Husby, 1884-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1884-1891, Husby sogn, Vends herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1884, 2101, 2601, Mads Kristian Jørgensen, 18, i Husby. Søn af husmand og kjøbmand Jørgen Hansen
1884, 0602, 1102, Sofus Peter Jensen, 1, søn af gaardmand Vilhelm Jensen, i Husby
1884, 2503, 3003, Dødfødt dreng (tvilling), søn af træskomand Lars Gormsen, i Sønder Aaby
1884, 2603, 3003, Udøbt dreng (død – tvilling) 1 dag, søn af træskomand Lars Gormsen, i Sønder Aaby
1884, 1305, 1905, Hans Jørgensen, husfæster, 58, i Sønder Aaby
1884, 0708, 1108, Andreas Nicolai Lindenpalm, arbejdsmand, 63, i Sønder Aaby
1884, 2009, 2509, Hans Mikkel Hansen, maler, 22, i Sønder Aaby. Søn af husmand Peter Hansen
1884, 2709, 0410, Lars Jensen, aftægtshusmand, 70½, i Eskjør
1884, 2710, 0211, Alfred Nils Jønsson, 3 maaneder, søn af Anna Svendsdatter, Husby
1884, 2112, 2712, Jakob Albjerg Nielsen, enkemand, 68, Husby. Søn af Niels Nielsen Mørk
1885, 1806, 2106, Rasmus Hansen, 51 dage, søn af separeret kone Ane Madsen, i Hygind, Husby Sogn. Født sammesteds
1885, 0408, 1008, Lars Johansen, daglejer, 58, i Hygind. Født i Gjelsted, Rørup Pastorat
1885, 2209, 2709, Dødfødt dreng, søn af opsynsmand Niels Kristian Hansen, Wedellsborg
1885, 0510, 1010, Anders Klavdius Andersen, 7 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Andersen, i Husby
1886, 2402, 0303, Vilhelm Lavrits Martin Jensen, gaardmand, 37, Husby
1886, 0104, 0804, Morten Johansen, gaardmand, 57, Sønder Aaby
1886, 0706, 1206, Carl Theodor Jensen, 8, søn af gaardmand Vilhelm Jensens enke, af Husby
1886, 0205, 0605, Hans Jørgen Hansen, ½ dag, søn af Pederlene Hansen, i Sønderaaby
1886, 1904, 0206, Anton Rasmussen, 6, søn af Pederlene Rasmussen, paa Brandsø
1886, 1904, 1206, Rasmus Madsen, gift skovfoged, 59, Brandsø
1886, 3108, 0409, Jørgen Hans Povlsen, gift daglejer, 31, Sønderaaby
1886, 1911, 2111, Dødfødt dreng, søn af daglejer Jens Peter Hansen, Nyhuse
1887, 2301, 3101, Søren Kristensen, enkemand og aftægtsmand, 84, Eskør
1887, 1902, 2402, Jørgen Sørensen, husmand, 83, Holme, Husby
1887, 1103, 1803, Hans Hansen, husmand, 70, Sønderaaby
1887, 0107, 0507, Hans Olsen, gift fattiglem, 68, Hygind
1887, 2410, 2710, Jørgen Peter Sørensen, 4 maaneder, søn af husmand Jeppe Sørensen og Jensine f. Jensen, 38, Eskør
1887, 0411, 1111, Niels Hansen, gift skrædder, 35, Husby
1887, 0612, 1012, Hans Peter Nielsen, 4 uger, søn af husmand Knud Nielsen og Ane …, 27, Husby
1888, 2501, 3101, Lars Hansen Nielsen, ugift staldkarl, 41, Wedellsborg
1888, 2102, 2802, Jens Pedersen, gift gaardmand, 41, Sønderaaby
1888, 2501, 0102, Lavrits Schmidt, enkemand og gaardfæster, 67, Brandsø
1888, 1203, 1803, Bent Pedersen, 10 uger, søn af indsidder Anders Pedersen
1888, 0507, 0907, Hans Pedersen, 1, søn af Jens Pedersen
1888, 0304, 1104, Jørgen Hansen, ugift gendarm, 24, Varde. Søn af Hans Jørgensen
1888, 1707, 2207, Niels Kristian Hansen, 2 dage, søn af Hans Hansen
1888, 1909, 2409, Johan Vilhelm Flentje, enkemand, 77, Wedellsborg
1888, 3011, 0712, Rasmus Andersen, gift gaardmand, 59, i Husby
1889, 1302, 2002, Hans Klavsen, enkemand og husfæster, 75, Eskør
1889, 1702, 2502, Anders Hansen, gift gaardfæster, 73, i Husby
1889, 0705, 1305, Anders Nielsen, gift husmand, 55, Sønderaaby
1889, 1805, 2105, Dødfødt dreng, søn af ugift Marie Katrine Andersen, Eskør
1889, 2208, 2908, Niels Peter Rubensen, gift indsidder, 63, i Husby
1889, 3011, 0712, Rasmus Andersen, gift gaardfæster, 59, Husby
1890, 0301, 0901, Karl Georg Beck, ugift kusk, 60, paa Wedellsborg
1890, 2004, 2804, Peder Frederik Jochimsen, gift aftægtsmand, 90, Brandsø
1890, 1506, 1906, Peder Larsen, enkemand og gaardfæster, 70, i Hygind
1890, 1507, 2107, Hans Hansen, ugift lærer, 27, i Sorø
1890, 1909, 2409, Jørgen Johansen, gift husfæster, 77, i Sønderaaby
1891, 1501, 2301, Lars Jørgensen, enkemand, bødker og husfæster, 70, i Husby
1891, 1804, 2504, Marius Pedersen, 6, søn af afdøde gaardfæster Jens Pedersen, Hygind
1891, 2105, 2505, Peder Bang, ugift og fhv. røgter, 60, Wedellsborg
1891, 2706, 0307, Jens Peter Jensen, 10, søn af husfæster Lars Jensen, i Hygind
1891, 0409, 0909, Niels Andersen Hansen, ugift skomager, 22, i Husby
1891, 0111, 0711, Peder Hansen Clemmentsen, ugift arbejdskarl, 70, Brandsø
1891, 0211, 0711, Mads Andersen, gift husmand, 61, Husby Mark
1891, 0112, 0712, Rasmus Christoffersen, husfæster, 75, Sønderaaby
1891, 3012, 07011892, Mads Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 78, Aaby
1884, 0902, 1502, Ane Pederlene Poulsen, ugift, 31, Hygind
1884, 1305, 2005, Frankoline Christine Petrea Madsen, 17½, datter af førstelærer Madsen, Husby
1884, 1408, 1908, Karen Dortea Olesdatter,69, i Hygind. Indsidder Peter Frandsen
1884, 2008, 2508, Lene Ewertz, 61, Wedellsborg. Justitsraad og godsforvalter Ewertz
1885, 0501, 1001, Johanne Kirstine Clausen, 9, datter af væver L. Clausen, Wedellsborg
1885, 0702, 1302, Ane Johanne Hartnach f. Kristensen, enke, 80, Wedellsborg. Gartner Flintzes svigermoder
1885, 0405, 0805, Johanne Jensen, enke, 72, Eskør. Indsidder Hans Madsen
1885, 0306, 0906, Margrethe Jørgensen f. Larsen, 37, Hvidensand??. Gaardmand Jørgen Jørgensen
1885, 0109, 0809, Kirsten Hansen f. Hansen, 27, Sønderaaby. Indsidder Hans Hansen
1885, 2012, 2812, Karen Dorthea Nielsen, medlem af Lehnsgrevinde Rosa Wedells Stiftelse, 44, Husby
1885, 0510, 1310, Karen Sofie Larsen, 18, datter af husmand Lars Jørgensen, i Husby
1886, 2301, 3001, Ane Dorthea Christensdatter, enke, 87, i Husby. Gaardmand Lars Nielsen
1886, 3004, 0605, Maren Kristiansen f. Andersen, 48, Wedellsborg. Fisker Peder Kristiansen
1886, 2005, 2505, Marie Sofie Frederikke Rasmussen, 7, datter af indsidder Peder Rasmussen, Husby
1886, 1706, 2206, Karoline Pedersen, ugift, 55, Husby Hospital
1886, 2406, 0107, Mette Katrine Larsen, 17, datter af husmand Mads Larsen, i Husby
1886, 1510, 2910, Udøbt pige, 1 dag, datter af ugift Maren Dortea Madsen, Husby
1886, 1612, 2212, Ane Pedersdatter Rosendal, enke og aftægtskone, 80, Husby
1887, 1705, 2105, Margrete Andersen, ugift, 42, i Balslev
1887, 2005, 2505, Maren Katrine Jørgensen, 4 dage, datter af gaardmand Niels Jørgensen, i Hygind
1887, 0207, 0707, Maren Andersen, 10 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Andersen, i Husby
1887, 1308, 1708, Dortea Margrete Kjødt, enke, 87. Sognepræst Kjødt
1887, 2508, 3008, Cecile Marie Caspersen, gift, 73, Wedellsborg
1887, 2110, 2710, Jensine Sørensen, gift husmandskone, 38, i Eskør
1888, 2501, 3101, Mette Marie Andersen, 4 maaneder, datter af tømrer Anders Nielsen, Holme
1888, 0502, 1102, Anna Jensen, 7 maaneder, datter af bødker Kristian Jensen, Bredning
1888, 1702, 2502, Ane Dorthea Hansen, gift, 71, Bredning
1888, 0305, 1105, Ane Marie Kristiansen, enke, 36, Husby
1888, 0705, 1505, Ane Nielsdatter, enke, 93, Husby
1888, 1409, 1909, Ane Marie Hansen, enke, 73, Husby Hospital
1888, 2910, 0311, Dorthea Madsdatter, enke, 77, Husby Hospital. Indsidder Jørgen Nielsen
1889, 0301, 0901, Eline Jakobsen (Anderson), ugift tjenestepige, 44, Wedellsborg
1889, 0502, 1302, Karen Nielsen, ugift, 40, Husby. Datter af aftægtsmand Niels Hansen
1889, 2102, 2802, Bodil Olsdatter, gift, 70, i Sønderaaby. Indsidder Hans Jeppesen
1889, 0603, 1403, Karen Jensdatter, enke, 83, af Lehnsgrevinde Rosa Wedells Stiftelse, Husby
1889, 2205, 2605, Kristiane Nielsen, 3, datter af indsidder Niels Peter Nielsen, Sønderaaby
1889, 1606, 2206, Maren Jørgensen, enke, 45, af Sønderaaby. Gaardmand Jens Pedersen
1889, 2906, 0207, Andrea Kirstine Rasmussen, 3 maaneder, datter af Agata Hansen og Lavrits Ludvig Martin Rasmussen
1889, 1207, 1807, Christense Leonore Nielsen f. Pedersen, gift, 45, Sønderaaby. Indsidder Jørgen Nielsen
1889, 1510, 2110, Katrine Nielsen (Mortensdatter), gift, 67, i Husby. Husmand og skrædder Hans Nielsen
1889, 1210, 1910, Gjertrud Rubensen (Hansdatter), enke, 62, i Husby. Indsidder Niels Peter Rubensen
1889, 2912, 03011890, Karen Larsen, gift, 53, i Eskør. Indsidder Hans Madsen
1890, 3003, 0504, Maren Christiansen f. Larsdatter, enke, 83, Wedellsborg. Smed Christiansen
1890, 3004, 0705, Ane Margrete f. Madsdatter, gift, 74, Sønderaaby. Husmand Hans Frederiksen
1890, 0805, 1305, Ane Katrine f. Hansen, gift, 60, i Hygind. Gaardmand Peder Larsen
1890, 2707, 0108, Ane Dorthe f. Andreasdatter, enke, 89, i Sønderaaby. Husmand Jørgen Mortensen
1890, 1109, 1409, Dødfødt pige, datter af maler Hans Peter Andersen, Husby Mark
1890, 2909, 0410, Karen f. Madsdatter, gift, 68, i Husby. Husmand Niels Hansen
1891, 0303, -, Frederikke Ebeling, ugift, 45, under midlertidigt ophold paa Adlerhus
1891, 2105, 2405, Kirstine Marie Rasmussen, 6, datter af Abelone Rasmussen, i Husby Fattighus
1891, 2006, 2606, Hansine Katrine Hansen, ugift, 21, i Eskør. Datter af gaardfæster Rasmus Hansen
1891, 2508, 3108, Helle Marie Ahlbjerg, ugift og fhv. husjomfru, 86, medlem af Lehnsgrevinde Rosa Wedells Stiftelse
1891, 1307, 1507, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Andreas Lorentsen, Nyhuse
1891, 2312, 3012, Mette Sørensdatter, 71, i Husby. Aftægtsmand Niels Madsen