Ærøskøbing, 1857-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1857-1891, Ærøskøbing sogn, Ærø herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1857, 0810, 1210, Jørgen Thomsen Bircholm, enkemand og skibstømmermand, 69
1857, 0512, 1112, Frederik Carl Thomsen, ugift, fattiglem og forhen handelskommis, 63
1857, 0612, 1212, Jørgen Frederik Andresen, gift brovægter, 64
1858, 2401, 2901, Rasmus Lauritsen, 1½ maaned, søn af handlende N. J. Lauritsen
1858, 1102, 1302, Dødfødt dreng, søn af skibstømmermand H. Ch. Rasmussen
1858, 1603, 2003, Otto Henriksen Errboe, ½, søn af skipper J. J. Errboe
1858, 2503, 3003, Niels Hansen Stockeby, enkemand og forhen baadfører, 61½
1858, 2403, 3003, Claus Jacob Jensen, ugift avlsbruger, 68 og 9 maaneder
1858, 3004, 0405, Isaac Riise, gift søfarende, 81
1858, 0306, 0806, Joseph Jensen Erreboe, gift skipper, 43½
1858, 1806, 2306, Martin Smidt, 4½ maaned, søn af baadfører Th. L. Smidt
1858, 3107, 0308, Johan Hansen, 1½, søn af muurmester P. Hansen
1858, 3010, 0411, Ole Christian Pedersen, gift skomager, 55. Født i Svendborg
1858, 1611, 2211, Johan Frederik Jensen, 7, søn af snedker Laurits Jensen
1858, 2511, 3011, Otto Ludvig Clausen, gift møller, 65½. Født i Sattrup
1858, 0612, 1112, Peter Gebert Hay, enkemand og forhen skipper, 82
1858, 2312, 2712, Philip August Christensen, ½, søn af tømmersvend Jacob Christensen
1859, 0101, 0601, Claus Nielsen Holm, gift brovægter, 47
1859, 2001, 2701, Hans Heinrich Paaren, gift kopist og entlediget, 64 og 3 maaneder. Født i Frederiksstad
1859, 2901, 0202, Lorentz Peiter Andersen Pedersen, gift og forhen sømand, 75½
1859, 1302, 1702, Dødfødt dreng, søn af skomager Bjørnsen
1859, 1402, 2102, Christian Ludvig Rasmussen, enkemand og apotheker, 75 og 9 maaneder. Født i Hersløv
1859, 1802, 2402, Albertus Mathæus Brandt, 1 3/4 maaned, søn af skipper R. L. Brandt
1859, 1703, 2203, Peder Lauritzen Smidt, gift skibstømrer, 70½. Gift 1815 under navnet Peder Hansen Pedersen samt ved børnenes daab
1859, 2403, 3003, Niels Michelsen Pedersen, gift skipper, 53 og 9 maaneder
1859, 2505, 3005, Philip Lauritzen, gift fattiglem, 72½
1859, 0206, 0606, Christopher Frederik Carslund, ugift fattiglem og idiot, 26 og 3 maaneder
1859, 2707, 0108, Christian Rising Svinding, gift malermester, 40½
1859, 0209, 0609, Albert Hansen Pedersen, ugift skrædermester, 38½
1859, 1109, 1409, Dødfødt dreng, søn af pige Elsebeth M. C. Hansen
1859, 2109, 2609, Hans Peder Lolle, enkemand og fattiglem, 90
1859, 0110, 0510, Martin Christensen Skamby, 10, søn af skibstømrer L. C. Skamby
1859, 1110, 1510, Laurits Peter Trost, 5 og 3 maaneder, søn af skipper Niels Peter Trost
1859, 1611, 2211, Niels Lauritzen Bøcker, enkemand og skipper, 78
1859, 1112, 1512, Anders Rasmussen Sørensen, 4 og 9 maaneder, søn af væver S. Sørensen
1859, 1812, 2212, Sophus Frederik Smidt, 3 ¾ maaned, søn af baadfører Th. L. Smidt
1859, 1912, 2412, Jens Madsen Berg, 5 og 3 maaneder, søn af bødker C. V. Berg
1859, 2512, 3012, Lauritz Pedersen Lauritzen Bødker, 46. Søn af afdøde skipper N. L. Bødker
1859, 3012, 05011860, Søren Gudme Birkholm, 3 og 3 maaneder, søn af skipper C. C. L. Birkholm
1860, 0301, 0701, Peter Jensen Valsø Pedersen, 3 og 10 maaneder, søn af styrmand L. Cl. Pedersen
1860, 1401, 2001, Peder Bogislaus Goldmann, 9½, søn af skipper Cl. Ph. Goldmann
1860, 2002, 2302, Niels Hansen Jensen, 1 og 8 maaneder, søn af skipper N. H. Jensen
1860, 0803, 1503, Niels Jørgensen Viborg, gift fisker, 33
1860, 0403, 1503, Mogens Jensen Brandt, gift og forhen sømand, 67
1860, 1903, -, Mads Jørgensen, gift fattiglem, 50, fra Søby
1860, 2004, 2704, Jobst Gottfried Röhling, landvæsenselev, 19
1860, 3004, 0505, Rasmus Nielsen, gift smed, 59. Født i Humble Sogn
1860, 1906, 2306, Carl Christopher Joakim Hylsebeck, 1 og 8 maaneder, søn af skomager H. J. Hylsebeck
1860, 1708, 2008, Dødfødt dreng, søn af skipper E. H. Stokkebye
1860, 0309, 0609, Hans Christian Kastrup (eller Castrup), gift fisker, 42
1860, 0809, 1209, Jens Lauritsen, gift fattiglem, 84. Født i Tranderup
1860, 1709, 2209, Joseph Steen, gift skipper, 69
1860, 0310, 0810, Georg Vilhelm Mortensen, enkemand og cand. phil. og fhv. skolelærer, 54 og 4 maaneder
1860, 1612, 2012, Daniel Bjørnsen, enkemand og skomagermester, 51
1860, 2312, 2812, Mathias Rabe Nielsen, enkemand, forhen sømand og fattig, 79
1860, 2612, 02011861, Sofus Marius Tollesen (tvilling), 1, søn af styrmand Andr. Tollesen
1860, 2812, 02011861, Christian Frederik Tollesen (tvilling), 1, søn af styrmand, Andr. Tollesen
1861, 1203, 1803, Carl Anton Marius Lauritzen, 4, søn af afdøde skipper Laur. Phil. Lauritzen
1861, 0507, 0807, Dødfødt dreng, søn af matros Joh. B. Pedersen
1861, 2707, 3007, Hans Jepsen Brandt, handelscommis, 19
1861, 0709, 1109, Hans Peder Andresen, gift styrmand, 36
1861, 1509, 1809, Erik Jensen Kaas, enkemand og snedker, 76
1861, 1211, 1511, Andreas Hansen Thörring, 2½, søn af rebslager J. J. Törring
1861, 1411, 1911, Jørgen Frederik Andresen, 3, søn af styrmand Th. H. Andresen
1861, 1911, 2311, Niels Hansen Jensen, forhen skipper, 69, hersteds
1861, 1711, 2511, Jens Julius Storm, 7 maaneder, søn af rebslager J. J. Storm
1861, 2611, 2911, Ferdinand Adolph Brandstrup, 5 uger, søn af tobaksfabrikeur N. P. N. Brandstrup
1862, 1801, 2301, Hans Kehlet, enkemand og før skipper, 84 og 9 maaneder
1862, 2402, 0103, Jens Christian Jensen, 6, søn af kjøbmand N. Chr. Jensen
1862, 0103, 0603, Carl Chr. Heger, enkemand og fattiglem, 77. Født i Egernførde
1862, 0703, 1103, Andreas Bandsen, enkemand og fattiglem, 85
1862, 1403, 1703, Christian Rising Svinding, ½, søn af skipper Sør. M. Svinding
1862, 2203, 2703, Jens Thomsen Winther, enkemand og fattiglem, 69
1862, 2603, 0104, Johan Glysing Holst, enkemand og fattiglem, 75
1862, 2704, 0105, Mikkel Eriksen Bødker, enkemand og fattiglem, 56
1862, 1205, 1505, Johan Fridrich Mortensen, ugift fattiglem, 53
1862, 1805, 2205, Carl Theodor Kock, 5½, søn af matros H. N. Kock
1862, 3005, 0306, Rasmus Martin Bjørnsen, 7, søn af afdøde skomager D. Bjørnsen
1862, 2707, 3107, Christian Pedersen Christensen, 4 maaneder, søn af skomager J. Christensen
1862, 2807, 3107, Laurits Henrik Sophus Wulff, 12 dage, søn af glarmester C. T. T. Wulff
1862, 2807, 3107, Dødfødt dreng, søn af skipper E. H. Stokkeby
1862, 1910, 2210, Dreng, døde strax, søn af dagleier Christen Mikkelsen Christensen
1862, 1211, 1511, Peter Michelsen, 7 uger, søn af bager M. Th. Michelsen
1862, 2011, 2611, Christen Josephsen Weber, gift landbruger, 74
1862, 2211, 2711, Jørgen Jensen Pedersen, 8 og 9 maaneder, søn af rebslager Peder Pedersen
1862, 0412, 0912, Peder Rasmussen Oldou, enkemand og skrædermester, 44
1863, 1001, 1501, Niels Lauritsen Nielsen, ugift skipper, 44
1863, 2501, 3001, Jens Petersen, kjøbmand, 29 og 3 maaneder, hersteds
1863, 0302, 1002, Carl Andreas Erichsen, borger og skipper, 40 og 9 maaneder, hersteds
1863, 2502, 0503, Claus Christian Hinrichsen, forhen kjøbmand, 57½, hersteds
1863, 2604, 0205, Otto Hinrichsen Kock, forhen skipper, 59
1863, 1207, 1507, Erik Lauritsen Bødker, fisker og fattiglem, 70
1863, 2208, 2608, Asmus Diderik Creutz, glarmestersvend, 35½
1863, 2508, 2908, Jens Josephensen, forhen landbruger og vært, 75 og 9 maaneder
1863, 1809, 2109, Christian Schønberg Petersen, 13½, søn af afdøde matros Jens Petersen
1863, 0910, 1410, Carl Hansen, 4 og 3 maaneder, søn af matros H. P. Brandts enke
1863, 0712, 1212, Christen Lauritsen, 4 og 9 maaneder, søn af landbruger L. C. Lauritsen
1864, 0401, 0801, Lorenz Henrik Lorenzen, enkemand og snedker, 70
1864, 1501, 1901, Henrik Jensen Winther, fattiglem, 46
1864, 1701, 2101, Peder Lauritzen Bang, enkemand og forhen stadtjener, 76
1864, 1901, 2301, Niels Hansen Jensen, ½, søn af qvaseskipper N. H. Jensen
1864, 0302, 0602, Johan Anton Marius Dauer, ½ maaned, søn af seilmager H. J. B. Dauer
1864, 2203, 2603, Anders Johannes Carl August Ebling, 1 og 9 maaneder, søn af postfuldmægtig C. Ebling
1864, 0604, 1404, Hans Rasmussen Dam Hansen, fisker, 66
1864, 1704, 2004, Dreng, 1 maaned, søn af jun. og glarmester Chr. P. Torp
1864, 2004, 2304, Dødfødt dreng, søn af daglejer Chr. M. Christensen
1864, 2204, 2804, Gustav Adolph Mundt, told. og roerskarl, 70, fra Sønderborg
1864, 0105, 0405, Carl Christian Svendsen, barbeer og bundtmager, 51
1864, 1606, 2106, Erik Christian Bang, skipper, 64½
1864, 2706, 3006, Henrik Hansen, 10 uger, søn af fattig pige Jensine Hansen
1864, 3006, 0507, Frederik Theodor Reichwein, krigsraad og pens. postmester, 69
1864, 1807, 2207, Nikolai Diderik Creutz, landtjener, 63½
1864, 0508, 0808, Hans Poulsen Thomsen, enkemand og fattiglem, 87
1864, 0409, 0709, Jacob Christensen, tømmermand, 44
1864, 0910, 1410, Martin Lauritsen Brandt, kjøbmand, 35
1864, 1111, 1811, Christen Christensen Larsen, enkemand og aftægtsmand, 88
1864, 1112, 1612, Christen Mikkelsen, 2 maaneder, søn af brændeviinsbrænder E. R. Mikkelsen
1864, 2012, 2712, Cornels Bøge, pens. oppebørselscontrol., 61
1865, 1301, 1701, Jens Lauritsen Olsen, enkemand og fattiglem, 77
1865, 0502, 1102, Johannes Tollisen, 14 dage, søn af skipper Andr. Tollisen
1865, 0902, 1302, Niels Jørgensen Birkholm, skipper, 48
1865, 1002, 1602, Erik Christian Emil Larsen, 7 maaneder, søn af tømmermand G. Larsen
1865, 1103, 1503, Søren Stokkeby, 4 maaneder, søn af skipper E. H. Stokkebye
1865, 1503, 2003, Christian Zifeldt, matros, 56
1865, 0104, 0404, Dreng, 2 dage, søn af pige Vilhelmine Amalie Birkholm
1865, 1204, 1804, Peder Hansen Erichsen, skipper, 44½
1865, 2504, 2804, Udøbt dreng, 16 dage, søn af bager M. Th. Mikkelsen
1865, 0506, 0906, Morten Jørgen Christensen, fattig, 72
1865, 1506, 2006, Erik Andersen Binas, 18½, søn af skipper H. Binas
1865, 2606, 0906, Anton Mathias Brodersen, 7 dage, søn af bager J. M. Brodersen
1865, 3006, 0307, Erik Rasmussen, fattig, 89 og 9 maaneder
1865, 0907, 1207, Theodor Brandt, 7½, søn af skibsrheder P. W. Brandt
1865, 2407, 2707, Henrik Petersen, skomagermester, 47
1865, 3107, 0308, Carl Madsen Hansen, 8 maaneder, søn af rebslager J. J. Thørring
1865, 1208, 1508, Hans Jepsen Bager, enkemand og kjøbmand, 71
1865, 1708, 2208, Peder Eriksen Brandt, 28 og 9 maaneder. Søn af skibsrheder H. N. Brandt
1865, 0709, 1109, Niels Mikkelsen Brandt, baadfører, 58 og 9 maaneder
1865, 2611, 2911, Hans Sørensen, enkemand og fattiglem, 57
1866, 2602, 0103, Peder Hvalsø Svinding, matros, 56
1866, 0103, 0503, Peder Lauritzen, fisker, 80
1866, 0804, 1204, Laurits Lauritsen, enkemand og fattiglem, 77
1866, 0706, 1206, Johan Georg Halmøe, forhen skipper, 78
1866, 0209, 0509, Joseph Jensen Hansen, ungkarl og fisker, 31
1866, 0209, 0609, Behrent Frederik Svarer, matros, 29
1866, 2210, 2610, Carl Christian Sophus Rise, 10½ maaned, søn af skipper C. L. Rise
1866, 2310, 2910, Nicolai Christian Fabricius, 1 maaned, søn af krydsbetjent A. C. Fabricius
1866, 2510, 3010, Niels Jørgensen Groth, 5, søn af skipper H. J. Groth
1866, 1411, 2011, Christian Hansen Groth, 8, søn af skipper H. J. Groth
1866, 2211, 2711, Erik Hansen Rising, 2½, søn af matros L. J. Rising
1866, 2511, 2911, Erik Hansen, daglejer, 79
1866, 2012, 2712, Jens Madsen Bødker, enkemand og værtshuusholder, 75½
1866, 2112, 2412, Johan Christian Bang, fisker, 87
1867, 2601, 3101, Jens Lauritsen Madsen, 39. Søn af boelsmand Hans Albertsen Madsen i Lillerise
1867, 0602, 1102, Rasmus Henriksen Kock, sømand og fattig, 83
1867, 0602, 902, Andreas Andersen Bruun, 21. Søn af styrmand og qvaseskipper A. A. Bruun
1867, 0602, 1102, Valdemar Sejer Momberg, 6 maaneder, søn af saddelmager F. C. L. Momberg
1867, 2202, 2802, Peter Mikkelsen, 4, søn af brændeviinsbrænder E. R. Mikkelsen
1867, 2602, 0103, Dødfødt dreng, søn af handlende P. C. Lauritzen
1867, 0404, 0804, Erik Hansen, styrmand, 41
1867, 2704, 0105, Christen Jensen, enkemand og fisker, 58
1867, 0305, 0805, Christen Hansen Rising, matros, 84
1867, 1306, 1506, Dødfødt dreng, søn af skipper H. B. Schøsler
1867, 2108, 2408, Karl Peter Johannes Pedersen, 16½, søn af pladsmand Peder Kristian Olsen, Storegjærde i Sandø Sogn ved Trondhjem
1867, 1410, 1710, Carl Ebling, 2½, søn af postfuldmægtig Christen Ebling
1867, 2610, 3010, Dødfødt dreng, søn af snedker B. H. Kock
1867, 1111, 1511, Hans Hansen Stage, matros, 63
1867, 1811, 2311, Anders Rasmussen Olsen, træskomager, 85
1867, 1912, 2312, Christen Brandt, fattiglem, 82
1868, 0603, 1003, Jens Christian Errboe, 18. Søn af skipper H. J. Errboe
1868, 2103, 2803, Laurids Lauridsen Kock, photograpf, 33
1868, 1804, 2404, Niels Michaeli Lauritzen, skipper, 35
1868, 2905, 0206, Christen Madsen, fattiglem, 58
1868, 3105, 0406, Albert Hansen Madsen, 6 og 9 maaneder, søn af snedker C. P. Madsen
1868, 1607, 2007, Hans Madsen Clausen, 2½, søn af postfører C. R. Clausen
1868, 2808, 0109, Christen Hansen Christensen, 5 og 9 maaneder, søn af styrmand N. Christensen
1868, 1009, 1409, Thomas Bøgh, 1, søn af slagter H. A. P. Bøgh
1868, 1509, 1809, Johan Christopher Sørensen, 1 dag, søn af væver S. Sørensen
1868, 2109, 2609, Nicolai Harding, bagermester, 62
1868, 3009, 0510, Peder Lauridsen, enkemand og kjøbmand, 74
1868, 2910, 0211, Christen Lauritsen Christensen, 6 dage, søn af kjøbmand Jens Christensen
1868, 1511, 2011, Edvard Christian Sonne, 6, søn af styrmand E. C. Sonne
1868, 2811, 0412, Andreas Andersen Bruun Chosmus, 9 uger, søn af qvaseskipper H. J. Chosmus
1868, 0812, 1412, Søren Matland, fattiglem, 75
1868, 1312, 2112, Christen Christensen Torp, glarmester, 75
1869, 2901, 0302, Dødfødt dreng (tvilling), søn af krydsbetjent N. G. Rasmussen
1869, 2901, 0302, Rasmus Eriksen Rasmussen (tvilling), 1 dag, søn af krydsbetjent N. G. Rasmussen
1869, 0202, 0602, Christopher Elias Jensen, 3 maaneder, søn af skipper Georg Jensen
1869, 1702, 2302, Søren Gudme Birkholm, enkemand og sømand, 79½
1869, 1004, 1404, Martin Hansen Mikkelsen, 1½, søn af kjøbmand R. L. Mikkelsen
1869, 2604, 0305, Hans Nielsen Schaarup, skipper, 65½
1869, 1605, 1905, Otto Henriksen Kock, 9 maaneder, søn af landbruger E. Th. Kock
1869, 2605, 2905, Johan Jacob Ebling, 17½, søn af maler H. Ebling
1869, 1107, 1507, Niels Jensen Lauritsen, handlende, 40½
1869, 1407, 1907, Casper Rasmussen Caspersen, fisker, 66
1869, 0308, 0708, Andreas Torkelsen Berg, 12½, søn af bødker C. V. Berg
1869, 1911, 2411, Hans Iver Pedersen, forhen skomager og fattiglem, 44
1869, 1012, 1412, Albert Madsen Albertsen, 33. Søn af rorskarl M. H. Albertsen
1869, 1712, 2212, Niels Mikkelsen Schytt, glarmester, 57 og 9 maaneder
1870, 0601, 1001, Christen Pedersen Holm, fattiglem, 75
1870, 1402, 1802, Rasmus Jørgensen Birkholm, skrædermester, 76
1870, 2302, 0203, Niels Pedersen, arbeidsmand og dagleier, 79
1870, 2802, 0503, Christian Brandt, forhen skipper, 73, hos sin søn i Marstal
1870, 1303, 1703, Jørgen Claus Jørgensen, 1 og 9 maaneder, søn af daglejer C. L. Jørgensen
1870, 2103, 2603, Christen Poulsen, ugift fattiglem og før smed, 78
1870, 0705, 1205, Niels Jensen, landbruger, 53, paa Lilø
1870, 3005, 0306, Johan Jørgensen, enkemand og bundtmager, 61
1870, 3105, 0406, Friedrich Carl Joachim Winther, skorsteensfejer, 69
1870, 0406, 0906, Christen Lauritsen Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 91
1870, 1708, 2008, Hans Christian Jensen, enkemand og fattiglem, 72
1870, 2108, 2508, Lauritz Henrik Bødker, hjulmand, 52
1870, 0409, 0809, Joseph Pedersen, svensk, norsk consul, 83
1870, 0211, 0511, Udøbt dreng, 4 dage, søn af fisker Niels Hansen
1870, 0511, 1011, Peder Neander, forhen skipper, 86
1870, 1612, 2112, Lorents Peter Frantzen, skipper, 62
1871, 0201, 1001, Christen Eriksen, landbruger, 70, i Vraa
1871, 1501, 2001, Jacob Christian Ohrhammer, enkemand og slagter, 76½
1871, 2901, 0402, Peter Møller, farver, 68½
1871, 2502, 0203, Johan Frederik Marius Trost, 5½, søn af skipper J. A. M. J. Trost
1871, 2003, 2303, Christen Ebling, postfuldmægtig, 46
1871, 0205, 2505, Dødfødt dreng, søn af tømrer Anders Nielsens fraseparerede hustru
1871, 2805, 0106, Laurits Hansen Smidt, enkemand og dyrlæge, 80
1871, 3105, 0306, Dødfødt dreng, søn af skomager Jens Christensen
1871, 0806, 1406, Anders Rasmussen Olsen, 25½. Søn af styrmand M. J. Olsen
1871, 2006, 2406, Johannes Gudmundsen, hattemagersvend, 66
1871, 3006, 0407, Christian Jensen, 8 dage, søn af smed J. Th. Jensen
1871, 3108, 0409, Dødfødt dreng, søn af matros Jos. J. Steen
1871, 0810, 1210, Niels Henriksen Dittmann, forhen qvaseskipper, 44
1871, 1310, 1910, Christian Frederik Andresen, 10, søn af sømand Th. H. Andresen
1871, 1011, 1611, Morten Clausen Creutz, økonom, 69, paa Fattigstiftelsen
1871, 2611, 3011, Laurids Pedersen, lærer og kirkesanger, 61
1871, 0312, 0912, Hans Chr. Rasmussen, skipper, 52
1871, 1812, 2312, Johan Gottlieb Binas, skrædermester, 86
1872, 2303, 3003, Christian Ludvig Rasmussen, apotheker, 57
1872, 1904, 2204, Dødfødt dreng, søn af fisker Niels Hansen
1872, 2704, 0105, Kristen Josefsen Petersen, ungkarl, matros og sømand, 79 og 3 maaneder
1872, 2505, 2805, Peter Jepsen Martensen, kjøbmand og speculant, 78
1872, 1107, 1407, Rasmus Hansen, ungkarl og vognmand, 72
1872, 2307, 2707, Hans Jensen Andersen, 1 og 8 maaneder, søn af matros Hans Jensen Andersen
1872, 1008, 1408, Christen Jensen Olsen, 6, søn af landbruger og bager P. P. Olsen
1872, 0809, 1209, Rasmus Eriksen Rasmussen, enkemand og sømand, 61
1872, 0510, 0810, Dødfødt dreng, søn af murer Hans Mikkelsen Hansen
1872, 1211, 0611, Hans Nielsen Hansen, ugift fattiglem, 52
1872, 2211, 2711, Dødfødt dreng, søn af skipper Erik Halmø Dreiø
1872, 1812, 2312, Otto Rasmussen, farmaceut, 19, fra Tarm. Søn af apotheker Rasmussen, i Tarm
1873, 1702, 2202, Rasmus Hansen Clausen, 16 uger, søn af styrmand Julius Clausen
1873, 2103, 0703, Lavrits Kock, enkemand og skibsrheder, 86
1873, 0205, 0705, Mads Hansen Albertsen, enkemand og sømand, 81
1873, 2105, 2605, Hans Christian Peter Stendel, ungkarl og skomager, 69
1873, 0406, 0706, Andreas Mortensen, enkemand og murer, 81½
1873, 2808, 0209, Hans Nielsen Drejø, skipper, 55
1873, 0309, 0809, Johan Peder Sofus Lavridsen, 8, søn af daglejer Lavrids Hansen
1873, 2409, 0210, Udøbt dreng, 2 timer, søn af pige Ellen Vinter, tjenende hersteds
1873, 0610, 1110, Christen Lauritsen Viborg, fisker, 79
1873, 1010, 1210, Udøbt dreng, 7 timer, søn af organist Krag
1873, 2110, 2410, Laurids Hansen, enkemand og værtshusholder, 42, i Ærøskjøbing. Født i Stokkeby
1873, 2410, 3110, Christian Josefsen Errboe, borgerkaptain, 71
1873, 3010, 0311, Peder Christensen Mortensen, gift murer, 53
1873, 2411, 2811, Christoffer Eriksen Stokkeby, enkemand, sømand og fattiglem, 70
1874, 2503, 2903, Hans Nielsen Hansen, 2 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Nielsen Hansen
1874, 1004, 1504, Carl Christoph Joachim Hylsebech, 6, søn af maler Hylsebech
1874, 1304, 1804, Andreas Vissing Gottlob, skipper, 49
1874, 1305, 1805, Laurits Christensen Skamby, tømmermand, 63
1874, 2305, 2605, Sophus Vilhelm Siegfried v. Eggers, amtsforvalter, 68, for Ærø
1874, 2505, 2805, Laurits Severin Lavritsen (Stub), smed og fattiglem, 68
1874, 0307, 0607, Julius Olsen, 2 dage, søn af baadfører C. Olsen
1874, 1208, 1508, Johannes Peter Christian Mikkelsen Hansen, 9 maaneder, søn af murer Hans Mikkelsen Hansen
1874, 2908, 0109, Hans Nielsen Hansen, daglejer, 54
1874, 1609, 2209, Johan Heinrich Schreiner, fhv. farver, 77, i Svendborg
1874, 2709, 0310, Peder Madsen Stokkeby, 17, søn af skipper Stokkeby
1874, 2310, 2710, Carl Christian Svinding, 2½, søn af søfarende Johan Christoffer Svinding
1874, 2410, 2910, Peter Nielsen Petersen, 11 uger, søn af Thomas Petersen
1874, 2810, 0211, Emil Theodor Kock, landbruger, 31
1874, 0111, 0611, Isaak Albertsen Rise, skipper, 89
1874, 0311, 0711, Gustav Larsen, sømand, 50
1874, 0311, 0711, Peter Jensen Brandt, ungkarl og fhv. sømand, 60
1874, 1111, 1811, Christian Veiby Kaster, gift bagermester, 66
1874, 1811, 2111, Dødfødt dreng, søn af farver Skyum
1874, 0412, 0912, Christian Emil Nielsen, 2, søn af kleinsmedmester Kristian Nielsen
1874, 1912, 2212, Peter Jensen Petersen, enkemand, fattiglem og fhv. søfarende, 71
1874, 2012, 2312, Erik Hansen Rising, 10 maaneder, søn af søfarende Lavrits Jensen Rising
1875, 2801, 0102, Asger Holst, ½, søn af kateket Holst
1875, 1804, 2204, Hans Jensen Lavridsen, gift rebslager, 72
1875, 0405, 0705, Dødfødt dreng, søn af skipper Hans Heinrich Paaren Jensen
1875, 1306, 1706, Knud Mathisen Mogensen, 8 maaneder, søn af vognmand Knud Mathisen Mogensen
1875, 2607, 3007, Christen Lassen Gregersen, matros, 19, fra Nykjøbing paa Mors
1875, 2110, 2610, Lorenz Clausen Petersen, styrmand, 48
1875, 0411, 1111, Hans Lorentz Fabricius, 1, søn af krydskapt. Fabricius
1875, 0711, 1411, Christian Emil Nielsen, 9 maaneder, søn af maskinmester Nielsen
1875, 1111, 2011, Claus Philip Goldmann, 3 maaneder, søn af kapt. Goldmann
1875, 1611, 2011, Peder Vilhelm Brandt, skibsrheder, 65
1875, 2411, 2911, Hans Peter Pihl Nummelin, 11 maaneder, søn af søfarende C. A. Nummelin
1875, 0912, 1312, Peder Sofis Lavridsen, 4 uger, søn af arbejdsmand Lavrids H. Lavridsen
1875, 1712, 2212, Carl Frederik Christian Olsen, baadfører, 39
1875, 1712, 2212, Bente Bentsen, lærer, 88
1875, 2912, 03011876, Philip Heger Hansen, sømand, 18
1876, 1101, 1501, Valdemar Andreas Olsen, 3 maaneder, søn af afdøde baadfører Olsen
1876, 2101, 2601, Niels Peter Lavridsen, 9 maaneder, søn af handelsmand Lavrids Petersen Lavridsen
1876, 0904, 1304, Karl Christoph Joakim Hylsebæk, skomager, 82
1876, 2204, 2704, Kristian Lavridsen Petersen, 19. Søn af rebslager Petersen
1876, 0307, 0707, Dødfødt dreng, søn af pige Marie Katrine Hansen og Jens Peter Jensen
1876, 0707, 1107, Jakob Sidenius, sognepræst, 53, her i Byen
1876, 0908, 0308, Hans Christian Hansen (Svendstrup), arrestforsvarer, 54, her i Byen
1876, 0110, 0510, Hans Thomsen Junker, toldassistent, 62
1876, 1511, 2111, Jens Peter Vennerstrøm, skrædder, 68
1876, 2311, 2711, Johannes Camradt, 12 timer, søn af apotheker Camradt, i Ærøskjøbing
1877, 0103, 0503, Johan Andreas Petersen, fhv. matros, 86
1877, 1403, 1903, Niels Rasmussen Kock, fisker, 60
1877, 2703, 0304, Hans Rasmussen Nielsen, bagersvend, 22, fra Vraa
1877, 3004, 0905, Anders Nielsen, roerbetjent, 52, ved Toldvæsenet i Fjælebroen under Faaborg Toldsted
1877, 1904, 2304, Jens Peter Lavridsen, 3 uger, søn af Jens Peter Lavridsen
1877, 2106, 2506, Holger Valdemar Lund, ½, søn af skipper Iver Lund
1877, 0309, 0609, Søren Hellum Nielsen, fattiglem, 65
1877, 2009, 2509, Jørgen Knudsen Petersen, gift murmester, 43
1877, 2709, 0110, Georg Jensen, ugift styrmand, 22
1877, 1711, 2111, Udøbt dreng, 4 uger, søn af styrmand Hans Jørgensen Hansen
1877, 2711, 0312, Rasmus Eriksen Petersen, skipper, 84
1877, 0807, 1207, Nikolay Harding Bang, 7, søn af Hans Andresen Bang
1877, 2711, 0212, Rasmus Eriksen Rasmussen, gift gaardmand, 40, fra Halmø
1877, 2711, -, Jørgen Rasmussen, ugift landmand, 22, fra Omel
1877, 1712, 2112, Rasmus Peter Larsen (tvilling), 1, søn af Hans Andersen Larsen
1877, 1712, 2112, Niels Christian Larsen (tvilling), 1, søn af Hans Andersen Larsen
1877, 1812, 2212, Peter Petersen Thurø, fattiglem, 82
1878, 2501, 3001, Christian Adolf Ankjær, 10 maaneder, søn af snedker Andkjær
1878, 1503, 0103, Peter Jensen Hvalsø Petersen, søfarende, 77
1878, 0604, 1004, Kristen Jensen Hansen, 7 uger, søn af parcelist Hansen, i Vraa
1878, 0107, 0407, Klavs Jørgen Klavsen, søn af Klavs Jørgen Klavsen, i Urehoved
1878, 1107, 1507, Kristian Lavridsen, 9, søn af vognmand Lavrids Kristian Lavridsen
1878, 2910, 0411, Mikael Jensen, skipper, 34
1879, 2201, 2301, Dødfødt dreng, søn af kapitain Niels H. Goldmann
1879, 0602, 1102, Hans Marius Ludvig Hansen, 5, søn af smed H. J. M. Hansen
1879, 2304, 2704, Johan Georg Karstens, 1, søn af lærer Karstens
1879, 1005, 1605, Iver Petersen, gjæstgiver og ejer, 74, af Harmonien
1879, 2705, 3105, Jens Jensen Rasmussen, fattiglem, 45
1879, 3107, 0408, Hans Kristian Nielsen, skomager, 31
1879, 2809, 0210, Hans Christensen, fhv. brygger, 61
1879, 2010, 2710, Niels Johansen Nielsen, skomager og gjæstgiver, 68
1879, 2710, 0311, Mads Jensen Olsen, fhv. skibsfører, 62
1879, 0511, 0911, Karl Hylsebæk Nielsen, 15, søn af smedemester Nielsen
1879, 0312, 0612, Dødfødt dreng, søn af gjæstgiver Mathias Adolf Drejer
1879, 2912, 02011880, Henrik August Kehlet Brandt, 6 dage, søn af skibskaptain Niels Hansen Brandt
1879, 3012, 07011880, Hans Cordt Gottlieb Binas, fhv. skipper, 65, i Seden Præstegaard paa Fyen
1880, 0103, 0503, Niels Theodor Kock, 5, søn af snedker Jens Jensen Kock
1880, 0703, 1103, Andreas August Martensen, 5½, søn af skibsfører C. J. Martensen
1880, 1303, 1803, Klavs Phillip Goldmann, norsk-svensk consul, mægler og skibsrheder, 65
1880, 3103, 0404, Laurids Hansen Nielsen, 6 dage, søn af Hans Jørgen Nielsen, i Uhrehoved
1880, 1004, 1404, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Jørgen Petersen
1880, 0904, 1504, Lars Albertsen Larsen, jordbruger, 49
1880, 1304, 1704, Peter Thomsen Petersen, jordbruger, 47
1880, 1005, 1505, Hans Jensen Brandt, hattemager, 77
1880, 2306, 2806, Hans Christian Drejø, baadfører, 53
1880, 2906, 0507, Phillip Carl Joachim Winter, 9 maaneder, søn af fisker Severin Vinter
1880, 1507, 1807, Jørgen Hansen Christensen, 6 og 9 maaneder, søn af skomager A. H. Christensen
1880, 1707, 2007, Niels Nielsen Kock, snedker, 70
1880, 2807, 3107, Peter Christensen Mortensen, 2, søn af styrmand Mortensen
1880, 3007, 0108, Erik Hansen Kastrup, kontorbetjent, 22, ved Toldvæsenet i Kjøbenhavn
1880, 1308, 1608, Mads Hansen Madsen, 18 dage, søn af snedker Hans Madsen
1880, 1608, 1908, Kristian Svinding, skipper, 59
1880, 1610, 2110, Christian Rigelsen, snedker, 68
1880, 2110, 2610, Christen Jørgensen Birkholm, bødker, 81
1881, 1201, 1501, Dødfødt dreng, søn af sømand Thomas Lavritsen Rasmussen
1881, 1002, 1602, Albert Lavritsen Albertsen, jordbruger, 64½
1881, 1402, 1902, Ludvig Hansen, uhrmager, 45½
1881, 0903, 1503, Morten Jensen Nielsen, skræder, 67
1881, 1804, 2204, Eli Mogens Lund Drejer, 3 maaneder, søn af værtshusholder Drejer
1881, 0705, 1105, Søren Birkholm, skipper, 61
1881, 0905, 1405, Niels Peter Troest, skipper, 68
1881, 2605, 0106, Christian Frederik Mauritz Lindberg, 5, søn af skibsfører Lindberg, i Kjøbenhavn
1881, 0306, 0706, Hans Hansen, 1 dag, søn af pige Martine Margrethe Creutz
1881, 0107, 0407, Otto Moe, 10 maaneder, søn af pastor Moe, i Ærøskjøbing
1881, 2307, 2607, Anders Albjerg Jensen (tvilling), 4 maaneder, søn af skipper Hans H. P. Jensen, i Ærøskjøbing
1881, 0208, 0508, Niels Nissen Petersen Jensen (tvilling), 5 maaneder, søn af skipper Hans H. P. Jensen, i Ærøskjøbing
1881, 1808, 2208, Lavrids Hansen, skræder, 77, i Ærøskjøbing
1881, 2009, 2409, Hans Christian Jensen, 3, søn af sadelmager Jensen, i Ærøskjøbing
1882, 2603, 3103, Hans Jensen Lindegaard, snedker, 61, i Ærøskjøbing
1882, 3005, 0206, Anders Christian Nielsen Jervelund, snedker, 67, i Ærøskjøbing
1882, 0406, 0906, Peter Heinsen, pensioneret præst, 80, fra Jylland
1882, 1308, 1708, Jens Valdemar Petersen, 17, søn af rebslager P. Petersen
1882, 1308, -, Peter Louis Emil Krebs, 4, søn af enke og asylbestyrerinde Krebs, i Kjøbenhavn
1882, 2508, 3008, Frederik Anton Jørgensen, kjøbmand, 41, i Ærøskjøbing
1882, 2610, -, Hans Carl Vilhelm Knudsen, sagførerfuldmægtig, 26
1882, 1412, 1812, Carl Wilhelm Goldmann, skomager og fattiglem, 72
1883, 0401, 0901, Hans Kromann, skipper, 82
1883, 0601, 1201, Mathias Henrik Wirth, baaadfører, 47
1883, 1303, 1903, Johan Christoffer Clavsen, aftægtsmand, 95, i Urehoved
1883, 0305, 0805, Georg Wilhelm Tyrolf, dannebrogsmand og toldassistent, 71
1883, 2406, 2806, Hans Ivar Jensen Bødker, smed, 63½
1883, 2806, 0207, Hans Rasmussen, murmester, 32
1883, 2208, 2708, Hans Rasmussen Henningsen, murmester og fattiglem, 88
1883, 0812, 1312, Hans Jacob Errboe, fhv. skipper, 77
1884, 2301, 2801, Lavrids Jensen, snedker, 76
1884, 1202, 1602, Niels Hansen Nielsen, fattiglem og fhv. brovægter, 88
1884, 2904, 0305, Hans Borum Dreyer, 11, søn af værtshusholder Dreyer
1884, 2506, 3006, Jens Petersen, skipper og baadfører, 63
1884, 3007, 0208, Niels Daniel Erichsen, fattiglem og tidligere skibsfører, 66
1884, 0910, 1310, Anders Hansen, væver, 93
1884, 2210, 2610, Christian Vilhelm Anton Fich, dampskibsfører, 53
1884, 0411, 0611, Dødfødt dreng, søn af toldassistent Nielsen
1884, 1411, 1811, Iver Petersen Lund, skipper, 43
1884, 2511, 2911, Hans Christian Andersen, 6½, søn af redaktør Andersen
1884, 3011, -, Palle Rasmussen Mikkelsen, aftægtsmand, 72
1884, 3011, 0512, Dødfødt dreng, søn af styrmand Lavrids Ph. Lavridsen
1884, 0612, 1112, Johannes Fich, enkemand, fhv. skipper og fattiglem, 86
1885, 0202, 0602, Jørgen Jensen Thørring, rebslager, 75½
1885, 1802, -, Hans Petersen Hansen, 13 og 9 maaneder, søn af jordbruger Christen Christensen Hansen
1885, 2702, 0303, Thæs Theodor Wilhelm Runge, skomager, 63
1885, 2903, 0304, Marinus Andreas Nielsen, 3 og 9 maaneder, søn af rebslager Nielsen
1885, 0304, 0904, Niels Hansen Goldmann, konsul og mægler, 43
1885, 1604, 2104, Christen Jørgensen Birkholm, snedker, 79
1885, 2906, 0507, Mikael Jensen Steen, sømand og fattig, 22
1885, 0307, 0707, Ivar Petersen, 15½, søn af leiutenant Heinrich Petersen
1885, 1707, 1907, Albert Clavsen Fabricius, uhrmager og fattiglem, 82
1885, 1508, 2108, Povl Lavridsen Groth, fhv. skipper, 70
1885, 0109, 0609, Marius Henrik Christensen, 2, søn af skomager Niels Christensen
1885, 0809, 1309, Peter Madsen Stokkeby, fattiglem og fhv. sømand, 92
1885, 1809, 2009, Hans Heinrich Carl Stammer, guldsmed, 65
1885, 0210, 0410, Karl Emil Nielsen, 7 timer, søn af toldassistent Nielsen
1885, 0410, 0710, Peder Andersen, aftægtsmand, 80
1885, 0510, 1010, Jørgen Albertsen, styrmand, 33
1885, 1610, 2110, Jens Peter Carlsen, maler, 43, i Dunkjær
1885, 2811, 0412, Jens Christian Steen, skibsrheder, 89
1886, 2703, 0104, Hans Mikkelsen Hansen, murmester, 44
1886, 0806, 1206, Henrik Andersen, redaktør, 68 og 9 maaneder
1886, 0911, 1311, Hans Albertsen, handelsmand, 64
1886, 1111, 1811, Jens Lavridsen Rise, fhv. skipper, 70½
1886, 1812, 2312, Lars Peter Olsen, 1½, søn af arbeidsmand Erik Albert Olsen
1886, 3112, 06011887, Hans Henrik Paaren Jensen, skipper, 55
1887, 1401, 2001, Hans Nielsen Brandt, 10, søn af fhv. skibsfører Carl Fr. Brandt
1887, 2302, 2802, Johan Petersen, 9, søn af arbejdsmand Thomas Petersen
1887, 1304, 1604, Christoffer Sørensen Schøsler, enkemand, fhv. skomager og postkjører, 89
1887, 2204, 2704, Niels Lauritsen Bødcker, enkemand og bødker, 77
1887, 2504, 0205, Hans Christoffer Jensen, skipper, 56
1887, 1505, 1905, Jeppe Petersen Jørgensen, fhv. sømand og fattiglem, 69
1887, 1207, 1607, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Lavrids Hansen Lavridsen
1887, 0210, 0710, Nis Petersen, enkemand, kæmner og urmager, 69
1887, 0210, 0710, Christian Jensen Brandt, 4, søn af arbejdsmand Christian Jensen Brandt
1887, 1310, 2010, Hans Ivar Goldmann, skibsrheder, 42
1887, 2011, 2411, Jens Marcus Marcussen, gjæstgiver, 37
1887, 0212, 0612, Dreng, ½ time, søn af apotheker Sofus Carstensen
1887, 2612, 3012, Jens Ditlev Petersen, 8 maaneder, søn af billedhugger H. C. Petersen
1888, 1702, 2302, Erik Rasmussen Mikkelsen, arbejdsmand, 56½
1888, 1103, 1703, Hans Andersen Larsen, skipper, 48
1888, 1305, 1705, Eigil Ingemar Petersen, ½, søn af kateket Petersen
1888, 3003, 0604, Johan Peter Ludvig Rohling, 5, søn af bager Jens Rohling
1888, 2006, 2506, Christian Rigelsen Carlsen, 5, i Ærøskjøbing, søn af afdøde maler Carlsen og Christine Carlsen f. Rigelsen, i Dunkjær
1888, 1808, 2408, Christoffer Rasmussen Boberg, kobbersmed, 84
1888, 2009, 2409, Laurits Henrik Wennerstrøm, styrmand, 49
1888, 1111, 1711, Hans Christian Jensen, sadelmager, 66
1888, 2211, 2711, Hans Martinus Stage, 3 maaneder, søn af snedker Lavrits A. Stage
1889, 2504, 0105, Peter Petersen Christensen, fhv. farver, 37, i Bregninge
1889, 0205, 0805, Christian Petersen Schmidt, møllebygger, 65
1889, 2405, 2905, Clavs Jørgen Clavsen, jordbruger, 61, i Urehoved
1889, 1906, 2206, Martin Hansen, 6, søn af arbejdsmand H. M. Hansen
1889, 2706, 0107, Anders Andersen Hansen, 12, ved Tivoli, søn af jordbruger Christen Christensen Hansen
1889, 1207, 1507, Peter Marius Hansen, 2½, plejesøn af brygger Peter Hansen og pige Metha Sofie Hansen
1889, 2509, 2809, Peder Bugislaus Goldmann, skibsrheder, 71½
1889, 1712, 2312, Christen Lauritsen Jørgensen, arbejdsmand, 62½
1890, 1801, 2301, Hans Petersen Svinding, fhv. skibsfører og fattiglem, 80
1890, 2201, 2601, Andreas Hansen Nielsen, 7, søn af smed Jens Nielsen
1890, 2501, 2901, Niels Christensen Marius Petersen, 2 maaneder, søn af ølkusk Carl Johan Petersen
1890, 1202, 1602, Jørgen Anton Andreasen, 2 og 9 maaneder, søn af detailhandler J. K. Andreasen
1890, 1402, 1802, Hans Christian Schmidt, ugift fattiglem, 60 og 9 maaneder
1890, 2103, 2703, Hans Hansen, typograf, 21
1890, 0105, 0605, Peter Svinding Kastrup, 2½, søn af styrmand Hans Christian Kastrup
1890, 0805, 1305, Nikolaj Johannes Jensen, isenkræmmer, 31
1890, 2505, 2905, Hans Jakob Rasmussen, vognmand, 78½
1890, 1006, 1406, Harald Peter Carslund, 2½, søn af søfarende Laurits Iversen Carslund
1890, 2605, -, Jens Wilhelm Julius Walther, 3½ maaned, søn af bagermester C. W. A. Walther fra Odense
1890, 1208, 1608, Georg Jensen, forhen skipper, 89
1890, 1608, 2108, Hans Nielsen Brandt, fhv. skibsrheder, 76½
1890, 1409, 1809, Jens Hansen Brandt, telegrafist, 81½
1890, 2211, 2611, Frederik Hansen Carslund, fisker, 65
1891, 0801, 1401, Peter Andreas Petersen, skipper, 61
1891, 2401, 3001, Heinrich Christian Friedrich Schweder, bundtmager, 65
1891, 3001, 0302, Gustav Lund, garvermester, 60
1891, 1602, 2002, Albert Groth, fhv. skipper, 74
1891, 1802, 2302, Filip Christian Enghoff, 10½, søn af drejer H. C. Enghoff
1891, 1902, 2402, Jørgen Hansen Rasmussen, fhv. rorsbetjent, 53
1891, 2803, 0304, Dødfødt dreng, søn af styrmand Laurits Peter Nielsen
1891, 1005, 1605, Anders Christian Wolder, drejer, 67
1891, 2506, 2806, Simon Rasmussen Lauritsen, fhv. købmand, 70
1891, 2807, 0307, Carl August Nummelin Erichsen, 11 og 9 maaneder, søn af møllebygger Christen Erichsen
1891, 1708, 2208, Hans Petersen, fattiglem, 68
1891, 2108, 2408, Christian Peter Schmidt, 16 uger, søn af møllebygger P. H. Schmidt
1891, 2308, 2708, Hans Lauritsen Rasmussen, fattiglem, 74
1891, 0209, -, Hans Wilhelm Hansen, 3½, søn af møllerkusk …, bor Vindeballe Mark i Tranderup Sogn
1891, 0210, 0710, Hans Peter Carlsen, fhv. vægter, 91
1891, 0311, 0711, Laurits Hansen, træskomager og jordbruger, 65
1891, 2611, 3011, Johan Peter Ludvig Røhling, bager, 78½
1857, 2210, 2610, Udøbt pige (tvilling), 1½ maaned, datter af skomager H. P. Pedersen
1857, 2710, 0311, Pouline Hansine Lindegaard, 3, datter af snedker H. J. Lindegaard
1857, 1311, 1711, Caroline Lorentzen, 59 og 3 maaneder. Procurator L. Lorentzen
1857, 2911, 0512, Margrethe Dorothea Carstens, 3, datter af justitsraad Carstens
1857, 0212, 0712, Anne Caroline Christiansen, 24. Datter af skomager Chr. Sørensen, i Varde
1857, 0412, 0912, Anne Cathrine f. Iversdatter, 84. Borfoged H. Kehlet
1857, 1112, 1612, Egidia Holst Harding, enke, 69. Bager Nic. Harding
1858, 0701, 1201, Mette Kirstine Fabricius, ugift, 81½. Datter af uhrmager Albret Hansen
1858, 0202, 0902, Agnete Petersen, ugift, 73½. Iver Petersen
1858, 1302, 1702, Johanne Kirstine Nielsen, ugift, 37 og 3 maaneder. Datter af skipper A. Nielsen
1858, 1302, 1802, Gjertrud Marie f. Pedersen, 63½. Snedker H. A. Sørensen
1858, 0403, 0903, Bolette Sophie Castrup, 11½, datter af matros H. C. Castrup
1858, 1404, 1904, Caroline Brandt, 9 maaneder, datter af matros H. P. Brandt
1858, 0506, 0906, Caroline Christine Dreiøe, 3½ maaned, datter af skipper H. C. Dreiøe
1858, 1406, 1706, Anna Martine Svinding f. Holst, enke, 63½. Johan Groth Svinding
1858, 1107, 1407, Marie Elisabeth Heger f. Olsen, 68. Skomager C. Chr. Heger
1858, 1707, 2107, Mette Christine Bendsen f. Fabricius, 61. Lærer B. Bendsen
1858, 0408, 0708, Anna Margareta f. Albertsen, enke, 80. Sømand And. Jens Weber
1858, 0510, 0910, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Hans Mikkelsen Hansen, af Dunkjær
1858, 2312, 2912, Anne Marie Nielsen f. Jensen, enke, 80½, i Gammelladegaard i Slesvig. Skolelærer Chr. Nielsen
1858, 2312, 3012, Anna Magretha Halmøe, enke, 63 og 3 maaneder. Skipper E. C. Pedersen
1858, 2812, 04011859, Ellen Marie f. Danielsen, enke, 81. Sømand S. M. Kaas
1858, 2912, 05011859, Lovise Johanne Christine f. Heger, 35½. Matros H. N. Hansen
1858, 3012, 03011859, Anne Abeline Mathilde f. Dencker, 35. Skipper R. L. Brandt
1859, 1101, 1501, Christiane f. Dreiøe, enke, 64. Skipper H. P. Halmøe
1859, 1301, 1701, Kristiane Cecilie Birchholm, 24 og 9 maaneder. Handlende N. S. Lauritsen
1859, 2101, 2401, Karen Albertsen, 41. Dagleier E. H. Eriksen
1859, 0102, 0802, Kathrina f. Erichsen, enke, 81. Skipper S. M. Svinding
1859, 1902, 2402, Maren f. Rasmussen, 37. Skomager D. Bjørnsen
1859, 2602, 0403, Christiane Petronelle f. Smidt, 66 og 9 maaneder. Værtshuusholder J. M. Bødker
1859, 2903, 0404, Sophia Marie Dorthea Svinding, 4 og 4 maaneder, datter af maler Chr. Svinding
1859, 1304, 1604, Bolette Sophie Svinding, 3 og 4 maaneder, datter af skipper Chr. Svinding
1859, 0306, 0606, Anine Frederikke f. Andersen, 36. Matros Bertel Johansen
1859, 1406, 1806, Anna Dreiøe f. Jensen, enke, 90 og 3 maaneder. Skipper H. N. Dreiøe
1859, 1906, 2306, Maren f. Møller, enke, 54 og 9 maaneder. Matros J. R. Brinch
1859, 0607, 1107, Gie Petersen f. Jensen, 28. Uhrmager N. Petersen
1859, 0707, 1107, Sophie Adelhaid Pedersen, 4 dage, datter af skomager H. P. Pedersen
1859, 3008, 0209, Boline Marie Stokkebye, 9 maaneder, datter af skipper E. H. Stokkebye
1859, 1210, 1710, Marie Kirstine Hansen, 2½, datter af muurmester P. Hansen
1859, 2111, 2411, Hanne Ebling, 4, datter af maler Ebling
1859, 2511, 0112, Johanne Katrine Jensen, 3, datter af saddelmager H. C. Jensen
1859, 3011, 0512, Augusta Frederikke Ebling, 6 og 4 maaneder, datter af maler Ebling
1859, 1612, 2012, Marie Johanne Sørensen, 3 og 1 maaned, datter af væver S. Sørensen
1859, 1712, 2312, Anna Christine Goldmann, 8, datter af skipper Joh. G. Goldmann
1859, 1912, 2412, Leopoldine Cathrine Errboe, 7 1/3 maaned, datter af skipper H. J. Errboe
1859, 2412, 2912, Mathilde Elisabet Pedersen, 1 og 3 maaneder, datter af styrmand L. Cl. Pedersen
1860, 0201, 0701, Marie Cathrine Caroline Pedersen, 2½, datter af matros Joh. B. Pedersen
1860, 1101, 1701, Petrine Sophie Albertsen, 9 og 3 maaneder, datter af skipper P. Albertsen
1860, 1701, 2301, Vilhelmine Sophie Kirstine f. Brinch, 30 og 1 maaned. Skrædder P. R. Oldou
1860, 1801, 2601, Sophie Pouline Bonsach, 40 og 9 maaneder. J. G. Bonsach
1860, 2401, 2701, Gye Elisabeth f. Brandt, enke og fattiglem, 83 og 3 maaneder. Jens C. Schytt
1860, 2301, 2701, Bodil Marie Nielsen, 3 og 11 maaneder, datter af smed A. H. Nielsen
1860, 3001, 0302, Hansine Christensen, 4 og 2 maaneder, datter af brygger H. Christensen
1860, 2802, 0303, Augusta Caroline f. Krug, 49½. Pensioneret skolelærer G. V. Martensen
1860, 1904, 2804, Maren Hansen, ugift fruentimmer, 85½
1860, 2105, 2605, Anna Holst f. Riise, 72. Fhv. skipper J. G. Holst
1860, 2205, 2605, Anna Catharine Storm, 1¼ maaned, datter af rebslager J. J. Storm
1860, 1007, 0307, Vilhelmine Rigjette Christine Oldou, 1 og 2 maaneder, datter af skrædder P. R. Oldou
1860, 2907, 0108, Anna Maria f. Gottlob, 46 og 9 maaneder. Baadfører R. E. Rasmussen
1860, 1608, 2108, Ingine Christine Kock, 10, datter af skipper I. H. Kock
1860, 1609, 2109, Johanne Sigismine Möstine f. Theiss, 40. Skipper H. J. Errboe
1860, 0111, 0511, Sidsel Marie Andersen, ugift fattiglem, 31
1860, 1412, 2212, Nielsine Jørgine Lund, 7 og 9 maaneder, datter af skipper M. J. Lund
1861, 0901, 1401, Else Marie Stige f. Pedersen, enke, 70. Sømand Chr. Alb. Stige
1861, 2201, 2801, Eleonora Catinka Erichsen, 2½, datter af skipper Pet. H. Erichsen
1861, 2501, 3101, Dødfødt pige, datter af handl. Ped. C. Lauritzen
1861, 2004, 2404, Anne Marie født Kruse, 68. Snedker Lor. Henr. Lorenzen
1861, 0706, 1106, Anne Marie Lauritzen f. Bostholm, enke og fattiglem, 84. Sømand J. Lauritzen
1861, 1406, 1806, Anne Marie f. Jensen, 33. Skipper And. Tollesen
1861, 0508, 0808, Cathrine Marie Schmidt, 13½, datter af tømmermand Chr. Pet. Schmidt
1861, 0809, 1209, Marie Kirstine Jørgensen, 3 og 9 maaneder, datter af skipper Christopher Jørgensen
1861, 1410, 1910, Abeline f. Birkholm, enke, 65 og 9 maaneder. Skipper J. H. Birkholm
1861, 2410, 3110, Anne Goldmann, 7½, datter af skipper C. P. Goldmann
1861, 3010, 0811, Antonie Christine Frederikke Schweder, 1 maaned, datter af bundtmager, H. C. F. Schweder
1861, 1612, 2312, Birthe Cathrine Svinding, 12, datter af skipper S. M. Svinding
1861, 2012, 2412, Egidia f. Bødker, enke, 82. Chr. Dan. Degn
1861, 2812, 04011862, Caroline Elise Brandt, 15, datter af skibsrheder C. H. Brandt
1862, 1801, 2101, Egidia f. Thomsen, enke, 74. Matros H. A. N. Benger
1862, 1701, 2301, Maren f. Caspersen, 48. Landbruger Erik P. Clausen
1862, 2701, 0102, Wilhelmine Claudine Abigail Esmann, 5½, datter af maler H. J. P. Esmann
1862, 0502, 1002, Ane Marie f. Jensen, enke, 90. Natvægter Hans Rasm. Dreiøe
1862, 2002, 2402, Karen Nielsen f. Brandt, enke, 73½. Dagleier Sør. Nielsen
1862, 0803, 1203, Else Pedersen, 61. Kasketmager Joh. Jørgensen
1862, 2204, 2804, Mette Marie f. Groth, enke, 71. Peder Laur. Smidt
1862, 1405, 1705, Ulrikke Augusta f. Løndal, enke, 76. Snedker J. P. Møller
1862, 0307, 0707, Marie Johansen, ugift fattiglem, 77
1862, 1507, 1907, Frederikke Sophie Thunbo, ugift, 81. Datter af pastor Thunboe fra Rise
1862, 1507, 1907, Marie Christense Berg, 3, datter af bødker Berg
1862, 2007, 2507, Jensine Mathilde Oldou, 5 og 9 maaneder, datter af skrædder P. R. Oldou
1862, 2907, 0108, Kirstine f. Jensen, enke, 70. Skipper N. H. Jensen
1862, 1109, 1509, Metha Caroline Hansen, 1½, datter af brygger P. Hansen
1862, 1609, 1909, Udøbt pige, 10 dage, datter af tømmermester C. P. Schmidt
1862, 2409, 2909, Johanne Marie Smidt, 2¾ maaned, datter af baadfører Th. L. Smidt
1862, 1210, 1510, Hansine Henriette Volder, 8 og 8 maaneder, datter af dreier A. C. Volder
1862, 1111, 0511, Anne Magdalene f. Pedersen, enke, 79. Fisker R. C. Oldou
1862, 1911, 2411, Birthe Cathrine f. Rasmussen, enke, 86½. Fisker H. N. Mogensen
1862, 2111, 2611, Emilie Caroline Larsen, 9, datter af tømrer Gustav Larsen
1862, 3011, 0312, Anne Egidie Kock, 8 dage, datter af skipper L. L. Kock
1863, 0801, 1501, Johanne Kirstine Hansen, 8 og 9 maaneder, datter af afdøde toldkontrol. J. B. Hansen
1863, 2101, 2701, Hansine Hansen, 26. Datter af fisker H. R. D. Hansen
1863, 2401, 3101, Anne Margrethe f. Dencker, enke, 84½. Kjøbmand J. C. Klestrup
1863, 0602, 1202, Anne Marie f. Clausen, enke, 88½. Lærer A. D. Creutz i Rise
1863, 1703, 2303, Karen f. Lauritsen, 79. Huusmand Christen Lauritsen fra Snekkemose
1863, 0804, 1404, Karen f. Pedersen, enke, 72, i Vudrupmark. Parcellist Rasmus Olsen
1863, 1306, 1806, Else Marie f. Kock, 44. Skipper Christ. Svinding
1863, 0207, 0707, Cicilie Olsen, 1½, datter af bager P. P. Olsen
1863, 1507, 2007, Anne Marie f. Hansen, enke og fattiglem, 67. Fisker Chr. Heinr. Brandt
1863, 2507, 3007, Anne Marie f. Kock, enke, 73½. Skipper J. Brandt
1863, 2708, 3108, Sidsel Marie f. Hansen, fattiglem, 79. Fattiglem Jens L. Olsen
1863, 2708, 0109, Ellen Kathrine f. Brandt, 76. Kjøbmand H. J. Bager
1863, 0909, 1209, Anne Cathrine Mathilde Franzen, 36. Datter af afdøde matros P. D. Franzen
1863, 1511, 1911, Sara Marie f. Øberg, 71. Afgangne stadtjener P. L. Bang
1863, 2812, 02011864, Marie Henriette f. Clausen, enke, 58. Skipper N. M. Pedersen
1864, 0701, 1401, Karen f. Hansen, 33. Kjøbmand P. H. Lauritzen
1864, 1201, 0801, Johanne Margrethe f. Pedersen, enke, 83. Skomager H. J. Lauritzen
1864, 2901, 0602, Mette Marie f. Dauer, 58. Qvaseskipper Chr. Jensen
1864, 0603, 1203, Ellen Marie Lauritzen, 6, datter af dagleier S. R. Lauritzen
1864, 1303, 2103, Hendrikke Nikoline f. Kjeldsen, 60. Landbruger Chr. Sør. Schøsler
1864, 2604, 0205, Else Steen f. Hansen, enke, 72. Skipper Jos. Steen
1864, 3004, 0405, Mathilde Christine Mortensen, 15, datter af muurmester P. C. Mortensen
1864, 2407, 2807, Anne Marie f. Lauritzen, 75. Fisker P. M. Stokkeby
1864, 0308, 0608, Nielsine Andrea Jervelund, 22½. Datter af snedker A. C. Jervelund
1864, 3008, 0209, Hansine Andrea Bang, ½, datter af daglejer Hans A. Bang
1864, 0210, 0810, Charlotte Frederikke Marie Christine f. Grove, enke, 51. Pastor P. Rasmussen i Rise
1864, 1310, 1910, Petrine Kirstine Pedersen, 22. Datter af skipper P. H. Pedersen
1864, 1711, 2111, Christiane Mortensen f. Rasmussen, 67. Murer And. Mortensen
1864, 1112, 1612, Bodil Marie f. Clausen, enke, 73. Murer Søren Nielsen (Lunde)
1865, 1801, 2301, Marie Cathrine Pedersen f. Veber, 60. Handlende P. J. V. Pedersen
1865, 2101, 2501, Maren Frose f. Albertsen, enke og fattiglem, 85. Skrædder J. F. Frose
1865, 0802, 1302, Marie Nielsine Binas, 6 og 9 maaneder, datter af skipper H. C. G. Binas
1865, 1302, 1802, Johanne Cathrine Steenstrup, 4 og 3 maaneder, datter af assessor B. N. E. Steenstrup
1865, 0403, 0803, Ellen Kirstine f. Holm, 67½. Fattig P. J. Pedersen
1865, 1403, 2103, Anna Birgitte Röhling, 55½. Datter af afdøde bager J. G. Röhling
1865, 2303, 2803, Gjertrud Marie f. Lauritsen, 34. Skipper N. H. Jensen
1865, 0404, 0804, Cicilie Marie Andresen, 9 og 1 maaned, datter af snedker Fred. Andresen
1865, 1105, 0505, Marie Dorthea Kock, 41½. Skipper L. Kock
1865, 1505, 1905, Caroline Frederikke Birkholm, 3, datter af skipper C. C. L. Birkholm
1865, 2705, 3105, Anne Dorthea Rasmussen, 13 og 3 maaneder, datter af smed H. L. Rasmussen
1865, 3005, 0306, Elisabeth f. Smidt, enke, 81½. Matros J. H. Groth
1865, 0906, 1506, Karen Margrethe f. Nielsen, 42½. Toldcontrol. Junker
1865, 2806, 0307, Hansine Egidie Lauritzen, 6 dage, datter af kjøbmand N. J. Lauritzen
1865, 3107, 0408, Dødfødt pige, datter af handlende P. C. Lauritzen
1865, 1208, 1508, Christiane Marie Cathrine Skyum, 1½, datter af farver J. W. Skyum
1865, 1308, 1608, Anne Marie f. Petersen, enke og fattig, 53. Født i Kragnæs. Skomager O. C. Petersen
1865, 1909, 2309, Pouline Augusta Henriette Groot Colding, 19½. Datter af psysicus Colding
1865, 2110, 2510, Maria Christine Hylsebeck, 9 maaneder, datter af maler P. T. Hylsebeck
1865, 0112, 0912, Cecilia Dorothea f. Jürgensen, 74. Slagter J. C. Ohrham
1865, 0712, 1412, Ellen Margrethe f. Martensen, enke, 69. Vært H. M. Hansen
1865, 1612, 2112, Frederikke Cathrine Sophie f. Hyldebeck, 37. Skipper C. C. L. Birkholm
1866, 0801, 1101, Karen f. Clausen, 37 og 9 maaneder. Smedesvend C. C. Busch
1866, 2102, 2602, Caroline Sophie Schmidt, 15, datter af skomager J. P. Schmidt
1866, 2807, 0208, Margrethe Dorthea Ohrhammer, 32. Datter af slagter C. Ohrhammer
1866, 0908, 1408, Anne Marie f. Lassen, enke, 84 og 11 maaneder. Sømand Lorenz P. Pedersen
1866, 1910, 2210, Frederikke Laurentine Trost, 43, hersteds. Datter af B. F. Trost
1866, 0411, 0911, Christine Margrethe Hedevig Torp, 8, datter af glarmester C. P. Torp
1866, 1011, 1511, Bodil Marie Pedersen, 1½, datter af landbruger M. Th. Pedersen
1866, 2711, 0112, Charlotte Louise f. Krabbe, enke, 82. Skipper H. C. G. Clausen
1866, 2911, 0312, Sophie f. Jørgensen, 52. Smed H. L. Jørgensen
1866, 2811, 0512, Marie Helene f. Baue, enke, 77½. Lærer N. Bech
1866, 0212, 0812, Petrine Christine Mikkelsen, 11 maaneder, datter af brænderiejer E. R. Mikkelsen
1866, 1412, 2912, Anne f. Steen, enke, 77. Skipper C. J. Pedersen
1867, 1001, 1501, Elisabeth Birgitte f. Møller, 70. Dyrlæge L. H. Smidt
1867, 1101, 1801, Anne Frederikke Cathinka Brandt, 17, datter af dag. og borger P. V. Brandt
1867, 1902, 2302, Maren f. Christensen, enke, 86. Landtjener P. L. Eriksen
1867, 2602, 0203, Antoinette Ebling, 11 og 3 maaneder, datter af maler H. Ebling
1867, 1803, 2203, Bodil Marie f. Nielsen, 67. Fisker P. P. Thurøe
1867, 2603, 0204, Magdalene Kirstine f. Bang, 32 og 3 maaneder. Skipper P. A. Pedersen
1867, 0505, 0905, Dødfødt pige, datter af møllebygger Chr. P. Schmidt
1867, 1405, 1805, Ingeborg Caroline Clausen, 47. Datter af møller O. L. Clausen
1867, 0306, 0806, Anne Marie f. Pedersen, enke, 77½. Skipper L. Ph. Lauritzen
1867, 2107, 2607, Anne Marie f. Brandt, enke, 69. Sejlmager H. J. Dauer
1867, 0309, 0709, Anne Margrethe f. Jervelund, 31. Postfuldmægtig C. Ebling
1867, 0212, 0912, Anne Marie f. Kock, 53. Skipper B. F. Erichsen
1867, 2812, 3112, Ane Cathrine f. Rasmussen, fattiglem, 75. Født i Ommel
1867, 2712, 02011868, Ellen Margrethe f. Nielsen, enke, 65. Daglejer M. P. Rasmussen
1868, 1601, 2101, Else Cathrine Hansen, ugift, 82
1868, 0105, 0705, Johanne Pouline Steenstrup, 2, datter af prokurator Steenstrup
1868, 2705, 3005, Dødfødt pige, datter af P. C. Lauridsen
1868, 2705, 0106, Petrine Christine Mikkelsen, 1, datter af brændevinsbrænder E. R. Mikkelsen
1868, 0907, 1407, Christine Grønbeck f. Gottlob, 51. Skipper Th. Grønbeck
1868, 2207, 2707, Claudiane Jacobine f. Clausen, 80½. Barbeer J. G. Bonsak
1868, 2008, 2408, Anne Marie Elisabeth f. Bostholm, enke, 88. Skrædder Phil. Lauritsen
1868, 0709, 1109, Anne Cathrine f. Schaarup, 60½. Skipper R. E. Pedersen
1868, 1910, 2410, Kirstine Elisabeth Smidt f. Kock, 43. Skipper Mathias Smidt
1868, 2710, 3110, Engelke Sofie Nielsen f. Knudsen, 45. Vært Hans Nielsen
1868, 0512, 0912, Sidsel Marie f. Rasmussen, enke, 88. Fisker Joh. Chr. Bang
1868, 0712, 1412, Dødfødt pige, datter af snedker B. Kock
1868, 2812, 02011869, Egidie Thærø f. Smidt, enke, 81. Skipper A. L. Thærø
1868, 2912, 04011869, Sidsel Marie f. Hansen, 42. Væver S. Sørensen
1869, 0201, 0601, Birthe Cathrine Axelsen f. Degn, enke, 68. Matros H. Axelsen
1869, 1203, 1803, Margrethe Elisabeth f. Krabbe, enke, 90. Skipper Jens Christian Rise
1869, 1604, 2204, Martine Claudine f. Fabricius, enke, 67. Brovægter H. H. Stage
1869, 2104, 2604, Augusta Henriette f. Hansen, 33. Gjæstgiver Laur. Hansen
1869, 2504, 2904, Ane f. Simonsen, 36½. Bager H. P. Hansen
1869, 2904, 0705, Marie Magdalene f. Brandt, 57. Styrmand P. L. Groth
1869, 1805, 2505, Caroline Dorthea Kock, 12, datter af skipper Th. M. Kock
1869, 2109, 2709, Christiane Schmidt f. Hansen, 48. Skomager J. P. Schmidt
1869, 1210, 1610, Else Cathrine Albertsen f. Bandsen, 74. Roerskarl M. H. Albertsen
1869, 1612, 2212, Ellen Cathrine Jensine Lauritsen, 3, datter af afdøde M. J. Lauritsen
1869, 2612, 3012, Maren Lehby f. Hansen, enke, 52. Smed J. R. Lehby
1870, 2901, 0402, Kirstine Schytt f. Pedersen, enke, 79. N. J. Schytt
1870, 1702, 2502, Anne Nicoline Kampmann f. Jørgensen, enke, 79½. Laur. J. Brandt
1870, 0803, 1203, Marie Mikkelsen,7 maaneder, datter af R. L. Mikkelsen
1870, 0903, 1403, Agathe Rasmine Lauritsen, 1½ maaned, datter af S. R. Lauritsen
1870, 1103, 1703, Kirstine Kromann f. Pedersen, 58. Fisker H. Kromann
1870, 2003, 2503, Anne Christine Pouline Brandt f. Thiesen, enke, 62. Matros J. L. Brandt
1870, 3004, 0705, Anne Marie Olsen f. Brandt, enke, 79. Træskomager A. R. Olsen
1870, 0906, 1406, Anne Marie Hansen f. Johansen, enke, 82. Landbruger Niels Hansen
1870, 0307, 0707, Andrea Marie Nielsen, 3½, datter af rebslager Lars Nielsen
1870, 1408, 1908, Johanne Kirstine Knudsen, 10 dage, datter af tjenestekarl K. C. Knudsen
1870, 1310, 1810, Sophie Cathrine Jensen, 23 og 9 maaneder. Datter af fisker Georg Jensen
1870, 2011, 2511, Maren Mikkelsen, 14 dage, datter af kjøbmand R. L. Mikkelsen
1870, 3112, 0501, Egidia Kock f. Errbo, 66. Chordegn L. P. Kock
1871, 1301, 2001, Marie Bolette Bang, 10 og 9 maaneder, datter af daglejer H. A. Bang
1871, 2603, 3003, Betty Christine Vilhelmine Bay, 4½ maaned, datter af styrmand, C. J. Bay
1871, 1005, 1505, Kirsten Eriksen f. Christensen, enke, 68, i Wraa. C. Eriksen
1871, 2105, 2605, Gjertrud Marie Caspersen, ugift, 70
1871, 2805, 0306, Laurentine Jacobine Andersen, 9, datter af matros A. Andersen
1871, 2707, 3107, Anne Marie Stige f. Stranges, enke, 83. Skomager C. C. Stige
1871, 0309, 0709, Hansine Christine f. Schmidt, 42½. H. P. Schmidt
1871, 0609, 0909, Dødfødt pige, datter af kjøbmand P. C. Lauritsen
1871, 1809, 2209, Sofie Christine Binas f. Dreiø, 83. Skrædder J. G. Binas
1871, 1510, 2110, Inger Kirstine f. Pedersen, enke, 80½. Skipper H. C. Petersen
1871, 2410, 2810, Eleonore Mariane Trost, 8, datter af styrmand P. P. Trost
1871, 2811, 0212, Ane Kirstine Rasmussen f. Bruus, enke, 91 og 8 maaneder. Smed Erik Rasmussen
1871, 0612, 1112, Sidsel Eline Holm, fattiglem, 83
1871, 1512, 2212, Bertha Marie Larsen, 9 og 9 maaneder, datter af landbruger Lars A. Larsen
1871, 2812, 02011872, Dødfødt pige, datter af landbruger Niels Hansen i Vraa
1872, 0103, 0703, Ane Sophie Svinding, ugift, 29. Datter af afdøde sømand Peder H. Svinding
1872, 0403, 1103, Ane Marie Torp f. Jensen, enke, 73. Glarmester Christen Chr. Torp
1872, 0804, 1304, Ane Kjerstine Dreiø f. Bastholm, enke, 73. Baadfører Erik C. R. H. Dreiø
1872, 1004, 1704, Ane Cathrine Brandt f. Stryhr, enke, 86. Skibsrheder Niels Hansen Brandt
1872, 2904, 0405, Mette Marie Simonsen f. Petersen, 22. Slagter Hans Petersen Simonsen
1872, 2405, 2905, Marie Cathrine Petersen f. Brandt, enke, 73½, hersteds. Vognmand Niels Petersen
1872, 0606, 1006, Hansine Lauritsen, 3 maaneder, datter af vognmand Laurits Christensen Lauritsen
1872, 1906, 2606, Cathrine Christine Errboe, 16½, datter af afdøde skipper Josef Errboe
1872, 2207, 2607, Christine Margrethe Honemann, enke, 75. Postmester Honemann
1872, 1108, 1608, Marie Frederikke Sørensen, 13½, datter af væver Simon Sørensen
1872, 2308, 2808, Johanne Margrethe Nielsen f. Lavritsen, 56. Skomager Nielsen
1872, 2408, 3008, Sofie Kathrine Hinrichsen, ugift jomfru, 62
1872, 0310, 1010, Dorthea Magdalene Dreiø, enke, 77. Skipper Peter Jensen Dreiø
1873, 2801, 0102, Nanna Kock, 7½ uge, datter af forpagter Kock
1873, 0602, 1302, Ane Marie Hansine Mikkelsen f. Brandt, 26. Kjøbmand Mikkelsen
1873, 2502, 0103, Birgitte Dorthea Petersen, ugift fattiglem, 36
1873, 0403, 1103, Ane Nielsen f. Simonsen, enke, 83 og 9 maaneder. Født i Frederits
1873, 1003, 1403, Ane Marie Stige, ugift fattiglem, 62
1873, 2203, 2903, Anne Cathrine Petersen f. Kock, enke, 79. Skipper Mads Nielsen Petersen
1873, 2803, April, Magdalene Kirstine Weber f. Steen, enke, 81. Skipper Christen Josephsen Weber
1873, 0404, 0904, Jensine Fyhn, ugift, 52
1873, 2804, 0305, Maren Christine Jacobsen, 16, datter af ugift fruentimmer Johanne Marie Lauritsen
1873, 1905, 2305, Ane Cathrine Lavridsen, enke og fattiglem, 85. Fisker Peder Lavridsen
1873, 1608, 2108, Anne Petrine Josefine Drejøe f. Bødker, 31. Skipper Erik H. Drejø
1873, 2408, 2808, Sophie Marie Jensen f. Carslund, 70. Skipper Georg Jensen
1873, 2908, 0309, Jørgine Cathrine Pedersen, 16 uger, datter af rebslager Peder Pedersen
1873, 2009, 2509, Dødfødt pige, datter af snedker Bertel Kock
1873, 2609, 0210, Berta Katrine Kock f. Brandt, enke, 87. Bødker Povl Jespersen Kock
1873, 0610, 1110, Ane Petersen f. Brandt, 69. Gjæstgiver Iver Petersen
1873, 0710, 1110, Ane Katrine f. Brandt, 83. Brovægter Niels Hansen Nielsen
1873, 1510, 2010, Maren Christine f. Jepsen, 26. Arbeidsmand Henning Hansen Henningsen
1873, 2410, 0110, Hanne Petrea Christiane Gjertrusine Mikkelsen f. Schmidt, 28. Murer Hans Mikkelsen Hansen
1873, 0611, 1111, Sidsel Marie Andersen f. Hansen, 67. Værtshuusholder Peter Andersen
1874, 0901, 1601, Ane Cathrine Lauritsen, 18, datter af vognmand Laurits Christensen Lavritsen
1874, 1502, 2002, Magdalene Christine Olsen f. Jensen, 54. Skipper Mads Jensen Olsen
1874, 2705, 0106, Margrethe Marie Fabricius, ugift, 75
1874, 2805, 0206, Johanne Marie Bang f. Harding, 42. Arbeidsmand Hans Andersen Bang
1874, 0407, 0707, Maren Sofie Kristensen, 2, datter af kjøbmand Kristensen
1874, 1207, 1607, Sidsel Marie Riese f. Møller, enke, 85. Tømmermand Knud Isaac Riese
1874, 2407, 2807, Hansine Schytt f. Pask, enke, 61. Glarmester Niels Mikkelsen Schytt
1874, 2607, 2907, Gjertrud Marie Beck, jomfru og modehandlerinde, 53
1874, 0208, 0608, Jørgine Kathrine Petersen, 4 uger, datter af rebslager Peter Petersen
1874, 0509, 0809, Ane Catrine f. Holm, enke, 55. Daglejer Hans Nielsen Hansen
1874, 1909, 2409, Meta Marie Fransen, 10, datter af søfarende Peter Diderik Fransen
1874, 1310, 1910, Ane Magdalene Svinding f. Kock, enke, 49. Søren Madsen Svinding
1874, 0811, 1211, Dødfødt pige, datter af Hans Andersen Lavridsen
1874, 0711, 1211, Magdalene Christensen, 21. Datter af brygger og bager Hans Christensen
1874, 1711, 2011, Ane Magdalene Schösler, 8 maaneder, datter af skipper Hans B. Schösler
1874, 2411, 0112, Marie Sofie Jensen, 7, datter af Jens Thomsen Jensen
1874, 0112, 0812, Christine Laurine Jensen, 4 og 9 maaneder, datter af Jens Thomsen Jensen
1874, 0312, 1012, Christiane Caroline Estrup, 6½, datter af afdøde søfarende Chr. M. Estrup
1874, 0412, 1112, Anna Cathrine Skaarup f. Brandt, enke, 68.Skipper Hans Nielsen Schaarup
1874, 0712, 1212, Margrethe Egedie Hansen, 1½, datter af fisker Niels Hansen
1874, 0812, 1212, Marie Cathrine Hansen f. Schmidt, enke, 84. Arbeidsmand Erik Hansen
1874, 1412, 1812, Caroline Emilie f. Andreasen, 32. Kateket Holst
1875, 0201, 0701, Ellen Dorthea Kock f. Jensen, 47. Baadfører Hans Christoffer Kock
1875, 1101, 1501, Salome Sofie Larsen, 6, datter af afdøde sømand Gustav Larsen
1875, 2701, 0202, Ane Binas f. Eriksen, 54. Skibsrheder Binas
1875, 1403, 1903, Mette Marie Birkholm f. Dauer, 77. Snedker Chr. Birkholm
1875, 2103, 2703, Ane Marie Thærø f. Drejøe, enke, 82. Skipper Hans Chr. Thærø
1875, 1504, 2004, Magrethe Neander f. Birkholm, enke, 78. Skipper Neander
1875, 2404, 3004, Kirstine Margrethe Bødker f. Klavsen, enke, 73. N. L. Bødker
1875, 0105, 0505, Josofine Frederikke Schmidt, fattiglem, 63. Arbejdsmand Anders Schmidt
1875, 0307, 0607, Dorthea Marie Hansen f. Petersen, 31. Landbruger Christen Christensen Hansen
1875, 2310, 2810, Elisabeth Marie Kock, ugift, 76
1875, 2810, 0111, Katrine Johanne Rasmussen, ½, datter af tømmermand Rasmussen
1875, 0212, 0912, Agnes Jensen, 7, datter af sømand Martin Jensen
1875, 0312, 0812, Sidsel Kristine Hansen f. Petersen, 65. Peder Mikkelsen Hansen
1876, 1401, 2101, Ottomine Henrichsen, ugift, 60
1876, 3001, 0402, Anne Cathrine Wirth f. Hansen, 42. Søfarende Henrik Wirth
1876, 1303, 1703, Dødfødt pige, datter af kontorist Birkholm
1876, 3005, 0207, Ellen Katrine Johansen, tjenestepige, 18, fra Marstal
1876, 0206, 0706, Marie Vilhelmine Goldmann, 5 og 9 maaneder, datter af Vilhelm Goldmann
1876, 2907, 0308, Anne Cathrine Rønne Svinding f. Clausen, enke, 59. Maler Christian Rising Svinding
1876, 1508, 1808, Birthe Marie Røhling f. Martensen, enke, 74½. Kjøbmand Andreas Røhling i Ærøskjøbing
1876, 2908, 0309, Ingeborg Christine Margrethe Torp, 8, datter af glarmester C. P. Torp, i Ærøskjøbing
1876, 0910, 1410, Cathrine Marie Erichsen, enkemadam, 32. Peter Erichsen
1876, 1411, 1811, Cathrine Margrethe Davidsen, enke, 76. Baadfører Jens Th. Jensens moder. H. C. Davidsen, paa Als
1876, 1711, 2311, Andrea Catrine Skovboe, præsteenke, 86
1877, 2501, 3001, Anne Marie Olsen, ugift, 61
1877, 2901, 0502, Else Schÿtt, enke, 96. Kjøbmand Mikkel Schütt
1877, 0902, -, Maren Hansen, enke, 69. Rasmus Jensen Hansen i Stokkeby
1877, 2402, 2802, Kristine Lavrine Katinka Lavridsen, 2 maaneder, datter af arbejdsmand L. H. Lavridsen
1877, 0403, 0903, Marie Andersdatter, enke, 83. Indsidder Niels Rasmussen i Gjesinge
1877, 2703, 3103, Rasmine Kristine Marie Nielsen, 5 maaneder, datter af styrmand Kristian Nielsen
1877, 2104, 2604, Cecelie Marie Petersen, ½, datter af arbejdsmand Thomas Petersen
1877, 2305, 2605, Ellen Katrine Jensen, enkekone, 92
1877, 2506, 2806, Ellen Marie Lund, 61. Skipper Mogens Lund
1877, 1107, 1407, Maren Dreyer f. Hansen, 38. Mathias Adolf Dreyer
1877, 3108, 0509, Frederikke Georgine Nielsen, 40. Hans Frederik Nielsen
1877, 0110, 0310, Udøbt pige, 3 timer, datter af sadelmager Jensen
1877, 1910, 2310, Eleonora Katrine Valgreen, ugift syjomfru, 31
1877, 1711, 2111, Udøbt pige, 4 uger, datter af Hans Jørgensen Hansen
1877, 2311, 2711, Ane Katrine Rasmussen, fattiglem, 86
1877, 2911, 0412, Ane Marie Mogensen, 31. Jordbruger Knud Math. Mogensen
1877, 2612, 2912, Maren Kirstine Dreyer, ½, datter af værtshusholder Dreyer
1878, 2402, 0103, Sine Boline Nielsen, 8, datter af søfarende Kristian Nielsen
1878, 0904, 1504, Grethe Sofie Schmidt f. Petersen, enke, 86. Smedemester Schmidt
1878, 2705, 3105, Ane Magrethe Petersen, 12, datter af arbejdsmand Peter Lavridsen
1878, 0706, 1006, Ottine Katrine Jensine Albertsen, 7 maaneder datter af krydsmatros Rasmus Hansen Albertsen
1878, 1606, 1906, Katrine Margrethe Jensen, 10, datter af J. Th. Jensen
1878, 1908, 2308, Maren Klavsen, 13, datter af jordbruger Hans Jørgen Klavsen
1878, 2908, 0209, Johanne Magrethe Petersen f. Faber, enke, 83. Consul Petersen
1878, 0309, 0709, Karoline Gram f. Rasmussen, enke, 63. Sømand H. P. Gram
1878, 0310, 0910, Dødfødt pige, datter af Lavrids Hansen Lavridsen
1878, 0410, 0910, Ane Marie Kock, 65. Havnefoged Gotfrid Kock
1878, 2810, 0111, Karen Henningsen, 76. Murer Hans Rasmussen Henningsen
1878, 0212, 0712, Sofie Birgitte Petersen f. Ottesen, 62. Skipper Iver Petersen
1878, 1512, 2112, Dødfødt pige, datter af Thomas Lavridsen Rasmussen
1878, 2512, 3112, Ingeborg Johanne Birkholm, 77. Bødker Chr. J. Birkholm
1879, 2101, 2501, Marie Katrine Rasmussen, 5 uger, datter af matros Thomas Lavridsen Rasmussen
1879, 1902, 2502, Ane Petersen f. Lauridsen, 48. Rebslager Petersen
1879, 2804, 0205, Ane Bothilde Cæcilie Olsen, 1, datter af snedker Olsen
1879, 3004, 0505, Ane Marie Lavridsen, 15½, datter af handelsmand Niels J. Lavridsen
1879, 1105, 1505, Maren Nikoline Schmidt, 49. Sømand Thomas Smidt
1879, 2305, 2805, Inger Kirstine Lund, enke, 83. Organist Lund
1879, 3105, 0206, Karen Marie Svendsen f. Petersen, 28. Bundtmager Svendsen
1879, 0307, 0707, Egidie Runge f. Birkholm, 58. Skomager Runge
1879, 0409, 0809, Hansine Hansen, enke, 79. Smedemester Hansen i Ebeltoft
1879, 0909, 1209, Christiane Petrine Schösler f. Wulf, 29. Avlsbruger Christian Schösler
1879, 1509, 1909, Ane Dorthea Sten f. Gotlov, 68. Fhv. skipper Jens Sten
1879, 0810, 1310, Cicilie Marie Vennerstrøm f. Petersen, 70½. Skrædder Vennerstrøm
1879, 2210, 3110, Erikke Katrine Svarer f. Rasmussen, enke, 78. Skipper Svarer
1879, 2310, 3010, Ane Marie Goldmann, 41. Konsul Goldmann
1879, 1512, 2212, Christiane Kock f. Erichsen, 30. Kjøbmand Andreas Kock, i Kolding
1879, 2112, 2712, Lavridsine Birkholm f. Thærø, enke, 63. Niels Jørgensen Birkholm
1880, 0602, 1102, Magda Schøsler, 4, datter af skipper Schøsler
1880, 2302, 2802, Ane Katrine Marie Brandt, 1, datter af søfaremde Carl Brandt
1880, 2902, 0303, Nikoline Elisabeth Fabricius, 10, datter af krydsbetjent Albert Fabricius
1880, 2403, 2703, Mathilde Eleonore Camradt, 1½, datter af apotheker Camradt
1880, 0204, 0604, Johanne Vilhelmine Brandt, 4, datter af telegrafist J. H. Brandt
1880, 1104, 1604, Petrea Henriette Roth, jomfru, 73
1880, 1505, 1905, Ane Eline Birkholm, 48, i Snekkermose. Husmand Birkholm i Snekkermose
1880, 1605, 2205, Ane Marie Paaren f. Harding, 79. Kopiest Paaren
1880, 0606, 0906, Lovise Sofie Mikkelsen, 7 maaneder, datter af kjøbmand Mikkelsen
1880, 1305, 1805, Salome Katrine Bøge f. Kock, enke, 77. Toldoppebørselskontrollør Bøge
1880, 0511, 1011, Salome Klavdine Kock, jomfru, 59
1880, 1111, 1411, Dødfødt pige, datter af skipper Jens Christian Mathisen
1880, 2611, 3011, Mette Marie Petersen, 2 dage, datter af jordbruger Hans Holm Petersen
1880, 2711, 3011, Kirstine Marie Petersen, 36. Jordbruger Hans Holm Petersen
1881, 0801, 1401, Martine Magrethe Beate Creutz, enke, 73. Fattigøkonom Creutz
1881, 3001, 0302, Marie Hanefeldt, 71. Hans Chr. Hanefeldt
1881, 3101, 0302, Ane Leby, enke, 88. Matros Hans Leby
1881, 0604, 1104, Ane Marie Schulz, 1, datter af glarmester Schulz
1881, 0605, 1105, Christiane Marie Weber, ugift, 68½
1881, 1205, 1805, Ane Katrine Jensen f. Fabricius, enke, 86, i Ærøskjøbing. Skipper Andreas Albjerg Jensen
1881, 3005, 0306, Ane Sofie Tyrolff f. Andersen, 69. Toldassistent Tyrolff
1881, 0506, 0806, Magrethe Hansdatter, enke, 73. Matros Mogens Jensen Brandt
1881, 0706, 1006, Magdalene Carstens, ½, datter af lærer G. C. Carstens, i Ærøskjøbing
1881, 0806, 1106, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Hansen, i Vrå
1881, 0307, 0707, Ane Dorthea Kock f. Brandt, enke, 69 og 9 maaneder. Skibsrheder Otto H. Kock
1881, 1807, 2207, Ane Marie Groth f. Andersen, 50, i Ærøskjøbing. Værtshusholder Mads Thomsen Groth
1881, 2412, 2912, Agnethe Thærø f. Sten, enke, 82. Skipper P. Thærø
1882, 0302, 1002, Sofie Adelhejt Petersen Schlegelmelck, 63, i Ærøskjøbing. Skomager Petersen
1882, 2002, 2202, Dødfødt pige, datter af glarmester Schulz, i Ærøskjøbing
1882, 2003, 2503, Vilhelmine Egide Kehlet f. Svarer, 68½. Collectør Heinrich August Kehlet
1882, 1005, 1305, Elisabeth Moe, 6 maaneder, datter af sognepræst Moe, i Ærøskjøbing
1882, 1906, 2206, Ane Marie Rugaard, ugift fattiglem, 74
1882, 0307, 0707, Mette Marie Lavridsen f. Christensen, enke, 87. Rebslager Hans Jensen Lavridsen
1882, 0808, 1208, Rasmine Christine Mogensen, 8, datter af matros Rasmus Christoffer Mogensen
1882, 2008, 2408, Ellen Katrine Petersen f. Kastrup, fattiglem, 65
1882, 2908, 3008, Dødfødt pige, datter af kordegn Carstens
1882, 0110, 0410, Egidie Sten, enke og fattiglem. 88. Sømand …
1882, 2210, 2810, Ane Magrethe Birkholm f. Hylsebæk, 42. Fisker Carl Birkholm
1882, 0711, 1111, Ellen Marie Lavritsen, ugift, 63
1882, 2511, 2911, Christine Antonette Vilhelmine Honemann, ugift, 58. Datter af afdøde postmester Honemann
1882, 1411, 1811, Ane Cathrine Andresen, enke og fattiglem, 92. Skomager Jørgen Frederik Andresen
1882, 1912, 2312, Anne Weber, ugift fattiglem, 95
1882, 2112, 2712, Magrethe Dorthea Franzen, enke, 77. Skipper Franzen
1883, 0501, 0901, Dødfødt pige, datter af krydsbetjent Peter Martin Albertsen
1883, 1102, 1602, Ane Drejø f. Birkholm, fattiglem, 91
1883, 1802, 2202, Marie Dorthea Petersen, fattiglem, 89
1883, 2502, 2802, Ane Cathrine Moysen, ugift, 45
1883, 2602, 0203, Christiane Sofie Svane f. Sten, 35. Sejlmager Svane
1883, 0803, 1603, Elisabeth Dorthea Brandt f. Kock, 71. Skibsrheder Carl Brandt
1883, 3004, 0505, Caroline Weber f. Kock, 51. Jordbruger Claus Weber
1883, 0207, 0607, Agnete Marie f. Petersen, 69. Fhv. sømand Hans P. Svinding
1883, 2008, 2408, Caroline Dorthea Kock, enke, 79. Skipper Niels R. Kock
1883, 2508, 2908, Bertha Cathrine Svinding, jomfru, 19. Datter af afdøde skipper S. M. Svinding
1883, 0911, 1411, Caroline Anine Mogensen, jomfru, 44
1884, 0302, 0802, Frederikke Marie Fransiska f. Kaffka, 44. Kjøbmand Daner
1884, 1302, 1802, Gjertrud f. Jørgensen, 42. Skibstømrer Rasmus Chr. Mogensen
1884, 0503, 1103, Sofie Cathrine f. Didrichsen, 65 og 9 maaneder. Skibsrheder Jens Jensen Mikkelsen
1884, 2304, 2804, Egidia Christiane Sten, jomfru, 73
1884, 1407, 1807, Marie Christine f, Hansen, enke, 53. Glarmester Christen Petersen Torp
1884, 2707, 3007, Dødfødt pige, datter af styrmand Christian Drejø
1884, 2807, 3107, Elise Cathrine Drejø f. Goldmann, enke, 61. Christian Drejø
1884, 0309, 0809, Maren Rasmussen, syjomfru, 31
1884, 1810, 2510, Egidie Cathrine Nielsen f. Brandt, enke, 82. Skrædder Nielsen
1884, 2210, 2710, Ane Kock f. Gotlob, enke og fattiglem, 96
1884, 2910, 0411, Ane Christine Petersen, jomfru, 66
1884, 2811, 0312, Lavra Augusta Hansen, jomfru, 17½
1884, 1712, 2212, Sofie Frederikke Charlotte Amalie Birkholm, fattiglem, 73. Skomager Birkholm
1885, 1501, 1901, Ane Sofie Rising, enke, 90. Søfarende Chr. H. Rising
1885, 2002, 2602, Ane Magrethe f. Christensen, 25. Matros Christian Sørensen
1885, 1806, 2206, Metha Petrine Frederikke Petersen, 18, datter af sømand Johan Andr. Petersen
1885, 0708, 1408, Hedevig Susanne Halmøe, enke og jordemoder, 88
1885, 0609, 1109, Sofie Frederikke Charlotte Winter, fattiglem, 74. Skorstenfejer Winter
1885, 2408, 2708, Marie Kirstine Hansen f. Christensen, fattiglem, 38. Sømand Rasmus Hansen
1885, 1510, 2010, Josephine Margrethe Halmø, ugift, 54
1885, 2010, 2610, Gjertrud Marie Røhling, 68. Fhv. bager J. G. Røhling
1885, 3010, 0311, Johanne f. Jørgensen, 64. Gartner Hansen
1885, 0511, 1111, Helle Kristine Boldemann f. Gottlob, 77. Maler Boldemann
1885, 1911, 2411, Marie Elisabeth Reichwein f. Lund, enke, 69. Postmester Reichwein
1885, 2910, 0212, Hansine Katrine Brandt, 7, datter af fisker Hans Peder Brandt
1885, 1112, 1512, Caroline Svane, jomfru, 70
1885, 1712, 2212, Eleonore Cathrine Erichsen f. Halmø, enke, 68. Capt. Peder Erichsen
1886, 1402, 2002, Anna Kristine Svendsen f. Hansen, 27. Bundtmager Gustav A. C. Svendsen
1886, 2602, 0203, Cathrine Marie Holm f. Olsen, enke, 80
1886, 0703, 1203, Gjertru Marie Svinding, enke, 69
1886, 1003, 1603, Egidie Christine Thærø, jomfru, 63
1886, 2905, 0206, Anne Mogensen, enke, 72. N. H. Mogensen
1886, 2306, 2806, Magdalene Christensen, enke, 64. Rugbrødbager Christensen
1886, 1407, 1907, Dorthea Marie Hansen, 6½, datter af parcelist Christen Christensen Hansen, i Hersemarken
1886, 2409, 2809, Ellen Margrethe Gram f. Creutz, 51. Landbudpost Gram
1886, 1911, 2511, Anne Cathrine Hansine Andersen, 38. Gaardejer Hans Moritsen Andersen
1887, 2401, 2901, Magdalene Elisabeth Christensen, enke og fattiglem, 66. Kjøbmand Morten Jørgen Christensen
1887, 1102, 1602, Karen Jensen f. Thomsen, enke, 79. Snedker Lavrids Jensen
1887, 0602, 1002, Ane Cathrine Minor, enke og fattiglem, 82. Henrik Minor
1887, 1102, 1802, Caroline Sofie Lavridsen f. Franzen, enke, 67. Lavrids Phillip Lavridsen
1887, 1302, 1802, Johanne Christine Nielsen, enke, 73. Smed Rasmus Nielsen
1887, 0603, 1103, Eleonore Cathrine Møller f. Petersen, enke, 71. Farver P. Møller
1887, 0603, 1003, Ane Cathrine Errboe f. Brandt, enke, 69. Skibsrheder Christian Errboe
1887, 0904, 1304, Dødfødt pige, datter af styrmand Lars Petersen Nielsen
1887, 0105, 0505, Ane Marie Cathrine Wolder f. Jørgensen, 61. Drejer A. C. Wolder
1887, 2505, 2905, Dødfødt pige, datter af jordbruger H. Chr. F. Dauer
1887, 2905, 0306, Johanne Christine Kock, 58. Skipper Phillip M. Kock
1887, 0706, 1206, Ane Marie Christine Hylsebæck, enke og md., 87. Skomager Hyldebæck
1887, 1107, 1607, Albertine Kristine Marcussen, 3, datter af gjæstgiver Marcussen
1887, 0808, 1208, Dorthea Marie Christine Fabricius, enke og fattiglem, 79. Skriver Fabricius
1887, 1308, 1808, Ane Margrethe Christensen f. Jørgensen, 70. Smedemester H. Christensen
1887, 2009, 2409, Ane Cathrine Detlefsen f. Grønbæk, 69
1887, 2009, 2409, Emilie Theodore Kock, 12, datter af afdøde Emil Theodor Kock
1887, 0210, 0610, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Erik Albertsen Olsen
1887, 0710, 1410, Mikaeline Margrethe Johanne Magdalene Jervelund, 31. Datter af afdøde snedker Jervelund
1887, 0812, 1512, Petra Kirstine f. Bendix, 28. Apotheker Sofus Carstensen
1888, 2201, 2601, Else Cathrine Petersen, ugift fattiglem, 80
1888, 2901, 0302, Hedevig Marie f. Jensen, 54. Matros Josef Jensen Sten
1888, 1302, 2002, Ane Cathrine Skamby f. Petersen, enke, 69½. Skibstømmermand Skamby
1888, 2202, 2802, Christiane Hansen f. Erichsen, 35½. Styrmand Hans Jørgen Hansen
1888, 1503, 2203, Else Cathrine Harding f. Birkholm, enke, 80. Bager Nikolaj Harding
1888, 2503, 3003, Anna Cathrine Junker Svinding, 5 maaneder, datter af captain Laurits Svinding
1888, 3103, 0704, Caroline Sophie Rasmussen f. Kaas, enke, 71. Skrædder Rasmussen
1888, 0705, 1305, Eleonore Cathrine Petersen f. Halmø, enke, 71. Skipper Mads Petersen
1888, 2505, 2905, Anna Rixen, 9 maaneder, datter af blikkenslager A. Rixen
1888, 2306, 2706, Johanne Christine Kastrup, 2½, datter af styrmand Hans Jensen Kastrup
1888, 1507, 2007, Ane Cathrine Caspersen f. Kars (Kaas), enke, 82½. Casper Rasmussen Caspersen
1888, 1411, 2111, Anna Christine Rixen f. Stangen, 66. Blikkenslager Rixen
1888, 2711, 0112, Johanne Nielsine Andersen f. Helt, enke, 63½. Redaktør Henrik Andersen
1888, 0512, 1112, Mette Marie Hansen f. Jensen, 65½. Jordbruger og træskomager Lavritz Hansen
1889, 2401, 3001, Marie Brandt f. Erichsen, 75. Hans Nielsen Brandt
1889, 1302, 1602, Lovise Laurine Rasmussen, 3½, datter af arbejdsmand Hans Peter Rasmussen
1889, 2606, 2806, Marie Jensen, 4 og 9 maaneder, datter af skibsrheder Jens C. Jensen
1889, 0407, 0707, Margrethe Cathrine Rasmussen, ½, datter af skibsfører Johan Carl Rasmussen
1889, 0608, 1008, Anne Marie Nielsen, enke og fattiglem, 76
1889, 1710, 2110, Ane Christine Schmidt, 2 maaneder, datter af tømmermester Peder Schmidt
1889, 1711, 2611, Sørine Mathilde Schøsler, 18½, datter af skipper Hans Berthelsen Schøsler
1889, 0512, 0712, Bargine Jensine Hansen, 3, datter af styrmand Hans Axelsen Hansen
1889, 0412, 1012, Anne Marie Christensen f. Petersen, 47. Jordbruger Jens Rasmussen
1890, 0401, 0701, Dødfødt pige, datter af murer Anders Madsen
1890, 0202, 0702, Johanne Nielsine Schweder, ½, datter af detailhandler C. J. G. Schweder
1890, 0103, 0603, Ellen Cathrine Pedersen, 14, datter af arbejdsmand Jørgen Petersen
1890, 0503, 1003, Emma Bruun f. Hansen, 67. Toldforvalter L. J. Bruun
1890, 2904, 0205, Maren Christine Nissen, 18, datter af skrædder Niels Andersen Nissen, i Olde
1890, 1405, 2005, Cathrine Marie Hansen, 3½, datter af arbejdsmand Jørgen Thomsen Hansen
1890, 0609, 1109, Agnes Eleonore Johanne Brandt f. Dencher, 69. Skibsrheder Peder V. Brandt
1890, 1809, 2409, Cecilie Cathrine Christensen, fattiglem, 32. Styrmand Niels Christensen
1890, 2109, 2509, Louise Laurine Rising, 13, datter af arbejdsmand Laurids Rising
1890, 2709, 0210, Hanne Christine Petrea Hansen, 14, datter af afdøde murer Hans Mikkelsen
1890, 0210, 0610, Anne Marie Magdalene Petersen f. Nielsen, enke, 49½. Søfarende P. J. Petersen
1890, 2910, 0311, Kirsten Jensen, ugift, 84
1890, 1511, 2111, Anne Cecilie Sonne f. Lauritsen, 62. Styrmand E. E. Sonne
1890, 2712, -, Anne Marie Andersen, enke og aftægtskone, 78. Bødker Andersen, Bregninge
1891, 0701, 1301, Hansine Henriette Svinding f. Holst, enke, 68. Skipper Christian Svinding
1891, 2601, 3001, Udøbt pige, 1 maaned, datter af barbér P. M. Larsen
1891, 2302, 0403, Anne Marie Andersen f. Petersen, 63. Baadfører Hans Jensen Andersen
1891, 0303, 0903, Kirsten Petersen, tjenestepige, 27
1891, 0603, 1103, Karen Lauridsen f. Pedersen, 86
1891, 1403, 2003, Kirsten Nielsen f. Hansen, 56. Sømand Christian Nielsen
1891, 2103, 2803, Anne Sophie Albertsen f. Lauritsen, enke, 75. Skipper P. Albertsen
1891, 1704, 2104, Marie Cathrine Mikkelsen f. Hansen, enke og fattiglem, 38
1891, 2604, 3004, Maren Cecilie Petersen, 2 maaneder, datter af ølkusk Carl Johan Petersen
1891, 0606, 1106, Marie Cecilie Truelsen f. Nielsen, 34. Murer Chr. Truelsen
1891, 2507, -, Johanne Marie Rasmussen, 11, datter af hjulmand Rasmussen, i Vindeballe
1891, 1808, -, Anne Marie Eline Christensen, 13, datter af husmand …, i Vinderup Mark, Tranderup Sogn
1891, 2709, 3009, Kirstine Eriksen, 29, datter af møllebygger Christen Eriksen, i Vraa
1891, 0911, 1411, Marie Madsen, enke og fattiglem, 71
1891, 1511, 2111, Louise Frederikke Raarup, tjenestepige, 17½
1891, 2712, 3112, Birtha Cathrine Lauritsen, enke, 85. Arbejdsmand Rasmus Lauritsen i Vindeballe