Asperup, 1890-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1890-1891, Asperup sogn, Vends herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1890, 0301, 0901, Knud Jørgen Anton Nikolaj Larsen, 2 maaneder, søn af husmand Anders Peter Larsen, Baaring
1890, 2901, 0302, Anders Nielsen, gift gaardejer, 66, Kjærby Mark
1890, 0303, 0803, Lars Jensen, enkemand og aftægtshusmand, 71, Risum Mark
1890, 0303, 1003, Jens Jensen, enkemand og fhv. husmand, 81, Asperup
1890, 2203, 2603, Niels Peter Andersen, ugift, 58, hos husmand Rasmus Andersen, Risum
1890, 2603, 0104, Kristian Nielsen, gift husmand, 52, Baaring
1890, 1804, 2604, Hans Jørgen Julius Mogensen, enkemand og gaardmand, 71, Asperup
1890, 2105, 2805, Jørgen Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 84, Vedelshave
1890, 2505, 3005, Hans Nielsen, enkemand og gaardejer, 45, Jensbjerg
1890, 2206, 2706, Hans Poulsen, enkemand og fhv. smed i Vejrup, 70, hos gaardmand Søren Matthiesen Poulsen, Kjærby
1890, 2508, 3008, Hans Martin Madsen, gift husmand, 27, Vedelshave
1890, 0810, 1410, Hans Madsen Larsen, gift fattiglem under Asperup-Rorslev Kommune, 70, Asperup
1890, 2410, 3010, Holger Elin Østberg, 6, søn af ugift Bertha Henriette Christense Østberg. Plejesøn hos gaardmand Niels Jensen, Baaring Mark
1890, 0511, 1011, Niels Andersen Hjeresen, gift aftægtshusmand, 68, Baaring Mark
1890, 1111, 1711, Anders Hansen, 16, søn af husmand Johan Rantzau Hansen, Baaring Mark
1890, 3011, 0612, Lars Pedersen, gift husmand, 90, Baaring
1891, 0602, 1002, Dødfødt dreng, søn af bager Lars Peder Nielsen, Baaring
1891, 0602, 1402, Anders Rasmussen, enkemand og aftægtshusmand, 82, Baaring
1891, 1603, 2303, Jørgen Peder Hansen, gift boelsmand, 46, Asperup Mark
1891, 0204, 0704, Søren Ejlskov Nielsen, 1, søn af lærer Hans Kristian Nielsen, Baaring Friskole
1891, 2606, 0107, Hans Kristiansen, ugift maler, 52, Baaring
1891, 2706, 0307, Jens Johannes Pedersen Kjærby, 6 maaneder, søn af gaardejer Knud Pedersen Kjærby, Brænderup Mark
1891, 0608, 1008, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Jørgen Nielsen, Risum Mark
1891, 1208, 1708, Lars Pedersen, enkemand og husmand, 70, Asperup Mark
1891, 2612, 3112, Jørgen Andersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 86, Baaring
1890, 0901, 1401, Ane Kirstine Jeppesdatter, gift, 77, Kjærby Mark. Husmand Niels Hansen
1890, 2001, 2501, Sigrid Jørgensen, 11 maaneder, datter af gaardejer Karl Jørgensen, Asperup
1890, 0903, 1503, Karen Larsen, 1, datter af husmand Jens Peter Larsen, Skoushøjrup
1890, 0804, 1204, Marie Alma Larsen, 11 maaneder, datter af gaardejer Rasmus Larsen, Asperup
1890, 1504, 1904, Mary Petra Lauritsen, 1 og 9 maaneder, datter af husmand Hans Peter Lauritsen
1890, 0705, 1305, Maren Nielsdatter, enke, 80, Baaring. Gaardmand Hans Peder Jørgensen
1890, 0906, 1306, Signe Anna Jørgensen, 3 uger, datter af gaardmand Niels Jørgensen, Baaring
1890, 2306, 2806, Ane Katrine Andersen, gift, 39, Asperup Mark. Gaardmand Jørgen Madsen
1890, 0907, 1207, Ingeborg Anna Larsen, 6 uger, datter af gaardmand Rasmus Larsen, Asperup
1890, 1208, 1608, Ane Katrine Hansdatter, enke, 82, Baaring Mark. Aftægtshusmand Ole Nielsen
1890, 0709, 1209, Ane Marie Sophie Thomsen, ugift fattiglem under Asperup-Rorslev Kommune, 53, Asperup
1890, 1310, 2110, Karen Margrethe Hansen, 13, datter af husmand Rasmus Henning Hansen, Vedelshave
1890, 1410, 2110, Maren Rasmusdatter, enke og fattiglem under Asperup-Rorslev Kommune, 69, Baaring Skov. Indsidder Thomas Jørgensen
1890, 1511, 2111, Anna Marie Madsen, 7 maaneder, datter af arbejdsmand Peder Jørgen Madsen, Vedelshave
1890, 2311, 2911, Ane Katrine Hansdatter, enke, 81, Baaring Mark. Gaardmand Jens Kristian Jensen
1890, 2511, 0212, Dorthea Larsdatter, aftægtsenke, 77, Baaring Mark. Husmand Niels Jørgensen
1890, 1512, 2212, Mariane Nielsdatter, enke, 81, Asperup. Gaardmand Søren Jørgensen
1890, 3012, 05011891, Mette Kirstine Sørensen, ugift sypige, 28, Asperup. Datter af skrædder Mathias Sørensen
1891, 0401, 1001, Karen Nielsen, gift, 46, Asperup Mark. Fhv. husmand Peder Kristoffersen
1891, 0601, 1001, Karen Marie Jørgensen, ugift, 31, Asperup. Datter af hjulmand Jens Jørgensen
1891, 1701, 2401, Karen Kirstine Jensen, gift, 61, Asperup Mark. Husmand Lars Pedersen
1891, 2001, 2701, Ane Matthiasen, gift, 22, Baaring Friskole. Lærer Hans Kristian Nielsen
1891, 2701, 0202, Ane Dorthea Pedersdatter, enke, 80, Asperup. Husmand Anders Madsen
1891, 1303, 1903, Maren Rasmusdatter, enke, 69, Bubbel, Baaring Mark. Gaardmand Knud Andersen
1891, 1703, 2403, Hanne Jørgensen, ugift husholderske, 46, hos gaardmand Henrik Larsen, Asperup Mark
1891, 0204, 0904, Jakobine Kirstine Madsdatter, enke og fattiglem under Asperup-Rorslev Kommune, 81, Fælleshaab
1891, 1204, 1804, Karen Simonsen, ugift, 44, hos gaardmand Lars Simonsen, Baaring
1891, 1604, 2204, Mariane Johannesdatter, ugift og fhv. gaardejerinde, 70, Asperup
1891, 1806, 2406, Ane Dorthea Andersen Mygind, gift, 49, paa Sindsygeanstalten ved Middelfart. Husmand Hans Jørgen Jensen, Asperup Mark
1891, 0310, 1010, Matilde Kristine Havndrup, ugift, 24, Baaring Mark. Datter af afdøde gaardmand Ludvig Vilhelm Havndrup
1891, 2910, 0511, Elise Matilde Malfrede Nielsen, 19, Baaring. Datter af afgangne husmand Kristian Nielsen
1891, 0411, 1011, Karen Johanne Madsdatter, enke, 74, under ophold i Vedelshave. Husmand Peter Larsen i Graderup, Brænderup Sogn
1891, 1911, 2511, Larsmine Hansen, ugift, 51, Kjærby. Datter af gaardmand Hans Larsen
1891, 2311, 3011, Maren Hansine Kristine Andersen, 10, plejedatter af bestyrer Mads Madsen, Kjærby Mark
1891, 0312, 1012, Dagny Katrine Hansen, 5 maaneder, datter af husmand Anders Hansen, Baaring Mark
1891, 0512, 1212, Emma Sørine Emilie Hansen, 1, datter af husmand Jørgen Hansen, Asperup Mark
1891, 1512, 2112, Karen Kirstine Anine Hansen, ugift, 31, Baaring. Datter af husmand Niels Hansen Lillelund
1891, 2112, 2412, Karoline Adelfine Pedersen, 5 uger, datter af gaardejer Karsten Pedersen, Kjærby