Nørre Aaby, 1850-1892, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1850-1892, Nørre Aaby sogn, Vends herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1850, 0107, 1207, Niels Jensen, gift huusmand og træskomand, 61, i Margaard
1850, 2309, 3009, Jørgen Vinge, gift sognepræst, 71, til Nørreaabye og Indslev
1850, 0711, 1511, Christen Pedersen, gift gaardmand, 68, i Nørreaabye
1851, 0804, 1404, Hans Christian Christensen, ugift skrædder, 23, hos faderen Christen Hansen i Aabylund
1851, 2905, 0506, Jens Jørgen Christensen, 20, i Odense. Søn af Christen Hansen i Aabylund
1852, 1801, 2601, Peder Hansen, gift huusmand, 57½, i Coldinghuse
1852, -, 2603, Dødfødt dreng, søn af forpagter Erik Madsen, i Gastrup
1852, 0112, 0612, Anders Jørg. Christensen, 5, søn af Christen Hansen, i Aabylund
1852, 0312, 1112, Anders Larsen, ugift krøbling, 57, hos broderen gaardmand Peder Larsen, i Gastrup
1852, 0412, 1112, Lars Hansen, gift boelsmand, 67, i Margaard
1853, 2608, 0309, Christen Jensen, gift boelsmand, 59, i Margaard
1854, 2905, 0306, Anders Hansen, enkemand og aftægtsmand, 83, paa Byllerup Mark
1854, 0506, 1206, Hans Jensen, gift aftægtsmand, 79, i Margaard
1854, 0207, 0707, Jørgen Johansen, gift huusmand, 71½, i Baaringvad
1854, 2407, 2907, Jens Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 74, i Brangstrup
1854, 1108, 1708, Lars Pedersen, gaardmand, 79, i Brangstrup
1855, 1604, 2304, Lars Hansen, huusmand, 63, Nørreaabye
1855, 1405, 2105, Lars Hansen, huusmand og væver, 57½, i Nørreaabye, Margaard Nyholm
1855, 3009, 0710, Rasmus Hansen Eibye, tjenestedreng, 15 og 9 maaneder, i Byllerup
1856, 2401, 3101, Peder Jørgensen, huusmand, 42, paa Gastrup Mark
1856, 2402, 0103, Hans Povelsen, enkemand og aftægtshuusmand, 74, i Nørreaabye
1856, 1004, 1704, Christian Pedersen, 5 maaneder, søn af afdøde huusmand Peder Jørgensen, paa Gastrup Mark
1856, 2408, 3008, Christen Pedersen, aftægtsmand fra Haare, 84, opholdt sig hos sin svigersøn Knud Madsen, i Byllerup
1857, 1203, 1803, Christen Rasmussen, 6 dage, søn af indsidder Rasmus Jensen, i Nørreaabye Fattighuus
1857, 0307, 0807, Rasmus Jochumsen, 16 dage, søn af aren Jochumsen, paa Gastrup Mark
1857, 2610, 3110 (0211), Niels Nielsen, gift gaardmand, 79, i Brandstrup
1857, 1612, 2312, Jacob Larsen, enkemand, hjulmand og aftægtsmand, 80, i Gastrup
1857, 1606, 2206, Niels Andersen, gift aftægtsmand og forhen huusmand, 69, i Aabylund
1858, 2807, 0308, Hans Christensen, enkemand og aftægtsmand, 80, fra Margaard
1858, -, 0608, Dødfødt dreng, søn af murer Christian Jørg. Dinesen, Aabylund Mark
1858, 1708, 2108, Jens Jensen, enkemand og pensionist, 62, Aabylund
1859, 2701, 0302, Christian Hansen, 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Sørensen, paa Gastrup Mark
1859, 1202, 1902, Jørgen Larsen, gift huusmand og kludesamler, 52, paa Aabylund Mark
1859, 2202, 0103, Mads Hansen, gift huusmand og væver, 75, i Baaringvad
1859, 1804, 2304, Rasmus Jørgen Andersen Bang, 8 dage, søn af gaardmand Anders Hansen Bang, Byllerup Mark
1859, -, 0311, Dødfødt dreng, søn af murer Christian Jørg. Dinesen, paa Aabylund Mark
1860, 1605, 2305, Anders Jørgensen, gift huusmand, 56, i Baaringvad
1860, 1906, 2406, Frederik Jensen, indsidder, 42, paa Gastrup Mark
1860, 0107, 0707, Jens Absalonsen, enkemand og aftægtsmand, 88, i Margaard
1860, 0807, 1407, Christen Jensen Christensen, 1½ maaned, søn af Mette Marie Jensen, i Aabylund
1860, -, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Nielsen, i Aabylund
1860, 0809, 1509, Anders Jensen, gift aftægtsmand, 65½, paa Gastrup Mark
1861, 1901, 2601, Niels Hansen, gift aftægtsmand, 77, Coldinghuse
1861, 3101, 0902, Peder Larsen, 0, søn af gaardmand Lars Rasmussen, i Brangstrup
1861, 2403, 3003, Jørgen Pedersen, 11½, søn af huusmand Peder Sørensen, paa Gastrup Mark
1861, 1805, 2405, Hans Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 84, i Margaard
1861, 1408, 1808, Peter Christian Neumann, 3, søn af huusmand Martin Neumann, i Margaard
1861, 1608, 2008, Jens Jensen, 1 og 3 maaneder, søn af Karen Jensdatter, i Nørreaabye Fattighuus
1861, 2910, 0211, Rasmus Hansen, 2½, søn af bødker Hans Andersen, paa Gastrup Mark
1861, 0712, 1412, Carl Hansen, 2, søn af huusmand Hans Nielsen, i Nørreaabye
1862, 2702, 0503, Niels Jørgen Hansen, 5, søn af huusmand og væver Hans Jørg. Andersen, i Byllerup
1862, 3004, 0405, Hans Jørgen Hansen, 3 dage, søn af huusmand Mads Hansen, i Baaringvad
1862, 2605, 3105, Niels Nielsen, gift aftægtsmand, 67, paa Gastrup Mark
1862, 0306, 1106, Hans Pedersen, ungkarl, 27, hos faderen gaardmand Peder Mikkelsen, i Aabylund
1862, 2106, 2606, Hans Peder Hansen, 3 maaneder, søn af indsidder Anders Hansen, i Ryeshuset
1862, 2311, 2911, Hans Jørgensen, ungkarl, 19 og 9 maaneder, tjenende i Byllerup
1863, 1304, 1904, Hans Larsen, gift huusmand, 66, i Byllerup
1863, -, 1804, Dødfødt dreng, søn af huusmand Christian Jørgensen Dinesen, paa Aabylund Mark
1863, 3007, 0508, Anders Jørgen Madsen, gaardmand, 45½, i Aabylund
1863, 0910, 1710, Hans Jensen, gaardmand, 54, i Nørreaabye
1863, 2812, 05011864, Hans Hansen, huusmand, 64, i Nørreaabye
1864, 1101, 1701, Lars Sørensen, 1, søn af huusmand Søren Hanibalsen, Byllerup Mark
1864, 0503, 1203, Christoffer Jensen, aftægtsmand, 70, i Margaard
1864, 1404, 1804, Anders Jørgen Carl Christian Nielsen, ½, søn af almisselem Anne Marie Jensen, i Nørreaabye Fattighuus
1864, 0307, 0807, Jens Larsen, almisselem fra Causlunde, 70, hos sin svigersøn Hans Jørg. Jochumsen, paa Gastrup Mark
1864, 3007, 0408, Holger Jensen Holgersen, 1½, søn af huusmand Hans Holgersen, i Margaard
1864, 2408, 0908, Mads Jørgensen, aftægtsmand, 80, i Nørreaabye
1865, 0603, 1303, Søren Christensen, aftægtsmand, 77, i Nørreaabye
1865, 0504, 1404, Peter Christian Neumann, 2½, søn af huusmand Martin Neumann, i Margaard
1865, 2304, 2804, Hans Julius Jørgensen, 4 og 9 maaneder, søn af huusmand Jørgen Jensen, I Margaard
1865, -, 0205, Dødfødt dreng, søn af indsidder Anders Rasmussen, Baaringvad
1865, 1605, 2205, Peder Nielsen Larsen, ungkarl, 47½, i Brangstrup
1865, 0606, 1206, Hans Jørgen Madsen, 6, søn af huusmand Christian Madsen, paa Nørreaabye Mark
1865, 1506, 2106, Anders Jørg. Jørgensen Skyt, 17½, søn af gaardmand Jørgen Jørgensen, i Byllerup
1865, 2907, 0308, Jørgen Frederik Eibye, 19½. Søn af almisselem Johanne Rasmusdatter, i Nørreaabye Fattighuus
1865, -, 2010, Dødfødt dreng, søn af Christian Jørgensen Dinsen, Aabylund Mark
1866, 1702, 2402, Jacob Rasmussen, huusmand, 74, i Aabylund
1866, 1110, 1410, Peder Christian Fallesen, 6 dage, søn af huusmand Hans Hansen Fallesen, paa Gastrup Mark
1866, 2412, 2912, Lars Peder Pedersen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardmand Lars Pedersen, i Byllerup
1867, 0401, 1001, Lars Andersen, almisselem, 81, i Nørreaabye
1867, 0901, 1601, Anders Nielsen, gaardmand, 78, i Byllerup
1867, 0702, 1202, Jørgen Madsen, jernbanearbeider ved Nørreaaby Station, 40, i Margaard
1867, 3103, 0604, Peter Ernst Numann, aftægtsmand, 67½, i Nørre Aabye, Margaard
1867, 1205, 1705, Hans Christian Jørgensen, 5, søn af huusmand Jørgen Larsen, i Nørreaaby
1867, 0206, 0706, Peter Conrad Schjøtt Rønnow, gift møllebygger og indsidder, 35, paa Gastrup Mark
1867, 2608, 3108, Jens Jørgensen, aftægtsmand, 79, i Aabylund
1868, 1603, 2403, Laurits Ambrosius Larsen, 6, søn af gaardmand Lars Rasmussen, i Brangstrup
1868, 2403, 3003, Christian Andreas Jensen, ungkarl, 25, i Nørreaaby
1868, 2005, 2605, Mads Nielsen, huusmand, 62, i Byllerup
1868, 1008, 1508, Jacob Nielsen, 12½, søn af gaardmand Niels Madsen, i Gastrup
1868, 1809, 2409, Hans Christian Nielsen, 3 maaneder, søn af gaardmand Hans Nielsen, paa Gastrup Mark
1869, 2001, 2501, Jørgen Andersen, indsidder, 54, paa Gastrup Mark
1870, 0101, 0801, Jens Nielsen, aftægtsmand, 65, i Coldinghuse
1870, 2404, 3004, Søren Nielsen, 5, søn af gaardmand Hans Nielsen, paa Gastrup Mark
1870, 2504, 0105, Jens Peter Hansen, 1, søn af huusmand Hans Hansen, i Coldinghuse
1870, 2604, 0105, Jens Jespersen, ugift røgter, 52, tjenende i Viby Mølle
1870, 1405, 2005, Niels Christian Jørgensen, ½, søn af Wilhelmine Brygge, paa Byllerup Mark
1870, 1211, 2011, Lars Petersen, 1 maaned, søn af huusmand Lars Pedersen, i Byllerup
1870, 1412, 2212, Hans Jørgen Larsen, 7 maaneder, søn af gaardmand Hans Larsen, i Brangstrup
1870, 1401, 2101, Niels Andersen, huusmand og murer, 47, paa Byllerup Mark
1870, 1404, 2104, Jørgen Madsen, huusmand, 62, i Nørreaaby
1870, 1005, 1305, Hermann Nübühr, teglmester, 39, paa Gastrup Mark. Fra Höisted Lage Amt, Lippe Detmold
1871, -, 2906, Dødfødt dreng, søn af huusmand og smed Lars Bolt Andersen, i Nørreaaby
1871, 0207, 0607, Niels Nielsen, 11 dage, søn af afdøde huusmand Niels Andersen, Byllerup Mark
1871, 2109, 2809, Hans Jensen, aftægtsgaardmand, 89, i Margaard
1871, 2509, 0210, Hans Jørgen Larsen, 3 timer, søn af gaardmand Hans Larsen, i Brangstrup
1872, 1604, 2204, Matthies Nielsen, røgter, 64, i Nørreaaby
1872, 0706, 1306, Hans Andersen, aftægtsmand, 69, paa Byllerup Mark
1873, 0506, 1006, Peter Mikkelsen, aftægtsmand, 75, paa Nørreaaby Mark
1873, 1807, 2407, Niels Nielsen Møller, husmand og murer, 40, paa Byllerup Mark
1873, 2907, 0408, Peter Larsen, aftægtsmand, 72½, i Gadstrup
1873, 0812, 1512, Johannes Hansen, 5, søn af husmand Mads Hansen, paa Byllerup Mark
1874, 2501, 3101, Niels Nielsen, ugift skrædder, 42, boende i Koldinghuse
1874, 0701, 1601, Jørgen Hansen Madsen, aftægtsmand, 72½, boende paa Gadstrup Mark
1874, 2103, 2703, Hans Jensen, enkemand og aftægtsmand, 77, paa Aabylund Mark
1874, 2103, 2703, Hans Peder Hansen, 11 dage, søn af Maren Pedersen, Gadstrup Mark
1874, 3005, 0606, Mads Rasmussen, husmand, 87½, paa Byllerup Mark
1874, 1810, 2410, Jens Hansen, gift væver og almisselem, 75, Nørre Aaby
1874, 2412, 3012, Jens Rasmussen, gift aftægtsmand, 42, i Aabylund
1875, 0302, 0902, Jørgen Peter Jørgensen, 3 maaneder, søn af Karen Jørgensen, som tjener i Middelfart. I pleje hos husmand Kristen Larsen, paa Gadstrup Mark
1875, 2202, 0103, Jens Jensen, gift aftægtsmand, 41½, i Nørreaaby
1875, 3105, 0706, Hans Olsen, enkemand og aftægtsmand, 67, i Byllerup
1875, 0107, 0607, Hans Rasmussen Frederiksen, 13 uger, søn af tjenestepige Frederikke Sørensen, i Nørreaaby. I pleje hos husmand Chr. Larsen, i Gadstrup
1875, 1708, 2308, Jørgen Larsen, gift bolsmand, 76, paa Byllerup Mark
1875, 3112, 06011876, Ole Larsen, gift almisselem, 75, boende i Byllerup
1876, -, 3001, Dødfødt dreng, søn af husmand og skrædder Hans Hansen, i Koldinghuse
1876, 0503, 1203, Jens Christian Jørgensen, 7 maaneder, søn af husmand Peder Jørgensen, paa Byllerup Mark
1876, 0703, 1403, Knud Madsen, enkemand og aftægtsmand, 74, i Byllerup
1876, 2903, 0504, Jørgen Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 76, i Byllerup
1876, 3110, 0511, Rasmus Peter Jørgensen, 17, søn af husmand Jørgen Larsen Bang, Nørre Aaby
1876, 1211, 1711, Thomas Thomsen Skovsende, 2, søn af indsidder Jørgen Thomsen Skovsend, i Gastrup
1877, 1601, 2101, Henrik August Christian Pedersen, 4 maaneder, søn af Hanne Clasen tjener i Viby. Plejebarn hos skomager Niels Christensen, i Baaringvad
1877, 1302, 1802, Mads Bærthelsen, ugift almisselem, 83, i Nørre Aaby Fattighus
1877, 0403, 1003, Hans Peter Knudsen, gift gaardmand, 48, i Byllerup
1877, 1403, 2003, Hans Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 90½, i Nørreaaby
1877, 1205, 1905, Johannes Larsen, 10, søn af gaardmand Hans Larsen, i Margaard
1877, 2705, 0206, Laurits Nikolaj Lauenborg, 2, søn af husmand Klaus Holm Lauenborg, paa Byllerup Mark
1877, 2907, 0208, Vilhelm Jørgensen, 9, søn af husmand Peder Jørgensen, paa Byllerup Mark
1877, 2812, 05011878, Hans Madsen Larsen, gift husmand og hjulmand, 61, paa Byllerup Mark
1878, 0104, 0804, Anders Nielsen, gift aftægtsmand, 73, i Gastrup
1878, 2207, 2907, Hans Nielsen, gift bolsmand, 54, paa Gastrup Mark
1878, 0609, 1209, Rasmus Hansen, enkemand og aftægtsmand, 83, paa Gastrup Mark
1878, 1111, 1811, Mikkel Andersen, gaardmand, 58, paa Gastrup Mark
1878, 2809, 0210, Mads Nielsen Thomsen, tjenestekarl, 21, i Brangstrup
1878, 1811, 2311, Mads Peter Hansen, 12 dage, søn af gaardmand Anders Hansen, i Byllerup
1879, 1002, 1702, Jens Rasmus Jørgensen, murer, 24, i Nørreaaby Margaard
1879, 0504, 1504, Mads Thomsen Madsen, 3 uger, søn af indsidder Niels Madsen, i Byllerup
1879, 0705, 1305, Anders Nielsen, gaardejer og sognefoged, 58, i Byllerup
1879, 0806, 1306, Jens Anton Frederik Jensen, 1, søn af husmand Jens Jensen, i Nørreaaby
1879, 1507, 2007, Lars Nielsen Larsen, 9, søn af husmand Hans Larsen, i Byllerup
1879, 1907, 2507, Hans Kristian Skeel, klodsemager, 24, Aabylund Mark
1879, 0408, 0908, Jørgen Jensen, snedker, 62, i Margaard
1879, 0709, 1309, Niels Jørgen Pedersen, 4, søn af husmand Lars Pedersen, paa Byllerup Mark
1879, 2110, 2710, Jens Pedersen, aftægtsmand, 89, i Aabylund
1879, 2911, 0612, Jens Jørgen Nielsen, gaardejer, 44, i Margaard
1879, 2712, 03011880, Rasmus Christoffer Enevoldsen, aftægtsmand og snedker, 81
1880, 2901, 0502, Karl Frederik Pedersen, 13 dage, søn af husmand Peder Pedersen, i Nørre Aaby
1880, 1302, 2002, Olaf Peter Krebs, studiosus theologiæ og alumus paa Walkendorf Collegium, 30, paa Kommune Hospitalet i Kjøbenhavn
1880, 1503, 2003, Anders Rasmussen, banevogter, 50, paa Byllerup Mark
1880, 1405, 1905, Rasmus Jørgen Petersen, ungkarl, 27 i Gadstrup
1880, 0809, 1409, Hans Johansen, aftægtsmand, 77, i Nørre Aaby
1880, 1811, 2411, Mikael Kristensen, kjøbmand, 42½, i Nørreaaby
1881, 1203, 1803, Lars Jørgen Jørgensen, 2, søn af husmand Jørgen Jørgensen, i Nørre Aaby
1881, 1204, 1604, Hans Juhl Jakob Petersen, 9 dage, søn af Jørgen Petersen tjenende paa Sparretorn. Hos moderen i Aabylund
1881, 1808, 2408, Mads Kristian Madsen, 18½, søn af husmand Kresten Madsen, i Nørre Aaby
1881, 0910, 1510, Kristen Jensen, aftægtsmand, 86, i Aabylund
1882, 0501, 1201, Lars Hansen, gaardejer, 54, i Margaard
1882, 1901, 2501, Niels Sofus Jeppesen, ungkarl, 36, i Gadstrup
1882, 2004, 2604, Klaus Holm Lauenborg, husmand, 39, paa Byllerup Mark
1882, 0807, 1307, Jørgen Andersen, aftægtsmand, 84½, paa Byllerup Mark
1883, -, 2601, Dødfødt dreng, søn af skomager Jens Absalonsen, i Margaard
1883, 0202, 0802, Niels Kristian Madsen, 11 uger, søn af ledevogter Mads Jørgensen, paa Byllerup Mark
1883, 1402, 2102, Hans Nielsen, gaardmand, 62, i Brangstrup
1883, 1603, 2103, Anders Larsen, murmester og husmand, 43, i Margaard
1883, -, 1604, Dødfødt dreng, søn af skrædder Rasmus Christian Jørgensen, i Nørre Aaby
1883, 0305, 1005, Jakob Andersen, ungkarl, 26. Søn af bødker Anders Nielsen i Nørre Aaby Margaard
1883, 0405, 0905, Peter Anton Petersen, ½, søn af Birthe Marie Petersen, paa Gadstrup Mark
1883, 1906, 2306, Peter Sørensen, gaardmand, 59, i Nørre Aaby
1883, 2006, 2406, Jens Kristensen, 10 dage, datter af væver Rasmus Kristensen, paa Voldby Mark, Kauslunde Sogn
1883, 2106, 2706, Lars Jørgensen, husmand, 64, Nørre Aaby Margaard
1883, 1512, 2112, Hans Nielsen, skrædder, 64, i Nørre Aaby
1884, 1301, 1701, Mads Madsen, 4 timer, søn af banevogter Mads Jørgensen, i Byllerup
1884, 2401, 3101, Absalon Jensen, aftægtsgaardmand, 80, i Aabylund
1884, 1302, 1802, Niels Jørgensen Skytterlund, husmand og smed, 47, paa Byllerup Mark
1884, 2502, 0203, Thorvald Theodor Nielsen, 3 maaneder, søn af Hans Jakob Nielsen, Byllerup Mark
1884, 0905, 1505, Jeppe Nielsen, aftægtsgaardmand, 80, Aabylund Mark
1884, 0207, 0807, Jens Peter Jørgensen, tjenestedreng, 13½, søn af smed Niels Jørgensen, i Brangstrup
1884, 1708, -, P. Schau, cand. juris. og ejer af Mariagaard ved Haderslev, 45, nu bosiddende i Odense
1884, 1409, 1909, Peter Larsen Nielsen, ungkarl, 23, paa Gadstrup Mark. Søn af gaardmand Hans Nielsen sammesteds
1885, 2701, 0202, Johannes Peter Absalonsen, 1, søn af skomager Jens Absalonsen, i Margaard
1885, 1503, 2103, Hans Andreas Jensen, 1 og 1 maaned, søn af gaardmand Niels Julius Jensen, i Margaard
1885, 1205, 1705, Anders Peder Jørgensen, 9 maaneder, søn af husmand Jørgen Jørgensen, i Nørreaaby
1886, 2603, 0204, Niels Rasmussen, landpost, 69, i Nørreaaby i Margaard
1886, 0604, 1304, Peter Larsen, skrædder og husmand, 54, i Baaringvad
1886, 1704, 2404, Rasmus Chrestensen, aftægtsmand, 93, i Nørre Aaby Margaard
1886, 2606, 0107, Peter Hansen, aftægtsmand, 85, i Baaringvad
1886, 3107, 0408, Axel Petersen, 6 dage, søn af banearbejder Rasmus Petersen, i Nørre Aaby
1886, 2208, 2708, Jens Alfred Jensen, 6 uger, søn af gaardejer J. P. Jensen, i Brangstrup
1887, 2501, 3001, Peter Marius Pedersen, 6 uger, søn af smed Jens Kristian Pedersen, paa Byllerup Mark
1887, 2205, 2805, Jens Christensen, gaardejer, 67, i Gadstrup
1887, 3005, 0406, Lauritz Hansen Larsen, 18, søn af gaardejer Hans Larsen, i Brangstrup
1887, 2308, 2908, Absalon Jensen, snedker og aftægtsmand, 79, i Margaard
1887, 0211, 0911, Hans Pedersen, aftægtsmand, 79, i Byllerup
1887, 1811, 2111, Karl Kristian Madsen, 6, søn af husmand Niels Madsen, i Nørre Aaby
1888, 1901, 2401, Jens Peter Jørgensen, 1, søn af husmand Jørgen Jørgensen, Nørre Aaby
1888, 2005, 2605, Kristian Hansen, 22. Søn af banearbejder Hans Andersen, Gadstrup Mark
1888, 0808, 1308, Peder Sørensen, husfæster, 76, paa Gadstrup Mark
1888, 0611, 1211, Rasmus Christensen, husmand, 67, paa Gadstrup Mark
1888, 1311, 1911, Frederik Jensen, husmand, 74, i Aabylund
1888, 3112, 07011889, Hans Jørgen Rasmussen, aftægtsmand, 80, i Nørreaaby
1889, 0303, 0903, Niels Marius Gothard Absalon Jensen, 15 uger, søn af Niels Rasmussen Jensen, Nørre Aaby
1889, 0303, 0903, Laurits Marius Peter Theodor Nielsen, sergent ved 3die Arteleriafdeling, 22, i Aarhus
1889, 1103, 1803, Jens Hansen, forhen gartner nu indsidder, 75, i Ryshuset, Nørre Aaby Sogn
1889, 1603, 2303, Rasmus Jørgensen, 3 maaneder, søn af husmand Niels Jørgensen, paa Byllerup Mark
1889, 1405, 1805, Hans Peter Jørgensen, 18, tjener hos gaardmand Jørgen Olsen, i Gadstrup
1889, 1009, 1609, Jens Nielsen, gaardejer, 70 i Aabylund
1889, 0110, 0710, Mads Rasmussen, forhen landpost, 67, i Nørreaaby
1890, 0302, 0802, Kristian Anton Frederik Hansen, 13, hos morfaderen husmand Hans Jørgen Andersen, i Byllerup
1890, 1102, 1602, Kristian Kristensen, 5 timer, søn af banearbejder Søren Kristensen, i Nørre Aaby
1890, 2202, 2802, Jens Anton Sørensen, 9½, søn af gaardejer Hans Hansen Sørensen, i Gadstrup
1890, 1405, 2005, Rasmus Jensen, aftægtsmand og indsidder, 71, i Nørre Aaby Margaard
1890, 0306, 0906, Hans Nielsen, aftægtsmand, 59, i Aabylund
1890, 0307, 0907, Jens Olsen, aftægtsgaardmand, 85, i Brangstrup
1890, 2507, 2907, Udøbt dreng, 19 dage, søn af Ane Marie Andersen, tjenende i Margaard
1890, 1908, 2308, Niels Kristensen, indsidder, 63, i Nørre Aaby Fattighus
1890, 3008, 0409, Peder Jørgensen, 1 maaned, søn af smedesvend Niels Nielsen Jørgensen. Hos morfaderen smed Peder Nielsen, i Margaard
1890, 2612, 02011891, Hans Sørensen, gaardejer, 67, i Gadstrup
1891, 3103, 0404, Karl Henrik Rasmussen, 10 uger, søn af husmand Rasmus Kr. Rasmussen, Nørre Aaby
1891, 0704, 1304, Christian Madsen, husmand, 64, i Nørre Aaby
1891, 1604, 1904, Udøbt dreng (døde straks), søn af tømrer Jørgen Rasmussen
1891, 2704, 0405, Rasmus Kristian Rasmussen, murer og husmand, 52, i Nørre Aaby
1891, 0907, 1407, Henrik Kristian Alfred Hansen, 14, søn af urmager Hansen, Nørre Aaby
1891, 1512, 2112, Johan Frimodt Møller, bager, 57, i Nørre Aaby
1850, 1704, 2304, Jacobine Nielsen, 5, datter af huusmand og hjulmand Niels Madsen, i Gastrup
1850, 1007, 1507, Kirstine Marie Jørgensen, 4½, datter af huusmand Jørgen Larsen, Aabylunds Mark
1850, 1209, 1909, Karen Dorthe Absalonsen Røilegaard, 3, datter af boeldmand Absalon Jensen, paa Røilegaard
1850, 0912, 1412, Anne Kirstine Pedersen, ½, datter af rokkedreier Peder Henriksen, paa Gastrup Mark
1851, 2901, 0502, Kirsten Hansen, 73, i Nørreaaby. Smed Christen Pedersen
1851, 0202, 0802, Mette Kirstine Nielsen, døvstum, 11, datter af huusmand og hjulmand Niels Madsen, i Gastrup
1851, 1602, 2402, Karen Marie Jørgensdatter, 40½, paa Røilegaard. Boelsmand Absalon Jensen
1851, 0903 ,1703, Maren Andersdatter, ugift fruentimmer, 60, paa ophold i Fødegaarden i Byllerup
1851, 1403, 2203, Anne Jørgensdatter, 47, i Byllerup Mark. Huusmand Jørgen Larsen
1851, 2203, 2903, Karen Bertelsdatter, 78, i Nørreaaby. Aftægtshuusmand og tømmermand Jens Absalonsen
1851, 0304, 1404, Gjertrud Marie Christensen, 10, datter af huusmand og skrædder Christen Hansen, i Aabylund
1851, 2905, 0506, Dorthe Marie Mikkelsdatter, 45, i Aabylund. Huusmand og skrædder Christen Hansen
1851, 0406, 1006, Anne Katr. Hansdatter, 82, i Byllerup. Glarmester og aftægtsmand Anders Hansen
1851, 2906, 0507, Karen Madsdatter, 46½, i Byllerup. Gaardmand Hans Olsen
1851, 2211, 2811, Maren Cecilie Hansen Colding, 17½, datter af afdøde huusmand Hans Andersen, i Coldinghuse
1851, 2311, 0112, Anne Hansdatter, 56½, i Aabylund. Boelsmand Peder Mikkelsen
1851, 2211, 2911, Anne Katr. Jeppesen, 21½, i Aabylund. Datter af boelsmand Jeppe Nielsen
1851, 3011, 0612, Christiane Hansdatter, enke og aftægtskone, 87, i Margaard. Hans Nielsen
1852, 0901, 1901, Anne Marie Hansen f. Randrup, enke, 81½, paa Gastrup Mark. Land… og assessor Hansen, i Wiborg
1852, 0303, 1103, Kirsten Nielsdatter, ugift aftægtskone, 50, i Byllerup
1852, 1703, 2303, Maren Rasmusdatter, enke, 76, hos sin svigersøn A. Nielsen, i Byllerup. Gaardmand Niels Andersen i Tommerup
1853, 1204, 1904, Mette Larsdatter, 74, i Nørreaabye. Huusmand Hans Hansen
1853, 2808, 0309, Nielsine Petrine Hansen, 1½, datter af huusmand og skrædder Hans Nielsen, i Nørreaabye
1854, 0501, 1201, Agathe Nielsen, 12, datter af huusmand og hjulmand Niels Madsen, i Gastrup
1854, 0607, 1107, Anne Marie Jensdatter, enke og aftægtskone, 81, i Gastrup. Hans Eriksen i Ryeshuset
1854, 2510, 3110, Anne Jensen, 3 og 9 maaneder, datter af gaardmand Jens Rasmussen, i Aabylund
1855, 1902, 2502, Christiane Pedersen, 4, datter af huusmand Peder Jørgensen, paa Gastrup Mark
1855, 1704, 2704, Ingeborg Absalonsdatter, enke og aftægtskone, 88, i Aabylund. Huusmand Jens Rasmussen
1855, 1610, 2310, Karen Dorthe Hansen, ½, datter af smed Hans Christensen, i Nørreaabye
1856, 1203, 2603, Marie Jensen Bang, 2 dage, datter af gaardmand Jens Pedersen, i Aabylund
1856, 1903, 2603, Margrethe Rasmusdatter, gift, 48, Aabylund. Gaardmand Jens Pedersen
1856, 2003, 2603, Christense Irene Rasmussen Hansen, 8, datter af huusmand Rasmus Jørgen Rasmussen, i Baaringvad
1856, 0305, 0905, Anne Margr. Andersdatter, gift, 45, paa Byllerup Mark. Gaardmand Hans Andersen
1856, 2706, 0307, Karen Hoffmann, ugift pensionistinde, 71 og 3 maaneder, i Margaard
1856, 0208, 0808, Anne Jørgensdatter, pige, 50, havde ophold hos broderen gaardmand Jørgen Jørgensen, i Byllerup
1856, 0610, 1010, Anne Kirstine Jørgensdatter, 74, i Nørreaabye. Almisselem Lars Andersen  
1856, 1812, 2412, Gjertrud Hansdatter,74, i Nørreaabye. Huusmand Hans Pedersen
1857, 1312, 1912, Kirsten Christensdatter, 78, i Brangstrup. Aftægtsmand Christen Nielsen
1857, 2712, 03011858, Kirstine Marie Larsen, 4, datter af pige Marie Hansdatter, paa Gastrup Mark
1858, 0206, 0906, Anne Kirstine Nielsdatter, enke og aftægtskone, 89, i Baaringvad. Jørgen Pedersen
1858, 0407, 1007, Johanne Rasmusdatter, enke, 98, hos sin søn paa Gastrup Mark. Snedker Enevold Christoffersen i Middelfart
1858, 1207, 1607, Karen Marie Pedersen, 5, datter af afdøde indsidder Peder Jørgensen, paa Gastrup Mark
1858, 1308, 1708, Maren Bertelsdatter, ugift almisselem, 75, i Aabylund
1858, 1509, 2109, Karen Hansdatter, enke og aftægtskone, 66, i Coldinghuse
1858, 2011, 2711, Hanne Kirstine Nielsen, 23, paa Gastrup Mark. Hans Nielsen
1858, 2112, 2812, Maren Absalonsdatter, enke og aftægtskone, 89, paa Røilegaard. Jens Christensen
1858, 2112, 2812, Mette Andersen Bang, 19, i Gastrup. Gaardmand Niels Olsen
1859, 1103, 1703, Anne Kirstine Hansen, 1½, datter af indsidder Hans Andersen, paa Gastrup Mark
1859, 1404, 2004, Maren Nielsdatter, 63½, paa Aabylund. Huusmand Christen Jensen
1860, 2702, 0603, Johanne Cecilie Pedersen f. Kingo, 52½, i Nørreaabye. Skolelærer og kirkesanger Pedersen
1860, 1405, 2105, Anne Marie Jensen, ugift, 22, i Aabylund. Datter af indsidder Jens Andersen
1860, 2206, 2806, Anne Marie Christiansdatter, enke og aftægtskone, 85½, i Baaringvad. Hans Pedersen
1860, 2812, 03011861, Anne Kirstine Hansen, 1, datter af indsidder Hans Andersen, paa Gastrup Mark
1861, 0101, 0901, Anne Nielsdatter, 61, ved Byllerup Mark. Huusmand Jørgen Andersen
1861, 2601, 0202, Karen Marie Henriksdatter, enke og aftægtskone, 69, af Margaard Mark, hos svigersønnen paa Asperup Mark. Huusmand Niels Jensen
1861, 1205, 1805, Maren Knudsen Nyholm, 28, i Byllerup. Datter af gaardmand Madsen
1861, 1306, 1806, Karen Madsdatter, enke og almisselem, 85, paa Aabye Mark. Hans Jensen
1861, 0908, 1408, Anne Katrine Jensen, 7½, datter af huusmand Jens Christensen, i Margaard
1861, 1008, 1408, Anne Katrine Andersen, 3 uger, datter af huusmand og bødker Anders Nielsen, i Margaard
1861, 1809, 2409, Maren Larsen, 11, datter af huusmand Lars Jørgensen, i Margaard
1861, 0110, 0910, Maren Jørgensdatter, 57, i Byllerup. Gaardmand Hans Pedersen
1861, -, 0909, Dødfødt pige, datter af huusmand Jens Jensen, i Nørreaabye
1862, 1503, 2203, Karen Dorthe Neumann, 1½, datter af huusmand Martin Neumann, i Margaard
1862, 1603, 2403, Christine Marie Hansen, 5, datter af gaardmand Jørgen Hansen, i Margaard
1862, 1404, 1904, Ane Dorthe Hansine Rebekke Rasmussen, 1½, datter af huusmand Lars Rasmussen, i Nørreaabye
1862, 2908, 0409, Kirsten Jørgensdatter, 72, i Margaard. Gaardmand Hans Jensen
1862, -, 3110, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Christian Larsen, i Aabylund
1862, 3010, 0611, Karen Jensdatter, 63, i Margaard. Skrædder og aftægtsmand Peter Neumann
1863, 1904, 2504, Anne Katrine Madsdatter, enke og aftægtskone, 81, i Nørreaabye. Huusmand Claus Absalonsen
1863, 1506, 2006, Anne Larsen, 17, steddatter af huusmand Lars Rasmussen, i Nørreaabye
1863, 2906, 0307, Anne Kirstine Frederiksdatter, 37, i Byllerup. Gaardmand Anders Nielsen
1864, 0201, 0901, Mariane Pedersen, 20, Byllerup Mark. Datter af gaardmand Peder Hansen
1864, 2104, 2804, Birtha Kirstine Hansen, 2, datter af huusmand og skrædder Hans Nielsen, i Nørreaabye
1864, 1605, 2305, Anne Hansdatter, enke, 71, i Byllerup. Huusmand Hans Larsen
1864, 0809, 1509, Anne Kirstine Jochumsen, 5 og 4 maaneder, datter af huusmand Hans Jørgen Jochumsen, paa Gastrup Mark
1864, 0411, 1111, Hanne Margrethe Larsen, 11 og 3 maaneder, datter af gaardmand Lars Rasmussen, i Brangstrup
1865, 0101, 0901, Anne Rasmusdatter, enke, 57, i Brangstrup. Gaardmand Jørgen Simonsen
1865, 0501, 1301, Karen Jørgensdatter, 70, Gastrup Mark. Snedker og aftægtsmand Rasmus Enevoldsen
1865, 0701, 1401, Pedernille Pedersen, 12, datter af huusmand og smed Peder Nielsen, i Margaard
1865, 0901, 1601, Karen Dorthe Clausdatter, 40, i Nørreaabye. Huusmand Jens Jensen
1865, 1202, 2002, Anne Boline Hansen, 72, i Nørreaabye. Huusmand og smed Warnke
1865, 2003, 2703, Dorthe Kirstine Jørgensdatter, 66, i Brangstrup. Gaardeier Jens Olsen
1865, 2803, 0404, Maren Hansdatter, 49½, paa Gastrup Mark. Huusmand Hans Hansen Fallesen
1865, 3004, 0605, Anne Kirstine Sørensdatter, enke, 85, Aabylund. Gaardeier Mygind
1865, 2505, 3005, Anne Pedersen, 20, paa Gastrup Mark. Datter af huusmand Peder Sørensen
1865, 3105, 0706, Maren Rasmusdatter, enke, 70, i Margaard. Gaardmand Christen Jensen
1866, 0901, 1501, Else Katrine Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 85, i Baaringvad. Hans Christensen
1866, 0502, 1002, Birthe Kirstine Larsdatter, enke og aftægtskone, 87, i Brangstrup. Hans Hansen
1866, 1302, 1902, Anne Abigael Christensen, 8½, datter af huusmand Peder Christensen, i Nørreaaby Mark
1866, 2204, 3004, Dorthe Marie Mortensdatter, enke, 68, i Coldinghuse. Huusmand Niels Hansen
1866, 0105, 0605, Anne Kirstine Larsen, ½, datter af gaardmand Hans Larsen, i Margaard
1866, 1505, 2205, Pederlene Pedersen, enke og aftægtskone, 72½, i Gastrup. Gaardmand Peder Hansen
1866, 1505, 2205, Anne Marie Hansdatter, enke, 63, i Baaringvad. Huusmand Anders Jørgensen
1866, 1006, 1606, Karen Marie Pedersen, 42, i Nørreaaby. Huusmand og skrædder Hans Nielsen
1866, 0607, 1107, Maren Pedersdatter, separeret, 74, i Taarup. Huusmand Peder Eriksen
1866, 1307, 2007, Mette Katrine Mikkelsdatter, enke, 74, i Nørreaaby. Gaardmand Christen Pedersen
1866, 2711, 0212, Karen Marie Hansen, 6 dage, datter af huusmand Hans Hansen, i Coldinghuse
1867, 2901, 0502, Ingeborg Jensdatter, pige, 56½, ophold hos broderen Absalon Jensen, i Margaard
1867, 2804, 0405, Anne Kirstine Andersdatter, 39½, i Margaard. Indsidder Jens Jespersen
1867, 1707, 2407, Karen Marie Nielsdatter, pige, 48, i Byllerup
1867, 1409, 1909, Anne Marie Hansine Larsen, 22, i Margaard. Datter af huusmand Lars Jørgensen
1867, 2810, 0411, Katrine Marie Hansdatter, enke og aftægtskone, 72, i Brangstrup. Gaardmand Niels Nielsen
1868, 3001, 0602, Kirsten Rasmusdatter, enke, 70, i Aabylund. Huusmand Jacob Rasmussen
1868, 0703, 1403, Anne Hansine Dorthe Jensen, 18, datter af afdøde gaardeier Hans Jensen, i Nørreaaby
1868, 0905, 1605, Anne Katrine Madsen, 10, datter af huusmand Mads Rasmussen, paa Byllerup Mark
1868, 1707, 2107, Maren Hansen, 3 maaneder, datter af huusmand Thines Christian Hansen, i Aabylund Mark
1868, 1907, 2407, Maren Larsen, 43, paa Gastrup Mark. Huusmand Niels Madsen
1868, 0408, 0808, Anne Christensdatter, 67, i Byllerup. Gaardmand Knud Madsen
1868, 3011, 0712, Margrethe Andersdatter, 71, paa Byllerup Mark. Huusmand Anders Madsen
1869, 1502, 1902, Anne Sophie Olsen, 26, paa Byllerup Mark. Huusmand Søren Matthiesen
1869, 1502, 2102, Maren Katrine Nielsen, 4½, datter af huusmand Jørgen Nielsen, paa Gastrup Mark
1869, 2504, 0205, Anne Hansine Jørgensen, 9 maaneder, datter af huusmand og væver Jørgen Larsen, i Nørreaaby
1869, -, 2706, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Jørg. Andersen, i Byllerup
1869, 1507, 2007, Maren Nielsen, 1, datter af huusmand Niels Madsen, paa Gastrup Mark
1869, 1212, 1812, Anne Katrine Hansen Colding, 34, i Coldinghuse. Huusmand Hans Hansen
1869, 2212, 2812, Marie Madsen, 1½, datter af huusmand Knud Madsen, paa Byllerup Mark
1870, 0403, 1003, Johanne Rasmusdatter, 57, i Aabylund. Indsidder Jens Jespersen
1870, 2703, 0404, Maren Pedersdatter, 67, i Gastrup. Aftægtsmand Peder Larsen
1870, 1205, 1805, Marie Kirstine Jørgensen, 29, i Nørreaaby. Datter af huusmand Jørgen Madsen
1870, 0907, 1507, Karen Pedersdatter, 67, paa Gastrup Mark. Aftægtsmand Rasmus Hansen
1870, 1608, 2008, Maren Rasmusdatter, 35, i Nørreaaby. Huusmand og væver Jørgen Larsen
1870, 1612, 2312, Maren Johansdatter, 62, paa Byllerup Mark. Hans Christensen
1870, 2412, 02011871, Karen Dorthe Madsdatter, 63, i Byllerup. Aftægtsgaardmand Jørgen Jørgensen
1871, 0802, 1602, Maren Sørensdatter, enke, 76½, paa Byllerup Mark. Jørgen Johansen
1871, 0906, 1406, Agathe Hansen Lund, 39, i Margaard. Gaardeier Jens Jørgen Nielsen
1871, 1607, 2007, Karen Madsdatter, enke, 77, Nørreaaby Mark. Huusmand Rasmus Larsen
1871, 2712, 03011872, Pedernille Hansdatter, enke, 76, i Nørreaaby. Huusmand Peder Christensen
1872, 0106, 0406, Pige (døde strax), datter af gaardmand Hans Larsen, i Brangstrup
1872, 2412, 3012, Bodil Marie Offersdatter, almisselem, 86, i Gadstrup
1873, 1301, 2101, Juliane Sørensdatter, enke, 79, Nørreaaby Mark. Bolsmand Lars Hansen
1873, 0102, 0902, Maren Kirstine Jørgensen, 3 maaneder, datter af husmand Niels Jørgen Skytterlund, paa Byllerup Mark
1873, 2405, 2905, Sørine Sylphine Christiane Sørensen, 10 dage, datter af kjøbmand Sørensen, i Aabylund
1873, 1007, 1607, Mariane Jensdatter, 73, Margaard. Aftægtsmand Rasmus Christensen
1873, 1907, 2407, Maren Anine Andersen, 5 uger, datter af husmand og smed Lars Boldt Andersen, i Nørreaaby
1873, 1610, 2010, Maren Nielsdatter, 56, paa Byllerup Mark. Husmand Mads Rasmussen
1873, 1112, 1712, Ane Marie Andersdatter, 74, paa Aabylund Mark. Aftægtsmand Hans Jensen
1873, 3012, 05011874, Anna Hansen, 10½, datter af husmand Mads Hansen, paa Byllerup Mark
1874, 2412, 2912, Ane Katrine Henriksdatter, enke og almisselem under Middelfart Commune, 78, boende hos sin søn paa Nørre Aaby Mark
1874, 3112, 06011875, Ane Katrine Hansen, 3 uger, datter af skrædder Hans Hansen, i Koldinghuse
1875, 0101, 0701, Ane Marie Rasmine Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af husmand Hans Andersen, paa Gadstrup Mark
1875, 3101, 0602, Ane Marie Nielsen, 10 uger, datter af Maren Pedersen, i Margaard
1875, 0103, 0803, Maren Jensdatter, gift, 66½, paa Aabylund Mark. Husmand og skrædder Lars Jørgensen
1875, 1905, 2705, Karoline Elise Larsen, 15½, datter af bolsmand Lars Mathiasen, i Balslev Sogn, Mongaards Mark
1875, 2005, 2605, Karen Mikkelsdatter, enke, 74, boende hos sin svigersøn i Koldinghuse. Jens Nielsen
1875, -, 2912, Dødfødt pige, datter af Rasmine Nielsen, i Margaard
1876, 2104, 2704, Birtha Hansine Hansen, 16½, datter af afdøde husmand Hans Hansen, i Nørre Aaby
1876, 2905, 0206, Juliane Johanne Marie Gormsen, 3 maaneder, datter af Mette Marie Christiansdatter Møller, i Nørreaaby
1876, 1107, 1707, Ane Kirstine Pedersen, 3 maaneder, datter af Karen Thomsen, tjener i Balslev Præstegaard. I pleje hos husmand Hans Nielsen i Aabylund
1877, 1004, 1604, Ane Bang Rasmusdatter, enke, 72, i Nørreaaby. Husmand Lars Hansen
1877, 2305, 3005, Karen Hansdatter, gift, 61, i Røjlegaard. Gaardmand Absalon Jensen
1877, 0606, 1106, Mariane Madsen Skræp, enke, 41, i Byllerup. Bestyrer Jørgensen, af Fattiganstalten Fælleshaab
1878, 2503, 0104, Ane Pedersdatter, enke, 81, i Nørre Aaby. Gaardejer Søren Christensen
1878, 2505, 0106, Ane Madsdatter, enke, 68, i Nørre Aaby. Gaardejer Hans Jensen
1878, 2107, 2607, Maren Katrine Agathe Nielsen, 7, datter af gaardejer J. J. Nielsen, i Margaard
1878, 1408, 1908, Andersine Rasmine Rasmussen Mygind, 3 uger, datter af gaardejer And. Jørg. Rasmussen, i Aabylund
1878, -, 0210, Dødfødt pige, datter af skrædder Hans Hansen, Koldinghuse
1878, 1512, 2112, Johanne Henriksen, gift, 45, Margaard. Husmand Kristian Peter Almind
1879, 0101, 0501, Maren Marie Madsen, 4, datter af parcelist Mads Christiansen, Byllerup
1879, 0401, 1001, Johanne Louise Krebs f. Wichfeld, 65. Sognepræst H. P. T. Krebs
1879, 1101, 1901, Anna Kirstine Jørgensen, 3½ maaned, datter af murer Jens Rasmus Jørgensen, i Margaard
1879, 1103, 1903, Ane Kirstine Andersen, 76, i Baaringvad. Aftægtsmand Peder Hansen
1879, 2503, 0204, Kirsten Jensdatter, tjenestepige, 55, Aabylund
1879, 2803, 0204, Maren Margrethe Nielsen, 15, datter af Jens Nielsen, i Aabylund
1879, 0904, 1504, Karen Nielsen, 25, paa Byllerup Mark. Indsidder Niels Madsen
1879, 2107, 2607, Karen Andersdatter, enke, 85, i Byllerup. Gaardmand Niels Jensen
1879, 2708, 0109, Bodil Marie Larsen, 12, datter af husmand Anders Larsen, i Føns. Tjenende Hans Jørgen Johansen, Gadstrup Mark
1879, 1610, 2210, Ane Marie Pedersdatter, 82, paa Aabylund Mark. Aftægtsmand Jeppe Nielsen
1879, 1611, 2411, Johanne Charlotte Emilie Krebs, 61, boende hos sin broder pastor Krebs, i Nørre Aaby
1879, 1312, 1912, Maren Hansen, gift, 36, Nørre Aaby. Husmand Jens Jensen
1880, 2605, 3005, Kristine Marie Larsen, 12, datter af banearbejder Hans Larsen
1880, 2909, 0410, Ane Marie Hansdatter, enke, 72, opholdt sig hos murer Jens Kristensen, paa Byllerup Mark. Husmand Kristoffer Larsen paa Ejby Mark
1881, 1502, 2102, Maren Agathe Larsen, 7 maaneder, datter af husmand Anders Larsen, i Nørre Aaby
1881, 0204, 0804, Ane Marie Pedersdatter, enke, 91½, i Brangstrup. Gaardejer Lars Pedersen
1881, 1704, 2204, Mette Nielsdatter, enke, 55, i Gadstrup. Indsidder Jørgen Andersen
1881, 1005, 1305, Dødfødt pige, datter af smed Lars Boldt Andersen, i Nørre Aaby
1881, 1405, 2005, Bodil Marie Eriksdatter, gift, 62, i Aabylund. Husmand Hans Nielsen
1881, 0507, 1107, Birthe Marie Hansine Madsen, 14½, datter af husmand Kristian Madsen, i Nørre Aaby
1881, 2708, 0109, Karen Rasmussen, gift, 66, i Gadstrup. Husmand Peder Sørensen
1882, 0207, 0607, Ane Katrine Rasmusdatter, enke, 75½, i Gadstrup. Gaardejer Anders Nielsen
1882, 0210, 0710, Maren Rasmusdatter, enke, 64, i Byllerup. Gaardejer Anders Nielsen
1883, 1204, 1804, Johanne Jensen, 1, datter af lærer Theodor Jensen, i Byllerup
1883, 0705, 1205, Dødfødt pige, datter af landpost Hans Jørgen Petersen, i Margaard
1883, 2205, 2805, Ane Larsen Bang, gift, 51, i Margaard. Husmand Peder Kristensen
1883, 2505, 3105, Ane Kirstine Nielsdatter, enke, 87½, i Byllerup. Gaardmand Anders Nielsen
1883, 0207, 0607, Christiane Larsen, gift, 40, i Aabylund. Gaardmand Jørgen Hansen
1883, 0907, 1407, Sørine Olsen, gift, 42 og 9 maaneder, Gadstrup. Gaardmand Hans Peter Jensen
1883, 1009, 1509, Ane Marie Christensen, gift, 51, Nørre Aaby. Gaardmand Mads Olsen
1883, 2812, 04011884, Karen Marie Andersen, gift, 42½, i Brangstrup. Gaardmand Simon Jørgensen
1884, 2003, 2503, Ane Johanne Jensen, enke, 38, Byllerup Mark. Smed Niels Jørgensen
1884, 2103, -, Marie Kirstine Knudsen, mejerielev, 22, hos Hans Peter Knudsens enke, i Byllerup
1884, 0306, 0906, Ane Kirstine Hansen, 15, datter af gaardmand Anders Hansen, i Byllerup
1884, 3108, 0409, Marie Kirstine Larsen, 21, i Byllerup. Datter af husmand Hans Larsen
1884, 0510, 1010, Birthe Cæcilie Clausdatter, gift, 67½, i Nørre Aaby. Væver Jens Christensen
1884, 2812, 05011885, Maren Pedersen, gift, 57, Aabylund. Husmand Thines Kristian Hansen
1885, 1301, 1801, Marie Magdalene Hansen, 5 dage, datter af ledevogter Jens Chr. Hansen, paa Byllerup Mark
1885, 1701, 2401, Christiane Hansen Kolding, gift, 41, Koldinghuse. Skrædder Hans Hansen
1885, 2002, 2602, Maren Hansdatter, enke, 89, paa Gastrup Mark. Anders Jensen
1885, 1603, 2403, Johanne Dorthea Nielsen, enke, 74, i Byllerup. Arbejdsmand Rasmus Nielsen
1885, 2704, 0205, Sofie Drejer f. Madsen, enke, 74, i Nørreaaby. Kjøbmand Carl Ferdinand Drejer i Assens
1885, 1908, 2508, Ane Marie Hansen, gift, 62, Gastrup. Husmand Hans Hansen
1885, 1009, 1609, Kristine Marie Sørensen, 5 maaneder, datter af Gjertrud Marie Hansen, i Byllerup. I pleie hos husmand Niels Larsen
1885, 0612, 1212, Maren Kirstine Hansen, 14½, datter af husmand Hans Andersen, paa Gadstrup Mark
1886, 1602, 2502, Marie Kristiane Mygind, enke, 67, i Aabylund. Gaardmand Anders Jørgen Madsen
1886, 1703, 2303, Jakobine Nielsen, gift, 34, i Gastrup. Husmand Anders Pedersen
1886, 3103, 0704, Ane Marie Sørensdatter, gift, 68, i Margaard. Husmand Absalon Jensen
1886, 1806, 2306, Julie Marie Kristensen f. Jørgensen, gift, 21, Margaard. Husmand Jens Peter Kristensen
1886, 1906, 2306, Julie Marie Kristensen, 3 dage, datter af husmand Jens Peter Kristensen, Margaard
1886, 1009, 1609, Maren Hansen, gift, 75, i Baaringvad. Husmand Rasmus Jørgen Rasmussen
1886, 3108, 0409, Andersine Marie Hansen, 21, Aabylund. Datter af husmand Thines Kristian Hansen
1886, 1012, 1512, Johanne Christensdatter, enke, 63, i Assens. Gaardejer Lars Hansen i Margaard
1886, 1812, 2312, Mette Larsen, gift, 67, i Gadstrup. Husmand Christen Larsen
1887, 0502, 1202, Birthe Marie Hansdatter, enke, 84, i Baaringvad. Væver Mads Hansen
1887, 0305, 0905, Nikoline Kirstine Larsen, gift, 56, paa Byllerup Mark. Husmand og formand for Stoppekolonnen paa Jernbanen Hans Larsen
1887, 0806, 1406, Maren Hansen, 15, datter af væver Hans Jørgen Andersen, Byllerup
1887, 2707, 2907, Dødfødt pige, datter af assistent og leutnant Oskar Frederik Rasmussen, Nørre Aaby
1887, 2008, 2308, Emma Marie Kristine Rasmussen, 3 dage, datter af tømrer Jørgen Rasmussen, Nørre Aaby
1887, 1311, 1811, Marry Madsen, 9 maaneder, datter af stationskarl Niels Madsen, Nørre Aaby
1887, 1312, 1812, Christine Nielsen, 8 dage, datter af tjenestepige Marie Nielsen, Gadstrup Mark
1888, 0501, 0801, Dødfødt pige, datter af husmand og hjulmand Niels Larsen, paa Byllerup Mark
1888, 2605, 3005, Abelone Hansdatter, enke, 70, Nørre Aaby. Gaardmand Peder Sørensen
1888, 2207, 2707, Karen Oline Jeppesen, 11½, datter af husmand Niels Jeppesen, paa Byllerup Mark
1888, 2407, 3007, Maren Andersen f. Jokumsdatter, enke, 70, Gadstrup Mark. Husmand Hans Andersen
1888, 2507, 3107, Karen Margrethe …, gift, 61, paa Nørre Aaby Mark. Indsidder Lars Pedersen
1888, 2208, 2708, Ane Marie Nielsen, gift, 28, Byllerup Mark. Friskolelærer Anders Olaf Nielsen
1888, 0209, 0809, Maren Kristine Sofie Nielsen, 13, datter af gaardmand Jens Jørgen Nielsen og Ane Marie Hansen, i Margaard. Opholdt sig hos sin stedfader gaardejer Julius Jensen, Margaard
1888, 1212, 2012, Ane Marie Rasmusdatter, enke, 65, Gadstrup. Gaardmand Mikkel Andersen
1889, 2301, 3001, Sidsel Larsdatter, enke, 74, Nørre Aaby. Aftægtsmand Hans Jørgen Rasmussen
1889, 0504, 1204, Sine Olsen, tjenestepige, 24, paa Gadstrup Mark
1889, 1506, 2106, Ane Marie Kristensen, enke, 72, i Nørreaaby. Husmand og skrædder Hans Nielsen
1889, 1307, 1707, Marie Jensen, 6 dage, datter af gaardejer Niels Julius Jensen, i Margaard
1889, 1307, 1907, Maren Jakobsdatter, gift, 74, i Gadstrup. Aftægtsmand Niels Madsen
1889, 0608, 1208, Sara Duch, gift, 57, i Byllerup. Gaardejer hans Jakobsen Ellemand
1889, 1511, 1811, Ane Larsdatter, gift, 80, Brangstrup Mark. Husmand Jørgen Sørensen
1890, 0802, 1302, Anna Christensdatter, gift, 80, Gadstrup. Teglværksejer og gaardmand Peder Henriksen
1890, 1006, 1406, Rasmine Nielsen, gift, 39½, i Margaard. Landpost Hans Jørgen Pedersen
1890, 1307, 1807, Ane Dorthea Mikkelsen f. Andreasen, gift, 30, Gadstrup. Gaardmand Anders Rasmus Mikkelsen
1890, 0808, 1208, Kirsten Jespersdatter, gift, 70, paa Brangstrup Mark. Husmand Hans Jakobsen
1890, 2009, 2509, Kirstine Povlsen, 6 uger, datter af arbejdsmand Rasmus Povlsen, paa Nørre Aaby Mark
1890, 1810, 2210, Marie Kristiansen, 11 maaneder, datter af arbejdsmand og indsidder Jens Peter Kristiansen, paa Byllerup Mark
1890, 2012, 2412, Gjertrud Marie Jensen f. Kristensen, gift, 71, Nørre Aaby Fattighus. Indsidder Rasmus Jensen
1891, 2403, 2803, Ane Katrine Hansen, 11, datter af gaardejer Anders Hansen, i Byllerup
1891, 0109, 0509, Sigrid Elise Nielsen, 4 maaneder, datter af kjøbmand N. P. Nielsen, ved Nørre Aaby Mark
1891, 2909, 0510, Maren Hansdatter, enke, 89, i Nørre Aaby. Aftægtsmand Hans Johansen
1891, 2412, 3012, Karen Margrethe Andersen, tjenestepige, 26, ved Nørre Aaby St.
1892, 1001, 1801, Ane Marie Pedersen, gift, 58, Baaringvad. Husmand Knud Madsen
1892, 2201, 2801, Karen Hansdatter, enke, 90, Fønsskov. Gaardfæster Mads Kristensen