Middelfart, 1869-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1869-1891, Middelfart Købstad, Vends herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvidwww.virgo-fyn.dk

1869, 2101, 2601, Sophus Holbech, 3 uger, søn af kjøbmand C. C. Holbech, i Middelfart
1869, 2501, 3001, Abraham Clausen (Prip), fhv. skomager, 86, i Middelfart
1869, 2601, 0302, Christian Gottlieb Cornelius Harmsen, pensioneret skovrider og Dannebrogsmand, 73, af Middelfart
1869, 0502, 0905, Rasmus Iversen, enkemand og fhv. bødker, 80, i Middelfart
1969, 0902, 1302, Sander August Cohen, 6, søn af afdøde slagter Heymann Cohen og enke, i Middelfart
1869, 2102, 2502, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer A. C. Larsen, i Middelfart
1869, 0603, 1203, Anders Jørgensen, ugift snedker, 42, i Middelfart
1869, 2203, 3003, Hans Aaris, smedesvend, 35 i Middelfart. Født 2.7.1833 i Skjelskør
1869, 3103, 0604, Marius Valdemar Jensen, 2 maaneder, søn af skrædder P. C. Jensen, i Middelfart
1869, 1904, 2104, Vilhelm Ferdinand Møller, bøssemager i 10 Batl. i Fredericia, 53, i Kongebroskoven
1869, 2904, 0205, Peter Heindrich Buchholz, 7 dage, søn af slagter A, Buchholz, i Middelfart
1869, 1005, 1505, Anders Hansen Broch, fhv. kjøbmand og havnefoged, 85, i Middelfart
1869, 2305, 2905, Carl Adolph Hvalsøe, stud. pharmacia, 24, paa Adelerhuus. Født 22.1.1845 paa Hindsgavl
1869, 2605, 0106, Niels Nielsen, enkemand og fhv. vognmand, 78, i Middelfart
1869, 0606, 1106, Håkon Påhlson, enkemand og tjenestekarl, 59, paa Hindsgavl
1869, 2606, 2806, Niels Peter Poulsen, fattiglem, 46, i Middelfart
1869, 2706, 0707, Jens Nielsen, fhv. jernstøber og fattiglem, 56, i Middelfart
1869, 1407, 1907, Jens Henrik Hansen, 4, søn af tømrer J. Hansen, i Middelfart
1869, 3107, 0308, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand R. Jørgensen, i Middelfart
1869, 2010, 2610, Jørgen Clausen Deling, fhv. tjenestekarl paa Fænøgaard, 51, i Middelfart
1869, 0111, 0811, Julius Ferdinand Tolderlund, sognepræst, 54, for Middelfart og Causlunde
1869, 0911, 1611, Jens Christian Larsen, 1 og 3 maaneder, søn af arbeidsmand L. Larsen, i Middelfart
1870, 1201, -, Andreas Jensen, gift instrumentmager og pianofortestemmer, 47, i Middelfart. Fra Ribe
1870, 2101, 2601, Bertram Emil Volmer Lichtenberg Madsen, 4, søn af bogtrykker og kapitain J. C.C. Madsen og afdøde hustru, i Middelfart
1870, 2301, 2801, Hans Jørgen Frederiksen, gift murer, 71, paa Fænø
1870, 1502, 1902, Elias Salling, gift tobaksspinder, 83, i Middelfart
1870, 0703, 1103, Aage Hvalsøe, 8 maaneder, søn af skovrider L. H. M. Hvalsøe, i Kongebrogaarden
1870, 1904, 2304, Hans Peter Blankholm Hansen,1, søn af skomager J. Hansen, i Middelfart
1870, 3105, 0406, Johannes Peter Christian Knud Leth, ugift kand. polit og assistent i …ministeriet, 42
1870, 0306, 0906, Anders Hansen, enkemand og avlsbruger, 49, i Middelfart
1870, 1906, 2206, Niels Peter Andreas Jensen, 2, søn af værtshuusholder H. P. Jensen, i Middelfart
1870, 0507, 1007, Gotfred Peter Andreas Mentzel, ugift bagersvend, 22, i Middelfart
1870, 2307, 2607, Jørgen Hansen, gift arbeidsmand, 53, i Middelfart
1870, 1509, 1609, Peder Rasmussen, gift huusmand i Harrendrup, 55, i Middelfart arresthuus
1870, 0910, 1410, Hans Peder Jensen, 6 dage, søn af ugift fruentimmer C. Hansen, i Middelfart
1870, 2911, 0212, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand P. Larsen, i Middelfart
1870, 1401, 1801, Henrik Martin Mathiassen, gift cand. theol. og 1ste lærer ved Realskolen, 50, i Middelfart
1871, 1701, 2201, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand B. Hansen, i Middelfart
1871, 2001, 2501, Mads Christian Knudsen, gift arbejdsmand og fattiglem, 46, i Middelfart
1871, 1202, 1802, Jens Ludvig Gotfred Greve, 5, søn af ugift kvinde B. Greve, i Middelfart
1871, 0403, 0703, Niels Nielsen Grønholz, ugift maler, 71, i Middelfart
1871, 1803, 2303, Jens Hansen, gift klodsemager, 54, i Middelfart
1871, 1004, 1504, Frantz Thiesen, gift fisker, 58, ved Teglgaard
1871, 1605, 2005, Hans Henrik Marcussen Rolff, gift, fhv. skomager og fattiglem, 50, i Middelfart
1871, 2905, 0306, Knud Hansen, gift snedker, 43, i Middelfart
1871, 2905, 0306, Hans Hansen, ugift, fhv. arbejdsmand og fattiglem, 73, i Middelfart
1871, 1407, 2007, Hans Andreassen, gift sømand, 37, Middelfart
1871, 2107, -, Peder Rasmussen, 13, søn af afdøde hjulmand R. Pedersen, i Middelfart
1871, 2207, 2707, Johannes Ritz, enkemand, fhv. skrædder og fattiglem, 85, i Middelfart
1871, 2008, 2308, Christian Ulrik Hansen, 17 dage, søn af branddirektør F. Hansen, i Middelfart
1871, 3008, 0209, Hans Christian Pedersen, 6 dage, søn af arbejdsmand H. Pedersen, i Middelfart
1871, 1109, 1409, Dødfødt dreng, søn af skomager J. F. Jeppesen, i Middelfart
1871, 0110, 0310, Dødfødt dreng, søn af farver J. J. Lindberg, i Middelfart
1871, 2710, 3110, Carl Frederik Pedersen, 10 maaneder, søn af ølbryggeribestyrer M. Pedersen, i Middelfart
1871, 0911, 1411, Peter Greve, gift slagter, 70, i Middelfart
1871, 1411, 1811, Nikolaj Pedersen, gift arbejdsmand, 69, i Middelfart
1871, 1012, 1612, Jørg. Ped. Sigvard Ditlev Hansen, 5, søn af arbejdsmand B. Hansen, i Middelfart
1871, 2112, 2712, Christian Georg Schmidt, 10, søn af skrædder J. L. Schmidt, i Middelfart
1871, 2812, 02011872, Rasm. Pedersen, ugift højskolelærling, 21, i Middelfart. Søn af afdøde husmand P. M. Nielsen, i Kjærbyholm
1872, 3003, 0504, Knud Hansen Steffensen, gift mursvend, 38, i Middelfart
1872, 1504, 2004, Lars Nielsen, ugift pensionist, 75, i Middelfart
1872, 0205, 0405, Peter Christian la Cour Tybjerg, 2 maaneder, søn af friskolelærer N. L. Tybjerg, i Middelfart
1872, 0505, 1005, Hans Rasmussen, enkemand og fhv. arbejdsmand, 80, i Middelfart
1872, 1205, 1805, Niels Pedersen, enkemand og drejer, 67, i Middelfart
1872, 2805, 0406, Nicolaj Halgreen, gift urmager, 75, i Middelfart
1872, 2806, 0407, Rasmus Jacobsen, gift og pensioneret lærer ved Borgerskolen, 72, i Middelfart
1872, 0207, 0807, Sofus Peter Hanibal Ringsted, gift typograf, 27, i Middelfart. Født 9.4.1845 i Kjøbenhavn
1872, 0610, 1110, Poul Petersen, 3, søn af ølbrygger M. Petersen, i Middelfart
1872, 1310, 1910, Jørgen Andersen Bruun, gift husmand, 45, paa Fænø
1872, 2810, 0411, Carl Goritz Martinus Gorgonius Kalixtus Jensen, 6, søn af fhv. destillatør J. P. Jensen, i Middelfart
1872, 2710, 0211, Theodor Broch, garverlærling, 18, i Middelfart. Søn af snedker J.P. Broch, i Middelfart
1872, 0311, 0611, Valdemar Lindberg, 16 dage, søn af farver J. J. Lindberg, i Middelfart
1872, 0911, 1211, Jørgen Kästel, 10 timer, søn af sadelmager og marschandiser C. D. Kästel, i Middelfart
1872, 1811, 2211, Hans Peter Frandsen Jensen, ugift skomagersvend, 20, i Middelfart. Søn af skomager C. Frandsen Jensen
1872, 0512, 0912, Peder Jens Christian Pedersen, 9 maaneder, søn af sømand H. P. Pedersen, i Middelfart
1872, 0912, 1612, Lars Andersen, ugift smaahandler, 39, i Middelfart
1873, 0701, 1101, Niels Christian Jensen, ugift høker, 50, i Middelfart
1873, 0801, 1501, Jens Martin Emil Jørgensen, enkemand og værtshusholder, 60, i Middelfart
1873, 1801, 2401, Niels Madsen, enkemand og fhv. bødker i Orte, 66, i Middelfart
1873, 2901, 0202, Richard Francis arden Close Matthiassen, 4, søn af afdøde førstelærer ved Realskolen H. M. Matthieassen, i Middelfart
1873, 2901, 0402, Hans Christian Andersen, gift skomager, 56, i Middelfart
1873, 0102, 0702, Hans Markus Larsen, 2 maaneder, søn af ugift kvinde M. B. N. Larsen, i Middelfart
1873, 0202, 0802, Otto Sick, 6 uger, søn af fotograf N. L. F. Sich, i Middelfart
1873, 0302, 0802, August Heinrich Haardt, gift klejnsmed, 42, i Middelfart
1873, 0302, 0802, August Lauritz Heinrich Haardt, 10, søn af klejnsmed A. H. Haardt, i Middelfart
1873, 0602, 1102, Jørgen Jørgensen, 7 uger, søn af arbejdsmand R. Jørgensen, i Middelfart
1873, 0602, 1102, Søren Jacobsen, gift skomager, 54, i Middelfart
1873, 1302, 2002, Niels Hansen, gift arbejdsmand, 46, i Middelfart
1873, 1502, 2002, Nicolai Christian Ostermann, gift og fhv. tobakspinder, 77, i Middelfart
1873, 1802, 2202, Dødfødt dreng, søn af smaakjører H. Hansen, i Middelfart
1873, 2702, 0303, Udøbt dreng, 5 uger, søn af boghandler J. L. Hartmann, i Middelfart
1873, 1303, 1803, Hans Christensen, enkemand og bødker, 81, i Middelfart
1873, 0704, 1004, Dødfødt dreng, søn af portør P. Knudsen, i Middelfart
1873, 0205, 1005, Cosmus v. Bornemann, gift og pensioneret premierløjtnant af Kavalleriet, 42, paa Grimehus
1873, 0305, 0905, Marius Peter Buchholtz, 12, søn af slagter Buchholtz, i Middelfart
1873, 0605, 1205, James Bryan Matthiassen, 12, søn af afdøde førstelærer ved Realskolen H. M. Matthiasen, i Middelfart
1873, 0306, 0706, Julius Christensen, 8, søn af guldsmed J. C. Christensen, i Middelfart
1873, 1006, 1406, Niels Peter Nielsen, 11, søn af sømand J. Nielsen, i Middelfart
1873, 1706, 2106, Rasmus Findsen, handelslærling, 17, i Middelfart. Søn af husmand F. Larsen, ved Kongebroen
1873, 2106, 2506, Peter Jæger Pedersen, 5, søn af detailhandler J. C. Pedersen, i Middelfart
1873, 1507, 1807, Carl Valdemar Nielsen, 2 maaneder, søn af ugift kvinde O. L. Nielsen, i Middelfart
1873, 2707, 0108, Peder Rasmussen, ugift tjenestekarl, 25, i Middelfart
1873, 2907, 0408, Theodor Elias Iversen, tobakspinderlærling, 18, i Middelfart. Søn af fhv. kjøbmand N. H. Iversen
1873, 3008, 0409, Rasmus Hansen Pedersen, 1, søn af baadebygger M. Pedersen, i Middelfart
1873, 1310, 1710, Thomas Christian Krøldrup, 2, søn af ugift kvinde M. S. M. Wiese. I pleje hos arbejdsmand W. Wiese, i Middelfart
1873, 0411, 0811, Viktor Emil Pedersen, 2, søn af detajlhandler J. C. Pedersen, i Middelfart
1873, 0711, -, Dødfødt dreng, søn af hofjægermester N. B. v. Føns, paa Hindsgavl
1873, 0712, 1212, Lauritz Gru Lassen, enkemand og pensioneret skolelærer i Rolund, 71, i Middelfart
1873, 3012, 06011874, Niels Emanuel Hindsgavl, gift, pensioneret vagtmester og værtshusholder, 53, i Middelfart
1874, 0301, 0901, Peter Nielsen, 14, søn af avlsbruger N. Nielsen, og afdøde hustru, i Middelfart. Født 29.9.1859 i Middelfart
1874, 1201, 1701, Jens Pedersen, enkemand, væver og aftægtsmand, 79, i Middelfart
1874, 1201, 1701, Albert Sabroe, ugift, fattiglem og snedkersvend, 58, ved Kongebroen
1874, 1402, 2102, Michel Michelsen, gift murmester, 69, i Middelfart
1874, 1104, 1504, Dankvart Ludvig Theodor Hansen, ugift bagersvend, 45, i Middelfart
1874, 1104, 1704, Johan Christian Hansen, gift organist og dannebrogsmand, 86, i Middelfart
1874, 1204, 1704, Albert Christian Iversen, ugift handelsbetjent, 21, i Middelfart. Født 27.8.1852 i Middelfart. Søn af fhv. kjøbmand N. S. H. Iversen
1874, 2704, 0205, Marius Christian Jensen, 10 maaneder, søn af ugift kvinde B. K. Hansen, i Middelfart
1874, 0706, 1306, August Buchholz, gift slagter, 40, i Middelfart
1874, 0407, 1107, Georg Ulrich Joachim Gimbel, gift, fhv. toldassistent og dannebrogsmand, 80, i Middelfart
1874, 0707, 1107, Anders Christensen Redsøe, enkemand og aalefisker, 82, paa Fænø
1874, 0707, 1107, Johan Vilhelm Hansen, 6, søn af farversvend H. V. Hansen, i Middelfart
1874, 1207, 1707, Laurits Holt, ugift snedkermester, 23, i Middelfart. Født 19.2.1854 i Middelfart. Søn af snedker N. C. Holt
1874, 2007, 2207, Dødfødt dreng, søn af portør ved Jernbanen P. Knudsen, paa Middelfart Mark
1874, 2207, 2707, Peder Christian Hansen, 3, søn af tømrer C. Hansen, i Middelfart
1874, 0608, 1208, August Marius Larsen, 2 maaneder, søn af ugift kvinde A. S. Larsen, paa Fænøgaard
1874, 0808, 1408, Laurits Rasmussen, gift færgeskipper, 80, paa Fænø
1874, 0908, 1408, Peder Christensen, gift og fhv. boelsmand i Røjle, 69, i Middelfart
1874, 2408, 2908, August Hansen,3 dage, søn af arbejdsmand B. Hansen, i Middelfart
1874, 0109, 0509, Jens Peter Broch, gift snedker, 64, i Middelfart
1874, 1912, 2312, Jørgen Mikkelsen Poulsen, 3 maaneder, søn af arbejdsmand M. Poulsen, i Middelfart
1874, 3112, 07011875, Lars Thomsen Bjørre, enkemand og fhv. skomager, 75, i Middelfart
1875, 0801, 1401, Jørgen Jørgensen, ugift sømand, 85, i Middelfart
1875, 2701, 0202, Georg Jørgensen, 4, søn af hjulmand P. Jørgensen, i Hindsgavls Skov
1875, 2801, 0202, Vilhelm Edsberg, 3 dage, søn af avlsbruger C. M. Edsberg, i Middelfart
1875, 1902, 2602, Jørgen Sørensen, gift arbejdsmand, 71, i Middelfart
1875, 2102, 2602, Ludvig Jørgensen, 6 maaneder, søn af hjulmand P. Jørgensen, i Hindsgavl Skov
1875, 0203, 0803, Niels Christian Richardsen, 2, søn af arbejdsmand E. Richardsen, i Middelfart
1875, 0503, 1103, Johan Peder Erdmann, gift arbejdsmand, 40, i Middelfart
1875, 2503, 3003, Hans Christian Jensen, 3, søn af arbejdsmand J. Jensen, i Middelfart
1875, 0304, 0904, Christian Ehlers Honoré, ugift og fhv. detailist, 26, paa Fænø. Født 21.4.1848 i Middelfart
1875, 0704, 1004, Hans Jacob Jeppesen, enkemand og skræder, 70, i Middelfart
1875, 0704, 1204, Find Larsen, gift pl…tør, 57, ved Kongebroen
1875, 0704, 0704, Knud Valdemar Thidemann, 8 maaneder, søn af kjøbmand K. C. Thidemann, i Middelfart
1875, 1604, 2004, Jens Christian Bonnesen, 1 maaned, søn af hattemager R. Bonnesen, i Middelfart
1875, -, 0407, Hans Frederiksen, enkemand og fhv. bolsmand, 52, i Kjøng, Baag Herred
1875, 0307, 0607, Georg Rasmus Peter Lind, 3 maaneder, søn af murer L. Lind, i Middelfart
1875, 0807, 1007, Jeppe Peter Henrik Marius Pedersen, 3 uger, søn af ugift kvinde A. M. Jeppesen, i Middelfart
1875, 0907, 1207, Peter Petersen, gift teglbrænder, 47, i Middelfart
1875, 1309, 1809, Hans Peder Hansen, 11 uger, søn af arbejdsmand A. Hansen, i Middelfart
1875, 2109, 2709, Jens Ditlev Raffenberg, handelsbetjent, 25, i Middelfart. Født 22.6.1850 i Middelfart
1875, 2109, 2609, Hans Peter Hansen, 5, søn af arbejdsmand N. Hansen og afdøde hustru, i Middelfart
1875, 2509, 2909, Johan Christian Jensen, 3 uger, søn af ugift kvinde B. K. Hansen, i Middelfart
1875, 3009, 0510, Niels Iver Holm Iversen, gift og fhv. kjøbmand, 50, i Middelfart
1875, 0810, 1410, Sophue Georg Erenius Schewaner, 3 maaneder, søn af maler G. A. Schewaner, i Middelfart
1875, 1111, 1711, Carl Christian Hansen, handelsbetjent, 18, i Middelfart. Født 4.6.1857 i Middelfart
1875, 2211, 2711, Axel Møller, 6 maaneder, søn af partikulier V. J. Møller, i Middelfart
1876, 1701, 2201, Christian Bardram, gift handskemager, 83, i Middelfart
1876, 1102, -, Carl Alfred Lars Bjørnbak, 4¾ maaned, søn af typograf Alfred Bjørnbak, i Middelfart
1876, 1902, 2402, Adolf Ferdinand Thomsen, 15½, søn af garver A. F. Thomsen, i Middelfart
1876, 0103, 0703, Hans Peter Hansen, 16, søn af sømand Johan Hansen, i Middelfart
1876, 2303, 2803, Carl Theodor Petersen, 12 uger, søn af snedker P. T. Petersen, i Middelfart
1876, 0704, 1204, Carlo Niels Frants Max Lepper, postfuldmægtig, 19, i Middelfart. Født 9.5.1857 i Tønder. Søn af kammerraad og postmester C. T. H. Lepper
1876, 2904, 0505, Jens Hansen Riis, enkemand, aftægtsmand og fhv. boelsmand, 83, i Middelfart
1876, 3105, 0606, Hans Jørgen Hansen, 2 og 9 maaneder, søn af medhjælper ved Toldvæsenet J. Hansen, i Middelfart
1876, 2506, 2906, Jens Marius Hansen, 5½ maaned, søn af medhjælper ved Toldvæsenet J. Hansen, i Middelfart
1876, 1708, 2308, Rasmus Jørgensen, gift og fhv. brændevinsbrænder, 69, i Middelfart
1876, 3108, 0509, Laurits Mads Jørgen Jørgensen, 4 maaneder, søn af tømrer P. Jørgensen, i Middelfart
1876, 0310, 0610, Niels Peter Carlsen, 9 maaneder, søn af ugift kvinde Oline Nielsen, paa Fattiggaarden i Middelfart
1876, 2511, 3011, Poul Nielsen, gift og fhv. vognmand og avlsbruger, 81, i Middelfart
1876, 1712, 2112, Daniel Petersen, enkemand, fhv. arbejdsmand og fattiglem, 54, i Middelfart
1876, 2212, 3012, Jøns Pehrson, gift partikulier, 51, i Middelfart
1876, 2803, 0104, Dødfødt dreng, søn af ugift kvinde Juliane Martine Madsen, i Middelfart
1876, 2612, 04011877, Christian Frederiksen, gift sømand, 69, i Middelfart
1876, 3112, 04011877, Udøbt dreng, ½ time, søn af ugift kvinde Ane Margrethe Jørgensen, tjenende paa Fænøgaard
1877, 0501, 0901, Carl Jørgensen, 5 dage, søn af ugift kvinde Ane Margrethe Jørgensen, tjener paa Fænøgaard
1877, 1302, 1902, Søren Jeppesen Sørensen, gift sømand, 43, i Middelfart
1877, 1302, 2002, Niels Larsen Lind, gift skrædder, 79, i Middelfart
1877, 0203, 0803, Peder Hansen, ugift tjenestekarl, 40, hos kjøbmand K. P. Schøtt, i Middelfart
1877, 0504, 1004, Rasmus Hansen, 7 uger, søn af vognmand N. R. Hansen, i Middelfart
1877, 2905, 0406, Max Valdemar Kressner, 4½ maaned, søn af stenhugger Kressner, i Middelfart
1877, 0206, 0706, Erasmi Christian Edsberg, gift og fhv. snedkermester, 78, i Middelfart
1877, 2806, 0207, Christian Volmer Hansen, 2, søn af skomager J. Hansen, i Middelfart
1877, 1207, 1807, Carl Ludvig Svendsen, gift manufakturhandler, 34, i Middelfart. Født 18.1.1843
1877, 0108, 0608, Jens Sommerfeldt Hansen, ugift væver og musiker, 52, i Middelfart
1877, 1408, 1808, Jens Peter Herman Petersen, 1 og 3 maaneder, søn af fisker H. Petersen, i Middelfart
1877, 0509, 1009, Peder Pedersen, 12, søn af husmand Søren Pedersen, ved Hindsgavls Strand
1877, 2409, 2709, Udøbt dreng, 3 uger, søn af buntmager C. F. J. Mathiesen, i Middelfart
1877, 2210, 2610, Johan Larsen, 1 uge, søn af arbejdsmand H. Larsen, paa Fænø
1877, 2210, 2910, Carl Severin Hvalsøe, gift og fhv. godsforvalter, 79, ved Stennhuset Hindsgavl, paa Adelerhus
1877, 2712, 02011878, Valdemar Broch, ugift gartner, 21, i Middelfart. Søn af garver H. Broch i Middelfart. Født 19.1.1857
1878, 1001, 1701, Anders Leerbech Matthiassen, gift og fhv. transportforvalter, 61, i Middelfart
1878, 2002, 2502, Oluf August Møller, gift skomager, 62, i Middelfart
1878, 2302, 0203, Frands Frederik Vilhelm Schrøder, 6, søn af reserveløjtnant og kunstmaler Schrøder, i Middelfart
1878, 1603, 2003, Hans Octavius Vilhelm Schmidt, 4, søn af kjøbmand A. C. Schmidt, i Middelfart
1878, 1703, 2003, Diderik Christian Leck Schmidt, 12, søn af kjøbmand A. C. Schmidt, i Middelfart
1878, 2603, 3003, Peter Carl Christian Jørgensen, 10 maaneder, søn af arbejdsmand P. Jørgensen, i Middelfart
1878, 0104, 0804, Anders Nielsen, gift gaardejer, 72, i Gastrup, Nørre Aaby Sogn
1878, 0204, 0904, Christian Christoffersen, gift skomager, 33, paa Voldby Mark
1878, 0504, 1004, Niels Rasmussen, gift værtshusholder, 49, I Middelfart
1878, 0704, 1504, Ditlev Frederik Carl Gregersen, gift arbejdsmand, 51, i Middelfart
1878, 0604, 1204, Sofus Theodor Emil Schmidt, ugift handelskommis, 20, i Odense. Født 29.3.1858
1878, 1304, 0404, Vilhelm Gierahn Sidenius Jantzen, 5, søn af kjøbmand S. Chr. Jantzen, i Middelfart
1878, 2204, 2604, Anders Christian Gregersen, 6, søn af afdøde arbejdsmand D. F. C. Gregersen, i Middelfart
1878, 0105, 0605, Martin Jørgensen, 10, søn af arbejdsmand P. Jørgensen, i Middelfart
1878, 0505, 1005, Anders Hansen Pedersen, 12, søn af tømrer M. Pedersen, i Middelfart
1878, 0705, 1105, Jens Samsøe, 16 maaneder, søn af sadelmager J. S. Samsøe, i Middelfart
1878, 1205, 1805, Peter Madsen, enkemand, fhv. skomager og fattiglem, 74, i Middelfart
1878, 1705, 2205, Hans Marius Madsen, 6, søn af skibsfører P. Madsen, i Middelfart
1878, 2605, 0106, Rasmus Emil Jørgensen, ugift sømand, 22, i Middelfart. Født 31.5.1856
1878, 0806, 1306, Thomas Thomassen Bjørn, 1½, søn af bødker T. T. Bjørn, i Middelfart
1878, 1106, 1706, Niels Christian Grooss, gift, justitsraad, toldforvalter og ridder af Danneborg, 79, i Middelfart
1878, 1906, 2506, Ludvig Hansen, gift murer, 79, i Middelfart
1878, 0707, 1207, Jørgen Christian Frederik Dreller, 7, søn af formand for jærnbanearbejderne F. Dreller, i Middelfart
1878, 0807, 1207, Alfred Emil Hansen, 5, søn af bykasserer C. Hansen, i Middelfart
1878, 1407, 1807, Niels Hansen Christoffersen, 23. søn af Christoffer Jørgensen, i Kjærby, Asperup Sogn
1878, 3107, 0608, Peter Holger Christian Fischer, enkemand og fattiglem, 73, hos sønnen forpagter af Gamby Præstegaard
1878, 1108, 1508, Peter Nissen Frederiksen, typograflærling, 19, i Middelfart. Født 28.8.1859 i Kjøbenhavn eller Vin…
1878, 1708, 2308, Anders Thuesen, gift skipper og husfæster,76, paa Fænø
1878, 2008, 2408, Jacob Peter Schøtt, gift, fhv. kirkesanger og skolelærer i Kjerte og dannebrogsmand,75, i Middelfart
1878, 0409, 0809, Peter Nielsen, ugift sømand, 20, paa Snoghøj
1878, 1709, 2509, Niels Poulsen, enkemand og brændevinsbrænder, 71, i Middelfart
1878, 1909, 2609, Christian Holt, gift snedkermester, 36, i Middelfart. Født 23.11.1841
1878, 2009, 2709, Jørgen Svendsen Hess, enkemand og fhv. jærnstøber, 54, i Middelfart
1878, 2209, 2809, Hans Christian Hansen, 9, søn af mursvend J. Hansen, i Middelfart
1878, 0611, 1311, Anders Christian Andersen, ugift kontorist, 44, i Middelfart
1878, 0312, 0712, Fritz Christian Richardsen, 1, søn af arbejdsmand E. Richardsen, i Middelfart
1878, 0912, 1412, Jens Rasmussen, Hess, smedelærling, 16, søn af smed A. F. Hess, i Middelfart
1878, 2512, 3012, Hans Christian Jeppesen, 3 dage, søn af skrædder R. V. Jeppesen, i Middelfart
1879, 0301, 1001, Niels Østergaard, 4 maaneder, søn af arbejdsmand P. Østergaard, i Middelfart
1879, 1201, 1701, Jens Hansen, enkemand, husfæster og hjulmand, 74, paa Fænø
1879,1401, 2001, Jens Christensen, gift arbejdsmand, 47, i Middelfart
1879, 3001, 0502, Hans Christian Hansen, 17, tjener hos fisker H. Nielsen, ved Hindsgavlbro
1879, 0902, 1402, Morten Christian Nielsen, 3 maaneder, søn af hjulmand N. P. Nielsen, i Middelfart
1879, 2803, 1403, Peder Larsen Østergaard, gift arbejdsmand, 25, i Middelfart
1879, 0803, 1403, Laue Jørgensen, 8, søn af arbejdsmand J. Jørgensen, i Middelfart
1879, 1503, 2203, Jens Aner Gjeding, enkemand og skomager, 61, i Middelfart
1879, 2503, 2903, August Jørgensen, 7, søn af sømand K. Jørgensen, i Middelfart
1879, 0204, 0704, Niels Larsen Tybjerg Jørgensen, 11, søn af sømand K. Jørgensen, i Middelfart (bror til forrige)
1879, 1904, 1904, Dødfødt dreng, søn af snedker P. Th. Petersen, i Middelfart
1879, 2404, 3004, Frederik Petersen, ugift tjenestekarl, 23, i Middelfart
1879, 0605, 1005, Anton Marius Nielsen, ugift kurvemagerlærling og fattiglem
1879, 0805, 1205, Valdemar Olert Nissen, 9 dage, søn af lærer A. L. Nissen, i Middelfart
1879, 1105, 1705, Christian Jensen, ugift røgter, 29, i Skrillinge
1879, 2105, 2705, Hans Peder Hansen, 1, søn af sadelmager A. Hansen, i Middelfart
1879, 2905, 0306, Jens Peter Jørgensen, urmagerlærling, 17, i Middelfart
1879, 3105, 0506, Anders Jørgen Jensen, ugift vægter, 57, i Middelfart
1879, 0806, 1406, Christian Frederik Lorentzen Prip, 13, søn af skomager A. Lorentzen Prip, i Middelfart
1879, 1806, 2106, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Chr. Jørgensen, i Middelfart
1879, 2108, 2608, Christian Heinrich Amelung, ugift røgter, 24, paa Rorslev Mølle
1879, 0209, 0809, Henrik Laursen, gift teglværksejer, 58, i Middelfart
1879, 1410, 2010, Hans Peter Hansen, gift og fhv. skomager, 66, i Middelfart
1879, 2711, 0112, Rasmus Rasmussen, gift almisslem og fhv. landmand, 81, i Middelfart
1879, 0712, 1212, Mads Rasmussen, gift arbejdsmand, 82, i Middelfart
1879, 0912, 1512, Carl Vilhelm Geinbel, ugift kjøbmand, i Middelfart
1879, 1112, 1612, Marius Carstenskjold Rasmussen, 4, søn af snedker E. Rasmussen, i Middelfart
1879, 2212, 3012, Jørgen Hansen Lind, ugift handelskommis, 37, i Ronæsbro
1879, 2312, 3012, Andreas Jensen Andreassen, 10, søn af sømand H. Andreassen, i Middelfart
1879, 2712, 05011880, Edvard Julius Emil Sick, ugift typograf, 46, i Middelfart
1879, 2912, 02011880, Christian Hansen, 9 maaneder, søn af arbejdsmand A. Hansen, i Middelfart
1880, 0201, 0801, Lars Larsen, gift kalkbrænder, 63, i Middelfart
1880, 0501, 1001, Georg Johansen Lindegaard, gift og fhv. styrmand, 67, i Middelfart
1880, 1301, 1901, Hans Christensen, gift arbejdsmand, 48, i Middelfart
1880, 1501, 2101, Jens Marius Jensen, 2, søn af arbejdsmand H. Jensen, i Middelfart
1880, 2301, 2901, Frederik Christian Subcleff, 10, søn af urmager Subcleffs enke, i Middelfart
1880, 2201, 2901, Poul Clausen, gift, fhv. gaardmand i Voldby og nu partikulier, 74, i Middelfart
1880, 1202, 1902, Greger Olsen, gift arbejdsmand, 53, i Middelfart
1880, 0303, 1103, Hans Anders Christensen, bagersvend, 19, i Middelfart
1880, 2903, 0304, Jørgen Christian Jørgensen, 3, søn af sømand Niels Jørgensen, i Middelfart
1880, 3103, 0504, Peter Johannes Jakob Blicher, ugift styrmand, 26, i Kjøbenhavn
1880, 2504, 0305, Peder Jørgen Hansen, gift og fhv. husmand, 63, i Middelfart
1880, 0505, 1105, Hans Nielsen, gift snedker, 61, i Middelfart
1880, 1505, 2105, Frits Ferdinand Hansen, enkemand, almisselem og sadelmager, 70, i Hjerup, Kjerte Sogn
1880, 1906, 2106, Jens Peter Jørtgensen,4, søn af ugift Ane Sofie Larsen. I pleje hos Marie Madsen i Middelfart
1880, 2706, 0207, Carl Julius Emil Tscherning, handelslærling, 16, i Middelfart. Søn af kjøbmand H. C. Tscherning
1880, 2806, 0307, Andreas Fridsch Brøndsted, gift stationsinspektør, 73, i Middelfart
1880, 3006, 0507, Jørgen Pedersen (Kjølbye), gift jærnbanearbejder, 54, i Middelfart
1880, 1908, 2408, Hans Hansen, gift og fhv. bolsmand, 87, i Middelfart
1880, 0609, 1109, Hans Jørgen Petersen, enkemand og fhv. avlsbruger, 77, i Middelfart
1880, 0709, 1309, Anton Nielsen, 14, søn af husmand Niels Rasmussen, i Føns
1880, 0810, 1310, Erik Rasmussen, gift arbejdsmand og fattiglem, 56, i Middelfart
1880, 1510, 2010, Christian Frederik Kaehne, gift, fhv. bager og fattiglem, 63, i Middelfart
1880, 1510, 2210, Christian Hansen, gift stabssergent, 58, i Nyborg
1880, 2710 ,0311, Peder Larsen, gift aftægtshusmand, 63, i Graderup, Harrendrup Sogn
1880, 0311, 0911, Anders Christensen, gift avlsbruger, 52, i Middelfart
1880, 0811, 1311, Christian (Thomsen) Bjørn, gift urmager, 36, i Middelfart
1880, 3112, 06011881, Rasmus Pedersen, gift sømand, 68, i Middelfart
1881, 1201, 1801, Jon Kasper Laurits Peter Sigfred Vilhelm Jensen, gift snedker, 45, i Middelfart
1881, 2001, 2701, Arendt Bjørn, enkemand og skomager, 79, i Middelfart
1881, 0403, 0903, Laurits Lorentsen Larsen, ugift almisselem, 53, i Middelfart
1881, 1903, 2303, Johannes Nielsen Lundbech, 18 dage, søn af ugift Vilhelmine Wiese, i Middelfart
1881, 0104, 0604, Vilhelm Fischer, ugift, fhv. væver og fattiglem, 70, i Middelfart
1881, 0204, 0804, Carl Vilhelm Pedersen, ugift, 22, hjemme hos forældrene i Middelfart. Søn af sømand Chr. Pedersen
1881, 1904, 2504, Otto Niels Sophus Luckow, 19. Født 10.10.1861. Søn af fhv. glarmester J. C. Luckow
1880, 0111, 05071881 (funden), Christian Holt Nielsen, gift baadfører, i Middelfart. Født 7.10.1851
1881, 0107, 0607, Hans Nielsen, enkemand og fisker, 61, ved Hindsgavl
1881, 1507, 1907, Jørgen Madsen, gift sømand, 64, i Middelfart
1881, 2507, 2807, Peter Ditlev Madsen, 5 maaneder, søn af tømrer H.P. Madsen, i Middelfart
1881, 1109, 1609, Marius Truels Petersen, 2, søn af sejlmager E. Petersen i Middelfart
1881, 1209, 1709, Anders Nielsen, 18, søn af gaardmand Jens Nielsen, i Vissenbjerg Sogn. Født 30.4.1863
1881, 1309, 1809, Oskar Carl Valdemar Baaring, blikkenslagersvend, 19, i Middelfart
1881, 1409, 1709, Niels Henrik Rasmussen, 6, søn af snedker E. Rasmussen i Middelfart
1881, 0110, 0610, Sophus Ferdinand Lauritzen, gift mursvend, 46, i Middelfart
1881, 0311, 0811, Jens Christian Rasmussen, gift pottemager, 48, i Middelfart
1881, 0911, 1411, Niels Marius Christian Christensen, 2 dage, søn af arbejdsmand N. Christensen, i Middelfart
1881, 0710, 0212, Knud Knudsen Jørgensen, gift fisker, 56, i Middelfart
1881, 1812, 2712, Henrik Hansen, gift skræddermester, 75, i Middelfart
1882, 0401, 0701, Rasmus Hans Albert Nielsen, 5 uger, søn af pige M. J. R. Nielsen, i Middelfart
1882, 1801, 2301, Rasmus Rasmussen, ugift, 25, hjemme hos moderen i Middelfart. Søn af afdøde arbejdsmand Erik Rasmussen
1882, 1801, 2301, Dødfødt dreng, søn af buntmager N. Jacobsen, i Middelfart
1882, 0502, 1002, Peter Frederik Jensen, 17, søn af fisker Ole Jensen, i Middelfart
1882, 0602, 1102, Henrik Ressel, gift og fhv. farver, 73, i Middelfart
1882, 1002, 1602, Søren Petersen, gift skrædder, 62, i Middelfart
1882, 1502, 1702, Johannes West, kort efter fødslen, søn af kjøbmand H. West, i Middelfart
1882, 1802, 2102, Dødfødt dreng, søn af former Christen Rasmussen, i Middelfart
1882, 2302, 0203, Hans Severin Hansen, gift og fhv. kjøbmand, 73, i Middelfart
1882, 2802, 0603, Jørgen Guldbrandsen, gift arbejdsmand, 74, i Middelfart
1882, 1103, 1703, Hans Peter Nielsen, gift og pens. fyrværker, 64, i Middelfart
1882, 2303, 2903, Niels Thygesen Johansen, 5, søn af typograf S. Enevold Johansen, i Middelfart
1882, 2303, 3103, Niels Hansen, gift og fhv. bager, 57, i Middelfart
1882, 2803, 0304, Peder Andersen, enkemand og slagter, 70, paa Skrillinge Mark
1882, 2004, 2704, Lars Jørgen Andersen Lange, gift bryggerkarl, 50, i Middelfart
1882, 0105, 0605, Albert Hansen, gift skomager, 37, i Middelfart
1882, 1305, 2005, Søren Jensen, gift værtshusholder, 60, i Middelfart
1882, 2005, 2505, Hans Olsen, gift sømand, 57, i Middelfart
1882, 0106, 0606, Peter Petersen, 4, søn af væver P. Petersen, i Middelfart
1882, 1906, 2106, Charles Johannes Rasmussen,1, søn af smedesvend P. Rasmussen, i Middelfart
1882, 2106, 2606, Jens Rammeskov, ugift partikulier, 57, i Middelfart
1882, 2406, 2806, Hans Hansen, ugift bødkersvend, 31, i Middelfart
1882, 2606, 3006, Jens Christian Michelsen, fhv. murmester, brandkapitain og ridder af Dannebrog, 85, i Middelfart
1882, 2906, 0207, Søren Nielsen, gift og fhv. snedker, 59, i Middelfart
1882, 0207, 0407, Carl Andreas Rasmussen, 3 dage, søn af arbejdsmand Rasmus Nielsen, i Middelfart
1882, 0109, 0709, Jens Peter Schønberg, gift arbejdsmand, 64, i Middelfart
1882, 2509, 0210, Carl Christian Thygesen, ugift slagtersvend, 26, i Middelfart
1882, 2311, 2911, Niels Thygesen, 7 maaneder, søn af slagter E. P. A. Thygesen, i Middelfart
1883, 0202, 0602, Sigfred Christian Nielsen, 9, søn af snedker S. Nielsen, i Middelfart
1883, 0902, 1402, Hans Christian Pedersen, 7 maaneder, søn af ugift Marie Pedersen, i Middelfart
1883, 1302, 1702, Andreas Christian Sophus Vilhelm Lundbech, 1, søn af rebslagersvend M. A. Lundbech, i Middelfart
1883, 1802, 2402, Anton Frederik Hess, gift klejnsmed, 61, i Middelfart
1883, 1803, 2403, Magnus Magnusson, gift arbejdsmand, 61, i Middelfart
1883, 2603, 0304, Hans Peter Hansen, ugift og fhv. kontorist, 41, i Middelfart
1883, 2903, 0704, Peter Hansen, gift arrestforsvarer, 86, i Middelfart
1883, 0704, 1404, Diderik August Holberg, gift og fhv. sognepræst til Nørre Aaby og Indslev, 78, i Middelfart
1883, 0804, 1404, Jens Jensenius Arvid Barthold Kalum, 1, søn af handelsrejsende J. Kalum, i Middelfart
1883, 1004, 1404, Niels Jørgen Rasmussen, 19 dage, søn af arbejdsmand Rasmus Rasmussen, i Middelfart
1883, 1004, 1604, Christian Olaf Honoré (tvilling), 1 og 3 maaneder, søn af avlsbruger J. P. Honoré, i Middelfart
1883, 2804, 0105, Jacob Peer Schøtt Rasmussen, 1 og 9 maaneder, søn af kjøbmand R. B. Rasmussen, i Middelfart
1883, 1105, 1605, Jørgen Greve, gift arbejdsmand, 39, i Middelfart
1883, 1705, 2205, Hjalmar Peter Reinhold Jensen, 4 maaneder, søn af fisker A. Jensen, i Middelfart
1883, 1805, 2305, Hans Peter Jacobsen, gift snedker, 66, i Middelfart
1883, 2102, 2605, Hans Peder Ludvigsen, gift sømand, 44, i Middelfart
1883, 2405, 3105, Jens Jørgen Udbye, gift drejermester, 66, i Middelfart
1883, 2505, 0206, Jan Koehnen Behrendt, enkemand og fhv. kjøbmand, 83, i Middelfart
1883, 2605, 3105, Theodor Jensen, 2, søn af fisker A. Jensen, i Middelfart
1883, 2705, 3105, Sophus Petersen, 1, søn af brygger M. Petersen, i Middelfart
1883, 0806, 1406, Thomas Thomsen Bjørn, gift bødker, 50, i Middelfart
1883, 2306, 2906, Peter Enevoldsen Møller, gift jærnstøberiarbejder, 68, i Middelfart
1883, 2806, 3006, Alfred Pedersen, 4, søn af vægter H. Chr. Pedersen, i Middelfart
1883, 3006, 0407, Jens Michael Mathiesen, 7 maaneder, søn af buntmager J. M. Mathiesen, i Middelfart
1883, 2407, 2807, Peder Hansen, gift og fhv. vægter paa Hindsgavl, 70, i Middelfart
1883, 2407, 3007, Hans Rasmussen, gift møller, 84, paa ’Gamle Mølle’ ved Middelfart
1883, 2707, 0508, Niels Hansen Kjær, gift kjøbmand, 30, i Kjøbenhavn
1883, 2208, 2708, Peder Larsen, gift arbejdsmand, 55, i Middelfart
1883, 0209, 0809, Victor Emil Petersen, 8, søn af detailhandler J. C. Petersen, i Middelfart
1883, 0309, 0809, Hans Jacob Edsberg, gift kæmner og kirkeværge, 76, i Middelfart
1883, 1009, 1309, Frederik Pedersen, 8 maaneder, søn af arbejdsmand Jens Pedersen, i Middelfart
1883, 2109, 2709, Niels Christin Broch, gift borger, 45, i Middelfart
1883, 2109, 2809, Jørgen Hansen, gift toldassistent, 35, i Kjerteminde
1883, 2609, 0110, Lars Hansen, gift postbud, 61, i Middelfart
1884, 3001, 0602, Henrik Holm Edon Winther, enkemand og fhv. skolelærer i Nidløse, Holbæk Amt, 70, i Middelfart
1884, 0502, 1202, Julius Pedersen, gift snedkermester, 54, i Middelfart
1884, 0602, 1302, Niels Holt, enkemand og snedkermester, 79, i Middelfart
1884, 0403, 1003, Valdemar Hansen, 11, stifsøn af arbejdsmand Hans Jensen, i Middelfart
1884, 0903, 1303, Hans Frederik Ludvig Edsberg, gift dyrlæge, 52, paa Rorslev Mark
1884, 0805, 1605, Rasmus Møller, enkemand og lotterikollektør, 85, i Middelfart
1884, 1305, 1905, Rasmus Frederik Rasmussen, ugift skomagersvend, 58, i Middelfart
1884, 2705, 3105, Hans Henrik Rasmussen, enkemand og arbejdsmand, 69, i Middelfart
1884, 0806, 1306, Carl Adolph Blumenthal, partikulier fra Berlin, 64, i Middelfart
1884, 0906, 1306, Peder Ditlev Hansen, 1 og 11 maaneder, søn af arbejdsmand Lars Hansen, i Middelfart
1884, 1006, 1406, Jacob Lorentsen Schmidt, gift skræddermester, 65, i Middelfart
1884, 0107, 0707, Johan Frederik Andersen, gift snedkermester, 64, i Middelfart
1884, 0507, 1007, Niels Andersen, enkemand, røgter og fattiglem, 75, paa Fælleshaab
1884, 1507, 1907, Lauritz Ivar Jørgen Iversen, 1 og 11 maaneder, søn af indsidder Jørgen Iversen, paa Skrillinge Mark
1884, 1408, 2008, Elef Johannes Frederiksen Ritz, gift vævermester, 71, i Middelfart
1884, 1109, 1309, Carl Rud Jensen (tvilling), 9 dage, søn af krydstoldassistent P. Rud Jensen, i Middelfart
1884, 2909, 0310, Ole Henrik Jensen, gift fisker, 57, i Middelfart
1884, 0710, 1310, Niels Jensen, ugift mejeribødker, 45, paa Tybrind
1884, 1611, 2111, Christian Nathanael Gotfred Rasmussen, 1 og 9 maaneder, søn af skræddersvend C. Rasmussen, i Middelfart
1884, 3011, 0912, Jens Hansen, gift mursvend, 56, i Middelfart
1884, 0212, 0912, Carl Emil Jørgensen, 1 og 9 maaneder, søn af arbejdsmand Jens Jørgensen, i Middelfart
1884, 1212, 1612, Udøbt dreng, 11 uger, søn af ugift Caroline Christine Johanne Aaris, i Middelfart
1884, 2412, 3112, Carl Oskar Frederik Andreas Petersson, 9, søn af teglmester P. Petersson, i Middelfart
1884, 2812, 03011885, Niels Johannes Rammeskov, 13, søn af avlsbruger Chr. Rammeskov, i Middelfart
1885, 0801, 1301, Jørgen Christensen, gift og pensioneret toldassistent, 81, i Middelfart
1885, 1501, 2201, Adolph Ferdinand Thomsen, gift garver, 57, i Middelfart
1885, 1901, 2301, Christen Christensen Vindeløv, gift og fhv. skomager, 73, i Middelfart
1885, 2001, 2801, Jens Olsen, gift snedker, 70, i Middelfart
1885, 2801, 0502, Søren Augustinus Sørensen, 8 maaneder, søn af gaardejer Jens Sørensen, paa Højrup Mark, Herslev Sogn
1885, 0802, 1202, Peter Gunder Knud Gjelbjærg Hansen, 4 maaneder, søn af sagfører Th. Hansen, i Middelfart
1885, 2202, 2702, Christian Hansen Pedersen, enkemand, fhv. skomager og fattiglem, 71, i Middelfart
1885, 2702, 0403, Anton Philip Leth Andersen, 2½, søn af murer Rasmus Andersen, i Middelfart
1885, 2702, 0403, Herman Joachim Petersen, fhv. gartner og fattiglem, 56, i Middelfart
1885, 0303, 0903, Rasmus Jørgensen, gift arbejdsmand (plantør), 57, ved Kongebrovej
1885, 1103, 1603, Dødfødt dreng, søn af skomager N. C. Subcleff, i Middelfart
1885, 1603, 2103, Anders Jeppesen, gift klossemager, 81, i Middelfart
1885, 1703, 2303, Oscar Ragnvald Jeppesen, 5 maaneder, søn af skræddermester R. V. Jeppesen, i Middelfart
1885, 2403, 3103, Mads Larsen, mursvend, 20, paa Skrillinge Mark, Kauslunde Sogn
1885, 2704, 0105, Dødfødt dreng (tvilling), søn af former Chr. Rasmussen, Middelfart
1885, 2904, 0405, Hans Jørgen Simonsen, gift klædekræmmer og fattiglem, 72, i Middelfart
1885, 0605, 0905, Carl Axel Rasmussen (tvilling), 10 dage, søn af former Chr. Rasmussen, i Middelfart
1885, 0605, 1305, Joh Hansen Mylliin, andenlærer ved den kongelige Friskole, 63, i Middelfart
1885, 1806, 2006, Henrik Jensen, 8 dage, søn af sømand Vilhelm Jensen, i Middelfart
1885, 0207, 0607, Jørgen Petersen, gift aftægtsmand, 85, i Kavslunde
1885, 2209, 2809, Peter Klausen, enkemand og gartner, 61, i Middelfart
1885, 1311, -, Mads Niels Peder Madsen, gift arbejdsmand, 28, i Middelfart
1885, 3011, 0812, Johan Mathias Behrendt, gift og fhv. skibsfører, 43, i Middelfart
1886, 1801, 2301, Niels Peter Madsen, gift snedker, 64, i Middelfart
1886, 2801, 0302, Johannes Michelsen, gift skomager, 69, i Middelfart
1886, 3001, 0502, Peter Christian Thomsen, tjenestedreng, 12, i Ronæs. Søn af indsidder Th. Thomes, Fønsskov
1886, 1702, 2302, Niels Nielsen, enkemand, vognmand og avlsbruger, 61, i Middelfart
1886, 2502, 0303, Christen Nielsen, fraskilt, fhv. arbejdsmand og fattiglem, 68, i Middelfart
1886, 2602, 0503, Niels Peder Romanus Andersen, 1½, søn af arbejdsmand H. J. Andersen, paa Fænø
1886, 0103, 0603, Søren Poulsen, ugift og fhv. postbud, 24, i Middelfart. Søn af landpost P. Poulsen
1886, 0503, 1203, Mads Andersen, gift gaardejer, 66, paa Asperup Ladegaard
1886, 0603, 1103, Hans Peter Hansen, 9 maaneder, søn af avlsbruger N. Rasmussen Hansen, i Middelfart
1886, 0803, 1503, Carl Christian Løppenthin, gift stationsforvalter, 56, ved Middelfart Banegaard
1886, 2903, 0304, Anders Clausen Andersen, 8 maaneder, søn af sømand Claus Andersen, i Middelfart
1886, 0404, 0804, Peter Ditlev Blicher Madsen, 8 maaneder, søn af tømrer H. P. Madsen, i Middelfart
1886, 0804, 1104, Karl Nielsen (tvilling), 12 timer, søn af ugift Maren Nielsen, paa Hindsgaul
1886, 1004, 1604, Jens Andersen Broch, enkemand og fhv. kjøbmand, 73, i Middelfart
1886, 1204, 1604, Schleppegrell Rasmussen, ugift? arbejdsmand, 27, i Middelfart
1886, 1504, 1904, Anthon Christian Viggo Jensen, 9 maaneder, søn af skomager N. Jensen, paa Middelfart Mark
1886, 0505, 0805, Niels Peter Hansen, 3 dage, søn af avlsbruger Fr. Hansen, i Middelfart
1886, 0905, 1405, Lars Hansen, gift skomager, 74, i Middelfart
1886, 2905, 0106, Niels Thygesen, 3 uger, søn af slagter E. Thygesen, i Middelfart
1886, 1906, 2206, Carl Christian Madsen, garverlærling, 16, Middelfart. Søn af afdøde snedker N. P. Madsen
1886, 0707, 1207, Christian Larsen Christiansen, gift og fhv. arbejdsmand, 72, i Middelfart
1886, 0807, 1307, Hans Pedersen, enkemand og smedemester, 69, i Middelfart
1886, 1407, 2007, Christian Frandsen, gift skomager, 61, i Middelfart
1886, 2007, 2507, Rasmus Jørgen Nielsen, tjenestekarl, 19, i Ejby
1886, 2307, 2507, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand P. Jørgensen, i Middelfart
1886, 0608, 1208, Jens Jensen, gift tømrer, 39, i Skrillinge
1886, 2908, 0409, Hans Peter Schøtt, gift gæstgiver, 51, i Middelfart
1886, 0109, 0409, Jørgen Petersen, enkemand og separeret (?), fjv. politibetjent, 59, i Middelfart
1886, 2609, 0210, Julius Madsen, 22, ugift, paa Brenderup Mark. Søn af gaardmand Mads Larsens enke
1886, 1110, 1610, Hans Jørgen Møller, stud. med., 19, i Middelfart
1886, 1410, 1810, Holger Jensen, 1 og 5 maaneder, søn af 2. lærer ved Realskolen A. K. Jensen, i Middelfart
1886, 2410, 2810, Carl Johan Joachim Bantz, enkemand og tøjmager, 56, i Middelfart
1886, 0611, 1311, Jens Sørensen, gift gaardejer, 44, paa Højrup Mark, Herslev Sogn, Vejle Amt
1886, 0611, 1411, Niels Nielsen Brandt, ugift uldkræmmer, 35, fra Skovbølle, Jelling Sogn, Vejle Amt
1886, 0711, 1511, Jens Christian Goldschadt Christensen, ugift handelskommis, 26, i Middelfart
1886, 0912, 1512, Lars Jørgensen, gift skrædder, 69, i Middelfart
1886, 1412, 2112, Laurits Christian Johan Hansen, gift husmand, 52, i Aahøjrup
1886, 2112, 2812, Peder Hansen Broch, ugift toldassistent, 31, i Middelfart
1887, 1601, 2101, Jørgen Jensen, gift væver, 72, ved Teglgaard
1887, 2301, 3001, Jens Christian Poulsen, gift høker, 62, i Middelfart
1887, 2601, 3101, Christian Honoré, 4 uger, søn af avlsbruger J. P. Honoré, i Middelfart
1887, 1602, 2002, Axel Ludvig Rasmus Nielsen, 2½ uge, søn af smedesvend T. T. Nielsen, i Middelfart
1887, 0103, 0803, Jens Hansen Schønberg, ugift skomager, 37, i Middelfart
1887, 1603, 2103, Aage Victor Buchholtz, 3, søn af dentist V. Buchholtz, i Middelfart
1887, 2004, 2704, Jens Carl Suckow, gift og fhv. glarmester, 65, i Middelfart
1887, 0505, -, Jens Frederiksen, gift fisker, 32, i Middelfart
1887, 0605, 1205, Christen Olsen, gift arbejdsmand, 47, i Middelfart
1887, 0805, 1305, Niels Hansen, enkemand og fhv. fisker, 81, i Middelfart
1887, 1005, 1505, Christian Emil Lauritz Henrik Germünthe, 8 uger, søn af typogaf J. H. Germünthe, i Middelfart
1887, 2305, 2805, Carl Theodor Hartvig Lepper, gift postmester og kammerraad, 59, i Middelfart
1887, 2705, 0406, Henrik Albert Christiansen (kaldet Frederiksen), ugift sømand, 46, i Middelfart
1887, 3105, 0706, Anders Larsen, gift væver, 87, ved Hindsgaul Strand
1887, 0406, 0606, Dødfødt dreng, søn af ugift Helene Larsen
1887, 0606, 1106, Holger Frederik Ferdinand Jensen, gift skomager, 60, i Middelfart
1887, 1907, Juli, Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig, 5, søn af greve F. L. V. Ahlefeldt-Laurvig, Kjærsgaard, Brenderup Sogn
1887, 1308, 2008, Hans Jakob Hensel Thomsen, 12, søn af afdøde garver Thomsen, Middelfart
1887, 1308, 2008, Johannes Brockstedt, 6 timer, søn af ledvogter J. Th. Brockstedt, paa Middelfart Mark
1887, 1508, 2008, Peter Jørgensen, 8 uger, søn af arbejdsmand P. J. Jørgensen, Middelfart
1887, 2908, 3108, Filip Gjelbjerg Hansen, 8 dage, søn af sagfører Ph. Hansen, Middelfart
1887, 2809, 0410, Niels Arild Timmermann, gift blikkenslager, 71, i Middelfart
1887, 3009, 0410, Oluf Andreas Illum Jespersen, 14 dage, søn af ølhandler J. O. Jespersen, i Middelfart
1887, 0710, 1210, Jens Jørgensen, gift sømand, 79, i Middelfart
1887, 3010, 0511, Poul Hansen, gift husmand, 63, ved Grimmerløkke
1887, 0111, 0411, Morten Hansen, 10 dage, søn af sømand Chr. Hansen, i Middelfart
1887, 1211, 1911, Emanuel Broch, ugift, 28, i Middelfart. Søn af felbereder H. Broch
1887, 1711, 2311, Peter Matthias Dupont, enkemand og fhv. brolægger, 68, i Middelfart
1887, 1811, 2111, Carl Christian Madsen, 5, søn af stationskarl A. Madsen, ved Nørre Aaby Station
1887, 2911, 0312, Asger Immanuel Bennike, 1½, søn af snedker A. H. Bennike, i Middelfart
1887, 2112, 2412, Jørgen Peder Andersen, 2, søn af fisker Anders Andersen, i Middelfart
1887, 2512, 3012, Laurits Christiansen, 8 dage, søn af skipper H. Christiansen, ved Teglgaard
1887, 2712, 3012, Jens Christian August Schumacher Jensen, 9, plejesøn af fisker Chr. Møller, paa Blanke Mark
1888, 2801, 0602, Christian Michelsen, gift murmester og arkitekt, 66, i Middelfart
1888, 0502, 1202, Jakob Christian Høiberg, gift sømand, 78, i Middelfart
1888, 1202, 2102, Eigil Tage Theodor Lichtenberg Madsen, 8, søn af kaptejn og redaktør Cl. Madsen, i Middelfart
1888, 1402, 1802, Peter Hansen, gift telegrafbud, 71, i Middelfart
1888, 0503, 1203, Carl Johannes Grønning, ugift kontorist, 25, i Fredericia
1888, 1903, 2403, Peter Julius Brockstedt, 3, søn af ledvogter J. T. Brockstedt, paa Middelfart Mark
1888, 0804, 1304, Karl Aage Vilhelm Jørgensen, 10, søn af hjulmand P. Jørgensen, i Hindsgavls Skov
1888, 1904, April, Julius Jørgensen, matros, 20, fra Turø
1888, 2404, 2904, Frederik Pedersen, 1, søn af arbejdsmand Jens Pedersen, i Middelfart
1888, 0205, 0605, Carl Thorvald Axel Rasmussen, 1, søn af former Chr. Rasmussen, i Middelfart
1888, 0505, 0905, Erik Peter Christian Thygesen, 3 maaneder, søn af slagter E. Thygesen, i Middelfart
1888, 0505, 1105, Frederik Christian Tode (Christensen), ugift kolportør, 42, hjemmehørende i Odense
1888, 1705, 2105, Christian Larsen Honoré, ½, søn af avlsbruger J. P. Honoré, i Middelfart
1888, 0606, 1106, Peder Jørgen Pedersen, ugift tjenestekarl, 34, i Middelfart
1888, 1706, 2206, Ludvig Hansen, 1, søn af sømand Carl Chr. Hansen, i Middelfart
1888, 1906, 2306, Peter Jørgen Kjær, ugift tjenestekarl, i Middelfart. Søn af fhv. skipper A. Kjær
1888, 1906, 2306, Lars Jesper Larsen, 3, søn af reserverører N. S. Larsen, paa Strib
1888, 0107, 0707, Hans Jørgen Beck, gift og fhv. skipper, 72, ved Teglgaard
1888, 0307, 0907, Viktor Krag Christensen, 9 dage, søn af kvaseskipper Ch. Christensen, ved Teglgaard
1888, 0308, 0708, Karl Anton Jørgensen, bagersvend, 19, hjemme hos faderen hjulmand P. Jørgensen, Hindsgavl Skov
1888, 0608, 1108, Rasmus Madsen, gift og fhv. husfæster, 84, paa Fænø
1888, 0708, 0908, Dødfødt dreng, søn af ugift Marie Jensine Christiane Hjeresen, i Middelfart
1888, 2909, 0410, Sofus Christian Jørgensen, gift kreaturhandler, 42, i Middelfart
1888, 2610, 0311, Christian Ploug Sørensen, gift skomager, 60, i Middelfart
1888, 2710, 0211, Christoffer Madsen, gift og fhv. entreprenør, 59, i Middelfart
1888, 3010, 0311, Christian Matzen, gift restavratør, 87, i Middelfart
1888, 0111, 0711, Søren Andersen, enkemand og aftægtsmand, 71, i Middelfart
1888, 2111, 2611, Karl Christian Hansen, ugift fattiglem, 45, fra Skalbjerg
1888, 1612, 2012, Jens Marius Mathiesen, 4, søn af buntmager J. M. Mathiesen, i Middelfart
1888, 3012, 03011889, Rasmus Hansen Rasmussen, malersvend, 20, i Middelfart. Født 22.2.1868 i Lunde, Skydebjerg Sogn
1888, 3112, 05011889, Hans Nielsen, gift arbejdsmand, 69, i Middelfart
1889, 0701, 1401, Hans Jørgen Mathiasen, gift garver, 72, i Middelfart
1889, 1101, 1501, Søren Lauritz West, gift kobbersmed, 78, i Middelfart
1889, 1101, 1701, Peter Christian Amelung, malersvend, 21, i Middelfart. Født 8.4.1867 i Middelfart
1889, 1301, 1901, Andreas Daniel Luthenberg Madsen, 17, søn af redaktør og afskediget kaptajn J. C. Cl. Madsen, i Middelfart
1889, 1801, 2401, Peder Hansen, gift kjøbmand, 82, i Middelfart
1889, 2601, 3101, Hans Petersen, ugift bybud, 59, i Odense
1889, 0402, 0902, Jeppe Pedersen, gift arbejdsmand, 35, i Middelfart. Født i Føns
1889, 1502, 1902, Carl Tscherning Thorvald Axel Rasmussen, 4 maaneder, søn af former Chr. Rasmussen, i Middelfart
1889, 1302, 1902, Carl Christian Jørgensen, 6, søn af Karen Jørgensen (nu gift med arbejdsmand S. P. Madsen), paa Fænø
1889, 1702, 2302, Jens Nielsen, gift murer, 64, paa Kavslunde Mark
1889, 2002, 2602, Frederik Christian Rasmussen, gift smed, 51, i Allerup, Aasum Herred
1889, 2102, 0103, Niels Jakob Peter Jeppesen, bagersvend, 22, hos skovfoged Jeppesen, ved Teglgaard. Født i Horsens
1889, 2702, 0603, Hans Hansen, enkemand og fhv. sadelmager, 81, i Middelfart
1889, 0203, 0903, Jakob Pedersen, 10 maaneder, søn af sømand I. P. Pedersen i Middelfart
1889, 0203, 0903, Lars Jensen, gift og fhv. bolsmand, 66, i Middelfart
1889, 2802, 1003, Axel Lange, gift distriktslæge, 48, i Ulfborg, Ringkjøbing Amt
1889, 1003, 1503, Hans Sørensen, gift brolægger, 58, i Middelfart
1889, 2903, 0404, Valdemar Hans Jørgen Madsen, 3½, søn af arbejdsmand L. P. Madsen, paa Fænø
1889, 3003, 0404, Oskar Emil Jørgensen, 3 og 9 maaneder, søn af skomager J. Jørgensen, i Middelfart
1889, 0404, 0704, Niels Olaf Christensen, 16 dage, søn af ugift Frederikke Christensen, i Middelfart
1889, 0604, 1304, Anders Jensen Jørgensen (kaldet Kjølby), gift arbejdsmand, 37, i Middelfart. Født paa Baaring Mark
1889, 0704, 1204, Iver Berndsen, ugift og fhv. sergent i Fredericia, 50, og nu arbejder ved Sindssyge Anstalten ved Middelfart
1889, 1004, 1304, Rasmus Rasmussen, 1, søn af ugift Hanstarine Anne Rasmussen, i Middelfart
1889, 1004, 1504, Lars Knud Peder Rasmussen, 2, søn af møllersvend J. Rasmussen, paa Billesbølle Mark, Rørup Sogn
1889, 1604, 2004, Knud Hansen, 4 uger, søn af sømand C. L. Hansen, i Middelfart
1889, 1704, 2004, Niels Jørgen Hansen, 8 timer, søn af gartner N. J. Hansen, i Middelfart
1889, 1604, 2304, Hans Jørgensen, enkemand og particulier, 80, i Middelfart
1889, 0105, 0705, Hans Peter Demant, gift arbejdsmand, 74, i Middelfart
1889, 0905, 1605, Jens Chausen Grønning, enkemand og gørtler, 68, i Middelfart
1889, 1205, 1905, Niels Pedersen, enkemand og bolsmand, 82, i Kavslunde
1889, 0105, Maj, Ludvig Frederik Wilcken, gift gjæstgiver, 63
1889, 1805, 2305, Jørgen Andersen, gift fattiglem, 62, i Skanderup, Vejle Amt
1889, 0406, 0806, Alfred Christoffersen, 6, søn af sømand Cl. Christoffersen, i Rorslev
1889, 1506, 2006, Jørgen Hansen, ugift røgter, 69, fra Rolund
1889, 1406, 2006, Jens Antonius Jensen, ugift fattiglem, 44, fra Neksø
1889, 2206, 2506, Carl Anton Arboe Friis, ugift og fhv. landmand, 59, i Middelfart
1889, 0807, 1107, Ejnar Syppli Nielsen, 3 uger, søn af lærer ved den borgerlige Friskole L. C. Nielsen, i Middelfart
1889, 0907, 1307, Hans Mathiesen Lund, enkemand og husejer, 71, i Middelfart
1889, 1207, 1707, Søren Lauesen, enkemand og expedient, 72, ved Eltang Holdeplads
1889, 1907, 2307, Niels Christian Bendtsen, gift, fhv. slagter og fattiglem, 69, i Middelfart
1889, 2507, 0108, Peter Nielsen, gift arrestforsvarer, 53, i Middelfart
1889, 2907, 0108, Lars Christian Andersen, 11, søn af tjenestepige, paa Viby Ellegaard
1889, 0408, 0808, Udøbt dreng, 3 uger, søn af reservelæge A. Helweg, paa Sindssyge Anstalten ved Middelfart
1889, 0308, 0708, Abraham Clausen Henriksen, fhv. skomager i Middelfart og lem, 77, i Graabrødre Hospital i Odense
1889, 0408, 0708, Peter Christensen Tysk, 11, søn af fisker Herkules Tysk, i Røjle Mose
1889, 0508, 1208, Theodor Alexander Eigler, gift og fhv. stationsforvalter, 51, i Aarup
1889, 2508, 2808, Carl Ottosen, 5 uger, søn af tømmermester J. Ottosen, i Middelfart
1889, 0509, 1109, Poul Christensen, gift gaardmand, 65, i He Sogn ved Ringkjøbing
1889, 0909, 1409, Carl Immanuel Andreassen, 13, søn af afdøde sømand J. Andreassen, i Middelfart
1889, 2009, 2409, Hans Christian Larsen, 8, søn af gaardbestyrer Lars Larsen, i Stavrby
1889, 2409, 2809, Carl Emil Svendsen, 8, søn af snedker Hans Svendsen, paa Røjle Mark
1889, 2709, 0110, Jens Hansen, gift gaardmand, 59, i Røjle
1889, 0110, 0610, Frits Christian Mathiesen Fabricius, ugift fattiglem, 64, i Middelfart
1889, 0810, 1010, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand P. Jeppesen, i Middelfart
1889, 3110, 0411, Christian Michelsen, 3, søn af sømand Chr. Michelsen, i Middelfart
1889, 1811, 2211, Bertel Hansen, gift fattiglem, 56, i Middelfart
1889, 2911, 0612, Jens Peter Blicher, gift, fhv. distriktslæge og Ridder af Dannebrog, 76, i Middelfart
1889, 3011, 0612, Hans Adolf Hansen, gift saddelmager, 63, patient paa Sindssyge Anstalten ved Middelfart
1889, 0112, 0612, Søren Anders Christian Sørensen, 12 timer, søn af fragtmand Niels Sørensen, i Middelfart
1889, 0812, 1312, Jørgen Christensen, gift aftægtsmand, 50, i Middelfart
1889, 2412, 3012, Frelle Madsen Friis, gift kjøbmand og bager, 64, i Middelfart
1890, 1601, 2001, Jørgen Henriksen Cronborg, ugift cand. phil., 82, i Middelfart. Født i Gjelsted. Søn af lærer
1890, 2101, 2701, Hans Christian Andersen, gift gasværksarbejder, 48, paa Frederiksberg
1890, 2501, 3101, Søren Knudsen, gift kjøbmand, 49, i Middelfart. Født i Fravde Sogn. Søn af husmand
1890, 2401, 3001, Hans Petersen, ugift arbejdsmand, 51, i Rødby
1890, 0602, 1202, Lavrits Christian Nielsen, tredjelærer ved den borgerlige Friskole, 26, i Middelfart. Født i Kavslunde, Søn af lærer Nielsen i Kavslunde
1890, 1802, 2402, Martin Hansen, tjenestekarl, 20, i Voldby, Kavslunde Sogn. Født i Børup Skov. Søn af husmand Anders Hansen i Børup Skov, Tavlov Sogn
1890, 1902, 2402, Peter Christian Christensen, 4 uger, søn af arbejdsmand Henrik Christensen, i Middelfart
1890, 2602, 0303, Niels Jørgensen Slot, enkemand og sømand, 54, i Middelfart. Født ved Snoghøj. Søn af husmand Jørgen Jørgensen ved Snoghøj
1890, 2402, 0103, Jørgen Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 75, i Skrillinge
1890, 0403, 1003, Frederik Carl Gutfeldt Holck, gift, fhv. oversergent og politibetjent, 63, i Middelfart. Født i Kallundborg. Søn af major Holck
1890, 0803, 1403, Hans Christian Pedersen, gift, sejl-, flag- og kompasmager, 40, i Svendborg
1890, 0803, 1303, Frederik Julius Rolf, ugift rebslagersvend og fattiglem, 38, i Middelfart. Født i Middelfart. Søn af skomagersvend H. H. M. Rolf
1890, 0903 ,1503, Hans Christian Petersen, gift og fhv. kjøbmand, 54, i Middelfart. Født i Middelfart. Søn af bendrejer N. Petersen
1889, 0912, 19031890, Christian Valdemar Holst, ugift godsforvalter og branddirektør, 40, Ruds Vedby. Druknet og fundet 13.3.1890
1890, 1004, 1104, Dødfødt dreng, søn af skrædder og marskandiser Bertel Sørensen, i Middelfart
1890, 2904, 0405, Mads Nielsen, enkemand og fhv. arbejdsmand, 80, i Middelfart
1890, 0105, 0805, Niels Hansen, enkemand og hjulmand, 72, i Maare, Herressted Sogn, Svendborg Amt
1890, 1205, 1905, Jørgen Hansen, gift arbejdsmand, 61, i Middelfart. Født i Fønsskov. Søn af sømand Lars Jørgensen
1890, 1805, 2405, Peter Hansen, ugift tømrer, 30, fra Kraghave, Tingsted Sogn paa Falster
1890, 2405, 2905, Rasmus Bendix Rasmussen, kontorist (postassistent), 18, søn af kjøbmand R. B. Rasmussen, i Middelfart
1890, 0606, 1206, Christian Jensen Bay, enkemand og aftægtsmand, 69, paa Ejby Mark
1890, 0306, 0906, Hans Nielsen, aftægtsmand, 59, paa Aabylund Mark, Nørre Aaby Sogn
1890, 1206, 1606, Julius Frederik Niels Christian Fabricius, 6, søn af kjøbmand Jakob Fabricius, i Middelfart
1890, 1306, 1806, Lars Christian Larsen, ugift tjenestekarl, 34, i Vejlby Sogn
1890, 1806, 2406, Niels Christian Frederik Lindegaard, gift maskinarbejder, 42, i Odense
1890, 0107, 0307, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand P. Jeppesen, i Middelfart
1890, 0407, 0907, Carl Martin Lassen, gift røgter, 63, paa Viby Mark
1890, 1207, 1807, Peder Nielsen, ugift arbejdsmand, 63
1890, 1007, 1807, Johan Andreas Johansen Erbs, ugift letmatros,23, fra Nørre Bjert, Eltang Sogn
1890, 2007, 2407, Hans Peter Sørensen, gift fattiglem og tidligere kludesamler, 76, i Middelfart
1890, 2907, 0108, Poul Jensen, ugift rebslagersvend, 37, i Middelfart
1890, 2108, 2408, Richard Jensen Richardsen, 3, søn af arbejdsmand Erik Richardsen, i Middelfart
1890, 0209, 0809, Hans Peter Larsen, gift og fhv. skovrider, 60, fra Odense
1890, 0709, 1209, Jørgen Hansen, 18, søn af hjulmand Lars Jørgen Hansen, i Vejlby
1890, 2509, 0110, Ole Mølle, ugift fattiglem, 52, fra Snejbjerg, Hammerup Herred
1890, 0110, 0610, Henrik Broch, enkemand og fhv. felbereder i Middelfart, 70, i Fredericia. Født i Bogense. Født i Bogense. Søn af væver
1890, 0610, 1110, Christian Ernst Laurits Henrik Gemynthe, 2, søn af typograf Gemynthe, i Middelfart
1890, 1210, 1610, Carl Vilhelm Madsen, 2 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Madsen, i Middelfart
1890, 1710, 2110, Hans Petersen Dreiøe, gift og fhv. kjøbmand, 59, paa Aldersro ved Ærøskjøbing
1890, 1211, 1611, Jens Peder Poulsen, 2 uger, søn af arbejdsmand Niels Poulsen, i Middelfart
1890, 1511, 2111, Jens Gormsen, gift murer, 58, i Middelfart
1890, 0412, 1112, Johan Christian Benthin, gift, pensioneret toldassistent og Dannebrogsmand, 84, i Middelfart. Født i Hillerød. Søn af marineløjtnant …
1890, 0512, 1012, Ole Hansen, gift arbejdsmand, 40, i Ejby
1890, 1712, -, Carl Christian Frederik Børgesen, gift arbejdsmand, 38
1890, 2612, 3112, Georg Bonnemann, 3, søn af sømand C. A. Bonnemann, i Middelfart
1891, 0601, 1201, Niels Poulsen, gift arbejdsmand, 4,4 i Middelfart. Skal være fra Bellinge
1891, 1201, 1601, Mårten Nielsen, ugift arbejdsmand, 41, fra Sludstrup ved Skelskør
1891, 1201, 1901, Gustav Adolf Harald Bodé, gift frisør, 47, i Horsens
1891, 1202, 1502, Carl August Henriksen, ugift skræddersvend,23, i Husby. Født i Longelse Sogn paa Langeland
1891, 1402, 1902, Christen Christian Hansen, ugift røgter, 22, i Middelfart. Født i Ugilt Sogn, Hjørring Amt
1891, 2402, 0303, Sophus Nicolai Petersen, gift rebslager, 33, i Middelfart. Født i Bogense. Søn af rebslager
1891, 0203, 1003, Niels Hansen Holm, ugift kurvemager, 29, i Urskov, Hover Sogn ved Vejle
1891, 1203, 2003, Christopher Rasmussen, ugift fisker, 45, i St. Jørgens Strandhuse ved Svendborg
1891, 1303, 2003, Lars Hansen, gift arbejdsmand, 55, i Middelfart. Født i Middelfart. Søn af Hans Bertelsen
1891, 1503, 2303, Christian Vilhelm Dahlberg, ugift søfarende og tømmermand, 32, fra Rønne
1891, 2503, 3103, Jens Samsøe, enkemand og sadelmager, 88, i Middelfart. Født i Middelfart. Søn af Mikkel Samsøe
1891, 2903, 0304, Alfred Arnold Edvard Nielsen, 2 uger, søn af smed Fr. F. Nielsen, i Middelfart
1891, 0204, 1004, Jens Hansen, gift arbejdsmand, 51, i Middelfart. Født i Eridsø. Søn af Hans Jørgensen
1891, 1204, 1704, Hans Peter Nielsen, ugift tjenestekarl, 36, fra Andkær, i Gauerslund Sogn
1891, 1504, 2204, Heinrich Jesaja Martin Wilcken, gift og fhv. oversergent, 58, i Odense
1891, 2205, 2805, Johan Mogens Larsen, 7, søn af skovarbejder H. Larsen, paa Fænø
1891, 0806, 1306, Carl Peter Andersen, 14, søn af arbejdsmand H. Andersen, i Middelfart
1891, 2906, 0407, Jacob Jørgen Jacobsen, 10, søn af købmand Niels Jacobsen, i Ejby
1891, 3006, 0607, Carl Christian Hansen, enkemand og fhv. fotograf, 81, hjemmehørende paa Amager
1891, 0107, 0607, Thomas Andersen Brandt, gift murmester, 69, i Middelfart. Søn af snedkermester Anders Brandt
1891, 0407, 0807, Jørgen Christian Christensen, 7, søn af fisker Christian Christensen, i Middelfart
1891, 0907, 1307, Viggo Ernst Møller, gift kolonibestyrer, 47, paa Christianshaab i Nordgrønland
1891, 1307, 2107, Erik Hansen, gift skibsfører, 38, fra Ommel paa Ærø
1891, 1907, 2607, Vilhelm Thellemann, gift kancellist i Finansministeriet, 69, boende paa Frederiksberg
1891, 0108, 0508, Christian Christensen, 4 maaneder, søn af partikulier Henrik Christensen, i Middelfart
1891, 1808, 2208, Knud Henrik Steffensen, 1 og 3 maaneder, søn af sømand H. Chr. Steffensen, i Middelfart
1891, 2508, -, Harald Sofus Schwartz, ugift kaptajn af Fodfolket, 51, i Odense
1891, 0709, 1209, Niels Larsen, enkemand og røgter, 66, i Gamborg
1891, 1109, 1909, Peter Nielsen Læk, ugift gaardmandssøn, 37, fra Halsted Fattiggaard
1891, 1609, 2109, Johan Frederik Hansen, gift …mand,48, i Tørringe, Sønder Broby Sogn
1891, 2209, 2809, Anders Christensen, ugift arbejdsmand, 48, fra Bregninge paa Ærø
1891, 2409, 3009, Niels Jensen, gift skomager, 50, paa Middelfart Mark. Født paa Vejlby Mark. Søn af ugift Karen Marie Nielsen
1891, 2509, 0210, Jeppe Larsen Olsen, ugift og fhv. avlsbruger, 80, i Middelfart. Søn af avlsbruger Ole Jepsen i Middelfart
1891, 0610, 1210, Niels Jørgensen, gift tømmermester, 78, i Middelfart. Født i Bogense. Søn af tømrer
1891, 0710, 1210, Andreas Julius Villiam Hansen, 3 maaneder, søn af former Hans Peter Hansen, i Middelfart
1891, 2310, 2610, Dødfødt dreng, søn af sømand Albert Nielsen, i Middelfart
1891, 2410, 0211, Rasmus Hansen Larsen, gift gaardeier, 27, i Indslev Taarup
1891, 2610, 3110, Hans Peder Madsen, gift smed, 33, i Middelfart. Søn af garversvend Rasmus Madsen i Middelfart
1891, 2810, 3110, Niels Peter Hansen, 2 uger, søn af blikkenslagersvend Peter Hansen, i Middelfart
1891, 3010, 0511, Niels Henrik Hess, gift smed, 73, i Middelfart. Født i Vinding ved Vejle. Søn af smed Jørgen Hess
1891, 3110, 0311, Udøbt dreng, 5 uger, søn af læge Axel Trolle, i Middelfart
1891, 0211, 0911, Christen Hansen, gift skrædder, 66, paa Vejlby Mark
1891, 1111, 1511, Harald Hansen (tvilling), ½ time, søn af barber Albert Hansen, i Middelfart
1891, 1111, 1511, Johannes Hansen (tvilling), 12 timer, søn af barber Albert Hansen, i Middelfart
1891, 2911, 0512, Niels Hansen, gift husmand og gartner, 53, paa Middelfart Mark. Født i Aarslev i V. Søn af indsidder Hans Jensen
1891, 0312, 0812, Martin Pedersen, gift brygger, 58, i Middelfart. Født i Middelfart. Søn af fisker og smaahandler Peder Jørgensen
1891, 1612 ,2212, Peder Pedersen, enkemand og væver, 67, i Middelfart. Født i Middelfart. Søn af væver Jens Pedersen
1891, 2012, 2712, Knud Pagh Poulsen, gift købmand, 44, fra Minnisota i Nordamerika
1891, 2012, 2812, Claus Hansen, gift bestyrer af Fattiggaarden, 62, i Middelfart. Født Fjellerup Mark. Søn af husmand Hans Eriksen og Ane Marie Clausdatter
1891, 3112, 06011892, Andreas Kristian Jensen, organist ved Middelfartkirke og fhv. lærer ved den borgerlige betalingsskole, 40, i Middelfart. Født Aabenraa. Søn af smedemester Jensen senere boende i Løgum Kloster. Elise Nielsine Petersen
1869, 1401, 1701, Dødfødt pige, datter af baadebygger M. Pedersen, i Middelfart
1869, 0902, 1302, Marie Elisabeth Sørensen f. Angelo, 41, i Middelfart. Smed C. S. Sørensen
1869, 0603, 1203, Dorthea Hansen f. Eriksen, 24, i Middelfart. Arbeidsmand P. Hansen
1869, 1203, 1903, Maren Hansen f. Sørensen,47, i Middelfart. Bager N. Hansen
1869, 1403, 1903, Magdalene Dorthea Hansen f. Liliengreen, 65, i Middelfart. Klodsemager J. Hansen
1869, 1403, 2003, Marie Nielsen f. Jensen, 41, i Middelfart. Vognmand N. Nielsen
1869, 2003, 2503, Ane Kirstine Lindeballe, ugift hospitalslem, 77
1869, 2103, 2703, Charlotte Sophie Behrendt, 17, datter af kjøbmand J. K. Behrendt og afdøde hustru, i Middelfart
1869, 0704, 1404, Ingeborg Julie Andrea Nielsen, 1½, datter af sømand R. Nielsen, i Middelfart
1869, 1106, 1306, Dødfødt pige, datter af boghandler J. L. Hartmann, i Middelfart
1869, 2406, 2906, Karen Uhl f. Hansen, 61, i Middelfart. Sømand V. Uhl
1869, 0607, 1007, Marie Caroline Nielsen, 3 maaneder, datter af vognmand N. Nielsen og afdøde hustru, i Middelfart
1869, 1307, 1907, Elise Sophie Christensen, 1, datter af huusmand J. Christensen, paa Hindsgavls Mark
1869, 2308, 3008, Juliane Johanne Marie Henriette Blicher f. Marthin, 47, i Middelfart. Distriktslæge J. P. Blicher
1869, 0409, 0709, Marie Lovise Blicher, 23, i Middelfart. Datter af distriktslæge J. P. Blicher og afdøde hustru
1869, 1509, 2009, Laurine Marie Jørgensen, 20, i Middelfart. Datter af sømand J. Madsen
1869, 2009, 2409, Laurentine Jacobine Olavia Grooss, ugift, 64, i Middelfart. Datter af byskriver Grooss i Ringkjøbing
1869, 3009, 0410, Caroline Christensen, 1 maaned, datter af guldsmed J. C. Christensen, i Middelfart
1869, 2812, 02011870, Juliane Marie Sørensen f. Hansen, enke, 57, i Middelfart. Arbeidsmand S. Sørensen
1870, 0902, 1302, Ane Kirstine Uhl, ugift, 48, i Middelfart. Datter af afdøde vægter H. Uhl
1870, 2502, 2802, Marie Fütterer, 10 maaneder, datter af arbeidsmand J. Fütterer, i Middelfart
1870, 1003, 1403, Anna Lucie Greve, 4½, datter af muursvend H. J. Greve, i Middelfart
1870, 1103, 1403, Hedevig Caroline Cathrine Greve, 3, datter af muursvend H. J. Greve, i Middelfart. Søster til forrige
1870, 1103, 1703, Ane Margrethe Kaaber f. Schmidt, enke, 65, paa Sindssygeanstalten i Aarhus. Sadelmager Kaaber i Middelfart
1870, 1103, 1603, Ane Marie Uhl f. Hansen, enke, 81, i Middelfart. Vægter H. Uhl
1870, 2303, 2703, Maren Cathrine Rasmine Madsen, 4, datter af ølbrygger C. Madsen, i Middelfart
1870, 1404, 2004, Anny Julie Petersen, 2, datter af snedker P. J. Petersen, i Middelfart
1870, 1105, 1705, Ane Kirstine Lauesen, ugift huusholderske, 33, hos kjøbmand C. W. Gimbel, i Middelfart
1870, 1705, 2105, Andrea Ægidia Caroline Hansen, 7, datter af farversvend H. V. Hansen og afdøde hustru, i Middelfart
1870, 2405, 2805, Caroline Kirstine Petersen, 2, datter af skomager J. Petersen, i Middelfart
1870, 0606, 1006, Oline Marie Olsen, ugift, 20, i Middelfart. Datter af snedker J. Olsen
1870, 1106, 1506, Ane Marie Salling f. Petersen, enke, 79, i Middelfart. Tobakspinder E. Salling
1870, 2507, 0508, Fanny Manoe Georgine Fønss f. Løwzou, 33, paa Hindsgavl. Hofjægermester N. B. v. Fønss
1870, 3108, 0309, Juliane Christine Sophie Christiansen, 3 maaneder, datter af arbeidsmand J. Christiansen Hammel, i Middelfart
1870, 1509, 2209, Anne Hansine Sørensen, 1, datter af skomager C. P. Sørensen, i Middelfart
1870, 2709, 3009, Dødfødt pige, datter af sergent V. J. Glæsner, i Middelfart
1870, 2110, -, Emilie Christine Løppenthin, 1 maaned, datter af jernbaneassistent C. C. Løppenthin, i Middelfart
1871, 1101, 1601, Udøbt pige, 2 uger, datter af ølhandler L. P. Hansen, i Middelfart
1871, 2301, 3001, Anna Marie Lorentzen f. Drevis, enke og fattiglem, 91, i Middelfart. Skomager J. Lorentzen
1871, 1502, -, Ellen Caroline Løppenthin, 5 maaneder, datter af jernbaneassistent C. C. Løppenthin, i Middelfart
1871, 2402, 0203, Rasmine Rasmussen, ugift tjenestepige, 29, i Middelfart. Datter af afdøde tømmermand R. Rasmussen
1871, 2402, 0303, Ane Sofie Elfrida Jensen, 8, datter af skomager F. Jensen, i Middelfart
1871, 0404, 1104, Marie Augusta Andersen, 3, datter af skipper F. Andersen, i Middelfart
1871, 1604, 2204, Ane Katrine Poulsen f. Christensen, 61, i Middelfart. Brændevinsbrænder N. Poulsen
1871, 2607, 0108, Hanne Sofie Thuesen, ugift, 28, i Middelfart. Datter af afdøde ølbrygger P. Thuesen
1871, 0508, 1008, Jensine Magdalene Dorthea Hansen, ½, datter af afdøde klodsemager J. Hansen, i Middelfart
1871, 1508, 1908, Ane Kirstine Marie Wanting f. Lund, enke, 76, i Middelfart. Sejlmager L. Wanting i Bogense
1871, 2808, 0209, Birthe Kirstine Sørensen, ugift, 20, i Middelfart. Datter af snedker P. Sørensen
1871, 2511, 0212, Else Pedersen f. Larsdatter, enke, 73, i Middelfart. Skolelærer N. Petersen i Bavelse
1871, 1412, 2112, Sofie Frederikke Raffenberg, 14, datter af kjøbmand J. A. Raffenberg, i Middelfart
1872, 0501, 1001, Maren Stuberhofen, ugift kvinde og fattiglem, 73, i Middelfart
1872, 2002, 2702, Karen Bonnesen f. Prip, 67, i Middelfart. Hattemager Bonnesen
1872, 0103, 0803, Karen Marie Rasmussen f. Christensen, 51, i Middelfart. Portør ved Jernbanen N. Rasmussen
1872, 0603, 1103, Udøbt pige, 2 maaneder, datter af styrmand G. J. Andersen, i Middelfart
1872, 1803, 2503, Lovise Dorthea Hansen f. Iversen, enke, 64, i Middelfart. Smed P. Hansen
1872, 0404, 1004, Mathilde Christiane Hansen, ugift tjenestepige, 20, Hindsgaul. Datter af vægter P. Hansen
1872, 0904, 1304, Karen Hansdatter, enke og fattiglem, 67, hos sømand K.K. Jørgensen, i Middelfart
1872, 0904, 1504, Birthe Mathiassen f. Olsen, enke, 86, i Middelfart. Transportfor. L. Matthiassen
1872, 1004, 1704, Dorothea Nikoline Honoré f. Bryld, 37, i Middelfart. Tobakspinder Honoré
1872, 1404, 2004, Frederikke Dorine Nielsen, 3 maaneder, datter af snedker S. Nielsen, i Middelfart
1872, 0305, 1005, Kristiane Rasmine Jørgensen, tjenestepige, 21, i Middelfart. Datter af garver H. Mathiesen
1872, 0605, 1105, Giesel Kirstine Samsøe f. Schmidt, 63, i Middelfart. Sadelmager J. Samsøe
1872, 2205, 2805, Kamilla Mathilde Klixbüll, 2 uger, datter af sergent F. S. Klixbüll, i Middelfart
1872, 2505, 2805, Fanny Elvira Kristensen, 6 uger, datter af guldsmed J. C. Kristensen, i Middelfart
1872, 2506, 2906, Nielsine Nielsen, 4 maaneder, datter af ugift kvinde A. K. Knudsen, i Middelfart
1872, 0507, 1007, Anna Methea Marie Pedersen, 10, datter af snedker C. Pedersen, i Middelfart
1872, 2907, 0308, Frederikke Christensdatter, 69, i Middelfart. Arbejdsmand P. C. H. Fischer
1872, 2609, 0210, Ane Kirstine Rasmine Tscherning f. Holst, enke, 71, i Middelfart. Kjøbmand J. N. Tscherning
1872, 1310, 1910, Bodil Nissen f. Gjerløvsen, enke, 80, i Middelfart. Sømand N. Nissen Wiis
1872, 1910, 2310, Julie Gang, ugift kvinde, 18, i Middelfart
1872, 1311, 1711, Julie Karen Kirstine Gang, 4 uger, datter af afdøde ugift kvinde J. Gang, i Middelfart
1872, 0412, 1012, Marie Hansen f. Torgelsen, 68, i Middelfart. Skomager C. Hansen Pedersen
1872, 0712, 1012, Sørine Cathrine Dam, 1, datter af arbejdsmand og fattiglem P. Christensen Dam, i Middelfart
1872, 3112, 06011873, Ane Elisabeth Christine Rolff, 18, i Middelfart. Datter af afdøde skomagersvend H. H. M. Rolff
1873, 0501, 1101, Bodil Christine Jeppesen, enke, 66, ved Teglgaard. Sømand J. Markussen
1873, 2001, 2501, Ane Kirstine Sabroe, enke, 86, i Middelfart. Skipper C. Sabroe
1873, 0402, 0802, Vilhelmine Bernhardine Mathiesen, 10 uger, datter af buntmager C. F. F. Mathiesen, i Middelfart
1873, 0702, 1402, Cecilie Eichner f. Olsen, enke, 84, i Middelfart. Sadelmager Eichner i Fredericia
1873, 1902, 2702, Ane Nielsdatter, 47, i Middelfart. Pensioneret invalid Hans Madsen
1873, 2602, 0303, Mette Rasmussen, enke, 71, i Middelfart
1873 1503, 2103, Maren Jeppesen f. Christiansen, 67, i Middelfart. Skrædder H. J. Jeppesen
1873, 2103, 2503, Nielsine Christiane Jensen, 1 maaned, datter af sømand O. V. Jensen, i Middelfart
1873, 2204, 2904, Ottine Henriette Hansen f. Krogh, enke, 59, i Middelfart. Skipper L. Hansen
1873, 2304, 2904, Mette Schak f. Frederiksen, enke, 74, i Middelfart. Sømand H. R. Schak
1873, 3004, 0505, Laura Oktavia Rasmussen,2, datter af skrædder L. Rasmussen, i Middelfart
1873, 0205, 1005, Petra Abelone Kirstine Nathalie Antionette Jensen, 11 maaneder, datter af værtshusholder J. P. Jensen, i Middelfart
1873, 1607, 2107, Anna Magdalene Marie Thomsen, 7, datter af garver A. F. Thomsen, i Middelfart
1873, 3007, 0408, Kirsten Bjørn f. Holt, 74, i Middelfart. Fhv. skomager L. Bjørn
1873, 1008, 1608, Mette Marie Hansen f. Sørensen, enke, 78, i Middelfart. Guldsmed Hansen
1873, 1308, 1608, Agnes Edsberg, 5, datter af bager C. M. Edsberg, i Middelfart
1873, 0609, 1209, Maria Winther f. Holst, enke, 51, i Middelfart. Maler R. Winther
1873, 2709, 0110, Eline Marie Kirstine Olsen, 11, datter af arbejdsmand J. P. Olsen, i Middelfart
1873, 2709, 0110, Sophie Ulrikke Olsen, 9, datter af arbejdsmand J. P. Olsen, i Middelfart
1873, 1010, 1510, Caroline Amalie Hansen f. Bagge, 24, i Middelfart. Styrmand J. Hansen
1873, 1910, 2510, Elise Kirstine Grønning, 14, datter af gjørtler J. C. Grønning, i Middelfart
1873, 2310, 2810, Karen Cathrine Baggesen, ugift, 73, hos toldbetjent J. Christensen, i Middelfart
1873, 2310, 2810, Kirsten Hansen f. Pedersen, enke, 70, i Middelfart. Sømand M. P. Hansen
1873, 2810, 0411, Ane Nielsen f. Rasmussen, 51, i Middelfart. Arbejdsmand N. Nielsen
1873, 0211, 0811, Maren Hansine Samsøe f. Broch, 22, paa Strib. Arbejdsmand A. E. Samsøe
1873, 0312, 0912, Mariane Hansen f. Knudsen, 36, i Middelfart. Telegrafbestyrer og bykasserer C. Hansen
1873, 2112, 2712, Karen Rammeskov f. Nielsen, enke, 80, i Middelfart. Værtshusholder S. Rammeskov
1874, 0701, 1301, Ane Johanne Lind, enke og fattiglem, 78, i Middelfart. Sømand Lind
1874, 0901, 1701, Margrethe Cathrine Heimann f. Thomsen, enke, 74, i Middelfart. Kobbersmed Heimann
1874, 0403, 1003, Johanne Kirstine Jantzen, ugift, 80, hos bager S. Jantzen, i Middelfart
1874, 1103, 1603, Anna Kirstine Wiis f. Laursdatter, enke, 89, i Middelfart. Sømand P. H. Wiis
1874, 1903, 2503, Ane Kirstine Rasmussen, enke og fattiglem, 81, i Middelfart. Tjenestekarl Nielsen
1874, 3103, 0404, Kirstine Hansen f. Hansen, enke, 84, i Middelfart. Arrestforsvarer J. J. Hansen
1874, 1604, 2304, Anna Rasmine Caroline Larsen, 5, datter af kjøbmand J. R. Larsen, i Middelfart
1874, 2904, 0505, Marie Caroline Skovgaard f. Kästel, 44, i Holstebro. Postkonduktør Skovgaard
1874, 0305, 0805, Lovise Christine Hansen, 8, datter af sømand J. H. C. Hansen, i Middelfart
1874, 1705, 2105, Dorthea Larsdatter, 59, ved Hindsgavl. Fisker H. Nielsen
1874, 1805, 2105, Thyra Charlotte Elisabeth Anna Jensen, 7 uger, datter af forpagter R. Jensen, paa Fænøgaard
1874, 1206, 1806, Maren Hansen f. Steffensen, enke, 88, i Middelfart. Arbejdsmand C. Hansen
1874, 1606, 2006, Caroline Kästel, 3 timer, datter af sadelmager C. D. Käster, i Middelfart
1874, 0307, 1007, Mathea Christiane Leth f. Eilskov, enke, 81, i Middelfart. Sognepræst Leth
1874, 2408, 2908, Marie Hansen, 3 dage, datter af arbejdsmand B. Hansen, i Middelfart
1874, 2908, 0309, Gertrudbine Jørgine Nielsen f. Lorentsen, 43, i Middelfart. Sømand R. Nielsen
1874, 1109, 1609, Marie Dorthea Matzen f. Nielsen, 29, i Middelfart. Skibstømrer H. A. N. Matzen
1874, 1209, 1809, Ida Christine Jensen, 5, datter af væver J. P. Jensen, i Middelfart
1874, 2309, 2909, Marie Cathrine Charlotte Madsen f. Bagge, 21, i Assens. Sømand C. O. C. Madsen
1874, 2910, 0311, Marie Cathrine Jensen, 3 maaneder, datter af sømand O. V. Jensen, i Middelfart
1874, 1611, 1911, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand N. Hansen, i Middelfart
1874, 3011, 0512, Ane Marie Hansen, enke, 83, i Middelfart. Møller H. Jensen
1874, 0312, 0912, Karen Pedersen, 31, i Middelfart. Arbejdsmand N. Hansen
1874, 3012, 05011875, Agnes Christiane Ulrikke Hansen, lærerinde, 30, i Middelfart. Datter af fhv. kjøbmand H. S. Hansen
1875, 2001, 2501, Karen Justesen f. Berthelsen, 62, i Middelfart. Skomager H. H. Justesen
1875, 2301, 2901, Christiane Petroline Schebye, ugift og fhv. lærerinde, 78, i Middelfart
1875, 2401, 2901, Mette Marie Rasmussen, enke og fattiglem, 82, i Middelfart. Arbejdsmand 1875, 2701, 0202, Anna Maria Margrethe Eline Edsberg f. Smith, 34, i Middelfart. Avlsbruger C. M. Edsberg
1875, 2701, 0202, Agnes Edsberg, 2 dage, datter af avlsbruger C. M. Edsberg, i Middelfart
1875, 1303, 1803, Kirsten Hansdatter, enke og fattiglem, 83, i Middelfart. Hjulmand O. Hansen
1875, 1503, 1903, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand H. Jensen, i Middelfart
1875, 1703, 2303, Birthe Kirstine Elisabeth Jensen, 9 maaneder, datter af arbejdsmand J. Jensen, i Middelfart
1875, 1803, 2403, Kirsten Jensen f. Hansen, 42, i Middelfart. Væver J. P. Jensen
1875, 2203, 2703, Mette Kirstine Jørgensen, ugift tjenestepige, 33, i Fredericia
1875, 2303, 2703, Maren Jørgensen Gylsen f. Banke, 65, ved Teglgaard. Toldassistent Gylsen
1875, 0904, 1204, Karen Margrethe Jørgensen, 8 maaneder, datter af ugift kvinde K. Jensen, i Middelfart
1875, 2404, 2904, Torbine Sabroe f. Hansen, 71, i Middelfart. Væver O. Sabroe
1875, 0805, 1305, Ane Dreller f. Jørgensen, 32, i Middelfart. Formand for Jernbanearbejderne F. Dreller
1875, 0805, 1405, Else Marie Holst f. Enevoldsen, enke, 86, i Middelfart. Rebslager J. Holst
1875, 1705, 2205, Anna Hedevig Jensen, 13, datter af vægter A. J. Jensen, i Middelfart
1875, 2905, 0406, Johanne Kirstine Hansen f. Hansen, 59, i Middelfart. Sadelmager H. Hansen
1875, 1806, 2306, Marie Magdalene Buchholz, 8, datter af afdøde slagter A. Buchholz, i Middelfart
1875, 0907, 1407, Anna Eriksen f. Frederiksen, enke, 76, i Middelfart. Sømand P. Eriksen
1875, 2707, 0208, Kirstine Marie Holt, ugift modehandlerinde, 24, i Middelfart. Datter af skomager J. Holt
1875, 0908, 1408, Ane Marie Dypont, 75, i Middelfart. Brolægger P. M. Dypont
1875, 2208, 2708, Petra Andrea Elisabeth Sønnichsen, 15, datter af afdøde sømand C. Sønnichsen, i Middelfart
1875, 1009, 1509, Udøbt pige, 1 time, datter af stenhugger C. Kressner, i Middelfart
1875, 1909, 2509, Petrine Gedding, 6 maaneder, datter af ugift kvinde L. Gedding, i Middelfart
1875, 0111, 0611, Margrethe Kørschen, enke, 81, i Middelfart. Arbejdsmand A. Kørschen
1875, 1512, 2112, Laura Hansen, 6, datter af arbejdsmand B. Hansen, i Middelfart
1875, 1812, 2312, Gertrud Holm f. Poulsen, 71, i Middelfart. Partikulier J. J. Holm
1875, 2512, 3012, Marie Clausen, enke og fattiglem, 83, i Middelfart. Arbejdsmand J. Clausen
1875, 2712, 3012, Mariane Hansen, enke og fattiglem, 73, i Middelfart. Bager H. Hansen
1875, 2309, 3009, Magdalene Sørensen, 24, paa Højrup Mark, Herslev Sogn, Vejle Amt. Datter af afdøde gaardmand Søren Augustinussen sammesteds
1876, 2102, 2602, Susanne Louise Henriette Haae f. Laub, enke, 68, boende i Middelfart. Landmand Johan Haae, i Frørup Sogn ved Nyborg
1876, 2502, 0103, Ane Kirstine Frederiksen, ugift fattiglem, 73, i Middelfart
1876, 0303, 0703, Kirsten Marie Knudsen f. Christensen, enke og fattiglem, 56, i Middelfart. Arbejdsmand Mads Knudsen
1876, 2803, 0104, Juliane Martine Madsen, ugift arbejderske, 38, i Middelfart. Datter af arbejdsmand Mads Rasmussen
1876, 0404, 0904, Maren Lauesen f. Sørensen, enke, 87, i Middelfart. Brændevinsbrænder L. Lauesen
1876, 1204, 1804, Ane Margrethe Korfitsdatter, ugift fattiglem, 75½, hos skovfoged H. Larsen, i Ny Engelsborghus ved Teglgaard
1876, 1404, 1804, Mette Marie Rasmussen, enke og fattiglem, 81, i Middelfart. Arbejdsmand Peder Christensen Dons…
1876, 1804, 2604, Caroline Marie Grønning, ugift, 27, i Middelfart. Datter af gjørtler J. C. Grønning
1876, 0105, 0805, Mary Alice Fischer, 1, datter af ugift Ane Cathrine Fischer, i Middelfart
1876, 2805, 0306, Abelone Marie Holt f. Larsen, 68, i Middelfart. Snedker Niels Christiansen Holt
1876, 2905, 0306, Ane Cathrine Jensen f. Knudsen, 44, i Middelfart. Arbejdsmand H. Jensen
1876, 1806, -, Karen Olsen, husjomfru, 60, paa Hindsgavl
1876, 1906, 2306, Johanne Henriette Seligmann, 16 timer, datter af praktiserende læge M. Seligmann, i Middelfart
1876, 0807, 1307, Mariane Andersen, 12 uger, datter af sømand C. Andersen, i Middelfart
1876, 1607, 1807, Udøbt pige, 10 timer, datter af friskolelærer N. L. Tybjerg, i Middelfart
1876, 3008, 0509, Christiane Pouline Hess f. Pedersen, 53, i Middelfart. Fhv. jærnstøberiejer J. S. Hess
1876, 0109, 0709, Lovise Kirstine Olsen, 27, i Middelfart. Datter af afdøde arbejdsmand Ole Jørgensen
1876, 2009, 2609, Maren Kirstine Pauli f. Smith, enke, 52, i Middelfart. Bager C.L. Pauli i Odense
1876, 3009, 0610, Karen Marie Tybjerg f. la Cour, 39, i Middelfart. Friskolelærer N. L. Tybjerg
1876, 1310, 2510, Marie Lovise Charlotte Vilhelmine Føns f. baronesse Wedell-Wedellsborg, 28, paa Hindsgavl. Kammerherre N. B. Fønss
1876, 2310, 2810, Maren Andersen, 62, i Middelfart. Arbejdsmand N. Christensen
1876, 0111, 0811, Karen Greve f. Rasmussen, enke, 82, i Middelfart. Slagter P. Greve
1876, 0112, 0712, Christiane Louise Raffenberg, 21, i Middelfart. Datter af kjøbmand J. A. Raffenberg
1876, 0912, 1512, Lorentia Christiane Timmermann, 30, i Middelfart. Datter af bogbinder F. A. Timmermann
1877, 1401, 1901, Dorthea Cathrine Mortensen f. Thygesen, 34, i Middelfart. Rebslager J. Mortensen
1877, 2602, 0203, Sophie Marie Radoor f. Møller, enke, 75½, i Middelfart. Sognepræst Radoor til Føns og Ørslev
1877, 2103, 2703, Kirstine Prehn f. Heide, enke, 82, i Middelfart. Kapitain og toldinspektør Prehn
1877, 0605, 1105, Birthe Marie Hansen, 15½, datter af ugift S. M. C. Hansen, i Middelfart
1877, 1007, 1407, Karen Marie Petersen, 12, datter af arbejdsmand J. Petersen, i Middelfart
1877, 2107, 2507, Johanne Knudsen, 8 maaneder, datter af kjøbmand S. Knudsen, i Middelfart
1877, 1208, 1708, Sophie Dorthea Elisabeth Lund, ugift, 82, i huset hos restauratør Matzen, i Middelfart
1877, 0409, 1009, Vilhelmine Bernhardine Mathiesen, 41, i Middelfart. Buntmager C. F. F. Mathiesen
1877, 2309, 2909, Amalie Margrethe West, ugift og fhv. lærerinde, 61, ved Haandgjerningsskolen i Middelfart
1877, 2509, 2909, Minna Charlotte Marie Hansen, 8 maaneder, datter af Karen Kirstine Hansen. I pleje hos arbejdsmand H. Hansen, i Middelfart
1877, 2809, 0110, Kathrine Petra Rud Jensen, 7 uger, datter af krydsbetjent P. Rud Jensen, i Grenaa. F.t. i Middelfart
1877, 2111, 2711, Mette Marie Sørensen f. Rasmussen, enke, 80, i Middelfart. Skipper Jens Sørensen
1878, 0501, 1101, Johanne Christensen, ugift husholderske, 20, paa Hindsgavl
1878, 1901, 2401, Else Betty Johanne Jensen f. Bjørnsen, enke, 77, i Middelfart. Postskipper A. Jensen
1878, 0502, 1102, Bodil Marie Jørgensen, 61, Middelfart. Arbejdsmand H. H. Rasmussen
1878, 0303, 0903, Ane Poulsen, 59, i Middelfart. Ølbrygger Christensen
1878, 1003, 1603, Selma Eleonora Kressner, 5 uger, datter af stenhugger K. Kressner, i Middelfart
1878, 1603, 2303, Jakobine Petrine Marie Madsen (Møller), 20, i Middelfart. Datter af vejassistent J. P. M. Møller
1878, 1703, 2303, Mette Marie Nielsdatter, enke, 80, i Stavrby Skov, Middelfart. Husmand Thomas Hansen
1878, 2503, 0104, Amalie Isabella Hess, 4, datter af smed A. Hess, i Middelfart
1878, 2703, 0104, Lovise Natalie Gotfredine Rasmussen, 3 uger, datter af ugift Lovise Marie Cathrine Sørensen, i Middelfart
1878, 2703, 0104, Marie Christine Møller f. Jensen, enke, 62, i Middelfart. Skomager O. A. Møller
1878, 1204, 1704, Jakobine Petrine Jensine Mathiesen, 5 maaneder, datter af buntmager J. M. Mathiesen, i Middelfart
1878, 1704, 2304, Karen Pedersen, 16, tjenende i Middelfart. Datter af arbejdsmand Pedersen, ved Hindsgavl
1878, 2704, 0105, Mariane Christensen, 5, datter af smaakjører A. Christensen, i Middelfart
1878, 2704, 0205, Else Johanne Udbye f. Hansen, 75, i Middelfart. Drejer Udbye
1878, 2704, 0305, Karen Hansen f. Pedersen, enke, 89, i Middelfart. Organist J. C. Hansen
1878, 1405, 1805, Mette Petroline Marie Jørgensen, 9 maaneder, datter af arbejdsmand C. Jørgensen, i Middelfart
1878, 2605, 3105, Johanne Kirstine Hansen, 2, datter af sadelmager A. P. Hansen, i Middelfart
1878, 0806, 1306, Karen Kirstine Jørgensen, 6, datter af arbejdsmand C. Jørgensen, i Middelfart
1878, 1406, 2006, Engel Marie Bagge f. Bache, enke, 97, i Middelfart. Politibetjent Bagge
1878, 1506, 2006, Margrethe Frederikke Neess f. Sommer, 64, i Middelfart. Afskediget politibetjent Neess
1878, 2206, 2906, Johanne Kirstine Hansen, 10, datter af ølhandler P. Hansen, i Middelfart
1878, 0307, 0807, Marie Andrea Dorthea Honoré, 3, datter af tobaksfabrikant H. M. Honoré, i Middelfart
1878, 1507, 1707, Dødfødt pige, datter af skrædder C. Rasmussen, i Middelfart
1878, 1907, 2507, Anna Cathrine Elisabeth Hansen, 6, datter af ølhandler L. P. Hansen, i Middelfart
1878, 1510, 2110, Hansine Birgitte Olsen, 12, datter af sømand Gr. Olsen, i Middelfart
1878, 2410, 3010, Else Henriksen f. Conradsen, 68, i Middelfart. Skomager A. C. Henriksen
1878, 0511, 0911, Victorine Cathrine Madsen f. Wahlers, 23, i Middelfart. Tømrer H. P. Madsen
1878, 1711, 2311, Elise Rasmine Annette Sofie Augusta Frederikke Jensen Wies, 5 maaneder, datter af ugift tjenestepige K. B. C. V. Wiese, i Middelfart
1878, 2911, 0612, Karen Brødbech f. Christensen, enke, 83, i Middelfart. Arbejdsmand Chr. Brødbech
1878, 2012, 2412, Karen Hansen, 3 uger, datter af arbejdsmand N. Hansen, i ’Sorgenfri’
1878, 2312, 3012, Gertrud Marie Petersen, enke, 88, i Middelfart. Dyrlæge Petersen
1879, 0501, 1101, Maren Bardram f. Andersen, enke, 79, i Middelfart. Handskemager Chr. Bardram
1879, 0701, 1201, Mette Cathrine Lorentsen, 17 dage, datter af ugift Ane Cathrine Lorentsen, i Middelfart
1879, 1201, 1701, Maren Hansen f. Sørensen, 37, i Middelfart. Væver P. Hansen
1879, 1502, 2102, Oline Nielsen, 36, i Føns. Husmand Lars Jacobsen
1879, 1802, 2402, Ane Dorthea Larsen f. Skov, 46, i Middelfart. Hjulmand A. Larsson
1879, 2502, 0303, Gertrud Marie Kirstine Hansen, 8, datter af arbejdsmand L. Hansen, i Middelfart
1879, 0203, 0803, Ane Kirstine Jørgensen, 68, i Middelfart. Skomager Gjeding
1879, 0903, 1403, Frederikke Christiane Johanne Jensen f. Ohlandt, enke, 78, i Middelfart. Skovfoged Jensen paa Tybrind
1879, 1803, 2703, Elisabeth Margrethe Bjørn f. Holt, 69, i Middelfart. Skomager A. Bjørn
1879, 1903, 2403, Karen Møller f. Rasmussen, 79, i Middelfart. Pens. lærer Møller
1879, 2103, 2903, Ingeborg Kirstine Jørgensen, 9, datter af sømand K. Jørgensen, i Middelfart
1879, 1304, 1804, Ane Sophie Frederikke Sørensen, 3, datter af husmand Mads Sørensen, paa Middelfart Mark
1879, 1904, 2604, Hanne Petra la Cour Tybjerg, 14, datter af friskolelærer N. L. Tybjerg, i Middelfart
1879, 1305, 1605, Ane Jensen, ugift tjenestepige, 27, paa Hindsgavl
1879, 2405, 3105, Else Cathrine Clausen, 68, i Middelfart. Gartner Clausen
1879, 0406, 0806, Ane Marie Hansen, 13, datter af husmand N. Hansen, paa Svendstrup Mark
1879, 2408, 0109, Amalie Henriette Christine Broch, 15, datter af garver H. Broch, i Middelfart
1879, 0509, 1109, Gertrudmine Sophie Sørensen f. Rasmussen, 52, paa Banegaardsvejen. Murer Jørgen Sørensen
1879, 0609, 1209, Ane Marie Henriksdatter, enke, 85, i Middelfart. Gaardmand Henrik Nielsen i Farsbølle
1879, 1211, 1811, Thyra Hindsgaul, 7, datter af pens. nagelmester N. E. Hindsgaul, i Middelfart
1879, 2011, 2711, Ane Elisabeth Schrep f. Meier, enke, 77, i Middelfart. Skomager Schrep
1879, 1512, 1912, Ane Marie Nielsen, enke, 81, i Middelfart. Toldbetjent Nielsen
1879, 3112, 07011880, Franciska Margrethe Blicher, 22, i Middelfart. Datter af distriktslæge J. P. Blicher
1880, 2101, 2801, Anna Martine Grønning, 22, i Middelfart. Datter af gjørtler Grønning
1880, 0103, 0803, Maren Kirstine Illum f. Jensen, 29, i Middelfart. Konditor P. H. Illum
1880, 0603, 1203, Vilhelmine Hansine Gabriele Steenberg, 24, Middelfart. Datter af afdøde dyrlæge Steenberg i Fuglebjærg. Plejedatter af justitsraadinde Grooss i Middelfart
1880, 2803, 0304, Cæcilie Oline Pedersen f. Kock, 67, i Middelfart. Arbejdsmand Hans Jørgen Pedersen
1880, 0204, 0804, Karen Marie Petersen f. Thidemann, enke, 69, i Middelfart. Kjøbmand Chr. J. Petersen
1880, 1104, 1604, Ane Marie Jørgensen f. Rasmussen, 62, i Middelfart. Bager N. Jørgensen
1880, 1704, 2104, Jensine Margrethe Jørgensen, 12, datter af ugift Marie Jørgensen, i Middelfart
1880, 2704, 0305, Ane Marie Hansen, 66, i Vejlby Skov, Vejlby Sogn. Husmand Rasmus Hansen
1880, 2804, 0105, Udøbt pige, 8 uger, datter af rebslager J. R. Mortensen, i Middelfart
1880, 1505, 2205, Ane Kathrine Jensen Schak, ugift syerske, 57, i Middelfart
1880, 0506, 1106, Elisabeth Jacobsen f. Møller, enke, 67, i Middelfart. Værkfører Jacobsen
1880, 1606, 2306, Christiane Kathrine Larsen, enke og fattiglem, 84, i Middelfart. Sømand J. Larsen
1880, 3008, 0209, Ingeborg Kathinka Christine Jeppesen, 3 maaneder, datter af skrædder R. V. Jeppesen, i Middelfart
1880, 2410, 2810, Christiane Hansine Elise Hansen, 3 uger, datter af ugift Birthe Hansine Henriette Hansen, paa Fænø
1880, 1311, 2011, Pouline Holm, ugift, 41, i Middelfart. Datter af partikulier J. J. Holm
1880, 2211, 2711, Augusta Margrethe Pouline Sofie Hvalsøe, 4, datter af skovrider L. Hvalsøe, paa Kongebrogaarden
1880, 0912, 1312, Karen Christensen f. Henriksen, 49, i Middelfart. Møllersvend J. Christensen
1881, 1601, 2101, Marie Doris Kragh f. Bysing, 32, i Middelfart. Jærnbaneassistent Kragh
1881, 1701, 2201, Jakobine Christensen f. Nielsdatter, 64, i Middelfart. Arbejdsmand Jørgen Peder Christensen
1881, 2901, 0502, Ane Marie f. Olsen, 46, i Middelfart. Væver O. Pedersen
1881, 0302, 0702, Frederikke Vilhelmine Annette Larsen Jørgensen, 1 og 9 maaneder, datter af ugift tjenestepige Maren Laurine Jørgensen, i Middelfart
1881, 0302, 0902, Else Kathrine Jørgensen f. Petersen, enke, 62, i Middelfart. Snedker P. C. Jørgensen
1881, 0602, 0902, Dødfødt pige, datter af former Chr. Rasmussen, i Middelfart
1881, 1202, 1602, Mette Friis f. Petersen, 66, i Middelfart. Partikulier O. M. Friis
1881, 2702, 0403, Johanne Hansen f. Petersen, 33, i Middelfart. Arbejdsmand Anders Hansen
1881, 0703, 1403, Kirstine Broch f. Andersen, 63, i Middelfart. Fhv. kjøbmand J. Broch
1881, 0903, 1403, Karen Sørensen f. Møballe, enke, 73, i Middelfart. Kæmner O. Sørensen
1881, 1203, 1903, Bodil Marie Broch f. Møballe, enke, 66, i Middelfart. Snedker J. P. Broch
1881, 1403, 1903, Johanne Kathrine Hansen f. Dahlin, enke, 79, i Middelfart. Mejeriforpagter Hansen
1881, 2103, 2803, Birthe Kathrine Hansdatter, enke, 73, paa Fænø. Husfæster Christian Jensen
1881, 2203, 2603, Anne Kathrine Pedersen, 5 uger, datter af tjenestekarl J. P. Petersen, i Middelfart
1881, 2303, 3103, Kirstine Lovise Pedersdatter, enke, 79, i Middelfart. Arbejdsmand Mads Rasmussen
1881, 0804, 1104, Nikoline Jakobine Nielsen, 1½, datter af sømand Peder Nielsen, i Middelfart
1881, 1004, 1304, Ane Margrethe Rasmussen, enke, 78, paa Fænø. Skipper Lars Rasmussen
1881, 0705, 1405, Maren Jensen, 40, Røjle Skov. Mursvend hans Steffensen
1881, 1305, 1805, Ane Dorthea Rasmussen f. Jørgensen, 65, i Middelfart. Fhv. handskemager og nu omnibuskusk G. Bonnemann
1881, 1605, 2005, Ane Dorthea Erdmann, enke, 78, i Middelfart. Blikkenslager Fr. Erdmann
1881, 1305, 2005, Cathrine Marie Sofie Madsen Kløvgaard, 3½, datter af fisker Jens Madsen Kløvgaard, paa Stenderup Strand
1881, 1805, 2505, Mariane Lind f. Rasmussen, 72, i Middelfart. Skrædder N. L. Lind
1881, 1107, 1507, Maren Jørgine Dorthea Johanne Margrethe Christensen, 2 og 3 maaneder, datter af færgemand Jørgen Christensen, ved Hindsgavl, Odden
1881, 1207, 1507, Ane Elisabeth Stenersen f. Christensen, enke, 81, i Middelfart. Skorstensfejer Stenersen
1881, 1407, 1807, Petrine Jørgine Pedersen, 17, datter af smed Jørgen Pedersen, i Bubbel
1881, 3008, 3108, Dødfødt pige (tvilling), datter af kjøbmand R. B. Rasmussen, i Middelfart
1881, 2608, 3108, Camilla Christine Mathilde Elise Hagemeister, 6, datter af bager Hagemeister, i Middelfart
1881, 0109, 0509, Ellen Johanne Jørgensen, 11 uger, datter af ugift Bolette Marie Petersen. Pleje hos jordemoderen S. Christiansen i Middelfart
1881, 0509, 1109, Ane Margrethe Schou, 13, datter af afdøde teglbrænder P. J. Schou, ved Skærbæk Strand
1881, 0412, 1012, Karen Sofie Jensen, 3, datter af fhv. ølhandler P. Jensen, i Middelfart
1881, 3012, 06011882, Birthe Kirstine f. Andersen, gift, 76, i Middelfart. Avlsbruger Severin Johansen
1882, 1802, 2202, Johanne Sørine Christensen Tingleff, 1 maaned, datter af smed Christensen Tingleff, i Middelfart
1882, 1902, 2502, Abeline Rasmine Rasmussen, 19, i Middelfart. Datter af ledvogter N. Rasmussen
1882, 2302, 0203, Anna Margrethe Larsen, 14, datter af arbejdsmand Peder Larsen, i Middelfart
1882, 2702, 0203, Edel Marie Sophie Guldbech, 2 maaneder, datter af bager A. Guldbech, i Middelfart
1882, 2702, 0603, Henriette Vilhelmine Larsen, 19, i Middelfart. Datter af former M. Larsen
1882, 0703, 1103, Mary Petrea Magdalene Jensen, 3, datter af sømand P. H. Jensen, i Middelfart
1882, 1603, 2303, Dødfødt pige (tvilling), datter af fisker V. Jensen, i Middelfart
1882, 1903, 2303, Marie Cathrine Jensen (tvilling), 4 dage, datter af fisker V. Jensen, i Middelfart
1882, 2603, 3103, Anna Cæcilie Marie Nielsen, 4, datter af fisker R. Nielsen, i Middelfart
1882, 2703, 0304, Christiane Sørensen f. Nielsen, enke, 68, i Middelfart. Arbejdsmand Jørgen Sørensen
1882, 0304, 0804, Margrethe Cathrine Larsen, ugift fattiglem, 59, i Middelfart
1882, 1704, 2204, Dorthea Østergaard f. Pedersen, enke, 39, i Middelfart. Arbejdsmand Peder Østergaard
1882, 1205, 1705, Sophie Augusta Jantzen, 25, i Middelfart. Datter af avlsbruger S. Jantzen
1882, 1705, 2305, Maren Nielsen f. Pedersdatter, enke, 69, i Middelfart. Snedker H. Nielsen
1882, 2005, 2605, Karen Kirstine Jørgensen f. Thomsen, gift, 43, i Middelfart. Arbejdsmand Peder Jørgensen
1882, 2105, 2605, Sophie Petersen, gift, 42, paa Hækkebøllegaard, Rørup Sogn. Landmand Petersen
1882, 2506, 2906, Ida Emilie Winther, ugift, 28, i pension paa Grimle. Datter af digteren Chr. Winther
1882, 2506, 2906, Ane Marie Dorthea f. Jensen, gift, 60, i Middelfart. Skomager C. Frandsen (Jensen)
1882, 3006, 0407, Johanne Marie Kirstine Dorthea Johansen, 1½, datter af detailhandler S. Enev. Johansen, i Middelfart
1882, 1707, 2107, Karen Hansen, gift, 35, i Indsl. Arbejdsmand Jens Jørgen Christensen
1882, 0908, 1408, Elin Fütterer f. Jonasdotter, gift, 42, paa Fænø. Arbejdsmand Ignatz Fütterer
1882, 0908, 1508, Ane Rasmine Pedersen, 15, datter af arbejdsmand Jacob Pedersen, paa Fænø
1882, 2808, 0109, Caroline Hansen, 6, datter af rorsbetjent Jørgen Hansen, ved Teglgaard
1882, 0209, 0709, Hilda Marie Hansine Petersen, 5 maaneder, datter af smed J. S. Petersen, i Middelfart
1882, 0809, September, Anna K. Riisbrigh, gift, 63, i læge Moors Klinik paa Grimerhus. Partikulier Riisbrigh, Svendborg
1882, 0709, 1209, Ane Nielsen f. Jørgensdatter, enke, 71, i Middelfart. Jærnstøber Jens Nielsen
1882, 2509, 0210, Magdalene Sørensen f. Høy, gift, 63, i Middelfart. Snedker P. Sørensen
1882, 2609, 3009, Georgine Henriette Louise Elisabeth Matthiassen, ugift lærerinde, 24, i Middelfart. Datter af afdøde førstelærer H. M. Matthiassen
1882, 2709, 0210, Dødfødt pige, datter af sømand C. C. Hansen, i Middelfart
1882, 0510, 1210, Kirstine Marie Hansen, enke, 73, i Middelfart. Tømrer Chr. Hansen i Skrilinge
1882, 0910, 1610, Johanne Kirstine Rasmussen f. Poulsen, gift, 44, paa Bro Humlemagasin ved Middelfart. Grosserer R. Rasmussen
1882, 2710, 0211, Ane Kirstine Madsdatter, enke, 88, i Middelfart. Gaardejer R. Nielsen i Aahøjrup
1882, 1711, 2011, Hansine Johanne Margrethe Demant, 14 dage, datter af sadelmager J. H. Demant, i Middelfart
1882, 2411, 2911, Dødfødt pige, datter af Marie Jensine Rasmine Nielsen, i Middelfart
1882, 0212, 0712, Marie Sophie Hansen f. Berg, enke, 35, i Middelfart. Skomager Albert Hansen
1883, 1201, 1701, Birthe Marie Nielsen, gift, 41, paa sygehuset i Middelfart. Husmand Niels Jørgensen i Ejby Mose
1883, 1501, 2101, Hansine Thrane, ugift, 72, i Middelfart
1883, 3001, 0602, Karen Hansdatter, enke, 76, i Middelfart. Bolsmand H. Hansen i Vedelshave
1883, 1302, 1702, Ane Cathrine Greve f. Nielsen, enke, 73, i Middelfart. Skomager B. Greve
1883, 2002, 2402, Conradine Augusta Hansen f. Reves, enke, 87, i Middelfart. Sadelmager P. Hansen
1883, 2002, 2502, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Fr. Chr. Jeppesen, paa Middelfart Mark
1883, 0303, 0803, Abeline Jensine Knudsen, 6 uger, datter af smed K. J. Knudsen, i Middelfart
1883, 2703, 0304, Karen Marie Aagensen f. Brandt, gift, 60, i Middelfart. Sømand Chr. Aagensen
1883, 2703, 0204, Bodil Kirstine Lund f. Hansen, gift, 68, i Middelfart. Snedker C. Lund
1883, 2903, 0204, Nielsine Olsen, 5 maaneder, datter af arbejdsmand Chr. Olsen, i Middelfart
1883, 3003, 0704, Jacobine Hansen f. Andersdatter, enke, 63, i Middelfart. Husmand P. Hansen paa Asperup Mark
1883, 0504, 0904, Jensine Frederikke Christiansen f. Koch, gift, 52, i Middelfart. Arbejdsmand Jesper Christiansen Hammels… i Middelfart
1883, 1804, 2204, Anna Catharina Jensen, 4, datter af hjulmand Hans Jensen, paa Fænø
1883, 2404, 3004, Valborg la Cour Tybjerg, 16, datter af friskolelærer N. L. Tybjerg, i Middelfart
1883, 2804, 0305, Dødfødt pige, datter af former Chr. Rasmussen, i Middelfart
1883, 0505, 1005, Mathilde Caroline Ottomine Mary Jensen, 1, datter af hjulmand Hans Jensen, paa Fænø
1883, 1505, 2205, Ane Christine Broch f. Agerbek, gift, 61, i Middelfart. Garver K. Broch
1883, 1406, 1806, Karen Marie Kirstine Bjørn f. Samsøe, enke, 44, i Middelfart. Bødker T. T. Bjørn
1883, 2306, 2806, Susanne Christiane Petersen, 7½, datter af væver P. Petersen, i Middelfart
1883, 0107, 0507, Dødfødt pige, datter af toldassistent F. Bäthge, i Middelfart
1883, 0607, 1207, Laura Sophie Groth f. Lorentzen, gift, 43, i Middelfart. Kobbersmed P. Groth
1883, 0607, 1207, Lovise Magdalene Hansen f. Ebling, enke, 70, i Middelfart. Arrestforsvarer P. Hansen
1883, 1508, 2208, Ditlevine Albertine Raffenberg f. Petersen, gift, 58, i Middelfart. Kjøbmand J. A. Raffenberg
1883, 1608, 2008, Dagmar Marie Hviid, 14 uger, datter af pottemager V. O. Hviid, i Middelfart
1883, 1109, 1509, Ane Marie Christensen, gift, 51, i Nørre Aaby. Gaardmand Mads Olsen
1883, 3010, 0511, Ane Havreballe f. Sørensen, gift, 43, paa Havreballegaard, Herslev Sogn. Gaardmand J. Chr. Havreballe
1883, 0611, 1211, Agnes Johanne Georgine Kirstine Madsen Larsen, 7 maaneder, datter af ugift Cathrine Larsen, i Middelfart
1883, 0711, 1311, Christine Frederikke Elise Cronberg, 3½, datter af væver Cronberg, i Vejlby
1883, 1112, 2112, Kirstine Hjortespring f. Hansdatter, gift, 78, i Middelfart. Fhv. arrestforsvarer J. S. Hjortespring
1883, 3012, 04011884, Maren Knap f. Hansen, gift, 48, i Middelfart. Skomager H. Knap
1884, 2701, 3101, Ane Kirstine Hansen f. Sørensen, enke og fhv. kirkekone, 89, i Middelfart. Arbejdsmand Anders Hansen
1884, 1302, 2002, Karen Larsen Hvilested, enke, 75½, i Middelfart. Husmand Hans Larsen Hvilested i Røjle Skov
1884, 1602, 2002, Indrid Mary Emma Emilie Hviid, 1½, datter af pottemager V. O. Hviid, i Middelfart
1884, 2103, 2703, Martha Maria Mühldorff f. Svendsen, enke, 90, i Middelfart. Ingeniørløjtnant Mühldorff
1884, 2203, 2803, Mette Cathrine Lind f. Fischer, gift, 71, i Middelfart. Skræddermester P. L. Lind
1884, 1404, 1904, Ane Elisabeth Mikkelsen f. Køhler, enke, 88, i Middelfart. Daglejer P. Mikkelsen
1884, 1804, 2204, Juliane Hansen f. Clausen, enke, 68, i Middelfart. Postbud Lars Hansen
1884, 2704, 0205, Johanne Larsen, 24, i Dalby ved Kjerteminde. Datter af gaardejer Lars Hansen
1884, 2505, 2905, Dødfødt pige, datter af garver J. Fr. Greve, i Middelfart
1884, 3105, 0506, Ane Kirstine Jensen f. Rasmussen, enke, 82, i Middelfart. Fisker Ole Jensen paa Strib
1884, 2206, 2506, Dødfødt pige, datter af prof. E. Barnet, i London og hustru J. i Grimerhus
1884, 0407, 0807, Ane Jacobsdatter, ugift syerske, 71, Middelfart Mark
1884, 1207, 1807, Karen Marie Olsen, gift, 49, i Maare Klinik paa Grimerhus. Gaardmand Niels Olsen, i Marke, Kundby Sogn paa Sjælland
1884, 1507, 1907, Marie Nielsine lind, ugift syerske, 19, i Middelfart. Datter af ugift Birgitte Lind
1884, 2108, 2508, Ellen Jensen, 7 maaneder, datter af lærer A. K. Jensen, ved den borgerlige betalindsskole, i Middelfart
1884, 1109, 1309, Thyra Rud Jensen (tvilling), 9 dage, datter af krydstoldassistent P. Rud Jensen, i Middelfart
1884, 2909, 0410, Sofie Petersen f. Koch, enke, 80, i Middelfart. Proprietær H. Petersen
1884, 0510, 0910, Ane Cathrine Jeppesen, 37, i Blanke, Rorslev Sogn. Husmand Julius Clausen Jensen
1884, 1610, 2010, Ellen Rud Jensen (tvilling), 6 uger, datter af krydstoldassistent Peter Rud Jensen, i Middelfart
1884, 0711, 1111, Karen Hansdatter, enke og aftægtskone, 80, i Skrillinge. Gaardmand R. Jørgensen
1884, 1411, November, Ane Nielsdatter, enke, 78, i Vejlby. Husmand Jørgen Jeppesen
1884, 2411, 2911, Kirsten Jørgensen f. Hansen, gift, 35, ved Hindsgavl. Fisker G. Jørgensen
1884, 3011, 0512, Barbara Jensdatter, enke, 73, i Højrup, Herslev Sogn. Gaardmand Søren Augustinussen
1884, 3011, 0412, Ane Birgitte Lindegaard f. Olsen, enke, 62, i Middelfart. Sømand Joh. G. Lindegaard
1884, 0412, 0912, Cathrine Margrethe Georgine Jørgensen, 2½, datter af arbejdsmand A. J. Jørgensen, i Middelfart
1885, 2801, 3101, Bothilde Frederikke Petersen, ½, datter af arbejdsmand Jens Petersen, i Middelfart
1885, 0702, 1202, Maren Johanne Hansen, 5 uger, datter af omnibuskjører Jeppe Hansen, i Middelfart
1885, 1802, 2302, Guldborg Marie Buchholz, 13, datter af dentist W. Buchholz, i Middelfart
1885, 2302, 0203, Johanne Marie Petersen, 6, datter af detailhandler J. Chr. Petersen, i Middelfart
1885, 0303, 1003, Julie Marie Petersen, 4, datter af detailhandler J. Chr. Petersen, i Middelfart. Søster til ovenstaaende
1885, 0403, 1003, Laura Anna Cathrine Lind, 24 uger, datter af murer L. Lind, i Middelfart
1885, 0703, 1003, Johanne Jacobine Menck, 24 timer, datter af bager J. P. Mench, i Middelfart
1885, 2103, 2803, Christiane Grønning f. Reetz, gift, 65, i Middelfart. Gjørtler J. C. Grønning
1885, 0204, 0804, Vilhelmine Nielsen, 9, datter af fragtmand I. Nielsen, i Middelfart
1885, 0304, 1104, Karen Margrethe Nielsdatter, gift, 68, i Middelfart. Fhv. husmand Niels Hansen
1885, 1504, 1804, Ingeborg Fabricius, 7, datter af kjøbmand og restauratør Th. Fabricius, i Middelfart
1885, 1804, 2204, Cathrine Jørgensen, enke, 76, i Middelfart. Sømand Jørgen Jørgensen
1885, 2104, 2504, Meta Marie Sophy Christoffersen, 9 maaneder, datter af indsidder N. Christoffersen, ved Hindsgavl
1885, 2005, 2605, Birthe Kirstine Pedersen f. Jensen, gift, 44, i Middelfart. Skomagermester J. Pedersen
1885, 0106, 0906, Ludovine Elisabeth Marie Timmermann f. Ebbesen, gift, 67, i Middelfart. Bogbinder F. A. Timmermann
1885, 1706, 2006, Gerda Christine Rasmussen, 8 dage, datter af smed P. Rasmussen, i Middelfart
1885, 1907, 2507, Gertrud Marie Schmidt f. Rasmussen, gift, 35, paa Sølyst, Kavslunde Sogn. Partikulier N. H. Schmidt
1885, 2007, 2507, Emma Schmidt, 3 uger, datter af partikulier N. H. Schmidt, paa Sølyst, Kavslunde Sogn
1885, 2607, 3007, Johanne Cathrine Hansen f. Skovgaard, gift, 60, i Middelfart. Skomager C. R. Hansen
1885, 0708, 1408, Ane Christine Fog f. Larsen, gift, 65, i Middelfart. Toldkontrollør H. Fog
1885, 2308, 2708, Maren Eggebrecht f. Pedersen, gift, 77, i Middelfart. Fhv. postbud A. J. Eggebrecht
1885, 0110, 0610, Maren Pedersen f. Pedersen, gift, 65, i Middelfart. Væver P. Pedersen
1885, 2210, 2710, Maren Larsine Nielsen, gift, 49, i Skovby ved Bogense. Gaardmand Jørgen Nielsen
1885, 0811, 1311, Augusta Nielsen (tvilling), 11 maaneder, datter af boghandler August Nielsen, i Middelfart
1885, 0912, 1412, Ane Kirstine Hansen Tømmerby, 7 uger, datter af ugift Johanne Christine Hansen, paa Galsklint
1885, 1512, 2212, Ane Cathrine Larsen f. Rasmussen, gift, 72, i Middelfart. Arbejdsmand Jens Larsen
1885, 2012, 2712, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Jørgen Hansen, paa Middelfart Mark
1885, 2512, 02011886, Gertrud Petersen f. Nielsdatter, enke, 68, Middelfart. Arbejdsmand Lars Petersen
1885, 2912, 06011886, Maren Clausen f. Pedersen, enke, 76, i Middelfart. Fhv. gaardejer Poul Clausen
1886, 1801, 2201, Dødfødt pige, datter af skrædder R. V. Jeppesen, i Middelfart
1886, 2601, 0102, Ane Christine Ressel f. Koch, enke, 77, Middelfart. Farver Ressel
1886, 2602, 0503, Georgine Kirstine Grooss f. Friis, enke, 78, i Middelfart. Fhv. justitsraad og toldforvalter N. P. Grooss
1886, 2003, 2503, Ane Frydensberg f. Bojsen, gift, 62, i Middelfart. Sømand N. th. Frydensberg
1886, 2303, 2903, Karen Marie Poulsen f. Larsen, enke, 86, i Middelfart. Snedker J. Poulsen
1886, 2703, 3103, Christine Andersen, gift, 78, i Middelfart. Arbejdsmand R. Andersen
1886, 3003, 0604, Mariane Rieffestahl f. Weyle, enke, 93, i Middelfart. Proprietær J. B. Riffestahl
1886, 3103, 0304, Anna Honoré, 11 maaneder, datter af avlsbruger J. P. Honoré, i Middelfart
1886, 0804, 1104, Christine Nielsen (tvilling), 26 timer, datter af ugift Maren Nielsen, paa Hindsgavl Mark
1886, 1104, 1604, Maren Kathrine Marie Duus, 8 maaneder, datter af ugift Maren Hansen, fra Røjle Skov. I pleje i Middelfart
1886, 1304, 1904, Mette Poulsen, ugift, 35, i Middelfart. Datter af brændevinsbrænder N. Poulsen
1886, 1604, 2104, Ane Margrethe Kirstine Pedersen, 2, datter af daglejer Mads Pedersen, paa Fænø
1886, 3005, 0506, Ægidia Caroline Havn f. Kromann, gift, 80, i Middelfart. Skomager A. Havn
1886, 2706, 2806, Dødfødt pige, datter af ugift Elna Bengtdatter, i Middelfart
1886, 1807, 2307, Nancy Nielsine Christiane Jensen, 1, datter af sadelmager Carl Henrik Petersen og Emma Charlotte f. Jensen, i Middelfart
1886, 2308, 3108, Bertha Hansen, ugift, 37, i Ejby. Datter af husmand Jørgen Hansen
1886, 2608, 0109, Hedevig Marie Matthiassen, 16, datter af afdøde cand. theol. og førstelærer H. M. Matthiasen, ved Realskolen i Middelfart
1886, 0809, 1409, Charlotte Caroline Christine Collerup, ugift dameskrædderinde, 51, i København
1886, 0110, 0510, Abelone Kirstine Iversen, 1, datter af stenhugger A. A. Iversen, i Middelfart
1886, 1610, 1810, Dødfødt pige, datter af ugift Marie Adolfine Christine Lohmann, i Middelfart
1886, 2010, 2610, Anna Torbensen, 16, datter af afdøde lærer J. P. Torbensen, i Skrillinge. Hjemme hos moderen i Middelfart
1886, 2510, 3010, Mette Margrethe Sofie Andersen, ugift, 26, i Middelfart. Datter af skipper Fr. Andersen
1886, 1311, 1811, Kirstine Elisabeth Retz f. Pagh, gift, 74, i Middelfart. Væver P. Retz
1886, 1411, 2111, Asta Marie Greve, 8, datter af arbejdsmand P. Greve, i Middelfart
1886, 2112, 2912, Sofie Amalie Hansen f. Hansen, enke, 71, Middelfart. Købmand H. S. Hansen
1886, 3012, 06011887, Anna Sofie Meyn, ugift lærerinde, 24, i Middelfart
1887, 0402, 1002, Maren Poulsen f. Petersen, enke, 63, i Middelfart. Høker J. Chr. Poulsen
1887, 1303, 1903, Kathrine Hanning f. Jantzen, enke, 94, boede i Middelfart. Lærer Hanning i Seden
1887, 0604, 1304, Maren Pedersdatter, enke, 78, i huset hos arbejdsmand N. Hansen, i Middelfart. Indsidder P. Jensen i Røjle – Taarup
1887, 1004, 1404, Ane Kirstine Hess f. Jensen, enke, 54, i Middelfart. Klejnsmed A. F. Hess
1887, 0305, 1105, Gertrud Jeppesen f. Knudsdatter, enke, 99, i Middelfart. Arbejdsmand N. Jeppesen
1887, 3105, 0406, Udøbt pige, 4 uger, datter af sømand H. A. Petersen, i Middelfart
1887, 1806, 2506, Mette Marie Riising f. Fabricius, enke, 79, i Middelfart. Skibsfører J. Riising
1887, 2706, 0107, Rebekka Dorthe Bonnesen f. Samsøe, gift, 38, i Middelfart. Hattemager R. J. Bonnesen
1887, 0207, 0707, Gertrud Marie Michelsen f. Greve, enke, 83, i Middelfart. Murmester M. Michelsen
1887, 1107, 1407, Hansine Christine Christensen, mejerielev, 21, paa Kjærsgaard. Datter af gaardmand H. Christensen i Eskør, Husby Sogn
1887, 1207, 1607, Christiane Hansine Marie Schmidt, 9, datter af kjøbmand A. C. Schmidt, i Middelfart
1887, 3107, August, Caroline Colle, ugift, 65, fra Horsens
1887, 0608, 1108, Isabella Mary Henriette Bertha Louise Christine Mathiassen, ugift, 30, i Middelfart. Datter af afdøde lærer og cand. theol. H. M. Mathiassen ved Realskolen
1887, 1608, 2208, Jensine Ventemine Duus, ugift dameskrædderinde, 43, Middelfart
1887, 2008, 2608, Louise Olsen f. Petersen, gift, 69, paa Fænø. Skovfoged N. Olsen
1887, 0709, 1009, Elise Gerhardine Ploug Sørensen, 8 timer, datter af tobaksspindersvend G. P. Sørensen, i Middelfart
1887, 1509, 2009, Elna Camilla Johanne Michelsen, 2, datter af kjøbmand K. Michelsen, i Brenderup
1887, 2309, 2909, Ane Margrethe Hansdatter, gift, 61, i Vejlby. Aftægtsmand Jens Petersen
1887, 3009, 0410, Ingeborg Dorthea Petersen, 1, datter af arbejdsmand J. P. Petersen, i Middelfart
1887, 1210, 1810, Maren Poulsen (el. Nielsen), gift, 62, i Middelfart. Avlsbruger Rasmus Eskildsen
1887, 1910, 2410, Christine Marie Dorthea Frandsen, tjenestepige, 23, i Middelfart. Datter af afdøde skomager Chr. Frandsen Jensen
1887, 2310, 2710, Helene Marie Madsen, tjenestepige, 23, i Middelfart
1887, 0711, 1111, Hedevig Feodora Hansen, 1, datter af arbejdsmand Povl Ludvig Hansen, i Middelfart
1887, 1011, 1411, Hulda Nilsine Karin Nilsson, 10 maaneder, datter af Dorthea Larsen, i Middelfart
1887, 1211, 1811, Sofie Marie Kirstine Jensine Hansen, 8 maaneder, datter af Vilhelmine Hansen, i Middelfart
1887, 1311, 1811, Johanne Marie Larsen f. Schønberg, gift, 76, i Middelfart. Arbejdsmand Niels Larsen
1887, 2311, 0112, Emilie Hansen f. Bagge, enke, 72, i Middelfart. Kancellist F. J. Hansen
1887, 3011, 0712, Maren Hansen, 15, datter af arbejdsmand Niels Hansen, i Middelfart
1887, 2112, 2812, Maren Petersen f. Hansen, gift, 25, i Middelfart. Uldhandler S. Petersen
1887, 2812, 0201, Ane Nielsine Rasmussen, 2½, datter af teglbrænder P. Rasmussen, i Middelfart
1888, 0501, 1001, Karen Marie Lund f. Jørgensdatter, gift, 68, i Middelfart. Particulier Hans Mathiassen Lund
1888, 0301, 1001, Christine Marie Pedersen, 5 timer, datter af arbejdsmand P. Pedersen, i Middelfart
1888, 1401, 1901, Lucie Frederikke Hansen, 10, datter af sadelmager N. P. Hansen, i Middelfart
1888, 2101, 2701, Ane Ludvigsen f. Hansen, gift, 56, i Middelfart. Arbejdsmand Hans Ludvigsen, i Middelfart
1888, 2501, 2801, Magdalene Larsen, fraskilt, 55, i Middelfart. Fraskilt smed Breitenbach
1888, 2701, 0302, Kirstine Marie Pedersen f. Nielsen, gift, 33, i Middelfart. Arbejdsmand Peder Pedersen
1888, 2801, 0402, Rasmine Nielsen f. Rasmusdatter, enke, 70, i Middelfart. Gaardejer Peder Morten Nielsen paa Kærbyholm
1888, 0302, 0902, Petra Christensen, ½, datter af postbud M. Christensen, i Middelfart
1888, 1902, 2102, Signe Octavia Margrethe Lichtenberg Madsen, 2½, datter af afskediget kaptajn og redaktør Cl. Madsen, i Middelfart
1888, 1602, 2302, Abelone Rasmussen, ugift, 29, i pleje hos styrmand Bartholm, i Middelfart. Datter af gaardmand Rasm. Pedersen i Stenløse Sogn
1888, 0703, 1403, Ane Andersen Holm, gift, 55, paa Galsklint. Arbejdsmand Chr. Hansen
1888, 2703, 3103, Dødfødt pige, datter af ugift Johanne Marie Knudsen, i Middelfart
1888, 2703, 3103, Thora Petersen, 8, datter af brygger M. Petersen, i Middelfart
1888, 2703, 0304, Birtha Marie Jensen, ugift, 29, paa Sygehuset i Middelfart. Datter af husmand H. Jensen paa Kustrup Mark
1888, 0204, 0404, Sofie Amalie Petersen, 3, datter af brygger M. Petersen, i Middelfart
1888, 0704, 1204, Ane Hedevig Mortensen f. Greve, enke, 89, i Middelfart. Skomager Jens Mortensen
1888, 0904, 1507, Ane Kathrine Hansdatter Leegarth, enke, 75, i Middelfart. Skrædder H. Hansen
1888, 1504, 1804, Marie Kathrine Petersen, 2, datter af brygger M. Petersen, i Middelfart. Søster til Thora Petersen og Sofie Amalie Petersen
1888, 2804, 0305, Karen Dorthea Kirstine Hansen, 8 maaneder, datter af sømand Carl Chr. Hansen, i Middelfart
1888, 0105, 0705, Karen Jørgensen f. Sørensen, gift, 77, ved Teglgaard. Particulier Hans Jørgensen
1888, 1005, 1705, Ane Pederlene Andersen f. Hansen, gift, 32, paa Fænø. Arbejdsmand H. J. Andersen
1888, 1405, 1705, Karen Basse Petersen, 10, datter af brygger M. Petersen, i Middelfart. Søster til Thora Petersen, Sofie Amalie Petersen og Marie Kathrine Petersen
1888, 2406, 2806, Anna Kirstine Madsen, 12 dage, datter af arbejdsmand Hans Madsen, i Middelfart
1888, 2707, 0108, Karen Frederikke Hansen, 3, datter af arbejdsmand N. Hansen, i Middelfart
1888, 0208, 0908, Marie Vilhelmine Larsen, 4 uger, datter af ugift Pernille Liliegren, i Føns
1888, 0508, 1008, Abigail Olsen f. Jeppesen, enke, 78, i Middelfart. Sømand H. Olsen
1888, 1308, 1608, Pouline Larsen, 2 dage, datter af arbejdsmand Poul Larsen, i Middelfart
1888, 1408, 1708, Ane Kathrine Larsen, ugift fattiglem, 62, i Middelfart
1888, 0309, 0709, Mette Kathrine Møller, frøken, 83, i huset hos slægtninge i Middelfart
1888, 0409, 1109, Anna Elisabeth Frederikke Madsen, 10, datter af sømand L. Madsen, ved Hindsgavls Bro
1888, 1310, 2010, Line Kirstine Thuesen f. Jørgensen, enke, og husfæsterske, 81, paa Fænø. Skipper A. Thuesen
1888, 3110, 0511, Mine Christine Madsen, 1 dag, datter af gaardejer Rasmus Madsen, paa Skrillinge Mark
1888, 0711, 1311, Gertrud Marie Hansen, gift, 25, i Middelfart. Arbejdsmand N. P. Hansen
1888, 1111, 1711, Udøbt pige, datter af ugift Maria Kathrine Hansen, i Middelfart
1888, 1411, November, Marie Helms, 24, paa Sindssygeanstalten i Middelfart. Sognepræst Helms i Skellerup
1888, 1212, 2012, Ane Marie Andersen f. Rasmussen, enke, 64, paa Sygehuset i Middelfart. Gaardmand Mikkel Andersen paa Gastrup Mark
1888, 2612, 2912, Laura Margrethe Larsen, 1½, datter af arbejdsmand Anders Chr. Larsen, i Middelfart
1889, 1101, 1601, Kirstine Hansdatter, enke, 86, i Middelfart. Reservevægter Chr. L. Christensen
1889, 1801, 2401, Maren Christensdatter Andersen, enke, 76, paa Sindssyge Anstalten v. Middelfart. Husmand i Rise paa Ærø
1889, 1902, 2602, Sara Larsen f. Nielsen (Nilsdotter), gift, 41, paa Fænø. Arbejdsmand H. Larsen
1889, 2702, 0603, Birte Marie Berthelsen f. Jeppesen, enke, 84, i Middelfart. Arbejdsmand H. Bertelsen
1889, 2802, 0603, Ane Margrethe Christensen, gift fattiglem, 52, i Føns
1889, 0603, 0903, Camilla Edvardine Rasmussen, 8 maaneder, datter af smed P. Rasmussen, i Middelfart
1889, 1203, 1903, Karen Lind f. Larsen, gift, 35, i Middelfart. Skomager C. F. Lind
1889, 1503, 2303, Elisabeth Augusta Christine Lyck f. Hansen, enke, 70, i Middelfart. Skovfoged C. Christensen Lyck
1889, 1903, 2303, Astrid Christine Rasmussen, 2 og 9 maaneder, datter af smed P. Rasmussen, i Middelfart
1889, 2203, 2803, Frederikke Knudsen, 2 og 9 maaneder, datter af kjøbmand S. Knudsen, i Middelfart
1889, 1504, 2004, Ane Marie Madsen f. Pedersdatter, enke, 67, i Middelfart. Snedker N. P. Madsen
1889, 1504, 2004, Karen Marie Rasmussen f. Hansen, gift, 33, i Middelfart. Smed P. Rasmussen
1889, 2004, 2504, Agnes Sørine Helene Kjær, ugift, 22, i Middelfart. Datter af fhv. skibsfører A. H. Kjær
1889, 0505, 1105, Agnes Rasmussen, 10, datter af kjøbmand R. B. Rasmussen, i Middelfart
1889, 1405, 2005, Ane Marie Halgreen f. Christensen, enke, 82, i Middelfart. Urmager Halgreen
1889, 2905, 0406, Karen Hansdatter Falk, enke og fattiglem, 84, fra Øster Hæsinge
1889, 0706, 1006, Dødfødt pige, datter af snedker A. K. Bennike, i Middelfart
1889, 1206, 1706, Johanne Boline Bennike f. Caspersen, gift, 43, i Middelfart. Snedker A. K. Bennike
1889, 1707, 2207, Edel Margrethe Hansen f. Jørgensen, enke, 91, i Middelfart. Sømand H. Hansen (kaldet Strib)
1889, 2207, 2507, Lone Kirstine Andersen, 19, tjenende hos gaardmand N. J. Bertelsen, i Kustrup
1889, 3007, 0508, Jørgine Marie Hansen, ugift, 22, i Middelfart. Datter af arbejdsmand C. Hansen
1889, 0108, 0508, Maren Rasmussen, gift, 40, i Røjle Mose, Vejlby Sogn. Husmand Hans Peter Utsen
1889, 0908, 1308, Olga Møller, 4 maaneder, datter af detailhandler H. J. Møller, i Odense
1889, 2408, 3008, Abelone Dorthea Jørgensen, gift, 36, i Føns. Gaardfæster Søren Jørgensen
1889, 2708, 3108, Inge Helweg, 23 maaneder, datter af reservelæge A. Helweg, paa Sindssygeanstalten i Middelfart
1889, 2808, September, Kirsten Abelone Stadfeldt f. ?, gift, 52, i Kjøbenhavn. Overcontrolleur og professor Stadfeldt
1889, 2708, 3108, Mette Marie Petersen, ugift husholderske, 46, hos husmand Jørgen Jensen, i Voldby
1889, 1409, 2109, Maren Kirstine Petersen, 14, datter af skorstensfejer Petersen, i Middelfart
1889, 1309, 1909, Ane Christensen f. Andersen, gift, 61, af Nørhede, Lem Sogn v. Ringkjøbing. Husejer og vejmand Christensen
1889, 2609, 0310, Caroline Mariane Jensen, enke, 53, paa Frederiksberg. Arbejdsmand Jensen
1889, 0810, 1410, Ane Marie Jakobsen f. Poulsen, enke og fattiglem, 78, i Nordby paa Fanø. Skrædder Jakobsen
1889, 1310, 1910, Gertrud Rubensen f. Hansdatter, enke, 62, i Husby. Indsidder N. P. Rubensen
1889, 1710, 2210, Jensine Rasmussen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand P. Rasmussen, paa Avlby Mark
1889, 3010, 0411, Ane Kathrine Carlsson f. Larsdatter, gift, 68, i Middelfart. Arbejdsmand J. Carlsson
1889, 0411, 1211, Thora Alvilde Sigrid Tolderlund f. Reumert, enke, 72, i Middelfart. Sognepræst J. F. Tolderlund
1889, 0312, 0612, Ane Maja Stine Michelsen, 23 maaneder, datter af baadfører Chr. Michelsen, i Middelfart
1889, 0512, 1212, Mette Marie Hansen f. Jørgensen, gift, 64, i Middelfart. Murer Ole Hansen
1889, 2512, 3112, Frederikke Dorthea Jørgensen Slot f. Christiansen, gift, 57, i Middelfart. Sømand Niels Jørgensen Slot
1889, 2812, 04011890, Henriette Sofie Holberg f. Worsaae, enke, 71. Afskediget sognepræst til Nørre Aaby og Indslev Diderik August Holberg
1890, 0401, 1101, Ane Nielsen f. ?, gift, 52, i Rerslev, Holbæk Amt. Snedker Christen Nielsen
1890, 0702, 1302, Anne Marie Trolle f. ?, enke og patient, 69, paa Sindssyge Anstalten v. Middelfart. Forpagter Trolle
1890, 1802, 2402, Sofie Vilhelmine Nissen f. Wegener, gift, 41, i Vejle. Snedkermester Nissen
1890, 0303, 1003, Emilie Ulrikke Petersen f. Højmark, gift, 45, i Middelfart. Kjøbmand Frits Petersen
1890, 2402, 2702, Mette Kathrine Olsen f. Nielsen, gift, 50, i Middelfart. Arbejdsmand Johannes Olsen
1890, 1003, 1503, Ane Margrethe Eg f. Nielsen, gift, 28, i Kolding. Kjøbmand Niels Eg
1890, 1103, 1803, Ane Sofie Frederikke Sørensen, 18, tjenende hos gaardejer Jørgen Jørgensen, i Vejlby Skov
1890, 2903, 0204, Sørine Sørensen, 18, tjenende hos kjøbmand L. Andersen, i Middelfart
1890, 1404, 1704, Ane Kirstine Nielsdatter, gift, 76, i Kavslunde. Husmand Lars Chr. Jensen
1890, 1304, 2004, Johanne Marie Simonsen f. Petersen, gift, 44, i Hillerslev, Svendborg Amt. Væver Simonsen
1890, 0805, 1405, Adelgunde Fanny Ernesta Pouline Vind f. Tesdorph, gift, 35, Sanderumgaard. Hofjægermester Vind til Sanderumgaard
1890, 0405, 1205, Karen Dorthea Larsen f. Jensdatter, enke, 92, ved Hindsgavl Strand. Væver Anders Larsen
1890, 1805, 2205, Johanne Pedersdatter, fraskilt fattiglem, 61, i Kavslunde Fattighus
1890, 2106, 2606, Anna Dorthea Jensen, 3, datter af former Johan Larsen Jensen, i Middelfart
1890, 2906, 0307, Olivia Christine Brøndum, 1 og 11 maaneder, datter af arbejdsmand Christen Brøndum, i Middelfart
1890, 1107, 1807, Margrethe Pedersen f. Jensen, enke og fattiglem, 63, fra Gjentofte Sogn
1890, 2207, 2507, Gudrun Alfa Mary Thora Vetter, 5 maaneder, datter af bager Vetter, i Kjøbenhavn
1890, 2907, 0308, Petra Jensine Johanne Dorthea Jensen, 4 maaneder, datter af arbejdsmand Johan Chr. Jensen, i Middelfart
1890, 3007, 0508, Ane Kirstine Jørgensen, gift, 32, paa Frederiksberg. Detailhandler Jørgensen
1890, 0708, 1408, Ane Jørgensen, ugift fattiglem, 41, i Smørum paa S[j]ælland
1890, 1708, 2208, Sidse Marie Christensen, ugift tjenestepige, 52, i Sandby ved Ringsted
1890, 3108, 0609, Thora Schytte, ugift, 60, fra Præstø. Datter af amtsforvalter Schytte i Vordingborg
1890, 2610, 3010, Laurine Kristine Hansen, ugift opsynspige, 19, paa Sindssygeanstalten v. Middelfart. Datter af gaardmand Peder Jørgensen i Billeshave Skov. Plejedatter af portør Hansen paa Strib
1890, 2610, 0111, Anne Vilhelmine Cathrine Gotfredsen, ugift fattiglem, 39, fra Faaborg
1890, 0411, 1111, Caroline Kronholm, ugift tjenestepige, 30, hjemmehørende i Bloustrød
1890, 1511, 2111, Johanne Hansen, enke, 73, i Odense. Maskinarbejder …
1890, 2211, -, Sidsel Margrethe Madsen, enke, 60, i Vantøre By, Nysted Landsogn. Gaardejer …
1890, 2612, 03011891, Hansine Elseline Ludvigsen f. Tysk, enke, 52, i Middelfart. Sømand H. P. Ludvigsen
1890, 2612, 02011891, Agnete Amalie Harmsen f. Hansen, enke, 77, v. Stenderup Strand i Middelfart. Skovfoged C. G. C. Harmsen
1891, 0901, 1501, Karen Hansen, ugift fattiglem, 29, fra Vindinge ved Nyborg
1891, 2601, 2901, Elvira Johanne Henriette Gemynthe, 32 timer, datter af typograf Gemynthe, i Middelfart
1891, 3001, 0302, Thora Georgine Cathrine Larsen, 3, datter af former Fr. H. Larsen, i Middelfart
1891, 3001, 0602, Laurine Christine Hansen, 16, datter af arbejdsmand Lars Hansen, i Middelfart
1891, 0502, 1002, Maren Wolff, ugift fattiglem, 92, i Middelfart
1891, 1302, 2002, Ane Rasmusdatter Hansen, gift, 53, i Bjerreby Sogn paa Taasinge. Gaardfæster H. Vaarø
1891, 1802, 2302, Ane Marie Guldbrandsen f. Christensen, enke, 82, i Middelfart. Fisker Jørgen Guldbrandsen
1891, 2502, 0303, Karen Nielsen, gift, 45, i Vejlbyskov. Husmand Jens Nielsen
1891, 2702, 0503, Lovise Christiane Hansen, 6, datter af arbejdsmand Hans Sørensen, i Middelfart
1891, 0903, 1703, Amalie Marie Pedersen f. Ste…sen, gift, 52, i Middelfart. Arbejdsmand Hans Pedersen
1891, 2503, 0204, Marie Elisabeth Stützer f. Nielsen, enke, 71, i Vester Skjerninge. Sadelmager Stützer
1891, 0504, 1304, Maren Frandsine Andersen f. Frandsen, gift, 57, i Kolding. Damaskvæver Andersen
1891, 1504, 2204, Ane Margrethe Richardsen f. Christiansen, gift, 42, i Middelfart. Arbejdsmand Erik Richardsen
1891, 2604, 0105, Else Kirstine Hansen Thomsen, gift, 55, i Vejle. Arbejdsmand Thomsen
1891, 0105, 0805, Severine Jensen f. Kraglund, gift, 32, i Middelfart. Købmand L. P. Jensen
1891, 0105, 0905, Peterine Kirstine Rasmussen f. Rasmussen, gift, 46, i Middelfart. Arbejdsmand Peder Rasmussen
1891, 0505, 1105, Ane Jørgine Marie Thrane f. Jørgensen, gift, 25, hos sin familie i Middelfart. Slagter H. M. F. Thrane i Rue, Vigerslev Sogn
1891, 1005, 1905, Andrea Cathrine Rasmussen, 10½, datter af skrædder Chr. Rasmussen, i Middelfart
1891, 2405, 3105, Emilie Sofie Petersen f. Aagaard, gift, 31, i Holsted. Politibetjent Petersen
1891, 2905, 0306, Karen Marie Lassen, 19, i Vejlby. Datter af møllebygger Lassen
1891, 3105, 0606, Laura Catharina Sofie Christiansen, 4 maaneder, datter af skipper H. Christiansen, ved Teglgaard
1891, 0606, 1106, Karen Johanne Marie Nielsen, 16, stifdatter af husfæster M. Jørgensen, i Føns
1891, 1806, 2406, Ane Dorothea Andersen Jensen f. Mygind, gift, 49, paa Asperup Mark. Bolsmand Hans Jørgen Jensen
1891, 1706, 2306, Nielsine Jørgensen, enke, 50, i Bregninge paa Taasinge. Skrædder (Jørgensen?)
1891, 2406, 3006, Elisabeth Nielsen, ugift, 29, tjenende i Kauslunde
1891, 0607, 1107, Ane Pedersen, ugift tjenestepige, 28. Datter af husmand Peder Hansen paa Lunge Mark, Gjelsted Sogn
1891, 1607, 2207, Hansine Rasmine Pouline Olsen, 1, datter af ugift tjenestepige paa Fænø
1891, 2707, 0108, Ane Cathrine Madsen f. Andersen, gift, 38, i Kjelst, Billum Sogn ved Varde. Gaardmand Johannes Madsen
1891, 1008, 1308, Karen Jeppesen, 2½ uge, datter af købmand P. Jeppesen, i Middelfart
1891, 2208, 2708, Betty Block, enke, 51, i Henne ved Varde. Husmand Søren Block
1891, 1609, 2409, Gertrud Jeppesen f. Poulsen, enke, 50, i Rønninge v. Langeskov Station. Gaardejer Jeppesen
1891, 1709, 2209, Ane Kirstine Pedersen f. Winge, gift, 74, i Middelfart. Snedker Jeppe Pedersen
1891, 1110, 1610, Sophie Frederikke Bech f. Christensen, enke, 38, i Middelfart. Uldhandler Bech
1891, 2110, 2310, Dødfødt pige, datter af skomager Carl Hansen, i Middelfart
1891, 2210, 2710, Maren Larsen, ugift, 63, fra Brenderup
1891, 0211, -, Cæcilie Christensen, ugift tjenestepige, 27, Frederiksberg
1891, 0611, 1011, Birthe Marie Jørgensen, enke, 63, i Middelfart. Arbejdsmand Jørgen Hansen
1891, 0811, 1311, Ane Marie Jensen f. Rasmussen, enke, 66, i Middelfart. Skomager F. Jensen
1891, 0811, 1311, Anna Petrine Nielsen, 7, datter af arbejdsmand P. Nielsen, i Middelfart
1891, 3011, 0712, Marie Caroline Jensine Rasmussen, ugift, 22, i Middelfart. Datter af købmand Rasmus Bendix Rasmussen
1891, 0312, 0712, Jenny Vilhelmine Hansen, 6 uger, datter af arbejdsmand Niels Hansen, i Middelfart
1891, 0312, 0912, Hanne Marie Hansine Hansen f. Sønnichsen, gift, 34, i Middelfart. Murer Rasmus Christian Hansen
1891, 1112, 1712, Line Marie Guldbrandsen f. Lassen, gift, 81, i Middelfart. Fhv. fisker Jens Jensen Guldbrandsen
1891, 2712, 02011892, Ane Marie Nielsen f. Hansen, enke, 67, havde ophold hos svigersønnen fyrbøder Hans Andersen ved Teglgaard. Husmand og Dannebrogsmand Jens Nielsen paa Gadsbølle Mark, Vissenbjerg Sogn
1891, 3012, 06011892, Line Christensen, ugift fattiglem, 39, fra Kavslunde Sogn. Født Kosmose Fattighus i Kauslunde Sogn. Datter af indsidder Christen Jørgensen og Maren Nielsdatter i Kosmose Fattighus