Gamborg, 1853-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1853-1891, Gamborg sogn, Vends herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1853, 1502, 2102, Niels Hansen,2, søn af indsidder Hans Nielsen Skrædder. Født i Gamborg
1853, 2103, 2903, Jørgen Jørgensen, aftægtsmand, 86, paa Gamborg Mark
1853, 2005, 2605, Mads Jørgensen, ungkarl, 23
1855, 0902, 1902, Anders Olsen, aftægtsmand, 81½, Gamborg
1855, 2108, 2708, Hans Andersen, ungkarl, 20½. Søn af gaardfæster og … Anders Larsen af Gamborg Mark
1856, 2302, 2902, Rasmus Jørgensen, aftægtsmand, 82, i Gamborg
1856, 1909, 2609, Johan Øreders Høgh, sognepræst, 82
1856, 2111, 2911, Niels Christophersen, huusmand, 53½, paa Gamborg Skov
1857, 2606, 0107, Jens Madsen, aftægtsmand, 63, hos huusmand Jens Rasmussen i Gamborg
1857, 1808, 2308, Anders Madsen, 1, søn af gaardmand Mads Rasmussen
1857, 1610, 2310, Lars Rasmussen, gaardfæster, 45
1858, 0906, 1606, Mads Rasmussen, gaardfæster, 46
1859, 3004, 0605, Hans Hansen, almisselem under Causlunde, 79½, opholder sig hos sønnen i Gamborg
1859, 0405, 1005, Lars Jørgensen, gaardfæster, 74½, i Gamborg
1861, 0108, 0608, Hans Jakob Hansen, 4 dage, søn af indsidder Hans Nielsen
1862, 0312, 1112, Niels Madsen, aftægtsmand, 74, paa Gamborg Mark
1862, 1512, 2112, Jørgen Jørgensen, 1 dag, søn af huusfæster og væver Mads Jørgensen
1863, 2912, 04011863, Jørgen Madsen, aftægtsmand, 82, i Gamborg
1863, 0801, 1301, Jørgen Jensen Jørgensen, 3 uger, søn af Ane Marie Jensen
1863, 1405, 2205, Mads Andersen, gaardfæster, 58, i Gamborg
1863, 2508, 3108, Hans Larsen, gaardfæster, 60, i Gamborg
1863, 1412, 1912, Hans Larsen, huusmand, 68, i Gamborg
1864, 0507, 1107, Hans Rasmussen, 8, søn af gaardfæster Rasmus Larsen
1864, 1007, -, Rasmus Jørgen Christiansen, 11, stedsøn af huusmand Rasmus Jørgensen, af Skovshøjrup, tjenestesteds hos Mads Nielsen i Gamborg
1864, 1808, 2208, Rasmus Madsen, 17, stedsøn af gaardfæster Christen Jørgensen
1865, 0502, 1102, Mads Jørgen Olsen, 1 og 9 maaneder, søn af gaardfæster Ole Andersen
1865, 1605, 2205, Niels Jørgensen, aftægtsmand, 72, paa Gamborg Skov
1865, 0211, 0711, Rasmus Hansen, 4, søn af indsidder Hans Hansen, i Gamborg
1866, 2911, 0212, Ole Henrik Jensen, 11 dage, søn af indsidder Rasmus Jensen, i Gamborg
1867, 2701, 0402, Mads Larsen, 39. Søn af gaardfæster Lars Madsen i Gamborg
1867, 1202, 1902, Jens Henrik Rasmussen, husfæster og smed, 56½, i Gamborg
1867, 2502, 0403, Anders Jørgen Madsen, ½, søn af gaardfæster Anders Madsen, i Gamborg
1867, 1107, 1707, Lars Madsen, gaardfæster, 71, i Gamborg
1867, 1107, 1607, Anders Hansen, huusfæster, 64, i Gamborg
1867, 1911, 2511, Rasmus Hansen, aftægtsmand, 79, i Gamborg
1868, 0905, 1605, Anders Larsen, gaardfæster, 67, Gamborg Margaard
1869, 0309, 0809, Hans Hansen, 4 maaneder, søn af ugift Johanne Katrine Hansen, i Gamborg
1870, 0702, 1202, Hans Madsen, ½, søn af gaardfæster Anders Madsen, i Gamborg
1871, 0201, 0701, Niels Rasmussen, almisselem, 85, i Gamborg
1871, 1404, 1904, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Anders Larsen
1871, 1010, 1610, Niels Nielsen, aftægtsgaardmand, 55, i Gamborg
1872, 1102, 1902, Niels Hansen, gaardfæster, 74, i Gamborg
1873, 1304, 1804, Hans Jørgen Andersen, 5 maaneder, søn af gaardfæster Johannes Andersen
1873, 0906, 1306, Jens Hansen Pedersen, 2 dage, søn af gaardfæster Jørgen Pedersen
1873, 2611, 0512, Hans Hansen, gaardfæster, 62, paa Gamborg Mark
1875, 0601, 1101, Niels Jørgensen, almisselem, 82 og 3 maaneder, i Gamborg
1875, 0603, 1203, Jens Jepsen Lind, 7 og 9 maaneder, søn af husfæster Hans Olufsen Lind, i Gamborg
1875, 2103, 2703, Niels Pedersen, aftægtsgaardejer, 80, paa Gamborg Mark
1875, 2210, 2910, Anders Bertelsen, tjenestekarl, 24, i Gamborg. Søn af Bertel Andersen
1875, 1010, 3110, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Christen Madsen, i Holmegaard
1877, 0811, 1411, Christian Fangel Brorson, 22, boende hos læreren i Gamborg. Søn af pastor emer. M. C. Brorson
1878, 1304, 2004, Jens Rasmussen, husfæster, 74, i Gamborg
1878, 3107, -, Peter Holger Christen Fischer, 73, levende hos sønnen forpagter R. Fischer, i Gamborg Præstegaard
1880, 0406, 1106, Hans Madsen, gaardfæster og sognefoged, 66, i Gamborg
1880, 1107, 1507, Sofus Madsen, dugmagersvend, 34, formentlig af Kh… (død i Kjerlingberg Arresthus)
1881, 1209, 1909, Eskild Jensen, enkemand og aftægtsmand, 89, hos svigersønnen Hans Gormsen, i Gamborg
1881, 2610, 3110, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Kristoffer Nielsen og Karen Kirstine Pedersen, paa …
1882, 0112, 0912, Hans Jørgensen, enkemand og forhen gaardfæster, 82, boende hos sin svigersøn sognefoged Johannes Andersen
1882, 1612, 2112, Niels Andersen Husby, enkemand og almisselem, 79, paa Fælledhaab, Vejlby Sogn
1883, 2605, 0106, Ole Andersen, gaardfæster, 70, i Gamborg
1883, 0910, 1510, Hans Simon Hansen, mursvend, 23. Søn af gaardmand Hans Clausen, Vestergaard
1884, 0602, 0902, Rasmus Jørgen Rasmussen, 2 dage, søn af gaardfæster Jørgen Rasmussen og Ane Johanne Jørgensen, i Gamborg
1884, 1609, 2009, Anders Andersen, husejer og væver, 67
1885, 1101, 1701, Mads Nielsen, gaardfæster, 65, paa Gamborg Mark
1885, 2501, 3001, Hans Peter Mathiesen, 14, søn af fisker Hans Mathiesen af Fredericia, og tjenende hos gaardfæster Ole Andersens enke, i Gamborg
1885, 2501, -, Rasmus Peter Jensen, smedelærling, 18, i Gamborg. Søn af slagter Joh. Madsen Jensen, i Indslev
1885, 0709, 1209, Hans Hansen, gaardfæster, 40, i Gamborg
1886, 2102, 2702, Rasmus Christiansen Fischer, forpagter, 50, af Gamborg Præstegaards Jorder
1886, 0606, 1206, Hans Jørgen Rasmussen, 20. Søn af gaardfæster Rasmus Møller Jensen, i Gamborg
1886, 1810, 2610, Hans Rasmussen, aftægtsmand, 88, paa Gamborg Mark
1887, 1102, 1802, Klavs Hansen, ungkarl, 24. Søn af gaardejer Hans Klavsen, Gamborg Vestergaard
1887, 1004, 1604, Hans Jensen Hansen, ungkarl, 32. Søn af husfæster Hans Hansen, i Gamborg
1887, 2205, 2705, Niels Hansen, bødker og aftægtsmand, 83½
1887, 1411, 2111, Christian Petersen, husfæster, 82, paa Gamborg Mark
1887, 0212, 0812, Claus Nielsen, enkemand og indsidder, 70
1888, 1008, 1608, Peder Nielsen, enkemand og fhv. møller, 80
1889, 2709, 0410, Anders Madsen, enkemand og fhv. skrædder, 73, i Gamborg
1890, 0601, 1301, Anders Christian Hansen, 1½ maaned, søn af gaardfæster Hans Hansen, paa Gamborg Mark
1890, 0212, 0712, Severin Jensen, 2 dage, søn af ugift Maren Kirstine Jørgensen og ungkarl Jens Jensen, i Balslev Sogn
1891, 0104, 0704, Hans Peter Hansen, 25. Søn af snedker Jørg. Hansen, i Gamborg
1891, 2506, 3006, Rasmus Jørgensen, enkemand og fhv. gaardmand, 74, i Gamborg
1891, 0709, 1209, Lars Nielsen, indsidder og fattiglem, 42, paa Gamborg Mark
1852, 1707, 2307, Kirsten Hansdatter, 79½. Aftægtsmand Jørgen Jørgensen
1853, 2208, 2708, Maren Bertelsdatter, ugift og aftægtsnydende, 75, hos gaardmand Mads Andersen
1854, 0402, 1102, Ane Marie Larsen, ½, datter af gaardmand Lars Rasmussen
1854, 2203, 2803, Laurine Jensen, 3, datter af huusmand Jens Rasmussen
1855, 2101, 2701, Birthe Marie Hansdatter, 75½. Indsidder Niels Jørgensen
1855, 2202, 2802, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jørgen Hansen
1855, 0107, 0507, Ane Katrine Andersdatter, aftægtsenke, 80½, hos sønnen huusmand Anders Hansen. Hans Jørgensen
1856, 2609, 3009, Ane Christiansdatter, 66. Indsidder Niels Hansen
1858, 1305, 1705, Marie Brorson, 14½, datter af pastor Brorson
1858, 2705, 0206, Johanne Marie Madsen, 8½, datter af huusfæster Mads Rasmussen
1858, 2606, 0207, Ane Sørensdatter, enke, 81 og 9 maaneder, opholdende sig hos Hans Larsen i Gamborg. Huusmand Jens Nielsen af Røile … Weilby Sogn
1860, 2304, 0105, Kirsten Pedersdatter, 68, paa Gamborg Mark. Boelsmand Jørgen Knudsen
1860, 1210, 2010, Ane Marie Rasmusdatter, 63, paa Gamborg Mark. Gaardeier Niels Pedersen
1860, 0412, 1312, Kirsten Rasmusdatter, enke og aftægtsnydende, 78. Gaardfæster Lars Madsen
1861, 0106, 0606, Birte Kirstine Andersdatter, 64. Huusmand Anders Hansen
1863, 0706, 1206, Ane Marie Hansen, 15, datter af indsidder og skrædder Hans Nielsen, i Gamborg
1863, 2807, 0308, Ane Nielsdatter, 94, paa Gamborg Mark. Huusfæster Christian Petersen
1864, 2801, 0402, Maren Christophersdatter, enke, 80, i Gamborg. Gaardfæster Lars Jørgensen
1864, 3101, 0602, Hansine Bertelsen, 3 uger, datter af ugift Dorthe Kirstine Hansen, i Gamborg
1864, 1104, 1704, Maren Jørgensen, 7 uger, datter af husmand og væver Mads Jørgensen
1864, 1605, 2205, Kirsten Jensen, 7½, datter af husfæster Jens Jørgensen
1864, 1806, 2406, Maren Jørgensdatter, 47. Husfæster Bertel Andersen
1864, 2106, 2506, Marie Katrine Rasmussen, 1 og 9 maaneder, datter af gaardfæster Rasmus Møller Jensen
1864, 0409, 1009, Ane Katrine Nielsen, 30. Datter af husfæster Niels Jørgensen Sk.
1865, 0701, 1401, Maren Jørgensdatter, tjenestepige, 61, hos boelsmand Mads Nielsen, paa Gamborg Mark
1865, 1203, 1803, Ane Hansdatter, 42. Husfæster Jens Jørgensen
1865, 2205, 2905, Karen Jørgensdatter, enke, 80. Aftægtsgaardfæster Anders Nielsen
1866, 0404, 1004, Maren Bertelsen, 24. Datter af huusfæster Bertel Andersen
1868, 1503, 2303, Dorthe Hansdatter, 65. Gaardfæster Eskild Jensen
1868, 0204, 0804, Kirsten Christensdatter Ølholm, 65. Almisselem Niels Rasmussen
1869, 2411, 0112, Maren Johannesdatter, enke, 64, i Gamborg Margaard. Gaardfæster Anders Larsen
1870, 1703, 2003, Dødfødt pige, datter af …fæster og snedker Jørgen Hansen
1870, 1308, 1708, Dorthe Marie Larsen, 26, i Odense af St. Knuds sogn. Arbeidsmand Niels Hansen
1870, 1112, 1912, Maren Andersdatter, enke, 96 og 9 maaneder, i Gamborg. Aftægtsgaardfæster Jens Rasmussen
1871, 1904, 2504, Ingeborg Nielsen, 40, i Gamborg. Gaardfæster Anders Larsen
1871, 2205, 2705, Ane Kirstine Hansen, tjenestepige, 15½, i Gamborg. Datter af indsidder Hans Hansen
1871, 1906, 2606, Anna Andersdatter, enke, 82. Skolelærer og kirkesanger P. Petersen
1872, 1001, 1801, Ane Marie Jørgensdatter, 71½. Aftægtsgaardfæster Hans Jørgensen
1872, 0603, 1403, Ane Marie Jørgensdatter, enke, 72½. Gaardfæster Peder Andersen
1873, 2503, 3103, Ane Larsdatter, døvstum, 63. Datter af gaardfæster Lars Jørgensen. Søster til gaardfæster Jens Larsen
1873, 2005, 2605, Karen Jakobsdatter, enke, 83. Husfæster Jens Nielsen
1873, 1506, 2006, Maren Jensdatter, enke, 84, i Gamborg. Gaardfæster Lars Madsen
1873, 0107, 0807, Ane Kirstine Jensen, 32, Gamborg Mark. Gaardfæster Jørgen Pedersen
1873, 0807, 1207, Karen Jochumsdatter, enke, 81, i Gamborg. Almisselem og aftægtsmand Hans Nielsen
1874, 1604, 2004, Dødfødt pige, datter af gaardfæster Søren Hansen, i Gamborg
1875, 1602, 2302, Ane Jensdatter, enke, 69, i Gamborg. Gaardfæster Hans Larsen
1875, 0603, 1103, Karen Jakobsdatter,67, i Gamborg Fattighus. Almisselem Niels Andersen Hussby
1875, 0404, 1204, Johanne Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 88, hos Christen Madsen, i Gamborg. Gaardfæster Mads Hansen
1875, 1111, 1711, Maren Jakobsdatter, enke og aftægtskone, 83, hos bødker Niels Hansen, paa Gamborg Mark. Aftægtsmand Hans Pedersen
1876, 2805, 0306, Marie Jørgensdatter, enke, 61, paa ??. Husfæster Niels Kristoffersen
1876, 2610, 0211, Karen Kirstine Jørgensdatter, 56. Gaardfæster og sognefoged Hans Madsen
1878, 2702, 0603, Ane Kristensdatter, enke, 83, paa ??. Husfæster Niels Jørgensen
1878, 1204, 1704, Dorthe Jensdatter, enke, 79. Gaardfæster Mads Andersen
1878, 2505, 3105, Karen Hansdatter, 58. Indsidder Klaus Nielsen
1879, 0903, 1403, Hanne Katrine Jørgensen, 9 maaneder, datter af indsidder og tømrer Søren Jørgensen og Ane Marie Jensen, i Gamborg
1879, 2306, 2706, Mariane Jørgensen, 1, datter af sergent Jørgensen, 17 Bataillon, fra Kjøbenhavn
1879, 2707, 0108, Hansine f. Larsen, gift, 28. Sergeant Jørgensen fra Kjøbenhavn
1881, 0101, 0701, Else Marie Jensdatter, enke og aftægtskone, 96 og 9 maaneder, hos husfæster Jens Rasmussens enke, i Gamborg. Aftægtsmand Jens Madsen
1881, 0206, 0806, Maren Andersdatter, 63, i Gamborg. Gaardfæster Rasmus Jørgensen
1882, 2408, 3108, Karen Madsdatter, ugift, 79, i huset hos brodersønnen gaardfæster Mads Nielsen, Gamborg Mark
1882, 1612, 2312, Ane Marie Christiansdatter, aftægtsenke, 83, i Gamborg. Gaardfæster Niels Hansen
1883, 1707, 2307, Rasmine Hansen, 34, i Gamborg. Gaardfæster Hans Hansen
1884, 0502, 1202, Maren Rasmusdatter, gift, 73 og 9 maaneder, i Gamborg. Aftægtsmøller Peder Nielsen
1885, 2703, 0104, Kirsten Jensdatter, ugift almisselem, 76, indlogeret hos husmand Hans Hansen, i Gamborg
1885, 3003, 0704, Maren Nielsdatter, enke, 73, paa Eistrupgaard, Gamborg. Gaardfæster Niels Nielsen
1885, 1885, 1705, 2305, Ane Cathrine Pedersen, ugift syerske, 27, boende hos sin morbroder banevogter Morten Hansen, Gamborg Mark
1885, 0811, 1411, Katrine Mikkelsdatter, 70, i Gamborg. Husfæster Anders Madsen Skrædder
1886, 0804, 1504, Ane Marie Jensdatter, enke, 82, paa Gamborg Mark. Gaardfæster Hans Hansen
1886, 1206, 1706, Nikoline Jensdatter, 60, i Gamborg. Indsidder Hans Hansen
1886, 2009, 2509, Mette Katrine Rosenberg, 15, hos søsteren gaardfæster Hans Hansens enke, i Gamborg
1887, 2701, 0102, Dorthea Marie Jørgensen, ugift, 23, tjenende hos gaardfæster Kristoffer Nielsen, paa Eistrupgaard, Gamborg Mark
1887, 0203, 0903, Johanne Christiane Nielsen, gift, 48, i Gamborg. Gaardfæster Søren Hansen
1887, 1510, 2110, Hanne Marie Julie f. Paaske, 71 og 8 maaneder. Skolelærer og kirkesanger Petersen
1890, 2610, 0311, Ane Kirstine Larsdatter, enke, 80, i Gamborg. Husfæster Jens Rasmussen
1891, 2202, 2802, Kathrine Andersen, 35, paa Gamborg Mark. Gaardfæster Hans Hansen
1891, 0605, 1305, Maren Pedersdatter, 66, i Gamborg By. Snedker Jørgen Hansen
1891, 2912, 05011892, Ane jensdatter, 75, i Gamborg Skole. Aftægtsmand Thomas Christian Jensen (Hasseriis)