2110, Karen Jørgensdatter, 82 og 9 maaneder, paa Kaaberbøllegaard. Aftægtsmand og gaardmand Christoffer Mikkelsen
1867, 3010, 0511, Else Kirstine Madsen, 8 maaneder, datter af huusmand Mads Madsen, paa Fjellerup Mark
1867, 2411, 3011, Maren Andersdatter, 69 og 3 maaneder, i Lille Skydebjerg paa Fjellerup Mark. Aftægtsmand og huusmand Rasmus Nielsen
1867, 2811, 0412, Ane Marie Larsen, 46 og 9 maaneder, af Rydskoven, Kaaberbølle Grund. Huusmand Gynther Knudsen
1868, 1002, 1702, Ane Hansdatter, 67, i Rydskoven, Billesbølle Grund. Huusmand Anders Johansen
1868, 1404, 2004, Hansine Kirstine Hansen, huusholderske, 24, hos boelsmand Peder Jørgen Clausen, Billesbølle Grund
1868, 2307, 2807, Karen Nielsen, 3 og 9 maaneder, datter af huusmand Jesper Nielsen, i Fjelsted
1868, 2407, 2807, Karen Margrethe Rasmussen, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand Niels Rasmussen, af Billesbølle Mark
1868, 2607, -, Kirsten Jørgensdatter, enke, 69, boende i Kasmoselund. Født i Kjøstrup. Søren Hansen
1868, 1808, 2208, Abelone Marie Hansdatter, 55½, i Sletterød. Huusmand Niels Rasmussen
1868, 2311, 0112, Christiane Gustavsen, 25. Datter af huusmand Gustav Larsen i Fjelsted
1868, 2411, 0112, Birthe Dorthea Jørgensdatter, 67½, hos gaardmand Niels Hansen, i Fjelsted. Aftægtsmand og gaardmand Søren Hansen
1868, 3012, 06011869, Laurentine Hansen, 46, af Sletterød Mark. Huusmand Hans Rasmussen
1869, 1203, 2003, Karen Marie Larsen, 10, datter af huusmand Lars Nielsen, paa Billesbølle Mark
1869, 1803, 2503, Johanne Margrethe Hansdatter, enke og almisselem, 96, hos datteren Hans Smeds enke, i Fjellerup. Huusmand og bødker Lars Larsen i Skovsgaard
1869, 3005, 0406, Karen Hansdatter, 43, i Fjelsted. Huusmand Jens Madsen
1869, 3005, 0506, Bodild Marie Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af gaardmand Hans Jørgen Larsen, i Fjelsted
1869, 2409, 3009, Abigael Pedersdatter, 67, paa Sletterød Mark. Huusmand Niels Hansen
1869, 0511, 1211, Ane Margrethe Frederiksen, 6 og 9 maaneder, datter af huusmand Hans Frederiksen, i Fjelsted
1869, 1711, 2311, Maren Hansdatter, 59 og 9 maaneder, af Billesbølle. Huusmand Anders Nielsen
1870, 1002, 1802, Kirsten Hansdatter, 64½, af Fjellerup. Huusmand Lars Rasmussen
1870, 0103, 0803, Karen Nielsen, ugift almisselem, 61, paa Fjelsted Sogns Fattiggaard
1870, 1005, 1505, Udøbt pige, ½ time, datter af huusmand Niels Larsen, i Kasmosdamhuset
1870, 1405, 2105, Dorthea Cathrine Rasmussen, 13, datter af huusmand Rasmus Jensen, paa Fjelsted Mark
1870, 0106, 0706, Maren Pedersen, 39 og 2 maaneder, paa Billesbølle Mark. Huusmand og murer Rasmus Hansen
1870, 1808, 2408, Maren Pedersdatter, enke og almisselem, 79½, paa Aalund. Huusmand Niels Madsen af Fjelsted
1870, 2108, 2708, Trine Marie Jørgensen, 15 og 9 maaneder, datter af gaardmand Jørgen Jensen, Fjellerup Mark
1870, 0709, 1309, Budild Marie Andersdatter, enke, 82, i Fjellerup. Gaardmand Lars Jørgensen
1870, 0810, 1510, Ane Dorthea Jensdatter, enke, 65½, i Fjelsted. Huusmand Lars Jørgensen
1870, 2011, 2711, Ane Kirstine Jacobsen, 10 uger, datter af huusmand Anders Jacobsen, i Fjelsted
1871, 1701, 2301, Kirsten Heilman f. Pedersen, enke, 71, paa Billesbøllegaard. Tidligere boende i Hundslev. Gaardeier Heilman
1871, 1402, 2202, Maren Jørgensdatter, enke, 87½, af Fjelsted. Boelsmand Lars Jørgensen
1871, 1303, 2003, Ane Dorthea Sørensdatter, enke, 86, Fjelleruplund. Gaardmand Poul Mortensen
1871, 2805, 0206, Hildeborg Rasmusdatter, 46, Billesbølle Mark (Marienro). Husmand Lars Nielsen
1871, 2506, 0107, Gjertrud Kirstine Gøtsche, enke, 80½, boende paa fattighjemmet Aalund. Husmand Jens Sørensen af Fjelsted
1872, 0901, 1601, Maren Hansen, 5, datter af boelsmand Hans Andersen, paa Fjellerup Mark
1872, 1501, 2201, Lise Kirstine Pedersen, 15, datter af fraskilte Ane Nielsdatter, i Fjelsted
1872, 0803, 1503, Christiane Pedersen, 6 og 3 maaneder, datter af husmand Søren Pedersen, i Fjelsted
1872, 0504, 1104, Dødfødt pige, datter af indsidder Ole Hansen Larsen, i Fjellerup
1872, 0106, 0506, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Andersen, Fjelsted Mark
1872, 2106, 2706, Mariane Nielsen, 8 og 9 maaneder, datter af husmand Lars Nielsen, paa Fjelsted Mark (Skovledhuset)
1872, 2807, 0308, Karen Hansdatter, enke, 88 og 3 maaneder, af Fjelsted. Gaardmand Jørgen Madsen
1872, 2008, 2508, Birthe Mortensdatter, 70, af Fjelsted. Husmand Mads Christensen
1872, 1409, 1909, Birgitte Sophie Elisabeth Hornemann, jomfru, 67½, paa Gildebro Mølle
1872, 1509, 2109, Mette Cathrine Larsdatter, 55½, paa Fjelsted Mark. Husmand Peder Marcussen
1872, 2909, 0510, Karen Andersdatter, enke, 80½, af Fjelsted Mark. Husmand Rasmus Hansen
1872, 3009, 0710, Mette Marie Pedersdatter, enke, 82½, af Lykkegaard paa Sletterod Mark. Gaardmand Jens Pedersen
1872, 1910, 2510, Ane Hansdatter, enke, 72, paa Fjellerup Mark. Husmand Niels Andersen
1873, 2001, 2401, Else Marie Nicoline Nielsen, 15 dage, datter af gaardmand Anders Nielsen, paa Padesøbjerg, Billesbølle Mark
1873, 3001, 0502, Gjertrud Johansdatter, enke, 69, i Fjellerup. Husmand Lars Jensen
1873, 1903, 2603, Vibekke Knudsen f. Hansen, enke, 80 og 3 maaneder, boende i Altonastedet paa Fjelsted Mark. Skolelærer Knudsen
1873, 1504, 1904, Petrine Hansine Hansen, 14 dage, datter af sypige Dorthea Cathrine Pedersen, af Fjellerup
1873, 2205, 2705, Ellen Cathrine Rasmusdatter, enke og fattiglem, 68, paa Aalund. Husmand Johan Johansen af Harrendrup
1873, 0607, 1107, Laura Sophie Jensen, 5 og 9 maaneder, datter af snedker Johan Carsten Laurits Peder Sigfred Vilhelm Jensen, paa Billesbølle
1873, 1707, 2507, Ane Andersdatter, 68½, i Fjelsted. Husmand og skomager Jacob Hansen
1873, 0808, 1308, Gjertrud Cathrine Rasmussen, 37½, i Fjelsted. Husmand Anders Jacobsen
1873, 1508, 2008, Ane Cathrine Pedersdatter, enke og almisselem, 83 og 3 maaneder, paa Aalund. Husmand Niels Hansen paa Fjellerup Mark
1873, 1709, 2409, Dorthea Amalie Jørgensen, 19½. Datter af huusmand Jørgen Henrik Hansen, paa Fjelsted Mark
1874, 0403, 1203, Maren Pedersdatter, enke, 80, af Billesbølle Mark. Husmand Jens Jacobsen
1874, 0903, 1603, Maren Hansdatter, 86, i Aalemosestedet paa Fjellerup Mark. Boelsmand og aftægtsmand Niels Nielsen
1874, 0604, 1104, Mathilde Hermandine Jørgensen, 37½, paa Fjelsted Mark. Husmand Christian Ludvig Nielsen
1874, 1204, 1904, Ane Marie Kristine Larsen, 6 dage, datter af husmand Rasmus Jørgen Larsen, i Fjelsted
1874, 0305, 0805, Ane Cathrine Johansdatter, enke, 76, af Fjellerup. Husmand Niels Sørensen
1874, 1305, 1905, Maren Kirstine Nielsen, tjente, 33 og 4 maaneder, hos gaardmand H. Jørgen Møller, i Fjelsted
1874, 0306, 0906, Dorthea Clausdatter, enke, 75 og 3 maaneder, i Fjelsted. Husmand Niels Offersen
1874, 0706, 1306, Mette Cathrine Nielsen, gaardejerinde, 51½, i Fjelsted
1874, 0607, 1107, Kirsten Pedersen Krog, enke, 61, i Fjelsted. Smed Peder Sørensen
1874, 1711, 2411, Rasmine Rasmussen, 32½, i Fjelsted. Husmand Rasmus Jørgen Larsen
1875, 1101, 1701, Ingeborg Larsen, 11 dage, datter af husmand Lars Nielsen, paa Billesbølle Mark
1875, 2802, 1003, Maren Pedersdatter, 64½, paa Billesbølle Mark. Husmand Hans Andersen
1875, 0903, 1503, Ane Marie Pedersen, 38, i Fjellerup. Husmand Rasmus Hansen
1875, 1103, 1503, Henriette Jensen, 1 time, datter af kjøbmand Hans Jensen, paa Billesbølle Mark
1875, 2403, 3103, Ane Caroline Marie Nielsen, 1 og 9 maaneder, datter af afdøde gaardbestyrer Lars Nielsen, af Ebbesøe
1875, 1304, 1804, Rasmine Andersen, 2 maaneder, datter af boelsmand Mads Andersen, paa Fjellerup Mark
1875, 1504, 2204, Anneken Thea Hammerik Knudsen, 1, datter af gaardmand Knud Justesen, paa Billesbølle Mark
1875, 1806, 2306, Jacobine Larsen, 51, paa Fjelsted Mark. Husmand Rasmus Nielsen
1875, 2106, 2606, Karen Hansen, 4 og 9 maaneder, datter af husmand Jens Madsen Hansen, i Fjelsted
1875, 1710, 2310, Karen Marie Pedersen, 79, paa Billesbølle Mark. Husmand og aftægtsmand Rasmus Marcussen
1875, 2312, 2912, Nielsine Madsen, 4 maaneder, datter af husmand Mads Madsen, i Lille Skydsbjerg paa Fjellerup Mark
1876, 2103, 2803, Cathrine Dorthea Marie Junge, 11, datter af husmand Simon Ludvig Junge, af Fjelsted Mark. Født 18.4.1865
1876, 3003, 0704, Dorthea Larsen, enke, 74, af Fjellerup. Husmand Hans Christoffersen
1876, 0604, 1204, Juliane Nielsen, 53½, i Rødegaard paa Fjellerup Mark. Skolelærer J. A. Dinsen
1876, 1804, 2404, Sanne Kirstine Hammerik Knudsen, ½, datter af gaardmand Knud Justesen, paa Billesbølle Mark
1876, 1806, 2306, Kirstine Cathrine Larsen, 21 og 3 maaneder. Datter af husmand Jens Larsen, Fjelsted
1876, 0107, 0607, Ellen Marie Knudsdatter, 60, Billesbølle Mark. Husmand Lars Mikkelsen
1876, 3107, 0508, Maren Christensdatter, enke, 83½, Fjellerup Mark. Boelsmand Anders Madsen
1876, 1608, 2108, Sevrine Mathea Nielsen, 17, datter af gaardmand Hans Nielsen, Sletterødgaard
1876, 1309, 1909, Sidse Marie Rasmusdatter, enke, 86, Fjellerup. Husmand Jens Christoffersen
1876, 1609, 2109, Karen Dorthea Gustavsen, ugift, 38½. Født 1838 Fjelsted. Datter af husmand og væver Gustav Larsen af Fjelsted
1876, 2809, 0410, Anneken Nielsdatter, 51, Fjelsted. Gaardmand Hans Jørgen Larsen
1876, 0210, 0710, Karen Nielsdatter, enke, 79, Rydskov. Husfæster Niels Johannessen
1876, 0610, 1310, Ane Marie Rasmusdatter, enke, 61 og 3 maaneder, Herredsbrohuset, Fjellestup. Husmand Hans Christiansen
1876, 2211, 2811, Laurentine Jensen, 7 maaneder, datter af husmand Jens Andersen, Fjelsted
1877, 2401, 2901, Gertrud Andersdatter, 60½, Sletterød. Født 24.6.1816 i Tøvringe, Sønder Broby Sogn. Husmand Jens Pedersen
1877, 0502, 1202, Anne Cathrine Pedersen, 42½, Billesbølle Mark. Født 24.8.1837 i Klokkerholm. Husmand Frederik Jensen
1877, 2002, 0103, Marie Andersdatter, enke, 79, Billesbølle Mark. Født 18.2.1798 i Baaring. Husmand Niels Jørgensen
1877, 2802, 0603, Marie Hansen, 8 maaneder, datter af husmand Hans Jørgen Hansen, Fjelsted. Født 4.7.1876
1877, 1703, 2303, Christiane Pedersen, 3½, datter af husmand Søren Pedersen, Fjelsted. Født 9.9.1873
1877, 2003, 2603, Anne Rasmusdatter, enke, 59 og 9 maaneder, Fjellerup. Født 5.6.1816. Skomager Lars Andersen
1877, 2904, 0405, Maren Pedersdatter, enke, 88, Sletterød. Født Maj 1789 i Ørslev Sogn. Husmand Peder Stensen
1877, 0206, 0906, Laura Vilhelmine Christine Birtha Mathiasen, 6, datter af indsidder Hans Mathiasen, Fjelsted Mark. Født 1.4.1871 i Graderup, Brænderup Sogn
1877, 0206, 0706, Karoline Lovise Rasmussen, 15 dage, datter af sadelmager Rasmussen, Fjelsted. Født 18.5.1877
1877, 2807, 0508, Sevrine Kirstine Pedersen, 6 dage, datter af husmand Anders Pedersen, Billesbølle Mark. Født 22.7.1877
1877, 1908, 2408, Christiane Jensdatter, enke, 79, Billesbølle. Født Maj 1798 i Fjellerup. Gaardmand Rasmus Hansen
1877, 1409, 1909, Cathrine Andersen, 15, datter af væver Peder Andersen, Billesbølle Mark. Født 4.2.1862 i Rørup
1877, 1809, 2409, Ane Hansdatter, enke, 96½, Vedelshave. Født April 1781 i Baaring. Husmand Hans Jørgensen
1877, 2409, 2909, Ane Nielsdatter, enke, 80, Aalund. Født 1797 i Haarslev
1877, 0910, 1510, Karen Hansen, 5 maaneder og 7 dage, datter af husmand Jens Madsen, Fjelsted. Født 16.5.1877
1877, 0910, 1510, Kirsten Larsdatter, enke, 82, paa Aalund. Født 1795 i Haarslev
1877, 0611, 1011, Maren Kirstine Nielsen, 36, Fjelsted Mark. Født 17.11.1841 i Baaring. Husmand Rasmus Andersen
1877, 2811, 0512, Sanne Kirstine Hammerich Knudsen, 1, datter af gaardmand Knud Justesen, Billesbølle. Født 9.10.1876 Billesbølle
1877, 2412, 3112, Maren Hansdatter, 60½, Fjelsted. Født 3.5.1817 i Nørre Broby. Gaardmand Anders Hansen
1878, 0503, 1103, Gjertrud Marie Nielsen, 3, datter af gaardmand Anders Nielsen, Padesøbjerg. Født 26.2.1875 i Padesøbjerg
1878, 0104, 0604, Hektorine Vilhelmine Larsen, 23, Fjelsted Mark. Født 15.3.1855 i Odense. Boelsmand Hans Jensen
1878, 1804, 2304, Anne Sophie Jørgensdatter, 51, Fjellerup. Født 17.7.1821 paa Frøbjerg Mark. Husmand Lars Hansen
1878, 2305, 2905, Marie Jørgensdatter, enke, 75, Fjelsted. Født Marts 1803 i Vesterballegaard, Gjelsted Sogn. Gaardejer Christian Hansen
1878, 3007, 0508, Anne Kirstine Hansen, 12, datter af indsidder Niels Hansens enke, Fjelsted Mark. Født 4.6.1866 Fjelsted Mark
1878, 2809, 0410, Anne Marie Helene Johanne Lysholt, 2 og 2 maaneder, datter af Karen Dorthea Stegmann, Odense. Født 9.7.1876 i Tommerup
1878, 1010, 1710, Ane Kirstine Rasmusdatter, enke, 81, Fjelsted. Født Januar 1797 i Udby Sogn. Husmand Lars Jørgensen
1878, 2011, 2711, Dorthea Marie Petersen, 1 maaned og 20 dage, datter af husmand Ditlev Petersen, Fjellerup Mark. Født 1.10.1878
1878, 2411, 2911, Dødfødt pige, datter af husmand Jens Christensen, Fjelsted Mark
1878, 1012, 1612, Anna Mathilde Hansen, 9 maaneder, datter af gaardmand Hans Hansen, af Fjelsted. Født 26.3.1878
1879, 1202, 1902, Kirstine Marie Hansdatter, ugift fruentimmer, 67, Fjellerup. Født 5.4.1812 i Fjellerup
1879, 2503, 0104, Karen Hansen, 14, datter af husmand Hans Jørgen Hansen, Fjelsted. Født 18.2.1865 i Fjelsted
1879, 2603, 0204, Maren Ditlevsdatter, enke, 73, Fjellerup. Født 18.6.1806 i Aalsbo. Husmand Søren Madsen
1879, 2905, 0406, Nielsine Cathrine Pedersen, 24. Født 5.7.1855 paa Billesbølle Mark. Datter af husmand Peder Nielsen, Billesbølle
1879, 0106, 0706, Anne Marie Jacobsdatter, enke, 85, Billesbølle Mark. Født 9.5.1794. Husmand Lars Pedersen
1879, 0606, 1206, Emma Emilie Jensen, 26, datter af kjøbmand Jensen, Billesbølle Mark. Født 30.6.1864 paa Billesbølle Mark
1879, 0107, 0707, Maren Hansine Bertha Kirstine Jensen, 4, datter af boelsmand Hans Jensen, Fjelsted Mark. Født 15.7.1875 sammesteds
1879, 2908, 0309, Dorthea Magdalene Hansen, 1 maaned, datter af gaardmand Jørgen Jensen Hansen, Lykkegaard. Født 21.7. sammesteds
1879, 2309, 2909, Karoline Mariane Christiansen, 32. Født 1.2.1847 i Kjøbenhavn. Datter af ugift Mette Kirstine Christiansdatter, Billesbølle
1879, 2812, 03011880, Karen Hansdatter, enke, 69. Født 25.10.1810 i Balslev. Husmand David Rasmussen
1880, 1301, 2001, Anne Marie Andersen, 7, datter af husmand Niels Andersen, Billesbølle Mark. Født 12.11.1872 paa Billesbølle Mark
1880, 2704, 0205, Anne Marie Andersen, 3 maaneder, datter af husmand Niels Andersen, Billesbølle Mark. Født 13.1.1880
1880, 1805, 2305, Maren Kirstine Larsen, 1 maaned, datter af indsidder Jens Larsen, Vindebjerg Fattighus. Født 23.4.1880
1880, 0710, 1310, Johanne Bertelsdatter, enke, 79, af Søllested. Født 1801 i Ørsted. Husmand Christen Hansen
1880, 0310, 0910, Karen Marie Hansdatter, enke, 76, af Gildebrohus. Født 18.4.1804. Husmand Hans Jørgensen
1880, 2510, 2910, Fro Astrid Holm, 4 maaneder, datter af skolelærer og kirkesanger K. M. Holm. Født 25.6.1880 i Fjelsted
1880, 0711, 1211, Martha Marie Madsen, 3½, datter af husfæster Mads Madsen, Fjellerup Mark (Lille Skydebjerg). Født 23.4.1877 paa Fjellerup Mark
1880, 2111, 2911, Johanne Marie Christiansen Kam, 40. Født i Fjelsted. Datter af gaardmand Christian Kam, Fjelsted
1880, 2512, 3112, Dorthe Cathrine Jensdatter, 78, Fjelsted. Født 1802 i Harrendrup. Aftægtsmand Hans Jespersen
1880, 2612, 04011881, Anne Dorthea Larsen, 21. Født 7.11.1859 i Fjelsted. Datter af gaardmand Lars Larsen, Fjelsted
1880, 2712, 03011881, Karen Jørgine Rasmine Bernth Rasmussen, 15, datter af drejer Anders Rasmussen, Fjelsted Mark. Født 9.12.1865 paa Fjelsted Mark
1880, 2712, 05011881, Anne Marie Nielsen, 33, Fjelsted Mark. Født 12.9.1847 i Harrendrup. Indsidder Hans Mathiasen
1881, 1002, 1802, Anne Sophie Hjæresen, 29. Født 27.6.1851 i Bogense. Datter af husmand Hans Hjæresens enke, Fjellerup Mark
1881, 1904, 2704, Maren Cathrine Hansdatter, enke, 67, af Fjelsted. Født 1813 i Skovshøjrup. Fhv. boelsmand Niels Larsen
1881, 2304, 3004, Ane Poulsdatter, enke, 86½, af Fjelsted. Født 4.10.1794 paa Fjelsted Mark. Fhv. gaardmand Hans Jørgensen
1881, 1805, 2505, Christine Rasmine Pedersen, 7, datter af gaardmand Christen Pedersen, Fjelsted. Født 29.4.1874 i Fjelsted
1881, 2805, 0306, Dorthe Marie Hansdatter, enke, 75, af Billesbølle. Født 1.8.1806 i Særslev Sogn. Husmand Anders Rasmussen
1881, 0306, 0906, Andrea Cathrine Marie Rasmussen, 13, datter af husmand Anders Rasmussen, Fjelsted Mark. Født 15.3.1868 sammesteds
1881, 1506, 2206, Christine Marie Olsen, 28½, Fjelsted. Født 6.10.1852 i Kolding. Husmand Anders Jacobsen
1881, 0907, 1307, Karen Johanne Andersen, 16, datter af husmand Niels Andersen, Billesbølle Mark. Født 21.8.1865 sammesteds
1881, 2307, 2807, Karen Marie Hansen, 34, Fjelsted Mark. Født i Indslev. Husmand Christian Bang
1881, 0708, 1208, Karen Knudsdatter, 70 og 9 maaneder, Dødmandshus, Sletterod Mark. Født 11.11.1810 i Skydebjerg Sogn. Husmand Peder Chr. Madsen
1881, 2108, 2608, Elise Marie Pedersen, 4, datter af smed Mads Pedersen, i Sletterød. Født 12.4.1877
1881, 2809, 0410, Frederikke Louise Jensen, 29, i Fjelsted. Født 19.9.1852 i Vejle. Skolelærer Holm
1881, 0710, 1310, Christiane Jørgensen, 26 og 3 maaneder, i Fjelsted. Født 2.6.1855 i Stegsted. Gaardejer Jens Olsen
1881, 0810, 1210, Ane Christine Pedersen, 1 og 9 maaneder, datter af ugift Rasmine Jensine Caroline Hansen, i Fjellerup. Født 8.1.1880 i Harrendrup, Mosegaards Smedie
1881, 1010, 2210, Thrine Marie Andersen, 7½, datter af husmand og murer Anders Andersen, paa Fjellerup Mark. Født 2.2.1874
1882, 2102, 2602, Johanne Andersen, 8 maaneder, datter af væver Peder Andersen, Fjelsted Mark. Født 8.7.1881 sammesteds
1882, 2203, 2803, Karen Dorthea Sørensen, 37, Fjelsted. Født 25.5.1845 i Asperup. Gaardmand Hans Juel Christiansen
1882, 1505, 1805, Ane Margrethe …, 4 maaneder, datter af pige Maren Kirstine Jørgensen, Billesbølle Mark. Født 4.1.1882 paa Harrendrup Mark
1882, 2105, 2905, Emma Emilie Pedersen, 9 maaneder, datter af husmand Lars Pedersen, paa Billesbølle Mark. Født 5.8.1881
1882, 0606, 1206, Kirsten Hansdatter, enke, 82, Bødkerlund. Født 23.1.1800 i Ørslev Sogn. Gaardmand Lars Ditlevsen
1882, 0107, 0607, Anne Cathrine Madsdatter, enke, 84, Billesbølle Mark. Født 16.11.1797 i Harritslev, Skovby Sogn. Husmand Anders Pedersen
1882, 2207, 2707, Gjertrud Marie Poulsdatter, enke, 71, af Nordre Padesøbjerg. Født 26.8.1810 i …strup, Særslev Sogn
1882, 2509, 3009, Maren Jensdatter Holm, ugift fruentimmer, 65, af Fjelsted. Født 3.8.1817 sammesteds
1882, 0410, 0710, Karen Dorthea Hansen, ugift, 20. Datter af gaardmand Niels Hansen, Fjelsted. Født 8.6.1862 sammesteds
1882, 1510, 2110, Ane Cathrine Sørensen, 46, Fjelsted. Født 15.2.1836 i Fjelsted. Gaardmand Niels Hansen
1882, 2611, 0212, Kirstine Knudsdatter, enke, 75½, paa Fjelsted Mark. Født 27.2.1807 Billesbølle Mark. Husmand Poul Jespersen
1882, 2511, 0212, Maren Jacobsen, enke, 82, Drigstrup v. Kjerteminde. Født 1800 i Beldringe, Lunde Sogn. Gaardmand Peder Madsen, Sletterødgaard
1882, 0412, 1112, Maren Kirstine Hansen, 34. Født 12.7.1848 i Fjelsted. Datter af afdøde gaardmand Hans Jørgen Larsen, Fjelsted
1882, 1812, 2312, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Jørgensen, Fjelsted Mark
1883, 0301, 1001, Nielsine Rasmussen, ugift, 55, af Fjelsted. Født 25.5.1827 i Fjelsted
1883, 0801, 1601, Magdalene Dorthea Hansen, ½, datter af gaardmand Jørgen Jensen Hansen, Lykkegaard. Født 5.7.1882
1883, 0801, 1301, Mette Kirstine Kristiansdatter, 59, Billesbølle Mark. Født 26.3.1823 sammesteds. Indsidder Hans Emilius Christiansen
1883, 1402, 1902, Maren Mathea Pedersen, 5 uger, datter af væver Lars Pedersen, Rydskov. Født 9.1.1883 sammesteds
1883, 2604, 0105, Oline Kirstine Rasmussen, 8 maaneder, paa Billesbølle Mark, datter af ugift Jensine Lund, af Sletterød. Født 19.8.1882 i Vissenbjerg Sogn
1883, 0905, 1605, Ane Margrethe Thrane, enke, 69, af Fjellerup Mark. Født 3.9.1813 i Bogense. Husmand Hans Hjæresen
1883, 1705, 2205, Anna Christiansen, 2, datter af husmand Christian Drejer, af Billesbølle Mark. Født 28.2.1881 i Ejby
1883, 1206, 1806, Ane Pederlene Larsdatter, enke, 80, af Baaring. Født 27.1.1803 i Brangstrup, Nørre Aaby Sogn. Gaardmand Jens Christensen
1883, 0107, 0507, Maren Hansen, enke og aftægtskone, 83, opholdt sig for tiden hos husmand Hans Rasmussen, Sletterød Mark. Født 1799 i Rold. Gaardmand Rasmus Jørgensen, i Rold, Vissenbjærg Sogn
1883, 2808, 0309, Cathrine Marie Poulsdatter, enke, 71, af Fjelleruplund. Født 14.5.1812 sammesteds. Gaardmand Peder Nielsen
1883, 0210, 0610, Maren Nicoline Andersen, 13, datter af husmand Niels Andersen, paa Billesbølle Mark. Født 14.6.1870 sammesteds
1883, 3010, 0511, Karen Larsdatter, 75, af Fjelsted. Født 26.10.1808 sammesteds. Aftægtsmand Hans Jørgensen Trydemand
1884, 2401, 3001, Ane Cathrine Nielsdatter, enke og aftægtskone, 66, Billesbølle Mark. Født 19.8.1818 i Sletterød. Husmand Lars Vilhelmsen
1884, 1402, 2202, Ane Marie Pedersdatter, 67, Billesbølle Mark. Født 13.8.1816 i Gjelsted Taarup
1884, 2504, 0305, Karen Andersdatter, 76, Fjelsted Mark. Født 22.5.1807. Husmand Hans Madsen
1884, 0806, 1306, Ane Kirstine Nielsen, 35, Billesbølle Mark. Født 11.11.1848 i Orte Sogn. Husmand Christian Drejer
1884, 2106, 2806, Bodil Marie Jørgensen, enke, 72, paa Fjelsted Mark. Født 11.1.1812 i Fjelsted. Væver Lars Nielsen
1884, 2607, 3007, Ane Kirstine Hansen, 28. Født 21.5.1856 i Fjelsted. Datter af afdøde husmand Hans Jørgen Hansen, Fjelsted Mark
1884, 2807, 0208, Ane Marie Sørensen, ugift, 53, opholdt sig i Kasmoselund. Født 10.9.1831 i Musbæk. Datter af boelsmand Søren Hansen af Musbæk
1884, 1210, 1810, Karen Dorthea Hansen, 43, Billesbølle Mark. Født 31.1.1841 i Rørup Sogn. Husmand Rasmus Hansen
1884, 1612, 2212, Johanne Marie Larsen, 4 maaneder, datter af husmand Jens Larsen, i Fjelsted. Født 11.8.1884 sammesteds
1885, 1101, 1901, Maren Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 86, Dødmandshus. Født 1.4.1798 i Skovlund, Haarslev Sogn. Aftægtsmand Mads Jørgensen
1885, 0702, 1402, Marie Elisabeth Meibom, 76, af Fjelsted Mark. Født 22.6.1808 i Kiel. Husmand Lars Hansen
1885, 1704, 2304, Anne Marie Hansdatter, 79, Fjelsted. Født 5.5.1805 i Rørholmshus, Billesbølle Mark. Husmand Mads Madsen
1885, 1405, 2005, Ane Mathiasdatter, enke, 75, af Fjelsted. Født 1.4.1810 i Fjelsted. Husmand Mads Andersen
1885, 0406, 1006, Frederikke Louise Hansine Jensen, 4 maaneder, datter af ugift Anne Rasmine Rasmussen, af Fjelsted. Født 30.1.1885 i Skovby Sogn
1885, 2905, 0306, Anna Hansine Christine Hansen, 10 maaneder, datter af gaardmand Rasm. Hansen, Sønder Padesøbjerg. Født 8.7.1884 sammesteds
1885, 1006, 1506, Anna Cecilie Maren Johansen, 3, datter af husmand og kjøbmand Svend Erik Johansen, i Fjelsted. Født 6.1.1882 sammesteds
1885, 1006, 1806, Karen Kirstine Nielsen, 12, datter af husmand Mathias Nielsen, Billesbølle Mark. Født 20.9.1872 paa Skalbjerg Mark, Vissenbjerg Sogn
1885, 1008, 1408, Anne Frandsen, 54, Sletterødgaard. Født 5.9.1830 i Aarslev. Gaardmand Hans Nielsen
1885, 1708, 2208, Maren Pedersdatter, enke, 70, i Sletterød. Født 10.2.1815 i Sletterød. Husmand Knud Pedersen
1885, 1509, 2209, Ane Kirstine Madsdatter, 63, Billesbølle Mark. Født 18.3.1822 i Vejlby. Husmand Poul Rasmussen
1885, 0210, 0910, Karen Pedersen, 40, Fjellerup Mark. Født 27.1.1845 i Skrillinge, Causlunde Sogn
1885, 2111, 2811, Mette Rasmusdatter, 64, Billesbølle Mark. Født 12.6.1821 i Dreslette. Husmand Jens Rasmussen
1885, 1012, 1712, Ane Cathrine Nyeland Kabbel, enke, 78, af Gildebro Mølle. Født 1.1.1807 i Holstebro. Gaard- og mølleejer Burchard Frederik Christian Heering
1885, 1612, 2312, Karen Marie Pedersdatter, enke, 71, Skydebjerggaard. Født 5.12.1814 i Blanke, Roerslev Sogn. Gaardejer P. Larsen
1885, 3112, 06121886, Christine Jacobine Junge, 14, datter af husmand Simon L. Junge, paa Fjelsted Mark. Født 24.3.1871 sammesteds
1886, 0903, 1503, Kirsten Jensdatter, 64, Fjelsted. Født 11.6.1821 i Ladegaard, Orte Sogn. Gaardmand Anders Hansen
1886, 3005, 0206, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Jørgen Andersen, Fjelsted Mark
1886, 3107, 0508, Sophie Jeppesdatter, 61, Fattighuset. Født 1.4.1825 i Skovby. Husmand Hans Emilius Christiansen
1886, 1609, 2109, Ane Jeppesdatter, enke, 66, af Fjelsted. Født 2.6.1820 i Højen ved Vejle. Smed Jørgen Nielsen
1886, 2509, 3009, Mathilde Hansen, ½, datter af husmand Anders Hansen, Billesbølle Mark. Født 24.3.1886 sammesteds
1886, 0412, 1012, Maren Larsen, 54, Fjelsted Mark. Født 28.10.1832 paa Billesbølle Mark. Husmand Simon Ludvig Junge
1887, 2402, 0403, Dorthea Jørgensdatter, enke, 71, Fjellerup Mark. Født 27.2.1815. Husmand Peder Rasmussen
1887, 0303, 0903, Anne Marie Jacobsdatter, 72, Sletterød Mark. Født 1.11.1814 paa Billesbølle Mark. Husmand Hans Findsen
1887, 2703, 0404, Anne Hansdatter, 67, Fjelsted Mark. Født 4.6.1819 i Fjelsted. Husmand Peder Pedersen
1887, 1904, 2504, Karen Hansdatter, enke, 75, af Fjelsted. Født 27.10.1812 i Vedelshave, Asperup Sogn. Snedker Hans Peder Hartvig Raffenberg
1887, 3007, 0508, Karen Dorthea Nielsdatter, enke, 91, af Sletterød. Født 20.12.1795 i Fjellerup. Gaardmand Rasmus Christensen
1887, 0810, 1410, Birthe Lorentzdatter, 69, af Fjelsted. Født 30.4.1818 paa Ejbv Mark. Husmand Mads Knudsen
1887, 1512, 2112, Christiane Mikkelsen, 14, datter af husmand Jørgen Mikkelsen, i Fjelsted. Født 4.4.1873 sammesteds
1888, 2201, 2701, Dødfødt pige, datter af indsidder Mads Christian Madsen, Fjellerup
1888, 1702, 2302, Kirsten Pedersdatter, enke, 78, Rydskov. Født 1810 i Rørup Sogn. Husmand Hans Larsen
1888, 1904, 2604, Birthe Cathrine Jørgensdatter, enke, 72, Harrendrup. Født 19.12.1815 i Skaadstrup, Ore Sogn. Husmand Niels Rasmussen
1888, 2804, 0405, Ane Nielsen, 55, af Fjelsted. Født 6.12.1832 paa Fjelsted Mark. Husmand Jørgen Mikkelsen
1888, 0805, 1405, Marie Gregersdatter, enke, 71, Sletterød Mark. Født 3.5.1817 i Kjerte Sogn. Husmand Hans Nielsen
1888, 0606, 1106, Else Karen Marie Larsen, 4 maaneder, datter af gaardejer Lars Peder Larsen, af Skydebjerggaard. Født 31.1.1888 sammesteds
1888, 1711, 2411, Karen Hansen, 46, Fjelsted. Født 21.9.1842 sammesteds. Gaardmand Niels Nielsen
1888, 1911, 2611, Ane Cathrine Henriksdatter, enke, 83, Billesbølle Mark. Født 5.3.1805 i Fjelsted. Fattiglem Rasmus Jensen, paa Aalund
1889, 1101, 1801, Pouline Henriksen, enke, 53, i Fjellerup. Født 15.12.1835 i Harrendrup. Boelsmand Lars Jørgensen (Fallemann)
1889, 0802, 1502, Christine Larsen, 1, datter af husmand Lars Hansen, i Fjellerup. Født 30.6.1887 sammesteds
1889, 1304, 2004, Magdalene Hansdatter, 63, Lille Padesøbjerg. Født 18.11.1825 i Vissenbjerg. Gaardmand Anders Andersen
1889, 2605, 3105, Karen Marie Hansdatter, fattiglem, 70, paa Aalund. Født 7.6.1818 paa Fjelsted Mark
1889, 2705, 0306, Mette Kirstine Andersen, enke, 91, af Sletterød. Født 18.6.1797 i Hønnerup, Gjelsted Sogn. Landmaaler Niels Olsen
1889, 0906, 1506, Bodil Kirstine Pedersen, 40, Billesbølle Mark. Født 9.1.1849 i Nørre Lyndelse Sogn. Husmand Jørgen Nielsen
1889, 1906, 2506, Karen Marie Hansen, 11 maaneder, datter af husmand Lars Jørgen hansen, Sletterød Mark. Født 2.7.1888 sammesteds
1889, 0107, 0607, Jensine Pedersen, 2, datter af pige Laurine Hansine Larsen, Vejlby Sogn. Født 20.1.1887 i Vejlby Skov. I pleje hos husmand Erik Jørgensen, Fjelsted Mark
1889, 1707, 2307, Anne Marie Nielsdatter, enke, 77, Billesbølle Mark. Født 17.8.1811 paa Gastrup Mark. Husmand Lars Madsen
1889, 2711, 0312, Jenny Annine Nielsen, 1 dag, datter af husmand Marius Sørensen Nielsen, i Fjellerup. Født 25.11.1889 sammesteds
1889, 0612, 1412, Karen Rasmussen, 55, Fjellerup Skov. Født 28.11.1834 i Jordløse. Husmand Anders Hansen
1890, 0602, 1202, Karen Klausen, 12, steddatter af husmand Christian Drejer, Billesbølle Mark. Født 19.2.1877 i Barløse
1890, 0602, 1302, Anne Dorthea Andersen, 54, Bødkerlund. Født 22.2.1835 i Rydskov. Gaardmand Niels Larsen
1890, 1303, 2003, Dorthe Nielsdatter, enke, 79, af Fjelsted. Født 16.3.1810 i Fjelsted. Gaardmand Hans Andersen
1890, 1903, 2603, Anne Dorthea Hansdatter Brükmand, 72, Fjelsted. Født 13.4.1817 i Harrendrup. Gaardmand Rasmus Jørgensen
1890, 2403, 3103, Sara Kirstine Jørgensen, enke, 63, Fjelsted Møllegaard. Født 21.1.1827 i Veflinge. Gaardmand Niels Møller
1890, 0804, 1504, Maren Pedersdatter, tjenestetyende, 72, hos gaardmand hans Jørgensens børn, i Fjelsted. Født 13.5.1817 i Aalsbo
1890, 1504, 2104, Klara Johanne Christiansen, 1½ maaned, datter af murer Niels Christiansen, af Sletterød. Født 1.3.1890 sammesteds
1890, 2304, 3004, Karen Kirstine Nielsen, 30, Fjelsted. Født 3.8.1859 sammesteds. Boelsmand Jens Jørg. Nielsen
1890, 2006, 2706, Kirstine Marie Hanne Larsen, 3½ maaned, datter af pige Marie Kirstine Larsen, Billesbølle Mark. Født 27.2.1890
1890, 2107, 2807, Marie Kirstine Larsen, 20. Født 24.12.1869 Billesbølle Mark. Plejedatter af husmand Rasm. Jensens enke, Billesbølle Mark
1890, 3007, 0508, Ella Johanne Hansen, 2 maaneder, datter af ugift Anne Hansen Mariuslund, Fjelsted. Født 24.5.1890 sammesteds
1890, 0811, 1411, Maren Cathrine Hansen, 50, Fjellerup Mark. Født 13.8.1840 i Fjellerup. Murer Anders Andersen
1890, 1312, 1912, Jenny Marie Christine Hansen, 3, datter af snedker Christian Hansen, af Fjellerup Mark. Født 17.2.1887 sammesteds
1890, 2612, 3012, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Jørg. Larsens enke, Fjelsted
1890, 2412, 3112, Maren Larsdatter, 70, Fjellerup. Født 28.1.1820 sammesteds. Gaardmand Niels Jørgen Rasmussen
1891, 0701, 1401, Anna Rasmine Jensen, 23, Fjellerup. Født 22.3.1867 i Ejby. Gaardmand Jørgen Madsen Hansen
1891, 2201, 3001, Christiane Olsen, 32, Billesbølle Mark. Født 18.2.1858 i Aalsbo, Rørup Sogn. Husmand Rasmus Jensen
1891, 1402, 2102, Kirsten Rasmusdatter, enke og fattiglem, 90, paa Aalund. Født 14.8.1800 i Harrendrup. Husmand Hans Hansen, Fjelsted
1891, 2803, 0404, Karen Jørgensen, 46, Fjelsted. Født 20.8.1844 i Søsøby. Gaardmand Jens Olsen
1891, 1704, 2304, Anne Andersdatter, enke, 70, af Fjelsted. Født 21.12.1820 paa Harrendrup Mark. Husmand Jørgen Rasmussen
1891, 2706, 0407, Bodil Marie Martinusdatter, enke, 86, af Sletterød. Født 22.5.1805 i Harrendrup. Gaardmand Anders Andersen
1891, 0307, 0807, Maren Christine Rasmine Hansen, 14, datter af træskomand Niels Hansen, Fjellerup. Født 12.5.1877 i Harrendrup
1891, 0108, 0708, Jensine Marie Rasmussen, 19. Født 26.11.1871 i Fjelsted. Stedsatter af gaardmand Mikkel Hansen i Fjelsted
1891, 1108, 1408, Maren Frederikke Madsen, datter af skrædder Fr. Chr. Ludv. Madsen. Født 11.8.1891 i Fjelsted
1891, 3008, 0509, Karen Marie Jensdatter, 66, Fjelsted Mark. Født 11.3.1825 i Bred. Husmand Andreas Eggertsen
1891, 1911, 2511, Elisabeth Hansdatter, i Sletterød. Født 3.12.1813 paa Billesbølle Mark. Husmand og (aftægtsmand) Jørgen Rasmussen
1891, 2511, 0112, Olga Jensen, 21. Født 12.4.1870 Billesbølle. Datter af købmand H. Jensen, Billesbølle
1891, 2611, 0212, Anne Marie Rasmussen, 55, Fjellerup. Født 1.5.1856. Indsidder Knud Christian Jensen
1891, 0412, 1112, Maren Olsdatter, enke, 72, af Fjelsted. Født 17.10.1818 i Fjelsted. Gaardmand Hans Poulsen
1891, 1412, 1912, Johanne Christensdatter, 77, Fjellerup. Født 1814 i Haarby. Aftægtsmand Peder Sørensen
1891, 2012, 2412, Caroline Christensdatter, enke, 66, paa Fjelsted Mark. Født 25.11.1825 i Brenderup. Fhv. boelsmand Anders Poulsen
1891, 2712, 02011892, Marie Sophie Nielsen, 56, Billesbølle. Født 19.2.1838 i Rørup Sogn. Væver Peder Andersen
1891, 2812, 04011892, Karen Rasmusdatter, enke, 74, af Fjelsted. Født 11.8.1817 i Kjærum Sogn. Husfæster Niels Andersen