Vejlby, 1869-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1869-1891, Vejlby sogn, Vends herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1869, 0401, 1201, Jørgen Simonsen, aftægtsgaardmand, 83, i Staurby
1869, 2001, 2801, Anders Hansen, enkemand og fhv. kjøbmand i Kjøbenhavn, 56, opholdt sig hos broderen huusmand Lars Hansen, i Kustrup
1869, 2801, 3001, Hans Thomas Hansen, 5 uger, søn af ugift fruentimmer Karen Hansen, hos huusmand Thomas Hansen i Røile
1869, 2801, 0402, Jens Andersen, gift huusmand, 64, i Kustrup
1869, 3001, 0502, Hans Nielsen, gift huusfæster, 70, i Veilby
1869, 2102, 2003, Peder Christensen, gaardfæster, 43, paa Aulby Mark
1869, 2302, 2702, Søren Peder Andersen, 3, søn af porteur Niels Andersen, Strib
1869, 0103, 0803, Svend Rasmussen, gift huusmand, 68, Røile Skov
1869, 0704, 1404, Hans Jørgensen, gift huusmand, 49, i Røile Skov
1869, 2304, 3004, Johan Peter Jensen, 5 maaneder, søn af huusmand Niels Jensen, af Elisabetslund ved Cathrinebjerg
1869, 0305, 0805, Hans Nielsen, huusfæster, 53, Staurby Skov
1869, 2606, 2806, Dødfødt dreng, søn af fattiglem Hans Christian Hansen og Ane Marie Nielsen, af Fælleshaab, Kustrup Mark
1869, 0207, 0907, Hans Henrik Andersen, ungkarl, 23 hos huusmand Jørgen Fabricius, paa Kustrup Mark
1869, 2709, 0410, Niels Jørgensen, 9, søn af huusmand Jens Jørgensen, Veilby Skov
1869, 1010, 1610, Peder Larsen, huusfæster, 74, i Veilby Skov
1869, 1610, 2210, Lars Pedersen, …, 47, hos gaardfæster Anders Pedersen Christiansen
1869, 1910, 2310, Jens Andersen, tjenestedreng, 13, hos gaardmand Jørgen Hansen, i Røile. Søn af indsidder Poul Andersen Brink i Røile
1869, 1411, 2211, Anders Hansen Olsen, gaardfæster, 54, i Staurby
1869, 2410, 3010, Hans Jørgensen, gaardmand, 58, i Kustrup
1870, 0102, 0802, Poul Frederiksen, ugift aftægtsmand, 64, hos væver R. Chr. Nielsen, i Veilby
1870, 2702, 0503, Hans Conrad Simonsen, 21, paa Strib. Søn af murer Simon Rasmussen
1870, 2802, 0503, Sophus Anton Schenck, 2 uger, søn af skomager Schenck, i Veilby
1870, 0503, 1103, Peder Andersen, tjenestekarl, 25, paa Strib
1870, 1303, 2103, Jens Thomsen, gaardeier, 58, i Kustrup
1870, 1603, 2303, Peder Larsen, aftægtsmand, 80, hos huusmand Peder Hansen, Staurby Mark
1870, 2304, 3004, Peder Nielsen, almisselem, 83, paa Fattiggaarden Fælleshaab
1870, 0905, 1605, Jørgen Olsen Andersen, 4, søn af møller N. R. Andersen, i Aulby
1870, 1305, 2005, Peder Andersen, 18 i Røile, Søn af gaardmand Hans Mathiesens enke
1870, 1605, 2505, Hans Jeppesen, aftægtsmand, 82, hos gaardmand Jeppe Hansen, i Kustrup
1870, 1705, 2505, Johannes Engberg, aftægtsmand, 66, hos bødker Frederik Christensen, Kustrup
1870, 2706, 0307, Christian Edvard Hansen, 2 maaneder, søn af pige Trine Marie Hansen, paa Fælleshaab
1870, 0407, 0807, Hans Peter Schmit, 5 dage, søn af proprietair H. P. Schmit, paa Strib
1870, 2408, 2808, Marcus Rasmus Nielsen Andersen, 7 maaneder, søn af fisker Anders Hansen Jørgensen, hos moderen paa Fattiggaarden Fælleshaab
1870, 2408, 3108, Jens Madsen, gaardfæster, 66, i Aulby
1870, 1210, 1810, Christian Herman Thomsen, ½, søn af bager Thomsen, paa Strib
1870, 1710, 2210, Christian Pedersen, 1, søn af indsidder Jørgen Pedersen, af Veilby Mark
1870, 1611, 2311, Hans Jacobsen, huusfæster, 82, i Veilby
1870, 3011, 0512, Niels Jørgen Larsen, 3, søn af gaardmand Lars Rasmussen, Veilby Mark, Dybkjær
1870, 0712, 1312, Søren Madsen Sørensen, 8 maaneder, søn af fisker Hans Sørensen, Strib
1870, 2712, 03011871, Ole Olsen, aftægtsgaardmand, 85, Karensminde, Staurby Mark
1871, 0201, 1001, Ole Jørgen Jørgensen, 14, søn af gaardmand og sognefoged Niels Jørgensen, Munkegaard
1871, 0901, 1601, Søren Jensen Nielsen, 5 dage, søn af gaardmand Jørgen Nielsen, i Bøgelund
1871, 2001, 2701, Jørgen Hansen Madsen, 5 uger, søn af gaardmand Jørgen Madsen, i Røile
1871, 2801, 0402, Peder Poulsen, huusfæster, 93, i Røile Taarup
1871, 1702, 2502, Lars Christensen, aftægtshuusmand, 66, i Røile Skov
1871, 2302, 0303, Lars Offersen, aftægtsgaardmand, 86, i Røile
1871, 0803, 1203, Harald Hans Peter Jensen, 2½, søn af portør J. Hansen, paa Strib
1871, 1903, 2703, Mads Nielsen, 11 maaneder, søn af husmand Niels Chr. Larsen, i Røile Mose
1871, 0504, 1004, Anders Andersen, 7, søn af indsidder Jens Andersen, i Røile
1871, 0604, 1204, Jørgen Pedersen, aftægtsenkemand, 58, i Røile Skov
1871, 1205, 1905, Peder Jensen, aftægtsmand, 73, hos gaardmand Hans Pedersen, Veilby Mark
1871, 1206, 1706, Jørgen Hansen, aftægtsmand og bødker, 63, hos husfæster Christen Larsen, i Staurby
1871, 0607, 1207, Niels Jensen, aftægtsmand, 82, paa Veilby Mark
1871, 0707, 1207, Mads Olsen Nielsen, 10 dage, søn af husmand Johannes Nielsen, Veilby Feed
1871, 2707, 0208, Ole Jensen, husmand og fisker, 86, paa Strib
1871, 2708, 0109, Niels Jørgen Christensen, ugift, 38, Leerbjerghuus. Søn af husmand Christen Nielsen
1871, 2309, 2909, Anders Hansen, aftægtshusmand, 75, hos husmand Hans Knudsen, i Kustrup
1871, 2610, 0111, Anders Poulsen, aftægtshusmand, 79, i Røile
1871, 2410, -, Jørgen Randbøl, bager, 53, i Fredericia
1871, 2810, 0411, Niels Knudsen, ugift, 25, Vejlby. Søn af husmand Knud Pedersen
1871, 2311, 2611, Anders Madsen, 1½ maaned, søn af husfæster Hans Madsen, i Staurby
1871, 0312, 0912, Gerhard Jørgensen, husfæster, 83, i Røile
1871, 2812, 04011872, Jens Nielsen, aftægtsmand, 83, paa Kustrup Mark
1871, 3112, 05011872, Niels Hansen, husfæster, 41, i Røile Mose
1872, 0601, 1301, Jens Nielsen Larsen, husmand, 29, i Røile Skov
1872, 3001, 0602, Carl Frederik Ferdinand Nielsen, 10, søn af dreier Niels Larsen, i Vejlby
1872, 2801, 0102, Rasmus Rasmussen, gift arbeidsmand, 36, hjemmehørende i Harritslev ved Randers
1872, 0902, 1602, Peder Jensen, gift aftægtsmand, 67, i Røile Skov Langholm
1872, 1702, 2602, Jørgen Hansen, enkemand og aftægtsmand, 81, i Røile
1872, 2902, 0803, Anders Hansen, 2, søn af gaardmand Jørgen Hansen, i Røile
1872, 2603, 0204, Mads Petersen, ungkarl og skrædder, 44, paa Kustrup Mark
1872, 2604, 0305, Johan Schmidt, væver og almisselem, 78, paa Fattiggaarden Fælleshaab. Født i Sande ved Altona
1872, 0405, 0705, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Jørgen Bertelsen, Lundsgaard, Røjle Mark
1872, 0705, 1305, Claus Frederiksen, gaardmand, 68, paa Kustrup Mark
1872, 1406, -, Jacob Adolph Türretin, nationsforvalter, paa Strib
1872, 1706, 2206, Jens Rasmussen, aftægtsmand, 92, hos møller Ejler Jensen, i Skjærbek Mølle
1872, 0607, 0907, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jørgen Madsen, i Røjle
1872, 0607, 1107, Jørgen Rasmussen, husmand, 62, paa Røjle Mark
1872, 1209, 1509, Dødfødt dreng, søn af skrædder og fattiglem, Hans Chr. Hansen, Fælleshaab
1872, 1011, 1811, Hans Pedersen, enkemand og husmand, 84, i Billeshave Skov
1872, 1311, 2011, Ejler Christensen, 4, søn af husmand Anders Christensen, Røjle Mose
1872, 1411, 2211, Rasmus Nielsen, gaardejer, 44, i Vejlby Skov
1872, 2111, 2411, Dødfødt dreng, søn af indsidder Anders Christiansen, i Staurby
1872, 2612, 02011873, Hans Thomsen, aftægtsmand, 76, hos gaardmand Hans Hansen, Billeshave Skov
1873, 1001, 1401, Christian Pedersen, 2 dage, søn af ugift fruentimmer Ane Jespersen, i Vejlby
1873, 2201, 3001, Hans Clausen, aftægtsmand, 73, hos husmand R. Jespersen, i Billeshave Skov
1873, 0903, 1503, Svend Larsen, husmand og sømand, 62, paa Strib
1873, 1705, 2305, Lars Jørgensen, husfæster, 64, paa Vejlby Mark
1873, 1506, 2006, Hans Peter Andersen, husmand, 49, i Røjle
1873, 2706, 0307, Hans Pedersen, aftægtsmand, 79, hos husmand Niels Pedersen, i Staurby
1873, 1407, 2107, Søren Andersen, husfæster og smed, 72, i Røjle Taarup
1873, 2207, 2707, Jens Andersen, 4 uger, søn af ugift fruentimmer Cine Hansdatter, hos husmand Anders Sørensen, i Vejlby Skov
1873, 2707, 0108, Peder Rasmussen, 25, tjente i Middelfart. Søn af afdøde gaardmand Rs. Pedersen og Margrethe Kirstine Pedersen, af Røjle Mark
1873, 0208, 0808, Steffen Knudsen, aftægtsmand, 77, paa Røjle Mark
1873, 1209, 1909, Jørgen Hansen, aftægtsgaardmand, 82, i Røjle
1873, 1109, 1609, Niels Christian Andersen, 17, søn af sømand Anders H. Jørgensen, paa Fælleshaab Fattiggaard
1873, 1909, 2509, Dødfødt dreng, søn af husmand Jesper Larsen, Vejlby Mark
1873, 2909, 0410, Anders Nielsen, 3 maaneder, søn af husfæster Knud Nielsen, i Staurby
1873, 0910, 1210, Dødfødt dreng, søn af indsidder Peder Jørgensen, i Vejlby
1873, 2410, 2910, Hans Christian Jørgensen, fhv. møller paa Als, 78, hos forpagter Jørgensen paa Billeshave
1873, 2810, 0311, Søren Jensen Poulsen, kusk, 53, tjente gaardmand Lars Mortensen, Aulby Mark
1873, 1211, 2011, Christian Holger Jørgensen, aftægtsgaardmand, 88, hos gaardfæster Rs. Christiansen, i Stauby
1873, 1512, 2212, Niels Plov, rokkedrejer og aftægtshusmand, 82, i Kustrup
1874, 1101, 1801, Dødfødt dreng, søn af portør Poulsen, Strib
1874, 2601, 0302, Frits Christiansen, gift fisker, 61, paa Strib
1874, 0703, 1303, Peder Pedersen, 4 uger, søn af gaardmand Jørgen Pedersen, Røjle Skov
1874, 0703, 1403, Christian Jørgensen, bestyrer, 53, paa Fattiggaarden Fælleshaab
1874, 1403, 2103, Peder Christensen, gift husmand, 58, i Karlskov
1874, 2004, 2704, Hans Madsen Johansen, 26, Vejlby Skov. Søn af husmand Johan Peder Larsen
1874, 2404, 3004, Niels Rasmussen, gift husmand, i Vejlby Skov
1874, 2404, 3004, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jørgen Madsen, Røjle
1874, 2704, 0205, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jørgen Nielsen, Bøgelund
1874, 3004, 0705, Jens Jørgen Jensen, 5 maaneder, søn af gaardmand Hans Jørgen Jensen, Røjle Mark
1874, 3006, 0707, Peder Ottesen, aftægtshusmand, 79, hos husmand Hans Hansen, af Skrillinge Mark, Kauslunde Sogn
1874, 1911, 2311, Mads Hansen Christiansen, 2 dage, søn af indsidder Anders Christiansen, Staurby
1874, 0412, 1112, Jens Poulsen (tvilling), 3 timer, søn af ugift fruentimmer Ane Cathrine Jensen
1874, 0412, 1112, Dødfødt dreng (tvilling), søn af ugift fruentimmer Ane Cathrine Jensen
1874, 1812, 2312, Søren Hansen Madsen, 1½ maaned, søn af husfæster Hans Madsen, Staurby
1875, 0501, 1201, Niels Jensen, aftægtshusmand, 68, paa Røjle Mark
1875, 01401, 1101, Jørgen Andersen, aftægtshusmand, 65, paa Vejlby Mark
1875, 1803, 2403, Peder Olsen, aftægtsgaardmand, 85, i Brogaarde
1875, 2604, 0405, Søren Hansen, aftægtshusmand, 79, paa Vejlby Mark
1875, 2604, 0305, Anders Andersen, aftægtshusmand, 73, paa Stribs Mark
1875, 1005, 1805, Jørgen Bertel Jørgensen, ½, søn af gaardmand Jørgen Jørgensen, Kushøj
1875, 0406, 1006, Anders Olsen, gaardejer, 50, paa Vejlby Mark
1875, 1406, 2106, Lars Larsen, 17, søn af gaardmand Laras Rasmussen, Dybkjær
1875, 1806, 2506, Jørgen Sørensen, aftægtsgaardmand, 84, paa Røjle Mark
1875, 2006, 2506, Mads Nielsen, fattiglem, 58, paa Fælleshaab
1875, 2506, 3006, Jørgen Nielsen, gaardejer, 36, i Bøgelund
1875, 1507, 1907, Hans Jensen, husfæster,71, i Tøjle Taarup
1875, 2107, 2707, Rasmus Peder Pedersen, 4 maaneder, søn af husmand Jesper Pedersen, af Vejlby Strib
1875, 0208, 0708, Jens Andersen Jeppesen, 6 dage, søn af gaardmand Lars Jeppesen, Kushøj
1875 ,2609, 3009, Vilhelm Ferdinand Jensen, 3 maaneder, søn af maskinmester C. J. Jensen, Strib
1875, 0410, 1110, Jørgen Rasmussen, enkemand og aftægtshusmand, 83, hos husmand Hans Hansen, af Røjle Mose
1875, 2010, 2710, Jørgen Jensen, 23, i Kustrup. Søn af gaardmand Jens Olsen
1875, 0211, 0811, Hans Christian Madsen, 6 maaneder, søn af husmand Peder Hans Madsen, Røjle Strib
1875, 0512, 1312, Peder Olsen, fisker, 38, paa Strib
1875, 0512, 1512, Knud Madsen, aftægtshusmand, 87, i Røjle Skov
1875, 0912, 1612, Mads Hansen, husmand, 59, paa Røjle Mark
1875, 1712, 2312, Peder Hansen Madsen, husmand, 36, i Vejlby Skov
 1875, 1912, 2712, Jens Larsen, husmand og skrædder, 42, Vejlby Mark
1875, 2212, 2912, Hans Larsen, husmand, 68, i Røjle Skov
1876, 0901, 1701, Hans Andersen, gift aftægtsgaardmand, 79, i Nyskov
1876, 1301, 2001, Jørgen Lorentzen, gift husmand, 72, paa Røjle Mark
1876, 2001, 2801, Thomas Nielsen, gift husfæster og væver, 63, paa Røjle Mark
1876, 1002, 1602, Jens Jørgen Jørgensen, 5, søn af husmand Jørgen Jørgensen, Røjle Strib
1876, 2803, 0604, Jeppe Andersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 78, i Kushøj
1876, 0804, 1504, Peder Hansen, husmand, 82, i Røjle Skov
1876, 1504, 2104, Hans Jørgensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 76, i Røjle
1876, 0305, 1005, Jørgen Hansen Madsen Schmidt, 3 uger, søn af indsidder H. Jørg. Madsen Schmidt, i Røjle
1876, 1005, 1605, Lars Peter Jørgensen, 14, søn af gaardmand Mikkel Jørgensen, i Røjle
1876, 1105, 1805, Rasmus Jensen, gift fisker, 62, paa Strib
1876, 1705, 2005, Hans Jacobsen Hansen, 1½ maaned, søn af pige Birthe Marie Jacobsen, Røjle
1876, 1805, 2405, Hans Jørgen Hansen, 26, i Vejlby. Søn af afdøde gaardmand Hans Jørgensen, i Vejlby
1876, 0606, 1006, Peder Hansen Pedersen, 14, søn af afgangne husmand Peder Hansen, af Røjle Strib
1876, 2106, 2706, Jørgen Jørgensen, gift gaardmand, 33, i Kushøj
1876, 2607, 0108, Bendix Nielsen, gift aftægtsgaardmand, 80, i Wejlby Mark
1876, 2807, 0108, Frederik Sørensen, ½, søn af husmand Lars Lorensen, Cathrinebjerg
1876, 0908, 1308, Jens Peter Julius Mogensen, 3 uger, søn af smed J. A. Mogensen, Strib Mark
1876, 1208, 1708, Lars Pedersen, 15, søn af husfæster Peder Poulsen, Strib By
1876, 1808, 2008, Ubekjendt mandsperson, middelalder
1876, 2008, 2608, Anders Nielsen Johansen, 21, Wejlby Sk. Søn af husmand J. P. Larsen
1876, 1809, 2509, Peter Martin Rasmussen, 5, søn af gaardmand Lars Rasmussen, i Staurby
1876, 1809, 2209, Jens Christensen, almisselem, 74, paa Fælleshaab
1876, 3110, 0711, Jens Rasmussen, aftægtsmand, 88, hos gaardmand Rasmus Jensen, Aulby Mark
1876, 1411, 2111, Jørgen Andersen, 13, søn af husmand Anders Sørensen, Wejlby Skov
1876, 1111, 1611, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Andersen Jeppesen, af Wejlby
1876, 2311, 0112, Hans Rasmussen, aftægtsgaardmand, 70, i Staurby
1876, 2511, 0212, Anders Christian Andersen, 15, søn af møller N. R. Andersen, Aulby Mølle
1876, 1512, 2312, Jens Christiansen, 5 uger, søn af ugift fruentimmer Bodil Kirstine Jensen
1877, 1601, 2301, Anders Hansen Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardejer Jørgen Hansen, Røjle
1877, 2302, 0303, Jørgen Jørgensen, husfæster og skovfoged, 66, i Staurby Skov
1877, 1603, 2403, Christen Hansen, husfæster, 77, i Staurby
1877, 2803, 0404, Hans Nielsen, enkemand og aftægtshusmand, 81, i Wejlby
1877, 1404, 2004, Peder Nielsen, enkemand og aftægtshusmand, 81, paa Wejlby Mark
1877, 2504, 0205, Jens Knudsen, gift indsidder, 68, i Billeshave Skov
1877, 0106, 0706, Mads Hansen, aftægtshusmand, 69, i Staurby
1877, 0206, 0906, Frederik Larsen, husfæster og tømrer, 40, i Staurby Skov
1877, 1507, 2107, Jens Hansen, husmand, 54, paa Kustrup Mark
1877, 2507, 2907, Laurits Carl Andersen, ½, søn af skomager A. G. Andersen, i Wejlby
1877, 1408, 2008, Anders Hansen, gaardmand, 65, i Kustrup
1877, 2808, 0309, Peder Rasmussen, aftægtshusmand, 74, i Wejlby
1877, 2411, 3011, Hans Nielsen, ugift, 72, hos gaardmand Lars Nielsen, Strib By
1877, 2511, 0412, Niels Hansen, ungkarl, 31, i Røjle
1877, 1212, 2012, Lars Rasmussen, gift gaardfæster, 53, i Strib By
1878, 3101, 0802, Hans Andreasen, gift fisker, 66, paa Strib
1878, 2202, 2802, Jørgen Olsen, gift husfæster, 62, i Staurby
1878, 2602, 0503, Knud Knudsen, enkemand og almisselem, 85, paa Fælleshaab
1878, 0103, 0803, Jens Larsen, gift husmand, 36, i Røjle
1878, 0403, 0903, Anders Poulsen Hansen, 5, søn af husfæster Hans Hansen, Stribby Skov
1878, 0903, 1503, Niels Mikkelsen, gift gaardfæster, 59, i Rudbeksmølle
1878, 2003, 2603, Rasmus Hansen Rasmussen, 2 uger, søn af gaardfæster P. Rasmussen, Aulby Mark
1878, 1004, 1504, Jørgen Nielsen, 10 maaneder, søn af gaardmand Christen Nielsen, Røjle Mose
1878, 2306, 3006, Lars Jørgen Larsen, 8 maaneder, søn af gaardmand Lars Rasmussen, Dybkjær
1878, 2507, 2907, Christian Anton Valdemar Rasmussen, 3 maaneder, søn af portør Knud Hansen Rasmussen, Røjle Mose
1878, 0808, 1308, Rasmus Larsen, 19, Dybkjær. Søn af gaardmand Lars Rasmussen
1878, 2008, 2408, Frederik Terkildsen, almisselem, 79, under Causlunde Sogn. Født i Jylland
1878, 2009, 2309, Dødfødt dreng, søn af pudser Poul Andersen Brink, Røjle Mose
1878, 2909, 0210, Dødfødt dreng, søn af skibsfører Jens Rasmussen, af Strib
1878, 0411, 1211, Knud Pedersen, aftægtshusmand, 73, i Vejlby
1878, 0711, 1411, Rasmus Hansen, aftægtshusmand, 76, i Aulby Mark
1878, 2211, 2911, Niels Jensen, aftægtshusmand, 66, i Vejlby Skov
1878, 2912, 04011879, Rasmus Jørgensen, aftægtsgaardmand, 84, i Brogaard
1879, 0301, 1101, Lars Olsen, gift gaardejer, 86, i Kasmose
1879, 2901, 0302, Peter Erik Jørgensen,7, søn af husmand Hans Jørgensen, i Røjle
1879, 0302, 0802, Anders Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 83, hos banevogter Hans Andersen, Rubeksmølle
1879, 1602, 2102, Martin Nielsen, 7 uger, søn af indsidder Søren Nielsen, i Røjle Taarup
1879, 2502, 0503, Hans Jørgensen, aftægtsmand, 82, hos husmand Jørgen Nielsen, Røjle Mose
1879, 0903, 1603, Anders Mads Andersen, 2, søn af fisker Anders H. Andersen, ’Frederits’
1879, 2403, 0204, Hans Nielsen, aftægtshusmand, 69, paa Røjle Mark
1879, 1904, 2604, Niels Pedersen, gaardejer, 56, i Røjle
1879, 2404, 0205, Søren Nielsen Sørensen, 19, Strib. Søn af fisker Jens Sørensen
1879, 3004, 0605, Niels Mortensen Lønborg, aftægtsmand, 95, hos husfæster Hans Olsen, i Staurby
1879, 0605, 1205, Thomas Hansen, husfæster, 67, i Røjle
1879, 0805, 1305, Christian Anton Jeppesen, 9, søn af husmand Hans Andersen Jeppesen, Vejlby
1879, 1907, 2507, Peder Pedersen, aftægtsmand, 79, hos snedker Pedersen, Kustrup Mark
1879, 1607, 2207, Anders Christian Nielsen, 24, i Vejlby. Søn af drejer Niels Larsen
1879, 2808, 0309, Hans Jensen Hansen, 8, søn af husfæster Jens Hansen, af Nyhave
1879, 1010, 1810, Jens Jensen, aftægtshusmand, 65, ved Rudbeksmølle, Staurby Mark
1879, 2210, 2810, Rasmus Hansen Jensen, 9 maaneder, søn af husmand Niels Jensen, Røjle Strib
1879, 0411, 1011, Hans Carl Madsen, gaardbestyrer, 42, af Steensgaard, Staurby Mark
1879, 1111, 1711, Rasmus Olsen, 5½, søn af sømand Peder Olsen, Strib
1879, 2511, 0112, Niels Hansen, aftægtshusmand, 75, i Kustrup
1879, 1012, 1612, Lars Nielsen, fattiglem, 80, af Fælleshaab
1879, 2612, 02011880, Anders Hansen, aftægtsgaardmand, 80, i Vejlby
1880, 0301, 1201, Peder Hansen, aftægtsgaardmand, 78, af Boerbanken, Billeskov Skov
1880, 1880, 1101, 1601, Peter Alfred Julius Rasmussen, 2½, søn af indsidder Anders H. Rasmussen, Vejlby Skov
1880, 2601, 2901, Dødfødt dreng, søn af husfæster Hans Pedersen, Staurby
1880, 0602, 1402, Hans Rasmussen, 12, søn af ugift Ane Cathrine Hansen, af Fjelsted
1880, 0103, 0803, Anders Poulsen Jensen, 26, Kustrup. Søn af husmand Jens Poulsen
1880, 0203, 0903, Rasmus Christensen, husmand og murer, 41, af Leerbjerghuus
1880, 1504, 2104, Rasmus Petersen, gaardejer, 65, i Røjle
1880, 1305, 2005, Peder Jørgensen, fisker, 64, paa Strib
1880, 1606, 2306, Lars Sørensen, huusmand, 64, i Vejlby
1880, 2106, 2606, Lars Larsen, aftægtsgaardmand, 76, i Dybkjær
1880, 1408, 1708, Peder Christian Andersen, 7, søn af portør A. Christiansen, Strib
1880, 1609, 2209, Mads Hansen Madsen, 2½, søn af huusmand Vilh. Madsen, Røjle Mark
1880, 1211, 1811, Jørgen Hansen, aftægtshusmand, 78, Vejlby Skov
1880, 2511, 0212, Niels Andersen, drejer, 41, af Røjle Mark
1880, 2611, 0312, Jesper Jørgensen, aftægtshusmand, 64, i Kasmose
1880, 2911, 0212, Dødfødt dreng, søn af portør Samsø, Strib
1880, 0212, 0612, Svend Andreas Marius Svendsen, 3 maaneder, søn af husmand Hans Svendsen, Strib
1881, 1101, 1601, Anton Marius Hansen, 9 dage, søn af husmand og skrædder Jeppe Hansen, Røjle Mark
1881, 2401, 3101, Niels Jørgen Christiansen, ugift husmand, 37, i Røjle Skov
1881, 2901, 0502, Anders Nielsen, 13, søn af fisker N. Rasmussen, i Vejlby Skov
1881, 0802, 1502, Niels krabbe Christensen, gift husmand, af Røjle Mark
1881, 2302, 2702, Jørgen Marius Sørensen Graulund, 8 maaneder, søn af pige Hanssine Rasmussen, Røjle
1881, 0303, 0603, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Peder Rasmussen, Aulby Mark
1881, 0903, 1503, Lars Christiansen, gift husmand og invalid, 61, i Vejlby
1881, 1403, 2103, Niels Steffensen, enkemand og aftægtshusmand, 81, i Staurby
1881, 1404, 2104, Ubekjendt senere formodentlig Ole Thomsen, jernbanearbejder, 50. Født i Stadil Sogn, Jylland
1881, 2704, 0405, Carl Christian Rasmussen, 8, søn af husmand Rasmus Nielsen, Vejlby Mark
1881, 0505, 1105, Anders Hansen Sørensen, enkemand og fattiglem, 57, paa Fælleshaab
1881, 3005, 0406, Hans Andersen, gaardmand, 71, i Munkgaard
1881, 2905, 0206, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Pedersen, i Staurby
1881, 0406, 1006, Thomas Rasmussen, aftægtsgaardmand, 79, paa Røjle Mark
1881, 2406, 3006, Niels Christian Larsen, husmand, 59, i Røjle Mose
1881, 2806, 0407, Hans Peter Green, almisselem, 77, paa Fælleshaab
1881, 0207, 0907, Lars Jensen, enkemand og husmand, 79, i Kustrup
1881, 0307, 0707, Knud Jørgensen, husfæster, 58, i Aulby Tokkemade
1881, 2206, 2706, Peter Christoffersen Hansen, rekrut, 22, ved Laboretorieafdelingen i Kjøbenhavn. Søn af gaardmand Hans Andersen i Munkgaard
1881, 2407, 3007, Rasmus Jensen, gaardmand, 66, af Røjle Mark
1881, 0209, 0609, Niels Nielsen, fattiglem og tidligere husmand i Vejlby, 73, paa Falleshaab
1881, 3010, -, Peder Hansen, particulier, 59, i Kjøbenhavn
1881, 0111, 0711, Christian Sophus Jensen, husfæster, 77, paa Røjle Mark
1881, 1611, 2311, Anders Clausen, enkemand, 85, i huset hos husfæster Peder Hansen, Staurby Mark
1881, 2911, 0112, Oluf Ingvart Rasmussen, 1 uge, søn af skolelærer Rasmussen, Sk… - se fødte
1881, 1812, 2712, Mads Knudsen, aftægtshusmand, 88, i Kustrup
1882, 0701, 1301, Ole Christensen, enkemand og aftægtshusmand, 74, i Vejlby
1882, 1101, 1701, Niels Olsen, gift indsidder, 41, i Vejlby
1882, 0602, 1102, Claus Hansen Larsen, 10 uger, søn af huusejer i Odense Hans Larsen, i Aulbygaard
1882, 1802, 2502, Christen Nielsen, aftægtshusmand, 79, i Leerbjerghuus
1882, 0603, 1103, Dødfødt dreng, søn af fattiglem Niels Jørg. Nielsen, af Fælleshaab
1882, 0803, 1503, Hans Conrad Pedersen, 8 dage, søn af slagter Hans Pedersen, af Røjle Skov
1882, 1803, 2503, Niels Nielsen, gift gaardmand, 60, paa Røjle Mark
1882, 1703, 2303, Dankvart Møller Weber, ugift og fhv. handelscomis, 53, i Vejlby
1882, 2603, 0104, Peder Jørgensen, gift aftægtsgaardmand, 87, paa Leerbjerggaard
1882, 0504, 1104, Bernt Marius Christensen Tydsk, 1, søn af fisker Herculis Tydsk, Røjle Mose
1882, 2405, 3105, Bendix Jacobsen, fattiglem, 90, paa Fælleshaab
1882, 2405, 0106, Rasmus Peter Rasmussen, 12, søn af gaardmand Rs. Rasmussen, Røjle Skov
1882, 0306, 0706, Carl Linstov, 1 uger, søn af jernbaneassistent Linstov, paa Strib
1882, 0308, 0608, Dødfødt dreng, søn af portør A. E. Samsø, paa Strib
1882, 2309, 2909, Søren Nielsen, aftægtshusmand, 83, i Aulby
1882, 2610, 2910, Jens Nicolaj Andreas Møller, 13 dage, søn af ugift Agathe Kirstine Møller, af Strib
1882, 1612, 2112, Niels Andersen Husby, almisselem under Gamborg Sogn, 79, paa Fælleshaab
1882, 1912, 2712, Svend Andersen, gaardmand, 68, i Kustrup
1882, 2012, 2712, Martinus Alfred Friis, 9, plejesøn af indre missionair Jacob Jensen, i Odense
1883, 0201, 0801, Hans Jørgen Hansen, husmand, 47, i Røjle Mose
1883, 2401, 0102, Hans Larsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 85, i Kushøj
1883, 2802, 0703, Christen Jensen, enkemand og aftægtshusmand, 75, i Vejlby Skov
1883, 2703, 0204, Niels Christensen, ugift almisselem, 77, paa Fælleshaab
1883, 0104, 0704, Mads Larsen, enkemand og aftægtsmand, 74, hos husfæster Jørgen Hansen, paa Vejlby Feed
1883, 0204, 0804, Niels Hansen Jørgensen, 5 dage, søn af husmand Hans Jørgensen, Vejlby Mark
1883, 0704, 1204, Søren Jensen, fattiglem, 32, paa Fælleshaab. Søn af væver Jens Jørgensen i Vejlby
1883, 0205, 1005, Jørgen Olsen, husmand, 76, paa Kustrup Mark
1883, 1505, 1905, Hans Thomas Christopher Schjøtt, gift husmand og slagter, 37, i Røjle
1883, 0908, 1408, Hans Jørgen Christensen Tydsk, 19, Røjle Mose. Søn af fisker Hercules Tydsk
1883, 0210, 0610, Hans Christian Hansen, 19, Svenstrup Mark. Søn af husmand og murer Hans Christensen
1883, 1310, 1710, Lars Jensen, gift aftægtshusmand, 81, i Vejlby
1883, 3010, 0511, Hans Rasmussen, gift aftægtshusmand, 61, i Vejlby
1883, 2511, 0112, Mads Jørgen Laurits Madsen, 4, søn af gaardbestyrer Ole Madsen, Steensgaard, Staurby Mark
1883, 2711, 0412, Michael Jørgensen, ugift, 58, hos husmand Anders Hansen, i Aulby
1883, 2711, 0412, Peter Sørensen, konstabel 2’ Artilleribat., 5’ Comp. Stedsøn af gaardmand Lars Madsen, Stutterigaard
1884, 3101, 0802, Hans Madsen, gift husmand, 38, i Røjle Skov
1884, 0402, 1102, Niels Hansen, gift aftægtshusmand, 64, af Vejlby Mark
1884, 2002, 2702, Hans Peter Schmit, gift og ejer, 65, af Strib
1884, 2702, 0503, Hans Thomsen Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 85, i Aulby
1884, 2402, 2902, Hans Peter Petersen, 31, tjente hos gaardmand Lars Hansen, i Røjle. Søn af snedker Petersen i Kustrup
1884, 0303, 1003, Lorents Peter Andersen, gift gaardmand, 47, i Røjle Skov
1884, 1103, 1703, Niels Christensen, aftægtsmand, 72, i Vejlby Skov
1884, 0307, 0807, Niels Mathiesen, aftægtsgaardmand, 78, i Bøgelund
1884, 2307, 2907, Jørgen Rasmussen, gift gaardmand, 65, i Rudbeksmølle
1884, 1108, 1808, Jacob Rasmussen Hansen, fhv. husmand i Hornborg i Jylland, 61, hos husmand Anders Jørgensen, paa Kustrup Mark
1884, 2908, 0409, Christian Bang Nielsen, 3 søn af smed Mads Nielsen, i Vejlby
1884, 0409, 1009, Rasmus Rasmussen, 15, søn af gaardfæster Hans Rasmussen, i Staurby
1884, 1009, 1609, Lars Peter Jensen, husejer i Kolding, 35, hos gaardmand Lars Hansen, Vejlby Mark
1884, 3011, 0512, Rasmus Sørensen, 26, hos stedfaderen Lars Madsen, Stutterigaard. Søn af gaardmand Niels Sørensen af Aunslev
1884, 0412, 1212, Jens Broch Niels Hansen, 7, søn af gaardmand Jørgen Hansen, i Røjle
1884, 0512, 1112, Carl Christiansen, tjenestekarl, 28, i Fredericia
1884, 1012, 1712, Jørgen Jørgensen, gaardejer af Lundebjerggaard, 60, Vejlby Mark
1884, 2712, 03011885, Peder Pedersen, ungkarl, 88, hos gaardmand Jørgen Pedersen, Røjle Skov
1885, 0602, 1302, Peder Andersen, gift husmand, 77, i Billeshave Skov
1885, 1502, 2002, Gustav Frederik Vilhelm Rasmussen, 1½, søn af portør Knud Hans Rasmussen
1885, 1703, 2303, Lars Nielsen, gaardfæster, 69, Staurby, Røjle Mose
1885, 1603, 2303, Hans Jensen, gift husmand, 73, i Røjle Skov
1885, 2603, 0104, Christen Jensen, enkemand og aftægtshusmand, 87, i Kustrup
1885, 1804, 2404, Rasmus Andersen, enkemand og gaardmand, 80, Kustrup Mark
1885, 2004, 2704, Jesper Frederik Ferdinand Clement, gift gaardmand, 65, i Billeshave Skov
1885, 1505, 2205, Jens Peter Madsen, ugift, 29, Vejlby. Søn af husmand Mads Clausen
1885, 2905, 0206, Jens Marius Hansen, 5 dage, søn af husmand og fisker Peder Hansen, Vejlby Fjed
1885, 0306, 0906, Jens Hansen, gift husmand, 70, paa Røjle Mark
1885, 1906, 2406, Hans Jacob Rasmussen, ugift hjulmand, 30, i Vejlby
1885, 0608, 1108, Hans Andersen, enkemand og aftægtsmand, 82, Røjle Mose
1885, 1708, 2208, Ole Bendixen, gift gaardfæster, 62, Staurby Mark
1885, 1311, 2011, Anders Steffensen, gift aftægtsmand, 81, paa Røjle Mark
1885, 1812, 2412, Jens Pedersen, ugift biklkolportør, 45, paa en Reise i Vejle
1886, 0201, 0801, Hans Emil Hansen, 10 maaneder, søn af huslejer Henning Hansen, Vejlby
1886, 2901, 3101, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Rasmussen, Røjle Mose
1886, 1303, 2003, Mads Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 77, Steensgaard, Staurby Mark
1886, 3103, 0704, Søren Hansen, gift gaardfæster, 78, Staurby Mark
1886, 0206, 0706, Peder Jørgensen, aftægtsmand, 83, i Raaskifte, Vejlby Skov
1886, 0407, 0907, Lars Andersen, aftægtsmand, 81, paa Vejlby Mark
1886, 0808, 1208, Niels Hansen Nielsen, 1 dag, søn af gaardfæster Hans Rasmussen Nielsen, i Aulby
1886, 2608, 0109, Hans Hansen, gift aftægtsmand, 65, i Røjle Mose
1886, 2908, 0409, Hans Peter Schøtt, gift gjæstgiver i Middelfart, 51, i Lilleb… ved Strib
1886, 2409, 3009, Niels Larsen, gift drejer, 62, i Vejlby
1886, 0211, 0911, Lars Nielsen, gift skrædder og husmand, 75, paa Røjle Mark
1886, 1511, 2311, Hans Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 71, i Aulby
1886, 2212, 2912, Hans Rasmussen, gift aftægtshusmand, 87, Vejlby Fed
1887, 2401, 2901, Jens Nielsen, ugift snedker, 83, i Aulby
1887, 2701, 0202, Peter Andersen Tørring, enkemand og fattiglem, 90, paa Fælleshaab
1887, 3103, 0604, Rasmus Andersen, gift kurvemager, 34, i Aarup
1887, 0504, 1204, Niels Hansen Adolph Christiansen, 1½, søn af smedesvend Christian Christiansen, Røjle Mose
1887, 0505, 1105, Mads Jørgen Madsen, 5 og 9 maaneder, søn af gaardmand Jens Madsen, Røjle Skov
1887, 1005, 1605, Peder Hansen, aftægtshusmand, 87, Staurby Mark
1887, 1708, 1908, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Rs. Andersen og Karen Andersen, Staurby
1887, 2009, 2809, Lars Svendsen, gift kromand, 37, ved Færgekroen paa Strib
1887, 0610, 1410, Jørgen Hansen, enkemand og gaardfæster, 69, paa Røjle Mark
1887, 1010, 1710, Hans Jørgensen, gift husmand, 76, i Røjle Skov
1887, 3010, 0511, Lars Christian Olsen, gift husmand, 59, Røjle Mark
1887, 0212, 0812, Hans William Frederik Hansen, 4, søn af huusmand og hjulmand Lars Jørgen Hansen, i Vejlby
1887, 0912, 1612, Lars Jensen Larsen, væversvend, 19, i Vejlby. Plejesøn af væver Jens Hans Jørgensen
1887, 1712, 2212, Jacob Jensen Hansen, 3 maaneder, søn af indsidder Hans Georg Hansen, Røjle Taarup
1887, 3012, 03011888, Christian Mathias Karberg Herman Møller Hansen, 1, søn af husmand Hans Jørgen Hansen, Vejlby Feed
1888, 0303, 0803, Mads Hansen Rasmussen, 30, tjente i Asperup. Søn af husmand Rs. Jacobsen i Vejlby
1888, 1603, 2403, Rasmus Christiansen, gaardfæster, 60, i Staurby
1888, 0604, 1304, Lars Larsen, klodsemager og husmand, 71, i Røjle
1888, 0704, 1204, Hans Holger Laurits Aage Nielsen, 3½, søn af husmand Lars Nielsen, i Vejlby
1888, 2504, 0205, Hans Jørgen Viggo Christian Madsen, 1, søn af husmand Carl Christian Madsen, Røjle Skov
1888, 1006 ,1406, Rasmus Hansen Jensen, 20, tjente paa Stribs Færgegaard
1888, 1906, 2306, Lars Jesper Larsen, 3, søn af reservefører paa Dampfærgen N. O. Larsen, af Strib
1888, 1007, 1407, Peder Larsen, gift husfæster, 71, i Aulby
1888, 0709, 0909, Hans Holger Nielsen, 1½ time, søn af husmand Lars Nielsen, i Vejlby
1888, 2209, 2809, Johan Peder Larsen, enkemand og aftægtshusmand, 71, i Vejlby Skov
1888, 2710, 0311, Hans Jørgen Pedersen, 20, paa Aulby Mark. Søn af gaardmand Hans Andersen Jørgensen
1889, 0201, 1001, Hans Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 78, i Røjle Taarup
1889, 2401, 3001, Peder Jensen, fraskilt arbejdsmand, 63, hos gaardmand H. Hansen, i Røjle
1889, 1803, 2403, Carl Wilhelm Nielsen, 2½, søn af arbejdsmand Johan Gustav Pedersen, Røjle
1889, 1104, 2004, Anders Hansen (Møller), enkemand og aftægtsmand, i Vejlby
1889, 1304, 2204, Ole Jørgensen, enkemand og tømrer, 66, i Klinteløkke, Vejby Sogn
1889, 0505, 1005, Niels Larsen, ugift fattiglem, 49, paa Fælleshaab
1889, 2706, 0207, Behrent Christian Olsen, gift husmand, 70, paa Røjle Mark
1889, 3006, 0307, Erik Frisenberg Hansen, gift gaardmand, 71, i Kustrup
1889, 1507, 2007, Lars Christensen Wulff, enkemand og fattiglem, 88, paa Fælleshaab
1889, 2807, 0108, Jørgen Hansen Madsen, 4, søn af møller Niels Stph. Madsen, Kustrup Mølle
1889, 2807, 0108, Ole Larsen, gift aftægtshusmand, 72, i Røjle Taarup
1889, 0408, 0808, Hans Julius Andreasen, gift gartner, 39, paa Stutterigaarden
1889, 0408, 0708, Peder Christensen Tydsk, 11, søn af fisker Hercules Tydsk, Røjle Mose
1889, 1609, 1909, Thomas Nielsen Pedersen, 7, søn af husfæster Hans Pedersen, i Staurby
1889, 2009, 2409, Hans Christian Larsen, 8, søn af gaardbestyrer Lars Larsen, Staurby
1889, 2309, 2709, Carl Emil Svendsen, 8, søn af tømrer Hans Svendsen, Røjle Mark
1889, 2709, 0410, Jens Hansen, gaardejer, 58, i Røjle
1889, 1410, 2110, Svend Andersen Bertelsen, 2½ maaned, søn af gaardmand Niels Jørg. Bertelsen, Kustrup
1889, 2610, 0111, Mads Sørensen, aftægtsmand, 81, hos gaardmand Christen Laursen, Kustrup Mark
1889, 0411, 0911, Christen Madsen, gift aftægtshusmand, 73, hos sønnen smed Mads Christensen, i Staurby
1889, 1911, 2111, Anders Peter Sørensen, 18, søn af husmand Anders Sørensen, paa Vejlby Mark
1889, 0712, 1312, Lars Jensen, almisselem, 83, paa Fælleshaab
1889, 2012, 2812, Niels Bertelsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 73, af Sølyst, Røjle Skov
1889, 2812, 04011890, Jørgen Rasmussen, aftægtsgaardmand, 71, af Røjle Mark, Brendskov
1890, 1601, 2001, Jørgen Henriksen Cronberg, ugift, 82, hos hans søster … Søn af lærer Cronberg i Taarup
1890, 2001, 2701, Peder Olsen, gaardfæster, 53½, Staurby
1890, 0602, 1302, Lars Rasmussen, 19, i Røjle Mose. Søn af husmand Niels Rasmussen
1890, 1402, 2102, Jørgen Bertelsen, aftægtsgaardmand, 84, hos gaardmand Bertel Jørgen Pedersen, Kushøj
1890, 0203, 0803, Jørgen Pedersen, aftægtshusmand, 75, i Hovkroghuset paa Kustrup Mark
1890, 0503, 0903, Svend Magnus Vennstrøm, ugift bondekarl og fattiglem, 78, Fælleshaab. Af Asperup Kommune
1890, 1803, 2203, Marius Henrik Hansen, 2 maaneder, søn af skomager Hans Henrik Hansen, Røjle Mark, Hegelundhuset
1890, 0504, 1004, Johanne Marius Theodor Georg Albert Jørgensen, 7 maaneder, søn af ugift Marie Elisabeth Fedde, Røjle Mark
1890, 0704, 1504, Hans Hansen, gift gaardmand, 64, i Billeshave Skov
1890, 1805, 2405, Hans Christian Nielsen, 19½, Staurby. Søn af huusfæster Knud Nielsen
1890, 0706, 1306, Peder Jørgensen, enkemand og husmand, 75, i Røjle Skov
1890, 1006, 1606, Jørgen Nielsen, gift aftægtshusmand, 83, i Ulletved, Staurby Mark
1890, 1306, 1806, Lars Christian Larsen, 34, i Vejlby. Søn af huusmand Lars Larsen
1890, 1806, 2206, Udøbt dreng, 8 timer, søn af Sømand Frederik Jespersen, Strib
1890, 2906, 0407, Ole Hansen, ungkarl, 59, hos gaardfæster Rasmus Hansen, Aulbygaard
1890, 0207, 0807, Peder Mathiesen, aftægtsmand, 75, paa Kustrup Mark
1890, 0507, 1107, Ludvig Vilhelm Andresen, barbersvend, 25, tilhuse hos svogeren mølleejer Hans Pedersen, paa Aulby Mølle
1890, 0708, 1308, Carl Hansen, enkemand og ejer, 75, af Røjle Mølle
1890, 1508, 1808, Laurits Jensen, 8 dage, søn af husmand Niels Jensen, Røjle Skov
1890, 2608, 0109, Niels Hansen, ugift invalid, 65, hos broderen gaardmand Lars Hansen, Røjle
1890, 0709, 1209, Jørgen Hansen, 18, Vejlby. Søn af hjulmand Lars Jørgen Hansen
1890, 2409, 3009, Niels Hansen Kjorup, boelsmand, 58, paa Kustrup Mark
1890, 0111, 0711, Jens Nielsen, gift aftægtsgaardmand, 81hos gaardmand Niels Pedersen, Røjle Mark
1890, 2211, 2811, Peder Knudsen, husmand og kusk paa Cathrinebjerg, 54, i Røjle Skov
1890, 1112, 1712, Peder Bertelsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 79, hos svigersønnen Jørg Jørgensen, Vejlby Skov
1890, 2712, 02011891, Marius Rasmussen, 3 dage, søn af husfæster Niels Rasmussen, Aulby
1890, 2812, 02011891, Christian Andersen, gift almisselem, 77, paa Fælleshaab
1890, 3112, 07011891, Søren Nielsen, gift gaardejer, 46, af Englyst, Vejlby Mark
1891, 1401, 2101, Rasmus Rasmussen, ugift huusfæster og aftægtsmand, hos husfæster Lorenz Jensen, Staurby
1891, 0602, 1102, Rasmus Larsen, 2, søn af gaardbestyrer Lars Larsen, i Staurby
1891, 1302, 1802, Vilhelm Peter Ludvig Petersen, 6, søn af møllersvend Hans Hansen Petersen, Aulby Mølle
1891, 0603, 1303, Viggo Leonard Selmer, gift forpagter af Solvang, Egtved Sogn, 34, Bølling By
1891, 0304, 0904, Rasmus Bendixen, gift husmand, 77, i Vejlby
1891, 1804, 2304, Christen Jensen, ugift tjenestekarl og almisselem, 69, paa Fælleshaab, Kustrup
1891, 2205, 2805, Peder Hansen, enkemand og fhv. husmand, 83, Røjle Mark
1891, 0906, 1306, Anders Sørensen, enkemand og aftægtsmand, hos svigersønnen husmand Jens Jensen, Vejlby Skov
1891, 2406, 2706, Jens Jacob Andreas Clausen, aftægtshusmand, 60, hos svigersønnen Hans Svendsen, paa Røjle Mark
1891, 2506, 2906, Peter Thorvald Christian Hansen, 8, plejesøn af gaardmand Poul Andreasen, Røjle Mark
1891, 2706, 0107, Karl Emil Svendsen, 1, søn af snedker Hans Svendsen, Røjle Mark
1891, 3108, 0509, Peder Larsen, enkemand og husmand, 75, i Røjle
1891, 0609, 1009, Jacob Jørgensen, 16, søn af husmand Peder Jørgensen, Vejlby Skov
1891, 2310, 2910, Jørgen Anthon Andersen, mejerist, 23, paa Stutterigaarden
1891, 0211, 0911, Christian Hansen, indsidder og skrædder, 67, paa Røjle Mark, Kilehuset
1891, 2411, 3011, Kristen Larsen, gift bødker og husmand, 51, i Staurby
1891, 2511, 0112, Hans Hansen, gift gaardejer, 66, i Røjle
1891, 2911, 0412, Hans Andersen, gift arbejdsmand, 30, i Røjle Mose
1891, 2112, 2912, Carl Christian Hansen, 3, skomager Henrik Hansen, Røjle Mark
1892, 0101, -, Jørgen Jensen, aftægtsgaardmand, 81, i Vejlby
1869, 2901, 0302, Ane Kirstine Hansdatter, enke, 78, hos gaardmand Hans Rasmussen, i Staurby. Gaardfæster Rasmus Hansen
1869, 1803, 2403, Birthe Magrethe Madsen, enke, 85, Røile Mark. Huusmand Niels Mogensen
1869, 1903, 2403, Ane Marie Andersen, enke, 82, Røile Mark. Huusmand Bertel Rasmussen
1869, 0704, 1204, Ane Magrethe Rasmusdatter, enke og fattiglem, 72, paa Fælleshaab. Huusmand Søren Jensen, Røile Mose
1869, 2304, 3004, Caroline Marie Thomsen, 5 maaneder, datter af bager C. Thomsen, Strib
1869, 0106, 0606, Ane Magrethe Rasmussen, 28, paa Strib. Styrmand Jens Nielsen
1869, 0707, 1207, Johanne Kirstine Andersen f. Eriksen, enke og jordemoder, 59, i Veilby Sogn. Huusmand Henrik Chr. Andersen af Røile Mark
1869, 1007, 1607, Marie Olesdatter, enke, 73, Staurby Mark. Gaardfæster Bendix Rasmussen
1869, 2110, 2610, Ane Dorthea Rasmusdatter, 78, Aulby Mark. Aftægtsgaardmand Jens Rasmussen
1869, 0112, 0812, Maren Andersdatter, enke, 87, Veilby Mark. Huusmand Søren Jørgensen
1869, 1912, 2412, Karen Marie Nielsen, 2½, datter af fisker Hans Nielsen, Røile Mose
1869, 2212, 2912, Kirsten Larsdatter, 76, i Røile Mose. Aftægtshusmand Hans Jørgensen
1869, 2512, 3112, Ane Hegelund Rasmussen, 28, i Røile Skov. Gaardmand Laurits Peer Otto Bomhol.. Larsen, i Røile Skov
1870, 0201, 0901, Dødfødt pige, datter af indsidder Anders Christiansen, Staurby
1870, 2701, 0602, Kirsten Nielsen, 3 uger, datter af huusmand Jørgen Nielsen, Røjle Mose
1870, 1802, 2502, Dorthea Rasmusdatter, enke, 88, hos gaardmand Anders Hansen, i Veilby. Gaardmand Niels Jacobsen
1870, 1103, 1803, Karen Andersen, enke, 41, Røile. Gaardmand Hans Nielsen
1870, 0704, 1304, Maren Hansdatter, enke, 64, Røile. Smed Anders Poulsen
1870, 2904, 0605, Kirstine Magrethe Nielsen, 9, datter af røgter paa Hindsgavl Jesper Nielsen, bosiddende i Veilby
1870, 3006, 0607, Karen Nielsen, 18, datter af huusmand Niels Chr. Larsen, Røile Mose
1870, 2608, 0109, Hanssine Marie Jørgensen, 5, datter af huusmand Peder Jørgensen, Røile
1870, 2112, 2812, Anine Hansine Nielsen, 10, datter af husmand Niels Chr. Larsen, Røile Mose
1871, 2301, 2901, Johanne Hansen, 2, datter af enke Gjertrud Marie Hansen, paa Fælleshaab
1871, 2201, 3001, Ane Kirstine Jensen, 71, Røjle Mark. Huusmand og skrædder Lars Nielsen
1871, 1902, 2502, Ane Cathrine Andreasdatter, enke, 77, hos huusmand Anders Sørensen, Veilby Mark. Fisker Rs, Madsen paa Strib
1871, 0203, 0903, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jørgen Jørgensen, Kueshøi
1871, 0104, 0804, Maren Nielsdatter, enke, 72, hos gaardmand Lars Hansen. Gaardmand Hans Hansen i Røile
1871, 2904, 0805, Kirsten Larsdatter, enke, 65, hos bødker Christen Jensen, Røjle Mark. Huusmand Peder Nielsen
1871, 1505, 2305, Ane Kirstine Frederiksen f. Jeppesen, 35, i Staurby. Skolelærer Frederiksen
1871, 2205, 3005, Ane Pedersdatter, 71, i Røile. Gaardmand Jørgen Hansen
1871, 0606, 1106, Dødfødt pige, datter af indsidder Jørgen Jørgensen, Røile Skov
1871, 1009, 1409, Ane Jensen, ugift, 71, i Veilby. Datter af boelsmand Jens Hansen
1871, 2011, 2711, Maren Jacobsen, enke og fattiglem, 69, paa Fælleshaab. Indsidder Jacob Eriksen af Veilby
1872, 1001, 1801, Maren Hansen, 69, i Røile. Gaardeier Hans Jørgensen
1872, 1102, 1902, Ane Pedersen, Røile Strib. Huusmand Peder Jørgensen
1872, 0902, 1302, Frederika Augusta Julie Thomsen, ½, datter af bager Emil Thomsen, Strib
1872, 2902, 0703, Jensine Pedersen, 40, Veilby Mark. Huusmand Jørgen Rasmussen
1872, 2503, 3004, Augusta Petersen f. Henriksen, 30, paa Strib. Overportør Jørgen Petersen [3004 fejlskrivning?]
1872, 2903, 0504, Kirsten Christiansdatter, 64, i Veilby. Smed Mads Nielsen
1872, 2704, 0405, Karen Jacobsen, enke og aftægtskone, 81, hos huusmand Jacob Andersen, paa Veilby Mark. Indsidder Anders Hansen i Røjle
1872, 0205, 0805, Magrethe Jensdatter, enke og aftægtskone, 86, hos gaardmand Jørgen Hansen, i Røjle Skov. Skovfoged Hans Andersen
1872, 2305, 3005, Karen jensdatter, enke og aftægtskone, 95, hos husfæster Niels Pedersen, i Staurby. Husmand Jørgen Pedersen
1872, 2805, 0206, Abelone Bertelsen, 1½, datter af husmand Peder Bertelsen, Røjle Mark
1872, 0306, 0906, Magrethe Hansdatter, enke, 78, i Røjle. Husmand Anders Poulsen Brink
1872, 2007, 2507, Cathrine Marie Hansen, 55, Røjle Mark. Gaardmand Jørgen Hansen
1872, 0608, 1108, Jørgine Nielsine Jørgensen,1, datter af indsidder Peder Jørgensen, Veilby
1872, 0509, 1909, Caroline Sophie Pedersen, 1 og 9 maaneder, datter af locomotivpudser H. Chr. Petersen, Strib
1872, 1509, 2109, Magrethe Hansen, aftægtskone, 79, hos gaardmand Peder Hansen, i Kushøj. Aftægtsmand Hans Larsen
1872, 0810, 1410, Ane Sophie Mortensdatter, enke, 80, hos husmand Hans Pedersen, i Billeshave Skov. Husmand Jens Hansen i Vedelshave
1872, 2910, 0411, Maren Mortensen, enke, 84, hos gaardmand Jacob Madsen, Stutterigaarden. Husmand Lars Christensen af Hillerslev
1872, 1311, 1611, Dødfødt pige, datter af gaardmand Laurits P. Larsen, af Røjle Mark
1873, 1311, 2011, Karen Marie Jørgensen, 22, af Røjle Mark. Datter af husmand Jørgen Lorentzen
1873, 1001, 1701, Karen Nielsen, 8, datter af husfæster Niels Nielsen, Staurby
1873, 2101, 2901, Karen Knudsen, 86, hos husmand Mons Clausen, i Veilby. Aftægtshusmand Peder Rasmussen
1873, 0702, 1402, Ane Marie Jensen, enke, 85, hos gaardmand Jens Olsen, i Kustrup. Gaardmand Jørgen Sørensen
1873, 0902, 1702, Maren Olsen, 42, i Røjle Mose. Husmand Rs. Rasmussen
1873, 1102, 1802, Magrethe Kirstine Pedersen, 54, Røjle Mark. Gaardmand Hans Hansen
1873, 1702, 2502, Ane Nielsdatter, enke, 86, hos husmand Niels Rasmussen, af Veilby Mark. Husmand Rs. Jørgensen
1873, 2102, 2702, Ane Cathrine Jørgensen, 73, Strib Mark. Arbejdsmand Niels Hansen Kyhn
1873, 0303, 1103, Marie Kirstine Larsen, 4, datter af husmand Lars Larsen, Røjle Mark
1873, 0503, 1203, Juliane Magrethe Hansen, 22, Røjle Mark. Datter af husmand Hans Jensen
1873, 1004, 1704, Maren Andersen, 50, Kustrup Mark. Husmand Jacob Christensen
1873, 2404, 2904, Karen Dorthea Christensen, 6 dage, datter af husmand Hans Jørgen Christensen, Kustrup
1873, 0105, 0705, Dødfødt pige, datter af husmand Johannes Larsen, Kustrup Mark
1873, 0105, 0805, Maren Oline Rasmussen, 8 dage, datter af husmand Rasmus Jacobsen, i Vejlby
1873, 0507, 1007, Maren Larsen, 1, datter af gaardmand Lars Rasmussen, Vejlby Mark
1873, 3007, 0408, Karen Pedersen Lund, 31, i Staurby. Husmand Knud Nielsen
1873, 1608, 2108, Karen Marie Mikkelsen, 11, datter af møller Niels Mikkelsen, i Rudbeks Mølle
1873, 1708, 2208, Marie Villummine Hansen, 12½, datter af ølhandler J. P. Hansen i Middelfart. Plejedatter af gaardmand Jens Hansen, Vejlby Skov
1873, 1708, 2208, Abelone Marie Nielsen, 12½, datter af husmand og fisker Niels Rasmussen, Vejlby Skov
1873, 1708, 2208, Maren Nielsen, 9½, datter af husmand og fisker Niels Rasmussen, af Vejlby Skov
1873, 1809, 2409, Marie Kirstine Knudsen, 50, Kustrup. Gaardmand Rs. Andersen
1873, 3009, 0310, Johanne Nielsdatter, enke, 57, Vejlby Mark. Husfæster Lars Jørgensen
1873, 1110, 1710, Dorthea Nielsen, enke, 62, Røjle Mose. Husmand Rs. Nielsen
1873, 0311, 0811, Maren Hansine Broch, 22, paa Strib. Portør E. Samsøe
1873, 0611, 1111, Dødfødt pige, datter af husmand og væver Hans Henrik Cronberg, Vejlby
1873, 1411, 1911, Ane Magrethe Nielsne, 13, datter af husmand og murer Niels Hansen, i Vejlby
1873, 2211, 3011, Maren Laurine Mogensen, 6 maaneder, datter af smed Jacob Adolph Mogensen, Strib
1873, 0112, 0512, Hansine Vilhelmine Moesgaard f. Friis, 40, paa Strib. Portør Moesgaard
1873, 1912, 2712, Ane Magrethe Jørgensdatter, aftægtsenke, 90, i Røjle Taarup. Gaardmand Hans Jørgensen
1873, 3012, 05011874, Nicoline Georgine Frederikke Cronberg, enke og aftægtskone, 85, hos væver Hans Henrik Cronberg, i Vejlby. Husmand og væver Chr. Pedersen
1874, 1001, 1701, Ane Marie Pedersen, 42, i Staurby. Husfæster Mads Jørgen Nielsen
1874, 1301, 1701, Karen Dorthea Nielsen, 1½ maaned, datter af husmand Niels Hansen, Vejlby
1874, 1901, 2601, Mette Kirstine Larsen, 17, hos moderen i Røjle, datter af afgangne arbejdsmand Lars Jørgen Hansen, af Strib
1874, 1502, 2102, Maren Oline Olsen, 10 maaneder, datter af gaardfæster Peder Olsen, i Staurby
1874, 2402, 0403, Ane Jensdatter, enke, 88, Vejlby Mark. Husmand Christen Mikkelsen
1874, 2502, 0403, Marie Kirstine Pedersen, 11 maaneder, datter af husmand og slagter Hans Pederen, Røjle Skov
1874, 1003, 1703, Ane Cathrine Hansdatter, 82, Brogaarde. Gaardmand Jørgen Rasmussen
1874, 1803, -, Oline Hansine Vilhelmine Moesgaard, 6 maaneder, datter af portør Moesgaard, paa Strib
1874, 2203, 2703, Abelone Marie Hansdatter, 50, i Vejlby. Husmand Hans Rasmussen
1874, 2403, 3103, Ane Marie Hansdatter, 69, i Røjle Taarup. Husmand Hans Jensen
1874, 1004, 1704, Abelone Olesen, 71, Røjle Skov. Aftægtsgaardmand Thomas Rasmussen
1874, 1204, 1804, Ane Kirstine Hansen, enke, 58, i Staurby. Gaardfæster Rasmus Nielsen
1874, 2204, 2804, Maren Jensdatter, enke, 85, hos husfæster Niels Pedersen, i Staurby. Husmand hans Pedersen
1874, 1605, 2205, Ane Knudsdatter, 61, i Vejlby. Husmand Knud Pedersen
1874, 3005, 0606, Karen Christensdatter, 82, i Brogaard. Aftægtsgaardmand Peder Olsen
1874, 1406, 1906, Christiane Stephansdatter, 69, i Aulby. Husfæster Hans Hansen
1874, 1806, 2106, Ane Cathrine Schmidt, 12 dage, datter af locomotivpudser Carl Schmidt, Strib Mark
1874, 2206, 2906, Kirsten Olesen, 7, datter af gaardfæster Ole Olesen, af Karensminde paa Staurby Mark
1874, 0207, 0807, Mette Marie Thomsen f. Olsen,32, Strib. Bager C. Thomsen
1874, 2708, 0209, Sørine Christine Sørensen, 6, datter af husmand Anders Sørensen, Vejlby Mark
1874, 1909, 2509, Ane Johanne Jørgensen, 6 maaneder, datter af husmand Anders Jørgensen, Vejlby Mark
1874, 0311, 1011, Jørgine Hansine Schmidt, 2, datter af indsidder Hans Jørgen Madsen Schmidt, Røjle
1874, 2211, 2511, Udøbt pige, 6 timer, datter af stationsforvalter Hansen, Strib
1875, 1701, 2301, Gjertrud Marie Andersen, 14, datter af sømand Anders Hansen Jørgensen, Røjle Mark
1875, 1402, 2002, Ane Andersdatter, enke, 80, i Røjle. Husmand Niels Madsen
1875, 2302, 0303, Karen Clausdatter, enke, 65, af Kustrup Mark. Gaardmand Jørgen Hansen
1875, 2603, 3103, Elisebeth Jørgensdatter, 63, paa Fælleshaab. Fattiglem Peder Andersen Tøninge
1875, 2803, 0604, Maren Andersen, 71, i Vejlby. Aftægtsgaardmand Anders Hansen
1875, 3003, 0704, Karen Nielsdatter, 58, Vejlby Mark. Husmand Lars Andersen
1875, 0204, 1004, Ane Larsdatter, 75, Kushøj. Aftægtsgaardmand Jeppe Andersen
1875, 1304, 1904, Ane Marie Hansdatter, enke, 70, i Vejlby. Husmand Anders Madsen
1875, 2904, 0705, Ane Nielsdatter, 76, i Kustrup. Husmand Rs. Petersen
1875, 0605, 1305, Ane Magrethe Hansen, 36, Vejlby Mark. Husmand Niels Pedersen
1875, 1005, 1505, Karen Hansdatter, 77, Vejlby Fied. Husmand Peder Jensen
1875, 1405, 2005, Johanne Johansdatter, 72, Røjle Mark. Aftægtshusmand Peder Hansen
1875, 2406, 2806, Anine Caroline Marie Andersen, 5 maaneder, datter af portør Niels Andersen, Strib
1875, 0107, 0507, Ane Andersdatter, 54, Røjle. Husmand og bødker Jacob Andreas Jensen
1875, 2511, 0212, Ane Marie Nielsdatter, enke, 76, i Aulby. Husfæster Hans Jacobsen
1875, 1012, 1512, Mette Margrethe Knudsen, 42, Røjle. Husmand og slagter Hans Pedersen
1875, 2712, 03011876, Kirsten Jensdatter, 78, Vejlby Skov
1876, 1501, 2201, Karen Marie Jeppesen, ugift, 33, hos stedfaderen Bemlia Pedersen, af Vejlby Skov. Datter af husmand Jeppe Jørgen Marcussen, Vejlby Skov
1876, 3101, 0702, Abelone Rasmussen, 49, Staurby. Gaardfæster Hans Andersen
1876, 0102, 0802, Kirsten Jespersdatter, enke, 65, Røjle Mark. Husmand Stephen Knudsen
1876, 0502, 1102, Caroline Albertine Henriette Schumacher, ugift, 71. Datter af cancillieraad og herredsfoged Schumacher
1876, 1303, 2103, Karen Nielsen, enke, 83, i Kustrup. Drejer og husmand Niels Plov
1876, 0604, 1004, Mette Marie Jørgensen, 12, hos husmand H. Hansen i Aulby. Datter af husmand Anders Jørgensen, i Hønnerup
1876, 1204, 1904, Ane Marie Rasmussen, 8 maaneder, datter af ugift fruentimmer Maren Rasmussen, i Røjle Mose
1876, 2104, 2704, Kirstine Hansdatter, Billeshave Skov. Aftægtshusmand H. Andersen
1876, 2804, 0205, Oline Hansine Vilhelmine Sørensen Moesgaard, 6 uger, datter af portør Ole Sørensen Moesgaard, Strib
1876, 1005, 1605, Ane Kirstine Hansen, 4½, datter af afdøde husmand Niels Hansen, Røjle Mose
1876, 1805, 2405, Marie Johansdatter, 66, Vejlby Skov. Husmand Johan Peter Larsen
1876, 2005, 2605, Johanne Amalie Christensen, ugift, 49, bopæl i Vejlby
1876, 0206, 0706, Mette Marie Moesgaard f. Rasmussen, 37, paa Strib. Matros Moesgaard
1876, 0110, 0610, Ane Marie Larsen, 42, Cathrineberg Mark. Husmand Lars Sørensen
1876, 2210, 2710, Johanne Christensen, 5 maaneder, datter af sømand Jørgen Christensen, Strib
1876, 0211, 0911, Maren Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 77, Wejlby Skov. Husmand Lars Larsen
1876, 3110, 0811, Ane Kirstine Andersen, 57. Datter af gaardfæster Anders Nielsen i Staurby. Gaardmand Peder Pedersen af Fovlet Mark i Jylland ved Kolding
1876, 1611, 2511, Sophie Magdalene Pedersdatter, 70, i Boesbanke. Aftægtsgaardmand Peder Hansen
1876, 1711, 2511, Ane Marie Davidsdatter, 79, af Staurby Mark. Aftægtshusmand Peder Hansen
1876, 2112, 2812, Karen Hansdatter, enke, 91, paa Fælleshaab Fattiggaard. Fisker Niels Jensen
1876, 2312, 3012, Abelone Bertelsen, 9 maaneder, datter af husmand Peder Bertelsen, Røjle Mark
1877, 2502, 0103, Jørgine Marie Jørgensen, 4 dage, datter af fisker Anders Jørgensen, Staurby Skov
1877, 0903, 1603, Hansine Kirstine Marie Pedersen, 12, datter af gaardmand Mads Pedersen, i Pognhøj i Ljunge Sogn i Sjælland
1877, 1203, 1903, Mette Kirstine Larsen, enke, 74, i Taarup. Husmand Søren Andersen
1877, 1303, 1803, Ane Christine Christensen, 8 maaneder, datter af murer Rs. Christensen, Leerbjerghus
1877, 1303, 2003, Kirstine Christensdatter, 71, Røjle Mark. Aftægtshusmand Hans Nielsen
1877, 2903, 0604, Maren Jensdatter, enke, 78, Vejlby Skov. Husfæster Peder Andersen
1877, 3103, 0604, Ane Larsen, 21, Staurby. Datter af gaardfæster Lars Nielsen sammesteds
1877, 0104, 0904, Karen Marie Nielsdatter, 68, Wejlby Mark. Husmand Jacob Andersen
1877, 0704, 1304, Ane Hansdatter, enke, 79, Wejlby Mark. Aftægtsgaardmand Bendix Nielsen
1877, 1204, 1804, Abelone Madsdatter, enke, 63, Aulby Mark. Gaardfæster Rasmus Hansen
1877, 1504, 2104, Kirsten Larsen, 24, Røjle. Indsidder Hans Christian Christensen
1877, 1105, 1805, Mette Kirstine Hansen, 41, af Røjle. Husmand Peder Jørgensen
1877, 0306, 0806, Marie Sophie Caroline Hansen, 33, paa Strib. Bager Sørensen
1877, 0507, 0907, Ane Kirstine Jespersen, enke, 64, Staurby Skov. Skovfoged Jørg Jørgensen
1877, 0607, 1007, Maren Jensdatter, 69, i Staurby. Husfæster Hans Pedersen
1877, 0807, 1307, Berntine Magrethe Christensen Tydsk, 1, datter af fisker Hercules Tydsk, Røjle Mose
1877, 1507, 1907, Udøbt pige, døde strax, datter af husmand Jens Jørgen Hansen, af Røjle Mose
1877, 1209, 1709, Maren Larsdatter, enke, 78, af Fælleshaab. Væver Johan Schmidt
1877, 1909, 2609, Laura Sophie Frederikke Fønss f. Schumacher, 64, Wejlby. Sognepræst og provst Fønss
1877, 2611, 3011, Dødfødt pige, datter af husmand Søren Nielsen Clausen, Vejlby
1878, 0401, 1101, Ane Kirstine Jørgensen, 78, Kustrup. Aftægtshusmand Christen Jensen
1878, 1601, 2301, Ane Margrethe Christoffersdatter, 50, i Staurby. Aftægtshusmand Niels Steffensen
1878, 2501, 0102, Ane Christoffersdatter, enke, 85, aftægts hos pumper H. Pedersen, paa Strib. Fattiglem Niels Andersen
1878, 2501, 0202, Ingeborg Mikkelsen, 68, Kustrup Mark. Aftægtshusmand Mads Knudsen
1878, 1703, 2303, Mette Marie Nielsdatter, enke, 80, Staurby Skov. Husfæster Thomas Hansen
1878, 1905, 2505, Karen Nielsen, ugift, 20, i Staurby. Datter af gaardmand Niels Olsen sammesteds
1878, 2406, 2806, Elisabeth Rasmine Pedersen, 3½, datter af husmand og slagter N. Chr. Pedersen, Vejlby Skov
1878, 0107, 0607, Karen Marie Pedersen, 73, Røjle Mark. Gaardmand Rasmus Andersen
1878, 0307, 0807, Ane Poulsen, 16, datter af husfæster Hans Poulsen, i Staurby
1878, 0411, 1111, Karen Mortensdatter, enke, 93, Vejlby Skov. Husmand Bertel Andersen
1878, 2911, 0612, Karen Christensdatter, enke, 83, Strib. Arbejdsmand Jens Chr. Brødbek
1879, 1501, 2101, Caja Johanne Augusta Schumacher, 68. Datter af canceliraad og herredsfoged Schumacher
1879, 2602, 0603, Karen Jørgensen, enke, 78, Nyskov. Gaardmand Hans Andersen
1879, 2503, 0104, Karen Nielsdatter, enke og aftægtskone, 79, Røjle Mark. Gaardmand Peder Jensen
1879, 2803, 0404, Barbara Pedersen, enke, 86, Røjle Mose. Aftægts… Knud Madsen
1879, 3103, 0504, Karen Marie Rasmussen, enke, 79, Staurby. Husfæster Jørgen Hansen
1879, 3103, 0504, Ane Cathrine Hansine Andersen, 7, datter af indsidder Jørgen Andersen, Røjle
1879, 1404, 2104, Mette Kirstine Jespersen, enke, 67, Vejlby Skov. Husmand Peder Larsen
1879, 1904, 2504, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Rasmussen, Kustrup Mark
1879, 1005, 1505, Sophie Kirstine Hansen, 9, datter af husmand Jørgen Hansen, Vinderhøj
1879, 1105, 1705, Jørgine Andersen, 4½, datter af indsidder Jørgen Andersen, Røjle
1879, 1405, 2005, Karen Andersen, 28, Staurby. Gaardfæster og sognefoged Peder Rasmussen
1879, 1705, 2205, Karen Dorthea Larsen, 5 maaneder, datter af husmand Lars Larsen, Røjle Mark
1879, 1805, 2305, Ane Marie Hansen, 7, datter af gaardmand Jørgen Hansen, i Røjle
1879, 0907, 1407, Johanne Rasmussen, 60, i Røjle. Husmand Peder Larsen
1879, 2107, 2607, Ane Jensine Magrethe Jensen, 5 uger, datter af ugift fruentimmer Caroline Hansen, af Kasmose
1879, 2308, 2808, Karen Rasmussen, 4 maaneder, datter af gaardfæster og sognefoged P. Rasmussen, Staurby
1879, 2708, 0209, Marie Hansdatter, 62, Klintel. Aftægtsgaardmand Chr. Olsen
1879, 3008, 0509, Sidsel Kirstine Andersen, 12, datter af overportør Anders Christensen, Strib
1879, 1409, 1909, Karen Marie Jensine Jørgensen, 12, datter af husmand Jørg Jørgensen, Røjle Skov
1879, 1810, 2410, Kirsten Olsen, 25, Staurby. Datter af gaardfæster Jørgen Olsen
1879, 2610, 3010, Marie Kirstine Larsen, 4, datter af husmand Lars Larsen, Røjle Mark
1879, 2810, 0111, Anne Kirstine Hansen, 5, datter af husmand Jørg Hansen, Vinderhøj
1879, 0311, 0811, Karen Marie Nielsen, 7 maaneder, datter af fisker Niels Rasmussen, Vejlby Mark
1879, 1112, 1712, Karen Hansdatter, 81, Steensgaard. Gaardfæster Mads Jørgensen
1880, 0601, 1401, Ane Magrethe Rasmusdatter, 60, Vejlby Mark. Husmand Anders Sørensen
1880, 1002, 1602, Cathrine Marie Rasmusdatter, enke, 80, Kustrup. Aftægtshusmand Niels Hansen
1880, 2203, 2703, Karen Dorthea Nielsine Hansen, 2, datter af gaardmand Hans Hansen, i Røjle
1880, 1804, 2404, Ane Marie Rasmusdatter, 74, Staurby. Husmand Rasmus Jørgensen
1880, 2704, 0305, Ane Marie Hansdatter, 66, Vejlby Carlskov. Husmand Rasmus Nielsen
1880, 1405, 2105, Maren Pedersdatter, enke, 63, i Strib. Fisker Hans Andreasen
1880, 2006, 2606, Marie Kirstine Jensdatter, enke, 88, Staurby. Smed Jens Christensen
1880, 2406, 2806, Cathrine Olsen, 4, datter af ugift fruentimmer Mini Olsen, af Ejby, hos jernbanearbejder Niels Bendixen, Strib
1880, 0807, 1407, Ane Kirstine Sørensen, 15, datter af fisker Hans Sørensen, Strib
1880, 0609, 1009, Nielsine Jørgine Nielsen, 2, datter af fattiglem N. Jørg Nielsen, Fælleshaab
1880, 3009, 0410, Ane Margrethe Pedersdatter, 55, Aulby. Husmand Jens Hansen
1880, 0712, 1412, Kirsten Andersdatter, enke, 80, Vejlby Mark. Husmand Søren Hansen
1880, 2212, 3012, Kristine Madsen, 3, datter af indsidder Jørgen Madsen, Staurby
1881, 0501, 1201, Mette Marie Corfitsdatter, 75, Staurby Mark. Skovfoged H. Larsen
1881, 0601, 1301, Ane Marie Jørgensen, 34, Røjle Mark. Skrædder Jeppe Hansen
1881, 0901, 1401, Nielsine Marie Andersen, 1 dag, datter af ugift Ane Andersen, Røjle Mark
1881, 0202, 0902, Johanne Magrethe Pedersen, enke, 66, Vejlby Mark. Husmand Jørgen Madsen
1881, 2403, 2803, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Hansen, Røjle
1881, 1404, 2204, Magrethe Elisabeth Nielsdatter, enke, 71, Røjle Skov. Husmand Svend Rasmussen
1881, 2504, 3004, Ane Kirstine Olesen, 53, Vejlby Mark. Tjenestekarl Jesper Nielsen
1881, 0705, 1405, Maren Jensen, 40, Røjle Skov. Husmand Hans Steffensen
1881, 0606, 1206, Karen Magrethe Hansen, 3 uger, datter af husmand mads Hansen, Vejlby Fid
1881, 2306, 3006, Karen Nielsdatter, enke, 75, Billeshave Skov. Husmand Niels Rasmussen
1881, 2307, 2807, Maren Rasmusdatter, 86, Aulby. Aftægtshusmand Hans Thomsen
1881, 1208, 1508, Maren Hansmine Caroline Sophie Nielsen, 8 maaneder, datter af indsidder Peder Nielsen, af Føns. I pleje hos pudser Petersen, Strib
1881, 2208, 2708, Johanne Cathrine Jensdatter, enke, 74, hos sin søn husmand Jørgen Jensen, Gydde…huset. Husmand Jens Rasmussen af Indslev Sogn
1881, 1211, 1811, Kirsten Jørgensdatter, 65, Røjle. Hjulmand P. Jacobsen
1881, 0412, 0912, Ane Cathrine Elisabeth Christensen, 6 maaneder, datter af husmand og væver Hans Jørg Christensen, Kustrup
1882, 0102, 0702, Karen Larsen, 47, Dybkjær. Gaardmand Lars Rasmussen
1882, 0703, 1103, Maren Hansen, ugift fattiglem, 42, paa Fælleshaab
1882, 0804, 1304, Ane Cathrine Pedersdatter, enke, 88, af Leerbjerggaard. Aftægtsgaardmand P. Jørgensen
1882, 1804, 2304, Rasmine Bertelsen, 12 dage, datter af husmand Peder Bertelsen, Røjle Mark
1882, 2904, 0605, Ane Kirstine Frandssen, 63, Lundsbjerg. Gaardmand Jørg. Jørgensen
1882, 0705, 1305, Ane Christophersdatter, enke, 65, Munkgaard. Gaardmand Hans Andersen
1882, 1306, 1906, Ane Kirstine Hansdatter, 64, Vejlby Mark. Husmand Jens Hansen
1882, 1806, 2206, Dødfødt pige, datter af husmand Christen Jensen, i Vejlby
1882, 2306, 2806, Hansine Dorthea Marie Madsen, 11 maaneder, datter af husmand Vilhelm Madsen, Røjle Mark
1882, 2606, 3006, Ane Nielsen, 35, Vejlby. Husmand Mads Pedersen
1882, 1607, 2107, Karen Sørensen, 39, Staurby Mark. Gaardmand Søren Hansen
1882, 2207, 2607, Ane Cathrine Gerhardsdatter, 56, i Røjle. Husmand Jens Andersen
1882, 1208, 1708, Ane Marie Mortensdatter, enke, 77, i Dybkjær. Gaardmand Lars Larsen
1882, 2908, 0409, Johanne Olsen, 22, i Harendrup. Gaardmand Peder Ole Pedersen
1882, 1409, 2009, Ane Magrethe Nielsen, 55, Staurby Skov. Skovfoged hans Larsen
1882, 0110, 0510, Dødfødt pige, datter af indsidder Hans Chr. Hansen, Vejlby Mark
1882, 1310, 2010, Lovise Vilhelmine Gündel, enke, 68, Røjle Skov. Gaardmand Hans Rasmussen
1882, 3110, 0711, Mette Larsdatter, 79, Aulby. Aftægtshusmand Hans Hansen
1882, 2111, 2411, Karen Marie Rasmusdatter, 64, i Vejlby. Indsidder Peder Hansen
1882, 2211, 2911, Ane Marie Pedersdatter, 56, Røjle Skov. Husmand Anders Chr. Hansen
1882, 2511, 0112, Birthe Kirstine Andersdatter, enke, 88, i Kustrup. Aftægtshusmand Anders Hansen
1882, 2712, 03011883, Ane Magrethe Jørgensen, 13, datter af gaardmand Bendix Jørgensen, Staurby Mark
1883, 0102, 0902, Birthe Andersdatter, enke, 75, Aulby Mark. Gaardfæster Jens Madsen
1883, 0203, 1003, Rasmine Knudsen, 42, Kustrup Mark. Gaardmand Niels Larsen
1883, 0803, 1603, Kirsten Jensen, 52, Vejlby Mark. Husmand Rasmus Nielsen
1883, 1303, 1803, Emma Hansine Møller, 2 uger, datter af husmand Herluf Thøgersen Møller, Kustrup Mark
1883, 2703, 3103, Benedicte Lovise Linstov, 3, datter af jernbaneassistent Linstov, Strib
1883, 3003, 0504, Ane Bendixdatter, enke, 65, af Tøjle. Husmand Lars Jensen
1883, 0204, 07043 Rasmine Nicoline Hansen, 24, Røjle. Datter af møller Carl Hansen
1883, 3004, 0505, Hansine Jacobine Johanne Andersen, 10 maaneder, datter af Marie Dorthea Pedersen, hos fisker Hans Pedersen, af Røjle Mose
1883, 2705, 0206, Karen Marie Jørgensdatter, enke, 82, Kustrup Mark. Husmand Jørgen Olsen
1883, 0606, 1106, Maren Hansdatter, enke, 76, Strib. Fisker Rasmus Jensen
1883, 0906, 1506, Kirsten Sørensdatter, enke, 74, Vejlby. Indsidder Jesper Hansen
1883, 0109, 0709, Maren Kirstine Pedersen, 11, datter af husmand Jesper Pedersen, Vejlby Skov
1883, 0309, 1009, Karen Kirstine Larsen, 33, Vejlby Mark. Husmand Niels Pedersen
1883, 1610, 2010, Marie Nielsine Christensen,7, datter af husmand og bødker Frederik Christensen, Kustrup
1883, 0711, 1311, Christine Frederikke Elise Cronberg, 3½, datter af husmand og væver Cronberg, Vejlby
1883, 1011, 1611, Christiane Magrethe Olsen, 7 maaneder, datter af indsidder Peder Olsen, i Staurby
1883, 0511, 1211, Karen Marie Rasmussen, 16, i Vejlby, datter af afdøde gaardmand Rs. Rasmussen, i Ore
1883, 0212, 0812, Karenmine Elisabeth Svendsen, ½, datter af husmand og snedker Hans Svendsen, Røjle Mark
1883, 1412, 2112, Ane Bertelsdatter, 78, Røjle Taarup. Gaardmand Hans Hansen
1884, 0101, 0501, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Hansen, i Røjle
1884, 0802, 1402, Mette Kirstine Madsen, 4, datter af smed Mads Nielsen, i Vejlby
1884, 1102, 1802, Cathrine Nielsen, 15 datter af husmand Niels Hansen, Vejlby
1884, 1502, 2202, Ane Marie Jørgensdatter, 78, Røjle Mose. Husfæster Mads Hansen
1884, 0703, 1103, Ane Marie Christensdatter, 56, i Vejlby. Husmand Lars Larsen
1884, 2303, 2703, Maren Pedersen, 61, Vejlby. Husmand Jens Jacobsen
1884, 0304, 0904, Maren Sørensdatter, enke, 72, Vejlby. Husmand Lars Christiansen
1884, 2104, 2604, Sara Pedersen, 43, Staurby. Husfæster Jens Frederik Vendel
1884, 2004, 2804, Karen Pedersen, ugift, af Røjle. Datter af gaardmand Peder Hansen
1884, 0205, 0805, Kirsten Nielsdatter, enke, 80, af Vejlby. Husmand Hans Nielsen
1884, 3105, 0506, Ane Kirstine Rasmusdatter, enke, 82, Strib. Husfæster Ole Jensen
1884, 0508, 1108, Maren Frederikke Nielsen, 34, paa Vejlby Mark. Husmand Mads Jørgensen
1884, 1910, 2510, Bine Jensine Hansen, 21, Staurby. Datter af gaardfæster Peder Hansen
1884, 1411, 2011, Ane Nielsdatter, enke, 78, Vejlby. Husfæster Jørgen Jepsen
1884, 1212, 1812, Birthe Magrethe Nielsdatter, 77, Bøgel. Gaardmand Hans Nielsen
1885, 0801, 1501, Ane Kirstine Hansdatter, enke og aftægtskone, 75, Vejlby Mark. Husmand Niels Jensen
1885, 0102, 0902, Maren Jørgensdatter, enke, 88, Røjle. Aftægtsgaardmand Jørgen Hansen
1885, 1802, 2502, Johanne Magrethe Jørgensen, 7, datter af husmand Mads Jørgensen, Vejlby Mark
1885, 2002 ,2602, Ellen Kirstine Rasmussen, enke, 38, Røjle Skov. Husmand Jens Nielsen Larsen
1885, 2602, 0403, Lovise Frederikke Andersen, enke, 68, ophold hos husmand P. Jørgensen, Vejlby Mark. Skomager Jorg Olf Ploug af Vindebøll, Jonterup Sogn
1885, 2802, 0603, Karen Nielsdatter, enke, 88, Staurby paa Fælleshaab. Husmand Niels Madsen
1885, 1103, 1603, Mine Sørensen, fattiglem, 56, Fælleshaab. Sømand Anders Hansen Jørgensen
1885, 1104, 1804, Bodil Marie Hansen, 51, i Røjle. Husmand Ejler Hansen
1885, 1904, 2504, Karen Christiansen, ugift, 50.Datter af husmand Christian Sophus …
1885, 2004, 2304, Maren Jørgensen, 10, datter af gaardmand P. Jørgensen, Billeshave Mark
1885, 0705, 1505, Karen Nielsdatter, enke, 91, Røjle Mark. Husmand Lars Larsen
1885, 0607, 1107, Petra Olesen, 11, datter af gaardfæster Ole Olesen Karensminde, Staurby Mark
1885, 2209, 2809, Kirsten Andersdatter, 59, Røjle. Husmand Anders Nielsen
1885, 2110, 2710, Karen Pedersdatter, 62, Røjle. Møller Carl Hansen
1885, 3012, 06011886, Karen Nielsen, 2, datter af gaardmand Søren Nielsen, Englyst
1885, 2512 ,02011886, Gertrud Larsen, enke, 68, paa Strib. Arbejdsmand Lars Pedersen, Middelfart
1886, 0801, 1401, Ane Cathrine Hansen,48, Kustrup. Væver Hans Jørgen Christensen
1886, 1102, 1802, Marie Olesdatter, enke, 97, Aulby. Husmand Søren Nielsen
1886, 1302, 1902, Ane Cathrine Sørensen, 38, Røjle Mark. Husmand og snedker Hans Svendsen
1886, 1402, 2002, Petronelle Hansine Pedersen, 43, Røjle Mose. Husmand Niels Rasmussen
1886, 1603, 2203, Karen Marie Düpont, 5 maaneder, datter af gaardmand Jacob Düpont, Røjle
1886, 0404, 1204, Ane Hansen, 55, Røjle Skov. Husmand Peder Jørgensen
1886, 0305, 1005, Inger Kirstine Pedersen, 55, Skovgaard. Gaardmand Mikkel Jeppesen
1886, 0805, 1405, Maren Frantsdatter, 64, Kustrup. Aftægtsmand Jens Olsen
1886, 1105, 1505, Johanne Pedersdatter, aftægtsenke, 82, Bøgelund Mark. Peder Hansen
1886, 0106, 0706, Abelone Bendixdatter, enke, 62, paa Margaard, Vejlby Mark. Gaardmand Anders Olsen
1886, 1307, 1707, Abelone Marie Kirstine Schjødt, 8½, datter af afdøde husmand Hans Thomas Christophersen Schjødt, i Røjle
1886, 3007, 0307, Dødfødt pige, datter af ugift Laurine Marie Sørensen, Aulby Mark
1886, 1908, 2608, Oline Pedersen (tvilling), 3 timer, datter af gaardmand Søren Pedersen, Røjle
1886, 2108, 2508, Ane Sophie Hansen, ugift og tjente hos gaardmand H. Hansen, Billeshave Skov, 19, i hjemmet hos husmand Jacob Hansen
1886, 2308, 2608, Johanne Pedersen (tvilling), 4 dage, datter af gaardmand Søren Pedersen, Røjle
1886, 2808, 0209, Karen Larsen,46, Røjle Mark. Husmand Peder Bertelsen
1886, 0209, 0809, Maren Sørensen, ugift, 20, Vejlby. Datter af afdøde husmand Lars Sørensen
1886, 1609, 2009, Martha Frederikke Madsen, 2½, datter af smed Mads Nielsen, i Vejlby
1886, 0910, 1510, Maren Jensdatter,70, Vejlby Fed. Husmand Hans Johansen
1886, 2910, 0611, Ane Nielsen, 18, datter af afdøde husmand Niels Christian Larsen, Røjle Mose
1886, 1111, 1511, Udøbt pige, datter af ubekjendt moder
1886, 2312, 3012, Karen Jørgensen, 65, Staurby Mark. Gaardfæster Søren Hansen
1887, 2401, 2901, Mette Kirstine Nielsen, 57, boende i Munkkgaard Mark. Datter af husmand Niels Madsen i Staurby
1887, 2901, 0402, Hansine Hansen, huusholderske, 60, hos boelsmand Jørg. Hansen, Røjle Mark
1887, 2002, 2802, Ane Kirstine Hansen, aftægtsenke, 75, hos husmand Jørgen Hansen, Kustrup
1887, 1303, 1903, Birthe Marie Johansen, 43, i Kustrup. Husmand og bødker Frederik Ludv. Christensen
1887, 1104, 1804, Petrine Jensen, ugift tjenestepige i Viby Mølle, 24, paa Kustrup Mark
1887, 0705, 1405, Andrea Marie Larsen, 10 maaneder, datter af husmand Lars Larsen, Røjle Mark
1887, 2907, 0208, Hansine Jensen, 1½, datter af ugift Birthe Marie Jensen, Kustrup Mark
1887, 0309, 1009, Maren Larsdatter, gift, 60, Røjle Mark. Aftægtsgaardmand Jørg. Rasmussen
1887, 1209, 1609, Karen Poulsdatter, ugift, 70, hos broderen i Staurby
1887, 2309, 2909, Ane Magrethe Hansen, 61, i Vejlby. Aftægtshusmand Jens Pedersen
1887, 2309, 3009, Karen Kirstine Jørgine Hansen, ugift sypige, 25, Kustrup. Datter af gaardmand Jeppe Hansen
1887, 0311, 0911, Ane Kirstine Jørgensen, ugift, 29, Vejlby Mark. Husmand Jg. Rasmussen
1887, 1311, 1911, Magrethe Jensdatter, enke, 82, Vejlby. Husmand Peder Madsen
1887, 1911, 2811, Ane Marie Rasmussen, 42, Kushøj. Gaardmand Bertel Jg. Pedersen
1887, 2011, 2611, Cathrine Marie Jensen, 50, Røjle. Sadelmager Frederik Chr. Bever
1887, 3112, 06011888, Ane Hansdatter, 83, Røjle Mose. Fattiglem Lars Chr. Volf
1888, 1301, 1901, Ane Abelone Johanne Christensen, enke, 71, Røjle. Gaardmand Rasmus Pedersen
1888, 1501, 2301, Maren Jensdatter, enke, 85, Stribs Mark. Husfæster Anders Andersen
1888, 1901, 2601, Karen Andersdatter, enke, 75, Kustrup Mark. Boelsmand Klaus Frederiksen
1888, 0102, 0802, Karen Marie Pedersen, ugift, 27, Strib. Datter af pudser Pedersen
1888, 1102, 1702, Ane Cathrine Nielsdatter, enke, 65, Røjle Mose. Husmand Hans Jg. Hansen
1888, 2602, 0303, Anne Kirstine Jensdatter, 77, Vejlby Skov. Tømrer Ole Jørgensen
1888, 2703, 0304, Birthe Marie Jensen, ugift, 30, Kustrup Mark. Datter af indsidder Jens Hansen
1888, 0404, 1204, Ane Jensdatter, ugift fattiglem, 67, hos husmand Jg. Jørgensen, Vejlby Skov
1888, 1404, 1604, Dødfødt pige, datter af husmand og skrædder Jørgen Nielsen, Vejlby
1888, 1704, 2404, Cathrine Madsen, ugift, 28, Vejlby. Datter af husmand Mads Clausen
1888, 2404, 2804, Maren Hansdatter, 71, Vejlby. Husmand Mads Clausen
1888, 1205, 1805, Ingeborg Kirstine Larsen, 34, Strib. Portør Niels Andersen
1888, 1305, 1905, Ane Rasmusdatter, enke, 74, i Aulby. Gaardfæster Niels Hansen
1888, 1505, 2205, Mette Kirstine Hansdatter, enke og fattiglem, 96, paa Fælleshaab. Husmand Lars Hansen, Røjle Mark
1888, 2105, 2805, Abelone Jensdatter, 78, Røjle Mark. Aftægtsgaardmand Lars Nielsen
1888, 2906, 0407, Jacobine Jeppesdatter, enke, 94, i Staurby. Gaardfæster Hans Pedersen
1888, 1507, 2007, Ane Marie Pedersen, 59, i Staurby. Husfæster Peder Eriksen
1888, 1208, 1808, Karen Johanne Pedersdatter, 70, i Staurby. Husfæster Peder Jørgensen
1888, 0710, 1410, Mariane Rasmussen, 41, Røjle. Murer Mads Jacobsen
1888, 2310, 3010, Kirsten Sørensdatter, 72, Røjle Skov. Aftægtsmand Niels Bertelsen
1889, 0402, 1102, Maren Kirstine Larsen, 22, i Vejlby. Datter af husmand Lars Larsen
1889, 2502, 0403, Abelone Kirstine Juliane Larsen, 14, datter af møllebygger Anders Larsen, i Vejlby
1889, 2703, 0304, Mette Cathrine Hansdatter, enke, 79, Emtekjær, Tanderup Sogn. Væver Peder Hansen
1889, 1204, 1704, Bendine Magrethe Marie Jensine Sørensen, 6, datter af Søren Andersens enke, i Røjle Taarup
1889, 1504, 2204, Mette Cathrine Jeppesen, 58, Vejlby Mark. Husmand og væver Rasmus Hansen
1889, 0105, 0805, Maren Hansdatter, 67, Vejlby Mark. Husmand Morten Bertelsen
1889, 0905, 1505, Maren Olsen, 52, Vejlby Carlskov. Husmand Jens Nielsen
1889, 2705, 0106, Magrethe Andersen, 61, Staurby. Gaardfæster Niels Olsen
1889, 0107, 0607, Jensine Pedersen, 2, datter af ugift Laurine Hansine Larsen
1889, 1207, 1707, Ane Cathrine Svendsen, enke, 92, Aulby. Husmand Hans Jørgensen
1889, 2207, 2607, Agnes Thomsen, 10 maaneder, datter af gaardmand Thomas Jensen, Kustrup
1889, 3007, 0308, Ane Margrethe Nielsdatter, enke, 84, Leerbjerghuus, Vejlby Mark. Husmand Christen Nielsen
1889, 0108, 0408, Maren Rasmussen, 40, Røjle Mose. Husmand Hans Peter Udjen
1889, 0810, 1510, Kirsten Larsdatter, ugift indsidderske, 69, paa Vejlby Mark
1889, 1210, 1810, Lovise Johanne Rasmussen, 6 maaneder, datter af husmand Rasmus Rasmussen, Kustrup
1889, 1710, 2210, Jensine Rasmussen, 1, datter af gaardfæster Peder Rasmussen, Aulby Mark
1889, 1810, 2310, Maren Nielsen, 37, Aulby. Datter af afdøde gaardmand Niels Hansen
1889, 2610, 0211, Maren Nielsdatter, enke, 82, tilhuse hos sønnen gaardmand Niels Andersen, Vejlby. Boelsmand Anders Hansen
1889, 2610, 0111, Anna Abelone Marie Jensen, 1½, datter af husmand Peder Jensen, Røjle Mark
1889, 1212, -, Ane Nielsen, almisselem, 60, paa Fælleshaab. Af Causlunde Sogn
1889, 2312, 2712, Emmy Jørgensen, 8 uger, datter af gaardmand Peder Frandsen Jørgensen, Lundsbjerggaard
1889, 2412, 3012, Ane Rasmusdatter, enke, 72, Vejlby Fied. Husmand Hans Rasmussen
1889, 2512, 02011890, Johanne Pedersdatter, 69, Staurby Skov. Husmand Peder Hansen
1890, 0301, 0901, Ane Kirstine Jørgensen, 55, Røjle. Gaardmand Mikkel Jørgensen
1890, 1103, 1803, Ane Sophie Frederikke Sørensen, 18, datter af husfæster Lars Sørensen, Røjle Mark
1890, 1503, 2203, Ane Magrethe Hansdatter, 75, Røjle Mark. Aftægtshusmand Hans Jensen
1890, 2403, 2903, Anine Kirstine Rasmussen, 36, i Kustrup. Husmand og kreaturhandler Rasmus Rasmussen
1890, 2403, 0104, Ane Jensen, 51, Billeshave Skov. Husmand Rasmus Mathiesen
1890, 2503, 3103, Augusta Jørgine Madsen, 8 maaneder, datter af møller Niels Stf. Madsen, Kustrup Mølle
1890, 2204, 2604, Ane Kirstine Lorentsen, 3 maaneder, datter af husmand og smed Hans Jørgen Lorentsen, i Røjle
1890, 2504, 0305, Ane Magrethe Larsen, 25, Vejlby Skov. Steddatter af husmand Peder Jørgensen
1890, 3105, 0606, Karen Amalie Andersen, 8 uger, datter af gaardmand Hans Mikael Andersen, Røjle
1890, 0606, 1106, Ane Marie Jørgensen, 53, Røjle skov. Husmand Morten Larsen
1890, 2807, 0208, Magrethe Hansdatter, 69, i Røjle Skov. Murer Simon Rasmussen
1890, 3007, 0408, Jørgine Cathrine Hansen, 63 Aulby. Husfæster Julius Jespersen
1890, 2608, 3108, Cathinka Jensen, 19 dage, datter af husmand Niels Jensen, Røjle Skov
1890, 0109, 0809, Ane Poulsdatter, aftægtskone, 87, hos sønnen Anders Christiansen, Røjle Mose
1890, 2009, 2509, Ane Marie Jørgensen, 41 Guldbjerggaard, Staurby Mark. Gaardfæster Jørgen Sørensen
1890, 1910, 2410, Fanny Sophie Edele Basse Fønss, 1, datter af forpagter og kammerjunker Fønss, Billeshave
1890, 2610, 3010, Laurine Kristine Hansen, 10, Billeshave Skov. Plejedatter af gaardmand Peder Jørgensen
1891, 1701, 2301, Elisabeth Laurine Hansen, ugift, 48, Staurby. Datter af afdøde skomager Hans Larsen
1891, 2401, 3101, Maren Clausen, 42, Aulbygaard. Datter af gaardfæster Claus Hansen
1891, 0602, 1102, Ane Kirstine Larsen, 7, datter af gaardbestyrer Lars Larsen, i Staurby
1891, 1002, 1402, Mette Kirstine Larsen, 5, datter af gaardbestyrer Lars Larsen, i Staurby
1891, 0302, 1202, Dorthea Hansdatter, enke og aftægtskone, 82, Røjle Skov. Gaardmand Rasmus Rasmussens moder
1891, 1902, 2502, Maria Sophie Vilhelmine Nielsen, 7, datter af portør og husmand Peter Nielsen, Røjle Mose
1891, 2002, 2602, Anna Sørine Nicoline Madsen, 15, datter af Ane Sophie Madsen, af Røjle Taarup
1891, 2502, 0303, Karen Andersen, 45, Vejlby Skov. Husmand Jens Nielsen
1891, 0303, 0703, Karen Hansine Bertelsen, 25, Røjle Mark. Datter af husmand Peder Bertelsen
1891, 1903, 2403, Abelone Hansen, 8, datter af husmand og væver Rasmus Hansen, Røjle
1891, 0204, 0904, Jacobine Kristine Nielsen f. Madsen, enke og fattiglem, 81, paa Fælleshaab. Niels Nielsen af Baaring, Asperup Sogn
1891, 1304, 1804, Maren Knudsdatter, enke, 82, Vejlby. Husmand Rasmus Bendixen
1891, 0105, 0805, Kirsten Andrea Olsen, 13, datter af gaardfæster Ole Olsen, Karensminde, Staurby Mark
1891, 2105, 2605, Karen Larsdatter, enke, 78, Røjle Taarup. Husmand Ole Larsen
1891, 2705, 3005, Karen Marie Nielsen, 6, datter af husmand og skrædder Jørgen Nielsen, i Vejlby
1891, 2905, 0306, Karen Marie Larsen, ugift, 19, i Vejlby. Datter af møllebygger Anders Larsen
1891, 3005, 0506, Ane Magrethe Andersen, ugift,29, Røjle Mose. Datter af husmand Poul Andersen Brink
1891, 1006, 1306, Ane Dorthea Hansen, enke og aftægtskone, 76, hos sønnen Vilhelm Madsen, Røjle Mark
1891, 0107, 0707, Ane Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 75, hos sønnen Anders Jespersen, Høimose
1891, 2907, 0208, Karen Marie Svendsen, 1, datter af Hans Svendsen, paa Strib
1891, 2808, 0309, Else Cathrine Nielsdatter, 75, Røjle Skov. Husmand Christian Gottliebsen
1891, 0510, 1210, Maren Hansdatter, enke, 84, Vejlby Skov. Husmand Jørgen Hansen
1891, 1810, 2310, Maren Olesen, 62, Christiansdal. Gaardfæster Anders Pedersen
1891, 2410, 3110, Ane Marie Kirstine Emiliussen,3, datter af sømand Jens Christian Emiliussen, Vejlby Skov
1891, 2710, 0411, Abelone Olsen, 60, i Svenstrup, Causlunde Sogn. Aftægtsgaardmand Peder Hansen
1891, 0812, 1512, Ane Marie Nielsen, 43, Røjle Skov. Datter af gaardmand Niels Bertelsen
1891, 1612, 2312, Camilla Ulstrup f. Abel, enke, 60, i Aarhuus. Skibsbygmester Ulstrup
1891, 2212, 2812, Ane Hansdatter, enke, 88, Staurby. Husfæster Hans Larsen
1892, 0201, -, Johanne Dorthea Petersen f. Vollersen, 69, Kustrup. Snedker H. P. Petersen