Brenderup, 1880-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1880-1891, Brenderup sogn, Vends herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1880, 1880, 1101, 1701, Peder Hansen Brygman, aftægtshusmand, 70, i Skovshøjrup
1880, 1101, 1701, Peder Sørensen, almisselem, 81, paa Sognets Fattiggaard
1880, 1301, 1701, Rasmus Nielsen, aftægtshusmand, 85
1880, 0102, 0702, Hans Pedersen, aftægtsgaardmand, 79, i Kjøstrup
1880, 0302, 1102, Lars Peder Pedersen, 7, søn af husmand Peder Andersen
1880, 1202, 1702, Hans Peder Jørgensen, 4 maaneder, søn af skrædder Lars Jørgensen, i Skovhaven
1880, 2002, 2602, Søren Jensen, husmand, 39, paa Kjøstrup Mark
1880, 1004, 1704, Jesper Pedersen, enkemand og aftægtshusmand, 76, paa Aahøjrup Mark
1880, 1104, 1704, Jørgen Madsen, almisselem,58, paa Sognet Fattiggaard
1880, 1704, 2204, Hans Sørensen, aftægtshusmand, 69, i Holse Skov
1880, 2404, 0105, Jens Pedersen, aftægtsgaardmand, 78, i Holse
1880, 2504, 0105, Hans Mathias Pedersen, boelsmand og ejer, 60, af Karlshøj Stedet
1880, 0906, 1506, Johannes Larsen, 1 time, søn af husmand Niels Larsen, paa Kjøstrup Mark
1880, 0408, 0908, Mads Hansen, 16, søn af husmand Hans Hansen, i Holse
1880, 0608, 1008, Jens Peder Andersen, 4, søn af husmand og skrædder Hans Andersen, paa Aahøjrup Mark
1880, 3108, 0409, Anders Bern Jørgensen, ungkarl og skrædder, 22, i Brenderup
1880, 3009, 0710, Niels Jensen, husmand, 74, paa Bro Mark
1880, 2210, 2710, Aksel Even Louis Andreasen, 2 maaneder, søn af indsidder Hans Andreasen
1880, 2710, 0311, Peder Larsen, husmand, 67, i Graderup
1880, 0711, 1311, Anders Nielsen, aftægtsgaardmand, 78, i Kjøstrup
1880, 0711, 1111, Anton Marius Hansen, 11 dage, søn af husmand og murer Chr. Hansen, paa Skovshøjrup Mark
1880, 1412, 2012, Rasmus Larsen, boelsmand, 75, i Ullehusene
1880, 1612, 2312, Lars Bendixen, aftægtshusmand, 74, paa Aahøjrup Mark
1881, 0501, 1301, Niels Madsen, aftægtshusmand, 73, i Skovshøjrup
1881, 2101, 2801, Niels Andersen, aftægtsmand, 72, paa Bro Mark
1881, 2701, 0402, Christian Hansen, husmand, 61, i Holse
1881, 0902, 1502, Frederik Christensen, gaardmand, 48, i Skovshøjrup
1881, 1102, 2002, Niels Marius Andersen, 3 maaneder, søn af ugift fruentimmer Marie Nielsine Nielsen, af Eskildstrup
1881, 2202, 2802, Niels Bentsen Lavritsen, indsidder, 63, i Holse, Haarslev Sogn
1881, 0303, 1103, Niels Martin Nielsen, 23, paa Fyllested Mark. Søn af gaardmand Niels Jørgen Nielsen
1881, 1104, 1804, Søren Nielsen, skrædder, 74, i Skovshøjrup
1881, 1604, 2304, Hans Jakob Hansen, ungkarl, 31, i Fyllested
1881, 1504, 2104, Ole Jørgen Hansen, snedkersvend, 20, fra Bubel
1881, 2604, 0105, Jakob Andreas Danielsen Escherich, ½ dag, søn af kjøbmand Daniel Escherich, i Brenderup
1881, 2405, 3005, Mads Jørgensen, almisselem, 71, paa Sognets Fattiggaard
1881, 2705, 0306, Jens Sørensen, almisselem, 75, paa Sognets Fattiggaard
1881, 0506, 1006, Peder Larsen, gift husmand, 83, i Aabjerg
1881, 1906, 2406, Jakob Nielsen, husmand, 78, paa Aahøjrup Mark
1881, 3006, 0507, Peder Klavsen, lejehusmand, 64, i Kjøstrup
1881, 0307, 0907, Peder Jørgen Andersen,9, søn af husmand Hans Kristian Andersen, paa Graderup Mark
1881, 1110, 2210, Jesper Nielsen, husmand, 72, paa Brenderup Mark
1881, 2610, 0211, Jeppe Nielsen, aftægtshusmand, 73, paa Bro Mark
1881, 2811, 0412, Karl Hansen (tvilling), 8 dage, søn af smed Rasmus Kristian Hansen, i Skovshøjrup
1881, 3011, 0412, Hans Peder Hansen (tvilling), 8 dage, søn af smed Rasmus Kristian Hansen, i Skovshøjrup
1882, 0301, 0901, Lars Pedersen, enkemand og husmand, 64, i Brenderup
1882, 0601, 1401, Peder Thorvald Knudsen, 25, i Holse Skov. Født 22.1.1856. Søn af snedker Knudsen
1882, 0901, 1601, Anders Larsen, gaardmand, 67, i Brenderup
1882, 1501, 2001, Anders Kristian Andersen, 3 og 9 maaneder, søn af husmand Lars Andersen, i Brenderup
1882, 2602, 0403, Niels Mikkelsen, husmand, 75, paa Brenderup Mark
1882, 0403, 1003, Lars Frederik Vilhelm Larsen, dragon og underkorporal, 22, paa Skolen i Randers
1882, 2303, 3003, Harald Viggo Emil Jørgensen, 4, søn af husmand Peder Jørgensen, i Bro Gyde
1882, 1406, 1906, Jørgen Mortensen, husmand, 55, paa Kjøstrup Mark
1882, 2806, 0407, Hans Hansen, aftægtshusmand, 79, paa Bro Mark
1882, 2906, 0507, Niels Kristensen, fhv. gaardejer i Asperup Sogn, 86, boende hos svigersønnen i Brenderup
1882, 0607, 1107, Jørgen Kristian Jørgensen, 21, hjemme hos sin moder i Bro Skov
1882, 0807, 1407, Jens Hansen Rasmussen, 5 maaneder, søn af ugift fruentimmer Karen Kirstine Jensen, af Fredericia
1882, 2509, 3009, Kristen Jørgensen, boelsmand, 68, i Fyllested
1882, 1610, 2310, Søren Hansen, gaardmand, 66, i Brenderup
1882, 2610, 0111, Jens Kristian Larsen, 2½, søn af gaardmand Hans Larsen, i Holse
1882, 0911, 1611, Hans Hansen, gaardmand, 62, i Fyllested
1882, 1911, 2511, Jeppe Jensen, husmand og væver, 82, i Skovhaven
1883, 1502, 2202, Johannes Karl Jørgensen, 3 maaneder, søn af husmand Anders Jeppesen, i Kjøstrup
1883, 1902, 2602, Peder Jensen, aftægtsgaardmand, 78, paa Brenderup Mark, Ullehus
1883, 1604, 2104, Lars Larsen, enkemand og almisselem, 85, paa Sognets Fattiggaard
1883, 0406, 0906, Jesper Hansen, husmand, 57, i Brenderup
1883, 2106, 2806, Johan Henrik Wied, fhv. ejer af Indslev Kro, 68, nu i Skovshøjrup
1883, 2706, 0107, Dødfødt dreng, søn af husmand Erik Skyt, i Landmaalerhuset
1883, 0807, 1207, Frederik Vilhelm Fritz Høgh, kandidat philosophie og fhv. parcellist i Bro, 74, nu paa Aahøjrup Mark
1883, 3107, 0608, Jens Marcus Hansen, 15, søn af gaardmand Hans Jensen, i Aahøjrup
1883, 0209, 0709, Simon Nielsen, husmand, 64, i Skovshøjrup
1883, 2609, 0210, Jørgen Peder Mundt,17, søn af bestyrer Klavs Mundt, Fyllested Mark
1883, 2709, 0510, Jens Nielsen, husmand, 68, paa Bro Mark
1883, 0810, 1310, Lars Jensen,12, søn af afdøde husmand Niels Jensen, af Brenderup
1883, 2610, 0111, Udøbt dreng, søn af ugift Maren Dorthe Bertelsen
1883, 2910, 0311, Hans Rasmussen Madsen, husmand, 66, paa Brenderup Mark
1883, 0511, 1111, Karl Alfred Thorvald Rasmussen, 5 uger, søn af husmand Hans Rasmussen, paa Brenderup Mark
1883, 0611, 1211, Anders Nielsen, aftægtshusmand, 74, paa Skovshøjrup Mark
1884, 1601, 2301, Jens Rasmussen, enkemand, aftægtshusmand og klodsemager, 81
1884, 2801, 0402, Anders Nielsen, husmand, 61, i Fyllested
1884, 2901, 0402, Jørgen Pedersen, aftægtsgaardmand, 80, paa Varbjerg
1884, 2502, 0103, Peder Kristian Hansen, tjenestekarl, 21. Søn af husmand Hans Frederik Sørensen i Bro Skov
1884, 2902, 0503, Hans Jeppesen, forhen husmand, 50, nu boende i Skovshøjrup
1884, 3003, 0704, Jeppe Jørgensen, husmand, 50, paa Brenderup Mark
1884, 1104, 1704, Rasmus Petrus Marius Nielsen, 11 maaneder, søn af snedker Hans Nielsen, paa Aahøjrup Mark
1884, 1404, 1904, Lars Jørgensen, aftægtsmand, 73, paa Bro Mark
1884, 2004, 2604, Jørgen Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 82, paa Brenderup Mark
1884, 1405, 1905, Hans Rasmussen, husmand, 67, i Bro Skov
1884, 0806, 1406, Jens Jørgen Jensen, 1½, søn af gaardmand Peder Jensen, i Holse
1884, 2406, 0107, Anders Hansen, 9, søn af husmand Lars Hansen, i Aabjerg
1884, 2706, 0407, Rasmus Andersen, ½, søn af husmand Hans Andersen, paa Aahøjrup Mark
1884, 1308, 1908, Søren Jensen, enkemand og fattiglem, 79, paa Sognets Fattiggaard
1884, 1508, 2008, Viktor Andersen, 4 dage, søn af gaardmand Jørgen Kristian Andersen, i Aahøjrup
1885, 3101, 0602, Kristian Ernst Thomsen, forhen ejer, 75, af Skovshøjrup Kro
1885, 0802, 1402, Rasmus Nielsen, klodsemager, 18, hos faderen i Kjøstrup
1885, 2702, 0403, Jens Nielsen, smed og husmand, 73, i Bro
1885, 2703, 0104, Anders Henrik Jensen, ungkarl og klodsemager, 41, i Bro
1885, 0504, 1004, Kristian Jørgensen, 1, søn af gaardmand Rasmus Jørgensen, i Brenderup
1885, 2904, 0705, Niels Hansen, arbejdsmand, 79, Aahøjrup
1885, 2605, 0206, Anders Hansen, aftægtsgaardmand, 76, i Bro
1885, 3105, 0406, Niels Ludvigsen, husmand og klodsemager, 61, i Skovshøjrup
1885, 0907, 1307, Kristian Johansen, aftægtshusmand, 74, i Aabjerg
1885, 1407, 2207, Rasmus Iver Thomsen, ejer af Mejeriet, 47, paa Aahøjrup Mark
1885, 2407, 2907, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Jørgensen, i Brenderup
1885, 0509, 1009, Peder Larsen, husmand, 59, paa Brenderup Mark
1885, 0610, 1410, Peder Jakobsen, ugift (umyndig), 64, i Holse
1885, 1110, 1710, Hans Nielsen, gift husmand, 61, paa Brenderup Mark
1885, 2010, 2410, Karl Martin Mortensen, 16, søn af husmand Anders Mortensen, i Aabjerg
1885, 3110, 0511, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jørgen Kristian Andersen, i Aahøjrup
1885, 1611, 2211, Karl Larsen,1 dag, søn af husmand og drejer Anders Peder Larsen, i Fyllested
1885, 2211, 2811, Hans Rasmussen, gift husmand, 66, i Brenderup Skov
1886, 0101, 0801, Niels Kristiansen, enkemand og husmand, 73, i Brenderup
1886, 2101, 2801, Lars Nielsen, 3 maaneder, søn af boelsmand Jørgen Nielsen, i Fyllested
1886, 1402, 2002, Niels Marius Hejmann, ½ maaned, søn af husmand Jens Kristian Lavrits Ludvig Hejmann, i Brenderup
1886, 0104, 0804, Rasmus Jensen, 23, i Bro. Søn af gaardmand M. Jensen
1886, 0404, 1004, Lars Kristensen, aftægtsgaardmand, 67, i Brenderup
1886, 0804, 1504, Hans Peder Julius Hansen, 12, søn af husmand og skrædder Niels Hansen, i Bro
1886, 1105, 1705, Niels Nielsen, husmand, 63, i Aahøjrup
1886, 2205, 2905, Kristian Simonsen, husmand og gartner, 71, i Kjøstrup
1886, 2305, 2905, Dreng, 3 uger, søn af Anders Hjere Rasmussen, paa Fyllested Mark
1886, 2805, 0406, Jens Eskildsen, almisselem, 62, paa Fattiggaarden
1886, 0206, 0806, Hans Jørgen Hansen, tjenestekarl, 24, i Asperup Sogn
1886, 2906, 0507, Jens Jørgen Nielsen, husmand, 73, paa Aahøjrup Mark
1886, 1407, 2007, Peder Jeppesen, ejer, 71, af Hamborggaard
1886, 0409, 0809, Rasmus Peder Marius Nielsen, 1, søn af snedker Hans Nielsen, paa Aahøjrup Mark
1886, 2609, 0210, Julius Madsen, tjenestekarl, 22, p.t. Brenderup Mark
1886, 2709, 0210, Niels Jørgensen, 20 dage, søn af ugift Anine Kirstine Jørgensen
1886, 0910, 1610, Jens Peder Nikolaj Jensen, 20, i Bro. Søn af gaardejer M. Jensen
1886, 0411, 1011, Karl Peder Daniel Escherich, 8, søn af kjøbmand Escherich, Brenderup
1886, 0911, 1411, Peder Hansen, 2 uger, søn af møller Jesper Hansen, i Kjøstrup
1886, 2111, 2711, Dødfødt dreng, søn af husmand Jørgen Klavsen, Skovshøjrup
1886, 1412, 2112, Peder Hansen, husmand, 63, i Skovshøjrup
1886, 1412, 2112, Lavrits Kristian Johan Hansen, husmand, 52, i Bøgholm
1887, 0302, 1002, Rasmus Kristensen, husmand, 52, i Brenderup Skov
1887, 2703, 0204, Hans Jensen, ugift aftægtsmand, 85, i Holse
1887, 3003, 0504, Niels Jakob Vedel Jørgensen, husmand, 59, i Brenderup
1887, 2005, 2505, Axel Julius Rasmussen, 5, søn af indsidder Lars Jørgen Rasmussen, i Aabjerg
1887, 2405, 2805, Lars Johansen Pedersen, arbejdsmand, 44, i Fyllested
1887, 2505, 3105, Jørgen Jørgensen, gaardejer, 23, i Kjøstrup
1887, 0607, 1107, Lars Jørgen Rasmussen, seminarieelev, 24
1887, 1007, 1507, Søren Kristensen, fattiglem, 46, paa Sognets Fattiggaard
1887, 1107, 1607, Julius Frederik Andreasen, 9, søn af indsidder Hans Andreasen
1887, 1907, 2207, Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt Laurvig, 5, søn af greve og hofjægermester Ahlefeldt Laurvig, til Kjærsgaard
1887, 2907, -, Kristian Krag, ejer, 38, af Holse Skovlund
1887, 0909, 1509, Karl Jørgensen, aftægtsgaardmand, 55, i Kjøstrup
1887, 2209, 2709, Rasmus Kristian Nielsen, 3 timer, søn af husmand Rasmus Nielsen, paa Skovshøjrup Mark
1887, 2710, 0411, Niels Karl Kristensen, høker og murer, 45, i Bro
1887, 1811, 2511, Rasmus Peder Thomsen, 11, søn af husmand Hans Thomsen, i Holse
1887, 1911, 2511, Johannes Andersen, 6 maaneder, søn af husmand Lars Andersen, paa Brenderup Mark
1887, 2311, 2911, Anders Larsen, husmand, 58, paa Brenderup Mark
1887, 2811, 0512, Alexander Kristensen, aftægtshusmand, 77, i Aabjerg
1887, 0712, 1012, Dødfødt dreng, søn af lejer Lars Rasmussen, i Brenderup
1887, 1812, 2312, Rasmus Nielsen, væver og husmand, 72, paa Bro Mark
1887, 2112, 2712, Niels Olsen, aftægtshusmand, 74, i Nyløkke
1888, 0301, 1001, Niels Pedersen, indsidder, 40, paa Fyllested Mark
1888, 0601, 1001, Niels Marius Karl Jensen, 3, søn af husmand Rasmus Jensen, i Aahøjrup Mark
1888, 1101, 1701, Jørgen Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 86, i Brenderup
1888, 1601, 2001, Mads Jensen, husmand, 73, i Brenderup
1888, 1801, 2701, Johannes Andersen, 1½, søn af husmand Hs. Kristian Andersen, paa Graderup Mark
1888, 1701, 2401, Niels Jørgensen, enkemand, uhrmager og husmand, 64, i Skovshøjrup
1888, 2501, 3101, Jens Andersen, 7, søn af husmand Hans Kristian Andersen, paa Graderup Mark
1888, 0502, 1302, Peder Andersen, gift husmand, 66, paa Holse Mark
1888, 2302, 0403, Hans Johansen, enkemand og fattiglem, 87, paa Sognets Fattiggaard
1888, 2503, 3103, Kristen Andersen, gift husmand, 54, i Bro Skov
1888, 3103, 0604, Lars Jørgensen, ugift, 22, paa Brenderup Mark. Søn af husmand Jeppe Jørgensens enke
1888, 2004, 2704, Anton Nielsen, 7 maaneder, søn af gaardejer Jørgen Nielsen, i Fyllested
1888, 0905, 1505, Mads Larsen, gift husmand, 53, i Bro
1888, 1006, 1606, Anders Pedersen, ugift arbejdsmand, 41, i Graderup. Søn af gaardmand Peder Ditlevsen sammesteds
1888, 2006, 2506, Niels Hansen, 3 maaneder, søn af husmand Hans Hansen, i Brenderup Skovhave
1888, 2606, 0207, Rasmus Jørgen Hansen, gift aftægtshusmand, 60, hos Hans Jørgen Hansen, paa Brenderup Mark
1888, 1907, 2707, Jens Hansen, 4, søn af ugift Kristiane Hansen og Hans Morten Hansen. Moderen nu gift med arbejdsmand Hans Larsen, paa Holse Mark
1888, 2209, 2909, Knud Jørgensen, gift husmand, 72, i Holse Skov
188/8, 2710, 0111, Hans Larsen, enkemand og aftægtshusmand, 92, hos snedker Niels Hansen, paa Graderup Mark
1888, 1811, 2411, Jeppe Jakobsen, enkemand, husmand og hjulmager, 72, paa Brenderup Mark
1888, 2111, 2411, Dødfødt dreng, søn af husmand og skomager Hans Steffensen Schou, i Brenderup
1888, 0112, 0712, Hans Jensen, enkemand og fhv. skovfoged, 88, i Skovshøjrup
1888, 0612, 1212, Jørgen Hansen, gift husmand og fragtmand, 62, i Kjøstrup
1888, 0611, 1311, Peder Povlsen, enkemand og fhv. gaardmand, i Ore
1889, 1501, 2201, Jørgen Jørgensen, enkemand og almisselem, 71, paa Sognets Fattiggaard
1889, 0902, 1602, Lavrits Peder Larsen, 3, søn af ugift (afdøde) Oline Jespersen, paa Brenderup Mark
1889, 1002, 1602, Karl Marius Jørgensen, 3 maaneder, søn af ugift Anna Kirstine Karoline Marie Jørgensen, i Brorup. I pleje hos husmand Hans Nielsen i Aabjerg
1889, 1502, 2202, Kristen Hansen Kristensen, 6, søn af husmand Hans Kristensen, paa Brenderup Mark
1889, 1602, 2202, Jørgen Jørgensen, husmand og træskomand, 63, i Bro
1889, 2702, 0703, Hans Jensen, gaardejer, 66, i Aahøjrup
1889, 2802, 0803, Lars Andersen, aftægtsgaardmand, 81, paa Kjøstrup Mark
1889, 1703, 2503, Peder Kristian Rasmus Mossin, forhen skomager paa Aahøjrup Mark, nu lem, 81, i Graabrødre Hospital i Odense
1889, 2104, 2804, Anton Nielsen, 4 maaneder, søn af gaardmand Jørgen Nielsen, i Fyllested
1889, 2304, 3004, Hans Henriksen, indsidder i Andebølle Mose, 84, men i de sidste senere aar tilhuse hos sin svigersøn Rasmus Gorritsen, i Holse
1889, 0705, 1305, Hans Jakob Hansen, husmand, 47, i Holse Skov
1889, 2305, 2905, Niels Rasmussen (Varberg), indsidder, væver og fattiglem, 70, paa Aahøjrup Mark
1889, 0406, 1006, Offer Nielsen, gift hjulmand og boelsmand, 65, paa Aahøjrup Mark
1889, 1706, 2106, Niels Larsen, gift gaardmand, 64, i Skovshøjrup
1889, 0407, 0907, Jørgen Larsen, enkemand og aftægtshusmand, 90, i Brenderup Skovhave
1889, 2107, 2607, Hans Bartram Hansen, 10, søn af husmand og murer Kristian Hansen, paa Skovshøjrup Mark
1889, 0308, 0808, Jørgen Jakobsen, tjenestekarl, 21, i Fjelsted. Søn af afdøde husmand Jakob Rasmussen paa Fjelsted Mark. Hos sin stiffader Søren Hansen, Gravendrup Mark
1889, 1610, 2310, Jørgen Kristian Alexandersen, ungkarl og forhandlede træarbejder, 42, hos husmand Kristian Rasmussen, Graderup Mark
1889, 2310, 2810, Knud Knudsen, 2 uger, søn af gaardmand Niels Karl Knudsen, i Kjøstrup
1889, 2810, 0511, Lars Nielsen, gift aftægtshusmand, 76, i Bro Skov
1889, 0912, 1612, Johannes Marius Kristensen, 12, søn af husmand og tømrer Lars Kristensen, i Bro Skov
1890, 0501, 1101, Mads Kristian Rasmussen, aftægtsmand, 70, hos husmand Rasmus Jørgen Madsen, Brenderup Mark
1890, 0601, 1301, Jens Jensen, gift aftægtshusmand i Holse og aftægtsmand, 74, til Holsegaard
1890, 2001, 2501, Dødfødt dreng, søn af husmand og træskomand Hans Hansen, i Brenderup
1890, 2701, 0303, Hans Ditlevsen, gift husmand, 72, paa Bro Mark
1890, 2901, 0302, Udøbt dreng, 32 dage, søn af husmand og fragtmand Niels Kristian Nielsen, paa Aahøjrup Mark
1890, 0702, 1502, Hans Jakob Hansen, skrædderlærling, 20, i Aabjerg. Husmand Lars Hansen
1890, 1902, 2502, Johannes Peder Jensen, 3 maaneder, søn af ugift tjenestepige Ida Mathilde Pedersen, i Bro og ungkarl Niels Peder Jensen af Aahøjrup. I pleje hos husmand Lars Rasmussen, Skovshøjrup Mark
1890, 1003, 1803, Jeppe Andersen, gaardejer, 59, i Brenderup
1890, 1403, 2103, Jens Peder Jensen, 4 uger, søn af smed Ole Jensen, i Aabjerg
1890, 2703, 0204, Anders Kristian Hansen, 12, søn af indsidder Niels Hansen, paa Holse Mark
1890, 0104, 0504, Hans Jørgensen, 5 timer, søn af gaardejer Jeppe Jørgensen, i Aahøjrup
1890, 0506, 1206, Jens Knudsen, ugift husmand, 68, i Bro Skov
1890, 1206, 1806, Anders Rasmussen, aftægtsmand, 69, hos forpagter Knud Karl Rasmussen, paa Kjøstrup Mark
1890, 1406, 1806, Rasmus Peder Hansen, ugift fattiglem, 58, paa Sognet Fattiggaard
1890, 2807, 0408, Hans Jensen, husmand, 47, paa Bro Mark
1890, 2907, 0208, Erik Johansen Demant, gift aftægtsmand, 74, Holse
1890, 0108, 0408, Dødfødt dreng, søn af husmand Jørgen Andersen og Ane Margrethe Knudsen, 33, Aahøjrup Mark
1890, 1110, 1810, Søren Jørgen Johansen, husmand, 63, i Bøgholm, Aahøjrup Mark
1890, 1910, 2510, Hans Kristian Valdemar Rasmussen, skomager, 25, i Bro
1890, 2210, 2810, Rasmus Andersen, 5, søn af husmand Hans Andersen, Aahøjrup Mark
1890, 3010, 0211, Dødfødt dreng, søn af husmand Peder Kristian Jespersen og Karen Marie Hansen, 39, Nyløkke
1890, 2212, 2812, Karl Kristian Jensen, 14 maaneder, søn af indsidder Niels Jensen, paa Holse Mark
1891, 0501, 1001, Johan Hejnrik Buch, boelsmand, 57, i Brenderup
1891, 1301, 1901, Anton Johannes Jørgensen,6 maaneder, søn af gaardmand Hans Peder Jørgensen, Brenderup Mark
1891, 0202, 0902, Hans Hansen, ugift aftægtsmand, 75, hos gaardejer Hans Hartvigsen, paa Aahøjrup Mark
1891, 0202, 0902, Niels Jensen Madsen, 5, søn af smed Kristian Madsen, i Bro
1891, 0302, 0902, Hans Marcus Nielsen, 2 maaneder, søn af snedker Hans Nielsen, paa Aahøjrup Mark
1891, 1402, 2002, Niels Povl Nielsen, lærer ved Vaalse Realskole paa Falster, 22, hos sin plejefader husmand P. Kr. Larsen, i Brenderup
1891, 0303, 1003, Hans Hansen, enkemand, 73, i aftægt hos husmand Hans Henrik Hansen, Holse Skov
1891, 1303, 2003, Ole Jakobsen, enkemand, 81, i aftægt hos husmand Hans Andersen, Aahøjrup Mark
1891, 2604, 0205, Kristian Siegfrid Bassewtz Egholdt, fraskilt ejer, 61, af Brogaard, Brenderup Sogn
1891, 0406, 1106, Søren Madsen, gift, 84, i aftægt hos gaardmand Jørgen Kristian Andersen, Aahøjrup
1891, 2606, 0107, Rasmus Jørgensen, gift husmand og tømrer, 73, paa Aahøjrup Mark
1891, 2706, 0307, Jens Johannes Pedersen Kjærby, ½, søn af gaardejer Knud Pedersen Kjærby, paa Brenderup Mark
1891, 1208, 1508, Anders Jensen, enkemand, 74, i aftægt hos sønnen gaardmand Jens Andersen, i Skovshøjrup
1891, 0910, 1610, Kristen Hansen, enkemand og fhv. skovfoged i Bro Skov, 81, hos sin svigersøn gaardmand Niels Andersen, i Nyløkke. Levede af sin pension
1891, 0611, 1411, Thines Kristian Hansen, 6 uger, søn af skrædder Hans Ejler Hansen, i Brenderup
1891, 2212, 2712, Dødfødt dreng, søn af træskomager Jørgen Rasmussen og Ane Kirstine Rasmussen, 37, Bro Mark
1891, 2812, 04011892, Jørgen Andersen, enkemand og fhv. gaardejer i Aahøjrup, 77, hos gaardmand Jeppe Jørgensen, Aaghøjrup
1891, 2912, 05011892, Hans Rasmussen, enkemand og husmand, 58, paa Fyllested Mark
1891, 0611, 1411, Tines Kristian Hansen, 1 maaned, søn af skrædder Hans Ejler Hansen, Brenderup
1880, 0901, 1401, Dødfødt pige, datter af bestyrer Jens Nielsen, paa Sognets Fattiggaard
1880, 3001, 0502, Johanne Pedersdatter, 72, paa Bro Mark. Boelsmand Andreas Jørgensen
1880, 1002, 1502, Gjertrud Nielsdatter, almisselem fra Gamtofte, 67, p.t. tilhuse hos sønnen Niels Larsen, paa Brenderup Mark
1880, 1102, 1702, Magdalene Rasmussen, 56, i Brenderup. Husmand Lars Pedersen
1880, 0504, 1004, Maren Dorthea Christensen, 51, i Skovshøjrup. Gaardmand Anders Jensen
1880, 0804, 1404, Maren Petra Kristine Pedersen, ½, datter af husmand og skrædder Lars Mikkel Pedersen
1880, 1704, 2404, Ane Christensen, 37, paa Aahøjrup Mark. Husmand Rasmus Hansen Rasmussen
1880, 0306, 0806, Mette Marie Nielsen, almisselem, 56, paa Sognets Fattiggaard
1880, 0608, 1208, Bodil Marie Rasmussen, 63, paa Graderup Mark. Husmand Rasmus Larsen
1880, 1108, 1608, Dorthe Marie Jørgensen, enke, 69, i Brenderup Skovhave. Husmand Hans Kristiansen
1880, 2910, 0511, Kristiane Jensdatter, 77, i Bøgholm. Husmand Hans Johansen
1880, 0911, 1611, Ane Marie Hansen, 6, datter af husmand Hans Hansen, i Brenderup
1880, 1411, 2011, Birthe Marie Nielsen, 46, paa Aahøjrup Mark. Husmand Rasmus Jensen
1880, 1412, 1912, Anna Rasmine Kristine Larsen, 3 maaneder, datter af lærer Larsen, i Frederiksminde Skole
1880, 1412, 2112, Maren Gorritsen, 68, i Bro. Husmand Anders Hansen
1880, 2212, 2912, Thora Kristiane Amalie Hansen, tjenestepige, 18, paa Varbjerg
1881, 2401, 3101, Ane Marie Hansen, tjenestepige i Gamborg, 18, i Skovshøjrup
1881, 1602, 2402, Maren Jensen, 22, i Skovhaven. Datter af husmand Jens Larsen
1881, 1303, 2103, Petrine Suhr f. Koefoed, præsteenke, 79, i Brenderup
1881, 2403, 3003, Karen Andersen, i Brenderup Skovhave. Skrædder Lars Jørgensen
1881, 2403, 3003, Maren Nielsdatter, enke, 79, i Aabjerg. Husmand Jens Larsen
1881, 2903, 0604, Johanne Hansen, enke, 79, i Skovshøjrup. Husmand Niels Madsen
1881, 1604, 2104, Maren Kirstine Jensen, almisselem, 62, paa Sognets Fattiggaard
1881, 2304, 2904, Nielsine Kirstine Kathrine Jørgensen, ½, datter af gaardmand Niels Jørgensen, i Brenderup
1881, 2305, 3005, Marie Madsen, 22, i Brenderup. Datter af gaardmand Mads Jørg. Mathiasen
1881, 2205, 2705, Maren Frederiksdatter, almisselem under Brenderup Sogn, 86, boende paa Kjærby Mark
1881, 3005, 0406, Kristiane Jensen, 72, i Bro. Husmand Jørgen Larsen
1881, 0407, 0907, Marie Kirstine Jørgensen, 51, i Bro. Gaardmand Mathias Sørensen
1881, 2908, 0309, Ane Margrethe Elisabeth Kordz, 63, i Skovshøjrup. Husmand Alexander Kristensen
1881, 0610, 1310, Ane Kathrine Kristensen, enke, 78, paa Sognets Fattiggaard. Almisselem Gorits Pedersen
1881, 0910, 1510, Mette Margrethe Sørensen, 61, i Brenderup. Gaardmand Jens Pedersen
1882, 0502, 1202, Petra Thora Kristensen, 2 og 3 maaneder, datter af almisselem Søren Kristensen
1882, 1502, 1902, Maren Hansine Larsen, 3 uger, datter af ugift fruentimmer Marie Kirstine Larsen, af Aahøjrup Mark
1882, 0903, 1503, Birtha Kathrine Jespersen, 7, datter af husmand Peder Kristian Jespersen, paa Aahøjrup Mark
1882, 3003, 0504, Karen Marie Hansen, 54, paa Brenderup Mark. Husmand Peder Hansen
1882, 3103, 0804, Kirsten Pedersen, enke, 82, i8 Sanderum Sogn. Husmand Anders Jensen
1882, 0304, 0804, Birthe Kirstine Sørensen, enke, 79, i Skovshøjrup. Husmand Lars Andersen af Roerslev
1882, 0704, 1404, Ane Margrethe Mikelsen, enke, 84, i Aabjerg. Husmand Hans Hansen
1882, 1205, 1905, Mette Kirstine Andersen, 4, datter af husmand Hans Kristian Andersen, paa Graderup Mark
1882, 2205, 2705, Pelene Hansdatter, 76, i Skovshøjrup, Præsteskoven. Husmand Hans Jensen
1882, 0707, 1107, Bodil Kirstine Hansen, 42, i Bro Skov. Husmand Niels Hansen
1882, 2710, 0211, Ane Kirstine Madsdatter, enke, 88, i Aahøjrup. Gaardejer Rasmus Nielsen
1882, 0611, 1311, Mette Kirstine Olsen, tjenestepige, 28, paa Brenderup Mark. Datter af husmand Ole K. Hansen
1882, 2311, 2811, Jensine Marie Andersen, 15 uger, datter af ugift fruentimmer Ane Lisbeth Thomsen
1882, 0712, 1412, Ane Marie Jensdatter, 76, i Brenderup. Aftægtshusmand Absalon Jørgensen
1882, 1312, 2012, Ane Marie Rasmusdatter, aftægtsenke, 94, i Bro Skov. Anders Knudsen
1882, 2112, 2912, Ane Pedersdatter, enke, 85, i Bro Skov. Husmand Jens Sørensen
1882, 2912, 06011883, Karen Kirstine Larsen,36, i Brenderup. Forkarl Jens Andersen
1883, 0102, 0702, Maren Mikkelsen, 65, i Holse. Husmand og klodsemager Jens Rasmussen
1883, 1403, 2103, Bodil Marie Jensen, 6, datter af skovfoged Peder Hansen, i Stiebjerg
1883, 1703, 2303, Cecilie Kristine Mundt, ½, datter af gaardbestyrer Kl. Mundt
1883, 2303, 3003, Ane Marie Mundt, 5, datter af gaardbestyrer Kl. Mundt
1883, 2503, 3003, Karen Marie Jørgensen, enke, 71, i Holse. Gaardmand Rasmus Andersen
1883, 2603, 3003, Elise Gjertrud Frederikke Mundt, 2, datter af gaardbestyrer Kl. Mundt
1883, 0704, 1404, Mette Kirstine Andersen, ½, datter af husmand Hans Kristian Andersen, Graderup Mark
1883, 1404, 2104, Maren Madsen, enke, 61, Brenderup. Møllersvend Jens Jensen
1883, 0705, 1205, Annine Mortensen, 1, datter af husmand Anders Mortensen, af Aabjerg
1883, 0705, 1205, Lovise Knudsen, 49, af Skovshøjrup. Husmand hans Peder Vilhelmsen
1883, 0905, 1505, Ane Marie Kristensdatter, enke, 60, paa Brenderup Mark. Husmand Jesper Nielsen
1883, 1705, 2205, Maren Larsen, 79, i Brenderup Skovhave. Aftægtshusmand Jørgen Larsen
1883, 0906, 1406, Maren Dorthea Jespersen, 9, i Skovhaven. Husmand Johan Jespersen
1883, 130, 1906, Karen Thomsen, 1 og 3 maaneder, datter af A. C. Thomsen, af Skovshøjrup Kro
1883, 1806, 2206, Ane Kirstine Larsen, 76, i Brenderup. Indsidder Mads Nielsen
1883, 2406, 0107, Kristiane Kristensen, 13, datter af fattiglem Søren Kristensen, i Aabjerg
1883, 2606, 0207, Ane Kathrine Pedersen, 47, paa Aahøjrup Mark. Husmand Hans Kristian Hansen
1883, 0507, 1007, Sidsel Kirstine Jensen, enke, 76, paa Varbjerg. Husmand Niels Rasmussen
1883, 1883, 1007, 1407, Ane Marie Johanne Larsen, 3, datter af husmand Peder Kristian Larsen, paa Aahøjrup Mark
1883, 0308, 0908, Anna Hansine Kathrine Andersen, 2, datter af ugift Ane Elisabeth Thomsen
1883, 0308, 0608, Dødfødt pige, datter af boelsmand Jens Larsen, paa Brenderup Mark
1883, 0408, 0908, Dorthe Marie Hansen, 60, paa Aahøjrup Mark, Nyløkke. Husmand Niels Olsen
1883, 0109, 0709, Gjertrud Marie Nielsen, enke, 84, i Brenderup Skovhave. Husmand Lars Kristensen
1884, 2801, 0502, Maren Nielsen, enke, 88, i Barnhøjhuset. Husmand Rasmus Henriksen
1884, 1502, 2102, Hansine Rasmussen, ugift og døvstum, 45, i Holse
1884, 1902, 2402, Ane Marie Andersen, 76, i Brenderup. Bødker Morten Jeppesen
1884, 2202, 2702, Helga Agnes Krag (tvilling), ½ dag, datter af landbruger Kr. Krag
1884, 2202, 2702, Agnes Krag (tvilling), ½ dag, datter af landbruger Kr. Krag
1884, 0905, 1505, Kirsten Jensdatter, enke, 76, paa Varbjerg. Aftægtsmand Jørgen Pedersen
1884, 2905, 0206, Ane Marie Jensine Hansen, 3½ maaned, datter af fraskilt Ane Jensen, af Skovshøjrup
1884, 2306, 2806, Kristine Lavrine Larsen, tjenestepige, 18½, i Haarslev Sogn
1884, 3006, 0607, Henriette Sofie Henriksen Rasmussen, 1, datter af tjenestepige Mine Margrethe Henriksen, i Holse
1884, 3006, 0407, Bodil Kathrine Larsdatter, 67, i Holse. Husmand Jens Jensen
1884, 1308, 1908, Ane Marie Andersen, 67, paa Warbjerg. Aftægtshusmand Jørgen Johansen
1884, 2509, 0410, Ane Marie Larsen, aftægtsenke, 81, af Kjøstrup. Gaardmand Peder Jørgensen
1884, 1910, 2510, Ane Larsen, 44, i Kjøstrup. Gaardmand Karl Jørgensen
1884, 2710, 0111, Karen Dorthea Hansen, 56, paa Skovshøjrup Mark. Husmand Hans Hansen
1884, 1511, 2211, Ane Kirstine Kaspersdatter, enke, 88½, i Brenderup. Husmand Niels Nielsen
1884, 2111, 2811, Kirsten Jensdatter, enke, 75, i Brenderup. Gaardmand Mads Nielsen
1884, 2211, 2911, Maren Kathrine Jørgensen, 63, paa Brenderup Mark. Husmand Jeppe Jakobsen
1885, 0901, 1601, Kirstine Jørgensen, 12, datter af husmand og væver Jørgen Jørgensen, paa Bro Mark
1885, 1101, 1601, Dorthe Nielsdatter, husmandsenke, 67, i Skovshøjrup
1885, 2101, -, Maren Jeppesen, tjenestepige, 38, i Kjøstrup
1885, 0302, 0702, Marie Frederikke Larsen, 4, datter af husmand Peder Larsen, paa Aahøjrup Mark
1885, 0403, 1103, Kristiane Marie Johanne Andersen, 10, datter af husmand Hans Andersen, paa Aahøjrup Mark
1885, 1404, 2004, Karen Eriksen, pige, 67, nød aftægt hos broderen i Bro
1885, 1205, 1605, Maren Dorthe Jørgensen, 11, datter af husmand Lars Jørgensen, i Skovhaven
1885, 1405, 2005, Eva Pedersen, 62, i Skovhaven. Husmand Jens Andersen
1885, 1805, 2505, Henriette Kristiane Hansen, 1, datter af ugift Rasmine Marie Hansen, i Bøgholm
1885, 2105, 2805, Karen Jeppesdatter, 71, i Aahøjrup. Aftægtsgaardmand Jørgen Andersen
1885, 0906, 1506, Frederikke Jørgensen, enke, 89, i Korsvejsmedjen. Smed Niels Mikkelsen
1885, 0307, 0907, Ane Kirstine Olsdatter, 72, paa Brenderup Mark. Boelsmand Anders Nielsen
1885, 1007, 1607, Kirsten Pedersen, tjenestepige, 17, i Bro
1885, 2707, 0308, Dorthe Margrethe Nielsdatter, aftægtskone, 70, i Aahøjrup
1885, 3009, 0810, Marie Kirstine Larsen, tjenestepige, 38, for tiden syg i hjemmet Aahøjrup Mark
1885, 1510, 2010, Ane Kathrine Rasmussen, 33, Brenderup Skovhave. Husmand og skrædder Lars Jørgensen
1885, 1510, 2310, Kristiane Pedersen, enke, 67, i Ullehusene. Gaardmand Rasmus Larsen
1885, 2210, 2810, Ane Marie Rasmussen, enke og aftægtskone, 81, paa Aabanken. Husmand Hans Hansen
1885, 1611, 2311, Karen Povline Rasmine Frederikke Povlsen, sypige, 33, hjemme hos moderen i Bro
1885, 0112, 0712, Ane Marie Larsen, enke, 63, i Karlshøj. H. M. Pedersen
1886, 1501, 2001, Vilhelmine Nielsen, 43, i Brenderup. Indsidder Karl Frederik Adolfsen
1886, 2502, 0203, Ane Marie Kirstine Jensen, 11 uger, datter af Ane Marie Madsen, i Aahøjrup
1886, 0403, 1103, Kristiane Kristensen, 23, i Brenderup. Husmand Jens Kr. Lavrits Ludvig Hejman
1886, 0403, 1103, Barbara Kirstine Hansen, 4 maaneder, datter af husmand og murer Kristian Hansen, paa Skovshøjrup Mark
1886, 0703, 1503, Kirstine Rasmussen, 58, i Bro Gyde. Boelsmand Rasmus Nielsen
1886, 0304, 0904, Maren Hansen, 56, i Aabjerg. Husmand Jørgen Bertelsen
1886, 0304, 1004, Ane Marie Madsen, enke, 71, i Glibsmose. Husmand Kristen Sørensen
1886, 1804, 2304, Johanne Jensen, almisselem, 78, paa Sognets Fattiggaard
1886, 2005, 2605, Ane Kathrine Andersen, 8, datter af husmand Jørgen Nielsen Andersen, i Aabjerg
1886, 1107, 1707, Pernille Knudsdatter, enke, 67, Bro. Husmand Hans Rasmussen
1886, 1407, 2007, Ane Kathrine Nielsen, 77, i Brenderup
1886, 1607, 2207, Maren Kristoffersdatter, aftægtsenke, 88, i Bro. Død paa Sognets Fattiggaard
1886, 2307, 2807, Ane Margrethe Frandsen, 48, i Aabjerg. Husmand Jørgen Kristian Jensen
1886, 2407, 3007, Kirsten Gorritsdatter, enke, 68, nu boende i Brenderup. Husmand Find Larsen i Middelfart Landsogn
1886, 2209, 2709, Karen Larsdatter, enke, 67, paa Aahøjrup Mark. Husmand Kristen Andersen
1886, 2609, 0210, Henriette Kirstine Marie Simonsen, 12, datter af proprietær Simonsen, paa Holsegaard
1886, 0412, 1112, Ane Marie Nielsdatter, almisselem, 77, paa Sognets Fattiggaard. Jens Sørensen sammesteds
1886, 2512, 3112, Karen Hansen, enke og almisselem, 57, paa Sognets Fattiggaard
1887, 0201, 0701, Marie Kirstine Madsen, 66, i Brenderup Skovhave. Husmand Peder Andersen
1887, 1001, 1701, Ane Knudsen, 71, i Aahøjrup Skov. Husmand Kristen Olsen
1887, 2101, 2701, Marie Kirstine Kristensen, enke, 72, i Brenderup. Husmand Lars Nielsen
1887, 2702, 0403, Mariane Rasmussen, enke,74. Fhv. ejer Kr. Ernst Thomsen af Skovshøjrup Kro
1887, 0503, 1203, Kirsten Olsen, aftægtsenke, 82½, paa Fyllested Mark
1887, 2903, 0504, Mette Marie Andersen, enke, 87, Bro Mark. Aftægtsmand Ole Nielsen
1887, 0105, 0605, Kristiane Rasmine Schøt, 11, datter af husmand Erik Schøt, i Landmaalerhuset paa Holse Mark
1887, 1705, 2305, Ane Margrethe Jakobsen, 68, Bro Skov. Husmand Lars Nielsen
1887, 2605, 0206, Ane Kathrine Hansen, 37, af Bogense. Husmand og skrædder Niels Hansen
1887, 3005, 0406, Johanne Marie Sørensdatter, enke, 82, paa Holse Mark
1887, 1406, 2006, Ane Hansdatter, enke, 87, paa Kjøstrup Mark. Boelsmand Jens Hansen
1887, 2706, 0207, Ane Margrethe Knudsen, 55, tilhuse hos Jens Knudsen, i Bro Skov
1887, 2908, 0309, Ane Kirstine Henriksen, 75, i Bro. Aftægtshusmand Jens Kristian Zink
1887, 3008, 0309, Gjertrud Marie Hansen, 34, paa Aahøjrup Mark. Snedker Hans Nielsen
1887, 1109, 1609, Nikoline Rasmussen, 43, i Brenderup. Skomager Simon Hansen
1887, 1509, 2009, Elna Kamilla Johanne Mikkelsen, 2, datter af kjøbmand Mikkelsen, i Brenderup
1887, 1910, 2310, Dødfødt pige, datter af skomager Hans Steffensen Schou, i Brenderup
1887, 2312, 2912, Maren Hansdatter, enke, 72, paa Bro Mark. Husmand og væver Jeppe Nielsen
1887, 3112, 08011888, Anna Marie Kathrine Emilie Andersen, 1 og 3 maaneder, datter af almisselem Hans Andersen, paa Sognet Fattiggaard
1888, 1101, 1701, Ane Madsdatter, gift, 81, i Bro Skov. Husmand Lars Peder Nielsen
1888, 0502, 1002, Maren Dorthe Andersdatter, enke, 61, i Kjøstrup. Gaardmand Peder Klavsen
1888, 1802, 2602, Anna Karoline Kristensen, 1, datter af ugift Karen Kirstine Thomsen, i Holse
1888, 1703, 2503, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Kristensen, paa Brenderup Mark
1888, 2803, 0204, Bodil Johanne Nielsdatter, ugift almisselem, 75, paa Sognets Fattiggaard
1888, 0304, 0904, Mette Marie Jørgensen, gift, 44, i Bro Gyde. Husmand og høker Jørgen Rasmussen
1888, 0504, 0904, Rasmine Rasmussen, 3 dage, datter af høker Jørgen Rasmussen, i Bro Gyde
1888, 2304, 2804, Maren Larsdatter, gift, 71, i Bro Skov. Husmand Niels Thomsen
1888, 2504, 0205, Ane Margrethe Hansen, gift, 53, i Nyløkke. Husmand Peder Kristian Jespersen
1888, 1305, 1905, Anna Jensine Marie Jensen, 2, datter af husmand Hans Jensen, paa Bro Mark
1888, 1605, 2205, Ane Marie Larsen, ugift, 22, Brenderup Mark. Datter af husmand Rasmus Larsen
1888, 1506, 2206, Ane Dorthea Ludvigsdatter, enke, 76, i Fyllested. Smed Niels Kristensen
1888, 1606, 2206, Margrethe Rasmussen, fraskilt husmandskone, 52, i Holse. Født sammesteds
1888, 2806, 0307, Karen Nielsdatter Boldt, 80, i Brenderup. Husmand Jørgen Pedersen
1888, 1407, 2007, Dorthea Amalie Jensdatter, ugift fattiglem, 66, opholdt sig hos svigersønnen væver Jørgen Jørgensen, Bro Skov
1888, 3107, 0708, Ane Margrethe Nielsdatter, gift, 70, i Holse. Husmand og træskomand Rasmus Hansen
1888, 1809, 2309, Axeline Anna Emilie Karlson, 18 dage, datter af ugift Johanne Marie Karlson, af Aabjerg
1888, 2409, 2909, Ane Johanne Oline Jespersen, tjenestepige, 22, Brenderup Mark. Datter af husmand Peder Jespersen
1888 ,1210, 1810, Dødfødt pige, datter af husmand Jørgen Andersen, i Nyløkke
1888, 2311, 2911, Gjertrud Marie Jørgensen, gift, 70, paa Brenderup Mark. Husmand Mads Kristian Rasmussen
1888, 2511, 3011, Marie Kirstine Andersen, 10 uger, datter af husmand og skrædder Hans Andersen, paa Aahøjrup Mark
1888, 2511, 3011, Johanne Kirstine Larsen, 38, i Brenderup. Skomager Hans Steffensen Schou
1888, 2012, 2612, Jørgine Kathrine Nielsen, 6, datter af husmand Jørgen Nielsen, paa Fyllested Mark
1889, 1203, 2003, Else Marie Rasmussen, 61, i Bro Skovlund. Gaardmand Hans Jørgensen
1889, 2403, 3003, Hildeborg Larsdatter, enke, 71, i Brenderup. Gaardejer Anders Larsen
1889, 0804, 1504, Dorthe Marie Jensdatter, 63, i Bro Skov. Aftægtshusmand Jørgen Kristian Lund
1889, 0105, 0705, Karen Povlsdatter, enke, 98, i Skovshøjrup. Gaardejer Anders Olsen
1889, 2605, 3105, Lavrentine Josine Dorthe Marie Nielsen, 28, paa Brenderup Mark. Datter af husmand Niels Jørgen Jørgensen
1889, 3105, 0706, Mette Marie f. Jørgensen, 68, Aahøjrup Mark. Pensioneret lærer Clavs Hansen Winther
1889, 0206, 1106, Clara Margrethe Elisabeth Hansen, f. Bierfreund, enke, paa Søvang, Skatterup By, Tikjøb Sogn. Fhv. ejer Christen Hansen af Kjærsgaard og Gods
1889, 1106, 1706, Mette Kirstine Nielsen, 55, Brenderup Mark. Husmand Lars Larsen
1889, 2606, 0207, Ane Magdelene Jørgensen, 59, i Brenderup. Husmand og smed Anders Jørgensen
1889, 0207, 0607, Ane Sofie Pedersdatter, enke, 64, i Fyllested. Husmand Anders Nielsen
1889, 0707, 1307, Karen Marie Jensdatter, enke, 73, i Fyllested. Husmand og smed Lars Jeppesen
1889, 1707, 2207, Ane Rasmusdatter, enke, 83, i Bro. Gaardmand Rasmus Andersen
1889, 1508, 2208, Mette Marie Andersdatter, enke, 81, i Brenderup. Gaardejer Jørgen Madsen
1889, 2008, 2708, Rasmine Kristine Hansen, 21, i Bro Skov. Datter af husmand og skrædder Hans Frederik Sørensen
1889, 1109, 1609, Ane Kirstine Jørgensen, 13, datter af husmand og skrædder Lars Jørgensen, i Brenderup Skovhave
1889, 0810, 1510, Ane Kirstine Rasmussen, gift, 48, paa Varbjerg. Husmand Lars Jørgen Pedersen
1889, 2310, 3010, Karen Marie Larsdatter, ugift, 78, tilhuse hos sin datter husmand Jeppe Jørgensens enke, paa Brenderup Mark
1889, 2910, 0411, Kristine Jørgensen, 23, i Kjøstrup. Datter af afdøde gaardejer Karl Jørgensen
1889, 0211, 0911, Anne Margrethe Pedersen, ugift, 26, i Aabjerg. Datter af husmand Peder Larsens enke
1889, 0912, 1412, Margrethe Michelsen, 1½, datter af førstelærer Lars Michelsen, ved Frederiksminde Skole
1890, 1801, 2501, Ane Margrethe Jensdatter, enke og aftægtskone, 89, hos husmand N. H. Pedersen, paa Bro Mark. Gaardmand Hans Markusen
1890, 2601, 0102, Ane Marie Olsen, gift, 61, Brenderup Mark. Husmand og skomager Rasmus Larsen
1890, 2901, 0302, Ane Kirstine Antonsen, 52, Egelundhuset, Brenderup Mark. Husmand hans Henrik Rasmussen
1890, 0803, 1303, Hansine Margrethe Hansen, 2, datter af husmand Lars Hansen, i Aabjerg
1890, 0803, 1503, Kirsten Jensdatter, 79, Holse Skov. Husmand Rasmus Jørgensen
1890, 0903, 1703, Elna Kamilla Hansen, 6, datter af gaardejer Rasmus Hansen, i Aahøjrup
1890, 0903, 1503, Karen Larsen, 1, datter af husmand Jens Peder Larsen, i Skovshøjrup
1890, 0703, 1403, Olga Hansine Jørgensen, 1, datter af husmand Hans Jørgensen, Aahøjrup Mark
1890, 1503, 2103, Jørgine Johanne Larsen, 4 uger, datter af indsidder Niels Peder Larsen, i Skovshøjrup. Faderen for tiden soldat i Odense
1890, 1903, 2603, Ane Hansdatter, 79, i Holse Skov. Aftægtshusmand Hans Hansen
1890, 2603, 3003, Jenny Marie Elise Jensen, 3 maaneder, datter af arbejder Hans Julius Jensen, paa Kjærsgaard
1890, 0104, 0704, Dødfødt pige, datter af tømrer Niels Kristian Hansen og Karen Dorthea Nielsen, 37, Brenderup Mark
1890, 2004, 2604, Ane Kathrine Hansdatter, enke, 86, i Fyllested. Husfæster Peder Madsen
1890, 2004, 2604, Anna Eline Hansen, 14, datter af gaardmand Rasmus Hansen, i Aahøjrup
1890, 2804, 0505, Susanne Rasmussen, 48, i Holse. Gaardmand Søren Kristian Pedersen
1890, 2705, 0206, Johanne Kirstine Larsen, sypige, 17, datter af husmand Kristian Larsen, i Brenderup Skovhave
1890, 3105, 0606, Hansine Jørgine Jespersen, 9, datter af husmand Peder Kristian Jespersen, i Nyløkke
1890, 0108, 0408, Dødfødt pige, datter af husmand Jørgen Andersen og Ane Margrethe Knudsen, 33, i Nyløkke
1890, 1511, 2111, Karen Hansen, 57, Fyllested Mark. Husmand Hans Rasmussen
1890, 0312, 0912, Karen Marie Sofie Larsen, 38, Fyllested. Gaardmand Jørgen Nielsen
1890, 0312, 0912, Hansine Kirstine Pedersen, 4, datter af arbejdsmand Hans Larsen, i Holse Skov
1890, 3012, 06011891, Ane Marie Andersdatter, enke, 72, i aftægt hos boelsmand Jørgen Rasmussen, Bro Skov. Boelsmand Lars Jørgensen i Bro Skov
1891, 1201, 1901, Maren Hansdatter, ugift almisselem, 85, paa Sognet Fattiggaard
1891, 1701, 2301, Ane Margrethe Rasmusdatter, enke, 77, i aftægts hos husmand Hans Hansen, Bro Skov. Husmand Hans Kristiansen i Bro Skov
1891, 1102, 1802, Agnes Marie Andersen, 10, datter af lærer Andersen, i Brenderup
1891, 1402, 2102, Ane Marie Pedersdatter, enke, 83, i aftægt hos husmand Hans Jensens enke, Bro Mark. Husmand Jens Hansen, Marbyhus
1891, 1802, 2202, Petra Rasmine Nielsen, 18 dage, datter af ugift Maren Kirstine Nielsen, Aabjerg
1891, 1103, 1703, Anna Margrethe Kirstine Hansen, 9, datter af murer og husmand Kristian Hansen, paa Skovshøjrup Mark
1891, 1903, 2503, Agnes Dorthea Danielsen Enherich, 8, datter af kjøbmand D. Enherich, Brenderup
1891, 1305, 2005, Karen Jakobsdatter, ugift, 62, af Holse. Datter af gaardmand Jakob Pedersen
1891, 1705, 2305, Maren Dorthe Hansen Thinesen, 55, Graderup Mark. Husmand Søren Hansen
1891, 0206, 0706, Ane Kathrine Jakobine Jørgensen, 11 uger, datter af huusmand og træskomager Niels Jørgensen, paa Kjøstrup Mark
1891, 0306, 0706, Elma Johanne Marie Jensen, 2, datter af arbejder Jørgen Jensen, paa Kjærsgaard
1891, 1706, 22006, Kirsten Sørensdatter, 74, i aftægts hos husmand Johan Jørgensen, Bro Skov. Aftægtshusmand og kurvemager Hans Jørgensen
1891, 1706, 2506, Caroline Christine Mathilde Hansen, ugift, 52, Frederiksborggade 34, 1. Datter af fhv. ejer af Kjærsgaard og Gods Christen Hansen
1891, 2212, 2712, Dødfødt pige, datter af træskomager og husmand Jørgen Rasmussen og Ane Kristine Rasmussen, 37, Bro Mark
1891, 2806, 0607, Ane Hansdatter, enke, 81, i Harrendrup. Gaardfæster Hans Andersen i Fyllested
1891, 1108, 1708, Petra Hansen, 6 uger, datter af snedker Lavrits J. Hansen, Graderup Mark
1891, 1308, 1708, Karen Mortensen, ugift, 20, i Holse Skov. Datter af arbejdsmand Anders Mortensen
1891, 0411, 1011, Karen Johanne Madsdatter, enke, 75, i Vedelshave. Husmand Peder Larsen, Graderup Mark
1891, 0711, 1411, Ane Marie Andersdatter, enke, 93, i aftægts hos husmand Peder Jensen, paa Kjøstrup Mark. Husmand Jørgen Andersen, Kjøstrup
1891, 0712, 1212, Marie Larsdatter, enke, 63, boede til leje paa Graderup Mark. Husmand og snedker Niels Hansen paa Graderup Mark. Sønnen snedker Jeppe Lavrits Hansen
1891, 1812, 2312, Ane Marie Jakobsdatter, enke, 74, hos svigersønnen i Bro Skov. Gaardmand Niels Kristensen, Vedelshave
1891, 1912, 2412, Ane Jensdatter, 81, hos boelsmand Lars Sørensen, i Bro Skov. Aftægtsmand Niels Markusen i Bro Skov
1891, 1912, 2412, Ane Dorthe Madsdatter, aftægtsenke, 83, i Brenderup
1891, 2212, 2912, Ane Martine Gormsen, 72, Fyllested Mark. Gartner Hans Madsen
1891, 2612, 02011892, Maren Kathrine Larsdatter, 81, Holse Skov. Husmand Lars Hansen